Fastholdelse af hjerneskaderamte på arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelse af hjerneskaderamte på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Fastholdelse af hjerneskaderamte på arbejdsmarkedet lær af erfaringer fra England og Danmark Den 8. & 9. november 2010 CPH Conference, DGI-byen, København Tilmeldingsfristen er ændret til: Den 25. oktober nvitation Til Konference

2 En finger eller flere med i spillet Når én dør er lukket står andre på klem. Den døve kan se og bevæge sig frem. Hvorfor se sig blind på det rent specielle når øjne kan lytte og fingre fortælle? Illustration: Poul Holck Foto: Steen Evald Foto: Doris Gahner Petersen Åbning af konferencen ved socalminister Benedikte Kiær Foto på omslaget: Sonja Iskov Oplæg ved neuropsykolog Andy Tyerman & danske hjerneskadecentre Underholdning om aftenen d. 8. nov. ved Benny Andersen Denne invitation er dekoreret med Benny Andersens hjernedigte fra hjerneårets kalender,

3 Baggrunden for konferencen Der er i øjeblikket fokus på kommunernes rettidige indsats med aktivering af sygedagpengeog kontanthjælpsmodtagere. Men der er samtidig behov for at fokusere på indsatsen over for de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Her er en særligt tilrettelagt indsats meget ofte forudsætningen for, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og fastholdes i arbejdet. En vigtig del af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere udgøres af de mere end mennesker i den erhvervsaktive alder, som hvert år rammes af en erhvervet hjerneskade, f.eks. som følge af apopleksi eller et ulykkestilfælde. Kommunerne varetager genoptræningen af både de fysiske og de mange skjulte følger af hjerneskaden. Det kan eksempelvis være svigtende hukommelse, manglende overblik, udtrætning eller svigtende situationsforståelse. Det er naturligt, at kommunens genoptræningsindsats koordineres med jobcenterets indsats både med hensyn til at vurdere arbejdsevne og i forhold til at få sluset den hjerneskadede tilbage i en arbejdsfunktion, når det er muligt. Der er både herhjemme og i England høstet mange erfaringer, der viser, at det med en målrettet indsats er muligt at få en væsentlig del af de hjerneskadede tilbage i meningsfuld beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår, og at det giver store både økonomiske og menneskelige gevinster. Hvor der er hjernerum er der husrum Alt hvad du har erfaret og set er opsuget af din identitet Formål Formålet med konferencen er at præsentere erfaringer fra England og hjerneskadecentre i Danmark til at bringe mennesker med erhvervet hjerneskade tilbage til arbejdslivet og fastholde dem i beskæftigelse. Målet er at give deltagerne konkrete arbejdsredskaber og inspiration og at skabe mulighed for netværksdannelse på tværs af forvaltninger, sektorer og tilbud. Sigtet er at fremme opbygning af en sammenhængende og effektiv arbejdsrehabilitering af hjerneskadede i dagens Danmark. navne og minder, gloser og tal har indfundet sig i din hjerneskal muligt for en så stor og bred gruppe som muligt at deltage. Det er blevet muligt takket være støtte fra den nu nedlagte REHAB-pulje samt fra Videnscenter for Hjerneskade. Sprog Indlæggene på førstedagen holdes på engelsk med mulighed for simultantolkning til dansk. Andy Tyermans oplæg bliver desuden illustreret med videoeksempler. Målgruppe Deltagelse i konferencen kræver ikke forudgående specialviden. Konferencen henvender sig til både chefer og alle medarbejdere i jobcentre, sagsbehandlere, terapeuter og alle, der arbejder med rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade. Alle interesserede er velkomne. Konferencen tilbydes til en særligt nedsat pris for at gøre det Deltagerpris Prisen for deltagelse begge dage samt middag er: Kr Prisen er inkl. fuld forplejning begge dage og festmiddag den 8. november inkl. 1 2 fl. vin. Det er også muligt at tilmelde sig konferencen en enkelt dag for: Kr Deltagerprisen inkluderer ikke overnatning. 3

4 Oplægsholdere: Bevægelse Adfærd og sind er forbundne kar din krop og din sjæl er et tvillingepar Muskel og tanke, hud og hu er søster og bror som Dig og Du Andy Tyerman, England, er neuropsykolog og leder af Community Head Injury Service in Aylesbury nær London. Han har mange års erfaring med at få hjerneskaderamte tilbage i arbejde og har arbejdet med udvikling af guidelines og standarder for området i England. Han er en af hovedforfatterne til den nyligt udkomne håndbog: Psychological Approaches To Rehabilitation After Traumatic Brain Injury, som forklarer den psykologiske effekt af traumatiske hjerneskader og giver mange praktiske råd og eksempler på hvordan man får hjerneskaderamte tilbage i beskæftigelse og fastholder dem i arbejde. AU-centret, Holstebro: CSU-Slagelse: HovedHuset: Jobcenter Slagelse: Specialfunktionen, Job og Handicap: Center for Hjerneskade, København: Hjerneskadecentret, Bomi, Roskilde: Hjerneskadecentret, Odense: Hjerneskadecentret, Prins Henriks Gård, Sønderborg: Hjerneskadecentret, Ålborg: Hjerneskadecentret, Århus: Vejlefjord Neurorehabiliteringscenter: Dag 1 P r o g r a m 09:30 09:55 Ankomst og morgenbuffet. 09:55 10:00 Velkomst v/ sekretariatschef Brita Øhlenschlæger, Videnscenter for Hjerneskade. 10:00 10:15 Åbning af konferencen v/ socialminister Benedikte Kiær. 10:15 11:00 Andy Tyerman Arbejdsrehabilitering af hjerneskadede i England: Sundhedsvæsen, jobcentre og eksterne leverandører. 11:00 11:15 Kaffepause med frugt. 11:15 12:00 Hvilke vanskeligheder hindrer en hjerneskadet i at komme i arbejde? Gennemgangen illustreres med videoeksempler. 12:00 13:00 Frokost og posterudstilling. 13:00 13:45 Støtte af den hjerneskadede i tilbagevenden til tidligere arbejde. 13:45 14:00 Pause. 14:00 14:45 Vurdering og forberedelse af borgeren til alternativ beskæftigelse. 14:45 15:15 Pause med eftermiddagsbuffet. 15:15 16:00 Fastholdelse i arbejdet, resultater og feedback fra klienter. 16:00 16:10 Tak for i dag. 18:30 Velkomstdrink på 2. sal på Vesterbro i CPH Conference, DGI-byen. 19:00 Festmiddag på 3. sal i Restaurant Østerbro i CPH Conference, DGI-byen. Underholdning v/ Benny Andersen 4

5 Dag :45 9:15 Ankomst med kaffe/te og en croissant. 09:15 10:30 Danske erfaringer med arbejdsfastholdelse metoder og resultater fra de 7 danske hjerneskadecentre v/ Frank Humle, neuropsykolog og direktør for Center for Hjerneskade, Købehavn & Henning Olsen, neuropsykolog og leder af Bomi, Roskilde. En række centre i Danmark har igennem de seneste 25 år udviklet højt specialiserede tilbud til rehabilitering af hjerneskaderamte efter hospitalsfasen. En central del af rehabiliteringen har været at udvikle metoder til at få hjerneskadede borgere tilbage i arbejde. Repræsentanter fra hjerneskadecentrene vil i dette oplæg beskrive de metoder, de har udviklet og gennemgå deres positive resultater. 10:30 10:50 Kaffepause med frugt. 10:50 12:00 Danske erfaringer fortsat. 12:00 13:00 Frokost og posterudstilling. 13:00 13:35 Arbejdsevneafklaring på Aktivitets- og Udviklingscentret i Holstebro barrierer og kriterier for et holdbart resultat v/ Dorte Frejo Rasmussen, ergoterapeut og jobkonsulent samt Vita Hagelskjær, leder, AU-Centret i Holstebro. Med udgangspunkt i konkrete sager vil oplægget beskrive, hvordan arbejdsevneafklaringen fungerer for borgere med hjerneskade. Fælles for sagerne er, at det især drejer sig om komplekse kognitive følger efter skaden. Et andet fællestræk er, at de valgte borgere har haft overordnede stillinger i tidligere erhverv. Oplægget vil beskrive de metoder, som anvendes på AU-centret for at sikre et holdbart resultat af afklaringsforløbet. Hvor der er hjernerum er der husrum Nu og da kniber det nok med at huske navne på sjældnere blomster og buske men ellers står stort set dit udstrakte liv til rådighed i din hjernes arkiv 13:35 14:00 Job og Læring brobygning til arbejdslivet v/ Rikke Liecthi, beskæftigelsesmedarbejder på Jobcenter Slagelse samt Karen Sørensen, specialkonsulent, CSU-Slagelse. CSU-Slagelse og Jobcenter Slagelse samarbejder om et projekt om målrettet arbejdsintegration for voksne med erhvervet hjerneskade. Neurofaglig viden og lovgivning på beskæftigelsesområdet står centralt, når der skal metodeudvikles i forhold til procedure, kommunikation og selve arbejdsintegrationen. Oplægget vil komme omkring tilrettelæggelsen af forløbene og belyse betydningen for borgeren. 14:00 14:30 Kaffepause med eftermiddagsbuffet. 14:30 15:00 HovedHuset et arbejdsfællesskab for mennesker med erhvervet hjerneskade v/ Ulla Hasling, leder, HovedHuset. Hjerneskadeforeningens projekt HovedHuset er etableret som et arbejdsfællesskab, hvor de hjerneskadede medlemmers arbejdsindsats udgør en bærende del af husets daglige drift. Projektet udgør et aktivitetstilbud med et beskæftigelsesmæssigt sigte. Oplægget vil omhandle HovedHusets metode og resultater samt belyse projektets individuelle og helhedsorienterede tilgang. 15:00 15:20 I job med en kognitiv funktionsnedsættelse hvilken indsats virker? v/ Anne Lyders Gade, konsulent, Specialfunktionen, Job & Handicap. Med udgangspunkt i lovgivningen og de nyeste evalueringer vil der være fokus på de redskaber og den indsats, der skal til for at få/fastholde personer med en kognitiv/ psykisk funktionsnedsættelse i job. 15:20 15:30 Afrunding v/ Brita Øhlenschlæger, sekretariatschef, Videnscenter for Hjerneskade. P r o g r a m

6 Praktiske oplysninger: Konferencested CPH Conference, DGI-byen, København Tietgensgade 65, 1704 København V. Tlf (receptionen), Find DGI-byen DGI-byen ligger meget centralt, kun 300 m fra Københavns Hovedbanegård. Brug trapperne på perronen (modsat hovedbygningen). Gå derefter til højre ad Tietgensgade. Fra lufthavnen tager turen med tog til Københavns Hovedbanegård ca. 20 minutter. Parkering DGI-byen har 192 p-pladser, der kan benyttes mod betaling. Der er indkørsel fra Ingerslevsgade. Priserne er: Kl. 06:00 22:00 15 kr. i timen. Kl. 22:00 06:00 2 kr. i timen. Døgnbillet 140 kr. kan købes i DGI-byens hotelreception. Hotelreservation Bestilling af overnatning på DGI-byens Hotel, Hotel Astoria og Hotel Centrum skal foretages direkte ved kontakt til DGI-byens hotel på tlf eller pr. til Det er desuden muligt at booke overnatning på lavprishoteller som Wakeup Copenhagen eller Hotel CABINN City. NB: Alle overnatninger bestilles og afregnes direkte med hotellet. Posters Det er muligt gratis at opsætte posters og/eller fremlægge skriftlige materialer på konferencen fra tilbud, der er specialiseret til hjerneskadede, f.eks. om ressourceafklaring via en Ingerslevsgade Billetsalg Vandkulturhuset & Kurbadet Indendørs klatrevæg Træningsshuset Vandkulturhuset Kurbadet 1. sal Glasgangen neuropsykologisk udredning eller opfølgning af et forløb med arbejdsplacering. Det er en forudsætning, at man har truffet en aftale derom med Birgit Münch på Videnscenter for Hjerneskade inden den 25. oktober 2010 på tlf eller pr. mail: Posterudstillingen vil kunne ses i frokost- og kaffepauserne. Tilmelding & frist ONLINE-Tilmelding på (hvorfra også programmet kan hentes) senest den 25. oktober 2010 efter først til mølle princippet. Yderligere information og spørgsmål vedrørende konferencen rettes til: Videnscenter for Hjerneskades sekretariat Sanatorievej 32 34, 7140 Stouby. Tel.: Mail: Arrangør Videnscenter for Hjerneskade Meet in Art Lounge Meet in Art DGI-byens hotel Hotelreception MEET IN ART DGI-BYENS HOTEL P P-hus Terrasse INDKØRSEL PARKERINGSHUS RUTE TIL PARKERINGSHUS Staldgade Reception Forsamlingshus Omklædning kælder Idrætshuset CPH CONFERENCE Spisehuset Vestauranten BYGNING 55 Bygning 55 Skyttehuset, kælder CPH Conference Mod Bygning 55 HOVED Gymnastikhuset Sportshuset CPH Bowling & Lounge Udendørs klatretårn Mod Hovedbanegården, Danhostel Copenhagen City, Tivoli & Strøget Tietgensgade BOWLING & LOUNGE Øksnehallen Staldgade Mod Hotel Centrum, Hotel Astoria & Halmtorvet ØKSNEHALLEN Oversigtskort over DGI-Byen 6

7 Priser: For at deltage i hele konferencen: Prisen er inkl. fuld forplejning begge dage, samt middag og underholdning den 8. november, inkl. 1 2 flaske vin. 8. og 9. november og middag mandag aften Kr For at deltage i dele af konferencen: 8. november uden middag. Prisen er inkl. fuld forplejning Kr november middag. Prisen er inkl. 1 2 flaske vin Kr november. Prisen er inkl. fuld forplejning Kr. 650 Betaling Betalingen bedes foretaget samtidigt med tilmeldingen senest d. 25. oktober 2010 med mindre andet er aftalt. Overførsel til bankkonto Reg.nr.: 7635 kontonr.: Husk at meddele navn, arbejdssted, og telefonnummer på deltager. Der må påregnes et bankgebyr på 100 DKK for deltagere fra udlandet. Bekræftelse af deltagelse Umiddelbart efter din tilmelding er modtaget, vil din deltagelse blive bekræftet på den oplyste adresse. Når vi har modtaget betalingen med navn, arbejdssted, og tlf.nr. er din tilmelding først gældende, og så sender vi en endelig bekræftelse på din deltagelse. EAN-nummer Oplys venligst EAN-nummer, såfremt der ønskes elektronisk indbetaling. Afbestillingsregler Tilmelding til temadagen er bindende. I tilfælde af afbud kan en anden person deltage. Meddel navn og arbejdssted på evt. anden deltager til Videnscenter for Hjerneskade inden arrangementsdagen på eller på tel afbestillingsbetingelser Følgende afbestillingsbetingelser er gældende: Ved afmelding fra 14 dage til 7 dage før arrangementsdagen betales 50 pct. af prisen. Ved afmelding fra 7 dage før arrangementsdagen betales 100 pct. af prisen. En hjernesag At spørge hvorfor du er til At indse en dag hvad du vil er altsammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne 7

8 Design: grafisk forum a s Konferencen vil præsentere erfaringer fra England og de 7 hjerneskadecentre i Danmark i forhold til at bringe mennesker med erhvervet hjerneskade tilbage til arbejdslivet og fastholde dem i beskæftigelse. Målet er at give deltagerne konkrete arbejdsredskaber og inspiration. Og at skabe mulighed for netværksdannelse på tværs af forvaltninger, sektorer og tilbud. Sigtet er at fremme opbygning af en sammenhængende og effektiv arbejdsrehabilitering af hjerneskadede i dagens Danmark. Åbning ved socialminister Benedikte Kiær Oplæg ved neuropsykolog Andy Tyerman fra England & de danske hjerneskadecentre Underholdning ved Benny Andersen til festmiddagen d. 8. november Sted: Konferencen holdes på CPH Conference, DGI-byen Tietgensgade 65, 1704 København V. Tilmeldingsfrist: Den 25. oktober 2010 Arrangør: Videnscenter for Hjerneskade Tlf

#18 DIG & BYEN DGI-BYEN.DK

#18 DIG & BYEN DGI-BYEN.DK DIG & BYEN business #18 DIG & BYEN januar-marts 2010 DGI-BYENS MAGASIN DGI-BYEN.DK GRATIS Møder & konferencer Events Fester & middage Overnatning 2 3 noter møder & events møder & events NÆRVÆR OG HØJT

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv

Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv Resten af livet Hjerneskade, Rehabilitering, Hverdagsliv Hovedrapport Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund & Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen & Annette

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 DemensDagene 2011 Den demente i centrum Demensdagene 2011 3 DemensDagene 2011 Den demente i centrum I 2010 vedtog Folketinget,

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund 11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE Et demensvenligt samfund 2015 DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund DEMENSDAGENE 2015 3 DEMENSDAGENE 2015 Et demensvenligt samfund Demens

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA NR.4 AUGUST 2013 ÅRGANG 63 s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE SPASTIKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET INDEN X ET SÆTTES SÆT FOKUS PÅ HANDICAPPOLITIK ADMINISTRATIONEN

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere