Borgernes høringssvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes høringssvar"

Transkript

1 Endelig udgave Borgernes høringssvar Fremtidens Sygehuse Borgertopmøde 1. september 2007 Vejle Centret - Idrættens Hus

2 Forord Lørdag d. 1. september blev der skrevet et lille stykke historie her i Region Syddanmark. Der afholdt regionen sit første borgertopmøde med deltagelse af 280 borgere og 39 politikere. Der blev snakket og lyttet og diskuteret Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark. Både politikere og borgere lærte noget den dag. Mange blev lidt klogere, og nogle ændrede helt deres opfattelse af, hvordan vi skal planlægge sygehusvæsenet i fremtiden. Jeg syntes, det var en rigtig god dag, og jeg er rigtig glade for responsen fra både borgere og kollegaer i regionsrådet. Afholdelse af borgertopmøder er et led i regionsrådets bestræbelser på at arbejde med åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Denne endelige udgave af Borgernes høringssvar er det konkrete resultat af dagens arbejde, og den bliver et bidrag til det materiale, som politikere og embedsmænd arbejder med i planlægningen af den nye sygehusstruktur i regionen. Carl Holst Formand for regionsrådet 1

3 2

4 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse... 3 Fakta om borgertopmødet... 4 Borgertopmøde Program... 6 Deltagerliste... 8 Statistik Bordfordeling Oplæg Budskaber fra første debatrunde Hvad er et sygehus i verdensklasse? Budskaber fra anden debatrunde Hvordan får vi et sygehus i verdensklasse? Postkort Evaluering

5 Fakta om borgertopmødet Hvorfor afholdt Region Syddanmark et borgertopmøde? Regionsrådet i Region Syddanmark tog i foråret initiativ til at afholde dette borgertopmøde det første af sin slags i Danmark for at høre synspunkter fra regionens borgere som bidrag til politikernes arbejde med at planlægge regionens fremtidige sygehusstruktur. Borgertopmødet blev afholdt som led i den offentlige høringsperiode, hvor 10 forskellige modeller til en ny struktur blev fremlagt. Rekruttering af deltagere På borgertopmødet deltog 280 borgere fra hele Region Syddanmark. Deltagerne blev fundet ved at udsende en personlig invitation til et stort antal borgere fundet ved lodtrækning fra regionens 22 kommuner i alderen år. Indenrigsministeriets Cpr-kontor stod for den tilfældige udvælgelse af invitationspersoner. Denne måde at rekruttere på, gjorde at man nåede meget bredt ud og f.eks. fik fat i borgere, der ellers ikke ville have reageret på f.eks. en avisannonce. På den måde blev deltagerne på topmødet et regulært udtryk for regionens samlede befolkning. Forløbet på topmødet Ved ankomst fik hver deltager udleveret en mappe med en guide for dagen og en opdateret deltagerliste samt et navneskilt med bordnummer på. Forud for dagen havde deltagerne modtaget forskelligt oplysningsmateriale, sådan at de havde mulighed for at få en ordentlig baggrundsviden om dette komplekse emne. Arrangementet foregik i Idrættens Hus Vejle Centret, hvor deltagerne sad ved runde borde a otte borgere, en bordformand og en referent. Bordplanen blev lavet med den hensigt at blande deltagerne på kryds og tværs af alder, køn og bopæl. Posten som bordformand bestred politikere og suppleanter fra Region Syddanmark og som referent sad personale fra forvaltningen. Deltagernes arbejde indsamledes løbende hele dagen i et katalog Borgernes Høringssvar, der blev givet videre til politikerne som bidrag til deres beslutningsproces. Ved afslutningen af dagen fik deltagerne en første udgave af denne rapport med sig hjem. Borgerne havde hovedrollen denne dag. Bordformand og referent deltog ikke i bordets dialog, men sad med for at hjælpe bordet i dets arbejde, sikre at alle kom til orde og skrive bordets synspunkter og forslag ned, så det kan komme ind i kataloget fra topmødet. Oplæg af fagfolk Hver af topmødets to debatrunder indledtes af to oplægsholdere, hvorefter topmødets ordstyrer, journalist Trine Sick, udspurgte dem om deres pointer og argumenter. Af hensyn til den særlige topmøde-form havde deltagerne ved bordene denne dag ikke selv mulighed for at stille spørgsmål. Topmødets ordstyrer fungerede som en slags borgernes advokat, der på deltagernes vegne skulle søge at få udfoldet og forklaret det usagte, det uforståelige etc. Hun skulle pirke til oplægsholdernes autoritative skær, sådan at deres udsagn kom til at fremstå som meninger frem for som faktuelle sandheder alt sammen for at lade borgerne få mulighed for at formulere deres egne holdninger til emnet. Dialog blandt borgerne ved borde Herefter gik dialogen i gang ved bordene og ordet var frit til i fællesskab at finde frem til hvilke budskaber, borgerne ville formulere til politikerne i regionsrådet. Ved at forestille sig at være beslutningstagere, ligesom politikerne, skulle deltagerne i første debatrunde prøve at besvare 4

6 spørgsmålet hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? I anden debatrunde om eftermiddagen handlede det om at finde frem til, hvad der skal til for at få et sygehusvæsen i verdensklasse i Region Syddanmark. En topmøde-guide Mette Seier Helms var dagen igennem deltagernes hjælper og den der undervejs fortalte om opgaverne. Det krævede ingen særlig viden at være med på topmødet, deltagerne blev guidet roligt igennem hele dagen. Efter hver runde gav tilfældigt udvalgte bordformænd et kort referat til hele salen af, hvad bordet havde fundet frem til. Afslutning på borgertopmødet Som afslutning på topmødet fik politikerne lov til igen at være politikere og kom i krydsild hos topmødets ordstyrer Trine Sick, der udspurgte politikerne om deres indtryk af deltagernes arbejde og hvad de særligt havde hæftet sig ved. Herefter var der en reception, hvor journalister fra TV, radio og aviser var inviteret. Region Syddanmark bød på en forfriskning til alle. Hele dagen igennem stod der en akutambulance og en lægebil udstillet i hallen for visuelt at demonstrere, hvad det præhospitale beredskab er for en størrelse. Den demonstration sluttede af med live at vise, hvad man gør ved henholdsvis et hjerteanfald og et brækket ben. 5

7 Region Syddanmark afholder et borgertopmøde om fremtidens sygehuse i regionen. Her får borgere fra regionens 22 kommuner mulighed for at give gode råd til regionens politikere om de fremlagte forslag til ændringer i den fremtidige akutbetjening af regionens borgere. Borgertopmødet afholdes som led i en offentlig høringsperiode frem til 3. september. Politikerne i regionsrådet træffer i december i år beslutning om fremtidens sygehuse i regionen. Borgertopmøde Program om Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Lørdag den 1. september 2007 kl Vejle Centret Idrættens Hus, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle Ankomst og indregistrering og morgenbrød Velkomst v/ Regionsrådet i Region Syddanmark Carl Holst (V), formand for regionsrådet Poul-Erik Svendsen (S), formand for Udvalget vedr. Tilrettelæggelse af Akutbetjeningen Introduktion til dagens program v/ topmøde-ordstyrer Trine Sick, TV-journalist og topmøde-guide Mette Seier Helms, proceskonsulent debatrunde: Hvad er et sygehusvæsen i verdensklasse? Korte oplæg til at indlede debatrunden: Lone de Neergaard, overlæge, chef for Enheden for Planlægning i Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet Kjeld Møller Pedersen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Oplægsholderne udspørges af journalist Trine Sick Opgave til borgerne: Hvad er kvalitet for borgere i regionen, når vi taler fremtidens sygehuse, og hvad er derfor særlig vigtigt for politikerne at tage med i deres overvejelser? Borgerne har dialog i grupper ved borde og formulerer bordets budskaber til politikerne. En politiker fra regionsrådet er neutral bordformand og ordstyrer. En referent skriver gruppens budskaber ind på pc. 6

8 Frokost Der vil være mulighed for at se både en lægebil og en ambulance i hallen Opsamling på 1. debatrunde debatrunde: Hvordan får vi et sygehusvæsen i verdensklasse? Korte oplæg til at indlede debatrunden: Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark Jes Søgaard, direktør, Dansk Sundhedsinstitut Oplægsholderne udspørges af journalist Trine Sick Opgave til borgerne: Hvilke konkrete idéer og forslag har regionens borgere til, hvad der kan gøres også udenfor sygehusvæsenet for at sikre et sygehusvæsen i verdensklasse her i Region Syddanmark? Et sygehusvæsen, borgerne kan føle sig trygge ved Opsamling på 2. debatrunde Indtryk fra dagen, stof til eftertanke? Politikere fra regionsrådet i krydsild hos journalist Trine Sick Tak for dagens indsats v/ Bent Poulsen (V), næstformand for Udvalget vedr. Tilrettelæggelse af Akutbetjeningen Reception Region Syddanmark byder på en forfriskning, alle er velkomne Indblik i akutbetjening i praksis en af regionens akut-ambulancer og en lægebil med al udstyr og mandskab vises frem i fuld aktion med eksempler på behandling på et skadested Offentliggørelse af Borgernes Høringssvar dagens arbejde samlet i et katalog udleveres til borgerne, til politikerne og til pressen og til andre interesserede. 7

9 Deltagerliste Tilmeldte borgere fra Region Syddanmark: Aase Jacobsen Sønderborg Kontorassistent Adrian Antonipillai Fredericia Senior Project Manager Aksel Tommy Meisner Sønderborg Uddannelsesbefalingsmand Alex Berthelsen Odense Plant Manager Alice Schmidt Esbjerg Socialpædagog Allan Hansen Odense Selvstændig Vognmand Allan Vallentin Asmussen Aabenraa Allan Villadsen Svendborg Læge Anders Larsen Billund Pensionist Anja Dagny Hansen Svendborg Tandplejer Ann-Gitte Schmidt Svendborg Klinisk underviser i ergoterapi Anne Ditlevsen Odense Børne-Familiekonsulent Anne Eline Marie Agerbo Tønder Pensionist Anne Elisabeth Maurel Madsen Vejle Ergoterapeut Anne Friis Bjørndal Esbjerg Pensioneret lærer Anne Grothkær Odense Skolesekretær Anne Mortensen Odense Selvstændig Annette Skov Møller Odense Børnehaveklasseleder Anni Dibbern Faaborg-Midtfyn Anni Friis Aabenraa Anny Henningsen Kolding Arne Erik Jensen Kerteminde Funktionær/ Selvst. erhverv Axel Svinth Junker Vejle Regnskabschef Benny Waldroop Esbjerg Selvstændig Lappeskrædder Bent Kaczmarek Haderslev Entrepriseleder Bente Lassen Aabenraa Økonomichef Bente Magdalene Jürgensen Aabenraa Bente Petersen Haderslev Kantine assistent Bente Stokbæk Haderslev Efterlønsmodtager Berit Schaldemose Odense Socialrådgiver Betina H. Thomsen Andersen Fanø Sygeplejerske Birgit Jensen Esbjerg Receptionist Birgit Nielsen Tønder Birgitte Dyrbye Jensen Vejle Pæd.adm. medarb. ungdomsskole Birte Pedersen Faaborg-Midtfyn Tidl. lægesekretær Birte Schmidt Odense Kinesiolog, zoneterapeut, ergoterapeut Birthe Henriksen Svendborg 8

10 Birthe Leerbæk Jørgensen Assens Førtidspensionist (uddannet advokatsekretær) Birthe Rask Svendborg Efterlønner/ sygeplejerske Birthe Wexel Esbjerg Pensioneret pædagog Bjarne Berdin Pedersen Haderslev Formand/Kasserer i en fagforening Bjarne Kops Odense Fuldmægtig Bodil Middelbo Vejle Organist Bodil Nørgaard Odense Ergoterapeut, gymnastikinstruktør og familieplejemor Bodil Thomsen Haderslev Pensioneret Bodil Thybæk Vejle Carl Marcussen Haderslev Skoventreprenør Carsten Pedersen Kolding Studerende Charlotte Moosdorf Middelfart Kontorchef i det offentlige Charlotte Poulsen Middelfart Radiograf Charlotte Wejs Hansen Sønderborg Hoteldirektør Christian Erichsen Sønderborg Læge, kommende pensionist Christian H. Madsen Tønder Christian Jørgensen Middelfart Oversygeplejerske Christina Matthiesen Ludvigsen Aabenraa Bogholder/økonomi Connie Spenner Odense Csaba Fajmer Vejle Pensionist Curt Lynggaard Vejle Folkepensionist (typograf) Dorit Brødsgaard Kolding Dorte Alnor Wandall Tønder Læge Dorthe Bork Odense Marketing Dorthe Bønning Møller Esbjerg E. Marie N. Erbe Faaborg-Midtfyn Ebba Helen Verner Fredericia Fodplejer/ pensionist Edit Vitus Kjær Fredericia Pensionist Edith Caroline Jessen Aabenraa Eilif Gejsing Vejle Elin Franck Kolding Praktiserende læge Elin Pedersen Billund Førtidspensionist Elise Hansen Faaborg-Midtfyn Husmoder, Sygdomsbehandler i Marinehjemmeværnet Ella Boel Selmer-Petersen Kolding Afdelingssygeplejerske Ellen Dannevang Assens Efterlønner Elna Villadsen Fredericia Efterlønsmodtager Else Matzon Kerteminde Sygehjælper Else Møller Tønder Elsebeth Lindegaard Odense Pensionist Elsebeth Lundsteen Ærø Førtidspensioneret lærer Erik Specht Fredericia Erik Toftgaard Odense Salgskonsulent Erik Østergaard Tønder Projektleder Erling Bendy Andersen Faaborg-Midtfyn 9

11 Erna Andersen Esbjerg Husmoder Erna Lüthje Knöpfli Sønderborg Økonom Ernst Maarup Esbjerg Efterlønsmodtager Esben Jensen Vejle Klargøringsmedarbejder Eva B. Nielsen Vejle Eva Matthiesen Schmidt Haderslev Områdeleder Finn D. Christensen Odense Selvstændig konsulent Finn Jensen Svendborg EDB-chef Finn Jørgensen Assens 3F\'er, Landmand Finn Lund Laursen Kolding Kontor & Administration Finn V. Petersen Langeland Maskinist/reparatør - Vestas Towers Flemming Alslev Svendborg Pensionist Frede Riisager Vejle Pensionist Gerda Christiansen Sønderborg Formand HK senior, pensionist Gert Ipsen Jensen Faaborg-Midtfyn Seniorkunderådgiver Gert Rasmussen Svendborg Pensionist Gitte Antiller Fredericia Gunner Jørgensen Nyborg Pensionist, tidl. funktionsleder DSB Gunner Nielsen Kolding Tilsynsførende og spedition Gunner Rasmussen Langeland Skibsfører Hanna Møller Middelfart Teknisk tegner Hanne Kjeldsen Vejle Fuldmægtig Hans Erik Pedersen Vejle Hans Jensen Vejle Efterlønner Harald M. Kristensen Sønderborg Heidi Charlotte Nielsen Nordfyn Pædagogstuderende Helene Wommelsdorff Aabenraa Helle Rasmussen Fredericia Miljøchef Henning Mortensen Esbjerg Efterløn Henriette Mathiasen Billund Laborant Ib Koldbæk Haderslev Semipensionist/tidl. prakt. læge Inge Alice Søgaard Hansen Svendborg Pædagog/omsorgsmedarbejder Inge Christensen Odense Campingforhandler Inge Thoudal Christensen Vejle Pensionist Ingelise Sønderby Esbjerg Inger Lauridsen Esbjerg Efterlønner Inger M. Bro Vejle Inger-Lise Olesen Kolding Kontorassistent Ingrid Albæk Faaborg-Midtfyn Ingrid Buelund Schmidt Aabenraa Efterlønner Ingrid Lambertsen Sønderborg Pensionist Jan Nielsen Fredericia Kranfører Jeanne Senger Sønderborg Dagplejer Jeannett Søndergaard Hansen Middelfart Sygeplejerske Jens Hebsgaard Ærø 10

12 Jens Møller Sørensen Odense Filialchef Danske Bank Jette Elisabeth Kristiansen Sønderborg Læge Jette Vibeke Damsgaard Madsen Vejen Lærer Jytte Drøgemøller Madsen Varde Jytte Hansen Vejle Kontorassistent/selvstændig Jytte Wille Esbjerg Flexjob som netværksopbygger Jørgen Burhøj Sønderborg Specialtandlæge Jørgen Jensen Nyborg Pelsdyravler Jørgen Kraft Andersen Nordfyn Jørgen Nielsen Aabenraa Automekaniker Jørgen Reinholdt Jensen Svendborg Efterlønsmodtager Jørn Carlsen Fredericia Pensionist Jørn Jensen Billund Portør Jørn Pedersen Svendborg Tømrermester Kaj Christensen Tønder Kaj Dahl Rasmussen Haderslev Kaj Nissen Sønderborg Specialarbejder Kaj Schnoor Vejle Direktør/pensionist Karen Magrethe Christensen Haderslev Assistent/sekretær Karen Marie Madsen Middelfart S.O.S.Hjælper Karen Rabølle Assens Efterlønner, tidligere lærer Karen Tanghus Nyborg Pensionist Karin Fisch-Thomsen Svendborg Lektor ved Handelsgymnasiet Karl Hansen Langeland Pens. skov- og landbrugsarbejder Karsten Petersen Sønderborg Karsten Truelsen Vejen Kasper Holtegaard Nielsen Odense Sælger Kasper Ladingkær Odense Projektkoordinator Keld Dissing Andersen Vejle Kenth Bendiksen Nordfyn Ketty Nørremark Billund Besøgsleder i DK Røde Kors Kim Pfeifer Sønderborg Kinne Møller Sørensen Sønderborg Ledende fysioterapeut Kirsten Andreasen Langeland Pensionist Kirsten L. Evers Middelfart Plejer Kirsten Lundsby Jensen Esbjerg Kirsten Nissen Vejen Serviceleder Kirsten Nissen Vejen Kirsten Topaz Vejle Sygeplejerske Knud Møller Vejle Driftsøkonom Knud Nordentoft Esbjerg Pensionist Knud-Hage Westermann Rasmussen Odense Vognmand Kristian Marinus Pedersen Assens Efterlønsmodtager Kristine Damgaard Jacobsen Kolding Kurt Frandsen Kolding Direktør Kurt Ladefoged Odense Folkepensionist Lars Hansen Odense Ingeniør Lars Jespersen Odense Pensionist Lars Mandrup Christophersen Odense Pensionist Lars Peter Hansen Sønderborg 11

13 Lars-Ole Christensen Odense Biolog (Off. admin.) Leif Hansen Odense Førtidspensionist Lene Johnsen Tønder Lene Thiemer Hedegaard Vejle Projektkoordinator/ SeniorService Lillian Heitmann Faaborg-Midtfyn Lilly Nielsen Langeland Efterlønner Linda Jenny Kristensen Nyborg Førtidspensionist Lis Buch Middelfart Daginstitutionsleder Lisbeth Filt Sønderborg Ledende fysioterapeut Lisbeth Nørtoft Thomsen Varde Privat prakt. fysioterapeut Lise Jesbjerg Svendborg Ass. Pens. Sek. Lone Hansen Varde Gymnasielærer Lone Julie Albjerg Aabenraa Studerende ved Pædagogisk Universitet Lone Søndergaard Fredericia Louise Brushøj Lund Fredericia Cand. merc/ Økonom Lydia Høhrmann Haderslev Pensionist Madeleine B. Jeppesen Sønderborg Maibritt Guldborg Samsboe Svendborg Lagerarbejder Maren Rasmussen Aabenraa Bankassistent, forretningsfører, korrespondent, frivillig ledig Margot Christensen Sønderborg Marianne Brandt Bennetsen Aabenraa Marianne Demant Pico Odense Driftsassistent/Zoneterapeut Marianne Kirsmose Nordfyn Marika Peine Aabenraa Konsulent ved Skat Martin Baastlund Nielsen Vejle Martin Roland Clausen Fredericia Postarbejder Michael Lebæk Mikkelsen Fredericia Student Mogens From Faaborg-Midtfyn Direktør Mogens Jensen Odense Pensionist Mona Nordestgaard Esbjerg Socialpædagog Morten Kristensen Vejle Revisor Morten Lund Andersen Esbjerg Stærkstrømstekniker Nadia Vikestad Kolding Nanna Skovmose Vejle Økonomi konsulent (revision) Nannamira Eline Jørgensen Kerteminde Healer og lærer Niels Hoeck Nyborg Pensionist Ninna Ulrikke Lauridsen Tønder Sparekasse-elev Norman Rask Pedersen Vejen Selvstændig Olav Møller Christiansen Faaborg-Midtfyn Pensionist - tidl. landmand Ole Jensen Billund Servicekonsulent Palle Møldrup Assens Afdelingschef Paul Sehstedt Tønder Producer Per B. Andersen Middelfart Postbudeformand Per Kertevig Haderslev Teknisk serviceleder 12

14 Per Philipsen Billund Smed Per Sartor Sønderborg Salg & marketing Pernille Fraulo Odense Pædagog Peter Henriksen Odense Sygehusdirektør Peter Holst Fredericia Peter Kistrup Sønderborg Ejendomsmægler Peter Søgård Kristensen Billund Pensionist Pia Juul Larsen Nordfyn Studerende (socialrådgiver) Pia Olsen Nyborg A-kasse sagsbehandler Pia Storm Faaborg-Midtfyn Specialpædagog Poul Edvard Hansen Odense Arkitekt Poul Emil Knudsen Aabenraa Specialarbejder Poul Erik Hansen Sønderborg Poul Rask Aabenraa Pensionist - tidl. psykolog Poul-Jørn Linnebjerg Vejle Povl Juel Nøhr Vejle Driftstræner, Shell Preben Sørensen Langeland Efterlønner og pensionist Ragnhild Dahl Schmidt Haderslev René Franck Vejle Studerende Rikke Bennedsen Haderslev HR-konsulent Rita Hoff Aabenraa Folkepensionist Rita Sicko Nyborg Tidligere sygeplejerske Ruth Kristence Sørensen Esbjerg Pensionist Ruth Møller Andersen Tønder Førtidspensionist Solveig Grethe Kristensen Nyborg Efterlønsmodtager Sonja Pedersen Middelfart Sonja Riis Henriksen Faaborg-Midtfyn Hjemmegående Stephan Kleinschmidt Sønderborg Kommunikationsansvarlig Susanne Barren Svendborg Oversygeplejerske Susanne Skov Esbjerg Sygeplejestuderende Susanne Tønder Sønderborg Sven Lundberg Fredericia Pensionist: tidl. skolelærer Svend Aage Nielsen Kolding Pensionist Søren Birk Jensen Varde Bygnings-ingeniør Søren E. Christensen Vejen Salgsing. Søren Jacobsen Sønderborg Produktionstekniker Thorkild Kristiansen Sønderborg Direktør Tina M. Thygesen Nyborg Elektriker Tina Reppien Pedersen Vejle Råvareansvarlig, Fertin Pharma A/S Tommy Jørgensen Vejen Elektriker Tony William Hansen Sønderborg Torben Bomholt Nielsen Svendborg Handicaphjælper/familieplejer Torben Mortensen Faaborg-Midtfyn Lagerchef Torkil Larsen Langeland Idéudvikler - selvstændig Tove Johnsen Aabenraa Daginstitutionsleder Tove Mikkelsen Odense Tove Nielsen Vejen Sygeplejerske Troels Dueholm Rasmussen Sønderborg 13

15 Ulla Dodensig Groth Kerteminde Kontorassistent Ulla Iversen Middelfart Efterlønner (pæd.) Ulla Larsen Varde Controller Ulla Rosenkær Jensen Middelfart Selvstændig Uwe Collin Sønderborg Vicepolitikommisær Vibeke Damgaard Odense Oversygeplejerske Vindy Vinifred Sørensen Fredericia Pakkeoperatør Vita Rasmussen Langeland Social- og sundhedsassistent Wagn H. Nielsen Nordfyn Winnie Madsen Assens Regnskabsassistent Topmødets ordstyrer og guide: Trine Sick Mette Seier Helms Topmødeordstyrer, journalist Topmødeguide, proceskonsulent Oplægsholdere: Lone de Neergaard Kjeld Møller Pedersen Jens Elkjær Jes Søgaard Overlæge, chef for Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU Sundhedsdirektør, Region Syddanmark Direktør, Dansk Sundhedsinstitut 14

16 Bordformænd: Andrea Terp Christensen [A] Anita Kjøng-Rasmussen Bent Poulsen [V] Bente Bendix Jensen [V] Bente Gertz Hansen [A] Bjarne Juel Møller [O] Bo Libergren [V] Carl Erik Jensen [A] Carl Holst [V] Carsten Abild [V] Ingeborg Moritz Hansen [V] Jens Andersen [V] Jens Andresen [V] Julie Skovsby [A] Jørgen Pless [L] Karen Baungaard [V] Kristian Grønbæk Andersen [B] Lisbeth Poulsen [A] Lykke Debois [F] Ole Jacobsen [A] Pierre Topaz [A] Poul Sækmose [C] Poul Weber [V] Poul-Erik Svendsen [A] Preben Jensen [V] Sarah Nørris Christensen [Ø] Stephanie Kristensen [V] Søren Salling [C] Thyge Nielsen [V] William Jensen [A] Willy Sahl [A] Baltser Andersen [Ø] Elisa Hansen [O] Helge C. Jacobsen [F] Henrik Skov [C] Holger Lomholt [F] Ib Madsen [A] Kaj Dam Rasmussen [L] Ulla Lendal [B] Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, medlem af regionsrådet Politiker, suppleant til regionsrådet Politiker, suppleant til regionsrådet Politiker, suppleant til regionsrådet Politiker, suppleant til regionsrådet Politiker, suppleant til regionsrådet Politiker, suppleant til regionsrådet Politiker, suppleant til regionsrådet Politiker, suppleant til regionsrådet 15

17 Referenter: Allan Vejlgaard Jensen Anne Birgitte Christensen Arne Poulstrup Benjamin Hjort Bettina Ravnsborg Thude Carsten Vikkelsøe Christian L. Hansen Christian Lehmann Claus Østergård Ditte M.S. Madsen Erik Abitz Evan Knudsen Finn Sørensen Flemming Baktoft Frederik Mørk Hanne Imer Hanne Johnsen Helene Vestergaard Jacob Sonne Jane Charlotte Andersen Karen Vinderslev Karina Andersen Kasper Breum Petersen Lene Borregaard Lene Jellesen Lise Bygholm Mads Friborg Marlene Jørgensen Martin Søndergaard Mette Christensen Miriam Matlok Morten Jakobsen Morten Mølgaard Ove Kristiansen Per Harup Susanne Durck Thomas Osterland Tine Hald Trine Ravn Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Øvrige medarbejdere i Region Syddanmark: Anders Møller Camilla Ebbesen Carsten Bruun Christian Viggers Jane Kraglund Julie Ligaard Vesterby Jørgen Diswal Kjeld Zacho Merete Magnussen Niels Mortensen Ole Christiansen Pernille Lund Social- og Psykiatridirektør, Region Syddanmark Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Sundhedsdirektør, Region Syddanmark Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark Udviklingsdirektør, Region Syddanmark Kommunikationsafdelingen, Region Syddanmark IT- og Kommunikationsdirektør, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark Medarbejder, Region Syddanmark 16

18 Torsten Lang-Jensen Medarbejder, Region Syddanmark Presse: Hans-Henrik Dyssel Helle Juhl Lotte Blomgreen Mads Hansen Michael Korsbæk Mikkel Andersen Per Storm Fyns Amts Avis Sund i Syd TV syd Sund i Syd Vejle Amts Folkeblad Ritzau Odense Fyens Stiftstidende Øvrige: Jette Mygind Kasper Møller Hansen Lene V. Jørgensen Line Wagner Center for Døve Københavns Universitet Center for Døve Københavns Universitet Teknologirådet: Anne Funch Rohmann Berit Aadal Projektleder, Teknologirådet Projektleder, Teknologirådet 17

19 Statistik på de tilmeldte borgere fra Region Syddanmark til borgertopmødet om Fremtidens Sygehuse, lørdag 1. september 2007 Tilmeldte pr. 28. august 2007 = 357 borgere fra Region Syddanmarks 22 kommuner Fordeling på køn Mænd 45% Antal: 160 Kvinder 55% Antal:197 Transport Sørger selv for transport 59% Gratis bus 41% 18

20 Aldersfordeling Antal deltagere Ikke angivet Alder Antal tilmeldinger til borgertopmødet på baggrund af: Modtaget personlig invitation, tilfældigt udtrukket [313] Annonce i avisen, Region Syddanmarks hjemmeside etc. [12] Hørt om borgertopmødet fra ven/kollega [15] Andet [17]

21 Tilmeldte fordelt på regionens 22 kommuner Antal Assens Billund Esbjerg Faaborg-Midtfyn Fanø Fredericia Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa 3 25 Hver kommunes andel af de tilmeldte sat i forhold til kommunens andel af regionens indbyggere (Indbyggere i Region Syddanmark = ) % 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Assens (41.816) Billund (26.133) Esbjerg ( ) Faaborg-Midtfyn (51.612) Fanø (3.170) Fredericia (49.260) Haderslev (56.275) Kerteminde (23.524) Kolding (87.183) Langeland (13.937) Middelfart (36.771) Nordfyn (29.195) Kommune (indbyggertal) Kommunens andel af regionen Kommunens andel af de tilmeldte Nyborg (31.508) Odense ( ) Svendborg (58.714) Sønderborg (76.825) Tønder (40.331) Varde (49.849) Vejen (41.882) Vejle ( ) Ærø (6.794) Aabenraa (60.044) 20

22 Bordfordeling Bord 1 Bordformand: Bente Bendix Jensen [V] Referent: Trine Ravn Bord 4 Bordformand: Andrea Terp Christensen [A] Referent: Jane Charlotte Andersen Anne Friis Bjørndal Anni Dibbern Dorthe Bork Kaj Dahl Rasmussen Karen Marie Madsen Michael Lebæk Mikkelsen Rita Sicko Esbjerg Faaborg-M Odense Haderslev Middelfart Fredericia Nyborg Bente Stokbæk Eilif Gejsing Erik Toftgaard Hanna Møller Marianne Kirsmose Ole Jensen Torben Bomholt Nielsen Haderslev Vejle Odense Middelfart Nordfyn Billund Svendborg Bord 2 Bord 5 Bordformand: Søren Salling [C] Referent: Karen Vinderslev Anja Dagny Hansen Svendborg Hans Jensen Vejle Ketty Nørremark Billund Kirsten L. Evers Middelfart Kurt Ladefoged Odense Lisbeth Filt Sønderborg Marianne Brandt Bennetsen Aabenraa Poul Erik Hansen Sønderborg Bordformand: Ole Jacobsen [A] Referent: Bettina Ravnsborg Thude Anne E. M. Madsen Vejle Elsebeth Lundsteen Ærø Karin Møller Christensen Vejle Knud-Hage W. Rasmussen Odense Kurt Frandsen Kolding Lars M. Christophersen Odense Margot Christensen Sønderborg Tina M. Thygesen Nyborg Bord 3 Bordformand: Ingeborg Moritz Hansen [V] Referent: Ove Kristiansen Bord 6 Bordformand: Pierre Topaz [A] Referent: Morten Jakobsen Anne Mortensen Bodil Thomsen Lars Peter Hansen Lillian Heitmann Ruth M. Andersen Svend Aage Nielsen Winnie Madsen Odense Haderslev Sønderborg Faaborg-M Tønder Kolding Assens Anders Larsen Birthe Rask Dorthe Bønning Møller Gert Rasmussen Jørgen Burhøj René Franck Vibeke Damgaard Billund Svendborg Esbjerg Svendborg Sønderborg Vejle Odense 21

23 Bord 7 Bordformand: Bent Poulsen [V] Referent: Kasper Breum Petersen Bord 11 Bordformand: Bente Gertz Hansen [A] Referent: Susanne Durck Bente Petersen Harald M. Kristensen Lilly Nielsen Martin Roland Clausen Mogens Jensen Pia Storm Søren Jacobsen Haderslev Sønderborg Langeland Fredericia Odense Faaborg-M Sønderborg Carl Marcussen Haderslev Carsten Pedersen Kolding Else Møller Tønder Frede Riisager Vejle Jytte Hansen Vejle Jørgen Kraft Andersen Nordfyn Nannamira Eline Jørgensen Kerteminde Susanne Tønder Sønderborg Bord 8 Bord 12 Bordformand: Jens Andersen [V] Referent: Lise Bygholm Bordformand: Jens Andresen [V] Referent: Arne Poulstrup Anny Henningsen Birthe Henriksen Inge Thoudal Christensen Keld Dissing Andersen Kim Pfeifer Mogens From Morten Lund Andersen Kolding Svendborg Vejle Vejle Sønderborg Faaborg-M Esbjerg Adrian Antonipillai Fredericia Bente Magdalene Jürgensen Aabenraa Hans Erik Pedersen Vejle Henning Mortensen Esbjerg Henriette Mathiasen Billund Ingrid Lambertsen Sønderborg Pernille Fraulo Odense Bord 9 Bord 13 Bordformand: Kristian Grønbæk Andersen [B] Referent: Helene Vestergaard Arne Erik Jensen Erik Specht Finn Jørgensen Inger Lauridsen Jytte Drøgemøller Madsen Kasper Holtegaard Nielsen Kirsten Topaz Ulla Iversen Kerteminde Fredericia Assens Esbjerg Varde Odense Vejle Middelfart Bordformand: Lisbeth Poulsen [A] Referent: Karina Andersen Anne Eline Marie Agerbo Annette Skov Møller Jørgen Jensen Jørgen Nielsen Tony William Hansen Tønder Odense Nyborg Aabenraa Sønderborg Bord 10 Bordformand: Sarah Nørris Christensen [Ø] Referent: Mads Friborg Bord 14 Bordformand: Willy Sahl [A] Referent: Allan Vejlgaard Jensen Bodil Thybæk Jeanne Senger Jens Hebsgaard Knud Møller Lone Søndergaard Poul Edvard Hansen Tommy Jørgensen Torben Mortensen Vejle Sønderborg Ærø Vejle Fredericia Odense Vejen Faaborg-M Bodil Middelbo Dorit Brødsgaard Jens Møller Sørensen Palle Møldrup Per Kertevig Peter Kistrup Sonja Pedersen Vejle Kolding Odense Assens Haderslev Sønderborg Middelfart 22

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd Onsdag d. 9. april 2014 kl. 17.00 på Fredericia Idrætscenter Ved ankomst fik deltagerne udleveret en mappe med følgende: Dagsorden, Sang, Regionsbestyrelsens

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf.

Fredensbo centret Vestergade 59, Særslev 5451 Søndersø. Nordfyn kommune. Ældreafdelingen Kirsten Skov Skovgade 64 5500 Middelfart Tlf. Kontaktpersoner Social- og sundhedsassistentuddannelsen Revideret d.13.04.2015 jeha Navn Postadresse / telefonnr. Mailadresse Kommune / sygehus / psykiatri/ skole Lisbeth Guldborg Knudsen Fredensbo centret

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2003 Køn Plac Fornavn Efternavn Klub Sluttid Km/t Kvinde 1 Ingelise Jensen Herning Løbeklub 01:32:36 13,7 Kvinde 2 Anne Mette Kristoffersen 01:36:36 13,1 Kvinde 3 Marianne Nielsen 01:36:55 13,1 Kvinde 4 Marianne

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015

Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Telefonliste Borgerservice - Jobcenter Svendborg 12. August 2015 Team Ledelse Fastnet nr./mobil nr. Hanne Michaelsen Borger- og Arbejdsmarkedschef Erling Melchior Hansen Driftschef Christina Stavnsbjerg

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Deltagerliste. Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. 55 deltagere. Adchara Andersen sosu.hjælper

Deltagerliste. Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer. 55 deltagere. Adchara Andersen sosu.hjælper Deltagerliste 55 deltagere Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer Afholdt: 27. maj 2010 Adchara Andersen sosu.hjælper Agnete Knudsen underviser Agnethe Haahr uddannelsesleder Anne Marie

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere