Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje. v/ projektchef Henrik Demant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje. v/ projektchef Henrik Demant"

Transkript

1 Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje v/ projektchef Henrik Demant 1

2 Indhold Introduktion Klassisk porteføljeteori Karakteristika ved investering i fast ejendom Case 1: The German case Case 2: Rodamco Europe NV Case 3 Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company 21

3 Indledende præsentation Henrik Demant Beskæftigelse - Projektchef i Moller & Company A/S (2006) Uddannelse - BSc i Erhvervsøkonomi og MSc i finansiering fra Aarhus Handelshøjskole ( ) Tidligere beskæftigelse - Undervist på Aarhus Handelshøjskole i j jh - Management Accounting ( ) - Nuværende arbejdsområder Projektchef på alle investeringsejendomme Økonomisk og teknisk due diligence Økonomiske modeller Finansiering Analyse af makroøkonomiske data Moller & Company A/S Stiftet af Mogens V. Møller i 2005 Finansdirektør, Arla og Grundfos Bestyrelse: Finansdirektør Knud Hjort, Lego. Ejendomsdirektør, John Skovbjerg, Arla. Adm. direktør Per V. Møller, Rose Poultry Om virksomheden: Investeringsselskab med aktiviteter indenfor ejendomsinvestering/-rådgivning, finansiel rådgivning og porteføljestyring Fokus områder: Tysk ejendomsinvestering og rådgivning. Asset Management Tysk datterselskab, Kiel: Moller & Company Immobilien GmbH Fælles selskab med: Pirelli RE DGAG (60% - 40%) Samarbejdspartnere: DEFO, DIFA, Bauwert, Brinkmann, Densch & Schmidt og Deutsche Wohnen 32

4 Gennemførte transaktioner Ejendomsinvestering og -rådgivning (Track-record) Pris i EUR pr. m 2 og bruttoforrentning Completed investments Establishment Investment Properties Fund EURm # Sq. meters Management RoE 2002/2003 K/S Danske Immobilien Board of directors 18% K/S Albert v. Schweitzer Str Moller & Company A/S 20% Sell Speicher II Moller & Company A/S 26% Lollfuss Grundstückinvest GmbH Moller & Company A/S 35% HKL Grundstückinvest GmbH Moller & Company A/S 22% 2006 MC Immobilieninvest GmbH Moller & Company A/S 18% 2007 Projekt Nord Moller & Company A/S 14% Total Note: RoE is calculated on the basis of 90% leverage except for K/S Danske Immobilien and Projekt NORD where the leverage was 80% Advised investments Prospectus Property Completed Gloria Galeri, Berlin Completed Completed Completed Completed Completed Completed Total Bahnhof Altona, Hamborg Berlin, Potsdam Dredsen, Prolis DGAG Real-estate portfolio II GWL Versatel, Flensburg Investment EURm Advisor Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Entry / rent multiple EUR per sqm. 4

5 p ) Klassisk porteføljeteori I (Markowitz) Porteføljeovervejelser Maksimering af det forventet afkast for en given risiko Diversifikation Systematisk - vs usystematisk risiko Den efficiente rand maksimering af forventet afkast ved given risiko / minimering af risiko ved given forventet afkast Korrelation Forventet nytteteori Investors risikoaversion bestemmelse af fordelingen mellem investering i den risikofyldte portefølje og det risikofri aktiv Jo større investors risikoaversion er, jo mindre risiko er han villig til at påtage sig 5

6 Klassisk porteføljeteori II (CAPM) Optimal porteføljesammensætning Mulighed for pengemarkedsindlån og - udlån Ejendomme som aktivklasse i porteføljesammenhæng Vigtige karakteristika: Afkast, risiko, korrelation Optimal portefølje Optimal portefølje Placering af ejendomme? Rente-udlån Ejendommes påvirkning i en porteføljemæssig sammenhæng Rente-indlån 6

7 Karakteristika ved fast ejendom Ejendomme som aktivklasse Ejendomsporteføljer og andre aktivklasser ( ) Return 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% German bonds International bonds Open-ended funds Source: Deutsche Bank & Pimco US REITs EPRA Europe European stocks German stocks 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Std. dev. Kommentar Fast ejendom er med til at sikre stabilitet i afkast (Portfolio stabilizer) Fast ejendom har lavere volatilitet end andre aktivklasser Fast ejendom udjævner afkast, mens aktier løfter afkast Fast ejendom virker som inflationssikring Ejendomme giver lang varighed, sikker cashflow og kreditkvalitet Fast ejendom følger konjunkturerne på lang sigt (Mean-reverting behaviour) Fast ejendom følger ikke nødvendigvis andre aktivklasser aktier og obligationer (Portfolio diversifier) Fast ejendom viser betydelig positiv seriel korrelation over tid Ejendomsafkast er lavt korreleret (positivt eller negativt) med aktier og obligationer Ændringer i aktiekurser påvirker fast ejendom mindre end korte og lange renter, jf. cointegrationsmodel 7

8 Karakteristika ved investering i fast ejendom Direkte vs indirekte investering i fast ejendom Direkte ejendomsinvestering (eget køb) Indirekte ejendomsinvestering (Aktie og obligationer) Fordele 100% andel i værdistigning Selvstændig ejerskab (100% indflydelse, kontrol og information) Ulemper 100% risiko pådragelse Illikvid Niveau for investeringsomfang Ingen centraliseret markedsplads Høje transaktionsomkostninger General mangel på transaktionsinformationer og lokal markedskendskab Ejendomsinvestering skaber behov for professional Management Mangel på diversifikation Fordele Begrænset niveau for investeringsomfang/risiko Lave transaktionsomkostninger Ulemper Begrænset deltagelse i værdistigning Ledelses problematik (Mangel på indflydelse, kontrol og information) Likviditetsproblematikken Prisfastsættelse (Opend-end vs close-end) 8

9 Case 1: Historisk overblik - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Tyske ejendomsfonde Open-end investment funds Fakta Eksisteret siden 1959 I 2002 var der 22 fonde, administreres af 14 større finansielle institutioner (banker), andele gennem lokale afdelinger De udgør 19 % af samtlige tyske Mutual Funds Mere end EUR 70 mia. under administration Aktiekollaps i 2001 betød et tilløbsstykke Negativ korrelatation på.52 til DAX-indekset (flight to quality) Fondsbeviser prisfastsættes dagligt og kan sælges dagligt (Værdi + 5% i fee) Årlig værdifastsættelse under offentlig kontrol (DCF-model) Begrænsende regelsæt Investeringsbegrænsninger Enkeltstående investeringer < 15% af porteføljen Minimum 51% skal være investeret i ejendomme Likviditetsreserve på min. 5% Gearing: Fremmedkapial < 50% af ejendommens off. fastsætte værdi Siden 1990 må investeres i alle EU-lande Åbning for investering i aktieandele i 1998 Siden 2002 kan 100% af investeringerne foretages uden for EU, dog max. 30% uden valuta hedge Tyske investeringsfonde er underlagt lovgivningsmæssige regulativer og kontrolleres af finanstilsynets (BAFIN) 9

10 Case 1: Analyse - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Porteføljesammensætning i tyske ejendomsfonde Analyse af tyske ejendomsfonde Kortsigt 100% 80% 60% 40% 20% 0% Properties Cash / Fixed Income Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds Investeringsaktiver: Ejendomme, ejendomsselskaber e (aktier) og i obligationer Typisk holder fondene 25-49% i lange obligationer e e e (Bank run) Afkast og risiko multi asset portfolio Investordilemma sammenblanding af finansielle eikarakteristika Analyseperiode: Aktiver i analysen: Ejendomsfond, aktier, obligationer og depot renten SDE-ratio: forskel ml. årlig og mdr. std. Årlig værdifastsættelse under offentlig kontrol (DCF-model) Aktiestatistik fra DAX indeks portefølje af blue chips Obligationsstatistik fra REXP German goverment bonds Af sammenligningsmæssige årsager fratrækkes 0,5% p.a.i afkast fra aktier og obligationer (Adm. cost) 10

11 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde månedlige og årlige afkast * * SDE-ratio: forskel ml. årlig og mdr. std. tegn på seriekorrelation (Inflationsafhængig afkast) Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 11

12 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde Lang sigt Analyse af tyske ejendomsfonde Lang sigt Baggrund for at se langfristet Fremhævelse af ændring over tid Ejendomsfonde som pensionsopsparing - fokusering på afkast - og risiko karakteristika på lang sigt Vurdering af ejendomsfondenes forsikring mod inflationsudvikling Parametre Gnst., std., SP, SE og MEL SP: Shortfall probability sandsynligheden for at realiseret afkast < efterspurgt afkast SE: Shortfall Expectation mål for gennemsnittet af realiserede shortfall MEL: Mean Excess Loss - mål for størrelsen af et realiseret tab Antagelse: Buy and hold strategi 12

13 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde Langsigt Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 13

14 Case 1: Analyse - The German case Inflationskorrigeret fondsafkast (Target afkast = 1,5%) Forsøg på at replicere ejendomsfondens karakteristika Vha. penge- og obligationsmarkedet 40% Forudsætning: target afkast = 1,5% 35% Portfolio 3 (25% cash / 75% bonds) Inflationssikret afkast skaber højere shortfall sandsynlighed i hele tidsperioden og for alle aktiver 10 år Acc. return 30% 25% Portfolio 1 (75% cash / 25% bonds) Real-estate funds (3% front load) Real-estate funds (5% front load) Portfolio 2 (50% cash / 50% bonds) Den faldende shortfall tendens over tid er ikke længere markant 20% Ændring i shortfall sandsynligheden er mindst for aktier og størst på pengemarkedet 15% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 60% Std. dev. SE og MEL er højre i hele perioden for alle aktivklasser. Ændringen lavest ved aktier og obligationer og størst på pengemarkedet. Ved fast ejendom er MEL 0% efter 3 år 20 år Acc. return 55% 50% 45% 40% Real-estate funds (3% front load) Real-estate funds (5% front load) Portfolio 1 (75% cash / 25% bonds) Portfolio 2 (50% cash / 50% bonds) Portfolio 3 (25% cash / 75% bonds) 35% 30% 25% Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 20% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Std. dev. 14

15 Case 1: Analyse - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Konklusioner Tyske ejendomsfonde har sammenlignet med aktier og obligationer forskellig risiko og afkast karakteristika Volatiliteten på aktie- og obligationsafkastet er højere mens afkastet på ejendomsfondene er lavere Fast ejendom i multi-aktiv porteføljer stabiliserer risiko, mens aktier er afkast driver Ejendomsfondenes gennemsnitlige afkast og afkastets volatilitet er mere stabile over tid Ligesom ejendomsmarkedet følger afkastet på ejendomsfondene forudbestemte konjunkturudsving (11 13 år) Afkastet udviser mean-reverting behaviour Dele af afkastet på ejendomsfondene er deterministiske hvorfor den reelle risiko er mindre. Dette besværliggøre statistisk analyse i multi-fond sammenhæng Ved kort investeringshorisont (1-3 år) stor sandsynlighed for at realiseret afkast < target afkast (Shortfall). Primær årsag findes ved niveauet for transaktionsomkostningerne. På lang sigt kan investeringen inflationssikres vha. fast ejendomme Set over tid ligge fondsafkastet mellem afkastet på penge- og obligationsmarkedet. Har dog markant lavere volatilitet end obligationer Multivariate analyse viser ingen signifikant korrelation mellem afkastet på ejendomsfonde og aktiemarkedet (DAX-indekset). Grundet fondenes indeholdelse af kasse- og obligationsbeholdning findes signifikant korrelation til penge- og obligationsmarkedet. (Fokuseres udelukkende på stokastiske afvigelser er det samme gældende) 15

16 Case 2: Rodamco Europe NV Portfolio of prime quality retail assets in Europe (2006), Closed-end investment fund Rodamco Europe Et af Europas førende børsnoterede ejendomsselskaber Aktiviteter indenfor ejendomsinvestering (primært shopping centers i Europas største byer) Investeringsområder: Central Europa, nordiske lande, Spanien, Frankrig Holland og Belgien Aktive portefølje på EUR 9,1 mia. (2006) Target gearing: ca. 70% Dividend yield: ca. 7% - 5,2% ( ) Primær investering i detail sektoren (90%) 72 shopping centers, 300 high street shops, 6450 retail leases og andet Credit rating: 65% af aktiverne er A + eller A Listet på AEX indekset, Euronext top 100 company og MSCI World indeks Aktiver fordelt på lande Mia. EUR 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Central Europa Nordiske lande Spanien Frankrig Holland & Belgien Aktiver fordelt på sektor Mia. EUR Detail Kontor Logistik 16

17 Case 2: Rodamco Europe NV Udsnit af de 25 bedste detail-ejendomme ( Repræsentere 65% af detail porteføljen) 17

18 Case 2: Rodamco Europe NV Udviklingstrends for internationale ejendomsinvesteringer Konklusion Portefølje kommentar Gennemsnit = 5,58% Standardafvigelse = 0,33% Min. = 5,0% Maks. = 6,8% Lande specifik afkast har meget lav spredning 1. klasses fast ejendom udvikler sig som en Commodity Trends og tendenser Markedet for investering i fast ejendom som aktivklasse vil forblive attraktivt Investor vil i forøget grad rette fokus på markedet for indirekte ejendomsinvestering (Fonde, indeksinvesteringer og strukturerede produkter) Fast ejendom som aktivklasse er et godt investeringssupplement i/til pensionsporteføljer Forøgelse af ejendomsinvesteringer i pensionssektoren Ejendoms afkast og risiko Kan afkastet på erhvervsejendomme bestemmes ud fra ejendommens type og beliggenhed? Jf. Michael S. Young og D. Wylie Greig*: Afkastet er relativ uafhængig af type og beliggenhed Enkelte sammenhænge blev dog observeret på meget kort sigt Det konkluderes at afkastet i højere grad påvirkes af mere ejendomsspecifikke faktorer så som - ejendommens stand, lejrer mm Konkludere at opgørelse af forventet afkast og - risiko på ejendomme er problematisk og besværliggøre konstruktionen af en optimal portefølje Artikel: Investment performance of individual properties depends less on property type and location than generally believed 18

19 Case 3: Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company Praktisk tilgang til sammensætning af en ejendomsportefølje Det strategiske køb Analysefasen Analysefase Demografiske og økonomiske forhold Beliggenhed Identifikation af ejendom Kvalitetskontrol Due diligence Intern screanings proces Lokale rådgivere (Netwærk) Økonomi og Finansiering Selskabsstruktur eeeog Skatteforhold Commercial Strategisk valg due diligence af selskabsstruktur Teknisk og juridisk due Optimering af diligence skattemæssige Finansiel forhold model Finansoptimering Kontrakt forhandling og udarbejdelse Finansiering og Kapitalstruktur Administration og Forvaltning Asset management Valg af forvalter forretningsplan Forvaltning og lejeoptimering Budgettering og controling af investering Organisatorisk management Identifikation af value added aktiviteter Ejendomsoptimering Forøgelse af investeringens værdi Exit Identifikation af tidspunkt for exit Identifikation af markedspris Kunderealisering og - kontakt Kontrakt forhandling Bestemmelse af investeringsland Økonomiske faktorer Geografiske forhold Demografisk struktur Vurdering af ejendomsmarkedet Udvælgelse af områder, byer Økonomiske faktorer Geografiske forhold Demografisk struktur Forrentningspotentiale Ejendomsselektion Kvalitetskontrol Due diligence Intern Ekstern 19

20 Case 3: Økonomiske forhold Tysk økonomi som eksempel Udvikling i BNP (Real growth, YoY) Consumption (1995=100) 4.0% % 3.0% % 2.0% 1.5% % 0.5% 0.0% % -1.0% F F 2007F Germany EU (25 countries) Germany EU (15 countries) Udvikling i arbejdsløshed Økonomiske tillidsindikatorer (Effektivitet i industrien) Kilde: Reuters EcoWin, Eurostat og JCF DG ECFIN, Economic Sentiment, Economic sentiment indicator IFO, Business Surveys, Business climate index, business sector (main IFO index), Index DG ECFIN, Consumer Surveys, Confidence indicator Source: Reuters EcoWin Net balances 20

21 Case 3: Økonomiske forhold Tysk økonomi som eksempel Tysk aktiemarked og IFO tal Indenlandske efterspørgsel har trækker vækst ned 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % 8.0% 4.0% 0.0% -4.0% -8.0% /1/1994 3/1/1995 3/1/1996 3/1/1997 3/1/1998 3/1/1999 3/1/2000 3/1/2001 3/1/2002 3/1/2003 3/1/2004 3/1/2005 3/1/ % Dec-91 Dec-93 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 DAX (Left hand side) IFO (Right hand side) GDP Growth GDP contribution from domestic demand GDP stimulation from trade surplus Konkurrenceevne Løn omk. (Real growth, YoY) Opsparingskvoten og forventning til arbejdsløsheden 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% % 1.0% 0.0% Dec- 99 Jun- 00 Dec- 00 Jun- 01 Dec- 01 Jun- 02 Dec- 02 Jun- 03 Dec- 03 Jun- 04 Dec- 04 Jun- 05 France Germany United Kingdom Eurozone Dec- 05 Jun Q Q Q Q Q Q Savings at present 12 months Kilde: Reuters EcoWin, HSBA, Eurostat og JCF Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Unemployment expectations over next 12 months 21

22 Case 3: Geografiske forhold Udspecificering af attraktiv placering, metropoler og urbanisering Urbanisering Metropoler Generelt høj risiko Generelt høj risiko Generelt overvurderet Generelt overvurderet Kilde: BBR 2005 Blå indikerer metropoler kilde: BBR 2005 Brun indikerer stigende tendens Gul indikerer faldende tendens 22 14

23 Case 3: Demografisk struktur Befolkningstilvækst og ændring i beskæftigelsen hh Befolkningstilvækst ( 2020) Ændring i beskæftigelse Generelt høj risiko Generelt overvurderet Kilde: BBR 2005 Kilde: BBR 2005 Rød indikerer befolkningstilvækst Blå indikerer befolkningsnedgang Rød indikerer stigende tendens Blå indikerer faldende tendens 23 14

24 Case 3: Vurdering af ejendomsmarkedet Det tyske ejendomsmarked som eksempel Udvikling i ejendomspriserne (Udvalgte lande) Indeks 1969 = Udvikling i ejendomspriserne (Europa ekskl. Skandinavien) Indeks 1969 = Germany United States Japan Canada Australia Ireland New Zealand Udvikling i ejendomspriserne (Skandinavien) Indeks 1969 = 100 Germany France Italy Netherlands Switzerland Spain Udvikling i ejendomspriserne (Residential & Commercial) Periode Germany Denmark Finland Norway Sweden Residential Property Market Index Commercial Property Market Index Kilde: Bulwien, IMF og OECD 24

25 Case 3: Vurdering af ejendomsmarkedet Det tyske ejendomsmarked som eksempel Udvikling i ejendomspriserne (lejligheder) Indeks 1990 = Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Halle Udviklingen i tomgang (Kontor) Udvalgte byer 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Udvikling i ejendomspriserne (Huse) Indeks 1990 = Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg 2000 Kiel Stutgart Halle Udviklingen i leje Udvalgte byer Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Kilde: Bulwien 25

26 Case 3: Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company Diversificeret ejendomsportefølje med primær beliggenhed i og omkring Hamborg Eksempel på konkret porteføljekonstruktion Investeringens karakteristika Udbyder: Moller & Company A/S Investeringsniveau: EUR 109,5 mio. Egenkapital: 20% Investeringstype: Share Deal (94%) Lokalisation: Nord Tyskland (56 enheder) (Hamborg 50% og Schleswig- Holstein 50%) Type: Bolig og erhverv (30% og 70%) Areal: m 2 Lejeindtægt: EUR 7,6 mio. (Lange lejekontrakter) Bruttoforrentning: 6,95% IRR: 13,68% 26

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S

Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S HD-Finansiering 8. semester 2008 Forfattere: Vejleder: Klaus Naur Kristensen Mads Borgensgaard Nicolai Borcher

Læs mere

Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder

Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder Forord Ejendomsinvestering i Tyskland er blevet genstand for stigende interesse i den finansielle verden. Og med god grund.

Læs mere

Executive Summary. Side 2 af 188

Executive Summary. Side 2 af 188 Executive Summary Recognizing that there has been a limited amount of research on the market for commercial real estate in Denmark, we have decided to gather data available to the public and the data available

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

Risk based portefølje optimering

Risk based portefølje optimering HD Finansiering. Hovedopgave foråret 2014. Risk based portefølje optimering Forfatter: Daniel Sunke Vejleder: Martin Richter Institut for Finansiering Handelshøjskole i København 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bolig- og ejendomsderivater

Bolig- og ejendomsderivater Bolig- og ejendomsderivater som stabilisator for boligmarkedet I takt med at mange lande på det seneste har været udsat for boligbobler, som er bristet, er der de senere år blevet pustet liv i en ide om

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Forventninger til det danske ejendomsmarked

Forventninger til det danske ejendomsmarked Forventninger til det danske ejendomsmarked Februar 2014 Camilla Wermelin, Fund Analyst Aberdeen Asset Management For professional use only Not for public distribution Agenda Aberdeen Asset Management

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Nedbrydning af værdiskabelsen under Nordic Capitals ejerskab af Kompan A/S

Nedbrydning af værdiskabelsen under Nordic Capitals ejerskab af Kompan A/S Nedbrydning af værdiskabelsen under Nordic Capitals ejerskab af Kompan A/S Estimering af exit pris samt analyse af værdiskabelsen sammenlignet med empiriske undersøgelser. HOVEDOPGAVE COPENHAGEN BUSINESS

Læs mere

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009

Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009 Bachelorafhandling HA-almen Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tine Stilling Olesen Vejleder: Peter Brink Madsen Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt

International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt International diversifikation med aktier, under hensyntagen til valutarisiko og korrelationsændringer, set fra et dansk investorsynspunkt Afgangsprojekt, HD 2. del i Finansiering Aflevering 14. maj 2012

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011 1 Påbegyndt byggeri 1982-2011 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Solgte investeringsejendomme 1992-2010 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Note: Erhverv er ekskl. fabrikker 2 Realkreditinstitutternes

Læs mere

ATP REP II Årsrapport 2014

ATP REP II Årsrapport 2014 ATP REP II Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 4. februar 2015 ATP Real Estate Partners II K/S Cvr.-nr: 33 38 89 77 Årsrapport for perioden

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

Finanskrise og corporate governance. Kvartalsmøde Danske Bank 2.9.2009 Kuppelsalen, Holmens Kanal. Mogens Møller, Founder and CEO 2.

Finanskrise og corporate governance. Kvartalsmøde Danske Bank 2.9.2009 Kuppelsalen, Holmens Kanal. Mogens Møller, Founder and CEO 2. Finanskrise og corporate governance Kvartalsmøde Danske Bank 2.9.2009 Kuppelsalen, Holmens Kanal Mogens Møller, Founder and CEO 2.September 2009 0 Dagens program Del I: Præsentation Bobler i vor tid Greenspan

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere