HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM?"

Transkript

1 HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM? - BLÅ BOG 2011/2012 Oversigten er i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Udarbejdet dec af Områdefornyelse Husum efter Børn/unge-træf i Husum d.7/ Områdefornyelse Husum, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj, tlf: ,

2 Navn: Alma Jabr Mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Målgruppe: årige. Udsatte børn og unge og deres familier. Brønshøj/Husum, Sydhavnen/Sjælør, ydre Østerbro, Amager øst, Bispebjerg og Valby. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne og kulturoplevelser. Jeg vil gerne samarbejde om: kulturelle tiltag og frivillighedsindsatsen. Mit ønske for Husum er at: at børnefamilier bliver mere engagerede i aktiviteter og at etniske danskere samarbejder mere med danskere med en anden etnisk baggrund. Navn: Anders Nyborg Hansen - Klub-bydelsmedarbejder Mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: årige i Brønshøj, Bellahøj og Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fodbold fredag i Bellahøj hallen, sceering af årige i Bellahøj (knallert værksted i Husum Parken). Jeg vil gerne samarbejde om: jeg vil gerne samarbejde med så mange som muligt om så meget som muligt men mit fokus vil altid være hos klubberne i Brønshøj- Husum. Navn: Anette Vibov - UU-Vejleder Korsager Skole mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: At alle unge er i gang med uddannelse eller job. Unge årige. Elever i 7-9.klasse på Korsager skole samt et par små skoler i Vanløse. Samt tilflyttere i området, der ikke har gået på Korsager eller andre skoler i distriktet. Herefter er jeg opfølgende på eleverne, til de fylder 25 år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fastholdelse i ungdomsuddannelserne Jeg vil gerne samarbejde om: At få de unge i uddannelse Mit ønske for Husum er at: Alle unge får/har en ungdomsuddannelse

3 Navn: Annegrete Langkilde - Ungdomsskolen Nord mail: eller Telefonnummer: eller Jeg arbejder med: årige i Ungdomsskolen Nord. Jeg arbejder som pædagogisk medarbejder og tovholder på projekter, fundraiser og skriver. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Ungdomsområdet- et samarbejde mellem ungdomsskolen og Korsager, Brønshøj, Tingbjerg, Bellahøj og Tagensbo Skole. Derudover er jeg tovholder på diverse projekter i ungdomsskolen. Jeg vil gerne samarbejde om: Udskolingen og være medigangsætter på nye projekter især hvor man inddrager familie/forældre. Tænker og arbejder i nye baner, erhvervsrelateret og i forhold til ungdomsuddannelse og kompetencekurser. For unge og voksne arbejder jeg med praktisk pædagogik, og med at møde de unge i øjenhøjde, der hvor de er. Mit ønske for Husum er at: Ændre kulturen og pædagogikken i tilgangen til udsatte, at få flere heldagsskoler, at få de unge til at blive bedre i stand til at være vedholdende og holde fast i drømme og mål. Navn: Anne Sofie Stoltz - Projektmedarbejder Satellit 10A mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Forældre, beboere, Husumgård, Voldparken, ABB, AFD 80 og 38 Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelsmødre, forældreinvolvering, lommepenge projektet (10-15 årige), image og kommunikation og beboerinddragelse Jeg vil gerne samarbejde om: Forældre og involvering, image og kommunikation, beboer inddragelse. Mit ønske for Husum er at: man er stolt af at bo i Husum Navn: Christa Fellenberg - Ungerådgiver / psykolog i Brønshøj Ungerådgivning mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge mellem år der er bosat i Brønshøj/Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Ungerådgivningen tilbyder pædagogisk, psykologisk og social rådgivning for unge, der har behov for at tale med en voksen omkring vanskeligheder / udfordringer i deres liv og / eller har behov for praktisk støtte (fx skrive en jobansøgning ) samt tilbyder sparring og rådgivning til de unges forældre Jeg vil gerne samarbejde om: Unge, der har vanskeligheder / udfordringer i deres liv eller har behov for praktisk støtte (fx jobansøgning) Mit ønske for Husum er at: Mere intenst samarbejde omkring unges fritid (fx samarbejde om formidling af fritidsjob og udvikling af idéer til sunde fritidsbeskæftigelser og interventioner)

4 Navn: Ditlev Jørgensen - Projektleder Satellit 10A mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Boligsocial helhedsplan Satellit 10 A. Børn, unge og familier. Overordnet set arbejder vi på at fremme voksne beboers deltagelse i beboernetværket og demokratisere processen, således at beboerne aktivt deltager i udviklingen af deres boligområde. Ligeledes arbejder vi på at støtte forældre i at tage vare på forældreskabet på en måde, der understøtter børn/unges almene positive udvikling. Endvidere brobygger Satellit 10 A mellem børn, unge og familer. Jeg er i gang med projekter vedrørende: fritids- og foreningstilbud. Et kreativt projekt med Voldparken fritids- og ungdomsklub, Foreningen Livsbanen, Områdefornyelse Husum og ikke mindst ca. 10 unge der skal slutte af med et stort show i sommeren Jeg vil gerne samarbejde om: Udvikling af voksnes forudsætning for forældreskabet. Udvikling af beboernetværk og deltage i disse. Udvikling af fritids/ foreningstilbud til børn, unge og familier. Brobygning til fritids/foreningstilbud samt brobygning til diverse tilbud (rådgivning, vejledning, undervisning og mere). Mit ønske for Husum er at: Husum bliver tt dynamisk område med mangfoldige fællesskaber, der lapper ind over hinanden og således bidrager til en overordnet fællesskabsfølelse, der igen fører til større tryghed, glæde og trivsel. Navn: Farigh Lahouni - Integrationsvejleder Korsager Skole mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Integrationsvejleder på Korsager Skole. Jeg er i gang med projekter vedrørende: medborgerskab. Jeg vil gerne samarbejde om: forældresamarbejde. Navn: Flemming Beicker - Socialforvaltningen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge 12-18/23 år i Brønshøj, Husum og Vanløse. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Screening af unge i Bellahøj (SSP). Jeg vil gerne samarbejde om: Aktiviteter for målgruppen. Mit ønske for Husum er: større følelse af fællesskab blandt borgerne i Husum.

5 Navn: Frank Hammerum mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Åben anonym rådgivning i Børnefamilieenhedens Familierådgivning i Vanløse. Jeg vil gerne samarbejde om: Familierådgivningen arbejder med alle problemstillinger som knytter sig til børnefamilier Navn: Henriette Veddinge mail: Jeg arbejder med: Lærer i udskolingen Korsager Skole, Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: SSP: en gruppe piger der skaber problemer for hinanden og en gruppe drenge der har udfordret Husum Bibliotek. Jeg vil gerne samarbejde om: de projekter der har brug for at skolen inddrages. Mit ønske for Husum er at: Husum er et sted hvor alle har lyst til at bo. Navn: Henrik Sammie Werther - Leder Voldparken fritids- og ungdomsklub Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge 9-17 år. Husum fritids og ungdomsklub, pigeklub og projektklub. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Piger, projektklub og udvikling af klub Husum. Jeg vil gerne samarbejde om: 9-17 årige i Husum. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver en god, sjov og hyggelig aktiv bydel for større børn og unge. Navn: Henrik Strange Schäfer - pædagogisk konsulent mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: pædagogisk konsulent på området 0-6 år i Tingbjerg/Husum. Projektleder i forbindelse med udflytterbørnehaven Kobbelvænget 65. Jeg er i gang med projekter vedrørende: tidlig indsats, dialogerklæring i Tingbjerg. På Kobbelvænget arbejder jeg med naturskole/bevægelsespulje med Klar, Parat, Husum + almen indsats vedr. mine arbejdsopgaver med Udflytterbørnehaven på EnergiCenter Voldparken. Jeg vil gerne samarbejde om: Tværfaglighed, skabelse af mangfoldighed samt børn og unge Mit ønske for Husum er at: det bliver en bydel med mangfoldighed, livsglæde hvor man står i kø ned ad Frederikssundsvej for at komme til at bo i en by for mestre.

6 Navn: Ida Nyhuus Kristoffersen - projektleder, iguide for DGI Storkøbenhavn mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge, frivillige foreningsfolk (Storkøbenhavn / Husum). Jeg er i gang med projekter vedrørende: FerieCamp, Klar, Parat, Husum. Træneruddannelse af unge (FerieCamp, IF stadion). Kursus/uddannelse af foreninger i Husum sammen med EnergiCenter Voldparken. Jeg vil gerne samarbejde om: Foreningsliv )kvalificerede kurser samt uddannelse af unge. Mit ønske for Husum er at: endnu flere engagerede foreninger, der gerne vil gøre en indsats for områdets børn og unge. Navn: Jens Smedegaard projekt Ny Start mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge over 18 år i Voldparken. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Job, uddannelse, kultur og fritidshjem mm. Jeg vil gerne samarbejde om: Dialog omkring de unges jobsituation (fritidsjob, læreplads mm.) i lokalområdet. Mit ønske for Husum er at: Husum ser sig selv som del af et lokalt fællesskab. Navn: Kamilla Siquir - Forældrenetværket Mail: Jeg arbejder med: Husum forældrenetværket som er en forening forældrene i Voldparken og Gadelandet har stiftet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Forældrenetværket har kvindeforum med forskellige aktiviteter som skal være familieorienterede så pigerne også bliver taget med ind. I det nye år vil vi samle en fædregruppe til at lave aktiviteter med drengene. Jeg vil gerne samarbejde om: at rekruttere og mobilisere forældre og styrke forældresamarbejdet i Husum. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver set som et positivt sted hvor vi benytter os af alle ressourcer i den mangfoldige blanding af mennesker i Husum. Et godt sammenhold hvor alle der bor i Husum føler et ansvar for området. Rummelighed og plads til forskellighed.

7 Navn: Lasse Teisner Poder - Projektleder EnergiCenter Voldparken mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: EnergiCenter Voldparken og udviklingen af aktiviteter på stedet. Både til børn, voksne og ældre målgrupper på tværs af køn og etnicitet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: EnergiCenter Voldparken, hvor jeg laver projekter der omhandler idræt, kultur, sundhed og natur. Jeg vil gerne samarbejde om: Projekter der kan relateres til EnergiCenter Voldparken. EnergiCenter Voldparken indgår meget gerne i partnerskaber og dialog om hvordan nye brugere kan indgå i stedet. Jeg vil også gerne introducere stedet og give indblik i hvilke faciliteter og muligheder som findes her. Hvis du vil vide mere kan du besøge Mit ønske for Husum er: Et Husum fyldt med aktivitet for børn, unge, voksne og ældre. Navn: Liv Bjerregaard - Projektmedarbejder Satellit 10A mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge i Husum (Voldparken, Husumgård, A80, A38). Min stilling er projektmedarbejder for Satellit 10A. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Foreningsguiderne Husum som hjælper børn/unge med at komme ind i foreningslivet, pigeklubben, Sæt kulturen i spil, hjælpe unge mellem år i fritidsjob. Jeg vil gerne samarbejde om: Børn og unge, kultur og fritid, foreningslivet, frivillighed, klubtilbud for unge, fritidsjob for unge, mere kultur i Husum, medborgerskab -> inddragelse af børn og unge i lokale projekter. Mit ønske for Husum er: Aktiv beboerinddragelse, medborgerskab, ansvarsfølelse for området, stolthed omkring området, få fædrene på banen, flere foreninger og kulturtilbud i Husum og et mode-danseshow i Føtex arrangeret af de unge. Navn: Malene Dalgaard Nielsen, Husum Bibliotek & Medborgercenter mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: alle aldre i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelsmødre, forældreskolen der er et forældresamarbejde med Husum Skole og Korsager Skole, lektiecafe, sprogcafe, Sæt kulturen i spil, It-værksted, film arrangement og Medborgercenterets udvikling og forankring i Husum overordnet set. Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur, rådgivning, læring, pr og formidling. Mit ønske for Husum er at: Alle har adgang til relevant rådgivning, læring og kulturelle aktiviteter uanset alder, køn eller etnicitet.

8 Navn: Maria Holmström - Klar, Parat - Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-16 årige alle børn og unge: Fokus på piger og motion. Boligområdet Voldparken/Gadelandet, Husum Skole og Korsager Skole. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Etablere og synliggøre idrætsforeninger på EnergiCenter Voldparken og skolerne. Klar, Parat fodbold, især for piger i aldersgruppen årige. Klar, Parat Kortet hvor man kan afprøve fritidsaktiviteter, motionstilbud for børn og unge. Kompetenceudviklende kurser for idrætslærerne på skolerne. Jeg vil gerne samarbejde om: At alle unge får flere muligheder for institutionsuddannelser. At oprette flere sociale miljøer for de unge. Brobygge mellem boligområder og idrætsforeninger. Skole og foreningsliv. Mit ønske for Husum er at: EnergiCenter Voldparken bliver platformen til at aktivere sig, socialisere sig og få sig muligheden for at uddanne sig som ung i området. At skolerne bliver inddraget i foreningslivet. Navn: Martin Kristensen Integrationskonsulent, Integration og fritid mail: Telefonnummer: / Jeg arbejder med: at øge kendskab til kultur og fritidslivet blandt etniske minoriteter. Motivere til integrationsarbejdet Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelskonsulent i Brønshøj- Husum fra integration og fritid hvor følgende projekter er tilknyttet: Feriecamps, foreningsguiderne, coolturguiderne og Projektværkstedet der rådgiver om lokale projekter. For mere info: Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur- og fritidsaktiviteter. Mit ønske for Husum er at: Husum er en bydel hvor der er et aktivt kultur og fritidsliv som er en naturlig del af beboernes hverdag. Navn: Mette Buss Børne- og Ungdomsforvaltningen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-25 årige i Vanløse Brønshøj. Koordinerer børn og unge indsats, klubtilbud, ssp samarbejde, helhedsplaner mm. Jeg er i gang med projekter vedrørende: en ordinær indsats med særlig fokus på udvikling, netværking og tværfagligt samarbejde. Jeg vil gerne samarbejde om: udvikling af frivillige i kommunale indsatser. Afkriminalisering af ungdommen generelt. Mit ønske for Husum er: en stærk lokal identitet med kultur for at bruge hele København som sin egen.

9 Navn: Michael Novak Langholm-Pedersen, SSP konsulent mail : Telefonnummer: / Jeg arbejder med: Kriminalpræventivt og som SSP konsulent m årige på Vesterbro, i Sydhavnen, Valby, Vanløse og Brønshøj-Husum-Tingbjerg. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fravær, konfliktmægling, screeninger, ADHD, kriminalpræventiv undervisning, indbrudskampagne og 1000 andre projekter/indsatser. Jeg vil gerne samarbejde om: En mere positiv sammenhængende udvikling af området Gadelandet/ Voldparken/Kobbelvænget hvor borgeren tager mere ansvar for sit eget område og indgår i et større og tættere samarbejde med myndigheder og frivillige mest af alt gennem et styrket og blomstrende boligsocialt arbejde. Mit ønske for Husum er at: området får udviklet en positiv selvopfattelse, professionel som borger! Navn: Morten Hukiær Jensen - Ungdommens røde kors mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Aktiviteter for udsatte børn og unge over hele landet. Det kan være klubber og lektiecafeer eller hvad der nu er brug for i det konkrete område. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Pigeklub i samarbede med Sattelit 10A. Samling af vores aktiviteter i Husum/Tingbjerg. Jeg vil gerne samarbejde om: Sundhedsprojekter, madklubber, aktivitetsklubber, lektiecafeer, yderligere klubaktiviteter (drenge og pige klubber) Mit ønske for Husum er: En stor forankring i det lokale miljø for områdets aktiviteter. Bl.a. ved at nuværende brugere bliver aktive sidenhen. Navn: Nanna Lykke Merrild Klar, Parat, Husum, SUF mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Motionsudsatte børn og unge i alderen 6-16 år i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: jeg er projektleder og leder på projektet, økonomi, medarbejdere, administrerer projektets puljemidler mm. Jeg vil gerne samarbejde om: etablering og forankring af indsatser for børn og unge i Husum. Mit ønske for Husum er at: der bliver etableret et stærkt netværk blandt de professionelle, som arbejder med børn og unge så de bliver stolte af at bo i Husum.

10 Navn: Naya Fage Pedersen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge, hovedsagligt årige. Udsatte familier i Voldparken/ Gadelandet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Samarbejder med kulturguiderne, Satellit 10 a, OMHU, Klubberne, Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen, forældrenetværket, Husum og Korsager skole, Biblioteket, gadefodboldsturnering og Foreningen Livsbanen. Jeg vil gerne samarbejde om: kultur og fritidstilbud. Inklusion, fritidsjob, beskæftigelse, sprog, modernisering, praktisk støtte, oplysning til forældre. Musikskolens tiltag i skoleregi om forældre og udskoling. Mit ønske for Husum er at: større forældreengagement og overskud. Navn: Nicolas Jespersen - projektleder, Områdefornyelse Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Sociale og kulturelle indsatser. Styrkelse og koordination af forskellige netværk i bydelen. 2 puljer til bl.a. børne og ungeaktiviteter i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: forældreinddragelse og styrkelse af foreninger. Kompetenceudvikling i almindelighed. Jeg vil gerne samarbejde om: Inddragelse af forældre (især fædre), kontakt til nye kulturelle personer, brobygning mellem frivillige og professionelle i området. Opstart af kulturforening og præventive forældreindsatser. Inklusion af frivillige og unge. Jeg vil hellere end gerne hjælpe alle jer professionelle med andre kontakter i området. Mit ønske for Husum er at: Optimisme: at både beboere og professionelle oplever en spirende optimisme, identitet og allervigtigst handlekraft i området. Navn: Regitze Müller - Husum Bibliotek og Medborgercenter mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Bibliotekets brugere i aldersgruppen år. Mit speciale er Børnebibliotekets brugere (voksne, børn, pædagoger og lærere). Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bogstart: 4 årigt projekt hvor der formidles bogpakker til familier med børn i alderen 0-4 år i udvalgte områder i Husum. Bydelsmødre uddannelse af bydelsmødre. Lektiecafe- udvidelse af de eksisterende cafeer Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur, rådgivning, læring, pr og formidling. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver en bydel hvor befolkningen føler sig trygge og respekterer forskelligheden i lokalsamfundet i forhold til uddannelsesniveau, kulturelle og etniske baggrunde. Husum skal være et sted hvor de kulturelle tilbud kan blomstre.

11 Navn: Rikke Vinther Nielsen - Projektleder Områdefornyelse Husum, Frivillighed og FerieCamp mail: Telefonnummer: el Jeg arbejder med: Børn og unge: 6-16 år idræt og kultur. Voksne 16+, frivillighed. Jeg er i gang med projekter vedrørende: FerieCamp for børn og unge. Frivillighedsprojektet der både styrker det lokale frivillige netværk og synliggører muligheden for at være frivillig. Jeg vil gerne samarbejde om: at få flere lokale samarbejdspartnere indover FerieCamp. At få kompetenceudviklet flere af de organiserede og uorganiserede tilbud. Mit ønske for Husum er at: At feriecamp arrangeres af foreninger og ildsjæle selv uden kommunen. At det bliver et trygt og sikkert sted for alle. At der er et hav af velfungerede tilbud og faciliteter så alle borgere i alle aldre kan få et aktivt tilbud. Navn: Ruqia Rana - Husumparkens legeplads mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-13 årige, fritidsaktiviteter i Husum og Husumparkens legeplads. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Musiklegestue på Husumlegeplads. Arbejde med leg og bevægelse i samarbejde med Mette Svane og Klar, Parat, Husum samt lokaludvalget. Jeg vil gerne samarbejde om: FerieCamp, Klar, Parat, Husum og Lokaludvalget. Mit ønske for Husum er at: At være med til at løfte vores kvarter, og give børn og unge i Husum muligheder for at være aktive udendørs. Navn: Signe Busk - Kulturguiderne mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge primært årige. Økonomiske / socialt udsatte børn og deres familier i Brønshøj/Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne arbejder for at give Husums børn, unge og deres familier bedre adgang til kulturlivet. Det sker med at et korps af frivillige guider og i tæt samarbejde med en lang række lokale aktører og kulturudbydere. Jeg vil gerne samarbejde om: Kulturelle tiltag og frivillige indsatser. At få lokale kulturguider tilknyttet projektet. Mit ønske for Husum er at: fremtiden byder på masser af kulturelle tilbud til Husum

12 Navn: Stine Aistrup - Klar, Parat, Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge i alderen 6-16 år i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: At få de unge til at se mulighederne for selv at være med, til at præge de motionsaktiviteter der er for netop deres målgruppe i lokalområdet. Dette gøres ved hjælp af en 7. Klasse konkurrence på skolerne, hvor de unge via et overordnet motions/projekt mager projekt der bliver uddannet og rustet til at gennemføre et selvvalgt projekt indenfor sundhedsområdet. Klar, Parat, Husum puljen har afsat midler til at gennemføre projektet. Under projektet vil der være relevante interne og eksterne undervisere på tværs af forvaltninger og fra relevante samarbejdspartnere. Jeg vil gerne samarbejde om: Med de lokale skoler, om at støtte op om projektet og muligvis se projektet som et permanent tiltag. Mit ønske for Husum er at: inddrage de unge i processen omkring hvilke tiltag, de mener der skal etableres i området og samtidigt få dem til at se motion som en leg. Navn: Tarek Kadouma - Integrationsvejleder, Husum Skole mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Integrationsvejleder på Husum Skole, Leder, Lærer, forældre, elever 7-18 år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Forskellige aktiviteter, alt hvad handler om tosprogede forældre og børn. Jeg vil gerne samarbejde om: Sociale indsatser. Forældre. Mit ønske for Husum er at: tosprogede familier og børn følger med på det hele: skolegang, kultur og spiller en rolle i samfundet. Navn: Thomas Bisballe - Københavns Erhvervscenter mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: LAB Fremskudt iværksætteri og erhvervsfremme i udsatte by- og boligområder. Traditionelt iværksætteri og socialt iværksætteri. Borgere og professionelle i Husum/Brønshøj/Tingbjerg primær målgruppe er unge fra år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Projektet handler om etablering af et iværksættermiljø i bydelen, herunder fokus på social innovation, kompetenceudvikling og talentudvikling. Jeg vil gerne samarbejde om: Rekruttering af målgruppen, etablering og udvikling af projektet sammen med lokale samarbejdspartnere. Mit ønske for Husum er at: etablere og forankre et iværksættermiljø i bydelen At forankre kompetencer og viden/know-how angående at arbejde med sociale innovationsprocesser.

13 Thomas Henriksen Projektleder på Kulturguiderne, KFF mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn, unge og familier i udsatte byområder i København. Husum (og Brønshøj) er et særligt indsatsområde. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne: Guidede ture med frivillige kulturguider, udvikling af flere lokale kulturtilbud og tiltrækning af eksterne samarbejdspartnere fx Buster Børnefilmfestival, flere gå til kultur - muligheder, fx foreningen Cooltur i Husum. Jeg vil gerne samarbejde om: At skabe flere gå til kultur -muligheder i Husum, at etablere flere partnerskaber mellem guider og lokale aktører i Husum, fx klubberne, at understøtte at flere kulturtilbud kommer til byen, at flere positive historier om at opleve/ gå til kultur (med Kulturguiderne) bliver formidlet, at finde flere lokale frivillige fra bydelen til Kulturguiderne. Mit ønske for Husum er at: der er gode og nok kulturtilbud, herunder gå til kultur -muligheder lokalt, at børn, unge og familier får lyst til mere kultur, at børn, unge og familier fra området oplever kulturtilbuddene som værende åbne, relevante og i øjenhøjde med dem selv. Navn: Torben Gundo Rasmussen - Ungdomsskolen Nord mail : Jeg arbejder med: Målgruppen er de årige unge Jeg er i gang med projekter vedrørende: Et udskolingsprojekt i samarbejde med Korsager Skole. Kompetencekurser for unge Jeg vil gerne samarbejde om: Udskolingsprojekter, ungdomsuddannelser, praktisk undervisning. Mit ønske for Husum er at: vi får ændret kulturen for de foreningssvage unge At netværkskulturen bliver bæredygtig til gavn for Husums kultur.

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Byens bedste naboskab

Byens bedste naboskab Byens bedste naboskab Boligsocial helhedsplan 2014-2017 for Vandtårnsområdet (Vorrevang, Reginehøj og Kalmargade) 18. oktober 2013 Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N post@bk-aarhus.dk

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere