Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling"

Transkript

1 Årgang GarudaNyt 11 Nr. 1 Årgang April 11, 2007 Nr. 1 April 2007 TEMA: Fælles sprog Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling GarudaNyt GarudaNyt I dette nummer af GarudaNyt bringer vi artikler om 2 forskellige virksomheder, der anvender Garuda-værktøjer til at skabe et fælles sprog. HTH har igennem de sidste år gennemført et storstilet udviklingsprojekt for 600 medarbejdere i produktionen. Alle medarbejdere har været igennem både individuelle og team-samtaler på baggrund af GrusProfilen. Èt af resultaterne har været, at farverne fra Garudas model-verden i dag er blevet en del af hverdags-sproget i produktions-hallerne. Når ledige stillinger skal besættes, kommer de selvstyrende teams f.eks. selv med bud på, hvilken farve medarbejder teamet har brug for (se artiklerne side 2-6). BoConcept har igennem en årrække anvendt FokusProfilen til lederudvikling og supplerede sidste år med Lederens Mentale Scorekort til individuel coaching af ledere. Det fælles sprog giver mulighed for en livlig debat om ledelse, og gør det lettere for lederne at blive bevidste om deres egen ledelsesadfærd (se artiklerne side 8-13). I dette nummer: Begge virksomheder har suppleret med andre Garuda-værktøjer til rekruttering. Alle værktøjer bygger på samme modelapparat og derved har virksomhederne opnået et fælles sprog på tværs af værktøjer og processer. God læselyst! Kundechef i Garuda AS Lotte Stensberg Personprofiler ved produktionsbåndet... 2 Interview med HTHs tekniske direktør Henry Koch, leder af Kompetenceafdelingen Pia Beiter Sebelin samt kompetencemedarbejderne Anni Gregersen, Rigo Bjerren Nielsen og Tommy Dan Pedersen LEDER: Fordele og ulemper ved test... 7 Erfaringer med Lederens Mentale Scorekort... 8 Oplæg ved Morten Lykke-Bøndergaard, HR Manager for BoConcept på Garudas ERFAdag i Århus den 9. januar 2007 FokusProfilen i lederudvikling...10 Oplæg ved Steen Hedegaard Sidelmann, BoConcept University Manager på Garudas ERFAdag i Århus den 9. januar 2007 Brugerkurser i Garudas 25 års jubilæum...16 Skab win-win situationer i din virksomhed...16

2 Personprofiler ved produktionsbåndet Interview med HTHs tekniske direktør Henry Koch, leder af Kompetenceafdelingen Pia Beiter Sebelin samt kompetencemedarbejderne Anni Gregersen, Rigo Bjerren Nielsen og Tommy Dan Pedersen Af: Anette Work, marketingassistent ved Garuda HTH gør tingene på en lidt anden måde en de fleste. Her har man valgt at starte et storstilet udviklingsprojekt for de timelønnede medarbejdere. 600 produktionsmedarbejdere har fået tegnet en personlig profil og fået et fælles sprog i de selvstyrende teams. Profilerne er i dag en fast integreret del af hverdagen hos de timelønnede i produktionen. GrusProfilen blev udviklet i samarbejde med HTH. GrusProfilen er en sprogligt forenklet version af FokusProfilen. HTHs tekniske direktør Henry Koch er idémanden bag dette tiltag. Han betegner forløbet som en kæmpe proces med opstart i 1993, hvor HTH indførte selvstyrende teams. Vi måtte finde ud af, hvordan vi kunne få folk til at arbejde sammen, beretter Henry Koch. Samtidig ønskede vi at lave et kvalifikationslønsystem. Systemet skulle basere sig på vores kompetencer faglige såvel som personlige. I samarbejde med Garuda fik vi derfor udviklet GrusProfilen. Dette værktøj er i et stort omfang identisk med FokusProfilen. Et mere forenklet sprog gør dog GrusProfilen yderst velegnet til timelønnede produktionsmedarbejdere. Investering i en trossag GrusProfilen er et godt værktøj, specielt når man arbejder med teamsammensætning i produktionen, fortæller Henry Koch. Vi har opnået utrolig meget med denne proces. Men den endelige succes ligger ikke lige rundt om hjørnet. Det tager tid. Desuden er det umuligt at sætte to streger under resultatet det er en trossag, forklarer han. En proces som denne er naturligvis en investering, men jeg er sikker på, at det er godt givet ud, fortsætter Henry Koch. HTH har været heldige med at kunne vokse hele tiden. Men jeg tror bl.a. at det er teamudvikling og kompetencer, der er skyld i, at vi har været i stand til at nå vores mål. HTHs tekniske direktør Henry Koch tog initiativ til det storstilede udviklingsprojekt Et fælles sprog HTHs kompetencemedarbejdere, Anni Gregersen, Rigo Bjerren Nielsen og Tommy Dan Pedersen, deler denne opfattelse med Henry Koch. De fremhæver specielt den forståelse, fokusmodellen har givet i produktionen. Modellen har givet en forståelse af, at vi hver især er gode til noget forskelligt, fremhæver Anni Gregersen. Hvis vi bruger hinandens kompetencer, når vi løser vores opgaver, så arbejder vi optimalt. Samtidig har vi fået et fælles sprog, og det har været en rigtig god ting. Vi bruger både de fire farver, illustrationen af kompetencemanden og så ordene integrator osv. Vi bruger mange forskellige udtryk for de enkelte områder. På denne måde fanger det manges opmærksomhed. Medarbejderne har mere at holde tingene op på. Hvis de ikke kan huske det ene, så kan de huske det andet. Forskellighed værdsættes Også leder af kompetenceafdelingen Pia Beiter Sebelin ser fordele i anvendelsen af GrusProfilen. Det bedste ved en proces som denne er, at folk der er meget forskellige, har fået øje for hinandens forskellige kvaliteter. Særligt folk, der har markante udslag på profi- Side 2

3 Kompetencemedarbejderne Rigo Bjerren Nielsen, Anni Gregersen og Tommy Dan Pedersen har tidligere arbejdet i produktionen på HTH og har dermed kendskab livet i produktionen. Dette var en stor fordel i udviklingsprojektet. Pia Beiter Sebelin, leder af HTHs Kompetence-afdeling. lerne, bliver glade når de opdager, at der er andre der gider løse de opgaver, som man selv ikke ville røre med en ildtang. Tillidsfolk skabte tryghed Det altafgørende for succes i en proces som denne, er at man får skabt tryghed hos medarbejderne. Derfor er det vigtigt først og fremmest at være sikker på, at tillidsfolkene er positivt indstillet. De tillidsvalgte er gode ambassadører, fortæller Anni Gregersen. Desuden lavede vi en kæmpe kampagne. Vi fik bl.a. nogle medarbejdere til at udfylde en profil og udtale sig om, hvordan de oplevede det. Disse informationer uddelte vi i form af løbesedler i kantinen. Vi, kompetencemedarbejderne, samt teknisk direktør, Henry Koch, lagde desuden vores egen profil ud på Intranettet. På den måde kunne alle se, hvad der ville komme ud af processen. Vi fik også lavet en lille tegneserie (se side 5) over forløbet, som blev hængt op på toiletterne og andre steder, fortæller Tommy Dan Pedersen. Der er ingen tvivl om, at det er en omfattende proces. Derfor gjorde vi rigtig meget ud af at forklare tingene og koble det op på anvendelsesmuligheder i produktionen under introduktionen. På denne måde kunne alle følge os og ideen bag processen. Fra produktionen til kompetenceafdelingen De tre kompetencemedarbejdere er selv forhenværende produktionsmedarbejdere og fremhæver især fordelene ved dette. Vi har helt sikkert opnået fordele ved at produktionsmedarbejderne kendte os i forvejen. Samtidig har vi alle tre en fornemmelse for, hvad der er vigtigt for vores kollegaer at få at vide. Jeg tror det er et succeskriterium at anvende folk med intern viden og kendskab, fremhæver Tommy Dan Pedersen. Undervejs vil der være nogle ting, hvor vi kan relatere til, hvordan det virkelig foregår i produktionen. Dette vil være svært for en udenforstående. Også ved tilbagemeldinger vi kan relatere til nogle af de ting, som folk synes er irriterende. Vi ved, hvordan vi kan provokere folk for at gøre dialogen ved tilbagemelding mere reel, nævner Rigo Bjerren Nielsen. Den tekniske direktørs ønske En anden vigtig faktor har været, at det ikke bare var et rent HR-projekt, fortæller Tommy Dan Pedersen. Det var vores tekniske direktør, der gerne ville have processen gennemført. Det er nemmere, når det er den tekniske direktør, der siger, at det er i orden at nedlægge produktionen for en stund for at gennemføre denne proces. Farverig produktionshal Bevæger man sig ud i HTHs produktionshal kan det tydeligt ses, at der er blevet arbejdet med fokusmodellen. Som et overblik over hvem der er på arbejde, hænger et lille billede af medarbejderne på en tavle. Hvert billede har en rød, blå, grå eller grøn ramme alt efter personens type. Samtidig har alle teams deres gruppeprofil hængende, hvor teamsammensætningen tydeligt fremgår. Bag på denne gruppeoversigt er Teamets mand illustreret. Tommy Dan Pedersen forklarer: På et seminar lavede vi en øvelse hvor teamet skulle vurdere, hvilke farver der var på spil ved en opgaveløsning. Dernæst blev teamet bedt om at lave Teamets mand i proportion, der passer til deres team f.eks. lille grønt hoved, stort blåt hjerte, korte røde ben og stor grå kasse. Tegningen sidder bag på teamets gruppeoversigt. Denne er en illustration af teamets sammensætning samt deres arbejdsdag. GrusProfilen til rekruttering GrusProfilen bliver i dag anvendt på en lang række områder hos HTH. Bl.a. er ansættelsesprocedurerne blevet mere målrettede med Garudas værktøjer. GrusProfilen anvendes altid, når vi ansætter helt ny folk, fortæller Pia Beiter Sebelin. Teamet, der mangler en ny medarbejder, har mulighed for at komme med ønsker til farvetype. Alle de nye medarbejdere, der bliver ansat, kommer også igennem samme tur, som vi har haft alle grupperne igennem. Kompetenceafdelingen har en hel dag med nyansatte, hvor de får samme viden, som vores teams har. Vi har lavet en aftale om, at vi ikke (Fortsættes på side 4) Side 33

4 (Fortsat fra side 3) må flytte rundt på folk fra de forskellige teams. Derfor prøver vi på at indarbejde optimale teamsammensætninger hen ad vejen, fortæller Henry Koch. MedarbejderProfilen supplerer Når en person fra produktion skal ansættes til en funktion med mere ansvar, udfyldes MedarbejderProfilen, som er en lidt mere dybdegående personprofil. Det har også givet anledning til nogle rigtig gode samtaler omkring forventninger og afklaring. Hvad er det, medarbejderen synes, er vigtigt. Hvordan spiller det sammen med det job, som man skal have, afslutter Anni Gregersen. Illustrationen til højre: HTH fik lavet en tegneserie, der på en enkel måde beskrev GrusProfilen Processen for 600 timelønnede medarbejdere ved Introduktionsmøde Udfyldelse af profil Individuel tilbagemelding Seminar 1: (3 timer) Teamets samarbejde (styrker og svagheder) Seminar 2: (3 timer) Faglige/personlige kompetencer (gruppeprojekter) Gruppesamtaler (3 gange årligt) Processen startede med et introduktionsmøde for alle, hvor alt blev forklaret i detaljer med hensyn til formålet, fremgangsmåde, etik osv. Dernæst blev profilerne indtastet og hver medarbejder fik en individuel tilbagemelding af en af HTHs egne kompetencemedarbejdere. Selve processen med introduktion, seminarer osv. er foregået over et tre ugers forløb, fortæller Rigo Bjerren Nielsen. Alle teams blev sat i gang i etaper. Vi lagde stor vægt på at gøre det for dagholdet om dagen, for aftenholdet om aftenen og natholdet om natten. På denne måde var det ikke dem, der skulle indrette sig. En proces med spil og leg Første seminar varede tre timer med spil og opgaver, der fremhævede betydningen af forskellige kompetencer, forklarer Anni Gregersen. Her ville vi give folk nogle AHA-oplevelser for at forenkle teori og praksis. Pia Beiter Sebelin fortæller: Vi prøvede via forskellige spil at drille deltagerne lidt. Vi satte dem sammen i teams af samme farve. I sådan en situation viser det sig som regel, at gruppen får problemer med at løse opgaven. Når man har forskellige kompetencer, så lykkes det oftest bedre. Det er kun en øvelse, men jeg er ikke i tvivl om, at det også gælder i hverdagen i produktionen. Andet seminar varede også tre timer. Her snakkede vi meget om: når jeg skal løse en opgave, hvilke personlige kompetencer får jeg brug for, for at kunne løse opgaven, fortæller Tommy Dan Pedersen. Samtidig fik alle teams informationer om hvad der skulle ske ved gruppesamtalerne, som de efterfølgende skulle i gang med sammen med deres driftsleder. Gruppesamtaler med driftslederne Gruppesamtalerne er på programmet tre gange om året. Anni Gregersen arbejder med denne del. Jeg sidder med gruppeudviklingssamtaler med driftslederen og deres teams, fortæller hun. I samarbejde finder vi ud af, hvad det er, der skal foregå til gruppesamtalerne. Hvad er det vi ønsker at få ud af møderne, hvilke ting skal vi igennem med teamene. Når grupperne har været til gruppesamtale, så har de nogle opgaver, de skal fokusere på. Desuden har de fokuseret på nogle opgaver i den foregående periode. På gruppesamtalerne bliver det diskuteret, hvordan det er gået med at løse disse opgaver. Dette kommer der en handlingsplan og et referat ud af. På denne måde er der kommet kontinuitet i processen. Det er ikke bare noget, der er blevet sat i gang og så slukket igen. Vi snakker om det løbende igennem året. Det gør også, at det hele tiden bliver holdt oppe ved overfladen, så vi ikke glemmer at arbejde med det. Side 4 Side 4

5 Side 5 Side 5

6 Personprofiler og Lean hos HTH Af: Anette Work, marketingassistent ved Garuda HTH er på det seneste begyndt at arbejde med Lean. Kompetenceafdelingen hos HTH har udviklet et spil, der tydeliggør fordelene ved at arbejde med Lean. Som fundament for dette kan medarbejderne bruge deres erfaring fra GrusProfilerne. På baggrund heraf ved de hver især, at de kan bidrage med noget forskelligt. Hos HTH arbejdes der med Lean for at øge produktivitet og kvalitet. Målet er at skabe mere værdi med færre ressourcer til fordel for kunder, medarbejdere og HTHs konkurrencedygtighed. Som introduktion til Lean gennemfører HTH et Lean-spil med hver afdeling. Dette giver produktionsmedarbejderne kendskab til og forståelse for de forskellige processer i Lean. Samtidig skaber spillet en vis grad af tryghed for det, der skal ske f.eks. omkring tidtagning. Spillet giver også anledning til at få afklaret de spørgsmål, der måtte være. Hver medarbejder får en tilfældig rolle i produktionsprocessen f.eks. operatør eller transportmand. Leanspillet handler om, hvordan man i fællesskab kan få et bestemt antal legetøjs bobcats samlet. Spillet er bevidst udformet, så deltagerne let kan hægte det op på deres hverdag ved produktionsbåndet. Medarbejderne udsættes for nogle situationer, hvor produktionsprocessen ikke fungerer optimalt. Der er et kraftigt behov for ændring. Dette sker undervejs i spillet via medarbejdernes egne forslag til ændringer, der kan optimere produktionsprocessen. Medarbejdernes engagement er derfor vigtigt. Hos HTH består Lean-spillet af tre runder: 1. runde: SPILD 20 bobcats samles på 10 minutter 2. runde: STABILISERING OG FLOW 10 bobcats samles på 5 minutter 3. runde: TAKT-TID 10 bobcats samles på 5 minutter Fortløbende vurderes faktorer som: Hvordan er samarbejdet? Hvor forekom der spild i produktionsprocessen? Hvordan kan arbejdet fordeles mere fordelagtigt? Hvordan kan der skabe en fortløbende flowproces? Efter hver runde måles afdelingens præstation på bl.a. mængde, kvalitet, produktivitet og gennemløbstid. Dernæst tages der en fælles diskussion omkring oplevede problemer, og forslag til forbedringer indføres i processen. Målingerne efter hver runde er dermed tydelig indikator for, på hvilke områder afdelingen er blevet bedre ved at indføre egne forslag til ændringer. To kompetencemedarbejdere gennemfører dette spil med hver afdeling. Produktionsmedarbejderne opnår med Lean-spillet en god fornemmelse af, hvilken betydning Lean vil have for produktionsprocessen. Deres erfaring er, at det er nemt at observere en udvikling i deltagernes engagement. I starten er de uvidende, tager ofte lidt afstand og gør grin med det. Men der er ingen tvivl om, at alle hopper med på vognen undervejs. De bliver ivrige efter at gøre samarbejdet bedre og optimere produktionsprocessen. Produktionsmedarbejderne opnår med Lean-spillet en god fornemmelse af, hvilken betydning Lean vil have for produktionsprocessen. Om HTH HTH blev grundlagt af brødrene Hans Henning & Tonny Haahr i 1966 Og er i dag en af Nordeuropas største køkkenproducenter med en årlig produktion på mere end 1 million skabe. HTH er repræsenteret i 11 lande og salget foregår udelukkende gennem en butikskæde på 130 butikker der ejes af selvstændige franchisetagere. HTHs 3 fabrikker beskæftiger mere end medarbejdere, mens et tilsvarende antal medarbejdere er beskæftiget med salget hos HTHs franchistagere. Side 6 Side 6

7 LEDER: Problemer og muligheder ved test Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Med jævne mellemrum kritiseres dansk erhvervsliv for den efterhånden ganske omfattende brug af test. Man skyder gråspurve med kanoner, når man tester alle ved ansættelser, lyder det eksempelvis. Kritikken er i et vist omfang berettiget. Alt for mange bruger test af gammel vane, uden de store overvejelser over, hvad udbyttet skal være for henholdsvis virksomhed og kandidaten. Vi støder desværre også stadig på kandidater, der har prøvet at udfylde en test uden at få en tilbagemelding (eller som har fået en tilbagemelding, der lod meget tilbage at ønske, fordi den ikke gav mulighed for en reel dialog). Den overordnede fejl man kan begå, når man anvender test ureflekteret, er ifølge min overbevisning, at man lægger alt for stor vægt på testresultatet. Dermed lader man et forsimplet billede af mennesket træde i stedet for den nuancerede dialog som testen i mit verdensbillede er skabt til at facilitere. Test eller samtaleværktøj Når man tænker på test til ansættelser, tænker man ofte på testen som en hurtig metode til at få skilt fårene fra bukkene. Med andre ord opfattes testen som et værktøj til at kunne sortere mellem gode og dårlige ansøgere. Ordet test indikerer i sig selv, at nogle består mens andre dumper, fordi de ikke lever op til de krav, der stilles i testen. Jeg er enig i, at test kan bruges til at skabe et hurtigt overblik over, hvilke kandidater der umiddelbart har en profil, der matcher jobbet. Men jeg vil kraftigt advare mod, at man opfatter test alt for snævert som en dur / dur ikke metode. Udbyttet af at anvende test bliver langt større, hvis man afløser dur / dur ikke tankegangen med dialog og åbenhed om, hvilke ressourcer, den enkelte besidder. I stedet for at fokusere på, om kandidatens profil er rigtig eller forkert, bør man vurdere på hvilke områder kandidatens profil matcher den pågældende stilling, samt overveje, hvad der måske kunne gøres for at opnå et endnu bedre match - måske kunne man endda ændre på jobbet. Dermed holder man op med at bruge profilen som en egentlig test (der skal afsløre mangler) og går i stedet over til at opfatte profilen som et samtaleværktøj (der kan afdække muligheder) - en tilgang som det nuværende arbejdsmarked i høj grad kan kræve. Medarbejderens krav på en profil Vi hører i øjeblikket nogle sige: det kan ikke betale sig at teste i øjeblikket, for der er slet ikke kandidater nok at vælge imellem. M I S F O R S T Å E T opfattelse af test, vil jeg sige. Når der ikke er mange kandidater at vælge mellem, er det jo netop så meget desto vigtigere, at få tegnet kandidaternes profiler, så vi kan blive bevidst om, Udbyttet af at anvende test bliver langt større, hvis man afløser dur / dur ikke tankegangen med dialog og åbenhed om, hvilke ressourcer, den enkelte besidder. hvordan man får det knap så ideelle match til at fungere. Forhåbentlig kan den nuværende situation på arbejdsmarkedet, netop gøre os bedre til at anvende test og samtaleværktøjer. Når vi ikke kan vælge og vrage mellem kandidaterne, har vi ikke længere råd til at behandle kandidater dårligt, og mon ikke vi kommer til at se en tendens til, at færre vælger at bruge test i flæng, når de screener kandidater, men til gengæld anvender ressourcerne mere begavet på at gennemføre meningsfyldte og ligeværdige testsamtaler med kandidater? Jeg er spændt på at se, hvornår vi i større omfang begynder at støde på kandidater, der kræver at få tegnet en profil som del af en rekruttering. Og måske begynder kandidaterne ligefrem at afkræve virksomheden en jobprofil, som ansøgeren kan sammenholde med den personprofil, som han/hun selv har fået tegnet som led i sin egen karriereplanlægning? Når situationen vender sig fra arbejdsgivers til arbejdstagers marked opstår en ny situation, men hvis arbejdsgiverne håndterer det rigtigt, kan det medføre et godt udbytte for begge parter. Fælles sprog Jeg tror også, at vi i de kommende år vil opleve, at langt flere virksomheder bliver bevidste om, at få skabt en konstruktiv dialog med eksisterende medarbejdere om medarbejdernes forskellige kompetencer. Når virksomheder i dag præsenterer ideen om samtaleværktøjer for hele medarbejdergruppen afføder det stadig en smule skepsis og bekymring men når medarbejderne først har prøvet det, er der stor begejstring. Man oplever, at få et fælles sprog, der kan sætte ord på forskelligheder og værdsætte forskellige typer af kompetencer. Især når vi taler kulturer, hvor tonen er barsk og den stærke oftest tager ordet, kan det gøre en stor forskel at få et samtaleværktøj på banen. Pludselig kommer andre stemmer også til orde, og de mere subtile kvaliteter kan komme frem i lyset. Side 7 Side 7

8 Fra ERFA-dagen i Århus den 9. januar 2007 Erfaringer med Lederens Mentale Scorekort Oplæg ved Morten Lykke-Bøndergaard, HR Manager for BoConcept Af: Lotte Stensberg, kundechef i Garuda AS På ERFA-dagen for licenskunder fortalte Morten Lykke- Bøndergaard om erfaringer med Lederens Mentale Scorekort til lederudvikling i BoConcept. BoConcept har igennem en del år brugt GarudaProfilen og Kompetence- Profilen til rekrutteringer samt til personlig udvikling af ledere og medarbejdere. Igennem de sidste år har BoConcept desuden brugt FokusProfilen til teamudviklingsforløb samt på generelle lederudviklingsforløb i butiksleddet (se artiklen side 10). Fra Club 8 til BoConcept BoConcept (der indtil sidste år hed Club 8) har igennem de seneste år gennemgået store forandringer. Fra at have været en dansk produktionsvirksomhed har forretningen udviklet sig til også at være en international franchise-virksomhed, der ekspanderer kraftigt. BoConcept har i dag godt 330 salgsenheder og forventer i 2010 at være oppe på 500. Valg af Lederens Mentale Scorekort BoConcept ønskede at tilbyde lederne en individualiseret form for lederudvikling og valgte at arbejde med Lederens Mentale Scorekort (LMS) og coaching. Alle ledere kendte i forvejen modellen bag LMS fra FokusProfilen. Morten Lykke-Bøndergaard, HR Manager for BoConcept Statusdel + fremtidsdel Lederens Mentale Scorekort består af 2 dele - en statusdel og en fremtidsdel, som lederen arbejder med i samarbejde med en coach. I statusdelen klarlægger lederen, hvor han/hun står i dag som leder. Dette gøres ved at lederen selv samt lederens medarbejdere, kollegaer og/eller chef(er) hver besvarer et spørgeskema om, hvad de oplever, at lederen i dag fokuserer på i sit lederarbejde. Statusdelen alene giver anledning Lederens Mentale Scorekort er et værktøj der kombinerer en 360 graders analyse af lederadfærd med coaching. Målet er at give lederen mulighed for at udvikle sin ledelsesadfærd i den retning, der er mest hensigtsmæssig for ham/hende som leder i den pågældende organisation. Side 8 Side 8

9 til ganske megen refleksion - coaching-samtalerne om statusdelen tog alene 2½ time. Efter ca. 14 dage gennemførte leder og coach igen en coachingsamtale også af ca. 2½ times varighed omkring anden del, nemlig fremtidsdelen. Her har leder, medarbejdere, kollegaer og/eller chef(er) udfyldt et andet spørgeskema, hvor der spørges til, hvad vedkommende ønsker, at lederen fremover skal fokusere mere/mindre på i sit lederarbejde. På baggrund af lederens egne, samt de andre respondenters svar, klarlægger lederen sammen med sin coach, hvor lederen ønsker at bevæge sig hen i sin ledelsesmæssige adfærd. Desuden finder de ud af, hvilke mål, der kan sættes for at vurdere, hvornår lederen lykkes med at ændre sin adfærd. Ved efterfølgende coaching-samtaler følger leder og coach op på, hvordan det går med at ændre adfærd og nå de ønskede mål. Erfaringer hos BoConcept BoConcept gennemførte i 2006 LMS-coaching for 17 ledere fra Retailorganisationen, der hver havde bedt 6-8 personer udfylde supplerende spørgeskemaer. I alt gav det 122 besvarelser, som skulle administreres og bearbejdes. Opgaven var ganske krævende, og særdeles lærerig. Blandt BoConcepts vigtigste erfaringer var, at man i et sådant forløb skal gøre meget ud af kommunikation og opfølgning, vigtigheden i at informere om tidsforbruget samt det nødvendige i at begrænse sig. Tidsforbruget gør, at de færreste HR afdelinger vil have ressourcer til at gennemføre LMScoaching på alle ledere på én gang. Ud over selve samtalerne skal man også sætte tid af til at rykke ledere og andre respondenter for deres besvarelser - for selvom alle er enige i, at processen er vigtig, kommer de daglige opgaver desværre ofte på tværs og bliver prioriteret højest. Det er vigtigt at sikre sig ledernes commitment til processen, og at lave en realistisk tidsplan, hvor der er mulighed for at fordybe sig i de refleksioner der opstår. Og så er det vigtigt at begrænse, hvor mange områder lederne skal arbejde med ad gangen - som regel vil lederne have rigeligt at arbejde med, hvis de sætter sig 2-4 mål ad gangen. Lederens Mentale Scorekort Strukturerer individuel lederudvikling Baserer sig på 4 ledelses fokusområder som vi kendte klarlægge hvor lederen er i dag klarlægge hvor lederen skal hen fastlægge hvordan lederen kommer derhen måle hvornår lederen er i mål mål for opfølgning fastsættelse af nye prioriteter Erfaring med LMS Vigtigheden af max. 2-4 prioriteter skal arbejdes med Det tager længere tid end man håber på, da der er masser af coaching og sparring i processen PUS-samtalerne får ny dimension og dybde Vigtigheden er struktureret opfølgning Vigtigheden af at tiden bliver afsat og dedikeret Lad være med at tage hele virksomheden på en gang Forankring i topledelsen Effekt Det er altid svært at måle på HR, men BoConcept oplever, at arbejdet med LMS-coaching har været udbytterigt - både ledere og medarbejdere er kommet og har sagt, at det har haft en effekt. BoConcept er brandnavnet på den mest globale, danske møbelkæde med 180 BoConcept Brand Stores og 150 BoConcept Studios i 32 lande. Side 9

10 Fra ERFAdagen i Århus den 9. januar 2007 FokusProfilen i lederudvikling Oplæg ved Steen Hedegaard Sidelmann, BoConcept University Manager Af: Lotte Stensberg, kundechef i Garuda AS På ERFA-dagen for licenskunder fortalte Steen Hedegaard Sidelmann om sine erfaringer med Fokus- Profilen hos BoConcept. FokusProfilen anvendes som en integreret del af lederuddannelsen for butikskædens franchisetagere og butikschefer. Steen Hedegaard Sidelmann beskrev et enkelt men effektfuldt forløb, som BoConcept gennem flere år har gennemført for ledere i butiks-leddet over hele verden. Forløbet gennemføres for ledere ad gangen og indgår som en del af et længere uddannelsesprogram. Før forløbet udfylder alle ledere en FokusProfil, men de ser ikke resultatet af deres profil på forhånd. Forløbet kører som en vekselvirkning mellem øvelser og refleksion. De vigtigste rekvisitter er en flipover, en sprittusch og en stak gule post-it sedler pr. deltager. 1. ØVELSE: Ledelsesopgaver på post-it sedler Hver leder bliver i 1. øvelse bedt om at skrive hver af sine konkrete arbejdsopgaver ned på en gul post-it seddel. Alle sedlerne sættes op på lederens flipover. Øvelsen fører til en dialog om, hvad det er vigtigt, at man arbejder med som leder hos BoConcept. På baggrund af interviews med de bedste butikker har BoConcept udviklet en driftsmanual - en Power Book, der beskriver best practise for driften af en succesfuld i Bo- Concept butik indenfor 9 udvalgte butiksdiscipliner. Discipliner som eksempelvis: Sales & Service, Staff Management, Marketing & Visuals mfl. Øvelsen med ledelsesopgaver udmunder i en dialog om, hvordan de beskrevne opgaver matcher de 9 discipliner fra BoConcepts Power Book. rundt og lade sig inspirere af opgaverne på hinandens flipover. Alle får mulighed for at tilføje nye opgaver på blå post-it sedler på sin egen flipover. Resultatet bliver et spindelvæv af opgaver som på figur 1. Hver enkelt leder får dermed et overblik over, hvilke opgaver han/hun med fordel kan arbejde med i sin butik, og udarbejder således nærmest sin egen funktionsbeskrivelse. Steen Hedegaard Sidelmann, BoConcept University Manager har udviklet et enkelt men effektfuldt forløb med FokusProfilen Deltagerne får ofte også en livlig debat om, hvor stor forskel der er på, hvor mange post-it sedler de har lavet på de forskellige områder, og hvor forskellige deres fokusområder dermed viser sig at være. 2. ØVELSE: Opgaver indenfor 9 discipliner Hver leder tegner herefter et diagram over de 9 discipliner og placerer sine gule post-it sedler over opgaver indenfor disciplinerne fra BoConcepts Power Book. Lederne får efterfølgende mulighed for også at gå lidt Figur 1: En leder har placeret sine arbejdsopgaver ind på et diagram over BoConcepts 9 discipliner. Side 10 Side 10

11 The Focus Profile The Integrator The Developer Understanding Empathetic Joint effort Tolerant Agreeing Patient Helpful Focus on the organisation as a social systems Focus on overview, the future and visions Creative methods New strategies Opportunities Long-term Concepts Innovation Intuitive Rules Controls Routines Guidelines Systematic Puntuality Detail-oriented Focus on systems, rules and framework Focus on the biggest result possible Direct Energetic Impatient Effeciency Quick results Result-oriented Specific results The Baser The Result Seeker Figur 2: FokusProfilen afdækker 4 fokusområder Præsentation af FokusModellen Herefter præsenteres Garudas FokusProfil (Figur 2). De 4 fokusområder gennemgås og underviseren beskriver hvilken adfærd, der er typisk for hver af de 4 fokusområder. Hver leder bliver bedt om at tage stilling til, hvor han/ hun tror, at lederens egen profil ligger. 3. ØVELSE: Rollespil om 4 typer Derefter synliggøres forskellene ved de 4 fokus-typer igennem et rollespil. Hver deltager bliver tildelt en rolle, så hver skal spille én af de 4 forskellige typer fra FokusProfilen. Udbyttet er et øget kendskab til konsekvenserne af de 4 forskellige typer indenfor FokusModellen med aktuelle oplevelser og følelser Deltagerne får derefter udleveret sin egen FokusProfil og får mulighed for at vende resultatet med underviseren. enkelte naturligt går til og hvilke opgaver han/hun skubber væk eller måske helt glemmer. Yderligere synliggøres det meget tydeligt i deres måde at arbejde på, hvilken profil de hver især repræsenterer. Nogle er hurtige, nogle rodede, nogle omhyggelige osv. Tidsplanlægning Stephen Coveys 7 Gode Vaner Efter at have afdækket den enkelte leders umiddelbare fokusområder bevæger diskussionen sig over mod, hvilke opgaver det er mest hensigtsmæssigt, at man som leder prioriterer og tager sig af. Her benyttes Stephen Coveys tidsprioriteringsmatrix (se figur 4) 4. ØVELSE: Placér dine opgaver på FokusModellen I 4. øvelse skal deltagerne tegne FokusModellen på en flipover og placere sine gule og blå post-it sedler over arbejdsopgaver ind i FokusModellen (se figur 3). Øvelsen afføder diskussion om, hvordan de som ledere hver især er tilbøjelige til at vælge bestemte opgaver, der afspejler deres profil. Det bliver bl.a. synligt, hvor der er flest gule sedler, og hvilke områder der først er blevet repræsenteret i 2. øvelse med de blå sedler. Typisk vil der være flest gule sedler på lederens stærkeste fokusområder, mens der vil være færrest gule (og flest blå) sedler på de områderen lederen fravælger i sin FokusProfil. Denne øvelse giver en rigtig god selverkendelse for den enkelte leder. Det bliver meget synligt, hvilke opgaver den Figur 3: Arbejdsopgaver placeret på FokusModellen Side 11 Side 11

12 Plan your Plan time your time Not important Delegate now -- Spend little time Delegate -- Spend little time Important Do Do now Do Do later Urgent Not urgent Figur 4: 4: Stephen Coveys tidsprioriteringsmatrix ØVELSE: Prioritering af af ledelsesopgaver Lederne bliver bedt om i i grupper at at diskutere, hvilke opgaver det er er vigtigt, at at de de prioriterer som ledere i i Bo- Concept. Deltager arbejder her videre med én én af af deltagernes post-it notes (typisk vælges sedlerne fra den i i gruppen, der har udfyldt flest sedler -- se se figur 5). Grupperne bliver bedt om at at placere opgaverne ud ud fra hvad de de mener er er haste-opgaver og og hvad der ikke er er hasteopgaver. Og igen ud ud fra hvad de de mener er er vigtigt eller ikke vigtigt. Her betegnes vigtige opgaver som opgaver butikschefen selv skal tages sig af, af, og og ikke vigtige opgaver som opgaver der kan delegeres. Igen diskuteres det hensigtsmæssige i i hver gruppes oplæg i i plenum, og og det fremgår igen tydeligt hvor stor indflydelse deltagernes fokusprofil har på på deres prioritering. FokusModellen til til ledelse af af medarbejdere Efter at at have været godt omkring ledernes egne fokusområder bevæger opmærksomheden sig over på, hvordan lederne kan håndtere medarbejdere med forskellige fokusområder. Underviseren gennemgår karakteristika for hver af af de de 4 4 typer indenfor FokusModellen (Figur 6). Desuden gennemgås hvilke kommunikationsmåder og og motivationsfaktorer, der kan være hensigtsmæssigt at at anvende overfor de de forskellige typer (Figur 7 7 og og 8). Lederne bliver derved mere bevidste om, at at medarbejdere med forskellige fokusområder motiveres af af forskellige ting, og og at at man som leder skal kommunikere forskelligt med forskellige typer af af medarbejdere. Figur 5: 5: Arbejdsopgaver placeret på Stephen Coveys tidsprioriteringsmatrix.. The Focus Profile -- Characteristics The Integrator The Developer Understanding Focus on on the Focus on on overview, Empathetic organisation as as a a the future and Joint effort Tolerant Agreeing Patient Helpful social systems visions Figur 6: 6: Karakteristika for hver af af de de 4 typer i i FokusProfilen Creative methods New strategies Opportunities Long-term Concepts Innovation Intuitive Rules Direct Focus on on systems, Focus on on the biggest Controls rules and framework result possible Energetic Routines Impatient Guidelines Effeciency Systematic Quick results Puntuality Result-oriented Detail-oriented Specific results The Baser The Result Seeker øvelse: ØVELSE: Ledelse Ledelse af af dine af dine medarbejdere Lederne bliver nu nu bedt om at at placere hver af af sine medarbejdere på på Fokus- Modellen. Hvor tror du, at at de de ligger hver især? og og overveje Hvad kan jeg som leder gøre for at at motivere hver medarbejder?, Hvilken type opgaver skal medarbejderen have?. På På baggrund af af disse overvejelser skal lederen lave en en handlingsplan for hver af af sine medarbejdere. Dialog med medarbejdere Lederne har ikke fået lavet egentlige FokusProfiler på på deres medarbejdere (det har der hidtil ikke været ressourcer til). Lederne får i i stedet besked på på at at gå gå hjem og og præsentere FokusModellen for sine medarbejdere og og tage en en Side 12

13 The Focus Profile - ways of communicating The Integrator The Developer Testing sentences Seeks accept Underlying communication Communication between the lines Loose structure Focus on the organisation as a social systems Focus on overview, the future and visions Many vivid words Open body language Selling intonation Loose structure Change of subject Fact-orientated Short sentences Neutral intonation Sticks to the subject Seeks objectivity The Baser Focus on systems, rules and framework Focus on the biggest result possible The Result Seeker Short and precise sentences Clear body language Hard and occassional offensive intonations Sticks to the issue Speaks fast Figur 7: Kommunikationsmåder individuel snak med hver medarbejder om, hvilken type profil de hver især bedst kan genkende sig som. Lederens forslag til en handlingsplan revideres herefter i samarbejde med medarbejderen. På sigt er det planen, at der skal uddannes coaches på de primære markeder, som kan tegne profiler på de enkelte medarbejdere og give en tilbagemelding, der kan anvendes i dialogen med lederen. Udbytte af forløbet Under forløbet bliver klasseværelset nærmest tapetseret med plancher. Deltagerne får oplevelsen af at være enormt produktive, og der opstår gode diskussioner, når de kigger på hinandens plancher. Fremfor alt giver forløbet det udbytte, at deltagerne føler stort commitment. Deres flipover og post-it sedler er 100% deres eget produkt, og de tager derfor ejerskab for resultatet og er motiverede for at fortsætte arbejdet hjemme. The Focus Profile - motivational factors The Integrator The Developer Good climate and cooperation Attention and acceptance Kindness and support from the surroundings Focus on the organisation as a social systems Focus on overview, the future and visions Good climate/ wellbeing Praise and appreciation New tasks, excitement and challenges Freedom Status and material goods Working peacefully with one task Complicated and demanding tasks Defined responsibility Security Quality Focus on systems, rules and framework Focus on the biggest result possible Efficiency Clear goals and structures Independance and influence Precision Promotion prospects The Baser The Result Seeker Figur 8: Motivations-faktorer Side 13 Side 13

14 Garudas kurser i 2007 Hvis du ønsker at benytte Garudas værktøjer på egen hånd, kan du tage en brugeruddannelse i et eller flere værktøjer. Vi tilbyder åbne kurser i en række værktøjer, og kan desuden arrangere kurser efter behov. På internetadressen kan du løbende holde dig orienteret om Garudas kurser samt se hvilke kurser der har ledige pladser. På internetadressen vil du ligeledes kunne finde uddybende kursusbeskrivelser om de forskellige forløb. Har du spørgsmål til hvilken uddannelse, der dækker dine behov, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Kurser i Fokuseret Ledelse Uddannelsen i Fokuseret Ledelse henvender sig til konsulenter og ledere, der ønsker at kunne coache andre i Fokuseret Ledelse. Kurserne i Fokuseret Ledelse består af 3 moduler. 2 dages introduktion til Lederens Mentale Scorekort. 2 dages introduktion til coaching. Samt 1 dags opfølgningskursus. På internet-adressen Kalender Modul 1: august Modul 2: oktober Modul 3: 06. december kan du løbende holde dig orienteret om Garudas kurser. Du er også velkommen til at kontakte os via tlf eller på adressen Certificeringskurser i KompetenceProfilen Hvis du ønsker at benytte KompetenceProfilen eller GarudaProfilen skal du vælge et 5-dages certificeringskursus i KompetenceProfilen. Dette kursus giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte alle Garudas værktøjer. Efter afsluttet certificering kan du straks benytte KompetenceProfilen og GarudaProfilen. Efter ca. 1/2 dags supplerende uddannelse i hvert værktøj kan du desuden benytte MedarbejderProfilen og FokusProfilen. Kurserne i KompetenceProfilen består af 2 moduler Introduktion A og Certificering B. Praktiske oplysninger Kurserne gennemføres som internatkurser for 3-6 personer pr. kursus. Kurserne holdes i Vejleområdet. Certificeringskursus A (3 dages internat) Indledende kursus. Obligatorisk før man må begynde at give tilbagemeldinger på KompetenceProfilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til KompetenceProfilen. Teorien bag værktøjerne bliver gennemgået og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Certificeringskursus B ( 2 dages internat) Afsluttende kursus. Deltagelse i Certificering A er en forudsætning for deltagelse i Certificering B. Kurset lægger op til en afsluttende prøve, hvor kursisternes evne til at tolke profiler bliver vurderet. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Kalender Introduktion A maj juni august september oktober november december Certificering B maj juni august september oktober november december Side 14 Side 14

15 Brugerkurser i FokusProfilen Kurserne i FokusProfilen giver et godt kendskab til Fokus-modellen, træning i samtaler med FokusProfilen samt forståelse for muligheder og begrænsninger ved anvendelse af FokusProfilen. Kurserne i FokusProfilen består af 2 moduler. FokusProfil som samtaleværktøj På modul 1 får du en grundig introduktion til FokusProfil begreberne og træning i at gennemføre samtaler på baggrund af en FokusProfil. Efter denne første kursusdag kan du tage hjem og begynde at anvende basis-modulet i FokusProfilen. FokusProfil i organisationen Modul 2 gennemføres et par måneder efter modul 1. På modul 2 følger vi op på nogle af de profiler og samtaler, som du har gennemført efter modul 1. Desuden diskuteres perspektiver og supplerende muligheder ved anvendelse af de forskellige moduler i FokusProfilen: SpejlProfil, UdviklingsProfil, JobProfil, DrømmejobProfil, TeamProfil og GruppeProfil. Deltagerne træner i anvendelse af GruppeProfilen i grupper og teams. Du får forståelse for anvendelse af FokusProfilen i forskellige samtaletyper og en uddybet forståelse for muligheder og begrænsninger ved anvendelse af FokusProfilen. Praktiske oplysninger Kurserne gennemføres med 3-9 kursister pr. hold. Undervisningen foregår fra kl til Kurserne holdes som regel i Vejle-området. Kalender Modul maj 14. august 16. oktober 11. december Modul september 14. november Tilmeld dig kurserne på vedlagte svarkort eller via Certificeringskurser i MedarbejderProfilen MedarbejderProfilen må kun benyttes af personer, der har gennemgået og bestået Garudas certificering i MedarbejderProfilen af i alt 3 dages varighed. Dette kursus giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte MedarbejderProfilen. Efter afsluttet uddannelse kan du benytte MedarbejderProfilen og efter ca. 1/2 dags supplerende uddannelse hos Garuda AS kan du desuden benytte FokusProfilen. Certificeringskursus A (1½ dag) Introduktion til MedarbejderProfilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til MedarbejderProfilen og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Certificeringskursus B (1½ dag) Tolkning med MedarbejderProfilen Kurset lægger op til træning i tolkning med MedarbejderProfilen. Kursisternes evne til at tolke profiler bliver vurderet. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Certifieringskursus A er en forudsætning for deltagelse i Certificeringskursus B. Priser Certificering A: Kr ,- Certificering B: Kr ,- Alle priser er ekskl. moms. Praktiske oplysninger Forplejning og materiale er inkluderet i kursusprisen. Kursussted oplyses ved henvendelse til Garuda AS. Ved internatkurser er overnatning inkluderet. Der er mulighed for at lave lukkede virksomheds-kurser. Kalender Certificering A september november Certificering B april juni oktober december Side 15 Side 15

16 Brugerkurser i Fokuseret Ledelse Garuda har til maj 25 års jubilæum, det fejrer vi med en Nyt samarbejde med Teknologisk Institut Temadag om ledelse Kurserne - omkring i Kultur- Fokuseret & KlimaProfilen Ledelse ler der opstår omkring anvendelse af Lederens Mentale Scorekort. (Der vil mu- henvender sig til konsulenter og ligvis kunne gives dispensation for coaching-modulet, kl hvis du har gennemgået ledere, der ønsker at kunne coache andre i Fokuseret Ledelse. en længere coaching-uddannelse.) Fredag den 25. maj 2007, Teknologisk Institut i NRGi tilbyder Parken/Atletion i På Modul i Århus 3 følges der op på kursisternes første praktiske erfaringer med Uddannelsen samarbejde består med af 3 Garuda moduler. Modul at gennemføre giver indblik en Dagen Kultur i de tekniske byder og muligheder KlimaPro- på 8 korte oplæg 3 faser i en 1 Fokuseret under Ledelse overskriften: og der yderligere med Lederens Mentale Scorekort, fil, der lægger op til dialog Ledelse og og udvikling af kulturen. - fra international og offentlig ledelse fra alle træning verdener Kultur- i anvendelse & af KlimaProces Scorekort. deltagerne bliver fortrolige med praktisk anvendelse af softwaren til at udarbejde Praktiske oplysninger LederProfiler, Garuda SpejlProfiler, vil kunne til stå ledelse Scorekort for administration Deltagerne af spørgeskemaer træner desuden i og pr. hold. Afklaring & Projektplan indenfor og Kurserne sport og gennemføres kultur. FORBEREDELSE med 3-9 kursister Starttest. tolkning generering og tilbagemelding Se endeligt af rapporter, på profilerne. program på mens Design Modul 2 har til formål at øge deltagernes Teknologisk bevidsthed Institut om anvendelse tilbyder af coaching fungere i samtaler. som sparringspartner Der introduceres til og Tilmeld dig kurserne at coaching, proceskonsulent. feedback og aktiv lytning og på vedlagte svarkort deltagerne Skab træner win-win i anvendelse af teknikkerne. UNDERSØGELSEN situationer i din virksomhed Det er Øvelserne en kompliceret tager I samarbejde proces, afsæt i at de med gennemføre en kultur- & samta- IBC International Business College Gennemførelse holder klimamåling, Garuda 2 hvis eftermiddags-konferencer den skal fra kl Fortolkning lægge op til udvikling. Selv den mest erfarne HR-konsulent MODUL og indledning Velkomst vil 1 sjældent have rutine MODUL i 2Praktiske informationer MODUL 3 Betydningen af virksomhedsudvikling både Pris: Kr. 200 pr. deltager. den type opgave, og det vil oftest være en god for ide funktionærer at alliere sig og med timelønnede. en professionel rådgiver. Lederens Andreas Kærgård, Mentale uddannelseschef, Den coachende IBC KursusCentret Opfølgning byder på kaffe og IBC Scorekort KursusCentret samtale kage inden arrangementet. Teknologisk Institut kan som sparringspartner og proceskonsulent hjælpe med at IMPLEMENTERING 2 dage 2 dage (internat) skræddersy VM oppe et i forløb, håndboldspillernes der er målrettet hoveder organisationens Forbedringer 1 dag Det danske og medarbejdernes herrehåndboldlandshold behov. har Opfølgning 18 siden Nogle december elementer sept anvendt HåndboldProfilen til mental træning af spillerne. Hør om, af processen varetages okt dec bedst af organisationens egne folk, mens der hvordan er andre værktøjet områder, hvor er blevet det kan brugt. være en fordel, Peter at Bredsdorff-Larsen, der kommer hjælp udefra. Derfor er det ass. vigtigt træner at for etablere Herrelandsholdet et godt samarbejde i Bestil uddybende materiale om mellem Håndbold organisationens ledelse, HRfunktionen, medarbejderrepræsentanter og Kultur- & Klimaprofilen og om samarbejdet med Teknologisk Institut på eksterne HR-projekt konsulenter. for samtlige medarbejdere Tilmelding Nye Effektfuld ansigter uddannelse og hos udvikling Garuda af 600 vedlagte Tilmelding Tilmelding på tlf. 72 / Bestillings seddel timelønnede medarbejdere hos HTHs hovedafdeling i Ølgod. den 02. maj 2007 (Kolding) og eller på senest: Pia B. Sebelin, leder af kompetenceafd. den 14. maj 2007 (Aabenraa) hos HTH Nye ansigter hos Garuda Opsummering af indlæg og kommentarer adm. dir. Garuda, Gunnar Nielsen Læs mere om eftermiddagskonferencerne på Jørgen Borre Larsen er ansat som konsulent pr. 1. januar 2006 Nye ansigter hos Garuda Karina M. Bording er ansat som intern sælger pr. 1. februar 2006 GarudaNyt GarudaNyt udgives gange gange udgives 2-3 gange årligt årligt af: af: årligt af: Garuda Garuda Garuda AS AS AS Voldbjergvej Voldbjergvej 16A 16A 16A Postboks Postboks Risskov Risskov Risskov Tlf.: Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Fax: Eftertryk Eftertryk tilladt er tilladt Eftertryk er tilladt med med kildeangivelse med kildeangivelse Garuda Garuda Garuda udvikler udvikler udvikler og og og sælger sælger sælger samtaleværktøjer, samtaleværktøjer, der der der kan kan kan bruges bruges bruges ved ved ved rekruttering, rekruttering, teambuilding, teambuilding, ledelsesudvikling, ledelsesudvikling, personale- personaleudvikling, personaleudvikling, organisationsorganisations- udvikling udvikling m.m.. m.m.. m.m.. Garuda Garuda er er Skandinaviens er Skandinaviens største største udbyder udbyder af af egne egne af egne samtaleværktøjer samtaleværktøjer til til til udvælgelse og og udvikling og udvikling af af af mennesker, grupper grupper og og og organisationer. Garuda blev blev grundlagt grundlagt i i Danmark i i Garuda Garuda har har har datterselskaber og i partnere Norge, i Norge, i Norge, Sverige, Sverige, Belgien, England, Belgien, Slovakiet, Holland, Slovakiet, Kroatien Belgien Brasilien, og og Brasilien. Kroatien. Tyskland, Italien, Tjekkiet, Polen, Rumænien Formålet med og med Garudas Japan. Garudas værktøjer at er skabe at skabe grundlag grundlag for for en Formålet åben åben og med ligeværdig og Garudas ligeværdig dialog dialog om om de er de at egenskaber, grundlag der har der har værktøjer for en betydning åben og for ligeværdig for arbejdslivet. dialog om de egenskaber, der har betydning for arbejdslivet. Vicki Lone Carstens Vibeke Verdelin (tv) Monrath Anette er pr. 1. april 2005 ansat som intern salgskonsulent. Kristina Work F. Milvertz er Ann Louise Slot (midt) er ansat ansat som startede som er 1. november 2004 og er ansat som er ansat kontorelev pr. marketingassistent. ansat som som marketingassistent pr. 1. kontorelev Jette Storm projektmedarbejder 1. februar (th) er 2006 pr. 1. februar pr ansat som konsulent februar på Sjælland. pr. 1. marts januar Garuda AS R Garuda RAS Garuda AS Kolind Bogtrykkeri I/S

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling.

Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling. Årgang 10 10 Nr. 1 Nr. 1 GarudaNyt Årgang Juni 6, 2006 Nr. 2 December Juni 2006 2002 FOKUS: Brug dog de ressourcer der er.. Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling,

Læs mere

Se en demonstration af FokusProfilen

Se en demonstration af FokusProfilen Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal www.focusprofile.com, hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender

Læs mere

Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS

Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Årgang 8 Nr. 1 GarudaNyt Årgang Oktober 6, 2004 Nr. 2 December 2002 LEDER: Personlighed kan ikke ændres, men adfærd kan modificeres Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Garuda AS Samtaleværktøjer

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

TEMA: I dette nummer af GarudaNyt præsenterer. I den nye softwareversion af MedarbejderProfilen

TEMA: I dette nummer af GarudaNyt præsenterer. I den nye softwareversion af MedarbejderProfilen Årgang 7 Nr. 2 GarudaNyt December Årgang 6, Nr. 2003 2 December 2002 TEMA: Ny version af MedarbejderProfilen Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling,

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer

TEMA: fra timelønnede til direktion. MedarbejderProfilen måler på 9 faktorer Årgang 7 Nr. 1 GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December Juli 2003 2002 TEMA: MedarbejderProfilen - til individuel og organisatorisk udvikling Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling,

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse

OUTPLACEMENT. Processen. Ansvarlig afskedigelse OUTPLACEMENT Processen Ansvarlig afskedigelse O u tplacement A n sv a r lig afskedigelse Fundamentet for vores outplacements-proces er mange års erfaring i HR-regi og genplacering af kandidater på alle

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 ForandringsAkademiet Det første skridt til forandring Samtaler med børn 3-13 år Ønsker du en unik løsningsfokuseret værktøjskasse til at samtale med

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator

Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator Certificering i MPI - Management of Paradox Indicator MPI er et testredskab der bygger på kendte teorier om paradoksledelse og konkurrerende værdier i din organisation. Certificeringsseminar Formålet med

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse

Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse 1 Du kan gøre en forskel som coach AS3 Transition udbyder i samarbejde

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

VELKOMMEN. - sæt det rigtige hold! Forsyningstræf Program den næste time:

VELKOMMEN. - sæt det rigtige hold! Forsyningstræf Program den næste time: VELKOMMEN - sæt det rigtige hold! Forsyningstræf Kromann Connect, 24. januar 2013 Program den næste time: Person profiler - Garuda Hvem er vi mine kollegaer Karakteristika 1 Formålet med Garudas profil-værktøjer

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014.

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Selvledelse og trivsel Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Formålet med workshoppen Vi bliver klogere på hvad selvledelse er: Vi ser på hvilke dimensioner, der er med til at gøre det moderne arbejdsliv

Læs mere

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale Årgang 4, Nummer 1 Februar 2000 Tema: Kompetenceudvikling Selvom det bliver mere og mere almindeligt at inddrage personprofiler i forbindelse med rekrutteringer, er det stadig de færreste danske virksomheder,

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere