årsberetning overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde"

Transkript

1 årsberetning overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger i årtusinder Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

2 Oldtid og arkæologi på kanten af forstaden, Ballerup Kommune. Foto Vejdirektoratet Redaktion Lars Buus Ansvarshavende: Lars Buus Grafisk tilrettelægning: Bente Stensen Christensen ISBN Kroppedal Museum Kroppedals Allé Taastrup Tlf.:

3 Indhold 2012 overblik side 4 Kroppedal i tal side 7 Mennesker og bygninger i årtusinder Kulturarven i kommunerne Undersøgelser og forskning side 12 Formidling og undervisning Registrering og bevaring Arkiverne side 20 Astronomi side 32 Bilag Kroppedals formål og ansvarsområde Kroppedals Formål og ansvarsområde Oversigt over udstillinger og publikationer Personale og organisation Bestyrelse Repræsentantskab side 34 3

4 2012 overblik Museets største udfordring de kommende år er fortsat at konsolidere og udvikle samarbejdet med kommunerne på Vestegnen gennem aftaler om undersøgelse, bevaring og formidling af egnens og kommunernes kulturarv. 4

5 I 2011 besluttede Albertslund og Høje-Taastrup kommuner samt museets bestyrelse at nedsætte en politisk styregruppe med henblik på at udarbejde en strategiplan for museets videre udvikling. Gruppen blev sammensat af formændene for kommunernes kulturudvalg, forvaltningscheferne og repræsentanter for museets bestyrelse og ledelse. I begyndelsen af 2012 blev der vedtaget et kommissorium for arbejdet, og der er i løbet af året afholdt en række arbejdsmøder i styregruppen. Kommissoriet omfatter (citat): n Med udgangspunkt i kommunernes kulturpolitik og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Kroppedal at udforme en profil for museumsdriften, herunder udarbejde en plan for lokale borgernære udstillingsmuligheder n At vurdere omkostningsniveauet for Kroppedal, herunder de fysiske rammer og udarbejdelse til mere effektiv ressourceudnyttelse n At lægge en strategiplan for tilknytning af flere tilskudskommuner n At udarbejde en plan for kvalificering af samarbejdet mellem kommuner og museer n Med udgangspunkt i kvalitetsvurderingen at lægge en strategiplan for fastholdelse af statsanerkendelsen n At skitsere samarbejdsmuligheder med andre museer m.h.p. at kvalificere ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse n At afdække anvendelsen af frivillig arbejdskraft n At udvikle en fælles strategiplan for museets deltagelse i St. Vejleådal og det kommunale samarbejde med de to primærkommuner. I starten af 2013 vil styregruppen publicere resultatet af arbejdet i en rapport, og i april måned vil denne blive præsenteret for kommunernes kulturudvalg har været præget af en meget høj arkæologisk aktivitet. Store anlægsarbejder i forbindelse med etablering Frederikssundsmotorvejens 2. etape og Ringstedbanen, har holdt museets arkæologer, teknikere og et stort antal projektansatte travlt beskæftiget. Der er i 2012 i alt gennemført 25 arkæologiske undersøgelser, som har medført en markant øgning af museets viden om Vestegnens ældste historie. I 2011 deltog Kroppedal Museum i en arbejdsgruppe nedsat af Kulturstyrelsen med henblik på at udvikle nye standarder og arbejdsformer for forvaltningen af kulturarven, og i den forbindelse samarbejdet med kommunernes planafdelinger. Med afsæt i dette arbejde og museets særlige fokus på Vestegnens og kommunernes moderne kulturarv, er der i løbet af 2012 afholdt møder med samtlige 14 kommunale planafdelinger i museets ansvarsområde. Formålet med de mange møder har været at afklare muligheden for at indgå i konkrete samarbejdsprojekter. På sigt skal de danne metode for museets og kommunernes samarbejde om forvaltningen af den moderne kulturarv i relation til bevaring og formidling overfor borgerne. Indledende undersøgelser på Frederikssundsmotorvejen 5

6 Hersted Industripark, Albertslund Velfærdssamfundets kulturarv, bl.a. i form af industribygninger og industrikvarterer, der i disse år transformerer sig til andre funktioner, er en væsentlig del af Vestegnskommunernes identitet. Gennem dokumentation, undersøgelse og en dynamisk bevaring af den moderne kulturarv kan der gennemføres en levende formidling overfor borgerne. Decentraliseringen af museets formidlingsvirksomhed, herunder den borgernære formidling i kommunernes byrum er videreudviklet i Faciliteterne på Blaakildegaard i Høje-Taastrup inddrages nu mere aktivt i museets formidling. Udstillingsvirksomheden på kommunernes biblioteker er intensiveret, og museet har medvirket til formidling i forbindelse med etablering af Kløversti-ruter i byrummet. Derudover er der planlagt og gennemført særudstillingsprojekter i samarbejde med Tycho Brahe Planetariet og Glyptoteket i København. Formidlingssamarbejder der forhåbentlig kan videreudvikles og formaliseres. Kroppedal Museum har øget sit samlede besøgstal fra i 2011 til i Fra udstillingen Den gyldne mikrofon på Blaakildegaard 6

7 Kroppedal i tal Kroppedal Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum og drives som en selvejende institution. Museet løser sine opgaver i henhold til Museumslovens 5 søjler indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Kroppedal løser de lovpligtige arkæologiske opgaver i følgende kommuner: Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj, Brøndby, Egedal, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Vallensbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Lyngby- Taarbæk, Gentofte, Tårnby og Dragør. For nyere tid omfatter ansvarsområdet de samme kommuner, med undtagelse af Tårnby og Dragør. Museet har endvidere et landsdækkende ansvar for dansk astronomihistorie. 7

8 Kroppedals besøgstal Antallet af besøgende på museet, arkiverne, skoletjenestearrangementer samt på andre udstillingsplatforme ude i kommunerne, og virtuelt på museets hjemmesider: Kroppedal Museum Høje Taastrup Albertslund Herlev Ishøj Gladsaxe I alt besøg på Kroppedals udstillingssteder Besøg på hjemmesiderne Formidlingsaktiviteter i tal De besøgende til Kroppedals udstillingssteder og formidlingsaktiviteter er i nedenstående oversigter fordelt på udstillinger, arkiver, skoletjenester og andre aktiviteter samt geografisk reference Udstillinger Kroppedal Museum Albertslund Ishøj Herlev Skoletjenester Alm. skoletjenester Skoletjeneste/miniplanetarium I alt skoletjenester I alt besøg på ved udstillinger Andre aktiviteter Arkiver Høje Taastrup Albertslund Ishøj Herlev I alt andre aktiviteter Andre aktiviteter omfatter Hugin & Munin Klubben, foredrag og andre arrangementer (byvandringer o. lign.) på lokationer udenfor Kroppedal. I alt besøg på ved udstillinger

9 Udvalgte økonomiske nøgletal 2012 Samlet omsætning kr Samlede omkostninger kr Oversigt over projekter og aktiviteter finansieret af særskilte bevillinger i 2012 Bevillingsgiver Projekt/aktivitet Beløb Danmarkshistorien i Vestskoven Hugin & Munin aktiviteter Danmarkshistorien i Vestskoven Danmarkshistorien i Vestskoven. Årsarrangement KUS Reginprojektet digitalt registreringsprojekt KUS Ring 3. Industrikvarterer i forandring KUS/Arbejdermuseet Da næsten alle drømte om enfamiliehuset KUS/Museet på Sønderskov Da detailhandelen vækkede stationsbyen KUS KUS/Arbejdermuseet Forstadspionerer / Casebaseret undersøgelse af parcel- og rækkehuskvarterer på den københavnske vestegn i perioden Forstad 2014 udstillingsprojekt om forstadshistorie på Vestegnen KUS Dyreofre i fyrstegrave, i rigmandsgrave og i bøndernes grave AKB Blåkildegård Den gode idé (kulturruter) Høje-Taastrup Kommune Tekster til infotavler Høje-Taastrup Fjernvarme Jubilæumsskrift I alt

10 Udstillinger Kroppedal Museum: Verdensrummets Mekanik Ole Rømer og dansk astronomi Det gode liv Velfærden og fingerplanen, særudstilling Kroppedal og Damgården To gårde på Vestegnen, særudstilling Sidste mand på Månen?, særudstilling Vikingevej og bro Fjerne forbindelser, særudstilling Danefæ på Kroppedal, særudstilling Høje Taastrup Blaakildegaard: Folk i Tåstrup, særudstilling Den gyldne mikrofon, særudstilling Vejen forbi L.A. Ring i Høje-Taastrup Kommune, særudstilling Det gode liv Velfærden og Fingerplanen, særudstilling Croquistegninger, særudstilling Taastrup Bibliotek: Oldtiden på Vestegnen, Bibliotekssærudstilling Den gyldne Mikrofon, Bibliotekssærudstilling Sidste mand på Månen?, Bibliotekssærudstilling Hedehusenes Bibliotek: Hedehusenes lokalhistorie, Bibliotekssærudstilling Albertslund Toftekærgård: Arkivernes dag, særudstilling Vridsløselille Statsfængsel: Bag tremmer Vridsløse Statsfængsel i 150 år Vikingelandsbyen: Vikingevej Nære forbindelser, særudstilling 10

11 Herstedhøje Naturcenter: Vestskoven er borgernes skov, særudstilling Albertslund Bibliotek: Vestskoven er Borgernes skov, Bibliotekssærudstilling Sidste mand på Månen, Bibliotekssærudstilling Herlev Herlev Bibliotek: Herlev Bibliotek 40 år Thorsbro Vandværk: Thorsbro Vandværk, (sommerhalvåret), Torslunde Ishøj Bibliotek: Stenaldermarked, Bibliotekssærudstilling Sidste mand på Månen?, Bibliotekssærudstilling Køgebugtbanen 40 år, særudstilling Ishøj Bredekærgård: Gartnerier og bondeliv i Ishø, særudstilling Julen,særudstilling Oldtiden på Vestegnen, særudstilling Det gode liv på Vestegnen,særudstilling 11

12 Mennesker og bygninger igennem årtusinder Viden og bevidsthed om den fælles kulturarv som identitetsskabende for den enkelte og som værdiskaber for lokalsamfundet og kommunen er en vigtig forudsætning for museets arbejde. Hvad enten det drejer sig om oldtidens bygningsspor og grave eller moderne industri- og bebyggelseshistorie er sporene efter menneskers færden i landskabet gennem tusinder af år, i fortid og samtid, grundlaget for vores fælles kulturarv. Mennesker og bygninger gennem årtusinder er derfor både rammen om den lokale fortælling og den historie som går på tværs af kommunerne og som dermed indgår i en fælles national kulturhistorie. Indsamling og undersøgelser, registrering, bevaring, forskning og formidling udgør de arbejdsfelter som indgår i forvaltningen af museets opgaver. I den samlede forvaltning af kulturarven er Kulturstyrelsen og især kommunerne og deres forvaltninger de vigtigste samarbejdspartnere. 12

13 Formidling gennem nye standarder for forvaltning Museets samarbejde med kommunernes planafdelinger vedr. især forvaltningen af den moderne kulturarv, har i øjeblikket stærkt fokus. Det er hensigten at styrke hensynet til kulturarven i forvaltningen gennem en modernisering af dette samarbejde bl.a. omfattende en mere formaliseret og proaktiv inddragelse af museets kompetencer. Det daglige forvaltningsarbejde i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning, er i sidste ende en afgørende forudsætning for museets brede formidling. Gennem et kvalificeret samarbejde vedr. dokumentation og bevaring af især den moderne kulturarv, velfærdssamfundets bygninger og miljøer, kan der således skabes forudsætning for en styrket formidling. Rapporten Kulturarv i industrilandskaberne i Albertslund Kommune, er et eksempel på et sådant samarbejde fra 2011, der blev til i et samarbejde mellem museet, Kulturstyrelsen og Albertslund Kommune. byggesager fra de 16 kommuner i ansvarsområdet. Det er dog især de store sager afledt af samarbejdet med Vejdirektoratet (Frederikssundsmotorvejen) og Banedanmark (Ringstedbanen), der udover en omfattende mødevirksomhed og koordinering med bygherrer og entreprenører, har medført en øget forvaltning og administration. Det er hensigten, at de kommende projekter, der udpeges, skal relatere sig til museets forsknings- og formidlingsstrategi, og at projekterne skal styrke netværket med andre aktører på kulturarvsområdet, f.eks. Kulturstyrelsen, Realdania og Dansk Bygningsarv. Planafdelingerne har været meget positive overfor en kvalificering af samarbejdet, og sammen med udvalgte kommuner, vil der i begyndelsen af 2013 blive udpeget konkrete projekter. Hedehusene station Et konkret eksempel på lokal bevaring og aktivering af den moderne kulturarv er områdefornyelsesprojektet i Hedehusene, Høje-Taastrup. Projektet omfatter området omkring Hedehusene Station og Spæncom-grunden, hvor der i 2012 er arbejdet med borgerinddragende projekter vedr. industrihistorien. Museet er repræsenteret i projektets styregruppe. I forbindelse hermed er Kroppedal Museum endvidere projektleder i udviklingen af Kløversti-ruter, der skal formidle områdets historie overfor borgerne. Kløversti i Høje-Taastrup Kommune I 2012 har museet i alt modtaget og forvaltet ca

14 Stuvehøj, langhus fra neolitikum (yngre stenalder). Undersøgelser og forskning Danefæ. Knækket trefliget spænde fra vikingetid. Af de 25 arkæologiske undersøgelser der blev gennemført i 2012 har størstedelen været forundersøgelser (12 stk). Derudover er der foretaget 9 egentlige udgravninger og 4 overvågninger. Undersøgelserne har været domineret af fund fra jernalder og vikingetid, og understøtter dermed museets viden om Vestegnen, som et specielt rigt område i det første årtusinde e.kr. De arkæologiske undersøgelser bringer dog konstant ny viden; især det næsten 1 kilometer lange palisadeforløb ved Åkilde i Ballerup er helt unik i dansk sammenhæng (se nedenfor). Kroppedal Museum har på vegne af Kulturstyrelsen ansvar for tilsynet med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden. Der blev i 2012 foretaget i alt 870 tilsyn med fortidsminder i Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm kommuner samt på Bornholm. Med 2012 afsluttedes den første kontraktperiode mellem Kulturstyrelsen og Kroppedal Museum vedr. tilsynene. Primo 2013 vil der blive indgået en ny aftale for perioden frem til Danefæ. Guldmønt fra Der er endvidere, som en særligt rekvireret opgave fra Kulturstyrelsen, gennemført dokumentation af forter og tilhørende anlæg på den nordlige del af Københavns Befæstning. 14

15 Museet modtager årligt hundredevis af detektorfund fra arkæologisk interesserede borgere. I 2012 var det især fund fra Egedal Kommune, der dominerede indleveringerne. Af de mange indleveringer kunne i alt 11 registreres som Danefæ. Museet administrerer Danefæ-indleveringerne på vegne af Nationalmuseet. Trods de store udgravningsarbejder i 2012 har der været fokus på de arkæologiske forskningsaktiviteter. Forberedelsen af publikationen af gravpladsen fra Vindinge fortsætter i samarbejde med Roskilde Museum og Københavns Universitet. Færdiggørelsen af den omfattende publikation om yngre romersk jernalder på Vestegnen fortsætter; 2. og sidste bind, med vægt på det store zoologiske materiale i gravene, kan forhåbentlig afsluttes og publiceres i Der blev endvidere indledt et nyt internationalt samarbejde med kolleger i Ukraine, Ungarn og Norge m.h.p. at analysere handelsruter og kontakter i yngre romersk jernalder. Endelig tog museet initiativ til et projektet Hus og bolig i neolitikum og tidlig bronzealder på den sjællandske øgruppe, som i de kommende år vil blive prioriteret i museets forskningsindsats. Både på Vestegnen og det øvrige Sjælland er der gennem årene undersøgt mange bebyggelser og hustomter fra disse perioder, og det store materiale kalder på videre bearbejdning og analyse (se nedenfor). Forstaden og dens fremtid har stor politisk bevågenhed viste, at museets kontinuerlige undersøgelse af velfærdssamfundets kulturarv, har et stort potentiale. Ved at skabe forskningsresultater, der fokuserer på sammenhængen mellem forvaltning, fysisk/arkitektonisk virkelighed og det levede liv i forstaden, bidrager Kroppedal Museum med perspektiver, der kan benyttes i mange sammenhænge. Museets medarbejdere har således i 2012 bidraget med konsulentbistand og konkrete tekster til lokal- og kommuneplaner, videnskabelige artikler, foredrag til borgerne og oplæg på konferencer. Den nytænkende tilgang m.h.p. at sammenknytte forskning, forvaltning og formidling vedr. den moderne kulturarv vil blive udbygget og nuanceret de kommende år. Fortidsminder på Bornholm. 15

16 Typehuse på Vestegnen Projektet, som finansieres af Kulturstyrelsen, er påbegyndt i 2011 og undersøger byggeriet af typeparcelhuse på Vestegnen i 1960erne og 1970erne. Projektet har særligt fokus på 3 områder: Fløng, Ishøj og Herstedøster. I 2012 er der gennemført en lang række besigtigelser af huse samt gennemført interviews med husejere. Projektet afsluttes i Sachsersymposium Symposiet blev afholdt i Durham, England, og museet bidrog med et indlæg om bebyggelsesmønstre og ressourceområder i jernalderen på Østsjælland og i Skåne. Foredraget vil blive publiceret i Hus og bolig i neolitikum og tidlig bronzealder på den sjællandske øgruppe Museet var i 2012 initiativtager til et stort seminar på Københavns Universitet, hvor ca. 200 fagfolk var samlet. Med seminaret blev der igangsat et projekt, som i de kommende år skal samle og formidle de væsentligste udgravningsresultater samt formulere en strategi for fremtidig undersøgelse og forskning. Projektet ledes af Kroppedal Museum. Kulturstudier Museet er medlem af redaktionen på det kulturhistoriske tidsskrift Kulturstudier, der i 2010 opstod som en fusion af Fortid og Nutid og Folk og Kultur. Museet er derfor med til at sikre et væsentligt tidsskrift for dansk kulturhistorie. 16

17 Københavns Befæstning På vegne af Kulturstyrelsen, har museet i 2012 som en særlig opgave, foretaget dokumentation af anlæg på den nordlige del af befæstningen. Opgaven omfattede i øvrigt forberedelse af nye fredningstekster. The postwar European Suburb I Prag blev der i 2012 afholdt den 11. internationale konference om byhistorie, hvor museet var repræsenteret. Kroppedal Museum forestod i samarbejde med Forstadmuseet et velbesøgt seminar om den europæiske forstad efter 2. verdenskrig. FDBs centrallagre FDBs centrallager fra 1964 i Albertslund, blev i 2007 udpeget som nationalt industriminde. Sammen med seks andre centrallagre dannede dette rygraden i FDBs plan om rationalisering af centralhandlen i 1950erne. Sammen med Museet på Sønderskov har Kroppedal Museum i 2012 undersøgt rationaliseringen af FDB. Projektet er betalt af Kulturstyrelsen. 17

18 Ring 3 Industrikvarterer i forandring Projektet, der er finansieret af Kulturstyrelsen, blev afsluttet i sommeren Med udgangspunkt i fire industrikvarterer i Albertslund, Gladsaxe, Glostrup og Herlev fortælles historien om forandringerne i det industrielle Danmark fra 1935 til Resultatet er publiceret i Fabrik og Bolig, og blev præsenteret på en international konference i Stockholm. I 2013 følges der op med en udstilling på Albertslund Rådhus. Ringstedbanen Mosebjerg, Midlergården og Sydgård I forbindelse med arkæologiske undersøgelser ved Brøndby Haveby fremkom talrige bebyggelsesspor fra jernalder og vikingetid. Der fandtes over 20 langhuse, hvoraf det længste var ca. 30 meter langt. I forbindelse med husene fandtes brønde og hegnsforløb. Et af husene fra tidlig vikingetid var tydeligvis nedbrændt. Samlet viser undersøgelsen at området var været tæt bebygget i jernalderen. Dele af de arkæologiske undersøgelser var præget af vintervejr. 18

19 Hjortholm Voldsted et voldsted fra middelalderen I 2012 fik museet, i forbindelse med udskiftning af en trykledning, en sjælden mulighed for at opnå ny viden om det fredede fortidsminde Hjortholm Voldsted i Lyngby-Taarbæk Kommune. Voldstedet, som blev etableret i midten af 1200 tallet, fortsætter med at spille en central rolle i danmarkshistorien frem til Grevens Fejde i I forbindelse med undersøgelsen blev der bl.a. udtaget prøver fra træstolper i voldgravens ydre kant. C-14 dateringer af disse skal medvirke til at kaste muligt nyt lys over voldstedets anlæggelse. Frederikssundmotorvejen Åkilde, 1500 stolper på række Årets fund blev gjort ved Åkilde i Ballerup Kommune. Her udgravede museets arkæologer et næsten 1 kilometer langt palisadeforløb som har skåret sig gennem landskabet. Der er indgået mindst 1500 stolper i forløbet, og det antages at det omfattende byggeri oprindeligt har fungeret som en slags grænsedragning. Det har desværre ikke været muligt at datere den helt unikke konstruktion. Der er dog udtaget prøver til C-14 datering, som forhåbentlig vil give svar på anlæggets alder. 19

20 Formidling og undervisning tæt på borgerne Museet gennemfører en varieret formidling omfattende udstillinger, omvisninger, undervisning og aktiviteter for børn og unge, publikationer, foredrag og andre publikumsrettede aktiviteter. Der foretages en konsekvent markedsføring af museets aktiviteter især gennem pressemeddelelser og på museets hjemmeside. Museet har i 2012, som konsekvens af en styrket formidlingsindsats lokalt i kommunerne, øget sit besøgstal med 35% i forhold til

21 Museet rundt om hjørnet Kroppedal Museums formidlingsprofil blev i 2012 skærpet og formuleret under overskriften Museet rundt om hjørnet. Profilen omfatter museets strategi vedrørende øget lokal borgernær formidlidling, borgerinddragende aktiviteter, herunder samarbejde med foreninger og frivillige samt en kvalificering af den digitale formidling. I 2012 er der i praksis gennemført en øget lokalbaseret formidlingsindsats, og museets synlighed er generelt styrket. Samarbejdet og koordineringen mellem museet og de lokalhistoriske arkiver har i den forbindelse været vigtig. Arkiverne er som lokale filialer af museet meget synlige formidlingsplatforme, og samarbejdet mellem museets og arkivernes medarbejdere udmøntes i en styrket varetagelse og formidling af den enkelte kommunes kulturarv. Det er glædeligt, at den øgede lokale aktivitet konkret har medvirket til en markant stigning i museets samlede besøgstal fra i 2011 til i Den digitale formidling er i løbet af året blevet styrket med etableringen af en ny og tidssvarende hjemmeside. Museets virksomhed og aktiviteter fremgår nu meget tydeligere, og publikum kan nu blogge direkte med museets personale. I 2013 påbegyndes planlægningen af nye digitale formidlingstilbud, som vil blive introduceret, når finansieringen er til stede. Presse og markedsføring Museets markedsføring sker gennem produktion af foldere, aktivitetskalendere, plakater samt via digitale medier. Endvidere er der lagt vægt på annoncering gennem lokal- og regionalaviser samt produktion af pressemeddelelser. Museets aktiviteter fremgår konsekvent af den lokale og regionale presse, og museet har ligeledes været tilstede i den landsdækkende presse med faglige indlæg. Museet har alene optrådt 270 gange i medierne i Arkiver og museum i alt 403 gange. 21

22 Åbent hus på palisaden ved Åkilde Den 16. november, i tiltagende vintermørke viste arkæologerne det unikke palisadeanlæg ved Åkilde frem. Det gode liv Velfærden og fingerplanen Udstillingen Det gode liv Velfærden og Fingerplanen er i slutningen af året vandret videre til det store særudstillingslokale på Blaakildegaard. Udstillingen er blevet suppleret med lokale genstande fra Eslau Keramik og Bambola legetøjsfabrik. I 2013 er der i tilknytning til udstillingen planlagt skoletjenesteforløb og andre aktiviteter. Åbent hus på udgravning Børn fik lov til at grave med, og Charlie var en af de heldige, der fandt potteskår fra den tidlige bondestenalder for 5000 år siden. Skurvognen blev i dagens anledning brugt som udstillingsplatform, og de besøgende fik en kort introduktion til det spændende fund. Vikingevejen i Store Vejleådalen I de kommende år rekonstruerer rede projekt vil danne ramme om Vikingelandsbyen i Albertslund og formidling af vikingetidens vejforløb Kroppedal Museum en vikingevej og vadesteder med rekonstruerede over Store Vejleådalen. Den rekonstruerede vej er tænkt som et stenbrolægning, og på det vådeste hulveje, ris- og grenvej, en svellevej, studie i vikingernes byggeteknik område midt i ådalen en pælebro. og entreprenørarbejde. Det skitse- Ophavsmanden til projektet er Vikingelandsbyens mangeårige leder, Jørgen Poulsen, og grundtanken er et borgerinddragende projekt, hvor lokale børn og voksne selv medvirker i byggeriet. 22

23 Hugin & Munin Børneklubben Kroppedals børneklub har omkring 100 børn, der ivrigt deltager i årets aktiviteter, støttet af deres lige så aktive forældre. I år blev det til syv arrangementer, og traditionen tro også et besøg på en arkæologisk udgravning. Hugin & Munin på Stenaldermarked I forbindelse med årets stenaldermarked på Kroppedal overnattede børn fra Hugin-Muninklubben i et rekonstrueret stenaldertelt. På stenalderbopladsen deltog de ligeledes i flere aktiviteter, bl.a. med at fremstille tranlamper, væger af brændenælde, flå et dyr, skrabe et skind, lave mad over bål samt arbejde med flint. Stenaldermarkedet blev gennemført i samarbejde med et stort antal foreninger og frivillige. Sidste mand på månen? I 2012 var det 40 år siden, at mennesker sidst gik på månens overflade. I en særudstilling på Kroppedal Museum blev publikum præsenteret for samtlige månelandinger og de religiøse, etiske og politiske overvejelser, som rumeventyret førte med sig. Samtidig blev de store internationale begivenheder sat ind i både en national og lokal kontekst. 23

24 Vejen forbi L.A. Ring i Høje-Taastrup Kommune Indretningen af Blaakildegaards udstillingslokaler er nu nået så langt, at vi i efteråret kunne åbne for den permanente udstilling af de smukke malerier, som museet har i sin samling. Med klare farvevalg, lokalets udtryk og scenografi, har malerierne fået de bedste betingelser for en god publikumsoplevelse. Den Gyldne Mikrofon Årets særudstilling på Blaakildegaard omhandlede beat- og ungdomskulturen i Høje-Taastrup Kommune i 1960erne. Taastrup mesterskaberne i beatmusik blev i slutningen af 1960erne en af de mest eftertragtede priser indenfor ungdommens musik. Præmien var en gylden mikrofon, og sammen med masser af grupper, musiksteder og øvelokaler blev tiden og stemningen en afgørende del af ungdomsmiljøet på Vestegnen. Udstillingen fortsætter i Herlev Bibliotek 40 år I anledning af bibliotekets fødselsdag blev der i samarbejde med Herlev Kommune produceret en større udstilling om bibliotekets historie. Udstillingen bredte sig over 2900 m2 på 2 etager. Arkivernes Dag på Toftekærgård i Albertslund I samarbejde mellem museet og Sammenslutningen af Lokalarkiver markerede Lokalhistorisk Samling Arkivernes Dag. På dagen fik gamle som nye brugere mulighed for at møde personalet på Lokalhistorisk Samling, som viste film og fortalte om det daglige arbejde på arkivet. 24 Golden Days i Herlev Arkivet deltog som eneste Herlev-arrangement i Golden Days-festivalen med en byvandring i Herlevhuse. Tema: 1950 erne, udflytningen til forstaden og Herlevs kamp mod indlemmelse i Københavns Kommune.

25 Spæncom og teglværket i Hedehusene Hedehusene Station er for første gang blevet brugt som udstillingssted med en plancheudstilling om de to store virksomheder i Hedehusene. Industrikulturarven er synlig og markant i dette område, og Kroppedal Museum har med denne udstilling været med til at åbne for stationens potentiale som aktivitetshus. Aktiviteterne er en del af et større områdefornyelsesprojekt, og gennemføres i samarbejde med borgerne samt med støtte fra Socialministeriet. Danmarkshistorien i Vestskoven, Vikinger i Ådalen brobisse for en dag Den 3. juni afholdt Danmarkshistorien i Vestskoven sit årlige formidlingsarrangement i Vestskoven. Vikingeudstillingerne på Kroppedal Museum og i Vikingelandsbyen blev præsenteret for gæsterne, og børn og voksne blev introduceret til arbejdet som brobisse. Gartneriudstilling på Bredekærgård i Ishøj I 2012 har Ishøj Lokalhistorisk arkiv deltaget i lanceringen af Bredekærgård som kulturcenter for Ishøj kommune. I april blev der i anledning af gårdens åbning holdt et foredrag om madens historie, mens der blev serveret et bredt udvalg af historisk mad. Madtemaet fortsatte henover foråret og sommeren med en udstilling om gartnerier i Ishøj kommune. Indtil for 30 år siden var kommunen (lige som resten af Vestegnen) Københavns brødkurv, og gartnerne leverede dagligt varer til Grønttorvet i København. Historien om Vestskoven Udstillingen om Vestskoven på Naturcenter Herstedhøje blev i samarbejde med Naturcentret suppleret og renoveret. 25

26 Årets arkæologiske udgravninger Traditionen tro fortalte museets arkæologer om årets fineste fund. Mange amatørarkæologer, frivillige samt interesserede borgere mødte frem på dagen. Thorsbro Vandværk en arkitektonisk perle I samarbejde med Ishøj Kommune og den lokale museumsforening gennemføres undervisning og omvisning i sommerhalvåret. Formidling på bibliotekerne Kommunernes biblioteker er vigtige udstillingsplatforme for museet. Her bliver museets formidling dagligt synlig for bibliotekernes mange brugere. Især på bibliotekerne i Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner suppleres de mindre særudstillinger løbende. 26

27 Undervisning for børn og unge Museet skoletjeneste har i 2012 haft 11 faste undervisningstilbud for folkeskoler, gymnasier/hf og andre ungdomsuddannelser. Især skal nævnes det rollespilsbaserede forløb Forny din forstad samt tilbuddet Byg veje som vikinger, som gennemføres i samarbejde med Vikingelandsbyen. Udviklingen og gennemførelsen af dette forløb er støttet af Danmarkshistorien i Vestskoven. Tilbuddene er gratis for de kommuner der yder tilskud til museet. Museets mest populære tilbud er miniplanetariet, der løbende rekvireres og opsættes på kommunernes skoler og institutioner som et transportabelt univers. Ferieaktiviteter for børn I ferierne, forår, sommer, efterår og vinter har museet haft særlige tilbud for børn og deres forældre f.eks. måneværksted, trille påskeæg, male romerske skjolde og tekstilmaling. Golden Days forstadssafari Under festivalens 1950er tema deltog museet i en række aktiviteter på Vestegnen. Heriblandt en forstadssafari, der afsluttedes med rundvisning og burgere på Wittrup Motel i Albertslund. 27

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Kroppedal Museum Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Årsberetning 2010 Redaktion Mette Bratlann Ansvarshavende Lars Buus Layout Signe Bisgaard Nielsen ISBN 978-87-993025-5-0 Kroppedal Museum Kroppedals

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Kommune og Region Aktivitetscentret

Kommune og Region Aktivitetscentret 26 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Oktober kvartal 28 Timeløn Kommune og Region Aktivitetscentret Maskinarbejder 2 98,37 86,65,68,99 23,35 2,97-2,76 Aktivitetscentret total 3 94,46,45 22,89,57

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere