Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Grønnegade 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Grønnegade 29"

Transkript

1 SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønnegade 29 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 256 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: 01/06/07-01/06/08 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 3 Bygn.002,(Nr.33) : Etablering af energisparepærer i trappelamper. 3 Bygn.001,(Nr.31) : Etablering af energisparepærer i trappelamper. 4 Bygn.005,(Nr.29) : Etablering af energisparepærer i trappelamper. 5 Bygn.001,(Nr.31):Service/kontrol af automatik til varmesænkning. 5 Bygn.002,(Nr.33):Service/kontrol af automatik til varmesænkning. 6 Bygn.005,(Nr.29):Service/kontrol af automatik til varmesænkning kwh el 2020 kr kr. 1.4 år 1009 kwh el 2020 kr kr. 1.4 år 1009 kwh el 2020 kr kr. 1.4 år 3.8 MWh Fjernvarme 2410 kr kr. 2.5 år 3.6 MWh Fjernvarme 2310 kr kr. 2.6 år 3.6 MWh Fjernvarme 2310 kr kr. 2.6 år

2 SIDE 2 AF 16 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetaligstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: 7000 kr./år Samlet besparelse på el: 6070 kr./år Samlet besparelse på vand: 9072 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

3 SIDE 3 AF 16 Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 1 Bygn.002,( Nr. 33 ): Evt. tiltag vedr. højtisolerende energiglas i vinduer. OBS : Se særbeskrivelse 1 Bygn.001,( Nr. 31 ): Evt. tiltag vedr. højtisolerende energiglas i vinduer. OBS : Se særbeskrivelse 1 Bygn.005,( Nr. 29 ): Evt. tiltag vedr. højtisolerende energiglas i vinduer. OBS : Se særbeskrivelse 2 Bygn.005,(Nr.29): Udskiftning af vejl. 12 stk. toilet med standardskyl til lavt skyl. 2 Bygn.001,(Nr.31): Udskiftning af vejl. 12 stk. toilet med standardskyl til lavt skyl. 2 Bygn.002,(Nr.33): Udskiftning af vejl. 12 stk. toilet med standardskyl til lavt skyl. 3 Bygn.005,(Nr.29): Evt. efterisolering af varmerør i teknikrum. 19 MWh Fjernvarme kr. 20 MWh Fjernvarme kr. 19 MWh Fjernvarme kr. 72 m³ vand 3024 kr. 72 m³ vand 3024 kr. 72 m³ vand 3024 kr. 0.2 MWh Fjernvarme 150 kr. 4 Bygn.002,(Nr.33): Evt. overvejelse om solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning. 4 Bygn.001,(Nr.31): Evt. overvejelse om solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning. 5 Bygn.005,(Nr.29): Evt. overvejelse om solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning. 5.8 MWh Fjernvarme, -144 kwh el 5.8 MWh Fjernvarme, -144 kwh el 5.8 MWh Fjernvarme, -144 kwh el 3410 kr kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer KOMMENTAR TIL BESPARELSER : Besparelser kan ikke umiddelbart summeres - idet de fremkomne besparelser er teoretisk EDB - beregnede, i forhold til den beregnede energiklasse, ( varmetab ) - og ikke i forhold til det oplyste årlige forbrug. Ved evt. udførelse af alle forslag - skal der påregnes en reduktion i den samlede beregnede besparelse på vejl %. Ved udførelse af flere forslag / alle forslag - kan der ikke påregnes, at opnås et lavere forbrug - end det der svarer til et årsforbrug på vejl Kwh / m2 pr. år. Specielt ikke da der hersker en vis usikkerhed omkring de nuværende vinduer evt. kan have en bedre isoleringsevne end erfaringen viser for thermovinduer - af årgang 1994 / Fra denne periode og frem efter - vandt de såkaldte energivinduer indpas i byggebranchen - men umiddelbart kan der ikke findes dokumentation som bekræfter at de foreliggende vinduer skulle optræde med en bedre

4 SIDE 4 AF 16 isoleringsevne en standard thermovinduer. ENERGIMÆRKET ER GÆLDENDE FOR BYGN. 001, 002 og 005. ( Nr. 31, 33 og 29 ). Ejendommen er en boligejendom - opført i år Projekteret før år ( BBR - betegnelse : Etageboligbebyggelse / Flerfamiliehus ). Ejendommen er udført som 3 stk. fritliggende blokke - der tilsammen består af i alt 48 stk. lejligheder, samt fælleslokaler i kælder, bygn. 001, nr. 31. Ejendommens blokke er udført med "tunge" murede ydervægge. Bygninger fremstår i gule sten. Tagflader er eternitskifer - på spærfag - med taghældning. Lejligheders størrelse er overslagsmæssigt, ( vejl.) - iht. BBR : Bygn. 001 : I alt 16 stk. 03 stk. - vejl. 055 m2 + 6 m2 - trapperum 02 stk. - vejl. 057 m2 + 6 m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 067 m2 + 6 m2 - trapperum 02 stk. - vejl. 072 m2 + 6 m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 087 m2 + 6 m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 099 m2 + 6 m2 - trapperum Fælleslokaler...vejl. 083 m2. Bygn. 002 : I alt 16 stk. 03 stk. - vejl. 055 m2 + 6 m2 - trapperum 02 stk. - vejl. 057 m2 + 6 m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 067 m2 + 6 m2 - trapperum 02 stk. - vejl. 072 m2 + 6 m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 087 m2 + 6 m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 099 m2 + 6 m2 - trapperum Bygn. 005 : I alt 16 stk. 03 stk. - vejl. 055 m2 + 6 m2 - trapperum

5 SIDE 5 AF stk. - vejl. 057 m2 + 6 m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 067 m2 + 6 m2 - trapperum 02 stk. - vejl. 072 m2 + 6 m2 - trapperum 01 stk. - vejl. 081 m2 + 6 m2 - trapperum 02 stk. - vejl. 087 m2 + 6 m2 - trapperum 03 stk. - vejl. 099 m2 + 6 m2 - trapperum Ejendommen er fjernvarmeforsynet. Forbrug iflg. leverandør : Varme MWh / år El kwh / m2 Vand m3 / år Beregnet energimærke C, indikerer et beregnet varmeforbrug på ( 90 kwh / m2 ). Beregnet energimærke C, indikerer et beregnet forbrug for EL til bygningsdrift (2,5 x 4 =10 kwh /m2 ). I det anførte varmeforbrug, pr. lejlighed - skal påregnes individuelt tillæg / fradrag på op til vejl %, pga. brugsmønster, samt det at boliger ikke er ensartede - men kan optræde med tillæg for endegavle mv. Det oplyste forbrug på, ( 65 kwh / m2 ) indikerer et forbrug der ligger under ligger under landsgennemsnittet på ( 110 kwh / m2 ) - for etageboliger. El forbrug på ( ca. 4 kwh / m2 ) til fælles forbrug indikerer et forbrug der ligger under landsgennemsnittet, på ( vejl. 5-6 kwh /m2 ). Vandforbrug på ( 0,64 m3 / m2 boliger ) indikerer et forbrug der ligger pænt under landsgennemsnittet - idet landsgennemsnittet for etageboliger udgør vejl. 0,80 m3/m2. Da der ikke foreligger oplysninger om registrering af det varme brugsvand er forbrug derfor skønnet. ( Varmtvandsforbrug kan registreres - så årsforbrug er kendt og det derved er muligt at afgøre hvor meget "sparebruserindsatse" ville kunne bidrage med ). Adgang til lokaliteterne blev anvist af kontaktperson, Leif Rasmussen, tlf Forslag kræver en nærmere undersøgelse / projektering /dimensionering, samt yderligere detaljeringsgrad - af fagområde og / eller rådgivende ingeniørfirma / arkitekt - forinden evt. iværksættelse af forslag. Alle priser er vejledende. ( Det foreslås, at der indhentes konkrete tilbud før evt. iværksættelse.)

6 SIDE 6 AF 16 Eventuelle besparelser er vejledende. Det anbefales at de eksakte besparelser stadfæstes ved en forudgående detailberegning af det individuelle tiltag. ( En detailprojektering - vil tilgodese overblik over de eksakte besparelser og investering ). Iøvrigt skal der gøres opmærksom på, at nogle af de anførte forslag kan kræve myndighedsgodkendelse - forinden iværksættelse. BEMÆRK : SPECIELT SKAL OPMÆRKSOMHEDEN HENLEDES PÅ AT MYNDIGHED - I HVERT ENKELT TILFÆLDE SKAL GODKENDE OM EN FORANSTALTNING BETRAGTES SOM BLOT EN FORBEDRING - ELLER SKAL KATAGORISERES SOM EN OMBYGNING ELLER UDSKIFTNING. Tagrum og skrålofter er utilgængelige. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Skråtag er med eternitskifer - på lægter. Med 150 mm isolering. "Vandret" Loftkonstruktion : 200 mm isolering imellem spær og betondæk. Kvistsider og kvisttag - forudsættes isoleret iht. årstallets isoleringsnorm - henholdsvis mm og mm. Kilde : Tegn. nr. ( 99 ) Ydervægge Ydervægge er iflg. tegninger - vejl. opbygget som følger: Gavle & facader...iflg. tegn. 108 mm tegl mm isol mm betonelementer. Kilde : Tegn. nr. ( 99 ) Kældervægge i opvarmede kælderrum er massive - og skønnes opbygget iht. daværende isoleringskrav, ( U = max. 0,30 ). Vejl cm betonvæg med 100 mm isolering mod jord.

7 SIDE 7 AF 16 Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer er tilsyneladende thermovinduer, 2 - fags, med 2-4 glasfelter - konstrueret med trærammer. Bundliste er aluskinne - OK. Thermoglas er mærket med : 170 / DS GS - 15 KA Glas, ( årg ) - alternativt : Scanglas Scanrude 1201 x Kutyme Iflg. leverandører - er at disse er thermoglas - når der ikke er en speciel mærkning - der indikerer andet. ( Energiglas er som kutyme mærket med et symbol der viser at det er energiglas ). Nærmere og uddybende forundersøgelse af glasleverandør - tilrådes dog på det kraftigste forinden der evt. foretages beslutning om yderligere - idet den foreløbige "belysningstest" - med ligther - umiddelbart indikerede, at der ikke kunne stadfæstes en glasflade med den karakteristiske afvigende farve - som højenergiglas optræder med. Dette forhold - at der indikeres thermoglas - skal dokumenteres med glasleverandørens måleinstrument - forinden der evt. afgives tilbud på højtisolerende energiglas. Terrassedøre og adgangsdøre er tilsyneladende - ligeledes med thermoglas. Kalfatringsfuger fremstår i korrekt stand. Forslag 1: Bygn.002,( Nr. 33 ): Evt. tiltag vedr. højtisolerende energiglas - i vinduer kan overvejes. Vinduer er årgang 1994 / Fra denne periode og frem efter - vandt de såkaldte energivinduer indpas i byggebranchen - men umiddelbart kan der ikke findes dokumentation som bekræfter at de foreliggende vinduer skulle optræde med en bedre isoleringsevne en standard thermovinduer. Nærmere og uddybende forundersøgelse af glasleverandør - tilrådes dog på det kraftigste forinden der evt. foretages beslutning om yderligere - idet den foreløbige "belysningstest" - med ligther - umiddelbart indikerede at der ikke kunne stadfæstes en glasflade med den karakteristiske afvigende farve - som højenergiglas optræder med. Dette forhold - at der indikeres thermoglas - skal dokumenteres med glasleverandørens måleinstrument - forinden der evt. afgives tilbud på højtisolerende energiglas. Forslag 1: Bygn.001,( Nr. 31 ): Evt. tiltag vedr. højtisolerende energiglas - i vinduer kan overvejes. OBS : Se nærmere redegørelse - under bygn. 002, ( Nr. 33 ). Forslag 1: Bygn.005,( Nr. 29 ): Evt. tiltag vedr. højtisolerende energiglas - i vinduer kan overvejes. OBS : Se nærmere redegørelse - under bygn. 002, ( Nr. 33 ). Gulve og terrændæk

8 SIDE 8 AF 16 Terrændæk er opbygget som følger : Trægulv på strøer Tæppe / vinyl / trægulv 120 mm betondæk. Isolering svarende til U = 0,25 - ( Skøn : 50 mm isol. batts + Lecanødder ) Kilde : Tegn. nr. ( 99 ) Kælder I områder med opvarmet kælder - skønnes kældergulv som minimum at være isoleret iht. årstallets BR - reglement, ( Vejl. U = 0,25 ). Kilde: Tegn. nr. ( 99 ) Der er kælder under alle 3 bygninger - ( Nr. 29, 31 og 33 ). Kælder under bygning nr er delvis opvarmet. Kældre benyttes som møderum og depot. Ventilation Ventilation Ejendommen er forsynet med 2 stk. mekanisk udsugningsanlæg - pr. blok nr. 29, 31 og 33. Udfra VVS - fagbeskrivelsen er anlæg udført med Exhausto, type DTH 315-4, 0,25 kw. Datidens Triax - styring, udgør ikke væsentlig el - besparelse ved neddrosling til de lave luftmængder. iflg. beboerforening er hovedstyringen - " overtaget " af en urstyring, således at der frigøres fuldt forcerede luftmængder i op til et par timer - ved middagstid og aftenstid. Luftmængder er givet udfra tegn nr. ( 59 ). 3.11, samt BR - krav, emhætter 20 / 40 l /sec. og baderum 15 l /sec. Anlæg er udfra VVS - fagbeskrivelsen opbygget med tryktransducer for at kunne opfylde den forudsatte funktion med variabel / forceret luftmængde ved emhætter. OBS : Dog jvf. at iflg. beboerforening er hovedstyringen - " overtaget " af en urstyring Varme Varmeanlæg Anlæg er fjernvarmeforsynet - via centralvarmeveksler til radiatoranlæg og en direkte tilsluttet central varmtvandsbeholder - ( pr. bygning ). Centralvarmeveksler, Grønnegade 29-1 stk. vejl. 70 kw - pladevarmeveksler.

9 SIDE 9 AF 16 Centralvarmeveksler, Grønnegade 31-1 stk. vejl. 70 kw - pladevarmeveksler. Centralvarmeveksler, Grønnegade 33-1 stk. vejl. 70 kw - pladevarmeveksler. ( Ingen umiddelbar dataplade ). Centralvarmevekslere er pladevarmevekslere - med præfab. isoleringskappe, ( mm PUR-ISOL ). Grønnegade 31 & Grønnegade 33 : Hovedforsyningsrør til varmeveksler er isoleret med mm. Hovedforsyningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med mm. Øvrige varmerør for "opblandet vand" - er isoleret med 30 mm. Ventiler og mandedæksler er isolerede med standard - præfab. kapper. OK. Grønnegade 29 : Hovedforsyningsrør, ( "opspædet varme") - teknikrum - er isoleret med 30 mm. Krav er for klasse 4, : Vejl. 50 mm rørskål 2. Varmt vand Varmtvandsproduktion, Grønnegade 29, er opbygget med 1 stk. K & B, 550 Liter. Varmtvandsproduktion, Grønnegade 31, er opbygget med 1 stk. K & B, 550 Liter. Varmtvandsproduktion, Grønnegade 33, er opbygget med 1 stk. K & B, 550 Liter. Temperatur aflæst på beholdere, = Grd C og BC = Ukendt, Temperatur på varmt brugsvand bør ligge på max Grd C - for at modvirke tilkalkning og min Grd C - for at modvirke bakteriedannelse. Derfor bør brugsvandscirkulationsledning holdes under opsyn for at denne temperatur - er over 50 Grd C. - ( Var under 50 grd C!! ). Brugsvandscirkulationspumper er - i alt 3 stk. UP , "manuelt" omløb. 75 watt. Beholdere er isoleret med - 90 mm PUR - isolering. Hovedrør er isoleret med mm. Krav er for klasse 3, : min mm.

10 SIDE 10 AF 16 Fordelingssystem Hovedfremføring sker i lodrette skakte - via fordeling fra kælder. Cirkulationspumpe, Grønnegade 29-1 stk. Alpha - Pro , trinløs, ( 50 watt ). Cirkulationspumpe, Grønnegade 31-1 stk. Alpha - Pro , trinløs, ( 50 watt ). Cirkulationspumpe, Grønnegade 33-1 stk. Alpha - Pro , trinløs, ( 50 watt ). Anlæg forsyner radiatoranlæg. Anlæg er et traditionelt radiatoranlæg, 2 - strengs system, med termostatventiler. Forslag 3: Bygn.005,(Nr.29): Evt. efterisolering af varmerør i teknikrum. Hovedvarmerør i teknikrum er isolerede med 30 mm - og kan overvejes efterisoleret med vejl. 30 mm. Simpel tilbagebetalingstid overstiger dog 25 år. Armaturer Varmtvandsforbrug kan registreres - så årsforbrug er kendt og det derved er muligt at afgøre hvor meget "sparebruserindsatse" ville kunne bidrage med. Automatik Anlæg er med automatik til fremløbsregulering - afhængig af aktuel udetemperatur. Natsænkningsautomatik er tilsyneladende ikke i funktion. ( Konstant " SOL " / ur foran ). Forslag 5: Bygn.002,(Nr.33):Service/kontrol af automatik til varmesænkning. Natsænkningsautomatik er tilsyneladende ikke i funktion. ( Konstant " SOL " / ur foran ). Det tilrådes at få automatik gennemgået af et autoriseret automatikfirma. Erfaringsmæssigt skal det herunder tilføjes - at der i forbindelse med opnåelse af optimal funktion / komfort - bør der ligeledes foretages en vurdering af de stedlige indreguleringsforhold af vandmængder / pumpekapacitet mv. - således at varmeflow til de yderste boliger er tilstede i nødvendigt omfang. ( Vedr. evt. iværksættelse af natsænkning - bør dette dog først komme på tale efter der er givet fælles tilsagn fra beboere. )

11 SIDE 11 AF 16 Forslag 5: Bygn.001,(Nr.31):Service/kontrol af automatik til varmesænkning. OBS : Se nærmere redegørelse - under bygn. 002, ( Nr. 33 ). Forslag 6: Bygn.005,(Nr.29):Service/kontrol af automatik til varmesænkning. OBS : Se nærmere redegørelse - under bygn. 002, ( Nr. 33 ). El Belysning Ejendommen er forsynet med trappebelysning, "adgangsbelysning" og P -lamper. Udendørsbelysning styres efter lysintensitetsføler og ur - ( dagslys / "skumringsrelæ"). Antal trappebelysning, "adgangsbelysning" og P -lamper. - er fastlagt udfra registrering / optælling. Trappebelysning og kældergang - er med trykknapbetjening - med tidsstyring. Vejledende effektoversigt : Bygn. 001, ( Nr. 31 ). Etager, trappeopgange - 19 stk / opgang - 40 watt, Gløde. Adgangsbelysning & P - Lys stk x 10 watt, lavenergi Kældergang x 36 w, lysstofrør. Fællesrum... 6 x 1 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Møderum... 3 x 2 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Pulterrum x 2 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Køkken...2 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Bygn. 002, ( Nr. 33 ). Etager, trappeopgange - 19 stk / opgang - 40 watt, Gløde. Adgangsbelysning & P - Lys stk x 10 watt, lavenergi Kældergang x 36 w, lysstofrør. Depot x 2 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ).

12 SIDE 12 AF 16 Pulterrum x 2 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Værksted x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Bygn. 005, ( Nr. 29 ). Etager, trappeopgange - 19 stk / opgang - 40 watt, Gløde. Adgangsbelysning & P - Lys stk x 10 watt, lavenergi Kældergang x 36 w, lysstofrør. Depot x 2 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Forrum x 36 w, lysstofrør.( Manuelt ). Stort pulterrum x 2 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Lille pulterrum x 2 x 36 w, lysstofrør, ( Manuelt ). Bemærk : Data er stibuleret - udfra de indput, som har været tilgængelige, samt udfra de data personalet - vejledende, har kunnet oplyse. Forslag 3: Bygn.002,(Nr.33) : Etablering af energisparepærer i trappelamper. Forslag 3: Bygn.001,(Nr.31) : Etablering af energisparepærer i trappelamper. Forslag 4: Bygn.005,(Nr.29) : Etablering af energisparepærer i trappelamper. Hårde hvidevarer Hårde hvidevarer i køkken / fællesrum er : Komfur - Model ETM kw. Køleskab - Gram KS Watt. Andre elinstallationer Elevatorer : Effekt til elevatorer - skønnes til vejl. 2,0-2,5 kw / stk. Lille luftfornyelsesanlæg i fællesrum, kælder nr. 31 :

13 SIDE 13 AF 16 2 stk. MINI VENT - Lossnay -VL-1400-US, watt. Vand Vand Iflg. beboerforening og stikprøve er vejl. 75 % af klosetter - ældre 1 - skyls. Der påregnes / medregnes vejl. 75 % af den ældre type 1 - skyls, udskiftet til 2 - skyls. ( Dvs. ca. 12 stk pr. bygn. ) Forslag 2: Bygn.002,(Nr.33): Udskiftning af vejl. 12 stk. toilet med standardskyl til lavt skyl - kan overvejes. Forslag 2: Bygn.001,(Nr.31): Udskiftning af vejl. 12 stk. toilet med standardskyl til lavt skyl - kan overvejes. Forslag 2: Bygn.005,(Nr.29): Udskiftning af vejl. 12 stk. toilet med standardskyl til lavt skyl - kan overvejes. Vedvarende energi Solvarme Anlæg er uden vedvarende energi. I oversigt over tiltag er fremsat forslag til evt. installation af solvarmeanlæg. Forslag 4: Bygn.002,(Nr.33): Evt. overvejelse om solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning. Forinden en evt. iværksættelse tilrådes det at indhente forhåndsgodkendelse fra den lokale myndighed - således at projektering / planlægning sker i overensstemmelse med de stedlige retningslinier / krav iht. lokalplan - mv - ( herunder varmeplan, eventuelle forhold vedr. bevaringsværdige bygninger / facaderåd ect. ) Idet anlægsomkostninger til et solvarmeanlæg - skønsmæssigt vil udgøre vejl. kr , - pr. anlæg, ( i alt 3 stk. anlæg ) - vil denne foranstaltning blive mere attraktiv såfremt der på sigt - evt. åbnes op for en tilskudsordning. Forslag 4: Bygn.001,(Nr.31): Evt. overvejelse om solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning. OBS : Se nærmere redegørelse - under bygn. 002, ( Nr. 33 ). Forslag 5: Bygn.005,(Nr.29): Evt. overvejelse om solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning. OBS : Se nærmere redegørelse - under bygn. 002, ( Nr. 33 ).

14 SIDE 14 AF 16 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1996 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 3834 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 83 m² Opvarmet areal: 3917 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Areal - Blok er iflg. BBR : 1278 m2 Areal - Blok 001, Fælles...er iflg. BBR : 0083 m2 Opvarmet areal, Blok : 1361 m2 ( Brutto - incl. trapperum). Areal - Blok er iflg. BBR : 1278 m2 Opvarmet areal, Blok : 1278 m2 ( Brutto - incl. trapperum). Areal - Blok er iflg. BBR : 1278 m2 Opvarmet areal, Blok : 1278 m2 ( Brutto - incl. trapperum). Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 640 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 42 kr./m³

15 SIDE 15 AF 16 Sådan opgøres varmeregningen Individuelt varmeforbrug afregnes via separate fordampningsmålere - i hver lejlighed. Brugsvand - ( varmt og koldt ) - afregnes via individuelle målere i hver lejlighed -, ( m3 - målere ). De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift 2-vær, 55m2+6m kr. 2-vær, 57m2+6m kr. 2-vær, 67m2+6m kr. 3-vær, 72m2+6m kr. 3-vær, 87m2+6m kr. 4-vær, 99m2+6m kr. 3-vær, 81m2+6m kr.

16 SIDE 16 AF 16 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Præstøvej Næstved Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kong Haralds Park 3 Postnr./by: 2765 Smørum BBR-nr.: 240-003776 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 17 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dahliahaven 1 Postnr./by: 2830 Virum BBR-nr.: 173-178719 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 390 MWh Fjernvarme, - 89356 kwh el. 390 MWh Fjernvarme, - 89356 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 390 MWh Fjernvarme, - 89356 kwh el. 390 MWh Fjernvarme, - 89356 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parkvej 154 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018743 Energikonsulent: Hans Jørgen Pedersen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skiftet 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012330 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Ordrupvej 35A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142933 Energikonsulent:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Skovvejen 44A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-436211 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 88 MWh Fjernvarme, 49 kwh el. 122 MWh Fjernvarme, 69 kwh el SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ålandsgade 26 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-681114 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ryttervænget 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ryttervænget 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Ryttervænget 2A Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024737-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Slagtergade 16A Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009458 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 72 MWh Fjernvarme, 53 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsvej 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-070799 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1622 m³ Naturgas, 52 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fritz Hansens Vej 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3450 Allerød BBR-nr.: 201-056268 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Anvendelse af lavenergipærer. 496 kwh el 1110 kr. 920 kr. 0.8 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogholder Allé 13 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-277429 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karpedam 2A Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karpedam 2A Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 10 Adresse: Karpedam 2A Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-021471-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højtoftevej 1 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-009317 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-436706 Energimærkning nr.: 200010128 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-436706 Energimærkning nr.: 200010128 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 2 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-436706 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.4 MWh Fjernvarme, 607 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stenvadvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106957 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere