DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010"

Transkript

1 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2010 GENERALFORSAMLING ONSDAG 19. MAJ 2010

2 Indhold Finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd 2 Kommunalvalget tændte håb om forandring 3 Budgetforlig med skjulte besparelser 4 Kommunalisering af jobcentre i skyggen af krisen 5 Mager privat overenskomst giver problemer 6 Uklare præmisser for afbureaukratisering og effektivisering 6 Personalepolitiske projekter 7 Retningslinjer for medindflydelse 9 Store udfordringer venter 10 Finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd Årets beretning kan næsten ikke undgå at tage afsæt i den økonomiske krise, som fortsatte med at buldre af sted i hele 2009 og uden alt for meget lys for enden af tunnelen. Krisen sætter i høj grad rammerne for såvel vores medlemsorganisationers og medlemmers vilkår som aktører og ansatte på det offentlige arbejdsmarked. Men ikke mindst for den velfærd og de velfærdsydelser, vi gennem årene både har kæmpet for som borgere og som ansatte. Har krisen været kras, så har den borgerlige regerings krisehåndtering kun gjort ondt værre. I de gode tider pustede regeringen til den risikofyldte finansbobleøkonomi ved at gennemføre skattestop og bevilge skattelettelser til de bedst stillede borgere i samfundet på bekostning af de fælles velfærdsydelser til alle. Da så økonomien pludselig holdt op med at løbe (for) stærkt, forholdt regeringen sig i første omgang forbløffende passiv for derefter at annoncere voldsomme stramninger, der vil sætte hjulene yderligere i stå og udvikle sig til en tikkende bombe under vores velfærdssamfund. Medmindre nogen griber ind og får den afmonteret snarest muligt. Mens skattestop og skattelettelser bliver fredet, slås bremsen hårdt i for yderligere udgifter i det offentlige med krav til dansk økonomi om nulvækst (i praksis minusvækst) og benhård efterlevelse af EU s konvergenskrav. Krav, vi i forvejen lever langt bedre op til end de fleste andre EU-lande. I forhold til at få sat gang i økonomien og få de alt for mange ledige i arbejde igen har regeringen langt hen ad vejen praktiseret en vent på bedre tider -holdning kombineret med en naiv tro på, at skattestop og skattelettelser nok skulle sætte fart i forbruget og dermed få hjulene i gang igen. Noget, der har vist sig langtfra at holde stik. 2

3 Det, der er brug for, er: Investering i offentlige velfærdsydelser. Fjernelse af unødvendig bureaukrati, kontrol og umyndiggørelse af de ansatte. Massive og fremsynede offentlige investeringer i eksempelvis infrastruktur-, miljø- og energiløsninger. En offensiv arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik med vægt på støtte til udvikling, forskning og kompetencegivende uddannelse. I stedet har den borgerlige regering i hovedsagen valgt: En ineffektiv og ideologisk betinget fastholdelse af skattestop og skattelettelser kombineret med nedskæringer i det offentlige. De aktuelle krav om nulvækst i det offentlige vil gøre ondt endnu værre og betyde massive nedskæringer og masseafskedigelser på det offentlige arbejdsmarked. Skærpet kontrol, perspektivløs aktivering og slet skjulte trusler om dagpengeforringelser og -stramninger, så de ledige kan lære at gå mere målrettet efter de job, der ikke findes. Regeringen bærer et stort ansvar for den fortsatte krise. Den har med stor konsekvens gjort de forkerte ting på de forkerte tidspunkter. Da økonomien kunne selv, skubbede regeringen yderligere til den efterhånden løbske vogn med en ekspansiv udlodning af skattelettelser. Nu, hvor udviklingen er vendt, og hvor der er brug for ekspansiv politik, strammer regeringen ind og vil sætte hjulene yderligere i stå med krav om store nedskæringer og besparelser i det offentlige. Der er i høj grad brug for et politisk mønsterbrud, hvis vi skal gøre os håb om, at den nuværende nedtur kan afløses af et nyt opsving. Kommunalvalget tændte håb om forandring Kommunalvalget i november 2009 betød for Århus Kommune den ventede styrkelse af det røde byrådsflertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Med en svag borgmesterkandidat, en katastrofal valgkamp, intern splittelse og en fejlslagen politik stillet offentligt til skue var det største borgerlige oppositionsparti Venstre på forhånd dømt til at tabe valget stort. Også andre steder i landet betød kommunalvalget en styrkelse af venstrefløjen og flere borgmesterposter. Det er med til at tænde håb om et politisk magtskifte ved næste folketingsvalg, hvilket er tiltrængt både ud fra et lønmodtagersynspunkt og et bredere velfærdsperspektiv. Så længe det borgerlige flertal residerer på Christiansborg, vil det fortsat forsøge at holde kommunerne i det økonomiske førergreb, som er forudsætningen for dets hals- og hovedløse politiske projekt. Og det vil naturligvis gælde, uanset hvem der sidder ved roret i byrådene rundt omkring. Ikke desto mindre har vi fra DKF s side en forventning om, at venstrefløjs-flertallet i Århus Byråd vil give regeringen kamp til stregen på dette punkt. 3

4 Med andre ord forventer vi, at borgmester Nicolai Wammen, der sidder i ledelsen af Kommunernes Landsforening (KL), ved de kommende forhandlinger om en ny økonomiaftale med regeringen vil sige klart fra over for regeringens udspil om nulvækst og mere udlicitering i kommunerne. Hvis regeringen holder fast på sit, hvad meget tyder på, og det ikke er muligt at komme igennem med en acceptabel aftale, håber vi, at Nicolai Wammen og de øvrige S- og SF-politikere i KL s ledelse vil sætte hælene i og sige nej til at indgå en aftale. Det kan dog godt bekymre os, at KL s nye formand, socialdemokrat og borgmester i Horsens Jan Trøjborg, på KL s delegeretmøde i marts gjorde sig til talsmand for brugerbetaling for visse velfærdsydelser. Til gengæld glæder det os, at hans partifælle og borgmesterkollega Nicolai Wammen straks tog klart afstand fra idéen. For os at se er ingen aftale bedre end en dårlig økonomiaftale for Det er ikke for tidligt at få markeret, at der er forskel på, hvad rød og blå stue vil. Og det er måske lige præcis den markering, der skal til for at opnå et regeringsskifte ved det kommende folketingsvalg. Valget og folketingsvalget står mellem afvikling eller udvikling af velfærdssamfundet. På den lange bane ønsker vi et samfund med social tryghed, hvor en stærk og velfungerende offentlig sektor producerer de velfærdsydelser, som fællesskabet efterspørger. På den korte bane ønsker vi en effektiv indsats for at få gang i beskæftigelsen, blandt andet via massive offentlige investeringer og en offensiv og visionær uddannelsesindsats. Her er regeringens krav om nulvækst ikke vejen frem. Med de massive besparelser og afskedigelser i det offentlige, som det indebærer, lægger det tværtimod op til at afvikle velfærdssamfundet og sætte hjulene yderligere i stå. Budgetforlig med skjulte besparelser Som nævnt er også Århus Kommune underlagt regeringens smalle økonomiske råderum. Alligevel lykkedes det i valgåret 2009 et bredt flertal i byrådet at blive enige om et budgetforlig uden direkte besparelser og nedskæringer. Og dog. Flere områder fik tilført midler. Eksempelvis fik det sociale område et løft på 89 mio. kr. til en bedre indsats for udsatte familier, børn og unge, men samtidig skulle der findes besparelser for 66 mio. kr. I budgetforliget indgik nedsættelse af en såkaldt effektiviserings-task force, der skal kulegrave de enkelte magistratsafdelinger med henblik på at finde et større millionbeløb fra mio. kr. årligt plus et ukendt beløb i kraft af økonomiaftalen fra 2009 mellem KL og regeringen (se et senere afsnit). Effektiviseringskravene pålægges alle områder. Også dem, der har fået et løft. Uanset hvor mange sten, der bliver vendt, tror vi, at opgaven bliver svær. Vores medlemmer løber stærkt i forvejen, og det står for nuværende meget uklart, hvordan det skal kunne lykkes at finde så mange penge. 4

5 Efter valget holdt DKF et møde med arbejderpartierne og De Radikale i et forsøg på at få politikernes bud på, hvilke effektiviseringer de kunne pege på. De eneste, der hidtil har meldt tilbage, er SF. På et møde med direktørerne for de forskellige magistratsafdelinger i begyndelsen af 2010 har vi peget på den kostbare styring af de kommunale udbud med henblik på udlicitering. Udlicitering og privatisering er på ingen måde vores livret, men uanset hvad man i øvrigt mener om det, kan man ikke komme uden om, at der er et tungt og dyrt bureaukrati forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrol med, at aftaler og kontrakter bliver overholdt. Ofte oplever vi, at det efterfølgende er nødvendigt at købe dyre tillægsydelser for at opnå den standard af ydelserne, som man troede var inkluderet i de private aktørers bud på opgaven. Det gælder eksempelvis på rengøringsområdet. Disse problemer bliver ikke mindre, hvis regeringen i de kommende økonomiforhandlinger med KL får presset yderligere udliciteringskrav igennem. Vi finder det helt relevant under overskriften effektivisering at overveje, om det i virkeligheden ikke var mere effektivt og økonomisk at skære ned på udbudsbureaukratiet og i stedet bevare flere opgaver på vores medlemmers effektive kommunale hænder. Kommunalisering af jobcentre i skyggen af krisen 1. august 2009 overtog kommunerne driften af samtlige jobcentre landet over. Ændringen betød, at kommunerne fik ansvaret for både administrationen samt indsatsen og de økonomiske forpligtelser i forhold til de ledige. Også de forsikrede ledige skulle fremover have hjælp i det kommunale system, hvor det hidtil havde været en statslig opgave. Overtagelsen skete samtidig med, at den verdensomspændende økonomiske krise for alvor slog igennem. Det betød en stærkt stigende ledighed og dermed betydelig større udgifter til dagpenge og kontanthjælp, også i Århus Kommune. Både DKF og de enkelte faglige organisationer har været meget bekymret for de stigende udgifter på dette område, da de i sidste ende kunne medføre forringelser og besparelser på normalområderne daginstitutioner, skoler og ældrecentre m.m. Når udgifterne til overførselsindkomster, der defineres som ikke-styrbare, løber løbsk, ligger det lige for, at politikerne forsøger at kompensere ved at skære i de styrbare udgifter på normalområderne. De omfatter også de udgifter til aktivering, jobtræning og praktik, som gerne skulle medvirke til at få nogle af de alt for mange ledige i arbejde igen. 5

6 Mager privat overenskomst giver problemer Som det ser ud lige nu, bliver 2010-overenskomsterne på det private arbejdsmarked langtfra nogen lønfest. De nye overenskomster blev indgået under indtryk af den økonomiske krise med beskedne lønforbedringer mellem 1,5 og 3 procent over de næste to år som resultat. Noget, der kun med nød og næppe vil være nok til at opretholde reallønnen. Den beskedne lønudvikling på det private område må forudses at gøre de nært forestående forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked særdeles vanskelige. Gennem mange år har vi haft gavn af reguleringsordningen, der forlods sikrede os en lønudvikling, der nogenlunde matchede den på det private område overenskomsten sikrede os en pæn men bestemt også tiltrængt lønfremgang. Men det var dengang, og sammenholdt med det pauvre udbytte af det aktuelle overenskomstresultat på det private område, kan vi for første gang komme til at skylde lønkroner i henhold til reguleringsordningen. En stor udfordring venter således forude for os og vores forhandlere. Uklare præmisser for afbureaukratisering og effektivisering På de kommunale arbejdspladser har man det seneste år arbejdet med afbureaukratisering. I et projekt med fokus på frontmedarbejderne er formålet at udpege områder med unødvendig detailstyring. I forbindelse med budgetforliget for 2010 var forligspartierne enige om, at det skulle være muligt at gennemføre effektiviseringer i magistratsafdelingerne i størrelsesordenen 17 mio. kr. årligt fra 2010, 31 mio. kr. fra 2011 og 60 mio. kr. fra 2012 og fremefter. Hertil kommer statens effektiviseringskrav. I aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen om kommunernes økonomi for 2009 står der: Der er enighed om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at udnytte potentialerne for at frigøre ressourcer til borgernær service. KL og regeringen er enige om, at kommunerne kan omstille aktiviteter svarende til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2013 gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Det tilvejebragte råderum skal anvendes i kommunerne til service til borgerne. KL og regeringen har aftalt, at staten skal anvise effektiviseringer for halvdelen af beløbet (0,5 mia. kr. i 2009 stigende til 2,5 mia. i 2013), mens kommunerne selv skal finde effektiviseringer for den resterende halvdel. Begge dele er forudsat i Århus Kommunes budget for Det er indlysende, at man har brug for medarbejderne til at pege på mulighederne for afbureaukratisering og effektivisering. Det er jo dem, der udfører arbejdet. Men det er en næsten umulig opgave at indgå i, når præmisserne er så uklare, som de er. 6

7 Forretningsudvalget i DKF har været til et par møder med direktørerne, da arbejdsgiverne jo har en legitim interesse i, at organisationerne bliver medspillere og ikke modspillere. DKF har her gjort det klart, at hvis vi skal indgå, så skal alt være i spil også økonomiske styringsprincipper og ledelsesniveauer. Den nedsatte effektiviserings-task force er kommet med udspil til en strategi for effektivisering. Strategien indeholder en række instrumenter, der menes at kunne fremme effektiviteten i Århus Kommune. Planen er, at byrådet på baggrund af strategien skal forelægges et forslag til, hvilke instrumenter der skal tages i brug, men inden da skal strategien behandles i MED-systemet. Personalepolitiske projekter DKF har i den forløbne periode været involveret i en række projekter, der har til hensigt at forbedre, skærpe og udmønte Århus Kommunes personalepolitik på forskellige områder: Personalegoder viften er blevet bredere Personalegoder er en del af arbejdsglædereformen fra Budgetforlig DKF indgik i 2009 en aftale med kommunen om, hvilke elementer aftalen om personalegoder skulle indeholde, men det er op til den enkelte organisation, om man vil underskrive aftalen. I marts 2010 blev aftalen revideret og forbedret, så Århus Kommune kan udvide udvalget af bruttotrækordninger med følgende tilbud: Computere og eventuelt tilbehør (printere, skærme og software). Mobiltelefonabonnementer. Mobiltelefoner. Rygestopprodukter. Sundhedstilbud (massage, fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi og sundhedsprofil). Uddannelse/kurser (selvbetalte kurser og uddannelsesforløb). Parkeringsabonnementer. Bedre rekruttering og branding Der er igangsat et projekt om rekruttering og branding, som kører frem til medio Formålet er at få udarbejdet et troværdigt employerbrand for Århus Kommune, som fremadrettet skal kunne understøtte rekrutteringen af medarbejdere, herunder også rekruttering til de relevante uddannelser. Der vil være særligt fokus på de fagområder, hvor de helt store udfordringer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere ligger. Forretningsudvalget i DKF blev af kommunen inviteret til at deltage i en tolv-tolv-konference i april 2009, hvor det blev drøftet, hvordan en troværdig branding af kommunen skal se ud. DKF har sagt ja til at sidde i en arbejdsgruppe, der indleder arbejdet med en heldagskonference i maj

8 Penge til kompetenceudvikling og seniorinitiativer I henhold til Overenskomst 2008 og som følge af trepartsaftalen er der tilført ca. 23 mio. kr. i Århus Kommune i overenskomstperioden. Vi regner ikke med, at der tilføres flere penge, når overenskomstperioden udløber, men dette spørgsmål kan eventuelt indgå i de næste overenskomstforhandlinger. Pengene skal anvendes til kompetenceudvikling primært til kompetencegivende efteruddannelse. Organisationerne har aftaleret på området, og der er en beskrevet en organiseringsmodel med et koordinerende forum og tre fagfora (AC, LO og FTF). I kraft af Overenskomst 2008 og trepartsaftalen er der ligeledes afsat ca. 14 mio. kr. til seniorinitiativer i Århus Kommune i perioden Midlerne er midlertidige, da seniorfridagene i overenskomsterne ikke er finansieret efter Også på dette område har organisationerne forhandlingsret efter samme organiseringsmodel og med de samme fora, som tager sig af fordelingen af pengene til kompetenceudvikling (se ovenfor). Akutfondsmidler til uddannelse af tillidsrepræsentanter Som noget nyt blev der ved Overenskomst 2008 afsat midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter lokalt. DKF og Århus Kommune blev enige om, at pengene skulle bruges til at uddanne tillidsrepræsentanterne i sagsfremstilling og -forberedelse. Formålet med kurserne var, at deltagerne skulle opnå en forståelse for strategisk-taktisk tænkning i forhold til deres arbejde i MED-systemet og en vis træning i sagsfremstilling og -forberedelse. Der blev holdt to kurser i efteråret 2009 og ét kursus i foråret Der var langt over 200 tilmeldinger, men kun plads til 120 i alt. Evalueringerne viste stor tilfredshed med indholdet af kurserne. Vi arbejder på at gennemføre endnu et kursus. Gang i forhandlinger om ny MED-aftale I efteråret 2009 besluttede DKF at anmode borgmesteren om en genforhandling af MED-aftalen. Den eksisterende aftale blev indgået i 1999 og er ikke længere tidssvarende, hvis den nogensinde har været det. Forhandlingen om en ny aftale er nu gået i gang og forventes at ville vare året ud. Forhandlingsorganet består af direktørgruppen på A-siden og DKF s forretningsudvalg fra vores side. På nuværende tidspunkt er der enighed om to temaer, der skal opprioriteres i forhold til den eksisterende aftale arbejdsmiljøarbejdet og uddannelse af MED-udvalgene. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor uenighederne ligger, men organisationerne vil selvfølgelig blive inddraget, når forhandlingerne er så langt, at der skal slås søm i. 8

9 Retningslinjer for medindflydelse DKF er også aktiv medspiller i en række arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med udmøntning af MED-rammeaftalens bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse på forskellige områder. Her er en status: Arbejdsgruppen for procedureretningslinjer ved udbud og større organisatoriske omlægninger Som en udløber af den store udbudsrunde vedtaget i budgetforlig 2006 blev der i 2008 nedsat en arbejdsgruppe under Fælles-MED-udvalget (FMU). Arbejdsgruppen skulle udarbejde procedureretningslinjer for medarbejderinddragelse i udbudsprocessen, og DKF var repræsenteret ved Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening (DS), og Jan Helbak, FOA Århus. Først i foråret 2009 færdiggjorde arbejdsgruppen det endelige udkast til en aftale. Undervejs blev det klart, hvor vanskeligt det er at omsætte MED-rammeaftalen til konkrete og operationelle retningslinjer, der skal gælde for alle magistratsafdelinger og på et så kompliceret område som udbud og større omstillingsprocesser. Det lykkedes dog at nå frem til nogle ret præcise retningslinjer og tilføje en række definitioner, så retningslinjerne både kan fungere fortolkende og foreskrivende. Udkastet blev vedtaget af FMU i sommeren Siden har der været flere udbud og større organisatoriske omstillinger, uden at retningslinjerne umiddelbart er blevet anvendt. Men efter flere påtaler ser det nu ud til, at alle Hoved-MED-udvalg (HMU) er blevet bevidste om, at retningslinjerne skal følges. Det er dog stadig op til medarbejdersiden at inddrage retningslinjerne for at få procedurerne overholdt. Måske peger erfaringerne herfra på et generelt problem, der handler om implementering og udbredelse af en centralt indgået aftale i hele MED-systemet i Århus Kommune. Arbejdsgruppen til udarbejdelse af retningslinjer for sygefraværssamtaler Efter oplæg fra DKF blev der i slutningen af 2009 endelig nedsat en arbejdsgruppe under FMU til udarbejdelse af retningslinjer for sygefraværssamtaler. Retningslinjerne skulle have været udarbejdet umiddelbart efter indgåelse af Overenskomst 2008, hvori også indgår en aftale om Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen. DKF var repræsenteret ved Marie Færck, Århus Lærerforening, og Jan Helbak, FOA Århus. På det første møde blev man enige om at tage udgangspunkt i Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværsopfølgning. Det blev besluttet, at Jan Helbak skulle skrive et nyt udkast inden jul. Herefter tog det kun to møder at blive enige om et nyt udkast til retningslinjer, som lå endeligt færdigt først i februar Overordnet forløb arbejdet meget konstruktivt og effektivt. Eneste problem var, at FMU ikke havde udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen. Det blev først endeligt vedtaget, da gruppen havde færdiggjort sit arbejde. I det hele taget er det et generelt problem, at man nedsætter arbejdsgrupper under MED-udvalgene, uden at disse får defineret et klart mandat gennem et kommissorium. 9

10 I dette tilfælde udarbejdede og vedtog arbejdsgruppen sit eget kommissorium. Det er uholdbart, hvilket ses af den efterfølgende drøftelse af godkendelsesproceduren for gruppens arbejde. Her ønskede arbejdsgiversiden, at direktørgruppen konfirmerede udkastet, før det blev sendt til FMU. Det blev afvist, og det blev da heller ikke sådan. Fremover er det vigtigt, at man giver underudvalg et klart kommissorium, der også indeholder en godkendelsesprocedure samt definerer, hvem arbejdsgruppen er ansvarlig over for. Arbejdsgruppens udkast skal godkendes i FMU i april eller juni Arbejdsgruppen vedrørende budgetprocedure På baggrund af flere drøftelser i FMU og med udgangspunkt i aftalen om Trivsel og Sundhed ( 5) blev der under FMU nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en konkret budgetprocedure gældende for hele MED-systemet i Århus Kommune. DKF deltog ved Søren Åkjær, Århus Lærerforening, Hanne Vinther, HK, Mads Bilstrup, DS, og Jan Helbak, FOA Århus. Allerede på det første møde i januar 2010 nåede man frem til at beskrive både principper og detaljer for en budgetprocedure. Det blev overladt til arbejdsgiverne at udarbejde et endeligt udkast. Det forelå ganske få dage efter mødet og kunne umiddelbart tiltrædes af hele arbejdsgruppen. Budgetproceduren er vedtaget af FMU, men får først rigtigt virkning i I den forbindelse holdt DKF 23. marts et møde for organisationsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter om budgetproceduren, og hvordan den skal gribes an i fremtiden. På mødet blev det aftalt, at DKF skal spille en central rolle ved budgetproceduren i 2011 med henblik på at støtte HMU-medlemmer i de respektive magistratsafdelinger, når budgetterne skal behandles i Det blev også fastslået, at hvis begreberne medindflydelse og medbestemmelse skal have nogen mening i budgetspørgsmål, skal vi allerede i gang med arbejdet i februar måned. Ellers er det ikke muligt at organisere og koordinere arbejdet. Store udfordringer venter DKF havde travlt i det forløbne år og 2011 tegner til at blive mindst lige så hektisk for både os og de enkelte medlemsorganisationer. En af opgaverne bliver at få forhandlet den nye MED-aftale i Århus Kommune endeligt på plads med det ekstra fokus på arbejdsmiljø og uddannelse af MED-udvalgsmedlemmerne, som der overordnet er enighed om. Ligeledes skal de retningslinjer for medindflydelse inden for MEDrammeaftalen, som der blev opnået enighed om i det forløbne år, følges op og stå sin prøve i praksis. Også de personalepolitiske projekter, vi er involveret i, skal færdiggøres. Pengene til kompetenceudvikling og senioraftaler i kraft af trepartsaftalen skal fordeles. 10

11 En store hurdle bliver udmøntningen af budgetforligets aftale om effektivisering for millioner. DKF vil deltage konstruktivt i arbejdet, men vi lægger ikke skjul på, at vi har svært ved at se, hvordan effektiviseringsmålene skal kunne opfyldes. Skal man nå nogen vegne, er det vigtigt, at fokus ikke kun rettes mod basismedarbejderne, men også mod ledelsesniveauerne og de omkostningstunge procedurer ved udbud og udlicitering. Forhandlingerne om Overenskomst 2011 bliver en kæmpe udfordring. DKF vil naturligvis arbejde for det bedst mulige resultat, men i lyset af den fortsatte økonomiske krise og en mager overenskomst på det private område ser det mere end svært ud. 10 år med en borgerlig regering har sat kommunernes økonomi og dermed den fælles velfærd og de kommunalt ansatte under et stadigt stigende pres. Nu strammer regeringen spareskruen med krav om nulvækst og efterlevelse af konvergenskravene som EU-klassens duks. Et krav, der alene på grund af den demografiske udvikling reelt vil betyde minusvækst samt føre til masseafskedigelser i det offentlige, massive velfærdsforringelser og en yderligere uddybning af krisen. Udsigterne til dette kalder på handling. I DKF ligger det os meget på sinde at passe godt på den offentlige og især den kommunale sektor. Ikke kun for vores egen og vores medlemmers skyld. Det er ikke vores eller deres men alle borgeres kommuner. Det er jo her, vi producerer de velfærdsydelser, som alle borgere efterspørger og har brug for. Første kraftprøve bliver forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 2010 om en ny økonomiaftale. Hvis Socialdemokraterne og SF ønsker at fremstå som et reelt alternativ til de borgerlige regeringspartier, forventer vi, at de presser på for en acceptabel aftale eller siger fra over for at indgå en aftale overhovedet. Alt andet vil være et knæfald for regeringens politiske projekt, hvis yderste konsekvens er afvikling af velfærdssamfundet. Kommunalvalget gav håb om politisk forandring, også på landsplan. Meget tyder på, at den borgerlige regering er ved at køre træt. Intern strid og manglende eller forkerte idéer til at tackle den nuværende krise skubber til den hældende vogn. I DKF vil vi i det kommende år samarbejde med alle gode kræfter i og uden for fagbevægelsen for at fremskynde et regeringsskifte. Vi har hårdt brug for det. Eller mere præcist: Vi har brug for en ny politik og en ny regering, der vil sætte velfærd for alle over skattelettelser for de få, og som tør sætte gang i de initiativer og offentlige investeringer, der kan puste nyt liv i økonomi og beskæftigelse i både den offentlige og den private sektor. 11

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011

DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2011 GENERALFORSAMLING TIRSDAG 31. MAJ 2011 Indhold Den offentlige sektor er Prügelknabe for regeringens krisestyring 2 Hvor er arbejdspladserne?

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016

Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016 Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere