Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne"

Transkript

1 Casesamling Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne Aage U. Michelsen Hent eller læs bogen online her:

2 Karrierejobs i Danmarks EnergiMetropol partnere: Ser du dig Selv Som en del af en Spændende fremtid? esbjerg er en by i rivende udvikling og placeret i et af danmarks mest ressourcerige områder. det har medført massiv vækst specielt inden for offshore- og energiindustrien. paradoksalt nok betyder naturens mange ressourcer, at vi mangler ressourcer. Så er du også rig på ressourcer, og er udvikling en del af din natur, har du nu mulighed for at gå en fremtid i møde her: EnergiMetropol.dk

3 Casesamling Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne

4 Casesamling ISBN Aage U. Michelsen: Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne 24. udgave 2013 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Copyright Bodano 2013 Bodano Publishing & Communication ApS Postboks Espergærde Telefon:

5 Forord Denne casesamling er udarbejdet med henblik på at kunne anvendes som øvelsesmateriale i undervisningen af ingeniørstuderende i virksomheds-/driftsøkonomi. Mange ingeniørstuderende har primært interesse for de tekniske fagområder og opfatter økonomi som uinteressant og som værende mere eller mindre irrelevant for løsning af tekniske problemstillinger. Et hovedformål med denne casesamling er derfor at illustrere, at i virksomheder er den økonomiske dimension yderst relevant at inddrage ved løsning af langt de fleste tekniske problemstillinger. Ved at præsentere de økonomiske problemer i en teknisk sammenhæng er det håbet, at flere ingeniørstuderende vil blive interesseret i økonomiundervisningen og indse relevansen af denne. Der er lagt vægt på, at de præsenterede case er realistiske, dvs. at de afspejler konkrete problemstillinger i virksomhederne. Samtidigt har det dog været nødvendigt at forenkle problemstillingerne for at gøre casene egnede til øvelsesbrug. Endvidere er en del af talværdierne af fortrolighedshensyn ændret. De fleste talværdier har dog den rigtige størrelsesorden. Til casenes beregningsspørgsmål er der udarbejdet løsningsforslag, der sigter mod at supplere lærebogens teorier og modeller. Nogle cases indeholder desuden diskussionsoplæg. Til disse er der angivet stikord eller stikordsagtige udsagn. Endvidere skulle casene, da de har baggrund i konkrete virksomhedsbeskrivelser, kunne danne grundlag for en bredere diskussion, for eksempel vedrørende de anførte forudsætninger og konsekvenser af ændrede forudsætninger. I det sidste afsnit Begreber og grundmodeller i driftsøkonomien er søgt givet en summarisk oversigt over økonomiske teorier og modeller. Fremstillingen bygger her i udstrakt grad på grafer og matematiske formuleringer, hvilket specielt for 3

6 Casesamling ingeniørstuderende skulle bidrage til at give et bedre overblik og en mere præcis forståelse. Denne oversigt kan naturligvis ikke anvendes som lærebog, men som et supplement til denne. Der skal rettes en varm tak til de medarbejdere i virksomhederne, der har bidraget ved udarbejdelsen af casene. Uden deres medvirken ville mange af de realistiske aspekter have manglet. Med henblik på næste udgave vil vi meget gerne have kommentarer til opgavernes sværhedsgrad og til emnevalgene. Disse kommentarer bedes rettet til bogens forfatter: Civ. ing. Aage U. Michelsen 4

7 Casesamling Virksomhedsøkonomi for Ingeniørstudierne

8 RETHINK PIPELINE Det er sjovere at opbygge et internationalt firma end at blive en brik i et Hos NNIT er du tæt på de store it-opgaver fra start. Vores medarbejdere skal have lov til at præge firmaet, ikke omvendt. Det gælder også internationalt. Se dine muligheder på nnit.dk/job

9 Casesamling Indholdsfortegnelse Case Løsning Banedanmark Energisparetiltag til gavn for økonomien og miljøet Coloplast A/S Kannibalisering ved markedsføring af et nyt produkt Danfoss A/S Kapacitetsbegrænsning Disa Industries A/S Valg af maskintype E. Pihl & Søn A/S Accelerations- og mængdevariationsberegninger ved skolebyggeri Energinet.dk Samfundsmæssig nytteværdi af investering i et Storebælts-elkabel FLSmidth A/S Kontrakter for drift og vedligehold af en cementfabrik FOSS Analytical A/S Ny teknologi ved fremstilling af fødevarer H. Lundbeck A/S Insourcing muliggjort ved reduktion af produktionsomkostningerne haldor topsøe a/s Økonomiske vurderinger omkring et nyt produkt HOFOR Vindmøllepark og varmepumpe

10 How do we feed a hungry planet? HELPING YOU GROW... Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7620 Lemvig

11 Casesamling Case Løsning lemminkäinen a/s Energibesparelse ved etablering af råvarehaller maersk drilling Investering i olieudvindingsteknologi mt højgaard a/s Indregning af projektindtjening i virksomhedens koncernregnskab nkt holding a/s Investeringer i elkabler med lang levetid schneider electric danmark a/s Energibesparelser ved KNX-styring simcorp a/s Salg af systemløsning med efterfølgende serviceydelser SPX Flow Technology Danmark Vurdering og valg af projekter A/S storebælt Annuiteter med forskellige terminslængder velux a/s Kalkulationer ved indførelse af ny teknologi til vinduer kompendium Begreber og grundmodeller i driftsøkonomien 160 9

12

13 Cases

14 CASE: Banedanmark Energisparetiltag til gavn for økonomien og miljøet Banedanmark har ansvaret for hele det statslige jernbanenet og er en statsvirksomhed under Transportministeriet. Året rundt arbejder Banedanmark for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og til tiden. Hos Banedanmark er over medarbejdere beskæftigede med at løfte de mange opgaver, der er med til at sikre passagererne en pålidelig togrejse i dag og en attraktiv jernbane i fremtiden. Banedanmark sørger for mere end togafgange og -ankomster hver dag. Det bliver til en million tog om året med over 170 mio. passagerer og 15 mio. tons gods. Banedanmarks hovedopgaver er at: styre og overvåge togtrafikken på den statslige jernbane informere passagerer om afgange og ankomster vedligeholde og forny jernbanen udbygge jernbanen til fremtidens behov At drive jernbane medfører et stort energiforbrug. Banedanmark anvender årligt ca. 40 GWh el, og ca. 87% heraf anvendes på driften af banen - dvs. til signaler, sporskiftevarme, køling, transformatorstationer, belysning mv. Banedanmark er underlagt statens krav om energieffektivisering. Virksomheden skal således mindske energiforbruget med 1,7% hvert år, og der er derfor iværksat en lang række projekter med det formål at anvende mindre energi, uden at sikkerheden kompromitteres. Fælles for de projekter, der realiseres, er, at de skal være rentable med en forholdsvis kort tilbagebetalingstid. Banedanmarks mål er at realisere alle spareprojekter med en tilbagebetalingstid på maksimalt 5 år. 12

15 CASE: Banedanmark Efterfølgende opgave omhandler et af de igangsatte projekter, der sigter mod reduktion af energiforbruget til belysningen langs skinnestrækningerne, idet de eksisterende natriumlamper ønskes udskiftet med LED (Light-Emitting Diode). Data for de to typer af belysning fremgår af tabel 1. Natriumlamper LED Antal udskiftninger (stk./år) Omkostninger til udskiftning (kr./stk.) Anskaffelse (kr./stk.) Montering (kr./stk.) Vedligehold/eftersyn (kr. pr. stk.) Vedligehold/eftersyn Hvert år Hvert 4. år El-forbrug (Watt pr. stk.) Tabel 1: Data for natriumlamper og LED. På de betragtede skinnestrækninger er der i alt lampesteder, og det antages, at hver lampe lyser i timer/år. Udgiften til el er ansat til 1 kr./kwh. Af tabel 1 fremgår det, at der i gennemsnit hvert år skal udskiftes 500 af de natriumlamper. Den gennemsnitlige levetid for natriumlamper er således 6 år. Levetiden på LED antages at være 12 år. Hvis to investeringsalternativer har forskellige levetider, så skal en økonomisk sammenligning gennemføres over en horisont, der omfatter et helt antal levetider for begge alternativer. De efterfølgende økonomiske sammenligninger mellem natriumlamper og LED ønskes gennemført over en horisont på 12 år, dvs. omfattende levetiden for 1 LED og for 2 natriumlamper. Da horisonten på 12 år svarer til levetiden for LED, er antal udskiftninger for LED i tabel 1 er ansat til 0. Spørgsmål 1 Hvad er den statiske tilbagebetalingstid ved investeringen i LED? (Ved besvarelsen af dette spørgsmål kan beløb, der ikke forekommer hvert år, forenklet omregnes til gennemsnitlige årlige beløb). Spørgsmål 2 Hvis der anvendes en kalkulationsrentefod på 5% p.a., hvad er da nutidsværdien for investeringen i LED ved den 12-årige levetid? 13

16 CASE: Banedanmark Spørgsmål 3 Hvis der anvendes en kalkulationsrentefod på 5% p.a., hvad er da den dynamiske tilbagebetalingstid for investeringen i LED? For efterfølgende spørgsmål 4 antages det, at omkostningerne til vedligehold/eftersyn ved LED, der i det ovenstående er antaget at forekomme hvert 4. år og hvert 8. år, nu er jævnt fordelt over levetiden. Spørgsmål 4 Hvor stor skal kalkulationsrenten mindst være, for at investeringen i LED ikke kan tilbagebetales. Spørgsmål 5 Kan du ud fra svarene på spørgsmål 1, 3 og 4 konkludere noget om en sammenhæng mellem størrelsen af kalkulationsrentefoden og tilbagebetalingstiden? Se løsninger på side

17 På kontoret i sporet? Spændende hverdag Hvad enten du er sikringsingeniør, sporekspert eller analytiker, vil din hverdag i Banedanmark være præget af afveksling. Nogle dage sidder du måske fordybet i analyser ved dit skrivebord. Andre dage er du bogstaveligt talt ude i sporet og inspicere dit område. Vigtig samfundsopgave I Banedanmark kan du for eksempel have ansvar for nogle af jernbanens mange broer eller være projektleder for et af de store jernbaneprojekter. Uanset om du arbejder med trafikplanlægning eller sporkonstruktioner, vil du være med til at løfte en vigtig samfundsopgave. Skab fremtidens jernbane Omkring ansatte i Banedanmark arbejder hver dag på at gøre jernbanen bedre nu og i fremtiden. Vi arbejder for at geare jernbanen til i 2020 at kunne transportere dobbelt så mange passagerer og dobbelt så meget gods. Vil du være med til at bygge Fremtidens Jernbane, så læs mere på: banedanmark.dk Banedanmark er en statsvirksomhed under Transportministeriet med ansvar for hele det statslige jernbanenet. Vi styrer og overvåger togtrafikken, hvor mere end tog hver dag kører på over kilometer statslig jernbane i Danmark. Vi vedligeholder og fornyer også jernbanen. Mens vi arbejder for en pålidelig togdrift i dag, er vi i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov. Læs mere på banedanmark.dk

18 CASE: Coloplast A/S Overvejelser omkring ændring af et produkt Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Coloplast har fire forretningsområder; stomi, urologi, kontinens, og hud- og sårpleje. Historien om Coloplast begynder tilbage i Elise Sørensen er sygeplejerske. Hendes søster, Thora, har gennemgået en stomioperation og tør ikke længere gå ud blandt andre mennesker af skræk for, at stomien skal lække. Elise forstår søsterens problemer og opfinder verdens første stomipose. En pose, der gør det muligt for Thora - og tusinde som hende - at vende tilbage til et normalt liv. I dag følger Coloplasts værdier stadig Elises eksempel: vi lytter, vi lærer og vi handler. De fleste af vores kunder har været udsat for alvorlige ulykker eller sygdom, og deres livssituation er ofte forbundet med tabu og stigma. Vi vil hjælpe dem med at vende tilbage til et indholdsrigt liv uden begrænsninger. Ved at lave produkter, der virker, som er nemme at bruge, og som ikke ligner hospitalsudstyr, håber vi at kunne fjerne noget af det patient-stigma, som mange lever med. Det kan vi kun gøre ved at lytte til kundernes behov og inddrage dem i vores produktinnovation. Fakta om Coloplast: Coloplast har datterselskaber i 33 lande og sælger produkter i mere end 100 lande Globalt hovedkontor i Humlebæk, Danmark Mere end medarbejdere globalt, heraf ca i Danmark Produktion i Danmark, Ungarn, Kina, USA og Frankrig Coloplast omsatte i 2011/12 for 11 mia. DKK 16

19 CASE: Coloplast A/S Coloplast overvejer at foretage en gennemgribende ændring af et af stomiprodukterne, Alterna, hvorved det forventes, at de variable omkostninger ved fremstilling af produktet kan reduceres. Fra et sådan ændringsprojekt påbegyndes, vil der typisk gå 18 måneder, før salget af den reviderede version af produktet kan påbegyndes. For at forenkle beregningerne antages det dog her, at udviklingstiden er 1 år. I tabel 1 er der anført data for den nuværende version af produktet, idet revisionen af produktet i givet fald skal påbegyndes et år før begyndelsen af år 1. År Forventet afsætning (mio. stk./år) 62,6 64,5 65,8 67,1 67,1 65,7 Forventet salgspris (kr./stk.) 16,75 16,58 16,42 16,25 16,09 15,93 Forventede variable omk. (kr./stk.) 2,04 1,98 1,92 1,88 1,84 1,81 Tabel 1: Data for forventet afsætning, salgspris og variable omkostninger for det nuværende produkt, hvis den reviderede version af produktet ikke udvikles og markedsføres. Hvis den reviderede version af produktet udvikles og markedsføres, vil det nuværende produkt gradvist blive udfaset over 3 år. Afsætningen af det nuværende produkt forventes da at blive, som anført i tabel 2. Salgspris og variable omkostninger forventes fortsat at være, som anført i tabel 1. År Forventet afsætning (mio. stk./år) 49,1 19,7 9, Tabel 2: Forventet afsætning for det nuværende produkt, hvis den reviderede version markedsføres. I tabel 3 er der anført data for den reviderede version af produktet. År Forventet afsætning (mio. stk./år) 14,2 47,5 58,8 71,1 74,7 78,4 Forventet salgspris (kr./stk.) 16,75 16,58 16,42 16,25 16,09 15,93 Forventede variable omk. (kr./stk.) 2,14 1,89 1,76 1,72 1,69 1,67 Tabel 3: Data for forventet afsætning, salgspris og variable omkostninger for den reviderede version af produktet. 17

20 CASE: Coloplast A/S Hvis det besluttes at udvikle den reviderede version af produktet, så skal der i udviklingsåret investeres 5 mio. kr. i et vision-system til overvågning af produktionen, og der skal afholdes 1 mio. kr. i markedsføringsomkostninger og 5 mio. kr. til udvikling af produktionssystemet. Omkostningerne til produktudviklingen er ansat til 3 mio. kr. Coloplast anvender en kalkulationsrente på 10% p.a. Spørgsmål 1 Vil det være lønsomt for Coloplast at gennemføre projektet med revision af det nuvæ-rende produkt? Spørgsmål 2 Hvad er den dynamiske tilbagebetalingstid for projektet? De i tabel 3 anførte afsætningstal er baseret på, at alle nuværende kunder skifter fra det nuværende til det reviderede produkt. Desuden forventes en stigning i afsætningen på 5%, idet klæberen i den reviderede version er tilført nye features. En risiko ved ændring af et produkt er imidlertid, at nogle af de eksisterende kunder ikke vil skifte over til at købe det reviderede produkt, men i stedet gå over til at købe et produkt fra en af konkurrenterne. Spørgsmål 3 Hvor mange % skal den forventede årlige afsætning for den reviderede version af produktet reduceres, for at projektet ikke længere er lønsomt? En anden usikkerhed ved projektet er, hvor lang levetid produktet vil have på markedet. I det ovenstående er såvel det nuværende produkt som den reviderede version af produktet vurderet ud fra en 6-årig periode. Spørgsmål 4 Hvor meget vil lønsomheden ved at udvikle og markedsføre den reviderede version af produktet blive reduceret, hvis levetiden på markedet reduceres fra de 6 til 5 år? Se løsninger på side

21 Are you a curious and and ambitious student? Are you you willing willing to to work work with with 40+ countries like like Saudi Saudi Arabia and Arabia Brazil? and Brazil? Turn Throw the this page! flyer out! Are you youup motivated for challenging by making your life colleagues easier for in a people great way with and intimate maybe even healthcare your manager? needs? Go meet some of our young talents by scanning the QR code or visit us on coloplast.com/career 6 Coloplast the best kept secret!. Coloplast - curiosity works here... Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes ostomy care, urology and continence care and wound and skin care. We operate globally and employ more than 7,000 people. The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark. Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Denmark

22

23 CASE: danfoss A/S Kapacitetsbegrænsning Danfoss er en global koncern med 110 salgsselskaber, og ca. 400 forhandlere og distributører verden over. Danfoss har hovedkvarter i Danmark. Med ca ansatte, en årlig omsætning på 34 mia. kr. og en eksportandel på 98% er Danfoss et af de ledende og største industriforetagender inden for sit felt. Danfoss producerer køleautomatik, industriautomatik, frekvensomformere, komfortautomatik (bl.a. radiatortermostater), styringsautomatik til fjernvarmeanlæg, komponenter til oliefyr, termostater til køleskabe og frysere, og kompressorer til luftkonditioneringsanlæg. Danfoss har 79 moderne fabrikker i 25 lande, og på disse fabrikker produceres der ca komponenter om dagen. En af Danfoss produktionsafdelinger opfattes i efterfølgende opgave forenklet som bestående af to hovedkapacitetsområder: en dreje- og en fræseafdeling. I pågældende produktionsafdeling produceres to produkttyper: A og B. Produktionsdata for de to produkttyper er anført i tabel 1. Salgspris Bearbejdningstid (timer/stk.) Materialeforbrug Produkt (kr./stk.) Drejeafdeling Fræseafdeling (kr./stk.) A 530 0,5 0,5 205 B 640 0,8 0,4 248 Tabel 1: Produktionsdata for produkttyperne A og B. De variable omkostninger til løn m.v. er ansat til 150 kr./time og 180 kr./time i henholdsvis dreje- og fræseafdelingen. Det antages, at kapaciteten i den næste måned er på henholdsvis og 800 timer i dreje- og fræseafdelingen. 21

24 CASE: danfoss A/S PS.: I virkeligheden er talværdierne for kapaciteterne naturligvis meget større, men anvendelsen af de små talværdier i denne opgave sigter mod at fremme overblikket, og det ændrer intet ved den principielle problemstilling. Spørgsmål 1 Hvad er det maksimale dækningsbidrag, der i næste måned kan indtjenes i denne produktionsafdeling? På grund af produktionsproblemer hos en underleverandør har det vist sig, at der for den kommende måned kun vil være materialer til produktion af 800 stk. af produkttype A, medens der for produkttype B er tilstrækkeligt med materialer. Spørgsmål 2 Hvor stort et dækningsbidrag kan der nu maksimalt indtjenes i den næste måned. Det viser sig nu, at der fra en udenlandsk leverandør er mulighed for at skaffe ekstra materialer til produktion af produkttype A. Prisen for disse materialer vil imidlertid være højere end de i tabel 1 anførte 205 kr./stk. Spørgsmål 3 Hvad må merprisen for de ekstra materialer maksimalt være, hvis det skal være lønsomt at importere disse? Se løsninger på side

25 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vi søger mennesker, der vil noget Corporate & Administration Finans Human Resources Supply Chain Produktion IT Udvikling Salg & Marketing jobs.danfoss.dk

26 CASE: disa industries a/s Valg af maskintype DISA i Herlev producerer støbeudstyr, primært DISAMATIC -maskiner, som er automatiske formemaskiner til fremstilling og håndtering af sandforme i støberier. DISAMATIC -konceptet er baseret på et patent fra 60 erne, udtaget af professor Vagn Aage Jeppesen, DTU. Ideen i patentet var at ændre den traditionelle udstøbning af metal i horisontale kasseforme til udstøbning i vertikale kasseløse sandforme. Denne idé fulgt op af intens produktudvikling samt anvendelse af moderne produktionsteknik har gjort DISAMATIC førende på verdensmarkedet inden for seriefremstillet støbegods. Ud over Danmark har DISA produktionsfaciliteter i Tjekkiet, USA, Indien og Kina. Derudover er der et udbygget netværk af agenter i mere end 50 lande. DISA har en lang tradition for innovation, pålidelighed og engagement med henblik på at øge kundernes konkurrenceevne, hvilket har ført til, at DISA i dag oplever tillid og loyalitet fra førende støberier over hele verden. DISA er en del af Noricangruppen, der også omfatter Wheelabrator. Læs mere på com. Den efterfølgende opgave omhandler to modeller af DISAMATIC : DISA 131-B DMM og DISA 231-B DMM, hvor 131-B DMM principielt svarer til en 231-B DMM blot med lavere kapacitet. For de to modeller foreligger der følgende oplysninger: 131-B DMM 231-B DMM Pris EUR EUR Vedligeholdesomkostninger EUR/år EUR/år Driftsomkostninger (el, vand o.lign.) 48 EUR/h 50 EUR/h Kapacitet 350 forme/h 500 forme/h Levetid 15 år 15 år Lønomkostninger 50 EUR/h 50 EUR/h 24

27 CASE: disa industries a/s Et støberi overvejer, om det skal anskaffe 131-B DMM eller 231-B DMM. De to modeller producerer, som anført i ovenstående tabel, med forskellige hastigheder. For at forenkle opgaven antages det i det efterfølgende, at der til den foreliggende støberiopgave i såvel 131-B DMM som i 231-B DMM kun kan være et stk. gods pr. form. Det antages endvidere, at støberiet producerer i h/år, samt at det anvender en kalkulationsrentefod på 8% p.a. Yderligere antages det, at vedligeholdelsesomkostningerne er faste, dvs. uafhængige af, hvor meget der produceres på maskinerne. Spørgsmål 1 Hvad bliver de gennemsnitlige faste årlige omkostninger (værditab, forrentning og vedligeholdelse) for de to modeller, hvis støberiet antages at ville beholde maskinerne i 15 år, og scrapværdien herefter er 0 kr.? Spørgsmål 2 Hvor stort et produktionsbehov (antal forme pr. år) skal støberiet have, for at det vil være fordelagtigst for virksomheden at anskaffe 231-B DMM frem for 131-B DMM, hvis det antages, at den valgte maskine kun vil blive brugt til denne opgave? Spørgsmål 3 Hvis støberiet allerede har anskaffet såvel en 131-B DMM som en 231-B DMM, og der på et givet tidspunkt er ledig kapacitet på begge maskiner til fremstilling af forme, på hvilken maskine bør støberiet da producere disse forme? Et større støberi ligger i forhandling med en bilfabrik om levering af 1,8 mio. gearkasser om året. Hvis støberiet får ordren, så vil det have behov for anskaffelse af en eller flere af 131-B DMM og/eller 231-B DMM. Da gearkasserne skal støbes og leveres i jævn takt, så vil de anskaffede maskiner kun blive brugt til denne produktion. Det kan i øvrigt som tidligere antages, at der produceres i h/ år, at kalkulationsrentefoden er på 8% p.a., at maskinernes levetid er 15 år, samt at deres scarpværdi er 0 kr. Da bilfabrikker generelt presser leverandørerne på prisen, så er det vigtigt for støberiet at få besvaret efterfølgende spørgsmål. 25

28 CASE: disa industries a/s Spørgsmål 4 Hvad er de laveste årlige omkostninger, hvormed støberiet kan få fremstillet formene til de 1,8 mio. gearkasser? Spørgsmål 5 Hvor meget skal ordren på gearkasser forøges, for at dit svar på spørgsmål 4 vil blive anderledes? Se løsninger på side

29 Shaping industry DISA er innovation og ekspertise DISA er den førende globale leverandør af innovative og intelligente støberiløsninger. Bliv en del af vores globale team og vær med til at forme eksempelvis fremtidens automobilindustri. Vil du være en del af vores globale team så kontakt vores HR afdeling T: eller E: Norican Group is the parent company of DISA and Wheelabrator

30 CASE: e. pihl & søn a/s NB. Efter udgivelsen af denne casesamling er E. Pihl & Søn A/S gået konkurs. Problemstillingen i deres case er imidlertid stadig god og lærerig. Vi har derfor valgt at beholde den i bogen og anbefaler, at der arbejdes med casen ud fra en principiel problemløsning. Accelerations- og mængdevariationsberegninger ved skolebyggeri E. Pihl & Søn A.S. (grundlagt 1887) er et internationalt orienteret ingeniør- og entreprenørselskab. Selskabet er et af Danmarks ledende entreprenørselskaber. Bygge- og anlægsopgaverne spænder over: infrastrukturprojekter som havne, broer, tunneler, veje og lufthavne vandforsyning og miljøteknologi som opbygning af renseanlæg og kloaksystemer industribyggeri anlæg af kraftværker nybyggeri med opførelse af kontorer, institutionsbygninger, boliger og markante kulturbygninger renovering, herunder bl.a. boligrenovering af større og mindre boligbebyggelser En stor del af de opgaver, Pihl løser, udføres som styrings- og totalentrepriseprojekter, hoved- og fagentrepriser eller i partnering. Pihl har desuden flere års erfaring med OPP/OPS (offentligt-privat-partnerskab/samarbejde). Projekterne omfatter bl.a. skoler i udlandet og i Danmark og Rigsarkivet i København. Pihl har egne specialister inden for design- og engineering, som bl.a. har stor ekspertise inden for betonkonstruktioner, projektering og digitale værktøjer. Pihl har også en håndværksafdeling med en betydelig egenproduktion inden for en række håndværksområder. Pihl er 100% danskejet med hovedkontor i Kgs. Lyngby og datterselskaber i flere lande. Selskabet har ca ansatte, og omsætningen i 2012 var ca. 5,4 mia. kr. Efterfølgende opgave tager udgangspunkt i, at Aberdeen City Council i Skotland har valgt E. Pihl & Søn A.S. (Pihl) til at bygge 10 nye skoler, fordelt på 8 Primary Schools og 2 Secondary Schools, svingende i elevstørrelse fra ca. 200 til De fleste af disse 10 skoler ligger på eksisterende skoleområder, så 1) den nye skole skal bygges 28

31 CASE: e. pihl & søn a/s på en anden del af skoleområdet, før den gamle skole kan nedrives, eller 2) eleverne skal flytte til andre forhold uden for det pågældende skoleområde, hvorefter den gamle skole nedrives, den nye opføres, og eleverne kan flytte tilbage igen. Den samlede byggeperiode er på ca. 30 måneder. I det samlede projekt indgår der selvfølgelig mange forskellige aktiviteter og diverse indbyrdes afhængigheder mellem de enkelte skoler, da nogle skoler skal være færdige, før opførelsen af andre kan startes, men i dette eksempel kigges der kun på selve opførelsen af skallen for råhuset for de 3 skoler, der starter først, og på arbejdet med indvendige gipsvægge på de 3 skoler, som starter sidst. I princippet består skalkonstruktionen af følgende: rejsning af en limtræskonstruktion med dertil hørende stabilitetselementer, hvorefter der monteres præfabrikeret tag- og udvendige vægkassetter, som er vind- og vandtætte. Vindues- og døråbninger lukkes midlertidigt, efterhånden som vægkassetterne monteres. Når denne skalkonstruktion er udført, kan indvendige gipsvægge opstartes, mens udvendige færdiggørelsesarbejder til tag og facader kan køres parallelt for hermed at spare tid. Skalkonstruktionen opføres af en dansk underentreprenør. Forløbet af skalkonstruktionsarbejdet er oprindelig planlagt således: Skole nr. 1 tager 20 dage, hvorefter skole nr. 2 tager 16 dage og til sidst skole nr. 3, som tager 10 dage, dvs. i alt 46 dage. Til at udføre dette har den danske underentreprenør planlagt at sende 1 sjak på 5 mand til Skotland. For arbejdet er der aftalt en fast pris, baseret på en 5 dages arbejdsuge med 8 timer/dag. Hvis overarbejde skulle være påkrævet af Pihl, er følgende aftalt: For de første 2 overarbejdstimer pr. dag ydes 50% tillæg til normal timepris, hvorefter der ydes 100% tillæg. Normal timepris er aftalt til 390 kr./time. I fald der skal sendes flere folk, er følgende beløb fastsat i kontrakten: Rejseomkostninger kr./mand t/r, kost og logi 930 kr./mand/arbejdsdag og samme normal timepris. De indirekte omkostninger for Pihl er beregnet til kr./arbejdsdag. Grundet forsinkede oplysninger fra bygherrens side blev de 3 Primary Schools, som skulle starte først, forsinket 10 arbejdsdage, men grundet gode arbejdsrelationer mellem Pihl og bygherren har Pihl på nuværende tidspunkt valgt ikke at rejse krav om tidsfristforlængelse. Pihl bliver spurgt, om det kan lade sig gøre at accelerere arbejdet, så skallen til råhuset opføres for skole 1, 2 og 3 i nævnte rækkefølge, og at datoen for færdiggørelsen af skallen til råhuset på skole nr. 3 i henhold til den oprindelige tidsplan overholdes. Hvis dette kan lade sig gøre, er bygherren villig til 29

32 CASE: e. pihl & søn a/s at betale ½ million kr. for denne acceleration. Pihl meddeler, at det kan lade sig gøre, men at accelerationen kun kan foretages i selve arbejdet med skalkonstruktionen grundet fremdriften af allerede udførte aktiviteter. Pihl overvejer bl.a. 2 mulige løsninger for at accelerere arbejde: 1. At lade de 5 mand, som allerede findes på pladsen, arbejde 2½ timer over hver arbejdsdag 2. At få sendt 5 mand ekstra over til Aberdeen fra den danske underentreprenør, hvilket dog indebærer en mobiliseringsperiode på 4 dage udover de 10 dage, arbejdet allerede er forsinket, før disse 5 mand kan være på pladsen. Det skønnes, at de 5 ekstra mænd vil betyde, at effektiviteten forøges med 75%. Spørgsmål 1 Medfører løsningsmulighed 1 og 2, at tidsfristen overholdes? Hvilken af de to løsningsmuligheder vil du ud fra en vurdering af størrelsen af de direkte variable omkostninger anbefale Pihl at vælge? I det ovenstående er det oplyst, at Pihl også har indirekte omkostninger i forbindelse med gennemførelse af projektet. Ved besvarelsen af efterfølgende spørgsmål 2 kan det antages, at aktiviteterne ved udførelsen af skalkonstruktionen ligger på den kritiske vej, samt at en reduktion af tiden for disse aktiviteter vil medføre en tilsvarende reduktion af den samlede projekttid. Spørgsmål 2 Hvis Pihls indirekte omkostninger inddrages, vil det så ændre dit svar på, hvilken løsningsmulighed du vil anbefale Pihl? Opbygningen af indvendige gipsvægge består i princippet af stålprofiler, isolering og 2 lag 13mm gipsplader på hver sin side. Tidsfordelingen mellem de enkelte delaktiviteter er skønnet til: top- og bundstål + stålregler 40%, isolering 10% og gips 50%. Der regnes med en enhedstid pr. kvadratmeter færdig gipsvæg (2 lag på hver sin side) på 80 minutter. Antallet af m 2 på de tre sidste skoler er: Skole 8 = m 2, skole 9 = m 2 og skole 10 = m 2. Materialeudgiften til en 13mm gipsplade incl. skruer er 17 kr/m 2. Gipsarbejdet udføres af et lokalt firma som en Labour only kontrakt, dvs. at det lokale firma leverer drywallers (gipsvægarbejdere) til fast timepris på 280 kr./ time, baseret på 8 timer/dag, 5 dage om ugen, inkl. alle sociale bidrag og tillæg for administration og fortjeneste. Det er i den oprindelige tidsplan skønnet, at den mest 30

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere