HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM?"

Transkript

1 HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM? - BLÅ BOG 2011/2012 Oversigten er i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Udarbejdet dec af Områdefornyelse Husum efter Børn/unge-træf i Husum d.7/ Områdefornyelse Husum, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj, tlf: ,

2 Navn: Alma Jabr Mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Målgruppe: årige. Udsatte børn og unge og deres familier. Brønshøj/Husum, Sydhavnen/Sjælør, ydre Østerbro, Amager øst, Bispebjerg og Valby. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne og kulturoplevelser. Jeg vil gerne samarbejde om: kulturelle tiltag og frivillighedsindsatsen. Mit ønske for Husum er at: at børnefamilier bliver mere engagerede i aktiviteter og at etniske danskere samarbejder mere med danskere med en anden etnisk baggrund. Navn: Anders Nyborg Hansen - Klub-bydelsmedarbejder Mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: årige i Brønshøj, Bellahøj og Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fodbold fredag i Bellahøj hallen, sceering af årige i Bellahøj (knallert værksted i Husum Parken). Jeg vil gerne samarbejde om: jeg vil gerne samarbejde med så mange som muligt om så meget som muligt men mit fokus vil altid være hos klubberne i Brønshøj- Husum. Navn: Anette Vibov - UU-Vejleder Korsager Skole mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: At alle unge er i gang med uddannelse eller job. Unge årige. Elever i 7-9.klasse på Korsager skole samt et par små skoler i Vanløse. Samt tilflyttere i området, der ikke har gået på Korsager eller andre skoler i distriktet. Herefter er jeg opfølgende på eleverne, til de fylder 25 år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fastholdelse i ungdomsuddannelserne Jeg vil gerne samarbejde om: At få de unge i uddannelse Mit ønske for Husum er at: Alle unge får/har en ungdomsuddannelse

3 Navn: Annegrete Langkilde - Ungdomsskolen Nord mail: eller Telefonnummer: eller Jeg arbejder med: årige i Ungdomsskolen Nord. Jeg arbejder som pædagogisk medarbejder og tovholder på projekter, fundraiser og skriver. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Ungdomsområdet- et samarbejde mellem ungdomsskolen og Korsager, Brønshøj, Tingbjerg, Bellahøj og Tagensbo Skole. Derudover er jeg tovholder på diverse projekter i ungdomsskolen. Jeg vil gerne samarbejde om: Udskolingen og være medigangsætter på nye projekter især hvor man inddrager familie/forældre. Tænker og arbejder i nye baner, erhvervsrelateret og i forhold til ungdomsuddannelse og kompetencekurser. For unge og voksne arbejder jeg med praktisk pædagogik, og med at møde de unge i øjenhøjde, der hvor de er. Mit ønske for Husum er at: Ændre kulturen og pædagogikken i tilgangen til udsatte, at få flere heldagsskoler, at få de unge til at blive bedre i stand til at være vedholdende og holde fast i drømme og mål. Navn: Anne Sofie Stoltz - Projektmedarbejder Satellit 10A mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Forældre, beboere, Husumgård, Voldparken, ABB, AFD 80 og 38 Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelsmødre, forældreinvolvering, lommepenge projektet (10-15 årige), image og kommunikation og beboerinddragelse Jeg vil gerne samarbejde om: Forældre og involvering, image og kommunikation, beboer inddragelse. Mit ønske for Husum er at: man er stolt af at bo i Husum Navn: Christa Fellenberg - Ungerådgiver / psykolog i Brønshøj Ungerådgivning mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge mellem år der er bosat i Brønshøj/Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Ungerådgivningen tilbyder pædagogisk, psykologisk og social rådgivning for unge, der har behov for at tale med en voksen omkring vanskeligheder / udfordringer i deres liv og / eller har behov for praktisk støtte (fx skrive en jobansøgning ) samt tilbyder sparring og rådgivning til de unges forældre Jeg vil gerne samarbejde om: Unge, der har vanskeligheder / udfordringer i deres liv eller har behov for praktisk støtte (fx jobansøgning) Mit ønske for Husum er at: Mere intenst samarbejde omkring unges fritid (fx samarbejde om formidling af fritidsjob og udvikling af idéer til sunde fritidsbeskæftigelser og interventioner)

4 Navn: Ditlev Jørgensen - Projektleder Satellit 10A mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Boligsocial helhedsplan Satellit 10 A. Børn, unge og familier. Overordnet set arbejder vi på at fremme voksne beboers deltagelse i beboernetværket og demokratisere processen, således at beboerne aktivt deltager i udviklingen af deres boligområde. Ligeledes arbejder vi på at støtte forældre i at tage vare på forældreskabet på en måde, der understøtter børn/unges almene positive udvikling. Endvidere brobygger Satellit 10 A mellem børn, unge og familer. Jeg er i gang med projekter vedrørende: fritids- og foreningstilbud. Et kreativt projekt med Voldparken fritids- og ungdomsklub, Foreningen Livsbanen, Områdefornyelse Husum og ikke mindst ca. 10 unge der skal slutte af med et stort show i sommeren Jeg vil gerne samarbejde om: Udvikling af voksnes forudsætning for forældreskabet. Udvikling af beboernetværk og deltage i disse. Udvikling af fritids/ foreningstilbud til børn, unge og familier. Brobygning til fritids/foreningstilbud samt brobygning til diverse tilbud (rådgivning, vejledning, undervisning og mere). Mit ønske for Husum er at: Husum bliver tt dynamisk område med mangfoldige fællesskaber, der lapper ind over hinanden og således bidrager til en overordnet fællesskabsfølelse, der igen fører til større tryghed, glæde og trivsel. Navn: Farigh Lahouni - Integrationsvejleder Korsager Skole mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Integrationsvejleder på Korsager Skole. Jeg er i gang med projekter vedrørende: medborgerskab. Jeg vil gerne samarbejde om: forældresamarbejde. Navn: Flemming Beicker - Socialforvaltningen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge 12-18/23 år i Brønshøj, Husum og Vanløse. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Screening af unge i Bellahøj (SSP). Jeg vil gerne samarbejde om: Aktiviteter for målgruppen. Mit ønske for Husum er: større følelse af fællesskab blandt borgerne i Husum.

5 Navn: Frank Hammerum mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Åben anonym rådgivning i Børnefamilieenhedens Familierådgivning i Vanløse. Jeg vil gerne samarbejde om: Familierådgivningen arbejder med alle problemstillinger som knytter sig til børnefamilier Navn: Henriette Veddinge mail: Jeg arbejder med: Lærer i udskolingen Korsager Skole, Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: SSP: en gruppe piger der skaber problemer for hinanden og en gruppe drenge der har udfordret Husum Bibliotek. Jeg vil gerne samarbejde om: de projekter der har brug for at skolen inddrages. Mit ønske for Husum er at: Husum er et sted hvor alle har lyst til at bo. Navn: Henrik Sammie Werther - Leder Voldparken fritids- og ungdomsklub Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge 9-17 år. Husum fritids og ungdomsklub, pigeklub og projektklub. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Piger, projektklub og udvikling af klub Husum. Jeg vil gerne samarbejde om: 9-17 årige i Husum. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver en god, sjov og hyggelig aktiv bydel for større børn og unge. Navn: Henrik Strange Schäfer - pædagogisk konsulent mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: pædagogisk konsulent på området 0-6 år i Tingbjerg/Husum. Projektleder i forbindelse med udflytterbørnehaven Kobbelvænget 65. Jeg er i gang med projekter vedrørende: tidlig indsats, dialogerklæring i Tingbjerg. På Kobbelvænget arbejder jeg med naturskole/bevægelsespulje med Klar, Parat, Husum + almen indsats vedr. mine arbejdsopgaver med Udflytterbørnehaven på EnergiCenter Voldparken. Jeg vil gerne samarbejde om: Tværfaglighed, skabelse af mangfoldighed samt børn og unge Mit ønske for Husum er at: det bliver en bydel med mangfoldighed, livsglæde hvor man står i kø ned ad Frederikssundsvej for at komme til at bo i en by for mestre.

6 Navn: Ida Nyhuus Kristoffersen - projektleder, iguide for DGI Storkøbenhavn mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge, frivillige foreningsfolk (Storkøbenhavn / Husum). Jeg er i gang med projekter vedrørende: FerieCamp, Klar, Parat, Husum. Træneruddannelse af unge (FerieCamp, IF stadion). Kursus/uddannelse af foreninger i Husum sammen med EnergiCenter Voldparken. Jeg vil gerne samarbejde om: Foreningsliv )kvalificerede kurser samt uddannelse af unge. Mit ønske for Husum er at: endnu flere engagerede foreninger, der gerne vil gøre en indsats for områdets børn og unge. Navn: Jens Smedegaard projekt Ny Start mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge over 18 år i Voldparken. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Job, uddannelse, kultur og fritidshjem mm. Jeg vil gerne samarbejde om: Dialog omkring de unges jobsituation (fritidsjob, læreplads mm.) i lokalområdet. Mit ønske for Husum er at: Husum ser sig selv som del af et lokalt fællesskab. Navn: Kamilla Siquir - Forældrenetværket Mail: Jeg arbejder med: Husum forældrenetværket som er en forening forældrene i Voldparken og Gadelandet har stiftet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Forældrenetværket har kvindeforum med forskellige aktiviteter som skal være familieorienterede så pigerne også bliver taget med ind. I det nye år vil vi samle en fædregruppe til at lave aktiviteter med drengene. Jeg vil gerne samarbejde om: at rekruttere og mobilisere forældre og styrke forældresamarbejdet i Husum. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver set som et positivt sted hvor vi benytter os af alle ressourcer i den mangfoldige blanding af mennesker i Husum. Et godt sammenhold hvor alle der bor i Husum føler et ansvar for området. Rummelighed og plads til forskellighed.

7 Navn: Lasse Teisner Poder - Projektleder EnergiCenter Voldparken mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: EnergiCenter Voldparken og udviklingen af aktiviteter på stedet. Både til børn, voksne og ældre målgrupper på tværs af køn og etnicitet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: EnergiCenter Voldparken, hvor jeg laver projekter der omhandler idræt, kultur, sundhed og natur. Jeg vil gerne samarbejde om: Projekter der kan relateres til EnergiCenter Voldparken. EnergiCenter Voldparken indgår meget gerne i partnerskaber og dialog om hvordan nye brugere kan indgå i stedet. Jeg vil også gerne introducere stedet og give indblik i hvilke faciliteter og muligheder som findes her. Hvis du vil vide mere kan du besøge Mit ønske for Husum er: Et Husum fyldt med aktivitet for børn, unge, voksne og ældre. Navn: Liv Bjerregaard - Projektmedarbejder Satellit 10A mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge i Husum (Voldparken, Husumgård, A80, A38). Min stilling er projektmedarbejder for Satellit 10A. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Foreningsguiderne Husum som hjælper børn/unge med at komme ind i foreningslivet, pigeklubben, Sæt kulturen i spil, hjælpe unge mellem år i fritidsjob. Jeg vil gerne samarbejde om: Børn og unge, kultur og fritid, foreningslivet, frivillighed, klubtilbud for unge, fritidsjob for unge, mere kultur i Husum, medborgerskab -> inddragelse af børn og unge i lokale projekter. Mit ønske for Husum er: Aktiv beboerinddragelse, medborgerskab, ansvarsfølelse for området, stolthed omkring området, få fædrene på banen, flere foreninger og kulturtilbud i Husum og et mode-danseshow i Føtex arrangeret af de unge. Navn: Malene Dalgaard Nielsen, Husum Bibliotek & Medborgercenter mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: alle aldre i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelsmødre, forældreskolen der er et forældresamarbejde med Husum Skole og Korsager Skole, lektiecafe, sprogcafe, Sæt kulturen i spil, It-værksted, film arrangement og Medborgercenterets udvikling og forankring i Husum overordnet set. Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur, rådgivning, læring, pr og formidling. Mit ønske for Husum er at: Alle har adgang til relevant rådgivning, læring og kulturelle aktiviteter uanset alder, køn eller etnicitet.

8 Navn: Maria Holmström - Klar, Parat - Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-16 årige alle børn og unge: Fokus på piger og motion. Boligområdet Voldparken/Gadelandet, Husum Skole og Korsager Skole. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Etablere og synliggøre idrætsforeninger på EnergiCenter Voldparken og skolerne. Klar, Parat fodbold, især for piger i aldersgruppen årige. Klar, Parat Kortet hvor man kan afprøve fritidsaktiviteter, motionstilbud for børn og unge. Kompetenceudviklende kurser for idrætslærerne på skolerne. Jeg vil gerne samarbejde om: At alle unge får flere muligheder for institutionsuddannelser. At oprette flere sociale miljøer for de unge. Brobygge mellem boligområder og idrætsforeninger. Skole og foreningsliv. Mit ønske for Husum er at: EnergiCenter Voldparken bliver platformen til at aktivere sig, socialisere sig og få sig muligheden for at uddanne sig som ung i området. At skolerne bliver inddraget i foreningslivet. Navn: Martin Kristensen Integrationskonsulent, Integration og fritid mail: Telefonnummer: / Jeg arbejder med: at øge kendskab til kultur og fritidslivet blandt etniske minoriteter. Motivere til integrationsarbejdet Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelskonsulent i Brønshøj- Husum fra integration og fritid hvor følgende projekter er tilknyttet: Feriecamps, foreningsguiderne, coolturguiderne og Projektværkstedet der rådgiver om lokale projekter. For mere info: Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur- og fritidsaktiviteter. Mit ønske for Husum er at: Husum er en bydel hvor der er et aktivt kultur og fritidsliv som er en naturlig del af beboernes hverdag. Navn: Mette Buss Børne- og Ungdomsforvaltningen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-25 årige i Vanløse Brønshøj. Koordinerer børn og unge indsats, klubtilbud, ssp samarbejde, helhedsplaner mm. Jeg er i gang med projekter vedrørende: en ordinær indsats med særlig fokus på udvikling, netværking og tværfagligt samarbejde. Jeg vil gerne samarbejde om: udvikling af frivillige i kommunale indsatser. Afkriminalisering af ungdommen generelt. Mit ønske for Husum er: en stærk lokal identitet med kultur for at bruge hele København som sin egen.

9 Navn: Michael Novak Langholm-Pedersen, SSP konsulent mail : Telefonnummer: / Jeg arbejder med: Kriminalpræventivt og som SSP konsulent m årige på Vesterbro, i Sydhavnen, Valby, Vanløse og Brønshøj-Husum-Tingbjerg. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fravær, konfliktmægling, screeninger, ADHD, kriminalpræventiv undervisning, indbrudskampagne og 1000 andre projekter/indsatser. Jeg vil gerne samarbejde om: En mere positiv sammenhængende udvikling af området Gadelandet/ Voldparken/Kobbelvænget hvor borgeren tager mere ansvar for sit eget område og indgår i et større og tættere samarbejde med myndigheder og frivillige mest af alt gennem et styrket og blomstrende boligsocialt arbejde. Mit ønske for Husum er at: området får udviklet en positiv selvopfattelse, professionel som borger! Navn: Morten Hukiær Jensen - Ungdommens røde kors mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Aktiviteter for udsatte børn og unge over hele landet. Det kan være klubber og lektiecafeer eller hvad der nu er brug for i det konkrete område. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Pigeklub i samarbede med Sattelit 10A. Samling af vores aktiviteter i Husum/Tingbjerg. Jeg vil gerne samarbejde om: Sundhedsprojekter, madklubber, aktivitetsklubber, lektiecafeer, yderligere klubaktiviteter (drenge og pige klubber) Mit ønske for Husum er: En stor forankring i det lokale miljø for områdets aktiviteter. Bl.a. ved at nuværende brugere bliver aktive sidenhen. Navn: Nanna Lykke Merrild Klar, Parat, Husum, SUF mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Motionsudsatte børn og unge i alderen 6-16 år i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: jeg er projektleder og leder på projektet, økonomi, medarbejdere, administrerer projektets puljemidler mm. Jeg vil gerne samarbejde om: etablering og forankring af indsatser for børn og unge i Husum. Mit ønske for Husum er at: der bliver etableret et stærkt netværk blandt de professionelle, som arbejder med børn og unge så de bliver stolte af at bo i Husum.

10 Navn: Naya Fage Pedersen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge, hovedsagligt årige. Udsatte familier i Voldparken/ Gadelandet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Samarbejder med kulturguiderne, Satellit 10 a, OMHU, Klubberne, Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen, forældrenetværket, Husum og Korsager skole, Biblioteket, gadefodboldsturnering og Foreningen Livsbanen. Jeg vil gerne samarbejde om: kultur og fritidstilbud. Inklusion, fritidsjob, beskæftigelse, sprog, modernisering, praktisk støtte, oplysning til forældre. Musikskolens tiltag i skoleregi om forældre og udskoling. Mit ønske for Husum er at: større forældreengagement og overskud. Navn: Nicolas Jespersen - projektleder, Områdefornyelse Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Sociale og kulturelle indsatser. Styrkelse og koordination af forskellige netværk i bydelen. 2 puljer til bl.a. børne og ungeaktiviteter i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: forældreinddragelse og styrkelse af foreninger. Kompetenceudvikling i almindelighed. Jeg vil gerne samarbejde om: Inddragelse af forældre (især fædre), kontakt til nye kulturelle personer, brobygning mellem frivillige og professionelle i området. Opstart af kulturforening og præventive forældreindsatser. Inklusion af frivillige og unge. Jeg vil hellere end gerne hjælpe alle jer professionelle med andre kontakter i området. Mit ønske for Husum er at: Optimisme: at både beboere og professionelle oplever en spirende optimisme, identitet og allervigtigst handlekraft i området. Navn: Regitze Müller - Husum Bibliotek og Medborgercenter mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Bibliotekets brugere i aldersgruppen år. Mit speciale er Børnebibliotekets brugere (voksne, børn, pædagoger og lærere). Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bogstart: 4 årigt projekt hvor der formidles bogpakker til familier med børn i alderen 0-4 år i udvalgte områder i Husum. Bydelsmødre uddannelse af bydelsmødre. Lektiecafe- udvidelse af de eksisterende cafeer Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur, rådgivning, læring, pr og formidling. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver en bydel hvor befolkningen føler sig trygge og respekterer forskelligheden i lokalsamfundet i forhold til uddannelsesniveau, kulturelle og etniske baggrunde. Husum skal være et sted hvor de kulturelle tilbud kan blomstre.

11 Navn: Rikke Vinther Nielsen - Projektleder Områdefornyelse Husum, Frivillighed og FerieCamp mail: Telefonnummer: el Jeg arbejder med: Børn og unge: 6-16 år idræt og kultur. Voksne 16+, frivillighed. Jeg er i gang med projekter vedrørende: FerieCamp for børn og unge. Frivillighedsprojektet der både styrker det lokale frivillige netværk og synliggører muligheden for at være frivillig. Jeg vil gerne samarbejde om: at få flere lokale samarbejdspartnere indover FerieCamp. At få kompetenceudviklet flere af de organiserede og uorganiserede tilbud. Mit ønske for Husum er at: At feriecamp arrangeres af foreninger og ildsjæle selv uden kommunen. At det bliver et trygt og sikkert sted for alle. At der er et hav af velfungerede tilbud og faciliteter så alle borgere i alle aldre kan få et aktivt tilbud. Navn: Ruqia Rana - Husumparkens legeplads mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-13 årige, fritidsaktiviteter i Husum og Husumparkens legeplads. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Musiklegestue på Husumlegeplads. Arbejde med leg og bevægelse i samarbejde med Mette Svane og Klar, Parat, Husum samt lokaludvalget. Jeg vil gerne samarbejde om: FerieCamp, Klar, Parat, Husum og Lokaludvalget. Mit ønske for Husum er at: At være med til at løfte vores kvarter, og give børn og unge i Husum muligheder for at være aktive udendørs. Navn: Signe Busk - Kulturguiderne mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge primært årige. Økonomiske / socialt udsatte børn og deres familier i Brønshøj/Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne arbejder for at give Husums børn, unge og deres familier bedre adgang til kulturlivet. Det sker med at et korps af frivillige guider og i tæt samarbejde med en lang række lokale aktører og kulturudbydere. Jeg vil gerne samarbejde om: Kulturelle tiltag og frivillige indsatser. At få lokale kulturguider tilknyttet projektet. Mit ønske for Husum er at: fremtiden byder på masser af kulturelle tilbud til Husum

12 Navn: Stine Aistrup - Klar, Parat, Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge i alderen 6-16 år i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: At få de unge til at se mulighederne for selv at være med, til at præge de motionsaktiviteter der er for netop deres målgruppe i lokalområdet. Dette gøres ved hjælp af en 7. Klasse konkurrence på skolerne, hvor de unge via et overordnet motions/projekt mager projekt der bliver uddannet og rustet til at gennemføre et selvvalgt projekt indenfor sundhedsområdet. Klar, Parat, Husum puljen har afsat midler til at gennemføre projektet. Under projektet vil der være relevante interne og eksterne undervisere på tværs af forvaltninger og fra relevante samarbejdspartnere. Jeg vil gerne samarbejde om: Med de lokale skoler, om at støtte op om projektet og muligvis se projektet som et permanent tiltag. Mit ønske for Husum er at: inddrage de unge i processen omkring hvilke tiltag, de mener der skal etableres i området og samtidigt få dem til at se motion som en leg. Navn: Tarek Kadouma - Integrationsvejleder, Husum Skole mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Integrationsvejleder på Husum Skole, Leder, Lærer, forældre, elever 7-18 år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Forskellige aktiviteter, alt hvad handler om tosprogede forældre og børn. Jeg vil gerne samarbejde om: Sociale indsatser. Forældre. Mit ønske for Husum er at: tosprogede familier og børn følger med på det hele: skolegang, kultur og spiller en rolle i samfundet. Navn: Thomas Bisballe - Københavns Erhvervscenter mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: LAB Fremskudt iværksætteri og erhvervsfremme i udsatte by- og boligområder. Traditionelt iværksætteri og socialt iværksætteri. Borgere og professionelle i Husum/Brønshøj/Tingbjerg primær målgruppe er unge fra år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Projektet handler om etablering af et iværksættermiljø i bydelen, herunder fokus på social innovation, kompetenceudvikling og talentudvikling. Jeg vil gerne samarbejde om: Rekruttering af målgruppen, etablering og udvikling af projektet sammen med lokale samarbejdspartnere. Mit ønske for Husum er at: etablere og forankre et iværksættermiljø i bydelen At forankre kompetencer og viden/know-how angående at arbejde med sociale innovationsprocesser.

13 Thomas Henriksen Projektleder på Kulturguiderne, KFF mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn, unge og familier i udsatte byområder i København. Husum (og Brønshøj) er et særligt indsatsområde. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne: Guidede ture med frivillige kulturguider, udvikling af flere lokale kulturtilbud og tiltrækning af eksterne samarbejdspartnere fx Buster Børnefilmfestival, flere gå til kultur - muligheder, fx foreningen Cooltur i Husum. Jeg vil gerne samarbejde om: At skabe flere gå til kultur -muligheder i Husum, at etablere flere partnerskaber mellem guider og lokale aktører i Husum, fx klubberne, at understøtte at flere kulturtilbud kommer til byen, at flere positive historier om at opleve/ gå til kultur (med Kulturguiderne) bliver formidlet, at finde flere lokale frivillige fra bydelen til Kulturguiderne. Mit ønske for Husum er at: der er gode og nok kulturtilbud, herunder gå til kultur -muligheder lokalt, at børn, unge og familier får lyst til mere kultur, at børn, unge og familier fra området oplever kulturtilbuddene som værende åbne, relevante og i øjenhøjde med dem selv. Navn: Torben Gundo Rasmussen - Ungdomsskolen Nord mail : Jeg arbejder med: Målgruppen er de årige unge Jeg er i gang med projekter vedrørende: Et udskolingsprojekt i samarbejde med Korsager Skole. Kompetencekurser for unge Jeg vil gerne samarbejde om: Udskolingsprojekter, ungdomsuddannelser, praktisk undervisning. Mit ønske for Husum er at: vi får ændret kulturen for de foreningssvage unge At netværkskulturen bliver bæredygtig til gavn for Husums kultur.

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011

Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Som lovet på Integrationsministeriets temadag om udsatte børn og unges fritidsliv den 13. maj 2011, får I hermed en kort opsamling på dagens vigtigste

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Indhold 1. Forord... 2 2. Resumé... 3 3. Baggrund - boligområdet

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010

Bilag 1: Beskrivelse af aktivitet. 1. Økonomisk støtte til de frivillige. 2. Anden form for støtte til de frivillige. UDKAST oktober 2010 UDKAST oktober 2010 Bilag 1: Status på frivillighedsarbejdet i Københavns Kommune Beskrivelse af aktivitet 1. Økonomisk støtte til de frivillige Uddeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde (SOF).

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden

NV-LIFE. Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012. fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden NV-LIFE Forlængelse og udvidelse af Helhedsplanen Positiv Fritid af 21. februar 2007 til 30. juni 2012 fsb afdeling 01-52 Gravervænget-Møllerlodden Indhold Indledning Udvidelse af eksisterende og 3 nye

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere