Geo-Nyt 80. december Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 80. december 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 80 december 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

2 Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken Virum tlf Niels Vinther næstformand Lønstrupvej Vanløse tlf eller Dennis Noe kasserer Kabbelejevej Holstebro tlf Marie-Louise Søndberg Brudesøvej Egtved tlf Christian Skipper sekretær Irisvej Vejle tlf Dorte Nørregaard Madsen Rugmarksvej Nyborg tlf Jette Selvig Juel Egelundsvej Køge tlf Tine Marie Foldrup Gartnergade Nyborg tlf Rikke Harpøth suppleant Solskrænten 6, 2500 Valby Formand: Birgit Sandermann Justesen Næstformand: Niels Vinther Kasserer: Dennis Noe Sekretær: Christian Skipper DTU-kontakt: Niels Vinther Fagligt forum for geografi: Niels Vinther Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Christian Skipper Suppleant: Marie-Louise Søndberg Fagligt forum for nv: Jette Selvig Juel Kontakt til webmaster: Marie-Louise Søndberg Kontakt til regionerne: Dorte Nørregaard Madsen Geo-kurser / GeoCase: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til Geografforbundet: Birgit Sandermann Justesen, Niels Vinther Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Foreningens webside: Forsidefoto: Niels Vinther 2

3 Nyt fra formanden eller rettere nyt fra afgående formand Jættegryde, Sydfrankrig. Foto: Niels Vinther Det er en glæde at to nye skoler har oprettet geovidenskab, hvilket tyder på at det er et fag, der vinder frem og begynder at etablere sig på de danske gymnasieskoler både på stx og htx. Der er desuden stor forventning om at endnu flere skoler opretter faget efter jul. En af grundstenene i foreningens arbejde er at udbyde og gennemføre kurser, der dækker over hele fagets bredde. Kurserne skal styrke fagligheden og gøre den enkelte lærer i stand til at opfylde kravene i lærerplanen. Et af de kurser der er udbudt er Råstofkursus 1, der blev afholdt august på DTU. Der var godt 20 deltagere og en meget god stemning, samt et stort fagligt udbytte. Kurset er en forudsætning for at deltage i Råstofkursus 2, der finder sted i Grønland, så det er jo også lidt en gulerod til deltagerne. Mandag og tirsdag i uge 40 lagde Rosborg Gymnasium lokaler til årets generalforsamlingskursus, der, på trods af kursususikkerheden i forbindelse med OK13, havde 40 deltagere. De fik til en start en god faglig diskussion om faget og fagets identitet hvilket blev præsenteret af først fagkonsulent Lars Andersen og derefter Pernille Ehlers. Faget er bredt favnende og der var stor spørgelyst og engagement om hvordan fagets bredde kan håndteres i praksis og hvilke rammer der skal undervises indenfor. Geodetektiven, som blev omtalt i GeoNyt 78, blev præsenteret og alle deltagerne deltog aktivt i de mange øvelser og medfølgende skriveopgaver, der var koblet til øvelserne. Geodetektiven er egentlig mest en måde at strukturere komplekse emner på både for lærer og elever, men samtidig en øvelse i at bruge skriftlige øvelser/opgaver som en del af læringen. Arbejdet fra generalforsamlingskurset ligger på den ny EMU: dk/modul/naturgeografis-og-geografismetoder 3

4 Nyt fra formanden (fortsat) Nyt Nyt Selve generalforsamlingen bød ikke på de store overraskelser og ændringer, men det er glædeligt at Dennis Noe holder styr på økonomien og at der stor deltagelse i foreningens mange forskellige udviklingsprojekter og kurser. Der blev også valgt to nye medlemmer til bestyrelsen; Rikke Harpøth og Christian Skipper. Vi glæder os til samarbejdet med Rikke og Skipper, der allerede inden de trådte ind i foreningen, har bidraget med input i forskellige sammenhænge. Det eneste lidt ærlige der skete var at Morten Ravn desværre træder ud af foreningen, fordi han har fået arbejde på Statens Naturhistoriske Museum, hvor han skal fremme geofagene i gymnasiet - så vi glæder os til fortsat at samarbejde med ham, men det bliver desværre ikke i geografilærerforeningsregi. Tak til Morten for stor og altid munter deltagelse i foreningens arbejde. Også tak til Laust for at styre slagets gang så fik du din tak! Efter generalforsamlingen var der hyggelig middag, hvor snakkelysten og munterheden var stor man ved man er i godt selskab, når geograferne er samlet. Den efterfølgende formiddag bød på godt oplæg om IBSE ved Birgit Justesen og en ekskursion til Vejle Å ved Haraldskær en smuk og lærerig tur som Torbens Espersen stod for med stor fortællelyst. Da vi kom tilbage fra ekskursionen præsenterede Martin Breum sit seneste arbejde med Grønlands forhold til Danmark og deres muligheder for løsrivelse. Det var et meget interessant oplæg med mange nye perspektiver for rigsfællesskabets fremtid. Han var mindst lige så god, som jeg havde håbet på, da jeg bestilte foredraget og han afsluttede 2 dages kursus, som vi i foreningen var meget tilfredse med. Morten Ravns udtrædelse af foreningen har også betydet at jeg har skiftet job, idet jeg overtager hans klasser på Egedal Gymnasium, der er en af de skoler, der har oprettet geovidenskab. Det glæder jeg mig meget til, selvom det har været svært og vemodigt at sige farvel på Greve Gymnasium. Arbejdet med geovidenskab på NTS-centeret, jobskift og arbejdet som formand går heller ikke hånd i hånd med et normalt liv som familiefar, så derfor har jeg også besluttet at stoppe som formand. Jeg er dog helt tryg, idet Birgit Sandermann Justesen genindtræder som formand, så foreningen igen kan komme op i de omdrejninger den var i før jeg startede. I morgen skal jeg undervise om stormens hærgen dejligt at vi altid får serveret undervisningsforløb uden at gøre andet end at kigge ud, åbne avisen eller se nyhederne. Niels Vinther, afgående formand 3. november

5 Nyt fra fagkonsulenten Pingo under opbygning Svalbard Kære kolleger! Geovidenskab startede med syv hold i januar 2013, og nu bliver det spændende at se, hvor mange der starter i det nye år. Nogle af skolerne med geovidenskab beretter, at de ikke kan fortsætte i år to, mens andre nye skoler forventer at kunne starte i januar Støt op om faget ved toning af nv-forløb og ved kontakt og samarbejde med jeres lokale folkeskoler. Hent materiale om geovidenskab på eller på ntsnet.dk/geovidenskab Innovation: et af initiativerne netop nu er koncentreret om udvikling af innovation i fagene. En mini-arbejdsgruppe starter i december sammen med repræsentanter for gymnasiets og hfs øvrige fag på udvikling af innovation i naturgeografi/geografi. Resultatet bliver præsenteret ved to konferencer, der afholdes den 24. og 26. september 2014, med fokus på innovation i fagene. Det er tid for SRP og SSO. Sørg for at eleverne får arbejdet grundigt med de naturvidenskabelige kompetencer. Der skal være kant mellem fagene, og det er en god ide at sørge for at der indgår en geografisk relevant artikel eller et eksperiment, som eleven skal inddrage. Husk, at vi er i SRP forpligtede på at repræsentere de naturvidenskabelige fag og deres metoder! Lars Andersen Fagkonsulent, november

6 6

7 Faglige fora Nyt fra fagligt forum for geografi Fagligt forum er en slags tænketank og vi agerer sparringspartnere for fagkonsulenten. I fagligt forum sidder der en repræsentant for den faglige forening, en fra universiteterne, en rektor og en som fagkonsulenten har udpeget personligt. I fagligt forum diskuterer vi større ændringer indenfor faget fx hvordan vi forholder os til at Matematik på B kan sidestilles med et naturvidenskabeligt fag på B og vi har også drøftet geovidenskabs rolle i fremtidens geografiudbud. Der er møder et par gange om året ofte i forbindelse med en konference, hvor alle fag er repræsenteret. For den faglige forening sidder Niels Vinther. Niels Vinther Nyt fra fagligt forum for NV På det sidste møde i fagligt forum i NV havde vi 4 punkter på dagsorden. Tre af dem er temaer vi også kender fra vores andre fag i det vi i fagligt forum diskuterede hvordan NV kan bidrage i almen dannelse af vores elever, hvordan NV kan bidrage i toning af studieretninger og hvordan innovation kan tænkes ind i faget. I forhold til toning mener fagligt forum at faget NV har en dobbelt rolle mellem at skulle introducere alle elever til naturvidenskab og toning i forhold til studieretning. En dobbelt rolle som godt kan fastholdes. Elevernes innovative kompetencer ser fagligt forum gode muligheder for at faget NV kan bidrage til, særligt i forhold til at identificere spændende problemstillinger. Derudover ønsker fagligt forum hjælp af de faglige foreninger med at distribuerer gode NV forløb til kollegaerne. Ambitionen er at der til maj, på de faglige foreningers hjemmeside og evt. EMU en, skal være eksempler på gode forløb tilgængelige for alle. Helst tidsnok til at vi kan nå at inddrage det i planlægningen af det kommende skoleårs NV, men arbejdet med udviklingen af materialet er endnu ikke sat i gang. Jette Selvig Juel 7

8 Brug medlemskortet EXPERIMENTARIET medlemsfordel Med medlemskortet fra Geografilærerforeningen har du ret til gratis adgang på Experimentariet for dig selv. Undersøg Experimentariets muligheder i forhold til de emner, du arbejder med i naturgeografi og geografi. MedleMskort Navn: Periode: GeoGrafilærerforeninGen for gymnasiet og HF GeoGrafilærerforeninGen for gymnasiet og HF 8

9 SidSte chance for at opleve kloden er 22. januar 2014 (7. februar åbner experimentarium i nye omgivelser på christianshavn) Book allerede i dag på 9

10 Forsøg v/ Birgit Sandermann Justesen CHILL-FAKTOREN et vinter-relevant forsøg Teori Chill-faktoren defineres som den temperatur man reelt set føler, når der tages hensyn til såvel den temperaturen som til vindhastighedens afkølende effekt. Som det fremgår af nedenstående tabel kan Chill-faktoren have stor betydning for, hvor koldt det reelt set føles. Jo mere Wind Chill Factor Der opstår forfrysninger i løbet af få minutter! Der opstår forfrysninger i løbet af få minutter! det blæser jo større vil varmetabet fra kroppen være. Varmetabet øges således både, hvis det bliver koldere og ved større vindhastigheder. Formål At få indsigt i chill-faktorens betydning for hvorfor det til tider føles koldere, end den temperatur termometret umiddelbart viser. Vindhastighed (m/sek) Lufttemperatur (Celcius) , , , , , , , , Chill-faktoren blandingen af stærk kulde og meget vind kan være livsfarlig! 10

11 Indledning En kølig brise kan føles behageligt afkølende på en varm dag eller give dig kulderystninger på en kold dag. Fænomenet kaldes chill-faktoren. Chill-faktoren er den temperatur vi reelt føler, når der tages højde for såvel den aktuelle temperatur som vindens hastighed. I dette eksperiment opbygger vi en lille model, som skal vise effekten af vinden på temperaturen i en varm krop. Den ene temperaturføler måler temperaturen i lunkent vand, der repræsenterer kroppen, men den anden føler måler den aktuelle lufttemperatur. Hypotese Hvilken effekt har vindens hastighed på temperaturen og afkølingen? Materialer Computer Vernier interface LabQuest Bordventilator Stativ med klemmer Konisk kolbe 125 ml Et-hulsprop til kolben 2 temperaturfølere I del to er opstillingen den samme, men her skabes ved hjælp af en bordventilator vind, og dermed er det muligt at se vindens betydning for temperaturen i kroppen (kolben) 11

12 Forsøg (fortsat) Metode eller fremgangsmåde Del 1 uden vind 1 Sæt de to temperaturfølere til LabQuest 2 Stik forsigtigt den ene temperaturføler igennem gummiproppen. Fyld kolben med varmt vand 35ºC og sæt proppen i kolben. 3 Den anden temperaturføler sættes fast i stativet. Sørg for at de to følere er i samme højde 4 Start dataopsamlingen. Det ses at temperaturen for føler 1 først stiger lidt og derefter falder. Tryk START og begynd selve dataopsamlingen. Lad systemet stå i 5 minutter 5 Gem de indsamlede data. 6 Find min og max temperaturen og lav linær regression på graferne 7 Tag et print af graferne Del 2 med vind 8 Gentag forsøget idet du sørger for at vandet i kolben igen er 35ºC fra start (som i første del) 9 Sæt ventilatoren op ca. 1 m fra din opstilling 10 Tænd blæseren og opsaml data som før i 5 minutter 11 Find max og min temperaturerne og lav linær regression 12 Tag et print af graferne Resultater Skriv de målte værdier ind i nedenstående tabel Max. temperatur Min. temperatur Temperaturændring Del 1 Ingen vind Tegn grafer over de to måleserier Analyser graferne Del 2 Med vind Kolbe Åbent Kolbe Åbent Diskussion Diskuter chill-faktorens betydning især i arktiske egne og ørkenområder, som eksempelvis Sahara Konklusion 12

13 Geovidenskab på tur i Norge Geovidenskabselever laver klimamålinger på vej mod Gaustatoppen i Norge Sikke en udsigt udbryder en elev, da gruppen er kommet op på Kolsåstoppen lidt vest for Oslo efter en stejl opstigning. På den stejle opstigning har geovidenskabseleverne fra Rosborg Gymnasium og Silkeborg Gymnasium, kigget på de forskellige lag, der danner dette bjerg. Toppen udgøres af rombeporfyr, der kun findes her i Osloområdet, men som også kan findes som ledeblokke i Danmark. Turen til Osloområdet er et led i strategien for at fremme undervisningen i geovidenskab og udbrede kendskabet til faget. På fossiljagten i Slemmestad vest for Olso senere på dagen finder Nikolaj et fossil, som han sammen med Christian Skipper fra Rosborg Gymnasium bestemmer til at være en næsten 500 millioner år gammel trilobit. Nikolaj er en af de geovidenskabselever der er med i Norge for at studere geovidenskabelige emner, som geologi, vandkraft og klima. Geovidenskab kombinerer fagene fysik og naturgeografi og som forberedelse til turen har eleverne arbejdet med datering 13

14 Geovidenskab på tur i Norge (fortsat) Der hakkes efter fossiler, Slemmestad, Norge af gamle bjergarter. På turen arbejder de med hvordan man kan bruge fossiler til at datere de forskellige geologiske lag de ser. Der er stor forskel på forståelsen når man læser om et emne og når man ser i virkeligheden fortæller Philip Jakobsen, der underviser i geovidenskab på Silkeborg gymnasium. Philip tilføjer at på en ekskursion er der mulighed for både at tage en del af virkeligheden med ind i laboratoriet, men også at tage en del af laboratoriet ud i naturen og på den måde kombinere teori og praksis. Fossil af Trilobit, Slemmestad, Norge Elevernes begejstring ved at finde fossiler er åbenlys og underviserne har svært ved at få eleverne til at stoppe søgningen efter fossiler. De mange fossilfund skal bruges til at lave en oversigt over alderen på de forskellige lag eleverne har set på turen. 14

15 Fund af graptolitter, Slemmestad, Norge Introduktion til brug af klimamåler, mens Rune fra NTS-centeret filmer Efter flere stop med fokus på observationer, analyser og tolkninger af geologiske aflejringer, gik turen til et vandkraftværk. Her blev eleverne vist rundt til de forskellige dele af vandkraftværket blandt andet turbinerne, der fik vand fra en sø 820 m længere oppe i fjeldet. Vandet fossede ned til turbinerne med 500 km/t og producerede elektricitet til over mennesker. Eleverne var meget spørgelystne og fik engagerede svar om de tekniske løsninger og tilpasninger. Den store spørgelyst var ikke noget rundviseren var vant til og han var næsten ikke til at stoppe igen. Det var meget tydeligt at eleverne havde lært meget om geovidenskab siden de startede i januar. Turen videre går op over det norske højfjeld og her målte eleverne temperaturen i forhold til højden over havet. I teorien burde temperaturen falde med 1 C per 100 m, men elevernes målinger passede ikke helt med teorien. Fysiklærer Irvin 15

16 Geovidenskab på tur i Norge (fortsat) De fundne fossiler nærstuderes Alle fotos i artiklen er taget af Niels Vinther S. Svensson fortæller at det er vigtigt at eleverne kan se, at data ikke altid stemmer med teoribogen og siger, at det er i sådanne situationer at de to fag, naturgeografi og fysik, kan supplere hinanden med forklaringer og løsninger på de problemstillinger man hele tiden støder ind i. Det vigtige i geovidenskab er netop at kombinere målinger med observationer i naturen, for at få en bedre forståelse af de komplicerede sammenhænge. Når vi kommer hjem fra turen skal vi bruge en del tid på, at behandle de data vi har indsamlet og skrive opgaver om dem og derfor vil turen udgøre en stor del af undervisningen i dette efterår, siger Philip Jakobsen. Ud over de mange spændende faglige ting turen har budt på, så havde eleverne også en god tur rent socialt og hyggede sig både sammen og på tværs af skolerne. Det gør jo ikke noget at man har det sjovt, mens man lærer noget siger Lars Merring-Mikkelsen fra Silkeborg gymnasium. Dele af artiklen er bragt i NTS-nyhedsbrev, september

17 kursus Felt- og laboratoriearbejde workshop i geovidenskab og naturgeografi 9. april 2014 Kursusudbydere Geografilærerforeningen og Fysiklærerforeningen Formål At afprøve apps, avanceret vind- og turbulensmåleudstyr, QGIS, og andre nye felt-og laboratoriemuligheder. Stikord: Anvendelighed af råstofkundskab i byggesektoren, hjord som rensesystem, sonic en i undervisningen, At bruge LabQuest i felten, bjergarter og fluorescens, strålingsbalancen. At arbejde med den integrerede tværfaglighed i geovidenskab ifm felt- og laboratoriearbejde. Målgruppe Undervisere i geovidenskab, naturgeografi og fysik Undervisere Fastlægges endeligt senere følg med på Emu en Tid og sted 9. april 2014 kl til Sted: udmeldes via annoncer i hhv. LMFK-bladet og GeoNyt Pris 800,- kr. Tilmelding Senest 1. april 2014 på Oplys venligst navn, skole og fag Arbejdsform Oplæg, prøvetagning i felten, laboratoriearbejde hands-on 17

18 INDTRYK FRA Kemi for geografer udvikling af et kursus i kemi målerettet undervisere i geografi og naturgeografi Projektets formål At udvikle et opdateringskursus i kemi for naturgeografer. Kurset tager afsæt i emner, hvor kendskab til kemi styrker og kvalificerer undervisningen i emner som jordbund, mineralogi, råstofgeologi og klima. Efterfølgende vil materialet blive gjort tilgængeligt på og eventuelt som et temanummer af GeoNyt. De medvirkende i projektet Geografilærerforeningen ved Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Sara Mac Dalland, Sankt Annæ Gymnasium Helen Clausen, Nærum Gymnasium Jens Korsbæk, Københavns VUC Vibeke Marquardsen, Sorø Akademi Praktisk tilrettelæggelse Der har været afholdt 3 arbejdsmøder og løbende ført en del korrespondance via mail. Det var intentionen med kurset at tiltrække undervisere i såvel naturgeografi, geografi, geovidenskab A, nf og nv. Kurset tog udgangspunkt i temaer som: C-kredsløbet: CO 2 -debatten, opbevaring af CO 2 ; S-kredsløbet: syreregn og anden forurening og atmosfærekemi; Mineraler og jordbundskemi; Vulkanudbrud herunder dannelse af sjældne mineraler i hydrotermale gange. 18

19 Der blev fundet artikler og andet materiale til kursisterne samt udviklet forsøgsvejledninger. På kurset bliver der forskellige oplæg og ikke mindst vil der blive arbejdet med forskellige småforsøg i laboratoriet, som kan illustrere den teoretiske kemi. Det pågældende kursus blev meldt ud både via GL-E og i GeoNyt: Resultat af projektet Tilmeldingen til kurset var rimelig overvældende og kurset gennemførtes med 23 kursister og med arbejdsgruppen som henholdsvis oplægsholdere og undervisere. Desuden var der oplæg af to udefra kommende eksperter. Fremadrettet Op til kursusstart indløb der stadig flere tilmeldinger. De pågældende fik dog afslag, da den lejede laboratoriekapacitet ikke rakte. På den baggrund vil kurset sandsynligvis blive udbudt endnu en gang! En ide er at samle et lille hæfte med temaet Kemi for geografer inspirationsmateriale et hæfte, som vil komme til at ligge online på bl.a. til gratis download. 9. november 2013 Birgit Sandermann Justesen Mon man kan stole på CO 2 -målingen? 19

20 Google Earth opdateret vejledning Opdatering til øvelsesvejledning om tværprofiler i GoogleEarth I GeoNyt nr. 78 er der en vejledning til, hvordan man laver tværprofiler både over og under havoverfladen i GoogleEarth. I den nyere udgave af GoogleEarth er der dog indført nogle ændringer, der gør at det er blevet lidt mere besværligt at få vist flotte tværprofiler. Men det kan stadig lade sig gøre, hvis man følger denne vejledning. Selve tegningen af tværprofilet er uændret i forhold til vejledningen i GeoNyt nr. 78: Vejledning: Åben Google Earth à zoom ind på det område du vil undersøge à indsæt sti ( ) højde (i boksen, der fremkommer) à fastgjort til havbunden/i forhold til havbunden à (træk boksen til side) tegn sti à OK à rediger à vis elevationsprofil. Nu fremkommer et tværprofil af det område du har markeret; både af havbunden og landjorden. Hvis man tegner et profil ved Sydamerikas kyst kommer det dog til at se således ud: 20

21 Få mere inspiration på Google Earth-kurset på regionalmødet i Region Syd 25. marts 2014 Det er altså et meget udetaljeret profil, der genereres. For at få flere detaljer er man nødt til at zoome ind til en øjenhøjde på ca. 100 km (øjenhøjden står i nedre højre hjørne af skærmen over profilet). Ved at trække i billedet langs med stregen og lade billedet opdatere undervejs, så fås et langt mere detaljeret tværprofil ligesom man fik i den tidligere version af Google- Earth. Jeg håber at denne korrektion vil hjælpe til at I igen vil benytte jer af dette stærke værktøj i GoogleEarth. Niels Vinther 21

22 NATURVIDENSKAB FOR FREMTIDEN BÆRE- DYGTIGHED I GYMNASIE- SKOLEN KONFERENCE MARTS 2014 PÅ VINGSTED HOTEL OG KONFERENCECENTER BIG BANG er Danmarks nye nationale konference og messe for alle, der underviser, udvikler eller forsker inden for naturvidenskabelige fag og matematik. På BIG BANG bliver du fagligt opdateret på naturvidenskab og læring og får konkret inspiration til at forny din undervisning. Tilmelding: bigbangkongferencen.dk/tilmelding. Pris: Kun 900 kr. for to dage med faglig inspiration. Forplejning inkluderet i prisen. Overnatning: Du kan booke overnatning på Vingsted eller på hotel i Vejle. Overnatning er ikke inkluderet i konferencegebyret. Program: Programmet for BIG BANG offentliggøres den 2. december En række stærke arrangører er igen i år gået sammen om at skabe en uforglemmelig konference og messe, hvor dit største problem bliver at vælge mellem de mange spændende programpunkter. Det er nu, du skal sikre dig en plads på BIG BANG. BIGBANGKONFERENCEN.DK FACEBOOK.COM/BIGBANGKONFERENCEN GYMNASIE- ELEVERS INNOVATIONS- KOMPETENCE GEOVIDENSKAB - ERFARINGER FRA ROSBORG GYMNASIUM LYDBØLGER OG MAGNETFELT GENNEMSKUER JORDEN #BBDK14 CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER 22

23 ro - Nordic Nordic ESERO ESERO kurs for nordiske lærere Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 ESA prosjekter og konkurranser Ressurser og aktiviteter Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske læ- Kostnader rere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. Nyhetsnotiser Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske lærere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, net- - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 tprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er - et Påmeldingsfrist: undervisningsopplegg 02. desember 2013 knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Kostnader Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Informasjon om ESERO kontoret finnes her (klikk). 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 2) Klimaforskning i polare landskap Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april Feltsamling: Longyearbyen, august Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 4) Verdensrom og klasserom - Andøya Det forventes at deltagere sprer kunnskap om - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 ro - Nordic kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april

24 - Nordic Nordic ESERO ESERO kurs for nordiske lærere 2) Klimaforskning i polare landskap Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april 2014 Feltsamling: Longyearbyen, Kostnader august 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding ESA prosjekter og konkurranser Ressurser og aktiviteter Nyhetsnotiser Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske lærere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte 2) Klimaforskning aktiviteter: i polare landskap 10. februar Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding - Påmeldingsfrist: 02. desember ) Verdensrom og klasserom - Andøya Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Informasjon om ESERO kontoret finnes her (klikk). 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april Feltsamling: Longyearbyen, august Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 4) Verdensrom og klasserom - Andøya Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Nordic - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 24 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april 2014

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF Referat - Arbejdsdøgn på DSB-konferencecenter, Knudshoved 28.-29. april 2017 Tilstede: Nina Pedersen, Maria Schou, Niels Vinther, Birgit Justesen, Rikke Harpøth, Jette Juel, Camilla Ehlers-Kock (kun fredag),

Læs mere

Problemorienteret undervisning med Geodetektiven

Problemorienteret undervisning med Geodetektiven d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t Problemorienteret undervisning med Geodetektiven Rie Hjørnegaard Malm, Lene Møller Madsen, Niels Vinther & Morten Winter Ravn Big Bang

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Projektets titel. Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser, FOU projektnr 116417, Pulje USS2003 Iværksætterkultur (BU) 1. Projektets

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx)

W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx) W2-5. Tilrettelæggelse af NV med informatik C (for stx) Ken Mathiasen (M.Sc.it) Ken Mathiasen, 23-03-2017 13:45-15:00 1 Hvad er NV 101 pixi-udgaven Naturvidenskabeligt grundforløb (i daglig tale NV) aktuelle

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Velkommen, OA 16 er i gang.

Velkommen, OA 16 er i gang. Velkommen, OA 16 er i gang. Jeg har glædet mig til denne aften, til at præsentere BG for jer. Med vores størrelse er det lidt som at skulle fortælle om sin familie. Alle 1.g erne kan tage på intro-hyttetur

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen på hf Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I

Læs mere

Geo-Nyt 86. december 2015. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 86. december 2015. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 86 december 2015 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken 4 2830 Virum tlf. 30 96 26 14 eller 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com Niels Vinther

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET Velkomst og præsentation af Det rullende Universitet v. Jeppe Bergh Torp og 14 15.00: INTRODUKTION til DrU Konceptet: Universitetsstuderende overtager undervisning

Læs mere

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College Create a difference VIA University College Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Naturfagskonference Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 23. november

Læs mere

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen,

Folkeskole Projektbeskrivelse Projekt-periode Bevilling Talenttræning i fysik og kemi for de ældste klasser i samarbejde mellem Johannesskolen, Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 104 Offentligt Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning Fysik/Kemi maj-juni 2009

Prøver Evaluering Undervisning Fysik/Kemi maj-juni 2009 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer 1 Indhold INDLEDNING... 3 SELVE PRØVEN... 3 Prøvespørgsmålene...

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard

N I. W. Sally Thorhauge og Ole Puggaard T N I. W W W SE A F R K D. CE Ved hvert gymnasium er der et museum lige rundt om hjørnet. intrface er et samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og museer i Region Midt. Fra 5 til 30 intrface partnerskaber

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann- Jensen

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann- Jensen 9.00-9.20 9.20-9.30 9.30-9.45 Registrering og morgenkaffe Velkomst V/ Helle Gammelgaard Den flippede grundskole V/ Anders Schunk Hvilke muligheder og fordele er der ved at bruge Flipped Classroom i grundskolen?

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune

De femårige gymnasieforløb. i Gentofte Kommune De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 2015 Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse. Det er derfor med stor glæde, at vi sender tilbuddet om det femårige gymnasieforløb ud til

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde?

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde? Et udvalg af de metoder vi på Utterslev Skole bruger i undervisningen: Her er nogle af de metoder vi som undervisere på Utterslev skole særligt har fokus på. Det er både indenfor det naturfaglige område

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Den nye fællesfaglige naturfagsprøve

Den nye fællesfaglige naturfagsprøve Gør tanke til handling VIA University College Den nye fællesfaglige naturfagsprøve Martin Sillasen msil@via.dk 7. august 2016 1 Mål Indblik i forskellige typer af problemstillinger, som eleverne vil kunne

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Evaluering af tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum til gymnasieklasser

Evaluering af tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum til gymnasieklasser Evaluering af tilbud fra Statens Naturhistoriske Museum til gymnasieklasser Telefoninterviews med undervisere i gymnasieskolen af Anette Vestergaard Nielsen (AVN) Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Allan Haurballe Madsen alhm@sdu.dk Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser Bagrund for projektet Regionens unge

Læs mere

Geo-Nyt 84. april 2015. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 84. april 2015. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 84 april 2015 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken 4 2830 Virum tlf. 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com Niels Vinther næstformand Lønstrupvej

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig indføres

Læs mere

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964 50 års jubilæum Hårup Skole 1960 2010 Hårup Skole 1964 Hårup Skole 2010 Hårup skole anno 2010 Hårup skole er, som den altid har været, en skole, der sætter fællesskabet højt. Vi satser lige som før i

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER

Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig

Læs mere