Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium"

Transkript

1 Page 1 of 12 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Navn: Undervisningsmiljøvurdering på Brøndby Gymnasium december 2008 Ejer: Lars Viborg Jørgensen (LV) Udløbsdato: 4/ :30 Respondenter Tilmeldte Indsendte Indsendte inkl. Ej besvaret frameldte respondenter Antal lærere Antal elever I alt Undervisningsmiljøvurdering BG 2008 Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på Brøndby Gymnasium (BG). Det indeholder også nogle spørgsmål om dig og din uddannelse. Hvis intet andet er angivet, bedes du sætte ét "kryds" ud for hvert spørgsmål. Der er desuden enkelte steder mulighed for at uddybe svaret eller komme med kommentarer eller ideer. Det er af stor betydning, at ALLE spørgsmål besvares. Skulle der være enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan de springes over. Spørgeskemaet vil indgå i undersøgelsen under alle omstændigheder. På forhånd tak. 1.1 Uddannelsestid Hvor mange timer bruger du i alt per uge på din uddannelse? (alt inklusiv, dvs. undervisning, lektielæsning, skriftligt arbejde) ,8 % ,8 % ,2 % ,8 % ,5 % >50 9 4,8 % 1.2 Fritidsarbejde Hvor mange timer bruger du typisk på fritidsarbejde pr. uge? ,8 % ,5 % ,7 % ,8 % >20 5 2,7 % 1.3 Sport og motion Hvor mange timer bruger du typisk på sport og motion pr. uge? ,5 % % ,7 % ,7 % > ,1 % 1.4 Tid på skolen Hvor mange timer tilbringer du ca. på skolen uden for undervisningstiden? ,2 % ,4 % ,7 % >8 4 2,2 %

2 Page 2 of Mere tid på skolen? Ville du gerne have mulighed for at tilbringe mere tid på skolen uden for undervisningstiden? Ja 69 37,1 % Nej ,8 % 1.6 IT Hvor mange timer bruger du typisk foran en PC pr. uge (både på skolen, hjemme og andre steder)? ,1 % ,6 % ,5 % ,1 % > ,7 % 1.7 Det trådløse netværk Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med det trådløse netværk på BG Meget tilfreds 5 2,7 % Tilfreds 65 34,9 % Hverken tilfreds eller utilfreds 40 21,5 % Utilfreds 64 34,4 % Meget utilfreds 12 6,5 % 1.8 Kommentarer til det trådløse netværk Skriv hvis du har forslag til forbedringer eller brugen af det trådløse netværk. Føler du dig fx generet af andres brug af netværket? 1.9 Selverkendelse Hvor godt eller dårligt, synes du selv, du klarer dig i din klasse? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre end mig ,7 % Der er mange der er bedre end mig 33 17,7 % 1.10 Tilbageblik Hvis du tænker tilbage, måned for måned, har du da inden for det seneste halve år seriøst overvejet at gå ud af skolen? Ja 31 16,7 % Nej ,8 % 1.11 Hvis ja...hvorfor? Hvad er de væsentligste årsager til dine overvejelser om at gå ud? 2 Psykisk undervisningsmiljø Det psykiske miljø handler om, hvordan du har det med dine klassekammerater og lærere, og hvordan stemningen er i klassen. Det handler også om kvaliteten af undervisningen, og om der er et stort arbejdspres, så du oplever stress. 2.1 Forventninger til BG Uddannelsen på BG lever op til mine forventninger I høj grad 72 38,7 %

3 Page 3 of 12 I nogen grad ,8 % Kun i mindre grad 11 5,9 % Slet ikke 1 0,5 % 2.2 Forventninger til dig Jeg ved, hvad mine lærere forventer af mig I høj grad 42 22,6 % I nogen grad ,6 % Kun i mindre grad 18 9,7 % Slet ikke 4 2,2 % 2.3 Uretfærdigt behandlet? Jeg har oplevet at føle mig uretfærdigt behandlet af en eller flere af mine lærere I høj grad 17 9,1 % I nogen grad 45 24,2 % Kun i mindre grad 74 39,8 % Slet ikke 50 26,9 % 2.4 Mobning Er du blevet mobbet på BG i dette skoleår (siden august)? Nej, slet ikke ,3 % Ja, 1-2 gange 10 5,4 % Ja, ca. en gang om måneden 1 0,5 % Ja, ca. en gang om ugen 4 2,2 % Ja, flere gange hver uge 3 1,6 % 2.5 Samarbejde Jeg arbejder sammen med andre om opgaver I høj grad 64 34,4 % I nogen grad 95 51,1 % Kun i mindre grad % Slet ikke 1 0,5 % 2.6 Indflydelse på undervisningens form Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens form? Meget tilfreds 15 8,1 % Tilfreds ,8 % Hverken tilfreds eller utilfreds 61 32,8 % Utilfreds 7 3,8 % Meget utilfreds 1 0,5 % 2.7 Indflydelse på undervisningens indhold Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold? Meget tilfreds 11 5,9 % Tilfreds 85 45,7 % Hverken tilfreds eller utilfreds 74 39,8 %

4 Page 4 of 12 Utilfreds 14 7,5 % Meget utilfreds 1 0,5 % 2.8 Information Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den daglige information fra skolen? Meget tilfreds 28 15,1 % Tilfreds 98 52,7 % Hverken tilfreds eller utilfreds 37 19,9 % Utilfreds 11 5,9 % Meget utilfreds 9 4,8 % 2.9 Administrationen Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med betjeningen i administrationen? (kontakten med sekretærer, inspektorer, rektor) Meget tilfreds % Tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 19 10,2 % Utilfreds 4 2,2 % Meget utilfreds 2 1,1 % 2.10 Fravær Har du følt dig stresset, eller presset til at gå i skole, selvom du var syg, pga. fraværssystemet? Ja ,3 % Nej 84 45,2 % 2.11 Brug af studievejledningen Hvad bruger du studievejledningen til? (sæt gerne flere "krydser") A: Skolemæssige og faglige ting (fx valgfag, eksamen, planlægning, uddannelsesskift) B: Personlige ting (fx stress, fravær, personlige og familiemæssige problemer) C: SU D: Andet A ,4 % B 33 17,7 % C 77 41,4 % D % 2.12 Kollektiv studievejledning Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den kollektive studievejledning, (dvs. studievejledningsaktiviteter i stamklasserne, fx studiemetodik, valgfag, SU, større skriftlig opgave)? Meget tilfreds 9 4,8 % Tilfreds 71 38,2 % Hverken tilfreds eller utilfreds 76 40,9 % Utilfreds 23 12,4 % Meget utilfreds 5 2,7 % 2.13 Individuel studievejledning Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den individuelle studievejledning (fx indslusningssamtaler, lektielæsning, planlægning, fravær, valgfag, SU, personlige problemer) Meget tilfreds 15 8,1 % Tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 65 34,9 %

5 Page 5 of 12 Utilfreds 21 11,3 % Meget utilfreds 5 2,7 % 2.14 Studievalg København Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med vejledningen fra Studievalg København? Meget tilfreds 8 4,3 % Tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 84 45,2 % Utilfreds 12 6,5 % Meget utilfreds 2 1,1 % 2.15 Fester på BG Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med festerne på skolen? Meget tilfreds 25 13,4 % Tilfreds 59 31,7 % Hverken tilfreds eller utilfreds 35 18,8 % Utilfreds 33 17,7 % Meget utilfreds 32 17,2 % 2.16 Fredagscafeer på BG Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med cafeerne på skolen? Meget tilfreds 14 7,5 % Tilfreds 40 21,5 % Hverken tilfreds eller utilfreds % Utilfreds 32 17,2 % Meget utilfreds 18 9,7 % 2.17 Gallafesten Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med gallafesten? Meget tilfreds 20 10,8 % Tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 55 29,6 % Utilfreds 5 2,7 % Meget utilfreds 8 4,3 % Deltog ikke 56 30,1 % 2.18 Atletikdag Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med atletikdagen på skolen? Meget tilfreds 40 21,5 % Tilfreds 75 40,3 % Hverken tilfreds eller utilfreds 34 18,3 % Utilfreds 15 8,1 % Meget utilfreds 8 4,3 % Deltog ikke 13 7 % 2.19 Utilfreds? Hvis du svarede "utilfreds" eller "meget utilfreds" i et eller flere af spørgsmålene (eller ikke deltog i gallafesten/atletikdagen), har du mulighed for

6 Page 6 of 12 at begrunde din utilfredshed her 2.20 Frivillige aktiviteter Hvor tilfreds er du med tilbuddet om linjeidræt? Meget tilfreds 57 30,6 % Tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 23 12,4 % Utilfreds 8 4,3 % Meget utilfreds 4 2,2 % Deltager ikke 36 19,4 % 2.21 Lektieværksted Har du brugt lektieværkstedet i dette skoleår (siden august)? Ja ,2 % Nej 61 32,8 % 2.22 Kommentarer til lektieværkstedet Hvis du bruger lektieværkstedet: Skriv hvad der fungerer godt og hvad vi kan gøre bedre. Hvis du IKKE bruger lektieværstedet: Skriv hvorfor! 2.23 Optimal læring Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt op til 3 "krydser") Når det er læreren der underviser alene ,1 % Når vi har gruppearbejde ,1 % Når vi har projekter i ét fag ,8 % Når vi har projekter på tværs af fag 35 18,8 % Når jeg arbejder alene med lektierne 74 39,8 % Andet 36 19,4 % 2.24 Hjælp uden for undervisningen? Har det været let eller svært at få hjælp fra lærerne uden for den formelle undervisning? Meget Let 10 5,4 % Let 68 36,6 % Hverken let eller svært 76 40,9 % Svært 29 15,6 % Meget svært 2 1,1 % 2.25 Omlagte perioder Hvordan oplever du undervisningen i de omlagte perioder (AT-ugerne) i forhold til dagligdagen? (sæt op til 3 "krydser") Meget bedre 22 11,8 % Bedre 63 33,9 % Hverken bedre eller dårligere 47 25,3 % Dårligere 23 12,4 % Meget dårligere 6 3,2 % Anderledes 91 48,9 % Et fagligt forfriskende pust ,8 % Et "hullet" skema 20 10,8 % Længere skemaer 25 13,4 % Et pusterum 47 25,3 % 2.26 Virtuelle dage Fungerer det, at overføre det "normale" skema til en virtuel dag?

7 Page 7 of Koordinering af skriftligt arbejde Hvor ofte sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag samtidigt? Ofte 77 41,4 % Af og til 91 48,9 % Sjældent 15 8,1 % Aldrig 2 1,1 % 3 Fysisk undervisningsmiljø Det fysiske miljø handler om de fysiske rammer, du færdes i til daglig på skolen. Det er bl.a. lokalernes indretning, pladsforhold, lyd- og lysforhold samt udstyr og inventar. 3.1 Stolene Vi sidder godt på stolene Meget enig 30 16,1 % Lidt enig 78 41,9 % Lidt uenig 43 23,1 % Meget uenig 34 18,3 % 3.2 Stolene i kantinen Vi sidder godt på stolene i kantinen Meget enig 44 23,7 % Lidt enig 62 33,3 % Lidt uenig % Meget uenig 38 20,4 % 3.3 Lugt i kemilokalet Det lugter i kemilokalet Meget enig 7 3,8 % Lidt enig 42 22,6 % Lidt uenig 27 14,5 % Meget uenig 45 24,2 % Ikke relevant 63 33,9 % 3.4 Plads til gruppearbejde Vi har gode steder til gruppearbejde Meget enig 53 28,5 % Lidt enig 76 40,9 % Lidt uenig % Meget uenig 17 9,1 % 3.5 Idrætshal Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med idrætshallen? Meget tilfreds 51 27,4 %

8 Page 8 of 12 Tilfreds 98 52,7 % Hverken tilfreds eller utilfreds 20 10,8 % Utilfreds 8 4,3 % Meget utilfreds 3 1,6 % Ved ikke 5 2,7 % 3.6 Sollys der blænder Bliver du sommetider blændet af solen, når du sidder til undervisning? Ofte 8 4,3 % Af og til % Sjældent 73 39,2 % Aldrig % 3.7 Temperaturen i lokalerne Føler du dig generet af temperaturen i lokalerne? Ja 76 40,9 % Nej ,1 % 3.8 Temperaturproblemer? Hvis du føler dig generet af temperaturen i lokalerne, skriv da i hvilke lokaler og på hvilket tidspunkt af året du oplever problemerne 3.9 SATS Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med SATS som lokale til idrætsundervisningen Meget tilfreds 65 34,9 % Tilfreds 45 24,2 % Hverken tilfreds eller utilfreds 30 16,1 % Utilfreds 1 0,5 % Meget utilfreds 1 0,5 % Ikke relevant 43 23,1 % 3.10 Cykelparkering Hvordan vurderer du skolens parkeringsforhold for cyklister? Ikke i orden 4 2,2 % Mindre problemer 15 8,1 % I orden ,4 % Ikke relevant 46 24,7 % 3.11 Kantinen som opholdssted Vi har en god kantine og der er rart at være Meget enig 35 18,8 % Lidt enig 79 42,5 % Lidt uenig % Meget uenig 19 10,2 % 3.12 Brug/udnyttelse af kantinen I hvor høj grad synes du, at vi udnytter kantinen til undervisning og som arbejdslokale ved mellemtimer, aflysninger og gruppearbejde?

9 Page 9 of 12 I høj grad 3 1,6 % I nogen grad 51 27,4 % Kun i mindre grad 57 30,6 % Slet ikke 72 38,7 % 3.13 Forslag til bedre kantine Hvordan kan vi gøre kantinen bedre til undervisning, fællesarrangementer m.m. Ville du bruge kantinen mere, hvis der var adgang til det trådløse netværk? 3.14 Toiletter Vores toiletter er pæne og rene Meget enig 32 17,2 % Lidt enig 72 38,7 % Lidt uenig % Meget uenig % 3.15 Undervisningslokalerne Vores undervisningslokaler er pæne og rene Meget enig 89 47,8 % Lidt enig 72 38,7 % Lidt uenig 21 11,3 % Meget uenig 1 0,5 % 3.16 Brand Vi har fået den nødvendige instruktion, så vi ved, hvad vi skal gøre, hvis skolen brænder Meget enig 3 1,6 % Lidt enig 15 8,1 % Lidt uenig 37 19,9 % Meget uenig ,8 % 3.17 Handicappede Hvordan vurderer du tilgængeligheden for handicappede på skolen? Ikke i orden 3 1,6 % Mindre problemer 19 10,2 % I orden ,5 % Ved ikke 58 31,2 % 3.18 Elevskabe Hvor tilfreds er du med elevskabene? Meget tilfreds 17 9,1 % Tilfreds 40 21,5 % Hverken tilfreds eller utilfreds 34 18,3 % Utilfreds 15 8,1 % Meget utilfreds 5 2,7 % Ikke relevant 71 38,2 % Ubesvaret 4 2,2 % 3.19 Kendskab til ordensreglerne

10 Page 10 of 12 I hvor høj grad kender du skolens ordensregler I høj grad 45 24,2 % I nogen grad 95 51,1 % Kun i mindre grad 35 18,8 % Slet ikke 6 3,2 % Ubesvaret 5 2,7 % 3.20 Rygepolitik Hvordan vurderer du skolens rygepolitik? Ikke i orden 8 4,3 % Mindre problemer 18 9,7 % I orden ,9 % Ubesvaret 4 2,2 % 3.21 Alkoholpolitik Hvordan vurderer du skolens alkoholpolitik? Ikke i orden 23 12,4 % Mindre problemer 34 18,3 % I orden ,7 % 3.22 Forslag til ændringer/tilføjelser til ordensreglerne Hvis du ikke mener, at ordensreglerne fungerer optimalt, kan du komme med forslag til ændringer eller tilføjelser her 4 Æstetisk undervisningsmiljø Bliver der undervist i inspirerende rammer? Er det rart at være i skolens bygninger, og skaber de en god atmosfære for sociale aktiviteter, undervisningen og det daglige liv på skolen? Materialer, lys og farver kan fx have indflydelse på bygningens atmosfære. 4.1 Særligt tiltalende rum Er der rum, der særligt tiltaler eller frastøder dig, fx pga. stemningen, farverne eller indretningen? Ja % Nej ,9 % 4.2 Hvis ja... Hvilke rum tiltaler/frastøder dig særligt, og hvorfor? 4.3 Gangarealer Skolens gangarealer er kedelige Meget enig 25 13,4 % Lidt enig 74 39,8 % Lidt uenig 57 30,6 % Meget uenig % Ubesvaret 4 2,2 % 4.4 Ro til at arbejde koncentreret Jeg kan finde et RART sted, hvor jeg kan få ro til at arbejde koncentreret Meget enig 37 19,9 % Lidt enig 78 41,9 % Lidt uenig 45 24,2 % Meget uenig 23 12,4 %

11 Page 11 of Vedligeholdelse Skolen er generelt godt vedligeholdt Meget enig % Lidt enig 73 39,2 % Lidt uenig 3 1,6 % Meget uenig 2 1,1 % 4.6 Støj Der er generelt for meget støj på skolen Meget enig 22 11,8 % Lidt enig 69 37,1 % Lidt uenig 68 36,6 % Meget uenig 25 13,4 % 4.7 Afslapning Hvordan vurderer du skolens arealer og områder, hvor man kan slappe af? Meget tilfreds 37 19,9 % Tilfreds 73 39,2 % Hverken tilfreds eller utilfreds 42 22,6 % Utilfreds 28 15,1 % Meget utilfreds 5 2,7 % 4.8 Frikvarter Skriv hvis du har kommentarer til pladsen/faciliteterne i frikvartererne 4.9 Udsmykning af klasselokaler Savner du opslagstavler eller andre muligheder for udsmykning af klasselokalerne? I høj grad 10 5,4 % I nogen grad 50 26,9 % Kun i mindre grad % Slet ikke 82 44,1 % 4.10 Er der noget vi har glemt? Skriv her, hvis du mener der er noget vi har glemt at spørge om, eller hvis du har ideer eller forslag der kan forbedre undervisningsmiljøet på BG 4.11 Skolen som helhed Hvis du skulle give skolen som helhed en karakter efter 7-trinsskalaen, hvilken karakter ville du så give? ,5 % ,1 % ,6 % ,4 % ,8 % ,9 % ,2 %

12 Page 12 of 12 MaCom A/S Lectio version / kl.09:18 ^

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet Kortlægning af Undervisningsmiljøet på Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved August 2008 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS

UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS EFTERÅRET 5 Information til de elever, der har deltaget i undersøgelsen: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Nakskov Gymnasium og HF

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Nakskov Gymnasium og HF Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF 2013/14 Bruger: OS Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49%

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Page 1 of 12 Elev APV 2010 Skrevet af JS Hvilken årgang går du i? Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Hvor godt eller dårligt

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Q1 Hvilket værksted er du på?

Q1 Hvilket værksted er du på? Q Hvilket værksted er du på? Besvaret: Sprunget over: Metal Træ Kantine Kunsthåndværk Mode & design Ejendomsservice Køkken (Mou Hotel) Tjener (Mou Hotel) Ejendomsservice (Laden) Design (Laden) % % % %

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 I det følgende spørgeskema beder vi dig om at sætte kryds ud fra det udsagn, du finder passer bedst. Er du en pige eller en dreng? Pige

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 1. Jeg er glad for at gå i skole Meget enig 64% Lidt enig 25% Lidt uenig 11% Meget uenig 0 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i skolen?

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undersøgelsen er baseret på 55 besvarelser, 12 drenge, 49 piger, fordelt på 20 9. klasser og 42 10. klasser. Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) 1.1 Køn. 1.2 Årgang. 1.3 Klasse. 1.4 Klasserumskultur

Rapportering (undersøgelsens resultater) 1.1 Køn. 1.2 Årgang. 1.3 Klasse. 1.4 Klasserumskultur Sankt Annæ Gymnasium 2010/11 Bruger: BL Forside Hovedmenu Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Spørgeskema stamoplysninger Vis spørgeskema

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

1 af 5 10/06/10 13.18

1 af 5 10/06/10 13.18 Sankt Annæ Gymnasium 2009/10 Bruger: BL Forside Hovedmenu Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering) Juni 2014 UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Datarapportering Undervisningsmiljøundersøgelse 28 Middelfart Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Jeg er glad for at gå i skole 3 Jeg har fået opfyldt mine forventninger til

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 1. Krumsø Fri- og Kostskole 2. Klasse/hold 3. dreng: 76% pige: 18% 4. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen En af

Læs mere

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? UVM Sparkær skole Fysiske: Inventar Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Får du ondt i ryggen, når du sidder ned ved dit bord i timerne? Side 1 af 19 Sidder du godt på din stol i klasseværelset?

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige Er du en dreng eller en pige. Dreng Pige Hvad synes du om skolen. Kan meget godt lide den Synes den er nogenlunde Synes ikke særligt om den Kan ikke lide den Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune

Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune Status: Mosedeskolen har igennem de sidste år arbejdet med en kortlægning af skolens fysiske og psykiske undervisningsmiljø, samt elevernes trivsel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - HF

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - HF Bearbejdning og opfølgning: Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - HF Skive Gymnasium og HF gennemfører løbende UMV er. UMV er har til formål at kortlægge undervisningsmiljøet og iværksætte handleplaner

Læs mere

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [56] Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX Bearbejdning og opfølgning: Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 2009-10 - STX Skive Gymnasium og HF gennemfører løbende UMV er. UMV er har til formål at kortlægge undervisningsmiljøet og iværksætte handleplaner

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang Side 1 af 7 Undervisningsmiljøundersøgelse 7. - 9. årgang Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9A, 10A Undersøgelsesperiode: 16-01-2007 til 23-01-2007 Antal besvarelser ialt: Er du dreng

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen: Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:,,, Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning,,, Underspørgsmål til undervisningen - om

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere