Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi"

Transkript

1 Medico Barrierer: Høje krav til kvalitet, præcision, cering af produkt og proces. Dyr special viden (klinisk) Muligheder: Høj pris, loyale kunder og sikre værdikæder. Sundheds-IT Barrierer: Stort ønske om konsolidering Muligheder: 2 dele: 1) Administrative systemer (EPJ og personale/udstyrs administrative systemer) 2) Fag- og laboratorie-systemer Moderate krav til cering og standarder. Aftagere Omsorg Barrierer: Svær organisation af navigere i Muligheder: 2 dele: administrative systemer og systemer til styring og planlægning af ressourcer (Smart planing) Relativ lav teknologisk modenhed Velfærd Barrierer: Rettet mod slutbrugere, så hvor er distributionskanalen? Muligheder Få eller ingen standarder eller formelle krav Teknologisk platform baserer sig på forbruger-elektronik og slut-bruger services Målgruppe: Hospitalerne og enkeltafdelinger Kundegruppe: Specielle sundhedsfaglige, Målgruppe: Regionerne Kundegruppe: IT-chefer og systemplanlæggere Målgruppe: Kommunerne Kundegruppe: IT-funktioner og planlægningsfunktioner Målgruppe: Borgere Kundegruppe: Borgere (sekundært visiteringsansvarlige) Erfaringer og resultater fra udarbejdelse af et Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi Kommercielt perspektiv Proces roadmap: Forretning og Teknologi Tid Udvikling af: Services Produkter Forretning Teknologisk perspektiv

2 2 En kollektiv indsats Det du står med i hånden lige nu er resultatet t af en kollektiv proces og indsats. En proces, hvor det har været nødvendigt ndigt at alle deltagere bidrog til den kollektive le vidensbase for at vi kunne skabe dette roadmap for markedet for Sundheds- og Velfærdsteknologi. Roadmappet er ikke færdigt - det bliver det jo aldrig rig-me men den nuværende omfang og kvalitet var er så langt som den kollektive e videnbase nu kunne n række indenfor den tid vi havde til rå- dighed. Og vi er kommet et godt stykke vej. Langt nok til på at begi os ud i landskabet for løsninger og teknologier til fremtidens sundheds- og færdsydelser. vel- Denne lille hand-out er ikke hele roadmappet, men vi håber den kan bruges som inspiration. Inspiration til hvordan virksomheder kan samarbejde, innovere og forretningsudvikle i fællesskab. Det er ikke nemt og der er ingen garanterede resultater, men her er ihvertfald ét konkret, håndgribeligt resultat af, at nogle mennesker har mødtes, diskuteret og samarbejdet om et bud på hvordan landskabet for Sundhed- & Velfærdsteknologi kunne se ud i et virksomhedsperspektiv og i en industriel vinkel.

3 3 Baggrund & motivation / 4 Forløb & metode / 6 Casestory: Hvor er vejen til millionerne e i velfærdsteknologien? / 8 Casestory: Der er ingen garanti for at ramme rigtigt igen, bare fordi man ramte rigtigt første gang / 10 Hvad er et roadmap? / 12 Resultater & produkter / 14 Drivere for velfærdsteknologi / 16 Markedet - er det der? / 18 TOWS - de strategiske valg / 20 Super-sygehusene et lokomotiv? / 22 Forretningsmodellen for Velfærdsteknologi? / 24 Finansiering af projekter - funding / 26

4 4 Baggrund gru & motivation on Nye markedsmuligheder Dette roadmap er skabt på baggrund af et forløb som initiativet BrainsBusiness har arrangeret og faciliteret. BrainsBusiness ss er et privat/offentligt igt partnerskab på IKT-området, der arbejder er for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser r ved at arbejde på tværs og skabe videndeling eling og videnspredning. Både imellem lem regionens virksomheder og imellem forsknings- og videninstitutionerne og virksomhederne. Se mere på Forløbet har haft det formål, at en gruppe virksomheder fra regionen med udgangspunkt i deres nuværende position indenfor især logistik-området skulle undersøge mulighederne og vejen ind til et fremtidigt marked for produkter og ydelser rette imod sundheds- og velfærdsområdet. Få af virksomhederne har i dag et fodfæste her, så forløbet havde til formål hurtigt at få skabt et overblik over feltet for deltagerne. Som metode til denne afdækning blev technology roadmapping udpeget som oplagt. Metoden egner sig til på kort tid at samle og koordinere aktiviteterne omkring kortlægning af et stort forretnings- og teknologi-felt ligesom metoden har en række bud på, hvordan sammenhængene kan illustreres og visualiseres. Vi har endvidere over de 8 uger forløbet har varet kunnet inddrage en række ressource-personer til at give et indblik i markedsmæssige og tekniske forhold, der har betydning for roadmappet. Fx har gruppen fået et indgående indblik i projekteringen og byggeriet af ét af de nye supersygehuse, nemlig det der skal ligge i Skejby ved Århus. Motivation Motivationen for hele forløbet har været at afsøge og udpege en mulig plads for nordjyske virksomheder med et afsæt i deres nuværende kerneforretning: udvikling og Metode implementering af intelligente logistikløsninger. Som indledning til forløbet blev et indledende lokalt roadmap lagt for gruppens kollektive ambition for forløbet. Motivationen fra deltagernes side fordeler sig over 3 temaer: Selve metoden technology roadmap- angivet som motivationsfaktor alene. Så er der selvfølgelig vurderingen af selve markedspotentialet for Velfærdsteknologi, deltagere heldigt nok. Endelig er det vigtigt for Afdækning af om forskningsverdens syn stemmer overens med industriens Konkrete brugbare resultater Skabe ideer der er værdifulde på længere sigte Lære metoden Metoden - lære at kende Samarbejde mellem virksomheder At hver part går hjem med én idé til videreførelse (forretning, netværk,...) Ideer til videre arbejde Øge samarbejde Nye markedsmuligheder Metoden Input til egen roadmapping aktiviteter Input til egen forretningsud vikling Input til løbende strategi udvikling Inspiration til fremtidig proces Metode, nye kontakter, støtte Frembringe af roadmapdele som vi kan genbruge Vurdering af markedspotentiale og perspektiv for Velfærdsteknologi Input og genbrug i eksisterende forretningsudvikling og strategi

5 5 deltagerne at de kan bruge resultaterne direkte hjemme i deres egen strategi- og forretningsudvikling. Hvad har det så betydet for forløbet? For det første har vi i forløbet brugt tid på at træde tilbage og se på og greb og de værktøjer vi har brugt undervejs. For det andet har forløbet haft et meget klart sigte på hele tiden at producere meget pragmatiske og praktisk anvendelige produkter. Fx markedsmohar kunnet tage med hjem og indføje i deres egen forretnings- og strategiudvikling. g. deller, TOWS-analyser og teknologiafdækninger, som deltagerne Endelig som det tredje har forløbet selvfølgelig produceret et roadmap: en struktureret og systematisk ramme, der illustrerer de sammenhænge der måtte være mellem forretningsmæssige drivere, anvendelser og teknologier. Nedenfor er selve forløbet vist i form af en tidslinie. Hver workshop sætter ter en iteration eller et sprint i gang, g der typisk forløber over 14 dage. Modellen er inspireret af Scrum fra software-bran- anchen, hvor man løbende itererer sig igennem nem opgaverne i Sprints og vedligeholder en Product-log og og en Product back-log. det, som vi var interesserede e i. Workshop 2 (WS2) 28/09/2010 "Det teknologiske landskab" - Know-how? - Primære og sekunddære teknologi-familier Efterbehandling WS3 15/10/ /10/2010 Workshop 4 (WS4) 02/11/2010 "Vejen frem" - Fremtidige markeder/services (Drivere, barrierer, r muligheder) Udsendelse materiale kickoff (WS1) 01/09/2010 Kick-off - Workshop 1 (WS1) 14/09/2010 Kickoff - "Det strategiske landskab" - Know why? Efterbehandling WS1 14/09/ /09/2010 Efterbehandling WS2 28/09/ /10/2010 Workshop 3 (WS3) 15/10/2010 "Den kritiske sti" - Kritiske niveauer og tidsligheden i (timingen) Efterårsferie 18/10/ /10/2010 Efterbehandling WS4 02/11/ /11/2010 Efterbehandling WS5 23/11/ /11/2010 Workshop 5 - Præsentationsseminar (WS5) 23/11/2010 Præsentationsseminar (åbent arrangement) Afrapportering og kommunikation 01/12/ Virksomhedsopfølgning - Case- og referencemateriale 13/09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/2010

6 6 Forløb Produkter Forløb & metode Forløbet har formet sig som en iterativ odemed proces en række workshops, s, der med forskelligt fokus har afdækket området for sundheds- og velfærdsteknologi: drivere for forretningen og markedet, teknologier, styrker r og svagheder i nuværende position, kritiske niveauer etc. Hver workshop har under en overskrift været en stramt styret proces, hvor formålet har været fokuseret på at frembringe et givent produkt: et hierarki rki af forretningsdrivere, et teknologi-overblik, en TOWS-analyse etc. Forløbet har undervejs fremskaffet en stor mængde baggrundsinformation og beslutningsstøtteværktøjer, som er blevet stillet til rådighed for alle deltagere. Iterativ Proces Metode Metoden der et blevet brugt at at forme forløbet er hentet fra Cambrigde Universitet. Metoden er blevet kaldt T-Plan, fordi metoden T Pl anbefaler at man løbende pendulerer mellem em et forretningsmæssigt ssigt eller kommercielt perspektiv og så et teknologisk k perspektiv. Formålet er at man tvinger sig selv ind i et måske uvant perspektiv pektiv og at man ikke låser sig fast i ét perspektiv. T-et kommer ind, fordi udsvinget mellem de to perspektiver er stort i starten - der er stor divergens - mens de to løbende nærmer sig hinanden. De konvergerer. Selve roadmappet er så den endelige kondensering af denne proces. Kommercielt perspektiv Proces roadmap: Forretning og Teknologi Tid Udvikling af: Services Produkter Forretning Teknologisk perspektiv

7 7 - indbudt eksperter og reviewere. Fase 1 Forberedelse Workshop #1 kation af muligheder og innovation "Hvor skal vi hen?" Fase 2 TRM Workshops og dokumentation Workshop #2 Prioritering og kation af nøgleteknologier "Hvor er vi nu?" Workshop #3 Kritiske niveauer, åbne felter og GAP's "Hvordan kommer vi derhen?" Fase 3 Fokus Workshop #4 Vejen frem - den strategiske mulighed "Hvad kan vi gøre?" Fase 4 - Review og afrapportering Workshop #5 Vkke TRM Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Workshopplan Baggrundsleksikon (relevante analyser, etc.) Formål: Fokus på markedsafdækning: overordnede markeder og applikationsområder samt hovedsegmenter og kundegrupper Formål: Mapping og kation af nuværende, eksisterende produkter/ services og fremtidige Formål: Mapping og kation af kritiske niveauer og GAP's der skal lukkes før realisering er mulig Formål: Kontekstualisering af det generelle roadmap ind imod den enkelte kke behov Dokumenation og afrapportering til virksomheder, styregruppe og omverden

8 8 Casestory: Hvor er vejen til millionerne i velfærdsteknologien? Nyt marked stiller krav om ny viden Intelligent Systems leverer software til automatiseringsog styringssystemer til industriel anvendelse og har været én af initiativtagerne til virksomhedsnetværket for intelligent logistik som nu drives i regi af BrainsBusiness. 8 virksomheder fra den nordjyske IKT-klynge satte te sig som et kolossalt vækstmarked for danske virksomheder. Det blev en tur, der førte dem vidt omkring og som gav ny erkendelse og klare anvisninger på, hvor vejen i hvert fald ikke går hen. Hvordan oplevede Intelligent relse af spørgsmålene: Er der et marked for os omkring velfærdsteknologi? Hvor stort er det og hvor ligger det? Niki Nicolas Grigoriou har græske aner det afslører navnet hurtigt men der er ikke meget græsk sol og varme i luften denne fredag formiddag i Hadsund. Vi efterlader støvregnen og den novembergrå himmel udenfor og går indenfor hos én af Nordjyllands små in- Niki tager imod og viser rundt i Intelligent Systems hyggelige lokaler med udsigt til Mariager Fjord. Han er én af stifterne og administrerende direktør for Intelligent Systems. Intelligent Systems har sammen med 7 andre virksomheder deltaget i et intensivt forløb der skal afdække vejen ind til vækstmarkedet for velfærdsog sundhedsteknologi. Forløbet er blevet iværksat og arrangeret af BrainsBusiness - ICT North Denmark. BrainsBusiness er et såkaldt erhvervsklyngeinitiativ, der arbejder for at støtte og udvikle det nordjyske IKTerhverv. erv Målet har været at styrke netværket blandt virksomhederne ernee og arbejde fokuseret på at få synliggjort de muligheder og barrierer der er i markedet for sundheds- udpeget som et vækstmarked der burde ligge godt for dansk erhvervsliv. Men gør det nu også det? Er det bare at gå i gang med at dyrke markedet og starte sin teknologi- og projektudvikling? Vil markedet - drevet af fremtidens behov for sundheds- og velfærdsydelser - så automatisk åbne sig for én? Intelligent Systems er en lille virksomhed og vi er dybt afhængige af at være korrekt placeret i værdikæden i vores projekter. Vi er også afhængige af, at vi har et godt netværk, da ens egen opfattelse af markedet og omverdenen godt kan blive alt for enstrenget, hvis man er alene man får simpelthen ikke den bredde i sin markedsfæste omkring velfærdsteknologi er klart øget

9 9 indsigt som er nødvendig. Især ikke hvis man vil begive sig ind i et nyt marked. Der er i øjeblikket et ekstremt fokus på teknologier og løsninger der kan bidrage til løsningen af det dilemma vi som samfund står overfor: vi færdsydelser, men der er færre hænder og ressourcer til at løfte opgaven. Det er en udfordring hvori intelligent logistik og optimeringsløsninger bør have en central plads. Vejen ind til velfærdsteknologien er den der? Intelligent Systems har allerede høstet de første projekterfaringer indenfor Sundhedsområdet, men er meget bevidst om at skal den del af projekt porteføljen være større, så kræver det et strategisk sigte: Selvom vi er en lille teknologivirksomhed så bruger vi faktisk en del kræfter på at tænke og arbejde med tingene på et strategisk niveau. Vi har teknikker som balanced scorecard i værktøjskassen, men på området for sundheds- og velfærdsområdet er vi nødt til at søge eksterne partnerskaber og netværk det er lidt svært at brainstorme bare med sig selv Niki Grigoriou er også klar i mælet om hvad han havde af forventninger til forløbet: Det er en udfordring at håndtere kompleksitet og vi risikerer ikke at se rigtigt i forhold til markedet og de tekniske løsninger vi skal levere. Jeg synes dette forløb har været spændende fordi vi har været 8 virksomheder, der sammen skulle tegne et fælles roadmap for hvordan vi så vejen frem og hvilke barrierer vi kunne se og ikke værket - med en fælles indsats og på et neutralt grundlag - kunne skabe et fundament for fremtidigt samarbejde. Det er spændende e om vi kan løfte den opgave og om vi nu ser mere ens på markedet for sundheds- og velfærdsteknologi eknologi nu hvor vi har et fælles roadmap. Det vil vise sig. For mig er der ingen tvivl om at vi nødvendigvis må samarbej- arb de for at få et mere stabilt fodfæste. Et landskab for Sundheds- og velfærdsteknologi Forløbet har igennem 5 iterationer ion gradvist tegnet et mere og mere e detaljeret ere billede, som virksomhederne har kunnet n tage med hjem og implementere entere i deres egen forretnings- og strategiudvikling. Der er blevet skabt kolossalt meget information igennem forløbet meget mere end vi som enkeltvirksomhed ville være i stand til at fremskaffe. Med roadmappet har vi fået en struktur og ramme til at håndtere informationerne i. Vores forståelse for hvad der skal til for at opnå et markedsfæste omkring velfærdsteknologi er klart øget. Vi har også kunnet rekvirere ressourcer og ekspertviden, som vi som enkelt-virksomhed og Intelligent Systems måske ikke ville tænke på at inddrage. For eksempel har vi via indlæg fra eksterne fået et indgående indblik i hvordan projekteringen af super-sygehuset i Skejby er forløbet og hvordan udbuds- og leverandørstrategierne ser ud til at forme sig. Det roadmap ville vi nok selv have svært ved at tegne. siger Niki. Bedre kommunikation er første gevinst Forløbet er blevet afsluttet med, at hver virksomhed har udarbejdet en forretningsplan, hvor roadmappet for sundheds- og velfærdsteknologi jo så har skullet stå sin prøve i sit møde med virkeligheden. Men alene vejen hertil har været lærerig. Niki Grigoriou iou konkluderer: Det har jo været en fuldstændig styret proces vi har været igennem indtil nu. Der har været synlige produkter efter hver workshop og det er motiverende, men også åen nødvendig forudsæt- ning for at vi kan bruge resultaterne efterfølgen-erføde. Jeg ser jo en chance for at vi hos Intelligent Systems kan få en langt bedre kommunikation internt og eksternt ern omkring vores strategiske retning ng måske kan jeg gendda få de mere teknisk motiverede nørder til at interessere sere sig for vores forretningsudvikling griner Niki. Intelligent Systems er et projekt- og konsulent- ninger, der ligger i krydsfeltet mellem robot-teknologi og it-systemer indenfor nfor især 3 markeder: Industriel automation & logistik; Sundhed; Energi & forsyning. Intelligent Systems leverer intelligente løsninger til styring, dataopsamling og visualisering til f.eks. postsortering, automatisk lagerstyring eller automatiserede produktionslinjer Virksomheden har 8 ansatte samt et antal freelancere tilknyttet. Hjemmeside: Kontaktperson: Niki Nicolas Grigoriou, intelligentsystems.dk

10 10 Casestory: st GateHouse A/S ved at det er risikofyldt at være en mindre, dansk teknologivirksomhed. GateHouse har med succes placeret sig solidt i værdikæden den omkring satellitkommunikationsudstyr ved at lave noget af verdens bedste protokol-software. Men som projektudviklende teknologivirksomhed kender GateHouse alle de risici der er forbundet med at skulle vælge projekter og teknologier. GateHouse har sammen med 7 andre logistikvirksomhed tegnet et roadmap for adgangen til markedet for Sundheds- og Velfærdsteknologi. Hvis der er et marked, hvordan ser det så ud? Og hvilke teknologier og projekter skal man som virksomhed satse på, hvis man skal trænge igennem? I denne case giver Kresten Tang Andersen, der er forretningsudvikler hos GateHouse, sine bud på hvad især teknologi-virksomheder kan tage op af værktøjskassen Technology Roadmapping til at foretage bedre og mere sikre valg af projekter og teknologier. Succes med satellitter Mange virksomheder gør sig den erfaring, at det er rigtig svært at vurdere sin indsats på et givent marked i forhold til de teknologier man råder over. En erfaring GateHouse også har andel i: r a igen, bare t f ste GateHouse er jo på godt og ondt en præget af sin historik. ik. Da man i sin tid tog en beslutning om at satse på protokolsoftware okols til satellitkommunikationsudstyr så - ring i værdikæden, som man siden har kunnet udbygge. Men det var også en beslutning, der blev taget af konstatere at vi ikke har en kinamands chan- få, visionære og handlekraftige personer. Markedet var - relativ lille med få spillere og værdikæderne var stadig under opbygning. I dag er betingelserne anderledes. Hvis GateHouse fx vil etablere sig indenfor Sundhedsog velfærdsteknologi er vi nødt til at gå anderledes til værks. Markedet er anderledes, værdikæderne ligger på kryds og tværs og interessenterne er mange og har ofte modstridende interesser. Så selvom man ramte rigtig sidste eller forrige gang, så er det ikke givet at man gør det igen. siger Kresten De solide kernekompetencer som GateHouse besidder omkring softwareudvikling generelt, tracking og overvågning har man via 360 graders sonderinger scopet mod en række forskellige domæner. Ofte er beho- risk-management giver rigtig god mening sammen med intelligent overvågning af infrastruktur såsom pipelines eller hav-vindmøller, hvor GateHouse kan bidrage med spændende løsninger. Men vi har ikke altid det fulde Der er ingen garanti anti for at ramme rigtigt igen, bare fordi man ramte rigtigt første gang

11 11 overblik over alle markedsmekanismerne. Ofte rangordner vi teknologivirksomheder de tekniske argumenter øverst og de markedsmæssige i bunden. Her kunne vi af og til godt bruge en mere velafbalanceret argument-vægtning. fort- Hurtigere og bedre beslutninger? Forløbet med at lave et industrielt roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi har været en chance for GateHouse til dels at få en hurtig sondering af et potentielt marked og dels til at få metoden Technology Roadmapping tættere på. Vi skal jo ikke kortlægge det hele bare for at konstatere at vi ikke har en kinamands chance! Udfordringen er jo at få en effektiv scanning op at stå, så vi langt tidligere og uden alt for store skal gå. Ønske scenariet for os er, at vi kunne få en metode og proces der på 14 dage eller en måned kan front-loade vores beslutningsproces med kritiske parametre, så vi kan tage en beslutning om at køre eller ej. Præcis denne udfordring deler GateHouse med mange andre små og mellemstore virksomheder, der på den ene side har begrænsede ressourcer, men som på den anden side er nødt til at være afsøgende i forhold til nye markeder og teknologier. Det har været inspirerende at arbejde med selve formsproget for roadmappet. Det roadmap vi er endt ud med er ikke 50 siders tung tekst. Det visuelle element og måden at arbejde på er meget appellerende og det visuelle åbner for fortolkning og dialog. Det har været godt. Til gengæld synes jeg ikke de eksperimenter vi lavede med inddragelse af digitale sociale værktøjer og web 2.0 havde den samme energi og dynamik, som når vi stod foran whiteboardet og tegnede og diskuterede sammen. Men det er nok også en generations-ting. erations- ler Kresten Tang Et kort og en vej fra A til B Markedet for Sundheds- ds- og Velfærdsteknologi og bliver af mange udråbt som et enestående nde vækstmarked for danske virksomheder. rog mens virksomhedernes es roadmap har afdækket og anvist en mulig vej for industrivirksomheders ind i dette e marked, har det også udpeget mange barrierer. Især for virksomheder, der i dag ikke er repræsenteret er i dette te marked eller har et svagt netværk ud i det. For det første har arbejdet med roadmappet givet os et netværk med 7 andre virksomheder, e der har været med på samme rejse igennem processen med at skabe dette roadmap. Det er i sig selv værdifuldt men vi har også med metoden fået inspiration og konkrete værktøjer til hvordan vi kan forbedre vores porteføljestyring, så vi kan optimere på den forretningsudvikling vi har gang i hjemme i virksomhederne. fortsætter Processen har baseret sig på workshops, hvor deltagerne igennem konkrete øvelser og samarbejde har været de udførende og aktive i arbejdet. En arbejdsmetode der har haft til formål at øge ejerskabet til roadmappet hos de deltagende virksomheder og som også har haft til formål at styrke de sociale bånd. Kresten Tang Det har jo været en stærkt styret proces vi har været igennem med en styrmand og det har været 8 virksomheder fra logistikområdet men med forskellige perspektiver på området. De mange perspektiver har givet et bredt indblik og givet anledning til mange uventede men også nyttige betragtninger. er. - - derne med vores konkurrenter! Det overordnede formål med netværkssamar- r- bejdet BrainsBusiness er at være en platform for yderligere forretningsskabelse ng for den nord- roadmap er den del af denne ambition. Kresten virksomhederne og altså også GateHouse kan spille le her: Jo mere ekstern orientering ng vi kan få på vores innovation jo bedre! Innovationen n skal komme i forhold til kunder, konkurrenter og kolleger i branchen. Når man står overfor et nyt marked som her, er ét af de første spørgsmål man skal stille sig: Har vi overhovedet det netværk, der skal til? Vi har i dette forløb haft et bredt netværk at trække på som et kollektiv. Det netværk Fakta om GateHouse værende administrerende direktør Michael Bon- software til kommunikationssystemer. Virksomhedens aktiviteter fokuserer sig indenfor 3 forretningsområder: satellitkommunikation, tracking og overvågning samt rådgivning indenfor kommunikationsteknologi til militær anvendelse. Hjemmeside: Kontaktperson: Thomas S. Jensen,

12 12 AAL - Ambient Assisted Living Hvad er et roadmap? Et technology roadmap forbinder teknologi med planlægning og timing ing af forretningen. Timing i forhold til modenhed, markeder og investeringer og skal gøre én i stand til at kunne overskue virksomhedens muligheder for valg af teknologier og markeder. Det er en proces og et værktøj der skal gøre virksomheder i stand til at skifte mere eller ler mindre vilde gæt ud med sandsynligheden og chancen for succes og minimerer risici. Hvorfor lave et technology roadmap? Teknologier og markeder ændrer sig stadig hurtigere. Spillereglerne ændrer sig og i dag er den enkelte virksomhed og industri nødt til at se ud over sig selv. Samfundsmæssige, økonomiske og politiske trends påvirker hele tiden den kurs vi sætter for vores organisation og vi er måske nødt til at søge nye partnerskaber for at oppebære vores teknologi-strategier. Og så er der alt det uforudsete; de disruptive elementer som vi ikke forudså eller kunne forudse. Finanskriser eller lokale organisatoriske forandringer AAL 4Persons der vender op og ned på prioriteringer. Nye teknologier lanceres og der byttes om på magtforholdene i ellers kendte, stabile markeder tænk blot på hvad der sker for musik-industrien i disse år. Hvornår skal man lave sig et roadmap? AAL on_the_move Nogle få nøgle indikatorer kan være med til at signalere, at der er behov for at styrke en virksomheds parathed overfor fremtidens udfordringer og strategiske beslutninger: Efterspørgslen på et marked, som en virksomhed eller branche ser- mest betydende drivere eller barrierer i et marked under opbygning eller nedbrydning. Men hvilke? Man står i sin virksomhed overfor en strategisk korsvej i forhold til at gå ind i et nyt marked Virksomheden står foran at skulle indoptage nye teknologier og kompetencer til et nyt projekt

13 13 Man har en har en klar vision om virksomhedens plads og rolle i et fremtidigt marked, men ingen strategi eller plan for at nå dertil Virksomheden står med store usikkerheder omkring hvilke teknologier og applikationsområder fremtidige markeder vil efterspørge. Og ikke mindst: hvornår? Hvad giver et technology roadmap? - - de hårde og bløde teknologier, der er nødvendige for at indfange fremtidige e gevinster og muligheder. Det kunne fx styrke på den måde, at det giver virksomheden et værtøj til løbende som en integreret del af de løbende projekt-aktiviteter ved at bruge roadmaps i den interne og eksterne kommunikation. Roadmaps inviterer til dialog og et roadmap bliver altid styrket ved at blive udfordret. Endelig er roadmaps et godt værktøj til at skabe konsensus i et projekt eller organisation. Som inspiration tog forløbet udgangspunkt i roadmappet for Ambient Assisted Living, som er et resultat af ALLIANCE. Her er AAL-roadmappet - der er meget omfattende - illustreret i et visuelt roadmap.

14 14 Resultater Funding Resultater & produkter Forløbet har afskallet en række produkter og resultater. Overordnet set skal roadmappet gøre den enkelte virksomhed i stand til bedre at vurdere sin forretningsmæssige indsats hen imod markedet for Sundheds- og Velfærdsteknologi. Den vej har gruppen forsøgt at tegne et roadmap i form af en sti op ad et bjerg. Denne sketch-up er gengivet til højre. skal man starte eller accelerere sin produktudvikling for at nå et givent time-to-market? Skal man gå alene eller skal man fra starten søge sammen i partnerskaber og konsortier for at sprede risikoen og trække kompetencer, som man mangler, tættere på sin egen organisation? Endelig skal der projektfaser og initielle teknologiudvikling? Den initielle fase Til at understøtte dette har roadmappet skabt en række resultater og produkter: En oversigt over hvad markedet eller markederne for Velfærdsteknologi kunne bestå af En TOWS-matrix, hvor en traditionel SWOT-analyse danner grundlag for en diskussion af den strategiske platform, som man kan angribe teknologi- og markedsområdet fra En markedsmodel, der udpeger centrale segmenter og de performance-drivere, der er gældende i disse segmenter Et roadmap over den funding økonomisk eller vidensmæssige - som virksomheder kan søge til de første projektfaser Overblik Drivere Markedsmodel Barrierer nition af velfærdsteknologi Eksempler på de value propositions eller værdifremsættelser, man som virksomhed skal kunne opstille, for at få markedet i tale. - niveau vurderer hvor og hvordan man vil angribe markedet for velfærdsteknologi: Driver-hierakier, der bryder de overordnede markedsdrivere ned i mere granulerede del-drivere, der typisk ligger tættere på hvad en virksomhed med et industrielt perspektiv vil kunne genkende. Teknologi-hierakier, der bryder teknologikoncepter eller teknologifamilier ned i enkeltteknologier. Dermed kan virksomheden vurdere hvor stor del af dens eksisterende teknologibase, de evt. kan tage med i den videre produktudvikling. Værktøjer til systematisk at opstille teknologier, services og produkter i et matrix til at overskue og vurdere hvilke produkter/services, der har det umiddelbart største potentiale til migrering over imod en setting af velfærds- og sundhedsteknologi Til generel vurdering og beslutningsstøtte Roadmappet med drivere, teknologier og anvendelser er samlet i en større ramme, hvor man kan facilitere diskussioner og levere beslutningsstøtte. Dette roadmap er lagt i et interaktivt dynamisk værktøj, hvor man kan illustrere markedsdriveres indvirkning på anvendelser og lægger forskellige vurderinger ind af egne kompetence-niveauer og anslået modenhed af fx

15 15 teknologier eller hvilken sikkerhed ed man lægger i en given prognose. Et solidt katalog af centrale kilder omkring Sundheds- og Velfærdsteknologi Et dynamisk roadmap, der i form af konkret interaktion n eller i screencasts, der illustrerer eller fortæller historien om hvilke sammenhænge og dynamikker der er på spil i dette potentielle marked Værktøjer og skabeloner til beskrivelse af forretningsplaner og opstilling af deciderede der e markedsmodeller med beskrivelse af værdikæder, segmenter, leverancekanaler erancek ducerde gruppen denne sketch-up. Den valg og barrierer, som man skal forbi. Fx skal man have funding i tanken til turen? Skal man køre alene eller i et konsor- - nemlig den domæne-viden der tilsynela- sig inden for dette marked. Hvad med udbud og SKI nu hvor det er offentlige kunder etc. etc.

16 16 Pres på arbejdskraft Drivere Brugerkrav Drivere re for velfærdsteknologi og Én af de første iterationer i forbindelse med arbejdet med roadmappet havde som hovedfokus at afdække driverne rne for velfærdsteknologi. Hvad er det der trækker markedet og adoptionen af løsninger nger og teknologier? En intensiv workshop uddrog alle de drivere, som gruppen kunne identi- med egne hypoteser og erfaringer. Resultatet var en række driver-hierakier, era som efterfølgende er blevet repræsenteret i det samlede roadmap. Øge livskvaliteten hos de ældre og plejekrævende Spare og effektivisere Stigende konkurrence på pleje Globalisering Brugerkrav Pres på arbejdskraft Hver hoveddriver er blevet yderligere brudt ned for at få en større forståelse for driverens anatomi og dybde. Det har især vist sig nyttigt at arbejde på denne måde med de meget kvalitetsbårne drivere, som fx at øge livskvaliteten hos brugerne af teknologien. Denne driver bliver nemmere at arbejde ret. Fx at øget livskvalitet kan opnåes igennem øget mobilitet, i at skabe tryghed i at være hjemme og igennem bedre kommunikationsmuligheder. Dermed måske være i stand til at nedtone frygten for ensomhed, som også står som en central driver. Øge livskvalitet hos de ældre og plejekræv- ende Globalisering Stigende Sgede konkurrence på pleje - vere eller udfordre den tilgang til velfærdsteknologi, der er allerede er lan- ceret fra forskelligt hold. Øvelsen her skulle alene give virksomhederne Spare og et langt klarere billede af, hvad velfærdsteknologi handler om og effektivisere tager sigte efter. Nemlig det borgernære og mulige løsninger på en række store demo- Da roadmappet senere i processen viste sig at bevæge sig over imod sundhedsteknologi og sygehus-sektoren via den opstillede markedsmodel ny aktualitet og arbejdet med at udarbejde og dokumentere dem kom pludseligt dobbelt tilbage.

17 17 Driver hierakierne blev lavet i 2. iteration af forløbet. Det er typisk her i forløbet at informationsmængden kan virke overvældende og en anelse en intensiv eftermiddag efterlod erlod store ark overtegnede med noter og optegninger og vidnede om mgode diskussioner. Der forestod bagefter en større efterbehandling af materialet.

18 18 Målgrupper Markedet Markedsmodel Kundegrupper Markedet - er det der? Medico Roadmappet og de markedsmodeller, r, som forløbet har produceret, tegner et billede af et meget, meget differentieret eller forskelligt marked og segmenter. De performance-faktorer der gør sig gældende i ét markedsseg- e -området og det etablerede sundhedsvæsen. Til gengæld ser det ikke ud til at disse krav har samme betydning omkring alle dele af velfærdsteknologi, hvor enkel betjening, lav pris og komfort er langt mere betydende. Endvidere er målgrupperne og kundegrupperne vidt forskellige i hvert segment. Det fortæller noget om at man fx ikke kan forvente at kunne ramme forskellige budskaber, der skal ud til vidt forskellige modtagere: Fra specialuddannede sundhedsfaglige, hvis det er medico-relateret og privat slutbrugere, hvis vi er i velfærdssegmentet. For at kunne differentiere og adskille markedsdriverne er der blevet arbejdet med markedsmodellen, der ses her til højre. vil naturligvis se forskellig ud alt efter den enkelte virksomheds egen vurdering, størrelse og placering i værdikæden. Som nævnt er roadmappet forløbige konklusion, at der for den konkrete kreds af virksomheder ikke umiddelbart er et marked - hverken kommercielt eller projektmæssigt - indenfor området for velfærdsteknologi. Der kan komme ét og via roadmappet ved man nu hvilke indikatorer man skal holde øje - ked indenfor dele af sundhedsområdet og omsorgsområdet. Det er begge S dh d IT områder med store logistikmæssige sige udfordringer, og hvor der er et stort fokus på drift og kvalitet. Temaer der ligger indenfor kernekompetencer ek for V elfærd Omsorg

19 19 Medico Sundheds-IT Omsorg Velfærd Barrierer: Høje krav til kvalitet, præcision, cering af produkt og proces. Dyr special viden (klinisk) Muligheder: Høj pris, loyale kunder og sikre værdikæder. Målgruppe: Hospitalerne og enkeltafdelinger Kundegruppe: Specielle sundhedsfaglige, Barrierer: Stort ønske om konsolidering Muligheder: 2 dele: 1) Administrative systemer (EPJ og personale/udstyrs administrative systemer) 2) Fag- og laboratorie-systemer Moderate krav til cering og standarder. Målgruppe: Regionerne Kundegruppe: IT-chefer og systemplanlæggere Barrierer: Svær organisation af navigere e i Muligheder: 2 dele: e: administrative systemer og systemer til styring og planlægning af ressourcer (Smart planing) Relativ lav teknologisk modenhed Målgruppe: Kommunerne Kundegruppe: IT-funktioner og planlægningsfunktioner Barrierer: : Rettet mod slutbrugere, så hvor er distributionskanalen? Muligheder er Få eller er ingen standarder a eller formelle krav Teknologisk ogisk platform baserer r sig på forbruger-elektronik og slut-bruger services Målgruppe: Borgere Kundegruppe: Borgere (sekundært visiteringsansvarlige) Markedsmodellen der oprindelige udgangspunkt med inspiration i roadmappet for Ambient Assisted Living, som EU s 7. rammeprogram ALLIANCE-initiativ har publiceret. Én af pointerne her er netop, at én af udfordringerne er det uhomogene marked og de vidt forskellige performance-parametre, der gælder indenfor hvert segment. Aftagere

20 20 SWOT Styrker TOWS - de strategiske valg Interne styrker - Strenghts Interne svagheder Weaknessesesses Eksterne muligheder Opportunities Eksterne e trusler Threats Sundheds- og velfærdsvæsenet Marked Nye kunder Marked Veludviklet velfærdssystem Har vi overhovedet en slut-bruger Krav fra brugere (Livskvalitet) Store strukturelle Muligheder forskelle i de nationale Tna rusler Unik værdikæde i sundhedsvæsenet i DK Ikke repræsenteret i eksisterende vær- Meget undersøgende kunder villige til markeder (Primær-sekundær-tertiær sektor) dikæder teknologi Udsigt til nul-vækst i det offentlige Bevidsthed om at nye ting skal til Vi taber markedsandele set i et OECD- mod velfærdsteknologi Finansiering perspektiv OPS Åbning for brugerbetaling og fremmed Betaler og forbruger ikke den samme Rammer for OPS tilstede fonde) Politisk markedsplads Funding til tidlige projektfaser Store barrierer i OPS De store kommer hvornår kommer de? For få passende innovationsmodeller Krav til det offentlige Manglende risiko-villighed Erhvervsmæssige Krav om optimering Virksomheder ser sig blinde på OPS og Erhvervsmæssig styrkeposition indenfor Kritisk masse Store incitamenter for tele-care (antallet af funding når de bare kunne gøre det velfærdsteknologier og løsninger Mange små virksomheder liggedage skal ned) Region Syd er løbet med Erhvervspolitisk velvilje 40 mia. kr. afsat til sygehus bygger (20% velfærdsteknologi -dagsordenen i DK Finansiering til teknologi) Eksisterende værdikæder under opbrud For lidt innovation De befolkningsmæssige ændringer, den Brugerne oplever ikke et velfærdsløft Omkostninger Marked under opbygning (kvalitet) os tidligere end vores markeder (Det For dyre løsninger der kommer fra sundheds/medico-verdenen Internationalt marked Opgaveglidning imellem de sundhedsfaglige dyre løsninger ind i et lav-pris marked Gode forudsætninger DK er kendt I dette marked for vores velfærdssystem forhindrer nye løsninger / insisteren på faggrænser Kunden Stor offentlig sektor Fokus på slut-kunden Stærk forskning Fragmentering Højt ambitionsniveau for kunderne villighed Høj kompleksitet i processen tykt De store kommer hvorfor kommer de? Markedsfragmentering til behandling og dermed invester- domæne-videnslag Fragmenteret branche ing Manglende kendskab til MTV Politisk Stor politisk velvilje Ingen standardisering Modningstakten er for langsom Svagheder

Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi

Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi Medico Barrierer: Høje krav til kvalitet, præcision, certificering af produkt og proces. Dyr special viden (klinisk) Muligheder: Høj pris, loyale kunder og sikre værdikæder. Sundheds-IT Barrierer: Stort

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvor er vejen til millionerne i velf"rdsteknologien? &#*%1*=#B&#*%24*%1$%($<$$#%40%'&5,3/#%&#$%.4*&BD(3#%FMN> #*-5#*58

Hvor er vejen til millionerne i velfrdsteknologien? &#*%1*=#B&#*%24*%1$%($<$$#%40%'&5,3/#%&#$%.4*&BD(3#%FMN> #*-5#*58 S Casestory: Hvor er vejen til millionerne i velf"rdsteknologien? &#*%1*=#B&#*%24*%1$%($

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet

Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet Udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet 1. Om Udviklingspartnerskabet i Gribskov og erfaringer med at få partnerskaber til at virke 2. Om erfaringer med at arbejde med velfærdsteknologi i partnerskabet

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af

Materialet består af følgende: 1. Casen vi skal arbejde med. 2. En værktøjskasse bestående af Til februar mødet har du lektier for på den måde vil du få mest udbytte ud aftenen! Derfor bedes du læse nedenstående indhold igennem samt høre en podcast. Jeg understreger: Du behøves ikke prøve værktøjerne

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder

Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder Sådan kan Væksthus Hovedstadsregionen hjælpe med at facilitere offentlig-private samarbejder v/ Christian Brix, projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen 05-10-2016 2 Et Væksthus i hver region 5 væksthuse

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere