Analogt sluk rammer TV 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analogt sluk rammer TV 2"

Transkript

1 Fredag den 24. juni 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: HEIDI LUNDSGAARD / TV 2 Politikernes udmelding om et sluk for det analoge sendenet i 2009 sætter TV 2s økonomiske fremtid under pres - nødvendigheden af lige konkurrencevilkår for TV 2 øges markant Det går ret godt på TV 2 - i hvert fald lige nu. Forårssæsonen var den bedste i 10 år, og TV 2 har i dag den fordel, at virksomheden som den eneste tv-station i landet kan sælge tv-reklamer dækkende samtlige danske husstande. Det har været ét af TV 2s allerstærkeste kort hele vejen fra starten i TV 2s administrerende direktør, Peter Parbo. Analogt sluk rammer TV 2 Radikale på vej med nyt medieudspil Nu vil politikerne tage kortet fra TV 2. Monopolet forsvinder, når det analoge sendenet, som følge af en politisk beslutning, bliver slukket om fire år. Det bliver erstattet af det digitale sendenet (DTT), hvor der er plads til mange flere tv-kanaler. Konsekvensen er, at en række af TV 2s kommercielle konkurrenter i 2009 får mulighed for samme udbredelse som TV 2. Det kommer til at koste TV 2 markedsandele og dermed et større millionbeløb. - Lukningen vil ophæve den sidste store fordel for TV 2, og derfor er det vigtigt for TV 2s fremtid, at politikerne til gengæld sikrer os lige konkurrencevilkår. Det bliver blandt andet nødvendigt at give TV 2 adgang til abonnementsbetaling efter samme model, som det kendes fra dagbladene og fra alle vore kommercielle konkurrenter, siger TV 2s adm. direktør, Peter Parbo. I dag er der 20 pct. af de danske husstande, Fortsættes på side 3 >> Hård kritik af forskerprojekt Regeringens plan om at kulegrave tv-stationernes nyhedsdækning falder ikke i god jord. Side 3 >> Supersøndag på Zulu TV 2 Zulu fik sin bedste søndag nogensinde i kanalens levetid, og den forgangne uge var også en stor succes. Side 8 >> Mere Tour de France på TV 2 Lance Armstrong (billedet) sætter jagten ind på den gule trøje næste lørdag. TV 2 følger med - og udvider dækningen af løbet. Side 4-5 >> FOTO: PER ARNESEN / TV 2 FOTO: ALLSPORT / TV 2 FC Zulu-spilleren Simon Emil Ammitzbøll, der i februar blev valgt ind i Folketinget for Det Radikale Venstre, er i dag partiets mediepolitiske ordfører. Han varsler mulige ændringer i den hidtidige radikale mediepolitik Simon Emil Ammitzbøll, 27, blev landskendt, da han optrådte som fodboldnørd på FC Zulu i efteråret, og man fornærmer ham nok ikke ved at konstatere, at fodbolden ikke rummer de store fremtidsmuligheder for ham. Det gør derimod måske den politiske arena - særligt efter, at han ved valget i februar blev valgt ind i Folketinget for Det Radikale Venstre. Siden er han blevet partiets medieordfører, og Simon Ammitzbøll har derfor nu fået helt andre og mere alvorlige relationer til TV 2 end hans fodboldoptræden indebar. Fortsættes på side 2 >> Zulu Rocks rykker festede med blandt andet til tonerne fra den populære rapper Snoop Dog (billedet), da Zulu rockede PARKEN i lørdags. Side 6 >>

2 TV 2 lever op til public serviceforpligtelser Radio- og tv-nævnet har evalueret og vurderet public service-redegørelserne fra TV 2 og DR og konstaterer i en udtalelse, at begge public service-stationer lever op til sine forpligtelser. Desuden anfører Nævnet, at TV 2 i sin redegørelse giver et illustrativt billede af stationens programvirksomhed i Nævnet mener imidlertid, at både TV 2 og DR har et ømt punkt omkring børneudsendelser, og det opfordres til, at området opprioriteres i de kommende år. Desuden rettes søgelyset mod TV 2s engagement i navnlig kort- og dokumentarfilm, som er "betydeligt mindre end det krævede gennemsnitsniveau for perioden ". Ifølge TV 2s programchef, Bo Damgaard, er det desværre ikke kun TV 2, som afgør, om disse penge bliver investeret som krævet. Det Danske Filminstitut har sanktionsret og bestemmer derfor reelt anvendelsen af disse penge. Dokumentarprogrammer har rent faktisk høj prioritet hos TV 2 med Operation X, TV 2 dok. og Hot Doks som gode eksempler på noget, der kommer et stort publikum i møde. Radikale på vej med... (Fortsat fra forsiden) Simon Emil Ammitzbøll. Netop i disse uger arbejder han på et nyt udspil til partiets fremtidige mediepolitik. Det ventes at blive fremlagt for offentligheden til august, og medieudspillet vil måske indeholde brud med den hidtidige politik på ét eller flere punkter. Ifølge Simon Ammitzbøll prøver man i partiet nu at tage det hele fra en ende af. - Vi vil lægge en linje ud fra, at vi prøver at tænke hele mediepolitikken forfra - at se på det på en fordomsfri måde, fortæller Ammitzbøll. Når alt i princippet er i spil, kan det derfor heller ikke udelukkes, at de radikale vil ændre sin hidtidige modstand mod en privatisering af TV 2, men det vil den radikale medieordfører ikke nærmere kommentere på nuværende tidspunkt. Hans udgangspunkt er imidlertid, at hvis der alligevel er et flertal for privatiseringen, vil det være relevant for de radikale at komme med ind og præge processen. Simon Ammitzbøll forestiller sig, at det blandt andet kunne ske ved at sikre sig så håndfaste public service-krav som muligt. - Man kan for eksempel tænke sig en styrkelse af Radio- og tv-nævnet - blandt andet som sikkerhed for, at et privatiseret TV 2 ville overholde public service-kravene, siger han. Ifølge Simon Ammitzbøll er der grund til at få øjnene op for, at mediebranchen med alle dens aflæggere udgør et vækstpotentiale for Danmark. - Og det skal vi arbejde for at udnytte. Derfor er det vigtigt, at mediepolitik både rummer kulturpolitiske, men også erhvervs- og beskæftigelsespolitiske aspekter. I det kulturpolitiske ligger en tilgængelighed for borgerne til informationerne samtidig med, at der inden for medier ligger store uudnyttede muligheder for Danmark erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt, mener Ammitzbøll. Hvis Det Radikale Venstre vælger at skifte standpunkt på privatiseringsspørgsmålet, vil en del af forklaringen ligge i den måde, TV 2 Norge fungerer på. Simon Ammitzbøll har skelet til dansk TV 2s norske pendant, hvad angår opfyldelsen af public service-forpligtelserne, og det har givet ham en vis tro på, at en kommerciel tv-station faktisk godt kan leve op til høje public service-krav - selv uden licensmidler. - Hvis man sammenligner programfladerne på TV 2 i Danmark og TV 2 i Norge, kan det være svært at se forskel, siger Simon Ammitzbøll. Ansvarshavende redaktør: Kaj Høivang I redaktionen: Michael Hansen, redaktør Tina Christiansen Charlotte Benn TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25, 5100 Odense C Tlf.: Fax: web: omtv2.tv2.dk Tryk: Schweitzer A/S De radikale kigger på filmforliget De radikale er meget glade for de eksisterende støtteordninger til dansk film, herunder TV 2s og DRs public service-forpligtelser til at yde filmbranchen støtte, som har medvirket til at gøre branchen til den store succes, den er i dag. Partiet afviser imidlertid ikke, at der kan være behov for at kigge på reglerne, som lægger stærke bindinger på stationerne. - Det vil vi overveje i en positiv ånd, men det er vigtigt, at vi stadig har en model, som understøtter den hidtidige succes, siger Simon Ammitzbøll. Filmforliget er ét af de elementer i medie- og kulturpolitikken, som påvirker TV 2 mest. Det stiller foruden krav om en betydelig økonomisk forpligtelse - 46 mio. kr. årligt fra hver af de to public service-stationer - også vidtgående krav til, hvordan TV 2 og DR skal bruge disse penge. De meget strikse krav reducerer for eksempel muligheden for, at en enkelt film bliver støttet med et stort beløb, fordi pengene skal spredes over mindst 10 film årligt. Konsekvensen er, at smørret kan blive smurt for tyndt på. 2

3 Hård kritik af forskerprojekt Politikere, forskere og fagbund er uforstående over for kulegravning af public service-stationerne Det har skabt voldsom debat og kritik, at regeringen og Dansk Folkeparti har afsat fem millioner kroner, så forskere kan undersøge, om TV 2 og Danmarks Radio er alsidige, saglige og upartiske, når de producerer nyheder. Både oppositionspolitikerne, medieforskere, avisledere og Dansk Journalistforbund stiller sig uforstående over for projektet. Det skal forskerne undersøge: Alsidighed, saglighed og upartiskhed i DRs og TV 2s nyheds- og aktualitetsudsendelser, herunder analyse af de redaktionelle miljøer og kulturer Den journalistiske kvalitet, herunder journalisternes mulighed for at levere det bedst mulige arbejde, samt public service-stationernes fokus på og betydning for sprogets udvikling Klageadgang for seere og lyttere over programvirksomheden Udfordringer for public service radio og tv i en multimedieverden, herunder også udviklingen i andre lande Det er især fokuset på de redaktionelle miljøer og kulturer, der vækker bekymring. Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, siger til Politiken, at det er en meget problematisk formulering, som åbner for, at man kan vurdere hvert enkelt medarbejders produktion, holdninger og politiske overbevisning. Også formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Hansen, udtrykker bekymring. Til Ritzau siger han, at han frygter, at forskningen ender med selvcensur hos programmedarbejderne, hvilket er det værste, der kan ske. TV 2s nyhedschef, Michael Dyrby, siger til Politiken, at det er dybt mærkværdigt, at regeringen vil brænde fem millioner kroner af på en undersøgelse, hvor konklusionen er givet på forhånd: At nyhederne på TV 2 er saglige, alsidige og upartiske. Rejsebranchen kræver alkoholforbud hos DFDS Dags Datos og Ekstra Bladets afsløringer i søndags om DFDS-færgernes personale, der fester til den lyse morgen i selskab med ikke altid små mængder af alkohol, selv om de har ansvaret for sikkerheden om bord på færgerne, får rejsebranchen til at kræve alkoholforbud hos DFDS. Branchemagasinet Travel People har foretaget en meningsmåling blandt 100 chefer i den danske rejsebranche. 88 af de adspurgte mener, at DFDS bør indføre totalforbud mod indtagelse af alkoholiske drikke. DFDS og faglige organisationer er efter afsløringerne gået sammen om at øge sikkerheden om bord på færgerne. I en pressemeddelelse skriver DFDS bl.a., at sikkerheden til søs altid har højeste prioritet, og at reglerne vil blive skærpet samtidig med, at kaptajnerne og skibsledelserne pålægges at intensivere de ledelsesmæssige kontrolforanstaltninger og rutiner om bord. Desuden er DFDS i gang med at undersøge det personale, der menes at have overtrådt reglerne. En er allerede blevet fyret, skriver Ekstra Bladet. Analogt sluk rammer... (Fortsat fra forsiden) der kun kan modtage én reklamebærende tv-station - TV 2. De 20 pct. vil med slukningen af det analoge signal blive tvunget over på andre platforme. De fleste platforme er karakteriseret ved, at TV 2 ikke længere er den eneste reklamebærende tv-kanal. TV 2s direktion har foretaget en række beregninger, der viser de mulige konsekvenser for TV 2, og resultaterne vidner om risikoen for et betydeligt hul i kassen efter Det værste scenario giver TV 2 et fald i indtægterne på op mod 300 mio. kr. Det sandsynlige regnestykke baseret på de mest kvalificerede bud, taler om en reduktion på omtrent 160 mio. kr. - Det analoge sluk tegner til at give TV 2 et decideret hul i kassen på 160 mio. kr., og dermed ville stationen med det nuværende resultatniveau have et betydeligt underskud. Den helt store opgave bliver derfor at finde 160 mio. kr. i løbet af de næste år, forklarer TV 2s økonomidirektør, Anders Kronborg. - Det ville være mangel på rettidig omhu, hvis vi blot satte os til at vente for at se, hvor galt det kommer til at gå, siger han. De 160 mio. kr. fremkommer ved, at TV 2 vil tabe seerandele, når de 20 procent af de danske husstande, som TV 2 i dag har for sig selv som reklamebærende tv-kanal, vil blive tvunget til at finde nye måder at modtage tv-signaler på. Den forsigtige vurdering er, at cirka halvdelen vil blive tilsluttet kabelanlæg eller på anden måde skifte fra kun at modtage DR og TV 2 til også fremover at modtage en række kommercielle tv-kanaler. På basis af blandt andet udenlandske erfaringer er det vurderingen, at TV 2 vil tabe betydelige markedsandele og dermed gå glip af store indtægter fra tv-reklamemarkedet. 3

4 TV 2 SPORTEN Forrygende sportsweekend for TV 2-familien FOTO: AUDI / TV 2 TV 2 SPORTEN sendte sport næsten non stop på TV 2 og TV 2 Zulu i den forgangne weekend - og det med succes Rekordantal brugere på sporten.tv2.dk 45 timers topsport direkte ud til seerne i løbet af cirka 36 timer. Det var virkeligheden for TV 2 SPORTENs medarbejdere, der i den forgange weekend oplevede de travleste dage i juni måned. I halvandet døgn sendte TV 2 SPORTENs redaktion alle mand på banen, og det gav seerbonus, især på Zulu, der søndag fik sin bedste dag nogensinde med en kommerciel seerandel på 22,5 procent. Startskuddet på den omfattende sportsdækning lød om lørdagen på TV 2, hvor verdens bedste sportsvognkører, Tom Kristensen, indledte jagten på sin historiske, syvende triumf i 24 timers løbet i Le Mans, og det var især denne begivenhed, der trak seerne til - blandt alle seere så næsten 1,5 millioner mindst fem minutter af Le Mans i løbet af weekenden. Det lykkedes som bekendt for Tom Kristensen at vinde Le Mans for syvende gang. Transmissionen Afgørelsens timer, der blev sendt direkte på TV 2 søndag eftermiddag, havde en share på 61 procent i det store univers, og en share på 66 procent blandt de årige. Også de mange hestekræfter, der blev skudt af i Indianapolis, USA, på Formel 1-banen, kunne søndag følges på TV 2 og Zulu, og også dette løb havde medvind på Zulu med en share på 10 procent blandt de årige. - Det er et fantastisk skulderklap til vores folk, der har skulle løbe ekstra stærkt i denne weekend. Det har været så massiv en weekend og alligevel formår de at levere varen i den høje kvalitet, der er TV 2 SPORTENS varemærke. Det har seerne kvitteret for, og vi er stolte af, at Zulu sætter rekord på en dag, hvor der udelukkende sendes sport på kanalen, siger TV 2 SPORTENs redaktionschef, John Hansen. Den store sportsweekend på TV 2 og Zulu satte også sit tydelige fingeraftryk på internettet, idet sporten.tv2.dk havde sin højeste trafik nogensinde. Det var især natten mellem lørdag og søndag, der var travl - sitet havde 10 gange så høj trafik dén nat som den normale trafik, og niveauet for lørdag og søndag lå også langt over det sædvanlige. Resultatmæssigt overgår den forgangne uge den bedste uge under EM i fodbold 2004 på trods af, at fodbold traditionelt har en langt bredere målgruppe. - Vi er utroligt glade for resultatet, der på flotteste vis skyder sportssommeren i gang og viser, hvordan tv og net på bedste vis kan supplere hinanden. Det er et resultat af lang tids fremragende samarbejde mellem TV 2 SPORTEN og TV 2 INTERAKTIV, som virkelig bærer frugt i år og skaber en uovertruffen synergi. Det venter vi os også meget af her under Wimbledon og det kommende Tour de France, siger Carsten Folke, portal manager, TV 2 INTERAKTIV. Det var især muligheden for at følge udviklingen i Le Mans time for time samt konkurrencen om Le Mans-uret, der trak brugere til sporten.tv2.dk. Det var især Le Mans-vinder for syvende gang, Tom Kristensen, der trak seerne til TV 2 og TV 2 Zulu i weekenden. Tourens tovholde Studievært Frederik Lauesen ser To højdepunkt rent arbejdsmæssigt, o tilbringe tre juliuger i et studie Han har aldrig drømt om at blive cy barndomsår på at spænde hjelmen f spurt på jagt efter førertrøjen. Fakt Tour de France først vakt, da han v på dagbladet Politiken tilbage i Jeg blev sendt til Frankrig som r Bjarne Riis store triumf - og forvent dog aldrig den store sportsmæssige de artikler, jeg skulle, og måske vigt for Tour de France, siger Frederik La TV 2 SPORTEN og tovholder på stud 4

5 TV 2 SPORTEN Mere Tour de France på TV 2 TV 2 SPORTEN udvider mængden af studieudsendelser under dette års Tour de France Lørdag den 2. juli lyder startskuddet for årets Tour de France. Jagten på den gule trøje sætter ind, og traditionen tro kan verdens hårdeste cykelløb følges direkte på TV 2. Men i år bliver der endnu et tilbud til de cykelinteresserede danskere. TV 2 SPORTEN udvider nemlig studiedelen under årets tour og giver seerne en ekstra halv times dækning hver dag - også på løbets to hviledage - når der hver dag åbnes op for Tour de France-studiet for tredje gang klokken Uanset om det har regnet, eller om solen har skinnet, uanset om det er gået godt for det danske hold eller ej, og uanset om der har været spænding til det sidste eller ej, så har vi kunnet glæde os over stigende seertal til vores studieudsendelser de seneste år. Derfor kastede vi os sidste år over en ekstra udsendelse i den sidste uge af touren - fra klokken og det vil vi også gøre i år, bare hver dag, siger redaktør på TV 2 SPORTENs Tour de France-dækning, John Jäger. TV 2 SPORTEN har i år de sædvanlige studieudsendelser fra klokken på almindelige dage. Der sendes fortsat alle de minutter af etaperne, der bliver produceret til tv, og derefter vil der også i år være studieudsendelse fra omkring klokken lige efter dagens etape. I den ekstra halve times studieudsendelse fra klokken bliver det muligt at gå et spadestik dybere, blandt andet med specielle indbudte gæster, der hver især har deres at byde ind med for at give tourdækningen en ekstra dimension. Det kunne f.eks. være tidligere cykelstjerner eller forfattere, fortæller John Jäger og fortsætter: - Der vil være masser af stof for alle, der har set både den første og den anden studieudsendelse, blandt andet med flere interviews med alle de internationale stjerner, hvis reaktioner vi ikke har kunnet nå at kunne få inden afslutningen af anden studieudsendelse. Og så vil der også være et referat af dagens etape for alle dem, der ikke har været med i løbet af dagen, siger John Jäger. FOTO: ALLSPORT / TV 2 : Tour de France er noget helt specielt for mig ur de France som årets gså selv om han skal kelrytter. Brugte ikke sine or at fantasere sig ud i en isk blev hans interesse for ar i praktik som journalist : eporter - det var året efter ningerne var høje. Det blev succes, men jeg fik skrevet igst af alt fik jeg øjnene op uesen, der er studievært på ieudsendelserne under hele FOTO: STEEN BROGAARD / TV 2 Tour de France. Dén førertrøje har Frederik Lauesen haft siden Da han i 1998 blev ansat på TV 2 SPORTEN var han udsendt reporter på Touren i de første par år. I takt med hans større engangment i løbet på det arbejdsmæssige plan, er hans interesse for verdens hårdeste cykelløb også steget og nærmest blevet til en lidenskab. - Tour de France er helt klart årets højdepunkt for mig, både fordi Touren har betydet meget for min karriere, og fordi det fællesskab, vi har på produktionen, er noget nær det bedste. Vi er enormt ærekære over for det produkt, vi skal levere. Et produkt, der skal gøre de mindst cykelinteresserede mere interesserede og samtidig også skal give noget til feinschmeckerne, siger Frederik Lauesen, der kun ser en fordel i at skulle give seerne en ekstra halv times studieudsendelse under årets tour: - Vi har ofte stået med lige lidt mere, vi gerne ville fortælle - det får vi plads til nu, siger Frederik Lauesen. Se hele sendeplanen for årets Tour de France på tour.tv2.dk 5

6 Badesæsonen starter på mandag på TV 2 VEJRET TV 2 VEJRET indleder sin landsdækkende temperaturmåling af badevandet På mandag den 27. juni lyder startskuddet for TV 2 VEJRETs tilbagevendende sommertradition - den landsdækkende måling og indsamling af badevandsdata. 39 frivillige badevandsmålere fordelt over hele landet har fået tilsendt det standardiserede måleudstyr og vil fra klokken på mandag og syv uger frem sørge for, at danskerne dagligt kan følge med i sommerens udvikling. Der er i lighed med tidligere år tale om 39 frivillige og særdeles engagerede danskere, der sommeren igennem hjælper TV 2 VEJRET med at tage temperaturen på det danske badevejr. Nye pletter på badevandskortet er Vorupøre strand, Blokhus, Moesgard, Rørvig og Amager Strandpark, som sammen med de 34 andre strande er med til dagligt at tegne et portræt af den danske sommer, nemlig når badevandskortet præsenteres for danske tv-seere og avislæsere. Den daglige badevandstemperatur kan følges i TV 2 VEJRETs udsendelser, på tekst-tv, på vejret.tv2.dk og i aviserne Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten og Nordjyske. Badevandspatruljen sætter ind fra på mandag den 27. juni. De røde prikker viser, hvor vandets temperatur bliver målt - i alt 39 steder. Lars Grarup ny tv-direktør i DR Den 46-årige Lars Grarup bliver ny tv-direktør i DR fra den 1. juli i år. Lars Grarup har været konstitueret i stillingen siden den 1. november 2004, hvor den tidligere tv-direktør Jørgen Ramskov forlod jobbet for at blive områdedirektør på Det Danske Filminstitut. Ny direktør for TV2/NORD Bestyrelsen på TV2/NORD har ansat Bo Jeppesen som ny administrerende direktør. 41-årige Bo Jeppesen kommer fra en stilling som redaktør på netop TV2/NORD, og bestyrelsen har lagt vægt på hans indgående kendskab til stationens drift og særlige forhold, oplyser bestyrelsesformand Ole Carlsen. Bo Jeppesen overtager officielt ledelsen af TV2/NORD den 1. august. Dear Wendy i konkurrence på russisk filmfestival Thomas Vinterbergs engelsksprogede spillefilm Dear Wendy, som TV 2 er økonomisk engageret i, deltager i hovedkonkurrencen på Moskvas Internationale Filmfestival, der slutter på søndag. Festivalen er en såkaldt A-festival på linje med de helt store festivaler i Cannes, Berlin og Venedig. Dear Wendy er allerede solgt til biografdistribution i Rusland. Zulu rockede PARKEN festede med i lørdags, da Zulu Rocks årgang 2 indtog PARKEN Zulu Rocks årgang 2 blev om muligt en endnu større succes end sidste år. Showvært Jan Elhøj og cirka musikglade publikummer festede i lørdags i 10 timer til en perlerække af de helt store navne fra den danske og internationale musikscene: Nobody Beats the Beats, Ataf, Natasha Bedingfield, Nik & Jay, Avril Lavigne, Snoop Dog og Nephew. - Det var fedt at opleve så mange mennesker feste under samme tag i lørdags. Der var en fantastisk stem- ning i PARKEN. Personligt synes jeg, at Nephew styrede for vildt. Jeg glæder mig allerede til næste år, fortæller Zulus kanalchef, Keld Reinicke. Trods sommervarmen var der rigtig mange mennesker på den overdækkede grønsvær allerede fra om eftermiddagen. Zulu Rocks sluttede kl. 24, hvorefter arrangørerne gik i gang med at rydde op for atter at omdanne festivalpladsen til fodboldbane og gøre klar til FCK s kamp mod Herfølge blot 15 timer senere. Hele musikfesten kan ses - eller genses - på TV 2 Zulu torsdag den 30. juni klokken Simon Kvamm fra Nephew rundede festen af i PARKEN i lørdags og fik gæster til at synge med på sine sange. FOTO: PER ARNESEN / TV 2 6

7 Reklamefilmenes Top10 Uge 23 Top 10 listen bygger på TV 2s»Den Glade Seer«, som er en opgørelse over de mest populære reklamefilm. 1 Storkøb Kort & Godt DSB Bates/Red Cell Blarke Sonne Levring TV 2 Effekten: Tøjeksperten TV 2 Reklame Halbye Kaag JWT Molotov Ugens tv-sening juni 2005 Kanal Alle seere Seerandel i % Seere år Seerandel i % Hele døgnet Uge 24 Hele døgnet Uge 24 TV 2 5 t 32 min 37 5 t 25 min 36 TV 2 Zulu 0 t 42 min 5 0 t 59 min 7 TV 2 Charlie 0 t 08 min 1 0 t 06 min 1 DR1 3 t 43 min 25 3 t 07 min 21 DR2 0 t 44 min 5 0 t 35 min 4 TV3 0 t 44 min 5 1 t 04 min 7 TV3+ 0 t 36 min 4 0 t 55 min 6 Viasat Sport t 05 min 1 0 t 05 min 1 Kanal 5 0 t 26 min 3 0 t 36 min 4 TV Danmark 0 t 38 min 4 0 t 46 min 5 Voice TV 0 t 02 min 0 0 t 02 min 0 Discovery 0 t 10 min 1 0 t 12 min 1 MTV 0 t 03 min 0 0 t 04 min 0 DK4 0 t 06 min 1 0 t 04 min 1 Andre 1 t 28 min 10 1 t 04 min 7 I alt 15 t 06 min t 04 min Carlsberg Ringen Carlsberg Bryggerierne Halbye Kaag JWT 3 Friendly Film års jubilæum Schulstad Brød Halbye Kaag JWT Freindly Film Dancer-Berlingo/Xsara Citroen Danmark Euro RSCG Minerva Film Image 1 Danske Bank & Co. Moland Film Co. Go Sony E. K500i Telia Mobile Propaganda McCann Take-Away Film Fugl og kat Tryg buhl UnLtd Blarke Sonne Levring Invasion Fly 4/ Søg & Find TDC & Co. Moland Film Royal Albuer med Tag-on Royal Unibrew BBDO Treshow Film Production Wilke Markedsanalyse spørger hver uge 500 seere, i alderen år, hvilke tre reklamefilm der har været vist på TV 2 inden for de sidste syv dage, de synes bedst om? Oplysningerne er fra oven: Filmtitel, annoncør, bureau og producent. Kommerciel seerandel Tv-station Uge (til 19. juni) TV 2, Zulu og Charlie 63,9 62,6 Viasat 20,3 21,2 TV Danmark 13,3 13,4 Discovery 2,0 2,3 MTV 0,7 0,6 Kommercielle seerandele i procent blandt de årige. KILDE: GALLUP TV-METER Regionalprogram Tv-station Tv-rating Share (i procent) TV/MIDT-VEST 18,9 67 TV2/NORD 18,1 63 TV 2/FYN 16,0 59 TV2 ØST 15,9 62 TV 2 / ØSTJYLLAND 15,4 66 TV SYD 12,9 56 TV 2/ Lorry 12,4 48 Seertal i procent (12 år+) til de regionale nyhedsudsendelser i sidste uge. Top 20 blandt årige juni 2005 inkl. gennemsnitsseertal for nyhedsudsendelser (i procent) Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. 1. DR1 Kontant TV 2 Jagten på Mr. Right TV 2 Familien Pedersen - fra lakgulv til blokvogn TV 2 Den 6. Sans DR1 Penge TV 2 NYHEDERNE (gns.) TV 2 Regionale nyheder (gns.) TV 2 Jeopardy! Min Restaurant TV 2 VEJRET (gns.) TV 2 Store forventninger DR1 Bag Egeskovs Mure DR1 Horisont TV 2 Dags Dato og NYHEDERNE TV 2 The Money Pit TV 2 SportsNyhederne (gns.) TV 2 Amys ret DR1 SøndagsSporten med SAS-ligaen TV 2 2KO: SAS-ligaen: Sølvkampen fortsætter DR1 TV AVISEN (gns.) TV 2 Helt Solgt! KILDE: GALLUP TV-METER

8 Top 25 i ugen juni 2005 Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. KILDE: GALLUP TV-METER Søndagen sejrede på Zulu! Der er grund til at kippe med flaget på TV 2 Zulu og TV 2 SPORTEN. Søndag den 19. juni - en dag, hvor Zulu ikke sendte andet end sport - blev den bedste dag for Zulu nogensinde i kanalens levetid. Med en kommerciel seerandel på denne dag på 22,5 procent slår Zulu alle sine egne rekorder og er tilmed kun 1,4 procentpoint fra at blive søndagens næststørste kanal blandt de årige med 16,3 procent i de almindelige seerandele (TV 2 og DR1 ligger over med hhv. 30,9 procent og 17,7 procent). Det er især 24 timers løbet Le Mans, der var hovedårsag til de flotte tal, men også Formel 1: USAs Grand Prix i super prime time kl blev sendt denne søndag. Sidste uge - altså uge 24 - blev i sig selv bemærkelsesværdig for Zulu. Sammenlignet med de seneste to års seerandele for Zulu i samme uge viser tallene i år massiv fremgang. Årsagen til succesen skal findes i sportens verden, da Zulu i særdeleshed sendte meget sport i denne uge, blandt andet Confederations Cup (ny i forhold til de seneste år), EM i kvindefodbold (ny), Formel 1 (også sendt i 2004), Le Mans (også sendt i 2004) og US Open i golf (også sendt i 2004, hvor seertallet dog var lavt). - Det er helt fantastisk både for os på Zulu og for TV 2 SPORTEN, at vi får så historisk en uge, som vi gør, og at søndagen, hvor vi kun sender sport, slår alle rekorder og bliver vores bedste dag nogensinde. Det er vi rigtigt glade for og stolte af, siger Zulus kanaldirektør, Palle Strøm. bagsiden Zulu seerandele for uge år+ 3,2 pct. 3,1 pct. 4,6 pct år 4,4 pct. 4,4 pct. 6,5 pct år 4,4 pct. 4,5 pct. 6,4 pct. 1. DR1 Kontant TV 2 Den 6. Sans DR1 Penge DR1 Horisont DR1 Søndag DR1 Dyrenes verden TV 2 Jagten på Mr. Right TV 2 Familien Pedersen - fra lakgulv til DR1 Sporløs DR1 Sommervejr TV 2 Jeopardy! Min Restaurant DR1 Endelig fredag DR1 Bag Egeskovs Mure TV 2 Jeopardy! 10 år TV 2 Dags Dato og NYHEDERNE DR1 SøndagsSporten med SAS-ligaen TV 2 Weekendvejret TV 2 Helt Solgt! TV 2 Når lynet slår ned TV 2 Pingviner på afveje TV 2 Holiday Airport DR1 DR-Derude med Søren Ryge TV 2 Amys ret TV 2 Store forventninger DR1 Disney Sjov Seertal for nyheder og vejret - uge 24 (seere på 12 år+) Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. 1. TV 2 Regionalprogram TV 2 NYHEDERNE TV 2 NYHEDERNE og FINANS DR1 TV AVISEN TV 2 Regionale nyheder TV 2 VEJRET (gns. af uds. efter kl. 22) DR1 SportNyt TV 2 VEJRET (gns. af uds. efter kl. 18) TV 2 SportsNyhederne DR1 TV AVISEN TV 2 SportsNyhederne TV 2 Regionale nyheder TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 VEJRET TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 SportsNyhederne TV 2 Regionale nyheder DR2 Deadline TV 2 NYHEDERNE og FINANS DR1 TV AVISEN lørdag-søndag TV 2 NYHEDERNE 12 og FINANS - hverdag DR2 Deadline DR1 TV AVISEN hverdag DR1 TV AVISEN DR1 SportNyt TVDK 15 minutter / KILDE: GALLUP TV-METER

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 4 (20. 26. jan 2003) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (15. 21. dec. 2003) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (13. 19. dec 2004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter" TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 19 (3. 9. maj 004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV /DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 187 Offentligt Regional tv-sening i Danmark Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Seertal for oktober 2009, december 2009 og marts 2010 TNS Gallup har foretaget

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Unge synes bedst om TV 2. Nye børne-værter på Mini Zulu

Unge synes bedst om TV 2. Nye børne-værter på Mini Zulu Fredag den 13. februar 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: PER ARNESEN / TV 2 Hjernerne bag Naturpatruljen på DR 1, Martin Keller (tv.) og Ketil Teisen, vil efter sommerferien gøre Mini Zulu endnu bedre

Læs mere

Fogh: Ulige vilkår for TV 2-købere

Fogh: Ulige vilkår for TV 2-købere Fredag den 15. april 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Fogh: Ulige vilkår for TV 2-købere VIDEOPRINT: TV 2 Statsministeren: Ikke ansvarligt og forsvarligt at fortsætte privatiseringen af TV 2 lige nu Det

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007)

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007) MEDIESEKRETARIATET Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 27) 1. Indledning Fødevareministeriet har bedt om oplysninger om tv reklame i Danmark med særligt henblik på børns tv reklamer. Der er

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

TV 2 Charlie i luften første weekend i oktober

TV 2 Charlie i luften første weekend i oktober Fredag den 2. juli 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev TV 2 Charlie i luften første weekend i oktober FOTO: SCANPIX / TV 2 TV 2/DANMARK TV 2s nye kanal til voksne danskere bliver gratis frem til årsskiftet

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

- i nærkontakt med dine kunder

- i nærkontakt med dine kunder - i nærkontakt med dine kunder KØBENHAVNERNES EGEN TV KANAL Kanal København - i nærkontakt med dine kunder - ses af ikke mindre end 819.000 mennesker per måned. Kanal København har sendt siden 1989. Kanal

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 682 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 682 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 682 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne d. 8/1 1987 kl. 18,00 " Underholdning til salg " DR. 1.... d. 8/1 1989 kl. 19,20 " Steen Bramsen

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Børn og tv-reklamer 2009

Børn og tv-reklamer 2009 Børn og tv-reklamer 2009 EAN: 5798000791688 CVR: 11884652 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk rtv@bibliotekogmedier.dk Børn og tv-reklamer 2009 Radio og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov Vejret Alle personer 18-49 Eksponeringer/md. 260 Placering Mandag til fredag: hver time kl. 6-18 Pris/md. Kr. 24.000 En vigtig informationskilde, som alle nordjyder nyder godt af. Sponsor nævnes efter

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

TILLYKKE, CHARLIE! alternativ til de øvrige kanaler.

TILLYKKE, CHARLIE! alternativ til de øvrige kanaler. Fredag den 1. oktober 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev Fixeren fra Bagdad Amin Al Ameedee er TV 2s fixer i Irak og uundværlig for TV 2s udsendte medarbejdere. Amin har været på besøg i Danmark. Side 4-5

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Seertal uge 44 (27. oktober - 2. november 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter"

Seertal uge 44 (27. oktober - 2. november 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV-Meter Seertal uge 44 (27. oktober - 2. november 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter" Klik her for at hente en udskriftsvenlig udgave i PDF-format (kræver Adobe Acrobat

Læs mere

Nyheder klokken 14. NYHEDERNE 12.00 (man-fre) TV AVISEN 12.00 (man-fre) Uge 46-2005. Uge 52-2005. Uge 6-2005

Nyheder klokken 14. NYHEDERNE 12.00 (man-fre) TV AVISEN 12.00 (man-fre) Uge 46-2005. Uge 52-2005. Uge 6-2005 Fredag den 29. april 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Nyheder klokken 14 TV 2 lancerer nyhedsudsendelse på hverdage kl. 14, og det bringer antallet af nyhedsudsendelser på hverdage op på 12 fra midten af

Læs mere

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne d. 8/1 1987 kl. 18,00 " Underholdning til salg " DR. 1.... d. 8/1 1989 kl. 19,20 " Steen Bramsen

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Rapport for deltagelse i Input i Sydney

Rapport for deltagelse i Input i Sydney Rapport for deltagelse i Input i Sydney København, 31.5.2012 Christian Friis Degn Journalist, DR Nyheder (primært Bag Borgen og 21 Søndag ) Dato for deltagelse: 5. maj til 13. maj, inkl. rejse. Hvad er

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo København den 22. august 2005 Reklameafbrydelser i Min Restaurant og Min Restaurant finalen sendt på TV

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 738 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 738 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 738 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne d. 8/1 1987 kl. 18,00 " Underholdning til salg " DR. 1.... d. 8/1 1989 kl. 19,20 " Steen Bramsen

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Medier forbedrer formen

Medier forbedrer formen Fredag den 11. marts 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Medier forbedrer formen FOTO: KONCERN / TV 2 Regnskaber viser en generel forbedret sundhedstilstand i mediebranchen Efter flere år med svage konjunkturer

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

Ældredage 2014. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 7. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2014. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 7. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2014 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 2. oktober 3. oktober 6. oktober 7. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

file://w:\wwwroot\tvm\pm\2008\pm0843.htm

file://w:\wwwroot\tvm\pm\2008\pm0843.htm Page of 0 Seertal uge 43 (20. oktober - 26. oktober 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter" Klik her for at hente en udskriftsvenlig udgave i PDF-format (kræver

Læs mere

Flere programideer. når frem til TV 2

Flere programideer. når frem til TV 2 Fredag den 3. juni 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: CAROLINE BACLIG SCHMIDT Repræsentanter for de danske produktionsselskaber mødtes onsdag med TV 2- kanalernes chefer og redaktører på Kvægtorvet i

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke TV 2 ØSTJYLLAND De store øjeblikke Lige nu På tv, online og on demand er TV 2 ØSTJYLLAND østjydernes førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere