NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 7 Nyt fra Beboerrådet Oktober 2013 Alexander L-17 er udnævnt som ny kasser for NYK. Thomas C-05 er ny formand for beboerrådet. Kristoffer L-10 er ny formand for cykelværkstedet Alexander L-17 og Alexander E-16 er nye formænd for motionsrummet Troels C-22 og Miljøgruppen overtager Grønt Kollegium Næste Beboerrådsmøde Tirsdag d. 1. oktober 2013 kl 19:00 i GH-kælderen Skimmelsvamp! Pesten alle er så bange for. Flere værelser gav på sidste beboerrådsmøde udtryk for, at de havde set forekomst af svampen på deres værelse. Som svar bad beboerrådet alle beboere om at snakke med deres gangrepræsentant om deres egen situation, således at der kan dannes et klarere billede af, hvor stort problemet egentlig er på kollegiet. Læs mere på side 2 Operation køkkenrenovation har nu stået på i flere år, og i disse måneder når vi omsider enden. Er dit køkken endnu ikke renoveret, eller er du blot nysgerrig på hvordan det gamle så ud, så kig med inde i bladet og find både datoer og billeder. Side 2 KælderCafeen holder midlertidigt lukket pga. gulvrenovering. Baren forventer at åbne igen d. 25. oktober. I samme ombæring ønsker baren at reklamere for, at man igen søger nye bartendere til at hjælpe til. Se mere om alt dette inde i bladet. Side 4 Som ny redaktør har Emma valgt at bringe fokus på kultur og begivenheder i området omkring kollegiet. I denne måned kan du læse mere om kulturnatten, en af Københavns allerstørste kulturelle begivenheder, der finder sted fredag d. 11. oktober. Side 7

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 Skimmelsvamp på dit værelse? På beboerrådsmødet i september blev der igen sat fokus på forekomst af skimmelsvamp på kollegiet. Denne gang var det beboere fra ST-blokken der havde problemer og som ytrede sig til resten af kollegiet. Skimmelsvamp er langt fra et nyt fænomen på kollegiet. Vi ligger i et fugtigt område tæt på søerne, og de gamle bygninger er alt andet end optimale hvad angår indeklima. Kollegiet har gennemgået en række renovationer i tidens løb, en af disse installationen af nye og tættere vinduer. Siden disse er blevet indsat har man kunnet spare en masse varme men til gengæld er problemet med svamp så steget markant. Man opfordrede på det seneste beboerrådsmøde alle medlemmer til at gå hjem og tale med deres respektive gange og lejligheder om, hvorvidt I som beboere oplever problemer med svamp eller ej. Dette er alt sammen for at kunne danne sig et bedre billede af hvor stort et problem der er tale om. Mener du derfor at du har svamp af nogen art på dit værelse, sørg da for at fortæl det til din repræsentant, så vi sammen kan danne os et gyldigt overblik. Hvad nu hvis der er svamp? Ofte når der bliver råbt skimmelsvamp er der i virkeligheden blot tale om mug - hvilket naturligvis heller ikke gavner indeklimaet, men som dog ikke på samme drastiske vis skader det. For at man kan snakke om skimmelsvamp i en grad som er skadelig eller som skal behandles skal man op på et areal på små 3 kvadratmeter. Mindre arealer betyder dog ikke, at du intet skal gøre. Ifølge din lejekontrakt har du pligt til at informere din udlejer om forekomsten af svamp såfremt du spotter det. Du skal derfor gå til Lars Kaj, der vil hjælpe dig gennem den efterfølgende proces, der typisk består af rengøring med Rodalon eller lignende. For at undgå skimmelsvamp er det vigtigt at du ikke lader dit værelse blive for koldt, samt at du sørger for at få luftet ud, gerne mindst 3 gange dagligt! Jakob, R-52 Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktører Jakob Jensen (R52) Mikkel Lindholmer (R61) Emma Broberg (S24) Engelsk oversættelse Nikolaj Folander Smit (G04) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned. Oplagstal: ca NybroTidendes redaktion forbeholder sig retten til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, der ikke synes at have relevans for andre. De sidste nye køkkener inden 2014 Endelig kan Nybro Tidende bringe nyheden om at renoveringer ER på vej til ALLE! Tidsplanen for renoveringsarbejdet: O st. Uge O 1. Uge S st. Uge S 1 Uge T st. Uge T. 1 Uge R st. Uge R 1 Uge Der er sikkert mange der allerede har glemt hvordan det gamle køkken så ud. Snart får alle den luksus. Inden 2014 har alle køkkener hvide skabe og oppudsede vægge. For ca. 3 år siden, startede renovering af køkkener på Nybrogård. Igennem årene har flere og flere fået de gule mursten skiftet ud med hvide vægge, fået nye skabe etc.. Men det er dog ikke alle. Så det er glædeligt, at vi kan meddele at inden 2014, vil alle køkkener på Nybrogård have det nye look. Det fremgår af tidstabellen, at det tager 2 uger at renoverer ét køkken. Dette indebærer nedtagning af køkken, aftagning af vinyl samt spartling, oppudsning af vægge og farveflis, montering af linoleum, maling af vægge, montering af køkken og fliser, mere maling og montering af de sidste skabe. Emma, S-24

3 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboerrådsmøde Tirsdag d. 09. September 2013 V. sekretær Ann Sofie Holm, B 49 Fremmødte: Jonas D 59, Troels C 22, Mikkel J-21, Thomas C 5, Jens G 25, Ea D 63, Rasmus S 21, Caroline S-37, Marie T-59, Kasper T-61, Kristoffer L 10, Heidi L 10, Jakob R 52, Samuel D-46 Tea D 43, Alexander E 16, Lars Kaj, Ann Sofie B-49, Emine G-04, Nikolaj G-04, Ann Louise N-36, Peter L 36 Afbud: Ann-Louise N-36, Camilla L 01, Tan E 19, Line B 57, Jens G 25, Alexander L 17, Leise P 27 Intet afbud ingen fremmøde: PR ulige: Hilbert P-23, Gitte P-15 (sup.) Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer og sprog Sproget er Dansk. Ordstyrer er Mikkel. 2) Antal stemmeberettigede 12. Opdatering af medlemslisten: EF ulige blank K lige/ulige blank PR lige blank Lejligheder: CDG Line HL Camilla MOS Majbritt Gangene generelt passer med de tilstedeværende. 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde KælderCaféen Fejl med Koda ikke cola. Dette rettes. 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi Valg af ny kasser. Der søges ny kasserer til NYK og netværksgruppens konto. Den nuværende kasser går af pga. langvarig sygdom. Jobbet er lønnet og normeret til ca. 4 5 timer om måneden. Arbejdsopgaverne er: lønudbetaling, udbetaling af penge til NYK\'s klubber, årsregnskab og mødepligt til beboerrådsmøderne og beboermøderne. Alexander L 17 valgt enstemmigt. 6) Øvrige meddelelser Solceller Henvendelse omkring solceller. Ny ansvarlig for dette grundet manglende tid ingen valgte. 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden før det næste Ingen møder at henvise til. 8) Indkommende punkter A) Nye formænd for motionsklubben Da nuværende formand er flyttet fra kollegiet hen over sommerferien er to nye formænd udpeget som kandidater til posten. Det drejer sig om Alexander Bagge L17 og Frederik G28 der er fremsat ønske om at begge vælges ind. Ingen indsigelser valgt enstemmigt. NB: Det noteres at der ønskes styr på gebyrer, da der er mange der ikke betaler. Der kan evt. laves frister og konsekvenser ved manglende betaling. B) Ny formand for filmklubben Der ønskes en ny formand for filmklubben, da de hidtidige fraflytter kollegiet. Jonas Høj, G24 stiller op andre interesserede er dog også velkomne. Grundet intet fremmøde kan foreslåede ikke indvælges, derfor ingen valgt formanden følger op på dette. C) Ny beboerrådsformand Da nuværende beboerrådsformand fraflytter kollegiet, søges en ny til at overtage posten. Arbejdet består i at have overblik over beboerrådets opgaver og følge op på disse, samt tage eventuelle akutbeslutninger på vegne af rådet. Den nye formand skal findes blandt repræsentanterne i rådet. Arbejdstimer ca. 1-1,5 time om måneden. Thomas C-5 enstemmigt valgt. D) Målmandshandsker til F.C. Nybros piger se bilag 1. Ingen indsigelser dette går igennem. E) Der søges om nyt udstyr til F.C. Nybro se bilag 2 i alt kr. Afstemning: For: 9. Imod: 0. Blankt: 3. Forslaget går igennem. F) Nye kræfter i Grønt Kollegium Da en ud af to ansvarlige opgiver posten skal en, eller flere, nye kræfter findes til opgaven. Der foreslås en sammenlægning med Miljøgruppen. Ansvaret overgår til Troels enstemmigt valgt. G) Ny formand for Cykelværkstedet Da den tidligere formand ikke længere er bosat på kollegiet søges en ny. Kristoffer L 10 er enstemmigt valgt. 9) Evt. indvalg af nye medlem er og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet. Thomas indvælges for CDG Suppleant bliver Emine. Nina C23 træder ud som suppleant og Jonas stopper for CD ulige. Ea er ny repræsentant. Troels træder ind for CD lige og ud for EF lige. 10)Evt. Bestyrelsesmedlem til KælderCaféen Formand udpeger en midlertidig bestyrelsesmedlem til KælderCaféen. Medlemmet skal fungere som talerør mellem cafeen og beboerrådet. Ea vælges til posten dette godkendes af rådet på næste møde. Skimmelsvamp på ST- ulige Der klages over problemer med meget svamp i værelser på ST ulige. Som lejer har man pligt til at melde dette til udlejer, hvorefter driften skal tage hånd om problemet. Det vil være op til bestyrelsen, om der er mulighed for el udluftning, dette kræver at der er tale om et reelt problem og tages yderligere op på næste møde. Repræsentanterne snakker inden næste møde med deres gange om problemer/erfaringer med skimmelsvamp på kollegiet. Udlejning af KælderCaféen er

4 SIDE 4 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 stoppet uden drøftelse i beboerrådet. Bestyrelsen for KælderCaféen har stoppet udlejningen af denne. Der er ingen bartendere til arrangementerne. Forslag om at afskærme baren og fjerne personalet, så den private lejer selv skal stå for oprydning mm. Det anføres at en sådan beslutning, om ophør af denne mulighed, bør diskuteres i beboerrådet inden den kan træffes. Dette punk tages op som punkt på næste møde. Thomas mailer referat om denne beslutning 11)Ny møde dato Datoen fastsættes til tirsdag d. 1. oktober kl. 19. I GH. Evt. afbud skal ske på > Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen før mødet finder sted. Midlertidig lukning af baren! Kollegiets fredagsbar, KælderCafeen holder lukket fra sidst i september og helt frem til 25. oktober. Dette skyldes en større gulvrenovation, der efter implementering skal have tid til at stå og hærde. Den nye overflade på gulvet kommer til at bestå af epoxy, der har ry for både at være rigtig slidstærkt og meget langtidsholdbart. Som sagt bliver første åbning 25. oktober, hvor man i øjeblikket arbejder lidt på at gøre et ekstra nummer ud af det. Sker dette ikke allerede på første åbning sker det med sikkerhed i måneden efter. Jakob, R-52

5 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE SIDE 5

6 SIDE 6 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 Kommunevalg i Gladsaxe kommune I november er der valg til Gladsaxe Byråd og valg til regionsrådet i Region Hovedstaden. Der skal vælges 25 medlemmer til byrådet og 41 medlemmer til regionsrådet. Du tænker måske hvorfor du overhovedet bør vide det? Vil jeg overhovedet læse denne artikel, den handler jo om lokalpolitik? Det ændrer ikke på noget, om jeg stemmer eller ej? Og, er det ikke nok jeg bare stemmer når der er folketingsvalg. Thomas Monberg stiller op for SF til kommunevalget og vi har spurgt ham om nogle af de samme spørgsmål. Hvorfor skal vi egentlig stemme? Fordi den unge valgdeltagelse er afsindig lav. Det er faktisk lidt pinligt. Ved valget i 2009 var det fx under halvdelen af de unge mellem 19 og 21, der stemte i København. Og endnu vigtigere; fordi det også vedrører os unge, hvad der sker i kommunen. Ungdomsarbejdsløsheden løses i kommunerne, busser til og fra studiet, bla. bussen til DTU, roernes vilkår på Bagsværd sø, kulturaktiviteter, og om der er spændende projekter som nyuddannede ingeniør kan deltage i osv. bliver besluttet i kommunerne. Har du nogensinde fået noget igennem? Ja! Netop et spillested for unge er en af mine og mit partis største sejre. Vi har fået afsat 30 mio. kroner til oprettelsen, og jeg tror virkelig på at det kan give kulturlivet i Gladsaxe et ordentligt spark i røven. Vi har kæmpet hårdt for, at der kommer en letbane fra Lundtofte til Ishøj, hvilket kommer mange DTU studerende til gode. Jeg kæmper meget for miljøområdet og var med da et flertal i byrådet kunne hæve målsætningen for CO2 udslip fra 25 % til 40% inden 2020 fordi jeg havde krævet en hurtig revisi- on af planen. Hvorfor stiller du overhovedet op? Jeg stiller op for at sikre at byrådet bliver ved med at arbejde mest muligt solidarisk og bæredygtigt. Det er primært ældre mennesker der sidder i diverse byråd, så det betyder også noget at få en større aldersspredning, så alle generationer bliver hørt. Jeg synes at det er skide spændende at arbejde med. Jeg har altid haft naturlig interesse for samfundet og lokalsamfundet især. Dette harmonerer også rigtig godt med mit studie, hvor jeg læser politik, administration og geografi. Hvorfor skal vi sætte krys ved dit parti? Fordi et stærkt SF er en nødvendighed for at sikre at kommunen fortsat har fokus på at give den bedst mulige service til borgerne. Så vi ikke udliciterer til private virksomheder, der har profit som højeste prioritet. Og for at sikre, at miljø- og klimadagsordenen ikke bliver glemt igen. Den var ikke eksisterende for 4 år siden, og SF har en meget stor aktie for at vi nu er en af de kommuner der er længst fremme. SF er en stabil samarbejdspartner, der godt tør indgå kompromiser, hvis vi synes de giver mening. Her adskiller vi os en del fra vores venner i Enhedslisten. Jeg kan sådan set godt forstå, hvis folk er utilfredse med SFs arbejde på nationalt plan, men det har ikke så meget med os lokalt at gøre, hvor vi virkelig har kæmpet og fået en masse seje ting igennem. Husk derfor lokalvalget den 19. november, hvor også du kan være med til at ændre fremtiden, for både dig selv og andre! Emma, S-24 Kollegiet har tre beboere, som stiller op til kommunevalget. Navn: Susanne Yazdanyar Parti: Enhedslisten Navn: Jakob Skovgaard Koed Parti: Socialdemokraterne Fakta om kommunal- og regionsvalget 2013 Hvornår: 19. November 2013, inden kl Hvordan: Med valgkort du modtager med posten. Hvor? Fremgår af valgkortet. Navn: Thomas Monberg Parti: SF

7 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE Kulturnat i København SIDE 7 Hvert år i oktober afholdes Kulturnatten. Dette er Københavns største årlige begivenhed, hvor mere end 250 museer, teatre, biblioteker, kirker, ministerier, parker og pladser over hele byen byder publikum velkommen. Det eneste du behøver, er et Kulturpas. I Københavns indre by, inkl. Valby, Frederiksberg, Østerbro, Vesterbro, Nørrebro, Islands Brygge, Amagerbro og Christianshavn, kan man opleve byens mange muligheder med ét enkelt Kulturpas, og der er et bredt udvalg af særarrangementer. Holmens kirke, Rundetårn, Sømods Bolcher, Folketinget og Den Kongelige Livgarde er nogle af de steder, hvor kulturnatten kan tage dig hen. Pris Kulturpasset koster kr. 90,-, og du kan købe det i 7-eleven på de fleste S- togsstationer, biblioteker og kulturinstitutioner i København og på Frederiksberg. Salget starter 30. September oktober 90 kroner Hele København København på vandet Igen i år giver Kulturpasset også mulighed for at hoppe på Kulturnattens bådfart. Bådene sejler på fastlagte ruter fra kl. 18. Fem overdækkede både sejler i ring fra og tre både fra og stopper ved Gammel Strand, DAC, Nyhavn/Toldbodgadebroen, Christianshavns Torv, Diamanten, Gammel Strand, Nordatlantisk Brygge, Nyhavn/Havnegade, Operaen og Elefanten. Planlægning Et trykt program koster 10kr. og kan købes på samme sted som du køber dit kulturpas. Du kan også se programmet gratis på din mobil. (App kan hentes fra den 30 september). Her kan du se det samlede opdatererede program eller lave dit eget og gå efter det på Kulturnatten der interesserer dig. Se programmet gratis og læs mere på Kulturnatten.dk Emma, S-24 Kagefestival efteråret 2013 Den 9. november fra bliver Nybrogårds lækreste festival afholdt. KAGEFESTIVALLEN! Konceptet: tage kage med og spis alt det du kan. Hyggeligt samvær som ikke er over en øl. Endnu en gang byder kageudvalget velkommen til kagefestival på Nybrogårdkollegiet! Konceptet bag festivallen er som sagt, at du samt evt. bageven, bager en lækker kage, den 9. november. Hvis du ikke har tid til at bage, eller bare er bedre til at smage end bage, kan du komme ind for blot 20 kr. og spise med. Du kan faktisk vinde Der vil være publikums afstemning i forhold til 3 kategorier: Marylin Monroe (smukkeste), Moderkagen (den der smager så godt at kun din mor kan have bagt den) og Kreative kage. Mere info MEGET mere information om sted, tilmelding osv. skiver vi om i næste nummer af NybroTidende. Ellers kan du finde det på kagefestivallens facebook side Nybrogård Kollegiets Kagefestival.. Mvh Kageudvalget

8 SIDE 8 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 Indkaldelse til beboerrådsmøde Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19 i GH kælderen Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og sprog 2. An al stemmeberettigede 3. Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4. Godkendelse af dagsorden 5. Økonomi 6. Øvrige meddelelser 7. Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden før det næste 8. Indkommende punkter A) ST har problemer med støj fra børnehaven. Der er problemer med, at børnehaven benytter arealet ude foran vinduer ved ST det larmer og er til gene for beboerne. Hvad er aftalen med børnehaven? Kan den evt. laves om? Desuden er der mange, der benytter stien langs køkkenet. Muligheden for at sætte et skilt op, der oplyser om at stien er privat, ønskes undersøgt, da gæsterne kigger ind af vinduer, går med løse hunde etc. B) Kanoklubben søger om 6700,- til vedligeholdelse. Ansøgning om 6700, til vedligeholdelse af de to turkajakker (dem der er røde) samt nogle nye padler efter som en del af dem er ødelagt på grund af forkert brug. C) Kanoklubben søger om , til uddybning af området omkring broen. Med ny bro, er vi godt på vej til at kano og kajak folket på kollegiet kan bruge udstyret uden at det bliver beskadige af normalt brug, dog er der et problem med vanddybden omkring broen. Derfor søges der om , kroner til uddybning. Uddybningen vil blive 0,5-1 meter og strække sig over 5 meter på hver side af broen. D) Kagefestivallen søger om dækning af udgifter på samlet 309 kr. Der bliver igen her til efteråret holdt kagefestival og i den anledning søges dækning af udgifter. Se bilag 1. E) Søger om penge til uddybning af området omkring broen. F) Ny formand for filmklubben. Der ønskes en ny formand for filmklubben, da de hidtidige fraflytter kollegiet. Jonas Høj, G24 stiller op andre interesserede er dog også velkomne. G) Bestyrelsesmedlem til KælderCaféen. Formanden har på sidste møde udpeget et midlertidig bestyrelsesmedlem til KælderCaféen. Medlemmet skal officielt stemmes ind eller et nyt skal vælges. H) Skimmelsvamp på ST ulige. Der klages over problemer med meget svamp i værelser på ST-- ulige. Repræsentanterne giver tilbagemeldinger på problemets omfang, som vedtaget på fremsat på sidste møde. I) Udlejning af KælderCaféen er stoppet uden drøftelse i beboerrådet. Bestyrelsen for KælderCaféen har stoppet udlejningen af denne. Der er ingen bartendere til arrangementerne. Forslag om at afskærme baren og fjerne personalet, så den private lejer selv skal stå for oprydning m. Det anføres at en sådan beslutning, om ophør af denne mulighed, bør diskuteres i beboerrådet inden den kan træffes. 9) Evt. 10) Ny mødedato Evt. afbud skal ske på > Beboerrådet > Meld afbud, senest dagen før mødet finder sted. WULFFMORGENTHALER

9 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE Nye vinde blæser over F.C Nybro SIDE 9 For en måned siden kunne vi berette, at fodboldholdene omsider var gået i gang igen efter en lang sommerpause. Nu kan vi så modsat fortælle, at efterårssæsonen snart igen er ovre. Grundet sommerferiens skæve placering i forhold til årets gang, er efterårssæsonen altid langt kortere end forårssæsonen, idet at lyset i aftentimerne mildest talt er forsvindende allerede nu. I den forgangne måned har begge kollegiets fodboldhold spillet 2 kampe hver, mens herrerne endnu mangler 3 og damerne 2. Herreholdet skulle i første omgang op mod ligaens andenplads, Egmont, der har for vane at spille med om sølvtøjet hvert år. Dette er også tilfældet i år, men stik mod forventning var Nybro faktisk ganske godt med i kampen indtil de sidste 10 minutter. Efter at være kommet uheldigt bagud tidligt i kampen holdt man længe modstanderne i ave. Kort inden pausen gik det dog galt og Egmont kom på 0-2. Herrerne kom dog bedre ud til anden halvleg, og allerede i de første to minutter havde man to rigtig gode forsøg, det ene endda på stolpen. Chokket var til at se hos Egmont, der ikke længere kreerede det samme fremad banen. Nybrogård skulle senere vise sig at komme tilbage i kampen for en stund, da Marius alene med målmanden kunne gøre det til 1-2 med 20 minutter igen. Herfra gik det dog galt. Et gult kort samt et træt mandskab kunne ikke holde stand til sidst, hvorfor Egmont fik 3 lette mål, der gav det endelige resultat; 1-5. Herrernes anden kamp blev aflyst et par dage før som resultat af, at herrerne ikke selv kunne stille hold på dagen. Hos kvinderne er det gået lidt bedre, om end holdet fik en hård start. Ude mod Nordisk håbede man på at kunne hive et point hjem efter at have fået 4-4 hjemme tidligere på sæsonen. Modstanderne var dog for gode på dagen, og i særklasse en spiller for modstanderholdet formåede at drive gæk med gæsterne. I alt blev det til en afklapsning på hele 8-0 hvilket dog ikke var helt fair fordelt på spil og chancer i kampen. Også damernes anden kamp blev aflyst, denne gang dog fordi at modstanderholdet ikke kunne stille hold. Dermed blev der sat 3 point på kontoen, hvilket er nok til at holdet kan placere sig på 3. pladsen, af point med RJK på 2. pladsen. Det helt store emne på begge hold i efteråret hidtil har dog ikke været de magre resultater. Trænerne for begge hold, Gabriel B-62 og Jennie L-14, har begge annonceret at de stopper som træner efter denne sæson. Derfor går spørgsmålet nu på hvem der skal agere leder for holdene i den kommende sæson. Spørgsmålet er endnu åbent, da ingen umiddelbart har meldt sig på nogen af holdene. Der hældes umiddelbart mest mod en gruppe-ordning på herreholdet, hvor flere spillere sammen kan stå for træningerne, da ingen umiddelbart vil stå for det alene. Begge hold kunne godt bruge flere spillere fra kollegiet, da man hidtil i flere tilfælde har været nødsaget til også at anvende spillere udefra for at kunne stille hold. Dette er så slemt hos damerne, at man i øjeblikket overvejer om det var en mulighed at danne et fælles hold med POP, der ligeledes har problemer på damesiden. Da træning og kamp alligevel er samme sted for begge kollegier, ville det at finde et fælles tidspunkt være det mindste problem i hele den proces. Jakob R-52 Efterårets kampe Nybro Herrer Nybrogård 1-5 Egmont Nybrogård 0-3 OMK (taberdømt) 29/9 kl 17:00 i Fælledparken vs. Studentergården 6/10 kl 16:00 på Vadgård vs. Tietgen 27/10 kl 15:15 i Fælledparken vs. Regensen Nybro Chicks Nordisk 8-0 Nybrogård Hjortespring 0-3 Nybrogård 29/9 kl 17:30 på Vadgård vs. RHK 6/10 kl 13:40 på Artillerivej vs. RJK F.C. Nybro Chicks # Hold K P 1 Egmont RJK Nybrogård Nordisk Hjortespring Kampsax 8 3 F.C. Nybro # Hold K P 1 OMK Egmont Tietgen Ostenfeld POP Regensen Studentergården Nybrogård 11 1

10 SIDE 10 NYBROTIDENDE ÅRGANG 40 NR. 7 NybroTidendes madklumme: Nyd maden! Denne måned: Rødbede og hvidløgssuppe Jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til udgangspunktet for sidste måneds klumme. Jeg har også denne gang fundet en opskrift fra den fantastiske kogebog jeg købte i sommerferien. Jeg bliver ved med at finde fantastiske opskrifter i kogebogen og denne giver samtidig mulighed for at lave lækker, billig sæsonaktuel aftensmad. Opskriften består af rødbede hvidløgssuppe. Mange vil måske rynke lidt på næsen og afskrækkes af det store indhold af rødbeder, men prøv opskriften alligevel, der er stor sandsynlighed for at du bliver overrasket. Suppe til 2 personer 200 g. pastinak eller persillerod 150 g. rødbede 1 spsk. Olivenolie 1 tsk. Rosmarin 1/2 hvidløg (feddene skal ikke pilles, men bages hele i ovnen) Ca. 6 dl. Grønsagsbouillon Ca. 1 spsk. Citronsaft Salt og peber Jeg kan nok ikke helt komme udenom lige at bringe et lille billede af den, efterhånden meget omtalte kogebog. Forfatterne er Sonja Bock og Tina Scheftelowitz. Kogebogen er en samling af mange af opskrifter som forfatterne har bagt i tidligere kogebøger så det er uden tvivl en samling af det bedste af det bedste. Lidt om mig Jeg hedder Nanna D. Thomsen, læser ernæring og sundhed og har boet på kollegiet i et par år. Jeg bestrider på nuværende tidspunkt bl.a. formandsposten for kollegiets havegruppe. Derudover har jeg en passion for mad og råvarer fra naturen. Fra denne passion kommer idéen til denne klumme. Jeg håber, at I vil nyde klummen. Skræl pastinakker og rødbeder og skær dem i mindre stykker. Vend dem i olien på en bageplade med bagepapir sammen med rosmarin, salt og peber. Skyl hvidløget og skær det på tværs af feddene. Læg de to halvdele med skærefalden nedad på bagepapiret. Bag grøntsagerne i ét lag, ved 175 grader varmluft i ca. 45 min., til de er gyldne og møre. Vend dem evt. rundt undervejs. Kom de bagte grøntsager i en gryde med bouillon og lad det simre under låg i ca. 20 min. Blend suppen med en stavblender eller i en foodprocessor. Tilsæt evt. mere bouillon alt efter den konsistens du ønsker. Smag til med citronsaft, salt og peber. Server suppen med brød eller forskellig topping. Topping af bønner, ristet rugbrød og mozzarella En håndfuld friske eller optøede bønner koges ganske kort i letsaltet vand. Skær et par skiver rugbrød i tern og rist dem i hakket hvidløg og olivenolie på en pande. Når rugbrødet er sprødt tilsættes bønnerne og ristes med et øjeblik. Tag det hele af varmen og evt. over i en tallerken. Tilsæt mozzarella lige inden servering. Topping af persille og bacon Mange ville, hvis de havde muligheden for det, reservere en hel køleskabshylde kun til bacon, så denne ingrediens kan jeg selvfølgelig ikke komme uden om i toppingen. Steg bacon på en pande, bræk det i små stykker og bland det med hakket persille og evt. mozzarella God fornøjelse Velbekomme

11 ÅRGANG 40 NR. 7 NYBROTIDENDE SIDE 11 Bestyrelsen Alexander, G28 (formand) Jakob, R52 (næstformand) Camilla, L01 (suppleant) Beboerrådet Formand: Thomas C05 AB-ulige: Line, B57 AB-lige: Thomas, B64 CD-ulige: Ea, D63 CD-lige: EF-ulige: EF-lige: GH-ulige: GH-lige: JK-ulige: JK-lige: Troels, C22 Samuel, D46 (sup.) Jens, G25 Mikkel, J21 LM-ulige: Louise, L33 Lea, L15 (sup.) LM-lige: Peter, L36 NO-ulige: Thea, D43 NO-lige: PR-ulige: PR-lige: Ann-Louise, N36 Hilbert, P23 Gitte, P15 (sup.) ST-ulige: Caroline, S37 Marie, T59 (alt.) ST-lige: Kasper, T61 Rasmus, S21 (sup.) Lejligheder: C, D og G: Thomas,C05 Emine, G04 H og L: Camilla, L01 M, O og S: Majbritt, S5 NB! Punkter til dagsorden skal sendes til sekretæren mindst ti dage før næste møde via nybro.dk > For beboere > Beboerrådet > Mail Beboerråd. Den Personlige Side Administration Kasserer Alexander, L17 Mail mangler Beboerrådssekretær Ann Sofie Holm, B49 Revisorer NybroTidende Jakob Jensen, R52 Mikkel Lindholmer, R61 Emma Broberg, S24 Nikolaj Folander Smit, G04 Sekretariatsgruppen/fremleje Kontortid: Mandag kl. 19:00-20:00 og torsdag kl. 20:00-21:00 i GH-kælderen. Tlf: Klagenævn Kontortid: Tirsdag 19:30-20:00 i GH-kælderen. Mail: Tlf: Netværkskontor Kontortid: Mandag 20:00-21:00 i GH-kælderen. Mail: Tlf: Antennegruppen Lars Kaj Grønt Kollegium Majbritt, S5 Troels, C22 Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid Mandag: 16:00-18:00 Tirsdag-fredag: 07:30-09:00 Første hverdag i måneden: 17:00-18:00 Kanolauget Ask, M47 Kunstklub Julie, H51 Rollespilsklub Mikkel, R61 Cykelværksted Kristoffer, L10 Filmklub Christian, M61 Nybro running Jakob, R52 Nybro Kagefestival Anne-Louise N36 Nøgleordning Andreas, M06 Tlf: (47 43) Tlf: Alexander, G28 Tlf: (44 28) Tlf: Troels, C18 Tlf: (42 18) Tlf: For at blive låst ind koster det: Klubber Musikrum Allan, L3 Vaskeriet Åbent 8:00-19:00 Havegruppen Nanna, C25 Bryggerklub Kristian, C20 Motionsrum Alexander, L17 Alexander, E16 Fodboldklub Gabriel, C5 Ole, L14 FC Nybro Chicks Claes, O52 Service Bordtennis/hockey CD-Kælderen Cykelværksted LM-Kælderen Klapstole Stig, S5 Trailer Lars Kaj (insp.) Kl. 9:00-21:00: kr. 50,- Fadølsanlæg Kl. 21:00-9:00: kr. 100,- KælderCaféen Åbningstider: Fredage kl. 20:00-03:00 Én lørdag pr. måned kl. 20:00-05:00 (annonceres separat). Formand: Thea, D43 Næstformand: Samuel, D46 Kasserer: Samuel, D46 Medlem fra Beboerrådet: Ea, D63 Suppleant: Joachim, D64 De lokale Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: 15:00-21:00 Lørdag-søndag: 13:00-21:00 Maj-august: Åbent til 22:00 alle dage.

12 Sudoku Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for - gratis - at sende indlæg til bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktionen i hænde senest den 20. i den forrige måned. Jakob R52, Mikkel R61 og Emma S24 (redaktører) Filmanmeldelser Som noget nyt for NybroTidende vil der nu forekomme anmeldelser af især film, men også skønlitteratur i bladet. Ingen film eller bog er i princippet for dårlig til at blive anmeldt, så længe man mener, at andre kan få glæde af anmeldelsen. Hvis du for eksempel synes, at der er en film, som er værd at stifte bekendtskab med, så send gerne en sådan anmeldelse per mail til redaktionen på NybroTidende. Vi tager selvfølgelig også imod mere kritisk anlagte anmeldelser. Der er ingen specifikke regler for anmeldelser her på NybroTidende, så der er masser af plads til ens egen personlige stil, men det er naturligvis vigtigt at argumentere for sine synspunkter. Elysium Så har Neill Blomkamp endnu engang lavet en succesrig science fiction film, denne gang med navnet Elysium. Elysium finder sted i året 2154 hvor der kun eksistere to klasser: De ekstremt rige der lever i luksus på en rumstation kaldet elysium og så alle de andre der bor på den overbefolkede og ruineret jord. Folk på overfladen er desperate for at flygte til rumstationen for at komme væk fra kriminalitet og fattigdom, og mange af dem har brug for de moderne hospitals faciliteter der findes på Elysium. På Elysium er historien dog helt anderledes og der findes der flere der vil gøre alt for at stoppe immigrationen så de kan bevare deres luksuriøse livsstil. Filmen spiller generelt på kontraster og det er tydeligt at se at Neill Blomkamp gerne vil sende et budskab med det udover bare at lave en film. I begyndelsen af filmen bliver vi hurtigt introduceret til et barn på jorden ved navn Max. Han bor på hvad der mest minder om et faldefærdigt kloster sammen med nogle nonner. Her bliver man forklaret hvordan verden er skruet sammen og ser det overluksuriøse liv der leves på Elysium. I næste scene er drengen max voksen og på vej til arbejde. Som han traver der hen ad ser vi i luften et par flyvende skibe. Det er dog kun en normal bus vores hovedperson skal med og der er lang kø til at komme med. Som han står i køen bliver der taget stikprøver af hvad der ligner robotter med skriften policia på brystet. Deres væremåde minder meget om hvordan voldelige fængsler behandler fanger i film og det giver indtrykket af at folk på jorden ikke bliver set som meget andet en ressource eller anden form for pestilens som ikke videre betyder noget for dem der bor på Elysium. Verden er dog ikke helt uden håb og Max for chancen for at gøre noget ved det. Dette spilder sig ud i en vel konstrueret plan og hæsblæsende action da han forsøger at lukke op for Elysium. Som sædvanligt med Neill Blomkamp er filmen dog ikke bare om action og science fiction men afspejler derimod noget fra vores egen verden. I dette tilfælde er det forskellen på rige og fattige samt at fattigdom er en efter effekt af grådighed og rigdom. Fokuset ligger også hovedsageligt på fattigdommen da vi ikke rigtigt ser noget til beboerne på Elysium men for rigeligt at se til hvor elendige liv der bliver ført på jorden. Alt i alt er filmen flot lavet med rigeligt af speciel effekter for at gøre op for at skuespillerne der på trods af at spille deres rolle godt ikke formår at gøre deres karakterer spændene. Mens de mere eller mindre politiske motiver sagtens kan ses bort fra vil e fleste nok opdage dem og i visse tilfælde være uenige. Det betyder at Elysium for 3.5/5 stjerner Mikkel R-61

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 6 Nyt fra Beboerrådet September 2013 ST har oplevet støjproblemer på det seneste. Der opfordres til, at man ikke søger gennem STfløjen medmindre

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 5. Juni 2012 Nyt fra Beboerrådet Nye åbningstider i Klagenævnet: Fremover holdes åbent tirsdage kl.19.30-20.00. Operation Grønt Kollegium Udskydes

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet December 2012 Eksamens perioderne nærmer sig hastigt og det betyder at der skal tages hensyn til ens naboer Der er brug

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 40 Nr. 2 Nyt fra Beboerrådet Marts 2013 Kollegiets fodboldherrer får ikke nye trøjer alligevel. Der forsøges at finde et nyt depotrum til kollegiets

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 39. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet Oktober 2012 Vil du gerne være ny Beboerrådsrepræsentant for din gang? Så kom ned og besøg os i Beboerrådet mandag d.

Læs mere

H H. Madskoler VIL DU MED?

H H. Madskoler VIL DU MED? Madskoler VIL DU MED? 2015 FÅ EN SJOV OG LÆRERIG SOMMERFERIE MED MADSKOLERNE Madskolerne giver børn og unge i alderen 8-12 år viden om mad, måltider og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde -

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2012 Årgang 39. Nr. 3, Nyt fra Beboerrådet HUSK Beboermøde Onsdag d. 11. april 2012 Kl. 19 i GH-Kælderen Alle beboere er velkomne. Næste Beboerrådsmøde

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe,

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad. FC NYBRO - Forår betyder ikke kun rengøring, det betyder også fodboldkampe, NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 39. Nr. 4. Maj 2012 Nyt fra Beboerrådet Klagenævnet informerer: Eksamensperioden er så småt startet for mange. Derfor henstiller vi fra klagenævnets

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Kanalafstemningen er begyndt. Den slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets Interne Blad. Kanalafstemningen er begyndt. Den slutter onsdag den 11. juni kl. 23:59 NybroTidende Nybrogård Kollegiets Interne Blad Årgang 41 nr.5 Nyt fra Beboerrådet Forsalg om indkøb af nye trækvogne, da de gule tilsyneladende er forsvundet. Juni 2014 Havnehytten ved Lyngby Kano- og

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 29-11-2012 20:00 TT:MM FÆLLESRUMMET MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Tais Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2010 Årgang 37. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet Klagenævnets nye åbningstider er Tirsdage kl. 20-20:30 i GH-kælderen. ------------------Kære alle beboere

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Nye spændende drinks og nye priser er kommet på drinkskortet. Priserne er steget på de

Nye spændende drinks og nye priser er kommet på drinkskortet. Priserne er steget på de N Y B R O G Å R D K O L L E G I E T N Y H E D S B R E V Årgang 42 Nr. 1 Februar 2015 Se KC s nye drinkskort Se side 3 Generalforsamling i KC Se side 4 Vil du give en hånd? Frivillige hænder er alt der

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Marts/april 2010 Årgang 37. Nr. 3. Nyt fra Beboerrådet Ny formand for cykelværkstedet søges Det er forår, og det betyder klargøring af cykler for manges vedkommende.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober/november 2009 Årgang 36. Nr. 8. Nyt fra Beboerrådet Nyt Beboerrådsmøde Tirsdag d. 3/11 2009 Kl. 19 i GH-Kælderen Klagenævnet informerer Det er ikke

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

AFTENSMADSFORSLAG fase 1

AFTENSMADSFORSLAG fase 1 AFTENSMADSFORSLAG fase 1 På de næste sider finder du forslag til hvad du kan spise til aftensmad. Spiser du mad på farten, så hent inspiration fra madforslagene til hvordan du kan bede restauranten sammensætte

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Målgruppe: Viderudvikling

Målgruppe: Viderudvikling Problemformulering: En traditionel kogebog er som regel et par sider i en bog der forklare dig hvilke ingredienser du skal bruge til retten, og hvordan du skal tilberede den. Men hvad hvis du ikke har

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Velkommen til endnu en kokkeskole

Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole Januar er måneden hvor vi kigger på en klar himmel, en lavt stående sol og en temperatur efter disse forhold. Vi må hige efter friske råvarer men realisere at sylteglas

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Tunge. Økologisk indmad. Indmad er in. Sprængt oksetunge. Kogt oksetunge 8.1. 1 kg tunge. Saltlage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand

Tunge. Økologisk indmad. Indmad er in. Sprængt oksetunge. Kogt oksetunge 8.1. 1 kg tunge. Saltlage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand Økologisk indmad. Tunge Sprængt oksetunge 1 kg tunge lage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand Sprængning af kød er en mild saltning, som tilfører kødet saftighed og smag. Kog saltlagen sammen, køl ned og læg

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN

HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN HindbærkageMajspandekager MinimuffinsSvamperoulade SpinatbrødLamGrillburger MinitoastCrostini FYLD SOMMEREN MED LETTE, LÆKRE RETTER Let og lækkert Sommermad er meget mere end pølser og grillmad. Bliv inspireret

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 9/8 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Stefan Elmsted Jensen (SEJ) Pernille D. Larsen (PDL) Anders M Madsen (AMM) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto

Mandag Grillstegt laks med rodfrugter, kartofler og groft brød. Torsdag Tomatsuppe med kartofler og kikærter serveret med brød og pesto Sundhedsugen uge 17, 2013 Maden er planlagt ud fra de 8 kostråd og nøglehulsmærket. Det vil sige, at maden har et lavt indhold af fedt og et højt indhold af kulhydrater. I menuen indgår årstidens råvarer,

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

vind! hver uge: far søs mor pizza Tex Mex Pizza produkter og 1000 kr. til en rigtig sjov børnefest! Læs mere på bagsiden! bureaufrydensberg.

vind! hver uge: far søs mor pizza Tex Mex Pizza produkter og 1000 kr. til en rigtig sjov børnefest! Læs mere på bagsiden! bureaufrydensberg. g a d d a m s n e ug pizza søs mor vind! hver uge: bureaufrydensberg.dk Tex Mex Pizza produkter og 1000 kr. til en rigtig sjov børnefest! Læs mere på bagsiden! far 29650 SM Tex Mex Pizza opskriftfolder.indd

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere