Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi"

Transkript

1 Medico Barrierer: Høje krav til kvalitet, præcision, cering af produkt og proces. Dyr special viden (klinisk) Muligheder: Høj pris, loyale kunder og sikre værdikæder. Sundheds-IT Barrierer: Stort ønske om konsolidering Muligheder: 2 dele: 1) Administrative systemer (EPJ og personale/udstyrs administrative systemer) 2) Fag- og laboratorie-systemer Moderate krav til cering og standarder. Aftagere Omsorg Barrierer: Svær organisation af navigere i Muligheder: 2 dele: administrative systemer og systemer til styring og planlægning af ressourcer (Smart planing) Relativ lav teknologisk modenhed Velfærd Barrierer: Rettet mod slutbrugere, så hvor er distributionskanalen? Muligheder Få eller ingen standarder eller formelle krav Teknologisk platform baserer sig på forbruger-elektronik og slut-bruger services Målgruppe: Hospitalerne og enkeltafdelinger Kundegruppe: Specielle sundhedsfaglige, Målgruppe: Regionerne Kundegruppe: IT-chefer og systemplanlæggere Målgruppe: Kommunerne Kundegruppe: IT-funktioner og planlægningsfunktioner Målgruppe: Borgere Kundegruppe: Borgere (sekundært visiteringsansvarlige) Erfaringer og resultater fra udarbejdelse af et Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi Kommercielt perspektiv Proces roadmap: Forretning og Teknologi Tid Udvikling af: Services Produkter Forretning Teknologisk perspektiv

2 2 En kollektiv indsats Det du står med i hånden lige nu er resultatet t af en kollektiv proces og indsats. En proces, hvor det har været nødvendigt ndigt at alle deltagere bidrog til den kollektive le vidensbase for at vi kunne skabe dette roadmap for markedet for Sundheds- og Velfærdsteknologi. Roadmappet er ikke færdigt - det bliver det jo aldrig rig-me men den nuværende omfang og kvalitet var er så langt som den kollektive e videnbase nu kunne n række indenfor den tid vi havde til rå- dighed. Og vi er kommet et godt stykke vej. Langt nok til på at begi os ud i landskabet for løsninger og teknologier til fremtidens sundheds- og færdsydelser. vel- Denne lille hand-out er ikke hele roadmappet, men vi håber den kan bruges som inspiration. Inspiration til hvordan virksomheder kan samarbejde, innovere og forretningsudvikle i fællesskab. Det er ikke nemt og der er ingen garanterede resultater, men her er ihvertfald ét konkret, håndgribeligt resultat af, at nogle mennesker har mødtes, diskuteret og samarbejdet om et bud på hvordan landskabet for Sundhed- & Velfærdsteknologi kunne se ud i et virksomhedsperspektiv og i en industriel vinkel.

3 3 Baggrund & motivation / 4 Forløb & metode / 6 Casestory: Hvor er vejen til millionerne e i velfærdsteknologien? / 8 Casestory: Der er ingen garanti for at ramme rigtigt igen, bare fordi man ramte rigtigt første gang / 10 Hvad er et roadmap? / 12 Resultater & produkter / 14 Drivere for velfærdsteknologi / 16 Markedet - er det der? / 18 TOWS - de strategiske valg / 20 Super-sygehusene et lokomotiv? / 22 Forretningsmodellen for Velfærdsteknologi? / 24 Finansiering af projekter - funding / 26

4 4 Baggrund gru & motivation on Nye markedsmuligheder Dette roadmap er skabt på baggrund af et forløb som initiativet BrainsBusiness har arrangeret og faciliteret. BrainsBusiness ss er et privat/offentligt igt partnerskab på IKT-området, der arbejder er for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at skabe innovation, vækst og arbejdspladser r ved at arbejde på tværs og skabe videndeling eling og videnspredning. Både imellem lem regionens virksomheder og imellem forsknings- og videninstitutionerne og virksomhederne. Se mere på Forløbet har haft det formål, at en gruppe virksomheder fra regionen med udgangspunkt i deres nuværende position indenfor især logistik-området skulle undersøge mulighederne og vejen ind til et fremtidigt marked for produkter og ydelser rette imod sundheds- og velfærdsområdet. Få af virksomhederne har i dag et fodfæste her, så forløbet havde til formål hurtigt at få skabt et overblik over feltet for deltagerne. Som metode til denne afdækning blev technology roadmapping udpeget som oplagt. Metoden egner sig til på kort tid at samle og koordinere aktiviteterne omkring kortlægning af et stort forretnings- og teknologi-felt ligesom metoden har en række bud på, hvordan sammenhængene kan illustreres og visualiseres. Vi har endvidere over de 8 uger forløbet har varet kunnet inddrage en række ressource-personer til at give et indblik i markedsmæssige og tekniske forhold, der har betydning for roadmappet. Fx har gruppen fået et indgående indblik i projekteringen og byggeriet af ét af de nye supersygehuse, nemlig det der skal ligge i Skejby ved Århus. Motivation Motivationen for hele forløbet har været at afsøge og udpege en mulig plads for nordjyske virksomheder med et afsæt i deres nuværende kerneforretning: udvikling og Metode implementering af intelligente logistikløsninger. Som indledning til forløbet blev et indledende lokalt roadmap lagt for gruppens kollektive ambition for forløbet. Motivationen fra deltagernes side fordeler sig over 3 temaer: Selve metoden technology roadmap- angivet som motivationsfaktor alene. Så er der selvfølgelig vurderingen af selve markedspotentialet for Velfærdsteknologi, deltagere heldigt nok. Endelig er det vigtigt for Afdækning af om forskningsverdens syn stemmer overens med industriens Konkrete brugbare resultater Skabe ideer der er værdifulde på længere sigte Lære metoden Metoden - lære at kende Samarbejde mellem virksomheder At hver part går hjem med én idé til videreførelse (forretning, netværk,...) Ideer til videre arbejde Øge samarbejde Nye markedsmuligheder Metoden Input til egen roadmapping aktiviteter Input til egen forretningsud vikling Input til løbende strategi udvikling Inspiration til fremtidig proces Metode, nye kontakter, støtte Frembringe af roadmapdele som vi kan genbruge Vurdering af markedspotentiale og perspektiv for Velfærdsteknologi Input og genbrug i eksisterende forretningsudvikling og strategi

5 5 deltagerne at de kan bruge resultaterne direkte hjemme i deres egen strategi- og forretningsudvikling. Hvad har det så betydet for forløbet? For det første har vi i forløbet brugt tid på at træde tilbage og se på og greb og de værktøjer vi har brugt undervejs. For det andet har forløbet haft et meget klart sigte på hele tiden at producere meget pragmatiske og praktisk anvendelige produkter. Fx markedsmohar kunnet tage med hjem og indføje i deres egen forretnings- og strategiudvikling. g. deller, TOWS-analyser og teknologiafdækninger, som deltagerne Endelig som det tredje har forløbet selvfølgelig produceret et roadmap: en struktureret og systematisk ramme, der illustrerer de sammenhænge der måtte være mellem forretningsmæssige drivere, anvendelser og teknologier. Nedenfor er selve forløbet vist i form af en tidslinie. Hver workshop sætter ter en iteration eller et sprint i gang, g der typisk forløber over 14 dage. Modellen er inspireret af Scrum fra software-bran- anchen, hvor man løbende itererer sig igennem nem opgaverne i Sprints og vedligeholder en Product-log og og en Product back-log. det, som vi var interesserede e i. Workshop 2 (WS2) 28/09/2010 "Det teknologiske landskab" - Know-how? - Primære og sekunddære teknologi-familier Efterbehandling WS3 15/10/ /10/2010 Workshop 4 (WS4) 02/11/2010 "Vejen frem" - Fremtidige markeder/services (Drivere, barrierer, r muligheder) Udsendelse materiale kickoff (WS1) 01/09/2010 Kick-off - Workshop 1 (WS1) 14/09/2010 Kickoff - "Det strategiske landskab" - Know why? Efterbehandling WS1 14/09/ /09/2010 Efterbehandling WS2 28/09/ /10/2010 Workshop 3 (WS3) 15/10/2010 "Den kritiske sti" - Kritiske niveauer og tidsligheden i (timingen) Efterårsferie 18/10/ /10/2010 Efterbehandling WS4 02/11/ /11/2010 Efterbehandling WS5 23/11/ /11/2010 Workshop 5 - Præsentationsseminar (WS5) 23/11/2010 Præsentationsseminar (åbent arrangement) Afrapportering og kommunikation 01/12/ Virksomhedsopfølgning - Case- og referencemateriale 13/09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/2010

6 6 Forløb Produkter Forløb & metode Forløbet har formet sig som en iterativ odemed proces en række workshops, s, der med forskelligt fokus har afdækket området for sundheds- og velfærdsteknologi: drivere for forretningen og markedet, teknologier, styrker r og svagheder i nuværende position, kritiske niveauer etc. Hver workshop har under en overskrift været en stramt styret proces, hvor formålet har været fokuseret på at frembringe et givent produkt: et hierarki rki af forretningsdrivere, et teknologi-overblik, en TOWS-analyse etc. Forløbet har undervejs fremskaffet en stor mængde baggrundsinformation og beslutningsstøtteværktøjer, som er blevet stillet til rådighed for alle deltagere. Iterativ Proces Metode Metoden der et blevet brugt at at forme forløbet er hentet fra Cambrigde Universitet. Metoden er blevet kaldt T-Plan, fordi metoden T Pl anbefaler at man løbende pendulerer mellem em et forretningsmæssigt ssigt eller kommercielt perspektiv og så et teknologisk k perspektiv. Formålet er at man tvinger sig selv ind i et måske uvant perspektiv pektiv og at man ikke låser sig fast i ét perspektiv. T-et kommer ind, fordi udsvinget mellem de to perspektiver er stort i starten - der er stor divergens - mens de to løbende nærmer sig hinanden. De konvergerer. Selve roadmappet er så den endelige kondensering af denne proces. Kommercielt perspektiv Proces roadmap: Forretning og Teknologi Tid Udvikling af: Services Produkter Forretning Teknologisk perspektiv

7 7 - indbudt eksperter og reviewere. Fase 1 Forberedelse Workshop #1 kation af muligheder og innovation "Hvor skal vi hen?" Fase 2 TRM Workshops og dokumentation Workshop #2 Prioritering og kation af nøgleteknologier "Hvor er vi nu?" Workshop #3 Kritiske niveauer, åbne felter og GAP's "Hvordan kommer vi derhen?" Fase 3 Fokus Workshop #4 Vejen frem - den strategiske mulighed "Hvad kan vi gøre?" Fase 4 - Review og afrapportering Workshop #5 Vkke TRM Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Produkter Workshopplan Baggrundsleksikon (relevante analyser, etc.) Formål: Fokus på markedsafdækning: overordnede markeder og applikationsområder samt hovedsegmenter og kundegrupper Formål: Mapping og kation af nuværende, eksisterende produkter/ services og fremtidige Formål: Mapping og kation af kritiske niveauer og GAP's der skal lukkes før realisering er mulig Formål: Kontekstualisering af det generelle roadmap ind imod den enkelte kke behov Dokumenation og afrapportering til virksomheder, styregruppe og omverden

8 8 Casestory: Hvor er vejen til millionerne i velfærdsteknologien? Nyt marked stiller krav om ny viden Intelligent Systems leverer software til automatiseringsog styringssystemer til industriel anvendelse og har været én af initiativtagerne til virksomhedsnetværket for intelligent logistik som nu drives i regi af BrainsBusiness. 8 virksomheder fra den nordjyske IKT-klynge satte te sig som et kolossalt vækstmarked for danske virksomheder. Det blev en tur, der førte dem vidt omkring og som gav ny erkendelse og klare anvisninger på, hvor vejen i hvert fald ikke går hen. Hvordan oplevede Intelligent relse af spørgsmålene: Er der et marked for os omkring velfærdsteknologi? Hvor stort er det og hvor ligger det? Niki Nicolas Grigoriou har græske aner det afslører navnet hurtigt men der er ikke meget græsk sol og varme i luften denne fredag formiddag i Hadsund. Vi efterlader støvregnen og den novembergrå himmel udenfor og går indenfor hos én af Nordjyllands små in- Niki tager imod og viser rundt i Intelligent Systems hyggelige lokaler med udsigt til Mariager Fjord. Han er én af stifterne og administrerende direktør for Intelligent Systems. Intelligent Systems har sammen med 7 andre virksomheder deltaget i et intensivt forløb der skal afdække vejen ind til vækstmarkedet for velfærdsog sundhedsteknologi. Forløbet er blevet iværksat og arrangeret af BrainsBusiness - ICT North Denmark. BrainsBusiness er et såkaldt erhvervsklyngeinitiativ, der arbejder for at støtte og udvikle det nordjyske IKTerhverv. erv Målet har været at styrke netværket blandt virksomhederne ernee og arbejde fokuseret på at få synliggjort de muligheder og barrierer der er i markedet for sundheds- udpeget som et vækstmarked der burde ligge godt for dansk erhvervsliv. Men gør det nu også det? Er det bare at gå i gang med at dyrke markedet og starte sin teknologi- og projektudvikling? Vil markedet - drevet af fremtidens behov for sundheds- og velfærdsydelser - så automatisk åbne sig for én? Intelligent Systems er en lille virksomhed og vi er dybt afhængige af at være korrekt placeret i værdikæden i vores projekter. Vi er også afhængige af, at vi har et godt netværk, da ens egen opfattelse af markedet og omverdenen godt kan blive alt for enstrenget, hvis man er alene man får simpelthen ikke den bredde i sin markedsfæste omkring velfærdsteknologi er klart øget

9 9 indsigt som er nødvendig. Især ikke hvis man vil begive sig ind i et nyt marked. Der er i øjeblikket et ekstremt fokus på teknologier og løsninger der kan bidrage til løsningen af det dilemma vi som samfund står overfor: vi færdsydelser, men der er færre hænder og ressourcer til at løfte opgaven. Det er en udfordring hvori intelligent logistik og optimeringsløsninger bør have en central plads. Vejen ind til velfærdsteknologien er den der? Intelligent Systems har allerede høstet de første projekterfaringer indenfor Sundhedsområdet, men er meget bevidst om at skal den del af projekt porteføljen være større, så kræver det et strategisk sigte: Selvom vi er en lille teknologivirksomhed så bruger vi faktisk en del kræfter på at tænke og arbejde med tingene på et strategisk niveau. Vi har teknikker som balanced scorecard i værktøjskassen, men på området for sundheds- og velfærdsområdet er vi nødt til at søge eksterne partnerskaber og netværk det er lidt svært at brainstorme bare med sig selv Niki Grigoriou er også klar i mælet om hvad han havde af forventninger til forløbet: Det er en udfordring at håndtere kompleksitet og vi risikerer ikke at se rigtigt i forhold til markedet og de tekniske løsninger vi skal levere. Jeg synes dette forløb har været spændende fordi vi har været 8 virksomheder, der sammen skulle tegne et fælles roadmap for hvordan vi så vejen frem og hvilke barrierer vi kunne se og ikke værket - med en fælles indsats og på et neutralt grundlag - kunne skabe et fundament for fremtidigt samarbejde. Det er spændende e om vi kan løfte den opgave og om vi nu ser mere ens på markedet for sundheds- og velfærdsteknologi eknologi nu hvor vi har et fælles roadmap. Det vil vise sig. For mig er der ingen tvivl om at vi nødvendigvis må samarbej- arb de for at få et mere stabilt fodfæste. Et landskab for Sundheds- og velfærdsteknologi Forløbet har igennem 5 iterationer ion gradvist tegnet et mere og mere e detaljeret ere billede, som virksomhederne har kunnet n tage med hjem og implementere entere i deres egen forretnings- og strategiudvikling. Der er blevet skabt kolossalt meget information igennem forløbet meget mere end vi som enkeltvirksomhed ville være i stand til at fremskaffe. Med roadmappet har vi fået en struktur og ramme til at håndtere informationerne i. Vores forståelse for hvad der skal til for at opnå et markedsfæste omkring velfærdsteknologi er klart øget. Vi har også kunnet rekvirere ressourcer og ekspertviden, som vi som enkelt-virksomhed og Intelligent Systems måske ikke ville tænke på at inddrage. For eksempel har vi via indlæg fra eksterne fået et indgående indblik i hvordan projekteringen af super-sygehuset i Skejby er forløbet og hvordan udbuds- og leverandørstrategierne ser ud til at forme sig. Det roadmap ville vi nok selv have svært ved at tegne. siger Niki. Bedre kommunikation er første gevinst Forløbet er blevet afsluttet med, at hver virksomhed har udarbejdet en forretningsplan, hvor roadmappet for sundheds- og velfærdsteknologi jo så har skullet stå sin prøve i sit møde med virkeligheden. Men alene vejen hertil har været lærerig. Niki Grigoriou iou konkluderer: Det har jo været en fuldstændig styret proces vi har været igennem indtil nu. Der har været synlige produkter efter hver workshop og det er motiverende, men også åen nødvendig forudsæt- ning for at vi kan bruge resultaterne efterfølgen-erføde. Jeg ser jo en chance for at vi hos Intelligent Systems kan få en langt bedre kommunikation internt og eksternt ern omkring vores strategiske retning ng måske kan jeg gendda få de mere teknisk motiverede nørder til at interessere sere sig for vores forretningsudvikling griner Niki. Intelligent Systems er et projekt- og konsulent- ninger, der ligger i krydsfeltet mellem robot-teknologi og it-systemer indenfor nfor især 3 markeder: Industriel automation & logistik; Sundhed; Energi & forsyning. Intelligent Systems leverer intelligente løsninger til styring, dataopsamling og visualisering til f.eks. postsortering, automatisk lagerstyring eller automatiserede produktionslinjer Virksomheden har 8 ansatte samt et antal freelancere tilknyttet. Hjemmeside: Kontaktperson: Niki Nicolas Grigoriou, intelligentsystems.dk

10 10 Casestory: st GateHouse A/S ved at det er risikofyldt at være en mindre, dansk teknologivirksomhed. GateHouse har med succes placeret sig solidt i værdikæden den omkring satellitkommunikationsudstyr ved at lave noget af verdens bedste protokol-software. Men som projektudviklende teknologivirksomhed kender GateHouse alle de risici der er forbundet med at skulle vælge projekter og teknologier. GateHouse har sammen med 7 andre logistikvirksomhed tegnet et roadmap for adgangen til markedet for Sundheds- og Velfærdsteknologi. Hvis der er et marked, hvordan ser det så ud? Og hvilke teknologier og projekter skal man som virksomhed satse på, hvis man skal trænge igennem? I denne case giver Kresten Tang Andersen, der er forretningsudvikler hos GateHouse, sine bud på hvad især teknologi-virksomheder kan tage op af værktøjskassen Technology Roadmapping til at foretage bedre og mere sikre valg af projekter og teknologier. Succes med satellitter Mange virksomheder gør sig den erfaring, at det er rigtig svært at vurdere sin indsats på et givent marked i forhold til de teknologier man råder over. En erfaring GateHouse også har andel i: r a igen, bare t f ste GateHouse er jo på godt og ondt en præget af sin historik. ik. Da man i sin tid tog en beslutning om at satse på protokolsoftware okols til satellitkommunikationsudstyr så - ring i værdikæden, som man siden har kunnet udbygge. Men det var også en beslutning, der blev taget af konstatere at vi ikke har en kinamands chan- få, visionære og handlekraftige personer. Markedet var - relativ lille med få spillere og værdikæderne var stadig under opbygning. I dag er betingelserne anderledes. Hvis GateHouse fx vil etablere sig indenfor Sundhedsog velfærdsteknologi er vi nødt til at gå anderledes til værks. Markedet er anderledes, værdikæderne ligger på kryds og tværs og interessenterne er mange og har ofte modstridende interesser. Så selvom man ramte rigtig sidste eller forrige gang, så er det ikke givet at man gør det igen. siger Kresten De solide kernekompetencer som GateHouse besidder omkring softwareudvikling generelt, tracking og overvågning har man via 360 graders sonderinger scopet mod en række forskellige domæner. Ofte er beho- risk-management giver rigtig god mening sammen med intelligent overvågning af infrastruktur såsom pipelines eller hav-vindmøller, hvor GateHouse kan bidrage med spændende løsninger. Men vi har ikke altid det fulde Der er ingen garanti anti for at ramme rigtigt igen, bare fordi man ramte rigtigt første gang

11 11 overblik over alle markedsmekanismerne. Ofte rangordner vi teknologivirksomheder de tekniske argumenter øverst og de markedsmæssige i bunden. Her kunne vi af og til godt bruge en mere velafbalanceret argument-vægtning. fort- Hurtigere og bedre beslutninger? Forløbet med at lave et industrielt roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi har været en chance for GateHouse til dels at få en hurtig sondering af et potentielt marked og dels til at få metoden Technology Roadmapping tættere på. Vi skal jo ikke kortlægge det hele bare for at konstatere at vi ikke har en kinamands chance! Udfordringen er jo at få en effektiv scanning op at stå, så vi langt tidligere og uden alt for store skal gå. Ønske scenariet for os er, at vi kunne få en metode og proces der på 14 dage eller en måned kan front-loade vores beslutningsproces med kritiske parametre, så vi kan tage en beslutning om at køre eller ej. Præcis denne udfordring deler GateHouse med mange andre små og mellemstore virksomheder, der på den ene side har begrænsede ressourcer, men som på den anden side er nødt til at være afsøgende i forhold til nye markeder og teknologier. Det har været inspirerende at arbejde med selve formsproget for roadmappet. Det roadmap vi er endt ud med er ikke 50 siders tung tekst. Det visuelle element og måden at arbejde på er meget appellerende og det visuelle åbner for fortolkning og dialog. Det har været godt. Til gengæld synes jeg ikke de eksperimenter vi lavede med inddragelse af digitale sociale værktøjer og web 2.0 havde den samme energi og dynamik, som når vi stod foran whiteboardet og tegnede og diskuterede sammen. Men det er nok også en generations-ting. erations- ler Kresten Tang Et kort og en vej fra A til B Markedet for Sundheds- ds- og Velfærdsteknologi og bliver af mange udråbt som et enestående nde vækstmarked for danske virksomheder. rog mens virksomhedernes es roadmap har afdækket og anvist en mulig vej for industrivirksomheders ind i dette e marked, har det også udpeget mange barrierer. Især for virksomheder, der i dag ikke er repræsenteret er i dette te marked eller har et svagt netværk ud i det. For det første har arbejdet med roadmappet givet os et netværk med 7 andre virksomheder, e der har været med på samme rejse igennem processen med at skabe dette roadmap. Det er i sig selv værdifuldt men vi har også med metoden fået inspiration og konkrete værktøjer til hvordan vi kan forbedre vores porteføljestyring, så vi kan optimere på den forretningsudvikling vi har gang i hjemme i virksomhederne. fortsætter Processen har baseret sig på workshops, hvor deltagerne igennem konkrete øvelser og samarbejde har været de udførende og aktive i arbejdet. En arbejdsmetode der har haft til formål at øge ejerskabet til roadmappet hos de deltagende virksomheder og som også har haft til formål at styrke de sociale bånd. Kresten Tang Det har jo været en stærkt styret proces vi har været igennem med en styrmand og det har været 8 virksomheder fra logistikområdet men med forskellige perspektiver på området. De mange perspektiver har givet et bredt indblik og givet anledning til mange uventede men også nyttige betragtninger. er. - - derne med vores konkurrenter! Det overordnede formål med netværkssamar- r- bejdet BrainsBusiness er at være en platform for yderligere forretningsskabelse ng for den nord- roadmap er den del af denne ambition. Kresten virksomhederne og altså også GateHouse kan spille le her: Jo mere ekstern orientering ng vi kan få på vores innovation jo bedre! Innovationen n skal komme i forhold til kunder, konkurrenter og kolleger i branchen. Når man står overfor et nyt marked som her, er ét af de første spørgsmål man skal stille sig: Har vi overhovedet det netværk, der skal til? Vi har i dette forløb haft et bredt netværk at trække på som et kollektiv. Det netværk Fakta om GateHouse værende administrerende direktør Michael Bon- software til kommunikationssystemer. Virksomhedens aktiviteter fokuserer sig indenfor 3 forretningsområder: satellitkommunikation, tracking og overvågning samt rådgivning indenfor kommunikationsteknologi til militær anvendelse. Hjemmeside: Kontaktperson: Thomas S. Jensen,

12 12 AAL - Ambient Assisted Living Hvad er et roadmap? Et technology roadmap forbinder teknologi med planlægning og timing ing af forretningen. Timing i forhold til modenhed, markeder og investeringer og skal gøre én i stand til at kunne overskue virksomhedens muligheder for valg af teknologier og markeder. Det er en proces og et værktøj der skal gøre virksomheder i stand til at skifte mere eller ler mindre vilde gæt ud med sandsynligheden og chancen for succes og minimerer risici. Hvorfor lave et technology roadmap? Teknologier og markeder ændrer sig stadig hurtigere. Spillereglerne ændrer sig og i dag er den enkelte virksomhed og industri nødt til at se ud over sig selv. Samfundsmæssige, økonomiske og politiske trends påvirker hele tiden den kurs vi sætter for vores organisation og vi er måske nødt til at søge nye partnerskaber for at oppebære vores teknologi-strategier. Og så er der alt det uforudsete; de disruptive elementer som vi ikke forudså eller kunne forudse. Finanskriser eller lokale organisatoriske forandringer AAL 4Persons der vender op og ned på prioriteringer. Nye teknologier lanceres og der byttes om på magtforholdene i ellers kendte, stabile markeder tænk blot på hvad der sker for musik-industrien i disse år. Hvornår skal man lave sig et roadmap? AAL on_the_move Nogle få nøgle indikatorer kan være med til at signalere, at der er behov for at styrke en virksomheds parathed overfor fremtidens udfordringer og strategiske beslutninger: Efterspørgslen på et marked, som en virksomhed eller branche ser- mest betydende drivere eller barrierer i et marked under opbygning eller nedbrydning. Men hvilke? Man står i sin virksomhed overfor en strategisk korsvej i forhold til at gå ind i et nyt marked Virksomheden står foran at skulle indoptage nye teknologier og kompetencer til et nyt projekt

13 13 Man har en har en klar vision om virksomhedens plads og rolle i et fremtidigt marked, men ingen strategi eller plan for at nå dertil Virksomheden står med store usikkerheder omkring hvilke teknologier og applikationsområder fremtidige markeder vil efterspørge. Og ikke mindst: hvornår? Hvad giver et technology roadmap? - - de hårde og bløde teknologier, der er nødvendige for at indfange fremtidige e gevinster og muligheder. Det kunne fx styrke på den måde, at det giver virksomheden et værtøj til løbende som en integreret del af de løbende projekt-aktiviteter ved at bruge roadmaps i den interne og eksterne kommunikation. Roadmaps inviterer til dialog og et roadmap bliver altid styrket ved at blive udfordret. Endelig er roadmaps et godt værktøj til at skabe konsensus i et projekt eller organisation. Som inspiration tog forløbet udgangspunkt i roadmappet for Ambient Assisted Living, som er et resultat af ALLIANCE. Her er AAL-roadmappet - der er meget omfattende - illustreret i et visuelt roadmap.

14 14 Resultater Funding Resultater & produkter Forløbet har afskallet en række produkter og resultater. Overordnet set skal roadmappet gøre den enkelte virksomhed i stand til bedre at vurdere sin forretningsmæssige indsats hen imod markedet for Sundheds- og Velfærdsteknologi. Den vej har gruppen forsøgt at tegne et roadmap i form af en sti op ad et bjerg. Denne sketch-up er gengivet til højre. skal man starte eller accelerere sin produktudvikling for at nå et givent time-to-market? Skal man gå alene eller skal man fra starten søge sammen i partnerskaber og konsortier for at sprede risikoen og trække kompetencer, som man mangler, tættere på sin egen organisation? Endelig skal der projektfaser og initielle teknologiudvikling? Den initielle fase Til at understøtte dette har roadmappet skabt en række resultater og produkter: En oversigt over hvad markedet eller markederne for Velfærdsteknologi kunne bestå af En TOWS-matrix, hvor en traditionel SWOT-analyse danner grundlag for en diskussion af den strategiske platform, som man kan angribe teknologi- og markedsområdet fra En markedsmodel, der udpeger centrale segmenter og de performance-drivere, der er gældende i disse segmenter Et roadmap over den funding økonomisk eller vidensmæssige - som virksomheder kan søge til de første projektfaser Overblik Drivere Markedsmodel Barrierer nition af velfærdsteknologi Eksempler på de value propositions eller værdifremsættelser, man som virksomhed skal kunne opstille, for at få markedet i tale. - niveau vurderer hvor og hvordan man vil angribe markedet for velfærdsteknologi: Driver-hierakier, der bryder de overordnede markedsdrivere ned i mere granulerede del-drivere, der typisk ligger tættere på hvad en virksomhed med et industrielt perspektiv vil kunne genkende. Teknologi-hierakier, der bryder teknologikoncepter eller teknologifamilier ned i enkeltteknologier. Dermed kan virksomheden vurdere hvor stor del af dens eksisterende teknologibase, de evt. kan tage med i den videre produktudvikling. Værktøjer til systematisk at opstille teknologier, services og produkter i et matrix til at overskue og vurdere hvilke produkter/services, der har det umiddelbart største potentiale til migrering over imod en setting af velfærds- og sundhedsteknologi Til generel vurdering og beslutningsstøtte Roadmappet med drivere, teknologier og anvendelser er samlet i en større ramme, hvor man kan facilitere diskussioner og levere beslutningsstøtte. Dette roadmap er lagt i et interaktivt dynamisk værktøj, hvor man kan illustrere markedsdriveres indvirkning på anvendelser og lægger forskellige vurderinger ind af egne kompetence-niveauer og anslået modenhed af fx

15 15 teknologier eller hvilken sikkerhed ed man lægger i en given prognose. Et solidt katalog af centrale kilder omkring Sundheds- og Velfærdsteknologi Et dynamisk roadmap, der i form af konkret interaktion n eller i screencasts, der illustrerer eller fortæller historien om hvilke sammenhænge og dynamikker der er på spil i dette potentielle marked Værktøjer og skabeloner til beskrivelse af forretningsplaner og opstilling af deciderede der e markedsmodeller med beskrivelse af værdikæder, segmenter, leverancekanaler erancek ducerde gruppen denne sketch-up. Den valg og barrierer, som man skal forbi. Fx skal man have funding i tanken til turen? Skal man køre alene eller i et konsor- - nemlig den domæne-viden der tilsynela- sig inden for dette marked. Hvad med udbud og SKI nu hvor det er offentlige kunder etc. etc.

16 16 Pres på arbejdskraft Drivere Brugerkrav Drivere re for velfærdsteknologi og Én af de første iterationer i forbindelse med arbejdet med roadmappet havde som hovedfokus at afdække driverne rne for velfærdsteknologi. Hvad er det der trækker markedet og adoptionen af løsninger nger og teknologier? En intensiv workshop uddrog alle de drivere, som gruppen kunne identi- med egne hypoteser og erfaringer. Resultatet var en række driver-hierakier, era som efterfølgende er blevet repræsenteret i det samlede roadmap. Øge livskvaliteten hos de ældre og plejekrævende Spare og effektivisere Stigende konkurrence på pleje Globalisering Brugerkrav Pres på arbejdskraft Hver hoveddriver er blevet yderligere brudt ned for at få en større forståelse for driverens anatomi og dybde. Det har især vist sig nyttigt at arbejde på denne måde med de meget kvalitetsbårne drivere, som fx at øge livskvaliteten hos brugerne af teknologien. Denne driver bliver nemmere at arbejde ret. Fx at øget livskvalitet kan opnåes igennem øget mobilitet, i at skabe tryghed i at være hjemme og igennem bedre kommunikationsmuligheder. Dermed måske være i stand til at nedtone frygten for ensomhed, som også står som en central driver. Øge livskvalitet hos de ældre og plejekræv- ende Globalisering Stigende Sgede konkurrence på pleje - vere eller udfordre den tilgang til velfærdsteknologi, der er allerede er lan- ceret fra forskelligt hold. Øvelsen her skulle alene give virksomhederne Spare og et langt klarere billede af, hvad velfærdsteknologi handler om og effektivisere tager sigte efter. Nemlig det borgernære og mulige løsninger på en række store demo- Da roadmappet senere i processen viste sig at bevæge sig over imod sundhedsteknologi og sygehus-sektoren via den opstillede markedsmodel ny aktualitet og arbejdet med at udarbejde og dokumentere dem kom pludseligt dobbelt tilbage.

17 17 Driver hierakierne blev lavet i 2. iteration af forløbet. Det er typisk her i forløbet at informationsmængden kan virke overvældende og en anelse en intensiv eftermiddag efterlod erlod store ark overtegnede med noter og optegninger og vidnede om mgode diskussioner. Der forestod bagefter en større efterbehandling af materialet.

18 18 Målgrupper Markedet Markedsmodel Kundegrupper Markedet - er det der? Medico Roadmappet og de markedsmodeller, r, som forløbet har produceret, tegner et billede af et meget, meget differentieret eller forskelligt marked og segmenter. De performance-faktorer der gør sig gældende i ét markedsseg- e -området og det etablerede sundhedsvæsen. Til gengæld ser det ikke ud til at disse krav har samme betydning omkring alle dele af velfærdsteknologi, hvor enkel betjening, lav pris og komfort er langt mere betydende. Endvidere er målgrupperne og kundegrupperne vidt forskellige i hvert segment. Det fortæller noget om at man fx ikke kan forvente at kunne ramme forskellige budskaber, der skal ud til vidt forskellige modtagere: Fra specialuddannede sundhedsfaglige, hvis det er medico-relateret og privat slutbrugere, hvis vi er i velfærdssegmentet. For at kunne differentiere og adskille markedsdriverne er der blevet arbejdet med markedsmodellen, der ses her til højre. vil naturligvis se forskellig ud alt efter den enkelte virksomheds egen vurdering, størrelse og placering i værdikæden. Som nævnt er roadmappet forløbige konklusion, at der for den konkrete kreds af virksomheder ikke umiddelbart er et marked - hverken kommercielt eller projektmæssigt - indenfor området for velfærdsteknologi. Der kan komme ét og via roadmappet ved man nu hvilke indikatorer man skal holde øje - ked indenfor dele af sundhedsområdet og omsorgsområdet. Det er begge S dh d IT områder med store logistikmæssige sige udfordringer, og hvor der er et stort fokus på drift og kvalitet. Temaer der ligger indenfor kernekompetencer ek for V elfærd Omsorg

19 19 Medico Sundheds-IT Omsorg Velfærd Barrierer: Høje krav til kvalitet, præcision, cering af produkt og proces. Dyr special viden (klinisk) Muligheder: Høj pris, loyale kunder og sikre værdikæder. Målgruppe: Hospitalerne og enkeltafdelinger Kundegruppe: Specielle sundhedsfaglige, Barrierer: Stort ønske om konsolidering Muligheder: 2 dele: 1) Administrative systemer (EPJ og personale/udstyrs administrative systemer) 2) Fag- og laboratorie-systemer Moderate krav til cering og standarder. Målgruppe: Regionerne Kundegruppe: IT-chefer og systemplanlæggere Barrierer: Svær organisation af navigere e i Muligheder: 2 dele: e: administrative systemer og systemer til styring og planlægning af ressourcer (Smart planing) Relativ lav teknologisk modenhed Målgruppe: Kommunerne Kundegruppe: IT-funktioner og planlægningsfunktioner Barrierer: : Rettet mod slutbrugere, så hvor er distributionskanalen? Muligheder er Få eller er ingen standarder a eller formelle krav Teknologisk ogisk platform baserer r sig på forbruger-elektronik og slut-bruger services Målgruppe: Borgere Kundegruppe: Borgere (sekundært visiteringsansvarlige) Markedsmodellen der oprindelige udgangspunkt med inspiration i roadmappet for Ambient Assisted Living, som EU s 7. rammeprogram ALLIANCE-initiativ har publiceret. Én af pointerne her er netop, at én af udfordringerne er det uhomogene marked og de vidt forskellige performance-parametre, der gælder indenfor hvert segment. Aftagere

20 20 SWOT Styrker TOWS - de strategiske valg Interne styrker - Strenghts Interne svagheder Weaknessesesses Eksterne muligheder Opportunities Eksterne e trusler Threats Sundheds- og velfærdsvæsenet Marked Nye kunder Marked Veludviklet velfærdssystem Har vi overhovedet en slut-bruger Krav fra brugere (Livskvalitet) Store strukturelle Muligheder forskelle i de nationale Tna rusler Unik værdikæde i sundhedsvæsenet i DK Ikke repræsenteret i eksisterende vær- Meget undersøgende kunder villige til markeder (Primær-sekundær-tertiær sektor) dikæder teknologi Udsigt til nul-vækst i det offentlige Bevidsthed om at nye ting skal til Vi taber markedsandele set i et OECD- mod velfærdsteknologi Finansiering perspektiv OPS Åbning for brugerbetaling og fremmed Betaler og forbruger ikke den samme Rammer for OPS tilstede fonde) Politisk markedsplads Funding til tidlige projektfaser Store barrierer i OPS De store kommer hvornår kommer de? For få passende innovationsmodeller Krav til det offentlige Manglende risiko-villighed Erhvervsmæssige Krav om optimering Virksomheder ser sig blinde på OPS og Erhvervsmæssig styrkeposition indenfor Kritisk masse Store incitamenter for tele-care (antallet af funding når de bare kunne gøre det velfærdsteknologier og løsninger Mange små virksomheder liggedage skal ned) Region Syd er løbet med Erhvervspolitisk velvilje 40 mia. kr. afsat til sygehus bygger (20% velfærdsteknologi -dagsordenen i DK Finansiering til teknologi) Eksisterende værdikæder under opbrud For lidt innovation De befolkningsmæssige ændringer, den Brugerne oplever ikke et velfærdsløft Omkostninger Marked under opbygning (kvalitet) os tidligere end vores markeder (Det For dyre løsninger der kommer fra sundheds/medico-verdenen Internationalt marked Opgaveglidning imellem de sundhedsfaglige dyre løsninger ind i et lav-pris marked Gode forudsætninger DK er kendt I dette marked for vores velfærdssystem forhindrer nye løsninger / insisteren på faggrænser Kunden Stor offentlig sektor Fokus på slut-kunden Stærk forskning Fragmentering Højt ambitionsniveau for kunderne villighed Høj kompleksitet i processen tykt De store kommer hvorfor kommer de? Markedsfragmentering til behandling og dermed invester- domæne-videnslag Fragmenteret branche ing Manglende kendskab til MTV Politisk Stor politisk velvilje Ingen standardisering Modningstakten er for langsom Svagheder

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Rapport udarbejdet for Dansk Arkitektur Center som led i projektet Danish Resources finansieret af Realdania og støttet af byggeriets

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere