MAKRO 2 DEN BASALE SOLOW-MODEL. Y t = BK α t L 1 α. K t+1 K t = sy t δk t, L 0 givet. L t+1 =(1+n) L t, 2. årsprøve. r t = αb L t.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKRO 2 DEN BASALE SOLOW-MODEL. Y t = BK α t L 1 α. K t+1 K t = sy t δk t, L 0 givet. L t+1 =(1+n) L t, 2. årsprøve. r t = αb L t."

Transkript

1 DEN BASALE SOLOW-MODEL Y t = BK α t L 1 α t MAKRO 2 K t+1 K t = sy t δk t, L t+1 =(1+n) L t, K 0 givet L 0 givet 2. årsprøve Forelæsning 4 Kapitel 3 og 4 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f07/makro r t = αb Ã! α 1 Kt L t w t =(1 α) B Ã! α Kt L t leder til TRANSITIONS-LIGNINGEN: k t+1 = 1 1+n (sbkα t +(1 δ) k t ). og SOLOW-LIGNINGEN: k t+1 k t = 1 1+n (sbkα t (n + δ) k t ).

2 TRANSITIONSDIGRAMMET k t+1 = 1 1+n (sbkα t +(1 δ) k t ) SOLOW-DIAGRAMMET k t+1 k t = 1 1+n (sbkα t (n + δ) k t ). Med n + δ>0: Konvergens mod steady state: k t k. Akkumulation og vækst per arbejder stopper! Bemærk: Kapital per mand k og indkomst per mand y kan godt ligge på et højt niveau i steady state, men de ligger der konstant.

3 VÆKST I DEN BASALE SOLOWMODEL SIMULATION Modellens langsigtsforudsigelse er dens steady state. Vækstraten for kapital per mand og for output per mand er nul i steady state! Passer dårligt med ét stylized fact. Hvad er væstraten i K t og Y t når økonomien er i steady state? Y t /L t = y t,ogy t ligger fast på y,såy t og L t må vokse med samme rate, n. BNP og kapitalbeholdning vokser, men kun med samme rate som arbejdstyrken. Hvorfor? Antag økonomien først er under steady state: k t <k. Da er sbkt α > (n + δ)k t, så der opbygges kapital pr. mand, men under diminishing returns. Væksten i k t og y t forsvinder til sidst. Initialt: Steady state ved B =1, α =1/3, δ =0.05, n = 0.03, s = 0.08 (repræsentativt for et U-land): k = y =1. Medvirkningførstegangiperiode1stigeropsparingskvoten permanent til s 0 =0.24 (repræsentativt for I-land): k 0 =5.20 og y 0 =1.73. Simulér over t =2, 3,... med k t+1 = 1 ³ s 0 Bkt α +(1 δ) k t 1+n og med start i k 0 = k 1 =1. Udregn y t = Bk α t og c t =(1 s 0 )y t og g y t =lny t ln y t 1 osv. Men: Der er transitorisk (midlertidig) vækst. Hvor længe?

4 I Solowmodellen er det dynamiske forløb frem mod steady state en (mindst) lige så vigtig del af teorien som selve steady staten! Og i dette forløb er der vækst i k t og y t. Derfor er den basale Solow-model en vækstmodel! Man kan nemt finde vækstraten i k t : k t+1 k t = 1 1+n (sbkα t (n + δ) k t ) k t+1 k t = 1 ³ sbk α 1 t (n + δ), k t 1+n den modificerede Solow-ligning. Vækstraten i y t følger af g y t = αgk t. Relativt langvarig transitorisk vækst!

5 DET MODIFICEREDE SOLOW-DIAGRAM KONKLUSIONER, BASAL SOLOWMODEL k t+1 k t = 1 ³ sbk α 1 t (n + δ). k t 1+n Hvad kan et (fattigt) land gøre for at skabe en midlertidig vækst i BNP pr. mand, der vil bringe landet op på et permanent højere niveau af indkomst (og forbrug) pr. capita? De svar den basale Solow-model giver er: Skab mere opsparing! (Givet s langt under golden rule). Skab lavere befolkningsvækst! Skab lavere afskrivning på kapital, dvs. investér bedre! Skab bedre teknologi! Væksten i BNP pr. mand er kraftigere, jo længere økonomien er fra steady state! Passer nøjagtigt med betinget konvergens! En permanent stigning i s giver et væksthop! Hvor meget er disse anbefalinger værd? På rigtig langt sigt siger denne model: Nul vækst i BNP per arbejder. Muligvis højt niveau, men nul vækst. Empirisk problem!

6 BASAL SOLOWMODEL I KONTINUERT TID Pendanten til K t+1 K t = I t δk t er så: Diskret tid: Tiden falder som hele tal, t {0, 1, 2,...}. Kontinuert tid: Tiden falder som de reelle tal, t R. eller blot: K(t) =I(t) δk(t) K = I δk Strømvariable som Y (t), C(t), I(t) og S(t) bliver intensiteter, dvs. kontinuerte funktioner af t, hvor fx: Bruttonvestering i år 10 gående fra t =9til t =10er: Z 10 I(t)dt 9 Beholdningsvariable som K(t) og L(t) er differentiable funktioner af t, hvor ændringer udtrykkes ved ændringsintensiteten på et bestemt tidspunkt, fx: dk dt K(t + t) K(t) K(t) = lim t 0 t Modellen i kontinuert tid: Y = BK α L 1 α (1) S = sy (2) K = S δk (3) L L = n (4) µ K α 1 r = αb L µ K α w =(1 α) B (6) L

7 Analyse: 1. Definér k K/L og y Y/L. Solow-diagrammet: k = sbk α (n + δ) k 2. y = Bk α. 3. Fra ln k =lnk ln L og L/L = n fås: k k = K K L L = K K n 4. Fra K = S δk og S = sy er: K K = S K δ = sy K δ = sy k δ 5. Altså fra 3. og 4.: k k = sy k δ n k = sy (n + δ) k 6. Indsæt y = Bk α for Solow-ligningen: Monoton konvergens mod k! Steady state-værdier er uændrede fra modellen i diskret tid! k = sbk α (n + δ) k

8 Den modificerede Solow-ligning: SOLOW-MODELLEN FOR (LILLE) ÅBEN ØKONOMI k k = sbkα 1 (n + δ) og det modificerede Solow-diagram: I lukket økonomi: S t I t =0. Eneste kilde til national investering og kapital er national opsparing. God approksimation, hvis internationale kapitalbevægelser er små. Iåbenøkonomi: S t I t = nettokapitaleksport = osk. på løbende poster. Indlandets investering kan overstige opsparingen i det omfang kapital importeres, og der er underskud på de løbende poster. y = Bk α ln y =lnb + α ln k ẏ y = α k k Internationale kapitalbevægelser har været kraftigt voksende og er nu store - ét aspekt af globaliseringen : Konvergensegenskaben! Samme konklusioner som i diskret tid! (Exercise 3.2)

9 Foreign trade and assets relative to world GDP KAPITALBEVÆGELSER, OPSPARING OG INVESTERING Den nationale intertemporale budgetrestriktion (var i lukket økonomi: K t+1 K t + δk t = S t ): F t+1 F t + =I t z } { K t+1 K t + δk t = S t F t+1 F t = S t I t hvor F t er indlandets netto-aktiver overfor udlandet. Derfor nu: Solow-model for åben økonomi, hvor der tages højde for kapitalbevægelser. Fokus på formue - (vs. kapital-) akkumulation og kapitalbevægelser. Ikke fokus på varehandel! (Ikke handelsteori). Stadig ikke fokus på teknologiudvikling. Hovedtema: Er fri kapitalmobilitet og liberalisering af kapitalbevægelser godt? (Ikke: Er fri varehandel godt?). Ligevægtsbetingelse/nationalregnskabsidentitet: Y t + M t = C t + I t + X t Y t + rf t = C t + I t + X t M t + rf t S z } t CA { z } t { Y t + rf t C t I t = X t M t + rf t, hvor r = international realrente. I alt: S t I t = F t+1 F t = CA t.

10 Altså: S t I t = F t+1 F t = CA t. Hvis ingen kapitalbevægelser (fx lukket økonomi): F t+1 = F t =0 CA t /Y t =0og I t /Y t = S t /Y t. Idé: Mål omfanget af kapitalbevægelser (åbenhed) ved at undersøge på tværs af lande hvor lidet systematisk CA t /Y t er lig med nul (dvs. ved graden af ubalancer på løbende poster), eller hvor lidet systematisk I t /Y t og S t /Y t ligger snorlige på en ret linje gennem (0, 0) og med hældning én. Regressér på tværs af lande i: Ã It! i = α 0 + α 1 Ã St! i. Y t Y t Dette giver for 16 OECD-lande for de to delperioder og : Estimat af α 1 for EU: : α 1 = : α 1 =0.36.

11 SOLOWMODEL FOR LILLE ÅBEN ØKONOMI MODELLEN... med perfekt mobilitet for kapital og varer. Åben: Varer kan handles og kapital kan flyde over den betragtede økonomis landegrænser, dvs. til og fra resten af verden. Ingen bevægelighed for personer! Lille: Indlandet påvirker kun negligerbart verdensøkonomien, specielt har indenlandsk opsparing og investering ingen betydning for verdens realrenter. Perfekt kapitalmobilitet: Absolut ingen hindringer for kapitalbevægelser realafkast på placering i indland svarer nøje til afkast på placering i den øvrige verden. Indlandets realrente fastlagt af den internationale realrente. Perfekt varemobilitet: Ingen hindringer for eksport og import, men her antages at indland og udland producerer samme vare og varebevægelser er derfor kun reflektion af kapitalplaceringer. Ingen forklaring på handelsmønstre eller gevinster ved handel. Forenklende antagelse: δ =0. Sondring mellem kapital placeret i indlandet, K t,ogindlændingenes samlede formue, nationalformuen, V t. Forskellen er indlandets netto-aktiver, F t, placeret på det internationale kapitalmarked : V t = K t + F t. Bemærk. Noget af K t kan vær ejet af udlændinge - dette indgår så negativt i F t. Intertemporal budgetrestriktion er nu (husk δ =0): V t+1 V t = S t. Placering på det internationale kapitalmarked sker til en given (konstant) rente r > 0. Hvis Y t er indenlandsk produktion og indkomst (BNP), er nationalindkomsten: Y n t = Y t + rf t.

12 Ligesom i basal Solowmodel produceres aggregeret indenlandsk output ved: Y t = BKt α Lt 1 α. Bemærk at det indenlandske aktiv er igen: Realkapital. National opsparing antages at være fast andel s af national indkomst, 0 <s<1: S t = sy n t. Arbejdsstyrken udvikler sig som sædvanligt (n > 1): L t+1 =(1+n)L t. SAMLET SOLOW MODEL, ÅBEN ØKONOMI r = αb V t = K t + F t V t+1 V t = S t, Y n t = Y t + rf t Y t = BK α t L 1 α t S t = sy n t L t+1 =(1+n)L t, Ã Kt L t V 0 givet L 0 givet! α 1 og w t =(1 α) B Ã! α Kt L t Pofitmaksimering indebærer grænseprodukter for hhv. kapital og arbejdskraft lig med reale faktorpriser, hhv. r t og w t,hvorr t nu er indenlandsk realrente (δ =0). Givet udefra som r t = r: Ã! α 1 Ã! α Kt Kt r = αb og w t =(1 α) B. L t L t

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

Konjunkturer, vækst og boligmarked

Konjunkturer, vækst og boligmarked Afløsningsopgave, økonomi 2001 eks.nr. 1105 side 1 / 13 Konjunkturer, vækst og boligmarked - en aktuel afløsningsopgave Indholdsfortegnelse KONJUNKTURER OG VÆKST...1 1984 - OPGANGSTID MED BALANCEPROBLEMER...4

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

International økonomi

International økonomi J.ndersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 9, side 1 Kapitel 9 International økonomi 1. International handel og komparative fordele Den økonomiske videnskab har interesseret sig for

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Eksamen på Økonomistudiet 2009-I. Makro 2. Udleveres d. 14. januar kl. 10.00 A everes d. 16. januar kl.10.00

Eksamen på Økonomistudiet 2009-I. Makro 2. Udleveres d. 14. januar kl. 10.00 A everes d. 16. januar kl.10.00 Eksamen på Økonomistudiet 2009-I Makro 2 2. årsprøve Udleveres d. 14. januar kl. 10.00 A everes d. 16. januar kl.10.00 Der er fokus på at undgå tilfælde af eksamenssnyd I tilfælde af formodet eksamenssnyd,

Læs mere

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED III.1 Indledning Større international arbejdsdeling kan have konsekvenser for arbejdsmarkedet Økonomisk integration påvirker

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Dansk velstand er i den internationale top

Dansk velstand er i den internationale top Velstand Dansk velstand er i den internationale top Nye tal fra OECD viser, at det danske velstandsniveau er i top 0. Målt på BNP pr. indbygger er Danmark placeret på en 0. plads i OECD, mens vi på det

Læs mere

Nye data og alternative opgørelsesmetoder

Nye data og alternative opgørelsesmetoder Nye data og alternative opgørelsesmetoder Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 DANMARKS PRODUKTIVITET NYE DATA OG ALTERNATIVE OPGØRELSESMETODER 4 1.1 Det overordnede problem og revisioner i nationalregnskaberne

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Noter til øvelsesopgaver i Makro B

Noter til øvelsesopgaver i Makro B Noter til øvelsesopgaver i Makro B 23. august 2011 Bemærk. Når ligninger får en mærkat med et tal, dvs. sædvanlige liningsnummer, refererer dette nummer da til pågældende opgave, mens ligninger indeholdende

Læs mere

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISK PRINCIPPR II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 11 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 32 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 31 Åben versus lukket økonomi

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Formue. Samlet privat forbrug. Fødevarer Nydelsesmidler Øvrige ikke-varige varer Energi Transport Varige varer Tjenester Turistudgifter

Formue. Samlet privat forbrug. Fødevarer Nydelsesmidler Øvrige ikke-varige varer Energi Transport Varige varer Tjenester Turistudgifter Kapitel 4. Privat forbrug 39 4. Privat forbrug Omkring halvdelen af den samlede efterspørgsel udgøres af det private forbrug, der dermed er langt den største efterspørgselskomponent. I en overvejende efterspørgselsdrevet

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

KAPITEL 10 flere eksempler

KAPITEL 10 flere eksempler KAPITEL 10 flere eksempler Afsnit 10.3 Matematik i virksomhedsøkonomiske problemstillinger E3a GROMS og GROMK til bestemmelse af optimale afsætning, hvis salgsprisen er konstant I eksempel 3 i kapitel

Læs mere