Geo-Nyt 80. december Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 80. december 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 80 december 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

2 Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken Virum tlf Niels Vinther næstformand Lønstrupvej Vanløse tlf eller Dennis Noe kasserer Kabbelejevej Holstebro tlf Marie-Louise Søndberg Brudesøvej Egtved tlf Christian Skipper sekretær Irisvej Vejle tlf Dorte Nørregaard Madsen Rugmarksvej Nyborg tlf Jette Selvig Juel Egelundsvej Køge tlf Tine Marie Foldrup Gartnergade Nyborg tlf Rikke Harpøth suppleant Solskrænten 6, 2500 Valby Formand: Birgit Sandermann Justesen Næstformand: Niels Vinther Kasserer: Dennis Noe Sekretær: Christian Skipper DTU-kontakt: Niels Vinther Fagligt forum for geografi: Niels Vinther Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Christian Skipper Suppleant: Marie-Louise Søndberg Fagligt forum for nv: Jette Selvig Juel Kontakt til webmaster: Marie-Louise Søndberg Kontakt til regionerne: Dorte Nørregaard Madsen Geo-kurser / GeoCase: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til Geografforbundet: Birgit Sandermann Justesen, Niels Vinther Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Foreningens webside: Forsidefoto: Niels Vinther 2

3 Nyt fra formanden eller rettere nyt fra afgående formand Jættegryde, Sydfrankrig. Foto: Niels Vinther Det er en glæde at to nye skoler har oprettet geovidenskab, hvilket tyder på at det er et fag, der vinder frem og begynder at etablere sig på de danske gymnasieskoler både på stx og htx. Der er desuden stor forventning om at endnu flere skoler opretter faget efter jul. En af grundstenene i foreningens arbejde er at udbyde og gennemføre kurser, der dækker over hele fagets bredde. Kurserne skal styrke fagligheden og gøre den enkelte lærer i stand til at opfylde kravene i lærerplanen. Et af de kurser der er udbudt er Råstofkursus 1, der blev afholdt august på DTU. Der var godt 20 deltagere og en meget god stemning, samt et stort fagligt udbytte. Kurset er en forudsætning for at deltage i Råstofkursus 2, der finder sted i Grønland, så det er jo også lidt en gulerod til deltagerne. Mandag og tirsdag i uge 40 lagde Rosborg Gymnasium lokaler til årets generalforsamlingskursus, der, på trods af kursususikkerheden i forbindelse med OK13, havde 40 deltagere. De fik til en start en god faglig diskussion om faget og fagets identitet hvilket blev præsenteret af først fagkonsulent Lars Andersen og derefter Pernille Ehlers. Faget er bredt favnende og der var stor spørgelyst og engagement om hvordan fagets bredde kan håndteres i praksis og hvilke rammer der skal undervises indenfor. Geodetektiven, som blev omtalt i GeoNyt 78, blev præsenteret og alle deltagerne deltog aktivt i de mange øvelser og medfølgende skriveopgaver, der var koblet til øvelserne. Geodetektiven er egentlig mest en måde at strukturere komplekse emner på både for lærer og elever, men samtidig en øvelse i at bruge skriftlige øvelser/opgaver som en del af læringen. Arbejdet fra generalforsamlingskurset ligger på den ny EMU: dk/modul/naturgeografis-og-geografismetoder 3

4 Nyt fra formanden (fortsat) Nyt Nyt Selve generalforsamlingen bød ikke på de store overraskelser og ændringer, men det er glædeligt at Dennis Noe holder styr på økonomien og at der stor deltagelse i foreningens mange forskellige udviklingsprojekter og kurser. Der blev også valgt to nye medlemmer til bestyrelsen; Rikke Harpøth og Christian Skipper. Vi glæder os til samarbejdet med Rikke og Skipper, der allerede inden de trådte ind i foreningen, har bidraget med input i forskellige sammenhænge. Det eneste lidt ærlige der skete var at Morten Ravn desværre træder ud af foreningen, fordi han har fået arbejde på Statens Naturhistoriske Museum, hvor han skal fremme geofagene i gymnasiet - så vi glæder os til fortsat at samarbejde med ham, men det bliver desværre ikke i geografilærerforeningsregi. Tak til Morten for stor og altid munter deltagelse i foreningens arbejde. Også tak til Laust for at styre slagets gang så fik du din tak! Efter generalforsamlingen var der hyggelig middag, hvor snakkelysten og munterheden var stor man ved man er i godt selskab, når geograferne er samlet. Den efterfølgende formiddag bød på godt oplæg om IBSE ved Birgit Justesen og en ekskursion til Vejle Å ved Haraldskær en smuk og lærerig tur som Torbens Espersen stod for med stor fortællelyst. Da vi kom tilbage fra ekskursionen præsenterede Martin Breum sit seneste arbejde med Grønlands forhold til Danmark og deres muligheder for løsrivelse. Det var et meget interessant oplæg med mange nye perspektiver for rigsfællesskabets fremtid. Han var mindst lige så god, som jeg havde håbet på, da jeg bestilte foredraget og han afsluttede 2 dages kursus, som vi i foreningen var meget tilfredse med. Morten Ravns udtrædelse af foreningen har også betydet at jeg har skiftet job, idet jeg overtager hans klasser på Egedal Gymnasium, der er en af de skoler, der har oprettet geovidenskab. Det glæder jeg mig meget til, selvom det har været svært og vemodigt at sige farvel på Greve Gymnasium. Arbejdet med geovidenskab på NTS-centeret, jobskift og arbejdet som formand går heller ikke hånd i hånd med et normalt liv som familiefar, så derfor har jeg også besluttet at stoppe som formand. Jeg er dog helt tryg, idet Birgit Sandermann Justesen genindtræder som formand, så foreningen igen kan komme op i de omdrejninger den var i før jeg startede. I morgen skal jeg undervise om stormens hærgen dejligt at vi altid får serveret undervisningsforløb uden at gøre andet end at kigge ud, åbne avisen eller se nyhederne. Niels Vinther, afgående formand 3. november

5 Nyt fra fagkonsulenten Pingo under opbygning Svalbard Kære kolleger! Geovidenskab startede med syv hold i januar 2013, og nu bliver det spændende at se, hvor mange der starter i det nye år. Nogle af skolerne med geovidenskab beretter, at de ikke kan fortsætte i år to, mens andre nye skoler forventer at kunne starte i januar Støt op om faget ved toning af nv-forløb og ved kontakt og samarbejde med jeres lokale folkeskoler. Hent materiale om geovidenskab på eller på ntsnet.dk/geovidenskab Innovation: et af initiativerne netop nu er koncentreret om udvikling af innovation i fagene. En mini-arbejdsgruppe starter i december sammen med repræsentanter for gymnasiets og hfs øvrige fag på udvikling af innovation i naturgeografi/geografi. Resultatet bliver præsenteret ved to konferencer, der afholdes den 24. og 26. september 2014, med fokus på innovation i fagene. Det er tid for SRP og SSO. Sørg for at eleverne får arbejdet grundigt med de naturvidenskabelige kompetencer. Der skal være kant mellem fagene, og det er en god ide at sørge for at der indgår en geografisk relevant artikel eller et eksperiment, som eleven skal inddrage. Husk, at vi er i SRP forpligtede på at repræsentere de naturvidenskabelige fag og deres metoder! Lars Andersen Fagkonsulent, november

6 6

7 Faglige fora Nyt fra fagligt forum for geografi Fagligt forum er en slags tænketank og vi agerer sparringspartnere for fagkonsulenten. I fagligt forum sidder der en repræsentant for den faglige forening, en fra universiteterne, en rektor og en som fagkonsulenten har udpeget personligt. I fagligt forum diskuterer vi større ændringer indenfor faget fx hvordan vi forholder os til at Matematik på B kan sidestilles med et naturvidenskabeligt fag på B og vi har også drøftet geovidenskabs rolle i fremtidens geografiudbud. Der er møder et par gange om året ofte i forbindelse med en konference, hvor alle fag er repræsenteret. For den faglige forening sidder Niels Vinther. Niels Vinther Nyt fra fagligt forum for NV På det sidste møde i fagligt forum i NV havde vi 4 punkter på dagsorden. Tre af dem er temaer vi også kender fra vores andre fag i det vi i fagligt forum diskuterede hvordan NV kan bidrage i almen dannelse af vores elever, hvordan NV kan bidrage i toning af studieretninger og hvordan innovation kan tænkes ind i faget. I forhold til toning mener fagligt forum at faget NV har en dobbelt rolle mellem at skulle introducere alle elever til naturvidenskab og toning i forhold til studieretning. En dobbelt rolle som godt kan fastholdes. Elevernes innovative kompetencer ser fagligt forum gode muligheder for at faget NV kan bidrage til, særligt i forhold til at identificere spændende problemstillinger. Derudover ønsker fagligt forum hjælp af de faglige foreninger med at distribuerer gode NV forløb til kollegaerne. Ambitionen er at der til maj, på de faglige foreningers hjemmeside og evt. EMU en, skal være eksempler på gode forløb tilgængelige for alle. Helst tidsnok til at vi kan nå at inddrage det i planlægningen af det kommende skoleårs NV, men arbejdet med udviklingen af materialet er endnu ikke sat i gang. Jette Selvig Juel 7

8 Brug medlemskortet EXPERIMENTARIET medlemsfordel Med medlemskortet fra Geografilærerforeningen har du ret til gratis adgang på Experimentariet for dig selv. Undersøg Experimentariets muligheder i forhold til de emner, du arbejder med i naturgeografi og geografi. MedleMskort Navn: Periode: GeoGrafilærerforeninGen for gymnasiet og HF GeoGrafilærerforeninGen for gymnasiet og HF 8

9 SidSte chance for at opleve kloden er 22. januar 2014 (7. februar åbner experimentarium i nye omgivelser på christianshavn) Book allerede i dag på 9

10 Forsøg v/ Birgit Sandermann Justesen CHILL-FAKTOREN et vinter-relevant forsøg Teori Chill-faktoren defineres som den temperatur man reelt set føler, når der tages hensyn til såvel den temperaturen som til vindhastighedens afkølende effekt. Som det fremgår af nedenstående tabel kan Chill-faktoren have stor betydning for, hvor koldt det reelt set føles. Jo mere Wind Chill Factor Der opstår forfrysninger i løbet af få minutter! Der opstår forfrysninger i løbet af få minutter! det blæser jo større vil varmetabet fra kroppen være. Varmetabet øges således både, hvis det bliver koldere og ved større vindhastigheder. Formål At få indsigt i chill-faktorens betydning for hvorfor det til tider føles koldere, end den temperatur termometret umiddelbart viser. Vindhastighed (m/sek) Lufttemperatur (Celcius) , , , , , , , , Chill-faktoren blandingen af stærk kulde og meget vind kan være livsfarlig! 10

11 Indledning En kølig brise kan føles behageligt afkølende på en varm dag eller give dig kulderystninger på en kold dag. Fænomenet kaldes chill-faktoren. Chill-faktoren er den temperatur vi reelt føler, når der tages højde for såvel den aktuelle temperatur som vindens hastighed. I dette eksperiment opbygger vi en lille model, som skal vise effekten af vinden på temperaturen i en varm krop. Den ene temperaturføler måler temperaturen i lunkent vand, der repræsenterer kroppen, men den anden føler måler den aktuelle lufttemperatur. Hypotese Hvilken effekt har vindens hastighed på temperaturen og afkølingen? Materialer Computer Vernier interface LabQuest Bordventilator Stativ med klemmer Konisk kolbe 125 ml Et-hulsprop til kolben 2 temperaturfølere I del to er opstillingen den samme, men her skabes ved hjælp af en bordventilator vind, og dermed er det muligt at se vindens betydning for temperaturen i kroppen (kolben) 11

12 Forsøg (fortsat) Metode eller fremgangsmåde Del 1 uden vind 1 Sæt de to temperaturfølere til LabQuest 2 Stik forsigtigt den ene temperaturføler igennem gummiproppen. Fyld kolben med varmt vand 35ºC og sæt proppen i kolben. 3 Den anden temperaturføler sættes fast i stativet. Sørg for at de to følere er i samme højde 4 Start dataopsamlingen. Det ses at temperaturen for føler 1 først stiger lidt og derefter falder. Tryk START og begynd selve dataopsamlingen. Lad systemet stå i 5 minutter 5 Gem de indsamlede data. 6 Find min og max temperaturen og lav linær regression på graferne 7 Tag et print af graferne Del 2 med vind 8 Gentag forsøget idet du sørger for at vandet i kolben igen er 35ºC fra start (som i første del) 9 Sæt ventilatoren op ca. 1 m fra din opstilling 10 Tænd blæseren og opsaml data som før i 5 minutter 11 Find max og min temperaturerne og lav linær regression 12 Tag et print af graferne Resultater Skriv de målte værdier ind i nedenstående tabel Max. temperatur Min. temperatur Temperaturændring Del 1 Ingen vind Tegn grafer over de to måleserier Analyser graferne Del 2 Med vind Kolbe Åbent Kolbe Åbent Diskussion Diskuter chill-faktorens betydning især i arktiske egne og ørkenområder, som eksempelvis Sahara Konklusion 12

13 Geovidenskab på tur i Norge Geovidenskabselever laver klimamålinger på vej mod Gaustatoppen i Norge Sikke en udsigt udbryder en elev, da gruppen er kommet op på Kolsåstoppen lidt vest for Oslo efter en stejl opstigning. På den stejle opstigning har geovidenskabseleverne fra Rosborg Gymnasium og Silkeborg Gymnasium, kigget på de forskellige lag, der danner dette bjerg. Toppen udgøres af rombeporfyr, der kun findes her i Osloområdet, men som også kan findes som ledeblokke i Danmark. Turen til Osloområdet er et led i strategien for at fremme undervisningen i geovidenskab og udbrede kendskabet til faget. På fossiljagten i Slemmestad vest for Olso senere på dagen finder Nikolaj et fossil, som han sammen med Christian Skipper fra Rosborg Gymnasium bestemmer til at være en næsten 500 millioner år gammel trilobit. Nikolaj er en af de geovidenskabselever der er med i Norge for at studere geovidenskabelige emner, som geologi, vandkraft og klima. Geovidenskab kombinerer fagene fysik og naturgeografi og som forberedelse til turen har eleverne arbejdet med datering 13

14 Geovidenskab på tur i Norge (fortsat) Der hakkes efter fossiler, Slemmestad, Norge af gamle bjergarter. På turen arbejder de med hvordan man kan bruge fossiler til at datere de forskellige geologiske lag de ser. Der er stor forskel på forståelsen når man læser om et emne og når man ser i virkeligheden fortæller Philip Jakobsen, der underviser i geovidenskab på Silkeborg gymnasium. Philip tilføjer at på en ekskursion er der mulighed for både at tage en del af virkeligheden med ind i laboratoriet, men også at tage en del af laboratoriet ud i naturen og på den måde kombinere teori og praksis. Fossil af Trilobit, Slemmestad, Norge Elevernes begejstring ved at finde fossiler er åbenlys og underviserne har svært ved at få eleverne til at stoppe søgningen efter fossiler. De mange fossilfund skal bruges til at lave en oversigt over alderen på de forskellige lag eleverne har set på turen. 14

15 Fund af graptolitter, Slemmestad, Norge Introduktion til brug af klimamåler, mens Rune fra NTS-centeret filmer Efter flere stop med fokus på observationer, analyser og tolkninger af geologiske aflejringer, gik turen til et vandkraftværk. Her blev eleverne vist rundt til de forskellige dele af vandkraftværket blandt andet turbinerne, der fik vand fra en sø 820 m længere oppe i fjeldet. Vandet fossede ned til turbinerne med 500 km/t og producerede elektricitet til over mennesker. Eleverne var meget spørgelystne og fik engagerede svar om de tekniske løsninger og tilpasninger. Den store spørgelyst var ikke noget rundviseren var vant til og han var næsten ikke til at stoppe igen. Det var meget tydeligt at eleverne havde lært meget om geovidenskab siden de startede i januar. Turen videre går op over det norske højfjeld og her målte eleverne temperaturen i forhold til højden over havet. I teorien burde temperaturen falde med 1 C per 100 m, men elevernes målinger passede ikke helt med teorien. Fysiklærer Irvin 15

16 Geovidenskab på tur i Norge (fortsat) De fundne fossiler nærstuderes Alle fotos i artiklen er taget af Niels Vinther S. Svensson fortæller at det er vigtigt at eleverne kan se, at data ikke altid stemmer med teoribogen og siger, at det er i sådanne situationer at de to fag, naturgeografi og fysik, kan supplere hinanden med forklaringer og løsninger på de problemstillinger man hele tiden støder ind i. Det vigtige i geovidenskab er netop at kombinere målinger med observationer i naturen, for at få en bedre forståelse af de komplicerede sammenhænge. Når vi kommer hjem fra turen skal vi bruge en del tid på, at behandle de data vi har indsamlet og skrive opgaver om dem og derfor vil turen udgøre en stor del af undervisningen i dette efterår, siger Philip Jakobsen. Ud over de mange spændende faglige ting turen har budt på, så havde eleverne også en god tur rent socialt og hyggede sig både sammen og på tværs af skolerne. Det gør jo ikke noget at man har det sjovt, mens man lærer noget siger Lars Merring-Mikkelsen fra Silkeborg gymnasium. Dele af artiklen er bragt i NTS-nyhedsbrev, september

17 kursus Felt- og laboratoriearbejde workshop i geovidenskab og naturgeografi 9. april 2014 Kursusudbydere Geografilærerforeningen og Fysiklærerforeningen Formål At afprøve apps, avanceret vind- og turbulensmåleudstyr, QGIS, og andre nye felt-og laboratoriemuligheder. Stikord: Anvendelighed af råstofkundskab i byggesektoren, hjord som rensesystem, sonic en i undervisningen, At bruge LabQuest i felten, bjergarter og fluorescens, strålingsbalancen. At arbejde med den integrerede tværfaglighed i geovidenskab ifm felt- og laboratoriearbejde. Målgruppe Undervisere i geovidenskab, naturgeografi og fysik Undervisere Fastlægges endeligt senere følg med på Emu en Tid og sted 9. april 2014 kl til Sted: udmeldes via annoncer i hhv. LMFK-bladet og GeoNyt Pris 800,- kr. Tilmelding Senest 1. april 2014 på Oplys venligst navn, skole og fag Arbejdsform Oplæg, prøvetagning i felten, laboratoriearbejde hands-on 17

18 INDTRYK FRA Kemi for geografer udvikling af et kursus i kemi målerettet undervisere i geografi og naturgeografi Projektets formål At udvikle et opdateringskursus i kemi for naturgeografer. Kurset tager afsæt i emner, hvor kendskab til kemi styrker og kvalificerer undervisningen i emner som jordbund, mineralogi, råstofgeologi og klima. Efterfølgende vil materialet blive gjort tilgængeligt på og eventuelt som et temanummer af GeoNyt. De medvirkende i projektet Geografilærerforeningen ved Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Sara Mac Dalland, Sankt Annæ Gymnasium Helen Clausen, Nærum Gymnasium Jens Korsbæk, Københavns VUC Vibeke Marquardsen, Sorø Akademi Praktisk tilrettelæggelse Der har været afholdt 3 arbejdsmøder og løbende ført en del korrespondance via mail. Det var intentionen med kurset at tiltrække undervisere i såvel naturgeografi, geografi, geovidenskab A, nf og nv. Kurset tog udgangspunkt i temaer som: C-kredsløbet: CO 2 -debatten, opbevaring af CO 2 ; S-kredsløbet: syreregn og anden forurening og atmosfærekemi; Mineraler og jordbundskemi; Vulkanudbrud herunder dannelse af sjældne mineraler i hydrotermale gange. 18

19 Der blev fundet artikler og andet materiale til kursisterne samt udviklet forsøgsvejledninger. På kurset bliver der forskellige oplæg og ikke mindst vil der blive arbejdet med forskellige småforsøg i laboratoriet, som kan illustrere den teoretiske kemi. Det pågældende kursus blev meldt ud både via GL-E og i GeoNyt: Resultat af projektet Tilmeldingen til kurset var rimelig overvældende og kurset gennemførtes med 23 kursister og med arbejdsgruppen som henholdsvis oplægsholdere og undervisere. Desuden var der oplæg af to udefra kommende eksperter. Fremadrettet Op til kursusstart indløb der stadig flere tilmeldinger. De pågældende fik dog afslag, da den lejede laboratoriekapacitet ikke rakte. På den baggrund vil kurset sandsynligvis blive udbudt endnu en gang! En ide er at samle et lille hæfte med temaet Kemi for geografer inspirationsmateriale et hæfte, som vil komme til at ligge online på bl.a. til gratis download. 9. november 2013 Birgit Sandermann Justesen Mon man kan stole på CO 2 -målingen? 19

20 Google Earth opdateret vejledning Opdatering til øvelsesvejledning om tværprofiler i GoogleEarth I GeoNyt nr. 78 er der en vejledning til, hvordan man laver tværprofiler både over og under havoverfladen i GoogleEarth. I den nyere udgave af GoogleEarth er der dog indført nogle ændringer, der gør at det er blevet lidt mere besværligt at få vist flotte tværprofiler. Men det kan stadig lade sig gøre, hvis man følger denne vejledning. Selve tegningen af tværprofilet er uændret i forhold til vejledningen i GeoNyt nr. 78: Vejledning: Åben Google Earth à zoom ind på det område du vil undersøge à indsæt sti ( ) højde (i boksen, der fremkommer) à fastgjort til havbunden/i forhold til havbunden à (træk boksen til side) tegn sti à OK à rediger à vis elevationsprofil. Nu fremkommer et tværprofil af det område du har markeret; både af havbunden og landjorden. Hvis man tegner et profil ved Sydamerikas kyst kommer det dog til at se således ud: 20

21 Få mere inspiration på Google Earth-kurset på regionalmødet i Region Syd 25. marts 2014 Det er altså et meget udetaljeret profil, der genereres. For at få flere detaljer er man nødt til at zoome ind til en øjenhøjde på ca. 100 km (øjenhøjden står i nedre højre hjørne af skærmen over profilet). Ved at trække i billedet langs med stregen og lade billedet opdatere undervejs, så fås et langt mere detaljeret tværprofil ligesom man fik i den tidligere version af Google- Earth. Jeg håber at denne korrektion vil hjælpe til at I igen vil benytte jer af dette stærke værktøj i GoogleEarth. Niels Vinther 21

22 NATURVIDENSKAB FOR FREMTIDEN BÆRE- DYGTIGHED I GYMNASIE- SKOLEN KONFERENCE MARTS 2014 PÅ VINGSTED HOTEL OG KONFERENCECENTER BIG BANG er Danmarks nye nationale konference og messe for alle, der underviser, udvikler eller forsker inden for naturvidenskabelige fag og matematik. På BIG BANG bliver du fagligt opdateret på naturvidenskab og læring og får konkret inspiration til at forny din undervisning. Tilmelding: bigbangkongferencen.dk/tilmelding. Pris: Kun 900 kr. for to dage med faglig inspiration. Forplejning inkluderet i prisen. Overnatning: Du kan booke overnatning på Vingsted eller på hotel i Vejle. Overnatning er ikke inkluderet i konferencegebyret. Program: Programmet for BIG BANG offentliggøres den 2. december En række stærke arrangører er igen i år gået sammen om at skabe en uforglemmelig konference og messe, hvor dit største problem bliver at vælge mellem de mange spændende programpunkter. Det er nu, du skal sikre dig en plads på BIG BANG. BIGBANGKONFERENCEN.DK FACEBOOK.COM/BIGBANGKONFERENCEN GYMNASIE- ELEVERS INNOVATIONS- KOMPETENCE GEOVIDENSKAB - ERFARINGER FRA ROSBORG GYMNASIUM LYDBØLGER OG MAGNETFELT GENNEMSKUER JORDEN #BBDK14 CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER 22

23 ro - Nordic Nordic ESERO ESERO kurs for nordiske lærere Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 ESA prosjekter og konkurranser Ressurser og aktiviteter Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske læ- Kostnader rere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. Nyhetsnotiser Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske lærere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, net- - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 tprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er - et Påmeldingsfrist: undervisningsopplegg 02. desember 2013 knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Kostnader Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Informasjon om ESERO kontoret finnes her (klikk). 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 2) Klimaforskning i polare landskap Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april Feltsamling: Longyearbyen, august Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 4) Verdensrom og klasserom - Andøya Det forventes at deltagere sprer kunnskap om - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 ro - Nordic kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april

24 - Nordic Nordic ESERO ESERO kurs for nordiske lærere 2) Klimaforskning i polare landskap Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april 2014 Feltsamling: Longyearbyen, Kostnader august 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding ESA prosjekter og konkurranser Ressurser og aktiviteter Nyhetsnotiser Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske lærere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte 2) Klimaforskning aktiviteter: i polare landskap 10. februar Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding - Påmeldingsfrist: 02. desember ) Verdensrom og klasserom - Andøya Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Informasjon om ESERO kontoret finnes her (klikk). 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april Feltsamling: Longyearbyen, august Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 4) Verdensrom og klasserom - Andøya Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Nordic - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 24 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Geo-Nyt 84. april 2015. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 84. april 2015. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 84 april 2015 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken 4 2830 Virum tlf. 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com Niels Vinther næstformand Lønstrupvej

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Geo-Nyt 81. april 2014. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 81. april 2014. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 81 april 2014 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken 4 2830 Virum tlf. 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com Niels Vinther næstformand Lønstrupvej

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Case pædagogik et FoU-projekt

Case pædagogik et FoU-projekt Case pædagogik et FoU-projekt Hvad er case pædagogik ECCO som case Forudsætninger Struktur og indhold Pointer og udfordringer SIP2 maj 2014 Palle Guldbrandsen Case pædagogik Et didaktisk værktøj som forhåbentligt

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere