TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts"

Transkript

1 TEGNINGSPROSPEKT FOR marts

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelses påtegnelser Foreningen Foreningens navn adresse m m Formål Direktion Foreningens bestyrelse Revision Finanskalender Tilsynsmyndighed Fondskode hos VP Foreningens investeringsstrategi Risici Investorprofil Udbytte og skatteforhold Udbytte Foreningsandele uden ret til udbytte ex kupon Skatte og afgiftsregler for afdelingen Beskatning hos medlemmerne Tegning og emission Foreningsandelenes registrering og størrelse Emissionspris i løbende emission Tegningssteder Betaling og opbevaring Offentliggørelse af emissions og indløsningspriser m v Børsnotering Omsættelighed og indløsning Negotiabilitet Notering på navn

3 Depotbank og samarbejdspartnere Depotbank Formidlingsaftaler og markedsføring Investeringsrådgivning Foreningens omkostninger og gebyrer Omkostninger administration og gebyrer Rettigheder vedtægter administration og regnskab Stemmeret og rettigheder Opløsning af foreningen eller en afdeling Vedtægter årsrapport m v Årsrapport og halvårlig formueopgørelse Administration Vedtægter

4 Bestyrelses påtegnelser Ansvar for prospektet for Vi erklærer herved at oplysningerne i nærværende prospekt os bekendt er rigtige og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser der vil kunne forvanske det billede som prospektet skal give ligesom vi erklærer at prospektet indeholder enhver væsentlig oplysning som kan have betydning for potentielle medlemmer herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet København d marts Niels Roth Per Søndergaard Pedersen Merete Jørgensen

5 Foreningen Foreningsandele i udbydes på de i nærværende prospekt gengivne betingelser Nærværende prospekt er offentliggjort d marts Foreningens navn adresse m m Adresse Dr Tværgade DK København K Tlf Fax if smallcap dk Stiftelse myndighedsgodkendelse notering og registrering Foreningen er stiftet i København d december og registreret i Erhvervs og Selskabsstyrelsen med nr CVR nr Foreningen er godkendt af Finanstilsynet d marts og registreret i Finanstilsynet med nr FT nr Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden at modtage midler som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger m v og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler der hidrører fra denne

6 Direktion Christian Reinholdt Vagtelvej Frederiksberg Foreningens bestyrelse Direktør Niels Roth formand Kastanie Allé Humlebæk Direktør Per Søndergaard Pedersen Johannes Hofmeisters Vej Aalborg Direktør Merete Jørgensen Jollen Snekkersten Tillidserhverv Niels Roth Per Søndergaard Pedersen Medlem af bestyrelsen i Friheden Invest A/S, formand Fast Ejendom Danmark A/S, formand SmallCap Danmark A/S, formand TK Development A/S, formand Arvid Nilssons Fond Kirk Kapital A/S Realdania Merete Jørgensen Medlem af bestyrelsen i Aktieselskabet af 1/ Charlottehaven A/S Eksuda A/S Harald Simonsens Ejendomskontor Aps Skjøtt & Co A/S SmallCap Danmark A/S THE CHARLOTTE BERGSOE SIMONSEN AND FINN HARALD SIMONSEN FOUNDATION A.A. Frederikshavn A/S Medlem af bestyrelsen i AG I A/S, formand Arne Andersen A/S, formand Athene Group A/S, formand Bjørk & Maigård Holding ApS, formand Conscensia A/S, formand Conscensia Holding A/S, formand Dansk Boligstål A/S, formand EIPE Holding A/S, formand GLC Management Invest ApS, formand Global Car Leasing A/S, formand Global Car Splitleasing A/S, formand Ib Andersen A/S, formand Ib Andersen A/S Øst, formand Ib Andersen Ventilation A/S, formand J.A. Plastindustri A/S, formand K/S Waren, formand Lindgaard A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I., formand Nowaco A/S, formand P.J. Skovværktøj ApS, formand Restaurant Fusion A/S, formand Tech-Tool A/S Remergy A/S (næstformand) Systemteknik A/S (næstformand)

7 Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS Arne Andersen, Vrå A/S, byggegrunde Discovery A/S Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen Bolig Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen Erhverv Exclusive Travel Collection ApS Hjallerup Maskinforretning A/S Homekit A/S JA Plastindustri Holding A/S K/S Danske Dagligvarebutikker Peacock A/S PL Holding Aalborg A/S P L Invest, Aalborg ApS SmallCap Danmark A/S ST Holding Aalborg A/S Tech2Tech ApS TK Development A/S Tom Anton Andersen Reklamebureau A/S Tom Anton Holding A/S Ungbo Danmark A/S Ungbo Danmark, Aalborg A/S Ungbo Danmark, Holding A/S Ungbo Danmark, København A/S Ungbo Danmark, Odense A/S Ungbo Danmark, Projekt A/S Ungbo Danmark Randers A/S Wahlberg VVS A/S Revision Statsautoriseret revisor Lars R Søndergaard Ernst Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej DK Frederiksberg Tlf Finanskalender Dag Dato Meddelelse begivenhed Mandag Delårsrapport kvartal

8 Mandag Ordindær generalforsamling Tirsdag Delårsrapport halvår Fredag Delårsrapport kvartal Tilsynsmyndighed Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet Århusgade DK København Ø Tlf Fax www finanstilsynet dk Fondskode hos VP Securities A S Fondskode DK Foreningens investeringsstrategi Idegrundlag Det er foreningens opfattelse at det er muligt at skabe et højt afkast uden en tilsvarende høj risiko ved at forvalte en nøje udvalgt fokuseret portefølje af aktier Værdiskabelsen i foreningen bygger på en filosofi om at opbygge og udnytte en videnmæssig fordel i forhold til andre investorer Dette opnås gennem grundig finansiel og strategisk analyse og et indgående markedskendskab til relativt underbelyste børsnoterede virksomheder i praksis mindre og mellemstore virksomheder small cap virksomheder

9 Foreningens koncept bygger på en ressourceindsats der væsentligt overstiger hvad der er normalt indenfor small cap segmentet og foreningen har et investeringsteam med over års erfaring fra det finansielle miljø Afkast og risikomål Under iagttagelse af en risikoprofil der ikke afviger væsentligt fra det danske aktiemarked som helhed er det foreningens mål at opnå et afkast der væsentligt overstiger afkastet på danske aktier generelt Foreningens benchmark er OMXCXC indekset tidligere benævnt KFMX indekset Stigning i OMXCXC20 14,5% -2,9% -60,8% 24,4% 16,7% -25,8% 14,1% 45,5% 4,1% Foreningens afkast 20,2% -2,2% -56,0% 52,9% 18,6% -27,1% 5,5% 36,2% -5,1% Udbytte pr. andel, kr Udbytte pr. adel, % 0 0,3% Tallene for 2006 er fra foreningens start primo maj til ultimo året Foreningen opnåede i et afkast på sammenlignet med et afkast på for vores benchmark OMXCXC indekset I var foreningens afkast OMXCXC indekset steg med Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen at der ikke udbetales udbytte for I var udbyttet ligeledes nul Det bemærkes at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast Foreningen havde pr december en formue på mio kr Investeringsunivers Den danske erhvervsstruktur og i bredere forstand den skandinaviske tæller mange små og mellemstore virksomheder Dette forhold afspejles også i kapitalmarkedet hvor mange mindre og mellemstore virksomheder small cap virksomheder er optaget til notering

10 I modsætning hertil er det professionelle investormiljø meget konsolideret med relativt få store institutionelle investorer der primært administrerer brede pensionspuljer Denne skævhed i strukturen på udbuds og efterspørgselssiden er medvirkende til at investorfokus og dermed også analysedækningen blandt børsmæglere i højre grad er rettet mod de større virksomheder mens de mindre og ofte nicheprægende virksomheder er undereksponerede Foreningen har typisk en meget fokuseret portefølje omfattende aktier Efter foreningens opfattelse sikrer dette en god afvejning af hensynet til risikospredning og en mærkbar effekt af den caseorienterede tilgang Foreningen udvælger investeringer blandt small cap virksomheder i foreningens terminologi afgrænset som virksomheder med en kapitaliseret markedsværdi af alle udestående egenkapitalandele på p t mindre end EUR mia i Norden Der investeres primært i danske børsnoterede virksomheder Sekundært investeres der i børsnoterede skandinaviske aktier med hovedvægt på Sverige Selvom foreningens investeringsunivers er afgrænset til Norden kan foreningen godt investere i nordiske virksomheder som er optaget til notering på markeder udenfor Norden Foreningen kan investere på følgende markeder Markeder der er beliggende i EU eller i et land som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område eller Markeder der i øvrigt er godkendt af Finanstilsynet herunder medlemmer af World Federation of Exchanges og medlemmer af Federation of Euroepan Securities Exchanges samt Nasdaq Foreningen kan endvidere investere i virksomheder der er optaget til handel på alternative markedspladser i de nordiske lande så som First North Nasdaq samt i særlige tilfælde i OTC handlede aktier Likviditet og afdækning Der findes ikke standardiserede afledte finansielle instrumenter som direkte afspejler markedsudviklingen indenfor foreningens investeringsområde For at sikre at foreningens ledelse til enhver tid har de

11 fornødne instrumenter til bedst muligt at beskytte foreningens midler har foreningen dog mulighed for i særlige situationer når forholdene tilsiger det og ledelsen finder det hensigtsmæssigt at anvende afledte finansielle instrumenter så som terminsforretninger futures optioner og warrants Foreningen anvender kun afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning Foreningen har i perioder f eks i perioder med meget turbulente markeder behov for adgang til en mere likvid placering af foreningens formue Foreningen har derfor i perioder mulighed for at placere op til af formuen i likvide large cap aktier virksomheder med en kapitaliseret markedsværdi af alle egenkapitalandele på p t mere end EUR mia Investeringsfilosofi Foreningen har en caseorienteret investeringsfilosofi den investerer i udvalgte virksomheder ikke i markeder brancher eller indeks Dvs foreningen sammensætter og vægter ikke sin portefølje med udgangspunkt i et bestemt indeks eller marked Foreningen investerer som udgangspunkt kun i virksomheder hvor der er en veldefineret og sammenhængende forretningsmodel et stærkt brand og produkt Foreningen lægger også vægt på at virksomheden er aktionærvenlig og har en kompetent og engageret ledelse Centralt i foreningens koncept er identifikationen af den eller de faktorer der forventes at være katalysator for værditilvæksten i en investering Foreningen inddeler på denne baggrund investeringerne i fire kategorier Growth Value Restructuring og Take over Growth En god growth case er en virksomhed der ud over at generere top og bundlinievækst opnår forøget investorinteresse og multipelekspansion Growth cases har typisk et betydeligt afkastpotentiale men er også ofte mere følsomme og dermed forbundet med større risiko Value Value cases er ofte karakteriseret ved lav værdiskabelse Value investering er derfor i høj grad et spørgsmål om at identificere forudsætningerne for en revaluering Value cases er ofte kendetegnet ved lav downsiderisiko

12 Restructuring Anvendes som en fælles betegnelse for virksomheder der enten er i en turnaround eller tidligere lidt hensygnende virksomheder der f eks i kraft af et ledelsesskifte bliver revitaliseret Mens førstnævnte ofte er kendetegnet ved betydelig risiko er sidstnævnte ofte karakteriseret ved begrænset risiko Take over Anvendes om virksomheder der forventes at blive eller kan blive genstand for opkøb De mest interessante take over cases er aktier hvor der ikke allerede er indbygget en præmie i prisfastsættelsen og risikoen dermed også er begrænset Foreningen er en langsigtet investor der ofte igennem en periode har en forholdsvis stabil portefølje af kerneinvesteringer Investeringsproces Investeringerne udvælges på grundlag af en traditionel fundamentalanalyse omfattende en detaljeret strategisk og finansiel analyse samt prisfastsættelse Foreningen råder over betydelige analyseressourcer og udfører egne analyser da store dele af foreningens investeringsunivers er kendetegnet ved ingen eller begrænset ekstern analysedækning Foreningen lægger i sit arbejde vægt på at være opsøgende og gennemfører mange og løbende virksomhedsbesøg Foreningen lægger i beslutningsprocessen vægt på at være tidligt inde i en investering Dermed sikres at foreningen kapitaliserer på værdiskabelsen som den efterfølgende multipelekspansion som følge af at interessen for selskabet øges Risici Som investor i en investeringsforening får man en løbende forvaltning af sin opsparing indenfor et fastlagt markedssegment I forvaltningen indgår en løbende monitorering og hensyntagen til de mange og forskelligartede risikofaktorer der kan påvirke afkastet

13 Afkastet kan variere betydeligt fra periode til periode såvel absolut som relativt i forhold til aktiemarkedet generelt og i forhold til udviklingen indenfor foreningens investeringsområde Værdien af et investeringsbevis i foreningen kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være højere lavere eller det samme som værdien på investeringstidspunktet Aktieinvestering er langsigtet investering hvor resultaterne skal bedømmes over en længere tidshorisont Dette gælder i særlig grad for i kraft af foreningens fokuserede investeringskoncept og fokus på forholdsvis illikvide aktier Kvaliteten i forvaltningen af foreningens midler skal bedømmes mod udviklingen indenfor foreningens investeringsområde Som udtryk for udviklingen indenfor foreningens investeringsområde benchmark har foreningen valgt OMXCXC indekset der er et aktieindeks der udtrykker kursudviklingen på alle aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A S der ikke er blandt de største og således indgår i OMXC indekset Følgende faktorer kan efter ledelsens opfattelse være af særlig betydning for udviklingen i værdien af foreningens investeringer og dermed den indre værdi af foreningens beviser Udsving på aktiemarkederne generelt Udsving i kurserne på small cap aktier Udsving i værdien af foreningens aktieportefølje Udsving i valutakurser og Likvider Udsving på aktiemarkederne generelt Udsvingene på aktiemarkederne kan være betydelige Overordnede udsving kan være en reaktion på makroøkonomiske forhold internationale og nationale politiske forhold lovgivnings og reguleringsmæssige forhold markedsmæssige forhold branchemæssige forhold m m Der er en klar tendens til at udsvingene i aktiekurser korrelerer på tværs af brancher og markeder Udsving i kurserne på small cap aktier Kursudviklingen på small cap aktier kan i perioder afvige betydeligt i såvel positiv som negativ retning fra den generelle udvikling på aktiemarkedet Dette kan skyldes forskelle i likviditet og likviditetspræference investorbevågenhed hvilke investorer der er aktive i markedet såvel som den generelle markedsstemning

14 Small cap segmentet omfatter både etablerede virksomheder og relativt unge og nystartede virksomheder Som helhed opfattes small cap segmentet ofte som mere risikobetonet end aktiemarkedet generelt Dette kan skyldes at små og mellemstore virksomheder ofte er mere hjemmemarkeds orienterede er mere nicheorienterede har begrænsede finansielle og ledelsesmæssige ressourcer og hvad angår relativt nystartede virksomheder endnu har uprøvede produkter og eller forretningsmodeller Hertil kommer aktiemarkedsrelaterede forhold så som periodevis lav likviditet likviditetspræference og investorbevågenhed Der findes ikke standardiserede afledte finansielle instrumenter som direkte afspejler markedsudviklingen indenfor foreningens investeringsområde For at sikre at foreningens ledelse til enhver tid har de fornødne instrumenter til bedst muligt at beskytte foreningens midler har foreningen dog mulighed for i særlige situationer når forholdene tilsiger det og ledelsen finder det hensigtsmæssigt at anvende afledte finansielle instrumenter så som terminsforretninger futures optioner og warrants Foreningen anvender kun afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning Udsving i værdien af foreningens aktieportefølje Foreningens investeringskoncept er caseorienteret og et centralt element i konceptet er en fokuseret portefølje af nøje udvalgte investeringer Foreningens resultater er derfor i høj grad afhængige af hvornår potentialet i enkeltinvesteringer materialiseres Den fokuserede porteføljestrategi bevirker at foreningens afkast i perioder kan afvige væsentligt fra den overordnede markedsudvikling såvel som udviklingen i small cap segmentet Foreningen tilstræber en risikoprofil der ikke afviger væsentligt fra aktiemarkedet som helhed Foreningen søger at begrænse risikoen ved small cap investering og den fokuserede porteføljestrategi gennem et højt kendskabsniveau til de aktier der indgår i porteføljen Den illikviditet der kendetegner mange small cap aktier betyder at foreningen kan have vanskeligt ved at realisere f eks fejlslagne investeringer Udsving i valutakurser

15 Foreningens investeringsunivers er small cap virksomheder i Skandinavien Der investeres primært i danske børsnoterede virksomheder sekundært i børsnoterede skandinaviske aktier med hovedvægt på Sverige Investering i udenlandske værdipapirer giver eksponering i fremmedvaluta Foreningen afdækker ikke udsving i valutakurser og udsvingene kan derfor påvirke foreningens afkast Da der primært investeres i danske aktier og forholdet mellem DKK og valutaerne i de øvrige lande der indgår i foreningens investeringsunivers historisk har været relativt stabilt vurderer foreningen at foreningens valutakursrisiko er forholdsvis lav Likvider Foreningen har en politik for placering af selskabets likvider Foreningen har foretaget en konkret vurdering af hvilke pengeinstitutter der med lav tabsrisiko kan placeres likvider hos og ud fra en konkret vurdering fastsat grænser for hvor mange midler der kan placeres hos det enkelte institut Foreningen kan placere op til af formuen som kontant indskud i pengeinstitutter Foreningen er på investors anmodning forpligtet til at udlevere supplerende oplysninger om de kvantitative grænser der gælder for risikostyringen og de metoder der er valgt for at sikre at disse grænser til enhver tid følges samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter Investorprofil Foreningen modtager midler fra offentligheden Det typiske medlem af foreningen forventes at være fortrolig med investering i aktier enten via direkte investering eller via aktiebaserede foreninger Medlemmet har typisk en mellemlang til lang investeringshorisont og lægger vægt på at opnå en langsigtet formuetilvækst der overstiger afkastet på danske aktier generelt

16 Medlemmerne kan være privatpersoner der investerer enten frie midler eller pensionsmidler virksomheder foreninger og fonde En stor del medlemmer forventes at anvende foreningen i pensionsøjemed

17 Udbytte og skatteforhold Udbytte Foreningen er udbytteudloddende Foreningen foretager en årlig udlodning der opfylder de i ligningslovens C anførte krav om minimumsudlodning Udlodningen opgøres på grundlag af indtjente renter og udbytter realiserede nettokursgevinster på aktier realiserede nettokursgevinster på valutakonti erhvervede skattepligtige nettokursgevinster ved foreningens anvendelse af afledte finansielle instrumenter fratrukket udgifter til foreningens administration Som følge af afkastforskelle og forskelle i sammensætningen af afkastet må udbyttet ventes at variere fra år til år Udbyttet udbetales årligt til indehaverne af foreningsandele efter foreningens årlige ordinære generalforsamling Af udbyttet tilbageholdes p t a conto udbytteskat Udbetalingen sker til medlemmernes bankkonti via VP Securities A S Foreningsandele uden ret til udbytte ex kupon Foreningen kan i perioden fra primo januar og til den førstkommende ordinære generalforsamling udstede andele uden ret til udbytte for foregående regnskabsår I tilfælde af at bestyrelsen har truffet beslutning om udstedelse af foreningsandele uden ret til udbytte fastsættes emissionsprisen da ved anvendelse af dobbeltprismetoden til den indre værdi efter fradrag af det beregnede udbytte for det foregående regnskabsår Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen I den periode hvor der udstedes de ovennævnte foreningsandele uden ret til udbytte gælder at foreningsandele der indløses samme år inden den ordinære generalforsamling fradrages for det beregnede udbytte samt afkast heraf

18 Skatte og afgiftsregler for afdelingen Foreningen er fritaget for beskatning idet den følger bestemmelserne om minimumsudlodning i ligningslovens C Beskatning hos medlemmerne Såfremt der er tale om foreningsandele erhvervet for frie midler beskattes udbytte efter reglerne i personskatteloven selskabsskatteloven mens beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af foreningsandele sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven Såfremt der er tale om foreningsandele erhvervet for pensionsmidler sker beskatningen efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven Opmærksomheden henledes på at anbringelse af midler henhørende under virksomhedsskatteordningen i foreningsandele betragtes som hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen Det betyder at midler under virksomhedsordningen ikke må investeres i foreningens andele Beskatningsreglerne tager sigte på at beskatte investeringsafkast opnået gennem foreningen efter tilsvarende principper som gælder ved direkte investering i værdipapirer For mere deltaljeret information henvises til medlemmets egne rådgivere Udbyttet specificeres af foreningen i de relevante indkomstkategorier Lovpligtig indberetning til skattemyndighederne af udbetalt udbytte m v sker gennem det pengeinstitut hvor foreningsandelene er deponeret

19 Tegning og emission Foreningsandelenes registrering og størrelse Foreningen er bevisudstedende Foreningsandelene udstedes gennem VP Securities A S i andele a nominelt DKK Emissionspris i løbende emission Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til i bekendtgørelse om beregning af emissions og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS jf stk i lov om investeringsforeninger m v respektive i henhold til vedtægternes stk ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration depotbank trykning annoncering og provision til formidlere af emissionen Såfremt bestyrelsen har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte fastsættes emissionsprisen for så vidt angår disse andele i henhold til vedtægternes stk Den indre værdi opgøres dagligt på grundlag af foreningens formue og cirkulerende andele Emissionstillæg ved tegning Emissionstillægget kan maximalt udgøre og dækker forventede omkostninger til foreningens kurtage og handelsomkostninger samt spread ved køb af værdipapirer administration depotselskabsfunktion markedsføring herunder tryk af materiale og annoncering samt eventuel salgsprovision til formidlere der fastsættes efter individuel aftale

20 Emissionstillægget tilpasses løbende tegningsomkostningernes størrelse og oplyses ved henvendelse til foreningen Medlemmets kurtageomkostninger er individuelle i forhold til hvilke vilkår det enkelte medlem kan opnå i eget pengeinstitut Tegningssteder A S Arbejdernes Landsbank Vesterbrogade DK København V Tlf Fax Køb af andele kan ved foreningens aftale med depotbanken A S Arbejdernes Landsbank foregå gennem alle øvrige pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber A S Arbejdernes Landsbank er certifikatudstedende institut i forhold til VP Securities A S Betaling og opbevaring Foreningsandele købt i løbende emission afregnes normalt på tredjedagen efter tegningen med samtidig registrering af foreningsandelene på medlemmets depotkonto Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotbanken eller andre danske pengeinstitutter Ved køb og salg af andele betales dog normal kurtage

21 Offentliggørelse af emissions og indløsningspriser m v Foreningen opgør dagligt emissions og indløsningspriser samt indre værdi Foreningen oplyser aktuelle emissions og indløsningspriser samt indre værdi ligesom disse oplysninger fremgår af NASDAQ OMX Copenhagen A S hjemmeside www nasdaqomxnordic com Andelene der er frit omsættelige kan altid indløses hos foreningen til indre værdi fratrukket indløsningsomkostninger jf pkt

22 Børsnotering Foreningens andele er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A S med fondskode ISIN DK Omsættelighed og indløsning Foreningsandelene er frit omsættelige Der er indgået aftale med A S Arbejdernes Landsbank om at foreningsandelene kan købes og sælges gennem banken Foreningen har ikke andre afdelinger hvorfor flytning mellem afdelinger ikke er relevant Intet medlem er pligtigt til at lade sine foreningsandele indløse helt eller delvist Foreningen er pligtig til at indløse foreningsandele hvis et medlem ønsker det Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til i bekendtgørelse om beregning af emissions og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS jf stk i lov om investeringsforeninger m v Foreningen kan dog jf vedtægternes stk udsætte indløsningen når Den indre værdi ikke kan fastsættes på grund af markedsforholdene eller Hensynet til en lige behandling af investorerne fordrer at den indre værdi først fastsættes når de til indløsning af andelene nødvendige aktiver er realiseret Indløsningsprisen beregnes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved et evt salg af værdipapirer samt nødvendige omkostninger ved indløsningen iflg vedtægternes

23 Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotbanken mod betaling af sædvanlige handelsomkostninger Omkostninger ved indløsning Det samlede indløsningsfradrag udgør p t maksimalt inden evt kursafrunding Negotiabilitet Andele i foreningen er omsætningspapirer Notering på navn Foreningsandele udstedes til ihændehaveren men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger Foreningsandele opbevaret i depot i foreningens depotbank noteres dog automatisk på navn i foreningens bøger Foreningens bog føres af Computershare A S Kongevejen DK Holte Tlf

24 Depotbank og samarbejdspartnere Depotbank A S Arbejdernes Landsbank Vesterbrogade DK København V Cvr nr Tlf Fax Foreningen har indgået aftale med A S Arbejdernes Landsbank om at banken som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningen i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m v og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel Foreningen har endvidere indgået aftale med A S Arbejdernes Landsbank om at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsbeviser i foreningen samt opbevarer disse når medlemmer ønsker det Aftalen kan opsiges med tre måneders varsel Foreningen har med A S Arbejdernes Landsbank indgået aftale om at banken løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten Prisstillelse skal ske med såvel købs som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions og indløsningspriser Foreningen har i betalt A S Arbejdernes Landsbank tkr

25 Formidlingsaftaler og markedsføring Foreningen fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens andele Der kan indgås formidlingsaftaler hvor der betales provision Endvidere kan foreningen indgå aftale med danske banker og fondsmæglerselskaber om at disse i forbindelse med nytegning af beviser forestår emissionsaktiviteter Formidlingsprovision fastsættes efter individuel aftale Investeringsrådgivning Investering af foreningens midler sker på grundlag af foreningens egne analyser og vurderinger Direktionen følger de retningslinjer som foreningens bestyrelse har fastlagt Foreningen har således ikke tilknyttet nogen fast rådgiver Gennemførelse af de godkendte investeringsforslag sker til de bedst opnåelige markedsvilkår og kurtagesatser Foreningens omkostninger og gebyrer Omkostninger administration og gebyrer Foreningens omkostninger til administration forventes i at udgøre omkring af formuen før eventuel bonus

26 Foreningens ordinære omkostninger udgjorde i mio kr Foreningens ordinære omkostninger svarede i til af foreningens gennemsnitlige formue over året hhv i til af gennemsnitsformuen Omkostningsprocent, excl. bonus 1,94% 1,69% 1,97% 2,58% 2,25% Omkostningsprocent, incl. bonus 2,39% 1,48% 1,79% 2,58% 2,25% Administrationsomkostninger indeholder udgifter til bestyrelse direktion administration edb revision Finanstilsynet NASDAQ OMX Copenhagen A S markedsføring og depot m m Salgs markedsførings og informationsomkostninger indgår i det omfang de ikke finansieres af emissionsindtægterne i de samlede omkostninger Vederlag til bestyrelse udgjorde i t kr t kr Vederlag til direktion udgjorde i t kr t kr Vederlag til Finanstilsynet udgjorde i t kr t kr Foreningens bestyrelse har vedtaget et incitamentssystem for foreningens ledende medarbejdere Hensigten med bonusordningen er at honorere relativ værdiskabelse altså afkast udover udviklingen i small cap markedet generelt udtrykt ved foreningens benchmark OMXCXC Bonussystemet fokuserer på den langsigtede afkastudvikling tre år hvilket er helt i tråd med den generelle udvikling i incitamentbaseret aflønning i den finansielle sektor Bonussystemet har følgende hensættelses og udbetalingskriterier Hensættelse Foreningen hensætter løbende dagligt til fremtidige bonusforpligtelser og hensættelsen indregnes i opgørelsen af indre værdi Der hensættes systematisk af merafkastet i forhold til OMXCXC Det er en forudsætning at der i kalenderåret er opnået et absolut afkast der overstiger

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 03.2015, Prospekt for løbende emission samt central investorinformation

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 03.2015, Prospekt for løbende emission samt central investorinformation NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. marts 2015 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 42 incl. denne side Dr. Tværgade

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts

TEGNINGSPROSPEKT FOR. Investeringsforeningen SmallCap Danmark. marts TEGNINGSPROSPEKT FOR marts INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelses påtegnelser Foreningen Foreningens navn adresse m m Formål Direktion Foreningens bestyrelse Revision Finanskalender Tilsynsmyndighed Fondskode

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 14.2011, Prospekt for løbende emission

Børsmeddelelse nr. 14.2011, Prospekt for løbende emission Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. september 2011 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 26 i alt Børsmeddelelse nr. 14.2011,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Selskabsmeddelelse nr.: 10 2011 Dato: 8. april 2011 Kontaktpersoner: CEO Flemming H. Tomdrup Telefon nr.: 79 30 00 00 SOLAR A/S Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Solar A/S Side

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S V E D T Æ G T E R for GYLDENDAL A/S Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændring senest på generalforsamlingen den 20. april 2010 og bestyrelsesmøde den 18. april 2013 Første

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere