VISION. Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION. Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm"

Transkript

1 VISION Christianshavns ønsker for fremtiden på Papirøen Christiansholm

2 Havnens juvel Christiansholm, i folkemunde Papirøen, er hovedstadens mest attraktive udviklingsområde - en juvel i havnen. Den ligger mellem Nordatlantens Brygge og Dokøen med Operaen - og har udsigt til Skuespilhuset, Nyhavn og Amalienborg. Papirøen er en del af Christianshavn. I lokalplanen fra 2000 er Papirøen udlagt til boliger, til serviceerhverv som hoteller, restauranter og udstillingsvirksomhed og til offentlige formål såsom museer og anden kulturel virksomhed, maritime fritidsanlæg mv. Mindst 50 pct. af etagearealet skal være boliger, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 150. Christianshavnerne og Christianshavns Lokaludvalg ønsker en lignende fordeling i de kommende planer. Christiansholm kaldes Papirøen, fordi den har huset Pressens Fællesindkøbs papirlager i mange år. Hallerne er indtil 2018 lejet ud til bl.a. Experimentarium, gallerier, en stor restaurant og et parkeringshus. Endnu ligger også Canal Tours og Nettobådene med værk steder og turbåde her.

3 FOLKELIG MANGFOLDIG TILGÆNGELIG Christianshavnerne og andre interesserede er kommet med mange ideer til den fremtidige brug af Papirøen. Fælles for dem alle er ønsket om, at Papirøen bliver et modstykke til de elitære kultur institutioner og dyre ejerboliger i havnen: At den bliver folkelig, mangfoldig og tilgængelig. Christianshavns Lokaludvalg har valgt at fremme tre forslag: Helårs havnebad i bæredygtigt byggeri med energivenligt opvarmet havvand. Badet omgives af folkelig basar med småhandlende og wellnesscentre Historisk videns- og oplevelsescenter om Danmark som kolonimagt og imperium Almene boliger, hvoraf en del er specielt tiltænkt seniorer. Boliger udgør ca. 50% af etagearealet. Papirøen som den ser ud nu med de dominerende lagerhaller Papirøen omfatter m 2 og ejes af By & Havn. Det gamle materielog kedelhus, der dypper sig i kanalen ved Netto-bådene har høj bevaringsværdi (trin 3), men er ikke fredet.

4 Helårs havnebad med basar og bystrand Havnebadet skal vise København som et miljømæssigt foregangsland, der kan skabe traditionelt miljømæssigt belastende projekter på en ny, bæredygtig måde og har som målsætning at være socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt ved at give plads og oplevelser til mange forskellige københavnere og danske og udenlandske turister samt bidrage til møder og nye fælleskaber at vise nye energiløsninger ved etablering, udformning og drift at skabe et projekt, der kan drives med få driftsmidler. Forslag fra Initiativgruppen Havnebad, der består af arkitekter og entreprenø rer. Det blev fremlagt på et borgermøde. Et bæredygtigt, internationalt markant byggeri med energivenligt opvarmet havvand opføres ud mod Inderhavnen som et helårs havnebad, hvorfra det er muligt at svømme ud i selve havnen. Badet omgives af folkelig basar med småhandlende og wellness-faciliteter som dampbad, massage og skønhedspleje.

5 Folkebadet foreslås brugerstyret med høj grad af selvforvaltning og omgivet af basar og madboder som Basar Vest i Århus og torvehallen i Brick Lane i London. Aktiviteten i signaturbyggeriet er primært rettet mod lokalbefolkningen i hovedstadsområdet.. Indtægter kan fx komme fra Stadepladser Caféer, basarbutikker og wellnesscentre Entré Energiproduktion fra solceller og varmepumper til resten af øen og til forsyningsselskaber Kommunal driftsgaranti. De nye finkulturelle byggerier Operaen og Skuespilhuset, fik fondsstøtte på over 3 milliarder kroner. Det burde være muligt at opnå fondsstøtte til et folkekulturelt byggeri på 300 mio. kroner. Havnebadet kan fx organiseres som en erhvervsdrivende fond, forening eller selvejende institution med almennyttig/socialøkonomisk fundats helst med lokale rødder. med frivillighed, aktivering, uddannelse og selvforvaltning.

6 Kolonihistorisk Center Forslaget er kommet via Christians havns og Indre Bys idékonkurrence om havnen Kolonihistorisk Center er et videns- og oplevel ses center og en helt ny dansk kulturinstitution. Danmark har været verdens næststørste kolonimagt. Christianshavns og Indre Bys arbejds pladser og rigdomme blev fra 1600-tallet skabt via kolonier og trekanthand len, bl.a. med slaver, i godt 300 år. Købmandsgårde og palæer i København blev bygget i denne periode, og trekanthandlen skabte mange arbejdspladser til byens borgere i bl.a. sukkerfabrikker, våbenproduktion, ved søfart og skibsbyggeri samt i den flåde, der beskyttede handlen. Der findes i dag ingen samlet præ sen tation af dansk kolonihistorie med de nordatlantiske øer Grønland, Island og Færøerne, De Vestindiske Øer, Guldkysten i Vestafrika og Trankebar i Indien. Vi mangler et sted, hvor vi kan opleve slavernes, sømændenes, sukker- og skibsværftsarbejderens tilværelse ude og hjemme i de 300 år, der danner baggrund for vores relative rigdom. Kolonicentret vil med den rette arkitektur og indhold kunne skabe international opmærksomhed. Slaveskib, der sejlede mellem Christiansborg i Guinea og Dansk Vestindien og medførte 450 slaver. Bemærk de tre luftkanaler til slaverne under dæk. Et slaveskib kan placeres i Snedkergraven som en del af Kolonicentret.

7 Kongeporten kan vise sig i al sin pragt, når Kolonicentret placeres overfor. Kongeporten er den tidligere adgang til Arsenaløen man sej lede til Christians holm, der havde bro til Arsenaløen. Papirøen ligger i forlængelse af Christianshavn med de store købmands gårde og pakhuse, der vidner om købmænd og virksomheder, som le ve de af handel på de danske kolonier. Historien om Christians havns og dansker nes forbindelser til omverdenen kan her fra Papirøen passende fortælles, opleves, per spektiveres til nutiden og anspore til debat om fremtiden. Forbilledet for Kolonicentret er fx Apartheid-museet i Johannesburg med dets fokus på de sanse mæssige oplevelser ved apartheid. Danmark solgte slaver for sukker og kaffe. På De Vestindiske Øer er der fx fortsat danske person- og gadenavne, og flere taler dansk. Tiden er blevet moden til at se fortiden i øjnene. Ønsket med kolonicentret er at sætte fokus på samfundsudviklingen gennem en alsidig fremstilling af den vestlige verdens kolonihistorie. Centret vil give de besøgende mulighed for med mange forskellige sanser at opleve, hvordan livet formede sig i den tid. Kolonihistorisk Center kan fx drives af en fond til formålet og anlægges via offentlige midler fra stat, kommune og EU samt fondsmidler.

8 Almene boliger - med øremærkede seniorboliger Vi mangler boliger til almindelige mennesker i Københavns Kommune og især her i den indre del af Københavns Havn. Lokaludvalgets borgerundersøgelse viser, at boliger der er til at betale, er et udtalt ønske hos christianshavnerne. Dels på grund af priserne - i det seneste bolig byggeri på Krøyers Plads på Christianshavn koster ejer lejlighederne 5-17 milloner kroner. Dels fordi boligmassen i bydelen meget langt fra er ældre venlig og derfor tvinger flere til at flytte af helbreds mæssige årsager. De senere års byggeri i Københavns Havn - og især den indre del af havnen - er præget af eksklusive ejerlejligheder og virksomheds domiciler.

9 Københavns Kommunes mål er, at 20% af samtlige boliger i byen skal være almene og til rimelige priser. Mellem 2000 og 2012 har kun 11% af boligerne været almene og den samlede procent af almene boliger har været for nedadgående. Nye og planlagte almene boliger ligger alle i byens udkant. Christianshavnerne ønsker, at der på Papirøen - i centrum af byen - kommer boliger til mennesker uden stor formue eller høj indtægt. Alment boligbyggeri med seniorboliger på Papirøen kan medvirke til, at Christianshavns seniorer får mulighed for at blive boende i bydelen, samt at Københavns Kommunes overordnede målsætning om flere almene boliger kan fastholdes, også her i centrum af København. Det har været fore slået, at boligblokkene bliver forbundet parvis med en glasoverdæk ning, så der skabes frirum mellem dem. Boligerne bør have optimal vandudsigt og lysindfald.

10 Historien om Papirøen Som de fire øvrige øer, der udgør Holmen, blev Christiansholm anlagt ved opfyldning på mudder og sand på det lavvandede område. Flåden erhvervede den i 1723, men solgte den fra i Christiansholm har i mange årtier været hjemsted for dagbladenes papirlager, der blev opført i Der har været lukket for offentligheden, fordi Pressens Fællesindkøb gjorde brug af TransDania, et skib fra internationalt farvand, der af sikkerhedsgrunde medførte terrorsikring. Pressens Fællesindkøb havde lejemålet til 2018, men opsagde det uventet allerede i Hallerne er nu lejet ud indtil 2018, og øen skal her efter udvikles til en ny bydel. Indtil da vil de største haller huse Experimentarium, en stor restaurant og et parkeringshus. Christianshavn vokser. I politisk forstand omfatter Christianshavn nu også Holmens fem øer samt Margretheholmen, hvor der for øjeblikket stadig bygges, og Refshaleøen, som først byggemodnes engang efter Det er nu og på Papirøen, at Christianshavns borgere har mulighed for at få indflydelse på udform ningen af en ny bydel i bydelen. Christianshavns Lokaludvalg vil gennem Borgerrepræsentationen samt andre offentlige instanser forsøge at få gennemført den vision for Papirøen, som en stor del af byens befolkning har været med til at udforme.

11 Borgernes holdninger Hvad borgerne gerne vil have Forslag fra debatvognen Christianshavns Lokaludvalg har - delvist i samarbejde med Indre By Lokaludvalg - gennemført flere borgerundersøgelser, herunder flere borgermøder, idekonkurrencer og har derudover involveret flere grupper studerende fra RUC, studerende fra arkitektskolerne i København og Århus, PRO Arkitektur, organisationen GIVRUM.NU, HavneForum København, Friluftsrådet, Scenekunstnere uden Scene (SUS). En gruppe studerende fra RUC indsamlede borgernes holdninger, blandt andet via personlig dialog omkring en debatvogn flere steder på Christianshavn og i Indre by. Nogle eksempler på dette ses ovenfor. Kontorer, ejerboliger, hoteller og parkeringspladser udgjorde 66% af det, borgerne ikke ønskede.

12

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde.

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde. Den levende havn Gennem årene har mange forskellige planer for Københavns havn været udarbejdet, ofte i stor detaljerigdom. På trods heraf er Københavns Havn stadig ikke velfungerende og har store uudnyttede

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling Arealudviklingsselskabet I/S Status over byudvikling Indhold Side 5 7 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 24 24 25 26 28 Forord Københavns Havn Hovedopgaver og fokusområder

Læs mere

UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE?

UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE? UDSIGT TIL BORGERINDFLYDELSE? - Papirøens fremtid! Udarbejdet af: Vejleder: Kristian Lønborg Andersen Peter Hegelund Skriver Martin Rambusch Jakobsen Ove Bitsch Olsen Institut: Niels Wilken Silkjær Pedersen

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg:

Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: PANTEREN 'Panteren er Vordingborg OG regionens nye oplevelsessted for kultur, idræt, uddannelse og erhverv Slogan: Panteren giver

Læs mere

Højhuse på Christianshavn Krøyers Plads

Højhuse på Christianshavn Krøyers Plads Hvad du kan gøre hvis du er imod projektet Skriv mails og breve til politikerne i Borgerrepræsentationen og udtryk din protest mod projektet. Du kan finde deres emailadresser på http://www.kbhbase.kk.dk.

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2005. Skagen Kommune

KOMMUNEPLAN 2005. Skagen Kommune KOMMUNEPLAN 2005 Skagen Kommune INDHOLD Forord, Om Kommuneplanen side 3 Vision og værdier 4 Overordnende mål 5 Indsatsområder Fisk 10 Turisme 12 Bosætning 14 Muligheder 16 Hovedstruktur 18 Kommunale kerneydelser

Læs mere

Vision for Bryghusprojektet

Vision for Bryghusprojektet Bryghus projektet Vision for Bryghusprojektet Med Bryghusprojektet skabes et nyt og ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i byen. Bryghusprojektet bliver centrum for en række nye broforbindelser, der

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY

STRATEGI FOR DEN HVIDE KØDBY K*DBY EN 374 9 5 3 1 31 39 41 43 45 49 55 57 63 69 75 79 85 89 93 100 94 86 78 68 60 54 52 50 48 24 30 28 30 34 36 38 46 48 50 17 15 6 20 22 24 40 32 44 42 40 97 81 0D 84A 84B 84C 84D 84E 84F 84G 84H 84K

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Det gode kulturbyggeri

Det gode kulturbyggeri Det gode kulturbyggeri 7 cases MULTIMEDIEHUSET Udarbejdet af NIRAS Konsulenter A/S for Multimediehuset Århus Kommunes Biblioteker Januar 2006 Layout: NIRAS Konsulenterne A/S Uddrag må kun gengives med

Læs mere