FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE"

Transkript

1 FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk m.v. ( 1-19). Kun % af afgørelserne vedrører personer under 1 år. 9% af afgørelserne vedrører tidligere ustraffede personer, mens 1% af afgørelserne angår personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. % af afgørelserne omfatter flere forhold. Der er foretaget en sammenligning af strafudmålingen for de forskellige former for forbrdelser vedrørende bevismidler og penge. Sammenligningen er foretaget inden for samme sagstpe, og den omfatter kun forbrdelsestper med mindst afgørelser inden for den givne sagstpe. Kombinationsdomme indgår under ubetingede straffe og samfundstjeneste under betingede straffe. Resultatet af sammenligningen fremgår af nedenstående figurer. Fra sammenligningen kan følgende fremdrages: Straffene for dokumentfalsk, som ikke vedrører betalingsmidler, er gennemgående mere spredte end straffene for dokumentfalsk med betalingsmidler, idet såvel andelen af ubetingede domme som af bødestraffe er større. Et lidt tilsvarende mønster ses ved sammenligning mellem personelt falsk og dokumentfalsk med betalingsmidler. Det kan tde på, at sager vedrørende personelt falsk og dokumentfalsk, der ikke involverer betalingsmidler, er mere uensartede med hensn til sagens karakter og grovhed, end tilfældet er for dokumentfalsk med betalingsmidler. Som forventet er strafniveauet noget højere for pengefalsk end for de øvrige forbrdelser. Ét forhold; 1 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde Dok. falsk - bet.midl. Personelt falsk Dok. falsk i øvrigt Pengefalsk 3 3 % % % % % 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Ét forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Median for ubet. straflængde Dok. falsk - bet.midl. Personelt falsk Dok. falsk i øvrigt 3 % % % % % 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde 1

2 Flere ligeartede forhold; 1 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde Dok. falsk - bet.midl. Dok. falsk i øvrigt Pengefalsk mdr. 3 mdr. 1 mdr. % % % % % 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere ligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Dok. falsk - bet.midl. Dok. falsk i øvrigt Pengefalsk Median for ubet. straflængde mdr. mdr. mdr. % % % % % 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere uligeartede forhold; 1 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde Dok. falsk - bet.midl. Personelt falsk Dok. falsk i øvrigt 3 % % % % % 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

3 DOKUMENTFALSK VED BRUG AF BETALINGSMIDLER ( 171) Omfatter Dokumentfalsk ved brug af Dankort, øvrige kontokort, checks og eurochecks. Ligeartet kriminalitet Straffelovens 19. kapitel samt 79-. Generelle forhold Sagernes art % af i alt 3 afgørelser vedrører personer på 1 år og derover, der aktuelt er dømt for flere ligeartede forhold; heraf er 1% tidligere straffet. Kun godt en femtedel af sagerne omfatter alene ét forhold. I % af sagerne er den dømte under 1 år. Strafudmåling Størstedelen, nemlig 9% af afgørelserne, er betingede frihedsstraffe, mens knap en fjerdedel (%) er ubetingede. Straflængderne for de betingede domme varierer fra 1 til år, idet 9% af dommene er på højst måneder. Straflængderne for de ubetingede frihedsstraffe varierer fra 1 til år. 9% af dommene på højst 3 mdr., 79% på højst mdr. og 9% på højst 1 år. domme overstiger år. Andelen af ubetingede frihedsstraffe er størst for personer på 1 år og derover, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, og som aktuelt er dømt for flere ligeartede forhold. Straflængder for betingede og ubetingede domme for samtlige frihedsstraffe for dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3 33,9% 17,9% 7,% Højst 3,% 3,9% 3,% Højst 3 mdr. 79,% 9,3% 7,3% Højst mdr.,%,3% 77,% Højst mdr. 9,3% 7,%,7% Højst 1 år 99,% 9,% 9,% Højst år 1,% 99,% 99,7% % af afgørelserne er bødestraffe, hvor såvel dag- som sumbøder er på højst. kr. Udvikling Der er ikke tegn på, at domspraksis har ændret sig i perioden Betdningen af alder Personer under 1 år mødes i de fleste tilfælde med bødestraffe eller tiltalefrafald, mens kun % er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf. Til sammenligning er der blevet idømt ubetingede straffe i % af sagerne, der vedrører personer på 1 år og derover. Betdningen af antal og art af aktuelle forhold I 7% af sagerne med kun ét forhold idømmes der ubetinget frihedsstraf. Til sammenligning idømmes ubetinget frihedsstraf i % af sagerne med flere uligeartede forhold og i 31% af sagerne med flere ligeartede forhold. Et lidt tilsvarende mønster ses for straffens længde. 3

4 Betdningen af tidligere kriminalitet % af de tidligere ustraffede personer mødes med ubetingede fængselsstraffe, mens det samme gør sig gældende for 3% af de tidligere straffede personer. Det er ingen klare tendenser mht. straffens længde. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 1 år: afgørelser: 7 bøder, 11 tiltalefrafald og betingede domme uden straffastsættelse. Gerningsperson 1 år: 7% af i alt afgørelser er betingede frihedsstraffe, heraf er 7% uden straffastsættelse. % af afgørelserne er bødestraffe. Kun 1 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe: kombinationsdomme, 1 hæftestraf på og 7 fængselsstraffe med straflængder fra 3 til 1 år. ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 1 år: 1 tiltalefrafald. Gerningsperson 1 år: 9 af i alt 1 afgørelser er tiltalefrafald, 7 er betingede frihedsstraffe og 17 er ubetingede frihedsstraffe fra 1 til måneder. 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 1 år: 9 af de i alt 9 afgørelser er tiltalefrafald, og er betingede frihedsstraffe (heraf 1 uden straffastsættelse). Kun 1 afgørelse er en ubetinget frihedsstraf; en kombinationsdom. Gerningsperson 1 år: % af de i alt 7 afgørelser er betingede frihedsstraffe, hvoraf flertallet dog er uden straffastsættelse. 1% af afgørelserne er ubetingede frihedsstraffe med straflængder fra 1 til 1 år (median mdr.), hovedparten af disse er på højst 1 år; godt en tredje del er dog kombinationsdomme. ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 1 år: 1 tiltalefrafald. Gerningsperson 1 år: % af de afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, tpisk med en straflængde fra til 1 mdr. (median mdr.).

5 Dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171) Sagskategori Ét forhold < 1 år 1 år Flere ligeartede forhold 1 år < 1 år Flere uligeartede forhold 1 år < 1 år Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede % % 1% 1% 1 1 1% 1% % % 3% 1% dg. dg. % 1% 7% 17% % 1% % 3% 1% dg. dg. 3% % 3% 1% 13% 1% 1% 1% 1% 1% dg. 9 dg. 9% 33% 17% % 3% 1% % 1% % 1% dg.,1,7 % 9% 31% % 1% % % 1% 1 1, 1% 1% dg. 1 dg.,, 17% 17% % % % 1% 73 dg. 3 dg. 11,1, 9 dg. 11 dg. 11, 3, 9 dg. 1 dg., 3,7 3 dg. 1, % % 1% 1% 1% 1% 7% % 3% % 1% % % % % 3% 9% 37% % % % % 1% % % 7% % % 1% % % 33% 1% 1% 1% % 17% % 17% 1% dg. 3, % % % 1% % 1% 1% 1% 1% dg. 3 dg. 1, % 1% % % 37% 1% % 3% 1% dg. 11 dg., % % 11% 1% % % 7% 1% % 1% 7 dg. 111 dg. 3, I alt % 1% % 1% 3% 3% % % % 1% 7 dg. 1 dg. : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet.

6 Straflængder for dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler Ét forhold; 1 år; ikke tidligere straffet Gennemsnit: ; median: Ubet. straflængde I alt Gnms. Ét forhold; 1 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 1 1 Gennemsnit: 7 ; median: Ubet. straflængde I alt 1 Gnms. Ét forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet 3 1 Gennemsnit: 9 ; median: Ubet. straflængde I alt 19 Gnms. 9

7 Flere ligeartede forhold; < 1 år; ikke tidligere straffet straflængde I alt 9 Gnms. 9 Flere ligeartede forhold; < 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet straflængde I alt Gnms. 11 Flere ligeartede forhold; 1 år; ikke tidligere straffet 1 Gennemsnit: 73 ; median:. 1 1 Gennemsnit: 3 ; median: Flere ligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Gennemsnit: 9 ; median: Gennemsnit: 11 ; median:

8 Flere ligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet 1 Gennemsnit: 9 ; median: Gennemsnit: 1 ; median: Flere uligeartede forhold; 1 år; ikke tidligere straffet Gennemsnit: ; median: Flere uligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Gennemsnit: ; median:. Gennemsnit: 11 ; median: Flere uligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Gennemsnit: 7 ; median: Gennemsnit: 111 ; median:

9 DOKUMENTFALSK I ØVRIGT ( 171) Omfatter Dokumentfalsk som ikke involverer betalingsmidler. Ligeartet kriminalitet Straffelovens 19. kapitel samt 79-. Generelle forhold Sagernes art Mens sager vedrørende dokumentfalsk med betalingsmidler i de fleste tilfælde angår tidligere straffede og omhandler flere forhold, forholder det sig omvendt i sager om andre former for dokumentfalsk. % af disse sager omhandler ét forhold, og 7% af sagerne angår tidligere ustraffede. Næsten halvdelen (%) af de i alt 3 afgørelser vedrører personer på 1 år og derover, som ikke tidligere er straffet og aktuelt alene dømt for ét forhold. Strafudmåling % af afgørelserne er betingede frihedsstraffe. Som det ses af nedenstående tabel, er 3/ af disse på højst. Andelen af ubetingede frihedsstraffe er %, og straflængderne varierer fra 1 til år, idet hovedparten (7%) ikke overstiger. Der er afsagt ubetingede fængselsstraffe på mere end års fængsel, heraf overstiger to domme fængsel i år. De ubetingede frihedsstraffe udgør 3% af afgørelserne vedrørende personer på 1 år og derover, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, og som aktuelt er dømt for flere ligeartede forhold. 7% af afgørelserne er bødestraffe. let af dagbøder spænder fra til, og summen af dagbøder er på højst. kr. i sager med ét forhold og højst. kr. i sager med flere forhold. Udenretslige sumbøder er lidt lavere i sager med flere forhold. Straflængder for betingede og ubetingede domme for samtlige frihedsstraffe for dokumentfalsk i øvrigt. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3,7% 1,% 3,% Højst 7,% 71,% 73,% Højst 3 mdr. 7,% 7,% 3,% Højst mdr. 97,%,% 93,% Højst 1 år 99,7% 9,9% 97,% Højst år 1,% 9,7% 99,% Udvikling let af samfundstjenestedomme er vokset fra til 37 i perioden Desuden ses en tendens til lidt flere bødestraffe og lidt færre ubetingede frihedsstraffe. Til gengæld er længden af de ubetingede frihedsstraffe vokset en smule, således at der samlet kan tales om et nogenlunde uændret strafniveau, men en øget differentiering i strafudmålingen. Betdningen af alder Andelen af ubetingede frihedsstraffe for personer under 1 år udgør %, mens den for de ældre lovovertrædere udgør 3%. Til gengæld er bødestraffe anvendt i mere end halvdelen (%) af sagerne med unge lovovertrædere mod en fjerdedel af sagerne med ældre lovovertrædere. 9

10 Betdningen af antal og art af aktuelle forhold Hvad angår straffen art, idømmes der ubetinget frihedsstraf i 1% af sagerne med kun ét forhold mod 9% af sagerne med flere forhold. Arten af de aktuelle biforhold snes ikke at have nævneværdig betdning for straffens art. Mht. straffens længde er der en klar tendens til, at de korteste straffe gives i sager med kun ét forhold og de længste i sager med flere ligeartede forhold. Betdningen af tidligere kriminalitet Mht. straffens art er der en klar tendens til, at tidligere ustraffede personer mødes med de mildeste sanktioner (17% ubetingede frihedsstraffe), mens personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, mødes med de hårdeste sanktioner (37% ubetingede frihedsstraffe). Dette mønster findes ikke mht. straffens længde. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 1 år: 7 af i alt 1 afgørelser er bødestraffe, mens er tiltalefrafald. Kun 1 ubetinget fængselsstraf ( ). Gerningsperson 1 år: 1% af i alt 13 afgørelser er bøder, 39% er betingede frihedsstraffe (knap /3 af disse er imidlertid uden straffastsættelse), og 1% af afgørelserne er ubetingede fængselsstraffe, der næsten alle lder på 3 eller (median ). ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 1 år: 3% af i alt 1 afgørelser er tiltalefrafald, 9% er betingede frihedsstraffe, mens 3 % af afgørelserne er ubetingede frihedsstraffe med straflængder fra til 1, år (median ). 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 1 år: 31 afgørelser: 1 tiltalefrafald, bødestraffe, 7 betingede frihedsstraffe og kun 1 ubetinget fængselsstraf ( ). Gerningsperson 1 år: 7% af 7 afgørelser er betingede frihedsstraffe (knap halvdelen dog uden straffastsættelse). 19% af afgørelserne er ubetingede frihedsstraffe; de hppigste med straflængder fra til mdr., men spredningen er meget stor med straflængder på helt op til år (median 9 ). ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 1 år: 3% af i alt 1 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe. Hovedparten af straflængderne er på til 1 år, men igen er spredningen stor (median mdr.). 1

11 Dokumentfalsk i øvrigt ( 171) Sagskategori Ét forhold < 1 år 1 år Flere ligeartede forhold 1 år < 1 år Flere uligeartede forhold 1 år < 1 år Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf % % % 1% 1% 1% 7% % 1% % % % 1% 1% % % % 1% 1% % 3% 3% 1% 3% 3% 3% % 1% 1% % 1% 1% % % 3% 1% 1% 1% 1% % % 1% % 3% 1% % % % % % 1% % % 3% 1% 3% 9% % 1% 1% % 11% 3% 1% 1% 11% % 1% % 1% % % 1% 1% 33% % % 1% 3% 1% 1 1 % 7% 13% 7% 13% 1% I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom 1 dg. dg. dg. dg. dg. dg. dg. dg. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede 7 dg. dg. 3,,7 dg. 11, 3, 7 dg. dg. 9, 1,1 7 dg. 13 dg.,, 9 dg. 17 dg. 7,,9 3 dg., % 33% 33% 1% 3 dg. 1, % 1% % 1% % % % 1% 19% 1% dg. 77 dg. 1, % 1% % 3% % 9% 1% dg. dg., % % % % 3% 3% % 3% 31% 1% dg. 1 dg. 3, I alt % 7% 1% 1% 19% % % 1% 19% 1% 1 dg. 1 dg. : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. 11

12 Straflængder for dokumentfalsk i øvrigt Ét forhold; 1 år; ikke tidligere straffet 1 1 Gennemsnit: ; median: Gennemsnit: ; median: Ét forhold; 1 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 1 1 Gennemsnit: ; median:. 1 Gennemsnit: ; median: Ét forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Gennemsnit: ; median: Gennemsnit: ; median:

13 3 1 Gennemsnit: 7 ; median:. 3 Flere ligeartede forhold; 1 år; ikke tidligere straffet Gennemsnit: ; median: 9. Flere ligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Gennemsnit: 7 ; median: Gennemsnit: 13 ; median: Flere ligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Gennemsnit: 9 ; median: Gennemsnit: 17 ; median:

14 Flere uligeartede forhold; 1 år; ikke tidligere straffet 1 1 Gennemsnit: ; median: Gennemsnit: 77 ; median: Flere uligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 1 1 Gennemsnit: ; median: Ubet. straflængde I alt 1 Gnms. Flere uligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Gennemsnit: ; median: Gennemsnit: 1 ; median:

15 PERSONELT FALSK ( 17) Ligeartet kriminalitet Straffelovens 19. kapitel. Generelle forhold Sagernes art % af i alt afgørelser vedrører tidligere ustraffede personer på 1 år og derover, der aktuelt er dømt for ét forhold. Generelt er det forholdsvis få sager, der omfatter flere forhold (1%), ligesom det er få sager, der angår tidligere straffede (1%). Strafudmåling Bødestraffe er den altdominerende strafform med 71% af afgørelserne. Dagbøderne beløber sig til højst. kr. i sager med ét forhold og op til 1. kr. i sager med flere forhold. Udenretslige sumbøder er gennemgående lidt lavere. 1% af afgørelserne er ubetingede frihedsstraffe med straflængder fra 7 til 1 år, heraf er % på højst. De betingede frihedsstraffe udgør 11% af samtlige afgørelser, og 7% af disse er på højst. Udvikling I løbet af perioden 199- er andelen af bødestraffe mindsket, mens der er blevet relativt flere tiltalefrafald og betingede domme. Endvidere er den gennemsnitlige længde af de ubetingede frihedsstraffe større i slutningen end i begndelsen af perioden. Hvorvidt dette beror på en egentlig tendens til strafskærpelse i disse sager, eller om det skldes ændringer i karakteren af de forholdsvis få årlige sager, kan ikke afgøres. Betdningen af alder Alder snes at influere på domspraksis, idet kun 1 af de 9 afgørelser, der vedrører personer under 1 år, er en ubetinget frihedsstraf, mens bøder udgør % af afgørelserne for denne gruppe. 1% af de ældre lovovertrædere er idømt en ubetinget frihedsstraf. Betdningen af antal og art af aktuelle forhold I sager, der alene omfatter ét forhold, er 11% idømt ubetingede frihedsstraffe mod 3% i sager med flere aktuelle forhold. Arten af de aktuelle forhold har kun ringe betdning for straffens art. Bødestraf er den altdominerende strafform med % af afgørelserne i sager, der vedrører ét forhold. Betdningen af tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet influerer også på domspraksis, idet 1% af de tidligere ustraffede personer mødes med en ubetinget frihedsstraf mod % af de personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, og 7% af de personer, der tidligere er straffer for ligeartet kriminalitet. Dette mønster ses ikke for straffens længde. 1

16 Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 1 år: 17 afgørelser: 1 bøder, 1 tiltalefrafald og 1 ubetinget hæftestraf på 7. Gerningsperson 1 år: 3% af 31 afgørelser er bøder; % er betingede frihedsstraffe, og 9% er ubetingede frihedsstraffe, hovedsageligt med straflængder fra 3 til (median 3 ). ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 1 år: 1 afgørelser: bøder, betingede frihedsstraffe og ubetingede frihedsstraffe med straflængder fra til 9. 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 1 år: 3 sager: bøder og 1 tiltalefrafald. Gerningsperson 1 år: 13 afgørelser: bøder, 1 tiltalefrafald, betingede frihedsstraffe og 3 ubetingede fængselsstraffe på henholdsvis 3, og måneder. ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 1 år: Alle afgørelser er ubetingede frihedsstraffe; 1 på 1, på og 1 på 3 mdr. 1

17 Personelt falsk ( 17) Sagskategori Ét forhold Flere ligeartede forhold < 1 år 1 år < 1 år 1 år Flere uligeartede forhold 1 år < 1 år Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf % % % 1% 3 3 1% 1% % % 1% 3% % 1% % 1% % % % 17% 33% 1% % % % % % 1% 1% 1 3 7% 33% 1% I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom 7 dg. dg. 3 dg. dg. dg. 1 dg. 3 dg. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede 1,3, % % 3% 1% 3% 1% 3 dg. 7 dg. 1,, 1 3 % 7% 1% dg.,, dg. % % % % 17% 17% 1% 9 dg. 1,, 1 % % 1% dg. 3, 1 1, 1% 1% 39 dg. 3 dg. 1, 3 dg. 1, 79 dg. 1, I alt 1 dg. 9 dg. : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet % % 17% 71% 3% % % 3% 13% 1% 3% 17% 33% % 13% % % 1% 1% % 7% % 1% 11% 1% 17

18 Straflængder for personelt falsk Ét forhold; 1 år; ikke tidligere straffet straflængde I alt 1 Gnms. 1 1 Gennemsnit: 3 ; median: Ét forhold; 1 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt Gnms. Ét forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt Gnms. 3 Flere ligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet straflængde I alt Gnms. 1

19 Flere uligeartede forhold; 1 år; ikke tidligere straffet straflængde Ubet. straflængde I alt 9 Gnms Flere uligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Ubet. straflængde I alt 9 Gnms. 79

20 PENGEFALSK M.V. ( 1-19) Omfatter Pengefalsk, udgivelse af falske penge, udgivelse af formodede falske penge og udgivelse af pengelignende genstande. Ligeartet kriminalitet Straffelovens 1. kapitel. Generelle forhold Sagernes art Der er forholdsvis mange af de i alt 1 afgørelser, der vedrører personer under 1 år, nemlig 19%. Godt halvdelen af sagerne (%) omfatter flere ligeartede forhold, men derimod er der ingen, som angår personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Generelt er det % af sagerne, der angår tidligere ustraffede personer. Strafudmåling % af afgørelserne er ubetingede frihedsstraffe med straflængder fra 3 til ½ år. To tredjedele af de ubetingede frihedsstraffe er på højst 1 år. 3% af afgørelserne er betingede frihedsstraffe, som sjældent overstiger mdr. 11% af afgørelserne er bødestraffe. Udvikling Der er ikke tegn på ændringer i domspraksis i perioden Betdningen af alder 1% er de unge lovovertrædere idømmes en ubetinget frihedsstraf mod % af de ældre, som tillige idømmes noget længere straffe, end de unge gør. Betdningen af antal og art af aktuelle forhold I 1% af sagerne med kun ét forhold idømmes en ubetinget fængselsstraf mod % af sagerne med flere forhold. Arten af biforholdene snes at være uden betdning for straffens art, men er derimod af betdning for straffens længde, idet de længste frihedsstraffe idømmes i sager med flere ligeartede forhold. Betdningen af tidligere kriminalitet 3% af de tidligere ustraffede personer er idømt ubetingede frihedsstraffe mod 1% af de personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet. Som nævnt er der ingen sager med personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Domspraksis i forskellige sagstper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 1 år: Der er 1 afgørelser: 3 bøder, tiltalefrafald, 1 betinget dom uden straffastsættelse, betingede fængselsstraffe, 1 kombinationsdom og 1 ubetinget fængselsstraf på 3. Gerningsperson 1 år: Der er i denne sagstpe 9 afgørelser, heraf 1 bøder, 11 betingede frihedsstraffe, kombinationsdomme og ubetingede fængselsstraffe, henholdsvis 3 på og 1 på måneder.

21 ) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 1 år: Der er 9 afgørelser: 1 tiltalefrafald, betingede domme uden straffastsættelse, 1 betinget fængselsdom på, 1 betinget dom med samfundstjeneste og 1 ubetinget fængselsstraf på måneder. Gerningsperson 1 år: 19 af 3 afgørelser lder på ubetinget fængsel med straflængder fra til ½ år (median 1,3 år).

22 Pengefalsk m.v. ( 1-19) Sagskategori < 1 år Bøde Tiltalefrafald dom u. straffast sæt. hæftestraf fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf % 17% % 33% % % 1% I alt Gennemsnitlig straflængde Ubet. dom dom 3 dg. 3 dg. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Ét forhold 1 år Flere ligeartede forhold 1 år < 1 år Flere uligeartede forhold < 1 år 1 år % 3% % 1% 7% 1% 1% % 17% 33% 33% 1% % % 11% 11% 11% 1% dg. 1 dg. dg. 1 dg. dg. 1 dg. 3, dg.,3,3 33% 33% 33% 1% dg. 33 dg.,7,3 % 1% % 3% 1% % 1% 13% 3% 7% 1% % 7% 1% 1 3 % 7% 1% 31 dg. 1, 1,1 dg. 1, 7 dg., dg. 7 dg., 1% 1% 3% 1% % 1% I alt dg. 79 dg. 11% 7% % 1% 1% 1% % 39% 1% : ikke tidligere straffet; : tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet.

23 Straflængder for pengefalsk m.v. Ét forhold; 1 år; ikke tidligere straffet straflængde I alt Gnms. Flere ligeartede forhold; 1 år; ikke tidligere straffet straflængde Ubet. straflængde I alt 19 Gnms Flere ligeartede forhold; 1 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet 3 1 Gennemsnit: 31 ; median:

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER ANDRE FORMUEFORBRYDELSER Denne del af undersøgelsen omfatter i alt 5.611 afgørelser, der vedrører hærværk ( 91, stk. 1-3), brugstyveri af bil m.v. ( 93, stk. 1), brugstyveri af knallert ( 93, stk. 1) og

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 50 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 50 Folketinget Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod personer i offentlig tjeneste;vidnetrusler;falsk forklaring og anklage;udvisning, EU-borgere - narkotika;børnepornografi;voldtægt;vold (liv

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 7 CIR nr 90 af 16/06/1999 Historisk Offentliggørelsesdato: 08-07-1999 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Senere ændringer til forskriften CIS nr 55 af 12/06/2002 Oversigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv.

Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv. Betænkning nr. 1545 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 1999/1 LSF 41 Offentliggørelsesdato: 13-10-1999 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 19 Sagsforløb 1999/1 LF 41 Lovforslag som fremsat Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.1.2014 Status: Historisk Udskrevet: 25.9.2017 Indholdsfortegnelse Sanktionspåstande

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Subjektive krav til tilbagetrædelse fra forsøg Retsvirkningen af tilbagetrædelse fra forsøg

Subjektive krav til tilbagetrædelse fra forsøg Retsvirkningen af tilbagetrædelse fra forsøg Indhold Forord... 10 Forkortelser... 11 Kapitel 1: Strafferettens almindelige del ansvarsbetingelser... 13 1.1 Straffedoktriner... 13 1.2 Bør et forhold kriminaliseres?... 13 1.3 Ansvarsbetingelser...

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 7. juli 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Foranstaltninger over for børn og unge

Foranstaltninger over for børn og unge Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 338,SOU alm. del - Bilag 188 Offentligt Høring om ungdomskriminalitet Foranstaltninger over for børn og unge Retsudvalget har ønsket en redegørelse for,

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation

Cirkulære om dansk indfødsret ved naturalisation Page 1 of 6 CIR nr 132 af 03/10/1997 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-10-1997 Justitsministeriet Accession C19970013209 Entydig dokumentidentifikation CR045506 Dato for førstegangsindlæggelse 15-03-1998

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0016 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere

Kandidatspeciale 2016 Jura - AAU Priyanka Chandiran. Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere Bilag Bilag 1 Særlige retningslinjer vedrørende ophold 1. Danskfødte ansøgere Ansøgere, som er født her i landet, og som har fået dansk indfødsret ved fødslen, men som senere har mistet denne, kan optages

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffeloven Beslutningsforslag nr. B 240 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. april 2010 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marlene

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

AM H2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM H2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2017.10.04H2 Kilde: Retspraksis, Højesteret Emner: samfundstjeneste;udlændinge; Stikord: Menneskesmugling, udlændingelovens 59, stk. 8, nr. 1, bistand til ulovlig indrejse fra Tyskland til Danmark, én

Læs mere