KS Repræsentantskabs Forretningsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KS Repræsentantskabs Forretningsorden"

Transkript

1 KS Repræsentantskabs Forretningsorden For perioden 2013 Budgetlægning FU pålægger de enkelte udvalg at lægge et budget, opdelt på de af Økonomiudvalget og FU anviste konti. Budgetlægningen er for et år af gangen. Budgettet skal godkendes af FU og Repræsentantskabet inden det indstilles til generalforsamlingen. Økonomiudvalget udarbejder en budgetmodel som de enkelte udvalg skal følge, denne model sikrer arbejdet med at konsoliderer budgettet samt senere at følge op på de realiserede beløb. Fællesomkostningernes fordeling fastlægges sammen med budgettet for et år af gangen. Forslag til fordelingsnøglen udarbejdes af FU og vedtages af repræsentantskabet. Budgetopfølgning/Regnskabsaflæggelse De enkelte udvalg skal rapporterer realiserede indtægter og udgifter til Økonomiudvalget på månedlig basis. Tilbagerapporteringen skal ske efter samme kontoopdeling som vedtaget i budgetlægningen. Månedsregnskabet for de enkelte udvalg konsolideres til et egentligt klubregnskab der i hovedtal publiceres på KS hjemmeside efter generalforsamlingen i november og marts. Når regnskabsåret er omme afleverer de enkelte udvalg fuldt specificeret regnskab med bilag på de transaktioner der i løbet af året har været. Økonomiudvalget gennemgår disse regnskaber og tager stikprøver på bilag samt stemmer af imod udvalgenes bankkonti. Procedure vedr. opfølgning 1. Hver måned skal udvalgene melde tilbage til FU med månedens indtægter/udgifter samt estimat på den resterende regnskabsperiode. 2. Økonomiudvalget konsoliderer resultatet til et samlet regnskab inklusivet årsestimat der offentliggøres på Hjemmesiden efter generalforsamlingen i november og marts. 3. Månedsresultatet/årsestimat kommenteres ligeledes af FU således at tallene ikke står alene. 4. Repræsentantskabet orienteres om tilstanden i de enkelte udvalg således at en positiv kultur på tværs af klubben kan fremelskes (Vi skal fortælle om dem der gør det godt, vi skal forsvarer de udvalg der evt. har problemer med at overholde budgetter) Prokura FU tegner klubben (Vedtægternes 12, 4.afsnit), hvilket betyder at FU til enhver tid fastlægger det mandat udvalgsformænd og andre KS-medlemmer har til, at handle på egen hånd, med reference til den seneste forretningsorden vedtaget af Repræsentantskabet. De enkelte udvalg har ansvaret for at deres respektive godkendte budgetter overholdes. Udvalgene har råderum inden for budgetters rammer med følgende begrænsninger: den enkelte udvalgsformand kan alene godkende udgifter/betalinger op til Kr ,-. Udgifter/betalinger over Kr ,- kræver

2 godkendelse/påtegning af et FU medlem. Såfremt et udvalg i løbet af året, har realiseret udgifter/betalinger i en sådan grad, at det på årsplan forekommer urealistisk at afholde de resterende udgifter i forhold til indkomne indtægter skal et nyt revideret budget aftales med FU. Alle udgifter/betalinger, herunder nye investeringer, som ikke er indeholdt i budgettet, skal godkendes af FU, dog undtaget en bagatelgrænse på Kr ,-. Ingen kan indgå bindende aftaler på vegne af KS, herunder sponsoraftaler, som ikke er godkendt i udvalgets budget dog til en værdi af max Kr , uden forudgående godkendelse fra Repræsentantskabet eller FU. Alle indgåede sponsoraftaler skal rapporteres til FU uanset beløbsstørrelse. Enhver form for betaling til konsulenter, foredragsholdere, undervisere og trænere skal inden aftalen indgås være forelagt og godkendt af FU eller repræsentantskabet. FU kan til enhver tid udstede en generel fuldmagt til de enkelte udvalgsformænd som fastlæger et specifikt mandat som den enkelte udvalgsformand kan binde KS med. Regler og love Repræsentantskabet skal sørge for at KS til enhver tid overholder de regler og love, som gælder for foreninger/klubber, herunder de forpligtelser som følger af et DS-medlemskab. Udvalgsarbejde De enkelte udvalg tilrettelægger selvstændigt deres arbejde og aktiviteter under ansvar for og med hensyn til KS Vedtægter og Repræsentantskabets forretningsorden. Kommunikation De enkelte udvalgsformænd bringer informationer om udvalgenes aktiviteter og beslutninger i pressen i det omfang de finder det relevant. Repræsentantskabet (og FU) informeres samtidigt. Udtalelser til pressen på vegne af KS og/eller Repræsentantskabet vedr. KS generelle forhold gives alene af FU eller med specifikt mandat fra Repræsentantskabet (med reference til et mødereferat). I det omfang de enkelte udvalg/aktiviteter/stævner har behov for at etablere selvstændige hjemmesider på internettet skal Kerteminde Sejlklub registreres som registrant og fuldmægtig. Kopi af tilgang til alle KS sider i form af koder og passwords skal meddeles Forretningsudvalget. KS skal til enhver tid have adgang og brugsret til alt indhold på sådanne sider og i størst muligt omfang skal KS have rettighederne til alt indhold på siderne. I situationer hvor KS har afholdt udgifter til udarbejdelse af materiale til hjemmeside eller lignende, skal KS havde rettigheder til materialet i fuldt omfang. Hvis der i forbindelse med aktiviteter og projekter i KS, etableres selvstændige hjemmesider eller fremstilles trykt materiale, skal navnet Kerteminde Sejlklub med logo altid indgå visuelt og fremtrædende.

3 FU skal sørge for, at det til enhver tid siddende Repræsentantskab fremgår af KS hjemmeside, samt at de enkelte medlemmers kontaktdata er opdateret Repræsentantskabet lægger beslutninger og vigtige informationer ud på KS hjemmeside umiddelbart efter, at disse er truffet/fremkommet og efterfølgende i det næstkommende KS klubblad hvor dette findes relevant. Nye forslag, aktiviteter og projekter i KS-regi Nye forslag, aktiviteter og projekter i KS-regi, som ikke er omfattet af årets budget, skal efter forudgående opfyldelse af minimums krav / aktivitets check forelægges Repræsentantskabet til drøftelse og godkendelse. Repræsentantskabet fastlægger minimums krav / aktivitets check for nye forslag, aktiviteter og projekter i KS-regi. (Vejledende Tjekliste vedlagt denne Forretningsorden). Således vedtaget af KS Repræsentantskab 9.januar 2013.

4 Checkliste til nye projekter/aktiviteter i Kerteminde Sejlklub Repræsentantskabet beder om en kort beskrivelse i form af din/jeres besvarelse på følgende: Kort beskrivelse af projektet/aktiviteten! Er der tidligere gennemført et lignende projekt i KS regi. Hvis ja - Hvornår? Er der udarbejdet et bæredygtigt budget (vedlæg budget)? Har KS de resourcer/faciliteter der skal bruge for at gennemføre projektet? Hvor mange KS medlemmer har på forhånd vist interesse for og/eller givet tilsagn om deltagelse/opbakning til projektet/aktiviteten? Er der sammenfald med andre aktiviteter i KS regi, indholdsmæssigt og kalendermæssigt? Hvilken risiko (økonomi, sikkerhed, personale) er der ved udførelse af dette projekt? Er der lavet en risikovurdering? Hvis du/i finder det vanskeligt at besvare ovenstående konkret kan du/i søge hjælp hos det KS-udvalg som har tilsvarende aktiviteter. Hvis du er i tvivl kan du/i altid henvende jer direkte til P&U-udvalget eller FU. Når den første beskrivelse er lavet behandler Repræsentantskabet gerne materialet på først kommende møde og kontakter dig/jer derefter. Med venlig hilsen

5 KS Repræsentantskab 01.jan. 2013

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere