Integrationsrådet. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsrådet. Referat"

Transkript

1 Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev Aileen Rasmussen Sami S. Khalil Ghadfan Aboud Mahmoud Ghulam Haider Safi

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden Oplæg vedrørende integrationsindsatsen Skrivelse fra Integrationsministeriet og evaluering af integrationsindsatsen fra Valg af medlemmer til Integrationsråd Nydanskere i Jobcenter Brønderslev samt faktaark fra SEBI ( specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats) Integrationsrådets årsberetning Orientering Eventuelt... 73

3 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side Godkendelse af dagsorden /dwjckbo Åben sag Godkendelse af dagsorden for møde i Integrationsrådet den 26. august Jobcentret forslår, at dagsorden for møde den 26. august 2009 godkendes. Godkendt.

4 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side Oplæg vedrørende integrationsindsatsen /dwjckbo Åben sag Integrationsrådet har ønsket af få en orientering om integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune. Jobcentret har i den forbindelse inviteret leder af AOF-Dronninglund, en medarbejder fra Socialcentret samt en medarbejder fra integrationstemaet i Jobcentret til at orientere om opgaver, metoder og indhold i relation til integrationsindsatsen. Efter orienteringen er der mulighed for at drøfte indsatsen. 106 sprogelever på AOF. Heraf i fuldt program og dermed ledige. Elever i fuldt program kommer primært fra Burma, Sudan og Congo. Fuldt program består af danskuddannelse og der udover øvrig kompetenceafklaring og praktik. Indhold og metode i danskuddannelsen blev gennemgået. Kirsten Zakariassen fra Socialcentret fortæller om modtagelse af flygtninge. Om familiesammenføring. Der udover orienteres om øvrige opgaver i Socialcentret. Razija orienterer om den beskæftigelsesrettede Integrationsindsats. Taget til efterretning.

5 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side Skrivelse fra Integrationsministeriet og evaluering af integrationsindsatsen fra G12/dwscaf 09/11191 Åben sag Indstilling: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 22. juni 2009: Til efterretning. Asta Skaksen var fraværende med afbud. Adnan Jedon var fraværende uden afbud. Brønderslev Kommune har den 19. marts 2009 modtaget brev fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, vedrørende effektmåling af kommunernes integrationsindsats i perioden 1999 til 2007 for personer omfattet af integrationsloven. Effektmålingen viser, hvilke kommuner der har ydet en effektiv integrationsindsats med hensyn til at få flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven i beskæftigelse eller uddannelse i perioden. Formålet med effektmålingerne er at skabe et grundlag for erfaringsudveksling kommunerne imellem, således at de kommuner, der viser sig at yde en mindre effektiv indsats, kan lære af de kommuner, som viser sig at yde en effektiv indsats. For landet som helhed er 47 % af integrationsforløbene afsluttet med beskæftigelse eller uddannelse i perioden , mens hvert andet forløb er uafsluttede. I forhold til resultaterne rangeres kommunerne efter deres succes i integrationsindsatsen ved at måle, hvor hurtigt flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven kommer enten i beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Kommunernes resultater præsenteres i fem kategorier "meget god", "god", "middel", "dårlig", "meget dårlig". Det fremgår af nedenstående tabel, at Brønderslev Kommune er placeret i kategorien "dårlig". Tabel: Fordeling af kommuner med mindst 80 flygtninge og familiesammenførte på 5 kategorier, i forhold til hvor gode kommunerne er til at få nyankomne personer under integrationsloven i beskæftigelse eller uddannelse i perioden I hver kategori er kommunerne placeret i alfabetisk rækkefølge. Meget god God Middel Dårlig Meget dårlig Allerød Albertslund Brøndby Assens Dragør Ballerup Bornholm Fredensborg Bogense Faxe Billund Faaborg-Midtfyn Gladsaxe Brønderslev Frederiksberg Egedal Glostrup Helsingør Esbjerg Haderslev Frederikshavn Gribskov Herning Favrskov Langeland Frederikssund Guldborgsund Holstebro Fredericia Lemvig Greve Herlev Hvidovre Furesø Lolland Halsnæs Kerteminde Ikast-Brande Gentofte Lyngby-Taarbæk

6 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side 66 Hedensted Middelfart Kalundborg Holbæk Mariagerfjord Hillerød Odder København Kolding Nyborg Hjørring Ringsted Køge Lejre Odsherred Horsens Roskilde Næstved Morsø Ringkøbing- Skjern Høje-Taastrup Rudersdal Rebild Norddjurs Skive Hørsholm Rødovre Stevns Odense Sorø Ishøj Silkeborg Struer Randers Svendborg Jammerbugt Slagelse Varde Solrød Tønder Skanderborg Sønderborg Vesthimmerland Syddjurs Viborg Tårnby Vejen Vordingborg Thisted Århus Vallensbæk Vejle Åbenrå Aalborg Det tager i gennemsnit 45 måneder, før flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse eller uddannelse i mindst 6 måneder for landet som helhed. I de hurtigste kommuner tager det 9,4 måneder kortere end forventet, og i de langsomste kommuner 7,1 måneder længere end forventet. Det vil sige, at der er 16,5 måneders forskel mellem de hurtigste og langsomste kommuner. Der er også gennemført en analyse af flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven der modtager introduktionsydelse. Også her placerer Brønderslev Kommune sig under kategorien "dårlig", jvf. nedenstående tabel. Tabel: Fordeling af kommuner med mindst 80 flygtninge og familiesammenførte på 5 kategorier, i forhold til hvor gode kommunerne er til at få nyankomne personer under integrationsloven på introduktionsydelse i beskæftigelse eller uddannelse i perioden Inden for hver kategori er kommunerne opført i alfabetisk rækkefølge. Meget god God Middel Dårlig Meget dårlig Allerød Albertslund Bogense Assens Brøndby Ballerup Faaborg-Midtfyn Fredensborg Brønderslev Frederiksberg Billund Glostrup Helsingør Esbjerg Furesø Bornholm Greve Hillerød Favrskov Gladsaxe Egedal Gribskov Hjørring Faxe Lejre Frederikshavn Guldborgsund Hvidovre Fredericia Lemvig Frederikssund Herning Ikast-Brande Gentofte Lolland Halsnæs Jammerbugt Kalundborg Haderslev Lyngby-Taarbæk Hedensted Kolding Køge Holbæk Mariagerfjord Horsens Odder Næstved Holstebro Morsø Høje-Taastrup Roskilde Rebild København Nyborg Hørsholm Rudersdal Ringsted Norddjurs Odsherred Ishøj Rødovre Solrød Odense Ringkøbing- Skjern Kerteminde Silkeborg Stevns Randers Skive Middelfart Slagelse Tårnby Sorø Svendborg Skanderborg Struer Vejle Thisted Syddjurs Sønderborg Varde Vesthimmerland Viborg Tønder Åbenrå Vejen Aalborg Vordingborg Århus Effektmålingen giver ikke et endeligt svar på, hvilke kommuner der er bedst/dårligst til at integrere flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven, idet der kan være forudsætnin-

7 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side 67 ger blandt kommunerne og blandt flygtninge og familiesammenførte, det ikke kan være muligt at inddrage f.eks. indvandreres medbragte uddannelse, erhvervserfaring m.m. På Integrationsministeriet hjemmeside: Ny i Danmark, viste en undersøgelse i december 2008 vedrørende udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i perioden 2004 til 2007, at beskæftigelsesfrekvensen var steget med 19 % i Brønderslev Kommune fra 31 % i 2004 til 50 % i I brevet fra Integrationsministeriet indgår yderligere en række spørgsmål vedrørende kommunens integrationsindsats, som kommunerne i relation til optimering af indsatsen kan tage udgangspunkt i. Spørgsmålene omhandler overordnet rammer, strategier, mål og indhold i kommunens integrationspolitik, blandt andet om kommunen har en integrationspolitik samt målsætninger for denne, hvordan indsatsen er organiseret, kompetenceafklaring af den enkelte udlænding, vejledningsindsats, samarbejde med anden aktør m.m. (se bilag: effektmåling) Som udgangspunkt har Brønderslev Kommune en integrationspolitik samt beskrevet rammer for indsatsen, men der er ikke fastsat konkrete måltal. Indsatsen er organiseret i samarbejde med AOF, som forestår den konkrete integration for den enkelte udlænding, hvor strategien er målrettede tilbud for den enkelte, og hvor den beskæftigelsesrettede del foregår sammen med danskuddannelsen. Fremadrettet skal arbejdes med indsatser, som kan forbedre kommunes placering og hermed effekt af integrationsindsatsen. Blandt andet fælles målsætning om måltal/udslusning og fokus på vidensdeling med kommuner, der har en større effekt end Brønderslev Kommune samt løbende opfølgning på indsatsen. Afslutningsvis kan oplyses, at Brønderslev Kommune pr. april 2009 (jobindsats.dk) har 34 personer i alderen år på introduktionsydelse samt 22 personer i alderen år på starthjælp. Jobcentret foreslår, at status tages til efterretning. Bilag: Undersøgelse af beskæftigelsesfrekvens Kravsspecifikation AOF Effektmåling af kommunens integrationsindsats i perioden 1999 til 2007 Taget til efterretning.

8 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side Valg af medlemmer til Integrationsråd A16/dwjclb 09/15684 Åben sag Jobcentret har modtaget brev af 14. maj 2009 fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration vedrørende lovgivningen i forbindelse med oprettelse af nye integrationsråd i forlængelse af kommunalvalget i november 2009 (se vedlagte bilag). Rådet for etniske minoriteter fremsender ligeledes i brev af 14. maj 2009 deres anbefalinger til, hvordan der kan nedsættes integrationsråd (se vedlagte bilag). Reglerne vedrørende sammensætning af integrationsråd sker i henhold til Integrationsloven. Efter Integrationslovens 42, stk. 4 udpeges integrationsrådsmedlemmer blandt lokale flygtningeog indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer, samt personer ned tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunen kan endvidere udpege et eller flere medlemmer som repræsentanter for kommunen. Efter 42, stk. 3 skal et integrationsråd bestå af mindst 7 personer med bopæl i kommunen. I den gældende forretningsorden for Integrationsrådet i Brønderslev Kommune fremgår af 2, at: Integrationsrådet består af max. 12 medlemmer med bopæl i Brønderslev Kommune. Stk 2. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser, lokale foreninger i kommunen, kommunale embedsmænd og kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens 42, stk. 4. Medlemmerne udpeges efter følgende fordelingsnøgle: Byrådet - 2 medlemmer. LO - 1 repræsentant. Erhvervslivet - 1 repræsentant. Frivillige organisationer med aktiviteter for fremmedsprogede - (1) 2 repræsentanter. Skolebestyrelserne - 1 repræsentant. Fritidsorganisationerne - 1 repræsentant. Desuden udpeger de fremmedsprogede i Brønderslev Kommune 4 repræsentanter ved valg på stormøder. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i 25 i lov om kommunernes styrelse.

9 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side 69 Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted. Jobcentret foreslår, at valg til Integrationsrådet 2010 sker i henhold til forretningsordenen for Integrationsrådet i Brønderslev Kommune. Bilag: Informationsbrev vedrørende Integrationsråd Nye integrationsråd 2010 Forretningsorden for Integrationsrådet Jobcentrets indstilling følges, og der skal foretages valg i 1. kvartal Hvordan valget skal organiseres skal planlægges på sidste møde i 2009.

10 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side Nydanskere i Jobcenter Brønderslev samt faktaark fra SEBI ( specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats) G01/dwjckbo 09/20617 Åben sag Jobcentret har modtaget følgende notater vedrørende nydanskere i Jobcenter Brønderslev. Konsulentfirmaet newinsight har udarbejdet notat omhandlende nydanskernes arbejdsmarkedstilknytning og opgørelse af den aktive beskæftigelsesindsats overfor nydanskere. Notatet er fra januar 2009 Notatet kan blandt andet bruges som input i relation til beskæftigelsesplanen i jobcentrene og efterfølgende mere specifikke handlingsplaner for i højre grad at beskrive og målrette indsatsen for nydanskere. Yderligere vil notatet blive anvendt af SEBI i dialogen med jobcentrene i relation til indsats og målsætninger for integrationsarbejdet. SEBI har i 2008 og 2009 besøget en række jobcentre, herunder Jobcenter Brønderslev, for at opsamle viden om metoder, indhold m.m. i integrationsindsatsen. SEBI har på denne baggrund udarbejdet faktaark vedrørende befolkningssammensætningen, arbejdsstyrkens ledige og beskæftigede. Jobcentret foreslår, at Integrationsrådet tager rapport samt faktaark til efterretning. Bilag: Undersøgelse Nydanskere i Jobcenter Brønderslev faktaark Brønderslev - SEBI Udsat til næste møde.

11 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side Integrationsrådets årsberetning K07/dwjckbo 09/20286 Åben sag Ifølge 16 i Integrationsrådets forretningsorden skal rådet hvert år udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunen. Jobcentret har på denne baggrund udarbejdet årsberetning vedrørende Integrationsrådets virksomhed i Jobcentret forslår, at årsberetningen godkendes. Bilag: Årsberetning 2008 Der er en repræsentant i Ungdomsskolen fra Integrationsrådet, hvilket tilføjes i årsberetning. Ellers godkendt.

12 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side Orientering I06/dwjckbo 09/13277 Åben sag 1. Kulturuge Orientering ved formanden. 1. Det er besluttet at der forsøges lavet et "kulturarrangement" i forbindelse med Open by Night. 2. Orientering om Beskæftigelsesudvalgets beslutning vedr. Velkomstcentret.

13 Integrationsrådet, den 26. august 2009 Side Eventuelt /dwjckbo Åben sag Der skal muligvis være møde vedr. kulturarrangement den 28. september 2009 kl på Jobcentret.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ E/ *r PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ 6 juni 2012 Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmod- J 20120000313 tage re 2 kt Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse

Beskrivelse af godkendelsesprocedure for udbud af kombineret ungdomsuddannelse Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af godkendelsesprocedure for

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere