DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION. Skriftlig beretning 2010"

Transkript

1 DKF DEN KOMMUNALE FÆLLESREPRÆSENTATION Skriftlig beretning 2010 GENERALFORSAMLING ONSDAG 19. MAJ 2010

2 Indhold Finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd 2 Kommunalvalget tændte håb om forandring 3 Budgetforlig med skjulte besparelser 4 Kommunalisering af jobcentre i skyggen af krisen 5 Mager privat overenskomst giver problemer 6 Uklare præmisser for afbureaukratisering og effektivisering 6 Personalepolitiske projekter 7 Retningslinjer for medindflydelse 9 Store udfordringer venter 10 Finanskrisen og regeringen truer udvikling og velfærd Årets beretning kan næsten ikke undgå at tage afsæt i den økonomiske krise, som fortsatte med at buldre af sted i hele 2009 og uden alt for meget lys for enden af tunnelen. Krisen sætter i høj grad rammerne for såvel vores medlemsorganisationers og medlemmers vilkår som aktører og ansatte på det offentlige arbejdsmarked. Men ikke mindst for den velfærd og de velfærdsydelser, vi gennem årene både har kæmpet for som borgere og som ansatte. Har krisen været kras, så har den borgerlige regerings krisehåndtering kun gjort ondt værre. I de gode tider pustede regeringen til den risikofyldte finansbobleøkonomi ved at gennemføre skattestop og bevilge skattelettelser til de bedst stillede borgere i samfundet på bekostning af de fælles velfærdsydelser til alle. Da så økonomien pludselig holdt op med at løbe (for) stærkt, forholdt regeringen sig i første omgang forbløffende passiv for derefter at annoncere voldsomme stramninger, der vil sætte hjulene yderligere i stå og udvikle sig til en tikkende bombe under vores velfærdssamfund. Medmindre nogen griber ind og får den afmonteret snarest muligt. Mens skattestop og skattelettelser bliver fredet, slås bremsen hårdt i for yderligere udgifter i det offentlige med krav til dansk økonomi om nulvækst (i praksis minusvækst) og benhård efterlevelse af EU s konvergenskrav. Krav, vi i forvejen lever langt bedre op til end de fleste andre EU-lande. I forhold til at få sat gang i økonomien og få de alt for mange ledige i arbejde igen har regeringen langt hen ad vejen praktiseret en vent på bedre tider -holdning kombineret med en naiv tro på, at skattestop og skattelettelser nok skulle sætte fart i forbruget og dermed få hjulene i gang igen. Noget, der har vist sig langtfra at holde stik. 2

3 Det, der er brug for, er: Investering i offentlige velfærdsydelser. Fjernelse af unødvendig bureaukrati, kontrol og umyndiggørelse af de ansatte. Massive og fremsynede offentlige investeringer i eksempelvis infrastruktur-, miljø- og energiløsninger. En offensiv arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik med vægt på støtte til udvikling, forskning og kompetencegivende uddannelse. I stedet har den borgerlige regering i hovedsagen valgt: En ineffektiv og ideologisk betinget fastholdelse af skattestop og skattelettelser kombineret med nedskæringer i det offentlige. De aktuelle krav om nulvækst i det offentlige vil gøre ondt endnu værre og betyde massive nedskæringer og masseafskedigelser på det offentlige arbejdsmarked. Skærpet kontrol, perspektivløs aktivering og slet skjulte trusler om dagpengeforringelser og -stramninger, så de ledige kan lære at gå mere målrettet efter de job, der ikke findes. Regeringen bærer et stort ansvar for den fortsatte krise. Den har med stor konsekvens gjort de forkerte ting på de forkerte tidspunkter. Da økonomien kunne selv, skubbede regeringen yderligere til den efterhånden løbske vogn med en ekspansiv udlodning af skattelettelser. Nu, hvor udviklingen er vendt, og hvor der er brug for ekspansiv politik, strammer regeringen ind og vil sætte hjulene yderligere i stå med krav om store nedskæringer og besparelser i det offentlige. Der er i høj grad brug for et politisk mønsterbrud, hvis vi skal gøre os håb om, at den nuværende nedtur kan afløses af et nyt opsving. Kommunalvalget tændte håb om forandring Kommunalvalget i november 2009 betød for Århus Kommune den ventede styrkelse af det røde byrådsflertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Med en svag borgmesterkandidat, en katastrofal valgkamp, intern splittelse og en fejlslagen politik stillet offentligt til skue var det største borgerlige oppositionsparti Venstre på forhånd dømt til at tabe valget stort. Også andre steder i landet betød kommunalvalget en styrkelse af venstrefløjen og flere borgmesterposter. Det er med til at tænde håb om et politisk magtskifte ved næste folketingsvalg, hvilket er tiltrængt både ud fra et lønmodtagersynspunkt og et bredere velfærdsperspektiv. Så længe det borgerlige flertal residerer på Christiansborg, vil det fortsat forsøge at holde kommunerne i det økonomiske førergreb, som er forudsætningen for dets hals- og hovedløse politiske projekt. Og det vil naturligvis gælde, uanset hvem der sidder ved roret i byrådene rundt omkring. Ikke desto mindre har vi fra DKF s side en forventning om, at venstrefløjs-flertallet i Århus Byråd vil give regeringen kamp til stregen på dette punkt. 3

4 Med andre ord forventer vi, at borgmester Nicolai Wammen, der sidder i ledelsen af Kommunernes Landsforening (KL), ved de kommende forhandlinger om en ny økonomiaftale med regeringen vil sige klart fra over for regeringens udspil om nulvækst og mere udlicitering i kommunerne. Hvis regeringen holder fast på sit, hvad meget tyder på, og det ikke er muligt at komme igennem med en acceptabel aftale, håber vi, at Nicolai Wammen og de øvrige S- og SF-politikere i KL s ledelse vil sætte hælene i og sige nej til at indgå en aftale. Det kan dog godt bekymre os, at KL s nye formand, socialdemokrat og borgmester i Horsens Jan Trøjborg, på KL s delegeretmøde i marts gjorde sig til talsmand for brugerbetaling for visse velfærdsydelser. Til gengæld glæder det os, at hans partifælle og borgmesterkollega Nicolai Wammen straks tog klart afstand fra idéen. For os at se er ingen aftale bedre end en dårlig økonomiaftale for Det er ikke for tidligt at få markeret, at der er forskel på, hvad rød og blå stue vil. Og det er måske lige præcis den markering, der skal til for at opnå et regeringsskifte ved det kommende folketingsvalg. Valget og folketingsvalget står mellem afvikling eller udvikling af velfærdssamfundet. På den lange bane ønsker vi et samfund med social tryghed, hvor en stærk og velfungerende offentlig sektor producerer de velfærdsydelser, som fællesskabet efterspørger. På den korte bane ønsker vi en effektiv indsats for at få gang i beskæftigelsen, blandt andet via massive offentlige investeringer og en offensiv og visionær uddannelsesindsats. Her er regeringens krav om nulvækst ikke vejen frem. Med de massive besparelser og afskedigelser i det offentlige, som det indebærer, lægger det tværtimod op til at afvikle velfærdssamfundet og sætte hjulene yderligere i stå. Budgetforlig med skjulte besparelser Som nævnt er også Århus Kommune underlagt regeringens smalle økonomiske råderum. Alligevel lykkedes det i valgåret 2009 et bredt flertal i byrådet at blive enige om et budgetforlig uden direkte besparelser og nedskæringer. Og dog. Flere områder fik tilført midler. Eksempelvis fik det sociale område et løft på 89 mio. kr. til en bedre indsats for udsatte familier, børn og unge, men samtidig skulle der findes besparelser for 66 mio. kr. I budgetforliget indgik nedsættelse af en såkaldt effektiviserings-task force, der skal kulegrave de enkelte magistratsafdelinger med henblik på at finde et større millionbeløb fra mio. kr. årligt plus et ukendt beløb i kraft af økonomiaftalen fra 2009 mellem KL og regeringen (se et senere afsnit). Effektiviseringskravene pålægges alle områder. Også dem, der har fået et løft. Uanset hvor mange sten, der bliver vendt, tror vi, at opgaven bliver svær. Vores medlemmer løber stærkt i forvejen, og det står for nuværende meget uklart, hvordan det skal kunne lykkes at finde så mange penge. 4

5 Efter valget holdt DKF et møde med arbejderpartierne og De Radikale i et forsøg på at få politikernes bud på, hvilke effektiviseringer de kunne pege på. De eneste, der hidtil har meldt tilbage, er SF. På et møde med direktørerne for de forskellige magistratsafdelinger i begyndelsen af 2010 har vi peget på den kostbare styring af de kommunale udbud med henblik på udlicitering. Udlicitering og privatisering er på ingen måde vores livret, men uanset hvad man i øvrigt mener om det, kan man ikke komme uden om, at der er et tungt og dyrt bureaukrati forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrol med, at aftaler og kontrakter bliver overholdt. Ofte oplever vi, at det efterfølgende er nødvendigt at købe dyre tillægsydelser for at opnå den standard af ydelserne, som man troede var inkluderet i de private aktørers bud på opgaven. Det gælder eksempelvis på rengøringsområdet. Disse problemer bliver ikke mindre, hvis regeringen i de kommende økonomiforhandlinger med KL får presset yderligere udliciteringskrav igennem. Vi finder det helt relevant under overskriften effektivisering at overveje, om det i virkeligheden ikke var mere effektivt og økonomisk at skære ned på udbudsbureaukratiet og i stedet bevare flere opgaver på vores medlemmers effektive kommunale hænder. Kommunalisering af jobcentre i skyggen af krisen 1. august 2009 overtog kommunerne driften af samtlige jobcentre landet over. Ændringen betød, at kommunerne fik ansvaret for både administrationen samt indsatsen og de økonomiske forpligtelser i forhold til de ledige. Også de forsikrede ledige skulle fremover have hjælp i det kommunale system, hvor det hidtil havde været en statslig opgave. Overtagelsen skete samtidig med, at den verdensomspændende økonomiske krise for alvor slog igennem. Det betød en stærkt stigende ledighed og dermed betydelig større udgifter til dagpenge og kontanthjælp, også i Århus Kommune. Både DKF og de enkelte faglige organisationer har været meget bekymret for de stigende udgifter på dette område, da de i sidste ende kunne medføre forringelser og besparelser på normalområderne daginstitutioner, skoler og ældrecentre m.m. Når udgifterne til overførselsindkomster, der defineres som ikke-styrbare, løber løbsk, ligger det lige for, at politikerne forsøger at kompensere ved at skære i de styrbare udgifter på normalområderne. De omfatter også de udgifter til aktivering, jobtræning og praktik, som gerne skulle medvirke til at få nogle af de alt for mange ledige i arbejde igen. 5

6 Mager privat overenskomst giver problemer Som det ser ud lige nu, bliver 2010-overenskomsterne på det private arbejdsmarked langtfra nogen lønfest. De nye overenskomster blev indgået under indtryk af den økonomiske krise med beskedne lønforbedringer mellem 1,5 og 3 procent over de næste to år som resultat. Noget, der kun med nød og næppe vil være nok til at opretholde reallønnen. Den beskedne lønudvikling på det private område må forudses at gøre de nært forestående forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked særdeles vanskelige. Gennem mange år har vi haft gavn af reguleringsordningen, der forlods sikrede os en lønudvikling, der nogenlunde matchede den på det private område overenskomsten sikrede os en pæn men bestemt også tiltrængt lønfremgang. Men det var dengang, og sammenholdt med det pauvre udbytte af det aktuelle overenskomstresultat på det private område, kan vi for første gang komme til at skylde lønkroner i henhold til reguleringsordningen. En stor udfordring venter således forude for os og vores forhandlere. Uklare præmisser for afbureaukratisering og effektivisering På de kommunale arbejdspladser har man det seneste år arbejdet med afbureaukratisering. I et projekt med fokus på frontmedarbejderne er formålet at udpege områder med unødvendig detailstyring. I forbindelse med budgetforliget for 2010 var forligspartierne enige om, at det skulle være muligt at gennemføre effektiviseringer i magistratsafdelingerne i størrelsesordenen 17 mio. kr. årligt fra 2010, 31 mio. kr. fra 2011 og 60 mio. kr. fra 2012 og fremefter. Hertil kommer statens effektiviseringskrav. I aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen om kommunernes økonomi for 2009 står der: Der er enighed om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at udnytte potentialerne for at frigøre ressourcer til borgernær service. KL og regeringen er enige om, at kommunerne kan omstille aktiviteter svarende til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2013 gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Det tilvejebragte råderum skal anvendes i kommunerne til service til borgerne. KL og regeringen har aftalt, at staten skal anvise effektiviseringer for halvdelen af beløbet (0,5 mia. kr. i 2009 stigende til 2,5 mia. i 2013), mens kommunerne selv skal finde effektiviseringer for den resterende halvdel. Begge dele er forudsat i Århus Kommunes budget for Det er indlysende, at man har brug for medarbejderne til at pege på mulighederne for afbureaukratisering og effektivisering. Det er jo dem, der udfører arbejdet. Men det er en næsten umulig opgave at indgå i, når præmisserne er så uklare, som de er. 6

7 Forretningsudvalget i DKF har været til et par møder med direktørerne, da arbejdsgiverne jo har en legitim interesse i, at organisationerne bliver medspillere og ikke modspillere. DKF har her gjort det klart, at hvis vi skal indgå, så skal alt være i spil også økonomiske styringsprincipper og ledelsesniveauer. Den nedsatte effektiviserings-task force er kommet med udspil til en strategi for effektivisering. Strategien indeholder en række instrumenter, der menes at kunne fremme effektiviteten i Århus Kommune. Planen er, at byrådet på baggrund af strategien skal forelægges et forslag til, hvilke instrumenter der skal tages i brug, men inden da skal strategien behandles i MED-systemet. Personalepolitiske projekter DKF har i den forløbne periode været involveret i en række projekter, der har til hensigt at forbedre, skærpe og udmønte Århus Kommunes personalepolitik på forskellige områder: Personalegoder viften er blevet bredere Personalegoder er en del af arbejdsglædereformen fra Budgetforlig DKF indgik i 2009 en aftale med kommunen om, hvilke elementer aftalen om personalegoder skulle indeholde, men det er op til den enkelte organisation, om man vil underskrive aftalen. I marts 2010 blev aftalen revideret og forbedret, så Århus Kommune kan udvide udvalget af bruttotrækordninger med følgende tilbud: Computere og eventuelt tilbehør (printere, skærme og software). Mobiltelefonabonnementer. Mobiltelefoner. Rygestopprodukter. Sundhedstilbud (massage, fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi og sundhedsprofil). Uddannelse/kurser (selvbetalte kurser og uddannelsesforløb). Parkeringsabonnementer. Bedre rekruttering og branding Der er igangsat et projekt om rekruttering og branding, som kører frem til medio Formålet er at få udarbejdet et troværdigt employerbrand for Århus Kommune, som fremadrettet skal kunne understøtte rekrutteringen af medarbejdere, herunder også rekruttering til de relevante uddannelser. Der vil være særligt fokus på de fagområder, hvor de helt store udfordringer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere ligger. Forretningsudvalget i DKF blev af kommunen inviteret til at deltage i en tolv-tolv-konference i april 2009, hvor det blev drøftet, hvordan en troværdig branding af kommunen skal se ud. DKF har sagt ja til at sidde i en arbejdsgruppe, der indleder arbejdet med en heldagskonference i maj

8 Penge til kompetenceudvikling og seniorinitiativer I henhold til Overenskomst 2008 og som følge af trepartsaftalen er der tilført ca. 23 mio. kr. i Århus Kommune i overenskomstperioden. Vi regner ikke med, at der tilføres flere penge, når overenskomstperioden udløber, men dette spørgsmål kan eventuelt indgå i de næste overenskomstforhandlinger. Pengene skal anvendes til kompetenceudvikling primært til kompetencegivende efteruddannelse. Organisationerne har aftaleret på området, og der er en beskrevet en organiseringsmodel med et koordinerende forum og tre fagfora (AC, LO og FTF). I kraft af Overenskomst 2008 og trepartsaftalen er der ligeledes afsat ca. 14 mio. kr. til seniorinitiativer i Århus Kommune i perioden Midlerne er midlertidige, da seniorfridagene i overenskomsterne ikke er finansieret efter Også på dette område har organisationerne forhandlingsret efter samme organiseringsmodel og med de samme fora, som tager sig af fordelingen af pengene til kompetenceudvikling (se ovenfor). Akutfondsmidler til uddannelse af tillidsrepræsentanter Som noget nyt blev der ved Overenskomst 2008 afsat midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter lokalt. DKF og Århus Kommune blev enige om, at pengene skulle bruges til at uddanne tillidsrepræsentanterne i sagsfremstilling og -forberedelse. Formålet med kurserne var, at deltagerne skulle opnå en forståelse for strategisk-taktisk tænkning i forhold til deres arbejde i MED-systemet og en vis træning i sagsfremstilling og -forberedelse. Der blev holdt to kurser i efteråret 2009 og ét kursus i foråret Der var langt over 200 tilmeldinger, men kun plads til 120 i alt. Evalueringerne viste stor tilfredshed med indholdet af kurserne. Vi arbejder på at gennemføre endnu et kursus. Gang i forhandlinger om ny MED-aftale I efteråret 2009 besluttede DKF at anmode borgmesteren om en genforhandling af MED-aftalen. Den eksisterende aftale blev indgået i 1999 og er ikke længere tidssvarende, hvis den nogensinde har været det. Forhandlingen om en ny aftale er nu gået i gang og forventes at ville vare året ud. Forhandlingsorganet består af direktørgruppen på A-siden og DKF s forretningsudvalg fra vores side. På nuværende tidspunkt er der enighed om to temaer, der skal opprioriteres i forhold til den eksisterende aftale arbejdsmiljøarbejdet og uddannelse af MED-udvalgene. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor uenighederne ligger, men organisationerne vil selvfølgelig blive inddraget, når forhandlingerne er så langt, at der skal slås søm i. 8

9 Retningslinjer for medindflydelse DKF er også aktiv medspiller i en række arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med udmøntning af MED-rammeaftalens bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse på forskellige områder. Her er en status: Arbejdsgruppen for procedureretningslinjer ved udbud og større organisatoriske omlægninger Som en udløber af den store udbudsrunde vedtaget i budgetforlig 2006 blev der i 2008 nedsat en arbejdsgruppe under Fælles-MED-udvalget (FMU). Arbejdsgruppen skulle udarbejde procedureretningslinjer for medarbejderinddragelse i udbudsprocessen, og DKF var repræsenteret ved Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening (DS), og Jan Helbak, FOA Århus. Først i foråret 2009 færdiggjorde arbejdsgruppen det endelige udkast til en aftale. Undervejs blev det klart, hvor vanskeligt det er at omsætte MED-rammeaftalen til konkrete og operationelle retningslinjer, der skal gælde for alle magistratsafdelinger og på et så kompliceret område som udbud og større omstillingsprocesser. Det lykkedes dog at nå frem til nogle ret præcise retningslinjer og tilføje en række definitioner, så retningslinjerne både kan fungere fortolkende og foreskrivende. Udkastet blev vedtaget af FMU i sommeren Siden har der været flere udbud og større organisatoriske omstillinger, uden at retningslinjerne umiddelbart er blevet anvendt. Men efter flere påtaler ser det nu ud til, at alle Hoved-MED-udvalg (HMU) er blevet bevidste om, at retningslinjerne skal følges. Det er dog stadig op til medarbejdersiden at inddrage retningslinjerne for at få procedurerne overholdt. Måske peger erfaringerne herfra på et generelt problem, der handler om implementering og udbredelse af en centralt indgået aftale i hele MED-systemet i Århus Kommune. Arbejdsgruppen til udarbejdelse af retningslinjer for sygefraværssamtaler Efter oplæg fra DKF blev der i slutningen af 2009 endelig nedsat en arbejdsgruppe under FMU til udarbejdelse af retningslinjer for sygefraværssamtaler. Retningslinjerne skulle have været udarbejdet umiddelbart efter indgåelse af Overenskomst 2008, hvori også indgår en aftale om Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen. DKF var repræsenteret ved Marie Færck, Århus Lærerforening, og Jan Helbak, FOA Århus. På det første møde blev man enige om at tage udgangspunkt i Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværsopfølgning. Det blev besluttet, at Jan Helbak skulle skrive et nyt udkast inden jul. Herefter tog det kun to møder at blive enige om et nyt udkast til retningslinjer, som lå endeligt færdigt først i februar Overordnet forløb arbejdet meget konstruktivt og effektivt. Eneste problem var, at FMU ikke havde udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen. Det blev først endeligt vedtaget, da gruppen havde færdiggjort sit arbejde. I det hele taget er det et generelt problem, at man nedsætter arbejdsgrupper under MED-udvalgene, uden at disse får defineret et klart mandat gennem et kommissorium. 9

10 I dette tilfælde udarbejdede og vedtog arbejdsgruppen sit eget kommissorium. Det er uholdbart, hvilket ses af den efterfølgende drøftelse af godkendelsesproceduren for gruppens arbejde. Her ønskede arbejdsgiversiden, at direktørgruppen konfirmerede udkastet, før det blev sendt til FMU. Det blev afvist, og det blev da heller ikke sådan. Fremover er det vigtigt, at man giver underudvalg et klart kommissorium, der også indeholder en godkendelsesprocedure samt definerer, hvem arbejdsgruppen er ansvarlig over for. Arbejdsgruppens udkast skal godkendes i FMU i april eller juni Arbejdsgruppen vedrørende budgetprocedure På baggrund af flere drøftelser i FMU og med udgangspunkt i aftalen om Trivsel og Sundhed ( 5) blev der under FMU nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en konkret budgetprocedure gældende for hele MED-systemet i Århus Kommune. DKF deltog ved Søren Åkjær, Århus Lærerforening, Hanne Vinther, HK, Mads Bilstrup, DS, og Jan Helbak, FOA Århus. Allerede på det første møde i januar 2010 nåede man frem til at beskrive både principper og detaljer for en budgetprocedure. Det blev overladt til arbejdsgiverne at udarbejde et endeligt udkast. Det forelå ganske få dage efter mødet og kunne umiddelbart tiltrædes af hele arbejdsgruppen. Budgetproceduren er vedtaget af FMU, men får først rigtigt virkning i I den forbindelse holdt DKF 23. marts et møde for organisationsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter om budgetproceduren, og hvordan den skal gribes an i fremtiden. På mødet blev det aftalt, at DKF skal spille en central rolle ved budgetproceduren i 2011 med henblik på at støtte HMU-medlemmer i de respektive magistratsafdelinger, når budgetterne skal behandles i Det blev også fastslået, at hvis begreberne medindflydelse og medbestemmelse skal have nogen mening i budgetspørgsmål, skal vi allerede i gang med arbejdet i februar måned. Ellers er det ikke muligt at organisere og koordinere arbejdet. Store udfordringer venter DKF havde travlt i det forløbne år og 2011 tegner til at blive mindst lige så hektisk for både os og de enkelte medlemsorganisationer. En af opgaverne bliver at få forhandlet den nye MED-aftale i Århus Kommune endeligt på plads med det ekstra fokus på arbejdsmiljø og uddannelse af MED-udvalgsmedlemmerne, som der overordnet er enighed om. Ligeledes skal de retningslinjer for medindflydelse inden for MEDrammeaftalen, som der blev opnået enighed om i det forløbne år, følges op og stå sin prøve i praksis. Også de personalepolitiske projekter, vi er involveret i, skal færdiggøres. Pengene til kompetenceudvikling og senioraftaler i kraft af trepartsaftalen skal fordeles. 10

11 En store hurdle bliver udmøntningen af budgetforligets aftale om effektivisering for millioner. DKF vil deltage konstruktivt i arbejdet, men vi lægger ikke skjul på, at vi har svært ved at se, hvordan effektiviseringsmålene skal kunne opfyldes. Skal man nå nogen vegne, er det vigtigt, at fokus ikke kun rettes mod basismedarbejderne, men også mod ledelsesniveauerne og de omkostningstunge procedurer ved udbud og udlicitering. Forhandlingerne om Overenskomst 2011 bliver en kæmpe udfordring. DKF vil naturligvis arbejde for det bedst mulige resultat, men i lyset af den fortsatte økonomiske krise og en mager overenskomst på det private område ser det mere end svært ud. 10 år med en borgerlig regering har sat kommunernes økonomi og dermed den fælles velfærd og de kommunalt ansatte under et stadigt stigende pres. Nu strammer regeringen spareskruen med krav om nulvækst og efterlevelse af konvergenskravene som EU-klassens duks. Et krav, der alene på grund af den demografiske udvikling reelt vil betyde minusvækst samt føre til masseafskedigelser i det offentlige, massive velfærdsforringelser og en yderligere uddybning af krisen. Udsigterne til dette kalder på handling. I DKF ligger det os meget på sinde at passe godt på den offentlige og især den kommunale sektor. Ikke kun for vores egen og vores medlemmers skyld. Det er ikke vores eller deres men alle borgeres kommuner. Det er jo her, vi producerer de velfærdsydelser, som alle borgere efterspørger og har brug for. Første kraftprøve bliver forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 2010 om en ny økonomiaftale. Hvis Socialdemokraterne og SF ønsker at fremstå som et reelt alternativ til de borgerlige regeringspartier, forventer vi, at de presser på for en acceptabel aftale eller siger fra over for at indgå en aftale overhovedet. Alt andet vil være et knæfald for regeringens politiske projekt, hvis yderste konsekvens er afvikling af velfærdssamfundet. Kommunalvalget gav håb om politisk forandring, også på landsplan. Meget tyder på, at den borgerlige regering er ved at køre træt. Intern strid og manglende eller forkerte idéer til at tackle den nuværende krise skubber til den hældende vogn. I DKF vil vi i det kommende år samarbejde med alle gode kræfter i og uden for fagbevægelsen for at fremskynde et regeringsskifte. Vi har hårdt brug for det. Eller mere præcist: Vi har brug for en ny politik og en ny regering, der vil sætte velfærd for alle over skattelettelser for de få, og som tør sætte gang i de initiativer og offentlige investeringer, der kan puste nyt liv i økonomi og beskæftigelse i både den offentlige og den private sektor. 11

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253 DET TALTE ORD TÆLLER! Enhedslistens tale ved 1. behandling af budget 2012 Så står vi igen-igen med et budgetforslag fra

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Martin Damm, før Økonomiaftalen

Martin Damm, før Økonomiaftalen Det nytter at kæmpe #12Maj: 20.000 ansatte, borgere og politikere i 74 kommuner fik fjernet omprioriteringsbidraget og 2,2 milliarder kroner fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Tænk hvis vi var

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde.

HK/Kommunal og det frivillige arbejde. HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. HK/Kommunal og det frivillige arbejde HK/Kommunals retningslinjer for det offentlige Danmarks samarbejde med og brug af frivilligt arbejde. Hovedprincipper: HK/Kommunal støtter og anerkender værdien af

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet

LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2015 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Indhold... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 2 Økonomien ved organisationsforhandlingerne...

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

De store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser).

De store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser). NOTAT 14. september 2015 Spareplaner og afskedigelser i regionerne Regionernes budgetter skal i år vedtages inden 15. oktober. I alle regionerne er der lagt op til store besparelser, men ikke alle steder

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013

Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 Småt er godt I Danmark dyrker vi det nære, de små mennesker og velfærdsstaten. Dette udsagn har vi i FOA Mariagerfjord gjort end dyd ud af at efterleve

Læs mere

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND

BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND BERETNING FRA MIDTSJÆLLANDS OMRÅDEBESTYRELSEN I FOA SJÆLLAND Område bestyrelsen definerede på sit første møde en række problemfelter som medlemmerne slås med i hverdagen, og listede i den sammenhæng en

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Kirsten Nissen, Socialpædagogernes Landsforbund Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Som udgangspunkt for mit oplæg har jeg valgt arbejdspladsen. Hvordan sikres arbejdspladserne størst mulig indflydelse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere Den 26. oktober 2009 1. Resume Århus Kommune har en vision om at være en moderne, attraktiv og effektiv arbejdsplads. IT- og telefoniløsninger til

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere