NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 7 Nyt fra Beboerrådet Oktober 2013 Alexander L-17 er udnævnt som ny kasser for NYK. Thomas C-05 er ny formand for beboerrådet. Kristoffer L-10 er ny formand for cykelværkstedet Alexander L-17 og Alexander E-16 er nye formænd for motionsrummet Troels C-22 og Miljøgruppen overtager Grønt Kollegium Næste Beboerrådsmøde Tirsdag d. 1. oktober 2013 kl 19:00 i GH-kælderen Skimmelsvamp! Pesten alle er så bange for. Flere værelser gav på sidste beboerrådsmøde udtryk for, at de havde set forekomst af svampen på deres værelse. Som svar bad beboerrådet alle beboere om at snakke med deres gangrepræsentant om deres egen situation, således at der kan dannes et klarere billede af, hvor stort problemet egentlig er på kollegiet. Læs mere på side 2 Operation køkkenrenovation har nu stået på i flere år, og i disse måneder når vi omsider enden. Er dit køkken endnu ikke renoveret, eller er du blot nysgerrig på hvordan det gamle så ud, så kig med inde i bladet og find både datoer og billeder. Side 2 KælderCafeen holder midlertidigt lukket pga. gulvrenovering. Baren forventer at åbne igen d. 25. oktober. I samme ombæring ønsker baren at reklamere for, at man igen søger nye bartendere til at hjælpe til. Se mere om alt dette inde i bladet. Side 4 Som ny redaktør har Emma valgt at bringe fokus på kultur og begivenheder i området omkring kollegiet. I denne måned kan du læse mere om kulturnatten, en af Københavns allerstørste kulturelle begivenheder, der finder sted fredag d. 11. oktober. Side 7

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 Skimmelsvamp på dit værelse? På beboerrådsmødet i september blev der igen sat fokus på forekomst af skimmelsvamp på kollegiet. Denne gang var det beboere fra ST-blokken der havde problemer og som ytrede sig til resten af kollegiet. Skimmelsvamp er langt fra et nyt fænomen på kollegiet. Vi ligger i et fugtigt område tæt på søerne, og de gamle bygninger er alt andet end optimale hvad angår indeklima. Kollegiet har gennemgået en række renovationer i tidens løb, en af disse installationen af nye og tættere vinduer. Siden disse er blevet indsat har man kunnet spare en masse varme men til gengæld er problemet med svamp så steget markant. Man opfordrede på det seneste beboerrådsmøde alle medlemmer til at gå hjem og tale med deres respektive gange og lejligheder om, hvorvidt I som beboere oplever problemer med svamp eller ej. Dette er alt sammen for at kunne danne sig et bedre billede af hvor stort et problem der er tale om. Mener du derfor at du har svamp af nogen art på dit værelse, sørg da for at fortæl det til din repræsentant, så vi sammen kan danne os et gyldigt overblik. Hvad nu hvis der er svamp? Ofte når der bliver råbt skimmelsvamp er der i virkeligheden blot tale om mug - hvilket naturligvis heller ikke gavner indeklimaet, men som dog ikke på samme drastiske vis skader det. For at man kan snakke om skimmelsvamp i en grad som er skadelig eller som skal behandles skal man op på et areal på små 3 kvadratmeter. Mindre arealer betyder dog ikke, at du intet skal gøre. Ifølge din lejekontrakt har du pligt til at informere din udlejer om forekomsten af svamp såfremt du spotter det. Du skal derfor gå til Lars Kaj, der vil hjælpe dig gennem den efterfølgende proces, der typisk består af rengøring med Rodalon eller lignende. For at undgå skimmelsvamp er det vigtigt at du ikke lader dit værelse blive for koldt, samt at du sørger for at få luftet ud, gerne mindst 3 gange dagligt! Jakob, R-52 Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktører Jakob Jensen (R52) Mikkel Lindholmer (R61) Emma Broberg (S24) Engelsk oversættelse Nikolaj Folander Smit (G04) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned. Oplagstal: ca NybroTidendes redaktion forbeholder sig retten til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, der ikke synes at have relevans for andre. De sidste nye køkkener inden 2014 Endelig kan Nybro Tidende bringe nyheden om at renoveringer ER på vej til ALLE! Tidsplanen for renoveringsarbejdet: O st. Uge O 1. Uge S st. Uge S 1 Uge T st. Uge T. 1 Uge R st. Uge R 1 Uge Der er sikkert mange der allerede har glemt hvordan det gamle køkken så ud. Snart får alle den luksus. Inden 2014 har alle køkkener hvide skabe og oppudsede vægge. For ca. 3 år siden, startede renovering af køkkener på Nybrogård. Igennem årene har flere og flere fået de gule mursten skiftet ud med hvide vægge, fået nye skabe etc.. Men det er dog ikke alle. Så det er glædeligt, at vi kan meddele at inden 2014, vil alle køkkener på Nybrogård have det nye look. Det fremgår af tidstabellen, at det tager 2 uger at renoverer ét køkken. Dette indebærer nedtagning af køkken, aftagning af vinyl samt spartling, oppudsning af vægge og farveflis, montering af linoleum, maling af vægge, montering af køkken og fliser, mere maling og montering af de sidste skabe. Emma, S-24

3 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboerrådsmøde Tirsdag d. 09. September 2013 V. sekretær Ann Sofie Holm, B 49 Fremmødte: Jonas D 59, Troels C 22, Mikkel J-21, Thomas C 5, Jens G 25, Ea D 63, Rasmus S 21, Caroline S-37, Marie T-59, Kasper T-61, Kristoffer L 10, Heidi L 10, Jakob R 52, Samuel D-46 Tea D 43, Alexander E 16, Lars Kaj, Ann Sofie B-49, Emine G-04, Nikolaj G-04, Ann Louise N-36, Peter L 36 Afbud: Ann-Louise N-36, Camilla L 01, Tan E 19, Line B 57, Jens G 25, Alexander L 17, Leise P 27 Intet afbud ingen fremmøde: PR ulige: Hilbert P-23, Gitte P-15 (sup.) Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer og sprog Sproget er Dansk. Ordstyrer er Mikkel. 2) Antal stemmeberettigede 12. Opdatering af medlemslisten: EF ulige blank K lige/ulige blank PR lige blank Lejligheder: CDG Line HL Camilla MOS Majbritt Gangene generelt passer med de tilstedeværende. 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde KælderCaféen Fejl med Koda ikke cola. Dette rettes. 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi Valg af ny kasser. Der søges ny kasserer til NYK og netværksgruppens konto. Den nuværende kasser går af pga. langvarig sygdom. Jobbet er lønnet og normeret til ca. 4 5 timer om måneden. Arbejdsopgaverne er: lønudbetaling, udbetaling af penge til NYK\'s klubber, årsregnskab og mødepligt til beboerrådsmøderne og beboermøderne. Alexander L 17 valgt enstemmigt. 6) Øvrige meddelelser Solceller Henvendelse omkring solceller. Ny ansvarlig for dette grundet manglende tid ingen valgte. 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden før det næste Ingen møder at henvise til. 8) Indkommende punkter A) Nye formænd for motionsklubben Da nuværende formand er flyttet fra kollegiet hen over sommerferien er to nye formænd udpeget som kandidater til posten. Det drejer sig om Alexander Bagge L17 og Frederik G28 der er fremsat ønske om at begge vælges ind. Ingen indsigelser valgt enstemmigt. NB: Det noteres at der ønskes styr på gebyrer, da der er mange der ikke betaler. Der kan evt. laves frister og konsekvenser ved manglende betaling. B) Ny formand for filmklubben Der ønskes en ny formand for filmklubben, da de hidtidige fraflytter kollegiet. Jonas Høj, G24 stiller op andre interesserede er dog også velkomne. Grundet intet fremmøde kan foreslåede ikke indvælges, derfor ingen valgt formanden følger op på dette. C) Ny beboerrådsformand Da nuværende beboerrådsformand fraflytter kollegiet, søges en ny til at overtage posten. Arbejdet består i at have overblik over beboerrådets opgaver og følge op på disse, samt tage eventuelle akutbeslutninger på vegne af rådet. Den nye formand skal findes blandt repræsentanterne i rådet. Arbejdstimer ca. 1-1,5 time om måneden. Thomas C-5 enstemmigt valgt. D) Målmandshandsker til F.C. Nybros piger se bilag 1. Ingen indsigelser dette går igennem. E) Der søges om nyt udstyr til F.C. Nybro se bilag 2 i alt kr. Afstemning: For: 9. Imod: 0. Blankt: 3. Forslaget går igennem. F) Nye kræfter i Grønt Kollegium Da en ud af to ansvarlige opgiver posten skal en, eller flere, nye kræfter findes til opgaven. Der foreslås en sammenlægning med Miljøgruppen. Ansvaret overgår til Troels enstemmigt valgt. G) Ny formand for Cykelværkstedet Da den tidligere formand ikke længere er bosat på kollegiet søges en ny. Kristoffer L 10 er enstemmigt valgt. 9) Evt. indvalg af nye medlem er og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet. Thomas indvælges for CDG Suppleant bliver Emine. Nina C23 træder ud som suppleant og Jonas stopper for CD ulige. Ea er ny repræsentant. Troels træder ind for CD lige og ud for EF lige. 10)Evt. Bestyrelsesmedlem til KælderCaféen Formand udpeger en midlertidig bestyrelsesmedlem til KælderCaféen. Medlemmet skal fungere som talerør mellem cafeen og beboerrådet. Ea vælges til posten dette godkendes af rådet på næste møde. Skimmelsvamp på ST- ulige Der klages over problemer med meget svamp i værelser på ST ulige. Som lejer har man pligt til at melde dette til udlejer, hvorefter driften skal tage hånd om problemet. Det vil være op til bestyrelsen, om der er mulighed for el udluftning, dette kræver at der er tale om et reelt problem og tages yderligere op på næste møde. Repræsentanterne snakker inden næste møde med deres gange om problemer/erfaringer med skimmelsvamp på kollegiet. Udlejning af KælderCaféen er

4 SIDE 4 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 stoppet uden drøftelse i beboerrådet. Bestyrelsen for KælderCaféen har stoppet udlejningen af denne. Der er ingen bartendere til arrangementerne. Forslag om at afskærme baren og fjerne personalet, så den private lejer selv skal stå for oprydning mm. Det anføres at en sådan beslutning, om ophør af denne mulighed, bør diskuteres i beboerrådet inden den kan træffes. Dette punk tages op som punkt på næste møde. Thomas mailer referat om denne beslutning 11)Ny møde dato Datoen fastsættes til tirsdag d. 1. oktober kl. 19. I GH. Evt. afbud skal ske på > Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen før mødet finder sted. Midlertidig lukning af baren! Kollegiets fredagsbar, KælderCafeen holder lukket fra sidst i september og helt frem til 25. oktober. Dette skyldes en større gulvrenovation, der efter implementering skal have tid til at stå og hærde. Den nye overflade på gulvet kommer til at bestå af epoxy, der har ry for både at være rigtig slidstærkt og meget langtidsholdbart. Som sagt bliver første åbning 25. oktober, hvor man i øjeblikket arbejder lidt på at gøre et ekstra nummer ud af det. Sker dette ikke allerede på første åbning sker det med sikkerhed i måneden efter. Jakob, R-52

5 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE SIDE 5

6 SIDE 6 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 Kommunevalg i Gladsaxe kommune I november er der valg til Gladsaxe Byråd og valg til regionsrådet i Region Hovedstaden. Der skal vælges 25 medlemmer til byrådet og 41 medlemmer til regionsrådet. Du tænker måske hvorfor du overhovedet bør vide det? Vil jeg overhovedet læse denne artikel, den handler jo om lokalpolitik? Det ændrer ikke på noget, om jeg stemmer eller ej? Og, er det ikke nok jeg bare stemmer når der er folketingsvalg. Thomas Monberg stiller op for SF til kommunevalget og vi har spurgt ham om nogle af de samme spørgsmål. Hvorfor skal vi egentlig stemme? Fordi den unge valgdeltagelse er afsindig lav. Det er faktisk lidt pinligt. Ved valget i 2009 var det fx under halvdelen af de unge mellem 19 og 21, der stemte i København. Og endnu vigtigere; fordi det også vedrører os unge, hvad der sker i kommunen. Ungdomsarbejdsløsheden løses i kommunerne, busser til og fra studiet, bla. bussen til DTU, roernes vilkår på Bagsværd sø, kulturaktiviteter, og om der er spændende projekter som nyuddannede ingeniør kan deltage i osv. bliver besluttet i kommunerne. Har du nogensinde fået noget igennem? Ja! Netop et spillested for unge er en af mine og mit partis største sejre. Vi har fået afsat 30 mio. kroner til oprettelsen, og jeg tror virkelig på at det kan give kulturlivet i Gladsaxe et ordentligt spark i røven. Vi har kæmpet hårdt for, at der kommer en letbane fra Lundtofte til Ishøj, hvilket kommer mange DTU studerende til gode. Jeg kæmper meget for miljøområdet og var med da et flertal i byrådet kunne hæve målsætningen for CO2 udslip fra 25 % til 40% inden 2020 fordi jeg havde krævet en hurtig revisi- on af planen. Hvorfor stiller du overhovedet op? Jeg stiller op for at sikre at byrådet bliver ved med at arbejde mest muligt solidarisk og bæredygtigt. Det er primært ældre mennesker der sidder i diverse byråd, så det betyder også noget at få en større aldersspredning, så alle generationer bliver hørt. Jeg synes at det er skide spændende at arbejde med. Jeg har altid haft naturlig interesse for samfundet og lokalsamfundet især. Dette harmonerer også rigtig godt med mit studie, hvor jeg læser politik, administration og geografi. Hvorfor skal vi sætte krys ved dit parti? Fordi et stærkt SF er en nødvendighed for at sikre at kommunen fortsat har fokus på at give den bedst mulige service til borgerne. Så vi ikke udliciterer til private virksomheder, der har profit som højeste prioritet. Og for at sikre, at miljø- og klimadagsordenen ikke bliver glemt igen. Den var ikke eksisterende for 4 år siden, og SF har en meget stor aktie for at vi nu er en af de kommuner der er længst fremme. SF er en stabil samarbejdspartner, der godt tør indgå kompromiser, hvis vi synes de giver mening. Her adskiller vi os en del fra vores venner i Enhedslisten. Jeg kan sådan set godt forstå, hvis folk er utilfredse med SFs arbejde på nationalt plan, men det har ikke så meget med os lokalt at gøre, hvor vi virkelig har kæmpet og fået en masse seje ting igennem. Husk derfor lokalvalget den 19. november, hvor også du kan være med til at ændre fremtiden, for både dig selv og andre! Emma, S-24 Kollegiet har tre beboere, som stiller op til kommunevalget. Navn: Susanne Yazdanyar Parti: Enhedslisten Navn: Jakob Skovgaard Koed Parti: Socialdemokraterne Fakta om kommunal- og regionsvalget 2013 Hvornår: 19. November 2013, inden kl Hvordan: Med valgkort du modtager med posten. Hvor? Fremgår af valgkortet. Navn: Thomas Monberg Parti: SF

7 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE Kulturnat i København SIDE 7 Hvert år i oktober afholdes Kulturnatten. Dette er Københavns største årlige begivenhed, hvor mere end 250 museer, teatre, biblioteker, kirker, ministerier, parker og pladser over hele byen byder publikum velkommen. Det eneste du behøver, er et Kulturpas. I Københavns indre by, inkl. Valby, Frederiksberg, Østerbro, Vesterbro, Nørrebro, Islands Brygge, Amagerbro og Christianshavn, kan man opleve byens mange muligheder med ét enkelt Kulturpas, og der er et bredt udvalg af særarrangementer. Holmens kirke, Rundetårn, Sømods Bolcher, Folketinget og Den Kongelige Livgarde er nogle af de steder, hvor kulturnatten kan tage dig hen. Pris Kulturpasset koster kr. 90,-, og du kan købe det i 7-eleven på de fleste S- togsstationer, biblioteker og kulturinstitutioner i København og på Frederiksberg. Salget starter 30. September oktober 90 kroner Hele København København på vandet Igen i år giver Kulturpasset også mulighed for at hoppe på Kulturnattens bådfart. Bådene sejler på fastlagte ruter fra kl. 18. Fem overdækkede både sejler i ring fra og tre både fra og stopper ved Gammel Strand, DAC, Nyhavn/Toldbodgadebroen, Christianshavns Torv, Diamanten, Gammel Strand, Nordatlantisk Brygge, Nyhavn/Havnegade, Operaen og Elefanten. Planlægning Et trykt program koster 10kr. og kan købes på samme sted som du køber dit kulturpas. Du kan også se programmet gratis på din mobil. (App kan hentes fra den 30 september). Her kan du se det samlede opdatererede program eller lave dit eget og gå efter det på Kulturnatten der interesserer dig. Se programmet gratis og læs mere på Kulturnatten.dk Emma, S-24 Kagefestival efteråret 2013 Den 9. november fra bliver Nybrogårds lækreste festival afholdt. KAGEFESTIVALLEN! Konceptet: tage kage med og spis alt det du kan. Hyggeligt samvær som ikke er over en øl. Endnu en gang byder kageudvalget velkommen til kagefestival på Nybrogårdkollegiet! Konceptet bag festivallen er som sagt, at du samt evt. bageven, bager en lækker kage, den 9. november. Hvis du ikke har tid til at bage, eller bare er bedre til at smage end bage, kan du komme ind for blot 20 kr. og spise med. Du kan faktisk vinde Der vil være publikums afstemning i forhold til 3 kategorier: Marylin Monroe (smukkeste), Moderkagen (den der smager så godt at kun din mor kan have bagt den) og Kreative kage. Mere info MEGET mere information om sted, tilmelding osv. skiver vi om i næste nummer af NybroTidende. Ellers kan du finde det på kagefestivallens facebook side Nybrogård Kollegiets Kagefestival.. Mvh Kageudvalget

8 SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 Indkaldelse til beboerrådsmøde Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19 i GH kælderen Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og sprog 2. An al stemmeberettigede 3. Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4. Godkendelse af dagsorden 5. Økonomi 6. Øvrige meddelelser 7. Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden før det næste 8. Indkommende punkter A) ST har problemer med støj fra børnehaven. Der er problemer med, at børnehaven benytter arealet ude foran vinduer ved ST det larmer og er til gene for beboerne. Hvad er aftalen med børnehaven? Kan den evt. laves om? Desuden er der mange, der benytter stien langs køkkenet. Muligheden for at sætte et skilt op, der oplyser om at stien er privat, ønskes undersøgt, da gæsterne kigger ind af vinduer, går med løse hunde etc. B) Kanoklubben søger om 6700,- til vedligeholdelse. Ansøgning om 6700, til vedligeholdelse af de to turkajakker (dem der er røde) samt nogle nye padler efter som en del af dem er ødelagt på grund af forkert brug. C) Kanoklubben søger om , til uddybning af området omkring broen. Med ny bro, er vi godt på vej til at kano og kajak folket på kollegiet kan bruge udstyret uden at det bliver beskadige af normalt brug, dog er der et problem med vanddybden omkring broen. Derfor søges der om , kroner til uddybning. Uddybningen vil blive 0,5-1 meter og strække sig over 5 meter på hver side af broen. D) Kagefestivallen søger om dækning af udgifter på samlet 309 kr. Der bliver igen her til efteråret holdt kagefestival og i den anledning søges dækning af udgifter. Se bilag 1. E) Søger om penge til uddybning af området omkring broen. F) Ny formand for filmklubben. Der ønskes en ny formand for filmklubben, da de hidtidige fraflytter kollegiet. Jonas Høj, G24 stiller op andre interesserede er dog også velkomne. G) Bestyrelsesmedlem til KælderCaféen. Formanden har på sidste møde udpeget et midlertidig bestyrelsesmedlem til KælderCaféen. Medlemmet skal officielt stemmes ind eller et nyt skal vælges. H) Skimmelsvamp på ST ulige. Der klages over problemer med meget svamp i værelser på ST-- ulige. Repræsentanterne giver tilbagemeldinger på problemets omfang, som vedtaget på fremsat på sidste møde. I) Udlejning af KælderCaféen er stoppet uden drøftelse i beboerrådet. Bestyrelsen for KælderCaféen har stoppet udlejningen af denne. Der er ingen bartendere til arrangementerne. Forslag om at afskærme baren og fjerne personalet, så den private lejer selv skal stå for oprydning m. Det anføres at en sådan beslutning, om ophør af denne mulighed, bør diskuteres i beboerrådet inden den kan træffes. 9) Evt. 10) Ny mødedato Evt. afbud skal ske på > Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen før mødet finder sted. WULFFMORGENTHALER

9 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE Nye vinde blæser over F.C Nybro SIDE 9 For en måned siden kunne vi berette, at fodboldholdene omsider var gået i gang igen efter en lang sommerpause. Nu kan vi så modsat fortælle, at efterårssæsonen snart igen er ovre. Grundet sommerferiens skæve placering i forhold til årets gang, er efterårssæsonen altid langt kortere end forårssæsonen, idet at lyset i aftentimerne mildest talt er forsvindende allerede nu. I den forgangne måned har begge kollegiets fodboldhold spillet 2 kampe hver, mens herrerne endnu mangler 3 og damerne 2. Herreholdet skulle i første omgang op mod ligaens andenplads, Egmont, der har for vane at spille med om sølvtøjet hvert år. Dette er også tilfældet i år, men stik mod forventning var Nybro faktisk ganske godt med i kampen indtil de sidste 10 minutter. Efter at være kommet uheldigt bagud tidligt i kampen holdt man længe modstanderne i ave. Kort inden pausen gik det dog galt og Egmont kom på 0-2. Herrerne kom dog bedre ud til anden halvleg, og allerede i de første to minutter havde man to rigtig gode forsøg, det ene endda på stolpen. Chokket var til at se hos Egmont, der ikke længere kreerede det samme fremad banen. Nybrogård skulle senere vise sig at komme tilbage i kampen for en stund, da Marius alene med målmanden kunne gøre det til 1-2 med 20 minutter igen. Herfra gik det dog galt. Et gult kort samt et træt mandskab kunne ikke holde stand til sidst, hvorfor Egmont fik 3 lette mål, der gav det endelige resultat; 1-5. Herrernes anden kamp blev aflyst et par dage før som resultat af, at herrerne ikke selv kunne stille hold på dagen. Hos kvinderne er det gået lidt bedre, om end holdet fik en hård start. Ude mod Nordisk håbede man på at kunne hive et point hjem efter at have fået 4-4 hjemme tidligere på sæsonen. Modstanderne var dog for gode på dagen, og i særklasse en spiller for modstanderholdet formåede at drive gæk med gæsterne. I alt blev det til en afklapsning på hele 8-0 hvilket dog ikke var helt fair fordelt på spil og chancer i kampen. Også damernes anden kamp blev aflyst, denne gang dog fordi at modstanderholdet ikke kunne stille hold. Dermed blev der sat 3 point på kontoen, hvilket er nok til at holdet kan placere sig på 3. pladsen, af point med RJK på 2. pladsen. Det helt store emne på begge hold i efteråret hidtil har dog ikke været de magre resultater. Trænerne for begge hold, Gabriel B-62 og Jennie L-14, har begge annonceret at de stopper som træner efter denne sæson. Derfor går spørgsmålet nu på hvem der skal agere leder for holdene i den kommende sæson. Spørgsmålet er endnu åbent, da ingen umiddelbart har meldt sig på nogen af holdene. Der hældes umiddelbart mest mod en gruppe-ordning på herreholdet, hvor flere spillere sammen kan stå for træningerne, da ingen umiddelbart vil stå for det alene. Begge hold kunne godt bruge flere spillere fra kollegiet, da man hidtil i flere tilfælde har været nødsaget til også at anvende spillere udefra for at kunne stille hold. Dette er så slemt hos damerne, at man i øjeblikket overvejer om det var en mulighed at danne et fælles hold med POP, der ligeledes har problemer på damesiden. Da træning og kamp alligevel er samme sted for begge kollegier, ville det at finde et fælles tidspunkt være det mindste problem i hele den proces. Jakob R-52 Efterårets kampe Nybro Herrer Nybrogård 1-5 Egmont Nybrogård 0-3 OMK (taberdømt) 29/9 kl 17:00 i Fælledparken vs. Studentergården 6/10 kl 16:00 på Vadgård vs. Tietgen 27/10 kl 15:15 i Fælledparken vs. Regensen Nybro Chicks Nordisk 8-0 Nybrogård Hjortespring 0-3 Nybrogård 29/9 kl 17:30 på Vadgård vs. RHK 6/10 kl 13:40 på Artillerivej vs. RJK F.C. Nybro Chicks # Hold K P 1 Egmont RJK Nybrogård Nordisk Hjortespring Kampsax 8 3 F.C. Nybro # Hold K P 1 OMK Egmont Tietgen Ostenfeld POP Regensen Studentergården Nybrogård 11 1

10 SIDE 10 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 NybroTidendes madklumme: Nyd maden! Denne måned: Rødbede og hvidløgssuppe Jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til udgangspunktet for sidste måneds klumme. Jeg har også denne gang fundet en opskrift fra den fantastiske kogebog jeg købte i sommerferien. Jeg bliver ved med at finde fantastiske opskrifter i kogebogen og denne giver samtidig mulighed for at lave lækker, billig sæsonaktuel aftensmad. Opskriften består af rødbede hvidløgssuppe. Mange vil måske rynke lidt på næsen og afskrækkes af det store indhold af rødbeder, men prøv opskriften alligevel, der er stor sandsynlighed for at du bliver overrasket. Suppe til 2 personer 200 g. pastinak eller persillerod 150 g. rødbede 1 spsk. Olivenolie 1 tsk. Rosmarin 1/2 hvidløg (feddene skal ikke pilles, men bages hele i ovnen) Ca. 6 dl. Grønsagsbouillon Ca. 1 spsk. Citronsaft Salt og peber Jeg kan nok ikke helt komme udenom lige at bringe et lille billede af den, efterhånden meget omtalte kogebog. Forfatterne er Sonja Bock og Tina Scheftelowitz. Kogebogen er en samling af mange af opskrifter som forfatterne har bagt i tidligere kogebøger så det er uden tvivl en samling af det bedste af det bedste. Lidt om mig Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring og sundhed og har boet på kollegiet i et par år. Jeg bestrider på nuværende tidspunkt bl.a. formandsposten for kollegiets havegruppe. Derudover har jeg en passion for mad og råvarer fra naturen. Fra denne passion kommer idéen til denne klumme. Jeg håber, at I vil nyde klummen. Skræl pastinakker og rødbeder og skær dem i mindre stykker. Vend dem i olien på en bageplade med bagepapir sammen med rosmarin, salt og peber. Skyl hvidløget og skær det på tværs af feddene. Læg de to halvdele med skærefalden nedad på bagepapiret. Bag grøntsagerne i ét lag, ved 175 grader varmluft i ca. 45 min., til de er gyldne og møre. Vend dem evt. rundt undervejs. Kom de bagte grøntsager i en gryde med bouillon og lad det simre under låg i ca. 20 min. Blend suppen med en stavblender eller i en foodprocessor. Tilsæt evt. mere bouillon alt efter den konsistens du ønsker. Smag til med citronsaft, salt og peber. Server suppen med brød eller forskellig topping. Topping af bønner, ristet rugbrød og mozzarella En håndfuld friske eller optøede bønner koges ganske kort i letsaltet vand. Skær et par skiver rugbrød i tern og rist dem i hakket hvidløg og olivenolie på en pande. Når rugbrødet er sprødt tilsættes bønnerne og ristes med et øjeblik. Tag det hele af varmen og evt. over i en tallerken. Tilsæt mozzarella lige inden servering. Topping af persille og bacon Mange ville, hvis de havde muligheden for det, reservere en hel køleskabshylde kun til bacon, så denne ingrediens kan jeg selvfølgelig ikke komme uden om i toppingen. Steg bacon på en pande, bræk det i små stykker og bland det med hakket persille og evt. mozzarella God fornøjelse Velbekomme

11 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE SIDE 11 Bestyrelsen Alexander, G28 (formand) Jakob, R52 (næstformand) Camilla, L01 (suppleant) Beboerrådet Formand: Thomas C05 AB-ulige: Line, B57 AB-lige: Thomas, B64 CD-ulige: Ea, D63 CD-lige: EF-ulige: EF-lige: GH-ulige: GH-lige: JK-ulige: JK-lige: Troels, C22 Samuel, D46 (sup.) Jens, G25 Mikkel, J21 LM-ulige: Louise, L33 Lea, L15 (sup.) LM-lige: Peter, L36 NO-ulige: Thea, D43 NO-lige: PR-ulige: PR-lige: Ann-Louise, N36 Hilbert, P23 Gitte, P15 (sup.) ST-ulige: Caroline, S37 Marie, T59 (alt.) ST-lige: Kasper, T61 Rasmus, S21 (sup.) Lejligheder: C, D og G: Thomas,C05 Emine, G04 H og L: Camilla, L01 M, O og S: Majbritt, S5 NB! Punkter til dagsorden skal sendes til sekretæren mindst ti dage før næste møde via nybro.dk > For beboere > Beboerrådet > Mail Beboerråd. Den Personlige Side Administration Kasserer Alexander, L17 Mail mangler Beboerrådssekretær Ann Sofie Holm, B49 Revisorer NybroTidende Jakob Jensen, R52 Mikkel Lindholmer, R61 Emma Broberg, S24 Nikolaj Folander Smit, G04 Sekretariatsgruppen/fremleje Kontortid: Mandag kl. 19:00-20:00 og torsdag kl. 20:00-21:00 i GH-kælderen. Tlf: Klagenævn Kontortid: Tirsdag 19:30-20:00 i GH-kælderen. Mail: Tlf: Netværkskontor Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i GH-kælderen. Mail: Tlf: Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Majbritt, S5 Troels, C22 Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid Mandag: 16:00-18:00 Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 Første hverdag i måneden: 17:00-18:00 Kanolauget Ask, M47 Kunstklub Julie, H51 Rollespilsklub Mikkel, R61 Cykelværksted Kristoffer, L10 Filmklub Christian, M61 Nybro running Jakob, R52 Nybro Kagefestival Anne-Louise N36 Nøgleordning Andreas, M06 Tlf: (47 43) Tlf: Alexander, G28 Tlf: (44 28) Tlf: Troels, C18 Tlf: (42 18) Tlf: For at blive låst ind koster det: Klubber Musikrum Allan, L3 Vaskeriet Åbent 8:00-19:00 Havegruppen Nanna, C25 Bryggerklub Kristian, C20 Motionsrum Alexander, L17 Alexander, E16 Fodboldklub Gabriel, C5 Ole, L14 FC Nybro Chicks Claes, O52 Service Bordtennis/hockey CD-Kælderen Cykelværksted LM-Kælderen Klapstole Stig, S5 Trailer Lars Kaj (insp.) Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg Kl. 21:00-9:00: kr. 100,- KælderCaféen Åbningstider: Fredage kl. 20:00-03:00 Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 (annonceres separat). Formand: Thea, D43 Næstformand: Samuel, D46 Kasserer: Samuel, D46 Medlem fra Beboerrådet: Ea, D63 Suppleant: Joachim, D64 De lokale Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: 15:00-21:00 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 Maj-august: Åbent til 22:00 alle dage.

12 Sudoku Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for - gratis - at sende indlæg til bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktionen i hænde senest den 20. i den forrige måned. Jakob R52, Mikkel R61 og Emma S24 (redaktører) Filmanmeldelser Som noget nyt for NybroTidende vil der nu forekomme anmeldelser af især film, men også skønlitteratur i bladet. Ingen film eller bog er i princippet for dårlig til at blive anmeldt, så længe man mener, at andre kan få glæde af anmeldelsen. Hvis du for eksempel synes, at der er en film, som er værd at stifte bekendtskab med, så send gerne en sådan anmeldelse per mail til redaktionen på NybroTidende. Vi tager selvfølgelig også imod mere kritisk anlagte anmeldelser. Der er ingen specifikke regler for anmeldelser her på NybroTidende, så der er masser af plads til ens egen personlige stil, men det er naturligvis vigtigt at argumentere for sine synspunkter. Elysium Så har Neill Blomkamp endnu engang lavet en succesrig science fiction film, denne gang med navnet Elysium. Elysium finder sted i året 2154 hvor der kun eksistere to klasser: De ekstremt rige der lever i luksus på en rumstation kaldet elysium og så alle de andre der bor på den overbefolkede og ruineret jord. Folk på overfladen er desperate for at flygte til rumstationen for at komme væk fra kriminalitet og fattigdom, og mange af dem har brug for de moderne hospitals faciliteter der findes på Elysium. På Elysium er historien dog helt anderledes og der findes der flere der vil gøre alt for at stoppe immigrationen så de kan bevare deres luksuriøse livsstil. Filmen spiller generelt på kontraster og det er tydeligt at se at Neill Blomkamp gerne vil sende et budskab med det udover bare at lave en film. I begyndelsen af filmen bliver vi hurtigt introduceret til et barn på jorden ved navn Max. Han bor på hvad der mest minder om et faldefærdigt kloster sammen med nogle nonner. Her bliver man forklaret hvordan verden er skruet sammen og ser det overluksuriøse liv der leves på Elysium. I næste scene er drengen max voksen og på vej til arbejde. Som han traver der hen ad ser vi i luften et par flyvende skibe. Det er dog kun en normal bus vores hovedperson skal med og der er lang kø til at komme med. Som han står i køen bliver der taget stikprøver af hvad der ligner robotter med skriften policia på brystet. Deres væremåde minder meget om hvordan voldelige fængsler behandler fanger i film og det giver indtrykket af at folk på jorden ikke bliver set som meget andet en ressource eller anden form for pestilens som ikke videre betyder noget for dem der bor på Elysium. Verden er dog ikke helt uden håb og Max for chancen for at gøre noget ved det. Dette spilder sig ud i en vel konstrueret plan og hæsblæsende action da han forsøger at lukke op for Elysium. Som sædvanligt med Neill Blomkamp er filmen dog ikke bare om action og science fiction men afspejler derimod noget fra vores egen verden. I dette tilfælde er det forskellen på rige og fattige samt at fattigdom er en efter effekt af grådighed og rigdom. Fokuset ligger også hovedsageligt på fattigdommen da vi ikke rigtigt ser noget til beboerne på Elysium men for rigeligt at se til hvor elendige liv der bliver ført på jorden. Alt i alt er filmen flot lavet med rigeligt af speciel effekter for at gøre op for at skuespillerne der på trods af at spille deres rolle godt ikke formår at gøre deres karakterer spændene. Mens de mere eller mindre politiske motiver sagtens kan ses bort fra vil e fleste nok opdage dem og i visse tilfælde være uenige. Det betyder at Elysium for 3.5/5 stjerner Mikkel R-61

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 4 Nyt fra Beboerrådet Maj 2013 Der søges nye kræfter til at stå for Nybrofestivallen! Kollegiet har nu fået en hundeklub! Fodboldholdene har

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 6 Nyt fra Beboerrådet September 2013 ST har oplevet støjproblemer på det seneste. Der opfordres til, at man ikke søger gennem STfløjen medmindre

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 3 Nyt fra Beboerrådet April 2013 Ølklubben lever stadig efter at de fik penge ved sidste møde. Kano og kajakklubben har modtaget 10.000 til

Læs mere

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret

FISK I TIMEN Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG. Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Gl. LINDHOLM SKOLE 6. ÅRGANG Fisk i efteråret FISK I TIMEN 2013 Røde fiskedeller 300 g fisk (fx laks, kulmule eller mørksej) 1 æg ½ rødbede 1 lille løg Citronskal samt saften af en halv

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Hvad binder dit køkken sammen

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Hvad binder dit køkken sammen NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 41 nr. 1 Nyt fra Beboerrådet Februar 2014 Motionsklubben ønsker penge til nye maskiner NybroTidende ønsker adgang til H- kælderen Der ønskes udsugningssystemer

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Chilidyrkning på værelset?

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Chilidyrkning på værelset? NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 41 nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2014 ST ulige, ønsker lås bagdøren. Ny formand i havegruppen er valgt. Fodboldklubben søger om 13.300,- til dækning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme INDHOLDSFORTEGNELSE Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme Indsæt egne opskrifter FOKUSORD BLENDE RISTE CITRONSAFT Smoothie med frugt,

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

FROKOSTFORSLAG fase 2

FROKOSTFORSLAG fase 2 FROKOSTFORSLAG fase 2 Du skal spise mad i starten af dagen og nedsætte indtagelsen i slutningen af dagen. De fleste har opbygget vaner der er modsat; man springer morgenmaden over eller spiser meget lidt

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p...

ewyorkerbyheart: Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med p... 1 af 7 21-10-2009 16:51 Gazpacho og marineret, grillet svinemørbrad med pastasalat... Ingredienserne til gazpacho blendes......og sættes på køl (beklager det dårlige billed, ved ikke lige hvad der er sket)...

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekotelet Broccoli og Espressostegt Spaghetti med stegte løgtærte med

Læs mere

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Jacob 8C, Janni 6D, Jesper 4C, Mads 15C. Rådsmedlemmer afbud Kristian 7A, Thea 1D. Suppleanter til stede Claus 6B, Tobias

Læs mere

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank 8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank Af Lene Hansson Foto: Andreas Beck og Camilla Rønde, oktober 2012

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet Oktober 2012 Vil du gerne være ny Beboerrådsrepræsentant for din gang? Så kom ned og besøg os i Beboerrådet mandag d.

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen!

Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen! Royal Greenland GOURMETTRIM røget norsk laks... - smag forskellen! GOURMETTRIM røget norsk laks... - det fås ikke bedre! GOURMETTRIM røget norsk laks Med Royal Greenland GOURMETTRIM har vi skabt et højkvalitetsprodukt,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

H H. Madskoler VIL DU MED?

H H. Madskoler VIL DU MED? Madskoler VIL DU MED? 2015 FÅ EN SJOV OG LÆRERIG SOMMERFERIE MED MADSKOLERNE Madskolerne giver børn og unge i alderen 8-12 år viden om mad, måltider og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde -

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole torsdag d. 3. maj 2012. Kom maj, du søde milde

Fredagsbrev Århus Friskole torsdag d. 3. maj 2012. Kom maj, du søde milde Kom maj, du søde milde 1 Solcreme Når nu solen og varmen for alvor har fundet os, vil vi minde om brugen af solcreme. Det ville være super cool hvis alle børn var smurt godt hjemmefra. I SFO-tiden supplerer

Læs mere

Tips til frikadeller på nye måder

Tips til frikadeller på nye måder Tips til frikadeller på nye måder Hvederisotto med frikadeller, ærter og tomater 4 PERSONER 8 Tulip Pandestegte MiddagsFrikadeller eller 16 MiniFrikadeller 300 g hvedekerner 6 dl kraftig hønsebouillon

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester 2. påskedag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Grov pizza med Urtefrikadeller Laksebøffer Porre-løgsuppe Krydder-

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pitabrød med. Hakkebøf med nye kartofler og sommerdressing. med falafel groft brød

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pitabrød med. Hakkebøf med nye kartofler og sommerdressing. med falafel groft brød Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gullaschsuppe Pitabrød med med falafel groft brød og salat Rester fra weekenden Salat sandwich Kartoffelsalat med bøf

Læs mere

Go mad fra Bitz og Holm. - opskrifter

Go mad fra Bitz og Holm. - opskrifter Go mad fra Bitz og Holm - opskrifter Mandag: Fynsk æggekage med kartofler og små tomater 8 stk. æg 1,5 dl mælk 4 stk. rugbrød 10 g smør 12 stk. kogte kartofler i små skiver 10 stk. tomater delt i halve

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM

Dagsorden. Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer PTX. 2) Valg af referent KLM Fællesmøde d. 19.12.2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer PTX 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Katja og Katrine er valgt 4) Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer

Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 4 personer Go mad med Holm: Madplan for uge 18 Mandag: Gratineret mash af kartofler og gulerødder med kødsovs med lakrids 700 g kartofler, kogte 250 g gulerødder, kogte 100 g smør 900 g hakket oksekød 2 løg, finthakket

Læs mere

Knasende sund Pizza. Forvarm ovnen til 220 grader C.

Knasende sund Pizza. Forvarm ovnen til 220 grader C. Sunde Opskrifter Knasende sund Pizza 2 dl Hvedemel 3 dl Fuldkornsmel 25 g Gær 1 spsk Olivenolie 2 dl Lunkent vand 1 2 tsk Sukker 1 tsk Salt Forvarm ovnen til 220 grader C. Opløs gæren i det lunkne vand,

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hakkebøf Torskeruller Stegte ris med Medister med Ribbensteg med ramsløg

Læs mere

Uge 2 - aftensmåltider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frikadeller med salat VBK2 s. 196. Fuldkornshotdogs. BDK s.

Uge 2 - aftensmåltider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frikadeller med salat VBK2 s. 196. Fuldkornshotdogs. BDK s. Jeannette - Kampen mod kræsenheden Du får alle udleveret et eksemplar af Bitz bog Bitz dit køkken (BDK) og min nyeste bog VBK2 som pdf til inspiration. Bogens opskrifter vil også blive brugt i madplanerne.

Læs mere

Hillerødmesterskaber i madkundskab

Hillerødmesterskaber i madkundskab Hillerødmesterskaber i madkundskab Opskriftshæfte Kreativitet og konkurrence i samarbejde med Kokkeskolen Nordsjælland 1 Kyllingefrikadeller 300g hakket kylling/kalkun 1 tsk. salt ½ tsk. peber ½ løg. revet

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. opskrifter. Lene Hansson. Alle i sund og slank version. sider. 16 opskrifter i alt. Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Claus Bech Guide Marts 2014- Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Lene Hansson opskrifter 8 36 sider Alle i sund og slank version 16 opskrifter i alt INDHOLD I DETTE HÆFTE: Sund: Skøn varm

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton Mikkel Marschall er kok på Restaurant Herman Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton 4 Bornholmerhane bryster 1 stk. romaine salat 2 stk. hjertesalat 2 skalotteløg 1 dl mayonnaise

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Madværksted. Mine noter. Diabetesmad; slankemad. v/sundhedscenter Viborg

Madværksted. Mine noter. Diabetesmad; slankemad. v/sundhedscenter Viborg Mine noter Madværksted Diabetesmad; slankemad v/sundhedscenter Viborg Opskrifter Hjemmelavet mysli 3 Hønsesalat 4 Blomkålshummus 5 Boller i karry 6 Sojalaks med ingefærbønne-gulerodssalat 8 Broccolisuppe

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

Der er taget udgangspunkt i at man har basisvarer derhjemme i denne uge såsom, hvedemel, eddike, sukker, salt, peber og olie.

Der er taget udgangspunkt i at man har basisvarer derhjemme i denne uge såsom, hvedemel, eddike, sukker, salt, peber og olie. MADPLANEN - Uge 14 INFO: Der er taget udgangspunkt i at man har basisvarer derhjemme i denne uge såsom, hvedemel, eddike, sukker, salt, peber og olie. DOWNLOAD indkøbsliste og opskrifter i bunden af siden.

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Karens fem bedste opskrifter!

Karens fem bedste opskrifter! Karens fem bedste opskrifter! Her får du opskrifter på mad, som jeg tilbereder rigtig mange gange på et år. Det er mad, som jeg har lyst til at sætte tænderne i gang på gang. Og mine børn og min mand guffer

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

SPIS FISK I SÆSON 6 NEMME RETTER MED DANSK FISK TIL DEN KOLDE TID

SPIS FISK I SÆSON 6 NEMME RETTER MED DANSK FISK TIL DEN KOLDE TID SPIS FISK I SÆSON 6 NEMME RETTER MED DANSK FISK TIL DEN KOLDE TID FISH TACO MED VESTERHAVS- TORSK 400 g vesterhavstorsk i filet 1 dl sesamfrø 2 spsk vegetabilsk olie ½ bundt koriander, groft hakket 2 dl

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 03.02.2011 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Thomsen Kasper Brill Lars Britz Jacob Andersen Rene Andersen Daniel Jürgensen Johnni Pedersen Afbud: Lasse Løber Martin Andersen Dagsorden:

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Bøffelmozzarella med røget hellefisk og råmarineret fennikel med brøndkarseolie. Jordskoksuppe med kørvel, sprøde chips og milde løg

Bøffelmozzarella med røget hellefisk og råmarineret fennikel med brøndkarseolie. Jordskoksuppe med kørvel, sprøde chips og milde løg NYTÅRSMENU TIL 4 PERSONER Bøffelmozzarella med røget hellefisk og råmarineret fennikel med brøndkarseolie Jordskoksuppe med kørvel, sprøde chips og milde løg Krogmodnet oksefilet med rodfrugtkompot, sprøde

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift)

Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift) Morten Staal Eriksen er vores hus- og demonstrationskok Tandoori grillet Bornholmerhane med marinerede kartofler. (kuglegrill opskrift) Opskrift til 4-6 personer 1 Bornholmerhane 2 spsk.tandoori krydderimix

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad KOMMUNIKATIONSFORUM NYBRO.DK

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad KOMMUNIKATIONSFORUM NYBRO.DK NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Marts 2012 Årgang 39. Nr. 2, Nyt fra Beboerrådet Lars Kaj informerer De nye stålborde og vaske i fælleskøkkenerne skal rettes. Dette kan larme en del... Håndværkerne

Læs mere

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00 Referat af beboermøde 20/10 2015 kl. 19.00 1. Mødet åbnes 1.1. Valg af dirigent og referent Referent: Daniel Dirigent: Karoline 1.2. Årsberetning v/formand for beboerrådet Formandens beretning Hvor Vi

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænketank og glade wabi sabi dage Noget der ligner 14 dage er gået siden min første bog kom på markedet. Jeg har på sidelinje fulgt med på folks reaktioner, og finder det super interessant hvordan bogen

Læs mere

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto Jordskok- og kartoffelsuppe Eriks Mad og Musik. 0. 0 00 g. jordskokker 00 g. kartofler (kan varieres med andre rodfrugter) ½ l mælk friskreven muskat salt friskkværnet peber Tilbehør: Bacon, forårsløg

Læs mere

Madspild undgås med omtanke

Madspild undgås med omtanke Madspild undgås med omtanke Brug dine oste-rester i madlavningen DET ER GOD STIL FOR DIG OG MILJØET www.mammenost.dk DET ER GOD STIL FOR DIG OG MILJØET Bønne fettuccine med smagfuld Mammen Guld sauce,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 104-110 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHILI SIN CARNE Til 4 personer 1 pakke Garden Gourmet / Hälsans Kök Farskød 1 dåse hakkede tomater 1 hakket løg 2 peberfrugter i tern 1 dåse kidneybønner Olivenolie

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Afbud: Pia, Las og Stig Fra sekretariatet: Ask Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde Ask er her i dag

Læs mere