udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar"

Transkript

1 udbyderkatalog Vidensbazar om trauma og beskæftigelse Præsentation af udbydere på Integrationsministeriets vidensbazar

2

3 præsentation af bazarens stande Vidensbazaren om Trauma og Beskæftigelse præsenterer i dette katalog bazarens 29 udbydere, som alle arbejder med indsatsen for at bringe traumatiserede flygtninge og indvandrere i job. Alle udbyderne vil du kunne møde i bazarens standeområde. De 29 udbydere, der præsenteres i dette katalog er kategoriseret under følgende temaer Kataloget er en guide til de besøgende på dagen og samtidig et praktisk inspirationsværktøj til de personer, der til hverdag arbejder med beskæftigelsesindsatsen for de traumatiserede borgere. Vidensbazaren om Trauma og Beskæftigelse afholdes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. LG Insight varetager planlægningsopgaverne i forbindelse med bazaren og materialesamlingen. Du er velkommen til at henvende dig til LG Insight, hvis du har spørgsmål om kataloget. På vej til et aktivt liv Videns- og informationscentre Rummelighed på virksomheden De enkelte udbydere præsenterer i kataloget selv deres profil beskrevet ved kort introduktion, beskrivelse af relevante aktiviteter, samarbejdsparter og kontaktoplysninger. Sidst i kataloget ses en oversigt over udbyderes arbejdsområder. LG Insight Kongensgade 66-68, DK-5000 Odense c. Tlf

4

5 indhold På vej til et aktivt liv Revacentret i København... 6 Jobcenter Skanderborg... 7 Projektgården Holstebro... 8 KompetenceKompagniet... 9 Vejle Kommune Brøndby kommune, Projekt VITA Projekt Karavan, Brøndby Sprog- og Integrationscenter RehabiliteringsCenter for Traumatiserede flygtninge, RCT Fyn RevaIntegration, Odense Kommune Helbredsafklarende Team RehabiliteringsCenter for traumatiserede Flygtninge, RCF i Århus Team for Traumatiserede Flytgninge, TFTF SYNerGAIA Verdande, Haderslev Kommune Traumecentret i Sønderborg Etnisk Rådgivningscenter NOOR BORUPLUND CABI Sprogcenter Midt Dansk Flygtningehjælp Integration, Aktivitetscentret Horsens Dansk Flygtningehjælp Integration, Integrationshuset Kolding Dansk Flygtningehjælp Integration, Aktivitetscentret Herlev Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling Kirkens Korshærs Herberg Videns- og informationscentre Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Center for Traume- og Torturoverlevere, CETT... 0 Specialfunktionen Job & Handicap... 1 Rummelighed på virksomheden Grundfos... Bolighuset Dokken... 2 Hvem laver hvad? En oversigt over udbydere fordelt på arbejdsområder... 34/35

6 Revacentret i København Revacentret i København er en privat udbyder af løsninger og services inden for revalidering og arbejdsmarkedsintegration. Over borgere med vidt forskellige behov og baggrund tager hvert år imod et tilbud fra Revacentret i København. Målet er at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet. Revacentret i København hjælper borgere i beskæftigelse, støtter dem i at fastholde deres arbejde og/eller hjælper dem i gang med at tage en uddannelse. Zafir: Arbejdsmarkedsintegration af traumatiserede flygtninge, herunder afklaring via intern og ekstern praktik samt sideløbende deltagelse i gruppesamtaler med socialrådgiver og virksomhedskonsulent. Under hele forløbet er der støttende gruppesamtaler med psykolog, hvor der arbejdes med kompensationsstrategier i forhold til psykiske følgevirkninger efter traumer. Endvidere arbejdes der med psykosociale problemer, der er forstærket af negativ minoritetsfølelse samt fysisk træning i grupper med fysioterapeut med henblik på at kompensere for helbredsmæssige begrænsninger. I Zafir tages hensyn til manglende danskkundskaber og begrænset kendskab til danske arbejdsmarkeds- og samfundsforhold. Revanche: Arbejdsmarkedsintegration af borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder, herunder afklaring af arbejdsmæssige ressourcer via intern og ekstern praktik sideløbende med deltagelse i gruppesamtaler med socialrådgiver og virksomhedskonsulent. Optræning af kompensationsstrategier i forhold til psykiske eller fysiske barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. I Revanche indgår flygtninge/indvandrere på lige fod med etniske danskere, hvilket kræver et vist niveau af danskkundskaber og medvirker til at mindske stigmatiseringen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. ATOS: Beskæftigelsesrettet tilbud til mænd med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Effekt: Beskæftigelsesrettet tilbud til kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Projekt Etnisk Plan: Tilbud til flygtninge eller indvandrere, der har et mangelfuldt kendskab til danske arbejdsmarkedsforhold. Ekstern arbejdsprøvning: Arbejdsprøvning i virksomheder. Jobcentre i København og omegns kommuner, Sprogskoler og virksomheder Kristina Golipour, tlf ( ), mail: Læs mere på og jan_07.pdf 6

7 Jobcenter Skanderborg Jobcenter Skanderborg er et af de 14 pilot-jobcentre, hvor det er kommunen alene, der har ansvaret for at varetage og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for alle ledige. Jobcenter Skanderborg er organisatorisk og fysisk placeret i sammenhæng med Skanderborg Kommunes Socialcenter, bl.a. med henblik på at tilrettelægge den sociale indsats i overensstemmelse med beskæftigelsesindsatsen. På samme adresse ligger også Sprogcenter Skanderborg, en afdeling af Sprogcenter Midt. Sprogcenter Skanderborg varetager den dansksproglige undervisning for voksne udlændinge, herunder også særlige tilrettelagte undervisningsforløb for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Projekt Opkvalificering til køkken- og servicejob : Jobcenter Skanderborg har i foråret 2007 afholdt et 15 ugers undervisnings- og praktikforløb målrettet køkken- og servicejobs. Målgruppen var ledige flygtninge- og indvandrerkvinder i matchgruppe 4 og 5 med fysiske og psykiske lidelser samt sociale problemstillinger. Projektforløbet lagde vægt på at gøre det faglige indhold og beskæftigelse til omdrejningspunkt, samtidig med at der gennem fysisk træning, individuelle samtaler og fælles oplevelser blev iværksat initiativer med sigte på de fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. primo 2008 Udviklingsprojekt Kompetencecenter. Formålet er at udvikle aktiviteter, der kan supplere sagsbehandlingen i Jobcenteret og bidrage til en hurtig og relevant indsats i forhold til den enkelte borgers situation. Det vil bl.a. være kompetenceafklaring, vejledning og opkvalificering samt projekter for specifikke målgrupper. Aktiviteterne vil foregå i tæt samarbejde med øvrige involverede parter, f.eks. indenfor det socialfaglige område. Særlige beskæftigelsesindsatser overfor traumatiserede flygtninge og indvandrere vil være et af Kompetencecenterets arbejdsområder. I forbindelse med projektet Opkvalificering til køkken- og servicejob har Jobcenter Skanderborg etableret et samarbejde med Sprogcenter Midt, Skanderborg Produktionsskole, Århus Tekniske Skole, Skanderborg Fysioterapi og en række små og større virksomheder. Annette Holst, tlf mail: Læs mere på Etablering af kompetencecenter: Jobcenter Skanderborg igangsætter 7

8 Projektgården Holstebro Projektgården er Holstebro Kommunes center for kompetenceafklaring og kompetenceudvikling af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Der arbejdes med systematisk kompetenceafklaring i virksomhederne. Mere end 2/3 af borgerne tilmeldt projektgården er udplaceret i virksomheder. Der er fokus på kompetenceafklaring af arbejdsevne og på kompetenceudvikling i forhold til at udfordre udviklingspotentialet. Projektgårdens tilgang er anerkendelse og respekt for den enkeltes kompetencer og samlede ressourcer. Borgeren og processen følges indtil de er: ansat i ordinært arbejde gået i uddannelse afklaret opkvalificeret og ansat i fleksjob eller afklaret til pension Kompetence Kompetenceudvikling: guiden. Kompetenceafklaring: Projektgårdens indsats er virksomhedsrettet. Der arbejdes med at kompetenceafklare den enkelte borgers kompetencer via kompetencekortet. Sprogundervisning: På Projektgården er danskundervisning et obligatorisk tilbud for borgere med anden etnisk baggrund en dansk, som har sproglige barrierer i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet. Hold 1 og 2 danskundervisningen er holdundervisning/klasseundervisning tilrettelagt med udgangspunkt i emner, der styrker den almindelige livsmestring, styrker kendskabet til det danske samfund og arbejdsmarkedets sammensætning, krav og vilkår. Oplevelsesdansk: Undervisningen er særligt tilrettelagt for de borgere, som pga. psykiske problemer og barrierer (traumatisering) ikke magter at sidde i en almindelig undervisningssituation. Undervisningen er oplevelsesbaseret. Praktikdansk/virksomhedsdansk: Undervisningen tager udgangspunkt i de daglige sproglige problemstillinger, som borgeren oplever på praktikstedet. Der er fælles undervisning en eftermiddag om ugen kombineret med individuelt tilrettelagt undervisning på praktikstedet. Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere samt virksomheder i lokalområdet. Lene Værge. tlf , mail: Læs mere på 8

9 KompetenceKompagniet KompetenceKompagniet er Greve Kommunes kursus- og kompetencecenter. Målet er at være en platform for ledige borgere og for rådgivere. Kompetencekompagniet hjælper borgerne videre, og deres kerneydelse består i at planlægge og afholde korte kvalitetskurser og afklaringsforløb med afsæt i borgerens individuelle behov. Her støttes den enkelte i at få afklaret, hvad der skal ske med arbejdslivet nu og i fremtiden - hvad enten perspektivet er job, uddannelse eller en vurdering af arbejdsevnen. KompetenceKompagniet afholder kursusaktiviteter og ydelser, hvor de søger at levere en helhedsorienteret indsats overfor ledige borgere. Borgerens situation i forhold til arbejdsmarkedet sættes i centrum og livserfaringer og kompetencer afdækkes. Hvis afdækningen viser barrierer/problemer i forhold til arbejdssituationen, så sættes der ind overfor netop dette med tilbud, der kan forbedre den enkeltes mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, enten via selvforsørgelse, opstart på uddannelse eller afklaring i forhold til flexjob og pension. Kursusforløbene skræddersyes i tæt dialog med den ledige og jobcenter/kommune. Job- og beskæftigelsesafklaring, J.O.B.: Et forløb til opkvalificering af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Igennem dette forløb kan kvinderne blive kompetenceudviklet og beskæftigelsesafklaret på en eller flere virksomheder for til sidst at få ansættelse i et job efter et vellykket forløb. Tilbuddet er opbygget i følgende tre trin, som kan forkortes ud fra individuelle behov: 8 ugers kursusaktivitet, hvor kvinderne trænes i at møde stabilt, til tiden og fuldføre dagens aktiviteter. Beskæftigelsesafklaring, hvor der foregår en kompetenceafklaring og beskæftigelsesafklaring på en eller flere virksomheder. En individuelt tilrettelagt virksomhedspraktik på uger med henblik på job med løntilskud eller ordinært job. Sundhed og social virksomhedsafklaring, S.O.S: Et kursusforløb for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, hvor målsætningen er, at de kan få afklaret deres arbejdsmarkedsperspektiv både på kort og langt sigt. Der arbejdes med fælles undervisningssituationer og individuelle samtaler samt midtvejsmøder med den enkeltes rådgiver, deltageren og kursuslederen. Efter kurset følger et praktisk virksomhedsforløb for at afklare erhvervsevnen. KompetenceKompagniet er en leverandørvirksomhed, der samarbejder med: Rådgivere, virksomhedskonsulenter, jobcenter-sagsbehandlere, eksterne samarbejdspartnere og andre kommuner, Skanlog og lokale arbejdsgivere. Helle Jensen, tlf , mail: Læs mere på 9

10 Vejle Kommune Vejle Kommune har godt indbyggere, hvoraf ca. 5 % har en anden etnisk oprindelse end dansk. Vejle Kommune har i flere år haft et særligt fokus på arbejdet med voksne og børn med traumer. Realiteten er, at flere og flere ansatte i kommunen møder børn og voksne eller familier med traumer i deres professionelle liv, og ét af indsatsområderne har derfor været at klæde medarbejderne på til de nye udfordringer. Faglig kvalificering: Uddannelsesforløbet Børn på tværs af grænser om håndtering af børn, unge og voksne med traumer. Forløbet er nu en permanent del af skoleafdelingens efteruddannelsesforløb for lærere. Der er desuden afholdt en lokal og en national konference samt udarbejdet informationsmaterialet Trods Traumer. Sprogundervisning: Særlige sprogklasser for traumatiserede voksne på Vejle Sprogskole. Særlige forløb for børn med primære eller sekundære traumer i forbindelse med sprogstimulering (sprogteamet). Kommunen udbyder desuden Marte Meo kurser. Generel kompetenceudvikling: Der er i kommunen flere ressourcepersoner med særlig viden og/eller erfaring med traumer og traumereducerende arbejde fx i sprogteamet (førskoleindsatsen), skoleafdelingen, sprogcentret, sundhedsplejen etc. Det er en vigtig del af kommunens arbejde med flygtningebørn og familier med traumer, at viden omkring traumer er en naturlig del af arbejdet og fagligheden og er til eksempel et almindeligt tema på personalemøder etc. i flere afdelinger. Traumer og traumereducerende arbejde er almengjort i kommunen og der sættes fokus på ikke at have berøringsangst i forhold til familier med traumer. CETT, UC2 og Videnscenter for integration Ulla Varneskov, tlf / , mail: Læs mere på 10

11 Brøndby Kommune, Projekt VITA VITA er et projekt med Videnscenter for Socialpsykiatri som tovholder. Fire kommuner deltager i projektet; Brøndby, Odense, Haderslev og Århus. Projektet har dannet baggrund for vidensindsamling samt erfaringsudveksling på tværs af sektorerne samt på tværs af medarbejdernes faglige baggrund. Målgruppen er forsørgere med anden etnisk baggrund end dansk, der har svære psykiske lidelser samt har risiko for at udvikle kronisk psykisk sygdom. Fokus er at udvikle og afprøve metoder, som kan styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for disse mennesker. Projektet har været i gang siden 1. maj 2006 og løber frem til 31. april I Brøndby er seks familier udvalgt, som falder under målgruppen. Målet er, at forældrene med psykiske lidelser skal i praktik. Ti medarbejdere fra forskellige sektorer samt med forskellige baggrunde arbejder med disse familier i ønsket om at skabe en helhedsorienteret indsats. Vidensudveksling og erfaringsdeling: Ti erfarne medarbejdere deler viden og erfaring i forhold til arbejdet med borgere med anden etnisk baggrund end dansk med svære psykiske lidelser. ved hjælp af primært hjemmebesøg opnås kendskab til familien. Hver måned samler gruppen af medarbejdere op på eventuelle problemstillinger i forhold til en fremtidig arbejdsmarkedstilknytning for at sparre tværfagligt samt tværsektorielt. Gruppen af medarbejdere har bestået af: Personale fra socialpsykiatrien: en sygeplejerske samt ergoterapeut med terapeutiske overbygninger, Beskæftigelse: en virksomhedskonsulent I ntegrationsteamet: En projektkonsulent Socialrådgiver Psykolog Børnesektoren: en socialrådgiver. Udover dette er samarbejdspartnerne de tre resterende kommuner, Haderslev, Odense og Århus samt Videnscenter for Socialpsykiatri. Trine Høyrup Henriksen, tlf.: , mail: Tværfaglig fokus: Der fokuseres på, hvordan målgruppen opnår en tilknytning til det danske arbejdsmarked både i forhold til den enkelte samt familien som helhed. Tilknytning til familier: Fire medarbejdere er tilknyttet èn familie, hvor der 11

12 Projekt Karavan Brøndby Sprog- og Integrationscenter Projekt Karavan er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, der har til formål at vejlede, opkvalificere og afklare flygtninge og indvandrere i forhold til arbejdsmarkedet. Målgruppen er personer på langvarig passiv forsørgelse med komplekse fysiske og psykiske lidelser (Matcgrupperne 4 og 5). Der arbejdes med individuelt tilrettelagte forløb. Teamet består af socialrådgiver, psykolog, afspændingspædagog, virksomhedskonsulent, sygeplejerske, sprogundervisere og lægekonsulent Læger (special), sundhedsfagligt personale, diverse kommunale sektorer f.eks. børne-familie afdeling. Trine Høyrup Henriksen, tlf / mobil , mail: I projekt Karavan arbejdes med forskellige temaer som Helbred, herunder fokus på sygdomsforståelse, sundhed og medicinering, afspænding og afspænding med fokus på søvnproblemer Arbejdsmarkedsforhold, herunder fokus på praktik, dansk og samfundsforståelse Familieliv, herunder fokus på familie og børn. 12

13 RCT Fyn Rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge RCT Fyn er et traumebehandlingscenter i Odense, som arbejder helheds- og ressourceorienteret med traume og PTSD. Institutionen tilbyder såvel individuel psykoterapi og fysioterapi som behandling i grupper. Der arbejdes med dagbehandling med terapi- og værkstedsaktiviteter, træning, familiebehandling og netværksarbejde. Behandlingen foregår i et trygt, roligt og terapeutisk miljø, hvor klienten får mulighed for at arbejde med og genvinde tabte ressourcer, udvikle mestringsstrategier for at leve med PTSD samt forbedre sin livskvalitet. Kommunale samarbejdspartner, læger og andre traumecentre Behandlingsleder/psykolog Peter Brigham, tlf , mail: Læs mere på Behandlingen ved RCT består blandt andet i: Behandling, herunder traumebehandling, familiebehandling og Psyko-edukation, psykoterapi, fysioterapi Socialrådgivning Værkstedsaktiviteter i Terapiværkstedet VITA, hvor der arbejdes, trænes og genvindes personlige ressourcer/evner Tolkning og danskundervisning Frivillig-netværk, er et netværk, hvor der sørges for, at de traumatiseret opnår et socialt samvær og kontakt med danskere. 13

14 RevaIntegration, Odense Kommune Jobcenter Odense Udførerdelen har den 1. november 2007 slået dørene op for RevaIntegration - en ny Integrations- og afklaringsinstitution. Målet er, igennem tværfagligt samarbejde og i stor respekt for den enkelte borgers faglige, sociale og psykiske / fysiske kompetencer, at udrede den enkeltes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Ambulant Fra myndighedssagsbehandlere i Jobcenter Odense henvises der borgere til RevaIntegration til ambulant afklaring i Helbredsafklarende Team og til Holdafklaring i Integrationshuset. Relevante aktiviteter: Holdafklaring er et individuelt sammensat program for den enkelte borger, hvor der ved startsamtalen aftales et forløb, og hvor borgeren præsenteres for sin kontaktperson, som følger borgeren igennem hele forløbet. Borgeren tilbydes inden for den første måned at få lavet en Sundhedsprofil, som herefter danner grundlag for det videre samarbejde. Borgeren tilbydes motion, værkstedsafklaring, undervisning i dansk og samfundsforståelse. Herudover er der et løbende udbud af kreative og lærerige værksteder. Der arbejdes ud fra en anerkendt metode, og en målsætning om at styrke den enkelte i egne ressourcer og muligheder. Der tilbydes praktik i såvel offentlige som private virksomheder. Relevante samarbejdsparter RCT Fyn, læger, virksomheder mv. Kontaktoplysninger Connie Nør Larsen, Leder, RevaIntegration Telefon mobil Helbredsafklarende Team er en anerkendt metode udviklet i Odense Kommune i 2005 / 06 i tæt samarbejde med Integrationsministeriet. Ud over at lave en tværfaglig afklaring af den enkelte borger laves der en klar anbefaling til den fortsatte sagsbehandling, og der sluttes af med sparring til sagsbehandleren i den svære sag. 14

15 Helbredsafklarende Team I Odense Kommune udviklede man i år 2005 en metode, hvor et tværfagligt helbredsafklarende team undersøgte og afklarede 20 komplicerede sager med ledige flygtninge- og indvandrerkvinder, som havde et uafklaret sygdomsforløb. Det helbredsafklarende team bestod af en læge, en psykolog og en socialrådgiver. Resultatet af deres indsats var bemærkelsesværdigt, idet 17 kvinder kunne aktiveres, mens kun tre skulle indstilles til pension. Metoden er derfor siden blevet bredt ud i og udenfor Odense Kommune. Metoden anvendes nu generelt på kontanthjælpsområdet og det er erfaringen, at den kan bruges på såvel mænd som kvinder uanset etnisk herkomst. Det afgørende element i metoden er, at den bevidst og konsekvent bygger på et positivt ressourcesyn. Formålet er at give en anbefaling til sagsbehandleren om, hvordan sagsbehandlingen i en konkret sag kan fortsætte. Det helbredsafklarende team fungerer nu som selvstændig konsulentvirksomhed. Metodisk arbejder Det Helbredsafklarende Team på følgende vis: Teamet, der består af læge, psykolog og socialrådgiver, får overleveret hele sagsmappen fra sagsbehandleren. Herefter udarbejdes en drejebog og den sociale sag opridses af socialrådgiveren. De øvrige sagsakter gennemgås af henholdsvis læge og psykolog. Teamet indkalder borgeren til en rundbordssamtale og under samtalen følges den samme faste procedure for samtalerække, da dette sikrer en fast procedure og en systematik for alle sager. Når teamet har interviewet borgeren, tilkaldes sagsbehandleren. Herefter får borger og sagsbehandler samlet en mundtlig vurdering fra hver fagperson og fra teamet samlet. Ud fra dette grundlag, laver sagsbehandleren en plan sammen med borgeren. Efter samtalen får sagsbehandleren tværfaglig sparring fra teamet. Sagsbehandleren modtager indenfor 2 uger en drejebog med et resume af sagen, et referat af samtalen og vurderinger og konklusioner, monofagligt såvel som tværfagligt. Det Helbredsafklarende Team tilbyder support og støtte til kommuner og aktører, som ønsker at arbejde med tværfaglig helbredsafklaring. Teamet tilbyder: En dialogbaseret undervisning til fagfolk Hvordan kommer I igang med metoden? Supervision Undervisning i stresshåndtering Ledelsesudvikling Kommunale samarbejdsparter, læger og psykologer. Lene Linnet Bach, tlf.nr.: eller Læs mere på 15

16 RCF Århus Rehabiliteringscenter for Flygtninge RCF er et rehabiliteringscenter, som tilbyder forrevalidering til flygtninge med eftervirkninger af tortur, krig og flugt. RCF er en del af Århus Kommunes beskæftigelsesforvaltning og har et tæt samarbejde med kommunens øvrige arbejdsmarkedscentre. For at gøre brug af centret skal flygtningene have behov for en indsats, der rækker ud over det, som det øvrige revaliderings- og beskæftigelsessystem tilbyder. RCF har 20 års erfaring i arbejdet med traumatiserede flygtninge og tilbyder også pladser til andre kommuner end Århus Kommune. Geografisk er RCF beliggende i det nordlige Århus. Revalideringsforløb: Målet med forløbet er at afklare og forbedre brugerens arbejdsevne. I de tilfælde, hvor der er grundlag for at etablere job, herunder job på særlige vilkår, sker dette som led i tilbuddet. Revalideringsforløbet tilrettelægges individuelt og med aktiv inddragelse af brugeren. I den helhedsorienterede indsats inddrages både helbredsmæssige, sociale og arbejdsmæssige aspekter. Der arbejdes bevidst med en ressourceorienteret tilgang, hvor der altid er fokus på brugerens udviklingsmuligheder. Revalideringsforløbet på RCF indledes med en introduktionsperiode, som tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes individuelle behov. Målet for introduktionen er, at der kan udarbejdes en handleplan, som fastlægger mål, indhold og ressourceindsats i det efterfølgende revalideringsforløb. Tilbuddet indeholder mulighed for deltagelse i følgende aktiviteter: Behandling: Psykologbehandling, fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Social rådgivning Undervisning: Integrationsundervisning, danskundervisning og arbejdsmarkedsforståelse. Værkstedsarbejde: Værkstedsarbejdet kan foregå på RCF s egne værksteder, eller i form af praktikforløb på et Arbejdsmarkedscenter. Med støtte fra RCF`s jobkonsulent kan der etableres praktik og udplacering i job. Hvis forløbet viser, at der ikke er grundlag for udplacering i beskæftigelse på arbejdsmarkedet, udarbejdes forslag til andre foranstaltninger. Kommuner og virksomheder Jens Sprogø, tlf , mail: Læs mere på 16

17 TFTF Team for Traumatiserede Flygtninge TFTF er et tværfagligt psykiatrisk behandlingstilbud til svært traumatiserede flygtninge, der ikke er psykotiske eller har misbrugsproblemer. Der lægges hos TFTF vægt på lokalforankring igennem tæt samarbejde med kommunal sagsbehandler og praktiserende læge. Dette sker i praksis ved at der afholdes 3 samarbejdsmøder med de involverede partnere under patientforløbet. Derudover står TFTF`s speciallægekonsulent i psykiatri til rådighed for den praktiserende læge. Det lægefaglige behandlingsansvar ligger ved praktiserende læge mens sagsbehandling ligger i kommunalt regi. Igennem en specialiserede behandlingsindsats med tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere i kommune og lægepraksi, opstår der korte budveje i forhold til at imødekomme patienternes ønsker og forventninger omkring beskæftigelse. I patientforløbene omhandler opstarten ofte arbejdsevneafklaring og ressourceprofiler fx ved at kommunen inddrager andre relevante samarbejdspartnere sprogskole, jobprojekter, aktiv bevægelse og kurser hos SYNerGAIA. Dermed laves der individuelt tilrettede behandlingsplaner med henblik på psykisk lidelse, ressourcer og fremtidig beskæftigelse. Behandlingstilbud bestående af 16 behandlingssessioner med psykolog og fysioterapeut. Den psykologiske behandling bygger på evidensbaseret behandling af PTSD, med traumarettet kognitiv adfærdsterapi og EMDR (Eye Movement Desensitation and Reprocessing). Den psykiatriske fysioterapi tager udgangspunkt i kropsrelateret traumabehandling. Pårørendesamtaler og psykoedukation omkring PTSD, pårørendepolitik samt vidensfordeling til både praktiserende læger og sagsbehandlere. Kompetenceafklaring: Afdækning af traume og dens betydning for den enkelte patients kompetencer samt indlæringsevner. Organisatoriske tiltag/ generel kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling omkring behandling af traumatiserede flygtninge igennem vidensfordeling til alle faglige samarbejdspartnere. Praktiserende læger, Jobcentre hos kommuner, familieafdelinger hos kommuner, SYNerGAIA, frivillige hos Dansk Flygtningehjælp, RCT Midtjylland,og de almen psykiatriske teams i Region Midtjylland. Daglig leder Elias Kristjansson, tlf , mail: Læs mere på 17

18 SYNerGAIA Rehabilitering SYNerGAIA er en forening, som blev etableret i 1999 i Herning. SYNerGAIA har afdelinger i Herning, Holstebro, Viborg og i Århus. SYNerGAIA Rehabiliterings overordnede formål er at støtte traumatiserede flygtninge i integrationsprocessen. Foreningen har til formål at udvikle og afholde kurser for traumatiserede flygtninge og deres familier samt udvikle et psykosocialt undervisningsforløb. Der arbejdes med pædagogisk rehabilitering. Parallelt med dette udviklingsarbejde er det foreningens formål at formidle viden og erfaringer til relevante undervisningsmiljøer. Blandt andet er der etableret et fagnetværk samt en innovationsafdeling, hvor der fokuseres på at skabe grundlag for et aktivt liv for traumatiserede. Kommunerne, sprogcentre og behandlingsinstitutioner (f.eks. TFTF). Lene Knudsen, tlf / mobil , Læs mere på SYNerGAIA arbejder med 3 hovedtemaer: Nutid feks. økonomi, regler, institutioner og andre ting, som har relevans for nutiden Fortid følelsessprog, reminiscens og psykoedukation Fremtid ressourceprofilen. Derudover arbejdes der med gearskiftemusik (lytter til musik inden undervisningen 5 10 min), kropsøvelser, der styrker kursistens kropsfornemmelse samt evaluering, som styrker kursistens hukommelse og skaber balance mellem amygdala og hyppocampus 18

19 Verdande, Haderslev Kommune Verdande er et pædagogisk rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Verdande forholder sig til nutidens krav og udfordringer på individ, familie- og samfundsplan. Konkret arbejdes der med et fast ugentligt skema, hvor danskundervisning, krop og bevægelse, madlavning, sundhedsformidling og personlig afklaring indgår. Forudsigelighed, genkendelighed og struktur er afgørende elementer i det daglige arbejde. Gennem tæt samarbejde med jobcenter, sagsbehandlere, læger og RCT afklares de traumatiserede oftest i forhold til arbejdsmarkedet. Et forløb forventes at vare mellem 9 og 15 mdr. Der arbejdes med fortidens ressourcer og erfaringer og i forhold til fremtiden arbejdes der bevidst med håb, drømme og realiteter. Der arbejdes pædagogisk med: Krop følelser tanker relationer med afsæt i værdierne: Anerkendelse empati nærvær. Psykoeducation: Konkret undervisning i de mekanismer, der træder i kraft i forbindelse med PTSD, depression eller andre relaterede lidelser. Brug af andre udtryksformer som maling/ tegning, livshistorier og erfaringsudveksling. På sigt inddrages ægtefælle og børn i et udvidet tilbud. Krop og bevægelse: Fysioterapeutisk vejledning som både individuel og holdbaseret undervisning. Undervisningen går fra afspænding over motion, boldspil, gåture til leg, hvor glæde og erindringer bringes frem. Der er lægelig gennemgang inden opstart med henblik på afklaring af konkrete fysiske lidelser, der kunne forværres ved denne aktivitet. Sprogundervisning: Undervisning med udgangspunkt i den enkeltes danskkundskaber. Undervisningen er såvel gruppe- som individorienteret. Undervisningen er emnebaseret i tre måneder ad gangen, således at alle tilbud hænger sammen. Deltagerne kan føres op til div. eksaminer, hvis det ønskes. Individuelle samtaler: Hver deltager har en fast kontaktperson. Her aftales regelmæssige samtaler og knyttes an til mål og aktivitet, så det giver mening. Der inddrages relevante samarbejdspartnere, som kan være mentorer fra erhvervslivet. Disse er særligt uddannet til at være mentorer for mennesker med PTSD og med anden etnisk baggrund. Synergaia, RCT Haderslev, privatpraktiserende læger og psykologer, Haderslev Sprogcenter samt Jobcenter Haderslev. Merete Højfeldt, tlf. kontaktperson: , mail: Læs mere på 19

20 Traumecentret i Sønderborg Traumecentret i Sønderborg har pædagogisk rehabilitering for traumatiserede flygtninge og indvandrere, som indebærer et undervisnings- og integrationstilbud, hvor indhold og metoder skal støtte de traumatiserede i en rehabiliterende proces. Målet er at styrke kursistens kompetencer i forhold til det danske sprog, kursistens personlige og sociale kompetencer, kursistens viden om dansk kultur og samfundsforhold, at give kursisten indsigt i menneskets reaktioner efter traumatiske oplevelser, at medvirke til afklaring af kursistens muligheder i forhold til arbejdsmarkedet samt at forbedre integrationsindsatsen for såvel den traumeramte som dennes familie. Der arbejdes bl.a. med emner, der relaterer sig til nutid, fortid og fremtid. Kursisterne henvises via kommunal sagsbehandler til Traumecentret. Sønderborg kommune, herunder kursisternes sagsbehandlere, jobkonsulenter, REVA samt kommunale og private virksomheder Birthe Søllingvraa, tlf , mail: Læs mere på Fremtidsmodul: Ønsker og drømme for fremtiden Viden om det danske arbejdsmarked Begyndende afklaring af barrierer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet Der arbejdes bl.a. med elementer fra ressourceprofil / arbejdsevnemetode Evt. praktikforløb (etableres i samarbejde med jobkonsulent fra Sønderborg kommune) 20

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Alle oplysninger i skemaet er opgivet af de pågældende behandlingstilbud. 1. marts 2009 1. marts 2010

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere

Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere Regeringsmæssige udspil: Rapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering af traumatiserede flygtninge (April 2001) Regeringens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

IP projektet (integrationspartnerskabet)

IP projektet (integrationspartnerskabet) IP projektet (integrationspartnerskabet) Et tværfagligt integrationspartnerskab 20-05-2010 Lisbeth.Hertel@herlev.dk IP projektet (integrationspartnerskabet) Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

VELKOMMEN til beskæftigelse

VELKOMMEN til beskæftigelse VELKOMMEN til beskæftigelse Forskning, nyttige redskaber og metoder Hvad ved vi om betydningen af arbejde for flygtninge med traumer? Hvad ved vi om betydningen af arbejde for flygtninge med traumer? Hvad

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Verdande beretning 2009

Verdande beretning 2009 UDVALG: Voksenudvalget Stednummer: 560030 Verdande beretning 2009 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Budget 2009 2009 2009 2009 2010 Driftsramme 1.517 1.609 1.559 50 963

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Oversigt over ventetider på de specialiserede tværfaglige behandlingsinstitutioner for flygtninge med traumer juni 2011

Oversigt over ventetider på de specialiserede tværfaglige behandlingsinstitutioner for flygtninge med traumer juni 2011 Oversigt over ventetider på de specialiserede tværfaglige sinstitutioner for flygtninge med traumer juni 2011 Alle oplysninger i skemaet er opgivet af de pågældende institutioner selv. På institutionernes

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde?

Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? STOF nr. 2, 2003 Tema Samarbejde Hvordan kan forvaltning, erhvervsliv og uddannelsessteder blive bedre til at samarbejde? Hvis der skal kunne udvikles nye og bedre rehabiliteringsmetoder er der behov for

Læs mere

BOMI//Afklaring forude//

BOMI//Afklaring forude// Indholdsfortegnelse Afklaring forude... 3 Hvem er vi?... 4 Hvad tilbyder vi?... 6 Kerneydelser... 8 Virksomhedspraktik... 10 Kompetenceafklaring 1... 12 Kompetenceafklaring 2... 14 Udviklingsprojekter...

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi

Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Arbejdsrehabilitering til Hjerneskadede d. 18. juni 2015 Hjerneskadecentret - Bomi Lis Damsbo, ergoterapeut Program Hvordan er vores forløb opbygget Hvad er speciel for de unge Den tværfaglige tilgang

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

Tema: Din kommunes virksomhedsvendte integrationsindsats

Tema: Din kommunes virksomhedsvendte integrationsindsats Indhold IPA-programmet Dag 1... 1 Tema: Din kommunes virksomhedsvendte integrationsindsats... 1 IPA-programmet Dag 2... 3 Tema: Sådan understøtter jeg den virksomhedsnære indsats... 3 IPA-programmet Dag

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87

09-03-2015. Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr. 2014-0001603. Aftaleteksten. Dokumentnr. 2014-0001603-87 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere