DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010"

Transkript

1 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2010 GENERALFORSAMLING ONSDAG 19. MAJ 2010

2 Indhold Finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd 2 Kommunalvalget tændte håb om forandring 3 Budgetforlig med skjulte besparelser 4 Kommunalisering af jobcentre i skyggen af krisen 5 Mager privat overenskomst giver problemer 6 Uklare præmisser for afbureaukratisering og effektivisering 6 Personalepolitiske projekter 7 Retningslinjer for medindflydelse 9 Store udfordringer venter 10 Finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd Årets beretning kan næsten ikke undgå at tage afsæt i den økonomiske krise, som fortsatte med at buldre af sted i hele 2009 og uden alt for meget lys for enden af tunnelen. Krisen sætter i høj grad rammerne for såvel vores medlemsorganisationers og medlemmers vilkår som aktører og ansatte på det offentlige arbejdsmarked. Men ikke mindst for den velfærd og de velfærdsydelser, vi gennem årene både har kæmpet for som borgere og som ansatte. Har krisen været kras, så har den borgerlige regerings krisehåndtering kun gjort ondt værre. I de gode tider pustede regeringen til den risikofyldte finansbobleøkonomi ved at gennemføre skattestop og bevilge skattelettelser til de bedst stillede borgere i samfundet på bekostning af de fælles velfærdsydelser til alle. Da så økonomien pludselig holdt op med at løbe (for) stærkt, forholdt regeringen sig i første omgang forbløffende passiv for derefter at annoncere voldsomme stramninger, der vil sætte hjulene yderligere i stå og udvikle sig til en tikkende bombe under vores velfærdssamfund. Medmindre nogen griber ind og får den afmonteret snarest muligt. Mens skattestop og skattelettelser bliver fredet, slås bremsen hårdt i for yderligere udgifter i det offentlige med krav til dansk økonomi om nulvækst (i praksis minusvækst) og benhård efterlevelse af EU s konvergenskrav. Krav, vi i forvejen lever langt bedre op til end de fleste andre EU-lande. I forhold til at få sat gang i økonomien og få de alt for mange ledige i arbejde igen har regeringen langt hen ad vejen praktiseret en vent på bedre tider -holdning kombineret med en naiv tro på, at skattestop og skattelettelser nok skulle sætte fart i forbruget og dermed få hjulene i gang igen. Noget, der har vist sig langtfra at holde stik. 2

3 Det, der er brug for, er: Investering i offentlige velfærdsydelser. Fjernelse af unødvendig bureaukrati, kontrol og umyndiggørelse af de ansatte. Massive og fremsynede offentlige investeringer i eksempelvis infrastruktur-, miljø- og energiløsninger. En offensiv arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik med vægt på støtte til udvikling, forskning og kompetencegivende uddannelse. I stedet har den borgerlige regering i hovedsagen valgt: En ineffektiv og ideologisk betinget fastholdelse af skattestop og skattelettelser kombineret med nedskæringer i det offentlige. De aktuelle krav om nulvækst i det offentlige vil gøre ondt endnu værre og betyde massive nedskæringer og masseafskedigelser på det offentlige arbejdsmarked. Skærpet kontrol, perspektivløs aktivering og slet skjulte trusler om dagpengeforringelser og -stramninger, så de ledige kan lære at gå mere målrettet efter de job, der ikke findes. Regeringen bærer et stort ansvar for den fortsatte krise. Den har med stor konsekvens gjort de forkerte ting på de forkerte tidspunkter. Da økonomien kunne selv, skubbede regeringen yderligere til den efterhånden løbske vogn med en ekspansiv udlodning af skattelettelser. Nu, hvor udviklingen er vendt, og hvor der er brug for ekspansiv politik, strammer regeringen ind og vil sætte hjulene yderligere i stå med krav om store nedskæringer og besparelser i det offentlige. Der er i høj grad brug for et politisk mønsterbrud, hvis vi skal gøre os håb om, at den nuværende nedtur kan afløses af et nyt opsving. Kommunalvalget tændte håb om forandring Kommunalvalget i november 2009 betød for Århus Kommune den ventede styrkelse af det røde byrådsflertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Med en svag borgmesterkandidat, en katastrofal valgkamp, intern splittelse og en fejlslagen politik stillet offentligt til skue var det største borgerlige oppositionsparti Venstre på forhånd dømt til at tabe valget stort. Også andre steder i landet betød kommunalvalget en styrkelse af venstrefløjen og flere borgmesterposter. Det er med til at tænde håb om et politisk magtskifte ved næste folketingsvalg, hvilket er tiltrængt både ud fra et lønmodtagersynspunkt og et bredere velfærdsperspektiv. Så længe det borgerlige flertal residerer på Christiansborg, vil det fortsat forsøge at holde kommunerne i det økonomiske førergreb, som er forudsætningen for dets hals- og hovedløse politiske projekt. Og det vil naturligvis gælde, uanset hvem der sidder ved roret i byrådene rundt omkring. Ikke desto mindre har vi fra DKF s side en forventning om, at venstrefløjs-flertallet i Århus Byråd vil give regeringen kamp til stregen på dette punkt. 3

4 Med andre ord forventer vi, at borgmester Nicolai Wammen, der sidder i ledelsen af Kommunernes Landsforening (KL), ved de kommende forhandlinger om en ny økonomiaftale med regeringen vil sige klart fra over for regeringens udspil om nulvækst og mere udlicitering i kommunerne. Hvis regeringen holder fast på sit, hvad meget tyder på, og det ikke er muligt at komme igennem med en acceptabel aftale, håber vi, at Nicolai Wammen og de øvrige S- og SF-politikere i KL s ledelse vil sætte hælene i og sige nej til at indgå en aftale. Det kan dog godt bekymre os, at KL s nye formand, socialdemokrat og borgmester i Horsens Jan Trøjborg, på KL s delegeretmøde i marts gjorde sig til talsmand for brugerbetaling for visse velfærdsydelser. Til gengæld glæder det os, at hans partifælle og borgmesterkollega Nicolai Wammen straks tog klart afstand fra idéen. For os at se er ingen aftale bedre end en dårlig økonomiaftale for Det er ikke for tidligt at få markeret, at der er forskel på, hvad rød og blå stue vil. Og det er måske lige præcis den markering, der skal til for at opnå et regeringsskifte ved det kommende folketingsvalg. Valget og folketingsvalget står mellem afvikling eller udvikling af velfærdssamfundet. På den lange bane ønsker vi et samfund med social tryghed, hvor en stærk og velfungerende offentlig sektor producerer de velfærdsydelser, som fællesskabet efterspørger. På den korte bane ønsker vi en effektiv indsats for at få gang i beskæftigelsen, blandt andet via massive offentlige investeringer og en offensiv og visionær uddannelsesindsats. Her er regeringens krav om nulvækst ikke vejen frem. Med de massive besparelser og afskedigelser i det offentlige, som det indebærer, lægger det tværtimod op til at afvikle velfærdssamfundet og sætte hjulene yderligere i stå. Budgetforlig med skjulte besparelser Som nævnt er også Århus Kommune underlagt regeringens smalle økonomiske råderum. Alligevel lykkedes det i valgåret 2009 et bredt flertal i byrådet at blive enige om et budgetforlig uden direkte besparelser og nedskæringer. Og dog. Flere områder fik tilført midler. Eksempelvis fik det sociale område et løft på 89 mio. kr. til en bedre indsats for udsatte familier, børn og unge, men samtidig skulle der findes besparelser for 66 mio. kr. I budgetforliget indgik nedsættelse af en såkaldt effektiviserings-task force, der skal kulegrave de enkelte magistratsafdelinger med henblik på at finde et større millionbeløb fra mio. kr. årligt plus et ukendt beløb i kraft af økonomiaftalen fra 2009 mellem KL og regeringen (se et senere afsnit). Effektiviseringskravene pålægges alle områder. Også dem, der har fået et løft. Uanset hvor mange sten, der bliver vendt, tror vi, at opgaven bliver svær. Vores medlemmer løber stærkt i forvejen, og det står for nuværende meget uklart, hvordan det skal kunne lykkes at finde så mange penge. 4

5 Efter valget holdt DKF et møde med arbejderpartierne og De Radikale i et forsøg på at få politikernes bud på, hvilke effektiviseringer de kunne pege på. De eneste, der hidtil har meldt tilbage, er SF. På et møde med direktørerne for de forskellige magistratsafdelinger i begyndelsen af 2010 har vi peget på den kostbare styring af de kommunale udbud med henblik på udlicitering. Udlicitering og privatisering er på ingen måde vores livret, men uanset hvad man i øvrigt mener om det, kan man ikke komme uden om, at der er et tungt og dyrt bureaukrati forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrol med, at aftaler og kontrakter bliver overholdt. Ofte oplever vi, at det efterfølgende er nødvendigt at købe dyre tillægsydelser for at opnå den standard af ydelserne, som man troede var inkluderet i de private aktørers bud på opgaven. Det gælder eksempelvis på rengøringsområdet. Disse problemer bliver ikke mindre, hvis regeringen i de kommende økonomiforhandlinger med KL får presset yderligere udliciteringskrav igennem. Vi finder det helt relevant under overskriften effektivisering at overveje, om det i virkeligheden ikke var mere effektivt og økonomisk at skære ned på udbudsbureaukratiet og i stedet bevare flere opgaver på vores medlemmers effektive kommunale hænder. Kommunalisering af jobcentre i skyggen af krisen 1. august 2009 overtog kommunerne driften af samtlige jobcentre landet over. Ændringen betød, at kommunerne fik ansvaret for både administrationen samt indsatsen og de økonomiske forpligtelser i forhold til de ledige. Også de forsikrede ledige skulle fremover have hjælp i det kommunale system, hvor det hidtil havde været en statslig opgave. Overtagelsen skete samtidig med, at den verdensomspændende økonomiske krise for alvor slog igennem. Det betød en stærkt stigende ledighed og dermed betydelig større udgifter til dagpenge og kontanthjælp, også i Århus Kommune. Både DKF og de enkelte faglige organisationer har været meget bekymret for de stigende udgifter på dette område, da de i sidste ende kunne medføre forringelser og besparelser på normalområderne daginstitutioner, skoler og ældrecentre m.m. Når udgifterne til overførselsindkomster, der defineres som ikke-styrbare, løber løbsk, ligger det lige for, at politikerne forsøger at kompensere ved at skære i de styrbare udgifter på normalområderne. De omfatter også de udgifter til aktivering, jobtræning og praktik, som gerne skulle medvirke til at få nogle af de alt for mange ledige i arbejde igen. 5

6 Mager privat overenskomst giver problemer Som det ser ud lige nu, bliver 2010-overenskomsterne på det private arbejdsmarked langtfra nogen lønfest. De nye overenskomster blev indgået under indtryk af den økonomiske krise med beskedne lønforbedringer mellem 1,5 og 3 procent over de næste to år som resultat. Noget, der kun med nød og næppe vil være nok til at opretholde reallønnen. Den beskedne lønudvikling på det private område må forudses at gøre de nært forestående forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked særdeles vanskelige. Gennem mange år har vi haft gavn af reguleringsordningen, der forlods sikrede os en lønudvikling, der nogenlunde matchede den på det private område overenskomsten sikrede os en pæn men bestemt også tiltrængt lønfremgang. Men det var dengang, og sammenholdt med det pauvre udbytte af det aktuelle overenskomstresultat på det private område, kan vi for første gang komme til at skylde lønkroner i henhold til reguleringsordningen. En stor udfordring venter således forude for os og vores forhandlere. Uklare præmisser for afbureaukratisering og effektivisering På de kommunale arbejdspladser har man det seneste år arbejdet med afbureaukratisering. I et projekt med fokus på frontmedarbejderne er formålet at udpege områder med unødvendig detailstyring. I forbindelse med budgetforliget for 2010 var forligspartierne enige om, at det skulle være muligt at gennemføre effektiviseringer i magistratsafdelingerne i størrelsesordenen 17 mio. kr. årligt fra 2010, 31 mio. kr. fra 2011 og 60 mio. kr. fra 2012 og fremefter. Hertil kommer statens effektiviseringskrav. I aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen om kommunernes økonomi for 2009 står der: Der er enighed om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at udnytte potentialerne for at frigøre ressourcer til borgernær service. KL og regeringen er enige om, at kommunerne kan omstille aktiviteter svarende til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2013 gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Det tilvejebragte råderum skal anvendes i kommunerne til service til borgerne. KL og regeringen har aftalt, at staten skal anvise effektiviseringer for halvdelen af beløbet (0,5 mia. kr. i 2009 stigende til 2,5 mia. i 2013), mens kommunerne selv skal finde effektiviseringer for den resterende halvdel. Begge dele er forudsat i Århus Kommunes budget for Det er indlysende, at man har brug for medarbejderne til at pege på mulighederne for afbureaukratisering og effektivisering. Det er jo dem, der udfører arbejdet. Men det er en næsten umulig opgave at indgå i, når præmisserne er så uklare, som de er. 6

7 Forretningsudvalget i DKF har været til et par møder med direktørerne, da arbejdsgiverne jo har en legitim interesse i, at organisationerne bliver medspillere og ikke modspillere. DKF har her gjort det klart, at hvis vi skal indgå, så skal alt være i spil også økonomiske styringsprincipper og ledelsesniveauer. Den nedsatte effektiviserings-task force er kommet med udspil til en strategi for effektivisering. Strategien indeholder en række instrumenter, der menes at kunne fremme effektiviteten i Århus Kommune. Planen er, at byrådet på baggrund af strategien skal forelægges et forslag til, hvilke instrumenter der skal tages i brug, men inden da skal strategien behandles i MED-systemet. Personalepolitiske projekter DKF har i den forløbne periode været involveret i en række projekter, der har til hensigt at forbedre, skærpe og udmønte Århus Kommunes personalepolitik på forskellige områder: Personalegoder viften er blevet bredere Personalegoder er en del af arbejdsglædereformen fra Budgetforlig DKF indgik i 2009 en aftale med kommunen om, hvilke elementer aftalen om personalegoder skulle indeholde, men det er op til den enkelte organisation, om man vil underskrive aftalen. I marts 2010 blev aftalen revideret og forbedret, så Århus Kommune kan udvide udvalget af bruttotrækordninger med følgende tilbud: Computere og eventuelt tilbehør (printere, skærme og software). Mobiltelefonabonnementer. Mobiltelefoner. Rygestopprodukter. Sundhedstilbud (massage, fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi og sundhedsprofil). Uddannelse/kurser (selvbetalte kurser og uddannelsesforløb). Parkeringsabonnementer. Bedre rekruttering og branding Der er igangsat et projekt om rekruttering og branding, som kører frem til medio Formålet er at få udarbejdet et troværdigt employerbrand for Århus Kommune, som fremadrettet skal kunne understøtte rekrutteringen af medarbejdere, herunder også rekruttering til de relevante uddannelser. Der vil være særligt fokus på de fagområder, hvor de helt store udfordringer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere ligger. Forretningsudvalget i DKF blev af kommunen inviteret til at deltage i en tolv-tolv-konference i april 2009, hvor det blev drøftet, hvordan en troværdig branding af kommunen skal se ud. DKF har sagt ja til at sidde i en arbejdsgruppe, der indleder arbejdet med en heldagskonference i maj

8 Penge til kompetenceudvikling og seniorinitiativer I henhold til Overenskomst 2008 og som følge af trepartsaftalen er der tilført ca. 23 mio. kr. i Århus Kommune i overenskomstperioden. Vi regner ikke med, at der tilføres flere penge, når overenskomstperioden udløber, men dette spørgsmål kan eventuelt indgå i de næste overenskomstforhandlinger. Pengene skal anvendes til kompetenceudvikling primært til kompetencegivende efteruddannelse. Organisationerne har aftaleret på området, og der er en beskrevet en organiseringsmodel med et koordinerende forum og tre fagfora (AC, LO og FTF). I kraft af Overenskomst 2008 og trepartsaftalen er der ligeledes afsat ca. 14 mio. kr. til seniorinitiativer i Århus Kommune i perioden Midlerne er midlertidige, da seniorfridagene i overenskomsterne ikke er finansieret efter Også på dette område har organisationerne forhandlingsret efter samme organiseringsmodel og med de samme fora, som tager sig af fordelingen af pengene til kompetenceudvikling (se ovenfor). Akutfondsmidler til uddannelse af tillidsrepræsentanter Som noget nyt blev der ved Overenskomst 2008 afsat midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter lokalt. DKF og Århus Kommune blev enige om, at pengene skulle bruges til at uddanne tillidsrepræsentanterne i sagsfremstilling og -forberedelse. Formålet med kurserne var, at deltagerne skulle opnå en forståelse for strategisk-taktisk tænkning i forhold til deres arbejde i MED-systemet og en vis træning i sagsfremstilling og -forberedelse. Der blev holdt to kurser i efteråret 2009 og ét kursus i foråret Der var langt over 200 tilmeldinger, men kun plads til 120 i alt. Evalueringerne viste stor tilfredshed med indholdet af kurserne. Vi arbejder på at gennemføre endnu et kursus. Gang i forhandlinger om ny MED-aftale I efteråret 2009 besluttede DKF at anmode borgmesteren om en genforhandling af MED-aftalen. Den eksisterende aftale blev indgået i 1999 og er ikke længere tidssvarende, hvis den nogensinde har været det. Forhandlingen om en ny aftale er nu gået i gang og forventes at ville vare året ud. Forhandlingsorganet består af direktørgruppen på A-siden og DKF s forretningsudvalg fra vores side. På nuværende tidspunkt er der enighed om to temaer, der skal opprioriteres i forhold til den eksisterende aftale arbejdsmiljøarbejdet og uddannelse af MED-udvalgene. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor uenighederne ligger, men organisationerne vil selvfølgelig blive inddraget, når forhandlingerne er så langt, at der skal slås søm i. 8

9 Retningslinjer for medindflydelse DKF er også aktiv medspiller i en række arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med udmøntning af MED-rammeaftalens bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse på forskellige områder. Her er en status: Arbejdsgruppen for procedureretningslinjer ved udbud og større organisatoriske omlægninger Som en udløber af den store udbudsrunde vedtaget i budgetforlig 2006 blev der i 2008 nedsat en arbejdsgruppe under Fælles-MED-udvalget (FMU). Arbejdsgruppen skulle udarbejde procedureretningslinjer for medarbejderinddragelse i udbudsprocessen, og DKF var repræsenteret ved Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening (DS), og Jan Helbak, FOA Århus. Først i foråret 2009 færdiggjorde arbejdsgruppen det endelige udkast til en aftale. Undervejs blev det klart, hvor vanskeligt det er at omsætte MED-rammeaftalen til konkrete og operationelle retningslinjer, der skal gælde for alle magistratsafdelinger og på et så kompliceret område som udbud og større omstillingsprocesser. Det lykkedes dog at nå frem til nogle ret præcise retningslinjer og tilføje en række definitioner, så retningslinjerne både kan fungere fortolkende og foreskrivende. Udkastet blev vedtaget af FMU i sommeren Siden har der været flere udbud og større organisatoriske omstillinger, uden at retningslinjerne umiddelbart er blevet anvendt. Men efter flere påtaler ser det nu ud til, at alle Hoved-MED-udvalg (HMU) er blevet bevidste om, at retningslinjerne skal følges. Det er dog stadig op til medarbejdersiden at inddrage retningslinjerne for at få procedurerne overholdt. Måske peger erfaringerne herfra på et generelt problem, der handler om implementering og udbredelse af en centralt indgået aftale i hele MED-systemet i Århus Kommune. Arbejdsgruppen til udarbejdelse af retningslinjer for sygefraværssamtaler Efter oplæg fra DKF blev der i slutningen af 2009 endelig nedsat en arbejdsgruppe under FMU til udarbejdelse af retningslinjer for sygefraværssamtaler. Retningslinjerne skulle have været udarbejdet umiddelbart efter indgåelse af Overenskomst 2008, hvori også indgår en aftale om Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen. DKF var repræsenteret ved Marie Færck, Århus Lærerforening, og Jan Helbak, FOA Århus. På det første møde blev man enige om at tage udgangspunkt i Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværsopfølgning. Det blev besluttet, at Jan Helbak skulle skrive et nyt udkast inden jul. Herefter tog det kun to møder at blive enige om et nyt udkast til retningslinjer, som lå endeligt færdigt først i februar Overordnet forløb arbejdet meget konstruktivt og effektivt. Eneste problem var, at FMU ikke havde udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen. Det blev først endeligt vedtaget, da gruppen havde færdiggjort sit arbejde. I det hele taget er det et generelt problem, at man nedsætter arbejdsgrupper under MED-udvalgene, uden at disse får defineret et klart mandat gennem et kommissorium. 9

10 I dette tilfælde udarbejdede og vedtog arbejdsgruppen sit eget kommissorium. Det er uholdbart, hvilket ses af den efterfølgende drøftelse af godkendelsesproceduren for gruppens arbejde. Her ønskede arbejdsgiversiden, at direktørgruppen konfirmerede udkastet, før det blev sendt til FMU. Det blev afvist, og det blev da heller ikke sådan. Fremover er det vigtigt, at man giver underudvalg et klart kommissorium, der også indeholder en godkendelsesprocedure samt definerer, hvem arbejdsgruppen er ansvarlig over for. Arbejdsgruppens udkast skal godkendes i FMU i april eller juni Arbejdsgruppen vedrørende budgetprocedure På baggrund af flere drøftelser i FMU og med udgangspunkt i aftalen om Trivsel og Sundhed ( 5) blev der under FMU nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en konkret budgetprocedure gældende for hele MED-systemet i Århus Kommune. DKF deltog ved Søren Åkjær, Århus Lærerforening, Hanne Vinther, HK, Mads Bilstrup, DS, og Jan Helbak, FOA Århus. Allerede på det første møde i januar 2010 nåede man frem til at beskrive både principper og detaljer for en budgetprocedure. Det blev overladt til arbejdsgiverne at udarbejde et endeligt udkast. Det forelå ganske få dage efter mødet og kunne umiddelbart tiltrædes af hele arbejdsgruppen. Budgetproceduren er vedtaget af FMU, men får først rigtigt virkning i I den forbindelse holdt DKF 23. marts et møde for organisationsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter om budgetproceduren, og hvordan den skal gribes an i fremtiden. På mødet blev det aftalt, at DKF skal spille en central rolle ved budgetproceduren i 2011 med henblik på at støtte HMU-medlemmer i de respektive magistratsafdelinger, når budgetterne skal behandles i Det blev også fastslået, at hvis begreberne medindflydelse og medbestemmelse skal have nogen mening i budgetspørgsmål, skal vi allerede i gang med arbejdet i februar måned. Ellers er det ikke muligt at organisere og koordinere arbejdet. Store udfordringer venter DKF havde travlt i det forløbne år og 2011 tegner til at blive mindst lige så hektisk for både os og de enkelte medlemsorganisationer. En af opgaverne bliver at få forhandlet den nye MED-aftale i Århus Kommune endeligt på plads med det ekstra fokus på arbejdsmiljø og uddannelse af MED-udvalgsmedlemmerne, som der overordnet er enighed om. Ligeledes skal de retningslinjer for medindflydelse inden for MEDrammeaftalen, som der blev opnået enighed om i det forløbne år, følges op og stå sin prøve i praksis. Også de personalepolitiske projekter, vi er involveret i, skal færdiggøres. Pengene til kompetenceudvikling og senioraftaler i kraft af trepartsaftalen skal fordeles. 10

11 En store hurdle bliver udmøntningen af budgetforligets aftale om effektivisering for millioner. DKF vil deltage konstruktivt i arbejdet, men vi lægger ikke skjul på, at vi har svært ved at se, hvordan effektiviseringsmålene skal kunne opfyldes. Skal man nå nogen vegne, er det vigtigt, at fokus ikke kun rettes mod basismedarbejderne, men også mod ledelsesniveauerne og de omkostningstunge procedurer ved udbud og udlicitering. Forhandlingerne om Overenskomst 2011 bliver en kæmpe udfordring. DKF vil naturligvis arbejde for det bedst mulige resultat, men i lyset af den fortsatte økonomiske krise og en mager overenskomst på det private område ser det mere end svært ud. 10 år med en borgerlig regering har sat kommunernes økonomi og dermed den fælles velfærd og de kommunalt ansatte under et stadigt stigende pres. Nu strammer regeringen spareskruen med krav om nulvækst og efterlevelse af konvergenskravene som EU-klassens duks. Et krav, der alene på grund af den demografiske udvikling reelt vil betyde minusvækst samt føre til masseafskedigelser i det offentlige, massive velfærdsforringelser og en yderligere uddybning af krisen. Udsigterne til dette kalder på handling. I DKF ligger det os meget på sinde at passe godt på den offentlige og især den kommunale sektor. Ikke kun for vores egen og vores medlemmers skyld. Det er ikke vores eller deres men alle borgeres kommuner. Det er jo her, vi producerer de velfærdsydelser, som alle borgere efterspørger og har brug for. Første kraftprøve bliver forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 2010 om en ny økonomiaftale. Hvis Socialdemokraterne og SF ønsker at fremstå som et reelt alternativ til de borgerlige regeringspartier, forventer vi, at de presser på for en acceptabel aftale eller siger fra over for at indgå en aftale overhovedet. Alt andet vil være et knæfald for regeringens politiske projekt, hvis yderste konsekvens er afvikling af velfærdssamfundet. Kommunalvalget gav håb om politisk forandring, også på landsplan. Meget tyder på, at den borgerlige regering er ved at køre træt. Intern strid og manglende eller forkerte idéer til at tackle den nuværende krise skubber til den hældende vogn. I DKF vil vi i det kommende år samarbejde med alle gode kræfter i og uden for fagbevægelsen for at fremskynde et regeringsskifte. Vi har hårdt brug for det. Eller mere præcist: Vi har brug for en ny politik og en ny regering, der vil sætte velfærd for alle over skattelettelser for de få, og som tør sætte gang i de initiativer og offentlige investeringer, der kan puste nyt liv i økonomi og beskæftigelse i både den offentlige og den private sektor. 11

DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011

DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2011 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2011 GENERALFORSAMLING TIRSDAG 31. MAJ 2011 Indhold Den offentlige sektor er Prügelknabe for regeringens krisestyring 2 Hvor er arbejdspladserne?

Læs mere

Mellem medindflydelse og medbestemmelse

Mellem medindflydelse og medbestemmelse Mellem medindflydelse og medbestemmelse nye samarbejdsformer i amter og kommuner Steen E. Navrbjerg Gennem de seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået en decentralisering på mange områder. Ledere

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer...

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT. Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken!

Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT. Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken! Marts 2015 Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Overenskomsten hvor også volden blev drøftet - Alene arbejde skal have en over nakken!"

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

HK -KLUBBEN i. Socialforvaltningen, Københavns kommune. Klubbestyrelsens beretning. For perioden 14.11.11-10.11.12

HK -KLUBBEN i. Socialforvaltningen, Københavns kommune. Klubbestyrelsens beretning. For perioden 14.11.11-10.11.12 1 HK -KLUBBEN i Socialforvaltningen, Københavns kommune Klubbestyrelsens beretning For perioden 14.11.11-10.11.12 2 Klubben Indledning Klubben hedder, siden 23.1.06, HK-klubben i Socialforvaltningen og

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 10-0585 LIBA - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 49 FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 Socialdemokraterne og SF har i dag fremlagt deres bud på en 2020-plan. Planen er

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FINANSLOVS UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FÆRRE AFGIFTER FLERE ARBEJDSPLADSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. REFORMER FOR VELFÆRD...8 3. VELFÆRD MED FRIHED... 15 4. FLERE SKAL MED...

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Resumé, program og skriftlige oplæg fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25. februar 2009 1 Høring

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere