Forskellighed er kernen i Børn og Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellighed er kernen i Børn og Unge"

Transkript

1 nr. 8 maj 2015 Ledige stillinger s. 4 Forskellighed er kernen i Børn og Unge Børn og Unge skal forblive en organisation, der er god til at lytte også til sig selv. Hvor vi værner om og lader os inspirere af initiativer på alle niveauer. Chef for Pædagogik og Integration Pauli Johansen takker af efter 36 år i børnenes tjeneste. Stolen i hjørnepladsen på 3. sal på Grøndalsvej står tom. Midt i at Børn og Unge som en gryende teenager står i overgangen fra barn til voksen, har Pauli Johansen valgt at træde af. Mens det stadig er sjovt. Det er trods alt længe siden, han i 1979 begyndte som nyuddannet lærer på Lystrup Skole. Uden ambitioner om ledelse og en hverdag i forvaltningens inderkreds. Fokus var dengang som nu på kernefagligheden, og nysgerrigheden efter at få den udfordret blev vakt, da Toveshøjskolen i Gellerup søgte ny viceskoleleder. Dengang var Toveshøjskolen en af byens største skoler med næsten 800 elever. Vi havde modtageklasser og amtets specialklasser. Det var et miljø med en fantastisk mangfoldighed af mennesker fra hele verden, hvor det summede af liv og forskellighed, fortæller Pauli der rejste fra Lystrup Skole til Toveshøjskolen i Efter seks år som viceskoleleder overtog Pauli skolelederposten i 1994 og otte år frem. Det var nogle vældigt givende og lærerige år i Gellerup. Jeg fik perspektiver på verden, som var meget anderledes end dem, jeg havde i bagagen fra Lystrup Skole, hvor vi var mange af den samme slags. Nærhed gør noget ved fordomme. Det gav mig en forståelse af, at verden har mange farver. Men også at børn og unge, der er udfordret, ofte slås med de samme problematikker uanset etnisk baggrund, fortæller Pauli Johansen.

2 2 PROFIL Mindske afstand mellem skole og forvaltning I årene som skoleleder igangsatte Pauli Johansen et væld af initiativer for at få børn og forældre i Gellerup til at lykkes bedre. Erfaringerne bragte han med sig ind i én af fire nyoprettede stillinger som teamkoordinator hos Skolevæsenet. Den bundne opgave var at mindske afstanden mellem skolerne og forvaltningen. På mange måder en forløber for stillingen som områdechef, men uden personaleansvaret for lederne decentralt. Samtidig skulle vi sprede de gode erfaringer, så den lokale viden blev gjort bydækkende. Grundlæggende handlede det om at skabe større sammenhæng på alle niveauer i organisationen, fortæller Pauli Johansen. Da tankerne om at sammenlægge dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet nogle år senere kom på den politiske dagsorden, var det et stort ønske, der endelig blev efterlevet. Dannelsen af Børn og Unge var indlysende rigtig både fagligt og politisk. Ikke en eneste fagprofessionel kan mene, det var en dum idé. Det ligger naturligt i opgaven, at vi på tværs af dagtilbud, skole og fritidstilbud er sammen om at skabe de bedste rammer for det gode børne- og ungdomsliv. i skolen som både lærer og skoleleder. Den baggrund har i mange tilfælde givet det ekstra perspektiv på en løsning, der ellers kun har baseret sig på en teoretisk tilgang. Langt hen ad vejen har jeg oplevet stor lydhørhed og jeg bilder mig ind, at mine vinkler har været med til at udvikle praksis, fordi de har haft fokus på kernefagligheden, siger Pauli og fortsætter: Øvelsen i en stor organisation er at få alle facetter med uden at miste jordforbindelsen. Derfor er det afgørende, at vi værner om sammenhængen - og dermed også forskelligheden som er kernen i Børn og Unge. Vi skal huske at fortælle hinanden historien om det Børn og Unge, vi har skabt. Ikke mindst nu, hvor det velskabte ønske- barn er på vej ind i teenagelivet. Vi skal fastholde, at vi er en organisation, som er god til at lytte også til sig selv. At Børn og Unges historier langt hen ad vejen er historien om en innovationsvirksomhed, som på trods af det klassiske bureaukrati også har en flad struktur, hvor de gode ideer og udviklingen spirer fra. Det må vi ikke kaste ud med badevandet, mener Pauli Johansen. Personligt er Pauli Johansen heller ikke færdig med at lade sig omfavne af forskelligheden. Der er nye perspektiver, der skal udforskes, store som små. Fra børnebørnenes til det ukendte og mangfoldige i fremmede kulturer. Mens ønskebarnet trygt afleveres i nye hænder. Jeg synes, vi i Børn og Unge er lykkedes med mange ting, som har vist sig nødvendige Pauli Johansen Alle facetter skal med Da en samlet Børn og Unge administration i 2007 indtog Grøndalsvej 2, var det med Pauli Johansen i rollen som kontorchef i det daværende Videncenter for Integration. Med omlægningen af Pædagogisk Afdeling i 2010 blev han chef for Pædagogik og Integration. Jeg synes, vi i Børn og Unge er lykkedes med mange ting, som har vist sig nødvendige, selvom de ikke fra begyndelsen blev bifaldet af alle. I forhold til min egen rolle har det haft stor betydning, at jeg har stået

3 3 SELVREGULERING Børn lærer at demontere indre bomber Møllevangskolen sender deres klasseelever på kursus i selvregulering. Hvis en elev har haft en fysisk voldelig adfærd, bliver han eller hun sendt på kurset Genstart. Genstart er et vredeshåndteringsforløb, som skal hjælpe eleverne med at styre deres følelser og vrede. Pointen med Genstart er, at den enkelte elev skal arbejde med sig selv og sine egne reaktionsmønstre. Gennem et 5-6 lektioners kursus får eleverne individuel undervisning i selvregulering. I de første lektioner bliver eleven bevidst om, hvordan han eller hun normalt reagerer i forskellige situationer. De lærer, hvornår de stadig har kontrol over deres handlinger, og hvornår de ikke længere kan styre deres adfærd. Bombemetoden Anuar Dennoul på 13 år går i 6.B på Møllevangskolen. Han har været på Genstart og blev færdig med kurset for cirka to måneder siden. Anuar Dennoul kom på Genstart, fordi han havde været i en slåskamp. Genstart har lært mig, hvordan jeg undgår at komme op at slås igen. To dage efter jeg havde afsluttet kurset, var jeg i en konflikt med en skolekammerat. Jeg vidste, hvornår jeg skulle ignorere ham, så konflikten stoppede, fortæller Anuar Dennoul. Anuar Dennoul husker specielt en af metoderne fra kurset; Bombemetoden. Bombemetoden går ud på, at eleverne lærer, hvad der kan være med til at gøre dem vrede og derved sprænge deres indre bombe. De bliver bevidste om, hvad og hvem der fungerer som tændstikker til deres bombe. På den måde ved de, hvor deres grænser går, og de lærer at trække sig fra konflikten langt tidligere, så det ikke ender i for eksempel slagsmål. De sidste to måneder har jeg slet ikke været i nogen konflikter. Lige så snart jeg kan mærke, at nogen prøver på at sprænge min bombe, så trækker jeg mig væk, siger Anuar Dennoul. Win-win situation Helle Overballe er inklusionsvejleder på Møllevangskolen. Hun har sammen med viceskolelederen, skolens AKT-vejleder og klubmedarbejdere fra Peter Fabersvejs Klub startet projektet. Bombemetoden, Gry Bastiansen, Børn med eksplosiv adfærd Vi er nødt til at sende et signal om, at vold ikke er ok. Mange steder bliver eleverne sendt hjem, hvis de har en voldelig adfærd. Det afhjælper ikke problemet. Jeg ser Genstart som en win-win situation. Eleverne får sanktioner, men de får også en hjælp og nogle redskaber til at håndtere deres vrede, så den voldelige adfærd ikke gentager sig, siger Helle Overballe. Kontrol over egne følelser Selve forløbet varetages af to klubpædagoger fra Peter Fabersvejs Klub. Casper Øer er en af de to klubpædagoger, som underviser de unge i selvregulering. I forløbet lægger vi meget vægt på følelser. Vi taler med eleven om, hvordan en anden person kan styre elevens følelser. Mange af eleverne bliver overraskede over, at andre personer har så meget kontrol over dem. De skal lære selv at tage ejerskab over deres følelser, siger Casper Øer. Genstart er inspireret af Gry Bastiansens bog Børn med eksplosiv adfærd. Metoderne og modellerne er blevet tilpasset forløbet med brug af egne tegninger, ligesom Møllevangskolen selv har sammensat en elevmappe samt en brugermanual til de voksne. Også de mindste lærer at stoppe konflikter. I Møllevangskolens yngste klasser har de opstartet et lignende tiltag. Tiltaget hedder Stop-tænk-kør og henvender sig elever fra klasse. De mindre elever er ikke så reflekterende, som de større. Derfor er Stop-tænk-kør mere konkret og visuelt bygget op end Genstart. Det er meningen, at lærere og pædagoger selv skal varetage Stoptænk-kør-forløbet i forhold til deres egne elever. Stop-tænk-kør er stadig på forsøgsbasis. Genstart blev iværksat ved skoleårets start Det er et samarbejde mellem Møllevangskolen og klubben Peter Fabersvejs Klub. Genstart er for skolens ældste elever. Det er et forløb, som alle elever bliver sendt på, hvis de har haft en voldelig adfærd. formål med Genstart: At vejlede de unge til at vælge et alternativt handlingsmønster At forebygge/vise de unge, at der er en konsekvens, hvis man har haft et voldsomt vredesudbrud, hvor man har skadet andre At forebygge, at den unge føler sig ladt i stikken og efterladt uden handlekompetence. Kontakt Viceskoleleder Møllevangskolen, Helle Klejs, Mail:

4 4 NYHEDSNOTER BU AKADEMI - KURSER & EVENTS, LEDIGE STILLINGER KURSER & EVENTS Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal: Kontakt: Kursus Startdato Tilmelding Informationsmøde om individuel lønforhandling for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3-timers informationsmøde for dagtilbudsledere i kommunale og selvejende dagtilbud. Hold 1: 19. maj, kl. 14 Hold 2: 26. maj, kl. 13 Hold 3: 2. juni, kl. 13 Hold 4: 8. juni, kl Hold 5: 10. juni, kl dage inden mødedato Workshop: Fakturaplan 2-timers workshop for administrative medarbejdere, der arbejder med bilagsbehandling 26. maj 18. maj Hold 1: 10. juni, kl 9 Administrator af bibliotekssystemet - introduktionskursus Center for Læring udbyder 3-timers basisinstruktionskursus for skole og SFO Hold 2: 10 juni, kl. 13 Hold 3: 11.juni, kl. 9 Hold 4: 11.juni, kl maj Respekt for grænser Obligatorisk 1-dags kursus for nye ledere i Børn og Unge. 10. juni 2. juni Kurser i komme-gå-modul - Digital fremmøderegistrering 2-timers kursus for superbrugere og pædagogiske ledere i dagtilbud. Nye hold udbudt i juni og august Se kursusdatoer i Kursusportalen Se frister på Kursusportalen Arbejdsmiljøkursus: Praksisnært arbejde med forebyggelse og håndtering af stress 2-dages kursus for tillidsvalgte, der aktuelt står i udfordringer omkring stress-temaer på arbejdspladsen og/eller ønsker at være klædt på til at håndtere arbejdsrelateret stress. 17. september 2. juni Specialpædagogik i praksis - Viden og redskaber til at imødekomme børns behov for læring og trivsel - Efterår 2015 PPRS udbyder 5-dages specialpædagogisk grundkursus for lærere og pædagoger i indskolingen 21. september 31. august LEDIGE STILLINGER Læs mere på Børn og Unges LinkedIn, på aarhus.dk under Børn og Unge eller på aarhus.dk/job. Her finder du også de fulde jobopslag og stillingsbeskrivelser. Skoleleder til Skovvangskolen Vi søger en skoleleder, der med visioner og strategisk overblik sætter retning for Skovvangskolens udvikling - med klare prioriteter og mål Ansøgningsfrist: 20. maj Pædagogisk leder til indskoling/mellemtrin, Ellevangskolen Som pædagogisk leder for indskoling/mellemtrin vil du indgå i vores ledelsesteam på fem personer og i livet på en ung skole. Ansøgningsfrist: 17. maj

5 5 NYT OM NAVNE Ny områdechef Berit B. Vinther er pr. 1. juni 2015 ansat som ny områdechef i Område Silkeborgvej. Hvad fangede dig ved stillingen som områdechef? I stillingen som områdechef i Område Silkeborgvej så jeg en mulighed for at arbejde i en stor organisation. Jeg kommer jo fra en stilling som dagplejeleder i Favrskov Komune og synes, at det vil være en ny og spændende udfordring. Desuden ønskede jeg at bygge videre på min erfaring med og interesse i at lede gennem ledere. Det kan jeg gøre her - på tværs af hele 0-18 års området. Hvilke opgaver vil du først kaste dig over? Jeg kan se, at der allerede arbejdes solidt og godt med byrådets beslutning om at prioritere et forebyggende arbejde og en tidlig indsats. Her vil jeg prioritere at understøtte samarbejdet mellem 0-6 års området og skolerne - både tværgående og tværfagligt. Vi kan altid blive bedre og styrke vores fælles sprog om børnene. Samtidig går skolereformen snart ind i sit andet år. Den kalder stadig på megen opmærksomhed og energi fra både medarbejdere og ledere. Hvordan kan du få folk til at lykkes med deres opgaver? Med tillid, opbakning, råderum og retning på alle niveauer. Hvad bringer du ind i jobbet som områdechef? For det første kan jeg tilbyde en bred organisatorisk erfaring, et særligt fokus på 0-6 års området - og en optagethed af værdien i et tværgående samarbejde. Jeg bringer nogle gode resultater med mig på det område og er lykkedes i at bringe medarbejdernes kompetencer i spil på tværs af kommunen, når situationen har kaldt på det. Det kræver energi og kalder på anstrengelser men det giver også energi når det lykkes. Blå bog Berit B. Vinther er 51 år. Hun kommer fra en stilling som dagplejeleder i Favrskov Kommune, med drifts-, budget- og personaleansvar for 250 dagplejere og dagplejepædagoger, administrative medarbejdere og daglige ledere. Tidligere har hun været leder af Hadsten Kommunes dagpleje og støttepædagogkorps og har arbejdet som specialprædagog og siden souschef. Berit B. Vinther er uddannet pædagog og har siden 2002 suppleret med diplomuddannelse i ledelse fra Jydsk Pædagogseminarium samt flere leder- og coachuddannelser blandt andet i Det personlige Lederskab ved Attractor. Hun er gift med Jakob og bor i Solbjerg. Tilsammen har de to drenge på 17 og 28 år. I fritiden dyrker hun løb, spinning og mountainbike. Flere historier på BUnyt App Personalegoderunden 2015/2016 Den nye personalegoderunde er startet, og du har nu mulighed for at vælge dit personalegode i Flexvalgsystemet til og med søndag den 24. maj. Jeg holder meget af, at vi kalder tingene som de er. Som leder vil jeg derfor arbejde for, at vi er åbne og transparente. Hvad har hidtil gjort dig mest stolt? Når jeg oplever, at flotte ord og hensigter lever i virkeligheden og bliver synlige i hverdagen. Hvad glæder du dig mest til? Jeg ser frem til at få et mere indgående kendskab til område Silkeborgvej med de udfordringer og muligheder, der er i området. Dette vil foregå i dialog og med en oprigtig interesse fra min side. Gode relationer og respekt for hinandens arbejde og faglighed er et naturligt og nødvendigt afsæt for mig. Hvis jeg siger Aarhus hvad siger du så? En skøn by og et trygt sted at vokse op. Fortsat udfordring af lære børn dansk Aarhus Kommune har i lighed med tidligere år sprogscreenet kommende skolestartere med dansk som andetsprog. Resultatet er årets screening er, at der fortsat er udfordringer med at få børn med dansk som andetsprog til at tale dansk som deres jævnaldrende. Rapport: Inklusion hæmmer hverken trivsel eller faglig deltagelse Intet tyder på, at det går ud over det faglige og sociale niveau i en almindelig folkeskoleklasse at modtage elever med særlige behov fra specialskoler eller specialklasser. Det viser en ny rapport fra SFI, Det Nartionale Forskningscenter for Velfærd.

6 6 NATURSAMARBEJDET Får, hø og ild i en matematisk dimension 70 pædagoger fra aarhusianske dagtilbud var samlet på Natursamarbejdet til tema-arrangement. Natursamarbejdet er Børn og Unges økologiske naturcenter ved Brabrand Sø. En oase midt i byen, hvor børn fra dagtilbud, skoler og klubber kan møde naturen, fugleliv, får, geder, høns, heste, kaniner og bier. I forlængelse af temabrev fra Pædagogisk Afdeling fik pædagoger og sprogvejledere på de to temadage inspiration til, hvordan blandt andet får og høballer kan bruges i arbejdet med børns forståelse af matematiske begreber som: Antal, størrelse, mængde, længde, varme, kulde, kategorier, ligheder, forskelle, form, farve, mønstre, tid, rækkefølge, proces, og forløb sammen med børn. Afsættet var Natursamarbejdets faciliteter samt bøgerne Skabende aktiviteter i Børnehaven og Leg og lær matematik ude. Deltagerne var med i aktiviteter som filtning, kreativt rum med maleaktiviteter, afmåling af foder og fodring af dyr, udforskning af natursamarbejdets spændende affaldskirkegård, sansehytter og springbane. Om Natursamarbejdet Natursamarbejdet, der har åbent hele året og tilbyder pædagogiske aktiviteter og forløb til hele 0-18 års området. Faste aktiviteter: Fodring af dyr, forløb med heste og intro til brug af sansehytter. Årstidsbestemte aktiviteter, når fårene skal klippes, honning skal slynges, eller kyllinger skal ruges ud i rugemaskinen. Haver til Maver for både skoler og Dagtilbud, hvor økologi, mad, have, sundhed og natur er i fokus. Grønne guider, der bistår med natur-, miljø- og energiformidling. Disse forløb kan foregå på Natursamarbejdet, i daginstitutionerne, på skolerne og ude i naturen. Alle aktiviteter og forløb er planlagt ud fra Læreplanstemaerne og Fælles Mål. Læs meget mere på Tilbuddene er gratis, og aktiviteter kan bookes på Få ideer til arbejde med 0-6 årige børn i krydsfeltet mellem sprog og matematik i de to temabreve fra Pædagogik og Integration Talrige ord og Matematik, tak.

7 7 NYHEDSNOTER KORT NYT Hent input til sprogarbejdet i Sprogkalenderen Alle dagtilbud har fået tilsendt Aarhus Kommunes Sprogkalender en kalender med inspiration og tip til samtaler og aktiviteter, der understøtter sprogudvikling hos børn fra 0-6 år med særligt fokus på de 3-årige. Sprogkalenderen er en del af Aarhus Kommunes tidlige og forstærkede sproglige indsats i dagtilbud. Sprogkalenderen er udviklet til forældre, pædagoger, dagplejere og andre voksne, der arbejder med børns sprogudvikling. Kalenderen er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes sprogkonsulenter og dramaturg Mariane Siem, Børnekulissen. Kalenderen kan for eksempel kobles på arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer, 3-års screeninger, dokumentation af sprogarbejde og samarbejde med forældre om deres barns sproglige udvikling. Hent gratis A-5-hæfte med Sprogkalender: Børnekulissen, Silkeborgvej 342, Åbyhøj. Mail forinden til Erik Foged: Hent gratis app med Sprogkalender: Google Play og App Store Hent fakta og brug Sprogkalenderen: Læs mere på: kulissen.dk/sprogkalender - eller søg på aarhus.dk: Sprogkalender Lærere rustes til at uddanne fremtidens udviklere Aarhus Kommune står sammen med Silkeborg og Vejle Kommuner, A.P. Møller Fonden, IT Vest og Aarhus Universitet bag et nyt mastermodul i innovation, teknologi og didaktik. Modulet skal gøre børn og unge til kritiske og innovative teknologi-brugere. Selv om den første internationale ICILS undersøgelse placerer danske lærere helt i top, når det gælder om at inddrage IT i den traditionelle undervisning, og selv om eleverne løser opgaver på E-mat, låner digitale bøger og afleverer stile i drev, tøver både elever og lærere stadig med at bruge teknologi aktivt og kreativt til at løse konkrete problemer. Kun få af de klasser, der deltager i den årlige opfinderkonkurrence ProjektEdison, er for eksempel i stand til at omsætte gode idéer til produkter. Lærerne mangler viden om, hvordan børn og unge får optimal læring gennem digital produktion. Det skal en ny forskningsbaseret master i innovation, teknologi og didaktik for lærere og pædagoger nu rette op på. Til vinter begynder de første 30 lærere og pædagoger på uddannelsen. Den 30. april afviklede årets fablab-konkurrence i Vejle. 200 lærere, pædagoger og skoleledere blev her klogere på, hvordan børn og unge i praksis kan lære at tage magten over teknologien. Der var blandt andet mulighed for at følge en række hands-on-workshops ved at bygge robotter af sugerør, designe Minecraft-spil og udvikle moderne Storm P maskiner. Initiativet finansieres af universitetsnetværket IT Vest og A.P. Møller-fonden. Bag initiativet står Aarhus, Silkeborg og Vejle, udviklingsprojektet samt Aarhus Universitet, som udbyder uddannelsen. Aarhus nedsætter forældrebetaling med 4,5 mio. kr. Forældre til børn og unge i kommunale dag- og fritidstilbud, dagpleje og SFO er kan se frem til at slippe lidt billigere i de kommende måneder. Det indstiller Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, i forbindelse med behandlingen af årets regnskab. Nye centrale overenskomster for kommunale medarbejdere betyder en mindre lønstigning end forudsat ved budgetlægningen. Derfor skal institutionernes budgetter justeres tilsvarende i nedadgående retning så de passer til lønudgiften. Samtidig nedsættes forældrebetalingen med i alt 4,5 millioner kroner i 2015 som følge af det lidt mindre lønbudget Ændringer i forældrebetalingen skal varsles tre måneder før de træder i kraft, da ændringen sker midt i et budgetår og de skal vedtages af byrådet. Derfor kan ændringerne tidligst varsles pr. 1. maj og træde i kraft 1. august Takstnedsættelsen er fastlagt for resten af årets fem måneder fra 1. august til årsskiftet. Børn og Unge gennemførte en lignende midlertidig nedsættelse af taksterne i NYT OM NAVNE Karin Kornbak-Lange, Virupskolen, har 1. maj arbejdet 25 år som pædagog ved Århus Kommune. Tillykke med jubilæet. Pædagogisk leder Gitte Olsen, VIBEN Natur- og Miljøbørnehuset, har været ansat 25 år den 4. maj Tillykke.

8 BU Nyt maj 8 CAMP NYHEDSNOTER BU Fag Boost: Selvtillid og ny motivation 34 drenge fra de aarhusianske folkeskoler var i uge 16 samlet på Fuglsøcentret. Målet var at give drengene et selvtillids-boost og fagligt løft, så de kan bestå folkeskolens afgangsprøve til sommer. Uden mobil og med fokus på at højne selvtillid og motivation blev de aarhusianske elever gelejdet gennem et stramt program med varieret og målstyret undervisning. Campen er målrettet elever, som vil have svært ved at komme videre på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse efter indførelsen af nye adgangskrav om minimum 02 i dansk og matematik. Tilbuddet er en videreudvikling af Børn og Unges velkendte camp-koncept, hvor de unge både træner det faglige og udvikler deres personlige kompetencer som motivation og vedholdenhed. Morten Bjerg Poulsen fra UNO Friluftscenter er en af hovedkræfterne bag Camp BU Fag Boost. Med en justering af vores eksisterende tilbud og interne kræfter fra Børn og Unge har vi skruet et tilbud sammen, som de unge kan profitere af fagligt og personligt, og som kan motivere dem til at se undervisningen som et middel til at nå deres faglige mål. Ved at benytte interne kræfter får vi tillige skabt en sammenhæng for eleverne, idet campen ikke er løsrevet fra den lokale virkelighed. De møder nogle af de samme lærere i deres dagligdag som på campen, ligesom forældrenes engagement er afgørende for, at de kan fastholde deres motivation og målsætninger, forklarer Morten Bjerg Poulsen. Camp BU Fag Boost er endnu ikke endelig evalueret, men planerne er, at det frem- over skal være et fast tilbud til elever, som ved de får svært ved at bestå afgangseksamen i dansk og matematik. Vi oplevede, at de få dage i uge 16 gjorde en meget stor forskel for eleverne, som fik lyst til og mod på i det mindste at gøre forsøget. De vil nemlig rigtigt gerne, men mangler selvtilliden, fortæller Morten Bjerg Poulsen. Hvorvidt alle deltagere på Camp BU Fag Boost er mødt til de aktuelle afgangsprøver er endnu uvist, men tallene vil indgå i den kommende evaluering. Fakta Indsats der styrker elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge har afsat 10,2 mio.kr. over en treårig periode til målrettede tiltag for elever, der vurderes ikke at kunne opnå 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. BU- Fag Boost er et af initiativerne i overhalingssporet, som er målrettet elever i udskolingen. Andre initiativer vil blive iværksat i forhold til det lange seje træk, der skal sikre, at alle elever på sigt opnår de grundlæggende færdigheder i kernefagene dansk og matematik.

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Sådan startede de en skilsmissegruppe

Sådan startede de en skilsmissegruppe Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Oplæg gør viden til læring Skilsmissegruppe hjælper børn Et spadsetik dybere : Rådmanden om 95 pct.-målsætningen Læringsstile

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere