Analogt sluk rammer TV 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analogt sluk rammer TV 2"

Transkript

1 Fredag den 24. juni 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: HEIDI LUNDSGAARD / TV 2 Politikernes udmelding om et sluk for det analoge sendenet i 2009 sætter TV 2s økonomiske fremtid under pres - nødvendigheden af lige konkurrencevilkår for TV 2 øges markant Det går ret godt på TV 2 - i hvert fald lige nu. Forårssæsonen var den bedste i 10 år, og TV 2 har i dag den fordel, at virksomheden som den eneste tv-station i landet kan sælge tv-reklamer dækkende samtlige danske husstande. Det har været ét af TV 2s allerstærkeste kort hele vejen fra starten i TV 2s administrerende direktør, Peter Parbo. Analogt sluk rammer TV 2 Radikale på vej med nyt medieudspil Nu vil politikerne tage kortet fra TV 2. Monopolet forsvinder, når det analoge sendenet, som følge af en politisk beslutning, bliver slukket om fire år. Det bliver erstattet af det digitale sendenet (DTT), hvor der er plads til mange flere tv-kanaler. Konsekvensen er, at en række af TV 2s kommercielle konkurrenter i 2009 får mulighed for samme udbredelse som TV 2. Det kommer til at koste TV 2 markedsandele og dermed et større millionbeløb. - Lukningen vil ophæve den sidste store fordel for TV 2, og derfor er det vigtigt for TV 2s fremtid, at politikerne til gengæld sikrer os lige konkurrencevilkår. Det bliver blandt andet nødvendigt at give TV 2 adgang til abonnementsbetaling efter samme model, som det kendes fra dagbladene og fra alle vore kommercielle konkurrenter, siger TV 2s adm. direktør, Peter Parbo. I dag er der 20 pct. af de danske husstande, Fortsættes på side 3 >> Hård kritik af forskerprojekt Regeringens plan om at kulegrave tv-stationernes nyhedsdækning falder ikke i god jord. Side 3 >> Supersøndag på Zulu TV 2 Zulu fik sin bedste søndag nogensinde i kanalens levetid, og den forgangne uge var også en stor succes. Side 8 >> Mere Tour de France på TV 2 Lance Armstrong (billedet) sætter jagten ind på den gule trøje næste lørdag. TV 2 følger med - og udvider dækningen af løbet. Side 4-5 >> FOTO: PER ARNESEN / TV 2 FOTO: ALLSPORT / TV 2 FC Zulu-spilleren Simon Emil Ammitzbøll, der i februar blev valgt ind i Folketinget for Det Radikale Venstre, er i dag partiets mediepolitiske ordfører. Han varsler mulige ændringer i den hidtidige radikale mediepolitik Simon Emil Ammitzbøll, 27, blev landskendt, da han optrådte som fodboldnørd på FC Zulu i efteråret, og man fornærmer ham nok ikke ved at konstatere, at fodbolden ikke rummer de store fremtidsmuligheder for ham. Det gør derimod måske den politiske arena - særligt efter, at han ved valget i februar blev valgt ind i Folketinget for Det Radikale Venstre. Siden er han blevet partiets medieordfører, og Simon Ammitzbøll har derfor nu fået helt andre og mere alvorlige relationer til TV 2 end hans fodboldoptræden indebar. Fortsættes på side 2 >> Zulu Rocks rykker festede med blandt andet til tonerne fra den populære rapper Snoop Dog (billedet), da Zulu rockede PARKEN i lørdags. Side 6 >>

2 TV 2 lever op til public serviceforpligtelser Radio- og tv-nævnet har evalueret og vurderet public service-redegørelserne fra TV 2 og DR og konstaterer i en udtalelse, at begge public service-stationer lever op til sine forpligtelser. Desuden anfører Nævnet, at TV 2 i sin redegørelse giver et illustrativt billede af stationens programvirksomhed i Nævnet mener imidlertid, at både TV 2 og DR har et ømt punkt omkring børneudsendelser, og det opfordres til, at området opprioriteres i de kommende år. Desuden rettes søgelyset mod TV 2s engagement i navnlig kort- og dokumentarfilm, som er "betydeligt mindre end det krævede gennemsnitsniveau for perioden ". Ifølge TV 2s programchef, Bo Damgaard, er det desværre ikke kun TV 2, som afgør, om disse penge bliver investeret som krævet. Det Danske Filminstitut har sanktionsret og bestemmer derfor reelt anvendelsen af disse penge. Dokumentarprogrammer har rent faktisk høj prioritet hos TV 2 med Operation X, TV 2 dok. og Hot Doks som gode eksempler på noget, der kommer et stort publikum i møde. Radikale på vej med... (Fortsat fra forsiden) Simon Emil Ammitzbøll. Netop i disse uger arbejder han på et nyt udspil til partiets fremtidige mediepolitik. Det ventes at blive fremlagt for offentligheden til august, og medieudspillet vil måske indeholde brud med den hidtidige politik på ét eller flere punkter. Ifølge Simon Ammitzbøll prøver man i partiet nu at tage det hele fra en ende af. - Vi vil lægge en linje ud fra, at vi prøver at tænke hele mediepolitikken forfra - at se på det på en fordomsfri måde, fortæller Ammitzbøll. Når alt i princippet er i spil, kan det derfor heller ikke udelukkes, at de radikale vil ændre sin hidtidige modstand mod en privatisering af TV 2, men det vil den radikale medieordfører ikke nærmere kommentere på nuværende tidspunkt. Hans udgangspunkt er imidlertid, at hvis der alligevel er et flertal for privatiseringen, vil det være relevant for de radikale at komme med ind og præge processen. Simon Ammitzbøll forestiller sig, at det blandt andet kunne ske ved at sikre sig så håndfaste public service-krav som muligt. - Man kan for eksempel tænke sig en styrkelse af Radio- og tv-nævnet - blandt andet som sikkerhed for, at et privatiseret TV 2 ville overholde public service-kravene, siger han. Ifølge Simon Ammitzbøll er der grund til at få øjnene op for, at mediebranchen med alle dens aflæggere udgør et vækstpotentiale for Danmark. - Og det skal vi arbejde for at udnytte. Derfor er det vigtigt, at mediepolitik både rummer kulturpolitiske, men også erhvervs- og beskæftigelsespolitiske aspekter. I det kulturpolitiske ligger en tilgængelighed for borgerne til informationerne samtidig med, at der inden for medier ligger store uudnyttede muligheder for Danmark erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt, mener Ammitzbøll. Hvis Det Radikale Venstre vælger at skifte standpunkt på privatiseringsspørgsmålet, vil en del af forklaringen ligge i den måde, TV 2 Norge fungerer på. Simon Ammitzbøll har skelet til dansk TV 2s norske pendant, hvad angår opfyldelsen af public service-forpligtelserne, og det har givet ham en vis tro på, at en kommerciel tv-station faktisk godt kan leve op til høje public service-krav - selv uden licensmidler. - Hvis man sammenligner programfladerne på TV 2 i Danmark og TV 2 i Norge, kan det være svært at se forskel, siger Simon Ammitzbøll. Ansvarshavende redaktør: Kaj Høivang I redaktionen: Michael Hansen, redaktør Tina Christiansen Charlotte Benn TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25, 5100 Odense C Tlf.: Fax: web: omtv2.tv2.dk Tryk: Schweitzer A/S De radikale kigger på filmforliget De radikale er meget glade for de eksisterende støtteordninger til dansk film, herunder TV 2s og DRs public service-forpligtelser til at yde filmbranchen støtte, som har medvirket til at gøre branchen til den store succes, den er i dag. Partiet afviser imidlertid ikke, at der kan være behov for at kigge på reglerne, som lægger stærke bindinger på stationerne. - Det vil vi overveje i en positiv ånd, men det er vigtigt, at vi stadig har en model, som understøtter den hidtidige succes, siger Simon Ammitzbøll. Filmforliget er ét af de elementer i medie- og kulturpolitikken, som påvirker TV 2 mest. Det stiller foruden krav om en betydelig økonomisk forpligtelse - 46 mio. kr. årligt fra hver af de to public service-stationer - også vidtgående krav til, hvordan TV 2 og DR skal bruge disse penge. De meget strikse krav reducerer for eksempel muligheden for, at en enkelt film bliver støttet med et stort beløb, fordi pengene skal spredes over mindst 10 film årligt. Konsekvensen er, at smørret kan blive smurt for tyndt på. 2

3 Hård kritik af forskerprojekt Politikere, forskere og fagbund er uforstående over for kulegravning af public service-stationerne Det har skabt voldsom debat og kritik, at regeringen og Dansk Folkeparti har afsat fem millioner kroner, så forskere kan undersøge, om TV 2 og Danmarks Radio er alsidige, saglige og upartiske, når de producerer nyheder. Både oppositionspolitikerne, medieforskere, avisledere og Dansk Journalistforbund stiller sig uforstående over for projektet. Det skal forskerne undersøge: Alsidighed, saglighed og upartiskhed i DRs og TV 2s nyheds- og aktualitetsudsendelser, herunder analyse af de redaktionelle miljøer og kulturer Den journalistiske kvalitet, herunder journalisternes mulighed for at levere det bedst mulige arbejde, samt public service-stationernes fokus på og betydning for sprogets udvikling Klageadgang for seere og lyttere over programvirksomheden Udfordringer for public service radio og tv i en multimedieverden, herunder også udviklingen i andre lande Det er især fokuset på de redaktionelle miljøer og kulturer, der vækker bekymring. Socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen, siger til Politiken, at det er en meget problematisk formulering, som åbner for, at man kan vurdere hvert enkelt medarbejders produktion, holdninger og politiske overbevisning. Også formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Hansen, udtrykker bekymring. Til Ritzau siger han, at han frygter, at forskningen ender med selvcensur hos programmedarbejderne, hvilket er det værste, der kan ske. TV 2s nyhedschef, Michael Dyrby, siger til Politiken, at det er dybt mærkværdigt, at regeringen vil brænde fem millioner kroner af på en undersøgelse, hvor konklusionen er givet på forhånd: At nyhederne på TV 2 er saglige, alsidige og upartiske. Rejsebranchen kræver alkoholforbud hos DFDS Dags Datos og Ekstra Bladets afsløringer i søndags om DFDS-færgernes personale, der fester til den lyse morgen i selskab med ikke altid små mængder af alkohol, selv om de har ansvaret for sikkerheden om bord på færgerne, får rejsebranchen til at kræve alkoholforbud hos DFDS. Branchemagasinet Travel People har foretaget en meningsmåling blandt 100 chefer i den danske rejsebranche. 88 af de adspurgte mener, at DFDS bør indføre totalforbud mod indtagelse af alkoholiske drikke. DFDS og faglige organisationer er efter afsløringerne gået sammen om at øge sikkerheden om bord på færgerne. I en pressemeddelelse skriver DFDS bl.a., at sikkerheden til søs altid har højeste prioritet, og at reglerne vil blive skærpet samtidig med, at kaptajnerne og skibsledelserne pålægges at intensivere de ledelsesmæssige kontrolforanstaltninger og rutiner om bord. Desuden er DFDS i gang med at undersøge det personale, der menes at have overtrådt reglerne. En er allerede blevet fyret, skriver Ekstra Bladet. Analogt sluk rammer... (Fortsat fra forsiden) der kun kan modtage én reklamebærende tv-station - TV 2. De 20 pct. vil med slukningen af det analoge signal blive tvunget over på andre platforme. De fleste platforme er karakteriseret ved, at TV 2 ikke længere er den eneste reklamebærende tv-kanal. TV 2s direktion har foretaget en række beregninger, der viser de mulige konsekvenser for TV 2, og resultaterne vidner om risikoen for et betydeligt hul i kassen efter Det værste scenario giver TV 2 et fald i indtægterne på op mod 300 mio. kr. Det sandsynlige regnestykke baseret på de mest kvalificerede bud, taler om en reduktion på omtrent 160 mio. kr. - Det analoge sluk tegner til at give TV 2 et decideret hul i kassen på 160 mio. kr., og dermed ville stationen med det nuværende resultatniveau have et betydeligt underskud. Den helt store opgave bliver derfor at finde 160 mio. kr. i løbet af de næste år, forklarer TV 2s økonomidirektør, Anders Kronborg. - Det ville være mangel på rettidig omhu, hvis vi blot satte os til at vente for at se, hvor galt det kommer til at gå, siger han. De 160 mio. kr. fremkommer ved, at TV 2 vil tabe seerandele, når de 20 procent af de danske husstande, som TV 2 i dag har for sig selv som reklamebærende tv-kanal, vil blive tvunget til at finde nye måder at modtage tv-signaler på. Den forsigtige vurdering er, at cirka halvdelen vil blive tilsluttet kabelanlæg eller på anden måde skifte fra kun at modtage DR og TV 2 til også fremover at modtage en række kommercielle tv-kanaler. På basis af blandt andet udenlandske erfaringer er det vurderingen, at TV 2 vil tabe betydelige markedsandele og dermed gå glip af store indtægter fra tv-reklamemarkedet. 3

4 TV 2 SPORTEN Forrygende sportsweekend for TV 2-familien FOTO: AUDI / TV 2 TV 2 SPORTEN sendte sport næsten non stop på TV 2 og TV 2 Zulu i den forgangne weekend - og det med succes Rekordantal brugere på sporten.tv2.dk 45 timers topsport direkte ud til seerne i løbet af cirka 36 timer. Det var virkeligheden for TV 2 SPORTENs medarbejdere, der i den forgange weekend oplevede de travleste dage i juni måned. I halvandet døgn sendte TV 2 SPORTENs redaktion alle mand på banen, og det gav seerbonus, især på Zulu, der søndag fik sin bedste dag nogensinde med en kommerciel seerandel på 22,5 procent. Startskuddet på den omfattende sportsdækning lød om lørdagen på TV 2, hvor verdens bedste sportsvognkører, Tom Kristensen, indledte jagten på sin historiske, syvende triumf i 24 timers løbet i Le Mans, og det var især denne begivenhed, der trak seerne til - blandt alle seere så næsten 1,5 millioner mindst fem minutter af Le Mans i løbet af weekenden. Det lykkedes som bekendt for Tom Kristensen at vinde Le Mans for syvende gang. Transmissionen Afgørelsens timer, der blev sendt direkte på TV 2 søndag eftermiddag, havde en share på 61 procent i det store univers, og en share på 66 procent blandt de årige. Også de mange hestekræfter, der blev skudt af i Indianapolis, USA, på Formel 1-banen, kunne søndag følges på TV 2 og Zulu, og også dette løb havde medvind på Zulu med en share på 10 procent blandt de årige. - Det er et fantastisk skulderklap til vores folk, der har skulle løbe ekstra stærkt i denne weekend. Det har været så massiv en weekend og alligevel formår de at levere varen i den høje kvalitet, der er TV 2 SPORTENS varemærke. Det har seerne kvitteret for, og vi er stolte af, at Zulu sætter rekord på en dag, hvor der udelukkende sendes sport på kanalen, siger TV 2 SPORTENs redaktionschef, John Hansen. Den store sportsweekend på TV 2 og Zulu satte også sit tydelige fingeraftryk på internettet, idet sporten.tv2.dk havde sin højeste trafik nogensinde. Det var især natten mellem lørdag og søndag, der var travl - sitet havde 10 gange så høj trafik dén nat som den normale trafik, og niveauet for lørdag og søndag lå også langt over det sædvanlige. Resultatmæssigt overgår den forgangne uge den bedste uge under EM i fodbold 2004 på trods af, at fodbold traditionelt har en langt bredere målgruppe. - Vi er utroligt glade for resultatet, der på flotteste vis skyder sportssommeren i gang og viser, hvordan tv og net på bedste vis kan supplere hinanden. Det er et resultat af lang tids fremragende samarbejde mellem TV 2 SPORTEN og TV 2 INTERAKTIV, som virkelig bærer frugt i år og skaber en uovertruffen synergi. Det venter vi os også meget af her under Wimbledon og det kommende Tour de France, siger Carsten Folke, portal manager, TV 2 INTERAKTIV. Det var især muligheden for at følge udviklingen i Le Mans time for time samt konkurrencen om Le Mans-uret, der trak brugere til sporten.tv2.dk. Det var især Le Mans-vinder for syvende gang, Tom Kristensen, der trak seerne til TV 2 og TV 2 Zulu i weekenden. Tourens tovholde Studievært Frederik Lauesen ser To højdepunkt rent arbejdsmæssigt, o tilbringe tre juliuger i et studie Han har aldrig drømt om at blive cy barndomsår på at spænde hjelmen f spurt på jagt efter førertrøjen. Fakt Tour de France først vakt, da han v på dagbladet Politiken tilbage i Jeg blev sendt til Frankrig som r Bjarne Riis store triumf - og forvent dog aldrig den store sportsmæssige de artikler, jeg skulle, og måske vigt for Tour de France, siger Frederik La TV 2 SPORTEN og tovholder på stud 4

5 TV 2 SPORTEN Mere Tour de France på TV 2 TV 2 SPORTEN udvider mængden af studieudsendelser under dette års Tour de France Lørdag den 2. juli lyder startskuddet for årets Tour de France. Jagten på den gule trøje sætter ind, og traditionen tro kan verdens hårdeste cykelløb følges direkte på TV 2. Men i år bliver der endnu et tilbud til de cykelinteresserede danskere. TV 2 SPORTEN udvider nemlig studiedelen under årets tour og giver seerne en ekstra halv times dækning hver dag - også på løbets to hviledage - når der hver dag åbnes op for Tour de France-studiet for tredje gang klokken Uanset om det har regnet, eller om solen har skinnet, uanset om det er gået godt for det danske hold eller ej, og uanset om der har været spænding til det sidste eller ej, så har vi kunnet glæde os over stigende seertal til vores studieudsendelser de seneste år. Derfor kastede vi os sidste år over en ekstra udsendelse i den sidste uge af touren - fra klokken og det vil vi også gøre i år, bare hver dag, siger redaktør på TV 2 SPORTENs Tour de France-dækning, John Jäger. TV 2 SPORTEN har i år de sædvanlige studieudsendelser fra klokken på almindelige dage. Der sendes fortsat alle de minutter af etaperne, der bliver produceret til tv, og derefter vil der også i år være studieudsendelse fra omkring klokken lige efter dagens etape. I den ekstra halve times studieudsendelse fra klokken bliver det muligt at gå et spadestik dybere, blandt andet med specielle indbudte gæster, der hver især har deres at byde ind med for at give tourdækningen en ekstra dimension. Det kunne f.eks. være tidligere cykelstjerner eller forfattere, fortæller John Jäger og fortsætter: - Der vil være masser af stof for alle, der har set både den første og den anden studieudsendelse, blandt andet med flere interviews med alle de internationale stjerner, hvis reaktioner vi ikke har kunnet nå at kunne få inden afslutningen af anden studieudsendelse. Og så vil der også være et referat af dagens etape for alle dem, der ikke har været med i løbet af dagen, siger John Jäger. FOTO: ALLSPORT / TV 2 : Tour de France er noget helt specielt for mig ur de France som årets gså selv om han skal kelrytter. Brugte ikke sine or at fantasere sig ud i en isk blev hans interesse for ar i praktik som journalist : eporter - det var året efter ningerne var høje. Det blev succes, men jeg fik skrevet igst af alt fik jeg øjnene op uesen, der er studievært på ieudsendelserne under hele FOTO: STEEN BROGAARD / TV 2 Tour de France. Dén førertrøje har Frederik Lauesen haft siden Da han i 1998 blev ansat på TV 2 SPORTEN var han udsendt reporter på Touren i de første par år. I takt med hans større engangment i løbet på det arbejdsmæssige plan, er hans interesse for verdens hårdeste cykelløb også steget og nærmest blevet til en lidenskab. - Tour de France er helt klart årets højdepunkt for mig, både fordi Touren har betydet meget for min karriere, og fordi det fællesskab, vi har på produktionen, er noget nær det bedste. Vi er enormt ærekære over for det produkt, vi skal levere. Et produkt, der skal gøre de mindst cykelinteresserede mere interesserede og samtidig også skal give noget til feinschmeckerne, siger Frederik Lauesen, der kun ser en fordel i at skulle give seerne en ekstra halv times studieudsendelse under årets tour: - Vi har ofte stået med lige lidt mere, vi gerne ville fortælle - det får vi plads til nu, siger Frederik Lauesen. Se hele sendeplanen for årets Tour de France på tour.tv2.dk 5

6 Badesæsonen starter på mandag på TV 2 VEJRET TV 2 VEJRET indleder sin landsdækkende temperaturmåling af badevandet På mandag den 27. juni lyder startskuddet for TV 2 VEJRETs tilbagevendende sommertradition - den landsdækkende måling og indsamling af badevandsdata. 39 frivillige badevandsmålere fordelt over hele landet har fået tilsendt det standardiserede måleudstyr og vil fra klokken på mandag og syv uger frem sørge for, at danskerne dagligt kan følge med i sommerens udvikling. Der er i lighed med tidligere år tale om 39 frivillige og særdeles engagerede danskere, der sommeren igennem hjælper TV 2 VEJRET med at tage temperaturen på det danske badevejr. Nye pletter på badevandskortet er Vorupøre strand, Blokhus, Moesgard, Rørvig og Amager Strandpark, som sammen med de 34 andre strande er med til dagligt at tegne et portræt af den danske sommer, nemlig når badevandskortet præsenteres for danske tv-seere og avislæsere. Den daglige badevandstemperatur kan følges i TV 2 VEJRETs udsendelser, på tekst-tv, på vejret.tv2.dk og i aviserne Fyens Stiftstidende, Jydske Vestkysten og Nordjyske. Badevandspatruljen sætter ind fra på mandag den 27. juni. De røde prikker viser, hvor vandets temperatur bliver målt - i alt 39 steder. Lars Grarup ny tv-direktør i DR Den 46-årige Lars Grarup bliver ny tv-direktør i DR fra den 1. juli i år. Lars Grarup har været konstitueret i stillingen siden den 1. november 2004, hvor den tidligere tv-direktør Jørgen Ramskov forlod jobbet for at blive områdedirektør på Det Danske Filminstitut. Ny direktør for TV2/NORD Bestyrelsen på TV2/NORD har ansat Bo Jeppesen som ny administrerende direktør. 41-årige Bo Jeppesen kommer fra en stilling som redaktør på netop TV2/NORD, og bestyrelsen har lagt vægt på hans indgående kendskab til stationens drift og særlige forhold, oplyser bestyrelsesformand Ole Carlsen. Bo Jeppesen overtager officielt ledelsen af TV2/NORD den 1. august. Dear Wendy i konkurrence på russisk filmfestival Thomas Vinterbergs engelsksprogede spillefilm Dear Wendy, som TV 2 er økonomisk engageret i, deltager i hovedkonkurrencen på Moskvas Internationale Filmfestival, der slutter på søndag. Festivalen er en såkaldt A-festival på linje med de helt store festivaler i Cannes, Berlin og Venedig. Dear Wendy er allerede solgt til biografdistribution i Rusland. Zulu rockede PARKEN festede med i lørdags, da Zulu Rocks årgang 2 indtog PARKEN Zulu Rocks årgang 2 blev om muligt en endnu større succes end sidste år. Showvært Jan Elhøj og cirka musikglade publikummer festede i lørdags i 10 timer til en perlerække af de helt store navne fra den danske og internationale musikscene: Nobody Beats the Beats, Ataf, Natasha Bedingfield, Nik & Jay, Avril Lavigne, Snoop Dog og Nephew. - Det var fedt at opleve så mange mennesker feste under samme tag i lørdags. Der var en fantastisk stem- ning i PARKEN. Personligt synes jeg, at Nephew styrede for vildt. Jeg glæder mig allerede til næste år, fortæller Zulus kanalchef, Keld Reinicke. Trods sommervarmen var der rigtig mange mennesker på den overdækkede grønsvær allerede fra om eftermiddagen. Zulu Rocks sluttede kl. 24, hvorefter arrangørerne gik i gang med at rydde op for atter at omdanne festivalpladsen til fodboldbane og gøre klar til FCK s kamp mod Herfølge blot 15 timer senere. Hele musikfesten kan ses - eller genses - på TV 2 Zulu torsdag den 30. juni klokken Simon Kvamm fra Nephew rundede festen af i PARKEN i lørdags og fik gæster til at synge med på sine sange. FOTO: PER ARNESEN / TV 2 6

7 Reklamefilmenes Top10 Uge 23 Top 10 listen bygger på TV 2s»Den Glade Seer«, som er en opgørelse over de mest populære reklamefilm. 1 Storkøb Kort & Godt DSB Bates/Red Cell Blarke Sonne Levring TV 2 Effekten: Tøjeksperten TV 2 Reklame Halbye Kaag JWT Molotov Ugens tv-sening juni 2005 Kanal Alle seere Seerandel i % Seere år Seerandel i % Hele døgnet Uge 24 Hele døgnet Uge 24 TV 2 5 t 32 min 37 5 t 25 min 36 TV 2 Zulu 0 t 42 min 5 0 t 59 min 7 TV 2 Charlie 0 t 08 min 1 0 t 06 min 1 DR1 3 t 43 min 25 3 t 07 min 21 DR2 0 t 44 min 5 0 t 35 min 4 TV3 0 t 44 min 5 1 t 04 min 7 TV3+ 0 t 36 min 4 0 t 55 min 6 Viasat Sport t 05 min 1 0 t 05 min 1 Kanal 5 0 t 26 min 3 0 t 36 min 4 TV Danmark 0 t 38 min 4 0 t 46 min 5 Voice TV 0 t 02 min 0 0 t 02 min 0 Discovery 0 t 10 min 1 0 t 12 min 1 MTV 0 t 03 min 0 0 t 04 min 0 DK4 0 t 06 min 1 0 t 04 min 1 Andre 1 t 28 min 10 1 t 04 min 7 I alt 15 t 06 min t 04 min Carlsberg Ringen Carlsberg Bryggerierne Halbye Kaag JWT 3 Friendly Film års jubilæum Schulstad Brød Halbye Kaag JWT Freindly Film Dancer-Berlingo/Xsara Citroen Danmark Euro RSCG Minerva Film Image 1 Danske Bank & Co. Moland Film Co. Go Sony E. K500i Telia Mobile Propaganda McCann Take-Away Film Fugl og kat Tryg buhl UnLtd Blarke Sonne Levring Invasion Fly 4/ Søg & Find TDC & Co. Moland Film Royal Albuer med Tag-on Royal Unibrew BBDO Treshow Film Production Wilke Markedsanalyse spørger hver uge 500 seere, i alderen år, hvilke tre reklamefilm der har været vist på TV 2 inden for de sidste syv dage, de synes bedst om? Oplysningerne er fra oven: Filmtitel, annoncør, bureau og producent. Kommerciel seerandel Tv-station Uge (til 19. juni) TV 2, Zulu og Charlie 63,9 62,6 Viasat 20,3 21,2 TV Danmark 13,3 13,4 Discovery 2,0 2,3 MTV 0,7 0,6 Kommercielle seerandele i procent blandt de årige. KILDE: GALLUP TV-METER Regionalprogram Tv-station Tv-rating Share (i procent) TV/MIDT-VEST 18,9 67 TV2/NORD 18,1 63 TV 2/FYN 16,0 59 TV2 ØST 15,9 62 TV 2 / ØSTJYLLAND 15,4 66 TV SYD 12,9 56 TV 2/ Lorry 12,4 48 Seertal i procent (12 år+) til de regionale nyhedsudsendelser i sidste uge. Top 20 blandt årige juni 2005 inkl. gennemsnitsseertal for nyhedsudsendelser (i procent) Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. 1. DR1 Kontant TV 2 Jagten på Mr. Right TV 2 Familien Pedersen - fra lakgulv til blokvogn TV 2 Den 6. Sans DR1 Penge TV 2 NYHEDERNE (gns.) TV 2 Regionale nyheder (gns.) TV 2 Jeopardy! Min Restaurant TV 2 VEJRET (gns.) TV 2 Store forventninger DR1 Bag Egeskovs Mure DR1 Horisont TV 2 Dags Dato og NYHEDERNE TV 2 The Money Pit TV 2 SportsNyhederne (gns.) TV 2 Amys ret DR1 SøndagsSporten med SAS-ligaen TV 2 2KO: SAS-ligaen: Sølvkampen fortsætter DR1 TV AVISEN (gns.) TV 2 Helt Solgt! KILDE: GALLUP TV-METER

8 Top 25 i ugen juni 2005 Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. KILDE: GALLUP TV-METER Søndagen sejrede på Zulu! Der er grund til at kippe med flaget på TV 2 Zulu og TV 2 SPORTEN. Søndag den 19. juni - en dag, hvor Zulu ikke sendte andet end sport - blev den bedste dag for Zulu nogensinde i kanalens levetid. Med en kommerciel seerandel på denne dag på 22,5 procent slår Zulu alle sine egne rekorder og er tilmed kun 1,4 procentpoint fra at blive søndagens næststørste kanal blandt de årige med 16,3 procent i de almindelige seerandele (TV 2 og DR1 ligger over med hhv. 30,9 procent og 17,7 procent). Det er især 24 timers løbet Le Mans, der var hovedårsag til de flotte tal, men også Formel 1: USAs Grand Prix i super prime time kl blev sendt denne søndag. Sidste uge - altså uge 24 - blev i sig selv bemærkelsesværdig for Zulu. Sammenlignet med de seneste to års seerandele for Zulu i samme uge viser tallene i år massiv fremgang. Årsagen til succesen skal findes i sportens verden, da Zulu i særdeleshed sendte meget sport i denne uge, blandt andet Confederations Cup (ny i forhold til de seneste år), EM i kvindefodbold (ny), Formel 1 (også sendt i 2004), Le Mans (også sendt i 2004) og US Open i golf (også sendt i 2004, hvor seertallet dog var lavt). - Det er helt fantastisk både for os på Zulu og for TV 2 SPORTEN, at vi får så historisk en uge, som vi gør, og at søndagen, hvor vi kun sender sport, slår alle rekorder og bliver vores bedste dag nogensinde. Det er vi rigtigt glade for og stolte af, siger Zulus kanaldirektør, Palle Strøm. bagsiden Zulu seerandele for uge år+ 3,2 pct. 3,1 pct. 4,6 pct år 4,4 pct. 4,4 pct. 6,5 pct år 4,4 pct. 4,5 pct. 6,4 pct. 1. DR1 Kontant TV 2 Den 6. Sans DR1 Penge DR1 Horisont DR1 Søndag DR1 Dyrenes verden TV 2 Jagten på Mr. Right TV 2 Familien Pedersen - fra lakgulv til DR1 Sporløs DR1 Sommervejr TV 2 Jeopardy! Min Restaurant DR1 Endelig fredag DR1 Bag Egeskovs Mure TV 2 Jeopardy! 10 år TV 2 Dags Dato og NYHEDERNE DR1 SøndagsSporten med SAS-ligaen TV 2 Weekendvejret TV 2 Helt Solgt! TV 2 Når lynet slår ned TV 2 Pingviner på afveje TV 2 Holiday Airport DR1 DR-Derude med Søren Ryge TV 2 Amys ret TV 2 Store forventninger DR1 Disney Sjov Seertal for nyheder og vejret - uge 24 (seere på 12 år+) Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. 1. TV 2 Regionalprogram TV 2 NYHEDERNE TV 2 NYHEDERNE og FINANS DR1 TV AVISEN TV 2 Regionale nyheder TV 2 VEJRET (gns. af uds. efter kl. 22) DR1 SportNyt TV 2 VEJRET (gns. af uds. efter kl. 18) TV 2 SportsNyhederne DR1 TV AVISEN TV 2 SportsNyhederne TV 2 Regionale nyheder TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 VEJRET TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 SportsNyhederne TV 2 Regionale nyheder DR2 Deadline TV 2 NYHEDERNE og FINANS DR1 TV AVISEN lørdag-søndag TV 2 NYHEDERNE 12 og FINANS - hverdag DR2 Deadline DR1 TV AVISEN hverdag DR1 TV AVISEN DR1 SportNyt TVDK 15 minutter / KILDE: GALLUP TV-METER

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

Vejleder dumper for få

Vejleder dumper for få midtersider LIVET I EN CAMPINGVOGN 12 Alternativ studiebolig indenfor 15 SIDER - 297 KRONER 3 Ubrugelig bog på 3. semester bagsiden OBS INDTAGER BAGSIDEN 24 Adopterer lille Roger fra Benin Tekst Anders

Læs mere

DR Medieforskning Medieudviklingen 2014

DR Medieforskning Medieudviklingen 2014 DR Medieforskning Medieudviklingen 2014 DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier side 2 ISBN 978-87-995081-3-6 side 3 Forord side 4 Den nye medievirkelighed

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

DR Medieforskning Medieudviklingen 2013

DR Medieforskning Medieudviklingen 2013 DR Medieforskning Medieudviklingen 2013 DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier side 2 ISBN 978-87-995081-2-9 side 3 Forord side 4 Streaming er blevet

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Fodbold - vejen til et bedre liv

Fodbold - vejen til et bedre liv h u sfo r bi nr. 9 september 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Fodbold - vejen til et bedre liv Kim Milton om springet fra topdommer til hjemløsedommer

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU NR 3 10/09 SKAL, SKAL IKKE Gør lederuddannelse dig til en bedre leder? KARMALEDELSE Christian Stadil forener buddhisme og benhård business LEV LIVET NU På hospice sætter patienterne dagsordenen Claus Bakke

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Digitale sluser på vid gab. Hvert sit udbud. Trykcentre er fremtiden TEMA:

Digitale sluser på vid gab. Hvert sit udbud. Trykcentre er fremtiden TEMA: Nummer 06 / oktober 2010 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening SKI OG STATENS INDKØB: Hvert sit udbud TEMA: REKLAMEMARKEDET Trykcentre er fremtiden Digitale sluser på vid gab Jørgen Blauert,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Fjernsynets historie fra 1926 til 2012 - og lidt efter...

Fjernsynets historie fra 1926 til 2012 - og lidt efter... Fjernsynets historie fra 1926 til 2012 - og lidt efter... Det bemærkelsesværdige er, at de første knapt 80 år gik det langsomt med udviklingen. Men de følgende - og seneste - 6 år er det gået forrygende

Læs mere