Miguel de Cervantes Saavedra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miguel de Cervantes Saavedra"

Transkript

1 Miguel de Cervantes Saavedra D e n s i ndr i g e r idde r do n Q u i x ot e d e la M an c h a

2

3 Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha

4

5 Miguel de Cervantes Saavedra Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha På dansk ved Rigmor Kappel Schmidt

6 Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha Er oversat fra spansk efter El ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha Rigmor Kappel Schmidt og Aarhus Universitetsforlag udgave, 1. oplag Omslag: Jørgen Sparre Forsideillustration Salvador Dalí/Billedkunst.dk Bogen er sat med monotype Poliphilus og Blado Italic ISBN Aarhus Universitetsforlag Aarhus Langelandsgade Aarhus N København Tuborgvej København NV

7 BIND I

8 FORTEGNELSE OVER KAPITLERNE I DENNE NAVNKUNDIGE HISTORIE OM DEN TAPRE RIDDER DON QUIXOTE DE LA MANCHA KAPITEL I 33 Der handler om den navnkundige og tapre adelsmand don Quixote de la Mancha, hans stand og virke. KAPITEL II 39 Der handler om første gang, den sindrige don Quixote drog ud fra sin hjemegn. KAPITEL III 46 Her fortælles om den morsomme måde, hvorpå don Quixote lod sig slå til ridder. KAPITEL IV 53 Om hvad der skete vores ridder, da han forlod kroen. KAPITEL V 61 Hvor beretningen om vores ridders trængsler fortsætter.

9 KAPITEL VI 66 Om den åndfulde og storartede granskning, som præsten og barberen foretog i biblioteket hos vores sindrige adelsmand, KAPITEL VII 74 Om hvordan vores herlige ridder don Quixote de la Mancha drog ud for anden gang. KAPITEL VIII 80 Om det gode udfald på den tapre don Quixotes frygtelige og mageløse eventyr med vindmøllerne, sammen med andre begivenheder til salig ihukommelse. KAPITEL IX 89 Hvor den storartede kamp mellem den modige biskayer og den tapre mancheger afsluttes og føres til en ende. KAPITEL X 95 Om hvad der videre overgik don Quixote med biskayeren og om den fare, han kom ud for med en flok muldyrdrivere. KAPITEL XI 101 Om hvad der skete don Quixote hos nogle gedehyrder. KAPITEL XII 109 Om hvad en gedehyrde fortalte dem, der var sammen med don Quixote.

10 KAPITEL XIII 116 Hvor historien om hyrdinden Marcela afsluttes, sammen med andre hændelser. KAPITEL XIV 126 Hvor den afdøde hyrdes fortvivlede vers bringes, sammen med andre uventede begivenheder. KAPITEL XV 137 Hvor der berettes om det ulyksalige eventyr, som don Quixote kom ud for, da han traf på nogle ryggesløse muldyrdrivere fra Yangüas. KAPITEL XVI 145 Om hvad den sindrige adelsmand kom ud for i kroen, som han bildte sig ind var en borg. KAPITEL XVII 153 Hvor beretningen fortsætter om de utallige genvordigheder, den drabelige don Quixote sammen med sin gode væbner Sancho Pança måtte døje i kroen, som han til alt uheld troede var en borg. KAPITEL XVIII 163 Hvor der berettes om den ordveksling, der fandt sted mellem Sancho Pança og hans herre don Quixote, sammen med andre eventyr, der er værd at fortælle.

11 KAPITEL XIX 175 Om de forstandige overvejelser, som Sancho udvekslede med sin herre, og om det eventyr, han kom ud for med en død mand, sammen med andre berømte begivenheder. KAPITEL XX 183 Om det uhørte og usete eventyr, der aldrig er blevet gennemført af nogen navnkundig ridder med mindre fare for liv og lemmer end af den tapre don Quixote de la Mancha. KAPITEL XXI 198 Som handler om det ophøjede eventyr og rige bytte, som Mambrinos hjelm var, sammen med andre ting, der skete for vores uovervindelige ridder. KAPITEL XXII 211 Om hvordan don Quixote gav friheden tilbage til en masse ulykkelige, der mod deres vilje blev ført et sted hen, hvor de ikke havde lyst til at komme. KAPITEL XXIII 223 Om hvad der skete den navnkundige don Quixote i Sierra Morena, og det var et af de mærkeligste eventyr, der fortælles i denne sandfærdige historie. KAPITEL XXIV 236 Hvor eventyret i Sierra Morena fortsætter.

12 KAPITEL XXV 246 Som handler om de besynderlige ting, der overgik den tapre ridder fra La Mancha i Sierra Morena, og om hvordan han efterlignede Beltenebros bodshandling KAPITEL XXVI 264 Hvor der fortælles videre om de sindrige ting, som don Quixote i sin forelskelse udførte i Sierra Morena. KAPITEL XXVII 273 Om hvordan præsten og barberen kom af sted med deres forsæt, sammen med andre hændelser, der er værd at fortælle i denne herlige historie. KAPITEL XXVIII 291 Som handler om det nye og behagelige eventyr, præsten og barberen kom ud for i de samme bjerge. KAPITEL XXIX 306 Som handler om den smukke Doroteas forstandighed og andre fornøjelige og underholdende ting. KAPITEL XXX 319 Som handler om det morsomme kunstgreb og påfund, der blev udtænkt for at få vores forelskede ridder til at opgive den strenge bodshandling, han havde pålagt sig selv.

13 KAPITEL XXXI 331 Om de fornøjelige ordvekslinger, der udspandt sig mellem don Quixote og hans væbner Sancho Pança, sammen med andre tildragelser. KAPITEL XXXII 341 Som handler om det, der overgik don Quixote og hans ledsagere i kroen. KAPITEL XXXIII 349 Hvor Novellen om den formastelige nysgerrige fortælles. KAPITEL XXXIV 370 Hvor Novellen om den formastelige nysgerrige fortsætter. KAPITEL XXXV 391 Hvor Novellen om den formastelige nysgerrige afsluttes. KAPITEL XXXVI 401 Som handler om den barske og usædvanlige kamp, som don Quixote udkæmpede mod nogle lædersække med rødvin, sammen med andre mærkværdige tildragelser, som fandt sted i landevejskroen. KAPITEL XXXVII 412 Hvor historien om den navnkundige prinsesse Micomicona fortsætter, sammen med andre morsomme eventyr.

14 KAPITEL XXXVIII 423 Som handler om den mærkværdige tale, don Quixote holdt om krigskunsten og lærdommen. KAPITEL XXXIX 428 Hvor krigsfangen fortæller sin livshistorie. KAPITEL XL 437 Hvor fangens beretning fortsætter. KAPITEL XLI 451 Hvor fangen stadig fortsætter sin beretning. KAPITEL XLII 470 Som handler om det, der videre skete i kroen, og mange andre ting, der fortjener at blive fortalt. [KAPITEL XLIII Hvor den behagelige historie om muldyrdriveren fortælles, sammen med mange andre besynderlige begivenheder, der skete i kroen.] 478 KAPITEL XLIV 489 Hvor de uhørte begivenheder i kroen fortsætter. KAPITEL XLV 499 Hvor man får opklaret tvisten om Mambrinos hjelm og paksadlen og andre eventyr, der virkelig fandt sted.

15 KAPITEL XLVI 508 Om det bemærkelsesværdige eventyr med betjentene og om vores gode ridder don Quixotes store vildskab. KAPITEL XLVII 517 Om den besynderlige måde, hvorpå don Quixote de la Mancha blev tryllebundet, sammen med andre berømte begivenheder. KAPITEL XLVIII 528 Hvor kannikken taler videre om ridderbøgerne og andre ting, der er hans klogskab værdige. KAPITEL XLIX 536 Hvor der fortælles om den forstandige samtale, Sancho Pança havde med sin herre don Quixote. KAPITEL L 544 Om de forstandige disputter, don Quixote og kannikken førte, sammen med andre begivenheder. KAPITEL LI 551 Der handler om det, som gedehyrden fortalte alle dem, der førte den tapre don Quixote med sig. KAPITEL LII 557 Om don Quixotes strid med gedehyrden, samt det mærkværdige eventyr med flagellanterne, som det kostede ham lidt sved at bringe til en lykkelig afslutning.

16 PRISFASTSÆTTELSE Jeg, Juan Gallo de Andrada, retsskriver ved vores Herre, Kongens Kammer og medlem af hans Råd, bekræfter og bevidner, at da rådsherrerne havde set en bog med titlen Den sindrige ridder fra La Mancha, forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra, fastsatte de prisen for hvert trykark i bemeldte bog til tre en halv maravedíer; den består af treogfirs ark, så til den nævnte pris beløber bogen sig til to hundrede og halvfems en halv maravedíer, når den sælges uindbundet; og de gav tilladelse til, at den kan sælges til denne pris, og de bestemte, at denne pris skal stå i begyndelsen af bemeldte bog, der ikke kan sælges uden den. Og for at gøre dette vitterligt, udstedte jeg denne skrivelse i Valladolid, den tyvende december, seksten hundrede og fire. Juan Gallo de Andrada ERRATA Denne bog rummer ikke nævneværdige afvigelser fra originalen; jeg bevidner hermed, at jeg har læst korrektur på den. Givet ved den Hellige Jomfrus Kollegium ved det Teologiske Fakultet på Alcalá Universitet, den første december, Licentiat Francisco Murcia de la Llana KONGEN Hvad jer anbelanger, Miguel de Cervantes, er det blevet os forelagt, at I har forfattet en bog med titlen Den sindrige ridder fra La Mancha, som har kostet jer meget arbejde og er meget nyttig og udbytterig, og I beder og anmoder os om at give jer tilladelse og bemyndigelse til at kunne lade den trykke og lade jer have det privilegium, så længe det tjener os eller 14

17 vor Nåde tilsteder det; og da rådsherrerne mente, at man i bogen har fulgt den forordning, Vi for nylig har udstedt for trykning af bøger, blev det vedtaget og Vi fandt for godt at udstede nærværende dokument til jer i denne sag. For at vise jer denne gunst og nåde giver Vi jer hermed tilladelse og bemyndigelse til, at I eller en person, bemyndiget af jer, og ingen anden kan trykke bemeldte bog med titlen Den sindrige ridder fra La Mancha, som tidligere er nævnt, i alle vore riger i Kastilien for en periode af ti år, at tælle og regne fra den dag, vort dokument udstedes. Den eller de personer, der uden jeres bemyndigelse måtte trykke eller sælge bogen eller lade den trykke eller sælge, skal til straf miste det oplag, han har lavet, samt støbeforme og sats til fremstillingen, og hver gang han måtte gå imod dette, skal han idømmes en bøde på halvtreds tusinde maravedíer. Denne bøde deles med en tredjedel til den, der rejser anklagen, en tredjedel til vort Kammer, og en tredjedel til den dommer, der afsiger dommen. Dog betinger Vi os, at alle de gange I måtte lade bemeldte bog trykke i den periode på ti år, skal I bringe den til vort Råd sammen med originalen, der blev undersøgt af Rådet, og hvor hvert trykark er signeret og underskrevet af Juan Gallo de Andrada, vor kammerretsskriver og medlem af Rådet, for at Vi kan forvisse os om, at bemeldte oplag er trykt i overensstemmelse med originalen; og I skal kundgøre offentligt, at den af os udnævnte korrekturlæser har undersøgt og læst korrektur på bemeldte oplag efter originalen, og at bogen er trykt i overensstemmelse med den, og hans angivelse af afvigelser skal trykkes i hver eneste af bøgerne i oplaget, og således at prisen bliver angivet for hvert bind. Og Vi befaler trykkeren, at han skal trykke bemeldte bog sådan, at han ikke trykker begyndelsen og det første ark og kun giver en eneste bog sammen med originalen til forfatteren eller den person, der bekoster trykningen, eller nogen anden, indtil der er læst korrektur på bemeldte bog og den er prisfastsat af vores Råd; når det er sket og ikke før, kan man trykke begyndelsen og første ark og efterfølgende kan man anbringe vores dokument og godkendelse, pris og ændringer under strafansvar over for love og forordninger i vore riger. Og Vi befaler alle vore rådsherrer og andre 15

18 retshåndhævere at de skal overholde og opfylde vort dokument og alt hvad der er indeholdt i det. Givet i Valladolid den seksogtyvende dag i september i året sekstenhundrede og fire. Jeg Kongen Forordnet af Kongen, vor Herre: Juan de Amézqueta TIL HERTUGEN AF BÉJAR, MARKIS AF GIBRALEÓN, GREVE AF BENALCÁZAR OG BAÑARES, VICOMTE AF LANDSBYEN ALCOCER, HERRE TIL BYERNE CAPILLA, CURIEL OG BURGUILLOS I tillid til den gode modtagelse og agtelse, som Eders Excellence viser alle slags bøger, idet I som fyrste er så velvilligt indstillet over for alle gode kunstarter, især dem, der ved deres ædelhed ikke synker ned til at tjene og lefle for det jævne folk, har jeg besluttet at udsende Den sindrige ridder don Quixote de la Mancha under Eders Excellences lysende navns vinger, hvem jeg med skyldig hensyntagen til jeres storhed beder om at tage den i jeres velvillige beskyttelse, skønt bogen er blottet for det udsøgte og lærde klædebon, hvormed man prægtigt plejer at iklæde de værker, der forfattes i viise mænds huse; i jeres skygge kan bogen driste sig til at træde frem for dem, der ikke holder sig inden for grænserne af deres egen uvidenhed, men har for vane at forkaste andres værker med megen strenghed og liden retfærdighed; når Eders Excellences klogskab kaster jeres øjne på mine gode hensigter, stoler jeg på, at I ikke vil forsmå min ringe og ydmyge tjeneste. Miguel de Cervantes Saavedra 16

19 PROLOG Uvirksomme læser: du må tro mig uden besværgelser, at jeg ville ønske, at denne bog som afkom af min forstandighed kunne blive den smukkeste, den fortræffeligste og den klogeste, som tænkes kan. Men jeg har ikke kunnet gå imod naturens orden, hvor hver især avler sin lige. Og hvad kunne mit golde, ukultiverede sind fostre, om ikke historien om et tørt, senet og lunefuldt afkom, som gjorde sig alle hånde forestillinger og mageløse tanker, ret som et væsen man kunne avle i et fængsel, hvor alskens ubekvemmeligheder og mislyde hører hjemme? Det stille, fredelige sted, de indbydende vidder, den skyfri himmel, de klukkende kilder, det rolige sind kan gøre meget til, at de goldeste muser viser sig frugtbare og nedkommer med afkom, der fylder verden med forundring og glæde. Det kan ske, at en far får en grim og klodset søn, men kærligheden gør ham blind, så han ikke ser hans fejl og mangler, men tværtimod opfatter dem som klogskab og ynde og fortæller om dem til sine venner som udtryk for vid og åndrighed. Men selv om jeg ligner don Quixotes far, er jeg hans stedfar og vil ikke følge strømmen og heller ikke bønfalde dig, næsten med tårer i øjnene, som andre gør det, kæreste læser, om at du skal undskylde eller tilgive de mangler, du måtte finde ved dette mit afkom, for du er hverken hans slægtning eller hans ven, og du har din sjæl i din krop og din frie vilje som den fremmeste blandt gode mænd, og du er herre i dit eget hus, som kongen med alle hans afgifter, og du ved, at man almindeligvis siger, at tanker er toldfrie, hvad der alt sammen fritager og forskåner dig for enhver hensyntagen og forpligtelse, og således kan du sige alt, hvad du mener om denne historie, uden frygt for at blive draget til ansvar for alt det slette eller belønnet for alt det gode, du måtte sige om den. Jeg ønsker bare at give dig historien ren og nøgen, uden en pyntelig prolog eller en uendelig række af de sædvanlige sonetter, epigrammer og hyldestdigte, som man plejer at anbringe i begyndelsen af bøgerne. For jeg kan godt sige dig, at selv om det kostede mig en del arbejde at forfatte bogen, er det ingenting sammenlignet med besværet med at skrive det 17

20 forord, som du nu sidder og læser. Mange gange greb jeg pennen for at skrive det, og lige så mange lagde jeg den fra mig igen, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive; og mens jeg således sad og var gået i stå med papiret foran mig, pennen bag øret, albuen på skrivepulten og hånden under kinden og tænkte på, hvad jeg skulle skrive, kom der pludselig en ven af mig, der er både morsom og forstandig, og da han så, at jeg sad så eftertænksom, spurgte han mig om grunden, og uden at skjule noget fortalte jeg ham, at jeg tænkte på prologen, som jeg skulle lave til historien om don Quixote, og at jeg havde det sådan med det, at jeg ikke havde lyst til at skrive den, men heller ikke ønskede at udgive historien om så ædel en ridders bedrifter uden den. For hvordan vil I have, at jeg ikke bliver ude af mig selv over den gamle lovgiver, der kaldes folket, når jeg ser, at efter så mange år, hvor jeg har slumret i glemselens tåger, udkommer jeg nu med alle mine mange år på bagen med en historie så tør som espartogræs, uden nogen opfindsomhed, med en ynkelig stil og fattig på billeder, blottet for enhver kundskab og lærdom, uden bemærkninger i margin eller tilføjelser i slutningen af bogen, skønt jeg kan se, at andre bøger, selv om de er opdigtede og ugudelige, er fulde af sætninger fra Aristoteles, Platon og hele det slæng af filosoffer, som gør indtryk på læserne, så de regner forfatterne for belæste, lærde og veltalende? Men hvad så, om de citerer den Hellige Skrift? Dermed siger de blot, at de er at ligne med den Hellige Thomas og andre kirkefædre, idet de viser en så begavet velanstændighed, at de et sted i teksten har udmalet en forvildet tilbeder og et andet sted har lavet en kristen prædiken, så det er en fornøjelse og fryd at høre og læse den. Alt dette skal min bog være foruden, for jeg har intet at tilføje i margin eller bemærke i slutningen, og jeg ved heller ikke, hvilke forfattere jeg følger i bogen, så jeg kunne nævne dem i begyndelsen, som alle andre gør det i alfabetisk orden, idet de indleder med Aristoteles og afslutter med Xenophon og Zoilos eller Zeuxis, skønt den ene var en nedrakker og den anden maler. Min bog må også undvære sonetter i begyndelsen, i det mindste sonetter af hertuger, markis er, grever, bisper, adelsdamer eller højagtede digtere; skønt hvis jeg 18

21 bad to-tre digtersvende blandt mine venner, er jeg sikker på, at de ville give mig dem, og digtene ville blive sådanne, at de ikke ville stå tilbage for digte af de mest berømte forfattere i vores Spanien. Kort sagt, min gode ven og herre, fortsatte jeg, har jeg besluttet, at hr. don Quixote må forblive begravet i La Manchas arkiver, indtil himlen sender nogen, der kan smykke ham med alt, hvad der skal til, for mine evner rækker ikke til, så jeg er ude af stand til at råde bod på denne mangel, og jeg er af natur for dorsk og doven til at finde frem til forfattere, der kan sige mig, hvad jeg selv kan tænke mig til uden deres hjælp. Det er, kære ven, grunden til, at I traf mig i syv sind og ude af mig selv, sådan som I nu har hørt mig. Da min ven hørte det, slog han sig for panden, og med et latterbrøl sagde han: Ved Gud, min kære, her bliver jeg revet ud af den vildfarelse, jeg har svævet i, al den tid jeg har kendt jer, for jeg har altid opfattet jer som forstandig og besindig i alle jeres handlinger, men nu ser jeg, at I er lige så langt fra at være det som himlen fra jorden. Hvordan er det muligt, at så ubetydelige ting, der er så lette at afhjælpe, kan formå at slå jer ud og lamme så erfarent et hoved som jeres, der er i stand til at knække og klare langt større vanskeligheder? Det skyldes min tro ikke manglende evne, men en overmåde dovenskab og en åndelig armod. Vil I se, om det er sandt, hvad jeg siger? Så lyt opmærksomt efter, og I vil se, hvordan jeg på et øjeblik fejer alle jeres vanskeligheder af bordet og afhjælper alle de mangler, der, efter hvad I siger, slår jer ud og afholder jer fra at udsende historien om jeres navnkundige don Quixote, lys og spejl for hele det farende ridderskab. Fortæl mig så, svarede jeg, da jeg havde hørt, hvad han havde at sige, hvordan I har tænkt jer at udfylde min frygts tomrum og lade klarhedens lys brede sig i min vildfarelses kaos? Dertil svarede han: Det første I hæfter jer ved er, at der mangler sonetter, epigrammer eller hyldestdigte i begyndelsen, og at de skal være skrevet af alvorsfulde personer med fine titler; det kan let afhjælpes ved, at I selv gør jer den 19

22 ulejlighed at forfatte dem, og derefter kan I navngive og benævne dem ganske som I lyster ved at tilskrive dem Presbyteren Johannes af Abyssinien eller Kejseren af Trapezunt, om hvem jeg ved, at det forlyder, at de var navnkundige digtere; og hvis de alligevel ikke var det, og der skulle være nogle pedanter og studenter, som falder jer i ryggen og skumler om den slags, kan I blæse det en høstblomst, for selv om de så skulle gribe jer i en løgn, kan de ikke hugge den hånd af, som I skrev det med. Og hvad angår det med at citere i margin, hvilke bøger og forfattere I har hentet talemåder og mundheld fra, som I flettede ind i jeres historie, skal I bare sørge for at indsætte nogle fyndord eller latinske sætninger, som I kan udenad, eller som det i det mindste ikke koster jer mere arbejde at finde frem til end at indføje, så når det handler om frihed og fangenskab: Non bene pro toto libertas venditur auro. Og i margin kan I så nævne Horats eller hvem det nu var, der sagde det. Og hvis I skriver om dødens magt, kan I gribe til Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas. Regumque turres. Hvis det drejer sig om venskab og kærlighed, som Gud befaler, at man skal vise sine fjender, så grib ufortøvet til den Hellige Skrift, hvad der kun kræver lidt omhyggelighed, og I kan sige intet mindre end selve Guds ord: Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros. Hvis I skriver om onde tanker, kan I opsøge Evangeliet: De corde exeunt cogitationes malae. Hvis det drejer sig om det ustadige venskab, kan Cato komme jer til hjælp med sit distichon: Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris. 20

23 Med disse og andre latinske talemåder vil man mindst regne jer for velbevandret i den latinske grammatik, og det er vældig ærefuldt og nyttigt nu om dage. Og det med at anbringe bemærkninger i slutningen af bogen kan I roligt gøre på denne måde: hvis I nævner en kæmpe i jeres bog, skal I sørge for, at det er kæmpen Golias, hvad der ikke vil koste jer noget særligt, og dermed har I en længere bemærkning, hvor I kan skrive: Kæmpen Golias eller Goliat var en filister, som hyrden David dræbte med et gevaldigt stenkast i Terebinte dalen, således som der fortælles i Kongernes bog... ved det kapitel, hvor det vil passe at skrive det. Herefter kan I vise jer som en boglærd mand og kyndig ud i kosmologien ved at sørge for at nævne floden Tajo i jeres historie, og så vil I stå med endnu en bevinget bemærkning, når I skriver: Floden Tajo blev kaldt sådan af en konge over de spanske riger; den udspringer dér og dér og løber ud i Oceanet, hvor den kysser murene om den navnkundige by Lissabon, og det er almindeligt kendt, at den fører guldholdigt sand med sig, osv. Hvis I skulle skrive om tyveknægte, kan jeg fortælle jer historien om Cacus, som jeg kan udenad; og gælder det skøger, er der biskoppen fra Mondonedo, der kan tjene jer med Lamia, Layda og Flora, og den note skal nok give jer stor anseelse; hvad grusomme angår, kan Ovid give jer Medea; og af troldmænd og troldkvinder har Homer Kalypso og Vergil Kirke; når det gælder tapre hærførere, byder Julius Cæsar sig til med sine Kommentarer, og Plutarch giver os tusinde Alexandre. Skriver I om kærlighed, vil I, blot I kan to unser toskansk, støde ind i Leon Hebreo, der til fulde vil tilfredsstille jer. Og hvis I ikke vil ud til fremmede lande, vil I herhjemme finde Fonsecas Om Guds kærlighed, hvori han samler alt, hvad I og den mest sindrige kunne ønske om dette emne. Det eneste, I kort sagt skal foretage jer, er at sørge for at nævne disse navne eller berøre deres historier i jeres historie, sådan som jeg her har sagt det; og overlad det så til mig at anbringe tilføjelser og bemærkninger, for jeg sværger ved Gud, at jeg nok skal fylde marginerne og dertil fire ark i slutningen af bogen. Lad os nu gå over til citaterne, som de andre bøger har, og som I mangler i jeres. Det er meget let at afhjælpe, for I skal bare finde en bog, 21

24 der har dem med i margin, alle sammen fra A til Z, som I siger. Den selv samme abc skal I anbringe i jeres bog; for selv om man tydeligt kan se, at det er løgn, fordi I havde meget lidt brug for det, betyder det ikke noget, og måske er nogen så enfoldig, at han tror, at I har benyttet jer af det hele i jeres jævne og enkle historie; og hvis det ikke tjener til andet, vil den lange liste af forfattere i det mindste medvirke til pludselig at give bogen autoritet. Og desuden vil der næppe være nogen, der giver sig til at undersøge, om I fulgte dem eller ej, for det vil de ikke få noget ud af. Så meget mere som når jeg rigtig tænker efter, har jeres bog slet ikke brug for nogen af de ting, som I siger, at den mangler, for hele bogen er et udfald mod ridderbøgerne, som Aristoteles aldrig skænkede en tanke, den Hellige Basilios aldrig sagde noget om, Cicero aldrig berørte, ligesom beretningen om deres fabelagtige tøjerier heller ikke hører ind under den nøje sandhed eller de astrologiske iagttagelser, og heller ikke de geometriske mål har nogen betydning eller retorikkens gendrivelse af bevisgrunde, og historien skal heller ikke prædike for nogen ved at blande det menneskelige med det guddommelige, hvad der er en blandingsgenre, som ingen forstandig kristen må iklæde sig. Jeres bog skal kun gøre brug af efterligningen i det, der bliver skrevet, for jo mere fuldkommen den er, jo bedre er det, man skriver. Men da jeres historie kun stiler mod at anfægte den autoritet og indflydelse, som ridderbøgerne har i verden og blandt jævne folk, er der ingen grund til, at I skal gå rundt og tigge fyndord fra filosoffer, gode råd fra den Hellige Skrift, fortællinger fra digtere, taler fra retorikere og mirakler fra helgener. Tværtimod skal I holde jer til den klare stil med ærlige, velvalgte og fyndige ord, så jeres sætninger og perioder bliver velklingende og festlige og på alle måder udmaler, hvad I agter at sige, og lader jeres skarpsindige tanker komme til deres ret uden at forkludre og fordunkle dem. I skal også stræbe efter, at når man læser jeres historie, bevæges den tungsindige til latter, den lattermilde ler endnu mere, den enfoldige bliver ikke stødt, den forstandige forundres over jeres påfund, den alvorlige kaster den ikke fra sig og den besindige priser den uafladelig. Hold jer kort sagt til at nedrive ridderbøgernes dårligt 22

25 funderede bygningsværk, der afskyes af så mange, men hyldes af endnu flere, og hvis det lykkes for jer, har I opnået ikke så lidt. I dyb tavshed lyttede jeg til det, min ven sagde, og så stærkt prentede hans ord sig i mig, at jeg uden indsigelser godtog dem og ud fra dem forfattede denne prolog, hvor du, milde læser, kan se min vens forstandighed og min store lykke, at jeg fandt en sådan rådgiver, da jeg mest af alt havde brug for det, og selv kan du glæde dig over, at du træffer historien om den navnkundige don Quixote de la Mancha så ligefrem og uden omsvøb, for om ham siges det blandt alle beboerne i Montiel-slettens område, at han var den mest ærbare tilbeder og den tapreste ridder, som man i mange år har set på de kanter. Jeg vil ikke lovprise den tjeneste, jeg gør dig ved at lade dig stifte bekendtskab med så ædel og ærlig en ridder, men jeg ser gerne, at du takker mig for, at du har fået kendskab til hans væbner, den berømte Sancho Pança, i hvem jeg mener at have samlet alle en væbners gode egenskaber, som er spredt ud over hele stablen af ørkesløse ridderbøger. Og hermed: Gud give dig et godt helbred og måtte han ikke glemme mig. Lev vel! Den ukendelige Urganda hylder bogen om don Quixote de la Mancha Hvis du vil ud til de go, oh bog, så far frem med må, så ingen indbildske tå kan trampe dig under fo. Du er ikke vel til mo ved alle de ubelæ, som du snart vil høre bræ for at vise deres vi, selv om den er ganske li, for de er en samling blæ. 23

26 Erfaringen gerne vi, at vi skal søge det fro træ, for det yder det go ly mod sol og regnfuld si, således finder du hvi under hertugen af Bé ædle stamtræ, der foré hin Alexander den Sto gavmildhed og kongekro: den dristige kan han fre. Du vil fortælle histo om en højmodig, manche adelsmand, der læste me og blev forrykt i sit ho; han blev ganske overmo af våben, riddere, da, så dristigt han sværdet dra ret som den rasende Ro: Dulzinea del Tobo skal være hans ægtema. Lad nu ikke skjoldet pry af tåbelige figu, der på alle virker hu og vil onde tunger fry. Klageråb skal ikke ly, når du tilegner histo og dens mange vers og to til den fyrstelige læ; lad du andre om at bæ deres klager frem ved ho. 24

27 Pas på, himlen misbilli, at du vil med lærdom pra som den lærde negersla, tal blot ikke som lati. Du skal ikke skarphed vi, vigt dig ikke som den klo, vær nu ikke filoso; den der lærdomsord begri, han vil med en vrængen si: hvortil alle disse glo? Vár din tunge, når den lø, hold dig fra unødig sna, for man skal undgå at ta, om det der blot er en skrø, for spøg og skæmt kan let fø til en blodig næsesty; næh, dit bedste skal du y, så skal du nok vinde æ; du må ikke dumhed næ, evigt den det skrevne pry. Det er tåbers værk at ka med sten, når man har sin bo i et hus af glas og glo: naboen man ikke la. Den forstandige skal ska sit værk på fødder, der skri fremad rolige og vii; mens den der udsender bø til underholdning for mø skriver lukt til dåreki. 25

28 Amadís de Gaula hylder don Quixote de la Mancha SONET Du, der eftergjorde det triste levned, som jeg gennemled, forsmået og ene, på bjerget Peña Pobres golde stene, hvor jeg mit muntre sind bodfærdigt stævned; Du, der græd flere tårer end du evned, fik liflige drikke, salte og rene; uden fade til urter, bær og grene, sad du til jords og spiste til du revned; så længe den lyse Apollon driver sine heste i fjerde himmelsfære kan du leve i vished om at vinde et ry for tapperhed, der evigt bliver, dit fødeland vil først blandt alle være, din forfatter ene i verden skinne. Don Belianís fra Grækenland hylder don Quixote de la Mancha SONET Jeg huggede, slog og gjorde langt mere end nogen farende ridder i verden; herlig og modig var min tapre færden jeg hævned tusind fejl og mange flere. 26

29 Store bedrifter kunne jeg levere; som tilbeder vakte jeg ikke smerten; kæmper blev dværge, når jeg svinged snerten, i dueller kunne jeg let hovere. For min fod knælede lykken beskæmmet, kløgtigt trak jeg det skaldede tilfælde rundt ved håret og holdt det hen med løfter. Men selv om min lykke altid blev fremmet over månen i al dens magt og vælde, overgås den af Quixotes bedrifter. Fru Oriana hylder Dulzinea del Toboso SONET Oh, Dulzinea, gid jeg kunne lægge Miraflores, hvor Toboso sig breder, og London ved Tobosos mange stræder, hvor vil det være godt for Londons flække! Oh, kunne jeg min krop og sjæl bedække med dine ønsker, mens jeg mig bereder til at betragte hin ridder, der spreder skræk og rædsel, når han vil sværdet trække. Oh, var jeg bare i kyskhed undveget hr. Amadís, ligesom du havde held til at undfly den høviske Quixote, 27

30 havde min fryd og glæde oversteget mit tungsind, og lykken randt som kildevæld og ingen ville mig længere spotte. Fra Amadís de Gaulas væbner Gandalín til Sancho Pança, don Quixotes væbner SONET Vær hilset, navnkundige mand, hvem Lykke satte i vej som væbner for en ridder, så nemt og let du dette hverv bestrider, da skæbnen det forstandigt sammenstykke. Med hakke og segl kan man sagtens smykke den jævne væbner, der til alle tider og trængsler følger den farende ridder og ikke vil stille månen i skygge. Jeg misunder dig dit æsel og dit navn og ser langt efter dine sadeltasker, der viste din kløgtige forsynlighed. Vær hilset, oh Sancho, for du gjorde gavn, den spanske Ovid dig hilser og basker et kys på din hånd i al ærbødighed. 28

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

salmer: 736,747,728,768,656

salmer: 736,747,728,768,656 Prædiken til søndag den 2. august 2015. Den søndag der ligger her midt i højsommeren og hedder noget så tørt som den 9. søndag efter trinitatis. Trinitatis som er hele perioden fra pinse og til 1. søndag

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere