BERETNING PERIODEN 15. JUNI MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING PERIODEN 15. JUNI 2011-12. MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15"

Transkript

1 BERETNING PERIODEN 15. JUNI MAJ 2012 KJÆRSLUND SALAMANDERPARKEN ØSTER ALLÉ PILEVANGEN HØVÆNGET VESTERGÅRDSVEJ 15 PENSIONISTFEST REP.MØDE STENKILDEPARKEN almen boligorganisation aarhus

2 INDHOLD BERETNING Indhold: Bestyrelsens beretning består af denne skriftlige beretning, der på repræsentantskabsmødet vil blive suppleret med en mundtlig beretning hvor de væsentligste afsnit vil blive uddybet og kommenteret, og hvor der vil blive givet en aktuel opdatering. Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer: almen boligorganisation aarhus ALBOA RELATERET: 3 Indledende bemærkninger. Administrationen, side 5-18: 7 Ledelsessekretariatet og IT-afdeling 9 Udlejningsafdelingen 11 Økonomi og husleje 13 Projektsekretariatet (nybyggeri, renovering og ombygning). 15 Drift og driftssekretariat 17 Info-afdeling Boligafdelinger, side 19-28: 21 Afdelingsmøder Budgetter 2012 / regnskaber Fraflytninger Helhedsplanen for Viby Syd 28 Den boligsociale helhedsplan i Viby Syd Boligorganisationen, side 29-32: 31 Tilskud, egen trækningsret 32 Opfølgning, skyldnere / formuepleje Udvalg under organisationsbestyrelsen, side 33-37: 34 Udvalgsmedlemmer 35 Energi- og forsyningsudvalg 36 Kursusudvalg / visitationsudvalg 37 Det boligsociale udvalg ALBOA i øvrigt, side 39-44: 41 Ejendomsskat / grundværdi 41 Pensionistfest 41 Fest for afdelingsbestyrelsesmedlemmer med ledsagere 41 Almene boligdage 42 Styringsdialog 42 Julearrangement, tidligere ansatte 43 Selskabslokalet Søndervangs Allé Knud Rasmussen - 35-års jubilæum i bestyrelsen BL-RELATERET, side 45-50: 47 BL 5. - kreds. lokalt 49 BL landsplan 51 AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER OM ALBOA, side 53-65: 54 Beboerdemokratiet 55 Repræsentantskabet - afdelingsbestyrelsesmedlemmer 59 Organisationsbestyrelsen dags dato 61 Organisationsdiagram medarbejdere 63 Ejendomsfunktionærer 65 Varmemesterkontorerne Udgiver ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus Vestergårdsvej 15 Postboks 2373 // 8260 Viby j Tlf // Fax // Indhold Organisationsbestyrelsen // udvalg John Jensen, direktør Administrationen Redigering, layout & grafik ALBOA, info-afdelingen Foto Jan Grarup, BL Velfac A/S Bent Nielsen, ingeniør ILK. Beboerbladet Inside Pia V. Lindgaard - ALBOA info Jan Rasmussen - ALBOA info Tryk Uni-Tryk - Aps, Åbyhøj Oplag 600 eksemplarer Udsendelse Årsberetningen udsendes til alle afdelingsbestyrelser, organisationens medarbejdere, ALBOAs samarbejdspartnere og Aarhus kommune. 1 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Indledende bemærkninger Første repræsentantskabsmøde i ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus hvor Valg til organisationsbestyrelsen er på dagsordenen. Så er vi nået til det første repræsentantskabsmøde efter fusionen, og der skal skal vælges en ny 9-personers bestyrelse. Som bekendt har den nuværende bestyrelse besluttet, at de, som ønsker at stille op til den nye bestyrelse, får mulighed for at præsentere sig selv forud for valghandlingen. Hvis man interesserer sig for den almene boligtanke, og hvis man vil bruge fritid på frivilligt arbejde, findes der nok ikke en mere spændende og udviklende funktion end at være medlem af boligorganisationens bestyrelse. Kendetegnende for de tidligere hovedbestyrelser i de fusionerede boligorganisationer har været, at de indvalgte er uhyre stabile, og for det meste forbliver man som hovedbestyrelsesmedlem i en årrække. Dette er der dokumentation for! Det har været spændende i knap halvandet år at være medlem af ALBOA s 19 mands/kvindes store bestyrelse. Vi har i perioden haft 16 bestyrelsesmøder, som typisk har varet 2½-3 timer. Møderne er blevet afviklet på en eektiv måde og i en god atmosfære, hvor der har været plads til forskellige holdninger, og hvor der har været mange gode, saglige diskussioner forud for beslutningstagen. Forud for bestyrelsesmøderne har der været afholdt møder i formandsskabet. Møderne har typisk haft en varighed af ca. 2 timer. På møderne har formandsskabet i en række sager fremkommet med en sagsindstilling til behandling på bestyrelsesmøderne. I forbindelse med overgangen til en 9 mands/kvindes bestyrelse er det i første omgang besluttet ikke at nedsætte et forretningsudvalg. Måtte det vise sig, at der er behov for et forretningsudvalg, vil et sådant blive nedsat. Der forventes afholdt 11 årlige bestyrelsesmøder, juli måned fritaget. Det er bestyrelsens opfattelse, at ALBOA er godt på vej til at udvikle sig til en rigtig visionær boligorganisation med stort fokus på service, kvalitet og tidssvarende boliger. Fremtiden for ALBOA ser lys ud, og den nuværende bestyrelse er af den opfattelse, at fundamentet for ALBOA er i orden, når en ny bestyrelse tager over! ORGANISATIONSBESTYRELSEN ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS MAJ 2012 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 3

4 Administrationen // Vestergårdsvej 15 // 8260 Viby J

5 ADMINISTRATIONEN Administrationen Dette afsnit omhandler de forskellige afdelinger i ALBOAs administration. Ledelsessekretariatet - administration og IT Udlejningsafdelingen Økonomiafdelingen Projektsekretariatet Driftsafdelingen Info-afdelingen ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 5

6 Afd. 33 Abildgade // 8200 Aarhus N

7 ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet omfatter administrationschefen, sekretærfunktionen der servicerer afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og direktøren, IT-afdelingen og den interne service, dvs. post- og budtjeneste samt rengøring. Sekretariatsopgaver Aktiviteterne i beretningsåret har i høj grad været præget af fusionen pr. 1. januar 2011, dels de aktiviteter, der direkte er relateret til fusionen:»» navneændring i tingbogen»» varemærkeregistrering af de tidligere boligorganisationers navne og logoer samt ALBOA s navn og logo»» og andet dels de aktiviteter, der i det daglige er en følge af fusionen:»» harmonisering af mødeaktiviteterne i beboerdemokratiet»» harmonisering af arbejdsgange»» harmonisering af TV-signalforsyning til afdelingerne»» udarbejdelse af generelle politikker»» udarbejdelse af personalepolitik og -håndbog»» og andet Der pågår således stadigvæk aktiviteter, der er relateret til fusionen, men vi er kommet meget langt, og processen skrider planmæssigt frem. Ledelsessekretariatet forestår proceskoordineringen godt bistået af ledergruppen. Personaleadministration Ledelsessekretariatet står desuden for personaleadministrationen, og i administrationen er der i beretningsåret sket følgende: 30. juni 2011: Torben Classen, økonomiafdelingen, fratræder. 15. august 2011: Tina F. Pedersen tiltræder den ledige stilling i økonomiafdelingen. 31. august 2011: Randa Mansour, udlejningen, fratræder et vikariat. 15. september 2011: Lan T. Le, økonomiafdelingen, går på barselsorlov. 15. september 2011: Claus Holm Nielsen tiltræder barselsvikariatet i økonomiafdelingen frem til 30. september november 2011: Rasmus Jensen, IT-afdelingen, fratræder efter virksomhedspraktik 19. december 2011: Hans Jørgen Rohde, projektsekretariatet, får forlænget sin projektansættelse frem til den 31. december januar 2012: Jakob Thuesen, projektsekretariatet, fratræder for at gå på efterløn. 29. februar 2012: Lis Langberg, økonomiafdelingen, fratræder efter godt 27 års ansættelse for at gå på pension. 1. marts 2012: Preben Holm Christensen tiltræder den ledige projektlederstilling i projektsekretariatet. 31. marts 2012: Pernille Robdrup, huslejeafdelingen, fratræder - stillingen genbesættes ikke. 1. april 2012: Tina Due Karlshøj, udlejningsafdelingen, tiltræder den ledige stilling i økonomiafdelingen. 1. april 2012: Charlotte Schacht Madsen vender tilbage til ALBOA og tiltræder den ledige stilling i udlejningsafdelingen. 1. april 2012: Anette Degn, ledelsessekretariatet, fritstilles af helbredsmæssige årsager og fratræder efter godt 38 års ansættelse den 30. september stillingen genbesættes ikke. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 7

8 ADMINISTRATIONEN BERETNING IT-afdelingen Administration, ejendomsfunktionærer, bestyrelse, hjemmearbejdspladser og i perioder revisorer giver travlhed på ALBOAs digitale motorvej - ca. 160 brugere benytter dagligt vores servere på Vestergårdsvej. IT-afdelingen har konstant fokus på at højne driftsstabiliteten og tilgængeligheden for brugerne i organisationen. Dette er blandt andet sket ved at opgradere IT-systemet til nyeste version af operativsystemer og Oice 2010, og i de første uger af 2012 gennemførte vi en mindre opgradering af IT-systemet for at være rustet til den kommende tids opgaver, og for at være på forkant med udviklingen og de stadig større krav til lagerplads og processorkraft i systemet. Supporten vs. udvikling ALBOA er en stor organisation med mange brugere, og det lægger selvsagt et vist pres på supporten. Der bliver til stadighed taget tiltag til at eektivisere og organisere for at minimere supporten og give brugerne et eektivt IT-system. Og det bliver bedre og bedre. Desværre sker dette på bekostning af udvikling og nye tiltag på IT-området, hvor flere større tiltag venter på at blive søsat. Tiltag, som forventes at kunne spare administrationen noget tid i en travl dagligdag såvel som at hjælpe med til at yde en endnu bedre beboerservice. Nye tiltag i 2012 Af tiltag, som ventes sat i gang i løbet af 2012, kan som eksempel nævnes: elektronisk syn - som vil nedbringe arbejdsbyrden med flyttesyn betragteligt samtidig med, at behandlingstiden forkortes. Intranet og elektronisk dokumenthåndtering som vil give en væsentlig større vidensdeling i AL- BOA, samtidig med at den vil spare både porto og tid i det daglige arbejde. Samtidig vil dette på sigt danne krumtappen i en løsning, der skal give beboerne mulighed for en vis grad af selvbetjening på nettet. Projektmedarbejder IT-afdelingen fik sidste forår tilgang af en ny medarbejder, Rasmus Jensen, i et projektforløb der løb til og med januar i år. Det var været en stor hjælp, og en store arbejdspukkel blev i høj grad høvlet ned, samtidig med at der også blev tid til de opgaver, som kræver mere fordybelse. Opgaver, der tidligere måtte vente. Rasmus nåede også at videreudvikle et energistyringssystem til aflæsning af energimålere og afregning af forbrug. Et system, vi forventer vil spare en del tid i fremtiden. Nyt telefonsystem De sidste måneder af 2011 gik i høj grad med projektering af et nyt, fælles telefonsystem til administrationen og alle varmemesterkontorerne, da ALBOA s hidtidige system efterhånden havde 10 år på bagen og fortjente at blive udfaset. Implementeringen er i skrivende stund i fuld gang rundt om på varmemesterkontorerne. Det nye telefonsystem giver mulighed for en væsentlig højere service overfor beboerne, samtidig med at medarbejderne får nogle værktøjer til internt brug i organisationen. I samme periode er der indgået en ny, treårig aftale med Telia om telefon- og internettrafikken i organisationen. Det har givet en betragtelig besparelse i forhold til den gamle aftale. KJELD JESPERSEN administrationschef LEDELSESSEKRETARIATET: MIKKEL DAM JUNKER IT-administrator KARIN SJØSTEDT sekretær EA DAMGAARD sekretær PER DEGN kontorbud JAKLIN JOEL ODISHO rengøringsassistent 8 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

9 ADMINISTRATIONEN Udlejningsafdelingen Gebyrbetaling, opnotering, venteliste, medlemsanciennitet og Aarhusbolig.dk er nogle af de nye begreber, der har været den store udfordring det sidste års tid. Medlemsanciennitet: Den nye lov om gebyrbetaling for at bevare sin medlemsanciennitet er stadigvæk genstand for mange diskussioner med tidligere medlemmer. Klager, modtaget gennem Beboerklagenævnet er dog stærkt faldende - måske 3-5 stk. pr. måned. Indtil videre er der kun 2 sager, som er blevet afgjort til medlemmernes fordel. Aarhusbolig: Vi har nu arbejdet med det nye udlejningssystem i 1 år og det fungerer stadig godt, MEN det har desværre den ulempe, at vi skal udsende rigtig mange tilbud, og det forsinker genudlejningen. Det har dog ikke kostet på lejetabskontoen, men der er desværre nogle fraflyttere, som kommer til at hæfte for en længere periode end først beregnet. Vi ser desværre alt for mange på ventelisten, som søger rigtig mange steder og dermed siger nej til alt uden at tage stilling til, om man stadigvæk ønsker at søge i den pågældende afdeling. Der arbejdes nu på, at man ikke kan svare på tilbud mere uden at tage stilling til ovennævnte. Det skal dog også nævnes, at vi sender ca. 90% af tilbuddene som e-tilbud. Der er også nedsat arbejdsgrupper, en kommunikationsgruppe og en udlejningsgruppe. Der afholdes 4 møder om året. Foruden disse grupper mødes udlejningsledere også 4 gange om året. Disse grupper arbejder løbende på at forbedre Aarhusbolig til gavn for vores nuværende og kommende opnoterede. Det er en balancekunst at få så mange boligorganisationers ansatte med så forskellige foreningskulturer til at lykkes med dette projekt, og når alle de små knaster er slebet væk, må man sige, at det er lykkes. Nybyggeri: Salamanderparken, afd. 80 Stavtrup: Udlejningen af 1. etape er påbegyndt, og i skrivende stund er der underskrevet 3 lejekontrakter. Det tager dog også længere tid at udleje p.g.a. udsendelse af rigtig mange tilbud. Der bliver afholdt et åbent-hus arrangement 15. april 2012, hvor interesserede kan se alle tre typer boliger. Pilevangen, afd. 79 Solbjerg: 12 stk boliger vil være færdige til udlejning pr og denne opgave er der også taget hul på. Der er desværre ikke mange forhåndsinteresserede, så dér forventer vi også at lave et åbenthus arrangement. Måske bliver det nødvendigt at annoncere i lokalområdet i Solbjerg. Udlejningsaftaler: Kjærslund og Søndervangen: Aftalerne udløber i 2014, og vi evaluerer løbende for at sikre, at de har den ønskede funktion. Det har desværre vist sig, at vi bliver nødt til at sidestille de to første kriterier, således det er ligegyldigt om man bor uden- eller indenfor Aarhus kommune. Det har vist sig, at man som næsten nyopnoteret kunne komme foran alle andre blot ved at flytte sin adresse udenfor kommunen, og det er selvfølgelig ikke hensigten. Vårkjærparken: Her udløber aftalen nu. Den blev kun givet for et år, og den skal nu evalueres og evt. genansøges. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 9

10 ADMINISTRATIONEN BERETNING Fortrinsret for børnefamilier: Med den nye bekendtgørelse om udlejning af almene boliger, 4, er alle ansøgere ligestillet til alle størrelser boliger, uanset om der er børn i familien eller ej. Det er dog muligt at søge om dispensation for dette, og det er sket i afd. 37, Vejlby Vest og afdelingerne 33 og 44 (tidl. BO&LIV). Udlejningsvanskeligheder: Vi har stadig ingen udlejningsvanskeligheder men dog en afdeling med en tynd venteliste (afd. 36, Byagerparken i Beder) og kun på 3 vær. lejligheder. Det boligsociale arbejde: Vi har fået et godt redskab i Bo- SocData, hvor vi kan trække statistikker fra. Disse kan især bruges til at analysere beboersammensætningen men indtil videre kun i specielt udvalgte afdelinger. Det er især afdelingerne i Viby Syd, Rundhøj og Vejlby Vest. Selskabslokaler og gæsteværelser: Arbejdet med et bookingsystem via hjemmesiden pågår stadig, men vi forventer, at så snart den nye hjemmeside er i luften, så vil det også være muligt at reservere lokaler den vej. Personalenyt: Tina Due Karlshøj har ønsket at arbejde med økonomi, og derfor flytter hun pr til en ledig stilling i økonomiafdelingen. I hendes sted får vi en meget kompetent medarbejder nemlig Charlotte Schacht Madsen, som har været væk fra Alboa i et år. Hun kommer tilbage til den samme plads og med næsten de samme arbejdsopgaver. UDLEJNINGSAFDELINGEN: MARIANNE K. RASMUSSEN udlejningschef LARS T. HOYGAARD udlejningsmedarbejder INGER M. CHRISTENSEN udlejningsmedarbejder HELLE LYKKEGAARD udlejningsmedarbejder METTE W. SØRENSEN udlejningsmedarbejder CHARLOTTE S. MADSEN udlejningsmedarbejder 10 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

11 ADMINISTRATIONEN Økonomi og husleje Fusionen har naturligvis også haft stor indflydelse på økonomiafdelingens arbejde. Fusionen har sat sit præg på årets gang i økonomiafdelingen.»» bogføring af ind- og udbetalinger Huslejevarsling { Forbrugsregnskaber Budget- og afdelingsmøder Forbrugsregnskaber Budgetudarbejdelse Regnskabsmøder Regnskabsudarbejdelse JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Specielt det at være én boligorganisation, hvor vi før var 3 med forskellige afslutningstidspunkter for regnskabsåret - har krævet ændrede arbejdsgange. Årets gang i økonomiafdelingen kan bedst illustreres med figuren til venstre. De daglige opgaver Herudover beskæftiger vi os dagligt med bl.a.: PETER B. HEBROE regnskabschef ØKONOMIAFDELINGEN: LAN T. LE økonomimedarbejder JEANET S. KRAFT økonomimedarbejder CINDIE B. HANSEN økonomimedarbejder TINA F. PEDERSEN økonomimedarbejder»» individuelle huslejevarslinger»» kreditorer»» løn»» huslejeopkrævninger»» boligstøtte»» lån»» afstemninger»» flytteafregninger»» debitorer Marts nogle af»øko-medarbejderne«begravet i afdelingsregnskaber... TINA D. KARLSHØJ økonomimedarbejder CLAUS H. NIELSEN økonomimedarbejder [vikar] BERIT RIIS - huslejeafd. økonomimedarbejder TINA STÜKER - huslejeafd. økonomimedarbejder ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 11

12 Afd. 26 Kjærslund // Viby J // Facaderenovering

13 ADMINISTRATIONEN Projektsekretariatet Afdelingens opgaver vedrører nybyggerier samt renoverings- og ombygningsopgaver. Nybyggerier Pilevangen i Solbjerg. Der bygges på en storparcel, som er opdelt i 3 delparceller med hver sin bygherre. Lasse Larsen Byggefirma opfører 8 stk. ejerboliger. Århus Omegn opfører 20 stk. familieboliger samt fælleshus. ALBOA opfører 12 stk. +55 boliger. ALBOA får brugsret til fælleshuset Lasse Larsen Byggefirma er hovedentreprenør på alle 40 boliger. Arbejdet blev påbegyndt i maj måned 2011, og indflytning kan ske den 1. juni Der afholdes åbent hus i løbet af forsommeren. 1. etape - i Stavtrup, Salamanderparken. Omfatter 91 stk. familieboliger og fælleshus, der opføres af Dansk Boligbyg i totalentreprise. Byggeriet er påbegyndt i februar 2011, og indflytning kan ske etapevis 1. maj 1. oktober Der afholdes åbent hus i april måned. 2. etape - i Stavtrup, Salamanderparken. Omfatter 40 stk. familieboliger og 20 stk. +55 boliger, der også opføres af Dansk Boligbyg. Arbejdet blev påbegyndt i september 2011 med etapevis indflytning i kvartal Storbylandsbyen Der har siden 1995 været arbejdet med et projekt, der omfatter 40 stk. træhuse i det nordlige Aarhus. Både ved licitation i 2005 og i september 2011 har det vist sig umuligt at overholde den økonomiske ramme, så projektet vil ikke blive realiseret. Renoverings- og ombygningssager Afdeling 1 - Grundtvigsvej: Planerne om at udføre 6 tagboliger blev sat i bero efter licitation i juli 2011, da den økonomiske ramme ikke kunne overholdes. Der skal nu udføres en byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med fokus på energirenovering. Afdeling 5 - Øster Allé: Der er udført tagudskiftning i perioden februar 2011 februar Afdeling 9 - Saralystparken II: Beboerne har i september 2011 godkendt et altanprojekt, som skal gennemføres i sommeren Afdeling 13 - Stenkildeparken: Renovering af badværelserne, der blev igangsat i 2010, er blevet afsluttet i december Afdeling 16 - Høvænget: Renovering af klimaskærm og fjernvarmeledninger blev udført i perioden marts - december Afdeling 20 - Elverdalsparken: Beboerne har i 2011 godkendt en kloakrenovering og en efterfølgende modernisering af haveanlægget ud mod Elverdalsvej. Arbejderne udføres i løbet af sommeren Afd Salamanderparken, Stavtrup - marts 2012 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 13

14 ADMINISTRATIONEN BERETNING Afd. 5 - Øster Allé - Tagrenovering Afdeling 24 - Søndervangen I: Renoveringsstøttesag omhandlende bl.a. klimaskærmen skal forelægges beboerne til godkendelse, og arbejdet forventes påbegyndt i Afdeling 26 - Kjærslund: Renovering af bl.a. klimaskærmen blev påbegyndt i august 2011 og forventes afsluttet i december Afdeling 39 - Hjulbjergvej: Afdelingen afventer Landsbyggefondens godkendelse af renoveringsstøttesag for klimaskærmen, så der kan igangsættes tilbudsindhentning og beboergodkendelse. Renoveringssager i afdelingerne: 18 - Ny Vestergårdspark I 19 - Ny Vestergårdspark II 27 - Ny Vestergårdspark III 33 - Abildgade 35 - Kalkærparken...søges godkendt hos Landsbyggefonden, som berettiget til renoveringsstøtte. Igangværende nybyggerier og større renoveringsarbejder fremgår af PROJEKTSEKRETARIATET: OLE BERG projektchef PREBEN H. CHRISTENSEN projektleder HANS J. ROHDE projektleder KAJ E. CLAUSEN energiansvarlig /inspektør JAKOB THUESEN projektleder fratrådt til efterløn 1. februar ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

15 ADMINISTRATIONEN Driftsafdelingen I lighed med tidligere år har der været travlhed i driftsafdelingen. Vi modtager dagligt mange henvendelser om store og små problemer i afdelingerne. Syn ved fraflytning optager mange ressourcer omkring d. 1. og d. 15. i hver måned. Når synet er afholdt, skal der indhentes tilbud, udarbejdes overslag og arbejdet skal bestilles hos håndværkerne. Et fraflytningssyn involverer både inspektør, varmemester og ikke mindst driftssekretariatet. Efter fraflytningssynet følger et indflytningssyn med den nye lejer. Dette afholdes i de fleste tilfælde af den ledende varmemester i afdelingen. Individuel modernisering af køkken og bad I mange af vores afdelinger er det muligt at få renoveret sit køkken individuelt. Mange beboere har valgt at benytte sig af denne mulighed. Flere afdelinger har endvidere valgt at udvide denne mulighed til at omfatte badeværelset. Ejendomsfunktionærer Fastansættelser/fratrædelser i afdelingerne i perioden 15/ / Ansættelser: NAVN AFDELING ANSAT DATO Torben Møller Afd. 24 og 31 - Søndervangen 18. juli 2011 Ole Glerup Afd. 47, 61 og 72 Stavtrup 1. januar 2012 Fratrædelser: NAVN AFDELING FRATRÅDT DATO Leo Severinsen Afd. 25 Rundhøj II 15. juni 2011 Hans Kurt Johansen Afløser Viby 31. oktober Bent Kofod Afd. 37 Vejlby Vest 30. juni Udover ovennævnte er der ansat flere ejendomsfunktionærer i tidsbegrænsede stillinger for afløsning i forbindelse med langtidssygemelding, efteruddannelse m.m. Herefter følger en oversigt over nogle større aktiviteter, der enten er gennemført eller er planlagt til udførelse i det kommende år. Et sådan katalog beskriver bl.a., hvilke arbejder afdelingen yder godtgørelse til i forbindelse med fraflytning. Førstehjælp og hjertestarter I marts 2012 bliver der afholdt kurser i førstehjælp i selskabslokalet på Urmagertoften. Kurset er tilbudt til alle ansatte i Alboa, og 65 har valgt at deltage. På Vestergårdsvej 15 bliver der i april 2012 monteret en hjertestarter, og ca. 20 ansatte skal uddannes til at betjene denne. Husordensreglementer I 2010 trådte ny lovgivning om almene boliger i kraft, og en af ændringerne var, at kompetencen for vedtagelse af husorden nu ligger på afdelingsmødet. I alle afdelinger i Alboa er der pr. 30. september 2011 vedtaget et husordensreglement. Reglementerne vil kunne læses og hentes på Alboa s nye hjemmeside. Råderet I forbindelse med de ordinære afdelingsmøder i 2012 opfordres afdelingerne til af få vedtaget et råderetskatalog for afdelingen. Vedligeholdelsesreglement På afdelingsmøderne i 2012 skal det nuværende vedligeholdelsesreglement jf. ny lovgivning formelt vedtages. Vedligeholdelsesreglementet fastlægger boligens tilstand ved overtagelse, vedligeholdelse i boperioden og krav til istandsættelse ved fraflytning, ligesom det angiver hvilken istandsættelsesordning, der er gældende i afdelingen. Vedligeholdelsesreglementet indeholder en oversigt over overfladebehandlingerne i boligen, og endelig er evt. særlige forhold vedr. udvendig vedligeholdelse angivet i vedligeholdelsesreglementet. ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 15

16 ADMINISTRATIONEN BERETNING Lommepengeprojektet Som tidligere omtalt samarbejder vi med Aarhus kommune og boligforeningen Aarhus Omegn i Lommepengeprojektet, som primært handler om at aktivere unge i boligområderne. Projektet henvender sig til årige i Viby Syd området. De unge arbejder i afdelingen med forefaldende arbejde 4 timer om ugen, og det er vores opfattelse, at projektet er en succes både for de unge og for afdelingerne. Indtil videre har projektet myndighedernes bevilling indtil 31. december Vi har haft unge ansat i bl.a. Søndervangen, Kjærslund og Vårkjærparken. Samtidig har vi meddelt, at andre afdelinger er interesserede i at deltage i projektet. Elektroniske fraflytningssyn Der arbejdes fortsat med at finde den optimale løsning for Alboa i forbindelse med valg af udbyder af elektroniske syn. I løbet af foråret 2012 foretages endelig test af begge systemer, hvorefter udvalget vil vurdere, hvilket system der kan anbefales. Have- & markvandringer Den årlige gennemgang af afdelingerne gennemføres i de fleste afdelinger i perioden marts juli og danner bl.a. en del af grundlaget for det kommende års budget. Markvandring med afdelingsbestyrelse, inspektør og ejendomsfunktionær DRIFTSAFDELINGEN: IB B. ANDERSEN driftschef KAJ E. CLAUSEN inspektør LENE D. BJERREGAARD inspektør OLE PEDERSEN inspektør KIM B. OLSEN inspektør BIRGER V. JENSEN inspektør MICHAEL LARSEN inspektør DRIFTSSEKRETARIATET: GERT AARSLEV overassistent MARIANNE EKMANN assistent DENNIS RASMUSSEN assistent SOLVEIG KRONE forsikringsansvarlig 16 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

17 ADMINISTRATIONEN Info-afdelingen Et travlt og spændende år har præget afdelingens arbejde. Perioden har afgjort været info-afdelingens travleste periode i ALBOA tiden. Fusionen har betydet, at rigtig mange ting skulle ændres - logoer skulle skiftes, afdelingsfoldere laves om og ikke mindst konsekvensen af de ændrede afdelingsnumre har eekt langt ind i vores papirverden. Men det har også været et spændende år, fusionsprocessen i sig selv har givet mange udfordringer - og udfordringer er jo lig med et spændende job. Overordnet er der selvfølgelig nogle opgaver, som fylder mere end andre, og noget at det vi har brugt en del tid på - og som fortsat er igangværende er: Ny hjemmeside Der arbejdes med at etablere en helt ny hjemmeside til ALBOA. Der er tale om et ganske andet koncept end den nuværende side. Der bliver lagt vægt på hver enkelt afdeling i organisationen. Hver afdeling har en startside med grundlæggende data og billeder fra afdelingen. Dernæst en side med generelle oplysninger i et hurtigt overskueligt skema, en side om evt. festlokaler og gæsteværelser, en side med mulighed for at hente alle relevante informationer og foldere og endelig Afdelingens egen side, hvor den enkelte bestyrelse kan få adgang til at informere - f.eks. lægge referater o.l. Derudover har hjemmesiden selvfølgelig alle nødvendige oplysnin- ger om organisationen, bestyrelse, medarbejdere osv. Der er tale om 80 boligafdelinger, der skal bygges op fra bunden - så arbejdet er tidskrævende. Vi forventer at kunne lancere hjemmesiden i løbet af foråret. ALBOAs nye hjemmeside Plantegninger af boliger Vi er i gang med at få rentegnet lejlighedsplanerne til samtlige boliger i ALBOA. Opgaven er fordelt således, at alle fhv. HAB afdelinger rentegnes af Pia V. Lindgaard i info-afd., mens alle fhv. VA afdelinger laves externt. Efterhånden som de forskellige afdelinger er rentegnet, lægges tegningerne ud på vores nye hjemmeside, så det er muligt at se og udskrive samtlige boligtyper i hver afdeling - og det er faktisk omfattende - nogle afdelinger har ikke mindre end 48 forskellige typer. Samtidig får udlejningsafdelingen de standardlejemål, der er tilgængelige på aarhusbolig.dk. Afdelingsfoldere - nyt koncept Vi har lavet et nyt koncept til alle afdelingsfoldere dvs. velkomstfoldere, husdyrregler, haveregler, tekniske installationer, husorden m.v. Ideen er, at alle foldere har samme design, uanset hvilken afdeling de omfatter. Det giver genkendelighed - ikke mindst for dem, der flytter rundt imellem afdelingerne. Husorden er rød, husdyrregler er gul, haveregler er grøn osv. Indholdet er naturligvis tilrettet hver enkelt afdeling. Husordenen har været et særligt projekt. Rigtig mange afdelinger ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 17

18 ADMINISTRATIONEN BERETNING har vedtaget nye husordensregler inden for det sidste år, og det har da været en lidt sej proces at få igennem systemet. Både ledelsessekretariatet, driftsafdelingen og info-afdelingen har samarbejdet omkring husordenerne, og der har da været lidt - med et godt dansk ord: logistikproblemer - men vi er enige om, at alle har lært af processen og er bedre rustet næste gang. Status ved redaktionens slutning er således: Vi har modtaget: Husordener stk. Husdyrregler stk. Haveregler stk. Vi har afsluttet og udsendt: Husordener stk. Husdyrregler stk. Haveregler stk. Til korrekturlæsning ved inspektører: Husordener... 1 stk. Husdyrregler... 2 stk. Haveregler... 1 stk. Venter - ikke påbegyndt: Husordener... 3 stk. Husdyrregler... 2 stk. Haveregler... 1 stk. Under udarbejdelse: Husordener...2 stk. Husdyrregler...0 stk. Haveregler...0 stk. ALBOAs folderkoncept... De udsendte foldere svarer i øvrigt til ca printsider - så kopimaskinen har også taget sin tørn af arbejdet. Designmanual En designmanual, der har til formål at give ALBOA en klar profil i vores kommunikationsform med omverdenen, er under udarbejdelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe med én person fra hver afdeling i administrationen - med infochefen som tovholder. Med på sidelinien har vi en designer, og det er planen, at han skal lave den endelige manual. I samme forbindelse revideres alle vore standardskrivelser og dokumenter, så der også her kommer en sproglig linie, der er genkendelig for ALBOA. Arbejdet i udvalget forventes at kunne afsluttes i efteråret. INFOAFDELINGEN: JAN RASMUSSEN infochef PIA V. LINDGAARD infomedarbejder 18 ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

19 BOLIGAFDELINGER Boligafdelinger Beretningsdelen der relaterer til ALBOAs boligafdelinger Afdelingsmøder Budgetter Afdelingsregnskaber Fraflytninger Helhedsplanen for Viby Syd Den boligsociale helhedsplan i Viby Syd ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS 19

20 Tårnet og søen // Håndværkerparken // Højbjerg

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. APRIL 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. 2. årgang Nr. 6 juli 2012 inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. Side 44 Side 43 Side 23 Side 44 Kære læsere ALBOA inside var sidste gang på

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 28. JANUAR 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Michael Korsholm Peter Andersen administrationschef Kjeld Jespersen direktør John Jensen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 :

ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 : * => bilag til punktet kl. 16.30 på Vestergårdsvej 15 Deltagere: Michael Korsholm Kim S. Jensen Tonny Mikkelsen Lone Terkildsen Troels Munthe Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Mads Madsen Direktør

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Niels

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig.

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i Velkommen til orienteringsmøde torsdag den 26. februar 2009 19.00 Velkomst v. Kuben Processen frem til sommer 2009 Udsendelse af foldere og øvrigt informationsmateriale Processen fra sommer til december

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. AUGUST 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Den 27. september 2012. Inspektør Birger Jensen Regnskabschef Peter Hebroe Varmemester Bo Jespersen Jannik Madsen

Den 27. september 2012. Inspektør Birger Jensen Regnskabschef Peter Hebroe Varmemester Bo Jespersen Jannik Madsen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 27. september 2012 Gæster: Alboa Alboa DAI Dirigent: Inspektør Birger Jensen Regnskabschef Peter Hebroe Varmemester Bo Jespersen Jannik Madsen Peter Andersen I beretningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1#

Referat Avedøre Boligselskab Møde den 30. maj 2013 Udsendt den 12. juni 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den 30. maj 2013 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde torsdag den 30. maj 2013, kl. 19.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere