Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg"

Transkript

1 KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet.

2 Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det vi ved TRs opgaver i forbindelse med KUU Netværk i Uddannelsesforbundet lokalt og centralt Uddannelsesforbundets høringsvar om KUU Debat.

3 Fakta om KUU, hovedlinjer Smukt Patchwork - Det bedste fra alle verdner eller Gammelt kludetæppe - Det vi lige havde på hylden

4 Fakta om KUU, hovedlinjer Uddannelse som Erhvervsassistent Uddannelsen sigter mod beskæftigelse Flere uddannelsesinstitutioner byder ind Samarbejde med erhvervslivet om praktik KUU begynder d. 1. august 2015 KUU evalueres efter 3 år og 5 år KUU ophører august 2021, medmindre andet besluttes

5 Fakta om KUU, hovedlinjer Målgruppen er unge under 25 år, som har afsluttet 9. eller 10. klasse unge som ikke har forudsætning for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse UU visiterer SU berettiget,,,,,, hvad med dem under 18 år?

6 Fakta om KUU, hovedlinjer 2 årigt forløb, 4 moduler af ½ år, 2 fag på D niveau alternativt 3 moduler 1 ½ år, 1 fag på D niveau Værkstedsundervisning, kombination af teori og praksis Almene fag 3 KUU fag, Arbejdslære, Samarbejdslære og Erhvervslære Erhvervstræning i virksomhedspraktik

7 Fakta om KUU, hovedlinjer Eleven går til afsluttende prøve i hele forløbet Der udstedes kompetencebevis for elevens opnåede kompetencer Tillykke til den nye Erhvervsassistent

8 Fakta om KUU, hovedlinjer KUU begynder d. 1. august med 1250 elever elever årligt og det er 2500 cpr. nr. der budgetteres med et frafald 20 udbudsområder med centralt udmeldte elevtal Institutionssamarbejde i hvert område (konsortier) Tovholderskolen, ansvar for organisation, administration og indhold af elevernes samlede uddannelsesforløb Skoler som byder ind med- eller der købes undervisning

9 Fakta om KUU, hovedlinjer Hvert område har valgt 3-5 erhvervstemaer (2-9) Overordnede erhvervstemaer fra bekendtgørelsen 1. Byg og bolig. 2. Børn, unge og ældre. 3. Handel og kundeservice. 4. Innovation og produktudvikling. 5. Kommunikation og medier. 6. Mad og sundhed. 7. Miljø og genbrug. 8. Motor og mekanik. 9. Service og transport. 10. Turisme, kultur og fritid. 11. Jordbrug, skovbrug og fiskeri. UVM kan godkende andre temaer

10 Fakta om KUU, hovedlinjer Alle elever har en kontakt person Kontakt personen er bindeled mellem eleven og inst.samar. Kontakt personen skal fastholde- og sikre at eleven gennemføre uddannelsen Kontakt personen har ansvar for forløbsplaner Støtte op om elevens arbejde med 2 x portfolier

11 BEK stk. 2 Bærende principper for pædagogik og tilrettelæggelse: 1) Klasse- og holdfællesskab skal være et bærende element særligt i 1. og 2. del af uddannelsen. 2) Fag og læring skal stå i centrum i et fælles læringsmiljø. 3) Udvikling af personlige og sociale kompetencer med afsæt i fællesskab og trygge rammer, for derved at gøre eleven parat til at bevæge sig over større afstande, modtage undervisning i forskellige institutionelle sammenhænge og være i erhvervstræning. 4) Teori og praksis skal kombineres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter. 5) Undervisningen skal være differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af relevante kompetencer.

12 BEK nr stk. 2. Undervisning efter anden uddannelseslovgivning gennemføres og dokumenteres ved den uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde den pågældende undervisning. Denne institution udsteder bevis for den gennemførte undervisning/prøve.

13 Status på KUU lokalt - runde med det vi ved

14 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring,Frederikshavn, Brønderslev,Jammerbugt, Thisted,Morsø,Læsø EUCNordvest, SOSU STV,SOSU Nord Frederikshavn Handelsskole, VUC & HF Nordjylland,Thy-Mors HF & VUC Thisted Gymnasium STX og HF, Fjerritslev Gymnasium, Thy Produktionsskole, Morsø Produktionsskole, Rolstruphus, Produktionsskolen Unge Center Jammerbugt, Vrå Højskole, GRØNSTransport Uddannelser - AMU Center, Martec Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn Turisme,kultur og fritid Børn Unge og ældre Handel og kundeservice De maritime erhverv 111 Aalborg,Vesthimmerland, Rebild,MariagerFjord AMUNordjylland,TechCollegeAalborg, AalborgHandelsskole,SOSUNord, ErhvervsskolerneiAars,TradiumHobro,NordjyllandsLandbrugsskole,AalborgProduktionsskole,RebildProduktionsskole,LilleVildmoseProduktionsskole,HobroProduktionshøjskole,HadsundProduktionsskole,ProduktionsskolenKongshøjgaard,NæsbyhusProduktionsskole,VUC&hfNordjylland,AOF DaghøjskolenAalborg,FOKUSDaghøjskolenAalborg,Kvindedaghøjskolen AalborgogUngAalborg Aalborg Aars Hobro Byg og bolig. Børn,unge og ældre. Handel og kundeservice. Mad og sundhed. Service og transport. Teknik og landbrug. 134

15 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Lemvig,Struer,Holstebro, Skive,Viborg SkiveTekniskeSkole,ProduktionsskolenNordvestjylland:Holstebro,Struer, Lemvig,UddannelsescenterHolstebro, Ungdomsskolen-Skive,ProduktionshøjskolenMarienlyst(Skive),SkiveHandelsskole,SkiveTekniskeSkole,VUC Skive-Viborg,ViborgProduktionsskole, ProduktionsskolenNordvestjylland:Holstebro,Struer,Lemvig Ungdomsskolen-Skive ViborgProduktionsskole Byg,boligogmiljø Børn,ungeogældre Handelogkundeservice Industri,mekanikogproduktudvikling Jordbrug,madogsundhed Service,turismeogtransport 99 Ringkøbing-Skjern,Herning, Ikast-Brande,Silkeborg SilkeborgProduktionshøjskoleProduktionsskoleniHerningKommune,ProMidt, Ringkøbing-SkjernProduktionsskole, HandelsskolenSilkeborgBusinessCollege,HerningHF&VUC,Social-og SundhedsskoleniSilkeborg,Social& SundhedsskoleniHerning,Teknisk SkoleSilkeborg,Th.LangsHF&VUC, SilkeborgogUddannelsesCenterRingkøbingSkjern Ringkøbing-SkjernProduktionsskole ProduktionsskoleniHerningkommune ProMidt SilkeborgProduktionshøjskole Bygogbolig Børn,ungeogældre Madogsundhed Turisme,kulturogfritid Innovationogproduktudvikling 101

16 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Aarhus,Samsø ÅrhusProduktionskole Byhøjskolen(daghøjskole), GøglerProduktionsskolen AOFDaghøjskoleÅrhus Kompetencehuset(daghøjskole), EgåProduktionshøjskole DaghøjskolenGimle IdrætsdaghøjskolenIDA ÅrhusProduktionsskole JordbrugetsUddannelsesCenter ÅrhusProduktionskole Byhøjskolen(daghøjskole), GøglerProduktionsskolen AOFDaghøjskoleÅrhus Kompetencehuset(daghøjskole), EgåProduktionshøjskole DaghøjskolenGimle IdrætsdaghøjskolenIDA ÅrhusProduktionsskole JordbrugetsUddannelsesCenter Bygogbolig Kommunikationogmedier Børn,ungeogældre Turisme,kulturogfritid Madogsundhed Handelogkundeservice Miljøoggenbrug 139 Skanderborg,Odder,Horsens,Hedensted LearnmarkHorsens Social-ogSundhedsskolen(Fredericia, Vejle,Horsens) CenterforUddannelse Skanderborg Odder Ungdomsskolen,Horsens Social-ogSundhedsskolen,Horsens LearnmarkHorsens Skanderborg Odder,Centerfor uddannelse Børn,ungeogældre BygogBolig HandelogKundeservice LagerogTransport 86

17 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Tønder,Haderslev,Aabenraa, Sønderborg EUCSydiTønder,EFASyd,Meritten, SønderborgProduktionshøjskole,EUC SydiTønderogHaderslevProduktionsskole,VUCSyd,IBC(Aabenraa), BCSyd,GråstenLandbrugsskoleog SOSUSyd,HaderslevHandelsskole, TønderHandelsgymnasium&Handelsskole SønderborgProduktionshøjskole HaderslevProduktionsskole ProduktionsskolerneiAabenraa EUCSyd,Tønder Serviceogtransport Turisme,kulturogfritid Madogsundhed Miljøoggenbrug Motorogmekanik 101 Assens,Nordfyn,Kerteminde, Odense,Nyborg TietgenNyborg ElsesmindeOdenseProduktionshøjskole 159 Tietgen KoldCollege SyddanskErhvervsskole Social-ogsundhedsskolenFyn ElsesmindeOdenseProduktionsHøjskole Kultur,handelogservive Bygogbolig Serviceogtransport Detgrønneområde

18 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Faaborg-Midtfyn,Svendborg, Ærø,Langeland ProduktionsskolenSydfynsErhvervs- Forskole,SvendborgErhvervsskole, Social-ogSundhedsskolenFYN,Dalum LandbrugsskoleiKorinthogFaaborg- MidtfynProduktionsskole Faaborg-MidtfynProduktionsskole ProduktionsskolenSydfyns ErhvervsForskole Erhvervindenfordegrønneområder Service-,butik-ogmiljøerhverv Industrierhverv Omsorg-ogserviceerhverv 58 Odsherred,Kalundborg,Holbæk,Slagelse,Sorø,Ringsted KorsørProduktionsHøjskole,KalundborgegnensProduktionsskole,Slagelse Produktionsskole,RingstedProduktionshøjskole,NordvestsjællandsProduktionsskole,ProduktionsskolenHolbæk, EUCNordvestsjælland,Selandia CenterforErhvervsrettedeUddannelser, ZealandBusinessCollege,SOSUSjælland,NordvestsjællandsHFogVUCog VUCVestsjællandSyd NordvestsjællandsProduktionsskole ProduktionsskolenHolbæk KalundborgegnensProduktionsskole RingstedProduktionshøjskole SlagelseProduktionsskole KorsørProduktionsHøjskole Håndværk&Produktion Børn,Unge&Ældre Mad&Sundhed Oplevelser,Markedsføring& Service Grønt&Jordbrug Kommunikation&Medier 153

19 Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Godkendelseunderbehandling 85 Allerød,Hørsholm,Rudersdal, FuresøHelsingør,Fredensborg 346 København,Frederiksberg, Tårnby,Dragør,Bornholm KøbenhavnsVUC,Produktionsskolen KUBA,AFUKsproduktionsskole,Den ØkologiskeProduktionsskole,Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby, BornPro - Bornholm Produktionsskole, Københavns Kommunes Ungdomsskole, VUC Hvidovre-Amager, Frederiksberg Daghøjskole og kursuscenter, Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg, Campus Bornholm, Sundheds- og sygeplejeskolen Bornholm, Hotel- og Restaurantskolen, Københavns Tekniske Skole, og Teknisk Erhvervsskole Center KøbenhavnsVUC ProduktionsskolenKUBA AFUKsproduktionsskole Den Økologiske Produktionsskole Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby BornPro - Bornholm Produktionsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole Børn,ungeogældre Madogsundhed Genbrug,byg,bolig,designog innovation Service, turisme, kultur og fritid

20 TRs opgaver med KUU Her kommer nogle bud: Hvad betydning får KUU for jeres skole, og for den enkelte lærer? Tid til forberedelse for underviserene /flere arbejdspladser /transport Samarbejde imellem underviserne og kontaktpersonerne i udbudsområdet Fælles pædagogiske dage og efteruddannelse/kvalitet i uddannelsen Medarbejder indflydelse i institutionssamarbejdet

21 Netværk lokalt og centralt TR netværksdannelse i hvert udbudsområde Støtte hinanden i krav om forberedelse og fælles efteruddannelse Sikre at overenskomsterne/kuu lov bliver overholdt Centralt netværk? TR erfaringsudveksling? Faglig- pædagogisk konference? Tilbagemelding til forbund Sissel eller Per,,,,,og det var Nielsen

22 Uddannelsesforbundets høringssvar om KUU 2: Målet med uddannelse er..uddannelsesforbundet finder, at lovens uddannelsesperspektiv er forsvundet i bekendtgørelsen 12: Kontaktperson: Forbundet vil foreslå, at det er en af elevens lærere, der har denne opgave. Læreren har den daglige kontakt med eleven og kontakten til øvrige lærere i institutionssamarbejdet, som han/hun skal planlægge og koordinere uddannelsen med samt arbejdet omkring eleven. Særligt for elever under 18 år har kontaktpersonen til opgave også at samarbejde med elevens forældre omkring at fastholde elevens sigte med uddannelsen og gennemførelse heraf.

23 Uddannelsesforbundets høringssvar om KUU 16: Uddannelsens indhold: De fag, der er udviklet til uddannelsen arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære, der skal danne grundlag for erhvervstræning, vil Uddannelsesforbundet foreslå ikke blot skal tones i forhold til elevens erhvervstema, men også integreres i den praktiske undervisning på uddannelsen. Kravet om, at målgruppen skal tage 1 eller 2 fag på D-niveau (der ligger lige under det gymnasiale C-niveau) på 60 timer/fag i løbet af 1½-2 år, er såvel fagligt og timemæssigt urealistisk. 25 kompetenceudvikling: Da såvel uddannelsens målgruppe som tilrettelæggelsesformer og fag er nye, er det afgørende for kvaliteten af uddannelsen, at lærerne får den nødvendige kompetenceudvikling.

24 Debat

25 Udbudsområde (kommuner) Deltagerei Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring,Frederikshavn, Brønderslev,Jammerbugt, Thisted,Morsø,Læsø EUCNordvest,SOSUSTV,SOSUNord FrederikshavnHandelsskole,VUC&HF Nordjylland,Thy-MorsHF&VUC ThistedGymnasium STXogHF,FjerritslevGymnasium,ThyProduktionsskole,MorsøProduktionsskoleRolstruphus,ProduktionsskolenUnge CenterJammerbugt,VråHøjskole, GRØNSTransportUddannelser-AMU Center,Martec Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn Turisme,kulturogfritid BørnUngeogældre Handelogkundeservice Demaritimeerhverv 111 Aalborg,Vesthimmerland, Rebild,MariagerFjord AMUNordjylland,TechCollegeAalborg, AalborgHandelsskole,SOSUNord, ErhvervsskolerneiAars,TradiumHobro,NordjyllandsLandbrugsskole,AalborgProduktionsskole,RebildProduktionsskole,LilleVildmoseProduktionsskole,HobroProduktionshøjskole,HadsundProduktionsskole,ProduktionsskolenKongshøjgaard,NæsbyhusProduktionsskole,VUC&hfNordjylland,AOF DaghøjskolenAalborg,FOKUSDaghøjskolenAalborg,Kvindedaghøjskolen AalborgogUngAalborg Aalborg Aars Hobro Bygogbolig. Børn,ungeogældre. Handelogkundeservice. Madogsundhed. Serviceogtransport. Teknikoglandbrug. 134 Lemvig,Struer,Holstebro, Skive,Viborg SkiveTekniskeSkole,ProduktionsskolenNordvestjylland:Holstebro,Struer, Lemvig,UddannelsescenterHolstebro, Ungdomsskolen-Skive,ProduktionshøjskolenMarienlyst(Skive),SkiveHandelsskole,SkiveTekniskeSkole,VUC Skive-Viborg,ViborgProduktionsskole, ProduktionsskolenNordvestjylland:Holstebro,Struer,Lemvig Ungdomsskolen-Skive ViborgProduktionsskole Byg,boligogmiljø Børn,ungeogældre Handelogkundeservice Industri,mekanikogproduktudvikling Jordbrug,madogsundhed Service,turismeogtransport 99

26 ViborgUngdomsskole,Mercantec,AsmildklosterLandbrugsskoleog Social-ogSundhedsskolenSTV Randers,Norddjurs, Syddjurs,Favrskov RandersProduktionshøjskole,ProduktionsskolenMimersBrønd,Favrskov Produktionsskole,Produktionshøjskolen Djursland,GrenaaProduktionsskole RandersHF&VUC,Tradium,Viden Djurs,DenjydskeHaandværkerskole, RandersSocial-ogSundhedsskole Linieskolen RandersProduktionshøjskole ProduktionsskolenMimersBrønd FavrskovProduktionsskole ProduktionshøjskolenDjursland GrenaaProduktionsskole Madogsundhed. Kommunikationogmedier. Serviceogtransport. Innovationogproduktudvikling. Bygogbolig. Turisme,kulturogfritid. Miljøoggenbrug. Børn,ungeogældre. Handelogkundeservice. 96 Ringkøbing-Skjern,Herning, Ikast-Brande,Silkeborg SilkeborgProduktionshøjskoleProduktionsskoleniHerningKommune,ProMidt, Ringkøbing-SkjernProduktionsskole, HandelsskolenSilkeborgBusinessCollege,HerningHF&VUC,Social-og SundhedsskoleniSilkeborg,Social& SundhedsskoleniHerning,Teknisk SkoleSilkeborg,Th.LangsHF&VUC, SilkeborgogUddannelsesCenterRingkøbingSkjern Ringkøbing-SkjernProduktionsskole ProduktionsskoleniHerningkommune ProMidt SilkeborgProduktionshøjskole Bygogbolig Børn,ungeogældre Madogsundhed Turisme,kulturogfritid Innovationogproduktudvikling 101 Aarhus,Samsø ÅrhusProduktionskole Byhøjskolen(daghøjskole), GøglerProduktionsskolen AOFDaghøjskoleÅrhus Kompetencehuset(daghøjskole), EgåProduktionshøjskole DaghøjskolenGimle IdrætsdaghøjskolenIDA ÅrhusProduktionsskole JordbrugetsUddannelsesCenter ÅrhusProduktionskole Byhøjskolen(daghøjskole), GøglerProduktionsskolen AOFDaghøjskoleÅrhus Kompetencehuset(daghøjskole), EgåProduktionshøjskole DaghøjskolenGimle IdrætsdaghøjskolenIDA ÅrhusProduktionsskole JordbrugetsUddannelsesCenter Bygogbolig Kommunikationogmedier Børn,ungeogældre Turisme,kulturogfritid Madogsundhed Handelogkundeservice Miljøoggenbrug 139 2

27 Skanderborg,Odder,Horsens,Hedensted LearnmarkHorsens Social-ogSundhedsskolen(Fredericia, Vejle,Horsens) CenterforUddannelse Skanderborg Odder Ungdomsskolen,Horsens Social-ogSundhedsskolen,Horsens LearnmarkHorsens Skanderborg Odder,Centerfor uddannelse Børn,ungeogældre BygogBolig HandelogKundeservice LagerogTransport 86 Varde,Esbjerg,Vejen,Fanø EsbjergProduktionsskole,ProduktionsskolenVest,VejenProduktionsskole, ProduktionsskolenLustrupholm,Rybners,Esbjerg,Social-ogsundhedsskolenEsbjerg,VardeHandelsskole,Vejen BusinessCollege,Handelsgymnasiet Ribe,KjærgårdLandbrugsskole,VUC VestogAMUVest EsbjergProduktionsskole ProduktionsskolenLustrupholm ProduktionsskolenVest VejenProduktionsskole Mad,menneskerogsundhed Byg,boligoginnovation,produktudvikling Handelogkundeservice Mad,turismeoglandbrug Mad,sundhedogkundeservice Turisme,kulturogfritid 107 Billund,Vejle,Kolding,Fredericia,Middelfart CampusVejle,SyddanskeErhvervsskole,IBC-Kolding,Produktionsskolen Kolding,MiddelfartProduktionsskole, ErhvervsgymnasietGrindsted,SOSU FVHogdenKommunaleUngdomsskole ivejle ProduktionsskolenKolding MiddelfartProduktionsskole FredericiaProduktionsskole GrindstedProduktionsskole Produktionsskolen Datariet i Vejle VejleProduktions oguddannelsescenter SundhedogOmsorg HandelogService FunktionelService Industri,Jordbrug,Teknikog Byggeri 135 Tønder,Haderslev,Aabenraa, Sønderborg EUCSydiTønder,EFASyd,Meritten, SønderborgProduktionshøjskole,EUC SydiTønderogHaderslevProduktionsskole,VUCSyd,IBC(Aabenraa), BCSyd,GråstenLandbrugsskoleog SOSUSyd,HaderslevHandelsskole, TønderHandelsgymnasium&Handelsskole SønderborgProduktionshøjskole HaderslevProduktionsskole ProduktionsskolerneiAabenraa EUCSyd,Tønder Serviceogtransport Turisme,kulturogfritid Madogsundhed Miljøoggenbrug Motorogmekanik 101 3

28 Assens,Nordfyn,Kerteminde, Odense,Nyborg Tietgen KoldCollege SyddanskErhvervsskole Social-ogsundhedsskolenFyn ElsesmindeOdenseProduktionsHøjskole TietgenNyborg ElsesmindeOdenseProduktionshøjskole Kultur,handelogservive Bygogbolig Serviceogtransport Detgrønneområde 159 Faaborg-Midtfyn,Svendborg, Ærø,Langeland ProduktionsskolenSydfynsErhvervs- Forskole,SvendborgErhvervsskole, Social-ogSundhedsskolenFYN,Dalum LandbrugsskoleiKorinthogFaaborg- MidtfynProduktionsskole Faaborg-MidtfynProduktionsskole ProduktionsskolenSydfyns ErhvervsForskole Erhvervindenfordegrønneområder Service-,butik-ogmiljøerhverv Industrierhverv Omsorg-ogserviceerhverv 58 Odsherred,Kalundborg,Holbæk,Slagelse,Sorø,Ringsted KorsørProduktionsHøjskole,KalundborgegnensProduktionsskole,Slagelse Produktionsskole,RingstedProduktionshøjskole,NordvestsjællandsProduktionsskole,ProduktionsskolenHolbæk, EUCNordvestsjælland,Selandia CenterforErhvervsrettedeUddannelser, ZealandBusinessCollege,SOSUSjælland,NordvestsjællandsHFogVUCog VUCVestsjællandSyd NordvestsjællandsProduktionsskole ProduktionsskolenHolbæk KalundborgegnensProduktionsskole RingstedProduktionshøjskole SlagelseProduktionsskole KorsørProduktionsHøjskole Håndværk&Produktion Børn,Unge&Ældre Mad&Sundhed Oplevelser,Markedsføring& Service Grønt&Jordbrug Kommunikation&Medier 153 Næstved,Faxe,Vordingborg, Lolland,Guldborgsund NæstvedUngeCenterogProduktions- skole,eucsj,zbc,sosunæstved, SOSUNykøbingF.,CELF,VUC- Storstrøm,NæstvedUngdomsskole, GuldborgsundUngdomsskole,Faxe Ungdomsskole,VordingborgUngdomsskole,LollandUngdomsskole,Multicen- tersyd,produktionsskolenstrømmen oglollandproduktionsskole NæstvedUngeCenterog Produktionsskole Næstved SatellitafdelingiFaxeKommune SatellitafdelingiVordingborg Kommune MulticenterSyd LollandProduktionsskole Ernæringoghandel Håndværk 125 Lejre,Roskilde,Solrød,Greve,Køge,Stevns ProduktionshøjskolenKlemmenstrupgård,KøgeHandelsskole,Roskilde ProduktionshøjskolenKlemmenstrupgård Iværksætteri,HandelogTurisme Transportoglogistik 107 4

29 tekniskskole,produktionsskolenigreveoghøje-taastrup,sosusjælland, UCRSlagteriskoleniRoskilde,Roskilde Handelsskole,VUCRoskilde/Køge/Greve,SolrødProduktionsskoleogRoskildeProduktionsskoleBase 4000 ProduktionsskoleniGreveog Høje-Taastrup RoskildeProduktionsskoleBase 4000 MadogSundhed Håndværk,NaturogMiljø Brøndby,Hvidovre,Ishøj, Vallensbæk,Albertslund, BallerupGlostrup,Høje- Taastrup,Rødovre CPHWEST UddannelsescenterKøbenhavnVest,VestegnenHF&VUC,SOSU C SocialogSundhedsuddannelses Centret,ProduktionshøjskoleniBrøndby,HvidovreProduktionsskole,Glostrup-AlbertslundProduktionshøjskole, BallerupHerlevProduktionshøjskole, ProduktionsskoleniGreveogHøje- Taastrup,ProduktionsskolenMøllen HvidovreProduktionsskole ProduktionsskoleniGreveogHøje Taastrup Taastrupafdelingen BallerupHerlevproduktionshøjskole ProduktionsskolenMøllen CPHWest Madogsundhed Serviceogtransport Bygogbolig Miljøoggenbrug Børn,ungeogældre Handelogkundeservice 188 Gladsaxe,Gentofte,Lyngby- Taarbæk,Herlev VUCLyngby HandelsskolenKøbenhavnNord TEC TekniskErhvervsskoleCenter SOSUC ProduktionsskolenMedieskolen BallerupHerlevProduktionshøjskole ProduktionsskolenMedieskolen BallerupHerlevProduktionshøjskole Kommunikationogmedier Handelogkundeservice Miljøoggenbrug Serviceogtransport 87 Allerød,Hørsholm,Rudersda l, FuresøHelsingør,Fredensborg Godkendelseunderbehandling 85 Egedal,Frederikssund,Hillerød,Halsnæs,Gribskov Godkendelseunderbehandling 82 København,Frederiksberg, Tårnby,Dragør,Bornholm KøbenhavnsVUC,Produktionsskolen KUBA,AFUKsproduktionsskole,Den ØkologiskeProduktionsskole,Fabrikken KøbenhavnsVUC ProduktionsskolenKUBA AFUKsproduktionsskole Børn,ungeogældre Madogsundhed Genbrug,byg,bolig,designog 346 5

30 Produktionsskolen i Tårnby, BornPro - Bornholm Produktionsskole, Københavns Kommunes Ungdomsskole, VUC Hvidovre-Amager, Frederiksberg Daghøjskole og kursuscenter, Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg, Campus Bornholm, Sundheds- og sygeplejeskolen Bornholm, Hotel- og Restaurantskolen, Københavns Tekniske Skole, og Teknisk Erhvervsskole Center Den Økologiske Produktionsskole Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby BornPro - Bornholm Produktionsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole innovation Service, turisme, kultur og fritid 6

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Hvordan administrerer jeg KUU-elever pr. 1. august 2015? Konferencen Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, 2. marts 2015 Side 1 Agenda Lovmæssig baggrund, målgruppe

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. Formålet med elevens deltagelse i kombineret ungdomsuddannelse på Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Handelsskole er, at de

Læs mere

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE I TREKANTEN Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Billund kommuner Indhold Om uddannelsen... 1 Uddannelsens opbygning.... 2 Uddannelsessteder og erhvervstemaer fordelt

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse

Kombineret Ungdoms Uddannelse Kombineret Ungdoms Uddannelse På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, Grevevej 20 2670 Greve, kan du tage kombineret ungdomsuddannelse inden for to faglige retninger. Handel, Iværksætteri og turisme

Læs mere

KUUNO - Kombineret Ungdomsuddannelse Nordjylland Kronborgvej Thisted Tlf

KUUNO - Kombineret Ungdomsuddannelse Nordjylland Kronborgvej Thisted  Tlf KUUNO Den kombinerede Ungdomsuddannelse i Nordjylland, herefter kaldet KUUNO, etableredes i første halvår af 2015. Den egentlige drift af uddannelsen begyndte med uddannelsesstart for hold 1 den 10. august

Læs mere

Årsrapport KUU Plus, marts 2016

Årsrapport KUU Plus, marts 2016 Årsrapport KUU Plus, marts 2016 Indhold... 1 Institutionssamarbejdets virke... 2 Strategi... 3 Koordinationsgruppen... 4 Erhvervstemaerne og KUU-fagene... 4 Dansk og matematik... 4 Uddannelseselementer

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Stilling som KUU kontaktperson-lære/vejleder ved KUU KANON ansat på Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

Stilling som KUU kontaktperson-lære/vejleder ved KUU KANON ansat på Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) i dækningsområdet i, Assens, Nordfyn, Odense og Nyborg er udbudt af institutionssamarbejdet Tietgen, Kold College, SOSU-Fyn, SDE og med Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Læs mere

Indsatsplan for KUU Vestsjælland

Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplanen er baseret på kvalitetsmål for KUU Vest Q og er fortsat i proces. KUU Vestsjælland er baseret på en fælles tro på værdien af den særlige indsats for den enkelte

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest

Årsrapport for. Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest Årsrapport for Kombineret Ungdomsuddannelse Nordsjælland Vest 2015 Institutionsoplysninger Tovholderinstitution: PFFU Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter Forstander: Ole Lindved Sværke

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december.

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mellem os Skolen Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mandag den 15. december kl. 12.00 16.00 kommer Tage Søndergaard og fremlægger den gennemførte undersøgelse

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid

Byg og bolig Børn, unge og ældre Dyr, planter og maskiner Handel og kundeservice Kommunikation og medier Mad og sundhed Turisme, kultur og fritid Den Kombinerede ungdomsuddannelse en ungdomsuddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Når du har gennemført KUU bliver du erhvervsassistent og kan søge job eller

Læs mere

Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser. - Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi

Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser. - Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser - Regeringens reformudspil: Program for orienteringsmødet: 9.30 ankomst og kaffe 10.00 til ca. 12.00 Status efter Regeringens udspil Ca. 12.00 til 12.45: Sandwich,

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

EVALUERING AF KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

EVALUERING AF KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE EVALUERING AF KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE MBUL STATUSNOTAT 2016 SEPTEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING UDDANNELSENS INDHOLD OG NIVEAU KONTAKTPERSONORDNINGEN SAMARBEJDE, ORGANISERING & MÅLGRUPPEAFKLARING

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Projektnavn Projektholder Tildelt støtte Erhvervsuddannelser Læring og elevinddragelse (2014) SOSU STV 643.000,00 STORM (2014) Frederikshavn

Læs mere

Årsrapport om institutionssamarbejdets virke og resultater kvartal 2016

Årsrapport om institutionssamarbejdets virke og resultater kvartal 2016 Årsrapport om institutionssamarbejdets virke og resultater 2015 + 1 kvartal 2016 Indholdsfortegnelse Institutionssamarbejdet: 1. Institutionssamarbejdets formål... 2 2. Institutionssamarbejdets opgaver...

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb

Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Erhvervsuddannelserne som mål for brobygningsforløb Beskæftigelsesregion - Syd, 7.-11. Nord, 8.-11. Midt, 9.-11. Hovedstaden og Sjælland, 12.-11. Hovedstaden og Sjælland, 16.-11. 1 Kvalitetspatruljen 3-årigt

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Den13.1. 2012, kl. 9 11 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43,

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Produktionsskolernes udslusningsresultater 2015

Produktionsskolernes udslusningsresultater 2015 En anden vej til uddannelse Produktionsskolernes udslusningsresultater 2015 Statistik baseret på indberetninger fra produktionsskolerne til PSF September 2016 [FIRMANAVN] Produktionsskoleforeningen (PSF)

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Kombineret Ungdomsuddannelse

Kombineret Ungdomsuddannelse Lokal undervisningsplan for Kombineret Ungdomsuddannelse Greve afdelingen 02.07.2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Fakta om skolen...4 Fælles værdier...5 Lokale samværsformer...5 Ide - og værdigrundlag...6

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem NEXT Uddannelse København, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret SOSU C Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen

Læs mere

Turisme, kultur og fritid Børn, unge og ældre Kommunikation og medier Mad og sundhed Byg og bolig Handel og kundeservice Dyr, planter og maskiner

Turisme, kultur og fritid Børn, unge og ældre Kommunikation og medier Mad og sundhed Byg og bolig Handel og kundeservice Dyr, planter og maskiner Den Kombinerede ungdomsuddannelse en ungdomsuddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Når du har gennemført KUU bliver du erhvervsassistent og kan søge job eller

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Mariagerfjord Gymnasium - Aalborghus Gymnasium - Aalborg

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser)

Havn, fjord og hav Havnen 72, Lemvig (ca. 9 pladser) KUU er en 2-årig uddannelse, hvor næste hold starter januar 2017. Når du har gennemført en KUU, kan du kalde dig erhvervsassistent. En KUU giver dig: ståelse træning i at kunne begå dig på arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 27-04-2015 Kl. 15:30 Ørstedskolen, H. C. Ørstedvej 10, Rudkøbing.

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 27-04-2015 Kl. 15:30 Ørstedskolen, H. C. Ørstedvej 10, Rudkøbing. Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 27-04-2015 Kl. 15:30 Ørstedskolen, H. C. Ørstedvej 10, Rudkøbing. Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Carl Jørgen Heide,

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Bedre overgange til ungdomsuddannelser. - Ekspertgruppens anbefalinger

Bedre overgange til ungdomsuddannelser. - Ekspertgruppens anbefalinger Bedre overgange til ungdomsuddannelser - Ekspertgruppens anbefalinger Ekspertgruppens anbefalinger NY MÅLSÆTNING EN KOMMUNAL UNGEINDSATS NY FORBEREDENDE UDDANNELSE KAPACITETSOPBYGNING OG OPFØLGNING En

Læs mere

Fremtidens muligheder for unge med handicap. - Gør #fgu en forskel?

Fremtidens muligheder for unge med handicap. - Gør #fgu en forskel? Fremtidens muligheder for unge med handicap - Gør #fgu en forskel? Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) Målgruppe: alle unge under 25, som ikke er

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Årsrapport for KUU Aarhus 2017

Årsrapport for KUU Aarhus 2017 Årsrapport for KUU Aarhus 2017 Uddannelsen har været i gang i 1 år og 8 måneder pr. 30. 3. 2017. Rapportens kommentarer er registreret frem til og med ultimo første kvartal 2017. Indholdsfortegnelse 1:

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job og kort om KUU

Aftale om bedre veje til uddannelse og job og kort om KUU Aftale om bedre veje til uddannelse og job og kort om KUU Oplæg på KUU konference november 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende

Læs mere

Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 118.62M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kombineret

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Velkommen til INFORMATIONSMØDER OM FGU. Tillidsrepræsentanter

Velkommen til INFORMATIONSMØDER OM FGU. Tillidsrepræsentanter Velkommen til INFORMATIONSMØDER OM FGU Tillidsrepræsentanter Program: Den officielle tidslinje for FGU-implementering De vigtigste temaer for vores indsats for de næste måneder Institutionsdannelsen Overgang

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere