November 2003 Seminar skat Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2003 Seminar skat Tyskland"

Transkript

1 November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt

2 foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard Herrmann, dansk registreret revisor, tysk revisor (Steuerberater)

3 Investering fast ejendom vindmøller skibe

4 Økonomisk grundlag fast ejendom Ejendomspriserne i Tyskland har været i bund. Der forventes økonomisk fremgang i Tyskland. På grund af lav rente kan der finansieres gunstigt.

5 finansiering

6 finansiering ejendomme - eksempel 75 % af nettokøbesum 20 % af nettokøbesum 10 % af nettokøbesum 5,25 % p.a. fast i 8 år 6 % kassekredit egenkapital - kan dog i reglen finansieres til 8,5 % p.a.

7 finansiering ejendomme - eksempel 85 % af købesum 15 % af købesum 4,61 % p.a. fast i 5 år egenkapital - i reglen dog pantebrevsfinansieret

8 økonomisk grundlag vindmøller salg af el fast pris EEG - Energieeinsp. Gesetz vindekspertise 20 år: min 5 år: EUR 0,089 planl. fra ,087 derefter: EUR 0,06 planl. fra ,055

9 økonomisk grundlag vindmøller Sikker budgettering af indtægter risiko for vedligeholdelse gode finansieringsvilkår (f.x. serielån 10 år - 4,25 % rente p.a. kassekredit 5 % service- og forsikringskontrakter op til 15 år.

10 økonomisk grundlag skibe Der er i den sidste tid ikke bygget mange skibe i Danmark. I Tyskland tilbydes der mange (også brugte) skibsanparter Fragtraterne forventes udviklet positive. Finansiering til 5-6 % p.a. ved en egenfinansiering på %.

11 Begrænset skattepligt i Tyskland fast ejendom vindmølle skibe 49, stk. 1, nr. 6 EStG beliggende i Tyskland 49, stk. 1, nr. 2a EStG -virksomhed med fast driftssted I Tyskland _ 49 stk. 1, nr. 2b EStG -sejler fra tysk havn-

12 Beskatning Danmark/ Tyskland Grundlag Tyskland må beskatte: Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Overenskomst til undgåelse af dobbeltskatningen (DBO) indkomst af fast ejendom beliggende i Tyskland virksomhedsindkomst driftssted i Tyskland skibe - virksomhedens virkelige ledelse i Tyskland

13 Lempelse af dobbeltbeskatning i Danmark DBO Art. 24 stk. 2 creditmetode modregning af udenlandsk betalt skat creditlempelse indkomst DK 100 Indkomst DE 200 betalt skat DE 70 indkomst i alt 300 skat heraf 165 lempelse af dobbeltbeskatning (andel skat udenl. Indk.) 110 lempelse maksimum 70

14 problemer ved dobbeltbeskatning den tyske skat er større end den danske dermed kan den tyske skat ikke lempes løsning: hævepolitik i virksomhedsordningen ingen regulering af danske afskrivning p.g.a. LL 5 I

15 arbejdsmarkedsbidrag udenlandsk virksomhed Vindmølle er eneste virksomhed Der opspares maksimalt, dvs. der overføres til konto for opsparet overskud Ved hævning af opsparet overskud skal der betales AM-bidrag Overskuddet hæves løbende Der skal ikke betales AM-bidrag af overskuddet Investor har anden dansk virksomhed Ved hævning af opsparet overskud skal der betales AM-bidrag Der skal ikke betales Am-bidrag af overskuddet. Påvirker ikke dansk virksomhed

16 Skatter i Tyskland indkomstskat erhervsskat moms statsskat - samme størrelse i hele Tyskland kommuneskat - forskellig størrelse statsskat p.t. 16 % hhv. 7 %

17 tyske skatter indkomstskat erhvervsskat moms fast ejendom ja nej nej (option) vindmølle ja ja ja skibe ja ja Ja/nej

18 indkomstskat år personfradrag EUR EUR Progression 19,9-48,5 % 17,0-47,0 % topskat 48,5 % 47,0 % Topskat begynder ved EUR

19 indkomstskat begrænset skattepligtige mindstebeskatning lovligheden omtvistet 25 % - ej lønmodtagere/ kildeskat EF domstolsafgørelse, ansættelsen fra skattekontoret under forbehold

20 Selvangivelse i Tyskland afleveringsfrist renter af restskat/ overskydende skat betaling af restskat 31. maj i følgeåret 30. sept. hvis revisor assisterer fristforlængelse muligt 0,5 % /måned begyndelse 15 mdr. efter udløb af regnskabsåret 1 måned efter fremsendelse af årsopgørelse

21 Særlig for kommanditselskaber transparensprincip begræsning af fradrag / modregning af underskud selvangivelse Skattepligtig er den enkelte investor 15a EStG Einheitliche u. gesonderte Feststellung

22 solidaritetstillæg betales også af begrænset skattepligtige 5,5 af indkomstskatten

23 erhvervsskat (Gewerbesteuer) Grundlag størrelse fribeløb personen/ personlige selskaber lavtbeskattet område derefter selskaber erhvervsskattepligtig indkomst ca % EUR EUR (1-4%) 5 % 5 % uden fribeløb og lavbeskattet område

24 erhvervsskat modregning indkomstskat alle personlig drevne virksomheder erhvervsskatten modregnes i virksomhedens resultat erhvervsskatten modregnes i indkomstskatten

25 selskabsskat af skattepligtig indkomst 25 % kun 2004 = 26,5 % selskabets samlede skattebelastning selskabsskat og erhvervsskat i gennemsnit 37,5 %

26 Opgørelse af indkomst fast ejendom Naturlig person Personlig selskab Kapitalselskab Kontantregnskab - Einnahmen-Überschuß Rechnung sædvanligt regnskab sædvanligt regnskab

27 Opgørelse af indkomst fast ejendom, kontant regnskab kontant - regnskab ejendom i den private formue (uanset virksomhedsordningen i Danmark) naturlige personer tillades i praksis også for ejendomsselskaber kun: modtagne indtægter betalte omkostniger moms afskrivninger

28 afskrivning fast ejendom Tyskland i tysk virksomhed: ej boligformål bygget efter % p.a. af anskaffelses-summen for bygningen i privat formue (andre): bygget: før 1924 efter ,5 % p.a. 2 % p.a.

29 afståelse af tysk ejendom i privat formue ejertid: >10 år fortjeneste skattefrit, tab kan ej modregnes/fremføres <1o år fortjeneste /tab: salgssum minus -handelsomkostninger -bogført værdi

30 fast ejendom erhvervsskat næring - gewerblicher Grundstückshandel ej næring -erhvervsskat -ingen erhvervsskat

31 afståelse af tysk ejendom i tysk virksomhed Uanset ejertid Fortjeneste er virksomhedsoverskud indkomstskat erhvervsskat (undtagelse for erhversskat, virksomhed har kun fast ejendom, eller ejendom er selst. del af virksomheden).

32 fast ejendom moms udlejning frivillige registrering: periode for momsreguleringsforpligtigelse momsfrit 4 nr. 12a udlejning til anden virksomhed, der anvender lokalerne til moms- pligtig omsætning 1o år

33 fast ejendom, moms moms ved køb af ejendommen bliver tit tiltransporteret til sælger i stedet for betaling.

34 fast ejendom andre skatter grundkøbskat (Grunderwerbsteuer) Skattesats skattepligt ved overdradragelse af K/S - andele ved overdragelse af fast ejendom 3,5 % af overdragelsessummen ejerskift på mindst 95 % i løbet af 5 år

35 opgørelse Tyskland vindmølle -naturlig person -personligt selskab f.x. kommanditselskab -kapitalselskab GmbH, ApS Alle skal udfærdige: sædvanlig regnskab driftsregnskab balance afgrænsning

36 tysk afskrivning vindmølle, almindelig art -linear afskrivning eller -saldoafskrivning skift mellem systemerne er tilladt driftsmiddel (bevægeligt) over driftsmidlets forventede brugstid 16 år = 6,25 % højst 2 x satsen f. linear afskrivning max 2o % = 12,5 % fra saldo til linear -ej omvent

37 tysk afskrivning vindmølle, særligt Størrelse: 20 % af anskaffelsessum ved siden af almindelige afskrivninger valgfrit inden for 5 år Forudsætninger: størrelse: e.k. teur 204 næsten udelukkende erhvervsm. benyttelse min. 1 år i driftssted i Tyskland investeringsfond (gælder ej iværksættere)

38 tænkt afskrivningsforløb vindmølle År Saldo 20% 12,5% `linear

39 Moms - vindmølle Salg af el omkostninger Salgsmoms 16 % købsmoms 16 % eller 7 %

40 Salg af vindmølle indkomstskat erhvervsskat moms 16 % grundlag: salgspris minus bogført værdi (ikke hvis vindmølle er selvstændig del af virksomhed) af salgssum - medmindre virksomhedssalg

41 opgørelse Tyskland skib særlig opgørelsesmåde for begrænset skattepligtige 5 % af bruttoindtægten (ubegrænsede skattepligtige har mulighed for særlig tonnagebeskatning)

42 skibe moms ydelser momspligtig dog ikke 16 % salgsmoms grænseoverskridende trafik med gods til eksport

43 Salg af skibe indkomstskat erhvervsskat medmindre ved salg af hele virksomhed eller dele heraf moms af salgssummen medmindre der er salg af en virksomhed

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi

Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi AFGANGSPROJEKT HD(R) 2013 HANDELSHØJSKOLEN KØBENHAVN Beskatningsregler ved udlejningsejendom i personlig regi Navn: Pia Hansen og Katrine Jensen Vejleder: Anders Lützhøft Antal anslag: 133.400 ekskl. forside,

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

DIN BRO TIL TYSKLAND. Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland. ExportDirect, den 3.

DIN BRO TIL TYSKLAND. Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland. ExportDirect, den 3. DIN BRO TIL TYSKLAND Skat, revision, sociale systemer Fordele og ulemper ved etablering i Tyskland ExportDirect, den 3. marts 2015 Agenda Retsformer / etableringsformer Beskatning Kapitalselskaber, personselskaber,

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere