Analogt sluk rammer TV 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analogt sluk rammer TV 2"

Transkript

1 Fredag den 24. juni 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: HEIDI LUNDSGAARD / TV 2 Politikernes udmelding om et sluk for det analoge sendenet i 2009 sætter TV 2s økonomiske fremtid under pres - nødvendigheden af lige konkurrencevilkår for TV 2 øges markant Det går ret godt på TV 2 - i hvert fald lige nu. Forårssæsonen var den bedste i 10 år, og TV 2 har i dag den fordel, at virksomheden som den eneste tv-station i landet kan sælge tv-reklamer dækkende samtlige danske husstande. Det har været ét af TV 2s allerstærkeste kort hele vejen fra starten i TV 2s administrerende direktør, Peter Parbo. Analogt sluk rammer TV 2 Radikale på vej med nyt medieudspil Nu vil politikerne tage kortet fra TV 2. Monopolet forsvinder, når det analoge sendenet, som følge af en politisk beslutning, bliver slukket om fire år. Det bliver erstattet af det digitale sendenet (DTT), hvor der er plads til mange flere tv-kanaler. Konsekvensen er, at en række af TV 2s kommercielle konkurrenter i 2009 får mulighed for samme udbredelse som TV 2. Det kommer til at koste TV 2 markedsandele og dermed et større millionbeløb. - Lukningen vil ophæve den sidste store fordel for TV 2, og derfor er det vigtigt for TV 2s fremtid, at politikerne til gengæld sikrer os lige konkurrencevilkår. Det bliver blandt andet nødvendigt at give TV 2 adgang til abonnementsbetaling efter samme model, som det kendes fra dagbladene og fra alle vore kommercielle konkurrenter, siger TV 2s adm. direktør, Peter Parbo. I dag er der 20 pct. af de danske husstande, Fortsættes på side 3 >> Hård kritik af forskerprojekt Regeringens plan om at kulegrave tv-stationernes nyhedsdækning falder ikke i god jord. Side 3 >> Supersøndag på Zulu TV 2 Zulu fik sin bedste søndag nogensinde i kanalens levetid, og den forgangne uge var også en stor succes. Side 8 >> Mere Tour de France på TV 2 Lance Armstrong (billedet) sætter jagten ind på den gule trøje næste lørdag. TV 2 følger med - og udvider dækningen af løbet. Side 4-5 >> FOTO: PER ARNESEN / TV 2 FOTO: ALLSPORT / TV 2 FC Zulu-spilleren Simon Emil Ammitzbøll, der i februar blev valgt ind i Folketinget for Det Radikale Venstre, er i dag partiets mediepolitiske ordfører. Han varsler mulige ændringer i den hidtidige radikale mediepolitik Simon Emil Ammitzbøll, 27, blev landskendt, da han optrådte som fodboldnørd på FC Zulu i efteråret, og man fornærmer ham nok ikke ved at konstatere, at fodbolden ikke rummer de store fremtidsmuligheder for ham. Det gør derimod måske den politiske arena - særligt efter, at han ved valget i februar blev valgt ind i Folketinget for Det Radikale Venstre. Siden er han blevet partiets medieordfører, og Simon Ammitzbøll har derfor nu fået helt andre og mere alvorlige relationer til TV 2 end hans fodboldoptræden indebar. Fortsættes på side 2 >> Zulu Rocks rykker festede med blandt andet til tonerne fra den populære rapper Snoop Dog (billedet), da Zulu rockede PARKEN i lørdags. Side 6 >>

2 TV 2 lever op til public serviceforpligtelser Radio- og tv-nævnet har evalueret og vurderet public service-redegørelserne fra TV 2 og DR og konstaterer i en udtalelse, at begge public service-stationer lever op til sine forpligtelser. Desuden anfører Nævnet, at TV 2 i sin redegørelse giver et illustrativt billede af stationens programvirksomhed i Nævnet mener imidlertid, at både TV 2 og DR har et ømt punkt omkring børneudsendelser, og det opfordres til, at området opprioriteres i de kommende år. Desuden rettes søgelyset mod TV 2s engagement i navnlig kort- og dokumentarfilm, som er "betydeligt mindre end det krævede gennemsnitsniveau for perioden ". Ifølge TV 2s programchef, Bo Damgaard, er det desværre ikke kun TV 2, som afgør, om disse penge bliver investeret som krævet. Det Danske Filminstitut har sanktionsret og bestemmer derfor reelt anvendelsen af disse penge. Dokumentarprogrammer har rent faktisk høj prioritet hos TV 2 med Operation X, TV 2 dok. og Hot Doks som gode eksempler på noget, der kommer et stort publikum i møde. Radikale på vej med... (Fortsat fra forsiden) Simon Emil Ammitzbøll. Netop i disse uger arbejder han på et nyt udspil til partiets fremtidige mediepolitik. Det ventes at blive fremlagt for offentligheden til august, og medieudspillet vil måske indeholde brud med den hidtidige politik på ét eller flere punkter. Ifølge Simon Ammitzbøll prøver man i partiet nu at tage det hele fra en ende af. - Vi vil lægge en linje ud fra, at vi prøver at tænke hele mediepolitikken forfra - at se på det på en fordomsfri måde, fortæller Ammitzbøll. Når alt i princippet er i spil, kan det derfor heller ikke udelukkes, at de radikale vil ændre sin hidtidige modstand mod en privatisering af TV 2, men det vil den radikale medieordfører ikke nærmere kommentere på nuværende tidspunkt. Hans udgangspunkt er imidlertid, at hvis der alligevel er et flertal for privatiseringen, vil det være relevant for de radikale at komme med ind og præge processen. Simon Ammitzbøll forestiller sig, at det blandt andet kunne ske ved at sikre sig så håndfaste public service-krav som muligt. - Man kan for eksempel tænke sig en styrkelse af Radio- og tv-nævnet - blandt andet som sikkerhed for, at et privatiseret TV 2 ville overholde public service-kravene, siger han. Ifølge Simon Ammitzbøll er der grund til at få øjnene op for, at mediebranchen med alle dens aflæggere udgør et vækstpotentiale for Danmark. - Og det skal vi arbejde for at udnytte. Derfor er det vigtigt, at mediepolitik både rummer kulturpolitiske, men også erhvervs- og beskæftigelsespolitiske aspekter. I det kulturpolitiske ligger en tilgængelighed for borgerne til informationerne samtidig med, at der inden for medier ligger store uudnyttede muligheder for Danmark erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt, mener Ammitzbøll. Hvis Det Radikale Venstre vælger at skifte standpunkt på privatiseringsspørgsmålet, vil en del af forklaringen ligge i den måde, TV 2 Norge fungerer på. Simon Ammitzbøll har skelet til dansk TV 2s norske pendant, hvad angår opfyldelsen af public service-forpligtelserne, og det har givet ham en vis tro på, at en kommerciel tv-station faktisk godt kan leve op til høje public service-krav - selv uden licensmidler. - Hvis man sammenligner programfladerne på TV 2 i Danmark og TV 2 i Norge, kan det være svært at se forskel, siger Simon Ammitzbøll. Ansvarshavende redaktør: Kaj Høivang I redaktionen: Michael Hansen, redaktør Tina Christiansen Charlotte Benn TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25, 5100 Odense C Tlf.: Fax: web: omtv2.tv2.dk Tryk: Schweitzer A/S De radikale kigger på filmforliget De radikale er meget glade for de eksisterende støtteordninger til dansk film, herunder TV 2s og DRs public service-forpligtelser til at yde filmbranchen støtte, som har medvirket til at gøre branchen til den store succes, den er i dag. Partiet afviser imidlertid ikke, at der kan være behov for at kigge på reglerne, som lægger stærke bindinger på stationerne. - Det vil vi overveje i en positiv ånd, men det er vigtigt, at vi stadig har en model, som understøtter den hidtidige succes, siger Simon Ammitzbøll. Filmforliget er ét af de elementer i medie- og kulturpolitikken, som påvirker TV 2 mest. Det stiller foruden krav om en betydelig økonomisk forpligtelse - 46 mio. kr. årligt fra hver af de to public service-stationer - også vidtgående krav til, hvordan TV 2 og DR skal bruge disse penge. De meget strikse krav reducerer for eksempel muligheden for, at en enkelt film bliver støttet med et stort beløb, fordi pengene skal spredes over mindst 10 film årligt. Konsekvensen er, at smørret kan blive smurt for tyndt på. 2

3 Hård kritik af forskerprojekt Politikere, forskere og fagbund er uforstående over for kulegravning af public service-stationerne Det har skabt voldsom debat og kritik, at regeringen og Dansk Folkeparti har afsat fem millioner kroner, så forskere kan undersøge, om TV 2 og Danmarks Radio er alsidige, saglige og upartiske, når de producerer nyheder. Både oppositionspolitikerne, medieforskere, avisledere og Dansk Journalistforbund stiller sig uforstående over for projektet. Det skal forskerne undersøge: Alsidighed, saglighed og upartiskhed i DRs og TV 2s nyheds- og aktualitetsudsendelser, herunder analyse af de redaktionelle miljøer og kulturer Den journalistiske kvalitet, herunder journalisternes mulighed for at levere det bedst mulige arbejde, samt public service-stationernes fokus på og betydning for sprogets udvikling Klageadgang for seere og lyttere over programvirksomheden Udfordringer for public service radio og tv i en multimedieverden, herunder også udviklingen i andre lande Det er især fokuset på de redaktionelle miljøer og kulturer, der vækker bekymring. Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, siger til Politiken, at det er en meget problematisk formulering, som åbner for, at man kan vurdere hvert enkelt medarbejders produktion, holdninger og politiske overbevisning. Også formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Hansen, udtrykker bekymring. Til Ritzau siger han, at han frygter, at forskningen ender med selvcensur hos programmedarbejderne, hvilket er det værste, der kan ske. TV 2s nyhedschef, Michael Dyrby, siger til Politiken, at det er dybt mærkværdigt, at regeringen vil brænde fem millioner kroner af på en undersøgelse, hvor konklusionen er givet på forhånd: At nyhederne på TV 2 er saglige, alsidige og upartiske. Rejsebranchen kræver alkoholforbud hos DFDS Dags Datos og Ekstra Bladets afsløringer i søndags om DFDS-færgernes personale, der fester til den lyse morgen i selskab med ikke altid små mængder af alkohol, selv om de har ansvaret for sikkerheden om bord på færgerne, får rejsebranchen til at kræve alkoholforbud hos DFDS. Branchemagasinet Travel People har foretaget en meningsmåling blandt 100 chefer i den danske rejsebranche. 88 af de adspurgte mener, at DFDS bør indføre totalforbud mod indtagelse af alkoholiske drikke. DFDS og faglige organisationer er efter afsløringerne gået sammen om at øge sikkerheden om bord på færgerne. I en pressemeddelelse skriver DFDS bl.a., at sikkerheden til søs altid har højeste prioritet, og at reglerne vil blive skærpet samtidig med, at kaptajnerne og skibsledelserne pålægges at intensivere de ledelsesmæssige kontrolforanstaltninger og rutiner om bord. Desuden er DFDS i gang med at undersøge det personale, der menes at have overtrådt reglerne. En er allerede blevet fyret, skriver Ekstra Bladet. Analogt sluk rammer... (Fortsat fra forsiden) der kun kan modtage én reklamebærende tv-station - TV 2. De 20 pct. vil med slukningen af det analoge signal blive tvunget over på andre platforme. De fleste platforme er karakteriseret ved, at TV 2 ikke længere er den eneste reklamebærende tv-kanal. TV 2s direktion har foretaget en række beregninger, der viser de mulige konsekvenser for TV 2, og resultaterne vidner om risikoen for et betydeligt hul i kassen efter Det værste scenario giver TV 2 et fald i indtægterne på op mod 300 mio. kr. Det sandsynlige regnestykke baseret på de mest kvalificerede bud, taler om en reduktion på omtrent 160 mio. kr. - Det analoge sluk tegner til at give TV 2 et decideret hul i kassen på 160 mio. kr., og dermed ville stationen med det nuværende resultatniveau have et betydeligt underskud. Den helt store opgave bliver derfor at finde 160 mio. kr. i løbet af de næste år, forklarer TV 2s økonomidirektør, Anders Kronborg. - Det ville være mangel på rettidig omhu, hvis vi blot satte os til at vente for at se, hvor galt det kommer til at gå, siger han. De 160 mio. kr. fremkommer ved, at TV 2 vil tabe seerandele, når de 20 procent af de danske husstande, som TV 2 i dag har for sig selv som reklamebærende tv-kanal, vil blive tvunget til at finde nye måder at modtage tv-signaler på. Den forsigtige vurdering er, at cirka halvdelen vil blive tilsluttet kabelanlæg eller på anden måde skifte fra kun at modtage DR og TV 2 til også fremover at modtage en række kommercielle tv-kanaler. På basis af blandt andet udenlandske erfaringer er det vurderingen, at TV 2 vil tabe betydelige markedsandele og dermed gå glip af store indtægter fra tv-reklamemarkedet. 3

4 TV 2 SPORTEN Forrygende sportsweekend for TV 2-familien FOTO: AUDI / TV 2 TV 2 SPORTEN sendte sport næsten non stop på TV 2 og TV 2 Zulu i den forgangne weekend - og det med succes Rekordantal brugere på sporten.tv2.dk 45 timers topsport direkte ud til seerne i løbet af cirka 36 timer. Det var virkeligheden for TV 2 SPORTENs medarbejdere, der i den forgange weekend oplevede de travleste dage i juni måned. I halvandet døgn sendte TV 2 SPORTENs redaktion alle mand på banen, og det gav seerbonus, især på Zulu, der søndag fik sin bedste dag nogensinde med en kommerciel seerandel på 22,5 procent. Startskuddet på den omfattende sportsdækning lød om lørdagen på TV 2, hvor verdens bedste sportsvognkører, Tom Kristensen, indledte jagten på sin historiske, syvende triumf i 24 timers løbet i Le Mans, og det var især denne begivenhed, der trak seerne til - blandt alle seere så næsten 1,5 millioner mindst fem minutter af Le Mans i løbet af weekenden. Det lykkedes som bekendt for Tom Kristensen at vinde Le Mans for syvende gang. Transmissionen Afgørelsens timer, der blev sendt direkte på TV 2 søndag eftermiddag, havde en share på 61 procent i det store univers, og en share på 66 procent blandt de årige. Også de mange hestekræfter, der blev skudt af i Indianapolis, USA, på Formel 1-banen, kunne søndag følges på TV 2 og Zulu, og også dette løb havde medvind på Zulu med en share på 10 procent blandt de årige. - Det er et fantastisk skulderklap til vores folk, der har skulle løbe ekstra stærkt i denne weekend. Det har været så massiv en weekend og alligevel formår de at levere varen i den høje kvalitet, der er TV 2 SPORTENS varemærke. Det har seerne kvitteret for, og vi er stolte af, at Zulu sætter rekord på en dag, hvor der udelukkende sendes sport på kanalen, siger TV 2 SPORTENs redaktionschef, John Hansen. Den store sportsweekend på TV 2 og Zulu satte også sit tydelige fingeraftryk på internettet, idet sporten.tv2.dk havde sin højeste trafik nogensinde. Det var især natten mellem lørdag og søndag, der var travl - sitet havde 10 gange så høj trafik dén nat som den normale trafik, og niveauet for lørdag og søndag lå også langt over det sædvanlige. Resultatmæssigt overgår den forgangne uge den bedste uge under EM i fodbold 2004 på trods af, at fodbold traditionelt har en langt bredere målgruppe. - Vi er utroligt glade for resultatet, der på flotteste vis skyder sportssommeren i gang og viser, hvordan tv og net på bedste vis kan supplere hinanden. Det er et resultat af lang tids fremragende samarbejde mellem TV 2 SPORTEN og TV 2 INTERAKTIV, som virkelig bærer frugt i år og skaber en uovertruffen synergi. Det venter vi os også meget af her under Wimbledon og det kommende Tour de France, siger Carsten Folke, portal manager, TV 2 INTERAKTIV. Det var især muligheden for at følge udviklingen i Le Mans time for time samt konkurrencen om Le Mans-uret, der trak brugere til sporten.tv2.dk. Det var især Le Mans-vinder for syvende gang, Tom Kristensen, der trak seerne til TV 2 og TV 2 Zulu i weekenden. Tourens tovholde Studievært Frederik Lauesen ser To højdepunkt rent arbejdsmæssigt, o tilbringe tre juliuger i et studie Han har aldrig drømt om at blive cy barndomsår på at spænde hjelmen f spurt på jagt efter førertrøjen. Fakt Tour de France først vakt, da han v på dagbladet Politiken tilbage i Jeg blev sendt til Frankrig som r Bjarne Riis store triumf - og forvent dog aldrig den store sportsmæssige de artikler, jeg skulle, og måske vigt for Tour de France, siger Frederik La TV 2 SPORTEN og tovholder på stud 4

5 TV 2 SPORTEN Mere Tour de France på TV 2 TV 2 SPORTEN udvider mængden af studieudsendelser under dette års Tour de France Lørdag den 2. juli lyder startskuddet for årets Tour de France. Jagten på den gule trøje sætter ind, og traditionen tro kan verdens hårdeste cykelløb følges direkte på TV 2. Men i år bliver der endnu et tilbud til de cykelinteresserede danskere. TV 2 SPORTEN udvider nemlig studiedelen under årets tour og giver seerne en ekstra halv times dækning hver dag - også på løbets to hviledage - når der hver dag åbnes op for Tour de France-studiet for tredje gang klokken Uanset om det har regnet, eller om solen har skinnet, uanset om det er gået godt for det danske hold eller ej, og uanset om der har været spænding til det sidste eller ej, så har vi kunnet glæde os over stigende seertal til vores studieudsendelser de seneste år. Derfor kastede vi os sidste år over en ekstra udsendelse i den sidste uge af touren - fra klokken og det vil vi også gøre i år, bare hver dag, siger redaktør på TV 2 SPORTENs Tour de France-dækning, John Jäger. TV 2 SPORTEN har i år de sædvanlige studieudsendelser fra klokken på almindelige dage. Der sendes fortsat alle de minutter af etaperne, der bliver produceret til tv, og derefter vil der også i år være studieudsendelse fra omkring klokken lige efter dagens etape. I den ekstra halve times studieudsendelse fra klokken bliver det muligt at gå et spadestik dybere, blandt andet med specielle indbudte gæster, der hver især har deres at byde ind med for at give tourdækningen en ekstra dimension. Det kunne f.eks. være tidligere cykelstjerner eller forfattere, fortæller John Jäger og fortsætter: - Der vil være masser af stof for alle, der har set både den første og den anden studieudsendelse, blandt andet med flere interviews med alle de internationale stjerner, hvis reaktioner vi ikke har kunnet nå at kunne få inden afslutningen af anden studieudsendelse. Og så vil der også være et referat af dagens etape for alle dem, der ikke har været med i løbet af dagen, siger John Jäger. FOTO: ALLSPORT / TV 2 : Tour de France er noget helt specielt for mig ur de France som årets gså selv om han skal kelrytter. Brugte ikke sine or at fantasere sig ud i en isk blev hans interesse for ar i praktik som journalist : eporter - det var året efter ningerne var høje. Det blev succes, men jeg fik skrevet igst af alt fik jeg øjnene op uesen, der er studievært på ieudsendelserne under hele FOTO: STEEN BROGAARD / TV 2 Tour de France. Dén førertrøje har Frederik Lauesen haft siden Da han i 1998 blev ansat på TV 2 SPORTEN var han udsendt reporter på Touren i de første par år. I takt med hans større engangment i løbet på det arbejdsmæssige plan, er hans interesse for verdens hårdeste cykelløb også steget og nærmest blevet til en lidenskab. - Tour de France er helt klart årets højdepunkt for mig, både fordi Touren har betydet meget for min karriere, og fordi det fællesskab, vi har på produktionen, er noget nær det bedste. Vi er enormt ærekære over for det produkt, vi skal levere. Et produkt, der skal gøre de mindst cykelinteresserede mere interesserede og samtidig også skal give noget til feinschmeckerne, siger Frederik Lauesen, der kun ser en fordel i at skulle give seerne en ekstra halv times studieudsendelse under årets tour: - Vi har ofte stået med lige lidt mere, vi gerne ville fortælle - det får vi plads til nu, siger Frederik Lauesen. Se hele sendeplanen for årets Tour de France på tour.tv2.dk 5

6 Badesæsonen starter på mandag på TV 2 VEJRET TV 2 VEJRET indleder sin landsdækkende temperaturmåling af badevandet På mandag den 27. juni lyder startskuddet for TV 2 VEJRETs tilbagevendende sommertradition - den landsdækkende måling og indsamling af badevandsdata. 39 frivillige badevandsmålere fordelt over hele landet har fået tilsendt det standardiserede måleudstyr og vil fra klokken på mandag og syv uger frem sørge for, at danskerne dagligt kan følge med i sommerens udvikling. Der er i lighed med tidligere år tale om 39 frivillige og særdeles engagerede danskere, der sommeren igennem hjælper TV 2 VEJRET med at tage temperaturen på det danske badevejr. Nye pletter på badevandskortet er Vorupøre strand, Blokhus, Moesgard, Rørvig og Amager Strandpark, som sammen med de 34 andre strande er med til dagligt at tegne et portræt af den danske sommer, nemlig når badevandskortet præsenteres for danske tv-seere og avislæsere. Den daglige badevandstemperatur kan følges i TV 2 VEJRETs udsendelser, på tekst-tv, på vejret.tv2.dk og i aviserne Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten og Nordjyske. Badevandspatruljen sætter ind fra på mandag den 27. juni. De røde prikker viser, hvor vandets temperatur bliver målt - i alt 39 steder. Lars Grarup ny tv-direktør i DR Den 46-årige Lars Grarup bliver ny tv-direktør i DR fra den 1. juli i år. Lars Grarup har været konstitueret i stillingen siden den 1. november 2004, hvor den tidligere tv-direktør Jørgen Ramskov forlod jobbet for at blive områdedirektør på Det Danske Filminstitut. Ny direktør for TV2/NORD Bestyrelsen på TV2/NORD har ansat Bo Jeppesen som ny administrerende direktør. 41-årige Bo Jeppesen kommer fra en stilling som redaktør på netop TV2/NORD, og bestyrelsen har lagt vægt på hans indgående kendskab til stationens drift og særlige forhold, oplyser bestyrelsesformand Ole Carlsen. Bo Jeppesen overtager officielt ledelsen af TV2/NORD den 1. august. Dear Wendy i konkurrence på russisk filmfestival Thomas Vinterbergs engelsksprogede spillefilm Dear Wendy, som TV 2 er økonomisk engageret i, deltager i hovedkonkurrencen på Moskvas Internationale Filmfestival, der slutter på søndag. Festivalen er en såkaldt A-festival på linje med de helt store festivaler i Cannes, Berlin og Venedig. Dear Wendy er allerede solgt til biografdistribution i Rusland. Zulu rockede PARKEN festede med i lørdags, da Zulu Rocks årgang 2 indtog PARKEN Zulu Rocks årgang 2 blev om muligt en endnu større succes end sidste år. Showvært Jan Elhøj og cirka musikglade publikummer festede i lørdags i 10 timer til en perlerække af de helt store navne fra den danske og internationale musikscene: Nobody Beats the Beats, Ataf, Natasha Bedingfield, Nik & Jay, Avril Lavigne, Snoop Dog og Nephew. - Det var fedt at opleve så mange mennesker feste under samme tag i lørdags. Der var en fantastisk stem- ning i PARKEN. Personligt synes jeg, at Nephew styrede for vildt. Jeg glæder mig allerede til næste år, fortæller Zulus kanalchef, Keld Reinicke. Trods sommervarmen var der rigtig mange mennesker på den overdækkede grønsvær allerede fra om eftermiddagen. Zulu Rocks sluttede kl. 24, hvorefter arrangørerne gik i gang med at rydde op for atter at omdanne festivalpladsen til fodboldbane og gøre klar til FCK s kamp mod Herfølge blot 15 timer senere. Hele musikfesten kan ses - eller genses - på TV 2 Zulu torsdag den 30. juni klokken Simon Kvamm fra Nephew rundede festen af i PARKEN i lørdags og fik gæster til at synge med på sine sange. FOTO: PER ARNESEN / TV 2 6

7 Reklamefilmenes Top10 Uge 23 Top 10 listen bygger på TV 2s»Den Glade Seer«, som er en opgørelse over de mest populære reklamefilm. 1 Storkøb Kort & Godt DSB Bates/Red Cell Blarke Sonne Levring TV 2 Effekten: Tøjeksperten TV 2 Reklame Halbye Kaag JWT Molotov Ugens tv-sening juni 2005 Kanal Alle seere Seerandel i % Seere år Seerandel i % Hele døgnet Uge 24 Hele døgnet Uge 24 TV 2 5 t 32 min 37 5 t 25 min 36 TV 2 Zulu 0 t 42 min 5 0 t 59 min 7 TV 2 Charlie 0 t 08 min 1 0 t 06 min 1 DR1 3 t 43 min 25 3 t 07 min 21 DR2 0 t 44 min 5 0 t 35 min 4 TV3 0 t 44 min 5 1 t 04 min 7 TV3+ 0 t 36 min 4 0 t 55 min 6 Viasat Sport t 05 min 1 0 t 05 min 1 Kanal 5 0 t 26 min 3 0 t 36 min 4 TV Danmark 0 t 38 min 4 0 t 46 min 5 Voice TV 0 t 02 min 0 0 t 02 min 0 Discovery 0 t 10 min 1 0 t 12 min 1 MTV 0 t 03 min 0 0 t 04 min 0 DK4 0 t 06 min 1 0 t 04 min 1 Andre 1 t 28 min 10 1 t 04 min 7 I alt 15 t 06 min t 04 min Carlsberg Ringen Carlsberg Bryggerierne Halbye Kaag JWT 3 Friendly Film års jubilæum Schulstad Brød Halbye Kaag JWT Freindly Film Dancer-Berlingo/Xsara Citroen Danmark Euro RSCG Minerva Film Image 1 Danske Bank & Co. Moland Film Co. Go Sony E. K500i Telia Mobile Propaganda McCann Take-Away Film Fugl og kat Tryg buhl UnLtd Blarke Sonne Levring Invasion Fly 4/ Søg & Find TDC & Co. Moland Film Royal Albuer med Tag-on Royal Unibrew BBDO Treshow Film Production Wilke Markedsanalyse spørger hver uge 500 seere, i alderen år, hvilke tre reklamefilm der har været vist på TV 2 inden for de sidste syv dage, de synes bedst om? Oplysningerne er fra oven: Filmtitel, annoncør, bureau og producent. Kommerciel seerandel Tv-station Uge (til 19. juni) TV 2, Zulu og Charlie 63,9 62,6 Viasat 20,3 21,2 TV Danmark 13,3 13,4 Discovery 2,0 2,3 MTV 0,7 0,6 Kommercielle seerandele i procent blandt de årige. KILDE: GALLUP TV-METER Regionalprogram Tv-station Tv-rating Share (i procent) TV/MIDT-VEST 18,9 67 TV2/NORD 18,1 63 TV 2/FYN 16,0 59 TV2 ØST 15,9 62 TV 2 / ØSTJYLLAND 15,4 66 TV SYD 12,9 56 TV 2/ Lorry 12,4 48 Seertal i procent (12 år+) til de regionale nyhedsudsendelser i sidste uge. Top 20 blandt årige juni 2005 inkl. gennemsnitsseertal for nyhedsudsendelser (i procent) Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. 1. DR1 Kontant TV 2 Jagten på Mr. Right TV 2 Familien Pedersen - fra lakgulv til blokvogn TV 2 Den 6. Sans DR1 Penge TV 2 NYHEDERNE (gns.) TV 2 Regionale nyheder (gns.) TV 2 Jeopardy! Min Restaurant TV 2 VEJRET (gns.) TV 2 Store forventninger DR1 Bag Egeskovs Mure DR1 Horisont TV 2 Dags Dato og NYHEDERNE TV 2 The Money Pit TV 2 SportsNyhederne (gns.) TV 2 Amys ret DR1 SøndagsSporten med SAS-ligaen TV 2 2KO: SAS-ligaen: Sølvkampen fortsætter DR1 TV AVISEN (gns.) TV 2 Helt Solgt! KILDE: GALLUP TV-METER

8 Top 25 i ugen juni 2005 Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. KILDE: GALLUP TV-METER Søndagen sejrede på Zulu! Der er grund til at kippe med flaget på TV 2 Zulu og TV 2 SPORTEN. Søndag den 19. juni - en dag, hvor Zulu ikke sendte andet end sport - blev den bedste dag for Zulu nogensinde i kanalens levetid. Med en kommerciel seerandel på denne dag på 22,5 procent slår Zulu alle sine egne rekorder og er tilmed kun 1,4 procentpoint fra at blive søndagens næststørste kanal blandt de årige med 16,3 procent i de almindelige seerandele (TV 2 og DR1 ligger over med hhv. 30,9 procent og 17,7 procent). Det er især 24 timers løbet Le Mans, der var hovedårsag til de flotte tal, men også Formel 1: USAs Grand Prix i super prime time kl blev sendt denne søndag. Sidste uge - altså uge 24 - blev i sig selv bemærkelsesværdig for Zulu. Sammenlignet med de seneste to års seerandele for Zulu i samme uge viser tallene i år massiv fremgang. Årsagen til succesen skal findes i sportens verden, da Zulu i særdeleshed sendte meget sport i denne uge, blandt andet Confederations Cup (ny i forhold til de seneste år), EM i kvindefodbold (ny), Formel 1 (også sendt i 2004), Le Mans (også sendt i 2004) og US Open i golf (også sendt i 2004, hvor seertallet dog var lavt). - Det er helt fantastisk både for os på Zulu og for TV 2 SPORTEN, at vi får så historisk en uge, som vi gør, og at søndagen, hvor vi kun sender sport, slår alle rekorder og bliver vores bedste dag nogensinde. Det er vi rigtigt glade for og stolte af, siger Zulus kanaldirektør, Palle Strøm. bagsiden Zulu seerandele for uge år+ 3,2 pct. 3,1 pct. 4,6 pct år 4,4 pct. 4,4 pct. 6,5 pct år 4,4 pct. 4,5 pct. 6,4 pct. 1. DR1 Kontant TV 2 Den 6. Sans DR1 Penge DR1 Horisont DR1 Søndag DR1 Dyrenes verden TV 2 Jagten på Mr. Right TV 2 Familien Pedersen - fra lakgulv til DR1 Sporløs DR1 Sommervejr TV 2 Jeopardy! Min Restaurant DR1 Endelig fredag DR1 Bag Egeskovs Mure TV 2 Jeopardy! 10 år TV 2 Dags Dato og NYHEDERNE DR1 SøndagsSporten med SAS-ligaen TV 2 Weekendvejret TV 2 Helt Solgt! TV 2 Når lynet slår ned TV 2 Pingviner på afveje TV 2 Holiday Airport DR1 DR-Derude med Søren Ryge TV 2 Amys ret TV 2 Store forventninger DR1 Disney Sjov Seertal for nyheder og vejret - uge 24 (seere på 12 år+) Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. 1. TV 2 Regionalprogram TV 2 NYHEDERNE TV 2 NYHEDERNE og FINANS DR1 TV AVISEN TV 2 Regionale nyheder TV 2 VEJRET (gns. af uds. efter kl. 22) DR1 SportNyt TV 2 VEJRET (gns. af uds. efter kl. 18) TV 2 SportsNyhederne DR1 TV AVISEN TV 2 SportsNyhederne TV 2 Regionale nyheder TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 VEJRET TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 SportsNyhederne TV 2 Regionale nyheder DR2 Deadline TV 2 NYHEDERNE og FINANS DR1 TV AVISEN lørdag-søndag TV 2 NYHEDERNE 12 og FINANS - hverdag DR2 Deadline DR1 TV AVISEN hverdag DR1 TV AVISEN DR1 SportNyt TVDK 15 minutter / KILDE: GALLUP TV-METER

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (13. 19. dec 2004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter" TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

- i nærkontakt med dine kunder

- i nærkontakt med dine kunder - i nærkontakt med dine kunder KØBENHAVNERNES EGEN TV KANAL Kanal København - i nærkontakt med dine kunder - ses af ikke mindre end 819.000 mennesker per måned. Kanal København har sendt siden 1989. Kanal

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Nyheder klokken 14. NYHEDERNE 12.00 (man-fre) TV AVISEN 12.00 (man-fre) Uge 46-2005. Uge 52-2005. Uge 6-2005

Nyheder klokken 14. NYHEDERNE 12.00 (man-fre) TV AVISEN 12.00 (man-fre) Uge 46-2005. Uge 52-2005. Uge 6-2005 Fredag den 29. april 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Nyheder klokken 14 TV 2 lancerer nyhedsudsendelse på hverdage kl. 14, og det bringer antallet af nyhedsudsendelser på hverdage op på 12 fra midten af

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne

Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne Richard Ragnvald har medvirket i samtlige 678 TV programmer. d. 5/1 1985 kl. 20,00 DR1. Hjem fra USA Turne d. 8/1 1987 kl. 18,00 " Underholdning til salg " DR. 1.... d. 8/1 1989 kl. 19,20 " Steen Bramsen

Læs mere

Ny TV 2-adresse i København

Ny TV 2-adresse i København Fredag den 17. juni 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: TROELS HANSEN TV 2s kommende hjemsted i København har adresse på Teglholm Allé. Gode råd om tv-reklamer? Så spørg Marianne Pittelkow TV 2s reklamejuridiske

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Små kanaler går frem

Små kanaler går frem Fredag den 1. april 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev KILDE: GALLUP TV-METER Vækst og underskud på TV 2 i 2004 Tv-seningen i 1. kvartal: Små kanaler går frem TV 2-kanalerne havde samlet fremgang i 1. kvartal

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

OL i Athen. Parbo: Konkurrenter frygter et privatiseret TV 2 Konkurrenternes spilfægteri er udtryk for frygt, siger TV 2s adm. direktør Peter Parbo.

OL i Athen. Parbo: Konkurrenter frygter et privatiseret TV 2 Konkurrenternes spilfægteri er udtryk for frygt, siger TV 2s adm. direktør Peter Parbo. Fredag den 6. august 2004 FOTO: ALLSPORT OL i Athen TV 2 SPORTEN OL er højdepunktet i TV 2/ SPORTENs største sportsår nogensinde. I alt sender TV 2 omkring 420 timers tv fra OL, der begynder den 13. august

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Underholdning med værdier

Underholdning med værdier Fredag den 20. maj 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: HENRIK OHSTEN / TV 2 TV 2s underholdningsredaktører giver deres bud på programsuccesen Shares på 54, 52, 52 og 45 procent er usædvanligt høje. Men

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Charlie - tv for voksne

Charlie - tv for voksne Fredag den 27. februar 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: CARSTEN ANDERSEN / TV 2 Formel 1 direkte på TV 2 og TV 2 Zulu TV 2 og TV 2 Zulu tager hul på Formel 1-sæsonen med årets første løb direkte fra

Læs mere

Denmark on Screen satser på at markedsføre

Denmark on Screen satser på at markedsføre Fredag den 19. marts 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: PER ARNESEN / TV 2 Jesus & Josefine på vej til Cannes internationalt tv Jesus & Josefine står over for et internationalt gennembrud. På verdens

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

TV 2 går til EF-Domstolen Vejrudsigt nr. 16.386 - jubilæum fejres på Sprogø Regn, regn, regn! Skodvejr i sommerferien

TV 2 går til EF-Domstolen Vejrudsigt nr. 16.386 - jubilæum fejres på Sprogø Regn, regn, regn! Skodvejr i sommerferien Fredag den 30. juli 2004 TV 2 går til EF-Domstolen Vejrudsigt nr. 16.386 - jubilæum fejres på Sprogø Regn, regn, regn! Skodvejr i sommerferien har sat dagsordenen. Midt i dråberne kunne TV 2 VEJRET fejre

Læs mere

OL-sening i top. Rig respons på Operation X dokumentar

OL-sening i top. Rig respons på Operation X dokumentar Fredag den 20. august 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: ALLSPORT / TV 2 seertal OL er populært hos seerne, som foreløbig har brugt knap syv timer hver på OL-tv Danskernes interesse for OL er bemærkelsesværdigt

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014

RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 RadioRadio, Aarhus 26/4 2014 Undskyld. Men: Axel F med Harold Faltenmeyer var den Classic lytterne i Skandinavien reagerede mest positivt på i 2013. Det skal ikke ses om en opfordring til at playliste

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl.

Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst. Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland Selvkanaler. 180 kr. ekskl. Hvad vil du se? Du bestemmer. Det er jo dit tv! Bland selv din tv-pakke og skift kanaler, når du har lyst Hos YouSee er det dig, der bestemmer over dit tv. Så det er helt op til dig, om du selv vil blande

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Seertal uge 19 (5. - 11. maj 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter"

Seertal uge 19 (5. - 11. maj 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV-Meter Seertal uge 19 (5. - 11. maj 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter" Klik her for at hente en udskriftsvenlig udgave i PDF-format (kræver Adobe Acrobat Reader).

Læs mere

r e k l a m e r TV 2 har fokus på effekten af tv-reklamer og går straks i dialog med Annoncørforeningen r e k l a m e r

r e k l a m e r TV 2 har fokus på effekten af tv-reklamer og går straks i dialog med Annoncørforeningen r e k l a m e r Torsdag den 6. maj 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev Reklamer til debat TV 2 har fokus på effekten af tv- og går straks i dialog med Annoncørforeningen Når man studerer tv-reklamemarkedet, er der en verden

Læs mere

Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com

Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com CURRICULUM VITAE Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com VJ / ONE MAN ONE CAMERA Tusinde tak for denne her gang, det har været super fedt

Læs mere

2 er-kanaler på fremmarch

2 er-kanaler på fremmarch Fredag den 14. januar 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev KILDE: GALLUP TV-METER 50 45 40 35 30 25 20 DR 2 30. aug. 1996 TV 2 Zulu 15. okt. 2000 TV 2 Charlie 1. okt. 2004 TV 2 TV3+ Viasat Sport 15. april 1996

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Per Mikael Jensen ny adm. direktør for TV 2

Per Mikael Jensen ny adm. direktør for TV 2 Fredag den 17. marts 2006 TV 2s eksterne nyhedsbrev Per Mikael Jensen ny adm. direktør for TV 2 FOTO: THOMAS MAROTT TV 2s kommende adm. direktør kommer fra en post som chefredaktør og Vice President for

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Nye tv-pakker i DOA. Bestem selv, hvad du vil se. Bestem selv, hvad du vil se. rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14:

Nye tv-pakker i DOA. Bestem selv, hvad du vil se. Bestem selv, hvad du vil se. rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14: Nye tv-pakker i DOA Bestem selv, hvad du vil se Bestem selv, hvad du vil se rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14: DOA og Zaptor byder velkommen til fremtidens tv Nu bestemmer du. Med

Læs mere

Seertal uge 9 (25. feb - 2. mar 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter"

Seertal uge 9 (25. feb - 2. mar 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV-Meter Seertal uge 9 (25. feb - 2. mar 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter" Klik her for at hente en udskriftsvenlig udgave i PDF-format (kræver Adobe Acrobat Reader).

Læs mere

TV 2 klar til 2006. TV 2 vandt valget - bortset fra i hovedstadsområdet. Go aften Danmark

TV 2 klar til 2006. TV 2 vandt valget - bortset fra i hovedstadsområdet. Go aften Danmark Fredag den 18. november 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: CAROLINE BAGLIC SCHMIDT / TV 2 TV 2 klar til 2006 TV 2 præsenterede i går en række af 2006-programmerne fra alle koncernens fire kanaler Underholdning,

Læs mere

Ny programserie sætter iværksættere i fokus

Ny programserie sætter iværksættere i fokus Fredag den 7. oktober 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Godt reklamesalg giver større overskud til TV 2 DANMARK A/S På baggrund af en positiv udvikling i primært reklameindtægterne i 2. halvår forventer bestyrelsen

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Præsentation af FOX WakeTour 2006

Præsentation af FOX WakeTour 2006 Præsentation af FOX WakeTour 2006 FOX WakeTour er et dynamisk event der henvender sig til unge. FOX WakeTour består af en Wakeboard konkurrence med 4 event stops gennem juli og august måned to stops i

Læs mere

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele

Waoo! Forening. Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Waoo! Forening Fiberbredbånd, TV, Telefoni og masser af fordele Få lynhurtigt internet og masser af TV til en lav pris! Hvad venter DU på? Fremtiden fås nu! Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Få Waoo! Forening

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Afsætning. Servicemarketing

Afsætning. Servicemarketing SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 6 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Afsætning Eksamen, juni 2008 Servicemarketing Fredag den 13. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

TV2s Priser og betingelser

TV2s Priser og betingelser TV2s Priser og betingelser Journal nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL Rådsmødet den 21. december 2005 Resumé 1. Sagen omhandler TV2 s rabatsystem - priser og betingelser - 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Baggrunden

Læs mere

Reklameforbud vil være ineffektivt. Martin Keller (tv.) og Ketil Teisen holder jul i rumskibet.

Reklameforbud vil være ineffektivt. Martin Keller (tv.) og Ketil Teisen holder jul i rumskibet. Fredag den 13. maj 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Engelsk analyse af børns fedme og reklamer: Reklameforbud vil være ineffektivt Den engelske kontrolmyndighed Ofcom undersøgte børns fedme og fødevarereklamer

Læs mere

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter

1. De regionale TV 2-stationers public service kontrakter RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og tv J. nr. 2010-015592 29. november 2010 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3347 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

MUX CPH. - en del af den globale landsby

MUX CPH. - en del af den globale landsby MUX CPH - en del af den globale landsby MUX CPH Digitaliseringen af tv-signalerne medfører at den danske tv-distribution 10-dobles i 8 MUX. Dette er en af de største mediepolitiske beslutninger, der er

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Rekordsalg af reklamer for tredje år i træk

Rekordsalg af reklamer for tredje år i træk Fredag den 11. november 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Rekordsalg af reklamer for tredje år i træk FOTO: B-FILM FOTO: JENÖ FARKAS / TV 2 TV 2 har succes med forstærket fokus på dokumentation, effekt og

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere