Ser lyst på fremtiden med WorkBase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ser lyst på fremtiden med WorkBase"

Transkript

1 VINTER/FORÅR 2010 up2date udgives af Medialogic A/S Ser lyst på fremtiden med WorkBase Næstved Kommune skrev kontrakt med Medialogic den 11. januar 2010 og forventer at tage WorkBase Jobcenter i brug omkring påske. Adm. direktør Kate Turch og Jobcenterchef Christian von Benzon Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Fredensgade 7 / 5800 Nyborg / /

2 Medialogic i fortsat vækst FORORD Medialogic oplever en fortsat øget vækst og Forsikrede ledige stigende efterspørgsel på vores produkter, og vi har i det hele taget meget travlt på alle fronter. Ud af Medialogics 39 kunder er 20 nu konverterede til forsikrede ledige-modulet og næste I de kommende måneder ansætter vi derfor i alt konverteringsrunde indledes i april Se status 11 nye medarbejdere, som du kan læse om under på konvertering af forsikrede ledige på side 7. personalia, og vi vil i dette nummer af Up2date gerne byde de nye medarbejdere hjertelig vel- Nye produkter kommen! Vi har travlt med flere forskellige projekter: Næstved ny kunde Vi er klar med WBA-Refusion, som anvendes til beregning af kommunernes medfinansiering Næstved Kommune skrev kontrakt med Media- af arbejdsløshedsdagpenge. Vi har allerede nu logic den 11. januar 2010, og vi byder hermed tegnet kontrakt med over 20 af vores tillids- Næstved Jobcenter velkommen som WorkBase fulde WorkBase kunder - senest med Jobcenter Jobcenter kunde. Vi ser frem til et rigtig godt Frederiksberg. samarbejde! It-koordinator Henrik Bentzen fra Næstved ser lyst på fremtiden med WorkBase I foråret 2010 samarbejder vi med Københavns Jobcenter, se side 4. Kommune om en udvidelse af AktørPortalen som WorkBase anvendes nu i 39 ud af landets 91 anvendes til systemunderstøttelse imellem jobcenter og anden aktører. jobcentre og med Næstved Jobcenter som nyt medlem i WorkBase familien, er det med til at Sammen med UVdata har Medialogic udviklet cementere Medialogics strategi om en markeds- en integration mellem WorkBase Jobcenter og andel på 50%. Ungdommens Uddannelsesvejledning for et fælles Version 5.0 og 6.0 Det nye år 2010 indledtes med en ny WorkBase Jobcenter version 5.0, som blev sat i drift hos vores kunder den 4. januar. Næste version 6.0 sættes i drift den 8. marts. Vi afholder informationsmøde om version 6.0 for superbrugere den 2. marts, hvor vi oplyser om nye funktionaliteter b.la. ny Match. Vi udsender en in- datagrundlag til varetagelse af ungeindsatsen. Endvidere er vi klar med KMD Sygedagpenge og Fraværs- og Friholdelsesmodulet. Læs om dette og meget mere... Rigtig god fornøjelse med dette nummer af Up2date! Mange hilsner fra vitation, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kate Turch Kim Turch Adm. direktør Forretningsudviklingsdirektør 2

3 Indhold 4 Ser lyst på fremtiden med WorkBase Jobcenter 4 Mød os på Beskæftigelsestræf Nye versioner af WorkBase Jobcenter 6 Ét samlet system i Odense 7 Workshop og statusmøde for forsikrede ledige i Nyborg 7 Status på konvertering af Forsikrede Ledige 8 Det nye Arbejdsgangsmodul er nu en del af WorkBase Jobcenter 8 Integration mellem WorkBase Jobcenter og KMD Sygedagpenge 9 Fraværs- og Friholdelsesmodulet 9 AktørPortalen udvides 10 WBA-Refusion er i luften 11 Store fordele ved WBA-Refusion 12 Der bygges bro mellem WorkBase og UVvej 13 Jule-erfamøde i Nyborg 13 Socialchefernes Årsmøde Nye ansættelser 15 Vinter-kurser i WorkBase Jobcenter Ansvarshavende redaktør Kate Turch Redaktion Trine Noer Hansen Kathrine Forthoft Layout Lars Westermann Tryk Svendborg Tryk Udgiver Medialogic A/S Fredensgade 7, 5800 Nyborg Tlf.:

4 Fra venstre: Lars Vintersborg, Henrik Bentzen, Gert Rindom og Brian Larsen Ser lyst på fremtiden med WorkBase Af TRINE NOER HANSEN Tilbudsgivernes præsentationer var en met i takt med de lovgivningsmæssige bunden opgave således, at grund- ændringer og brugernes forventninger. Næstved Kommune skrev kontrakt med laget for sammenligningerne var ens. I tilgift får vi et system, hvor der alle- Medialogic den 11. januar 2010 og for- Brugernes konklusioner på systemernes rede er udviklet snitflader til kommu- venter at tage WorkBase Jobcenter i brug brugervenlighed og funktionalitet gav en nens ESDH-system edoc, hvilket betyder, omkring påske. Følgende er et interview bemærkelsesværdig entydig høj score til at sagsbehandlerne får et fuldt overblik med It-koordinator Henrik Bentzen. WorkBase Jobcenter. over alle sagens dokumenter direkte Henrik Bentzen fortæller, at Medialogic vandt udbuddet på alle tre parametre, Om forventningerne til WorkBase udtaler Henrik Bentzen: i WorkBase. Udover basismodulerne har Næstved Kommune foreløbigt valgt som Næstved Kommune havde besluttet Kompleksiteten i jobcentrenes op- at vægte; - nemlig pris, brugervenlighed gaver er markant, og vi stiller derfor tilkøb af modulerne Anden Aktør, Inte- og funktionalitet. Der var 22 medarbej- store krav til vores it-løsninger. Vi tror på, dere fra Næstved Kommune tilstede ved at vi har valgt det system, som bedst til- Vi tilbudsgivernes præsentationer af deres fredsstiller vores krav, og vi føler os trygge Næstved! jobcentersystemer. ved Medialogics evner til at udvikle syste- grationsydelse og ApplinX. glæder os til samarbejdet med Mød os på Beskæftigelsestræf 2010 Stenz Hansen og Henning Ziegler fra Me- Der vil være forskellige indlæg ved frem- dialogic, som vil fortælle om de nyeste trædende personer indenfor beskæfti- Medialogic har stand 1 og 2 på Beskæfti- WorkBase produkter og svare på eventu- gelsesområdet f.eks.: Beskæftigelseschef gelsestræf 2010, som afholdes den 3. feb- elle spørgsmål. Vibeke Jensen fra Århus Kommune, som ruar på Hotel Nyborg Strand. Af TRINE NOER HANSEN Beskæftigelsestræf 2010 sætter fokus i øvrigt er WorkBase Jobcenter-kunde, Vi ser frem til at få en snak med vores på, hvordan kommunerne i samarbejde vil blandt andre fortælle om Forskrifter, kunder og andre med interesse for Work- med relevante parter kan udnytte poten- forhindringer og fristelser for den lokale Base Jobcenter og WBA-Refusion. tialet i det nye beskæftigelsessystem på beskæftigelsespolitik. På vores stand kan du møde Kate Turch, Brian Larsen, Gert Rindom, Jean-Nette 4 trods af de udfordringer, som stigningen i ledigheden har ført med sig. Vi ses på Beskæftigelsestræf!

5 WorkBase Jobcenter version 5.0 og 6.0 Af KATHRINE FORTHOFT Desuden er systemet blevet tilpasset til, Med den kommer WorkBase Jobcenter at arbejdsgiveren pr. 4. januar 2010 skal version 6.0, som har release samme dag. Den 4. januar 2010 blev den længe vent- foretage en opfølgning for sygemeldte ede version af WorkBase Jobcenter lan- medarbejdere. Denne opfølgning kan WorkBase Jobcenter version 6.0. ceret til de, på det tidspunkt, 38 Work- registreres i WorkBase Jobcenter via en indeholder bl.a.: Base Jobcentre Kommuner. Version 5.0 guide. Guiden giver mulighed for at ind- Ny Match indeholder en lang række nye funktio- berette flere opfølgninger, såfremt borg- Integration til Jobnet naliteter. Desuden har der været fokus på eren er sygemeldt fra flere arbejdsgivere. Understøttelse at optimere systemet og rette en række Med version 5.0 er der endvidere kom- systemfejl, hvilket tilsammen har gjort met en ny sagstype: Sygedagpenge(light). Integration til UVvej systemet mere smidigt for den enkelte Denne sagstype bruges til at registrere Netforvaltning Sundhed sagsbehandler. opfølgninger fra arbejdsgiver, og skal kun Nye funktioner Et af de nye tiltag i version 5.0 er understøttelse af refusionsændring på sygedag- af ny databekendtgørelse bruges, såfremt man ønsker at registrere Informationsmøde om version 6.0 opfølgningen, inden der er oprettet en Den 2. marts 2010 afholder Medialogic sygedagpengesag. informationsmøde om den nye version, hvor superbrugerne kan høre nærmere pengeområdet og fleksjobområdet, hvor den WorkBase Jobcenter version 6.0 tidligere placeringsguide er blevet tilpasset Den 8. marts 2010 afløses de 5 gamle match- nærmere information om tid og sted og de refusionsmæssige krav på området. kategorier af 3 nye i den nye matchmodel. sendes direkte til superbrugerne. om de nye funktioner. Invitation med Brugerundersøgelse udsendes i marts Ultimo marts udsender vi en brugerunder- spørgsmålene, da vi gerne vil medtænke søgelse pr. mail til vores kunder i forbin- Jeres erfaringer med systemet i vores delse med den nye WorkBase Jobcenter fremtidige udvikling af WorkBase Jobcen- version 6.0. Spørgsmålene vil knytte sig ter. til funktionaliteter og brug af WorkBase Jobcenter. Vi håber selvfølgelig på, at så mange som muligt af Jer vil svare på Læs mere på 5

6 Ét samlet system i Odense Interview med Konsulent Janne Kringelum fra Odense Kommune Af TRINE NOER HANSEN Det er efterhånden et stykke tid siden, at vi brugte KMD-KOMMA og Medialogics MultiMatch. MultiMatch var et sagsbehandlersystem udviklet af Medialogic og Jobcenter Odense, som kun myndighedssagsbehandlerne anvendte. I 2008 gik vi i it-udbud med krav til et nyt fælles it-system til hele Jobcentret, f. eks. havde jobkonsulenter og andre ikke mulighed for at arbejde i MultiMatch, fortæller Janne Kringelum. MultiMatch var et sagsbehandlingssystem, som kun blev brugt af sagsbehandlerne til sagsbehandling af kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere samt til statistik- og ledelsesinformation på udvalgte områder. Jobcenter Odense brugte indtil oktober 2009 KMD, MultiMatch, Arbejdsmarkedsportalen og andre it-systemer. Medindflydelse på WorkBase I 2008 gik vi i it-udbud efter et samlet system til Jobcenter Odense med udgangspunkt i vores erfaringer og Odense Kommunes it-strategi. Vores overvejelser med hensyn til krav til it-system gik på, at det var vigtigt at få ét system, som kunne opfylde hele Jobcenter Odenses behov mht. et it-system. Jobcenter Odense var på det tidspunkt et pilotjobcenter, hvorfor systemet skulle dække både de forsikrede- og ikke forsikrede. WorkBase Jobcenter kunne opfylde flest af de krav, vi havde stillet i udbuddet, og vi kunne udover standardsystemet også få indflydelse på, hvordan selve systemet skulle se ud. Vi har med udgangspunkt i de oprindelige krav sammen med Medialogic udviklet Fraværs-, Placerings-, Arbejdsgangs- og Tilbudsmodulet. Implementeringen gik rimelig nemt, da vi fik lavet et såkaldt MIB-modul, som hentede oplysningerne fra de gamle systemer til WorkBase, således at sagerne ikke skulle overføres manuelt. Vi skulle så at sige bare trykke på en knap, kontrollere oplysningerne og så var vi i gang. Et samlet fagsystem Vi har endnu ikke taget hele WorkBase i brug i Jobcenter Odense med integration mellem standardsystemet og modulerne. Vi regner dog med, at inden- eller i forbindelse med ny match den 8. marts, så er det enstrengede WorkBase Jobcenter sat i drift. Erfaringerne med brugen af WorkBase Jobcenter har været positive: Jeg modtager en del respons fra sagsbehandlerne, og størstedelen er tilfredse med systemet. Der vil nok altid være nogle, som bedre kan lide det gamle, som man har været vant til, men det ændres forhåbentlig med de nye muligheder, som WorkBase rummer. Ledelsen udtrykker også en meget positiv stemning i forhold til Workbase Jobcenter. Overordnet set er samarbejdet med Medialogic forløbet meget fint. Der har dog været en del projektledere fra Medialogic inde over samarbejdet og måske derfor lidt uenighed om, hvad der skulle leveres. Vi har været og er glade for samarbejdet med den nye projektleder Gert Rindom. Vores fremtidige forventninger til Workbase Jobcenter i Odense er, at det bliver et samlet fagsystem til understøttelse af sagsbehandlingen i ét Jobcenter, og at vi sammen med Medialogic får koblet vores ESDH system på, som en fælles borgerjournal for alle uanset om de arbejder i WorkBase. Konverteringen til Forsikrede Ledigemodulet er faktisk også gået godt. Der har været nogle fejl, som er løst, og modulet er taget fuldt i brug, men endnu ikke integreret i det samlede WorkBase Jobcenter system i Odense. Vi ved, hvad vi gerne vil have Jeg kan tilføje, at jeg synes, at WorkBase Jobcenter er logisk bygget op ift. sagsbehandlingen af borgere i et Jobcenter. Jeg har tidligere arbejdet som sagsbehandler, mens vi havde MultiMatch, og der er ikke de store grundlæggende forskelle mellem MultiMatch og WorkBase. WorkBase Jobcenter kan dog mere. Det letter vores arbejde, at vi nu kun har ét system at arbejde i og derfor bliver fri for dobbeltregistreringer. Jeg kan også sige, at vi arbejder på at få alle vores bedste erfaringer fra Multi- Match integreret i WorkBase, og at vi samarbejder fint med Medialogic om dette, selvom vi ikke altid synes, det går hurtigt nok, når vi ved, hvad vi gerne vil have, afslutter Janne kringelum. 6

7 Det er her, vi er - hvor skal vi hen? Workshop og statusmøde for forsikrede ledige i Nyborg den 29. oktober 2009 Af KATHRINE FORTHOFT Det var ganske vist stadig før årets jule- af teamet omkring de forsikrede ledige. Nye funktioner, som integration til Job- Igennem dagen blev der gjort status på net og det nye refusionssystem WBA-Re- systemet og konverteringerne. fusion, blev også vendt og budt velkom- gaveræs satte ind, men ønsker til Work- men. Base Jobcenter for forsikrede ledige blev Alle var enige om, at det havde været en En konstruktiv og meget givende dag, alligevel livligt drøftet, da i alt 11 jobcen- hård fødsel, men også at status på syste- hvor alle fik sat ansigter på hinanden, og tre mødtes hos Medialogic i Nyborg på en met nu var ganske positiv. Nye funktioner hvor det i fællesskab blev opregnet: Det meget våd regnvejrsdag. blev gennemgået, og disse var med til at er her, vi er. Samtidig blev der skabt en Brian Bargmeyer stod for dagen, bakket løfte niveauet endnu engang. Der er dog fælles front og en forståelse af, hvor vi op af Berit Martensen, Agner Ringsborg altid plads til forbedringer, og ønsker blev skal hen nu. og Kathrine Forthoft, som alle er en del delt og noteret. Status på konvertering af forsikrede ledige efteråret 2009 rykkes på grund af fejl i opstartsdata, og Søgeprofilerne var med nye beregninger vi måtte således afvente at AMS kunne gennemgået med AMS, og selvom nogle Det var omkring den tid, hvor influenzaen garantere en succesfuld test i præproduk- borgersager stod som konverterede af hærgede Danmark, og det kunne mærkes tion. forskellige jobcentermedarbejdere, var Af KATHRINE FORTHOFT internt i Medialogic ved 2. konverter- Den 10. november fik vi grønt lys, og ingsbølge af forsikrede ledige i novem- Assens, Køge, Lemvig, Allerød og Hals- alle data, møder og jobplaner overført. ber Heldigvis var konverteringerne næs gik i luften. Den 24. og 27. novem- Alt i alt en meget vellykket og god kon- præget af langt færre fejl og også langt ber fulgte Hillerød, Nordfyn, Brønderslev, vertering, hvor vi takker vores kunder for mindre alvorlige fejl end tidligere. Frederikssund, Vejen, Syddjurs og Odense. tålmodighed, forståelse og det gode sam- Forsinkelserne var ganske vist ærgerlige, arbejde, og vi ser frem til næste runde af Konverteringerne af de 12 kommuner men dog værd at vente på, for konverter- forsikrede ledige i april forløb ganske fredelige, da de først kom ingerne forløb med succes, få småfejl og i gang. Første konvertering måtte nemlig ingen alvorlige sygdomme. 7

8 Det nye Arbejdsgangsmodul er nu en del af WorkBase Jobcenter Af SIMON RAABJERG Jobcenter Odense bliver det første jobcenter, som tager modulet i brug. Man har i I forbindelse med lanceringen af WorkBase løbet af efteråret 2009 brugt tid på at im- Jobcenter version 4.1 i efteråret 2009 er plementere WorkBase Jobcenter i hele or- Arbejdsgangsmodulet, som vi omtalte i ganisationen, og jobcentret er nu klar til at sidste nummer af Up2date, nu en del af gå i gang med at anvende Arbejdsgangs- WorkBase Jobcenter. modulet i januar Modulet er et tilkøbsmodul, og det kan med lethed slås Det er muligt via administrationsmodu- til via settings i WorkBase Jobcenter. let at designe egne arbejdsgange til brug I efteråret 2009 har Medialogic de- i Arbejdsgangsmodulet. Med Arbejds- suden haft en workshop med Social Cen- gangsmodulet får Jobcentret et frirum ter Odense med henblik på at kunne til at designe egne arbejdsgange det lave understøttelse af socialcentersager i kunne f.eks. være, at man har en mål- WorkBase. Der er pt. fremsendt et tilbud gruppe af borgere, som man vil lave en på implementering af en løsning til dette. udvidet opfølgning på i en periode. Det kan nu understøttes i WorkBase Jobcen- For mere information om Arbejdsgangs- ter og samtidig sikre en ensartet og kor- modulet kontakt Trine Noer Hansen på rekt sagsbehandling. tlf.: KMD Sygedagpenge Integration mellem WorkBase Jobcenter og KMD Sygedagpenge Af LARS ERIK JENSEN I løbet af foråret vil dette blive udbygget med en varighedsguide, som foruden at Fremtiden vil kræve, at én indberetning sikre stillingtagen til eventuel forlæn- bruges alle relevante steder - uanset gelse eller stop af sag også sikrer, at KMD system. Integrationen til KMD Sygedag- Sygedagpenge penge er et skridt på vejen i denne ret- med forlængelseskoder. automatisk opdateres ning, hvorfor vi i Medialogic er glade for nu at kunne tilbyde denne løsning til Sygedagpengeområdet har gennem læn- vores kunder. Integrationen har igennem gere tid været et fokusområde, både i flere måneder kørt i pilottest i Vejen Kom- forhold til sagsantal og lovændringer. mune, og den er nu klar til at blive imple- Derfor vurderer Medialogic, at området menteret i flere kommuner. skal sikres en så rationel arbejdsgang som Løsningen sikrer en let og overskuelig muligt. Integrationen til KMD Sygedag- oprettelsesprocedure i WorkBase Job- penge har netop fokus på dette, hvilket center og sikrer automatisk opdatering vil blive prioteret i nyudviklingsplanerne af sagsoversigten samt sikrer genbrug af af løsningen. data ved genoptagelse af sager. Via snitfladen leverer WorkBase Job- Sygedagpenge kontakt Trine Noer Han- rørende kategori, opfølgningsplan, sags- sen på tlf.: markering og anmodning om dp For yderligere information om KMD center data til KMD Sygedagpenge ved-

9 Fraværs- og Friholdelsesmodulet Medialogic er klar med et nyt modul, som skaber overblik og sammenhænge Af LARS ERIK JENSEN overblik over en borgers fremmøde i et tilbud eller få et overblik over fremmødet Når der i et sagsforløb indtræffer en hæn- på et konkret tilbud. delse, vil mange spørgsmål kunne dukke op: Hvad siger loven i forhold til denne I forbindelse med Ny match i marts 2010 hændelse? Hvad er arbejdsgangen? vil modulet sikre, at hændelser kun skal Er der andre, der har behov for at vide indberettes én gang, hvorefter de er dette? Dette er et udpluk af de spørgsmål, registreret i modulet og videresendt til der kan dukke op, når en hændelse op- AMS. Modulet kan styres centralt, de- står. centralt eller i kombination. Som udgangspunkt styres modulet af beskæfti- Medialogic er glade for nu at kunne til- gelsessagsbehandleren, men der er også byde et modul, som på en fleksibel måde mulighed for at tilknytte en ny rolle; nem- er med til at besvare disse spørgsmål. lig Fraværsadministrator, hvor man kan Understøttelsen består bl.a. af guide- vælge, at de afledte guides overgår til forløb, beskeder til Ydelsescentret og denne rolle. månedlige opgørelser. Modulet vil løbende blive opdateret, så Modulet sikrer endvidere et overblik over guider og beskeder understøtter gæl- fraværs- / fritagelseshændelser på både dende lovgivning på de enkelte sagstyper. borgerniveau og på et overordnet niveau. I løbet af året vil modulet bidrage til For yderligere information om Fraværs- fremmødeopgørelser på borger- og til- og Friholdelsesmodulet kontakt Trine budsniveau, så man hurtigt kan få et Noer Hansen på tlf.: AktørPortalen udvides Af BRIAN BARGMEYER I den kommende løsning vil der blive fokuseret på at udvide portalen med bl.a. Københavns Kommune og Medialogic arbejder i foråret 2010 på en udvidelse af de nuværende funktioner i AktørPortalen til en mere sammenhængende systemunder- følgende funktioner: Disponeringsregnskab. Statistikredskab til effektmåling af støttelse imellem jobcenter og andre ak- tilbud og borgere m.m. tører. Håndtering af bonusaftaler og fleksible Medialogic har siden 2005 haft en aktørportal hos Københavns Kommune, som afregningsaftaler imellem jobcenter og anden aktør. styrer bestilling af interne og eksterne aktiveringstilbud og fakturering heraf. I løs- Vi vil løbende orientere om projektet, og ningen er der integration til KMD Opera, spørgsmål hertil kan rettes til Medialogic. hvor en borgers placering kan overføres Om AktørPortalen Styrer bestilling af interne og eksterne aktiveringstilbud Integration til KMD Opera I brug i Københavns Kommune siden 2005 Københavns Kommune kalder AktørPortalen for deres Udbudsportal til AktørPortalen m.m. 9

10 WBA-Refusion er i luften Af MARTIN HANSEN Etablering af det enstrenget kommunale beskæftigelsessystem har medført, at kommunerne fra den 4. januar 2010 har fået en ny omfattende beregningsopgave i forbindelse med beregning af den kommunale medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Til dette formål har Medialogic valgt at udvikle et refusionssystem; WBA-Refusion. Kommunerne skal beregne og indberette de korrekte beløb til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem hver måned. Med Medialogics nye system WBA-Refusion vil denne store opgave kunne løses på en ny og tidsbesparende måde. WBA-Refusion sørger for pålidelige beregninger og grundig dokumentation. Beregningen forudsætter både oplysninger fra jobcentret og fra a-kasserne. Da a-kasserne ikke kan levere kommunespecifikke oplysninger om kommunens forsikrede ledige, har Medialogic indarbejdet denne funktion i WBA-Refusion. Den samlede beregningsopgave sker automatisk, hvilket giver sikkerhed for, at kommunens medfinansiering af a-dagpenge beregnes korrekt. Udviklingen af WBA-Refusion Medialogic har udviklet WBA-Refusion i samarbejde med en af vores samarbejdspartnere. Projektet blev startet op i slutningen af september måned, og allerede nu kan systemet indhente data fra a-kasser samt WorkBase Jobcenter og stykke disse sammen til de relevante beregninger. Denne komprimerede udviklingsperiode har gjort forløbet meget intenst, hvor stramme deadlines og hurtige og præcise beslutninger har været nødvendige. Udviklingsforløbet har kørt rigtig godt og markedet har vist stor interesse for vores nye produkt, udtaler Adm. direktør Kate Turch. Tidsplan for WBA-Refusion 25. februar 2010: A-kasser leverer deres data for første gang 1. marts 2010: WBA-Refusion indberetter til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem Kommunerne bliver informeret om beregningen. WBA-Refusion kan bestilles hos Martin Hansen på eller tlf.: Du er også velkommen til at kontakte Martin, såfremt du ønsker at aftale et møde. Med WBA-Refusion sikres det, at: der modtages og behandles oplysninger fra a-kasserne og jobcentret. der beregnes refusion til staten på baggrund af de modtagne indberetninger. beløbet indberettes til Indenrigs- og Socialministeriets refusionssystem. alle transaktioner, beregninger og indberetninger dokumentere oplysninger til senere søgning arkiveres. Modellen viser hvorfra WBA-Refusionssystemet indhenter data, selve beregningen og hvem oplysningerne videregives til. 10

11 Store fordele ved WBA-Refusion Af KIM TURCH I forbindelse med kommunens understøttelse af Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige, skal din kommune anskaffe sig en løsning hertil samt sikre sig, at kommunes arbejdsmarkedssystem WorkBase Jobcenter indberetter aktiveringsdata til denne løsning. Der er pt. to standardløsninger på markedet fra hhv. KMD og Medialogic. Selvom dataformatet er ens, og kan udveksles på tværs af systemer og leverandører, er der alligevel en række store fordele ved WBA-Refusion. Flere fordele ved WBA-Refusion WBA-Refusion er nemlig udviklet som det perfekte supplement til WorkBase Jobcenter med fokus på, at din kommune får maksimalt udnyttelse af disse to systemer tilsammen, og med WBA-Refusion og WorkBase Jobcenter får du en række fordele, der ikke er mulige ved andre systemer: Udvidet statistik om økonomiske konsekvenser ved aktivering og medfinansiering. Du får mulighed for et datavarehusudtræk fra WBA-Refusion, der indeholder en lang række værdifulde oplysninger ud over det, som bekendtgørelsen foreskriver. F.eks. får du mulighed for at trække den ansvarlige myn- dighed ud sammen med oplysninger om aktivering, timer og beløb pr. individ i den enkelte dagpengeuge. Dermed kan du vurdere, om du får det, som du betaler for, når du f.eks. lægger opfølgningen ud til anden aktør, eller hvis du vil sammenligne de enkelte afdelinger eller sagsansvarlige. WBA-log til hurtig og nem korrektion af afviste aktiveringsoplysninger. Aktiveringsoplysninger, fra WBA-Refusion, som afvises af den ene eller anden grund, vises i WBA-loggen i WorkBase Jobcenter. Her kan du se, hvilke aktiveringsoplysninger, der er afvist, og ved at klikke på linket ud for hver linje, kan du gå direkte til den pågældende aktivering og rette i denne. Derved sparer du en række manuelle arbejdsgange og sikrer dig, at aktiveringsdata kommer korrekt med over i WBA-Refusion med den næste overførsel. Din kommune skal dermed ikke medfinansiere et større beløb end nødvendigt. Opfølgning i kommunen Da der ikke er personudbetalinger forbundet med medfinansiering af a-dagpenge, er det derfor ikke et krav, at opfølgningen i kommunen sker ved personbogføring i kommunen. Opfølgning kan ske på en lang række måder herunder Excel, Access eller andre ledelsesinformationssystemer. Med WBA-Refusion får du alle de relevante oplysninger, som en låst rap- port i PDF-format, men du får også dine data i CSV-format lige til at lægge ind i dit regneark. For de, der alligevel ønsker at personbogføre den medfinansierede a-refusion, er der følgende muligheder: Der er lavet aftale med Fujitsu omkring automatisk indberetning af bogføringsoplysninger til finanskladden i Prisme, både sum total og hvis kommunen ønsker dette som personbogføring Medialogic kan levere filer i henhold til KMDs specifikation for standard snitflade. Filen lægges på en aftalt filplacering i kommunens netværk, og bogføringsoplysninger importeres automatisk ind i finanskladden til efterfølgende bogføring. Denne løsning kræver, at kommunen oplyser om filplacering samt kontonumre for posteringerne for bogføring hhv. personbogføring. Derudover er WBA-Refusion den billigste løsning på markedet i forhold til gældende listepriser. Der er ingen grund til forhastede beslutninger. Beslutningen skal blot være truffet medio februar - så du har stadig tid til at få sikkerhed for, at WBA-Refusion er den bedste løsning for dig. Du er velkommen til at komme forbi i Nyborg og få syn for sagen eller til at kontakte os for yderligere information på tlf

12 Microsoft Partner Award 2009 Medialogic blev igen i 2009 indstillet til pris- Hovedprisen som årets partner gik til kon- en Microsoft Partner Award i kategorien sulenthuset Logica, som ifølge Microsoft ISV Independent Software Vendors har udmærket sig ved at udvikle sin sam- Vinderne i de forskellige kategorier blev lede forretning og vinde nye markedsan- kåret ved Microsoft Partner event den 12. dele i en krisetid. Vinderne kan bruge titlen november på Kulturkajen Docken i Køben- Årets Microsoft Partner frem til juli havns Nordhavn. Der bygges bro mellem WorkBase og UVvej - Samarbejde mellem Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejlednings it-systemer. Af MARTIN HANSEN oplysninger på den unges UU-vejleder, uddannelsesplan og vejledningsaktiviteter Med en række nye initiativer har regerin- registreret på den unge hos UU. Som UU- gen i efteråret 2009 øget fokus på ungeind- medarbejder har man adgang til jobplaner, satsen. Samarbejdet mellem Jobcentrene sagsoplysninger samt kontaktoplysninger og Ungdommens Uddannelsesvejledning på den unges sagsbehandler i jobcentret. Fælles datagrundlag er et altafgørende Bedre kommunikation udgangspunkt for overblik og fælles fod- Integrationen sikrer en bedre og mere di- slag i ungeindsatsen. I tråd med dette tilby- rekte kommunikation mellem UU-vejleder der Medialogic i samarbejde med UVdata og sagsbehandler via Send meddelelse- A/S integration mellem WorkBase Jobcen- funktionen i hhv. WorkBase Jobcenter og ter og UVvej i Ungdommens Uddannelses- UUvej. Med automatisk advisering af enten vejledning (UU). UU eller jobcenter, undgås det at iværk- Der er allerede nu stor interesse for inte- sættes dobbelt vejledning eller kommunale grationen, som forventes at blive sat i drift foranstaltninger i en række kommuner og UU-centre i de kommende måneder. Bedre overblik og sagsbehandling Jobcenter og Ungdommens Uddannelses- Fordele på tværs vejledning får et godt overblik over den un- Integrationen mellem de to it-systemer ges forløb, hvorved der er bedre mulighed giver fordele for jobcentrene og UU-cen- for at indsætte mere målrettede og indivi- trene: Som Jobcentermedarbejder kan man blandt andet se kontakt- duelle forløb på det rette tidspunkt. Integrationen har fokus på at: Styrke ungeindsatsen i kommunen Ungdommens uddannelsesvejledning Styrke den unges individuelle sags- og vejledningsforløb i kommunen Styrke det fælles mål omkring flere unge i uddannelse og beskæftigelse spiller en helt central rolle. 12 Styrke samarbejdet mellem Jobcenter og For flere oplysninger om integrationen kontakt Medialogic på tlf.: Om UVvej Direkte kommunika- tion mellem UUvejleder og sagsbehandler. Automatisk advisering af enten UU eller jobcenter Overblik mht. uddan- nelsesplan, vejledningsaktiviteter og kontaktoplysninger

13 Socialchefernes Årsmøde 2009 Af TRINE NOER HANSEN Socialchefernes Årsmøde 2009 blev afholdt den oktober 2009 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Medialogic havde stand nr. 4 i Skovsalen og var repræsenteret med Kate Turch og Susan Sylvest Hansen, som fik sig en snak med de besøgende, som hovedsageligt var ledere i kommunerne. Tema for årsmødet var Krise eller Krusning Kreativitet kræves. Med dette tema ville Foreningen sætte fokus på de samfundsmæssige ændringer, der opleves for tiden, og Foreningen beskæftigede sig med de nye vilkår, der efterfølgende har gjort sig gældende. På Medialogics stand kunne man, ved at svare på spørgsmål om WorkBase Job- Jule-erfamøde i Nyborg Af TRINE NOER HANSEN center, deltage i konkurrencen om vin, menusæt og andre gaver. udsigt over Nyborg Strand og Storebælt, hvorefter debatten fortsatte ude i grup- Kunder fra hele landet kom for at deltage perne. Medarbejderne fra Medialogic i Jule-erfamødet, som blev afholdt den 9. var glade for at høre kommentarerne fra december 2009 på Hotel Nyborg Strand. kunderne ris såvel som ros. I alt mødte 160 WorkBase Jobcenterbrugere op for at deltage i workshops og høre indlæggene fra Medialogic. Mødet startede med en fælles velkomst, hvor blandt andre Kim Turch fortalte om de kommende WorkBase Jobcenterversioner, og Kenneth Jørgensen kom med en status- samt julehilsner fra supporten. Efter den fælles indledning fordelte folk Kathrine Forthoft fra Medialogic sig i fire grupper, hvor Sygedagpenge- Sidst på dagen var der afrunding i pleworkshoppen var specielt populær. Man num, hvor Kate og Kim Turch takkede for kunne også høre om Forsikrede Ledige, en god dag. Brugerne ventede spændt på Kontanthjælp og om WorkBase Jobcenter Nyborg Voldspils Kor, som flot fremførte for ledere. danske og udenlandske julesange. Socialfaglig Kommunikationskonsulent Der var godt gang i debatten i de for- Kathrine Forthoft overraskede med et skellige workshops, og Medialogic op- skjult sangtalent og sang Nu tændes fordrede deltagerne til at etablere lokale tusinde julelys. erfa-grupper for at udveksle yderligere erfaringer og sparre løbende med kolle- Da julestemningen havde bredt sig blandt gaer fra andre kommuner. deltagerne, kunne de tage hjem med en Ved middagstid spiste brugerne en dej- julegave fra Medialogic. lig frokost sammen i restauranten med 13

14 Fra venstre: Klaus Frederiksen, Arne Bentsen og Kim Hermansen Sofies Hjørne Nye ansættelser Af TRINE NOER HANSEN Henrik Skjærup er ansat som Udvikler pr. 1. februar Han har en uddan- Det er med stor glæde, at vi kan byde vel- nelse som Datanom og kommer fra en kommen til følgende nye medarbejdere, stilling som Udvikler hos Focus IT. ligesom vi er rigtig glade for at kunne Henriks arbejdsopgaver hos Medialogic sige velkommen hjem til to tidligere vil primært bestå af opgaver indenfor ansatte. vores nye produkt WBA-Refusion. Krista Villadsen er pr. 19. oktober 2009 Henning Ziegler er tiltrådt som Social- ansat som Supporter. Hun har tidligere faglig Kundekonsulent pr. 1. februar været ansat som IT-supporter hos Hader Henning har primært kontakten til slev Kommune. kunderne på Fyn og i Sydjylland. Henning er uddannet Socialformidler og kommer Af TRINE NOER HANSEN Gert Rindom er den 1. november 2009 fra en stilling som visitator ved Jobcenter vendt tilbage til Medialogic efter 1 års tid Odense. Sofies hjørne er en føljeton, hvor Media- hos InCaptiva. Gert er tiltrådt stillingen logics lille maskot fortæller om sin hverdag som Salgschef og har fået det overord- Jean-Nette Stenz Hansen er vendt til- i firmaet. nede ansvar for konsulentgruppen. bage til Medialogic den 1. februar 2010 Så er jul og nytår vel overstået. Julen er Arne Bentsen er startet som Control- loitte. Jean-Nette er ansat som Socialfag- en dejlig tid, hvor der som regel falder ler mandag den 4. januar 2010, og hans lig Kundekonsulent og får ansvaret for lidt ekstra godter af til mig. Jeg skal da primære opgaver er: Opbygning af rap- kunderne i Nord- og Midtjylland. også sige tak til personalet, fordi de i år porteringsrutiner, huskede at lægge godbidder til mig i data i datawarehouse samt økonomisk Kim Hermansen er startet som Teknisk julekurven til min mor og far (Adm. direk- rapportering til direktionen og bestyr- Supporter/Udvikler den 1. januar tør og Forretningsudviklingsdirektør hhv. elsen. Arne kommer fra en lignende stil- Kim er uddannet Dataingeniør og kom- Kate og Kim Turch). ling i Metro. mer fra en stilling som Softwareudvikler efter ca. et halvt års ansættelse hos De- rådgivning omkring Selvom det er koldt i denne tid, så må hos OBH-Gruppen. jeg indrømme, at turen til arbejde er Tina Christiansen er ansat som Udvikler meget sjovere, når man kan rulle sig i og Projektlederassistent pr. 1. februar Klaus Frederiksen er startet som Ud- sneen og skøjte rundt på isen. Jeg er vikler den 1. januar meget mere motiveret for at komme ud Hun er uddannet Datamatiker og Multi- Klaus er uddannet Elektronikmekaniker og gå tur i pauserne, og hvis det er alt for mediedesigner og kommer fra en stilling og har de seneste år være tilknyttet som koldt, har jeg en jakke, som jeg får på. som Udvikler hos NextInnovation, hvor konsulent i forskellige IT-projekter senest hun har været ansat de seneste 5 år. hos Energinet.dk. hvor det sneede så meget, at kun halvdel- Kim Mogensen er startet som udvikler Birgitte Lindenborg tiltræder den 1. en af personalet nåede frem til arbejde. den 1. februar Han er uddannet marts en stilling som Sekretær/Administra- Jeg var her dog! Datamatiker og kommer fra en stilling tiv medarbejder. Birgitte kommer fra en til- som Udvikler hos Odense Stål Skibsværft. svarende stilling hos Østfyns Erhvervsråd. Men det var selvfølgelig ikke så sjovt for de ansatte med de dage i december, 14

15 Microsoft Kommuneseminar 2009 Messen blev afholdt den 22. oktober på Trinity Hotel og Conference Center i Fredericia. Kim Turch og Susan Sylvest Hansen fra Medialogic deltog med en stand, og mange kunder havde tilmeldt sig som deltagere igennem Medialogic. Det overordnede tema på messen var På vej mod e2012. Har du en plan? Senest i 2012 skal kommunikationen mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor nemlig kunne varetages digitalt, og det stiller kommunerne overfor nogle store udfordringer. Kim Turch på Microsoft seminaret Vinter-kurser i WorkBase Jobcenter Af TRINE NOER HANSEN Kurset er målrettet medarbejdere, som arbejder med de forsikrede ledige, og Vi udbyder kurser i februar og starten af marts, i vores undervisningslokale på Me- kurset finder sted fra kl til dialogics adresse, Fredensgade 7, 2. Sal, Placeringsmodulet i Nyborg. Vores Socialfaglige konsulenter Placeringsmodulet står for undervisningen. vendes til placering af borgere i tilbud iht. skal fremover an- LAB 10, 11, 12 og 13. PlaceringsmodDer vil være en bærbar pc til rådighed til ulet medfører en hurtigere og lettere hver deltager, og der er plads til max 8 metode til at placere en borger i en ak- personer på hvert hold. Vi står for forplej- tivitet, samt en garanti for, at der altid ningen i forbindelse med undervisningen. foreligger en udfyldt jobplan på den en- Forsikrede Ledige kelte borger. Målet med kurset er, at deltagerne gøres fortrolige med modulets Medialogic har gjort det muligt for med- funktioner, således at det kan anvendes arbejderne i jobcentrene at arbejde med i sagsbehandlingen. Kurset vil finde sted forsikrede ledige i WorkBase Jobcenter. fra kl til Deltagerne på kurset gennemgår alle nye Kursuskalender funktioner, og får et indgående kendskab Forsikrede Ledige til, hvorledes behandlingen af forsikrede Forsikrede Ledige ledige varetages via WorkBase Jobcenter Placeringsmodulet fremover Placeringsmodulet WORKBASE KURSER Hold løbende øje med vores kurser og tilmeld dig på: 15

16 Grib mulighederne med WorkBase Jobcenter Ligegyldig om du er medarbejder eller leder, hjælper WorkBase Jobcenter dig med at gribe. Du kan håndtere alle sagstyper samt arbejdsgange, og du behøver blot ét system. Besøg for mere information

Ser lyst på fremtiden med WorkBase

Ser lyst på fremtiden med WorkBase VINTER/FORÅR 2010 up2date udgives af Medialogic A/S Ser lyst på fremtiden med WorkBase Næstved Kommune skrev kontrakt med Medialogic den 11. januar 2010 og forventer at tage WorkBase Jobcenter i brug omkring

Læs mere

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen Projektleder Karen Zacchi/STAR Præsentation Projektleder ekstern konsulent: Karen L. Zacchi Kontoret for Digitalisering og Support (DOS) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse Joblog Jobloggen hjælper den arbejdsløse med at have fuldt overblik over sin jobsøgning, både den planlagte og de afsluttede samlet et sted. Det giver indblik og overblik. Jobloggen understøtter også dialogen

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning Nr. 8 - november 2006 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev 1.14.0 seminar Individbaseret undervisning Aktivitetsopgørelse Officielle koder AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) Nye kommuneoplysninger

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013

Digital Post SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 SPECIALUDGAVE FORÅR 2013 MEDIALOGIC NYHEDSMAGASIN LÆS OGSÅ OM VIRKSOMHEDSMODULET - DASHBOARD I WORKBASE JOBCENTER - OPSAMLING PÅ ERFAMØDER Digital Post Medialogic kan nu tilbyde integration til digital

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere?

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? ...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? Brugerne tager magten Sådan bliver it bedre og billigere SBSYS ER ET KOMPLET SAGSSTYRINGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) TIL EN OFFENTLIG MYNDIGHED

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA byggesag TORSDAG DEN 23. APRIL 2015 KL. 09.30-15.30 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Direktørområde ERHVERV

Direktørområde ERHVERV Direktørområde ERHVERV 27.9.27 Sygedagpenge Status handlinger 1. Jobcenter økonomi 7/8. Prognose Budgettet for 27 forventes at balancere. Den kritiske udvikling inden for området sygedagpenge modsvares

Læs mere

Når lovgivning går hurtigere end programmering

Når lovgivning går hurtigere end programmering EFTERÅR/VINTER 2010 Up2date udgives af Medialogic A/S medialogic NyhEdSMAgASIN 5 Nye produkter + Forsikrede Ledige i WorkBase Jobcenter / Kundearrangementer / Syltede og snittede KMD snitflader Ny organisationsstruktur

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Vurdering af tilbud. EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S 39-047838. Udgave til offentliggørelse. Bemærk: Prisoplysninger er udeladt.

Vurdering af tilbud. EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S 39-047838. Udgave til offentliggørelse. Bemærk: Prisoplysninger er udeladt. Vurdering af tilbud Udbud af kontrakt om udvikling, implementering og vedligeholdelse af it-system til understøttelse af arbejdsprocesser på beskæftigelses- og integrationsområdet EU-udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer

Styr på reformerne? BDo Kommunernes revision kan hjælpe jer Stande 34 A KLAP & STAFF B CF SOLUTIONS 1. Workindenmark 2. EN AF OS 3. Integrationsnet 4. Borgeren ved Roret 5. DropUd 6. JOBINPLACE 7. Castberggård Job- og Udviklingscenter 8. Granhøjen 9. Netværkslokomotivet

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Jobcenter 29-08-2013. Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation

Jobcenter 29-08-2013. Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation NOTAT Jobcenter 29-08-2013 Udbud af beskæftigelsefremmende aktiviteter: Spørgsmål svar - prækvalifikation Spørgs Spørgsmål mål nr. 1 Vedr. pkt. 5 i virksomhedsbeskrivelsen (bilag 1): Hvad er indeholdt

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR

IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb STAR IT-værktøjer der understøtter det fælles kontaktforløb 26.10.15 STAR Intentionerne Empowerment den ledige skal tage ansvar for eget ledighedsforløb Intensiveret samarbejde mellem jobcentre og A-kasser

Læs mere

Netværksmøde Planner. Januar - Februar 2016 Arbejdsmarkedskontorene

Netværksmøde Planner. Januar - Februar 2016 Arbejdsmarkedskontorene Netværksmøde Planner Januar - Februar 2016 Arbejdsmarkedskontorene min Dagsorden Emne 10.00 Velkommen 10.03 Status på obligatorisk selvbooking 10.10 Nyt fra STAR Tidsplan obligatorisk selvbooking Anden

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 15. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol

VELKOMMEN. Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol VELKOMMEN Nyt registreringsværktøj til dokumentation af effekten af den dybdegående kontrol Marie Madsen Annie Bekke Kjær Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening Agenda Morgenmad, velkommen og dagens

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere En god arbejdsplads til dine medarbejdere Når du udliciterer lønopgaven, følger dine lønmedarbejdere med og bliver en del af vores kerneforretning. Overdragelsen sker efter gældende regler, og vi tilbyder

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011

Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Nyhedsbrevet Nr. 3. Den 7. Oktober 2011 Indhold: - Talentportalen er klar! - Talentudvikling i en krisetid - En virkelig historie - Uddannelsestilbud - Workshop om netværk - Temamøde om Fredecia Former

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik

Greve Kommune. Beskæftigelsespolitik Greve Kommune Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Indhold Beskæftigelsespolitik 2014-2017 er udgivet af: Greve Kommune Center for Job- & Socialservice Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Forord.... 4 Indledning...

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen.

Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen. Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen. Her kan du hurtigt og nemt: Søge job på Danmarks største jobdatabase. Joblogge direkte fra din jobsøgning med direkte udveksling med jobnets Joblog Oprette

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere