årsberetning overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2012 2012 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde"

Transkript

1 årsberetning overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger i årtusinder Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

2 Oldtid og arkæologi på kanten af forstaden, Ballerup Kommune. Foto Vejdirektoratet Redaktion Lars Buus Ansvarshavende: Lars Buus Grafisk tilrettelægning: Bente Stensen Christensen ISBN Kroppedal Museum Kroppedals Allé Taastrup Tlf.:

3 Indhold 2012 overblik side 4 Kroppedal i tal side 7 Mennesker og bygninger i årtusinder Kulturarven i kommunerne Undersøgelser og forskning side 12 Formidling og undervisning Registrering og bevaring Arkiverne side 20 Astronomi side 32 Bilag Kroppedals formål og ansvarsområde Kroppedals Formål og ansvarsområde Oversigt over udstillinger og publikationer Personale og organisation Bestyrelse Repræsentantskab side 34 3

4 2012 overblik Museets største udfordring de kommende år er fortsat at konsolidere og udvikle samarbejdet med kommunerne på Vestegnen gennem aftaler om undersøgelse, bevaring og formidling af egnens og kommunernes kulturarv. 4

5 I 2011 besluttede Albertslund og Høje-Taastrup kommuner samt museets bestyrelse at nedsætte en politisk styregruppe med henblik på at udarbejde en strategiplan for museets videre udvikling. Gruppen blev sammensat af formændene for kommunernes kulturudvalg, forvaltningscheferne og repræsentanter for museets bestyrelse og ledelse. I begyndelsen af 2012 blev der vedtaget et kommissorium for arbejdet, og der er i løbet af året afholdt en række arbejdsmøder i styregruppen. Kommissoriet omfatter (citat): n Med udgangspunkt i kommunernes kulturpolitik og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Kroppedal at udforme en profil for museumsdriften, herunder udarbejde en plan for lokale borgernære udstillingsmuligheder n At vurdere omkostningsniveauet for Kroppedal, herunder de fysiske rammer og udarbejdelse til mere effektiv ressourceudnyttelse n At lægge en strategiplan for tilknytning af flere tilskudskommuner n At udarbejde en plan for kvalificering af samarbejdet mellem kommuner og museer n Med udgangspunkt i kvalitetsvurderingen at lægge en strategiplan for fastholdelse af statsanerkendelsen n At skitsere samarbejdsmuligheder med andre museer m.h.p. at kvalificere ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse n At afdække anvendelsen af frivillig arbejdskraft n At udvikle en fælles strategiplan for museets deltagelse i St. Vejleådal og det kommunale samarbejde med de to primærkommuner. I starten af 2013 vil styregruppen publicere resultatet af arbejdet i en rapport, og i april måned vil denne blive præsenteret for kommunernes kulturudvalg har været præget af en meget høj arkæologisk aktivitet. Store anlægsarbejder i forbindelse med etablering Frederikssundsmotorvejens 2. etape og Ringstedbanen, har holdt museets arkæologer, teknikere og et stort antal projektansatte travlt beskæftiget. Der er i 2012 i alt gennemført 25 arkæologiske undersøgelser, som har medført en markant øgning af museets viden om Vestegnens ældste historie. I 2011 deltog Kroppedal Museum i en arbejdsgruppe nedsat af Kulturstyrelsen med henblik på at udvikle nye standarder og arbejdsformer for forvaltningen af kulturarven, og i den forbindelse samarbejdet med kommunernes planafdelinger. Med afsæt i dette arbejde og museets særlige fokus på Vestegnens og kommunernes moderne kulturarv, er der i løbet af 2012 afholdt møder med samtlige 14 kommunale planafdelinger i museets ansvarsområde. Formålet med de mange møder har været at afklare muligheden for at indgå i konkrete samarbejdsprojekter. På sigt skal de danne metode for museets og kommunernes samarbejde om forvaltningen af den moderne kulturarv i relation til bevaring og formidling overfor borgerne. Indledende undersøgelser på Frederikssundsmotorvejen 5

6 Hersted Industripark, Albertslund Velfærdssamfundets kulturarv, bl.a. i form af industribygninger og industrikvarterer, der i disse år transformerer sig til andre funktioner, er en væsentlig del af Vestegnskommunernes identitet. Gennem dokumentation, undersøgelse og en dynamisk bevaring af den moderne kulturarv kan der gennemføres en levende formidling overfor borgerne. Decentraliseringen af museets formidlingsvirksomhed, herunder den borgernære formidling i kommunernes byrum er videreudviklet i Faciliteterne på Blaakildegaard i Høje-Taastrup inddrages nu mere aktivt i museets formidling. Udstillingsvirksomheden på kommunernes biblioteker er intensiveret, og museet har medvirket til formidling i forbindelse med etablering af Kløversti-ruter i byrummet. Derudover er der planlagt og gennemført særudstillingsprojekter i samarbejde med Tycho Brahe Planetariet og Glyptoteket i København. Formidlingssamarbejder der forhåbentlig kan videreudvikles og formaliseres. Kroppedal Museum har øget sit samlede besøgstal fra i 2011 til i Fra udstillingen Den gyldne mikrofon på Blaakildegaard 6

7 Kroppedal i tal Kroppedal Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum og drives som en selvejende institution. Museet løser sine opgaver i henhold til Museumslovens 5 søjler indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Kroppedal løser de lovpligtige arkæologiske opgaver i følgende kommuner: Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj, Brøndby, Egedal, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Vallensbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Lyngby- Taarbæk, Gentofte, Tårnby og Dragør. For nyere tid omfatter ansvarsområdet de samme kommuner, med undtagelse af Tårnby og Dragør. Museet har endvidere et landsdækkende ansvar for dansk astronomihistorie. 7

8 Kroppedals besøgstal Antallet af besøgende på museet, arkiverne, skoletjenestearrangementer samt på andre udstillingsplatforme ude i kommunerne, og virtuelt på museets hjemmesider: Kroppedal Museum Høje Taastrup Albertslund Herlev Ishøj Gladsaxe I alt besøg på Kroppedals udstillingssteder Besøg på hjemmesiderne Formidlingsaktiviteter i tal De besøgende til Kroppedals udstillingssteder og formidlingsaktiviteter er i nedenstående oversigter fordelt på udstillinger, arkiver, skoletjenester og andre aktiviteter samt geografisk reference Udstillinger Kroppedal Museum Albertslund Ishøj Herlev Skoletjenester Alm. skoletjenester Skoletjeneste/miniplanetarium I alt skoletjenester I alt besøg på ved udstillinger Andre aktiviteter Arkiver Høje Taastrup Albertslund Ishøj Herlev I alt andre aktiviteter Andre aktiviteter omfatter Hugin & Munin Klubben, foredrag og andre arrangementer (byvandringer o. lign.) på lokationer udenfor Kroppedal. I alt besøg på ved udstillinger

9 Udvalgte økonomiske nøgletal 2012 Samlet omsætning kr Samlede omkostninger kr Oversigt over projekter og aktiviteter finansieret af særskilte bevillinger i 2012 Bevillingsgiver Projekt/aktivitet Beløb Danmarkshistorien i Vestskoven Hugin & Munin aktiviteter Danmarkshistorien i Vestskoven Danmarkshistorien i Vestskoven. Årsarrangement KUS Reginprojektet digitalt registreringsprojekt KUS Ring 3. Industrikvarterer i forandring KUS/Arbejdermuseet Da næsten alle drømte om enfamiliehuset KUS/Museet på Sønderskov Da detailhandelen vækkede stationsbyen KUS KUS/Arbejdermuseet Forstadspionerer / Casebaseret undersøgelse af parcel- og rækkehuskvarterer på den københavnske vestegn i perioden Forstad 2014 udstillingsprojekt om forstadshistorie på Vestegnen KUS Dyreofre i fyrstegrave, i rigmandsgrave og i bøndernes grave AKB Blåkildegård Den gode idé (kulturruter) Høje-Taastrup Kommune Tekster til infotavler Høje-Taastrup Fjernvarme Jubilæumsskrift I alt

10 Udstillinger Kroppedal Museum: Verdensrummets Mekanik Ole Rømer og dansk astronomi Det gode liv Velfærden og fingerplanen, særudstilling Kroppedal og Damgården To gårde på Vestegnen, særudstilling Sidste mand på Månen?, særudstilling Vikingevej og bro Fjerne forbindelser, særudstilling Danefæ på Kroppedal, særudstilling Høje Taastrup Blaakildegaard: Folk i Tåstrup, særudstilling Den gyldne mikrofon, særudstilling Vejen forbi L.A. Ring i Høje-Taastrup Kommune, særudstilling Det gode liv Velfærden og Fingerplanen, særudstilling Croquistegninger, særudstilling Taastrup Bibliotek: Oldtiden på Vestegnen, Bibliotekssærudstilling Den gyldne Mikrofon, Bibliotekssærudstilling Sidste mand på Månen?, Bibliotekssærudstilling Hedehusenes Bibliotek: Hedehusenes lokalhistorie, Bibliotekssærudstilling Albertslund Toftekærgård: Arkivernes dag, særudstilling Vridsløselille Statsfængsel: Bag tremmer Vridsløse Statsfængsel i 150 år Vikingelandsbyen: Vikingevej Nære forbindelser, særudstilling 10

11 Herstedhøje Naturcenter: Vestskoven er borgernes skov, særudstilling Albertslund Bibliotek: Vestskoven er Borgernes skov, Bibliotekssærudstilling Sidste mand på Månen, Bibliotekssærudstilling Herlev Herlev Bibliotek: Herlev Bibliotek 40 år Thorsbro Vandværk: Thorsbro Vandværk, (sommerhalvåret), Torslunde Ishøj Bibliotek: Stenaldermarked, Bibliotekssærudstilling Sidste mand på Månen?, Bibliotekssærudstilling Køgebugtbanen 40 år, særudstilling Ishøj Bredekærgård: Gartnerier og bondeliv i Ishø, særudstilling Julen,særudstilling Oldtiden på Vestegnen, særudstilling Det gode liv på Vestegnen,særudstilling 11

12 Mennesker og bygninger igennem årtusinder Viden og bevidsthed om den fælles kulturarv som identitetsskabende for den enkelte og som værdiskaber for lokalsamfundet og kommunen er en vigtig forudsætning for museets arbejde. Hvad enten det drejer sig om oldtidens bygningsspor og grave eller moderne industri- og bebyggelseshistorie er sporene efter menneskers færden i landskabet gennem tusinder af år, i fortid og samtid, grundlaget for vores fælles kulturarv. Mennesker og bygninger gennem årtusinder er derfor både rammen om den lokale fortælling og den historie som går på tværs af kommunerne og som dermed indgår i en fælles national kulturhistorie. Indsamling og undersøgelser, registrering, bevaring, forskning og formidling udgør de arbejdsfelter som indgår i forvaltningen af museets opgaver. I den samlede forvaltning af kulturarven er Kulturstyrelsen og især kommunerne og deres forvaltninger de vigtigste samarbejdspartnere. 12

13 Formidling gennem nye standarder for forvaltning Museets samarbejde med kommunernes planafdelinger vedr. især forvaltningen af den moderne kulturarv, har i øjeblikket stærkt fokus. Det er hensigten at styrke hensynet til kulturarven i forvaltningen gennem en modernisering af dette samarbejde bl.a. omfattende en mere formaliseret og proaktiv inddragelse af museets kompetencer. Det daglige forvaltningsarbejde i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning, er i sidste ende en afgørende forudsætning for museets brede formidling. Gennem et kvalificeret samarbejde vedr. dokumentation og bevaring af især den moderne kulturarv, velfærdssamfundets bygninger og miljøer, kan der således skabes forudsætning for en styrket formidling. Rapporten Kulturarv i industrilandskaberne i Albertslund Kommune, er et eksempel på et sådant samarbejde fra 2011, der blev til i et samarbejde mellem museet, Kulturstyrelsen og Albertslund Kommune. byggesager fra de 16 kommuner i ansvarsområdet. Det er dog især de store sager afledt af samarbejdet med Vejdirektoratet (Frederikssundsmotorvejen) og Banedanmark (Ringstedbanen), der udover en omfattende mødevirksomhed og koordinering med bygherrer og entreprenører, har medført en øget forvaltning og administration. Det er hensigten, at de kommende projekter, der udpeges, skal relatere sig til museets forsknings- og formidlingsstrategi, og at projekterne skal styrke netværket med andre aktører på kulturarvsområdet, f.eks. Kulturstyrelsen, Realdania og Dansk Bygningsarv. Planafdelingerne har været meget positive overfor en kvalificering af samarbejdet, og sammen med udvalgte kommuner, vil der i begyndelsen af 2013 blive udpeget konkrete projekter. Hedehusene station Et konkret eksempel på lokal bevaring og aktivering af den moderne kulturarv er områdefornyelsesprojektet i Hedehusene, Høje-Taastrup. Projektet omfatter området omkring Hedehusene Station og Spæncom-grunden, hvor der i 2012 er arbejdet med borgerinddragende projekter vedr. industrihistorien. Museet er repræsenteret i projektets styregruppe. I forbindelse hermed er Kroppedal Museum endvidere projektleder i udviklingen af Kløversti-ruter, der skal formidle områdets historie overfor borgerne. Kløversti i Høje-Taastrup Kommune I 2012 har museet i alt modtaget og forvaltet ca

14 Stuvehøj, langhus fra neolitikum (yngre stenalder). Undersøgelser og forskning Danefæ. Knækket trefliget spænde fra vikingetid. Af de 25 arkæologiske undersøgelser der blev gennemført i 2012 har størstedelen været forundersøgelser (12 stk). Derudover er der foretaget 9 egentlige udgravninger og 4 overvågninger. Undersøgelserne har været domineret af fund fra jernalder og vikingetid, og understøtter dermed museets viden om Vestegnen, som et specielt rigt område i det første årtusinde e.kr. De arkæologiske undersøgelser bringer dog konstant ny viden; især det næsten 1 kilometer lange palisadeforløb ved Åkilde i Ballerup er helt unik i dansk sammenhæng (se nedenfor). Kroppedal Museum har på vegne af Kulturstyrelsen ansvar for tilsynet med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden. Der blev i 2012 foretaget i alt 870 tilsyn med fortidsminder i Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hørsholm kommuner samt på Bornholm. Med 2012 afsluttedes den første kontraktperiode mellem Kulturstyrelsen og Kroppedal Museum vedr. tilsynene. Primo 2013 vil der blive indgået en ny aftale for perioden frem til Danefæ. Guldmønt fra Der er endvidere, som en særligt rekvireret opgave fra Kulturstyrelsen, gennemført dokumentation af forter og tilhørende anlæg på den nordlige del af Københavns Befæstning. 14

15 Museet modtager årligt hundredevis af detektorfund fra arkæologisk interesserede borgere. I 2012 var det især fund fra Egedal Kommune, der dominerede indleveringerne. Af de mange indleveringer kunne i alt 11 registreres som Danefæ. Museet administrerer Danefæ-indleveringerne på vegne af Nationalmuseet. Trods de store udgravningsarbejder i 2012 har der været fokus på de arkæologiske forskningsaktiviteter. Forberedelsen af publikationen af gravpladsen fra Vindinge fortsætter i samarbejde med Roskilde Museum og Københavns Universitet. Færdiggørelsen af den omfattende publikation om yngre romersk jernalder på Vestegnen fortsætter; 2. og sidste bind, med vægt på det store zoologiske materiale i gravene, kan forhåbentlig afsluttes og publiceres i Der blev endvidere indledt et nyt internationalt samarbejde med kolleger i Ukraine, Ungarn og Norge m.h.p. at analysere handelsruter og kontakter i yngre romersk jernalder. Endelig tog museet initiativ til et projektet Hus og bolig i neolitikum og tidlig bronzealder på den sjællandske øgruppe, som i de kommende år vil blive prioriteret i museets forskningsindsats. Både på Vestegnen og det øvrige Sjælland er der gennem årene undersøgt mange bebyggelser og hustomter fra disse perioder, og det store materiale kalder på videre bearbejdning og analyse (se nedenfor). Forstaden og dens fremtid har stor politisk bevågenhed viste, at museets kontinuerlige undersøgelse af velfærdssamfundets kulturarv, har et stort potentiale. Ved at skabe forskningsresultater, der fokuserer på sammenhængen mellem forvaltning, fysisk/arkitektonisk virkelighed og det levede liv i forstaden, bidrager Kroppedal Museum med perspektiver, der kan benyttes i mange sammenhænge. Museets medarbejdere har således i 2012 bidraget med konsulentbistand og konkrete tekster til lokal- og kommuneplaner, videnskabelige artikler, foredrag til borgerne og oplæg på konferencer. Den nytænkende tilgang m.h.p. at sammenknytte forskning, forvaltning og formidling vedr. den moderne kulturarv vil blive udbygget og nuanceret de kommende år. Fortidsminder på Bornholm. 15

16 Typehuse på Vestegnen Projektet, som finansieres af Kulturstyrelsen, er påbegyndt i 2011 og undersøger byggeriet af typeparcelhuse på Vestegnen i 1960erne og 1970erne. Projektet har særligt fokus på 3 områder: Fløng, Ishøj og Herstedøster. I 2012 er der gennemført en lang række besigtigelser af huse samt gennemført interviews med husejere. Projektet afsluttes i Sachsersymposium Symposiet blev afholdt i Durham, England, og museet bidrog med et indlæg om bebyggelsesmønstre og ressourceområder i jernalderen på Østsjælland og i Skåne. Foredraget vil blive publiceret i Hus og bolig i neolitikum og tidlig bronzealder på den sjællandske øgruppe Museet var i 2012 initiativtager til et stort seminar på Københavns Universitet, hvor ca. 200 fagfolk var samlet. Med seminaret blev der igangsat et projekt, som i de kommende år skal samle og formidle de væsentligste udgravningsresultater samt formulere en strategi for fremtidig undersøgelse og forskning. Projektet ledes af Kroppedal Museum. Kulturstudier Museet er medlem af redaktionen på det kulturhistoriske tidsskrift Kulturstudier, der i 2010 opstod som en fusion af Fortid og Nutid og Folk og Kultur. Museet er derfor med til at sikre et væsentligt tidsskrift for dansk kulturhistorie. 16

17 Københavns Befæstning På vegne af Kulturstyrelsen, har museet i 2012 som en særlig opgave, foretaget dokumentation af anlæg på den nordlige del af befæstningen. Opgaven omfattede i øvrigt forberedelse af nye fredningstekster. The postwar European Suburb I Prag blev der i 2012 afholdt den 11. internationale konference om byhistorie, hvor museet var repræsenteret. Kroppedal Museum forestod i samarbejde med Forstadmuseet et velbesøgt seminar om den europæiske forstad efter 2. verdenskrig. FDBs centrallagre FDBs centrallager fra 1964 i Albertslund, blev i 2007 udpeget som nationalt industriminde. Sammen med seks andre centrallagre dannede dette rygraden i FDBs plan om rationalisering af centralhandlen i 1950erne. Sammen med Museet på Sønderskov har Kroppedal Museum i 2012 undersøgt rationaliseringen af FDB. Projektet er betalt af Kulturstyrelsen. 17

18 Ring 3 Industrikvarterer i forandring Projektet, der er finansieret af Kulturstyrelsen, blev afsluttet i sommeren Med udgangspunkt i fire industrikvarterer i Albertslund, Gladsaxe, Glostrup og Herlev fortælles historien om forandringerne i det industrielle Danmark fra 1935 til Resultatet er publiceret i Fabrik og Bolig, og blev præsenteret på en international konference i Stockholm. I 2013 følges der op med en udstilling på Albertslund Rådhus. Ringstedbanen Mosebjerg, Midlergården og Sydgård I forbindelse med arkæologiske undersøgelser ved Brøndby Haveby fremkom talrige bebyggelsesspor fra jernalder og vikingetid. Der fandtes over 20 langhuse, hvoraf det længste var ca. 30 meter langt. I forbindelse med husene fandtes brønde og hegnsforløb. Et af husene fra tidlig vikingetid var tydeligvis nedbrændt. Samlet viser undersøgelsen at området var været tæt bebygget i jernalderen. Dele af de arkæologiske undersøgelser var præget af vintervejr. 18

19 Hjortholm Voldsted et voldsted fra middelalderen I 2012 fik museet, i forbindelse med udskiftning af en trykledning, en sjælden mulighed for at opnå ny viden om det fredede fortidsminde Hjortholm Voldsted i Lyngby-Taarbæk Kommune. Voldstedet, som blev etableret i midten af 1200 tallet, fortsætter med at spille en central rolle i danmarkshistorien frem til Grevens Fejde i I forbindelse med undersøgelsen blev der bl.a. udtaget prøver fra træstolper i voldgravens ydre kant. C-14 dateringer af disse skal medvirke til at kaste muligt nyt lys over voldstedets anlæggelse. Frederikssundmotorvejen Åkilde, 1500 stolper på række Årets fund blev gjort ved Åkilde i Ballerup Kommune. Her udgravede museets arkæologer et næsten 1 kilometer langt palisadeforløb som har skåret sig gennem landskabet. Der er indgået mindst 1500 stolper i forløbet, og det antages at det omfattende byggeri oprindeligt har fungeret som en slags grænsedragning. Det har desværre ikke været muligt at datere den helt unikke konstruktion. Der er dog udtaget prøver til C-14 datering, som forhåbentlig vil give svar på anlæggets alder. 19

20 Formidling og undervisning tæt på borgerne Museet gennemfører en varieret formidling omfattende udstillinger, omvisninger, undervisning og aktiviteter for børn og unge, publikationer, foredrag og andre publikumsrettede aktiviteter. Der foretages en konsekvent markedsføring af museets aktiviteter især gennem pressemeddelelser og på museets hjemmeside. Museet har i 2012, som konsekvens af en styrket formidlingsindsats lokalt i kommunerne, øget sit besøgstal med 35% i forhold til

21 Museet rundt om hjørnet Kroppedal Museums formidlingsprofil blev i 2012 skærpet og formuleret under overskriften Museet rundt om hjørnet. Profilen omfatter museets strategi vedrørende øget lokal borgernær formidlidling, borgerinddragende aktiviteter, herunder samarbejde med foreninger og frivillige samt en kvalificering af den digitale formidling. I 2012 er der i praksis gennemført en øget lokalbaseret formidlingsindsats, og museets synlighed er generelt styrket. Samarbejdet og koordineringen mellem museet og de lokalhistoriske arkiver har i den forbindelse været vigtig. Arkiverne er som lokale filialer af museet meget synlige formidlingsplatforme, og samarbejdet mellem museets og arkivernes medarbejdere udmøntes i en styrket varetagelse og formidling af den enkelte kommunes kulturarv. Det er glædeligt, at den øgede lokale aktivitet konkret har medvirket til en markant stigning i museets samlede besøgstal fra i 2011 til i Den digitale formidling er i løbet af året blevet styrket med etableringen af en ny og tidssvarende hjemmeside. Museets virksomhed og aktiviteter fremgår nu meget tydeligere, og publikum kan nu blogge direkte med museets personale. I 2013 påbegyndes planlægningen af nye digitale formidlingstilbud, som vil blive introduceret, når finansieringen er til stede. Presse og markedsføring Museets markedsføring sker gennem produktion af foldere, aktivitetskalendere, plakater samt via digitale medier. Endvidere er der lagt vægt på annoncering gennem lokal- og regionalaviser samt produktion af pressemeddelelser. Museets aktiviteter fremgår konsekvent af den lokale og regionale presse, og museet har ligeledes været tilstede i den landsdækkende presse med faglige indlæg. Museet har alene optrådt 270 gange i medierne i Arkiver og museum i alt 403 gange. 21

22 Åbent hus på palisaden ved Åkilde Den 16. november, i tiltagende vintermørke viste arkæologerne det unikke palisadeanlæg ved Åkilde frem. Det gode liv Velfærden og fingerplanen Udstillingen Det gode liv Velfærden og Fingerplanen er i slutningen af året vandret videre til det store særudstillingslokale på Blaakildegaard. Udstillingen er blevet suppleret med lokale genstande fra Eslau Keramik og Bambola legetøjsfabrik. I 2013 er der i tilknytning til udstillingen planlagt skoletjenesteforløb og andre aktiviteter. Åbent hus på udgravning Børn fik lov til at grave med, og Charlie var en af de heldige, der fandt potteskår fra den tidlige bondestenalder for 5000 år siden. Skurvognen blev i dagens anledning brugt som udstillingsplatform, og de besøgende fik en kort introduktion til det spændende fund. Vikingevejen i Store Vejleådalen I de kommende år rekonstruerer rede projekt vil danne ramme om Vikingelandsbyen i Albertslund og formidling af vikingetidens vejforløb Kroppedal Museum en vikingevej og vadesteder med rekonstruerede over Store Vejleådalen. Den rekonstruerede vej er tænkt som et stenbrolægning, og på det vådeste hulveje, ris- og grenvej, en svellevej, studie i vikingernes byggeteknik område midt i ådalen en pælebro. og entreprenørarbejde. Det skitse- Ophavsmanden til projektet er Vikingelandsbyens mangeårige leder, Jørgen Poulsen, og grundtanken er et borgerinddragende projekt, hvor lokale børn og voksne selv medvirker i byggeriet. 22

23 Hugin & Munin Børneklubben Kroppedals børneklub har omkring 100 børn, der ivrigt deltager i årets aktiviteter, støttet af deres lige så aktive forældre. I år blev det til syv arrangementer, og traditionen tro også et besøg på en arkæologisk udgravning. Hugin & Munin på Stenaldermarked I forbindelse med årets stenaldermarked på Kroppedal overnattede børn fra Hugin-Muninklubben i et rekonstrueret stenaldertelt. På stenalderbopladsen deltog de ligeledes i flere aktiviteter, bl.a. med at fremstille tranlamper, væger af brændenælde, flå et dyr, skrabe et skind, lave mad over bål samt arbejde med flint. Stenaldermarkedet blev gennemført i samarbejde med et stort antal foreninger og frivillige. Sidste mand på månen? I 2012 var det 40 år siden, at mennesker sidst gik på månens overflade. I en særudstilling på Kroppedal Museum blev publikum præsenteret for samtlige månelandinger og de religiøse, etiske og politiske overvejelser, som rumeventyret førte med sig. Samtidig blev de store internationale begivenheder sat ind i både en national og lokal kontekst. 23

24 Vejen forbi L.A. Ring i Høje-Taastrup Kommune Indretningen af Blaakildegaards udstillingslokaler er nu nået så langt, at vi i efteråret kunne åbne for den permanente udstilling af de smukke malerier, som museet har i sin samling. Med klare farvevalg, lokalets udtryk og scenografi, har malerierne fået de bedste betingelser for en god publikumsoplevelse. Den Gyldne Mikrofon Årets særudstilling på Blaakildegaard omhandlede beat- og ungdomskulturen i Høje-Taastrup Kommune i 1960erne. Taastrup mesterskaberne i beatmusik blev i slutningen af 1960erne en af de mest eftertragtede priser indenfor ungdommens musik. Præmien var en gylden mikrofon, og sammen med masser af grupper, musiksteder og øvelokaler blev tiden og stemningen en afgørende del af ungdomsmiljøet på Vestegnen. Udstillingen fortsætter i Herlev Bibliotek 40 år I anledning af bibliotekets fødselsdag blev der i samarbejde med Herlev Kommune produceret en større udstilling om bibliotekets historie. Udstillingen bredte sig over 2900 m2 på 2 etager. Arkivernes Dag på Toftekærgård i Albertslund I samarbejde mellem museet og Sammenslutningen af Lokalarkiver markerede Lokalhistorisk Samling Arkivernes Dag. På dagen fik gamle som nye brugere mulighed for at møde personalet på Lokalhistorisk Samling, som viste film og fortalte om det daglige arbejde på arkivet. 24 Golden Days i Herlev Arkivet deltog som eneste Herlev-arrangement i Golden Days-festivalen med en byvandring i Herlevhuse. Tema: 1950 erne, udflytningen til forstaden og Herlevs kamp mod indlemmelse i Københavns Kommune.

25 Spæncom og teglværket i Hedehusene Hedehusene Station er for første gang blevet brugt som udstillingssted med en plancheudstilling om de to store virksomheder i Hedehusene. Industrikulturarven er synlig og markant i dette område, og Kroppedal Museum har med denne udstilling været med til at åbne for stationens potentiale som aktivitetshus. Aktiviteterne er en del af et større områdefornyelsesprojekt, og gennemføres i samarbejde med borgerne samt med støtte fra Socialministeriet. Danmarkshistorien i Vestskoven, Vikinger i Ådalen brobisse for en dag Den 3. juni afholdt Danmarkshistorien i Vestskoven sit årlige formidlingsarrangement i Vestskoven. Vikingeudstillingerne på Kroppedal Museum og i Vikingelandsbyen blev præsenteret for gæsterne, og børn og voksne blev introduceret til arbejdet som brobisse. Gartneriudstilling på Bredekærgård i Ishøj I 2012 har Ishøj Lokalhistorisk arkiv deltaget i lanceringen af Bredekærgård som kulturcenter for Ishøj kommune. I april blev der i anledning af gårdens åbning holdt et foredrag om madens historie, mens der blev serveret et bredt udvalg af historisk mad. Madtemaet fortsatte henover foråret og sommeren med en udstilling om gartnerier i Ishøj kommune. Indtil for 30 år siden var kommunen (lige som resten af Vestegnen) Københavns brødkurv, og gartnerne leverede dagligt varer til Grønttorvet i København. Historien om Vestskoven Udstillingen om Vestskoven på Naturcenter Herstedhøje blev i samarbejde med Naturcentret suppleret og renoveret. 25

26 Årets arkæologiske udgravninger Traditionen tro fortalte museets arkæologer om årets fineste fund. Mange amatørarkæologer, frivillige samt interesserede borgere mødte frem på dagen. Thorsbro Vandværk en arkitektonisk perle I samarbejde med Ishøj Kommune og den lokale museumsforening gennemføres undervisning og omvisning i sommerhalvåret. Formidling på bibliotekerne Kommunernes biblioteker er vigtige udstillingsplatforme for museet. Her bliver museets formidling dagligt synlig for bibliotekernes mange brugere. Især på bibliotekerne i Albertslund, Høje-Taastrup og Ishøj kommuner suppleres de mindre særudstillinger løbende. 26

27 Undervisning for børn og unge Museet skoletjeneste har i 2012 haft 11 faste undervisningstilbud for folkeskoler, gymnasier/hf og andre ungdomsuddannelser. Især skal nævnes det rollespilsbaserede forløb Forny din forstad samt tilbuddet Byg veje som vikinger, som gennemføres i samarbejde med Vikingelandsbyen. Udviklingen og gennemførelsen af dette forløb er støttet af Danmarkshistorien i Vestskoven. Tilbuddene er gratis for de kommuner der yder tilskud til museet. Museets mest populære tilbud er miniplanetariet, der løbende rekvireres og opsættes på kommunernes skoler og institutioner som et transportabelt univers. Ferieaktiviteter for børn I ferierne, forår, sommer, efterår og vinter har museet haft særlige tilbud for børn og deres forældre f.eks. måneværksted, trille påskeæg, male romerske skjolde og tekstilmaling. Golden Days forstadssafari Under festivalens 1950er tema deltog museet i en række aktiviteter på Vestegnen. Heriblandt en forstadssafari, der afsluttedes med rundvisning og burgere på Wittrup Motel i Albertslund. 27

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18

indhold Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener 18 Skoletjenesten 2012 2013 indhold ARKÆOLOGI Grave, glas og guld 6 Byg veje som vikingerne 8 Astronomi Ole Rømer 19 Astronomiens historie 12 Den sidste mand på månen 14 Miniplanetariet 16 Stjerneaftener

Læs mere

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord

Kroppedal. Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Kroppedal Museum Levende kulturhistorie mellem himmel og jord Årsberetning 2010 Redaktion Mette Bratlann Ansvarshavende Lars Buus Layout Signe Bisgaard Nielsen ISBN 978-87-993025-5-0 Kroppedal Museum Kroppedals

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne.

Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne. FORNY DIN FORSTAD. KROPPEDAL MUSEUM Afrapportering til KUAS Formidlingspulje som projektet er støttet af Projektet er støttet af KUAS Pulje 2 Undervisningsaktiviteter på museerne. Projektets titel Forny

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

årsberetning overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

årsberetning overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde årsberetning 2011 2011 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger i årtusinder Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde Redaktion Lars Buus Ansvarshavende: Lars Buus Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

årsberetning 2013 2013 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde

årsberetning 2013 2013 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde årsberetning 2013 2013 overblik Kroppedal i tal Mennesker og bygninger i årtusinder Formidling og undervisning Astronomi Formål og ansvarsområde Forside: Rejsegilde på Rødhøjgårdsvej i Taastrup i 1972.

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014

Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014 Kroppedal Museum Arbejdsplan 2011-2014 Kroppedals mission og vision Kroppedal er et statsanerkendt kulturhistorisk museum der er godkendt efter Museumslovens 15. Museet er en selvejende institution og

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2009 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning: Jakob Danneskiold-Samsøe Forside: Signe Bisgaard

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Synliggørelse af arkivet

Synliggørelse af arkivet SLA Arkivuddannelse modul 4 Arkivet og dets brugere Synliggørelse af arkivet Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke muligheder findes? PR, reklamer, arrangement, web m.v. Synliggørelse og formidling Synliggørelse

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere