Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "330-2015-406577 330-2015-406523"

Transkript

1 Ansøgning om aktivitetstilskud Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Musisk Forening Skælskør SV: Dokument Bevilling - Slagelse Damehåndbold Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Slagelse Damehåndbold VS: Følgebrev V2 varsel, Ndr. Ringgade 42, 4200 Slagelse, matrikel nr. 20g Slagelse markjorder Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Dispensation for beboelse i sommerhus vinteren 2115/ Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om gravearbejde den Center for Teknik og Miljø EGESKOV STÅLTEKNIK ApS Ansøgning om lukning af altan Center for Teknik og Miljø BoligKorsør Re: Østerbro 55 - dispensation fra bopælspligt Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om lukning af altan Center for Teknik og Miljø BoligKorsør BBR meddelelse før nedrivning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Svar på spørgsmål Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Ansøgning om nedrivning af hus Center for Teknik og Miljø Borger opsætning af P-skilte ved skovrejsning nord for Slagelse Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Ansøgning om lovliggørelse af udhus Center for Teknik og Miljø EDC MÆGLERNE CARL ERIK HANSEN & Ansøgning om lukning af altan Center for Teknik og Miljø BoligKorsør Rapport AR-15-CA vedr. Harboe Bryggeri A/S - spildevand Center for Teknik og Miljø HARBOES BRYGGERI A/S Fwd: VS: Aktindsigt Center for Dagtilbud Oplyses af modtager Rapport AR-15-CA vedr. Harboe Bryggeri A/S - spildevand Center for Teknik og Miljø HARBOES BRYGGERI A/S Brev fra Danmarks Statistik om børnepasning - 6 år + efterår Center for Dagtilbud Danmarks Statistik Tegninger Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tegninger Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr boliger og liberale erhverv, Thomsensvej Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Boliger og liberale erhverv ved Thomsensvej, Slagelse Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Notat - redegørelse for ændringer til AB Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Opsigelse af aftale A Center for Teknik og Miljø ANTICIMEX A/S Følg ansøgning om midler fra reguleringskontoen Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING SV: Grønt flag til naturdagplejere Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Ny klage til behandling - Klage ID Slagelse; Korsør Markjorder; 85a Center for Teknik og Miljø Natur- og Miljøklagenævnet Færdigmelding fra autoriseret kloakmester Center for Teknik og Miljø K.E.S. KØNG ApS Færdigmelding fra autoriseret kloakmester Center for Teknik og Miljø K.E.S. KØNG ApS

2 Spørgsmål om tilladelse til cykelløb den Center for Teknik og Miljø Støtteforeningen for Vestermose Natur og Idrætsfriskole Vedr. tilladelse til evt. markedsføring i asfalt Center for Teknik og Miljø SLAGELSE BOLIGSELSKAB Ansøgning om opførelse af redskabsskur Center for Teknik og Miljø Borger SV: Forslag til spildevandstillæg Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Rapport AR-15-CA vedr. Broskolen Varmtvandsbassin Center for Teknik og Miljø EUROFINS MILJØ A/S Oplysning om olietanke Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysning om olietanke Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysning om at bygninger er nedrevet Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Rettelse til varmekilde Center for Teknik og Miljø BOLIGONE LARS ERIKSEN ApS Bilag til klage Center for Teknik og Miljø DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Bilag til klage Center for Teknik og Miljø DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Bilag til klage Center for Teknik og Miljø DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING Klage over afvanding fra Lejsø, klageportalen id Center for Teknik og Miljø DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING SV: Aktindsigt Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Affald Plus afholder møde med naboen Vækst og Miljø tirsdag Center for Kommunale Ejendomme Affald Plus Udlejning af almene boliger - Liselund Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB Ansøgning om brug af vejareal - NAVN - Fest telt Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om BBR Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om plakater i byzone - Korsør Biograf Teater Center for Teknik og Miljø KORSØR BIOGRAF TEATER ApS Ansøgning om plakater i byzone - Korsør Biograf Teater Center for Teknik og Miljø KORSØR BIOGRAF TEATER ApS Ansøgning om plakater i byzone - Ved Bildsø Skov og Strand samt langs vandet til Stillinge Strand Center for Teknik og Miljø Stillinge IF Kvittering for indsendte dokumenter vedrørende Klage ID Center for Teknik og Miljø Natur- og Miljøklagenævnet Oplysning om varmekilde Center for Teknik og Miljø Borger SV: Anmeldelse af tankskyllevand Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ny klage til behandling - Klage ID Engvej 13, 4261 Dalmose Center for Teknik og Miljø Natur- og Miljøklagenævnet Bøgelundevej Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S Ørslevvej Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S Vandprøver på kommunens minirensningsanlæg- Næstved Landevej Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S

3 Glænøvej Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S Maglebjergvej Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S Hyllestedvej Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S Re: Spaniensvej 62 - afsætningsplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Rødkullevej Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S Vandprøver på kommunens minirensningsanlæg Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S Spørgsmål til sagsbehandlingstid på klage Center for Teknik og Miljø Borger Fravær :30-14: Center for HR og Udvikling Borger Fravær timer Center for HR og Udvikling Borger Fravær time Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Vedrørende renhold på grund felixvej Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Mail fra ejer - sagen annulleres - ny sag fremsendes fra Eurodan Huse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Mail til ministeriet - Revisionserklæring - Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Kloak-færdigmelding + kloaplan Center for Teknik og Miljø OLE LARSENS EFTF. ApS kloak-færdigmelding + kloakarbejde Center for Teknik og Miljø OLE LARSENS EFTF. ApS Ny klage til behandling - Klage ID Slagelse; Korsør Markjorder; 85a Center for Teknik og Miljø Natur- og Miljøklagenævnet Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Teknik og Miljø OLE LARSENS EFTF. ApS Fotos af træterrasse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Barn syg Center for HR og Udvikling Borger Ansøgning om lovliggørelse af inddraget svalegang og udvidelse af garage Center for Teknik og Miljø ARKIDESIGN ApS Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Oplysning om olietank Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Oplysning om bad i boligen Center for Teknik og Miljø Borger Afmelding af olietank Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Afmelding af olietank Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Vandprøver på kommunens minirensningsanlæg Center for Teknik og Miljø WATERSYSTEMS A/S Ansøgning om opsætning af master på BMX-bane Center for Teknik og Miljø FJERRING A/S Ansøgning om lovliggørelse af delvist indrettet 1sal i eksisterende stuehus Center for Teknik og Miljø ARNE RASMUSSEN CONSULT Kommunerapport fra Biokube minirenseanlæg Center for Teknik og Miljø BIOKUBE A/S

4 Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester Center for Teknik og Miljø PEDER RUGBJERG Leveringsmeddelelse med bilag i forbindelse med levering af slam Center for Teknik og Miljø MILJØSERVICE SLAMHOTEL I/S Berigtigelelse af BBR oplysninger Center for Teknik og Miljø Borger SV: fra ing vedr vores svar om regnvandshåndtering Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om brug af vejareal - NAVN - Stillads Center for Teknik og Miljø Boserup Ejendomsadministration A/S SV: Pavillion Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Bilag 3 - Månedig status på flygtningeområdet - Juli 2015.docx Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager Ordre Information fra Signatur Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager SV: Redegørelse Vandrens Stigsnæs Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager borgerhenvendelse Center for HR og Udvikling Borger SV: Sct Gertruds Stræde 2 - retablering af fortov og kørebanebelægninger Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager SV: Revisionserklæring til underskrift Center for Vækst og Plan Oplyses af modtager Svar på partshøring Center for Teknik og Miljø SCANMETALS A/S Barn syg Center for HR og Udvikling Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Vestmuseum 23 udtalelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SEB 2 kvartal 2015 FRIE midler.pdf Center for Økonomi Oplyses af modtager SEB 2 Kvarta 2015 DEPONEREDE midler.pdf Center for Økonomi Oplyses af modtager Nordea - frie midler Q2.pdf Center for Økonomi Oplyses af modtager Nordea - deponerede midler Q2.pdf Center for Økonomi Oplyses af modtager Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger BBR-meddelelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Fortsat syg Center for HR og Udvikling Borger Lån og leje af grønne arealer - Byparken i Korsør - 18 Aug Center for Teknik og Miljø Borger forespørgsel om faskine ved sygeplejerskolen Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager ønske om afmærkning til parkering på Kajgade Center for Teknik og Miljø Borger Forespørgsel om tilladelse til at holde på cykelsti/vej med lastbilkran den Center for Teknik og Miljø H.M. BYG V/HELGE MATHIASEN

5 Tilsynsmyndigheds/verifikators udtalelse til grønt regnskab Vandrens - Stigsnæs Industripark A/S Center for Teknik og Miljø Miljøstyrelsen Kvittering for modtagelse af grønt regnskab Center for Teknik og Miljø Miljøstyrelsen Program fra NAVN BUPL - introforløb uge Center for Dagtilbud Oplyses af modtager Orientering vedr. afgørelse om legeplads Center for Teknik og Miljø Statsforvaltningen Bemærkninger til naboorientering Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus Museumshøring skovrejsning (MVE P Center for Teknik og Miljø Museum Vestsjælland - Administr Museumshøring skovrejsning (MVE P172) Center for Teknik og Miljø Museum Vestsjælland - Administr Museumshøring skovrejsning (MVE P173) Center for Teknik og Miljø Museum Vestsjælland - Administr Kulbrinteindhold i prøver består af forvitret diesel/fyringsolie Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Afrapportering af bortgravning af forurening Center for Teknik og Miljø AKUT MILJØ SERVICE ApS Tilbagemelding fra DMR Center for Teknik og Miljø DMR A/S , Slotsalleen 49c, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Godkendelse af nummerfordelingen på etagerne Center for Teknik og Miljø KANT ARKITEKTER A/S Mapinfo-filer om BNBO Agersø og OMØ Center for Teknik og Miljø NIRAS A/S Oplysning om bygning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel om anvendelsmuligheder på grund Center for Teknik og Miljø Borger Kopi af brev sendt til SKS-Tri vedr. tilladelse Center for Teknik og Miljø Sydsjælland & Lolland-Falsters RE: SV: Bebyggelse på havelod 55 i HF Strandparken, Korsør Center for Skole Tegnestuen DESIGN-PLAN Påbegyndelse + færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE BOLIGSELSKAB Påbegyndelse + færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE BOLIGSELSKAB Påbegyndelse + færdigmelding Center for Teknik og Miljø SLAGELSE BOLIGSELSKAB Ansøgning om brug af vejareal - NAVN - Stillads Center for Teknik og Miljø VEMMELEV TØMRERFORRETNING VT BY Indbydelse til indvielse af Psykiatrisygehuset i Slagelse Center for HR og Udvikling Region Sjælland Region Sjælland har ingen bemærkninger til at sagen afsluttes Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Tegning - ledning i terræn Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tegning - kloakplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Afløb under bygning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Erklæring/færdigmelding Center for Teknik og Miljø BYGGEFIRMAET BRDR. PEDERSEN A/S Udtalelse vedr. partshøring Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Grundplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Fundamentplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Materialeliste Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

6 Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af redskab/brænde skur Center for Teknik og Miljø Borger Bemærkninger ved naboorientering Center for Teknik og Miljø Borger Godkendelse med bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen Center for Teknik og Miljø OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING Ansøgning om ophæng af Plakater - sjællandsbazaren Center for Teknik og Miljø SjællandsBazaren Mail med notat om redegørelse for ændringer til AB Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING SV: Forslag til spildevandstillæg Center for Teknik og Miljø SK FORSYNING A/S Partshøring Center for Teknik og Miljø SCANMETALS A/S Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Omsorgsdag Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Fravær i 2 lektioner Center for HR og Udvikling Borger Barn syg Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Tjenestefri uden løn Center for HR og Udvikling Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Re: Rugvænget.docx Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager slps8.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager slps7.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager slps6.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager slps5.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager slps4.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager slps3.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SLPS2.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SLPS1.jpg Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Re: Rugvænget.docx Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: Skovsøviadukten 1A - Slagelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Mail af 3/ fra NAVN - Oplyser at de sender ny ansøgning - Besvaret ved bevilling af 4/ Center for Dagtilbud Borger SV: Tilbud Center for Teknik og Miljø VANDRENS - STIGSNÆS INDUSTRIPAR Klage over lugt gyllebeholder Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager mail fra COWI - rådgiving Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager VS: Tude Å - revideret ansøgning vandløbslov Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Forespørgsel videresendt til skolebestyrelse Center for Kommunale Ejendomme Oplyses af modtager SV: årsrapport Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Udtalelse vedr. Partshøring Center for Teknik og Miljø Borger Forespørgsel på udstykning Center for Teknik og Miljø NYBOLIG JAN MILVERTZ A/S Rettelse til BBR vedr. folkeregisteret Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

7 Afmelding af tank Center for Teknik og Miljø Borger Status vdr. Oliespild på SGOT dd 31/ ved tank C Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Rettelse af opvarmning Center for Teknik og Miljø Borger Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger BBR - Slagelse Vandrehjem, Bjergbygade 78, Slagelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Indsendelse 3 - Ansøgning om dispensation for lokalplan , boligen skal tilsluttes varmeforsyning i form af naturgas Center for Teknik og Miljø HUSCOMPAGNIET SJÆLLAND A/S Udrykningsrapport Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Indsendelse nr. 2 - intet markeret med gult Center for Teknik og Miljø HUSCOMPAGNIET SJÆLLAND A/S Ansøgning om opførelse af enfamilehus Center for Teknik og Miljø HUSCOMPAGNIET SJÆLLAND A/S Ansøgning om nedrivning af bygning og opførelse af ny bygning Center for Teknik og Miljø Borger Anmodning om vedståelse af garanti Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Endelig kortlægning på V2 af spildområde ved Skovvejen i Slagelse Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Yderligere oplysninger vedr. Fruegade 40A om skimmelsvamp + foto som er vedlagt som bilag Center for Teknik og Miljø Borger Oplysning om varmekilde Center for Teknik og Miljø Borger Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Høringssvar: Vandløbsprojekt i Harrested Å Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Ændring af BBR Center for Teknik og Miljø Borger Tegninger - Ændring af eksisterende bygninger Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Fwd: Fwd: ansøgning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om indretning af beboelse i bygning 3 og Center for Teknik og Miljø Borger Henvendelse om Rugevænget opsætning af 2 pavilloner Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af ridebane Center for Teknik og Miljø Borger Påbegyndelse Center for Teknik og Miljø Borger Færdigmelding Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om opførelse af uopvarmet udestue Center for Teknik og Miljø Borger Spildevandsforhold Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Påbegyndelse? Center for Teknik og Miljø Borger Ny klage over vejbump i Dalmose Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Ansøgning om renovering og udvidelse af udbygning Center for Teknik og Miljø Borger

8 Anmoder om svar vedr. påbegyndelse af fundamentet på ejendommen Center for Teknik og Miljø Borger Tegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Foto Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Foto Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tilbagemelding på partshøring iden Center for Teknik og Miljø ARKITEKTERNE A/S Ansøgning om principiel godkendelse til anvendelsesændring af ejendommen Center for Teknik og Miljø ARKIDESIGN ApS Bossinf advisering Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Analyse af bortgravet jord - kulbrinter, PAH og tungmetaller Center for Teknik og Miljø DANSK JORDRENS A/S Bevillingsseddel til kørsler.xlsx Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger Opfølgning på 1-års eftersyn af BSF nr. N219-S1 ( S005) - Adr: Vejsgård Alle By: Vemmelev Center for Teknik og Miljø BYGGESKADEFONDEN Tilretning af BBR Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender VS: Korsør Frømandsklub har 50 330-2015-237471 års jubilæum i 2015 05-06-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29 96 73 34 Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal 330-2015-237362

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere