Forskellighed er kernen i Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellighed er kernen i Børn og Unge"

Transkript

1 nr. 8 maj 2015 Ledige stillinger s. 4 Forskellighed er kernen i Børn og Unge Børn og Unge skal forblive en organisation, der er god til at lytte også til sig selv. Hvor vi værner om og lader os inspirere af initiativer på alle niveauer. Chef for Pædagogik og Integration Pauli Johansen takker af efter 36 år i børnenes tjeneste. Stolen i hjørnepladsen på 3. sal på Grøndalsvej står tom. Midt i at Børn og Unge som en gryende teenager står i overgangen fra barn til voksen, har Pauli Johansen valgt at træde af. Mens det stadig er sjovt. Det er trods alt længe siden, han i 1979 begyndte som nyuddannet lærer på Lystrup Skole. Uden ambitioner om ledelse og en hverdag i forvaltningens inderkreds. Fokus var dengang som nu på kernefagligheden, og nysgerrigheden efter at få den udfordret blev vakt, da Toveshøjskolen i Gellerup søgte ny viceskoleleder. Dengang var Toveshøjskolen en af byens største skoler med næsten 800 elever. Vi havde modtageklasser og amtets specialklasser. Det var et miljø med en fantastisk mangfoldighed af mennesker fra hele verden, hvor det summede af liv og forskellighed, fortæller Pauli der rejste fra Lystrup Skole til Toveshøjskolen i Efter seks år som viceskoleleder overtog Pauli skolelederposten i 1994 og otte år frem. Det var nogle vældigt givende og lærerige år i Gellerup. Jeg fik perspektiver på verden, som var meget anderledes end dem, jeg havde i bagagen fra Lystrup Skole, hvor vi var mange af den samme slags. Nærhed gør noget ved fordomme. Det gav mig en forståelse af, at verden har mange farver. Men også at børn og unge, der er udfordret, ofte slås med de samme problematikker uanset etnisk baggrund, fortæller Pauli Johansen.

2 2 PROFIL Mindske afstand mellem skole og forvaltning I årene som skoleleder igangsatte Pauli Johansen et væld af initiativer for at få børn og forældre i Gellerup til at lykkes bedre. Erfaringerne bragte han med sig ind i én af fire nyoprettede stillinger som teamkoordinator hos Skolevæsenet. Den bundne opgave var at mindske afstanden mellem skolerne og forvaltningen. På mange måder en forløber for stillingen som områdechef, men uden personaleansvaret for lederne decentralt. Samtidig skulle vi sprede de gode erfaringer, så den lokale viden blev gjort bydækkende. Grundlæggende handlede det om at skabe større sammenhæng på alle niveauer i organisationen, fortæller Pauli Johansen. Da tankerne om at sammenlægge dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet nogle år senere kom på den politiske dagsorden, var det et stort ønske, der endelig blev efterlevet. Dannelsen af Børn og Unge var indlysende rigtig både fagligt og politisk. Ikke en eneste fagprofessionel kan mene, det var en dum idé. Det ligger naturligt i opgaven, at vi på tværs af dagtilbud, skole og fritidstilbud er sammen om at skabe de bedste rammer for det gode børne- og ungdomsliv. i skolen som både lærer og skoleleder. Den baggrund har i mange tilfælde givet det ekstra perspektiv på en løsning, der ellers kun har baseret sig på en teoretisk tilgang. Langt hen ad vejen har jeg oplevet stor lydhørhed og jeg bilder mig ind, at mine vinkler har været med til at udvikle praksis, fordi de har haft fokus på kernefagligheden, siger Pauli og fortsætter: Øvelsen i en stor organisation er at få alle facetter med uden at miste jordforbindelsen. Derfor er det afgørende, at vi værner om sammenhængen - og dermed også forskelligheden som er kernen i Børn og Unge. Vi skal huske at fortælle hinanden historien om det Børn og Unge, vi har skabt. Ikke mindst nu, hvor det velskabte ønske- barn er på vej ind i teenagelivet. Vi skal fastholde, at vi er en organisation, som er god til at lytte også til sig selv. At Børn og Unges historier langt hen ad vejen er historien om en innovationsvirksomhed, som på trods af det klassiske bureaukrati også har en flad struktur, hvor de gode ideer og udviklingen spirer fra. Det må vi ikke kaste ud med badevandet, mener Pauli Johansen. Personligt er Pauli Johansen heller ikke færdig med at lade sig omfavne af forskelligheden. Der er nye perspektiver, der skal udforskes, store som små. Fra børnebørnenes til det ukendte og mangfoldige i fremmede kulturer. Mens ønskebarnet trygt afleveres i nye hænder. Jeg synes, vi i Børn og Unge er lykkedes med mange ting, som har vist sig nødvendige Pauli Johansen Alle facetter skal med Da en samlet Børn og Unge administration i 2007 indtog Grøndalsvej 2, var det med Pauli Johansen i rollen som kontorchef i det daværende Videncenter for Integration. Med omlægningen af Pædagogisk Afdeling i 2010 blev han chef for Pædagogik og Integration. Jeg synes, vi i Børn og Unge er lykkedes med mange ting, som har vist sig nødvendige, selvom de ikke fra begyndelsen blev bifaldet af alle. I forhold til min egen rolle har det haft stor betydning, at jeg har stået

3 3 SELVREGULERING Børn lærer at demontere indre bomber Møllevangskolen sender deres klasseelever på kursus i selvregulering. Hvis en elev har haft en fysisk voldelig adfærd, bliver han eller hun sendt på kurset Genstart. Genstart er et vredeshåndteringsforløb, som skal hjælpe eleverne med at styre deres følelser og vrede. Pointen med Genstart er, at den enkelte elev skal arbejde med sig selv og sine egne reaktionsmønstre. Gennem et 5-6 lektioners kursus får eleverne individuel undervisning i selvregulering. I de første lektioner bliver eleven bevidst om, hvordan han eller hun normalt reagerer i forskellige situationer. De lærer, hvornår de stadig har kontrol over deres handlinger, og hvornår de ikke længere kan styre deres adfærd. Bombemetoden Anuar Dennoul på 13 år går i 6.B på Møllevangskolen. Han har været på Genstart og blev færdig med kurset for cirka to måneder siden. Anuar Dennoul kom på Genstart, fordi han havde været i en slåskamp. Genstart har lært mig, hvordan jeg undgår at komme op at slås igen. To dage efter jeg havde afsluttet kurset, var jeg i en konflikt med en skolekammerat. Jeg vidste, hvornår jeg skulle ignorere ham, så konflikten stoppede, fortæller Anuar Dennoul. Anuar Dennoul husker specielt en af metoderne fra kurset; Bombemetoden. Bombemetoden går ud på, at eleverne lærer, hvad der kan være med til at gøre dem vrede og derved sprænge deres indre bombe. De bliver bevidste om, hvad og hvem der fungerer som tændstikker til deres bombe. På den måde ved de, hvor deres grænser går, og de lærer at trække sig fra konflikten langt tidligere, så det ikke ender i for eksempel slagsmål. De sidste to måneder har jeg slet ikke været i nogen konflikter. Lige så snart jeg kan mærke, at nogen prøver på at sprænge min bombe, så trækker jeg mig væk, siger Anuar Dennoul. Win-win situation Helle Overballe er inklusionsvejleder på Møllevangskolen. Hun har sammen med viceskolelederen, skolens AKT-vejleder og klubmedarbejdere fra Peter Fabersvejs Klub startet projektet. Bombemetoden, Gry Bastiansen, Børn med eksplosiv adfærd Vi er nødt til at sende et signal om, at vold ikke er ok. Mange steder bliver eleverne sendt hjem, hvis de har en voldelig adfærd. Det afhjælper ikke problemet. Jeg ser Genstart som en win-win situation. Eleverne får sanktioner, men de får også en hjælp og nogle redskaber til at håndtere deres vrede, så den voldelige adfærd ikke gentager sig, siger Helle Overballe. Kontrol over egne følelser Selve forløbet varetages af to klubpædagoger fra Peter Fabersvejs Klub. Casper Øer er en af de to klubpædagoger, som underviser de unge i selvregulering. I forløbet lægger vi meget vægt på følelser. Vi taler med eleven om, hvordan en anden person kan styre elevens følelser. Mange af eleverne bliver overraskede over, at andre personer har så meget kontrol over dem. De skal lære selv at tage ejerskab over deres følelser, siger Casper Øer. Genstart er inspireret af Gry Bastiansens bog Børn med eksplosiv adfærd. Metoderne og modellerne er blevet tilpasset forløbet med brug af egne tegninger, ligesom Møllevangskolen selv har sammensat en elevmappe samt en brugermanual til de voksne. Også de mindste lærer at stoppe konflikter. I Møllevangskolens yngste klasser har de opstartet et lignende tiltag. Tiltaget hedder Stop-tænk-kør og henvender sig elever fra klasse. De mindre elever er ikke så reflekterende, som de større. Derfor er Stop-tænk-kør mere konkret og visuelt bygget op end Genstart. Det er meningen, at lærere og pædagoger selv skal varetage Stoptænk-kør-forløbet i forhold til deres egne elever. Stop-tænk-kør er stadig på forsøgsbasis. Genstart blev iværksat ved skoleårets start Det er et samarbejde mellem Møllevangskolen og klubben Peter Fabersvejs Klub. Genstart er for skolens ældste elever. Det er et forløb, som alle elever bliver sendt på, hvis de har haft en voldelig adfærd. formål med Genstart: At vejlede de unge til at vælge et alternativt handlingsmønster At forebygge/vise de unge, at der er en konsekvens, hvis man har haft et voldsomt vredesudbrud, hvor man har skadet andre At forebygge, at den unge føler sig ladt i stikken og efterladt uden handlekompetence. Kontakt Viceskoleleder Møllevangskolen, Helle Klejs, Mail:

4 4 NYHEDSNOTER BU AKADEMI - KURSER & EVENTS, LEDIGE STILLINGER KURSER & EVENTS Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal: Kontakt: Kursus Startdato Tilmelding Informationsmøde om individuel lønforhandling for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3-timers informationsmøde for dagtilbudsledere i kommunale og selvejende dagtilbud. Hold 1: 19. maj, kl. 14 Hold 2: 26. maj, kl. 13 Hold 3: 2. juni, kl. 13 Hold 4: 8. juni, kl Hold 5: 10. juni, kl dage inden mødedato Workshop: Fakturaplan 2-timers workshop for administrative medarbejdere, der arbejder med bilagsbehandling 26. maj 18. maj Hold 1: 10. juni, kl 9 Administrator af bibliotekssystemet - introduktionskursus Center for Læring udbyder 3-timers basisinstruktionskursus for skole og SFO Hold 2: 10 juni, kl. 13 Hold 3: 11.juni, kl. 9 Hold 4: 11.juni, kl maj Respekt for grænser Obligatorisk 1-dags kursus for nye ledere i Børn og Unge. 10. juni 2. juni Kurser i komme-gå-modul - Digital fremmøderegistrering 2-timers kursus for superbrugere og pædagogiske ledere i dagtilbud. Nye hold udbudt i juni og august Se kursusdatoer i Kursusportalen Se frister på Kursusportalen Arbejdsmiljøkursus: Praksisnært arbejde med forebyggelse og håndtering af stress 2-dages kursus for tillidsvalgte, der aktuelt står i udfordringer omkring stress-temaer på arbejdspladsen og/eller ønsker at være klædt på til at håndtere arbejdsrelateret stress. 17. september 2. juni Specialpædagogik i praksis - Viden og redskaber til at imødekomme børns behov for læring og trivsel - Efterår 2015 PPRS udbyder 5-dages specialpædagogisk grundkursus for lærere og pædagoger i indskolingen 21. september 31. august LEDIGE STILLINGER Læs mere på Børn og Unges LinkedIn, på aarhus.dk under Børn og Unge eller på aarhus.dk/job. Her finder du også de fulde jobopslag og stillingsbeskrivelser. Skoleleder til Skovvangskolen Vi søger en skoleleder, der med visioner og strategisk overblik sætter retning for Skovvangskolens udvikling - med klare prioriteter og mål Ansøgningsfrist: 20. maj Pædagogisk leder til indskoling/mellemtrin, Ellevangskolen Som pædagogisk leder for indskoling/mellemtrin vil du indgå i vores ledelsesteam på fem personer og i livet på en ung skole. Ansøgningsfrist: 17. maj

5 5 NYT OM NAVNE Ny områdechef Berit B. Vinther er pr. 1. juni 2015 ansat som ny områdechef i Område Silkeborgvej. Hvad fangede dig ved stillingen som områdechef? I stillingen som områdechef i Område Silkeborgvej så jeg en mulighed for at arbejde i en stor organisation. Jeg kommer jo fra en stilling som dagplejeleder i Favrskov Komune og synes, at det vil være en ny og spændende udfordring. Desuden ønskede jeg at bygge videre på min erfaring med og interesse i at lede gennem ledere. Det kan jeg gøre her - på tværs af hele 0-18 års området. Hvilke opgaver vil du først kaste dig over? Jeg kan se, at der allerede arbejdes solidt og godt med byrådets beslutning om at prioritere et forebyggende arbejde og en tidlig indsats. Her vil jeg prioritere at understøtte samarbejdet mellem 0-6 års området og skolerne - både tværgående og tværfagligt. Vi kan altid blive bedre og styrke vores fælles sprog om børnene. Samtidig går skolereformen snart ind i sit andet år. Den kalder stadig på megen opmærksomhed og energi fra både medarbejdere og ledere. Hvordan kan du få folk til at lykkes med deres opgaver? Med tillid, opbakning, råderum og retning på alle niveauer. Hvad bringer du ind i jobbet som områdechef? For det første kan jeg tilbyde en bred organisatorisk erfaring, et særligt fokus på 0-6 års området - og en optagethed af værdien i et tværgående samarbejde. Jeg bringer nogle gode resultater med mig på det område og er lykkedes i at bringe medarbejdernes kompetencer i spil på tværs af kommunen, når situationen har kaldt på det. Det kræver energi og kalder på anstrengelser men det giver også energi når det lykkes. Blå bog Berit B. Vinther er 51 år. Hun kommer fra en stilling som dagplejeleder i Favrskov Kommune, med drifts-, budget- og personaleansvar for 250 dagplejere og dagplejepædagoger, administrative medarbejdere og daglige ledere. Tidligere har hun været leder af Hadsten Kommunes dagpleje og støttepædagogkorps og har arbejdet som specialprædagog og siden souschef. Berit B. Vinther er uddannet pædagog og har siden 2002 suppleret med diplomuddannelse i ledelse fra Jydsk Pædagogseminarium samt flere leder- og coachuddannelser blandt andet i Det personlige Lederskab ved Attractor. Hun er gift med Jakob og bor i Solbjerg. Tilsammen har de to drenge på 17 og 28 år. I fritiden dyrker hun løb, spinning og mountainbike. Flere historier på BUnyt App Personalegoderunden 2015/2016 Den nye personalegoderunde er startet, og du har nu mulighed for at vælge dit personalegode i Flexvalgsystemet til og med søndag den 24. maj. Jeg holder meget af, at vi kalder tingene som de er. Som leder vil jeg derfor arbejde for, at vi er åbne og transparente. Hvad har hidtil gjort dig mest stolt? Når jeg oplever, at flotte ord og hensigter lever i virkeligheden og bliver synlige i hverdagen. Hvad glæder du dig mest til? Jeg ser frem til at få et mere indgående kendskab til område Silkeborgvej med de udfordringer og muligheder, der er i området. Dette vil foregå i dialog og med en oprigtig interesse fra min side. Gode relationer og respekt for hinandens arbejde og faglighed er et naturligt og nødvendigt afsæt for mig. Hvis jeg siger Aarhus hvad siger du så? En skøn by og et trygt sted at vokse op. Fortsat udfordring af lære børn dansk Aarhus Kommune har i lighed med tidligere år sprogscreenet kommende skolestartere med dansk som andetsprog. Resultatet er årets screening er, at der fortsat er udfordringer med at få børn med dansk som andetsprog til at tale dansk som deres jævnaldrende. Rapport: Inklusion hæmmer hverken trivsel eller faglig deltagelse Intet tyder på, at det går ud over det faglige og sociale niveau i en almindelig folkeskoleklasse at modtage elever med særlige behov fra specialskoler eller specialklasser. Det viser en ny rapport fra SFI, Det Nartionale Forskningscenter for Velfærd.

6 6 NATURSAMARBEJDET Får, hø og ild i en matematisk dimension 70 pædagoger fra aarhusianske dagtilbud var samlet på Natursamarbejdet til tema-arrangement. Natursamarbejdet er Børn og Unges økologiske naturcenter ved Brabrand Sø. En oase midt i byen, hvor børn fra dagtilbud, skoler og klubber kan møde naturen, fugleliv, får, geder, høns, heste, kaniner og bier. I forlængelse af temabrev fra Pædagogisk Afdeling fik pædagoger og sprogvejledere på de to temadage inspiration til, hvordan blandt andet får og høballer kan bruges i arbejdet med børns forståelse af matematiske begreber som: Antal, størrelse, mængde, længde, varme, kulde, kategorier, ligheder, forskelle, form, farve, mønstre, tid, rækkefølge, proces, og forløb sammen med børn. Afsættet var Natursamarbejdets faciliteter samt bøgerne Skabende aktiviteter i Børnehaven og Leg og lær matematik ude. Deltagerne var med i aktiviteter som filtning, kreativt rum med maleaktiviteter, afmåling af foder og fodring af dyr, udforskning af natursamarbejdets spændende affaldskirkegård, sansehytter og springbane. Om Natursamarbejdet Natursamarbejdet, der har åbent hele året og tilbyder pædagogiske aktiviteter og forløb til hele 0-18 års området. Faste aktiviteter: Fodring af dyr, forløb med heste og intro til brug af sansehytter. Årstidsbestemte aktiviteter, når fårene skal klippes, honning skal slynges, eller kyllinger skal ruges ud i rugemaskinen. Haver til Maver for både skoler og Dagtilbud, hvor økologi, mad, have, sundhed og natur er i fokus. Grønne guider, der bistår med natur-, miljø- og energiformidling. Disse forløb kan foregå på Natursamarbejdet, i daginstitutionerne, på skolerne og ude i naturen. Alle aktiviteter og forløb er planlagt ud fra Læreplanstemaerne og Fælles Mål. Læs meget mere på Tilbuddene er gratis, og aktiviteter kan bookes på Få ideer til arbejde med 0-6 årige børn i krydsfeltet mellem sprog og matematik i de to temabreve fra Pædagogik og Integration Talrige ord og Matematik, tak.

7 7 NYHEDSNOTER KORT NYT Hent input til sprogarbejdet i Sprogkalenderen Alle dagtilbud har fået tilsendt Aarhus Kommunes Sprogkalender en kalender med inspiration og tip til samtaler og aktiviteter, der understøtter sprogudvikling hos børn fra 0-6 år med særligt fokus på de 3-årige. Sprogkalenderen er en del af Aarhus Kommunes tidlige og forstærkede sproglige indsats i dagtilbud. Sprogkalenderen er udviklet til forældre, pædagoger, dagplejere og andre voksne, der arbejder med børns sprogudvikling. Kalenderen er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes sprogkonsulenter og dramaturg Mariane Siem, Børnekulissen. Kalenderen kan for eksempel kobles på arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer, 3-års screeninger, dokumentation af sprogarbejde og samarbejde med forældre om deres barns sproglige udvikling. Hent gratis A-5-hæfte med Sprogkalender: Børnekulissen, Silkeborgvej 342, Åbyhøj. Mail forinden til Erik Foged: Hent gratis app med Sprogkalender: Google Play og App Store Hent fakta og brug Sprogkalenderen: Læs mere på: kulissen.dk/sprogkalender - eller søg på aarhus.dk: Sprogkalender Lærere rustes til at uddanne fremtidens udviklere Aarhus Kommune står sammen med Silkeborg og Vejle Kommuner, A.P. Møller Fonden, IT Vest og Aarhus Universitet bag et nyt mastermodul i innovation, teknologi og didaktik. Modulet skal gøre børn og unge til kritiske og innovative teknologi-brugere. Selv om den første internationale ICILS undersøgelse placerer danske lærere helt i top, når det gælder om at inddrage IT i den traditionelle undervisning, og selv om eleverne løser opgaver på E-mat, låner digitale bøger og afleverer stile i drev, tøver både elever og lærere stadig med at bruge teknologi aktivt og kreativt til at løse konkrete problemer. Kun få af de klasser, der deltager i den årlige opfinderkonkurrence ProjektEdison, er for eksempel i stand til at omsætte gode idéer til produkter. Lærerne mangler viden om, hvordan børn og unge får optimal læring gennem digital produktion. Det skal en ny forskningsbaseret master i innovation, teknologi og didaktik for lærere og pædagoger nu rette op på. Til vinter begynder de første 30 lærere og pædagoger på uddannelsen. Den 30. april afviklede årets fablab-konkurrence i Vejle. 200 lærere, pædagoger og skoleledere blev her klogere på, hvordan børn og unge i praksis kan lære at tage magten over teknologien. Der var blandt andet mulighed for at følge en række hands-on-workshops ved at bygge robotter af sugerør, designe Minecraft-spil og udvikle moderne Storm P maskiner. Initiativet finansieres af universitetsnetværket IT Vest og A.P. Møller-fonden. Bag initiativet står Aarhus, Silkeborg og Vejle, udviklingsprojektet samt Aarhus Universitet, som udbyder uddannelsen. Aarhus nedsætter forældrebetaling med 4,5 mio. kr. Forældre til børn og unge i kommunale dag- og fritidstilbud, dagpleje og SFO er kan se frem til at slippe lidt billigere i de kommende måneder. Det indstiller Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, i forbindelse med behandlingen af årets regnskab. Nye centrale overenskomster for kommunale medarbejdere betyder en mindre lønstigning end forudsat ved budgetlægningen. Derfor skal institutionernes budgetter justeres tilsvarende i nedadgående retning så de passer til lønudgiften. Samtidig nedsættes forældrebetalingen med i alt 4,5 millioner kroner i 2015 som følge af det lidt mindre lønbudget Ændringer i forældrebetalingen skal varsles tre måneder før de træder i kraft, da ændringen sker midt i et budgetår og de skal vedtages af byrådet. Derfor kan ændringerne tidligst varsles pr. 1. maj og træde i kraft 1. august Takstnedsættelsen er fastlagt for resten af årets fem måneder fra 1. august til årsskiftet. Børn og Unge gennemførte en lignende midlertidig nedsættelse af taksterne i NYT OM NAVNE Karin Kornbak-Lange, Virupskolen, har 1. maj arbejdet 25 år som pædagog ved Århus Kommune. Tillykke med jubilæet. Pædagogisk leder Gitte Olsen, VIBEN Natur- og Miljøbørnehuset, har været ansat 25 år den 4. maj Tillykke.

8 BU Nyt maj 8 CAMP NYHEDSNOTER BU Fag Boost: Selvtillid og ny motivation 34 drenge fra de aarhusianske folkeskoler var i uge 16 samlet på Fuglsøcentret. Målet var at give drengene et selvtillids-boost og fagligt løft, så de kan bestå folkeskolens afgangsprøve til sommer. Uden mobil og med fokus på at højne selvtillid og motivation blev de aarhusianske elever gelejdet gennem et stramt program med varieret og målstyret undervisning. Campen er målrettet elever, som vil have svært ved at komme videre på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse efter indførelsen af nye adgangskrav om minimum 02 i dansk og matematik. Tilbuddet er en videreudvikling af Børn og Unges velkendte camp-koncept, hvor de unge både træner det faglige og udvikler deres personlige kompetencer som motivation og vedholdenhed. Morten Bjerg Poulsen fra UNO Friluftscenter er en af hovedkræfterne bag Camp BU Fag Boost. Med en justering af vores eksisterende tilbud og interne kræfter fra Børn og Unge har vi skruet et tilbud sammen, som de unge kan profitere af fagligt og personligt, og som kan motivere dem til at se undervisningen som et middel til at nå deres faglige mål. Ved at benytte interne kræfter får vi tillige skabt en sammenhæng for eleverne, idet campen ikke er løsrevet fra den lokale virkelighed. De møder nogle af de samme lærere i deres dagligdag som på campen, ligesom forældrenes engagement er afgørende for, at de kan fastholde deres motivation og målsætninger, forklarer Morten Bjerg Poulsen. Camp BU Fag Boost er endnu ikke endelig evalueret, men planerne er, at det frem- over skal være et fast tilbud til elever, som ved de får svært ved at bestå afgangseksamen i dansk og matematik. Vi oplevede, at de få dage i uge 16 gjorde en meget stor forskel for eleverne, som fik lyst til og mod på i det mindste at gøre forsøget. De vil nemlig rigtigt gerne, men mangler selvtilliden, fortæller Morten Bjerg Poulsen. Hvorvidt alle deltagere på Camp BU Fag Boost er mødt til de aktuelle afgangsprøver er endnu uvist, men tallene vil indgå i den kommende evaluering. Fakta Indsats der styrker elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge har afsat 10,2 mio.kr. over en treårig periode til målrettede tiltag for elever, der vurderes ikke at kunne opnå 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. BU- Fag Boost er et af initiativerne i overhalingssporet, som er målrettet elever i udskolingen. Andre initiativer vil blive iværksat i forhold til det lange seje træk, der skal sikre, at alle elever på sigt opnår de grundlæggende færdigheder i kernefagene dansk og matematik.

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge

Ugens ord. Fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet ikke. Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling. Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge nr. 22 december 2013 BU nyt Innovationspuljer: Støtter lokal udvikling Mentalisering: Gennembrud for Gellerup-unge FU-analyse: Læring med fokus på relationer ULV holdet: Unge guides i udskolingen side

Læs mere

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd

Læs mere

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014

BU NYT 23 BU NYT. Ellekær Dagtilbud: Nissejagt, gode feer og levende læreplaner DECEMBER 20 14 NR. 23 DECEMBER 2014 NR. 23 DECEMBER 2014 BU NYT HMU AARHUSAFTALEN OG APV SIDE 2 SØNDERVANGSKOLEN DYGTIGERE ELEVER MED IT-SATSNING SIDE 4 UNG I AARHUS: SAMMEN OM EN NY FU-PLAN SIDE 10 NYT OM OUTLOOK OG IT ÅRSAGER, TIDSRAMMER

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 nr. 14 august 2014 BU nyt Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 Økoløft: Solbjerg Dagtilbud går all in side 6 Summerclub: Et anderledes ungemiljø side 8 Jobskifte: Ledere skifter til

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 nr. 14 august 2012 BU nyt inklusion: bud på nye løsninger side 2 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 børnekulissen: læring begynder ved oplevelsen side 10 indkøb: det virtuelle varehus side 11

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l 20

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014

BU NYT 20 BU NYT. Forældresamarbejde styrker børns læring i børnehaven NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 NR. 20 NOVEMBER 2014 BU NYT JOBROTATION: PÆDAGOGER SPEEDREKRUTTERES SIDE 2 FU-STRUKTUR: NU SER VI FREMAD SIDE 6 SKOLERNES APV: SKOLERNE ER I GANG SIDE 8 BØRN OG UNGE-UDVALGET: JAN RAVN CHRISTENSEN SIDE

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6

Læs mere

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 4 juni 2015 ipads - kan det blive for meget? side 10 Dagins Lands- Hesteassisteret ledelsescoaching! side 20 daginstitutionernes lands-organisation

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 nr. 15 september 2012 BU nyt app-dyst: rosenvangs sfo deltog og vandt side 2 mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 skolestruktur: nye skoler skal godt fra start side 6 hmu: økonomistyring

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere