Geo-Nyt 80. december Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 80. december 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 80 december 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

2 Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken Virum tlf Niels Vinther næstformand Lønstrupvej Vanløse tlf eller Dennis Noe kasserer Kabbelejevej Holstebro tlf Marie-Louise Søndberg Brudesøvej Egtved tlf Christian Skipper sekretær Irisvej Vejle tlf Dorte Nørregaard Madsen Rugmarksvej Nyborg tlf Jette Selvig Juel Egelundsvej Køge tlf Tine Marie Foldrup Gartnergade Nyborg tlf Rikke Harpøth suppleant Solskrænten 6, 2500 Valby Formand: Birgit Sandermann Justesen Næstformand: Niels Vinther Kasserer: Dennis Noe Sekretær: Christian Skipper DTU-kontakt: Niels Vinther Fagligt forum for geografi: Niels Vinther Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Christian Skipper Suppleant: Marie-Louise Søndberg Fagligt forum for nv: Jette Selvig Juel Kontakt til webmaster: Marie-Louise Søndberg Kontakt til regionerne: Dorte Nørregaard Madsen Geo-kurser / GeoCase: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til Geografforbundet: Birgit Sandermann Justesen, Niels Vinther Fagkonsulent: Lars Andersen Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K, tlf , Foreningens webside: Forsidefoto: Niels Vinther 2

3 Nyt fra formanden eller rettere nyt fra afgående formand Jættegryde, Sydfrankrig. Foto: Niels Vinther Det er en glæde at to nye skoler har oprettet geovidenskab, hvilket tyder på at det er et fag, der vinder frem og begynder at etablere sig på de danske gymnasieskoler både på stx og htx. Der er desuden stor forventning om at endnu flere skoler opretter faget efter jul. En af grundstenene i foreningens arbejde er at udbyde og gennemføre kurser, der dækker over hele fagets bredde. Kurserne skal styrke fagligheden og gøre den enkelte lærer i stand til at opfylde kravene i lærerplanen. Et af de kurser der er udbudt er Råstofkursus 1, der blev afholdt august på DTU. Der var godt 20 deltagere og en meget god stemning, samt et stort fagligt udbytte. Kurset er en forudsætning for at deltage i Råstofkursus 2, der finder sted i Grønland, så det er jo også lidt en gulerod til deltagerne. Mandag og tirsdag i uge 40 lagde Rosborg Gymnasium lokaler til årets generalforsamlingskursus, der, på trods af kursususikkerheden i forbindelse med OK13, havde 40 deltagere. De fik til en start en god faglig diskussion om faget og fagets identitet hvilket blev præsenteret af først fagkonsulent Lars Andersen og derefter Pernille Ehlers. Faget er bredt favnende og der var stor spørgelyst og engagement om hvordan fagets bredde kan håndteres i praksis og hvilke rammer der skal undervises indenfor. Geodetektiven, som blev omtalt i GeoNyt 78, blev præsenteret og alle deltagerne deltog aktivt i de mange øvelser og medfølgende skriveopgaver, der var koblet til øvelserne. Geodetektiven er egentlig mest en måde at strukturere komplekse emner på både for lærer og elever, men samtidig en øvelse i at bruge skriftlige øvelser/opgaver som en del af læringen. Arbejdet fra generalforsamlingskurset ligger på den ny EMU: dk/modul/naturgeografis-og-geografismetoder 3

4 Nyt fra formanden (fortsat) Nyt Nyt Selve generalforsamlingen bød ikke på de store overraskelser og ændringer, men det er glædeligt at Dennis Noe holder styr på økonomien og at der stor deltagelse i foreningens mange forskellige udviklingsprojekter og kurser. Der blev også valgt to nye medlemmer til bestyrelsen; Rikke Harpøth og Christian Skipper. Vi glæder os til samarbejdet med Rikke og Skipper, der allerede inden de trådte ind i foreningen, har bidraget med input i forskellige sammenhænge. Det eneste lidt ærlige der skete var at Morten Ravn desværre træder ud af foreningen, fordi han har fået arbejde på Statens Naturhistoriske Museum, hvor han skal fremme geofagene i gymnasiet - så vi glæder os til fortsat at samarbejde med ham, men det bliver desværre ikke i geografilærerforeningsregi. Tak til Morten for stor og altid munter deltagelse i foreningens arbejde. Også tak til Laust for at styre slagets gang så fik du din tak! Efter generalforsamlingen var der hyggelig middag, hvor snakkelysten og munterheden var stor man ved man er i godt selskab, når geograferne er samlet. Den efterfølgende formiddag bød på godt oplæg om IBSE ved Birgit Justesen og en ekskursion til Vejle Å ved Haraldskær en smuk og lærerig tur som Torbens Espersen stod for med stor fortællelyst. Da vi kom tilbage fra ekskursionen præsenterede Martin Breum sit seneste arbejde med Grønlands forhold til Danmark og deres muligheder for løsrivelse. Det var et meget interessant oplæg med mange nye perspektiver for rigsfællesskabets fremtid. Han var mindst lige så god, som jeg havde håbet på, da jeg bestilte foredraget og han afsluttede 2 dages kursus, som vi i foreningen var meget tilfredse med. Morten Ravns udtrædelse af foreningen har også betydet at jeg har skiftet job, idet jeg overtager hans klasser på Egedal Gymnasium, der er en af de skoler, der har oprettet geovidenskab. Det glæder jeg mig meget til, selvom det har været svært og vemodigt at sige farvel på Greve Gymnasium. Arbejdet med geovidenskab på NTS-centeret, jobskift og arbejdet som formand går heller ikke hånd i hånd med et normalt liv som familiefar, så derfor har jeg også besluttet at stoppe som formand. Jeg er dog helt tryg, idet Birgit Sandermann Justesen genindtræder som formand, så foreningen igen kan komme op i de omdrejninger den var i før jeg startede. I morgen skal jeg undervise om stormens hærgen dejligt at vi altid får serveret undervisningsforløb uden at gøre andet end at kigge ud, åbne avisen eller se nyhederne. Niels Vinther, afgående formand 3. november

5 Nyt fra fagkonsulenten Pingo under opbygning Svalbard Kære kolleger! Geovidenskab startede med syv hold i januar 2013, og nu bliver det spændende at se, hvor mange der starter i det nye år. Nogle af skolerne med geovidenskab beretter, at de ikke kan fortsætte i år to, mens andre nye skoler forventer at kunne starte i januar Støt op om faget ved toning af nv-forløb og ved kontakt og samarbejde med jeres lokale folkeskoler. Hent materiale om geovidenskab på eller på ntsnet.dk/geovidenskab Innovation: et af initiativerne netop nu er koncentreret om udvikling af innovation i fagene. En mini-arbejdsgruppe starter i december sammen med repræsentanter for gymnasiets og hfs øvrige fag på udvikling af innovation i naturgeografi/geografi. Resultatet bliver præsenteret ved to konferencer, der afholdes den 24. og 26. september 2014, med fokus på innovation i fagene. Det er tid for SRP og SSO. Sørg for at eleverne får arbejdet grundigt med de naturvidenskabelige kompetencer. Der skal være kant mellem fagene, og det er en god ide at sørge for at der indgår en geografisk relevant artikel eller et eksperiment, som eleven skal inddrage. Husk, at vi er i SRP forpligtede på at repræsentere de naturvidenskabelige fag og deres metoder! Lars Andersen Fagkonsulent, november

6 6

7 Faglige fora Nyt fra fagligt forum for geografi Fagligt forum er en slags tænketank og vi agerer sparringspartnere for fagkonsulenten. I fagligt forum sidder der en repræsentant for den faglige forening, en fra universiteterne, en rektor og en som fagkonsulenten har udpeget personligt. I fagligt forum diskuterer vi større ændringer indenfor faget fx hvordan vi forholder os til at Matematik på B kan sidestilles med et naturvidenskabeligt fag på B og vi har også drøftet geovidenskabs rolle i fremtidens geografiudbud. Der er møder et par gange om året ofte i forbindelse med en konference, hvor alle fag er repræsenteret. For den faglige forening sidder Niels Vinther. Niels Vinther Nyt fra fagligt forum for NV På det sidste møde i fagligt forum i NV havde vi 4 punkter på dagsorden. Tre af dem er temaer vi også kender fra vores andre fag i det vi i fagligt forum diskuterede hvordan NV kan bidrage i almen dannelse af vores elever, hvordan NV kan bidrage i toning af studieretninger og hvordan innovation kan tænkes ind i faget. I forhold til toning mener fagligt forum at faget NV har en dobbelt rolle mellem at skulle introducere alle elever til naturvidenskab og toning i forhold til studieretning. En dobbelt rolle som godt kan fastholdes. Elevernes innovative kompetencer ser fagligt forum gode muligheder for at faget NV kan bidrage til, særligt i forhold til at identificere spændende problemstillinger. Derudover ønsker fagligt forum hjælp af de faglige foreninger med at distribuerer gode NV forløb til kollegaerne. Ambitionen er at der til maj, på de faglige foreningers hjemmeside og evt. EMU en, skal være eksempler på gode forløb tilgængelige for alle. Helst tidsnok til at vi kan nå at inddrage det i planlægningen af det kommende skoleårs NV, men arbejdet med udviklingen af materialet er endnu ikke sat i gang. Jette Selvig Juel 7

8 Brug medlemskortet EXPERIMENTARIET medlemsfordel Med medlemskortet fra Geografilærerforeningen har du ret til gratis adgang på Experimentariet for dig selv. Undersøg Experimentariets muligheder i forhold til de emner, du arbejder med i naturgeografi og geografi. MedleMskort Navn: Periode: GeoGrafilærerforeninGen for gymnasiet og HF GeoGrafilærerforeninGen for gymnasiet og HF 8

9 SidSte chance for at opleve kloden er 22. januar 2014 (7. februar åbner experimentarium i nye omgivelser på christianshavn) Book allerede i dag på 9

10 Forsøg v/ Birgit Sandermann Justesen CHILL-FAKTOREN et vinter-relevant forsøg Teori Chill-faktoren defineres som den temperatur man reelt set føler, når der tages hensyn til såvel den temperaturen som til vindhastighedens afkølende effekt. Som det fremgår af nedenstående tabel kan Chill-faktoren have stor betydning for, hvor koldt det reelt set føles. Jo mere Wind Chill Factor Der opstår forfrysninger i løbet af få minutter! Der opstår forfrysninger i løbet af få minutter! det blæser jo større vil varmetabet fra kroppen være. Varmetabet øges således både, hvis det bliver koldere og ved større vindhastigheder. Formål At få indsigt i chill-faktorens betydning for hvorfor det til tider føles koldere, end den temperatur termometret umiddelbart viser. Vindhastighed (m/sek) Lufttemperatur (Celcius) , , , , , , , , Chill-faktoren blandingen af stærk kulde og meget vind kan være livsfarlig! 10

11 Indledning En kølig brise kan føles behageligt afkølende på en varm dag eller give dig kulderystninger på en kold dag. Fænomenet kaldes chill-faktoren. Chill-faktoren er den temperatur vi reelt føler, når der tages højde for såvel den aktuelle temperatur som vindens hastighed. I dette eksperiment opbygger vi en lille model, som skal vise effekten af vinden på temperaturen i en varm krop. Den ene temperaturføler måler temperaturen i lunkent vand, der repræsenterer kroppen, men den anden føler måler den aktuelle lufttemperatur. Hypotese Hvilken effekt har vindens hastighed på temperaturen og afkølingen? Materialer Computer Vernier interface LabQuest Bordventilator Stativ med klemmer Konisk kolbe 125 ml Et-hulsprop til kolben 2 temperaturfølere I del to er opstillingen den samme, men her skabes ved hjælp af en bordventilator vind, og dermed er det muligt at se vindens betydning for temperaturen i kroppen (kolben) 11

12 Forsøg (fortsat) Metode eller fremgangsmåde Del 1 uden vind 1 Sæt de to temperaturfølere til LabQuest 2 Stik forsigtigt den ene temperaturføler igennem gummiproppen. Fyld kolben med varmt vand 35ºC og sæt proppen i kolben. 3 Den anden temperaturføler sættes fast i stativet. Sørg for at de to følere er i samme højde 4 Start dataopsamlingen. Det ses at temperaturen for føler 1 først stiger lidt og derefter falder. Tryk START og begynd selve dataopsamlingen. Lad systemet stå i 5 minutter 5 Gem de indsamlede data. 6 Find min og max temperaturen og lav linær regression på graferne 7 Tag et print af graferne Del 2 med vind 8 Gentag forsøget idet du sørger for at vandet i kolben igen er 35ºC fra start (som i første del) 9 Sæt ventilatoren op ca. 1 m fra din opstilling 10 Tænd blæseren og opsaml data som før i 5 minutter 11 Find max og min temperaturerne og lav linær regression 12 Tag et print af graferne Resultater Skriv de målte værdier ind i nedenstående tabel Max. temperatur Min. temperatur Temperaturændring Del 1 Ingen vind Tegn grafer over de to måleserier Analyser graferne Del 2 Med vind Kolbe Åbent Kolbe Åbent Diskussion Diskuter chill-faktorens betydning især i arktiske egne og ørkenområder, som eksempelvis Sahara Konklusion 12

13 Geovidenskab på tur i Norge Geovidenskabselever laver klimamålinger på vej mod Gaustatoppen i Norge Sikke en udsigt udbryder en elev, da gruppen er kommet op på Kolsåstoppen lidt vest for Oslo efter en stejl opstigning. På den stejle opstigning har geovidenskabseleverne fra Rosborg Gymnasium og Silkeborg Gymnasium, kigget på de forskellige lag, der danner dette bjerg. Toppen udgøres af rombeporfyr, der kun findes her i Osloområdet, men som også kan findes som ledeblokke i Danmark. Turen til Osloområdet er et led i strategien for at fremme undervisningen i geovidenskab og udbrede kendskabet til faget. På fossiljagten i Slemmestad vest for Olso senere på dagen finder Nikolaj et fossil, som han sammen med Christian Skipper fra Rosborg Gymnasium bestemmer til at være en næsten 500 millioner år gammel trilobit. Nikolaj er en af de geovidenskabselever der er med i Norge for at studere geovidenskabelige emner, som geologi, vandkraft og klima. Geovidenskab kombinerer fagene fysik og naturgeografi og som forberedelse til turen har eleverne arbejdet med datering 13

14 Geovidenskab på tur i Norge (fortsat) Der hakkes efter fossiler, Slemmestad, Norge af gamle bjergarter. På turen arbejder de med hvordan man kan bruge fossiler til at datere de forskellige geologiske lag de ser. Der er stor forskel på forståelsen når man læser om et emne og når man ser i virkeligheden fortæller Philip Jakobsen, der underviser i geovidenskab på Silkeborg gymnasium. Philip tilføjer at på en ekskursion er der mulighed for både at tage en del af virkeligheden med ind i laboratoriet, men også at tage en del af laboratoriet ud i naturen og på den måde kombinere teori og praksis. Fossil af Trilobit, Slemmestad, Norge Elevernes begejstring ved at finde fossiler er åbenlys og underviserne har svært ved at få eleverne til at stoppe søgningen efter fossiler. De mange fossilfund skal bruges til at lave en oversigt over alderen på de forskellige lag eleverne har set på turen. 14

15 Fund af graptolitter, Slemmestad, Norge Introduktion til brug af klimamåler, mens Rune fra NTS-centeret filmer Efter flere stop med fokus på observationer, analyser og tolkninger af geologiske aflejringer, gik turen til et vandkraftværk. Her blev eleverne vist rundt til de forskellige dele af vandkraftværket blandt andet turbinerne, der fik vand fra en sø 820 m længere oppe i fjeldet. Vandet fossede ned til turbinerne med 500 km/t og producerede elektricitet til over mennesker. Eleverne var meget spørgelystne og fik engagerede svar om de tekniske løsninger og tilpasninger. Den store spørgelyst var ikke noget rundviseren var vant til og han var næsten ikke til at stoppe igen. Det var meget tydeligt at eleverne havde lært meget om geovidenskab siden de startede i januar. Turen videre går op over det norske højfjeld og her målte eleverne temperaturen i forhold til højden over havet. I teorien burde temperaturen falde med 1 C per 100 m, men elevernes målinger passede ikke helt med teorien. Fysiklærer Irvin 15

16 Geovidenskab på tur i Norge (fortsat) De fundne fossiler nærstuderes Alle fotos i artiklen er taget af Niels Vinther S. Svensson fortæller at det er vigtigt at eleverne kan se, at data ikke altid stemmer med teoribogen og siger, at det er i sådanne situationer at de to fag, naturgeografi og fysik, kan supplere hinanden med forklaringer og løsninger på de problemstillinger man hele tiden støder ind i. Det vigtige i geovidenskab er netop at kombinere målinger med observationer i naturen, for at få en bedre forståelse af de komplicerede sammenhænge. Når vi kommer hjem fra turen skal vi bruge en del tid på, at behandle de data vi har indsamlet og skrive opgaver om dem og derfor vil turen udgøre en stor del af undervisningen i dette efterår, siger Philip Jakobsen. Ud over de mange spændende faglige ting turen har budt på, så havde eleverne også en god tur rent socialt og hyggede sig både sammen og på tværs af skolerne. Det gør jo ikke noget at man har det sjovt, mens man lærer noget siger Lars Merring-Mikkelsen fra Silkeborg gymnasium. Dele af artiklen er bragt i NTS-nyhedsbrev, september

17 kursus Felt- og laboratoriearbejde workshop i geovidenskab og naturgeografi 9. april 2014 Kursusudbydere Geografilærerforeningen og Fysiklærerforeningen Formål At afprøve apps, avanceret vind- og turbulensmåleudstyr, QGIS, og andre nye felt-og laboratoriemuligheder. Stikord: Anvendelighed af råstofkundskab i byggesektoren, hjord som rensesystem, sonic en i undervisningen, At bruge LabQuest i felten, bjergarter og fluorescens, strålingsbalancen. At arbejde med den integrerede tværfaglighed i geovidenskab ifm felt- og laboratoriearbejde. Målgruppe Undervisere i geovidenskab, naturgeografi og fysik Undervisere Fastlægges endeligt senere følg med på Emu en Tid og sted 9. april 2014 kl til Sted: udmeldes via annoncer i hhv. LMFK-bladet og GeoNyt Pris 800,- kr. Tilmelding Senest 1. april 2014 på Oplys venligst navn, skole og fag Arbejdsform Oplæg, prøvetagning i felten, laboratoriearbejde hands-on 17

18 INDTRYK FRA Kemi for geografer udvikling af et kursus i kemi målerettet undervisere i geografi og naturgeografi Projektets formål At udvikle et opdateringskursus i kemi for naturgeografer. Kurset tager afsæt i emner, hvor kendskab til kemi styrker og kvalificerer undervisningen i emner som jordbund, mineralogi, råstofgeologi og klima. Efterfølgende vil materialet blive gjort tilgængeligt på og eventuelt som et temanummer af GeoNyt. De medvirkende i projektet Geografilærerforeningen ved Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Sara Mac Dalland, Sankt Annæ Gymnasium Helen Clausen, Nærum Gymnasium Jens Korsbæk, Københavns VUC Vibeke Marquardsen, Sorø Akademi Praktisk tilrettelæggelse Der har været afholdt 3 arbejdsmøder og løbende ført en del korrespondance via mail. Det var intentionen med kurset at tiltrække undervisere i såvel naturgeografi, geografi, geovidenskab A, nf og nv. Kurset tog udgangspunkt i temaer som: C-kredsløbet: CO 2 -debatten, opbevaring af CO 2 ; S-kredsløbet: syreregn og anden forurening og atmosfærekemi; Mineraler og jordbundskemi; Vulkanudbrud herunder dannelse af sjældne mineraler i hydrotermale gange. 18

19 Der blev fundet artikler og andet materiale til kursisterne samt udviklet forsøgsvejledninger. På kurset bliver der forskellige oplæg og ikke mindst vil der blive arbejdet med forskellige småforsøg i laboratoriet, som kan illustrere den teoretiske kemi. Det pågældende kursus blev meldt ud både via GL-E og i GeoNyt: Resultat af projektet Tilmeldingen til kurset var rimelig overvældende og kurset gennemførtes med 23 kursister og med arbejdsgruppen som henholdsvis oplægsholdere og undervisere. Desuden var der oplæg af to udefra kommende eksperter. Fremadrettet Op til kursusstart indløb der stadig flere tilmeldinger. De pågældende fik dog afslag, da den lejede laboratoriekapacitet ikke rakte. På den baggrund vil kurset sandsynligvis blive udbudt endnu en gang! En ide er at samle et lille hæfte med temaet Kemi for geografer inspirationsmateriale et hæfte, som vil komme til at ligge online på bl.a. til gratis download. 9. november 2013 Birgit Sandermann Justesen Mon man kan stole på CO 2 -målingen? 19

20 Google Earth opdateret vejledning Opdatering til øvelsesvejledning om tværprofiler i GoogleEarth I GeoNyt nr. 78 er der en vejledning til, hvordan man laver tværprofiler både over og under havoverfladen i GoogleEarth. I den nyere udgave af GoogleEarth er der dog indført nogle ændringer, der gør at det er blevet lidt mere besværligt at få vist flotte tværprofiler. Men det kan stadig lade sig gøre, hvis man følger denne vejledning. Selve tegningen af tværprofilet er uændret i forhold til vejledningen i GeoNyt nr. 78: Vejledning: Åben Google Earth à zoom ind på det område du vil undersøge à indsæt sti ( ) højde (i boksen, der fremkommer) à fastgjort til havbunden/i forhold til havbunden à (træk boksen til side) tegn sti à OK à rediger à vis elevationsprofil. Nu fremkommer et tværprofil af det område du har markeret; både af havbunden og landjorden. Hvis man tegner et profil ved Sydamerikas kyst kommer det dog til at se således ud: 20

21 Få mere inspiration på Google Earth-kurset på regionalmødet i Region Syd 25. marts 2014 Det er altså et meget udetaljeret profil, der genereres. For at få flere detaljer er man nødt til at zoome ind til en øjenhøjde på ca. 100 km (øjenhøjden står i nedre højre hjørne af skærmen over profilet). Ved at trække i billedet langs med stregen og lade billedet opdatere undervejs, så fås et langt mere detaljeret tværprofil ligesom man fik i den tidligere version af Google- Earth. Jeg håber at denne korrektion vil hjælpe til at I igen vil benytte jer af dette stærke værktøj i GoogleEarth. Niels Vinther 21

22 NATURVIDENSKAB FOR FREMTIDEN BÆRE- DYGTIGHED I GYMNASIE- SKOLEN KONFERENCE MARTS 2014 PÅ VINGSTED HOTEL OG KONFERENCECENTER BIG BANG er Danmarks nye nationale konference og messe for alle, der underviser, udvikler eller forsker inden for naturvidenskabelige fag og matematik. På BIG BANG bliver du fagligt opdateret på naturvidenskab og læring og får konkret inspiration til at forny din undervisning. Tilmelding: bigbangkongferencen.dk/tilmelding. Pris: Kun 900 kr. for to dage med faglig inspiration. Forplejning inkluderet i prisen. Overnatning: Du kan booke overnatning på Vingsted eller på hotel i Vejle. Overnatning er ikke inkluderet i konferencegebyret. Program: Programmet for BIG BANG offentliggøres den 2. december En række stærke arrangører er igen i år gået sammen om at skabe en uforglemmelig konference og messe, hvor dit største problem bliver at vælge mellem de mange spændende programpunkter. Det er nu, du skal sikre dig en plads på BIG BANG. BIGBANGKONFERENCEN.DK FACEBOOK.COM/BIGBANGKONFERENCEN GYMNASIE- ELEVERS INNOVATIONS- KOMPETENCE GEOVIDENSKAB - ERFARINGER FRA ROSBORG GYMNASIUM LYDBØLGER OG MAGNETFELT GENNEMSKUER JORDEN #BBDK14 CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER 22

23 ro - Nordic Nordic ESERO ESERO kurs for nordiske lærere Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 ESA prosjekter og konkurranser Ressurser og aktiviteter Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske læ- Kostnader rere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. Nyhetsnotiser Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske lærere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, net- - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 tprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er - et Påmeldingsfrist: undervisningsopplegg 02. desember 2013 knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Kostnader Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Informasjon om ESERO kontoret finnes her (klikk). 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 2) Klimaforskning i polare landskap Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april Feltsamling: Longyearbyen, august Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 4) Verdensrom og klasserom - Andøya Det forventes at deltagere sprer kunnskap om - Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 ro - Nordic kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april

24 - Nordic Nordic ESERO ESERO kurs for nordiske lærere 2) Klimaforskning i polare landskap Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april 2014 Feltsamling: Longyearbyen, Kostnader august 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding ESA prosjekter og konkurranser Ressurser og aktiviteter Nyhetsnotiser Videreutdanningskurs for nordiske lærere i 2014 Hvert av kursene i oversikten under gir 10 studiepoeng/ects. Det vil være plasser tilgjengelig ved hvert av kursene. Interesserte deltagere melder seg på kurset ved å registrere seg i påmeldingsskjemaet som er tilgjengelig for hvert kurs i oversikten under. Etter søknadsfristen vil det være en utvelgelse av nordiske lærere som får tilbud om plass på kurset. Utvalgte lærere vil deretter få informasjon om søknadsskjema som må registreres for å bli student ved Universitetet i Nordland. 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte 2) Klimaforskning aktiviteter: i polare landskap 10. februar Påmeldingsfrist: 02. desember 2013 Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding - Påmeldingsfrist: 02. desember ) Verdensrom og klasserom - Andøya Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding Innholdet i samtlige kurs knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert kurs. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert kurs. Det forventes at deltagere sprer kunnskap om kursinnhold/aktiviteter til 3-4 lærere ved egen skole. Oppholdsutgifter samt inntil 50% av reiseutgiftene for feltsamling dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Dersom behov så er det mulig å komme til feltsamlingen kvelden før oppstart. Dersom det er behov for ekstra overnatting ut over dette, så dekkes disse utgiftene av den enkelte kursdeltager. Det er semesteravgift som betales til Universitetet i Nordland (ca. NOK 850), men ingen kursavgift. For ytterligere informasjon ta kontakt med: Birgit Strømsholm, Nordic ESERO Manager, Informasjon om ESERO kontoret finnes her (klikk). 1) Geologi i skolen Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi og geofag, enten i grunnskolen eller videregående skole - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: Sjælland, Danmark, mai Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 6. oktober 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen Påmeldingsfrist: 16. desember 2013 Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar 2014 Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april 2014 Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, geografi eller geofag eller naturfag i grunnskolen eller videregående skole - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 07. april Feltsamling: Longyearbyen, august Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 07. november 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 3) Verdensrom og klasserom - København Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Planetariet, København, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 4) Verdensrom og klasserom - Andøya Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Nordic - Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Andøya Rakettskytefelt, mars Innleveringsfrist hjemmeeksamen: 16. juni 2014 Klikk her for informasjon om kurset samt for påmelding 24 5) Verdensrom og klasserom - Luleå Målgruppe: Lærere som underviser i naturfag i grunnskolen - Påmeldingsfrist: 02. desember Oppstart nettbaserte aktiviteter: 10. februar Feltsamling: 4 dager ved Teknikens Hus, Luleå, april 2014

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

NTS-centerets årsberetning

NTS-centerets årsberetning ÅRSBERETNING 2013 NTS-centerets årsberetning 2013 blev året, hvor NTS-centeret for alvor skulle se sig tilbage for at kunne se frem. Centeret blev evalueret og fik sin karakter. Vi blev både vurderet bestået

Læs mere

Geo-Nyt 79. september 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 79. september 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 79 september 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 67 August 2009 Geo-Nyt 67, august 2009-1 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 67, august 2009-2 Anders Teglgaard Kjær kasserer Højslevgårdsvej 5, 7840 Højslev tlf. 97 52 35 99 tk@skivegym.dk

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-1 Geo-Nyt 59 december 2004 Gullfoss, foto: Karsten Duus Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-2 Jens Korsbæk Jensen kasserer Acaciavej 5, 1867

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2014

Biofag. Nr.4 september 2014 Biofag Nr.4 september 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Udviklingsprojekter 2014/2015

Udviklingsprojekter 2014/2015 Udviklingsprojekter 2014/2015 I skoleåret 2014-2015 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Innovation

Læs mere

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Talentudvikling Samfundsvidenskab og matematik på stx, hhx og htx. 15-09-2011 UVM hjklzxcvbnmrtyuiopasdfg- 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Definition

Læs mere

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 185: 15.02.2012 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN. og fem andre historier om den første gang

Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN. og fem andre historier om den første gang Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN og fem andre historier om den første gang 13990 NYHED Spansk Temalæsning på A- og B-niveau Retratos

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere