Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg"

Transkript

1 KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet.

2 Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det vi ved TRs opgaver i forbindelse med KUU Netværk i Uddannelsesforbundet lokalt og centralt Uddannelsesforbundets høringsvar om KUU Debat.

3 Fakta om KUU, hovedlinjer Smukt Patchwork - Det bedste fra alle verdner eller Gammelt kludetæppe - Det vi lige havde på hylden

4 Fakta om KUU, hovedlinjer Uddannelse som Erhvervsassistent Uddannelsen sigter mod beskæftigelse Flere uddannelsesinstitutioner byder ind Samarbejde med erhvervslivet om praktik KUU begynder d. 1. august 2015 KUU evalueres efter 3 år og 5 år KUU ophører august 2021, medmindre andet besluttes

5 Fakta om KUU, hovedlinjer Målgruppen er unge under 25 år, som har afsluttet 9. eller 10. klasse unge som ikke har forudsætning for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse UU visiterer SU berettiget,,,,,, hvad med dem under 18 år?

6 Fakta om KUU, hovedlinjer 2 årigt forløb, 4 moduler af ½ år, 2 fag på D niveau alternativt 3 moduler 1 ½ år, 1 fag på D niveau Værkstedsundervisning, kombination af teori og praksis Almene fag 3 KUU fag, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære Erhvervstræning i virksomhedspraktik

7 Fakta om KUU, hovedlinjer Eleven går til afsluttende prøve i hele forløbet Der udstedes kompetencebevis for elevens opnåede kompetencer Tillykke til den nye Erhvervsassistent

8 Fakta om KUU, hovedlinjer KUU begynder d. 1. august med 1250 elever elever årligt og det er 2500 cpr. nr. der budgetteres med et frafald 20 udbudsområder med centralt udmeldte elevtal Institutionssamarbejde i hvert område (konsortier) Tovholderskolen, ansvar for organisation, administration og indhold af elevernes samlede uddannelsesforløb Skoler som byder ind med- eller der købes undervisning

9 Fakta om KUU, hovedlinjer Hvert område har valgt 3-5 erhvervstemaer (2-9) Overordnede erhvervstemaer fra bekendtgørelsen 1. Byg og bolig. 2. Børn, unge og ældre. 3. Handel og kundeservice. 4. Innovation og produktudvikling. 5. Kommunikation og medier. 6. Mad og sundhed. 7. Miljø og genbrug. 8. Motor og mekanik. 9. Service og transport. 10. Turisme, kultur og fritid. 11. Jordbrug, skovbrug og fiskeri. UVM kan godkende andre temaer

10 Fakta om KUU, hovedlinjer Alle elever har en kontakt person Kontakt personen er bindeled mellem eleven og inst.samar. Kontakt personen skal fastholde- og sikre at eleven gennemføre uddannelsen Kontakt personen har ansvar for forløbsplaner Støtte op om elevens arbejde med 2 x portfolier

11 BEK stk. 2 Bærende principper for pædagogik og tilrettelæggelse: 1) Klasse- og holdfællesskab skal være et bærende element særligt i 1. og 2. del af uddannelsen. 2) Fag og læring skal stå i centrum i et fælles læringsmiljø. 3) Udvikling af personlige og sociale kompetencer med afsæt i fællesskab og trygge rammer, for derved at gøre eleven parat til at bevæge sig over større afstande, modtage undervisning i forskellige institutionelle sammenhænge og være i erhvervstræning. 4) Teori og praksis skal kombineres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter. 5) Undervisningen skal være differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af relevante kompetencer.

12 BEK nr stk. 2. Undervisning efter anden uddannelseslovgivning gennemføres og dokumenteres ved den uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde den pågældende undervisning. Denne institution udsteder bevis for den gennemførte undervisning/prøve.

13 Status på KUU lokalt - runde med det vi ved

14 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring,Frederikshavn, Brønderslev,Jammerbugt, Thisted,Morsø,Læsø EUCNordvest, SOSU STV,SOSU Nord Frederikshavn Handelsskole, VUC & HF Nordjylland,Thy-Mors HF & VUC Thisted Gymnasium STX og HF, Fjerritslev Gymnasium, Thy Produktionsskole, Morsø Produktionsskole, Rolstruphus, Produktionsskolen Unge Center Jammerbugt, Vrå Højskole, GRØNSTransport Uddannelser - AMU Center, Martec Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn Turisme,kultur og fritid Børn Unge og ældre Handel og kundeservice De maritime erhverv 111 Aalborg,Vesthimmerland, Rebild,MariagerFjord AMUNordjylland,TechCollegeAalborg, AalborgHandelsskole,SOSUNord, ErhvervsskolerneiAars,TradiumHobro,NordjyllandsLandbrugsskole,AalborgProduktionsskole,RebildProduktionsskole,LilleVildmoseProduktionsskole,HobroProduktionshøjskole,HadsundProduktionsskole,ProduktionsskolenKongshøjgaard,NæsbyhusProduktionsskole,VUC&hfNordjylland,AOF DaghøjskolenAalborg,FOKUSDaghøjskolenAalborg,Kvindedaghøjskolen AalborgogUngAalborg Aalborg Aars Hobro Byg og bolig. Børn,unge og ældre. Handel og kundeservice. Mad og sundhed. Service og transport. Teknik og landbrug. 134

15 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Lemvig,Struer,Holstebro, Skive,Viborg SkiveTekniskeSkole,ProduktionsskolenNordvestjylland:Holstebro,Struer, Lemvig,UddannelsescenterHolstebro, Ungdomsskolen-Skive,ProduktionshøjskolenMarienlyst(Skive),SkiveHandelsskole,SkiveTekniskeSkole,VUC Skive-Viborg,ViborgProduktionsskole, ProduktionsskolenNordvestjylland:Holstebro,Struer,Lemvig Ungdomsskolen-Skive ViborgProduktionsskole Byg,boligogmiljø Børn,ungeogældre Handelogkundeservice Industri,mekanikogproduktudvikling Jordbrug,madogsundhed Service,turismeogtransport 99 Ringkøbing-Skjern,Herning, Ikast-Brande,Silkeborg SilkeborgProduktionshøjskoleProduktionsskoleniHerningKommune,ProMidt, Ringkøbing-SkjernProduktionsskole, HandelsskolenSilkeborgBusinessCollege,HerningHF&VUC,Social-og SundhedsskoleniSilkeborg,Social& SundhedsskoleniHerning,Teknisk SkoleSilkeborg,Th.LangsHF&VUC, SilkeborgogUddannelsesCenterRingkøbingSkjern Ringkøbing-SkjernProduktionsskole ProduktionsskoleniHerningkommune ProMidt SilkeborgProduktionshøjskole Bygogbolig Børn,ungeogældre Madogsundhed Turisme,kulturogfritid Innovationogproduktudvikling 101

16 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Aarhus,Samsø ÅrhusProduktionskole Byhøjskolen(daghøjskole), GøglerProduktionsskolen AOFDaghøjskoleÅrhus Kompetencehuset(daghøjskole), EgåProduktionshøjskole DaghøjskolenGimle IdrætsdaghøjskolenIDA ÅrhusProduktionsskole JordbrugetsUddannelsesCenter ÅrhusProduktionskole Byhøjskolen(daghøjskole), GøglerProduktionsskolen AOFDaghøjskoleÅrhus Kompetencehuset(daghøjskole), EgåProduktionshøjskole DaghøjskolenGimle IdrætsdaghøjskolenIDA ÅrhusProduktionsskole JordbrugetsUddannelsesCenter Bygogbolig Kommunikationogmedier Børn,ungeogældre Turisme,kulturogfritid Madogsundhed Handelogkundeservice Miljøoggenbrug 139 Skanderborg,Odder,Horsens,Hedensted LearnmarkHorsens Social-ogSundhedsskolen(Fredericia, Vejle,Horsens) CenterforUddannelse Skanderborg Odder Ungdomsskolen,Horsens Social-ogSundhedsskolen,Horsens LearnmarkHorsens Skanderborg Odder,Centerfor uddannelse Børn,ungeogældre BygogBolig HandelogKundeservice LagerogTransport 86

17 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Tønder,Haderslev,Aabenraa, Sønderborg EUCSydiTønder,EFASyd,Meritten, SønderborgProduktionshøjskole,EUC SydiTønderogHaderslevProduktionsskole,VUCSyd,IBC(Aabenraa), BCSyd,GråstenLandbrugsskoleog SOSUSyd,HaderslevHandelsskole, TønderHandelsgymnasium&Handelsskole SønderborgProduktionshøjskole HaderslevProduktionsskole ProduktionsskolerneiAabenraa EUCSyd,Tønder Serviceogtransport Turisme,kulturogfritid Madogsundhed Miljøoggenbrug Motorogmekanik 101 Assens,Nordfyn,Kerteminde, Odense,Nyborg TietgenNyborg ElsesmindeOdenseProduktionshøjskole 159 Tietgen KoldCollege SyddanskErhvervsskole Social-ogsundhedsskolenFyn ElsesmindeOdenseProduktionsHøjskole Kultur,handelogservive Bygogbolig Serviceogtransport Detgrønneområde

18 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Faaborg-Midtfyn,Svendborg, Ærø,Langeland ProduktionsskolenSydfynsErhvervs- Forskole,SvendborgErhvervsskole, Social-ogSundhedsskolenFYN,Dalum LandbrugsskoleiKorinthogFaaborg- MidtfynProduktionsskole Faaborg-MidtfynProduktionsskole ProduktionsskolenSydfyns ErhvervsForskole Erhvervindenfordegrønneområder Service-,butik-ogmiljøerhverv Industrierhverv Omsorg-ogserviceerhverv 58 Odsherred,Kalundborg,Holbæk,Slagelse,Sorø,Ringsted KorsørProduktionsHøjskole,KalundborgegnensProduktionsskole,Slagelse Produktionsskole,RingstedProduktionshøjskole,NordvestsjællandsProduktionsskole,ProduktionsskolenHolbæk, EUCNordvestsjælland,Selandia CenterforErhvervsrettedeUddannelser, ZealandBusinessCollege,SOSUSjælland,NordvestsjællandsHFogVUCog VUCVestsjællandSyd NordvestsjællandsProduktionsskole ProduktionsskolenHolbæk KalundborgegnensProduktionsskole RingstedProduktionshøjskole SlagelseProduktionsskole KorsørProduktionsHøjskole Håndværk&Produktion Børn,Unge&Ældre Mad&Sundhed Oplevelser,Markedsføring& Service Grønt&Jordbrug Kommunikation&Medier 153

19 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Godkendelseunderbehandling 85 Allerød,Hørsholm,Rudersdal, FuresøHelsingør,Fredensborg 346 København,Frederiksberg, Tårnby,Dragør,Bornholm KøbenhavnsVUC,Produktionsskolen KUBA,AFUKsproduktionsskole,Den ØkologiskeProduktionsskole,Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby, BornPro - Bornholm Produktionsskole, Københavns Kommunes Ungdomsskole, VUC Hvidovre-Amager, Frederiksberg Daghøjskole og kursuscenter, Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg, Campus Bornholm, Sundheds- og sygeplejeskolen Bornholm, Hotel- og Restaurantskolen, Københavns Tekniske Skole, og Teknisk Erhvervsskole Center KøbenhavnsVUC ProduktionsskolenKUBA AFUKsproduktionsskole Den Økologiske Produktionsskole Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby BornPro - Bornholm Produktionsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole Børn,ungeogældre Madogsundhed Genbrug,byg,bolig,designog innovation Service, turisme, kultur og fritid

20 TRs opgaver med KUU Her kommer nogle bud: Hvad betydning får KUU for jeres skole, og for den enkelte lærer? Tid til forberedelse for underviserene /flere arbejdspladser /transport Samarbejde imellem underviserne og kontaktpersonerne i udbudsområdet Fælles pædagogiske dage og efteruddannelse/kvalitet i uddannelsen Medarbejder indflydelse i institutionssamarbejdet

21 Netværk lokalt og centralt TR netværksdannelse i hvert udbudsområde Støtte hinanden i krav om forberedelse og fælles efteruddannelse Sikre at overenskomsterne/kuu lov bliver overholdt Centralt netværk? TR erfaringsudveksling? Faglig- pædagogisk konference? Tilbagemelding til forbund Sissel eller Per,,,,,og det var Nielsen

22 Uddannelsesforbundets høringssvar om KUU 2: Målet med uddannelse er..uddannelsesforbundet finder, at lovens uddannelsesperspektiv er forsvundet i bekendtgørelsen 12: Kontaktperson: Forbundet vil foreslå, at det er en af elevens lærere, der har denne opgave. Læreren har den daglige kontakt med eleven og kontakten til øvrige lærere i institutionssamarbejdet, som han/hun skal planlægge og koordinere uddannelsen med samt arbejdet omkring eleven. Særligt for elever under 18 år har kontaktpersonen til opgave også at samarbejde med elevens forældre omkring at fastholde elevens sigte med uddannelsen og gennemførelse heraf.

23 Uddannelsesforbundets høringssvar om KUU 16: Uddannelsens indhold: De fag, der er udviklet til uddannelsen arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære, der skal danne grundlag for erhvervstræning, vil Uddannelsesforbundet foreslå ikke blot skal tones i forhold til elevens erhvervstema, men også integreres i den praktiske undervisning på uddannelsen. Kravet om, at målgruppen skal tage 1 eller 2 fag på D-niveau (der ligger lige under det gymnasiale C-niveau) på 60 timer/fag i løbet af 1½-2 år, er såvel fagligt og timemæssigt urealistisk. 25 kompetenceudvikling: Da såvel uddannelsens målgruppe som tilrettelæggelsesformer og fag er nye, er det afgørende for kvaliteten af uddannelsen, at lærerne får den nødvendige kompetenceudvikling.

24 Debat

25 Udbudsområde (kommuner) Deltagerei Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring,Frederikshavn, Brønderslev,Jammerbugt, Thisted,Morsø,Læsø EUCNordvest,SOSUSTV,SOSUNord FrederikshavnHandelsskole,VUC&HF Nordjylland,Thy-MorsHF&VUC ThistedGymnasium STXogHF,FjerritslevGymnasium,ThyProduktionsskole,MorsøProduktionsskoleRolstruphus,ProduktionsskolenUnge CenterJammerbugt,VråHøjskole, GRØNSTransportUddannelser-AMU Center,Martec Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn Turisme,kulturogfritid BørnUngeogældre Handelogkundeservice Demaritimeerhverv 111 Aalborg,Vesthimmerland, Rebild,MariagerFjord AMUNordjylland,TechCollegeAalborg, AalborgHandelsskole,SOSUNord, ErhvervsskolerneiAars,TradiumHobro,NordjyllandsLandbrugsskole,AalborgProduktionsskole,RebildProduktionsskole,LilleVildmoseProduktionsskole,HobroProduktionshøjskole,HadsundProduktionsskole,ProduktionsskolenKongshøjgaard,NæsbyhusProduktionsskole,VUC&hfNordjylland,AOF DaghøjskolenAalborg,FOKUSDaghøjskolenAalborg,Kvindedaghøjskolen AalborgogUngAalborg Aalborg Aars Hobro Bygogbolig. Børn,ungeogældre. Handelogkundeservice. Madogsundhed. Serviceogtransport. Teknikoglandbrug. 134 Lemvig,Struer,Holstebro, Skive,Viborg SkiveTekniskeSkole,ProduktionsskolenNordvestjylland:Holstebro,Struer, Lemvig,UddannelsescenterHolstebro, Ungdomsskolen-Skive,ProduktionshøjskolenMarienlyst(Skive),SkiveHandelsskole,SkiveTekniskeSkole,VUC Skive-Viborg,ViborgProduktionsskole, ProduktionsskolenNordvestjylland:Holstebro,Struer,Lemvig Ungdomsskolen-Skive ViborgProduktionsskole Byg,boligogmiljø Børn,ungeogældre Handelogkundeservice Industri,mekanikogproduktudvikling Jordbrug,madogsundhed Service,turismeogtransport 99

26 ViborgUngdomsskole,Mercantec,AsmildklosterLandbrugsskoleog Social-ogSundhedsskolenSTV Randers,Norddjurs, Syddjurs,Favrskov RandersProduktionshøjskole,ProduktionsskolenMimersBrønd,Favrskov Produktionsskole,Produktionshøjskolen Djursland,GrenaaProduktionsskole RandersHF&VUC,Tradium,Viden Djurs,DenjydskeHaandværkerskole, RandersSocial-ogSundhedsskole Linieskolen RandersProduktionshøjskole ProduktionsskolenMimersBrønd FavrskovProduktionsskole ProduktionshøjskolenDjursland GrenaaProduktionsskole Madogsundhed. Kommunikationogmedier. Serviceogtransport. Innovationogproduktudvikling. Bygogbolig. Turisme,kulturogfritid. Miljøoggenbrug. Børn,ungeogældre. Handelogkundeservice. 96 Ringkøbing-Skjern,Herning, Ikast-Brande,Silkeborg SilkeborgProduktionshøjskoleProduktionsskoleniHerningKommune,ProMidt, Ringkøbing-SkjernProduktionsskole, HandelsskolenSilkeborgBusinessCollege,HerningHF&VUC,Social-og SundhedsskoleniSilkeborg,Social& SundhedsskoleniHerning,Teknisk SkoleSilkeborg,Th.LangsHF&VUC, SilkeborgogUddannelsesCenterRingkøbingSkjern Ringkøbing-SkjernProduktionsskole ProduktionsskoleniHerningkommune ProMidt SilkeborgProduktionshøjskole Bygogbolig Børn,ungeogældre Madogsundhed Turisme,kulturogfritid Innovationogproduktudvikling 101 Aarhus,Samsø ÅrhusProduktionskole Byhøjskolen(daghøjskole), GøglerProduktionsskolen AOFDaghøjskoleÅrhus Kompetencehuset(daghøjskole), EgåProduktionshøjskole DaghøjskolenGimle IdrætsdaghøjskolenIDA ÅrhusProduktionsskole JordbrugetsUddannelsesCenter ÅrhusProduktionskole Byhøjskolen(daghøjskole), GøglerProduktionsskolen AOFDaghøjskoleÅrhus Kompetencehuset(daghøjskole), EgåProduktionshøjskole DaghøjskolenGimle IdrætsdaghøjskolenIDA ÅrhusProduktionsskole JordbrugetsUddannelsesCenter Bygogbolig Kommunikationogmedier Børn,ungeogældre Turisme,kulturogfritid Madogsundhed Handelogkundeservice Miljøoggenbrug 139 2

27 Skanderborg,Odder,Horsens,Hedensted LearnmarkHorsens Social-ogSundhedsskolen(Fredericia, Vejle,Horsens) CenterforUddannelse Skanderborg Odder Ungdomsskolen,Horsens Social-ogSundhedsskolen,Horsens LearnmarkHorsens Skanderborg Odder,Centerfor uddannelse Børn,ungeogældre BygogBolig HandelogKundeservice LagerogTransport 86 Varde,Esbjerg,Vejen,Fanø EsbjergProduktionsskole,ProduktionsskolenVest,VejenProduktionsskole, ProduktionsskolenLustrupholm,Rybners,Esbjerg,Social-ogsundhedsskolenEsbjerg,VardeHandelsskole,Vejen BusinessCollege,Handelsgymnasiet Ribe,KjærgårdLandbrugsskole,VUC VestogAMUVest EsbjergProduktionsskole ProduktionsskolenLustrupholm ProduktionsskolenVest VejenProduktionsskole Mad,menneskerogsundhed Byg,boligoginnovation,produktudvikling Handelogkundeservice Mad,turismeoglandbrug Mad,sundhedogkundeservice Turisme,kulturogfritid 107 Billund,Vejle,Kolding,Fredericia,Middelfart CampusVejle,SyddanskeErhvervsskole,IBC-Kolding,Produktionsskolen Kolding,MiddelfartProduktionsskole, ErhvervsgymnasietGrindsted,SOSU FVHogdenKommunaleUngdomsskole ivejle ProduktionsskolenKolding MiddelfartProduktionsskole FredericiaProduktionsskole GrindstedProduktionsskole Produktionsskolen Datariet i Vejle VejleProduktions oguddannelsescenter SundhedogOmsorg HandelogService FunktionelService Industri,Jordbrug,Teknikog Byggeri 135 Tønder,Haderslev,Aabenraa, Sønderborg EUCSydiTønder,EFASyd,Meritten, SønderborgProduktionshøjskole,EUC SydiTønderogHaderslevProduktionsskole,VUCSyd,IBC(Aabenraa), BCSyd,GråstenLandbrugsskoleog SOSUSyd,HaderslevHandelsskole, TønderHandelsgymnasium&Handelsskole SønderborgProduktionshøjskole HaderslevProduktionsskole ProduktionsskolerneiAabenraa EUCSyd,Tønder Serviceogtransport Turisme,kulturogfritid Madogsundhed Miljøoggenbrug Motorogmekanik 101 3

28 Assens,Nordfyn,Kerteminde, Odense,Nyborg Tietgen KoldCollege SyddanskErhvervsskole Social-ogsundhedsskolenFyn ElsesmindeOdenseProduktionsHøjskole TietgenNyborg ElsesmindeOdenseProduktionshøjskole Kultur,handelogservive Bygogbolig Serviceogtransport Detgrønneområde 159 Faaborg-Midtfyn,Svendborg, Ærø,Langeland ProduktionsskolenSydfynsErhvervs- Forskole,SvendborgErhvervsskole, Social-ogSundhedsskolenFYN,Dalum LandbrugsskoleiKorinthogFaaborg- MidtfynProduktionsskole Faaborg-MidtfynProduktionsskole ProduktionsskolenSydfyns ErhvervsForskole Erhvervindenfordegrønneområder Service-,butik-ogmiljøerhverv Industrierhverv Omsorg-ogserviceerhverv 58 Odsherred,Kalundborg,Holbæk,Slagelse,Sorø,Ringsted KorsørProduktionsHøjskole,KalundborgegnensProduktionsskole,Slagelse Produktionsskole,RingstedProduktionshøjskole,NordvestsjællandsProduktionsskole,ProduktionsskolenHolbæk, EUCNordvestsjælland,Selandia CenterforErhvervsrettedeUddannelser, ZealandBusinessCollege,SOSUSjælland,NordvestsjællandsHFogVUCog VUCVestsjællandSyd NordvestsjællandsProduktionsskole ProduktionsskolenHolbæk KalundborgegnensProduktionsskole RingstedProduktionshøjskole SlagelseProduktionsskole KorsørProduktionsHøjskole Håndværk&Produktion Børn,Unge&Ældre Mad&Sundhed Oplevelser,Markedsføring& Service Grønt&Jordbrug Kommunikation&Medier 153 Næstved,Faxe,Vordingborg, Lolland,Guldborgsund NæstvedUngeCenterogProduktions- skole,eucsj,zbc,sosunæstved, SOSUNykøbingF.,CELF,VUC- Storstrøm,NæstvedUngdomsskole, GuldborgsundUngdomsskole,Faxe Ungdomsskole,VordingborgUngdomsskole,LollandUngdomsskole,Multicen- tersyd,produktionsskolenstrømmen oglollandproduktionsskole NæstvedUngeCenterog Produktionsskole Næstved SatellitafdelingiFaxeKommune SatellitafdelingiVordingborg Kommune MulticenterSyd LollandProduktionsskole Ernæringoghandel Håndværk 125 Lejre,Roskilde,Solrød,Greve,Køge,Stevns ProduktionshøjskolenKlemmenstrupgård,KøgeHandelsskole,Roskilde ProduktionshøjskolenKlemmenstrupgård Iværksætteri,HandelogTurisme Transportoglogistik 107 4

29 tekniskskole,produktionsskolenigreveoghøje-taastrup,sosusjælland, UCRSlagteriskoleniRoskilde,Roskilde Handelsskole,VUCRoskilde/Køge/Greve,SolrødProduktionsskoleogRoskildeProduktionsskoleBase 4000 ProduktionsskoleniGreveog Høje-Taastrup RoskildeProduktionsskoleBase 4000 MadogSundhed Håndværk,NaturogMiljø Brøndby,Hvidovre,Ishøj, Vallensbæk,Albertslund, BallerupGlostrup,Høje- Taastrup,Rødovre CPHWEST UddannelsescenterKøbenhavnVest,VestegnenHF&VUC,SOSU C SocialogSundhedsuddannelses Centret,ProduktionshøjskoleniBrøndby,HvidovreProduktionsskole,Glostrup-AlbertslundProduktionshøjskole, BallerupHerlevProduktionshøjskole, ProduktionsskoleniGreveogHøje- Taastrup,ProduktionsskolenMøllen HvidovreProduktionsskole ProduktionsskoleniGreveogHøje Taastrup Taastrupafdelingen BallerupHerlevproduktionshøjskole ProduktionsskolenMøllen CPHWest Madogsundhed Serviceogtransport Bygogbolig Miljøoggenbrug Børn,ungeogældre Handelogkundeservice 188 Gladsaxe,Gentofte,Lyngby- Taarbæk,Herlev VUCLyngby HandelsskolenKøbenhavnNord TEC TekniskErhvervsskoleCenter SOSUC ProduktionsskolenMedieskolen BallerupHerlevProduktionshøjskole ProduktionsskolenMedieskolen BallerupHerlevProduktionshøjskole Kommunikationogmedier Handelogkundeservice Miljøoggenbrug Serviceogtransport 87 Allerød,Hørsholm,Rudersda l, FuresøHelsingør,Fredensborg Godkendelseunderbehandling 85 Egedal,Frederikssund,Hillerød,Halsnæs,Gribskov Godkendelseunderbehandling 82 København,Frederiksberg, Tårnby,Dragør,Bornholm KøbenhavnsVUC,Produktionsskolen KUBA,AFUKsproduktionsskole,Den ØkologiskeProduktionsskole,Fabrikken KøbenhavnsVUC ProduktionsskolenKUBA AFUKsproduktionsskole Børn,ungeogældre Madogsundhed Genbrug,byg,bolig,designog 346 5

30 Produktionsskolen i Tårnby, BornPro - Bornholm Produktionsskole, Københavns Kommunes Ungdomsskole, VUC Hvidovre-Amager, Frederiksberg Daghøjskole og kursuscenter, Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg, Campus Bornholm, Sundheds- og sygeplejeskolen Bornholm, Hotel- og Restaurantskolen, Københavns Tekniske Skole, og Teknisk Erhvervsskole Center Den Økologiske Produktionsskole Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby BornPro - Bornholm Produktionsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole innovation Service, turisme, kultur og fritid 6

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Fra institutionssamarbejdet:

Fra institutionssamarbejdet: Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro! Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro! 8. april Bygning 55 DGI-byen Velkommen! Finn Lillelund Christensen, kst. formand for Ungdomsskoleforeningen Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør

Læs mere

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid Den Kombinerede ungdomsuddannelse en ungdomsuddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Når du har gennemført KUU bliver du erhvervsassistent og kan søge job eller

Læs mere

Produktionsskoler i hovedstadsområdet

Produktionsskoler i hovedstadsområdet Produktionsskoler i hovedstadsområdet Sæt dine egne spor! Don t panic En anden vej til ungdomsuddannelse www.produktionsskole.nu 1 Indholdsfortegnelse 2. Velkommen til Produktionsskolen 5. Diagram 6. Produktionsskolen

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk

Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger www.erhvervsassistent.dk Om KUU Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Hovedstaden-Bornholm er et samarbejde mellem 16 institutioner. Til uddannelsen hører

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Version 20150106 Institutionssamarbejdet Den Kombinerede Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm Værtsinstitutioner: Produktionsskolen

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Produktionsskoler i hovedstadsområdet. Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk

Produktionsskoler i hovedstadsområdet. Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk Produktionsskoler i hovedstadsområdet Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvor ligger vi? Klik ind på www.pdskoler.dk Indholdsfortegnelse 2. Velkommen til Produktionsskolen 3. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015

Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Virksomhedsplan for Produktionsskolen k-u-b-a 2015 Indhold: Præsentation af skolen og dens værdigrundlag s. 2 Øvrige mål for 2015 s. 4 Vejledning s. 5 Undervisning i grundlæggende færdigheder s. 6 Valgfag

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE

UNGDOMS- UDDANNELSERNE UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2016 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere