Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje. v/ projektchef Henrik Demant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje. v/ projektchef Henrik Demant"

Transkript

1 Teoretiske og praktiske overvejelser omkring sammensætning af en diversificeret ejendomsportefølje v/ projektchef Henrik Demant 1

2 Indhold Introduktion Klassisk porteføljeteori Karakteristika ved investering i fast ejendom Case 1: The German case Case 2: Rodamco Europe NV Case 3 Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company 21

3 Indledende præsentation Henrik Demant Beskæftigelse - Projektchef i Moller & Company A/S (2006) Uddannelse - BSc i Erhvervsøkonomi og MSc i finansiering fra Aarhus Handelshøjskole ( ) Tidligere beskæftigelse - Undervist på Aarhus Handelshøjskole i j jh - Management Accounting ( ) - Nuværende arbejdsområder Projektchef på alle investeringsejendomme Økonomisk og teknisk due diligence Økonomiske modeller Finansiering Analyse af makroøkonomiske data Moller & Company A/S Stiftet af Mogens V. Møller i 2005 Finansdirektør, Arla og Grundfos Bestyrelse: Finansdirektør Knud Hjort, Lego. Ejendomsdirektør, John Skovbjerg, Arla. Adm. direktør Per V. Møller, Rose Poultry Om virksomheden: Investeringsselskab med aktiviteter indenfor ejendomsinvestering/-rådgivning, finansiel rådgivning og porteføljestyring Fokus områder: Tysk ejendomsinvestering og rådgivning. Asset Management Tysk datterselskab, Kiel: Moller & Company Immobilien GmbH Fælles selskab med: Pirelli RE DGAG (60% - 40%) Samarbejdspartnere: DEFO, DIFA, Bauwert, Brinkmann, Densch & Schmidt og Deutsche Wohnen 32

4 Gennemførte transaktioner Ejendomsinvestering og -rådgivning (Track-record) Pris i EUR pr. m 2 og bruttoforrentning Completed investments Establishment Investment Properties Fund EURm # Sq. meters Management RoE 2002/2003 K/S Danske Immobilien Board of directors 18% K/S Albert v. Schweitzer Str Moller & Company A/S 20% Sell Speicher II Moller & Company A/S 26% Lollfuss Grundstückinvest GmbH Moller & Company A/S 35% HKL Grundstückinvest GmbH Moller & Company A/S 22% 2006 MC Immobilieninvest GmbH Moller & Company A/S 18% 2007 Projekt Nord Moller & Company A/S 14% Total Note: RoE is calculated on the basis of 90% leverage except for K/S Danske Immobilien and Projekt NORD where the leverage was 80% Advised investments Prospectus Property Completed Gloria Galeri, Berlin Completed Completed Completed Completed Completed Completed Total Bahnhof Altona, Hamborg Berlin, Potsdam Dredsen, Prolis DGAG Real-estate portfolio II GWL Versatel, Flensburg Investment EURm Advisor Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Moller & Company A/S Entry / rent multiple EUR per sqm. 4

5 p ) Klassisk porteføljeteori I (Markowitz) Porteføljeovervejelser Maksimering af det forventet afkast for en given risiko Diversifikation Systematisk - vs usystematisk risiko Den efficiente rand maksimering af forventet afkast ved given risiko / minimering af risiko ved given forventet afkast Korrelation Forventet nytteteori Investors risikoaversion bestemmelse af fordelingen mellem investering i den risikofyldte portefølje og det risikofri aktiv Jo større investors risikoaversion er, jo mindre risiko er han villig til at påtage sig 5

6 Klassisk porteføljeteori II (CAPM) Optimal porteføljesammensætning Mulighed for pengemarkedsindlån og - udlån Ejendomme som aktivklasse i porteføljesammenhæng Vigtige karakteristika: Afkast, risiko, korrelation Optimal portefølje Optimal portefølje Placering af ejendomme? Rente-udlån Ejendommes påvirkning i en porteføljemæssig sammenhæng Rente-indlån 6

7 Karakteristika ved fast ejendom Ejendomme som aktivklasse Ejendomsporteføljer og andre aktivklasser ( ) Return 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% German bonds International bonds Open-ended funds Source: Deutsche Bank & Pimco US REITs EPRA Europe European stocks German stocks 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Std. dev. Kommentar Fast ejendom er med til at sikre stabilitet i afkast (Portfolio stabilizer) Fast ejendom har lavere volatilitet end andre aktivklasser Fast ejendom udjævner afkast, mens aktier løfter afkast Fast ejendom virker som inflationssikring Ejendomme giver lang varighed, sikker cashflow og kreditkvalitet Fast ejendom følger konjunkturerne på lang sigt (Mean-reverting behaviour) Fast ejendom følger ikke nødvendigvis andre aktivklasser aktier og obligationer (Portfolio diversifier) Fast ejendom viser betydelig positiv seriel korrelation over tid Ejendomsafkast er lavt korreleret (positivt eller negativt) med aktier og obligationer Ændringer i aktiekurser påvirker fast ejendom mindre end korte og lange renter, jf. cointegrationsmodel 7

8 Karakteristika ved investering i fast ejendom Direkte vs indirekte investering i fast ejendom Direkte ejendomsinvestering (eget køb) Indirekte ejendomsinvestering (Aktie og obligationer) Fordele 100% andel i værdistigning Selvstændig ejerskab (100% indflydelse, kontrol og information) Ulemper 100% risiko pådragelse Illikvid Niveau for investeringsomfang Ingen centraliseret markedsplads Høje transaktionsomkostninger General mangel på transaktionsinformationer og lokal markedskendskab Ejendomsinvestering skaber behov for professional Management Mangel på diversifikation Fordele Begrænset niveau for investeringsomfang/risiko Lave transaktionsomkostninger Ulemper Begrænset deltagelse i værdistigning Ledelses problematik (Mangel på indflydelse, kontrol og information) Likviditetsproblematikken Prisfastsættelse (Opend-end vs close-end) 8

9 Case 1: Historisk overblik - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Tyske ejendomsfonde Open-end investment funds Fakta Eksisteret siden 1959 I 2002 var der 22 fonde, administreres af 14 større finansielle institutioner (banker), andele gennem lokale afdelinger De udgør 19 % af samtlige tyske Mutual Funds Mere end EUR 70 mia. under administration Aktiekollaps i 2001 betød et tilløbsstykke Negativ korrelatation på.52 til DAX-indekset (flight to quality) Fondsbeviser prisfastsættes dagligt og kan sælges dagligt (Værdi + 5% i fee) Årlig værdifastsættelse under offentlig kontrol (DCF-model) Begrænsende regelsæt Investeringsbegrænsninger Enkeltstående investeringer < 15% af porteføljen Minimum 51% skal være investeret i ejendomme Likviditetsreserve på min. 5% Gearing: Fremmedkapial < 50% af ejendommens off. fastsætte værdi Siden 1990 må investeres i alle EU-lande Åbning for investering i aktieandele i 1998 Siden 2002 kan 100% af investeringerne foretages uden for EU, dog max. 30% uden valuta hedge Tyske investeringsfonde er underlagt lovgivningsmæssige regulativer og kontrolleres af finanstilsynets (BAFIN) 9

10 Case 1: Analyse - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Porteføljesammensætning i tyske ejendomsfonde Analyse af tyske ejendomsfonde Kortsigt 100% 80% 60% 40% 20% 0% Properties Cash / Fixed Income Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds Investeringsaktiver: Ejendomme, ejendomsselskaber e (aktier) og i obligationer Typisk holder fondene 25-49% i lange obligationer e e e (Bank run) Afkast og risiko multi asset portfolio Investordilemma sammenblanding af finansielle eikarakteristika Analyseperiode: Aktiver i analysen: Ejendomsfond, aktier, obligationer og depot renten SDE-ratio: forskel ml. årlig og mdr. std. Årlig værdifastsættelse under offentlig kontrol (DCF-model) Aktiestatistik fra DAX indeks portefølje af blue chips Obligationsstatistik fra REXP German goverment bonds Af sammenligningsmæssige årsager fratrækkes 0,5% p.a.i afkast fra aktier og obligationer (Adm. cost) 10

11 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde månedlige og årlige afkast * * SDE-ratio: forskel ml. årlig og mdr. std. tegn på seriekorrelation (Inflationsafhængig afkast) Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 11

12 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde Lang sigt Analyse af tyske ejendomsfonde Lang sigt Baggrund for at se langfristet Fremhævelse af ændring over tid Ejendomsfonde som pensionsopsparing - fokusering på afkast - og risiko karakteristika på lang sigt Vurdering af ejendomsfondenes forsikring mod inflationsudvikling Parametre Gnst., std., SP, SE og MEL SP: Shortfall probability sandsynligheden for at realiseret afkast < efterspurgt afkast SE: Shortfall Expectation mål for gennemsnittet af realiserede shortfall MEL: Mean Excess Loss - mål for størrelsen af et realiseret tab Antagelse: Buy and hold strategi 12

13 Case 1: Analyse - The German case Analyse af tyske ejendomsfonde Langsigt Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 13

14 Case 1: Analyse - The German case Inflationskorrigeret fondsafkast (Target afkast = 1,5%) Forsøg på at replicere ejendomsfondens karakteristika Vha. penge- og obligationsmarkedet 40% Forudsætning: target afkast = 1,5% 35% Portfolio 3 (25% cash / 75% bonds) Inflationssikret afkast skaber højere shortfall sandsynlighed i hele tidsperioden og for alle aktiver 10 år Acc. return 30% 25% Portfolio 1 (75% cash / 25% bonds) Real-estate funds (3% front load) Real-estate funds (5% front load) Portfolio 2 (50% cash / 50% bonds) Den faldende shortfall tendens over tid er ikke længere markant 20% Ændring i shortfall sandsynligheden er mindst for aktier og størst på pengemarkedet 15% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 60% Std. dev. SE og MEL er højre i hele perioden for alle aktivklasser. Ændringen lavest ved aktier og obligationer og størst på pengemarkedet. Ved fast ejendom er MEL 0% efter 3 år 20 år Acc. return 55% 50% 45% 40% Real-estate funds (3% front load) Real-estate funds (5% front load) Portfolio 1 (75% cash / 25% bonds) Portfolio 2 (50% cash / 50% bonds) Portfolio 3 (25% cash / 75% bonds) 35% 30% 25% Kilde: Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, The German case (Prof. Dr. Maurer) 20% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Std. dev. 14

15 Case 1: Analyse - The German case Risk and Return of Open-End Real-Estate Funds, research paper of prof. Dr. Maurer Konklusioner Tyske ejendomsfonde har sammenlignet med aktier og obligationer forskellig risiko og afkast karakteristika Volatiliteten på aktie- og obligationsafkastet er højere mens afkastet på ejendomsfondene er lavere Fast ejendom i multi-aktiv porteføljer stabiliserer risiko, mens aktier er afkast driver Ejendomsfondenes gennemsnitlige afkast og afkastets volatilitet er mere stabile over tid Ligesom ejendomsmarkedet følger afkastet på ejendomsfondene forudbestemte konjunkturudsving (11 13 år) Afkastet udviser mean-reverting behaviour Dele af afkastet på ejendomsfondene er deterministiske hvorfor den reelle risiko er mindre. Dette besværliggøre statistisk analyse i multi-fond sammenhæng Ved kort investeringshorisont (1-3 år) stor sandsynlighed for at realiseret afkast < target afkast (Shortfall). Primær årsag findes ved niveauet for transaktionsomkostningerne. På lang sigt kan investeringen inflationssikres vha. fast ejendomme Set over tid ligge fondsafkastet mellem afkastet på penge- og obligationsmarkedet. Har dog markant lavere volatilitet end obligationer Multivariate analyse viser ingen signifikant korrelation mellem afkastet på ejendomsfonde og aktiemarkedet (DAX-indekset). Grundet fondenes indeholdelse af kasse- og obligationsbeholdning findes signifikant korrelation til penge- og obligationsmarkedet. (Fokuseres udelukkende på stokastiske afvigelser er det samme gældende) 15

16 Case 2: Rodamco Europe NV Portfolio of prime quality retail assets in Europe (2006), Closed-end investment fund Rodamco Europe Et af Europas førende børsnoterede ejendomsselskaber Aktiviteter indenfor ejendomsinvestering (primært shopping centers i Europas største byer) Investeringsområder: Central Europa, nordiske lande, Spanien, Frankrig Holland og Belgien Aktive portefølje på EUR 9,1 mia. (2006) Target gearing: ca. 70% Dividend yield: ca. 7% - 5,2% ( ) Primær investering i detail sektoren (90%) 72 shopping centers, 300 high street shops, 6450 retail leases og andet Credit rating: 65% af aktiverne er A + eller A Listet på AEX indekset, Euronext top 100 company og MSCI World indeks Aktiver fordelt på lande Mia. EUR 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Central Europa Nordiske lande Spanien Frankrig Holland & Belgien Aktiver fordelt på sektor Mia. EUR Detail Kontor Logistik 16

17 Case 2: Rodamco Europe NV Udsnit af de 25 bedste detail-ejendomme ( Repræsentere 65% af detail porteføljen) 17

18 Case 2: Rodamco Europe NV Udviklingstrends for internationale ejendomsinvesteringer Konklusion Portefølje kommentar Gennemsnit = 5,58% Standardafvigelse = 0,33% Min. = 5,0% Maks. = 6,8% Lande specifik afkast har meget lav spredning 1. klasses fast ejendom udvikler sig som en Commodity Trends og tendenser Markedet for investering i fast ejendom som aktivklasse vil forblive attraktivt Investor vil i forøget grad rette fokus på markedet for indirekte ejendomsinvestering (Fonde, indeksinvesteringer og strukturerede produkter) Fast ejendom som aktivklasse er et godt investeringssupplement i/til pensionsporteføljer Forøgelse af ejendomsinvesteringer i pensionssektoren Ejendoms afkast og risiko Kan afkastet på erhvervsejendomme bestemmes ud fra ejendommens type og beliggenhed? Jf. Michael S. Young og D. Wylie Greig*: Afkastet er relativ uafhængig af type og beliggenhed Enkelte sammenhænge blev dog observeret på meget kort sigt Det konkluderes at afkastet i højere grad påvirkes af mere ejendomsspecifikke faktorer så som - ejendommens stand, lejrer mm Konkludere at opgørelse af forventet afkast og - risiko på ejendomme er problematisk og besværliggøre konstruktionen af en optimal portefølje Artikel: Investment performance of individual properties depends less on property type and location than generally believed 18

19 Case 3: Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company Praktisk tilgang til sammensætning af en ejendomsportefølje Det strategiske køb Analysefasen Analysefase Demografiske og økonomiske forhold Beliggenhed Identifikation af ejendom Kvalitetskontrol Due diligence Intern screanings proces Lokale rådgivere (Netwærk) Økonomi og Finansiering Selskabsstruktur eeeog Skatteforhold Commercial Strategisk valg due diligence af selskabsstruktur Teknisk og juridisk due Optimering af diligence skattemæssige Finansiel forhold model Finansoptimering Kontrakt forhandling og udarbejdelse Finansiering og Kapitalstruktur Administration og Forvaltning Asset management Valg af forvalter forretningsplan Forvaltning og lejeoptimering Budgettering og controling af investering Organisatorisk management Identifikation af value added aktiviteter Ejendomsoptimering Forøgelse af investeringens værdi Exit Identifikation af tidspunkt for exit Identifikation af markedspris Kunderealisering og - kontakt Kontrakt forhandling Bestemmelse af investeringsland Økonomiske faktorer Geografiske forhold Demografisk struktur Vurdering af ejendomsmarkedet Udvælgelse af områder, byer Økonomiske faktorer Geografiske forhold Demografisk struktur Forrentningspotentiale Ejendomsselektion Kvalitetskontrol Due diligence Intern Ekstern 19

20 Case 3: Økonomiske forhold Tysk økonomi som eksempel Udvikling i BNP (Real growth, YoY) Consumption (1995=100) 4.0% % 3.0% % 2.0% 1.5% % 0.5% 0.0% % -1.0% F F 2007F Germany EU (25 countries) Germany EU (15 countries) Udvikling i arbejdsløshed Økonomiske tillidsindikatorer (Effektivitet i industrien) Kilde: Reuters EcoWin, Eurostat og JCF DG ECFIN, Economic Sentiment, Economic sentiment indicator IFO, Business Surveys, Business climate index, business sector (main IFO index), Index DG ECFIN, Consumer Surveys, Confidence indicator Source: Reuters EcoWin Net balances 20

21 Case 3: Økonomiske forhold Tysk økonomi som eksempel Tysk aktiemarked og IFO tal Indenlandske efterspørgsel har trækker vækst ned 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % 8.0% 4.0% 0.0% -4.0% -8.0% /1/1994 3/1/1995 3/1/1996 3/1/1997 3/1/1998 3/1/1999 3/1/2000 3/1/2001 3/1/2002 3/1/2003 3/1/2004 3/1/2005 3/1/ % Dec-91 Dec-93 Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05 DAX (Left hand side) IFO (Right hand side) GDP Growth GDP contribution from domestic demand GDP stimulation from trade surplus Konkurrenceevne Løn omk. (Real growth, YoY) Opsparingskvoten og forventning til arbejdsløsheden 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% % 1.0% 0.0% Dec- 99 Jun- 00 Dec- 00 Jun- 01 Dec- 01 Jun- 02 Dec- 02 Jun- 03 Dec- 03 Jun- 04 Dec- 04 Jun- 05 France Germany United Kingdom Eurozone Dec- 05 Jun Q Q Q Q Q Q Savings at present 12 months Kilde: Reuters EcoWin, HSBA, Eurostat og JCF Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Unemployment expectations over next 12 months 21

22 Case 3: Geografiske forhold Udspecificering af attraktiv placering, metropoler og urbanisering Urbanisering Metropoler Generelt høj risiko Generelt høj risiko Generelt overvurderet Generelt overvurderet Kilde: BBR 2005 Blå indikerer metropoler kilde: BBR 2005 Brun indikerer stigende tendens Gul indikerer faldende tendens 22 14

23 Case 3: Demografisk struktur Befolkningstilvækst og ændring i beskæftigelsen hh Befolkningstilvækst ( 2020) Ændring i beskæftigelse Generelt høj risiko Generelt overvurderet Kilde: BBR 2005 Kilde: BBR 2005 Rød indikerer befolkningstilvækst Blå indikerer befolkningsnedgang Rød indikerer stigende tendens Blå indikerer faldende tendens 23 14

24 Case 3: Vurdering af ejendomsmarkedet Det tyske ejendomsmarked som eksempel Udvikling i ejendomspriserne (Udvalgte lande) Indeks 1969 = Udvikling i ejendomspriserne (Europa ekskl. Skandinavien) Indeks 1969 = Germany United States Japan Canada Australia Ireland New Zealand Udvikling i ejendomspriserne (Skandinavien) Indeks 1969 = 100 Germany France Italy Netherlands Switzerland Spain Udvikling i ejendomspriserne (Residential & Commercial) Periode Germany Denmark Finland Norway Sweden Residential Property Market Index Commercial Property Market Index Kilde: Bulwien, IMF og OECD 24

25 Case 3: Vurdering af ejendomsmarkedet Det tyske ejendomsmarked som eksempel Udvikling i ejendomspriserne (lejligheder) Indeks 1990 = Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Halle Udviklingen i tomgang (Kontor) Udvalgte byer 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Udvikling i ejendomspriserne (Huse) Indeks 1990 = Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg 2000 Kiel Stutgart Halle Udviklingen i leje Udvalgte byer Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamborg Kiel Stutgart Kilde: Bulwien 25

26 Case 3: Konstruktion af ejendomsportefølje i Moller & Company Diversificeret ejendomsportefølje med primær beliggenhed i og omkring Hamborg Eksempel på konkret porteføljekonstruktion Investeringens karakteristika Udbyder: Moller & Company A/S Investeringsniveau: EUR 109,5 mio. Egenkapital: 20% Investeringstype: Share Deal (94%) Lokalisation: Nord Tyskland (56 enheder) (Hamborg 50% og Schleswig- Holstein 50%) Type: Bolig og erhverv (30% og 70%) Areal: m 2 Lejeindtægt: EUR 7,6 mio. (Lange lejekontrakter) Bruttoforrentning: 6,95% IRR: 13,68% 26

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S NB Trend 2010 3-årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Agenda Page Introduktion til NB Trend 2010 1 Historisk afkast og produktkarakteristika

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien November 2014 AGENDA 1. Om Berlin IV A/S - overblik over porteføljen og strategien 2. Finansielle resultater og forventninger 3. Hvorfor investere i Berlin 4. Hvorfor investere i Berlin IV A/S 2 Om Berlin

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Fremtidens værdipapirmarkeder. Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013

Fremtidens værdipapirmarkeder. Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013 Fremtidens værdipapirmarkeder Benny Buchardt Andersen CIO PenSam 08.03.2013 2 Agenda Strategiplan for samlede investeringer Investeringstilgang til kredit Et dansk marked for erhvervsobligationer? 3 Strategyplan

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

FM og ejendomsinvesteringer

FM og ejendomsinvesteringer THE NORDIC REGION PROPERTY SPECIALIST FM og ejendomsinvesteringer Mikkel Skat Skov, Facility Direktør, Saxo Properties A/S FACILITY MANAGEMENT & EJENDOMSINVESTERING Saxo Bank og Saxo Properties A/S FM

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

CS&Co dit alternative investeringsvalg

CS&Co dit alternative investeringsvalg A LT ERNAT I V E D I R EKT E I N V EST ER I N G E R I E N I N V EST E R I N G S P O R T E F Ø L J E H VO R F O R O G H VO R DA N?! AG ENDA : KO RT O M C S &CO P O RTEFØL J E T EOR I D E N E F F I C I E

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014

Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder. Marts 2014 Den holdbare investering, trends og globale investeringsmuligheder Marts 2014 Agenda Den holdbare investering! Megatrends muligheder? Opsparing anno 2014 2 Indtjening driver afkast Indtjeningsvækst Afkast

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder

Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder Udviklingen på det tyske ejendomsmarked fup, fakta, faldgruber og muligheder Forord Ejendomsinvestering i Tyskland er blevet genstand for stigende interesse i den finansielle verden. Og med god grund.

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

Krisen alle så, men ingen reagerede på?

Krisen alle så, men ingen reagerede på? Krisen alle så, men ingen reagerede på? The credit crisis has exceeded anything I have imagined Virtually no one had foreseen the meltdown of the mortgage market. Alan Greenspan, Financial Times 24/10

Læs mere