Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON K770"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Lad dine venner og familie tage del i dit liv gennem billeder. kan se hele udvalget ved at besøge This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... Sådan tændes telefonen.. Sådan foretager og modtager du opkald Hjælp i telefonen Talemeddelelse.... Viderestilling af opkald... Flere opkald på samme tid..... Konferencer.... Mine numre.... Accept af opkald Begrænsning af opkald..... Opkald til faste numre... Opkaldstid og -pris... Visitkort

3 Opladning af batteriet Telefonoversigt Menuoversigt.. 11 Navigation.. Genveje Aktivitetsmenu..... Filhåndtering... Telefonens sprog..... Indtastning af tekst Meddelelser. 31 SMS'er MMS'er..

4 ... Skabeloner. Talemeddelelser Mine venner... Område- og celleinformation Opkald..... Videoopkald.... Kontakter... Synkronisering af kontakter.... Grupper..... Opkaldsliste.... Hurtigopkald...

5 Billedbehandling Kamera og videooptager.... Overførsel af billeder Billeder og videoklip..... PhotoDJTM og VideoDJTM... Temaer Bærbar, håndfri stereo... Musik- og videoafspillere.... TrackIDTM Radio.... PlayNowTM..... MusicDJTM. Spil... Programmer..

6 .. Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Fejlmeddelelser Vigtige oplysninger Vejledning i sikker og effektiv brug Begrænset garanti FCC Statement Declaration of Conformity for K770i Tilslutningsmuligheder 54 Indstillinger.... Brug af internet.... RSS-læser..... Synkronisering.... BluetoothTM trådløs teknologi.. Opdatering Indeks...

7 Flere funktioner Alarmer. Kalender Opgaver Noter Timer, stopur og regnemaskine Husk koder Profiler.. Dato og tid Låse Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller firmaets lokale datterselskab forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset

8 garanti, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. Det flydende id-logo, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro og M2 er varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. TrackID leveres af Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc. Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. T9TM-tekstindtastning er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM-tekstindtastning er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for SunTM JavaTM J2METM. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke hverken i sin helhed eller som en del udlejes, tildeles eller gives i underlicens. Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.

9 S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U. S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clauses" i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk Tip Advarsel En tjeneste eller funktion er neteller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. > Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med. Se Navigation på side 13. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten til venstre. Tryk navigeringstasten til højre. 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Introduktion Samling Isæt et SIM-kort og batteriet, inden du tager telefonen i brug. Sådan isætter du SIM-kortet og batteriet 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. 1 Skyd låsen til siden, og aftag batteridækslet. 4 Sæt batteridækslet på plads opad. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. Du kan oplade batteriet når som helst og i kortere eller længere tid end 2,5 timer. Du kan afbryde opladningen uden at beskadige batteriet. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Sådan oplader du batteriet 2,5 t 8 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonoversigt Afbryder Skærm Navigeringstast/betjening af musikafspilleren Valgtast Internettast Tilbagetast Tastaturlås Lydstyrke, kameraknapper til digital zoom Valgtast Aktivitetsmenutast Slettetast Kameratast Lydløs-tast Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use lleren. Tryk og hold nede for at gå et spor frem, når du bruger Musikafspiller. Zoomer ind, når du bruger kameraet eller viser billeder. Talekontrol. Se Talekontrol på side Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Genveje Du kan bruge tastaturgenveje til at gå direkte til en menu. Menunumrene begynder med ikonet øverst til venstre, fortsætter mod højre og derefter med næste række. Sådan går du direkte til den syvende menu Vælg Menu, og tryk på fra standby. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på,, eller fra standby for at gå direkte til en funktion. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Genveje fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Aktivitetsmenuens faner Nye hændel. vis mistede opkald og nye meddelelser. Disse kan også indstilles til at blive vist som popup-tekster. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Mine genveje tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem. Internet dine internetbogmærker. Sådan vælger du pop-up-tekster Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Nye hændelser >Pop-up fra standby. Filhåndtering Du kan bruge Filhåndtering til at håndtere objekter, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt til telefonen. Aktivitetsmenu Aktivitetsmenuen giver hurtig adgang til bestemte funktioner. Sådan åbnes aktivitetsmenuen Tryk på. Memory Stick MicroTM (M2TM) Telefonen understøtter hukommelseskort af typen Memory Stick MicroTM (M2TM), der giver telefonen mere lagerplads. Det kan også bruges som en transportabel Introduktion 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. hukommelse sammen med andre kompatible enheder. Sådan isættes et hukommelseskort 1 Vælg Menu > Filhåndtering > fanen På Memory Stick fra standby. 2 Vælg Mere. Håndtering af filer Du kan flytte og kopiere filer mellem telefonen, en computer og et hukommelseskort. Filer gemmes først på hukommelseskortet og derefter i telefonens hukommelse. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan oprette undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Når du håndterer filer, kan du vælge mere end én eller alle filerne i en mappe på samme tid, hvilket gælder alle objekter undtagen Spil og Programmer. Hvis hukommelsen er fuld, kan du skaffe plads ved at slette noget af indholdet. Faner i Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner, og ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer - alt indhold i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet På Memory Stick alt indhold på hukommelseskortet I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse. 1 Tag batteridækslet af. 2 Isæt hukommelseskortet, så de gyldne kontakter vender nedad. Sådan fjernes et hukommelseskort 1 Tryk i kanten for at frigøre og fjerne hukommelseskortet. 2 Sæt batteridækslet på plads. Sådan får du vist indstillingerne for hukommelseskort 16 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan får du vist oplysninger om filer 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Gå til en fil, og vælg Mere > Oplysninger. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Gå til en fil, og vælg Mere > Håndter fil > Flyt. 4 Vælg en indstilling. Sådan markerer du flere filer i en mappe Vælg Menu > Filhåndtering fra standby.

10 Gå til en mappe, og vælg Åbn. Vælg Mere > Marker > Marker flere. Vælg Marker for at markere filerne. Indtastning af tekst Du kan angive tekst på to måder: Indtastning af tekst vha. flere tryk T9TM-tekstindtastning Sådan skiftes tekstindtastningsmetoder Tryk på og hold nede, mens du indtaster bogstaver. Sådan får du vist indstillinger, når du indtaster bogstaver Vælg Mere. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS fra standby. Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at slette. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indsætte punktum og komma. Tryk på for at indsætte +-tegnet. T9TM-tekstindtastning Til T9TM-tekstindtastning-metoden bruges en indbygget ordbog Sådan slettes en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Find filen, og tryk på. Telefonens sprog Du kan vælge det sprog, der skal bruges i telefonen. Sådan ændrer du telefonens sprog 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sprog > Telefonens sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. Introduktion 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Sådan indtastes tekst vha. T9TM-tekstindtastning Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS fra standby. Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. Tryk på for at slette. Brug eller til at se forslagene. Tryk på for at godkende et forslag. Tryk på for at indsætte punktum og komma. Forudsigelse af næste ord Når du skriver en meddelelse, kan du bruge T9-tekstindtastning til at forudsige næste ord, hvis du tidligere har brugt det i en sætning. Sådan slår du forudsigelse af næste ord til Når du indtaster tekst, skal du vælge Mere > Skriv-indstillinger > Gæt næste ord > Til. Sådan anvender du forudsigelse af næste ord Tryk på for at acceptere eller fortsætte, når du indtaster bogstaver. Sådan føjes ord til den indbyggede ordbog 1 Når du indtaster tekst, skal du vælge Mere > Stav ord. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Indsæt. 18 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være tændt og inden for et nets rækkevidde. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Vælg Kald op. Se Videoopkald på side 20. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, se Kontakter på side 20 og Opkaldsliste på side 23. Du kan også foretage opkald vha. stemmen. Se Talekontrol på side 24. Sådan besvares et opkald Vælg Svar. Sådan afvises et opkald Vælg Optaget. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på eller. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Mere > Slå højttaler til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens højttaleren er aktiv. Det kan skade din hørelse. Sådan foretages internationale opkald 1 Fra standby skal du trykke på og holde den nede, indtil tegnet "+" vises. 2 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Vælg Kald op. Sådan kalder du et nummer op igen Vælg Ja, når Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, udsendes et højt signal. Sådan ser du mistede opkald fra standby Tryk på, gå til fanen Nye hændelser, og vælg et nummer. Hvis pop-up er indstillet: Vælg Opkald, gå til fanen Mistede, og vælg et nummer. Opkald 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Net Telefonen skifter automatisk mellem GSM- og 3G-net (UMTS) afhængigt af tilgængeligheden. Visse netoperatører tillader, at du skifter net manuelt. Sådan skiftes net manuelt 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Forbindelser > Mobilnet > GSM/3Gnet fra standby. 2 Vælg en indstilling. Videoopkald Du kan se en person på skærmen under opkald. Inden du bruger videoopkald Begge parter skal have et abonnement, der understøtter 3G-tjenesten (UMTS), og skal være inden for et 3G-nets (UMTS) rækkevidde. 3G-nettet (UMTS) er tilgængeligt, når vises på skærmen. Sådan foretages et videoopkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Vælg Mere > Foretag videoopk. Sådan bruges zoom med udgående video Tryk på eller. Sådan får du vist indstillinger for videoopkald 1 Vælg Mere under opkaldet. 2 Vælg en indstilling. Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis et 3G(UMTS) eller GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og vælg Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Specielle numre > Nødopkaldsnumre. 20 Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

11 Standardkontakt Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Indstillinger > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse Sådan tilføjes en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Indtast nummeret, og vælg OK. Vælg en nummerindstilling. Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem Sådan indsættes et objekt i en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til en kontakt, og vælg Mere > Rediger kontakt. Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj. Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes. Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet. Sådan ringer du op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. Du kan gå direkte til en kontakt fra standby ved at trykke på Se Hurtigopkald på side 23.. Opkald 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan ringer du til en SIM-kontakt fra telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter > Mere > Indstillinger > SIM-kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Gem autom. på SIM. 3 Vælg en indstilling. SIM-kontakter SIM-kontakter kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på SIM-kortet Sådan tilføjes en SIM-kontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Indtast nummeret, og vælg OK. Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. Sådan kaldes der op til en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. Sletning af kontakter Sådan slettes en kontakt. 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan slettes alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Slet alle kontakter. Afsendelse af kontakter Sådan sendes en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til en kontakt, og vælg Mere > Send kontakt. 2 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter > Mere > Indstillinger fra standby. 2 Vælg Avanceret > Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. 22 Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Hukomm.status. Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Synkronisering af kontakter Kontakter kan synkroniseres med din computer og visse webprogrammer. Der er flere oplysninger under Synkronisering på side 56. Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Tag backup til M.S. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de allerseneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Vælg Opkald fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til et navn eller et nummer, og vælg Kald op. Sådan føjer du et nummer på opkaldslisten til kontakter 1 Vælg Opkald fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til nummeret, og vælg Mere > Gem nummer. 3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Sådan slettes opkaldslisten Vælg Opkald > fanen Alle > Mere > Slet alle fra standby. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og adresser, som du vil sende meddelelser til. Se Meddelelser på side 31. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Se Accept af opkald på side 28. Sådan opretter du en gruppe med numre og -adresser Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Grupper > Ny gruppe fra standby. Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. Vælg Ny for at finde og vælge en kontakts telefonnummer eller adresse. Gentag trin 3 for at tilføje flere telefonnumre eller -adresser. Vælg Udført Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position 1-9. Opkald 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre Vælg Menu > Kontakter fra standby. Vælg Indstillinger > Hurtigkald. Gå til et positionsnummer, og vælg Tilføj. Vælg en kontakt. Talekontrol Ved at oprette stemmekommandoer kan du: Foretage taleopkald ringe op til nogen ved at sige deres navn. Aktivere talekontrol ved at sige et "magisk ord". Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr. Sådan aktiverer du taleopkald og optager en talesvarkommando Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Aktiver fra standby.

12 Vælg Ja > Ny talekommando, og vælg en kontakt. Hvis kontakten har flere numre, skal du bruge og til at vælge det nummer, som stemmekommandoen skal tilføjes. Optag stemmekommandoen, f.eks. "Johns mobil". Følg vejledningen på skærmen. Vent på tonen, og sig kommandoen, der skal optages. Stemmekommandoen afspilles. Vælg Ja, hvis optagelsen er i orden. Hvis ikke, skal du vælge Nej og gentage trin 3 og 4. Stemmekommandoer gemmes kun i telefonens hukommelse. De kan ikke bruges i en anden telefon. Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og vælg på Kald op. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemeddelelsesnr. fra standby. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Sådan redigerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemeddelelsesnr. fra standby. 2 Rediger nummeret, og vælg OK Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan optages en talekommando igen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Stemmestyret opkald > Rediger navne fra standby. 2 Gå til en kommando, og vælg Mere > Erstat tale > Ja. 3 Vent på tonen, og sig kommandoen. Stemmestyrede opkald Det indtalte kontaktnavn afspilles, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan foretages et stemmestyret opkald 1 Tryk på og hold eller nede fra standby. 2 Vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. "Johns mobil". Navnet afspilles, og du får forbindelse. Det magiske ord Du kan optage og bruge en stemmekommando som et magisk ord til at aktivere talekontrol uden at trykke på nogen taster. Du bør vælge et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale Sådan aktiverer og optager du det magiske ord Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Magisk ord > Aktiver fra standby. Følg vejledningen på skærmen, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig det magiske ord. Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. Følg vejledningen på skærmen, og vælg Fortsæt. Vælg, hvor det magiske ord skal aktiveres. Sådan foretages et opkald vha. det magiske ord 1 Sig det magiske ord fra standby. 2 Vent på tonen, og sig en stemmekommando. Talesvar Når du bruger håndfrit udstyr, kan du besvare eller afvise indgående opkald ved hjælp af stemmen. Opkald 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Sådan aktiverer du talesvar og optager talesvarkommandoer Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Stemmestyring > Talesvar > Aktiver fra standby. Følg vejledningen på skærmen, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Svar" eller et andet ord. Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. Følg vejledningen på skærmen, og vælg Fortsæt. Vent på tonen, og sig "Optaget" eller et andet ord. Vælg Ja for at acceptere eller Nej for at foretage en ny optagelse. Følg vejledningen på skærmen, og vælg Fortsæt. Vælg, hvor talesvar skal aktiveres. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når Begræns opkald bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Se Begrænsning af opkald på side 29. Indstillinger for viderestilling af opkald Der er følgende standardindstillinger: Viderestil altid Viderestil alle opkald Hvis optaget Hvis der allerede er et opkald i gang Ingen kontakt Hvis telefonen er slukket, eller den ikke er inden for rækkevidde Intet svar Hvis der ikke svares inden for et bestemt tidsrum Sådan viderestiller du opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Viderestil opkald fra standby. 2 Gå til en opkaldstype og en indstilling for viderestilling, og vælg Aktiver. 3 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg OK. Sådan besvares et opkald vha. stemmekommandoer Sig "Svar". Sådan afvises et opkald vha. stemmekommandoer Sig "Optaget". 26 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald på samme tid. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to første opkald. Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du tjenesten Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver fra standby. Sådan foretager du et nyt opkald 1 Vælg Mere > Parker under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op, og vælg Mere > Kald op. Sådan besvarer du opkald nr. 2 Vælg Svar under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. Sådan afviser du opkald nr. 2 Vælg Optaget under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan afbryder du et igangværende opkald og besvarer et nyt opkald Vælg Erstat aktive opk. under opkaldet. Håndtering af to taleopkald Du kan på samme tid have et igangværende opkald og et parkeret opkald. Sådan skifter du mellem to opkald Vælg Mere > Skift under opkaldet. Sådan forbinder du to opkald Vælg Mere > Forbind opkald under opkaldet. Sådan overføres to opkald Vælg Mere > Overfør opkald under opkaldet. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Sådan afbryder du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald Vælg Afsl.

13 opk. > Ja. Sådan afslutter du begge opkald Vælg Afsl. opk. > Nej. Opkald 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Modtagelse af taleopkald nr. 3 Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Et konferenceopkald gør det muligt at deltage i en samtale med op til fem personer. Sådan forbindes de to opkald. Vælg Mere > Forbind opkald under opkaldet. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 Vælg Mere > Parker under opkaldet. Derved parkeres de forbundne opkald. 2 Vælg Mere > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil ringe op, og vælg Kald op. 4 Vælg Mere > Forbind opkald for at tilføje den nye deltager. 5 Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere. Sådan kobler du en deltager ud 1 Vælg Mere > Afbryd deltager. 2 Vælg den deltager, der skal frakobles. Sådan starter du en privat samtale 1 Vælg Mere > Tal med under opkaldet, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 Vælg Mere > Forbind opkald for at genoptage konferenceopkaldet. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten ALS (Alternate Line Service), kan du foretage separate opkald med forskellige telefonnumre. Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre 1 Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Specielle numre > Mine numre fra standby. 2 Vælg en indstilling. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Kun fra listen > Ny fra standby. 2 Gå til en kontakt, eller vælg Grupper. Se Grupper på side Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan accepterer du alle opkald Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Alle der kalder op fra standby. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge. Sådan begrænses opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Begræns opkald fra standby. 2 Vælg en indstilling. 3 Indtast password, og vælg OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan der kun foretages opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Når du anvender faste numre, kan du stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, 112. Indstillinger for begrænsning af opkald Der er følgende standardindstillinger: Alle udgående alle udgående opkald Udgående int. alle udgående internationale opkald Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Alle indgående alle indgående opkald Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet Dele af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre bruges, kan du ikke vise eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan bruges funktionen Faste numre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Specielle numre > Faste numre > Aktiver. 3 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 4 Vælg OK igen for at bekræfte. Opkald 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan gemmer du et fast nummer 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Specielle numre > Faste numre > Faste numre > Nyt nummer. 3 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Visitkort Sådan tilføjer du dit eget visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Mit visitkort. 3 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Vælg Mere > Tilføj symbol > Indsæt for at indsætte et symbol. 4 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Sådan sender du dit visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Mit visitkort > Send mit visitkort. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Sådan kontrollerer du opkaldstiden Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Tid og pris > Opkaldstimere fra standby. 30 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meddelelser SMS'er SMS'er kan indeholde enkle billeder, lydeffekter, animationer og melodier. Inden brug af meddelelsesfunktionen Du skal have et servicecenternummer. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder, og det er som regel gemt på SIMkortet. Hvis nummeret til servicecentret ikke er gemt på SIMkortet, skal du selv indtaste det. Sådan indtastes et servicecenternummer 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS > Servicecenter fra standby. Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke vises noget nummer, skal du vælge Rediger > Nyt servicecenter og indtaste nummeret inklusive det internationale "+"-præfiks og landekoden. 3 Vælg Gem. Afsendelse af meddelelser Få oplysninger om indtastning af bogstaver under Indtastning af tekst på side 17. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS fra standby. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem. Se Grupper på side 23. Sådan vælges flere SMS'er 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Mere > Marker flere. 3 Vælg Marker for at markere meddelelserne. Sådan indsættes et objekt i en SMS 1 Vælg Mere > Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen.

14 2 Vælg en indstilling og derefter et objekt. Modtagelse af SMS'er Du får besked, når du modtager en meddelelse. Meddelelser, du har modtaget, er gemt i indbakken. Sådan vises en SMS fra standby Hvis aktivitetsmenuen er indstillet: skal du vælge Vis. Hvis pop-up er indstillet: skal du følge vejledningen på skærmen. Meddelelser 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan får du vist en SMS i indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan lukkes en SMS Tryk på. Opkald til et nummer i en SMS Gå til telefonnummeret, og vælg Kald op, mens du får vist meddelelsen. Lagring og sletning af SMS'er SMS'er, du har modtaget, gemmes i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, kan du slette meddelelser eller flytte dem til Simkortet. Sådan gemmes en SMS på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Gemte meddel. Sådan gemmes et objekt i en SMS 1 Vælg objektet, mens du får vist meddelelsen. 2 Vælg Mere > Anvend. 3 Vælg en indstilling. Sådan sletter du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, billeder, dias, lydoptagelser, videoklip, signaturer og vedhæftede filer. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Inden brug af MMSfunktionen Du skal definere en internetprofil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en internetprofil eller meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller fra Sådan vælger du en internetprofil 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil fra standby. 2 Vælg en profil. 32 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan indstilles meddelelsesserverens adresse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil fra standby. 2 Gå til en profil, og vælg Mere > Rediger > Meddelelsesserver. 3 Vælg Rediger, og indtast adressen. Afsendelse af meddelelser Få oplysninger om indtastning af bogstaver under Indtastning af tekst på side Sådan oprettes og sendes en MMS Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS fra standby. Indtast teksten, og tryk på for at føje elementer til meddelelsen. Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. Vælg en modtager, og vælg Send. Modtagelse af MMS'er Du kan vælge, hvordan MMS'er skal overføres. Der er følgende standardindstillinger for overførsel af MMS'er: Altid automatisk overførsel. Spørg v. roaming spørg, om der skal overføres, hvis der ikke er forbindelse til eget net. Aldrig ved roam. overfør ikke, når der ikke er forbindelse til eget net. Spørg altid spørg, om der skal overføres. Fra nye meddelelser vises i Indbakke. Sådan vælger du automatisk overførsel 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > Overfør automatisk fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan vises en MMS fra standby Hvis aktivitetsmenuen er indstillet: skal du vælge Vis. Hvis pop-up er indstillet: skal du følge vejledningen på skærmen. Sådan får du vist en MMS i indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan lukkes en MMS Tryk på. Sådan gemmes et objekt i en MMS Vælg Mere > Gem objekter, og vælg et objekt, mens du får vist en MMS. Sådan sletter du en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. Meddelelser 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meddelelsesindstillinger Du kan angive standardværdier for alle meddelelser eller vælge indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan angives indstillinger for SMS'er 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Sådan angives indstillinger for MMS'er 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS fra standby. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Indstillinger for afsendelse Du kan bede om en kvittering for, at meddelelsen er læst eller modtaget, og tildele en prioritet til en specifik meddelelse. Du kan også føje flere modtagere til meddelelsen. Sådan vælger du indstillinger for afsendelse 1 Vælg Mere > Avanceret, når meddelelsen er klar, og der er valgt en modtager. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. Sådan bruges en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend > SMS. 3 Tilføj tekst, vælg Fortsæt, og vælg en modtager. Sådan bruges en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend. 3 Vælg Fortsæt, og vælg en modtager, når meddelelsen er klar. Sådan tilføjes en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > Tekst fra standby. 2 Indsæt tekst, eller vælg Mere for at tilføje objekter. Vælg OK. 3 Skriv en titel, og vælg OK. Sådan tilføjes en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > MMS fra standby. 2 Indtast teksten, og tryk på for at føje elementer til meddelelsen. 3 Vælg Gem, skriv en titel, og vælg OK. Sådan redigeres en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Mere > Rediger skabelon > Gem. Skabeloner Hvis du ofte bruger samme vendinger og billeder i en meddelelse, kan du gemme meddelelsen som en skabelon. 34 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan gemmes en meddelelse som en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Skabeloner.

15 -indstillinger ved hjælp af internettet Du kan modtage indstillinger på Angivelse af -indstillinger manuelt Du kan også angive indstillingerne manuelt. Det kræver, at du får indstillingsoplysningerne fra din -udbyder: Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Talemeddel. fra standby. 2 Optag meddelelsen, og vælg Stop > Send > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Indstillings typer -adresse Eksempler Forbindelsestype POP3 eller IMAP4 com jsmith zx123 Indgående server mail.eksempel.com Brugernavn Password Du kan bruge -standardfunktioner og din e- mail-adresse fra computeren i telefonen. Inden brug af -funktionen -indstillinger skal angives på din telefon. Du kan få disse indstillinger sendt direkte til din telefon fra Sony Ericssons supportwebsted, eller du kan angive dem manuelt. Udgående server mail.eksempel.com En -udbyder kunne være den virksomhed, der gav dig din adresse, f.eks. it-administratoren på din arbejdsplads eller en internetudbyder. Du kan finde indstillingsoplysninger i indstillingerne til dit -program på Meddelelser 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. din computer eller i et dokument fra din -udbyder. Der er mange forskellige -udbydere. De anvender forskellig terminologi og kræver forskellige oplysninger. Ikke alle tjenesteudbydere tillader -adgang Sådan angives -indstillinger 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indstillinger fra standby. 2 Indtast indstillingerne. Hjælp vises, når du angiver indstillinger. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din -udbyder eller gå til Sådan skriver og sender du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Skriv ny fra standby. 2 Vælg Tilføj > Indtast -adr. Indtast -adressen, og vælg OK. 3 Vælg Rediger, hvis du vil angive flere modtagere. Gå til et punkt, og vælg Tilføj > Indtast -adr. Indtast -adressen, og vælg OK. Vælg Udført, når du er klar. 4 Tryk på for at gå til Emne:. Vælg Rediger, og indtast et emne. 5 Tryk på for at gå til Tekst:. Vælg Rediger, og indtast teksten. 6 Tryk på for at gå til Vedhæftede filer:. Vælg Tilføj, og vælg en fil, der skal vedhæftes. 7 Vælg Fortsæt > Send. 36 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan modtager og læser du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke > Snd/modt fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan gemmer du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Gemt e- mail Sådan besvarer du Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Svar. Skriv meddelelsen, og vælg OK. Vælg Fortsæt > Send. Sådan skifter du aktiv -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indstillinger fra standby. 2 Vælg en konto. Sådan slettes en (POP3) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Marker til sletn. > Ja. Markerede meddelelser slettes, næste gang der oprettes forbindelse til serveren. Sådan sletter du en (IMAP4) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Marker til sletn. > Ja. 3 Vælg Mere > Ryd indbakke. Markerede meddelelser vil blive slettet i telefonen og på serveren. Sådan vises en vedhæftet fil i en Vælg Mere > Vedhæftede filer > Vis, mens du får vist meddelelsen. Sådan gemmes en fil vedhæftet en Vælg Mere > Vedhæftede filer > Vis > Gem, mens du får vist meddelelsen. Aktiv -konto Hvis du har flere -konti, kan du vælge, hvilken der skal være aktiv. Push- Du kan modtage besked i telefonen fra -serveren om, at du har modtaget nye s. Meddelelser 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan aktiverer du push- -besked 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indstillinger fra standby. 2 Gå til en konto for at redigere, og vælg Mere > Rediger konto > Avancerede indstill. > Push . 3 Vælg en indstilling. Sådan indtaster du indstillinger for Mine venner-serveren 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Konfig. fra standby. 2 Vælg Tilføj, og angiv indstillingerne. Sådan redigeres indstillingerne for Mine venner 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger. 3 Gå til indstillingen, og vælg Rediger. Sådan logger du på Mine venner-serveren Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Log på fra standby. Sådan logger du af Mine venner-serveren Vælg Mere > Log af. Sådan tilføjes en chatkontakt 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Tilføj kontakt. Mine venner Du kan oprette forbindelsen til og logge på Mine venner-serveren for at kommunikere online med chatmeddelelser. Inden brug af Mine venner-funktionen Du skal indtaste serverindstillinger, hvis de ikke allerede findes i telefonen. Din tjenesteudbyder giver følgende standardindstillinger: brugernavn password serveradresse Internetprofil 38 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan sendes en chatmeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Chat. 3 Skriv meddelelsen, og vælg Send. Status Du kan vælge kun at vise din status, f. eks. Glad eller Optaget, til dine kontakter. Du kan også vise din status til alle brugere på Mine venner-serveren. Sådan viser du din status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Mere > Indstillinger > Vis min status fra standby.

16 Powered by TCPDF ( 2 Vælg en indstilling. Sådan opdaterer du din egen status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Min status fra standby. 2 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Chatgruppe En chatgruppe kan startes af tjenesteudbyderen, af en enkelt bruger af Mine venner eller af dig selv. Du kan gemme chatgrupper ved at gemme en invitation til chat eller ved at søge efter en bestemt chatgruppe. Sådan oprettes en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper fra standby. 2 Vælg Mere > Tilføj chatgruppe > Ny chatgruppe. 3 Vælg på kontaktlisten, hvem der skal inviteres, og vælg Fortsæt. 4 Indtast en kort invitation, og vælg Fortsæt > Send. Sådan tilføjes en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper > Mere > Tilføj chatgruppe fra standby. 2 Vælg en indstilling. Fra du logger af, og til du logger på igen, gemmes samtaleforløbet, så du kan vende tilbage til chatmeddelelser fra tidligere samtaler. Meddelelser 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan gemmer du en samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Gå til en samtale, og vælg Mere > Avanceret > Gem samtale. Sådan får du vist en gemt samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Vælg Mere > Gemt samtale. Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Zoom ind eller ud Tag billeder Optag video Områdeog celleinformation Område- og celleinformation er SMS'er, f.eks. lokale trafikmeldinger, der sendes til abonnenter i et bestemt netområde. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Sådan slår du områdeinformation til 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Områdeinfo fra standby. 2 Gå til Modtagelse, og vælg Rediger > Til. Skærmindstillinger Slet 40 Billedbehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan aktiveres kameraet Skub objektivdæsklet op, mens telefonen er tændt. Sådan bruges zoom Tryk på eller. Sådan justeres lysstyrken Tryk på eller. Arkivering og sletning af billeder og videoklip Billeder og videoklip gemmes automatisk i Filhåndtering. Sådan vises billeder og videoklip 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til punkt, og vælg Vis. Sådan slettes billeder og videoklip 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til punkt, og tryk på. Ret foto Du kan forbedre et underbelyst billede med Ret foto. Sådan forbedres et billede med Ret foto 1 Aktiver kameraet. 2 Tag et billede. 3 Vælg Mere > Ret foto under gennemsynet. Sådan tages et billede 1 Aktiver kameraet. 2 Brug navigeringstasten til at vælge kamera. 3 Tryk halvt ned for at bruge autofokus. Tryk helt ned, når der høres et bip, for at tage et billede. Sådan optages et videoklip 1 Aktiver kameraet. 2 Brug navigeringstasten til at vælge videooptager. 3 Tryk helt ned for at begynde at optage. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Sådan stoppes optagelsen Tryk på. Billedbehandling 41 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kameraindstillinger Du kan vælge forskellige indstillinger, før du tager billeder eller optager et videoklip. Sådan vises indstillinger Vælg Indstill., mens kameraet er aktiveret. Sådan får du vist oplysninger om indstillinger Gå til en indstilling, og vælg Info. Kameraets genveje Tast Genvej Optagetilstand Zoom ud Fokus Zoom ind Billede: Motiver Billede: Aktiver selvtimer Lys Nat-tilstand Vejledning til taster Overførsel af billeder Overførsel til og fra en computer Du kan bruge Bluetooth teknologien og MMS'er til at overføre billeder til din computer. Du kan også bruge USBkablet til at trække og slippe kamerabilleder. Se Overførsel af filer via USB-kablet på side 59. Du kan forbedre og organisere dine billeder på din computer ved at installere AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition. Disse programmer findes på den cd, der fulgte med telefonen, og kan også hentes fra Billedblog En billedblog er en personlig webside. Du kan sende billeder til en blog, hvis dit abonnement understøtter tjenesten. Webtjenester kan kræve en særskilt licensaftale mellem dig og tjenesteudbyderen. Desuden kan yderligere bestemmelser og/eller gebyrer være gældende. Kontakt din tjenesteudbyder. 42 Billedbehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Sådan sender du kamerabilleder til en blog Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. Gå til et billede, og vælg Mere > Send > Til blog. Tilføj titel og tekst. Vælg OK > Publicer. 4 Sæt USB-kablet i telefonen. 5 Sæt USB-kablet i printeren. 6 Vent på feedback i telefonen, og vælg OK. 7 Angiv eventuelt printerindstillinger, og vælg Udskriv. Hvis der opstår en printerfejl, skal du tage USB-kablet ud og sætte det i igen. Sådan går du til en blogadresse fra kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til kontakt. 3 Gå til en webadresse, og vælg Gå til. Udskrivning af et kameraalbum Du kan udskrive kamerabilleder via USB-kablet, når det er sluttet til en kompatibel printer. Du kan også udskrive på en Bluetooth kompatibel printer. Sådan udskriver du kamerabilleder ved hjælp af hukommelseskort 1 Se dokumentationen til printeren for at få oplysninger om indstillinger, hukommelseskort og understøttelse af PictBridge. 2 Vælg Mere > Udskriv > DPOF (M.S.) > Gem, mens du får vist et kamerabillede. 3 Overfør hukommelseskortet til din printer, og følg vejledningen på skærmen. Sådan udskrives kamerabilleder via USB-kablet 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Vælg Mere > Udskriv. 3 Vælg en indstilling. Billeder og videoklip Du kan se, tilføje, redigere eller slette billeder i Filhåndtering. Følgende filtyper understøttes f.eks.: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG og SVG-Tiny.

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580

Din brugermanual SONY ERICSSON W580 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380I http://da.yourpdfguides.com/dref/2738541

Din brugermanual SONY ERICSSON W380I http://da.yourpdfguides.com/dref/2738541 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 5 Hjælp i telefonen... 6 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T700

Din brugermanual SONY ERICSSON T700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K550 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285553

Din brugermanual SONY ERICSSON K550 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285553 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere