peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "peterspo~ +9~ APV for Tjele Efterskole MVH Senest revideret 08-10-2010"

Transkript

1 APV for Tjele Efterskole Senest revideret Arbejdspladsvurderingen er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets anbefalinger og spørgeskema. Spørgeskemaerne er udfyldt af de enkelte faggrupper, og kan ses til sidst i dokumentet. Det bemærkes at rengøring varetages af eksternt firma, hvorfor denne faggruppe ikke indgår i APV'en MVH Forstander peterspo~ Sikkerhedsrepræsentant +9~ Tillidsrepræsentant Kim Daugbjerg ~~

2 Arbejdspladsvurdering - Handlingsplan ARBEJDSMILJØEksperten AUTORISERET AABEJDSMluøRAOOIVER Virksomhed: _Tjele Efterskole Dato:_ _ Ledelesesrepræsentant(e~:_PeterSpohr~ ~ Sikkerheds-/medarbejderrepræsentant(er}:_Tommy Jørgensen(SR} & Kim Daugaard (TR}~ _ Emne Årsag, beskrivelse Løsning Tidsplan for Ejendomsfunkjpedel Løft af mange emner over 3 kg Ingen. En følge af arbejdets karakter Ejendomsfunkjpedel Ejendomsfunkjpedel Under laget ved og omkring værkstedet er grus og gør det vanskeligt at flytte og manøvrere tungere ting som sækkevogn, palleløfter, trillebør osv. Arbejde på hug, knælende eller liggende Underlaget ved og omkring værkstedet udbedres med en passende flisebelægning eller asfalt. En følge af arbejdets karakter. Alle medarbejdere udstyres med nødvendige beskyttelsesmidler som keddeldragt, knæbeskyttere, isolerende pads osv. (Start og slut) Ansvarlig for Tidspunkt for opfølgning, vurdering af X X X Maj juni 2011 Oktober 2010 oktober 2010 Ledelsesrep. Juni 2011 pedelkontor Oktober 2011 Ejendomsfunkjpedel Snævre pladsforhold, der Pedelværkstedet omorganiseres, så Oktober 2010 pedel kontor Oktober 2011 begrænser bevægelsesfriheden lageret flyttes til varmekælderen oktober 2010 Ejendomsfunkjpedel Snævre pladsforhold, der begrænser bevægelsesfriheden Pedelværkstedet erstattes af et nyt med tilstrækkelig plads til lager, og to arbejdspladser, med plads til forekommende arbejdsopgaver inden for træ og metal Januar 2011 juni 2011 Ledelsesrep. Juni 2011 Ejendomsfunkjpedel Beredskabsplan for alvorlige Beredskabsplan for pedeller November 2010 Ledelsesrep. December 2010 ulykker eller begivenheder - december 2010 Ejendomsfunkjpedel Støv på vandrette flader Pedelværkstedet omorganiseres, så Januar 2011 pedel kontor Juni

3 Emne Årsag, beskrivelse Tidsplan for Ejendomsfunk/pedel Ejendomsfunk/pedel Ejendomsfunk/pedel Værkstedets indretning forhindrer at der kan gøre ordentligt rent Manglende oplæring og instruks i visse arbejdsopgaver Manglende oplæring og instruks i visse arbejdsopgaver (Start og slut) lageret flyttes til varmekælderen. juni 2011 Værkstedet indrettes med bedre fungerende arbejdspladser og udsugning Pedelværkstedet omorganiseres, så lageret flyttes til varmekælderen. Der indkøbes passende reoler/bænke til at organisere værktøjet Pedellerne instrueres i : varmestyring, elforbrug, vandforbrug, udsugning og ventilation, brandinstruks og vedligehold af alarmanlæg Pedellerne deltager i relevante kurser og videreuddannelse i relation til de pålagte arbejdsopgaver. Kurserne kan have en varighed på fra en dag til en uge Kontor Ensidigt gentagende arbejde En del af arbejdet forgår ved computer. Der er ofte afbræk i arbejdet da alle kontormedarbejdere har ekspedition af elever, lærere og ledelse. Alle kontormedarbejdere har efter behov mulighed for at afbryde de ensidigt gentagne arbejdsstillinger for at foretage sig andet relevant arbejde. Oktober 2010 oktober 2010 Oktober 2010 februar 2011 Oktober 2010 oktober2011 ~B,SdQ MRILJØEk5perten Ansvarlig for Tidspunkt for opfølgning, vurdering af pedelkontor Oktober 2011 Ledelsesrep. Marts 2011 Ledelsesrep. /pedelkontor X X X December 2011 Kontor Temperaturudsving ud over 18 Nye vinduer og aktiv ventilering af April maj Ledelsesrep Juni grader kontoret 2011 Kontor Generende grundtræk Nye vinduer og aktiv ventilering af kontoret. Ny placering af møbler Kontor Kuldestråling Nye vinduer og aktiv ventilering af kontoret. Nu placering af møbler April maj 2011 April maj 2011 Ledelsesrep Juni 2011 Ledelsesrep Juni 2011 Kontor Mere end 4 graders Nye vinduer og aktiv ventilering af April maj Ledelsesrep Juni 2011 temperaturstigning i løbet af kontoret. Solfilter på glas

4 Emne Årsag, beskrivelse Tidsplan for (Start og slut) t\~~~poo~.lljøek5perten Ansvarlig for Tidspunkt for opfølgning, vurdering af dagen Kontor Er der printer/kopimaskine i Printeren flyttes til tilstødende Oktober Ledelsesrep. November 2010 rummet uden ventilation gang/fællesareal oktober2010 Kontor Lokale hvor det er svært at tale. Omplacering af arbejdssteder. Udvidelse Oktober Kontorleder November 2010 Medarbejderne sidder for tæt af kontorarealet. Opsætning af oktober2010 rumdelere. Kontor Sygdomsfremkaldende forhold Nye vinduer og aktiv ventilering af kontoret. Solfilter på glas April maj 2011 Ledelsesrep Juni 2011 Kontor Ændring af arbejdsmiljø, så Nye vinduer og aktiv ventilering af April maj Ledelsesrep Juni 2011 sygefravær mindskes kontoret. Solfilter på glas 2011 Skolekøkken Lys over bord ved vindue Lys armatur opsættes Oktober 2010 oktober 2010 ledelsesrep November 2010 Skolekøkken Glatte gulve pga. spulevand eller spild fra opvasken Indkøb af industristøvsuger til vand Oktober 2010 oktober 2010 ledelsesrep November 2010 Skolekøkken Uhensigtsmæssige vrid eller drej Instruktion/undervisning i Oktober 2010 Køkken December 2010 med kroppen hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at december 2010 undgå belastninger af kroppen Skolekøkken Manglende løfteredskaber ved Instruktion/undervisning i Oktober 2010 Køkken December 2010 løft over 11 kg. hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at december 2010 undgå belastninger af kroppen Skolekøkken Kartoffelskræller mangler Udbedring af skadede dele og instruktion Oktober Køkken December 2010 afskærmning i maskinens rette brug december 2010 Skolekøkken Kartoffelskræller mangler Udbedring af maskine så den opfylde Oktober 2010 Køkken December 2010 vedligeholdelse leverandørens anvisninger december 2010 Skolekøkken Tunge løft eller byrder Instruktion/undervisning i Oktober 2010 Køkken December 2010 hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at december 2010 undgå belastninger af kroppen Skolekøkken Tunge løft eller byrder under Instruktion/undervisning i Oktober Køkken December 2010 gang hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at december 2010 undgå belastninger af kroppen Skolekøkken Mange løft over 3 kg i løbet af Instruktion/undervisning i Oktober 2010 Køkken December

5 ARBEJDSMILJØEksperten AUTORISERET AR8EJDSMJu0RADGIVER Emne Årsag, beskrivelse Løsning Tidsplan for dagen hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at undgå belastninger af kroppen {Start og slut} december 2010 Ansvarlig for Tidspunkt for opfølgning, vurdering af Skolekøkken LØft i dårlige arbejdsstillinger Instruktion/undervisning i Oktober 2010 Køkken December 2010 hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at december 2010 undgå belastninger af kroppen Skolekøkken Skolekøkken Skolekøkken Skolekøkken Arbejde i ubekvemme arbejdsstillinger Arbejde med bøjet eller vredet ryg og nakke Arbejde på hug, knælende eller knæliggende Arbejde med bøjet eller drejet håndled eller med fingerspidsgreb Instruktion/undervisning i hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at undgå belastninger af kroppen. Anskaffelse af relevante hjælpemidler for at undgå belastninger af kroppen Instruktion/undervisning i hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at undgå belastninger af kroppen. Anskaffelse af relevante hjælpemidler for at undgå belastninger af kroppen Instruktion/undervisning i hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at undgå belastninger af kroppen. Anskaffelse af relevante hjælpemidler for at undgå belastninger af kroppen Instruktion/undervisning i hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at undgå belastninger af kroppen. Anskaffelse af relevante hjælpemidler for at undgå belastninger af kroppen Skolekøkken Snævre pladsforhold Bortskaffelse af to overflødige ovne. Anskaffelse af passende rulleborde og nødvendigt køkkenudstyr. Plan over indretning af køkkenet. Nytænkning af rutiner og placering af arbejdsredskaber og arbejdspladser Oktober 2010 december 2010 Oktober 2010 december 2010 Oktober 2010 december 2010 Oktober 2010 december 2010 Oktober 2010 marts 2011 Køkken December 2010 Køkken December 2010 Køkken December 2010 Køkken December 2010 Køkken/ledelsesrep. April

6 Emne Årsag, beskrivelse Løsning Tidsplan for Skolekøkken Skolekøkken Skolekøkken Skolekøkken Bedre kommunikation med skolens øvrige medarbejdere Arbejdstid bliver planlagt med kort varsel Ringe eller ingen mulighed for at lære nyt gennem arbejdet Temperatur højere eller lavere end fra grader Deltagelse i medarbejdermøder hver ca. 3. uge Arrangementer varsles rettidigt til køkkenlederen Personalet deltager i kurser der har relevans til arbejdet inklusiv evt. pædagogiske kurser. Personalet deltager i ekskurtioner til andre efterskoler for at blive inspireret. Køkkenets ventilation bringes op på normal standard med tilstrækkelig indblæsning, der samtidig kan bruges til at regulere rumtemperaturen Skolekøkken Gener fra træk Køkkenets ventilation bringes op på normal standard med tilstrækkelig indblæsning, der samtidig kan bruges til at regulere rumtemperaturen Skolekøkken Kuldenedfald eller kuldestråling fra fryser og kølerum Skolekøkken Temperaturen stiger mere end 4 grader i løbet af en arbejdsdag Skolekøkken Møbler og rod forhindrer at der kan gøres ordentligt rent Instruktion/oplæring i korrekt adfærd i forbindelse med adgang til fryser og kølerum. Vedligehold og pleje af lukkemekanismer ved fryser og kølerum Køkkenets ventilation bringes op på normal standard med tilstrækkelig indblæsning, der samtidig kan bruges til at regulere rumtemperaturen Bortskaffelse af to overflødige ovne. Anskaffelse af passende rulleborde og nødvendigt køkkenudstyr. Plan over indretning af køkkenet. Nytænkning af rutiner og placering af arbejdsredskaber og arbejdspladser (Start og slut) 6~~~J2 ~}LJØEksperten Ansvarlig for Tidspunkt for opfølgning, vurdering af Oktober 2010 Køkkenet Oktober 2010 Oktober 2010 Ledelsesrep. Oktober 2010 Januar 2011 januar 2012 November december 2010 November december 2010 Køkken/ledelsesrep. Juni 2011 Ledelsesrep. December 2010 Ledelsesrep. December 2010 Oktober 2010 køkken Oktober 2010 November december 2010 Oktober 2010 marts 2011 Ledelsesrep. December 2010 Køkken/ledelsesrep. April

7 Emne Årsag, beskrivelse Løsning Tidsplan for (Start og slut) Skolekøkken Generende lugt fra kloak Kloakken udbedres, så lugtgenen fjernes Oktober 2010 marts 2011 Skolekøkken Vedvarende lugt fra kloakken Kloakken udbedres, så lugtgenen fjernes Oktober 2010 marts 2011 Skolekøkken Er der indsivende van fra bygningsdelene Køkkenets ventilation bringes op på normal standard med tilstrækkelig indblæsning. Ventilationen omfatter endvidere spisesal, kontor, omklædning og toilet. Indsivning fra fundament udbedres. Skolekøkken Lugter der ofte muggent Køkkenets ventilation bringes op på normal standard med tilstrækkelig indblæsning. Ventilationen omfatter endvidere spisesal, kontor, omklædning og toilet. Indsivning fra fundament udbedres. Skolekøkken Er der synlig skimmelsvamp Køkkenets ventilation bringes op på normal standard med tilstrækkelig indblæsning. Ventilationen omfatter endvidere spisesal, kontor, omklædning og toilet. Indsivning fra fundament udbedres. November december 2010 November december 2010 November december B~EdPuø~.ILJØEksperten Ansvarlig for Tidspunkt for opfølgning, vurdering af Køkken/ledelsesrep. April 2011 Køkken/ledelsesrep. April 2011 Ledelsesrep. December 2010 Ledelsesrep. December 2010 Ledelsesrep. December 2010 Skolekøkken Udsugning og køleskab støjer Køkkenets ventilation bringes op på November 2010 Ledelsesrep. December 2010 normal standard med hensyn til støj og - december kapasitet. GI. køleskab bortskaffes Skolekøkken Manglende lyddæmpning af loft Opsætning af nyt emfang November 2010 Ledelsesrep. December 2010 over opvaskemaskine - december 2010 Skolekøkken Køleskab, udsugning og opvask Køkkenets ventilation bringes op på November 2010 Ledelsesrep. December 2010 støjer normal standard med hensyn til støj og - december kapasitet. GI. køleskab bortskaffes

8 6B~~dQ~~}LJØEksperten Emne Årsag, beskrivelse Tidsplan for (Start og slut) Ansvarlig for Tidspunkt for opfølgning, vurdering af Skolekøkken Kartoffelskræller støjer Kartoffelskrællerens støjniveau skal ligge November 2010 Ledelsesrep. December 2010 inden for gældende normer - december 2010 skolekøkken skolekøkken Manglende udsugning ved opvaskemaskinen Vådt arbejde med direkte kontakt til huden i mere end 2 timer dagligt Køkkenets ventilation bringes op på normal standard med tilstrækkelig indblæsning, og der etableres særskilt udsugning /emfang ved opvaskemaskinen Instruktion/undervisning i hensigtsmæssige arbejdsrutiner for at undgå belastninger af kroppen. Anskaffelse af relevante hjælpemidler for at undgå belastninger af kroppen November december 2010 Oktober 2010 december 2010 Ledelsesrep. December 2010 Køkken December 2010 Undervisning Ofte forekommende overarbejde Medarbejderstaben opgraderes med et Oktober 2010 Ledelsesrep. December 2010 årsværk Undervisning Der stilles modstridende krav til Personalehåndbogen opdateres og Oktober 2010 Ledelsesrep. December 2010 medarbejderne vedlieholdes december 2010 Undervisning Lærerne bringes i Følger af arbejdets karakter X X X følelsesmæssige belastende situationer Undervisning Lærerne må skjule deres følelser Følger af arbejdets karakter X X X Undervisning Saglige konflikter udvikler sig til Team sammensætningen skal ikke Oktober 2010 Ledelsesrep. December 2010 personlige konflikter længere omfatte personer fra ledelsen december 2010 Undervisning Generende lugt i lokale 5 Kloakken udbedres Oktober 2010 december 2010 Ledelsesrep. December 2010 Undervisning Manglende ventilation i Eksisterende udsugning bringes op til Oktober Ledelsesrep. December 2010 printerrummet standard december 2010 Undervisning Elevernes personlige hygiejne Sportsaktiviteter skemalægges, så der er August 2011 Ledelsesrep. August 2011 skaber lugtgener reel mulighed for at komme i bad umiddelbar efter. Undervisning Rossens PC vender mod et vindue bortskaffes Oktober 2010 Rossen Oktober

9 Emne Årsag, beskrivelse LØsning Tidsplan for Undervisning Lærerkontorerne mangler læselys ved arbejdsbordene (Start og slut) 6B EdQ t1lljøeksperten Ansvarlig for Der indkøbes passende lamper/lys Oktober 2010 Læ re rko nto rets brugere Tidspunkt for opfølgning, vurdering af Oktober 2010 Undervisning Indsivning af vand fra Tagkonstruktionen udbedres Oktober 2010 Ledelsesrep. December 2010 tagkonstruktionen i rødt og grønt december 2010 hus Undervisning Lokalerne 7 og 8 kan ikke Der etableres passende gardiner og Oktober 2010 Ledelsesrep. December 2010 lysdæmpes pga. store glaspartier dørene må fremover kun bruges som december 2010 i"havedørene" flugtvej. Undervisning Kraftig støj i klasserne og i Bedre disciplin omkring samværet med Oktober 2010 lærergruppen December 2010 spisesalen elever i alle situationer december 2010 Undervisning Det er svært at høre hvad der Bedre disciplin omkring samværet med Oktober 2010 lærergruppen December 2010 bliver sagt i spisesalen elever i alle situationer december 2010 Undervisning Generende støj fra elever i Bedre disciplin omkring samværet med Oktober 2010 lærergruppen December 2010 spisesalen elever i spisesituationer december 2010 Undervisning Rod og affald i klasseværelser, på kontorer, lærerværelse og fællesarealer. Bedre disciplin når klasseværelset forlades. Personalehåndbogen skal beskrive den enkelte medarbejders ansvar for ryddelighed på arbejdspladsen. Oktober 2010 december 2010 Ledelsesrep. December 2010 Undervisning Der er for dårligt lys, når man Der etableres bedre lys ved stien til Januar Ledelsesrep. Maj 2011 færdes mellem skolen bygninger Gården/kvisten marts 2011 Undervisning Skole mangler en sygepolitik Der udarbejdes en sygepolitik i samarbejde med Jobcenter Viborg. Denne proces indgår endvidere i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø Undervisning Rengøring Rengøringsopgaven på skolen varetages af rengøringsfirma. Oktober 2010 december 2010 Ledelsesrep. December 2010 X X X 8

10 Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 ndervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (ArV). Alle virksomheder mecl ansatte skal udarbejde en APY. APV'en er virksomhedens eget redskab til at konlægge, prioritere og løse ~lrbejdsmiljøprohlemer. Tjeklisten indeholder en række spørgsmål, som virksomheden skal svare ja eller nej til. De spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i en handlingsplan, som virksomheden skal udarbejde. Sådan kan virksomheden bruge tjeklisten Svar på alle spørgsmålene i tjeklisten. Tag stilling til de spørgsmål, som virksomheden har svaret "ja" til, og skriv resulta terne ned i en handlingsplan. Overvej, hvad der er årsag til de fundne arbejdsmiljøproblemer. Nedskriv er pil arhejdsmiljøproblemerne. Tag stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, og hvornår virksomheden falventer, Jt de er løst. Tag skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, selvom de ikke fremgår af tjeklisten. Arbejdstilsynet har lavet tjeklister til cle 36 branchegrupper samt yderligere ca. 50 brancheomriider, f0111"jnsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Tjeklisterne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhojd, der er typiske for branchen. Hvis en virksomhed har aktiviteter inden for forskellige brancheområder, er det en god ide at udfylde flere tjeklister. Yderligere information På Arbejdstilsynets hjemmeside ww,v.aldk og i de 36 arbejdsmiljøvejvisere kan man få information om, bvor Arbejdstilsynet ser de v,:esentligste arbejdsmiljøproblemer i de f'orskellige brancher. I vejviserne kan virksomhederne bl.a. finde information om de vigtigste regler og forslag til, hvordan de kan løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher.

11 PSYKISK ARBEJDS LJØ STOR ARBEJDSMÆNGDE, MODSTRIDENDE ELLER UKLARE KRAV Er der medarbejdere, som konstant har en stor arbejdsmængde. ejler som udsærres for stort tidspres l Sker det ofte, ar medarbejderne ikke n{lr deres arbejdsopgaver' Er det rit ny)dvendigt, at medarbejderne arbejder over' C;{ (_h'et!-kvcl -' 0!)(~J 16<. c& ri/-; S å I q;'.1' urt r/lc Er det nødvendigt, at medarbejclerne arbejder meget hurtige Bliver der ofre stillet modstridencle krav tj] medarbejderne' 6LeVL2t?IM-h('~ pprf'uhq!f> izcl;'i/~9, t.j " Er m{dene for arbejder uklare for meclarbejderne? o/,qrt"{c?fi'c rt'urc!yy.j RINGE INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE Har medarbejderne ringe indtlydeise på heslurninger om eget arhejde? Har medarbejderne ringe inch1ydelse på, hvordan arbejdet udføres? Har medarbejderne ringe indflydelse på mængden af eget arbejde') Har medarbejderne ringe mulighed for at bestemme, lwornar de holder pause? MANGLENDE STØTTE FRA KOLLEGER OG LEDELSE [I./[angler medarbejderne hjælp og større fra kolleger? Mangler medarbejderne hjælp og større fra ledelsen? ELEVER MED SVÆRE PROBLEMER OG KONFLIKTER MED ELEVER Bringer arbejdet medarbejderne i følelsesmæssigt belastende situationeri tf r/ct/~, (' ec I Cl(/l-eir'/f /e(;f rt/il fyv Kræver arhejclet, at medarbejderne skjuler deres følelser' i (.

12 KONFLIKTER OG MOBNING/SEKSUEL CHIKANE Er der saglige konflikter, som har udviklet sig til personlige konflikter? 0-,. -7 ~k$ /..ech(!j' ~/4f';;yllO;(('!-eC<t-..ef h,c'b; 'JL4'(. / t al~(4 Er der mobning/seksuel chikane på arbejdspladsen? VOLD OG TRUSLER OM VOLD Er medarbejderne udsatre for risiko for vold, trusler eller krænkelser fra elever eller forældre; ~~ 'L /' I / _LL, L><:t±td./f il' lntil7 Pal ('f/ vhu [tg {. ti t-i7{'~(.0( - Arbejder medarbejderne fysisk alene! X' - I~ (t-;cl!afds $"',(( ~ ec, (? TEMPERATUR Er temperaturen i a rbejdsruil1mct højere end 25 DC eller lavere end 18 DC ved normal udctemperatur; Er der gener på grund af træk; Er der kuldenedfald eller kuldestråling; Stiger temperaturen j arbejdsrummet mere end 4 DC i løbet af dagen; Er der mere end 4 DC forskel rnellem gulv- og hovedhøjde; LUFTKVALITET Ligger der tir støv pj -vandrette flader? Forhindrer møbler og rod, at der kan gøres ordentligt renr? Er der slidte gulvtæpper eller lodne vægflader, f med stof eller mineraluld; Er der generende lugt Fra inventar, bygningen eller omgivelserne; {'uk- Z; I~lc L. r?c- it.-<'j Er der større eller flere printere/kopimaskiner i arbejdsrum uden ventilation' V{l.t(t"?~ /t" L Gt: l' ;"-- ' tfa ~ (.

13 Bliver generende lugt hængende længe i rummet? Er eler så mange personer i rummer, at I'Jften bliver dårllg (der lugter)? ~'r{it'(lil{&is" ItI -!,.{.?;I_- -rovl1e FUGT OG SKIMMELSVAMP t;(jko'jf,vk:f.t..:, t:? ~ v 4 G f' hf"i (- ';J I-rpn {-- cl{'f'd'~s Sker e1er, at der siver vand ind gennem tag, vægge og/eller gulv? Er e1er misfarvninger fra tidligere fugtskader på loft, vægge og/eller gulv? Lugter der ofte muggent? Er der synlig skimmelsvamp? LYS Er der blænding eller spejlinger i pe-skærme l Er der pc-skærme, der Slår op mod et vindue? (C 5e-J lecjt-, ~ Er der for lidt lys på arbejdsplaclserne l ( re~ l-o L ~r..fjfa.-- Ut.C( M S /. j/ Blænder lys fra lysarmaturer eller vinduer l ~t., {(jk )'- P t/f.-t ct'-5t Gavttt~.' ['a:(v Er vincluesarealet minclre end ca. 10 pet. af gulvarealet? Mangler der udsyn fra arbejdsrummet til omgivelserne udenfor? STØJ Er der meciarbejdere, der er udsatte for støj, e1er er så høj, at e1e må råbe for ar kommunikere ~ned._en,erson, de0<;t~tj; VA'"l m væk? f1.c -ni' '. Ic/et,j e "/Pd'ct(~ <)cf{,dø'uf!u,t;;;k ti' ('-1 (... Kan virksomheelen dæmpe elier indkapsle støjkilderne, eller kan de placeres i særskilte nlm l Mangler der støjskærme mellem støjkilder og arbejdsområder?

14 Forsømmer virksomheden at indkøbe de mest støjsvage maskiner på markedet? Er eler medarbejdere, der ikke bruger høreværn, selvom støjen er kraftig? AKUSTIK/GENERENDE STØJ JvIangler der lyeldæmpning ~lf Jofter i støjhelastede rum? Er der lokaler, hvor lyden "runger" (giver let ekkoy Er der lobler, hvor det er svært at opfatte tale, når der er flere. der taler? <"pi f ~ S' Cl (.flt.-.. Er der installationer, eler støjer, så det generer medarbejderne, når de taler almindeligt? Er der generende støj fra~ )ersoner.tmaskiner eller installa tioner? S, 'I{r:'CtIt~ Er der generende støj udefra? ERGO OMISK ARB JDSMILJØ ARBEJDSSTILLINGER Arbejder medarbejderne i ubekvemme arbejdsstillinger? Arbejder medarbejderne med bøjet eller vreclet lyg eller bøjet eller vredet nakke? Arbejder medarbejderne med hænderne over skulderhøjde? Arbejder medarbejderne med lange rækkeafstande? Arbejder medarbejderne på bug, knælende eller knæliggende;> Arbejder medarbejderne i samme stilling i lang tid? Er der sna~vre pladsforhold pa arbejdspl<lclsen, der begrænser bevægelsesfriheden?

15 COMPUTERARBEJDE Er cler ensidigt belastende arbejde på virksomheden f computerarbejde? TUNGE LØFT, TRÆK OG SKUB Løfter, trækker ejler skubber medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet? Bærer medarbejderne tunge emner eller redskaber, mens de går? Løfter medarbejderne mange emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? Opstår der risikable situationer, når flere personer løfter byrder sammen? Løfter medarbejderne hyrder i dårlige arbejdsstillinger, f langt fr:1 kroppen, over shdderhøjde eller under knæhøjde? Er der dårlige pladsforhold ved skub og træk? RISIKO FOR ULYKKER ULYKKER GENERELT Er der sket ulykker, uden at der er gjol1 noget for at forhindre, at de kan ske igen? FALD OG SNUBLEN Er der arbejdsomrz{der og færdselsvejc, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys? Gt/et( cir'-.f'(cj!' t"~{ 5q~ 'hl's/< Er der arbejdsforhold, der gør, ar medarbejderne har risiko for at træde forkert, f genseanc1e på gulvet eller ujævne underlag? Er der glatte gulve og underlag, ['{ på grund af spildee væsker?

16 MANUEL HÅNDTERING Er eler situationer, hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppcn ' Mangler dcr løfteredskabcr ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? ANDRE FARER FOR ULYKKER Arbejder medarbejderne på en uforsvarlig måde med værktøj, eler river, saver, høvler, skærer, snitter e.l.? SYGEFRAV R Er der forhold i arbejdsmijjøet, der kan medvirke til sygefravær? ~0~h. ~lr"11l ;' ~~-_ l'; Kan virksomheclen ændre i arbejdsmiljøet, så sy" ANDET Virksomheden bør desuden være opmærksom på følgende emner, der ikke er medtaget i tjeklisten, men som kan være vigtige at forholde sig til for at opnå et ordentligt arbejdsmiljø: Unge Gravide Biologi Helkropsvibrationer Hudbelastninger Hånd-ann vibrationer Kemi ----_.._--_.

17 APV-tjekliste - Handlingsplan Årsag til problem eller problemer Løsning Ansvarlig Frist og prioritering Virksomheden skal tage stilling til, hvordan der skal følges op på handlingsplanen, om handlingsplanen har haft den ønskede effekt, eller om der skal ske justeringer. Arbejdspladsvurderingen skal som minimum revideres hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, som har betydning for sikkerheden og sundheden under arbejdet. Udført af: Arbejdsgiver Dato Medarbejder Dato Arbejdstilsynet har udarbejdet 36 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere som supplement til udarbejdelsen af tjeklisten. Er der behov for yderligere tjeklister til brug for virksomhedens APV, kan vi henvise til Arbejdstilsynets øvrige tjeklister, der omfatter all brancher samt ca 50 underbrancherlbrancheområder. På Arbejdstilsynets hjemmeside findes At-vejledning D.l.I, der oplyser om regler og krav til APV'en.

18 Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkke er Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den sk<ll udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. APV'en er virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. Tjeklisten indeholder en række spørgsmål, som virksomheden skeji svare ja eller nej tij. De spørgsmzd, som virksomheden svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå j en handlingsplan, som virksomheden skal udarbejde. Sådan kan virksomheden bruge tjeklisten Svar på alle spørgsm~dene i tjeklisten. Tag stilling til de spørgsmål, som virksomheden har svaret "ja" til, og skriv resulta terne ned ien handlingsplan. Overvej, hvad der er arsag til de fundne arbejdsmiljøproblemer. Nedskriv er på arbejdsmilj(jproblemerne. Tag stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse arbejdsmiljøproblemerne, og hvornår virksomheden forventer, at de er løst. Tag skriftlig stilling til væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, selvom cle ikke fremgår af tjeklisten. Arbejdstilsynet har lavet tjeklister til de 36 branchegrupper samt yderligere ca. 50 brancheomr~1der, foi1rinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Tjeklisterne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for branchen. Hvis en virksomlied har aktiviteter inden for forskellige brancheområder, er det en god ide at udfylde flere tjeklister. Yderligere information På Arbejdstilsynets hjemmeside og i de 36 arbejdsmiljøvejvisere kan man få information om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsenrligste arbejdsmiljøproblemer i de forskellige bra neher. I vejviserne kan virksomhederne bl.a. finde information om de Vigtigste regler og forslag til, hvordan de kan løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher.

19 RISIKO FOR ULYKKER ULYKKER GENERELT Er oer medarbejdere, der ikke bruger de krævede personlige værnemidler? Er der sket ulykker, uden at der cr gjolt noget for at forhindre, at de kan ske igen? Er der mecl<lrbcjelere, der ikke cr instrucret og oplært i det arbejde, de udfører? Er der sikkerheclsmatcricl, dcr ikke jævnligt undersøges for fcj\? Er der medarbejdcre, der ikke har tid nok til at udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde? INTERN TRANSPORT OG FÆRDSEL Er der roel i form af værktøj, materialer, affald mv., der ligger der, hvor man skal færdes, så med<lrbejderne kan falde? Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok lys? y,::;; 6v-e.K' ~'XYcl V. \/,'v,c.l.vc.jj. Er der glatte gulve og underlag, f på grund af spildte væsker? Er der arhejdsforhokl, der gør, at medarbejderne har risiko for at træde forkert, f genstande på gulvet eller trapper? BELASTNINGER AF KROPPEN mv. Er der sitkuationer~ hvor medarbejderne foretager uhensigtsmæssige vrid eller drejninger l -roppcw X Mangler der løfteredskaber ved løft over 11 kg eller ved uhensigtsmæssige løft, træk eller skub? MASKINER Kan medarbejderne uden deres vilje komme til at starte maskincrl Er eler maskiner med bevægelige dele, der ikke er sikret med afskærmning, lysgitter.;( ev l~~+c~.e\s\wtcllu Er eler maskiner, der ikke har nødstop?

20 lviangler der brugsanvisninger på dansk, der fortæller om, hvordan man bl.a. bruger og vedligeholder maskinerne rigtigt? Er der mask'ner, der ikke bliver vedligeholdt, som leverandøren har anvist? KG~'/~J~ slvce t&i HÅNDVÆRKTØJ OG ANDRE TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Arbejcler medarbejderne på en uforsvarlig made med værktøj, del' skærer, snitter e.j? Mangler der brugsanvisninger på dansk, der fortæller om, hvordan m3n bl.~l. bruger og vedligeholder hjælpemidler rigtigt? : Er der tekniske hjælpemidler, der ikke bliver vedligeholdt, som leverandøren h3r anvist? EKSPLOSION, BRANDFARE, ÆTSNING OG FORGIFTNING Er der risiko for brand eller eksplosion, fordi medarbejderne f arbejder med åben ild eller med eksplosionsfarlige gasser? ANDRE FARER FOR ULYKKER Kan medarbejderne komme i kontakt med strøm, der kan give elektrisk stød, f ved kortslutning? Arbejder medarbejderne, hvor genstande, som ikke er understøttede, spændt fast ejler p:i anden måde beskyttede, kan f31de ned over dem? RGO OMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter med3rbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet? Bærer medarbejderne tunge emner eller redskaber, mens de går? Løfter medarbejderne m3nge emner over 3 kg i løbet af en arbejdsdag? Opstår der risikable situationer, når tlere personer løfter byrder sammen?,/

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ BrandFARM Reklamebureau Vestergade 58T 8000 Aarhus Tlf. 86 76 09 44 www.brandfarm.dk ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE Ja Nej Er der personer, der udfører intensivt skærmarbejde i det

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig

Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig Produktionsskolen i Nordjylland Afd. Lemvig ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? u U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total

Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 2011 - Total Produktionsskolen i Nordjylland_-APV 0 - Total ULYKKER Generelt Hvor er du i følgende udsagn? U Eventuelle ulykker undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen Jeg er instrueret og oplært

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg

APV 2009/2010. APV- undersøgelsen og responsen fra Attraktive arbejdspladser er samlet i følgende oversigt og handleplan. maj 2010 Thorkild Steenberg APV 2009/200 Undersøgelsen er gennemført for lærerpersonalet som en netbaseret spørgeskemaundersøgelse (spørgeskema kan ses som bilag i APVmappe). For kantinepersonalet og det teknisk-administrative personale

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Egenkontrol af opgave

Egenkontrol af opgave Egenkontrol af opgave Opgave: Elev: Dato: Skoleperiode: Nedenstående skemaer skal altid udfyldes af elever, inden aflevering af opgaven kan blive bedømt, derefter udfylder din lærer også et sæt, og disse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport Rapporten er lavet d.26-09-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV - Denne rapport: Recycle Bin Default Department

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414

Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 Rapporten er lavet d.23-04-2014 Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV Denne rapport: Arbejdsmiljøorganisation Michael

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy

Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy APV Friskolen Thy Side 1 Arbejdspladsvurdering for Friskolen Thy Indledning Arbejdspladsvurderingen for Friskolen Thy bygger på et statistisk materiale med to skemaer, der er delt ud til 10 medarbejdere.

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere