Aarhus Rideklub. 1. Dagsordenen blev godkendt. 2. Referat fra sidste møde blev godkendt. 3. Konstituering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Rideklub. 1. Dagsordenen blev godkendt. 2. Referat fra sidste møde blev godkendt. 3. Konstituering:"

Transkript

1 Aarhus Rideklub Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. marts 2015 Tilstede: Anette Fritsche, Annette Asmus, Pia Munk, Maja Lindvig, John Sproegel, Anne Krogh Larsen, Signe Hansen, Birgitte Wulff 1. Dagsordenen blev godkendt 2. Referat fra sidste møde blev godkendt 3. Konstituering: Formand: Anette F. blev genvalgt som formand Næstformand: Maja blev genvalgt Kasserer: John blev valgt Øvrige opgaver: Sekretær / redaktør af Facebook / Webmaster plus referent: Birgitte Bindeled / kontakt til rideskole: Annette A. Sikkerhed: Daglig leder / Signe Hansen Personaleansvarlig: Daglig leder / Signe Hansen Distriktsrepræsentant: Anne Krogh Larsen Repræsentant i DAV Driftsselskabet Vilhelmsborg: Maja 4. Mødestruktur / holdninger mv. John ønsker, at der skal strammes op på mødestrukturen. Bestyrelsesmedlemmer skal møde til tiden, og vi skal holde os til dagsordenen. John skriver fremover dagsorden og er ordstyrer på møderne. Har han ikke modtaget punkter til dagsorden inden mødet, vil de ikke blive drøftet. 5. Nyt fra formanden: Anette har hjulpet til i forbindelse med, at der har været DV-hingste til 10- dages test, og det var en kæmpe oplevelse. Hun udtrykte stor ros til personalet. 6. Økonomi: A. Budget: John gennemgik budget for 2015, og bestyrelsen vil have øget fokus på, hvor der kan spares, og hvor der kan tjenes flere penge. Herunder bl.a. på undervisning. Enkelte poster skal udspecificeres, og Lene og Jannie O. vil blive bedt om at komme med input til uspecificerede staldudgifter og forventede indtægter på stævner. Budgettet vil fortsat fremover blive fremlagt ved bestyrelsesmøderne. B. Reservation stigning: Bestyrelsen drøftede, om prisen på reservation skal stige til kr. per måned, men det blev besluttet, at niveauet er passende, og prisen forbliver uændret

2 C: Sommertilbud hest i ridning: Bestyrelsen drøftede, om der skal laves et særligt tilbud om ridning i heste i sommermånederne, og Signe udarbejder et forslag. Det er uklart, om det kan betale sig. D: Boksleje pony + lille boks: Det blev drøftet, om der skal være forskel på leje af boks afhængig af størrelse. Forslaget blev ikke vedtaget. E: Spåner. Det blev drøftet, om det kan betale sig at købe et helt lastbilvognlæs ad gangen. Signe undersøger fragtprisen. F: PBS/kortbetaling rideskolemøde: Det har tidligere været diskuteret, om det kan betale sig at indføre kortbetaling i rideskolen. Annette A. oplyste, at dette ikke er tilfældet. G: SKAT: Det skal undersøges, om ansættelseskontrakter, tlf., boligudgifter mm. er i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. John er på sagen. I: Stævner kasseapparater, kassebeholdning optælling, SWIPP: John har købt en telefon og oprettet en SWIPP-konto til brug ved f.eks. stævner. J: EL - Pia undersøger, om det kan betale sig at skifte el-selskab. Punkt 7. Vandforbrug og opsætning af bimåler: Der har i flere år verseret en sag om betaling af vand til Vilhelmsborg. Den sag skal nu afsluttes, og Anne Krogh og Anette F. er ansvarlige. Anette kontakter Casper Cassøe og udarbejder herefter sammen med Anne et løsningsforslag. Punkt 8. Stalden: A: Stalden er fyldt op, og der er ingen ledige bokse. Undervisningen går lidt sløvt, især for Hans Jørgen og Signe. Tanja har fået hjernerystelse og forstuvet sit haleben men forventes at starte igen i uge 12. B: Teoriaften i rideskolen: Signe har afholdt teoriaften i rideskolen, og det var en stor succes. Det kostede 200 kr. per næse, og rytterne havde mulighed for efterfølgende at købe enetime. C: Aktivitetsudvalg: Bestyrelsen besluttede at nedsætte et aktivitetsudvalg, og det består af Birgitte, Signe, Anne, Pia. Ambitionen er at afholde kursus mm. for både dressur- og springryttere. Indkomne forslag fra klubbens medlemmer meget velkomne. 9. Staldmøde: Der blev afholdt staldmøde onsdag den 18. marts, og der var stort fremmøde. Følgende blev drøftet. A. Sadelrum: Der brænder konstant lys i sadelrummet, og Pia undersøger, hvad det vil koste at opsætte en censor. Der skal generelt ryddes op! Bordet bliver smidt ud, og bestyrelsen henstiller til, at sadelrummet ikke bliver brugt som legeplads. Ryttere skal fremover opholde sig i rytterstuen i rød hal. B. Juniorudvalg: Der er / har været trivselsproblemer blandt de unge piger i stalden, og Birgitte foreslog, at vi nedsætter et juniorudvalg uden forældreindblanding. Juniorerne skal være ansvarlige for aktiviteter. Signe

3 bliver deres kontaktperson. Birgitte laver et opslag med opfordring til at melde sig. D. Dækkenholdere: Der mangler dækkenholdere, og bestyrelsen ønsker på sigt at undersøge, hvordan vi skaber mere plads i rummet. E. Rotter: Der er fundet rottelort i foderet. Signe undersøger muligheden for beholder som er rotte-sikret. F. Næste staldmøde: Der bliver holdt nyt staldmøde onsdag den 3. juni kl med fælles spisning. Annette og Birgitte laver mad. Inden staldmødet skal der udsendes en dagsorden forslag skal sendes til Birgitte. G. Varmtvandsbeholder: Vi bruger for meget varmt vand, og bestyrelsen henstiller til, at ryttere vasker hesteben i koldt vand. En løsning kan også være, at det varme vand bliver fastsat til en bestemt temperatur. Det har tidligere været drøftet, om vi skal opsætte en varmtvandsbeholder. Anette F. indhenter tilbud. H. Slanger: Vandslanger i vandspiltovet er utætte. John fortalte, at Kolding Rideklub har indført et nyt forbedret system i deres stald, og Signe undersøger, hvad det går ud på, og om det kan betale sig at skifte slanger. I. Ud/indlukning af heste: Bestyrelsen besluttede, at det ikke længere er tilladt for en person at trække 2 TO - heste ud/ind ad sidedørene. Der har været skader på biler parkeret ved sidedørene, og det er derfor også forbudt at sætte en hest fra sig på gårdspladsen, mens man lukker en anden hest ind. Fremover skal de store døre i gavlene benyttes, og Signe beder derfor personalet om at flytte den store halmvogn, som blokerer udgangen. Birgitte taler med Mejeriet om, at deres gæster ikke må holde foran dørene ind til stalden. J. Oprydning / feje /klatter: Stalden roder, og Anette F. laver en ny folder om staldregler. Anne køber nyt fejeudstyr. K. Alternativ undervisning: Det er ikke tilladt at undervise eller modtage undervisning af andre pensionærer. Undervisning må kun udføres og modtages af Signe Hansen, Hans Jørgen Nørgaard, Johnny Hansen og beridereleverne. Punkt 10. Stævner: Næste stævne er den 28. marts. Rikke, Anne og Maja er ansvarlige. Der er foreløbig 75 startende. Der mangler folk til at bage kage og stå i kagebod foreløbig har kun Pia meldt sig. Hvis stævnet bliver en succes, bliver der lavet et nyt til sommer. I forbindelse med distriktsstævne i maj udvikler Anette og Maja et forslag til, hvordan man kan sælge madbilletter til rytterne. Punkt 11. Rideskolen: Orientering ved Annette A.: Der er en øget tilgang af elevryttere, og åbenthus arrangement var så en stor succes, at det snarest vil blive gentaget. Kommende arrangementer skal fremgå af hjemmesiden. Annette fortalte, at der har været afholdt flere gode møder i rideklubben, og at undervisningsplanerne fungerer.

4 A. Certificering: Birgitte foreslog, at klubben får certificeringer fra Dansk Ride Forbund, og Annette undersøger, hvad det kræver. B. Kompensation: Klubben kan ikke tilbyde elevundervisning i december pga. Danish Derbys stævner, og Signe kontakter derfor Casper Cassøe med henblik på kompensation. Punkt 12. Springning: Der er nu opsat springmateriel mandag torsdag, men det er ikke tilladt at springe på banerne (gælder såvel inde som ude), med mindre det er i forbindelse med undervisning hos Johnny Hansen, Signe Hansen eller beridereleverne. Punkt 13. Ridning med høretelefoner: Det er forbudt at ride med musik i ørerne, da det er for farligt. Det er dog tilladt at ride med ÈN øreprop. Bestyrelsen mener, at rygning sender et forkert signal overfor børn, der dyrker sport og arbejder med levende dyr, og bestyrelsen har derfor besluttet, at rygning i Aarhus Rideklub fremover er forbudt. Det gælder såvel til hest som ikke-til-hest. Bestyrelsen følger dermed den almindelige rygelovgivning om, at rygning er forbudt på offentlige arbejdspladser. Punkt 14. Hjemmesiden: Annette A. Opfordrer til, at klubbens regler bliver samlet et sted på hjemmesiden. Birgitte er på opgaven, når hun får passwords mm. fra Sanne. Punkt 15. Erstatningssag: En deltager ved Aarhus Mesterskaberne har anlagt en erstatningssag, fordi hun væltede med sin hest på opvarmningsbanen. Hesten måtte efterfølgende behandles. Birgitte kontakter DRF og Tryg, Signe kontakter Casper Cassøe og Carsten Lorentzen med henblik på at afklare, hvem der er ansvarlig. Punkt 16. Tavshedserklæring: Alle medlemmer af bestyrelsen underskrev en tavshedserklæring, og det er dermed ikke tilladt at referere drøftelserne fra bestyrelsesmøderne, med mindre det er aftalt. Tavshedspligten gælder også, selvom et medlem træder ud af bestyrelsen. Overtrædelse vil medføre eksklusion. Punkt 17. Opfølgning fra sidst: A. Vandrør: Dawid har fastgjort vandrør med strips. B. Tagrender: Tagrender skal repareres. Signe taler med Casper. C. APV / MTU: Signe taler med Lene om kommende og gennemførte undersøgelser. Punkt 18. Underskrivning af diverse aftaler: Anette F. skrev under på en række dokumenter. Punkt 19. Rengøring: bestyrelsen besluttede, at den 1. i hver måned skal pensionærerne gøre rent under egne skabe.

5 Punkt 20. Arbejdsdag: Der bliver holdt fælles arbejdsdag søndag den 19. april kl Hvis man kan ikke deltage, får man en opgave, man skal udføre. Punkt 21. Næste møde: Onsdag den 29. April kl Eventuelt: 1. John (suppleant) har udtrykt ønske om at deltage i bestyrelsesmøderne. Dette blev imødekommet, fordi det er en fordel, at suppleanten har indsigt i bestyrelsens arbejde, hvis han skal træde i stedet for et andet medlem. Suppleanter er derfor velkommen men har ikke stemmerret og skal ligeledes underskrive en tavshedserklæring. 2. Pia oplyste, at Kronborg Sadelmageri også har givet sponsorgaver til vinderne af ranglisten, og disse vil blive eftersendt. Tak til Kronborg Sadelmageri. 3. Anette F. oplyste, at Dansk Ride Forbund har forkerte kontaktoplysninger til klubben. Anette F. søger for, at det bliver rettet. 4. Der skal laves en plan for nedvaskning af staldene til sommer, og Anette F. og Anne indhenter et tilbud fra et professionelt firma, (herunder også om det er bedre at dampe stalden), da personalet har svært ved at få tid til både at vaske og kalke det vil ifølge Signe tage minimum 1 måned midt i ferieperioden. Tak for god ro og orden Aarhus den 21. marts 2015 Birgitte Wulff

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012 1. Valg af dirigent Efter sidste års succes blev Anne Mette Binder atter valgt som dirigent. Anne Mette bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Tid og sted: den 08. april hos Olaf på Fjordgaarden.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent.

Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Referat af Generalforsamling o. 18. marts 2013. Ordrupdal Rideklub. l. Valg af dirigent og referent Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Jacob konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB EVALUERING EFTER 1 ÅR Indholdsfortegnelse Bestyrelsen 2013/2014 & 2014/2015 Succes sportsligt Succes socialt Kommunikation Medlemstal, rideskolehold og belægning Heste-bestanden

Læs mere

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub K L U B B L A D E T Medlemsblad for Kongelundens Rideklub Nr. 2 MARTS-APRIL 2007 T E L E F O N L I S T E 2 0 0 7 KONGELUNDENS RIDEKLUB (KRK) TØMMERUPVEJ 276 2791 DRAGØR Sekretariatet: 32 53 46 40 Cafeteriet:

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Rideforbund, DRF www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub. Holmegården er hjemsted for Holmegårdens Rideklub, som er en forening under

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 27/1 2013 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere