HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM?"

Transkript

1 HVEM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE I HUSUM? - BLÅ BOG 2011/2012 Oversigten er i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. Udarbejdet dec af Områdefornyelse Husum efter Børn/unge-træf i Husum d.7/ Områdefornyelse Husum, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj, tlf: ,

2 Navn: Alma Jabr Mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Målgruppe: årige. Udsatte børn og unge og deres familier. Brønshøj/Husum, Sydhavnen/Sjælør, ydre Østerbro, Amager øst, Bispebjerg og Valby. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne og kulturoplevelser. Jeg vil gerne samarbejde om: kulturelle tiltag og frivillighedsindsatsen. Mit ønske for Husum er at: at børnefamilier bliver mere engagerede i aktiviteter og at etniske danskere samarbejder mere med danskere med en anden etnisk baggrund. Navn: Anders Nyborg Hansen - Klub-bydelsmedarbejder Mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: årige i Brønshøj, Bellahøj og Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fodbold fredag i Bellahøj hallen, sceering af årige i Bellahøj (knallert værksted i Husum Parken). Jeg vil gerne samarbejde om: jeg vil gerne samarbejde med så mange som muligt om så meget som muligt men mit fokus vil altid være hos klubberne i Brønshøj- Husum. Navn: Anette Vibov - UU-Vejleder Korsager Skole mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: At alle unge er i gang med uddannelse eller job. Unge årige. Elever i 7-9.klasse på Korsager skole samt et par små skoler i Vanløse. Samt tilflyttere i området, der ikke har gået på Korsager eller andre skoler i distriktet. Herefter er jeg opfølgende på eleverne, til de fylder 25 år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fastholdelse i ungdomsuddannelserne Jeg vil gerne samarbejde om: At få de unge i uddannelse Mit ønske for Husum er at: Alle unge får/har en ungdomsuddannelse

3 Navn: Annegrete Langkilde - Ungdomsskolen Nord mail: eller Telefonnummer: eller Jeg arbejder med: årige i Ungdomsskolen Nord. Jeg arbejder som pædagogisk medarbejder og tovholder på projekter, fundraiser og skriver. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Ungdomsområdet- et samarbejde mellem ungdomsskolen og Korsager, Brønshøj, Tingbjerg, Bellahøj og Tagensbo Skole. Derudover er jeg tovholder på diverse projekter i ungdomsskolen. Jeg vil gerne samarbejde om: Udskolingen og være medigangsætter på nye projekter især hvor man inddrager familie/forældre. Tænker og arbejder i nye baner, erhvervsrelateret og i forhold til ungdomsuddannelse og kompetencekurser. For unge og voksne arbejder jeg med praktisk pædagogik, og med at møde de unge i øjenhøjde, der hvor de er. Mit ønske for Husum er at: Ændre kulturen og pædagogikken i tilgangen til udsatte, at få flere heldagsskoler, at få de unge til at blive bedre i stand til at være vedholdende og holde fast i drømme og mål. Navn: Anne Sofie Stoltz - Projektmedarbejder Satellit 10A mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Forældre, beboere, Husumgård, Voldparken, ABB, AFD 80 og 38 Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelsmødre, forældreinvolvering, lommepenge projektet (10-15 årige), image og kommunikation og beboerinddragelse Jeg vil gerne samarbejde om: Forældre og involvering, image og kommunikation, beboer inddragelse. Mit ønske for Husum er at: man er stolt af at bo i Husum Navn: Christa Fellenberg - Ungerådgiver / psykolog i Brønshøj Ungerådgivning mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge mellem år der er bosat i Brønshøj/Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Ungerådgivningen tilbyder pædagogisk, psykologisk og social rådgivning for unge, der har behov for at tale med en voksen omkring vanskeligheder / udfordringer i deres liv og / eller har behov for praktisk støtte (fx skrive en jobansøgning ) samt tilbyder sparring og rådgivning til de unges forældre Jeg vil gerne samarbejde om: Unge, der har vanskeligheder / udfordringer i deres liv eller har behov for praktisk støtte (fx jobansøgning) Mit ønske for Husum er at: Mere intenst samarbejde omkring unges fritid (fx samarbejde om formidling af fritidsjob og udvikling af idéer til sunde fritidsbeskæftigelser og interventioner)

4 Navn: Ditlev Jørgensen - Projektleder Satellit 10A mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Boligsocial helhedsplan Satellit 10 A. Børn, unge og familier. Overordnet set arbejder vi på at fremme voksne beboers deltagelse i beboernetværket og demokratisere processen, således at beboerne aktivt deltager i udviklingen af deres boligområde. Ligeledes arbejder vi på at støtte forældre i at tage vare på forældreskabet på en måde, der understøtter børn/unges almene positive udvikling. Endvidere brobygger Satellit 10 A mellem børn, unge og familer. Jeg er i gang med projekter vedrørende: fritids- og foreningstilbud. Et kreativt projekt med Voldparken fritids- og ungdomsklub, Foreningen Livsbanen, Områdefornyelse Husum og ikke mindst ca. 10 unge der skal slutte af med et stort show i sommeren Jeg vil gerne samarbejde om: Udvikling af voksnes forudsætning for forældreskabet. Udvikling af beboernetværk og deltage i disse. Udvikling af fritids/ foreningstilbud til børn, unge og familier. Brobygning til fritids/foreningstilbud samt brobygning til diverse tilbud (rådgivning, vejledning, undervisning og mere). Mit ønske for Husum er at: Husum bliver tt dynamisk område med mangfoldige fællesskaber, der lapper ind over hinanden og således bidrager til en overordnet fællesskabsfølelse, der igen fører til større tryghed, glæde og trivsel. Navn: Farigh Lahouni - Integrationsvejleder Korsager Skole mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Integrationsvejleder på Korsager Skole. Jeg er i gang med projekter vedrørende: medborgerskab. Jeg vil gerne samarbejde om: forældresamarbejde. Navn: Flemming Beicker - Socialforvaltningen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge 12-18/23 år i Brønshøj, Husum og Vanløse. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Screening af unge i Bellahøj (SSP). Jeg vil gerne samarbejde om: Aktiviteter for målgruppen. Mit ønske for Husum er: større følelse af fællesskab blandt borgerne i Husum.

5 Navn: Frank Hammerum mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: Åben anonym rådgivning i Børnefamilieenhedens Familierådgivning i Vanløse. Jeg vil gerne samarbejde om: Familierådgivningen arbejder med alle problemstillinger som knytter sig til børnefamilier Navn: Henriette Veddinge mail: Jeg arbejder med: Lærer i udskolingen Korsager Skole, Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: SSP: en gruppe piger der skaber problemer for hinanden og en gruppe drenge der har udfordret Husum Bibliotek. Jeg vil gerne samarbejde om: de projekter der har brug for at skolen inddrages. Mit ønske for Husum er at: Husum er et sted hvor alle har lyst til at bo. Navn: Henrik Sammie Werther - Leder Voldparken fritids- og ungdomsklub Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge 9-17 år. Husum fritids og ungdomsklub, pigeklub og projektklub. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Piger, projektklub og udvikling af klub Husum. Jeg vil gerne samarbejde om: 9-17 årige i Husum. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver en god, sjov og hyggelig aktiv bydel for større børn og unge. Navn: Henrik Strange Schäfer - pædagogisk konsulent mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: pædagogisk konsulent på området 0-6 år i Tingbjerg/Husum. Projektleder i forbindelse med udflytterbørnehaven Kobbelvænget 65. Jeg er i gang med projekter vedrørende: tidlig indsats, dialogerklæring i Tingbjerg. På Kobbelvænget arbejder jeg med naturskole/bevægelsespulje med Klar, Parat, Husum + almen indsats vedr. mine arbejdsopgaver med Udflytterbørnehaven på EnergiCenter Voldparken. Jeg vil gerne samarbejde om: Tværfaglighed, skabelse af mangfoldighed samt børn og unge Mit ønske for Husum er at: det bliver en bydel med mangfoldighed, livsglæde hvor man står i kø ned ad Frederikssundsvej for at komme til at bo i en by for mestre.

6 Navn: Ida Nyhuus Kristoffersen - projektleder, iguide for DGI Storkøbenhavn mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge, frivillige foreningsfolk (Storkøbenhavn / Husum). Jeg er i gang med projekter vedrørende: FerieCamp, Klar, Parat, Husum. Træneruddannelse af unge (FerieCamp, IF stadion). Kursus/uddannelse af foreninger i Husum sammen med EnergiCenter Voldparken. Jeg vil gerne samarbejde om: Foreningsliv )kvalificerede kurser samt uddannelse af unge. Mit ønske for Husum er at: endnu flere engagerede foreninger, der gerne vil gøre en indsats for områdets børn og unge. Navn: Jens Smedegaard projekt Ny Start mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge over 18 år i Voldparken. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Job, uddannelse, kultur og fritidshjem mm. Jeg vil gerne samarbejde om: Dialog omkring de unges jobsituation (fritidsjob, læreplads mm.) i lokalområdet. Mit ønske for Husum er at: Husum ser sig selv som del af et lokalt fællesskab. Navn: Kamilla Siquir - Forældrenetværket Mail: Jeg arbejder med: Husum forældrenetværket som er en forening forældrene i Voldparken og Gadelandet har stiftet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Forældrenetværket har kvindeforum med forskellige aktiviteter som skal være familieorienterede så pigerne også bliver taget med ind. I det nye år vil vi samle en fædregruppe til at lave aktiviteter med drengene. Jeg vil gerne samarbejde om: at rekruttere og mobilisere forældre og styrke forældresamarbejdet i Husum. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver set som et positivt sted hvor vi benytter os af alle ressourcer i den mangfoldige blanding af mennesker i Husum. Et godt sammenhold hvor alle der bor i Husum føler et ansvar for området. Rummelighed og plads til forskellighed.

7 Navn: Lasse Teisner Poder - Projektleder EnergiCenter Voldparken mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: EnergiCenter Voldparken og udviklingen af aktiviteter på stedet. Både til børn, voksne og ældre målgrupper på tværs af køn og etnicitet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: EnergiCenter Voldparken, hvor jeg laver projekter der omhandler idræt, kultur, sundhed og natur. Jeg vil gerne samarbejde om: Projekter der kan relateres til EnergiCenter Voldparken. EnergiCenter Voldparken indgår meget gerne i partnerskaber og dialog om hvordan nye brugere kan indgå i stedet. Jeg vil også gerne introducere stedet og give indblik i hvilke faciliteter og muligheder som findes her. Hvis du vil vide mere kan du besøge Mit ønske for Husum er: Et Husum fyldt med aktivitet for børn, unge, voksne og ældre. Navn: Liv Bjerregaard - Projektmedarbejder Satellit 10A mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge i Husum (Voldparken, Husumgård, A80, A38). Min stilling er projektmedarbejder for Satellit 10A. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Foreningsguiderne Husum som hjælper børn/unge med at komme ind i foreningslivet, pigeklubben, Sæt kulturen i spil, hjælpe unge mellem år i fritidsjob. Jeg vil gerne samarbejde om: Børn og unge, kultur og fritid, foreningslivet, frivillighed, klubtilbud for unge, fritidsjob for unge, mere kultur i Husum, medborgerskab -> inddragelse af børn og unge i lokale projekter. Mit ønske for Husum er: Aktiv beboerinddragelse, medborgerskab, ansvarsfølelse for området, stolthed omkring området, få fædrene på banen, flere foreninger og kulturtilbud i Husum og et mode-danseshow i Føtex arrangeret af de unge. Navn: Malene Dalgaard Nielsen, Husum Bibliotek & Medborgercenter mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: alle aldre i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelsmødre, forældreskolen der er et forældresamarbejde med Husum Skole og Korsager Skole, lektiecafe, sprogcafe, Sæt kulturen i spil, It-værksted, film arrangement og Medborgercenterets udvikling og forankring i Husum overordnet set. Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur, rådgivning, læring, pr og formidling. Mit ønske for Husum er at: Alle har adgang til relevant rådgivning, læring og kulturelle aktiviteter uanset alder, køn eller etnicitet.

8 Navn: Maria Holmström - Klar, Parat - Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-16 årige alle børn og unge: Fokus på piger og motion. Boligområdet Voldparken/Gadelandet, Husum Skole og Korsager Skole. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Etablere og synliggøre idrætsforeninger på EnergiCenter Voldparken og skolerne. Klar, Parat fodbold, især for piger i aldersgruppen årige. Klar, Parat Kortet hvor man kan afprøve fritidsaktiviteter, motionstilbud for børn og unge. Kompetenceudviklende kurser for idrætslærerne på skolerne. Jeg vil gerne samarbejde om: At alle unge får flere muligheder for institutionsuddannelser. At oprette flere sociale miljøer for de unge. Brobygge mellem boligområder og idrætsforeninger. Skole og foreningsliv. Mit ønske for Husum er at: EnergiCenter Voldparken bliver platformen til at aktivere sig, socialisere sig og få sig muligheden for at uddanne sig som ung i området. At skolerne bliver inddraget i foreningslivet. Navn: Martin Kristensen Integrationskonsulent, Integration og fritid mail: Telefonnummer: / Jeg arbejder med: at øge kendskab til kultur og fritidslivet blandt etniske minoriteter. Motivere til integrationsarbejdet Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bydelskonsulent i Brønshøj- Husum fra integration og fritid hvor følgende projekter er tilknyttet: Feriecamps, foreningsguiderne, coolturguiderne og Projektværkstedet der rådgiver om lokale projekter. For mere info: Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur- og fritidsaktiviteter. Mit ønske for Husum er at: Husum er en bydel hvor der er et aktivt kultur og fritidsliv som er en naturlig del af beboernes hverdag. Navn: Mette Buss Børne- og Ungdomsforvaltningen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-25 årige i Vanløse Brønshøj. Koordinerer børn og unge indsats, klubtilbud, ssp samarbejde, helhedsplaner mm. Jeg er i gang med projekter vedrørende: en ordinær indsats med særlig fokus på udvikling, netværking og tværfagligt samarbejde. Jeg vil gerne samarbejde om: udvikling af frivillige i kommunale indsatser. Afkriminalisering af ungdommen generelt. Mit ønske for Husum er: en stærk lokal identitet med kultur for at bruge hele København som sin egen.

9 Navn: Michael Novak Langholm-Pedersen, SSP konsulent mail : Telefonnummer: / Jeg arbejder med: Kriminalpræventivt og som SSP konsulent m årige på Vesterbro, i Sydhavnen, Valby, Vanløse og Brønshøj-Husum-Tingbjerg. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Fravær, konfliktmægling, screeninger, ADHD, kriminalpræventiv undervisning, indbrudskampagne og 1000 andre projekter/indsatser. Jeg vil gerne samarbejde om: En mere positiv sammenhængende udvikling af området Gadelandet/ Voldparken/Kobbelvænget hvor borgeren tager mere ansvar for sit eget område og indgår i et større og tættere samarbejde med myndigheder og frivillige mest af alt gennem et styrket og blomstrende boligsocialt arbejde. Mit ønske for Husum er at: området får udviklet en positiv selvopfattelse, professionel som borger! Navn: Morten Hukiær Jensen - Ungdommens røde kors mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Aktiviteter for udsatte børn og unge over hele landet. Det kan være klubber og lektiecafeer eller hvad der nu er brug for i det konkrete område. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Pigeklub i samarbede med Sattelit 10A. Samling af vores aktiviteter i Husum/Tingbjerg. Jeg vil gerne samarbejde om: Sundhedsprojekter, madklubber, aktivitetsklubber, lektiecafeer, yderligere klubaktiviteter (drenge og pige klubber) Mit ønske for Husum er: En stor forankring i det lokale miljø for områdets aktiviteter. Bl.a. ved at nuværende brugere bliver aktive sidenhen. Navn: Nanna Lykke Merrild Klar, Parat, Husum, SUF mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Motionsudsatte børn og unge i alderen 6-16 år i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: jeg er projektleder og leder på projektet, økonomi, medarbejdere, administrerer projektets puljemidler mm. Jeg vil gerne samarbejde om: etablering og forankring af indsatser for børn og unge i Husum. Mit ønske for Husum er at: der bliver etableret et stærkt netværk blandt de professionelle, som arbejder med børn og unge så de bliver stolte af at bo i Husum.

10 Navn: Naya Fage Pedersen mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Unge, hovedsagligt årige. Udsatte familier i Voldparken/ Gadelandet. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Samarbejder med kulturguiderne, Satellit 10 a, OMHU, Klubberne, Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen, forældrenetværket, Husum og Korsager skole, Biblioteket, gadefodboldsturnering og Foreningen Livsbanen. Jeg vil gerne samarbejde om: kultur og fritidstilbud. Inklusion, fritidsjob, beskæftigelse, sprog, modernisering, praktisk støtte, oplysning til forældre. Musikskolens tiltag i skoleregi om forældre og udskoling. Mit ønske for Husum er at: større forældreengagement og overskud. Navn: Nicolas Jespersen - projektleder, Områdefornyelse Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Sociale og kulturelle indsatser. Styrkelse og koordination af forskellige netværk i bydelen. 2 puljer til bl.a. børne og ungeaktiviteter i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: forældreinddragelse og styrkelse af foreninger. Kompetenceudvikling i almindelighed. Jeg vil gerne samarbejde om: Inddragelse af forældre (især fædre), kontakt til nye kulturelle personer, brobygning mellem frivillige og professionelle i området. Opstart af kulturforening og præventive forældreindsatser. Inklusion af frivillige og unge. Jeg vil hellere end gerne hjælpe alle jer professionelle med andre kontakter i området. Mit ønske for Husum er at: Optimisme: at både beboere og professionelle oplever en spirende optimisme, identitet og allervigtigst handlekraft i området. Navn: Regitze Müller - Husum Bibliotek og Medborgercenter mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Bibliotekets brugere i aldersgruppen år. Mit speciale er Børnebibliotekets brugere (voksne, børn, pædagoger og lærere). Jeg er i gang med projekter vedrørende: Bogstart: 4 årigt projekt hvor der formidles bogpakker til familier med børn i alderen 0-4 år i udvalgte områder i Husum. Bydelsmødre uddannelse af bydelsmødre. Lektiecafe- udvidelse af de eksisterende cafeer Jeg vil gerne samarbejde om: Kultur, rådgivning, læring, pr og formidling. Mit ønske for Husum er at: Husum bliver en bydel hvor befolkningen føler sig trygge og respekterer forskelligheden i lokalsamfundet i forhold til uddannelsesniveau, kulturelle og etniske baggrunde. Husum skal være et sted hvor de kulturelle tilbud kan blomstre.

11 Navn: Rikke Vinther Nielsen - Projektleder Områdefornyelse Husum, Frivillighed og FerieCamp mail: Telefonnummer: el Jeg arbejder med: Børn og unge: 6-16 år idræt og kultur. Voksne 16+, frivillighed. Jeg er i gang med projekter vedrørende: FerieCamp for børn og unge. Frivillighedsprojektet der både styrker det lokale frivillige netværk og synliggører muligheden for at være frivillig. Jeg vil gerne samarbejde om: at få flere lokale samarbejdspartnere indover FerieCamp. At få kompetenceudviklet flere af de organiserede og uorganiserede tilbud. Mit ønske for Husum er at: At feriecamp arrangeres af foreninger og ildsjæle selv uden kommunen. At det bliver et trygt og sikkert sted for alle. At der er et hav af velfungerede tilbud og faciliteter så alle borgere i alle aldre kan få et aktivt tilbud. Navn: Ruqia Rana - Husumparkens legeplads mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: 6-13 årige, fritidsaktiviteter i Husum og Husumparkens legeplads. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Musiklegestue på Husumlegeplads. Arbejde med leg og bevægelse i samarbejde med Mette Svane og Klar, Parat, Husum samt lokaludvalget. Jeg vil gerne samarbejde om: FerieCamp, Klar, Parat, Husum og Lokaludvalget. Mit ønske for Husum er at: At være med til at løfte vores kvarter, og give børn og unge i Husum muligheder for at være aktive udendørs. Navn: Signe Busk - Kulturguiderne mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge primært årige. Økonomiske / socialt udsatte børn og deres familier i Brønshøj/Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne arbejder for at give Husums børn, unge og deres familier bedre adgang til kulturlivet. Det sker med at et korps af frivillige guider og i tæt samarbejde med en lang række lokale aktører og kulturudbydere. Jeg vil gerne samarbejde om: Kulturelle tiltag og frivillige indsatser. At få lokale kulturguider tilknyttet projektet. Mit ønske for Husum er at: fremtiden byder på masser af kulturelle tilbud til Husum

12 Navn: Stine Aistrup - Klar, Parat, Husum mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn og unge i alderen 6-16 år i Husum. Jeg er i gang med projekter vedrørende: At få de unge til at se mulighederne for selv at være med, til at præge de motionsaktiviteter der er for netop deres målgruppe i lokalområdet. Dette gøres ved hjælp af en 7. Klasse konkurrence på skolerne, hvor de unge via et overordnet motions/projekt mager projekt der bliver uddannet og rustet til at gennemføre et selvvalgt projekt indenfor sundhedsområdet. Klar, Parat, Husum puljen har afsat midler til at gennemføre projektet. Under projektet vil der være relevante interne og eksterne undervisere på tværs af forvaltninger og fra relevante samarbejdspartnere. Jeg vil gerne samarbejde om: Med de lokale skoler, om at støtte op om projektet og muligvis se projektet som et permanent tiltag. Mit ønske for Husum er at: inddrage de unge i processen omkring hvilke tiltag, de mener der skal etableres i området og samtidigt få dem til at se motion som en leg. Navn: Tarek Kadouma - Integrationsvejleder, Husum Skole mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Integrationsvejleder på Husum Skole, Leder, Lærer, forældre, elever 7-18 år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Forskellige aktiviteter, alt hvad handler om tosprogede forældre og børn. Jeg vil gerne samarbejde om: Sociale indsatser. Forældre. Mit ønske for Husum er at: tosprogede familier og børn følger med på det hele: skolegang, kultur og spiller en rolle i samfundet. Navn: Thomas Bisballe - Københavns Erhvervscenter mail : Telefonnummer: Jeg arbejder med: LAB Fremskudt iværksætteri og erhvervsfremme i udsatte by- og boligområder. Traditionelt iværksætteri og socialt iværksætteri. Borgere og professionelle i Husum/Brønshøj/Tingbjerg primær målgruppe er unge fra år. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Projektet handler om etablering af et iværksættermiljø i bydelen, herunder fokus på social innovation, kompetenceudvikling og talentudvikling. Jeg vil gerne samarbejde om: Rekruttering af målgruppen, etablering og udvikling af projektet sammen med lokale samarbejdspartnere. Mit ønske for Husum er at: etablere og forankre et iværksættermiljø i bydelen At forankre kompetencer og viden/know-how angående at arbejde med sociale innovationsprocesser.

13 Thomas Henriksen Projektleder på Kulturguiderne, KFF mail: Telefonnummer: Jeg arbejder med: Børn, unge og familier i udsatte byområder i København. Husum (og Brønshøj) er et særligt indsatsområde. Jeg er i gang med projekter vedrørende: Kulturguiderne: Guidede ture med frivillige kulturguider, udvikling af flere lokale kulturtilbud og tiltrækning af eksterne samarbejdspartnere fx Buster Børnefilmfestival, flere gå til kultur - muligheder, fx foreningen Cooltur i Husum. Jeg vil gerne samarbejde om: At skabe flere gå til kultur -muligheder i Husum, at etablere flere partnerskaber mellem guider og lokale aktører i Husum, fx klubberne, at understøtte at flere kulturtilbud kommer til byen, at flere positive historier om at opleve/ gå til kultur (med Kulturguiderne) bliver formidlet, at finde flere lokale frivillige fra bydelen til Kulturguiderne. Mit ønske for Husum er at: der er gode og nok kulturtilbud, herunder gå til kultur -muligheder lokalt, at børn, unge og familier får lyst til mere kultur, at børn, unge og familier fra området oplever kulturtilbuddene som værende åbne, relevante og i øjenhøjde med dem selv. Navn: Torben Gundo Rasmussen - Ungdomsskolen Nord mail : Jeg arbejder med: Målgruppen er de årige unge Jeg er i gang med projekter vedrørende: Et udskolingsprojekt i samarbejde med Korsager Skole. Kompetencekurser for unge Jeg vil gerne samarbejde om: Udskolingsprojekter, ungdomsuddannelser, praktisk undervisning. Mit ønske for Husum er at: vi får ændret kulturen for de foreningssvage unge At netværkskulturen bliver bæredygtig til gavn for Husums kultur.

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere Fritidsspilfordeler Fritids og ungdomsklubber din fritidsspilfordeler Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere for børn og unge. I klubberne har vi et særligt fokus på at bane vejen

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Afgivelse af bud på etablering og drift af frivilligcenter på EnergiCenter Voldparken.

Afgivelse af bud på etablering og drift af frivilligcenter på EnergiCenter Voldparken. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Att: Anders Sejerø. Afgivelse af bud på etablering og drift af frivilligcenter på EnergiCenter Voldparken. EnergiCenter Voldparken ønsker at indgå et

Læs mere

HUSUM FOR ALLE. Helhedsplan for AAB afdeling 38, AAB afdeling 80, fsb Husumgård, fsb Voldparken

HUSUM FOR ALLE. Helhedsplan for AAB afdeling 38, AAB afdeling 80, fsb Husumgård, fsb Voldparken HUSUM FOR ALLE Helhedsplan for AAB afdeling 38, AAB afdeling 80, fsb Husumgård, fsb Voldparken Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Overordnet skitsering af problemkomplekset...3 1.1.1 Mange ressourcesvage

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel

Projektbeskrivelse 1 Projektets titel ! "# $ %&' %&' $ ()*) ()*) Oplysningerne i projektbeskrivelsen udgør projektplanen. Oplysningerne i projektbeskrivelsen skal danne grundlag for beslutningen om, hvorvidt projektet skal gennemføres. Punkterne

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

KONTRAKTER TINGBJERG-BRØNSHØJ/HUSUM SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS

KONTRAKTER TINGBJERG-BRØNSHØJ/HUSUM SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS BILAG 4 KONTRAKTER TINGBJERG-BRØNSHØJ/HUSUM SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS BØRN, UNGE OG FAMILIE UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV KULTUR OG FRITID SUNDHED Sagsnr. 2012 38266 KONTRAKT

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

TEMAER FRA MØDET DEN

TEMAER FRA MØDET DEN TEMAER FRA MØDET DEN 3.3.2016 Andet Dagtilbud Partnerskaber Børneog Unge Politik Skolegang Sundhed Forældresamarbejde Ungdomsuddannelse Fællesskab FORÆLDRESAMARBEJDE Fokus på indsats og støtte til barn

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

EnergiCenter Voldparken

EnergiCenter Voldparken Visionen fra 2008 er kommet videre EnergiCenter Voldparken Voldparken Skole bliver til dynamisk kraftcenter 1. december 2010 Vision: Visionen for Energi Center Voldparken indebærer, at aktiviteterne skal

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz)

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) 2001/02 i samarbejde med Rigshospitalet, KK, Julemærkehjem,

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL

BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL BEBOERDEMOKRATI OG TRIVSEL DET HANDLER OM AT HAVE DET GODT, DER HVOR MAN BOR! KAN VI LÆRE NOGET AF HINANDEN? TINGBJERG 41% er under 24 år (31% under 18 år) 2010) 2010) 2010) adfærd EN ARKITEKTONISK PERLE

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Kortlægning af frivilligliv. tilbyde konsulentkompetencer. og inspirationstilbud. Samarbejde med andre aktører. Udendørs happenings/aktiviteter

Kortlægning af frivilligliv. tilbyde konsulentkompetencer. og inspirationstilbud. Samarbejde med andre aktører. Udendørs happenings/aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Tilbud på Frivilligcenter i Københavns Kommune Krav Nabo Østerbro Hyltebjerggård Tilbyde lokal rådgivning til foreningsfolk og projektmagere

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr.

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013 Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. 2013-0228210-1 2 Indhold Overordnet om indsatsområdet -... 3 Brobygning til sundhedstilbud

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet.

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Administrative bevillinger 2014. Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Målgruppen er drenge og piger med

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere