Cases. Oplysninger om Vækstfonden. Bestyrelse. Erhvervsinvest K/S Roshield A/S. Direktion. Revision. watagame ApS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cases. Oplysninger om Vækstfonden. Bestyrelse. Erhvervsinvest K/S Roshield A/S. Direktion. Revision. watagame ApS."

Transkript

1 VÆKSTFONDENS ÅRSRAPPORT 2006

2 Cases Oplysninger om Vækstfonden Bestyrelse Michael Fiorini, formand Caroline Søeborg Ahlefeldt Jørn Kildegaard Andreas C. J. Lehmann Carl Christian Nielsen Conni Simonsen (1. juli juni periode) (15. juni juni periode) (1. september august periode) (1. april marts periode) (1. april marts periode) (1. september august periode) 04 Erhvervsinvest K/S Roshield A/S Der afholdes årligt mindst seks bestyrelsesmøder, heraf mindst ét bestyrelsesmøde i hvert kvartal. I 2006 er der holdt seks bestyrelsesmøder. Direktion Christian Motzfeldt Revision Deloitte Jens Sejer Pedersen Per Rolf Larssen 14 watagame ApS Rigsrevisionen Henrik Otbo Henning Madsen 20 Action Pharma A/S 24 Nordic Biotech K/S Curalogic A/S Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon Telefax AudioAsics A/S CVR-nr.: Hjemsted: Hellerup 34 H. Daugbjerg A/S

3 Indhold Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N 2 Hovedtal 5 Vækstfondens ledelsesberetning Vækstfondens forretningsområder Regnskabsberetning 23 Påtegninger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Portefølje Vækstfondens portefølje af ventureselskaber Vækstfondens portefølje af egenkapitalindskud >

4 2 > Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N Hovedtal aktivitet Nettotilsagn lån, antal Bruttotilsagn lån, mio. kr Nettotilsagn lån, mio. kr Nettotilsagn egenkapitalindskud, antal Bruttotilsagn egenkapitalindskud, mio. kr Nettotilsagn egenkapitalindskud, mio. kr Tilsagn Ventureselskaber, antal Tilsagn Ventureselskaber, mio. kr Tilsagn Vækstkautioner, antal Tilsagn Vækstkautioner, mio. kr Forskellen mellem brutto- og nettotilsagn udgør lån konverteret til egenkapitalindskud.

5 h o v e d ta l 3 > Hoved- og nøgletal regnskabet (i mio. kr.) Resultatopgørelse Afkast af obligationer m.v Bruttoresultat, kapitalandele i Ventureselskaber Bruttoresultat, kapitalandele egenkapitalindskud Bruttoresultat, udlån Bruttoresultat, Vækstkaution Administrationsomkostninger Årets resultat Balance Værdipapirer og likvider Kapitalandele i Ventureselskaber Egenkapitalindskud Udlån Egenkapital Balancesum Nøgletal Obligationsafkast, helårsprocent 2,4 2,5 3,0 4,0 9,0 Hensættelsesprocent på udlån

6 4 > Fund of Funds Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N Erhvervsinvest K/S I Danmark er der hvert år ca virksomheder, som står over for et ejerskifte. Mange af disse er veldrevne og perspektivrige virksomheder, som netop er målgruppen for small-cap buyout-fonden, Erhvervsinvest K/S. Erhvervsinvest er en aktiv majoritetsinvestor. Som investor bidrager Erhvervsinvest til at skabe værdi gennem aktivt arbejde i porteføljeselskabernes bestyrelse. Bestyrelsesrepræsentanterne bliver typisk rekrutteret fra et Advisory Board, som består af en kreds af erfarne og kompetente erhvervsfolk. Fonden er den eneste egentlige buyout-fond i Vækstfondens portefølje. I 2006 har Erhvervsinvest K/S med succes foretaget en exit med virksomheden Roshield. Managing Partner er Thomas Marstrand. Managing Partner Thomas Marstrand > Erhvervsinvest K/S Roshield A/S Ild fra håndvåben og fragmenter fra hjemmelavede bomber og miner er blandt de største farer, som personer i kriseområder bliver udsat for. Det har den fynske virksomhed, Roshield, set som en forretningsmulighed og har udviklet en række meget effektive produkter til at beskytte personer, køretøjer, skibe, fly, helikoptere og bygninger. Virksomhedens opsigtsvækkende salgsresultater har ført til, at der i 2006 blev indgået aftale om salg af Roshield til den hollandske koncern TenCate, som er en af verdens førende producenter af kompositmaterialer til beskyttelsesudstyr. Inden salget var Roshield ejet af den danske buyout-fond Erhvervsinvest, som Vækstfonden har investeret i. Salget til TenCate udløste et trecifret millionbeløb Administrerende direktør Peter Bjørn Bertelsen > Roshield A/S i afkast på Erhvervsinvests investering i Roshield. Med salget bliver Roshield en del af TenCate Aerospace & Armour Composites Group og får derfor muligheden for at styrke sin position på verdensmarkedet. Roshield fortsætter som en dansk virksomhed, og ledelsesgruppen med administrerende direktør Peter Bjørn Bertelsen i spidsen bliver på broen. foto: roshield

7 5 > VÆKSTFONDENS LEDELSE SBERETNING

8 6 > Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N Vækstfondens ledelsesberetning 2006 var et godt år for virksomheder med vækstambitioner. Verden over var der stor efterspørgsel på varer og tjenesteydelser, hvilket skabte gode vilkår for vækstvirksomheders salg af produkter. Stærk efterspørgsel var samtidig med til at løfte optimismen om fremtiden og dermed understøtte investeringer i nye produkter og større kapacitet. Det slog ikke mindst igennem i ventureinvesteringerne, som viste pæne stigninger i både USA og Europa. Den positive udvikling i den globale økonomi smittede også af på det danske marked. Mange flere sprang ud som iværksættere i Det slog ikke mindst igennem i antallet af nye selskaber, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opgjorde til i Det var 22 % flere end i 2005 og dobbelt så mange som i På samme måde ser investeringerne fra ventureinvestorer ud til at have fået et betydeligt løft. Foreløbige tal viser, at investeringslysten har været ganske omfattende. De samlede ventureinvesteringer i Danmark kom op på omkring 2,5 mia. kr. i Figur 1. Indeks for adgang til innovationsfinansiering i Europa Kilde: Vækstfonden Nu kan vi ane Sverige og England, som ligger foran Danmark. Tilmed er væksten i det danske marked så stærk, at hvis alle lande fastholder de nuværende vækstrater, vil Danmark erobre den europæiske førerposition senest i De positive forventninger til fremtiden gav samtidig flere ventureselskaber bedre muligheder for at rejse ny kapital. Flere selskaber formåede at rejse kapital til nye investeringer. I alt nåede kapitalrejsningerne til ventureselskaber op på 1,7 mia. kr. i Fremgangen er især drevet af en kraftigere vækst i de danske ventureinvesteringer sammenlignet med resten af Europa. Ventureinvesteringerne udgør nu mere end 0,2 % af BNP i Danmark, hvilket er det samme niveau som i Sverige og England, jf. figur 2. Alt dette har været medvirkende til at flytte markedet for innovationsfinansiering nærmere det, som er vores vision i Vækstfonden: At gøre det danske marked for innovationsfinansiering til det mest velfungerende i Europa. Figur 2. Ventureinvesteringer i nationale virksomheder, % af BNP Danmark nærmer sig toppen i Europa For at vurdere, hvor tæt vi er på at realisere visionen, måler vi hvert år det danske marked op mod de øvrige markeder i Europa. Ved at sammenveje data for en række indikatorer finder vi frem til et samlet mål for, hvor velfungerende markederne er. Indikatorerne omfatter mål for kapital under forvaltning, samlede investeringer, investeringer i early stage-virksomheder, adgangen til lån, markedsandelen for offentlige investorer og omfanget af ventureinvesteringer over grænserne. Kilde: European Venture Capital and Private Equity Association 2006 blev året, hvor Danmark tog et stort ryk opad på den europæiske rangstige. Efter at have ligget på en femteplads i et par år rykkede vi forbi Finland og Holland og nåede dermed op på en samlet tredjeplads, jf. figur 1. Investeringerne fra udenlandske investorer har også vist en fornem fremgang, jf. figur 3. Det afspejler, at det danske marked for nystartede teknologiselskaber efterhånden er blevet et meget attraktivt investeringsområde. Veludviklede kompetenceklynger inden for fx forretningssoftware, medicoteknik og trådløs teknologi har dannet grobund for mange nye virksomheder i de senere år.

9 l e d e ls e s b e r e t n i n g > Figur 3. Udenlandske ventureinvesteringer i nationale virksomheder, % af BNP Kilde: European Venture Capital and Private Equity Association Det er desuden baggrunden for, at vi spinder en del af vores ventureaktiviteter ud i et selvstændigt set-up, Sunstone Capital, som samtidig rejser supplerende privat kapital. Også andre danske ventureselskaber rejser i disse år større beløb til nye fonde, end tilfældet var for 4-5 år siden. Nye horisonter Fremgangen i det danske marked har under alle omstændigheder betydet, at vi kan se førstepladsen i Europa inden for rækkevidde. Det giver motivation til at sætte målet endnu højere og sammenligne os selv med nogle af verdens førende regioner, når det gælder innovationsfinansiering. Sammenlignet med staten Massachusetts i USA, som er hjemsted for teknologiske kraftcentre som Harvard- og MITuniversiteterne, ligger det danske marked dog et godt stykke bagefter, jf. figur 4. Nærhed til porteføljevirksomhederne har navnligt stor betydning i starten af virksomhedernes levetid. Ofte er der behov for meget hyppig og tæt kontakt mellem virksomhed og investorer, hvilket lettest lader sig gøre, hvis afstanden er kort. Af samme grund kommer virksomhedernes første ventureinvesteringer normalt fra danske investorer. Når virksomhederne kommer til ekspansionsfasen, som betyder, at de skal etablere produktion og salgsorganisation i flere nye markeder, vokser behovet for at tilføre kapital. Ambitionerne om at accelerere virksomhedernes udvikling og internationalisere salget gør det relevant at trække udenlandske investorer ind i danske virksomheder. I den situation er det vigtigt, at danske investorer kan trække på stærke netværk af udenlandske investorer, som er parate til at medinvestere i porteføljevirksomhederne. De øgede udenlandske investeringer i Danmark ser vi derfor særligt som et resultat af vores og andre danske ventureinvestorers indsats med at etablere udenlandske netværk og markedsføre investeringer. Ved at tage tidlig kontakt til investorer i det udenlandske netværk er der større sandsynlighed for at få dem med ombord, når behovet for opfølgningsinvesteringer til porteføljevirksomheder senere opstår. Den forbedrede adgang til at rejse udenlandsk kapital til danske virksomheder har også været udslaggivende for, at danske investorer har kunnet bære så mange af de virksomheder videre, som blev startet for 5-6 år siden, inden teknologiboblen nåede bristepunktet. De voksende krav til kapitalrejsninger har lagt et betydeligt pres på danske ventureselskabers og vores kapitalgrundlag. Fremover vil der derfor være behov for at rejse væsentligt mere kapital blandt ventureselskaberne for at kunne opretholde aktivitetsniveauet. Figur 4. Benchmarking af innovationsfinansiering, lande og regioner Kilde: Vækstfonden Note: Det er ikke muligt at finde sammenlignelige data for alle lande og alle indikatorer, hvilket er årsagen til, at UK og Sverige bytter plads sammenlignet med kapitalindekset for Europa alene, jf. figur 1. Med en placering som nr. 7 blandt nationale og lokale venturemarkeder i verden har vi defineret en udvidet vision for vores indsats. Den handler om at bidrage til at bringe det danske marked for innovationsfinansiering op blandt verdens fem førende markeder senest i På den måde kan venturemarkedet i Danmark blive en vigtig byggesten til at indfri regeringens målsætning om at gøre Danmark til en af verdens førende iværksætternationer i Stort vækstbidrag fra venturekapitalen I 2006 satte vi tal på, hvor meget vækst og aktivitet venturekapitalen reelt skaber i Danmark. Og hvor stort potentialet er fremadrettet. I begyndelsen af 2006 offentliggjorde vi en rapport, som viser, at danske virksomheder, der har modtaget venturekapital, havde skabt mere end arbejdspladser i 2004, jf. figur 5. Samtidig er ambitionerne store

10 8 > Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N hos virksomhederne. Frem mod 2010 forventer virksomhederne, at de kan mere end fordoble beskæftigelsen. Det vil bringe antallet af beskæftigede op på knap , hvilket svarer til 2,6 % af den samlede private beskæftigelse. Figur 5. Antal beskæftigede i venturefinansierede virksomheder I takt med at virksomhederne vokser, bliver F&U-andelen af de samlede omkostninger dog typisk lavere, fordi virksomhederne får stigende omkostninger til markedsføring og produktion. Det beløb, som er afsat til F&U, kan imidlertid fortsat stige. Virksomhederne forventer på den måde, at udgifterne når op på 14,9 mia. kr. i 2010, svarende til 0,85 % af BNP. Antal ,3 % p.a ,3 % p.a Den store F&U-aktivitet i venturefinansierede virksomheder kan dermed få stor betydning for Danmarks muligheder for at opfylde EU-landenes fælles målsætning om, at udgifterne til F&U i hvert medlemsland skal udgøre minimum 3 % af BNP i Heraf skal 2 % komme fra den private sektor. Den danske regering har forpligtet sig til, at Danmark hæver indsatsen fra de nuværende 2,5 % af BNP til 3 % senest i Og her ser det ud til, at det danske venturemarked kan komme med en stor håndsrækning. Det er nemlig ikke usandsynligt, at F&U-udgifterne i venturefinansierede virksomheder når op over 1 % af BNP i Kilde: Vækstfonden Andel af ansatte i den private sektor 0,5% 1,2% 2,6% Uddannelsesniveauet i venturefinansierede virksomheder er samtidig væsentligt højere end gennemsnittet af danske virksomheder. Det hænger sammen med, at ventureinvestorer har et stærkt fokus på virksomheder, der kan udvikle nye løsninger og teknologier som grundlag for skalerbare forretningsmodeller og stor geografisk omsætning. Mange venturefinansierede virksomheder bruger derfor en væsentlig del af kapitalen særligt i starten til at udvikle nye løsninger og produkter. Det betyder, at venturekapitalen leverer et betydeligt bidrag til den samlede forskning og udvikling (F&U) i den private sektor. I 2004 udgjorde F&U-indsatsen i danske venturefinansierede virksomheder 0,23 % af BNP, jf. figur 6. Det svarer til 13 % af den samlede private F&U. Figur 6. F&U-udgifter i Danmark, andel af BNP Andel af BNP % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Offentlig sektor Øvrig privat Venturefinansierede Kilde: Vækstfonden og Dansk Center for Forskningsanalyse Konsolidering og exits Set hen over de seneste årtier har investeringer på ventureområdet i Danmark og det øvrige Europa generelt ikke kunnet skabe et afkast, der modsvarer den store risiko, som investorerne løber. Det er samtidig den væsentligste årsag til, at området historisk har haft vanskeligt ved at tiltrække ny kapital. Det lave afkast i Danmark har flere årsager, der alle falder tilbage på ét forhold; at mange danske ventureselskaber er for små. Et spinkelt kapitalgrundlag levner ikke plads til at kunne tiltrække og fastholde et team af investeringsansvarlige med stærke operationelle erfaringer og et bredt globalt netværk. Og det levner heller ikke mulighed for at skabe en spredt portefølje af virksomheder med store finansieringsbehov og tilsvarende afkastpotentiale. Det betyder, at ventureselskaberne typisk har taget en meget lav ejerandel og delt finansieringsbyrden med mange andre mindre ventureselskaber. Hver investeringsansvarlig har arbejdet med alt for lidt kapital i mange virksomheder. Set fra virksomhedernes side har denne struktur betydet, at investorkredsen har været meget stor og ofte uhåndterlig i vanskelige situationer, hvor den mindste fællesnævner har dikteret dårlige løsninger typisk med alt for små investeringsrunder. Virksomhedernes ledelser har som følge heraf måttet afsætte uforholdsmæssigt meget tid på at rejse kapital og har efterfølgende ikke kunnet gennemføre den aggressive vækststrategi, som er nødvendig for at vinde i den globale konkurrence. Amerikanske ventureselskaber investerer typisk mere kapital ad gangen sammenlignet med ventureinvestorer i Europa. Mange fremhæver, at netop de større investeringsrunder i

11 ledelse sberetning 9 > USA er en af årsagerne til, at amerikanske ventureselskaber historisk set har leveret betydeligt bedre afkast end europæiske og herunder danske ventureinvestorer. På den baggrund er det opmuntrende, at de gennemsnitlige investeringsrunder i danske virksomheder er kravlet op fra under 10 mio. kr. i 2003 til mellem 20 og 25 mio. kr. i 2006, jf. figur 7. Figur 7. Gennemsnitlige ventureinvesteringsrunder i danske virksomheder iværksætterfond, SeeD Capital Denmark K/S, som har udgangspunkt i Østdanmark. IVS A/S og BankInvest dannede også et fælles managementselskab, NorthCap Partners A/S, i slutningen af Det skaber et stærkere grundlag for at rejse ny kapital senere markerede desuden starten på en forventet længere serie af exits fra investeringer i både vores egen portefølje og ventureselskabernes porteføljer. Nordic Biotech K/S børsnoterede tre virksomheder LifeCycle Pharma A/S, Curalogic A/S og Osteologix, Inc. Erhvervsinvest K/S, som er et andet investeringsselskab i Fund of Funds-porteføljen, indgik aftale om salg af Roshield A/S til hollandske TenCate N.V. Også vores egen portefølje af direkte investeringer bød på exits, herunder AudioAsics A/S som blev solgt til amerikanske Analog Devices, Inc. Kilde: Vækstfonden og Danish Venture Capital and Private Equity Association I 2006 så vi en række spektakulære kapitalrejsninger, fx Santaris Pharma A/S som rejste 298 mio. kr. og Zealand Pharma A/S, der rejste 223,5 mio. kr. Andre virksomheder i ekspansionsfasen rejste desuden store millionbeløb i opfølgningsrunder. Men også nystartede virksomheder fik tilført store beløb, fx Nangate A/S der rejste 50 mio. kr. Det er med til at skærpe fokus på at etablere større ventureselskaber med stærkere kapitalgrundlag. Kun på den måde vil danske investorer have kapacitet til at gennemføre opfølgningsinvesteringer i globale vækstvirksomheder, som kræver massive kapitaltilførsler frem mod exit. Erfaringerne fra både USA og Europa viser, at et venturefinansieret selskab inden for fx lægemiddeludvikling i gennemsnit modtager 75 mio. euro frem mod investorernes exit. Til sammenligning rejser et selskab inden for it-hardware i snit 42 mio. euro. Selv om investeringsrunderne i Danmark er blevet større i de senere år, ligger de stadig noget under niveauet i USA typisk på %. Det skaber et voksende pres for at investere mere kapital i virksomhederne ad gangen, hvilket også har givet sig udslag i en række konsolideringer i det danske marked. Forvaltningen af Incuba Ventures K/S, Syddansk Kapital K/S og InnFond P/S blev samlet i et fælles managementselskab, Inventure Capital A/S, som baner vejen for at rejse ny kapital i En del af kapitalgrundlaget vil komme fra regeringens Globaliseringspulje, som rummer et tilsagn om 75 mio. kr. til en iværksætterfond med udgangspunkt i Vestdanmark. På den måde kan Inventure Capital A/S matche den anden Vi styrker det danske venturemarked Den fortsatte professionalisering af markedet for venturekapital i Danmark styrker troen på, at venturefinansierede virksomheder vil bidrage markant til vækst, udvikling og beskæftigelse i dansk økonomi i de kommende år. Undersøgelser fra bl.a. USA og England bekræfter, at der er væsentlige styrker at hente for dansk økonomi ved at have et velfungerende marked for venturekapital. Det giver et solidt afsæt for vores indsats i Vækstfonden med at udvikle markedet, så længe der er muligheder, som ikke er udnyttede. Samtidig er vi meget bevidste om vores rolle som offentlig aktør i markedet. Det medfører, at vi hele tiden er opmærksomme på, om vores indsats stadig er påkrævet i markedet. Eller om indsatsen på et givet område er så moden, at det private marked kan finansiere den fuldt ud. I processen frem mod dette mål søger vi i størst muligt omfang at indgå partnerskaber med private investorer. Efter at have afstukket kursen i slutningen af 2005, blev 2006 året, hvor der for alvor blev arbejdet konkret med at udlægge det første investeringsområde, som vi vurderer har nået den fornødne modenhed. Processen er endnu ikke færdig, men vi er i gang med at udskille en central del af Vækstfondens ventureaktiviteter til et nyt privat managementselskab, Sunstone Capital, der er 100 % ejet af partnerne. Denne udskilning har to væsentlige formål. Det ene er at forøge tilgangen af privat kapital til venturemarkedet et væsentligt bidrag til at nå målet om at skabe det førende marked for innovationsfinansiering i Europa. Det andet er at bidrage til at skabe et stort ventureselskab, som kan få en blivende effekt på det danske venturemarked.

12 10 > Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N Ved at indgå en aftale med Sunstone Capital om at administrere en del af porteføljeselskaberne inden for Technology og Life Sciences og samtidig give et tilsagn om kapitalindskud i nye ventureselskaber, som Sunstone Capital også vil administrere, kan vi i høj grad bidrage til at skabe et stort ventureselskab, der har kapacitet til opfølgningsinvesteringer og til at opbygge og vedligeholde et globalt netværk. Samarbejdet med private investorer omkring Sunstone Capital betyder, at vi alt andet lige vil få mere kapital til at investere i nye områder. Det skaber et nyt perspektiv, eftersom vi mener, at såvel innovative brancher som det finansielle landskab i Danmark står over for en række muligheder, som vi kan bidrage til at få udnyttet. Tilsvarende er der en serie udfordringer, som vi kan gå forrest i arbejdet med at imødegå. Strategi for dybde og bredde i markedet Vi forventer, at venturemarkedet vil blive mere segmenteret i de kommende år. En række større ventureselskaber vil koncentrere sig om virksomheder med et meget stort vækstpotentiale og et tilsvarende stort finansieringsbehov. Vækstvirksomheder, der sigter mod snævrere markeder, har kortere vej til break-even og mindre finansieringsbehov, vil falde uden for de større ventureselskabers fokus. Denne udvikling i markedet har i 2006 ført til, at vi har udvidet vores strategi til at omfatte en målrettet indsats både i dybden og bredden af markedet. Indsatsen i dybden af markedet betyder, at vi skal fortsætte vores indsats for at tiltrække yderligere kapital til segmenter i markedet, hvor vi allerede er meget aktive. Bredden i markedet skal vi tilgodese ved at iværksætte nye initiativer over for virksomhedssegmenter, som er underforsynede med risikovillig kapital, og hvor vi ikke i forvejen er aktive. Fire vækstsegmenter i markedet I den sammenhæng er det nyttigt at inddele markedet i vækstsegmenter efter størrelsen af de markeder, som virksomhederne skal erobre for at blive profitable. Som konsekvens heraf er behovet for at tilføre kapital til at finansiere væksten større, jo større markedspotentialet er, jf. figur 8. På samme måde arbejder vi løbende med at udvikle finansieringsinitiativer, som er målrettet det enkelte segment. Figur 8. Vækstsegmenter og målrettede initiativer Kapitalbehov Mio. kr. 100 Globale vækstvirksomheder Fund of Funds Need Driven Ventures 25 Internationale vækstvirksomheder Vækstkapital Partnerkapital Regionale vækstvirksomheder Regionale investeringsselskaber 5 Lokale Vækstkaution vækstvirksomheder Kom-i-gang-lån Omsætningspotentiale Mio. kr.

13 ledelse sberetning 11 > Globale vækstvirksomheder dækker over virksomheder, der typisk er teknologibaserede og har en forretningsmodel, som går efter det globale marked. Potentialet for global succes er desuden en forudsætning for at leve op til ventureinvestorers krav om, at forretningen er stærkt skalerbar og giver mulighed for at få et afkast, der er flere gange større end investeringen og dermed modsvarer risikoen. Kapitalbehovet for globale vækstvirksomheder er i størrelsesordenen mio. kr. frem til exit. Til sammenligning er markedet for internationale vækstvirksomheder afgrænset til udvalgte geografiske områder eller globale nicher, idet deres forretningsmodeller gør det muligt at blive profitable ved at erobre større markedsområder i eksempelvis Europa eller Asien. Forretningsgrundlaget vil være baseret på innovation, men behøver ikke at være teknologitungt. Kapitalbehovet ligger i størrelsesordenen mio. kr. Regionale vækstvirksomheder dækker over virksomheder, hvor potentialet rækker til at skabe afsætning i fx Nordeuropa og på det grundlag tilbyde investorer et tilfredsstillende afkast. Mange af virksomhederne er baseret på innovative forretningsmodeller eller nye måder at anvende eksisterende teknologi på snarere end nyudviklede teknologier. Kapitalbehovet vil typisk ligge på 5-40 mio. kr. Endelig betyder forretningsgrundlaget for lokale vækstvirksomheder, at afsætningen er afgrænset til det lokale marked, hvor virksomheden er beliggende. Der er derfor særligt tale om detailforretninger og mindre håndværksvirksomheder med et kapitalbehov på kr. til 10 mio. kr. Vores erfaringer og analyser peger på, at alle fire segmenter er præget af efterspørgsel på kapital, som overstiger det aktuelle udbud. På den baggrund er det relevant for os at overveje, om der er basis for at iværksætte en stærkere indsats for at bringe udbud og efterspørgsel tættere på balance. I den sammenhæng er det desuden vigtigt for os at undersøge, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan involvere os i markedet. Valget består grundlæggende i at beslutte, om vi skal implementere indsatsen via eksterne samarbejdspartnere eller ved at bygge kompetencerne op internt i Vækstfonden. Som udgangspunkt vil vi vælge at uddelegere indsatsen og ressourcerne til eksterne samarbejdspartnere, hvis der er tale om specialiserede kompetencer, som allerede er til stede i markedet, men som ikke har den fornødne kapitalkraft til at trænge igennem. Alternativt kan vi indledningsvist vælge at opbygge en intern forretningsenhed, der kan imødekomme markedets behov. Siden vi lancerede den nuværende strategi i 2001, har vi haft fokus på segmenterne i hver sin ende af vækstspektret. Både vores direkte investeringer i Technology og Life Sciences og Fund of Funds-aktiviteterne har haft et snævert fokus på at styrke adgangen til kapital for globale vækstvirksomheder i Danmark. I den anden ende har Vækstkaution og senere Kom-i-gang-lånene haft til formål at forbedre lånemulighederne for mindre, lokale vækstvirksomheder. Målet med at etablere Sunstone Capital er et centralt element i vores strategi for at udbygge markedet i dybden. På tilsvarende vis undersøger vi aktuelt, om det er muligt at få endnu mere effekt ud af vores Vækstkautioner og Komi-gang-lån. Konkret sonderer vi, om det er muligt at lægge mere af administrationen af Vækstkaution ud til pengeinstitutterne, hvilket vi har gode erfaringer med fra Kom-i-ganglånene til iværksættere. Nye initiativer Når det gælder arbejdet i bredden, har vi i 2006 introduceret en række nye initiativer, som udvider vores aktivitet i segmenterne internationale og regionale vækstvirksomheder: Vækstkapital Vi har valgt at fokusere vores egen direkte investeringsenhed, Vækstkapital, mod vækstvirksomheder, der sigter mod snævrere markeder og har et mere beskedent finansieringsbehov end de globale vækstvirksomheder. Dermed sigter Vækstkapital mod de virksomheder, der typisk ligger under de store ventureselskabers radar. Vækstkapital vil også løbende arbejde med investeringsmuligheder i nye brancher, der ligger uden for de private ventureselskabers fokus. Partnerkapital Vi har i årets løb etableret et nyt initiativ, Partnerkapital, hvor vi matcher investeringer fra business angels. Initiativet baserer sig på en forretningsidé, hvor vi investerer sammen med business angels i mindre og mellemstore vækstvirksomheder. På denne måde vil vi skabe en løftestangseffekt for erfarne private investorer, som tilfører kompetencer til virksomhederne. Det vil gøre det muligt for Partnerkapital i samarbejde med business angels at realisere virksomhedernes vækstplaner mere effektivt end ellers. Sidst på året har vi afholdt møder med business angels og andre interessenter med henblik på at udbrede kendskabet til Partnerkapital. Vi forventer, at de første investeringer sammen med business angels finder sted i løbet af første halvår Need Driven Ventures Et andet nyt forretningsområde så dagens lys i 2006, da vi lancerede Need Driven Ventures. Her vender vi processen med at kommercialisere forskning på hovedet. Målet er at

14 12 > Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N skabe nye bæredygtige virksomheder ved at bruge eksisterende teknologi til at finde nye løsninger. Men projekter, som kan føre til nye virksomheder, bliver kun sat i værk, hvis vi på forhånd har identificeret og haft tæt dialog til en gruppe af kunder, som kan og vil betale for at få udviklet løsningen. Med Need Driven Ventures sigter vi derfor mod at bringe flere vækstvirksomheder igennem den svære fase fra opstart, til de første kunder er i hus. Need Driven Ventures har i 2006 arbejdet på de første projekter og har opbygget den organisation, der kan understøtte projekterne i de tidlige faser. Det team, der i dag udgør Need Driven Ventures, har således mange års praktisk erfaring som iværksættere og forretningsudviklere. De første projekter var ved årsskiftet 2006/2007 kommet til den fase, hvor vi validerer kundebehov, raffinerer løsningskoncepter, afklarer tekniske risici og beskriver markeds- og industriforhold. Med et positivt forløb af denne proces vil vi etablere projektteam og investere i nye potentielle vækstvirksomheder i tæt samarbejde med ventureselskaber og/eller business angels. Proof-of-business Som en væsentlig del af vores indsats i væksthusene er vi i 2007 gået i gang med at udvikle et koncept for proof-of-business. Initiativet er en del af regeringens Globaliseringsstrategi, og der er afsat en pulje på 40 mio. kr. årligt på finansloven til et program, som vi skal forvalte i Vækstfonden. Målet er at etablere en proces, hvor iværksættere og virksomheder kan få sparring på forretningsplaner og potentielt få finansieret nye vækststrategier. Vi vil i første halvår 2007 gennemføre en udbudsproces for at finde frem til en ekstern partner, som med base i de regionale væksthuse kan stå for at screene virksomhederne. Væksthusene vil på den måde fungere som indgang for virksomheder til sparring og kapital. Forretningsplaner, hvor screeningen viser, at de er relevante investeringsemner, vil i næste omgang kunne få tilført kapital fra os og/eller andre investorer. Sparring har netop til formål at modne virksomhederne til at modtage risikovillig kapital. Regionale investeringsselskaber I december måned var vi med til at etablere et regionalt investeringsselskab Industri Invest Syd A/S som skal understøtte vækst og udvikling i virksomheder på Fyn og i det sydlige Jylland. Selskabet er blevet til i samarbejde mellem Middelfart Sparekasse, Fionia Bank, Bitten og Mads Clausen Invest, en kreds af lokale investorer og Vækstfonden. Ved at medvirke til at etablere Industri Invest Syd bidrager vi til, at endnu flere af regionens virksomheder får adgang til den kapital og de kompetencer, som er forudsætninger for, at de kan udvikle deres virksomheder endnu hurtigere, end tilfældet er i dag. På samme måde vil vi arbejde på at etablere investeringsselskaber i landets øvrige regioner gerne i samarbejde med de vækstfora som fremover skal koordinere erhvervspolitikken i regionerne. GazelleGrowth Sammen med Symbion, Teknologisk Institut, Seed Capital Denmark/DTU Innovation, Inventure Capital, Århus Forskerpark/Østjysk Innovation og 1st Corporate Technologies har vi vundet et udbud hos Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som tager sigte på at skabe et uddannelsesprogram for danske vækstvirksomheder. Navnet på programmet er GazelleGrowth, og målgruppen er virksomheder med et stort internationalt vækstpotentiale, der endnu ikke er udløst, men som med den rette hjælp kan blive til internationale succeser. Virksomhederne skal deltage i en lang række værdiskabende aktiviteter, hvoraf nogle vil finde sted i USA. Konsortiet bag programmet har derfor skabt et samarbejde med amerikanske forskningsinstitutioner samt flere personer i Silicon Valley, der arbejder med at udvikle virksomheder. Regional indsats i væksthusene Ambitionen om at blive mere aktiv i bredden af markedet betyder også, at vi vil lægge en særlig indsats i at få et samarbejde op at stå med de nye væksthuse, som netop er blevet etableret i regionerne. Målet er i løbet af 2007 at udvikle modeller for samarbejdet med væksthusene. Hver virksomhed får tilknyttet en national coach samt en eller flere internationale coaches, der både kan følge virksomhederne i dagligdagen og i forbindelse med konkrete aktiviteter i udlandet. Målet er at føre mindst 40 virksomheder igennem til international succesfuld vækst i løbet af en tre-årig periode. En af mulighederne vil være at etablere et korps af Vækstfonden-ambassadører blandt væksthusenes medarbejdere. Ved at give ambassadørerne et indgående kendskab til vores strategi og produkter, kan vi være med til at skabe en regional indgang til vores finansieringsmuligheder. Undersøge nye markeder og brancher Ambitionen om at udvide indsatsen i bredden af markedet betyder også, at vi har sat et mål om løbende at undersøge investeringsmuligheder og perspektiver for øget iværksætteri inden for markeder og brancher, som ikke aktuelt er i ventureinvestorernes søgelys. Målet er at vurdere, om der er udsigt til at få adgang til et tilstrækkeligt stort deal flow

15 ledelse sberetning 13 > til at gøre det relevant for os at etablere en indsats på det enkelte område. I 2006 offentliggjorde vi på den baggrund en analyse af den danske designbranche, som peger på, at Danmark har en høj ekspertise inden for design af bl.a. tøj, møbler og industrielle produkter. Men mange af virksomhederne er startet og drevet af enkeltpersoner, som er dygtige designere, men savner forretningsmæssig erfaring. Hvis Danmark skal udvikle flere internationale designvirksomheder, er svaret derfor ikke blot at tilføre mere kapital til virksomhederne. Vigtigst af alt er det, at virksomhederne får tilført kommercielle kompetencer, der kan bringe de designede produkter ud til kunderne og samtidig håndtere logistik, produktion, økonomi og strategi. Vi forventer, at nogle af investeringerne, som Vækstkapital og Partnerkapital vil gennemføre i 2007 og fremover, vil være baseret på forretningsmuligheder inden for designområdet. Den danske energisektor var også genstand for en af vores investeringsanalyser i Baggrunden er, at vi i de senere år har konstateret en voksende international interesse blandt investorer for at investere i energiteknologier. Denne interesse er dog endnu ikke for alvor slået igennem i Danmark. Og det til trods for at vi i Danmark råder over en række spidskompetencer inden for fx vindenergi, biobrændsler og brændselsceller. Både vores investeringsaktivitet og analyserne medførte en øget eksponering i medierne. Vi blev omtalt i 574 avisartikler mod 537 i Vores analyser og Venturemagasiner foruden et trykt oplag på op mod blev downloadet gange i løbet af året. Til årsmødet 4. april 2006 mødte mere end 650 deltagere frem og var med til at gøre dagen til en af de begivenheder i løbet af året, som samlede flest aktører fra det danske marked for risikovillig kapital. Vi deltog desuden i IVÆRK-messen, som fandt sted i København i september måned. Sammen med tæt ved besøgende og en lang række virksomheder, pengeinstitutter og rådgivere blandt udstillerne var vi med til at skabe en dynamisk ramme, hvor iværksættere kunne få sparring og viden til at realisere forretningsidéer. I samme spor deltog vi i løbet af året i iværksættermesser i både Viborg og Kolding. Begge messer tiltrak mange iværksættere og andre aktører, der er engagerede i at skabe vækst i nystartede virksomheder. I analysen peger vi på, at en af årsagerne til den beskedne interesse fra danske ventureinvestorer er en lav iværksætteraktivitet, som igen er en konsekvens af årtiers offentlig regulering og monopoler i den danske energisektor. Først inden for de senere år har deregulering løsnet båndene på sektorens aktører og givet plads til indbyrdes konkurrence. Det betyder, at der er udsigt til øget dynamik og iværksætteri i de kommende år. For at tegne et mere komplet billede af investeringsperspektiverne i Danmark for det, som internationalt bliver kaldt cleantech -sektoren, har vi i 2007 igangsat en analyse af den danske miljøsektor. Opbygge og sprede viden Sideløbende med vores investeringer er det et selvstændigt mål at opbygge og sprede viden, hvilket er grundlaget for vores omfattende analyse- og kommunikationsindsats. I løbet af 2006 udgav vi analyserne om investeringsmuligheder i henholdsvis design- og energibrancherne. Vi kom også med analysen af, hvor stort vækstbidraget fra venturekapital er til dansk økonomi. Og som i de foregående år offentliggjorde vi nye tal for aktiviteten i det samlede marked for venturekapital og buyout årligt og kvartalsvist ligesom vi udgav vores benchmarkingrapport for 2006.

16 14 > Vækstkapital > Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N CEO Henrik Riis > watagame ApS WatAgame Aps Flagskibet hos spilproducenten watagame er spillet gosupermodel, som er rettet mod teenagepiger. Pigerne holder meget af gosupermodel, og mere end 20 % af målgruppen i Danmark anvender således produktet i dag. Dette afspejles også i, at gosupermodel i følge Gallup i Danmark i dag laver ca. 11 millioner sidevisninger per uge - hvilket er det samme som De Gule Sider og DMI sammenlagt! watagames spilplatform er ud over web også tilgængelig via mobiltelefonen, hvilket gør platformen unik. Brugerne kan med andre ord spille, når de vil, hvor de vil, hvilket er vigtigt, da mobiltelefonen er ved at udvikle sig til en medieplatform, hvor brugernes opmærksomhed bliver mere og mere værd. watagame har været i gang siden 2003 og har allerede indgået aftaler med nogle af verdens største mediekoncerner. Virksomheden er samtidig langt fremme med at markedsføre spillet primært i Vesteuropa, Asien og USA. Firmaet har hovedkvarter i København, og i spidsen for aktiviteterne står CEO Henrik Riis. Vækstfonden har igennem Vækstkapital investeret i watagame sammen med stifterne, business angels og SeeD Capital Denmark. foto: watagame

17 ledelse sberetning 15 > Vækstfondens forretningsområder Vi påbegyndte vores nye strategi i Siden da har vi foretaget investeringer og ydet lån på fuldt kommercielle vilkår. Det gælder for indskud i ventureselskaber såvel som for lån til og investeringer direkte i virksomheder. Vi foretog betydelige nedskrivninger i de første år, efter vi implementerede den nye strategi, hvor aktiviteten var meget høj. Set over hele porteføljen nedskrev vi netto 500 mio. kr. i de første tre år. Herefter er tabene kun delvist genvundet. Hvis vi ser på vores portefølje fratrukket Vækstkaution og de to ventureselskaber, der blev etableret umiddelbart inden, vi begyndte på den nye strategi, er de første års tab netop genvundet. Når vi tager i betragtning, at Vækstfonden er en evergreen fond, der reinvesterer sin kapital og derfor konstant bliver påvirket af den negative side af J-kurven, er denne udvikling ganske positiv. Det hører med til billedet af den nye strategi, at en betydelig del af nedskrivningerne i porteføljen af direkte investeringer og lån til virksomheder vedrører engagementer fra før Dette gælder også for 2006, hvor engagementer fra før 2001 har påvirket resultatet negativt med over 50 mio. kr. Direkte investeringer og kapitalindskud i ventureselskaber, der er foretaget efter den nye strategi, har sammenlagt medført en gevinst. I de første år af en investering sker der mere hyppigt nedskrivninger end opskrivninger. Det skyldes bl.a., at vi i henhold til regnskabspraksis nedskriver ved negative hændelser, uanset om virksomhederne får tilført ny kapital. I modsætning hertil opskriver vi først, når positive hændelser er blevet valideret af en ny, ekstern investor. De væsentligste opskrivninger finder typisk sted i de sidste år før en exit. Dette mønster i ned- og opskrivninger medfører, at ventureselskabers porteføljer typisk følger en J-kurve med indledningsvise fald i den samlede værdisætning og senere, kraftig stigning. Erfaringsmæssigt går der 5-7 år, inden de første års tab er genvundet. Denne J-kurve genfindes tydeligt i værdisætningen af vores samlede portefølje af ventureselskaber, direkte investeringer og lån samt Vækstkautioner, jf. figur 9. Figur 9. Vækstfondens J-kurve Vi forventer, at den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år, navnlig trukket af de engagementer der er indgået efter Direkte investeringer Vores direkte investeringer sker normalt i forening med og på samme vilkår som andre investorer. Vi benytter kun indskud af egenkapital i virksomheder, hvor vi vurderer, at der er gode muligheder for et industrielt salg eller en børsnotering. Vores direkte investeringer er organiseret i tre hovedområder: Technology Ventures, Life Science Ventures og Vækstkapital. Både Technology Ventures og Life Science Ventures finansierer primært virksomheder i de tidlige faser, som typisk er karakteriseret ved en høj grad af teknologisk innovation, stort vækstpotentiale, en mulig stærk konkurrenceposition, en veldefineret exit-strategi og et forholdsvist langt tidsperspektiv. Technology Ventures retter sig mod højteknologiske virksomheder inden for komponenter, herunder halvlederteknologi, kommunikationsteknologi, software og internet. Porteføljen i Technology Ventures består ved udgangen af 2006 af 15 virksomheder. Af den samlede investerede kapital kan 30 % henføres til software, 51 % til kommunikations- og komponentteknologi og 19 % til anden teknologi. I 2006 foretog Technology Ventures nye investeringer i softwareselskabet Agillic ApS og Nangate A/S, som udvikler og sælger softwareværktøjer til halvlederdesign blev året, hvor Technology Ventures foretog de første positive exits. I september blev AudioAsics A/S solgt til Analog Devices, Inc. for i alt 27 mio. USD. Samtidig annoncerede Analog Devices, Inc., at de med købet af AudioAsics A/S vil udvikle selskabet til et dansk designcenter og forventer at udvide aktiviteterne i Danmark. Salget af AudioAsics A/S var en god forretning, der gav investeringen 3½ gange tilbage. Kort efter årsskiftet blev det annonceret, at aktierne i Ascio Technologies Holding A/S er solgt til engelske Group NBT Plc., som er noteret på AIM-børsen i London. Som betaling har vi og de øvrige investorer modtaget en kombination af kontant betaling og aktier i Group NBT Plc.

18 16 > Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N Udover de ovennævnte exits er en række porteføljeselskaber opskrevet til en højere værdi i forbindelse med nye kapitalrunder svarende til 8,6 mio. kr. Modsat er der nedskrevet 26,2 mio. kr. på en række virksomheder, der ikke helt har indfriet forventningerne. Defence Threat Reduction Agency. Aftalen indebærer, at Evolva Biotech A/S skal anvende sin teknologi til udvikling af immun-stimulerende og anti-virale lægemidler lægemidler der anvendes til at beskytte mod biologiske terrorangreb blev også året, hvor en række af selskaberne i Technology Ventures portefølje gik fra en teknologiudviklingsfase til en markedslanceringsfase. Det blev cementeret med en række betydningsfulde kundetilsagn i flere af porteføljeselskaberne. Den bogførte værdi af porteføljen i Technology Ventures steg i 2006 fra 187 mio. kr. til 219 mio. kr., jf. figur 10. Værdien af to porteføljeselskaber er opskrevet med 17 mio. kr. i forbindelse med nye kapitalrunder til en højere prissætning. Der er nedskrevet 36 mio. kr. på porteføljen, hvoraf én investering tegner sig for 21 mio. kr. Renteindtægter på egenkapitallignende lån udgør 16 mio. kr. Den bogførte værdi af Life Science Ventures portefølje steg fra 485 ved udgangen af 2005 til 634 mio. kr. ultimo Figur 10. Bogført værdi af porteføljen af direkte investeringer For Life Science Ventures skal forretningsidéen være funderet i forskning og udvikling inden for bioteknologi, farmaceutisk industri eller medicoteknisk udstyr. Porteføljen i Life Science Ventures består ved udgangen af 2006 af 20 virksomheder. Porteføljen er med 73 % af den investerede kapital kraftigt vægtet af pharma/biotek, hvoraf en meget stor del er udvikling af lægemidler. Der har i 2006 været fokus på at styrke den eksisterende portefølje, hvor der er givet tilsagn om opfølgningsinvesteringer på 191 mio. kr. Der er foretaget en nyinvestering i 2006, hvor tilsagnet blev bevilget internt i Vækstfonden allerede i I januar 2006 syndikerede vi således med tre internationale investorer i en finansieringsrunde på 298 mio. kr. med henblik på at finansiere Santaris Pharma A/S frem til klinisk fase III. Santaris Pharma A/S udvikler lægemidler med fokus på kræftbehandling. Selskabet indgik i sommeren 2006 en samarbejdsaftale med Enzon Pharmaceuticals Corp., som medførte en straksbetaling på ca. 60 mio. kr. Aftalen har et samlet potentiale for Santaris Pharma A/S på ca. 1,2 mia. kr. I den eksisterende portefølje er det bl.a. værd at nævne, at Evolva Biotech A/S har indgået aftale med det amerikanske Vækstkapital finansierer udvikling i virksomheder med en væsentlig (især teknologisk) innovationshøjde og et relativt stort vækst- og indtjeningspotentiale. Det er også et kendetegn, at disse virksomheder typisk ligger under ventureselskabernes radar. Der er i 2006 givet tilsagn om finansiering til 15 virksomheder, heraf fem som nyinvesteringer og ti som opfølgningsinvesteringer. Vækstkapital indgik i starten af 2007 en aftale om at sælge aktiviteterne i ECO-DAN A/S, som udvikler og sælger kamerabaserede autostyringssystemer til landbruget. ECO-DAN A/S vandt bl.a. Ingeniørens branchepris inden for elektronik for systemet Eye-drive, som kan bestemme positionen af for eksempel planterækker, jordkamme eller andre strukturer på marken. Porteføljen i Vækstkapital omfatter endvidere en lang række engagementer, der blev indgået før Vækstfondens strategiskifte i I løbet af 2005 og 2006 er der endvidere tilført en række engagementer, som ikke fremadrettet skal indgå i porteføljerne for Life Science Ventures og Technology Ventures. I alt består porteføljen i Vækstkapital af 80 engagementer i form af egenkapitalinvesteringer, mezzanin-lån og lån. Den bogførte værdi af porteføljen steg i 2006 fra 129 mio. kr. til 178 mio. kr. Indirekte investeringer Siden 2001 har vi haft fokus på at medfinansiere ventureselskaber, som investerer kompetent kapital i de tidlige virksomhedsfaser. Denne indirekte indsats over for vækstvirksomhederne har til hensigt at medvirke til etablering af privatejede ventureselskaber, der kan tiltrække betydelige midler fra institutionelle investorer, hvilket er nødvendigt for at bringe vækstvirksomhederne fra opstart til exit. I 2006 foretog vi to opfølgningsinvesteringer i ventureselskaberne SeeD Capital Denmark K/S og Nordic Biotech Venture

19 ledelse sberetning 17 > Fund II K/S. Begge investeringer blev foretaget i forbindelse med selskabernes afsluttende kapitalrejsninger. Holding Ltd. Borean Pharma ApS udvikler en bioteknologisk platform til produktion af nye lægemidler. I SeeD Capital Denmark K/S forpligtede vi yderligere 10 mio. kr. i en samlet runde på 196 mio. kr. og har dermed i alt forpligtet 160 mio. kr. i selskabet, som nu har et samlet kapitalgrundlag på 505 mio. kr. Nordic Biotech Venture Fund II K/S afsluttede sin kapitalrejsning i juni med yderligere 145 mio. kr., hvoraf vi forpligtede 35 mio. kr. Selskabet har derefter et kapitalgrundlag på 460 mio. kr., og vores samlede forpligtelse til selskabet er på 112,5 mio. kr. De afsluttende investeringsrunder i SeeD Capital Denmark K/S og Nordic Biotech Venture Fund II K/S bringer det samlede kapitalgrundlag i begge selskaber op på et niveau, hvor der er gode muligheder for at understøtte udviklingsaktiviteten i porteføljevirksomhederne. Det har været en central målsætning for os i forbindelse med opfølgningsinvesteringerne. I slutningen af 2006 var vi med til at etablere Industri Invest Syd A/S, et regionalt investeringsselskab, som skal understøtte vækst og udvikling i virksomheder på Fyn og i det sydlige Jylland. Selskabet er blevet til i samarbejde med to af regionens pengeinstitutter, BMC Invest A/S, en kreds af lokale investorer og Vækstfonden. Vi har givet tilsagn om at investere 25 mio. kr., hvoraf 6,2 mio. kr. er udbetalt i Vi har ved udgangen af 2006 investeringer i 14 ventureselskaber, som i 2006 indskød kapital i 20 nye porteføljevirksomheder. Det er en nedgang i antallet af nyinvesteringer i forhold til 2005, hvor der blev foretaget 34. Nedgangen skyldes, at flere af ventureselskaberne er kommet ud over deres investeringsperioder og derfor udelukkende foretager opfølgningsinvesteringer i de eksisterende porteføljevirksomheder. Vores samlede forpligtelse til de 14 ventureselskaber er på 1,4 mia. kr., hvoraf 727 mio. kr. er udbetalt. Ventureselskabernes samlede kapitaltilsagn udgør til sammenligning 5 mia. kr. Ved udgangen af 2006 udgør de 14 selskabers portefølje 130 selskaber. De væsentligste exits fra ventureselskaberne i 2006 var: Endelig foretog Nordic Biotech K/S en delvis exit af selskaberne LifeCycle Pharma A/S, AdiTech Pharma AB og Gastrotech Pharma A/S til det engelske ventureselskab Bioscience Managers Limited. I løbet af 2006 blev der desuden foretaget tre børsnoteringer fra Nordic Biotech K/S portefølje LifeCycle Pharma A/S og Curalogic A/S, som blev noteret på Københavns Fondsbørs, og Osteologix, Inc., som blev noteret i USA. I bestræbelserne på fortsat at udvikle det danske venturemarked deltog vi i de to konsolideringer, som fandt sted i Vi medvirkede således aktivt i dannelsen af Inventure Capital A/S, som blev skabt gennem en konsolidering af forvaltningsressourcerne for Syddansk Kapital K/S, Incuba Venture I K/S og InnFond P/S. Det nye selskab har mere end trekvart mia. kr. under forvaltning og forventer i løbet af de kommende måneder at rejse en ny venturefond på et tilsvarende beløb. Med hovedsæde i Århus vil Inventure Capital A/S investere i og udvikle perspektivrige vækstvirksomheder med internationalt potentiale. Vi var desuden part i etableringen af managementselskabet NorthCap Partners A/S, hvor forvaltningsressourcerne i IVS A/S og BankInvest IT blev konsolideret. Vi er investor i IVS Fund II K/S, som forvaltes af IVS A/S. Det nye managementselskab får omtrent 1 mia. kr. under forvaltning og står dermed stærkt forud for selskabets kommende kapitalrejsning. Som nævnt tidligere gennemgår værdiansættelsen af ventureselskabers porteføljer ofte den typiske J-formede kurve, der demonstrerer, at selskaberne hurtigt nedskriver værdierne i deres porteføljeselskaber, hvis der sker negative hændelser. Samtidig sker der kun sjældent regnskabsmæssige opskrivninger, før værdien valideres af nye investorer, eller egentlige afhændelser finder sted. Det typiske forløb er, at ventureselskaberne først efter 5-7 år opnår break-even på J-kurven. Roshield A/S, som Erhvervsinvest K/S indgik aftale om at sælge til det hollandske selskab TenCate N.V. Roshield A/S udvikler armeringsløsninger, som primært benyttes i forsvarsindustrien. Pemeas GmbH, som P/S BankInvest New Energy Solutions solgte til BASF Future Business GmbH. Pemeas GmbH udvikler højtemperaturmembraner til brændselsceller. Borean Pharma ApS, hvor Incuba Venture I K/S solgte en del af selskabet til det franske medicinalselskab Roche

20 18 > Å R S R A P P O RT VÆ K S T F O N D E N Vækstfondens indirekte investeringer foretaget efter strategiændringen i 2001 omfatter 12 ventureselskaber med en gennemsnitsalder på 2,4 år. Denne portefølje har gennemgået følgende værdiansættelsesforløb: Hensættelsen på Vækstkaution er steget fra 131 mio. kr. i 2005 til 132 mio. kr. ultimo Samlet påvirker Vækstkaution regnskabet med en indtægt på 14 mio. kr. før administration. Medregnes administrationsomkostninger på 8 mio. kr. samt tilskud fra staten til dækning af samme omkostninger på 4 mio. kr., påvirker Vækstkaution regnskabet med en nettoindtægt på 10 mio. kr. (2005; 4 mio. kr.). Figur 11. Akkumuleret resultat for Vækstfondens portefølje af ventureselskaber For Vækstkaution har Kom-i-gang-lånene været med til at fastholde et fokus på ejerskifte. I 2006 gik 67 % af tilsagnene til ejerskifter, jf. figur 12. I forhold til 2005, hvor andelen, der gik til ejerskifter, lå på 55 %, er der tale om en fremgang på lidt over 20 %. Figur 12. Tilsagn om Vækstkaution 2006 og (parentes), fordelt på målgrupper Iværksætter 16 % (40 %) Investering 6 % (15 %) Den portefølje, der er etableret efter 2001, har opnået et afkast på 5 % om året, hvilket er positivt sammenlignet med porteføljens gennemsnitsalder. Fornyelse 11 % (16 %) Ejerskifte 67 % (29 %) Vækstkaution og Kom-i-gang-lån I 2006 stillede vi tilsagn om Vækstkaution for 131 mio. kr. for et samlet udlån på 175 mio. kr. Det er kun lidt mere end halvdelen af aktiviteten i 2005, som nåede op på 245 mio. kr. i kautionstilsagn og et samlet udlån på 327 mio. kr. Baggrunden for den kraftige nedgang er gunstige økonomiske konjunkturer, som styrker virksomhedernes muligheder for at overleve og skabe vækst. Det giver dem bedre muligheder for at få almindelige lån i pengeinstitutterne. Kautioner til virksomheder inden for detailhandel og anden videnservice opnåede en større andel af porteføljen i 2006, jf. figur 13. Modsat faldt andelen af kautioner til fremstillingsindustri og it- og F&U-service sammenlignet med Figur 13. Tilsagn om Vækstkaution 2006 og (parentes), fordelt på brancher Samtidig betyder de stærke konjunkturer, at friværdierne i ejerboliger mange steder er vokset kraftigt. Det har gjort det nemmere for mange at stille sikkerhed for lån til at etablere eller investere i egen virksomhed. Og dermed bliver behovet for yderligere risikoafdækning med Vækstkaution mindre. Med til billedet hører også, at Kom-i-gang-lånene har taget mange af lånene til mindre iværksættere. Kom-i-gang-lånene er målrettet iværksættervirksomheder med et lånebehov op til 500 t. kr. For hele 2006 nåede udlånet af Kom-i-ganglån op på 48 mio. kr. I slutningen af 2006 indgik vi efter offentligt udbud aftale med tre landsdækkende og to regionale pengeinstitutter om at yde Kom-i-gang-lån i 2007 med en samlet garantiramme på 10 mio. kr. It- og F&Uservice 12 % (21 %) Hotel- og restaurationsvirksomhed 3 % (4 %) Fremstilling 18 % (11 %) Engroshandel 5 % (11 %) Andet 4 % (3 %) Detailhandel 34 % (19 %) Anden videnservice 12 % (8 %) Bilhandel 7 % (4 %) Bygge- og anlæg 5 % (6 %) Fyn og Jylland fortsatte i 2006 med at tiltrække en forholdsmæssig stor andel af kautionerne. Hver gang vi ydede

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

Cases. Oplysninger om Vækstfonden GIRITECH RAIMOTECH WISELED NORDIC BIOTECH DENTOFIT. Bestyrelse. (1. april 2004-31. marts 2007 1.

Cases. Oplysninger om Vækstfonden GIRITECH RAIMOTECH WISELED NORDIC BIOTECH DENTOFIT. Bestyrelse. (1. april 2004-31. marts 2007 1. V Æ K S T F O N D E N S Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Cases Oplysninger om Vækstfonden Bestyrelse Michael Fiorini, Formand Elsebeth Budolfsen, Næstformand Anders Knutsen Andreas C. J. Lehmann Carl Christian

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

2013: Det danske marked for venturekapital

2013: Det danske marked for venturekapital 2013: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

2012: Det danske marked for venturekapital

2012: Det danske marked for venturekapital 2012: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

2011: Det danske marked for venturekapital

2011: Det danske marked for venturekapital 211: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Venturekapital og bioteknologi i Danmark

Venturekapital og bioteknologi i Danmark Venturekapital og bioteknologi i Danmark - Perspektiver for fremtiden VÆKSTFONDEN Vækstfondens forretningsidé er at tilføre markedet risikovillig kapital dér, hvor markedets øvrige spillere tøver. Vores

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT

VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT ÅRSRAPPORT 2010 1 VÆKSTFONDENS STRATEGI STÅR PÅ TRE BEN: VI INVESTERER I PRIVATFORVALTEDE FONDE, FORETAGER DIREKTE INVESTE- RINGER I VIRKSOMHEDER MED STORT VÆKSTPOTENTIALE SAMT STILLER KAUTIONER FOR SMÅ

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 160 Offentligt

Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 160 Offentligt Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 160 Offentligt Find finansiering på Vækstfondens hjemmeside / På Vækstfondens nye hjemmeside www.vf.dk, som åbnede ved årsskiftet, kan iværksættere finde

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus: Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Formålet er at skærpe konsulenter

Læs mere

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital

MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital MARKEDSANALYSE 2010: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Cleantech Investeringer

Cleantech Investeringer Cleantech Investeringer Click to edit Master title style v/ investeringschef Bjarne Henning Jensen Intellegent Biomasseanvendelse Bioenergiklynge Region Syddanmark VIP Workshop 4. februar 2008 Oversigt

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere