Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje. v/ projektchef Henrik Demant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje. v/ projektchef Henrik Demant"

Transkript

1 Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje v/ projektchef Henrik Demant 1

2 Indhold Introduktion Klassisk porteføljeteori Karakteristika ved investering i fast ejendom Case 1: The German case Case 2: Rodamco Europe NV Case 3 Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company 21

3 Indledende præsentation Henrik Demant Beskæftigelse - Projektchef i Moller & Company A/S (2006) Uddannelse - BSc i Erhvervsøkonomi og MSc i finansiering fra Aarhus Handelshøjskole ( ) Tidligere beskæftigelse - Undervist på Aarhus Handelshøjskole i j jh - Management Accounting ( ) - Nuværende arbejdsområder Projektchef på alle investeringsejendomme Økonomisk og teknisk due diligence Økonomiske modeller Finansiering Analyse af makroøkonomiske data Moller & Company A/S Stiftet af Mogens V. Møller i 2005 Finansdirektør, Arla og Grundfos Bestyrelse: Finansdirektør Knud Hjort, Lego. Ejendomsdirektør, John Skovbjerg, Arla. Adm. direktør Per V. Møller, Rose Poultry Om virksomheden: Investeringsselskab med aktiviteter indenfor ejendomsinvestering/-rådgivning, finansiel rådgivning og porteføljestyring Fokus områder: Tysk ejendomsinvestering og rådgivning. Asset Management Tysk datterselskab, Kiel: Moller & Company Immobilien GmbH Fælles selskab med: Pirelli RE DGAG (60% - 40%) Samarbejdspartnere: DEFO, DIFA, Bauwert, Brinkmann, Densch & Schmidt og Deutsche Wohnen 32

4 Gennemførte transaktioner Ejendomsinvestering og -rådgivning (Track-record) Pris i EUR pr. m 2 og bruttoforrentning Completed investments Establishment Investment Properties Fund EURm # Sq. meters Management RoE 2002/2003 K/S Danske Immobilien Board of directors 18% K/S Albert v. Schweitzer Str Moller & Company A/S 20% Sell Speicher II Moller & Company A/S 26% Lollfuss Grundstückinvest GmbH Moller & Company A/S 35% HKL Grundstückinvest GmbH Moller & Company A/S 22% 2006 MC Immobilieninvest GmbH Moller & Company A/S 18% 2007 Projekt Nord Moller & Company A/S 14% Total Note: RoE is calculated on the basis of 90% leverage except for K/S Danske Immobilien and Projekt NORD where the leverage was 80% Advised investments Prospectus Property Completed Gloria Galeri, Berlin Completed Completed Completed Completed Completed Completed Total Bahnhof Altona, Hamborg Berlin, Potsdam Dredsen, Prolis DGAG Real-estate portfolio II GWL Versatel, Flensburg Investment EURm Advisor Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Entry / rent multiple EUR per sqm. 4

5 p ) Klassisk porteføljeteori I (Markowitz) Porteføljeovervejelser Maksimering af det forventet afkast for en given risiko Diversifikation Systematisk - vs usystematisk risiko Den efficiente rand maksimering af forventet afkast ved given risiko / minimering af risiko ved given forventet afkast Korrelation Forventet nytteteori Investors risikoaversion bestemmelse af fordelingen mellem investering i den risikofyldte portefølje og det risikofri aktiv Jo større investors risikoaversion er, jo mindre risiko er han villig til at påtage sig 5

6 Klassisk porteføljeteori II (CAPM) Optimal porteføljesammensætning Mulighed for pengemarkedsindlån og - udlån Ejendomme som aktivklasse i porteføljesammenhæng Vigtige karakteristika: Afkast, risiko, korrelation Optimal portefølje Optimal portefølje Placering af ejendomme? Rente-udlån Ejendommes påvirkning i en porteføljemæssig sammenhæng Rente-indlån 6

7 Karakteristika ved fast ejendom Ejendomme som aktivklasse Ejendomsporteføljer og andre aktivklasser ( ) Return 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% German bonds International bonds Open-ended funds Source: Deutsche Bank & Pimco US REITs EPRA Europe European stocks German stocks 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Std. dev. Kommentar Fast ejendom er med til at sikre stabilitet i afkast (Portfolio stabilizer) Fast ejendom har lavere volatilitet end andre aktivklasser Fast ejendom udjævner afkast, mens aktier løfter afkast Fast ejendom virker som inflationssikring Ejendomme giver lang varighed, sikker cashflow og kreditkvalitet Fast ejendom følger konjunkturerne på lang sigt (Mean-reverting behaviour) Fast ejendom følger ikke nødvendigvis andre aktivklasser aktier og obligationer (Portfolio diversifier) Fast ejendom viser betydelig positiv seriel korrelation over tid Ejendomsafkast er lavt korreleret (positivt eller negativt) med aktier og obligationer Ændringer i aktiekurser påvirker fast ejendom mindre end korte og lange renter, jf. cointegrationsmodel 7

8 Karakteristika ved investering i fast ejendom Direkte vs indirekte investering i fast ejendom Direkte ejendomsinvestering (eget køb) Indirekte ejendomsinvestering (Aktie og obligationer) Fordele 100% andel i værdistigning Selvstændig ejerskab (100% indflydelse, kontrol og information) Ulemper 100% risiko pådragelse Illikvid Niveau for investeringsomfang Ingen centraliseret markedsplads Høje transaktionsomkostninger General mangel på transaktionsinformationer og lokal markedskendskab Ejendomsinvestering skaber behov for professional Management Mangel på diversifikation Fordele Begrænset niveau for investeringsomfang/risiko Lave transaktionsomkostninger Ulemper Begrænset deltagelse i værdistigning Ledelses problematik (Mangel på indflydelse, kontrol og information) Likviditetsproblematikken Prisfastsættelse (Opend-end vs close-end) 8

9 Case 1: Historisk overblik - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Tyske ejendomsfonde Open-end investment funds Fakta Eksisteret siden 1959 I 2002 var der 22 fonde, administreres af 14 større finansielle institutioner (banker), andele gennem lokale afdelinger De udgør 19 % af samtlige tyske Mutual Funds Mere end EUR 70 mia. under administration Aktiekollaps i 2001 betød et tilløbsstykke Negativ korrelatation på.52 til DAX-indekset (flight to quality) Fondsbeviser prisfastsættes dagligt og kan sælges dagligt (Værdi + 5% i fee) Årlig værdifastsættelse under offentlig kontrol (DCF-model) Begrænsende regelsæt Investeringsbegrænsninger Enkeltstående investeringer < 15% af porteføljen Minimum 51% skal være investeret i ejendomme Likviditetsreserve på min. 5% Gearing: Fremmedkapial < 50% af ejendommens off. fastsætte værdi Siden 1990 må investeres i alle EU-lande Åbning for investering i aktieandele i 1998 Siden 2002 kan 100% af investeringerne foretages uden for EU, dog max. 30% uden valuta hedge Tyske investeringsfonde er underlagt lovgivningsmæssige regulativer og kontrolleres af finanstilsynets (BAFIN) 9

10 Case 1: Analyse - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Porteføljesammensætning i tyske ejendomsfonde Analyse af tyske ejendomsfonde Kortsigt 100% 80% 60% 40% 20% 0% Properties Cash / Fixed Income Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds Investeringsaktiver: Ejendomme, ejendomsselskaber e (aktier) og i obligationer Typisk holder fondene 25-49% i lange obligationer e e e (Bank run) Afkast og risiko multi asset portfolio Investordilemma sammenblanding af finansielle eikarakteristika Analyseperiode: Aktiver i analysen: Ejendomsfond, aktier, obligationer og depot renten SDE-ratio: forskel ml. årlig og mdr. std. Årlig værdifastsættelse under offentlig kontrol (DCF-model) Aktiestatistik fra DAX indeks portefølje af blue chips Obligationsstatistik fra REXP German goverment bonds Af sammenligningsmæssige årsager fratrækkes 0,5% p.a.i afkast fra aktier og obligationer (Adm. cost) 10

11 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde månedlige og årlige afkast * * SDE-ratio: forskel ml. årlig og mdr. std. tegn på seriekorrelation (Inflationsafhængig afkast) Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 11

12 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde Lang sigt Analyse af tyske ejendomsfonde Lang sigt Baggrund for at se langfristet Fremhævelse af ændring over tid Ejendomsfonde som pensionsopsparing - fokusering på afkast - og risiko karakteristika på lang sigt Vurdering af ejendomsfondenes forsikring mod inflationsudvikling Parametre Gnst., std., SP, SE og MEL SP: Shortfall probability sandsynligheden for at realiseret afkast < efterspurgt afkast SE: Shortfall Expectation mål for gennemsnittet af realiserede shortfall MEL: Mean Excess Loss - mål for størrelsen af et realiseret tab Antagelse: Buy and hold strategi 12

13 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde Langsigt Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 13

14 Case 1: Analyse - The German case Inflationskorrigeret fondsafkast (Target afkast = 1,5%) Forsøg på at replicere ejendomsfondens karakteristika Vha. penge- og obligationsmarkedet 40% Forudsætning: target afkast = 1,5% 35% Portfolio 3 (25% cash / 75% bonds) Inflationssikret afkast skaber højere shortfall sandsynlighed i hele tidsperioden og for alle aktiver 10 år Acc. return 30% 25% Portfolio 1 (75% cash / 25% bonds) Real-estate funds (3% front load) Real-estate funds (5% front load) Portfolio 2 (50% cash / 50% bonds) Den faldende shortfall tendens over tid er ikke længere markant 20% Ændring i shortfall sandsynligheden er mindst for aktier og størst på pengemarkedet 15% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 60% Std. dev. SE og MEL er højre i hele perioden for alle aktivklasser. Ændringen lavest ved aktier og obligationer og størst på pengemarkedet. Ved fast ejendom er MEL 0% efter 3 år 20 år Acc. return 55% 50% 45% 40% Real-estate funds (3% front load) Real-estate funds (5% front load) Portfolio 1 (75% cash / 25% bonds) Portfolio 2 (50% cash / 50% bonds) Portfolio 3 (25% cash / 75% bonds) 35% 30% 25% Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 20% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Std. dev. 14

15 Case 1: Analyse - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Konklusioner Tyske ejendomsfonde har sammenlignet med aktier og obligationer forskellig risiko og afkast karakteristika Volatiliteten på aktie- og obligationsafkastet er højere mens afkastet på ejendomsfondene er lavere Fast ejendom i multi-aktiv porteføljer stabiliserer risiko, mens aktier er afkast driver Ejendomsfondenes gennemsnitlige afkast og afkastets volatilitet er mere stabile over tid Ligesom ejendomsmarkedet følger afkastet på ejendomsfondene forudbestemte konjunkturudsving (11 13 år) Afkastet udviser mean-reverting behaviour Dele af afkastet på ejendomsfondene er deterministiske hvorfor den reelle risiko er mindre. Dette besværliggøre statistisk analyse i multi-fond sammenhæng Ved kort investeringshorisont (1-3 år) stor sandsynlighed for at realiseret afkast < target afkast (Shortfall). Primær årsag findes ved niveauet for transaktionsomkostningerne. På lang sigt kan investeringen inflationssikres vha. fast ejendomme Set over tid ligge fondsafkastet mellem afkastet på penge- og obligationsmarkedet. Har dog markant lavere volatilitet end obligationer Multivariate analyse viser ingen signifikant korrelation mellem afkastet på ejendomsfonde og aktiemarkedet (DAX-indekset). Grundet fondenes indeholdelse af kasse- og obligationsbeholdning findes signifikant korrelation til penge- og obligationsmarkedet. (Fokuseres udelukkende på stokastiske afvigelser er det samme gældende) 15

16 Case 2: Rodamco Europe NV Portfolio of prime quality retail assets in Europe (2006), Closed-end investment fund Rodamco Europe Et af Europas førende børsnoterede ejendomsselskaber Aktiviteter indenfor ejendomsinvestering (primært shopping centers i Europas største byer) Investeringsområder: Central Europa, nordiske lande, Spanien, Frankrig Holland og Belgien Aktive portefølje på EUR 9,1 mia. (2006) Target gearing: ca. 70% Dividend yield: ca. 7% - 5,2% ( ) Primær investering i detail sektoren (90%) 72 shopping centers, 300 high street shops, 6450 retail leases og andet Credit rating: 65% af aktiverne er A + eller A Listet på AEX indekset, Euronext top 100 company og MSCI World indeks Aktiver fordelt på lande Mia. EUR 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Central Europa Nordiske lande Spanien Frankrig Holland & Belgien Aktiver fordelt på sektor Mia. EUR Detail Kontor Logistik 16

17 Case 2: Rodamco Europe NV Udsnit af de 25 bedste detail-ejendomme ( Repræsentere 65% af detail porteføljen) 17

18 Case 2: Rodamco Europe NV Udviklingstrends for internationale ejendomsinvesteringer Konklusion Portefølje kommentar Gennemsnit = 5,58% Standardafvigelse = 0,33% Min. = 5,0% Maks. = 6,8% Lande specifik afkast har meget lav spredning 1. klasses fast ejendom udvikler sig som en Commodity Trends og tendenser Markedet for investering i fast ejendom som aktivklasse vil forblive attraktivt Investor vil i forøget grad rette fokus på markedet for indirekte ejendomsinvestering (Fonde, indeksinvesteringer og strukturerede produkter) Fast ejendom som aktivklasse er et godt investeringssupplement i/til pensionsporteføljer Forøgelse af ejendomsinvesteringer i pensionssektoren Ejendoms afkast og risiko Kan afkastet på erhvervsejendomme bestemmes ud fra ejendommens type og beliggenhed? Jf. Michael S. Young og D. Wylie Greig*: Afkastet er relativ uafhængig af type og beliggenhed Enkelte sammenhænge blev dog observeret på meget kort sigt Det konkluderes at afkastet i højere grad påvirkes af mere ejendomsspecifikke faktorer så som - ejendommens stand, lejrer mm Konkludere at opgørelse af forventet afkast og - risiko på ejendomme er problematisk og besværliggøre konstruktionen af en optimal portefølje Artikel: Investment performance of individual properties depends less on property type and location than generally believed 18

19 Case 3: Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company Praktisk tilgang til sammensætning af en ejendomsportefølje Det strategiske køb Analysefasen Analysefase Demografiske og økonomiske forhold Beliggenhed Identifikation af ejendom Kvalitetskontrol Due diligence Intern screanings proces Lokale rådgivere (Netwærk) Økonomi og Finansiering Selskabsstruktur eeeog Skatteforhold Commercial Strategisk valg due diligence af selskabsstruktur Teknisk og juridisk due Optimering af diligence skattemæssige Finansiel forhold model Finansoptimering Kontrakt forhandling og udarbejdelse Finansiering og Kapitalstruktur Administration og Forvaltning Asset management Valg af forvalter forretningsplan Forvaltning og lejeoptimering Budgettering og controling af investering Organisatorisk management Identifikation af value added aktiviteter Ejendomsoptimering Forøgelse af investeringens værdi Exit Identifikation af tidspunkt for exit Identifikation af markedspris Kunderealisering og - kontakt Kontrakt forhandling Bestemmelse af investeringsland Økonomiske faktorer Geografiske forhold Demografisk struktur Vurdering af ejendomsmarkedet Udvælgelse af områder, byer Økonomiske faktorer Geografiske forhold Demografisk struktur Forrentningspotentiale Ejendomsselektion Kvalitetskontrol Due diligence Intern Ekstern 19

20 Case 3: Økonomiske forhold Tysk økonomi som eksempel Udvikling i BNP (Real growth, YoY) Consumption (1995=100) 4.0% % 3.0% % 2.0% 1.5% % 0.5% 0.0% % -1.0% F F 2007F Germany EU (25 countries) Germany EU (15 countries) Udvikling i arbejdsløshed Økonomiske tillidsindikatorer (Effektivitet i industrien) Kilde: Reuters EcoWin, Eurostat og JCF DG ECFIN, Economic Sentiment, Economic sentiment indicator IFO, Business Surveys, Business climate index, business sector (main IFO index), Index DG ECFIN, Consumer Surveys, Confidence indicator Source: Reuters EcoWin Net balances 20

21 Case 3: Økonomiske forhold Tysk økonomi som eksempel Tysk aktiemarked og IFO tal Indenlandske efterspørgsel har trækker vækst ned 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % 8.0% 4.0% 0.0% -4.0% -8.0% /1/1994 3/1/1995 3/1/1996 3/1/1997 3/1/1998 3/1/1999 3/1/2000 3/1/2001 3/1/2002 3/1/2003 3/1/2004 3/1/2005 3/1/ % Dec-91 Dec-93 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 DAX (Left hand side) IFO (Right hand side) GDP Growth GDP contribution from domestic demand GDP stimulation from trade surplus Konkurrenceevne Løn omk. (Real growth, YoY) Opsparingskvoten og forventning til arbejdsløsheden 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% % 1.0% 0.0% Dec- 99 Jun- 00 Dec- 00 Jun- 01 Dec- 01 Jun- 02 Dec- 02 Jun- 03 Dec- 03 Jun- 04 Dec- 04 Jun- 05 France Germany United Kingdom Eurozone Dec- 05 Jun Q Q Q Q Q Q Savings at present 12 months Kilde: Reuters EcoWin, HSBA, Eurostat og JCF Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Unemployment expectations over next 12 months 21

22 Case 3: Geografiske forhold Udspecificering af attraktiv placering, metropoler og urbanisering Urbanisering Metropoler Generelt høj risiko Generelt høj risiko Generelt overvurderet Generelt overvurderet Kilde: BBR 2005 Blå indikerer metropoler kilde: BBR 2005 Brun indikerer stigende tendens Gul indikerer faldende tendens 22 14

23 Case 3: Demografisk struktur Befolkningstilvækst og ændring i beskæftigelsen hh Befolkningstilvækst ( 2020) Ændring i beskæftigelse Generelt høj risiko Generelt overvurderet Kilde: BBR 2005 Kilde: BBR 2005 Rød indikerer befolkningstilvækst Blå indikerer befolkningsnedgang Rød indikerer stigende tendens Blå indikerer faldende tendens 23 14

24 Case 3: Vurdering af ejendomsmarkedet Det tyske ejendomsmarked som eksempel Udvikling i ejendomspriserne (Udvalgte lande) Indeks 1969 = Udvikling i ejendomspriserne (Europa ekskl. Skandinavien) Indeks 1969 = Germany United States Japan Canada Australia Ireland New Zealand Udvikling i ejendomspriserne (Skandinavien) Indeks 1969 = 100 Germany France Italy Netherlands Switzerland Spain Udvikling i ejendomspriserne (Residential & Commercial) Periode Germany Denmark Finland Norway Sweden Residential Property Market Index Commercial Property Market Index Kilde: Bulwien, IMF og OECD 24

25 Case 3: Vurdering af ejendomsmarkedet Det tyske ejendomsmarked som eksempel Udvikling i ejendomspriserne (lejligheder) Indeks 1990 = Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Halle Udviklingen i tomgang (Kontor) Udvalgte byer 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Udvikling i ejendomspriserne (Huse) Indeks 1990 = Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg 2000 Kiel Stutgart Halle Udviklingen i leje Udvalgte byer Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Kilde: Bulwien 25

26 Case 3: Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company Diversificeret ejendomsportefølje med primær beliggenhed i og omkring Hamborg Eksempel på konkret porteføljekonstruktion Investeringens karakteristika Udbyder: Moller & Company A/S Investeringsniveau: EUR 109,5 mio. Egenkapital: 20% Investeringstype: Share Deal (94%) Lokalisation: Nord Tyskland (56 enheder) (Hamborg 50% og Schleswig- Holstein 50%) Type: Bolig og erhverv (30% og 70%) Areal: m 2 Lejeindtægt: EUR 7,6 mio. (Lange lejekontrakter) Bruttoforrentning: 6,95% IRR: 13,68% 26

Tysk økonomi. Asset management og finansiel ledelse. Kiel Sell Speicher Wall 55, 24103 Kiel Tel: +49 (0) 431 90 66 911

Tysk økonomi. Asset management og finansiel ledelse. Kiel Sell Speicher Wall 55, 24103 Kiel Tel: +49 (0) 431 90 66 911 Tysk økonomi Asset management og finansiel ledelse Kiel Sell Speicher Wall 55, 24103 Kiel Tel: +49 (0) 431 90 66 911 Aarhus Fiskergade 41, 2 C Tel: (+45) 87 33 89 89 Indhold Introduktion Den globale verden

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Berlin

Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin Introduktion Victoria Properties A/S Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i større

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Ejendomsinvestering og finansiering Ejendomsinvestering og finansiering Dag 8 1 Ejendomsinvestering og finansiering Undervisningsplan Introduktion Investeringsejendomsmarkedet Teori- og metodegrundlag Introduktion til måling af ejendomsafkast

Læs mere

Ejendomsinvesteringer - set fra en institutionel investor. Finansanalytikerforeningen Michael Weischer

Ejendomsinvesteringer - set fra en institutionel investor. Finansanalytikerforeningen Michael Weischer Ejendomsinvesteringer - set fra en institutionel investor Finansanalytikerforeningen Michael Weischer 30.04.2007 Spørgsmålene Hvorfor er denne investeringstype interessant? Hvad kræver det for at investere

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Victoria Properties Investorpræsentation

Victoria Properties Investorpræsentation Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011 Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

Læs mere

Markedskommentar. 2. juli 2010

Markedskommentar. 2. juli 2010 Markedskommentar 2. juli 2010 Markedskommentar På trods af de seneste negative trends fra aktiemarkedet gav 1. halvår et afkast på 8,8% for vores middelrisikoportefølje og alle aktivklasser bidrog positivt

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar. 3. August 2010

Markedskommentar. 3. August 2010 Markedskommentar 3. August 2010 Optimering af risikobudget I Artha Kapitalforvaltning arbejder vi med den efficiente rand og optimering af denne ved at kombinere aktivklasser på en hensigstsmæssig måde

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014

SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune. Maj 2014 SAA-analyse for Faaborg Midtfyn Kommune Maj 2014 Antagelser og restriktioner Nuværende rammer Assets Expected Return Standard Deviation Duration Min Max Cash Denmark 1.3% 1.5% 0% 10% Government Bonds Denmark

Læs mere

Asset allocation efter stormen

Asset allocation efter stormen Asset allocation efter stormen Finansanalytikerforeningen 30. april 2009 Teis Knuthsen Mads Hesselholt Nykredit Asset Management Agenda Performance på den lange bane hvad tror vi og hvad ved vi? Strategisk

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Danske Invest Europa Fokus

Danske Invest Europa Fokus Danske Invest Europa Fokus Henrik Husted Knudsen Chief Portfolio Manager April 2013 InvesteringsForeningsRådet Strategien - de fire byggeklodser 2 Danske Invests porteføljerådgivere slår aktiemarkedet

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternative investeringer? Vi fokuserer på infrastruktur 2 3 Kilde: Børsen, Finanswatch 4 06-11-2015 Afkast ILLUSTRATIVE

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Formue Nord. Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner. Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning. det uafhængige alternativ

Formue Nord. Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner. Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning. det uafhængige alternativ Formue Nord det uafhængige alternativ Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning Agenda Historie Vores fundament Hvem er vi? Produkter Formue Nord

Læs mere

Equity Market Outlook June 2012

Equity Market Outlook June 2012 Equity Market Outlook June 2012 Arvid Jakobsen June 6 th, 2012 Overview 2 Overview GDP growth 2011 2012 2013 Pct. US Euro area US Euro area US Euro area Consensus 2.3-0.4 2.5 1.0 1.7 1.5 Maj Invest 2.0

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Tøbrud i ejendomsmarkedet Hvor skal pengene komme fra

Tøbrud i ejendomsmarkedet Hvor skal pengene komme fra Tøbrud i ejendomsmarkedet Hvor skal pengene komme fra MagniPartners Hvem er vi Vi er et uafhængigt finansielt rådgivningshus etableret for 2½ år siden Vi yder ekspertrådgivning om ejendomsmarkedet og om

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Senioranalytiker Jan Størup Nielsen Køge Handelsgymnasium d. 30. januar 2013 2013 byder på højere økonomisk vækst men det er desværre langt fra Danmarks

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Outlook Jyske Capital Management. Morten Odgaard, Portfolio Manager Cross Assets. Side 1/26

Outlook Jyske Capital Management. Morten Odgaard, Portfolio Manager Cross Assets. Side 1/26 Outlook 2015 Jyske Capital Management Morten Odgaard, Portfolio Manager Cross Assets Side 1/26 Indhold Indledende ord Investerings- og arbejdsproces Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse Fra investeringsproces

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

Tysk økonomi og finanskrise

Tysk økonomi og finanskrise Tysk økonomi og finanskrise Konklusion Vækstforventningerne nedjusteres voldsomt Tysk økonomi står foran hård opbremsning. Virksomhedernes forventninger falder til et 15 års minimum. Tysk eksport er årsagen

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Lavrentemiljø udfordringer og løsninger. Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013

Lavrentemiljø udfordringer og løsninger. Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013 Lavrentemiljø udfordringer og løsninger Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013 Rekordlave renter (I) USA: Korte og lange renter siden 1802 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1800 1830

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup Aktivt ejerskab Niels Kornerup 2 Disposition Aktivt ejerskab Begrebet aktivt ejerskab Fokuspunkter og eksempler Rollefordeling i forskellige virksomhedsstrukturer Den danske model internationale tendenser

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis. 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk

Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis. 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk Aktiv porteføljeallokering: Teori og praksis 10. maj 2010 TeisKnuthsen Investeringsdirektør tekn@nykredit.dk Opgaven Find den bedst mulige portefølje Højt afkast Rimelig risiko Inden for givne rammer Løst

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Økonomi og markeder i 2007 Finansanalytikerforeningens nytårsmiddag, januar 2007. Thomas Thygesen, BankInvest Strategi

Økonomi og markeder i 2007 Finansanalytikerforeningens nytårsmiddag, januar 2007. Thomas Thygesen, BankInvest Strategi Økonomi og markeder i 2007 Finansanalytikerforeningens nytårsmiddag, januar 2007 Thomas Thygesen, BankInvest Strategi Niveau 1: strukturel analyse 10-20 års framework 2-3 års forecast 6 måneders prognose

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S NB Trend 2010 3-årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Agenda Page Introduktion til NB Trend 2010 1 Historisk afkast og produktkarakteristika

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 22-Feb-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL For 3. kvartal 2015 var Brasiliens BNP-vækst negativ med 1,7%,

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere