NR. 2/ ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2/2008 65. ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 NR. 2/ ÅRGANG APRIL 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 2/2008 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig! *) = Tilmelding nødvendig se nærmere i PROPEL Flyvevåbnets Soldaterforening Version 2008 AIR-SHOW 8/ FSN KARUP Banko 16/ ,30... LA Sydfyn Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Sidste søndag måneden LA Holstebro*) 9/ LA Vestjysk*) Dart 7/ LA Skrydstrup*) Familiedag 30/ LA Odense*) Fisketur 1/5...?...LA Skrydstrup Foredrag 9/ LA Sydfyn 7/ LA Sydfyn Generalforsamling KSS 28/ Værløse Grillparty 28/ LA Skrydstrup*) Julefrokost 6/ LA Odense*) 28/ LA Skrydstrup*) Kastellet 17/ Værløse 4/ Værløse 25/ Værløse 4/ Værløse Mindehøjtidelighed 1/ LA Sydfyn 4/ LA Sydfyn 4/ LA Vandel 5/ LA Aalborg 15/ LA Sydfyn 14/ LA Sydfyn Stuemøder 3. tirsdag i måneden Værløse Skydning 6/ LA Sydfyn Tattoo 26-28/6... Værløse Udflugt 22/ Karup*) 17/ LA Skrydstrup*) 21/ LA Odense*) 28/ LA Odense*) Årgangsjubilæer 6/9... Værløse*) 13/9... Karup*) 27/9... Skrydstrup*) 27/9...Aalborg*) Landsnæstformand Kurt Benny Sørensen (tv.) og Landsformand Kaj Clausen lyttede opmærksomt til medlemmerne Forretningsudvalget bad sidste år PR-udvalget Ernst Kronvold Frederiksen og Harry Sørensen om at lave en kampagne med det formål at orientere bestyrelser i afdelinger og lokalafdelinger om indhold i og følger af de strukturændringer, repræsentantskabet har vedtaget. Skrydstrup afdelingens interesse for projektet medførte, at afdelingen blev udset som offer for generalprøven den 16. februar, og det blev, efter PR-udvalgets mening, et møde, som gav alle de 24 deltagere et godt udbytte af de 5-6 timer, det varede. PR-udvalget takker for det fine fremmøde og for den positive indstilling til at forbedre samarbejdet i foreningen både lokalt og på landsplan. Det lover godt for fremtiden. Vi har kommentarer fra et par af deltagerne. Mere socialt samvær Forretningsudvalget indbød Skrydstrup afdelings bestyrelse og alle lokalafdelingers ledelsesgrupper til seminar på Flyvestation Skrydstrup lørdag d. 16. feb. kl Dagen startede med Landsformanden Kaj Clausen bød velkommen. Derefter var der en præsentationsrunde. Herefter var det Ernst, der var på banen med et PowerPoint show: Flyvevåbnets Soldaterforening Version 2008 Vi fik indblik i den nye struktur med Afdeling og lokalafdelinger, ansvars- og opgavefordeling. Derefter erfaringsudveksling fra de enkelte lokalafdelingers aktiviteter f.eks. skydning, bowling, dart og fisketure. Aktiviteter hvor der er meget socialt samvær har den største tilslutning fra medlemmerne. Brug det for at fastholde medlemmerne. Jeg vil her til slut takke for den store deltagelse og den positive indstilling som alle udviste. Kantinens flotte smørrebrød indbød til mere end en halv times frokostpause. Men det fik deltagerne ikke! Bent Petersen var meget effektiv både som ordstyrer og kaffemaskinebestyrer Med venlig hilsen Jens Yttung Afdelingsformand. Fortsættes side 16 a

3 PROPEL Nr. 2/ FSF Aalborg afdeling Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Medlemsmødet Den 28. februar afholdtes der ordinært medlemsmøde i Aalborg lokalafdeling på FSN AAL. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen samt referent Gert Rebsdorf. Formanden overrakte jubilæumsmedalje til 40 års jubilar Ronald Christensen tillykke. Generalforsamlingen Den 28. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg afdeling på FSN AAL med 24 deltagere. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen og referent Gert Rebsdorf samt stemmetællerne Knud Bødker og Jens Aage Buhelt Beretningerne fra alle afdelingerne blev godkendt. Da kassereren har været syg og indlagt gennem længere tid, forelå der ikke et revideret regnskab. Man enedes om, at man hurtigst muligt får lavet og revideret regnskabet, som derefter sendes til de, der ytrede ønske herom. Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Bestyrelsen Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand: Helge Hoff Næstformand: Renè Crone Kasserer: Poul Christensen Bestyrelsesmedlemmer: Knud Larsen Brian Nielsen Leo Pedersen Finn Schjoldager Bestyrelsessuppleanter: Gert Rebsdorf Hans Jørgen Jensen Kjeld Hansen Revisorer: Jens Aage Buhelt Knud Bødker Revisorsuppleant: Per Simonsen Delegeret til Repræsentantskabet: Helge Hoff og René Crone Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Da kassereren har været hospitalsindlagt længe, forelå der ikke et regnskab. Ronald Christensen får overrakt 40 års jubilæumstegnet af formanden Helge Hoff Man enedes om, at formanden sender det reviderede regnskab til forsamlingen, når det foreligger. Generalforsamlingen afsluttede med hyggeligt samvær i Flyvestuen. Ledelsen Efter mødet konstituerede man sig som følger: Formand og sekretær: Helge Hoff Kasserer: Poul Christensen Skydeudvalg: Ib Nielsen Aktivitetsudvalg: Gert Rebsdorf Bestyrelsesmedlem: Ivan Sørensen Bestyrelsesmedlem: Brian Nielsen Bestyrelsesmedlem: Ole Jøns Bestyrelsessuppleant: Bent Jørgensen Bestyrelsessuppleant: Bernt Jensen Revisor: Knud Bødker Revisor: Jens Åge Ring Buhelt Revisorsuppleant: Per Simonsen 5. maj højtidelighed Vi mødes på Sdr. kirkegård kl ved Arthur Dales grav. Derefter fortsættes ceremonien ved Vadum kirke med kransenedlæggelse for de faldne flyvere samt gudstjeneste. Alle medlemmer er velkommen til at deltage. Mvh Helge Hoff Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe Mvh Helge Hoff ANNONCE Den Danske Internationale Veteranorganisation De Blå Baretter arrangerer den 17. maj stort jubilarstævne for veteraner på Antvorskov Kaserne i Slagelse. Det er ikke nødvendigt at være medlem af De Blå Baretter for at deltage i stævnet, og det er ikke barettens farve der er det væsentlige, men sammenholdet mellem os veteraner, siger landsformand Bjarne Hesselberg. Stævnet er for alle, der har været udsendt i international tjeneste, og giver lejlighed til at møde gamle kammerater fra dengang. Du kan finde meget mere om jubilarstævnet på eller få oplysninger hos Torben Andreasen på tlf

4 4 PROPEL Nr. 2/2008 FSF Karup afdeling Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev. Tlf.: , Mob.: Udflugt til bunker 7 Tirsdag den 22. april kl. 19:00 tager vi en tur til (JHNSG) såkaldt bunker 7 i Finderup. Turen er for medlemmer af FSF. Der er plads til 25 personer så først til mølle princippet gælder. Der er arrangeret 2 stk. smørrebrød, 1 vand samt 1 kop kaffe eller te, pris 30 kr. Varighed ca. 2 ½ time. Opmærksomheden henledes på at fotografering i og omkring etablissementet ikke er tilladt. Mobiltelefoner og andet elektronisk må ikke medbringes i bunkeren. Legitimation (kørekort / pas / eller lign.) skal medbringes. Der er ingen personelevator, så det er ikke tilrådelig at gangbesværede deltager i besøget. Jeg skal have navn, adresse samt fuldt cpr-nummer. Sidste frist for tilmelding er den. 8. april til Henning Halkjær tlf mobil Lokalafdeling Midtjysk Jens Peter Jensen, Tietgensgade 9A, 7400 Herning. Tlf.: , Mob.: Lokalafdeling Aarhus Anders Hygum Olsen, Hovvej 100E, 8370 Hadsten. Tlf.: , Ordinært medlemsmøde den 28. februar Formanden bød velkommen til de fremmødte, i alt 12 personer. Derefter overrakte han 50 års tegn til Jørgen Martinus Jensen og 40 års tegn til Ole Lynge Primby. Hvorefter man gik over til dagsordenen. Formanden blev valgt til dirigent, Henning Halkjær og Ole Lykkeskov Jensen til stemmetællere. Formanden aflagde beretning, som var meget kort, da der ikke havde været noget arrangement i det forløbne år. I det kommende år vil der blive en tur til Finderup samt et besøg hos SOK Århus tilrettelagt af Karup AFD. Kassereren fremlagde regnskab som blev godkendt. Valg: Formanden og et medlem genvalgt Ledelsen ser herefter således ud; Formand: Anders Hygum Olsen Kasserer: Jørgen Bech Olesen Sekretær: Jan Exendal Næstformand: Carl-Christian Kempel Bestyrelsesmedlem: Poul Østergaard Knudsen Suppleant: Ole Juul Rasmussen Revisorer: Palle Jensen Henrik Salling Jensen Revisorsuppleant: Chris Thomsen Anders Hygum Olsen FSF Skrydstrup afdeling Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Tlf.: E-post: Fra lokalafdelingens medlemsmøde har den afgåede formand sendt dette billede af de 3 25-årsjubilarer. Fra venstre er det /58 Henning Kristensen, Silkeborg, /63 Frode Hansen, Viborg, og /58 Aage Bendtsen, Karup. Om bestyrelseslisterne i bladet Dette nummer af PROPEL indeholder som sædvanligt alle de referater fra generalforsamlinger og medlemsmøder, som redaktionen har modtaget. Til mange af de nye bestyrelseslister har vi fået både titel, navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer og adresse. Formandsdataene finder du i den blå blok med afdelingsnavnet, men af pladshensyn bringer vi kun titel og navn på de øvrige i bestyrelsen. Alle de andre data, vi har modtaget på disse personer kan du imidlertid altid finde på hjemmesiden. Referat fra generalforsamling Den 25. februar blev der holdt generalforsamling på Flyvestation Skrydstrup. Der blev startet med en gang gule ærter i cafeteriet, hvorefter vi gik over til generalforsamlingen. Formanden bød velkommen, og blev valg til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som stemmetællere blev Jens Chr. Nielsen og Uffe Lyngholm valgt. Formandsberetningen og regnskabet blev enstemmigt vedtaget, der var ingen nye forslag indkommet. Den nye bestyrelse kom til at se sådan ud: Formand: Jens Yttung Næstformand: George Valkær Kasserer: Lis Yttung Sekretær: Heine Andresen Bestyrelsesmedlemmer: Erik Krogsriis Hans M. Henningsen Arne Andersen Leif Pedersen Dirigenten/Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter der blev snakket og lidt efter lidt tog folk hjem, alt i alt en rigtig god aften. Venlig hilsen Jens Yttung Ernst Kronvold Frederiksen

5 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Skrydstrup Poul Erik Lund Frandsen Lokalafdelingens ordinære medlemsmøde. Først de gule ærter Inden medlemsmødet mødtes 41 deltagere til den traditionelle spisning i cafeteriet, hvor menuen som sædvanlig bestod af gule ærter med tilbehør. Efter spisningen i Skjoldstuen overrakte formanden for lokalafdelingen Preben Kuta diplomer og medlemsmedaljer for lang og tro medlemskab af flyvevåbnets soldaterforening. Følgende, der var mødt op, fik medaljer: Peter Søllingvraa. Flemming Iversen. Børge Striib Nielsen. Bent Lauesen. Palle Pedersen og Jørgen Peter Hansen som var 50 års jubilar. Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for lokalafdeling Skrydstrup Derefter var der hyggeligt samvær i flyverstuen, hvor vi rigtigt hyggede os. Fisketur på Lillebælt ring for nærmere på og det er den 1. maj. Med venlig hilsen og tak for godt samarbejde. For lokalafdelingen, Preben Kuta Besøg ved ESK maj kl kigger vi på F-16 i reparationshangaren. Derefter et mindre traktement. Tilmelding på eller senest den 10. maj. Med venlig hilsen Uffe Lyngholm Lokalafdeling Vandel George Valkær, Brændkjærgade 80, st. tv., 6000 Kolding. Tlf.: Jubilarerne er fra venstre Peter Søllingvraa, Flemming Iversen, Børge Striib Nielsen, Bent Lauesen, Palle Pedersen og Jørgen Peter Hansen. Selve medlemsmødet indledtes kl i Helikopterstuen med deltagelse af 29 medlemmer af lokalafdelingen. Til dirigent valgtes Gunnar L. Jensen, der kunne konstatere at medlemsmødet var lovligt indvarslet. Derefter aflagde formanden beretning hvor han omtalte årets begivenheder, blandt andet med en oplysning om at Skrydstrup afdelingen skal til at stå for årgangsjubilæerne på Fighter Wing Skrydstrup. Lokalafdelingen ønsker held og lykke til. Derefter aflagde kassereren det reviderede regnskab til godkendelse. Både formandens beretning og kassererens regnskab blev enstemmigt godkendt. 4. Maj 2008 Traditionen tro afholdes 4. maj i og ved Randbøl kirke med start klokken hvor 4 T17 overflyver kirken. Klokken mindegudsteneste for de fem allierede flyvere, som ligger begravet på kirkegården, derefter er der kransenedlægning på kirkegården. En trompeter blæser The Last Post, derefter sænkes flaget og man synger Altid frejdig når du går. Mindehøjtideligheden er slut og man kører til Vandel Ungdomsskole hvor resten af aftenen foregår, her er en hovedtaler og derefter kaffe med brød og aftenen slutter med nationalsangen. Kom i god tid til kirken da pladsen er begrænset Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Tlf.: E-post: På gensyn George Valkær. Hyggeaften i Varde I Januar afholdt vi et medlemsmøde i Varde hvor vi bowlede og hyggede os. Referat fra medlemsmøde Februar stod i det ordinære medlemsmødes tegn. Der var inviteret til gule ærter og hygge, ledelsen kom til at se sådan ud: Den afgående formand gennem 38 år Preben Kuta (til venstre) modtager en afskedsgave af den nye formand for lokalafdeling Skrydstrup Poul Erik Lund Frandsen. Derefter gik man over til valg af bestyrelsesmedlemmer, Preben Kuta ønskede efter 38 års virke for soldaterforeningen ikke at fortsætte som formand, og efter en længere debat lykkedes det at få valgt en ny formand, det blev Poul Erik Lund Frandsen, Skrydstrup. Nyvalgt til bestyrelsen blev Peter Søllingvraa, Rødekro. Øvrige valg til bestyrelsen var genvalg. Ved valg kritiske revisorer valgtes Ole Lindholt idet Mathias Jacobsen ikke ønskede at fortsætte. Ny revisorsuppleant Bent Christiansen Formand: Lis Yttung Næstformand: Halfdan Jørgensen Kasserer: Jens Yttung og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Bent Christensen. Bowling og flyvetur Næste arrangement er Bowling i Ribe, Industrivej 51, 6760 Ribe. Vi har fastsat datoen til onsdag den 9. april kl Giv gerne besked om du kommer af hensyn til baneleje og sko. Det kommer til at koste 40 kr. pr. person inkl. en øl eller vand og evt. kaffe. Vi forhandler med Helge Madsen fra Grindsted om et besøg mere i Vamdrup med en mulig flyvetur i ultralight fly. Men mere herom i næste nummer af bladet. Du skal ringe til Lis Yttung senest d. 6. april, dersom du vil med ud at bowle. Jeg har nr eller

6 6 PROPEL Nr. 2/2008 Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Henning overrækker Erik (t.h.) 40-års medalje og diplom Referat fra ordinært medlemsmøde, tirsdag d. 12. februar 2008 på Højstrup, bygning 24, Vibelundsvej, Odense. Godt medlemsmøde med nogen debat om, hvordan vi tjener penge til afdelingen, da støtten fra landsforeningen er forsvindende lille. Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf.: Medlemsmøde og medaljer Lokalafdeling Sydfyn holdt sit ordinære medlemsmøde den 19. februar. Atter i år var det uden den helt store tilstrømning; men der var dog nok til, at man kunne genvælge hele den siddende bestyrelse for endnu et år. Blandt de tilstedeværende var der i år hele fire jubilarer, nemlig tre 40-års jubilarer: Jørgen Fredeløkke, Hugo Christensen og Ivan Frost, samt én 25-års jubilar: Hans Kroman. Lokalafdelingen har yderligere to 40-års jubilarer, som ikke kunne være til stede, nemlig Aage H. Jensen og Leif Eschelund. 40 års jubilæer Der var også fest ved medlemsmødet med sponsoreret boblevand, da vi havde 3, som havde været medlemmer af foreningen i 40 år. 40 års diplom + medalje blev overrakt af kasserer Henning Jensen til Steen Brandt, Erik Krogsriis og Klaus Ingolf Henriksen. Tak til alle der vil gøre en indsats for lokalafdelingen. Spændende udflugt Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 21. maj kl. 19: Besøg på Beldringe Lufthavn. Tilmelding senest d. 15. maj til Erik, Henning eller Klaus. Ledelsen 2008: Formand: Erik Krogsriis Kasserer: Henning Jensen Sekretær: Klaus Henriksen Revisorer: Vagn Krogsriis og Svend Aage Larsen Suppleant: Steen Brandt Aktivitetskalender 2008 Onsdag d. 21. maj kl. 19: Lørdag d. 28. juni kl.10: Lørdag d. 30. august kl.14: Torsdag d. 6. november kl.18: Besøg på Beldringe. Besøg på Langelandsfortet. Familiedag i Revninge. Julefrokost Herunder de 3 jubilarer: Steen Brandt, Erik Krogsriis og Klaus Ingolf Henriksen Klaus Ingolf Henriksen De fire jubilarer, der fik overrakt deres jubilæumsmedaljer i forbindelse med medlemsmødet i Lokalafdeling Sydfyn. Det er fra venstre 25-års jubilar Hans Kroman og de tre 40-års jubilarer Jørgen Fredeløkke, Hugo Christensen og Ivan Frost. Ledelsen 2008 Formand: Sekretær: Kasserer: Bent Aalbæk-Nielsen Hans M. Henningsen Jørgen Fredeløkke Marchen til Krigergravene Som tidligere år deltager lokalafdelingen i den traditionelle March til Krigergravene i Svendborg på Kr. Himmelfartsdag, der i år er torsdag den 1. maj. Som et led i højtideligheden bliver der bl.a. lagt en krans ved de allierede flyveres grave, og i den forbindelse plejer der at være deltagelse fra den britiske ambassade i København. I år vil der desuden blive rettet henvendelse til den australske ambassade om deltagelse, idet der blandt de begravede flyvere også er en australier. Marchen starter fra Torvet i Svendborg, hvor der er mødetid kl , og vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at deltage. Bowling Husk på, at vi bowler hver tirsdag i lige uger i Bowl n Fun på Nyborgvej 4 i Svendborg. Vi mødes kl , og vi beder nye deltagere om at tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Bent Aalbæk-Nielsen

7 PROPEL Nr. 2/ Det sker i 2008 i Lokalafdeling Sydfyn Bowling Alle tirsdage i lige uger (undtagen uge 52) kl i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Nye deltagere bedes tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Februar 19. Ordinært medlemsmøde kl i Bowl n Fun. 25. Skrydstrup afd.s ordinære generalforsamling. April 9. Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM): Foredrag v/ løjtnant V. Scheur-Hansen om Tiden efter 5. maj 1945 herunder om retsopgøret efter besættelsen. Sted og tid: Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense kl Entre for ikke-medlemmer af HISAM: 25,- kr. Maj 1. Kr. Himmelfartsdag: March til Krigergravene i Svendborg med kransenedlægning bl.a. ved de allierede flyveres grave. Mødested og tid: Torvet i Svendborg kl Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn (SFF): Mindeparade i Ansgar anlæg i Odense kl med efterfølgende gudstjeneste i Ansgar Kirke og afslutning med levende lys ved mindestenen. 6. Repræsentantskabsmøde i SFF på Dannevirke i Odense kl med efterfølgende foredrag. Juni 15. Valdemarsdag. Festlighed kl med uddeling af faner fra Danmarkssamfundet i Den Fynske Landsby i Odense. August? Idrætsskydning i Christiansminde i Svendborg. September 6. SFF fugleskydning på Dannevirke i Odense. Der startes med morgenkaffe kl ? SFF udflugt i samarbejde med Folk og Forsvar. November 7. HISAM foredrag v/ overlæge Arne Skipper om Utidig og ukyndig indblanding, der drejer sig om Hitlers idelige udskiftning af militære chefer, hvilket var en af grundene til, at det gik galt for tyskerne på Østfronten under Anden Verdenskrig. Sted og tid: Dannevirke kl Entre for ikke-medlemmer af HISAM: 25,- kr. 14. Markering af Slaget ved Nyborg i Kl : Mindehøjtidelighed i Nyborg Kirke med efterfølgende march til og kransenedlægning ved mindestenen. Derfra fortsætter marchen til Nyborg Slot, hvor der er afslutning. 16. SFF: Det store julebanko på Dannevirke kl Husk adresseændring til forretningsføreren Generalforsamling Afdelingens årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag d. 26. februar i Specialskolens Cafeteria, Byg. 131, med dagsorden iflg. vedtægterne. Der mødte 37 medlemmer op, og alle var enige om at vælge Tove Amonsen til aftenens dirigent. Formanden Poul Møgelvang aflagde bestyrelsens beretning. Han takkede Landsformanden Kaj Clausen for hans afvikling af Generalforsamlingen i 2007, hvor han havde adskillige Kasketter på, da flere af bestyrelsesmedlemmerne var syge eller ikke kunne nå frem pga. snefald. Derefter omtalte han bl.a. Kransenedlæggelsen ved Istedløven, vores forhåbentlig nye Flyverstue i Jonstruplejren, Sommerens flotte Grillfest, Årgangsjubilæet 2007 hvor vi i øvrigt havde deltagelse af en 70 Års Jubilar, Julefrokost og Glöggaften. FSF Værløse afdeling Poul Møgelvang, Bredekærs Vænge 97, 2635 Ishøj. Tlf.: , E-post: 50 års-jubilaren Finn Jensen Årgangsjubilæet 2008 afholdes i Jonstruplejren d. 6. september. Alle Flyvere har mulighed for at deltage, også selvom du ikke har jubilæum eller er medlem. Beretningen blev godkendt med akklamation. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som også blev godkendt uden bemærkninger. Eneste indkomne forslag var fra bestyrelsen. Bestyrelsen bad om bemyndigelse til, i Repræsentantskabet, at fremkomme med et forslag til en sammenlægning af Skalstrup og Værløse Afdeling. Forslaget blev godkendt. Så var vi nået til punktet hvor der skulle vælges bestyrelse, og følgende blev valgt: Formand Poul Møgelvang Bestyrelsesmedlem Torben Ek Bestyrelsessuppleant Mogens Billekop Revisor Palle T. W. Jensen Revisorsuppleant Hilding Hansen Fanebærer Hans Jørgen Amon Amonsen Fanebærer Hilding Hansen Delegeret til Repræsentantskabet Hans Jørgen Amon Amonsen Suppleant til Delegeret til Repræsentantskabet Torben Ek Herefter fortsatte generalforsamlingen under punktet Eventuelt med overrækkelse af medaljer til foreningens jubilarer. 50-Års medaljen blev overrakt til Finn Jensen, 40-Års medaljen til Jørgen Amonsen, Thorkild Hansen, Benny Carlsen samt Leon Juvanen, og endelig modtog Svend Erik Johansen 25-Års medaljen. Så var Generalforsamlingen slut og med Toves kyndige afvikling på ½ time. Nu var vi blevet sultne, så det gjorde godt med et par stykker smørrebrød som afslutning på en god aften. Den efterfølgende snak med masser af soldaterhistorier fra dengang en soldat var en mand, var særdeles hyggelig. Flere medlemmer lovede endog, at de vil give en hånd med, når vores nye Flyverstue skal klargøres til indflytning. Vi modtog også, helt uformelt af Poul Stevnz, en hel del effekter fra Gamle Dage. Tak! a

8 8 PROPEL Nr. 2/2008 Skydning med Pokal under armen. 350 År Den Kongelige Livgarde fejrer i år sit 350-Års Jubilæum, og i den anledning bliver der efter mange års pause, igen afholdt TATTOO på Rosenborg Eksercerplads. Det sker i dagene juni. Lørdag d. 28. juni vil vores protektor H. M. Dronning Margrethe II overvære Tattooet. Se mere på: Yderligere oplysninger om jubilæet: eller på Tlf Hygge i Flyverstuen. Den 15. april & 20. maj, mødes vi for en af de sidste gange i foreningens og FSN VÆR s historie, på Stuen fra kl Du finder Stuen i Bygning 138 på Flyvestation Værløse. Du kan kun komme ind gennem Sydvagten hvor du kan komme til det meste af vejen - med Bus 152 fra Måløv St. Husk Billed-legitimation. Den 14. februar mødtes en håndfuld glade medlemmer i STAFETTEN (et hyggeligt folkeligt spisested i forbindelse med Københavns Stadion). Sammen med omkring 35 andre glade Drenge fra andre Soldaterforeninger, afsang vi stående en drikkevise, før vi gik i gang med den første af aftenens opgaver, nemlig at spise Stegt Flæsk ad libitum. Det var, som sædvanlig, en dejlig oplevelse til et fornuftigt beløb. Efterhånden som vi havde spist og tørret os om munden, begav vi os til skydebanerne hvor aftenens anden og mere alvorlige opgave ventede. Det var den årlige KSS Veteranskydning på 15 meter baner. Da vi ikke selv er i besiddelse af geværer, måtte vi låne os frem hos de andre Flinke KSS ere. Selv om vi ikke kender geværerne, som vi låner, lykkedes det vores mangeårige medlem Ole Andersen at sikre sig en 1. plads og dermed vinde Veteranpokalen. Pokalen er 2 gange tidligere vundet af Værløse og den første af gangene var det også Ole der vandt. Flot skudt og endnu engang - til lykke Ole. Koncerter og Særlige arrangementer på Kastellet Torsdag d. 17 april St. Bededagsarrangement. Koncert m/studenter - Sangforeningen Hjemmeværnets Musikkorps, Vestsjælland Regiments Musikkorps. Søndag d. 4. maj Veteranbiludstilling. Søndag d. 25 maj Den Kgl. Ballet, Prinsens Bastion. Onsdag d. 4. juni Regiments Musikkorps. Mødedeltager uden stemmeret P.b.v. / Torben EK 60 År. En af Værløsedrengene, Allan Vain, fejrede d. 17. marts sin 60 Års fødselsdag. Allan var faldet ud af den officielle liste i PROPEL, så derfor siger vi i kor: Til Lykke! Stuen Københavnske Soldaterforeningers Samvirke Generalforsamling Man. 28. april 2008 kl. 19:00 er der Generalforsamling for alle medlemmer af KSS, i 1.Reg. Soldaterforening s Lokaler, Laksegade 32, 1. Kbh. K. Alle medlemmer af Værløse Afdeling er også medlem af KSS. Her vil der bl.a. blive overrakt pokaler til vinderne af KSS- Skydningen d. 14. februar, og her er vores egen Ole Andersen på Sejrsskamlen, som vinder af Veteranpokalen. Mød op, det plejer at være rigtigt hyggeligt.

9 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Kalundborg Jørgen David Petersen Tlf.: / Medlemsmødet den 22. februar i marinehjemmeværnets lokaler, Nørre Allé 129, Kalundborg. Hans Mohnsen blev valgt til dirigent. Formandens beretning blev godkendt. Kassererens regnskab blev godkendt. Alle valg var genvalg. Bestyrelsen ser således ud: Formand: Jørgen David Petersen Kasserer: Peter Malle Andersen Sekretær: Kaj Z. Nielsen Suppleant: Jørgen Ellerman Sørensen Revisor: Hans Jørgen Mohnsen Revisor: Leif Møller Jensen Revisorsuppleant: Niels Kr. Dahl Jensen Revisorsuppleant: Kristian Stenrand FSF Skalstrup afdeling Flemming Raalund, Lindevej 28, 4760 Vordingborg. Tlf.: , E-post: Afdelingens ordinære generalforsamling afholdtes med deltagelse fra alle lokalafdelingerne. Efter diverse orienteringer og aflæggelse af regnskabet, blev det efter en god debat besluttet at rette henvendelse til Afdeling Værløse vedrørende en mulig fusion af de to afdelinger, således at der fremover bliver én Flyvevåbnets Soldaterforenings afdeling øst for Storebælt. Såfremt de to afdelinger er/bliver enige, vil nødvendige lovændringer blive tilstillet repræsentantskabet. Afdelingens bestyrelse ser efter generalforsamlingen således ud: Formand Flemming Raalund Næstformand Erling H. Sørensen Kasserer Jens Ole Jørgensen Bestyrelsesmedlemmer Bjørn Petersen, Poul Aa. Hansen Jan Christensen Revisorer Knud Hansen Erik Hansen Flemming Raalund Lokalafdeling Sydsjælland Uddrag af beretning: Da det har været et stille år, var der ikke så meget at berette om, dog var vores sommertur anderledes sidste år, nemlig rundvisning på Reersø (se billedet). Efter generalforsamlingen nød vi, sammen med vores bedre halvdel, de legendariske gule ærter som Ida Mohnsen havde lavet. Derefter kaffe med kager á la Ingrid Jensen. Mvh. Jørgen David Petersen. Om bestyrelseslisterne i bladet Dette nummer af PROPEL indeholder som sædvanligt alle de referater fra generalforsamlinger og medlemsmøder, som redaktionen har modtaget. Til mange af de nye bestyrelseslister har vi fået både titel, navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer og adresse. Formandsdataene finder du i den blå blok med afdelingsnavnet, men af pladshensyn bringer vi kun titel og navn på de øvrige i bestyrelsen. Alle de andre data, vi har modtaget på disse personer kan du imidlertid altid finde på hjemmesiden. Ernst Kronvold Frederiksen Lokalafdeling Sydsjælland Lokalafdelingens ordinære medlemsmøde afholdtes den 21. februar. Efter en kort orientering fra formanden, drøftede man lokalafdelingens fremtid generelt, med fokus på kommende aktiviteter i indeværende kalenderår. Det blev besluttet, at landsskydningen gennemføres som tidligere. Der indbydes til sommergrill og hygge hos næstformanden. Det traditionelle ålegilde vil også i år foregå hos formanden, såfremt ålefangeren klarer leveringen. Traditionen med hyggelige klubaftener vil - som da vi havde vores flyverstue blive forsøgt genoplivet i efterårs- og vintermånederne. Lokalafdelingen havde den glæde at kunne tildele to medlemmer hhv. 40-års medalje og diplom til Preben Pedersen og 25-års medalje og diplom til Gordon Filip Jørgensen. Ledelsen Formand: Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Revisor Revisor Bjørn Petersen Preben Pedersen Lis Raalund Egon Baltzersen, Niels-Georg Ljungmand Knud Hansen Flemming Raalund Til venstre: 25-års jubilar Gordon Filip Jørgensen og Bjørn Petersen Til højre: 40 års jubilar Preben Pedersen og Bjørn Petersen

10 10 PROPEL Nr. 2/2008 En spændende fredag om en spændende lørdag F-84G i formation Tæt på GCA-vagten kunne på sin radar se et fly komme ind til højre for landingsbanen i betænkelig lav højde, og beordrede piloten drej venstre og så højre. Men netop da var tankene tomme, BEK s F-84 er stallede, ramte jorden, og kurede tværs over landingsbanen med kurs lige imod GCA-vognen. Det havde LF forudset, så han sprang hen i døren for at se, om det var nu, han skulle have benene på nakken. Men heldigvis stoppede flyet rutscheturen så betids, at LF kunne vende tilbage og fortsætte med at passe sit arbejde. For der var nok at se til. Endnu et fly må have været meget tæt på GCA-vognen, for dagen efter fandt man den øverste meter af dens HF-antenne meter væk. En spændende fredag eftermiddag Den 24. januar var Den Blå Sal på Flyvestation Karup næsten fyldt. Omkring 150 personer ville høre om Flyvevåbnets Sorte Lørdag den 25. januar for 50 år siden. Den dag, hvor Flyvevåbnet indenfor få minutter mistede 4 jagerfly. Foredragsholderen, Leif Fuglsang, med tilnavnet LF, havde begrænset sig til godt et par timer, men da han sluttede, føltes det, som om der kun var gået 10 minutter. LF var selv en af hovedpersonerne i dramaet. Han sad i centrum af det hele som GCA-vagt i flyvekontrollen. GCA-vognen var en container med en radarantenne og nogle radioantenner på taget, og den var placeret midt for og klos op ad den ene side af landingsbanen. Det var andre tider I 1950 erne var der en skarp konkurrence mellem den halve snes eskadriller, der var i Flyvevåbnet, en konkurrence, som gik ud på at få fløjet mest. Det drejede sig ikke om hvad man fløj, eller hvorfor man fløj, men kun om at man fløj. Og man fløj og det med livet som indsats. En pilot fortalte mig, at i hans 6 år i Flyvevåbnet, som han forlod i efteråret 1957, blev 104 piloter dræbt ved nedstyrtninger. Ethundredeogfire! Major Leif Fuglsang Ældre og yngre piloter På forreste række sad 14 af de jetpiloter, som vejrguderne Sorte Lørdag tvang til at lægge deres skæbne i LF s hænder. De mænd, der den gang var unge, flotte fyre med guldvinger på den blå uniform, ligner i dag alle os andre årige pensionister til forveksling. Rækkerne bagved var besat med mange af de unge piloter og besætninger, der i dag flyver luften tynd over Danmark. Hovedrysten Efterhånden, som foredraget skred frem, så man tydeligt forreste række skiftevis nikkende og hovedrystende mindes den Sorte Lørdag i På rækkerne bagved blev der også rystet på hovedet, men det var vist mere i forundring over, hvor simpelt piloternes instrumentering og radioudstyr var den gang, samt over, hvor professionelt og roligt alle de involverede alligevel klarede ærterne. Foredraget var krydret med mange fotos, forklarende tegninger og lydklip fra samtalerne mellem fly og flyveledere. Med godt humør Det var forbavsende, hvor køligt piloterne kunne tage, at det ene landingsforsøg efter det andet mislykkedes, fordi de overhovedet ikke kunne se banen. Ind imellem var der ligefrem tid til at fyre en vittighed af. Det er vist det, man kalder galgenhumor. Selv efter at de måtte opgive at lande på reglementeret vis, kunne de se det hele fra den humoristiske side. Piloten på en RF-84F måtte uden brændstof nødlande på en mark i Salling. Efter at have klippet nogle højspændingsledninger, et levende hegn og mistet næsehjulet i en dyb plovfure stoppede flyet på en skråning et par meter fra en landevej. Så ringede JØN til Karup og fortalte, at han havde stillet flyet, så det lige var til at hente. BEK i dag, og til venstre hans F-84G efter rutscheturen i 1958

11 PROPEL Nr. 2/ Også den modsatte vej tog man tingene ovenfra og ned. Da en anden pilot meddelte tårnet, at nu måtte han springe ud, var det lakoniske svar Good luck (held og lykke). Hvaffor 4 huse? En tredje af piloterne var amerikaner. Han valgte til slut at bruge katapult og skærm, og landede i god behold ved en landsby, der hedder Firehuse. Også han ringede til Karup og bad om at blive hentet. På spørgsmålet om, hvor han var landet, var svaret: At Four Houses ja, ja, men hvad hedder byen? four houses. Det blev vist en ret lang, ensformig samtale, men manden blev dog afhentet. En udspringer på tværs Ved en GCAlanding taler flyvelederen piloten ned på landingsbanen populært sagt langs en usynlig snor: Glide Path. - Lidt til venstre, lidt ned, op, op, højre, højre, venstre, ned... men selvfølgelig på engelsk. HØJ var en af de 14 jetpiloter, der var i Karup den 24. januar Mens LF var ved at trække et fly ind, meddelte en anden pilot, at han sprang ud - nu. LF kunne følge HØJ på radaren, mens han hang i skærmen og meget præcist dalede ned lige tværs gennem Glide Path ganske kort foran det fly, der var ved at lande. Jo, der var vist mange episoder, der gav sved på panden den dag. Hvorfor skete det? Siden 1998 har pensioneret major Leif Fuglsang forsket i, hvad årsagen var til Sorte Lørdag. Han har snakket med dem, der deltog, og han har haft adgang til alle Flyvevåbnets arkiver af forskellig art. Som han selv siger det ikke for at finde skyld og ansvar, men for at samle helheden og for måske at kunne se hvorfor. Han opremser flere ting som, set i bakspejlet, måske ikke ligefrem alle sammen var lige geniale. Ved morgenbriefingen den 25. januar 1958 var det ikke flyvevejr, men der blev lovet opklaring i løbet af det næste par timer. Alle andre danske flyvestationer var lukket ned på grund af vejret, så ville man flyve, skulle man tilbage til Karup (eller Stavanger som eneste alternativ). Kun den østre halvdel var snefri, så landingsbanen var umulig at skelne fra de snedækkede omgivelser. Der skulle landes i delvis medvind fra vest mod øst, i rimtåge og næsten lige imod solen, - som en af piloterne sagde, det er som at flyve i en mælkeflaske. Alligevel valgte man at flyve med det resultat, at der lidt senere var 37 fly i luften, hvoraf 2/3 kun kunne hentes ned ved hjælp af GCA en. Efter at flyene var lettet, ændrede vejret sig fra nogenlunde acceptabelt til fuldstændigt umuligt i løbet af ganske få minutter. Ingen havde forestillet sig at en så omfattende situation kunne opstå, og derfor fandtes der ingen procedurer for, hvordan den skulle tackles. Det begrænsede navigationsudstyr i flyene og på jorden medførte, at 25 fly skulle lande ved hjælp af GCA en. Skyhøjde og sigtbarhed kom langt under, hvad flere piloter havde tilladelse til at flyve i. Mange bække små - Alt i alt en mængde små ting som man i hverdagen kunne klare hver for sig, men som fik fatale følger, fordi de blev kombineret samtidigt. Som nævnt skulle 37 fly lande i Karup. 8 landede i Aalborg (der blev lukket op midt i dramaet), 4 crash ede, og de 25 resterende brugte i alt 93 landingsforsøg inden de landede i Karup. Men heldigvis kom ingen piloter til skade. Og, som LF sagde, - flyene havde vi fået gratis af amerikanerne. Et godt tilbud Hvis en afdeling mangler ideen til et meget spændende medlemsarrangement, har Leif Fuglsang givet FSF et enestående godt tilbud. Han vil holde sit Leif Show, som han kalder det, kun mod at få dækket sine udgifter til transport og eventuelt ophold. Men husk at sætte 2½ time af til denne meget anbefalelsesværdige oplevelse. En lige så spændende afslutning Dagen sluttede med et foredrag om Flyvevåbnets hverdag i dag, nemlig om HELDET i Irak. HELDET, forklarede helikopterpiloten NID, står for Helikopter-Detachement og var den styrke af danske, engelske og amerikanske helikoptere, der arbejdede sammen i Basraområdet i efteråret Vi fik et godt indblik i det meget avancerede udstyr, Flyvevåbnets fly er udstyret med i dag, blandt andet almindelige og infrarøde kameraer, natkikkerter og lasersigte. Vi hørte om, hvad man gjorde for at hjælpe forsyningskolonnerne sikkert fra Kuwait til Basra, og vi så et par videofilm fra det virkelige liv i Irak. Det er godt nok den største grusgrav, jeg nogensinde har set. Efter at JØN havde parkeret sin RF-84F en meter fra en landevej i Salling, lånte han telefonen på den nærmeste gård. Her undrede beboerne sig over, at lyset var væk, men det kunne JØN så give dem forklaringen på - han havde lige klippet højspændingsledningerne. Sort-hvid fotos i artiklen er venligst stillet til rådighed af Leif Fuglsang, som oplyser, at han eller Flyvevåbnet har copyright på fotoene. Farvefotos: Ernst Kronvold Af Ernst Kronvold Frederiksen

12 12 PROPEL Nr. 2/2008 Russisk besøg juleaften Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Siden Sovjetunionen brød sammen i 1992, har Rusland måttet føre en tilbageholdende politik, man var ikke længere en stormagt. Det har ikke bekommet de russiske politikere vel. Nu har man, for at demonstrere sin tilstedeværelse, sat gang i de flyvninger langs NATO s grænser, som stoppede med Sovjetunionens opløsning. På Fighter Wing Skrydstrup (FWS) gik julehyggen lidt i fløjten da russerne ville vise, - Vi er her endnu! Turpolev Tu-160 Blackjack som de to F-16 var oppe for at afvise. MELs lilleputfornemmelse var vel begrundet. Tu160 eren er 54 m. lang mod F-16 s 15 ditto. 24. december Julefreden havde sænket sig over FWS. Det meste af personellet sad hjemme hos familien og hyggede sig. Oppe i Nordnorge var solen gået ned for en lille månes tid siden, men på radaren kunne det norske flyvevåbens personel pludselig se to ekko, som ikke var meldt nogen steder fra. Uidentificerede flyvende objekter i nærheden af norsk luftrum gav anledning til scrambling af Afvisningsberedskabet (AVB). To norske F-16 gik på vingerne og kunne konstatere, at der var tale om to russiske bombefly af typen Yakolev Blackjack. Nordmændene fulgte russerne ned langs den norske vestkyst, og efter nogen tid var de i nærheden af dansk FIR. Det havde man længe set i Flyvetaktisk Kommando, og man havde selvfølgelig talt med nordmændene. Forstyrret julefred De få vagter på Fighter Wing Skrydstrup spiste deres julemiddag sammen. Da de begyndte middagen vidste de ikke, at de to russiske bombefly ville forstyrre julefreden. Premierløjtnant Peter Meldgaard (MEL) og hans kollega udgjorde sammen med flyspecialisterne Lars Kallan og Kaj Allan Jørgensen AVB på Skrydstrup juleaften MEL fik under julemiddagen besked om, at russerne var på vej. Flyverspecialist og klarmelder Kaj Allan Jørgensen sagde senere til CS-bladet, -Vi ventede så på, at de ville dreje af eller fortsætte. Det ville jo være tåbeligt at gå i seng for så at blive scramblet, når man lige var faldet i søvn. Hans kollega, Lars Kallan, der har prøvet at blive scramblet mange gange sagde, -Det er en rædselsfuld oplevelse når brandalarmen pludselig går i gang, og man nærmest flyver ud af sengen. Russeren var efterhånden kun var 120 km. fra dansk luftrum, og det var blevet tid til suverænitetshævdelse. Piloterne måtte i flyvedragterne og de to teknikere ud for at klarmelde de to F-16. Lyser på dem MEL sagde til avisen Jyske Vestkysten: -Jeg tænkte, at det var noget underligt noget at gøre en juleaften. Underligt eller ej sent på aftenen var de to F-16 på vej ud af Skrydstrups kontrolzone med kurs mod nordvest. MEL sagde videre, -Det er altid lidt spændende af tage af sted om natten. Det var ret dårligt vejr, så måske skulle vi lande i Norge, hvis vi ikke kunne lande i Skrydstrup. MEL og hans kollega kom så tæt på russerne, som nogle få meter, hvorfra de lyste på russerne med deres projektører for at identificere dem. -Man føler sig som en lilleput når man ligger på vingen og kigger på ham, sagde MEL til avisen. Russeren fortsatte ned gennem Nordsøen, og da han var udenfor dansk FIR, tog briterne over, og de danske F-16 kunne returnere til Fighter Wing Skrydstrup. Ingen grund til panik Hændelsen gav anledning til en nærmest styrtsø af kommentarer til, hvad der kan være årsagen til, at russerne har genoptaget deres trusselsflyvninger. De fleste kommentatorer mener, at præsident Putin har et behov for at gøre opmærksom på, at Rusland er en stormagt, som han gerne ser, at man tager hensyn til. Ingen kan dog være i tvivl om, at USA s planer om et missilskjold med en radar i Tjekkoslovakiet, og antimissil-missiler i Polen har tirret russerne ganske meget. Kosovos selvstændighedstrang, som støttes af EU, er heller ikke Putins kop te. Dette sammen med en følelse af, generelt at være blevet overset af USA og Europa siden 1992, kan måske være årsagen til demonstrationen af de militære muskler. Tupulev Tu-160, faktaboks: Vingespan: 55,7 m Længde: 54,1 m Højde: 13,1 m. Vingeareal: 232 m². Vægt tom: kg Maksimum startvægt: kg. T.B. s lykkelige dag Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Selv den mest seje kan blive ramt af lynet. Det var hvad der skete da oversergent Tage B. Nielsen under nytårsparolen på Fighter Wing Skrydstrup. Pludselig hørte sit navn nævnt med en anmodning om at komme op til wing commanderen, som just havde brugt alle sprogets superlativer i en omtale af en person T.B. Nielsen ikke kendte. Mandag den 7. januar Der er nytårsparole i gymnastiksalen, chefen for Fighter Wing Skrydstrup (FWS), oberst Niels Sværdborg (LIN) nærmede sig slutningen på sin tale til sit personel, og begynder så pludselig at anvende det danske sprogs superlativer i et antal man sjældent hører dem brugt. Han er i gang med at fortælle, hvorfor én bestemt person er blevet valgt som Årets Soldat Hør efter Begrundelsen lød, her i forkortet form: -Ansvarsfuld, imødekommende, altid til rådighed. Godt ansigt udadtil. Du bliver påskønnet af fremmede enheder, der besøger FWS. Du er rollemodel, du løser dine opgaver hurtigt, villigt og effektivt, og meget mere af samme slags. Det meste af FW s personel og gæsterne lyttede andægtigt. Hvem passer mon ind i den ramme? Nede i flokken stod jordbunde oversergent Tage B. Nielsen og lyttede med. Pludselig blev han ramt af lynet da hans navn blev nævnt. Det kunne han ikke tro, men et skub i ryggen fra kollegaen bag ham, sendte ham på den lange vandring op foran oberst Sværdborg, der overrakte ham et diplom og en stor tung pakke. Under solide klapsalver fandt han, lettere fortumlet, vejen tilbage til sin plads i geleddet. Meget glad Mindre end en halv time senere var Tage B. Nielsen tilbage i sit job som leder af Cross Servicing i Air Maintenance Wing, som har til huse i Hangar 4. Nu skulle han til undervisning i Dinghy Drill, og over middag havde wing commanderen tilsagt sine befalingsmænd til møde. Muligheden for at få en snak med ham var at spise sammen i Cafeteriet, hvor hans spisning jævnligt blev afbrudt af kolleger, der kom for at ønske til lykke. Tilbage i hangar 4, var han stadig en smule fortumlet over den ære der var overgået ham, men meget glad og lidt stolt.

13 PROPEL Nr. 2/ Ingen Eurofighter til Danmark? Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Leder af Cross Servicing i Air Maintenace Wing, oversergent Tage B. Nielsen med sit diplom og den flotte skål I rustfrit stål. Det synlige bevis på, at han var blevet valgt som: Årets Soldat 2007 på Fighter Wing Skrydstrup. Engageret Man skal ikke være sammen med Tage B. Nielsen ret længe for at finde ud af, at Cross Servicing er hans liv. Han fortæller med glød om dengang han fandt ud af, at ingen andre ville modtage den store russer Antonov AN-225. Han havde svært ved at skjule sin begejstring over den støtte han og hans kollega havde fået, da de skulle gøre klar til at modtage verdens største fly. Og så lastede vi det store dyr medens alle andre spiste julefrokost! Men sådan er det, arbejdet skal gøres. It is hard to be humble when you know you are the best, men æren delte han velvilligt med sine kolleger. Ikke verdens bedste forhold Wing Commanderen havde i sin begrundelse for titlen Årets Soldat nævnt, at arbejdsforholdene for de to Cross Servicing folk ikke var de allerbedste. T.B. Nielsen var bestemt ikke uenig med sin chef om, at arbejdsforholdene kunne være noget bedre, og henviste til, at han var kommet med forslag til forbedringer, som han desværre ikke kunne se nød fremme. Han viste os det hangartelt, hvor man garagerede tre af enhedens fire T-17, p.t. uden varme, måske ikke lige det mest spændende sted at lave eftersyn på flyet. Men hvis der er plads, så arbejder vi inde i hangaren! Forklarede han. Han var også meget tilfreds med, at han og hans kollega havde produceret ikke mindre end flyvetimer på T-17 i 2007, faktisk flere end FW havde fået tildelt fra Flyvertaktisk Kommando. Indtil før jul sidste år var der tre flytyper som kunne komme på tale til afløsning af F-16 når den skal udfases engang omkring Tre dage før juleaften kunne man i pressen læse, at EADS havde opgivet at komme i betragtning som leverandør på grund af, hvad EADS påstod, Danmarks favorisering af Lockheed Martins F-35. Tre flyproducenter, Lockheed Martin, som fremstiller F-35, Saab som fremstiller Gripen og EADS som fremstiller Eurofighter 2000 svarede på Flyvematerielkommandoens forespørgsel vedrørende tilbud på en eventuel afløser for F-16 når den engang omkring 2020 er udtjent. Ingen af indbyderne var i tvivl om, at den danske regering og dansk erhvervsliv i flere år havde været involveret i udviklingen af Lockheed Martins F-35. Og at man sidste år gik med i en ny omgang investering i udviklingen af F-35. Har meldt sig ud Nu er EADS kommet til den konklusion, at både Danmark og Norge favoriserer amerikanerne ved at gå med i udviklingen af F-35. Når det drejer sig om Norge, så er EADS utilfreds med at man tilgodeser Lockheed Martin ved at tilpasse tidsfristerne for forhandlingerne efter deres ønsker. EADS har ikke direkte fortalt, hvad der er årsagen til at forlade det danske udbud, men den norske TV-station NRK understreget, at beslutningen også gælder Danmark. EADS er irriteret på nordmændene, fordi en række kontrakter Kampflyselskabet har indgået med EADS og norsk industri, ligger strandet i det norske Forsvarsministerium. Man anklager nøglepersoner i ministeriet for bevidst at trække godkendelserne i langdrag. Hos EADS er man meget tilbageholdende med at kommentere udviklingen. Udtalelserne kan tydes i retning af, -Vi har ikke smækket døren helt i, men befinder os i øjeblikket på sidelinien i en afventende position. Saab er heller ikke glad Også flyfabrikken Saab er utilfreds med forholdene, men har dog besluttet at blive ved forhandlingsbordet, men er samtidig forsigtig i sin kritik af USA. Hos Saab mener man at de favorable forhold skyldes, at Lockheed Martin har været med ved forhandlingsbordet længst. Til Ingeniørens Ugeblad sagde kommunikationsdirektør Owe Wagermark, -Når det er sagt, forventer vi, at kravene er helt ens, og at vi bliver behandlet ens. Nu må vi først se, hvad der sker mellem Eurofighter og Forsvarsministeriet, og derefter granske deres argumenter. Politisk uro om flykøb Forsvarets Materieltjeneste advarer om, at uanset hvilket kampfly man vælger kan det blive til en pris mellem 20 og 40 mia. kr. Chefen for Dansk Institut for Militære Studier, Mikkel Vedby, siger, at risikoanalysen med hensyn til prisen er deprimerende læsning. Politikerne i oppositionen vil have udskudt købet, medens forsvarsminister Søren Gade gerne ser en beslutning snarest og senest i Ingen synes dog at være i tvivl om, at Danmark også i den nære fremtid, år, vil have brug for kampfly til suverænitetshævdelse og deltagelse i internationale aktioner. Eurofighter under produktion på samlelinien i Manching nær München.

14 14 PROPEL Nr. 2/2008 Artilleriflyverbatteri Vandel 50 år Af F.K. Laursen (LAU) fra det tidligere Hærens Flyvetjeneste. Hangarbrand. Bedst som man var kommet godt i gang brændte den gamle tyske træhangar ned til grunden sammen med næsten alle Piper ne den 18. april Kun to Y-652 og Y-654 blev reddet, fordi de var til eftersyn i Værløse. Det hele så håbløst ud. Men Storebroder Flyvevåbnet tilbød, at man midlertidigt kunne låne dets otte KZ VII, så piloterne kunne vedligeholde deres flyvestatus og enheden holdes flyvende. Dermed var enheden reddet. Det midlertidige varede helt frem til 1977, hvor T-17 Saab Supporter kom til. Piper ne i Hangar nr. 1, den tyske træhangar af typen Lagerhalle Typ 241b, Delta Flugzeughalle på Flyvestation Vandel. Foto: N.P.Tvede. Historisk baggrund. En følge af Flyvevåbnets (FLV) oprettelse i 1950 og Hærens Flyvetroppers nedlæggelse var, at Hæren mistede sin mulighed for at støtte artilleriet med observationer fra luften, den såkaldte artilleriflyvning. Derfor besluttedes, at artilleriet ligesom i andre lande skulle råde over sine egne luftbårne artilleriobservatører, artilleriflyvere. Til det brug anskaffedes der et nyudviklet artilleriobservationsfly, KZ X, og tre artilleriofficerer uddannedes til piloter på Flyveskolen på Avnø. Desværre betød et antal fatale havarier at KZ X blev taget ud af drift allerede i Daværende kaptajn, pensioneret OL B.O. Fabricius, - en af de tre -, var i efteråret 1957 på FSN Værløse, hvor han så en række små fly parkeret. Han fik oplyst, at de gulmalede L 18-C Piper Super-Cub fra det amerikanske våbenhjælpsprogram var til Hæren, ja faktisk til ham selv. Artilleriflyverbatteriet. Efter klargøring og camouflagebemaling overførtes flyene til Flyvestation Vandel. Artilleriflyverbatteri/Vandel (AFLBT/ VANDEL) oprettedes den 1. april 1958 med B.O. Fabricius (FAB) som chef. De tre pilotuddannede artilleriofficerer, fik nu til opgave at opbygge denne nye artilleriflyverenhed i hærregi. Det var at begynde fra bunden af. Der var hverken personel, materiel eller retningslinier til rådighed, og ingen bestemmelser for, hvorledes sådan en artilleriflyverenhed skulle virke. Flyvestation Vandel var stort set ingenting, bortset fra nogle gamle landbrugsbygninger, en tysk træhangar og to halveskadrillebygninger med tilhørende hangarer, samt nogle ganske få personer. Til fly, værksted og administration blev man tildelt den tyske hangar, som var i en sørgelig forfatning, uden varme eller sanitære installationer. Efterhånden fik man styr på tingene. Hangaren blev sat i stand, og der tilgik piloter, flymekanikere fra Flyvevåbnet, støttepersonel, køretøjer og materiel, så det blev muligt, at operere under feltforhold. Organisatorisk var AFLBT/VANDEL delt op seks sektioner med hver to fly. Tre skulle støtte Sjælland med artilleriflyvning, mens de andre tre hørte til i Jylland. Personellet bestod af 14 piloter, 12 observatører, 6 flymekanikere, en kommandobefalingsmand og en garagemester, samt 18 menige. I alt 52 personer til at betjene de 12 fly og 15 køretøjer. Helikoptere. Senere gik forberedelserne til anskaffelse af helikoptere til hæren i gang. Anskaffelsesprisen for Hughes 500M var 18 mil. Kr., hvori indgik et nærmere antal specificerede reservedele, garantiordning og uddannelse af et antal piloter og flyteknikere. Pengene rakte til 12 stk. ubevæbnede observationshelikoptere, hvis antal senere blev udvidet med yderligere 3 stk. Helikopterne tilgik Flyvematerielkommandoen med skib i foråret H-201 blev samlet som den første og testfløjet 28. april. H-201 markerede oprettelsen af Hærens Flyvetjeneste (HFT) ved et kort besøg på Flyvestation Vandel den 1. juli 1971 med major B. Sørensen (BØR/FLV) som pilot. Med i helikopteren var Chefen for Hæren generalmajor H.M. Boysen. Under en kort parade bekendtgjorde generalen, at Hærens Flyvetjeneste var oprettet med det tidligere AFLBT/VANDEL som fundament. Artilleriflyverbatteriet og personellets pionerindsats dannede gennem de forløbne tretten år et godt grundlag for den videre hærflyvning i de kommende mange år. Enheden var nu helikopterbåren, om end det tog mere end to år, før alle helikopterne var tilgået i Vandel og kunne tages i operativ tjeneste. Med tilgangen af helikoptere benyttedes lejligheden til en gennemgribende omstrukturering af enheden med et helt nyt koncept for såvel fredstids- som krigstidsorganisationen. Men det er en helt anden historie. Det er det også, at Hærens Flyvetjeneste siden er gået over i historien, eftersom enheden, med Flyvestation Vandels nedlæggelse i 2003, blev flyttet til Flyvestation Karup og indlemmet i Flyvevåbnet som Eskadrille 724. B.O. Fabricius har skrevet bogen Artilleriflyverbatteri Vandel 1958 til 1971, som detaljeret beskriver enhedens historie. Redaktionen har forkortet artiklen, men du kan læse den i sin helhed i printvenlig udgave på vores hjemmeside.

15 PROPEL Nr. 2/ Dødsfald Sven Bengt Helldén, major, (født 27. marts 1926, død 21. januar 2008). Om nogen kan Sven Bengt Helldén kaldes Flyvevåbnets historiske ankermand og pioner. I november 1946 blev han indkaldt til Hærens Flyvertropper i Værløse. Fra den dag var han med til at danne grundlaget til meget af det, der i dag er vort flyvevåben. Som en af de første blev han uddannet til flyveleder og virkede efterfølgende også som stabsofficer, først ved Flyverkommandoen (FLK), herefter som leder af flyvekontrolcenteret (MIL/ ATCC) i Karup I den efterfølgende tjeneste ved FLK s stab forestod han på strålende vis den grundlæggende planlægning af flyvekontrol og luftrumsstruktur, herunder placering af luftveje og kontrolzoner samt etablering af navigations- og landingshjælpemidler i samarbejde med Luftfartsdirektoratet. I 1962 blev Sven Bengt Helldén stabsofficer ved Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. Arbejdet her indebar udarbejdelse af beredskabsplaner og fra marts 1975 stillingen som chef for planlægningssektionen. Han modtog flere påskønnelser også fra internationale stabe i NATO for sit altid velgennemførte arbejde. Oprindeligt var Sven Bengt Helldén reserveofficer og blev senere tjenestemand - fra 1962 som major. I perioden var han sideløbende presseofficer hos FTK. Efter pensioneringen 31. marts 1986 udnyttede han sin HD udannelse i privat virksomhed, indtil han i 1989 igen blev ansat ved FTK. Denne gang som leder af Flyvevåbnets Historiske Samling, som han i flere etaper fik etableret på fortrinlig vis. Helldén var forfatter til mange skrifter og flere bøger om Flyvevåbnet, bland andet bogen Fra Hede til Flyvestation om Flyvestation Karup. Efter afgangen i 1996 fortsatte han med sin aldrig svigtende støtte til samlingen. Han var mennesket, der vidste alt om Flyvevåbenets historie, og hans viden og herlige humor vil blive savnet. Sven Bengt Helldén var i en periode medlem af kommunalbestyrelsen i Kølvrå. Han var tildelt Ridderkorset og Flyvevåbnets Hæderstegn og var hædersmedlem i Foreningen Danske Flyvere. Ved sin død efterlader han sig hustruen, tre børn, svigerbørn, børnebørn og et oldebarn. På vegne af Flyvevåbnets Historiske Samling Seniorsergent L. Søe-Jensen Mærkedage April - Maj 80 år /49 Knud Rasmussen, Kystvejen 8, 4400 Kalundborg 75 år /52 P. E. Pedersen, Algade 30, 2., 9000 Aalborg /54 Henrik Gervil Benz, Skodsborg Strandvej 148 st., 2942 Skodsborg /53 Frank Lundh Larsen, Japanvej 41, 2300 København S /53 Preben Lüchow Poulsen, Vårvej 3, 2770 Kastrup /53 Gordon Filip Jørgensen, Solsikkevej 25, 4900 Nakskov /53 Kjeld Hald Broe Sørensen, Amager Landevej 138, 2770 Kastrup /53 John Langhoff, Tibbevangen 80 G, 3500 Værløse 70 år /59 Per Ulbæch Dupont, Niels Skousvej 44, 7100 Vejle /59 Svenning Aage Engkebølle, Helgesvej 16, 4200 Slagelse /60 Willy Grønhøj, Søvej 3, 9500 Hobro /59 Erik Thorsen, Tranekærvej 104, 7400 Herning /57 Kristian Kold Christiansen, Tilstedvej 84,7700 Thisted Geert Langkjær, Kroagervej 10, 5610 Assens /58 Hans Jørgen Jensen, Tingstrupvej 88, 7700 Thisted /58 Leif Dige, Hjortevænget 302, 2980 Kokkedal /58 Henning Kristensen, Rosenborgtoften 6, 8600 Silkeborg /59 Karsten Nørholt, Sixtusvej 10, 9492 Blokhus /58 Viggo Friis-Lausen, Sandbjergvej 6, 6400 Sønderborg /57 Svend Jørgensen, Liljevænget 15, 8700 Horsens /57 Henning Gravgaard, Fabersvej 100, 7500 Holstebro 65 år /61 Niels Jørgen Svanborg Kjær, Trige Møllevej 120, 8380 Trige /63 Leif Bjerg, Lupinvej 18, 7700 Thisted /61 Jens R. Strange, Krumningen 12, 4800 Nykøbing Falster /64 Bent Schøtt Jensen, Søndervang 42, 9800 Hjørring /63 Leon Toivo Juvonen, Skebyvej 30, 2740 Skovlunde /65 Jørgen Thoudal, Skeltoften 55, 8330 Beder /63 Herbert Jessen, Hokkerupvej 2, 6200 Aabenraa LMK Vibeke Sørensen, Hans Egedes Vej 9, 9800 Hjørring /65 Gerner Christensen, Bøgevej 14, 4230 Skælskør /63 Gert Schmidt, Palmose 8, 6400 Sønderborg /63 Kurt Ram Pedersen, Vestervangen 19, 4550 Asnæs /61 Niels Holm Sørensen, Skjoldsvej 4, 3650 Ølstykke /66 Thomas Jørgensen, Poppelvej 6, 7470 Karup J 60 år John Nielsen, Sønderstrupvej 152, 4360 Kirke Eskildstrup /68 Hans Otto Kjær, Landlystvænget 2, 7700 Thisted /68 Søren Chr. Christensen, Hjortgårdsvej 30, 8600 Silkeborg /68 Ejner Jensen, Dover Møllevej 10, 7760 Hurup Thy /68 Tom Chr. Christensen, Porsemosen 21, 4160 Herlufmagle Maj/69 Knud N. Christensen, Skolegade 3, 7755 Bedsted Thy /65 Per Søndergaard, Langdraget 112, 3250 Gilleleje Maj/69 Kaj Svendsen, Bellisvej 8, 9440 Aabybro Maj/70 Hans Skov Madsen, Bøgevej 14, 4683 Rønnede /68 Erik Brogaard Pedersen, Herningvej 11, 6870 Ølgod /68 Ejgil Basselbjerg, Burvej 46, 7570 Vemb 50 år Aug/78 Jørn Wrang, Vandværksvej 17, 6340 Kruså Aug/78 Leif Aksel Christensen, Møllevænget 2, 5462 Morud Feb/80 H. Michael Arends, Svingels Alle 46, 4900 Nakskov Nov/79 Karsten Hub Andergren, Vestergyden 23, 6600 Vejen Aug/79 Jan Bøy Gravesen, Bakkedraget 8, 7100 Vejle Maj/79 Klaus Hansen, Skovgrænsen 2, 2960 Rungsted Kyst Nov/75 Thomas Kusiak, Kildegården 2, 1. th., 7470 Karup J Okt/77 Jørgen Norring Christensen, Nørre Alle 4, 5500 Middelfart Nov/78 Leo Dahl, Præstehusene 17, 2620 Albertslund Maj/76 Carsten Crone, Badmintonvej 38, 9900 Frederikshavn 40 år Maj/89 Palle Ravnkilde Svendsen, Odinsgade 16c, 2. tv., 9000 Aalborg Maj/90 Hans Henrik Jacobsen, Hammersvej 16, 6000 Kolding Find dit jubilæum på

16 16 PROPEL Nr. 2/2008 Flyvevåbnets Soldaterforening Version 2008 fortsat fra side 2 Godt initiativ Lørdag den 16. februar var en stor del af medlemmerne af ledelserne af lokalafdelingerne i Skrydstrup Afd. samlede på flyvestationen til et såkaldt Inspirationsseminar. Som indbyder stod landsformanden Kaj Clausen, men det var forretningsfører Harry Sørensen og formanden for PRudvalget, Ernst K. Frederiksen, der var de to primus motorer i arrangementet. Og at de gjorde det godt, var der enighed om blandt deltagerne. Da der for nogle år siden blev gennemført en ny struktur for FSF, var en af de negative virkninger, at der blev længere fra de ny lokalafdelinger til foreningens øverste ledelse, Forretningsudvalget. Til en vis grad følte man sig overladt til sig selv derude på den yderste gren i lokalafdelingerne. Og det var til skade for helhed og sammenhold. Med inspirationsseminaret blev der kappet en god del af denne afstand bl.a. fordi også både landsformanden og landsnæstformanden var til stede. Og specielt for flere af dem, der er forholdsvis nye i lokalafdelingernes ledelser men såmænd da også for de af os, der vel kan betragtes som veteraner - betød Ernst s og Harrys grundige gennemgang af FSF s historie, organisation, love og arbejdsgange, at vi fik en væsentlig bedre føling med foreningen som helhed. Og der er ingen tvivl om, at det for de fleste af de tilstedeværende har givet et øget mod på at gøre noget mere ud af dagligdagen herude i lokalafdelingerne. Dermed er der vel opnået, hvad der var hensigten med seminaret, og fra flere sider blev der da også givet udtryk for et ønske, om, at det måtte blive en tilbagevendende aktivitet f.eks. hvert andet eller tredje år så ikke mindst de nye i ledelserne kunne blive briefet om deres opgaver og muligheder. Og fra mødet i Skrydstrup kan vi kun varmt anbefale, at der gennemføres lignende arrangementer i de andre afdelinger. Bent Aalbæk-Nielsen Formand, Lokalafdeling Sydfyn. Bent Aalbæk var ivrig deltager i debatten Var det noget for jer? På grund af den positive oplevelse er Forretningsudvalget naturligvis klar til at holde et tilsvarende gratis seminar i foreningens øvrige afdelinger. Lav en aftale med forretningsføreren, men husk at sætte 5-6 timer af. PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet er den 1. i måneden før udgivelse. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på denne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 2 MB til Over 2 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, Højvangsalle Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte forfatteres egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Stig Østergaard Nielsen Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører og sekretær: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , Fax: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dansk Russisk Forening Fyn

Dansk Russisk Forening Fyn Dansk Russisk Forening Fyn Referat fra generalforsamling der blev afholdt lørdag den 11. januar 2014 på Dannevirke Soldaterhjem i Odense. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og referent. 2: Beretning fra bestyrelsen.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere