K O MMAGAsINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 59 / november / 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MMAGAsINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 59 / november / 2011"

Transkript

1 K O MMAGAsINET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 59 / november / 2011 MARKETING fagligt forskellige funktioner på frierfødder REKLAMEN KæMpER fra Hus TIL Hus KLAssENs frække DRENG

2 INDHOLD 6-27 / TEMA: MARKETING Reklamen kæmper fra hus til hus ADVARSEL: 28 / PENSION KAN OGSÅ GØRE EN FORSKEL, MENS DU ER UNG ADVARSEL: I dette nummer af KOM bringer vi en artikel, som handler om noget kedeligt (men det kan også være den vigtigste artikel i dette KOM magasin). Det handler om pension din pension. Og du bør læse med, også selvom du synes, det er kedeligt. Din pensionsordning betyder nemlig ikke bare noget for dig, når du bliver gammel. Den kan også gøre en forskel, mens du er ung. Hvordan har den traditionelle reklame anno 2011 det? Det korte svar er: den er fortumlet. For den store massive massekommunikation er død, og der skal kæmpes fra hus til hus, fra segment til segment. Dette skyldes ikke blot de sociale mediers vækst, men et indre sammenbrud i de store fortællinger. Det betyder dog ikke, at reklamen er død. Langtfra. Helsiden er for eksempel tilbage, og outdoor løber med opmærksomheden. 11/ ENTUSIASTISKE KUNDER ER ALTSÅ HALVDELEN AF FORNØJELSEN VED DET HER ARBEJDE 6 / FAGLIGT FORSKELLIGE FUNKTIONER PÅ FRIERFØDDER 32 / NETVÆRK ER FOR EN JOBSØGER, HVAD EN HAMMER ER FOR EN HÅNDVÆRKER Netværk mig her og netværk mig der. Snakken om netværk er alle vide vegne. Der bliver lavet undersøgelser, skrevet artikler og tilmed hele bøger om emnet. Selv forskningen har blik for fænomenet. Du skal networke, især når du skal finde et job. Men med al den fokus på emnet lyder networking næsten som en videnskab. Er det nu også det? 36 / DEN VIGTIGSTE LOV FOR LØNMODTAGERE ER FORÆLDET Funktionærloven har kæmpe betydning for en række vilkår for KS ere og andre akademikere i den private sektor. Men loven er langt fra tidssvarende, og derfor vil KS have funktionærloven bragt ind i det 21. århundrede. 12 / I PRAKSIS ER ØVELSEN EN ANDEN 14 / REKLAMEN KÆMPER FRA HUS TIL HUS 18 / HVILKE MARKETINGOPGAVER LØSER KS ERNE? 20 / KLASSENS FRÆKKE DRENG 24 / MOBILE MARKETING HANDLER IKKE KUN OM APPS 38 / GUANXI! Guanxi er et kinesisk begreb, der beskriver personlige forbindelser mellem mennesker. Det kan bedst karakteriseres som et bredt netværk, som man har mulighed for at trække på og skal pleje, på samme måde som man gør det med sin vennekreds. I begrebet Guanxi ligger dog også alle de fordele, man drager af netværk, og det bruges flittigt i forretningsøjemed i Kina, hvor det er vigtigt med gode relationer. Rapport fra KS er i Shanghai. Beklagelse I det seneste nummer af KOM magasinet havde vi ved en beklagelig fejl ikke fået fjernet Fredensborg Kommunes logo fra den tegning, vi bragte på forsiden og inde i bladet. På den måde kom det til at fremstå som om, Fredensborg Kommunes hjemmeside indeholder useriøs kommunikation. Det er bestemt ikke tilfældet, og vi beklager, at vi ikke havde fjernet kommunens navn fra tegningen.

3 3 LEDER TEKST / PER LINDEGAARD HJORTH FOTO / CARSTEN SNEJBJERG Kan vi sammen vende strømmen? Ved første øjekast lyder dette spørgsmål som det rene galimatias. Hvordan skal vi kunne bekæmpe naturkræfter, der er afgørende for, hvilken retning en strøm løber? Umiddelbart lyder det altså, som om vi står foran en ren sisyfosopgave. Men hvad har al den snak om at vende strømme med dette nummer af KOM at gøre? Rigtig meget faktisk. På flere måder. KOM sætter denne gang fokus på marketing og kommunikation og ikke mindst samspillet mellem de to discipliner. Nogle vil hævde, at marketing og kommunikation er to vidt forskellige fag. Marketing har produktet i centrum og råder over et væld af værktøjer til at understøtte kampagner med analyser og strategier, mens kommunikation fokuserer på journalistik og strategi med en viden om, hvad der skal til for at få en historie i medierne. Andre vil derimod hævde, at marketing og kommunikation dybest set er det samme, da det i sidste ende drejer sig om at tilrettelægge budskaber og tilpasse dem forskellige målgrupper i forskellige sammenhænge. Hvad mener du om den diskussion? Er det i bund og grund en helt uinteressant diskussion, da de to discipliner bottomline vil det samme, nemlig at bidrage til at skabe et positivt resultat for virksomheden? Der er ingen tvivl om, at samspillet mellem marketingfolk og kommunikationsfolk kan skabe nogle unikke synergier. Om dette samspil ligefrem skal resultere i en sammenlægning af marketingafdelingen og kommunikationsafdelingen, tror jeg ikke, man kan sige noget entydigt om. Det afhænger i høj grad af den enkelte virksomhed, virksomhedens produkter, medarbejdere, forretningsstrategi og mange andre forhold. Det kan du blive meget klogere på i dette nummer af KOM, ligesom du bliver opdateret på, hvilken status og rolle den gamle helsidesannonce, tv-reklamer og outdoor har i dag. Og så kan du også glæde dig til at læse mere om mobile marketing, der er et af de områder, du måske netop nu sidder og udvikler i din virksomhed. Men for nu at vende tilbage til udgangspunktet: hvad har det med at vende strømmen at gøre? Jeg er overbevist om, at hvis vi kan overbevise flere danske virksomheder og organisationer om, at marketing- og kommunikationsfolk i tæt samarbejde kan bidrage til bedre resultater og dermed fornyet vækst, så vender vi måske ikke ligefrem strømmen, men vi kan angive, i hvilken retning strømmen skal løbe. Når du i dette nummer af KOM kan læse en artikel om funktionærloven, er det for at markere, at det er et område, hvor strømmen i høj grad skal vendes. Funktionærloven er den lov, som regulerer rigtig mange KS-medlemmers ansættelsesvilkår. Det store flertal af akademikere i den private sektor er ikke omfattet af en overenskomst og er derfor nødt til at håbe, at deres virksomhed tilbyder bedre vilkår end funktionærloven. Vi har her med en lov at gøre, der ikke er blevet ændret i flere årtier. Loven indeholder åbenlyse uretfærdige bestemmelser om blandt andet usaglig opsigelse. Og så er barselsreglerne fra en tid, hvor mænd var reduceret til skaffedyr. Mænd havde da ikke behov for eller et ønske om at tilbringe længere tid med deres barn i barnets første leveår. Flere af funktionærlovens bestemmelser skal ganske enkelt revideres. Det arbejder KS på, først og fremmest for at sikre de mange medlemmer, der er ansat på individuelle kontrakter, et minimum af anstændige vilkår. Og så er der lige en artikel om pension. Det lyder måske langhåret, men det er et fantastisk spændende og vigtigt emne. Pension er nemlig et område, hvor du selv kan være med til at bestemme strømmens retning. Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOM magasinet Nr. Deadline Udgivelse 60/ /11 09/12 61/ /01 27/01 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE ALLE KS-MEDLEMMER KAN DELTAGE I REPRÆSENTANTSKABSMØDET Repræsentantskabsmødet i KS 12. november er et valgmøde. Her skal der blandt andet vælges formand og hovedbestyrelse. Alle KS-medlemmer har mulighed for at deltage, blot man melder sig til. På mødet ser repræsentantskabet både tilbage på de to år, der er gået, og frem på den næste valgperiode. Medlemmerne af repræsentantskabet skal diskutere strategier, værdier og fokusområder for KS i 2012 og Desuden skal der vælges formand, næstformand, hovedbestyrelse, revisorer og så videre. På nuværende tidspunkt ved vi, at KS-formand Per Lindegaard Hjorth genopstiller. Det er op til de fire regioner og de enkelte lister, hvem der i øvrigt opstiller. I øjeblikket har vi fire lister i KS: Nyt KS, Offentlig liste, studenterlisten og seniorlisten. Hvis du som almindeligt medlem ønsker at deltage, sender du blot en mail til Foruden dit navn skal du opgive enten dit medlemsnummer, dit cpr-nummer eller din fulde adresse. Mødet begynder klokken og finder sted i forbundets lokaler, Hauser Plads 20, 1127 København K. 550 KRONER I TIMEN Når du arbejder freelance som konsulent, er der på langt de fleste områder ikke nogen facitliste for, hvilken pris du skal tage. Alligevel kan det være godt at have et udgangspunkt, når du skal fastsætte din timepris. KS har derfor udarbejdet en vejledende minimumssats for konsulentarbejde. Den er på 550 kr. i timen for Satsen er fremkommet ved at se på gennemsnitslønnen for KS erne i fast beskæftigelse og så lægge 100 procent oveni. Baggrunden for, at der er lagt 100 procent oveni, er, at du som freelancer ikke har en række af de goder, som fastansatte har. Det gælder for eksempel ferie, løn under barsel og sygdom og betalt efteruddannelse. Hertil kommer, at du som altovervejende hovedregel ikke er dækket af en arbejdsgivers forsikring, at du selv skal afholde udgifter til strøm, pc og andre hjælpemidler, og at der kan være ledige perioder mellem de forskellige opgaver. Du kan læse mere om din prisfastsættelse, herunder den vejledende minimumssats på vores hjemmeside. BUSSER FYLDT MED LEDIGE AKADEMIKERE PÅ JOBJAGT Der er hårdt brug for at bringe højtuddannede ledige, der traditionelt søger job i eller tæt på de store byer, sammen med provinsvirksomhederne, der ifølge en række analyser udfolder nyt vækstpotentiale, når den første eller flere akademikere ansættes. Derfor har ledige højtuddannede i de sidste par måneder været med busser på besøg på Lolland, i Lemvig og Vesthimmerland, på Ærø og i Thisted. Her har lokale virksomheder, direktører, fagspecialister, lokalpolitikere og mulige kommende kolleger stået klar til at tage imod dem og vise rundt. Initiativet er en del af Akademikerkampagnen, som siden maj sidste år har bygget bro mellem ledige akademikere og små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Der er et stigende antal virksomhedsledere, der kan se fordelene ved at ansætte akademikere, men de er ofte usikre på, hvad de kan forvente af højtuddannede, hvad de skal lede efter, og hvad der gør et jobtilbud attraktivt. Responsen har da også været overvældende overalt, hvor Akademikerkampagnen lagde billet ind for at få lov at komme forbi med en akademikerbus. I alt seks busture har været rundt i løbet af efteråret. Den sidste kører til Thisted 9. november. Læs mere på På kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der udkommer hver torsdag. Upda

5 JAMEN, DET STÅR JO PÅ DIN FACEBOOKPROFIL Pas på, hvad du skriver på Facebook, og pas på, hvordan du bliver tagget. Din arbejdsgiver kan finde på at misbruge det. Det har et KS-medlem lært efter at have været igennem et opslidende forløb, der nu er endt med, at hun har mistet sit job men til gengæld har fået en pænt stor erstatning. Medlemmet havde arbejdet i et job som kommunikationschef i den samme virksomhed i fire år, men var blevet nødt til at sygemelde sig på grund af stress. Medlemmet har ligesom de fleste af os en facebookprofil. Her var hun venner med både kolleger og chef. Sådan var stemningen nemlig i firmaet én stor familie. Nu skete der så det, at en af hendes venner, som har sit eget firma, ved en fejl taggede hende ved navn, som om hun var begyndt at arbejde i dette firma. Hendes arbejdsgiver greb til dette tag som grundlag for at bortvise hende med henvisning til, at hun arbejdede andetsteds, mens hun var sygemeldt. Da hun desuden havde skrevet en række opdateringer, som kunne tolkes, som om hun havde det meget godt: Er glad i låget i dag har været ude at synge søger ny lejebolig, mente chefen, at hun stod til en bortvisning. Og det forsøgte virksomheden så under trusler om politianmeldelse for bedrageri. 4/5 - De havde taget tagget og omkring 10 statusopdateringer og brugte dem til at argumentere for, at jeg snød og derfor skulle bortvises, fortæller medlemmet. Det kunne de imidlertid ikke føre bevis for, hvorfor de måtte slå bak. I dag er der indgået et forlig mellem medlemmet og virksomheden. Hun får to måneders løn for usaglig opsigelse kroner for tort. 10 ugers løn indbetalt til feriekonto og en fritstilling. I alt er det cirka kroner værd. Men medlemmet vil alligevel gerne minde alle andre KS ere om, at de skal være forsigtige på Facebook: - Vær opmærksom på, at hvis du har en offentlig profil i modsætning til en privat, må alle citere fra din profil og i princippet udgive det i dagspressen, hvis de vil - Erkend, at der skal være forskel på arbejds- og privatrelationer, også på nettet - Indstil din profil, så ikke alle kan tagge dig - Vær forsigtig med, hvad du skriver, især hvis du er sygemeldt Læren af historien er således både, at man kan komme efter arbejdsgiverne, hvis de bortviser uretmæssigt, og at man alligevel skal passe på, fordi det er en traumatisk oplevelse at skulle sagen igennem, selvom der er penge i den anden ende. BLIV VÆKSTAKADEMIKER I KØBENHAVN Politikerne i Københavns Kommune har i de netop overståede budgetforhandlinger afsat penge til en særlig indsats for akademikere. Hver akademiker, der ansættes i en virksomhed, bidrager med en produktivitet, der svarer til cirka to uuddannede, og derfor vil kommunen nu forbinde ønsket om vækst med ønsket om at få flere ledige i arbejde. Københavns Kommune har en særlig udfordring, idet 32 procent af alle ledige akademikere og 42 procent af alle ledige dimittender i Danmark er bosat i København, og hver fjerde dagpengemodtager i København er akademiker. Den første gruppe ledige akademikere begyndte på deres kursus sidst i oktober måned, og kommunen regner med, at der i år skal omkring 50 ledige akademikere igennem et forløb, hvor de får tilbudt et kursus i at skabe vækst i mindre virksomheder, og så vil de som vækstakademikere blive matchet med en virksomhed, der har behov for deres kompetencer. Virksomhederne gennemgår et vækstforløb med Københavns Erhvervscenters rådgivere med det formål at lave en vækstplan med konkrete initiativer. Vækstakademikeren skal derfor ikke bare løse en midlertidig opgave i virksomheden, men bliver en del af denne vækstplan. NYT OM SPROGNYT Nyhedsbrevet SprogNyt Sprogpolitisk Opdatering har indgået et samarbejde med Sprogmuseet om at levere sprognyheder. Fremover får du nyhederne på sprognyheder.sprogmuseet.dk. Samarbejdet mellem nyhedsbrevet SprogNyt og Sprogmuseet giver væsentligt forbedrede muligheder for at levere nyhederne, når de er nye, og via de kanaler, der passer bedst. Sprognyhederne har fået en ny hjemmeside, hvor nyhederne lægges op, så snart de er der. Besøg sprognyheder.sprogmuseet.dk. Her er der blandt andet mulighed for at søge i nyhederne. Via RSS-teknologi kan man få hurtig besked, når der er nyt om præcis de emner, man er interesseret i. PEJLEMÆRKER TIL DIN LØN På KS hjemmeside ligger nu oplysninger om forventede lønstigninger og forventede stigninger i prisudviklingen, som kan bruges ved lønforhandlinger i den private sektor. Vi kalder det pejlemærker for din lønforhandling. Oplysningerne er vigtige, fordi de siger noget om, hvad du skal regne med for (mindst) at holde trit med lønudviklingen og for at bevare din realløn. Oplysningerne vil blive opdateret løbende. Du kan også finde oplysninger om forventningerne til udviklingen i arbejdsløsheden. te-historierne her på siden er et udvalg af historier fra de nyhedsbreve, der udkom i september og oktober.

6 FAGLIGT FORSKEL TEMA: MARKETING TEKST / CHARLOTTE BREDSTE/ Tegning / Maj Ribergård FUNKTION LÆS I TEMA: MARKETING 11 / ENTUSIASTISKE KUNDER ER ALTSÅ HALVDELEN AF FORNØJELSEN VED DET HER ARBEJDE 12 / I PRAKSIS ER ØVELSEN EN ANDEN 14 / REKLAMEN KÆMPER FRA HUS TIL HUS 18 / HVILKE MARKETINGOPGAVER LØSER KS ERNE? 20 / KLASSENS FRÆKKE DRENG 24 / MOBILE MARKETING HANDLER IKKE KUN OM APPS

7 6/7 LIGE ER PÅ FRIERFØDDER

8 MED ET AMERIKANSK UDTRYK KALDER MAN PAR, DER IKKE BOR SAMMEN, FOR COLA (COUPLES LIVING APART). OG DET BEGREB EGNER SIG OGSÅ TIL DEBATTEN OM DEN BEDST MULIGE ORGANISERING AF MARKETING OG KOMMUNIKATION. DER ER NEMLIG GODE ARGUMENTER FOR BÅDE PARLØB OG REELT ÆGTESKAB, SÅ LÆNGE VIRKSOMHEDEN ER BEVIDST OM DE TO FUNKTIONERS FAGLIGE FORSKELLIGHEDER. DET KAN IKEA OG CARLSBERG TALE MED OM. Hun: Møder på arbejde med solbriller i håret. Tænker kun i payoff og produkter, får bunkevis af leverandørgaver og er tit ude af huset på opgave. Han: Er sådan lidt småsur, taler mest i rubrikker og vinkler og arbejder altid hjemme for at få ro til at skrive. Marketing- og kommunikationsfolk skal lægge ører til meget også fordomme. For indimellem sker det alligevel, at hende med solbrillerne frier til ham den småsure og omvendt. - Helt basalt vil marketing og kommunikation jo det samme nemlig bidrage positivt til virksomhedens resultat via deres kommunikation med omverdenen. Men hvis afdelingerne grundlæggende synes, de andre er nogle idioter, er det op ad bakke, understreger Morten Kjær, der er managing director i Marketing Clinic og sammen med Berg Kommunikation sidste år gennemførte en undersøgelse af, hvor tilfredse virksomhedsledere er med deres investeringer i marketing og kommunikation. Et af resultaterne var, at når marketing- og kommunikationsafdelingerne er samlet, så er virksomhedsledere generelt mere tilfredse på en række områder, som for eksempel afdelingernes betydning for ledelseskommunikation, medarbejdertilfredshed og virksomhedens samlede mål. Det er dog ikke nødvendigvis et argument for, at virksomheder nu skal smide alt, hvad de har i hænderne, og skynde sig at erklære forlovelse tværtimod. Resultatet åbner for en debat om den grundlæggende problemstilling. Nemlig, at marketing og kommunikation i udgangspunktet er to fagligt forskellige discipliner, som på udvalgte områder har brug for hinanden. Sammen vender vi strømmen - De virksomheder, jeg rådgiver, går ikke så højt op i, om de sparer penge ved at lægge funktionerne sammen. De går op i, om synergierne er til gavn for virksomheden, og i, hvordan de kan bruge samarbejdet eller en eventuel sammenlægning til at blive mere tydelige ude i verden, forklarer Morten Kjær. Han peger på, at konstellationen er meget afhængig af virksomhedstype og størrelse, og vurderer, at det især giver mening at have afdelingerne lagt sammen i en mindre virksomhed, hvor få personer skal samarbejde om at skabe ensartet kommunikation. - Jo mere behov, man har for at have enslydende budskaber på tværs af ens kommunikationskanaler, desto større er argumentet for at lægge afdelingerne sammen. Hvis man for eksempel er en bank, der har behov for at genopbygge tilliden blandt sine kunder, så går det ikke blot at indrykke annoncer. Så skal man have hele organisationen med, og her spiller især den interne kommunikation en stor rolle. Ja, i det hele taget er samarbejdet på alle kommunikationsplatforme vigtigt, understreger Morten Kjær. MANGE FORSKELLIGE KONSTELLATIONER I IKEA IKEA retail group global (Sverige) har lagt op til, at konstellationen af marketing og kommunikation kan være, som det enkelte land ønsker det. På hovedkontoret i Sverige har man valgt at have corporate communications adskilt fra marketing og produkt-pr. For otte år siden havde IKEA Danmark ingen egentlig PR-afdeling. Det var en person fra marketing, som tog sig af henvendelser fra boligjournalister, mens den administrerende direktør klarede den øvrige presse. Med ansættelsen af en ny direktør i 2005 fik PR & Kommunikation en større vægt, og i dag er der 12 mand i den samlede marketing- og kommunikationsafdeling, heraf fire kommunikationsfolk.

9 8/9 Med produktet som udgangspunkt Han nævner desuden, at også CSR-budskaber ligger tæt op ad en marketingstrategi. Og det er netop et af de områder, IKEA har fuld fokus på. For syv år siden forenede IKEA Danmark sine marketing- og kommunikationsfunktioner i en og samme afdeling med succes. Lena Gaarde Lambach er PR- og kommunikationschef i IKEA Danmark og bruger sengetøj til at fortælle om det velfungerende ægteskab mellem marketing og kommunikation. - Vi er meget bevidste om de to discipliners forskelligheder. De kan hver sit, og de kan rigtig mange ting sammen. Når vi for eksempel kommunikerer om DVALA-sengetøj, så sker det både med fokus på produktet og med en CSR-vinkel. Corporatehistorien handler om, at vi i Pakistan har et strategisk samarbejde med WWF for blandt andet at minimere brugen af vand og pesticider, mens den marketingmæssige vinkel handler om det visuelle og om at sælge sengetøj, forklarer Lena Gaarde. Hun understreger, at når afdelingerne er lagt sammen, giver det ofte uventede muligheder både i den interne og eksterne kommunikation. - Hvis PR og kommunikation er en selvstændig enhed, bliver det ofte meget organisationskommunikation, og i en virksomhed som IKEA er det vigtigt at have en god balance med VANDTÆTTE SKOTTER I forlængelse af undersøgelsen om, hvor tilfredse topledere er med investeringer i marketing og kommunikation har Camilla Rose, der nu er kommunikationschef i Dansk Ejendomsmæglerforening, ytret sin klare holdning til, om de to discipliner skal være samlet eller skilt ad. Hun siger blandt andet: - At slå markting og kommunikation sammen er hul i hovedet. De skal samarbejde, ja men der skal være vandtætte skotter mellem hver afdeling, da det vil give mulighed for netop at holde kommunikationsdisciplinerne væk fra de salgs- og marketingmæssige discipliner og derigennem opnå det troværdige og det forholdsvis objektive, samfundsrelaterede udgangspunkt, som er en præmis for professionelt brugbart kommunikationsarbejde. de kommercielle budskaber. Når PR, kommunikation og marketing er forenet, bruger vi hinanden mere på en naturlig måde især når det går stærkt i hverdagen, og vi skal reagere på markedet. For eksempel har vi lige nu fokus på madrasser, hvor marketing gennem de traditionelle medier har fokus på sortiment og pris, mens PR fortæller vigtigheden af at have en madras, der ud over at være ansvarligt produceret også er tilpasset højde og vægt for at give den bedste søvn, fortæller Lena Gaarde. At det er en balancegang at arbejde med både produkt- og virksomhedsrelateret PR under samme, fine hat, er Lena enig i. Hvordan forholder du dig til, at nogle mener, der skal være vandtætte skotter mellem marketing og kommunikation? - Det er altid vigtigt at debattere, om kommunikation og marketing skal være samlet eller hver for sig. Efter min mening er det allervigtigste at have forståelse og respekt for de to discipliners forskelligheder. Og når man har det, så handler det om at have en fælles kommunikationsstrategi, der helt klart siger, hvilke budskaber vi kommunikerer hvornår til hvilken målgruppe og i hvilken kanal, siger Lena Gaarde Lambach. De faglige forskelligheder De to discipliners faglige forskelligheder er også noget, Morten Kjær går op i. Han pointerer, at kommunikationsfolk som oftest har en kritisk tilgang, mens det i marketing handler om det kommercielle. Lena Gaarde Lambach, PR- og kommunikationschef i IKEA Danmark.

10 - Og de to synsvinkler er vidt forskellige og taler naturligvis for at have afdelingerne adskilt. Når det er sagt, så handler det igen meget om, hvad det er for en type virksomhed. For eksempel giver det mening, at en velgørende organisation har disciplinerne hver for sig, fordi marketing her er noget med at skaffe indsamlere og lave brochurer, mens PR går ud på at fortælle omverdenen, hvad pengene går til. Således har for eksempel WWF netop valgt at skille de to funktioner ad. fra skilsmisse til samarbejde Det samme gjorde Carlsberg for år tilbage. Jens Bekke er chef for kommunikation og PR i Danmark og fortæller, at da han kom til huset for syv år siden, var afdelingerne samlet både på hovedkontoret og i Carlsberg Danmark. Beslutningen om at dele afdelingen op i to skabte en del støj i organisationen. En ægte skilsmisse så at sige. Og det er først inden for det seneste år, at de for alvor er begyndt at samarbejde. CARLsBERGs MANGE MæRKER I en virksomhed som Carlsberg, der har over 300 mærker på verdensplan, spiller marketing en stor rolle. Det betyder, at marketingafdelingerne med 60 ansatte på hovedkontoret og 27 i Carlsberg Danmark vejer tungt i forhold til de henholdsvis tre og fem mand store kommunikationsfunktioner. - Det har taget tid, men nu begynder vi gradvist at nærme os hinanden. For ja, det er to meget forskellige faglige discipliner og to meget forskellige mindsets. Vi har netop haft diskussionen på hovedkontoret, hvor vi skulle ansætte en brandmanager. Og hun kom til at sidde i kommunikationsafdelingen, fordi jobbet går på at styrke Carlsberg-brandet i medierne, forklarer Jens Bekke. Han peger på, at kommunikationsfolk tænker journalistisk og strategisk og ved, hvilke virkemidler der skal til for at få en historie i medierne. - Marketingfolk er derimod og retteligt meget fokuserede på produktet og rigtig gode til at understøtte kampagnerne med analyser og strategier. Samarbejdet de to afdelinger imellem er derfor især frugtbart i relation til særlige fokusområder. For eksempel det vi kalder øl og mad, hvor vi arbejder tæt sammen om at få de kampagner, vi har i butikker og på restauranter, til at spille sammen med de budskaber, vi går til pressen med. Jens Bekke tilføjer, at marketing netop har udarbejdet en plan over næste års aktiviteter, som kommunikationsafdelingen så kobler sig på. Sådan en plan har man også i IKEA Danmark. Forskellen er blot, at den er udarbejdet af marketing og kommunikation i fællesskab. Ks EfTERuDDANNELsE Konference for freelancere Hvordan er det at arbejde som ikke-fastansat selvbeskæftiget i dagens Danmark? Få masser af tip om vækst, forhandlingstaktik, cybermarkedsføring, idéudvikling og salgsteknik, når konferencen FreelanceForum løber af stabelen fredag den Konferencen, der afholdes af DJ, sætter fokus på din karriere som freelancer, og KS ere kan komme med til særpris. Prisen for ikke-medlemmer er 1200 kr., men medlemmer af KS tilbydes konferencen for 900 kr. Ikke-medlemmer vil dog ikke kunne deltage i den præmiekonkurrence, der afslutter dagen. Dagen begynder med, at nyvalgte politikere forholder sig til udfordringerne ved at arbejde som ikke-fastansat i dagens Danmark. Herefter følger sessioner, der klæder dig bedre på til dit freelanceliv. Program og tilmelding på Tid: Fredag den kl Sted: Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, København Pris for KS-medlemmer: 900 kr. inkl. forplejning personlig planlægning og effektivitet Dette intensive kursus i personlig planlægning hjælper dig med at få styr på din tid og dine daglige gøremål. Du får nogle effektive værktøjer til at organisere, strukturere og organisere din arbejdsdag og din fritid. Efter kurset vil du opleve, at du har bedre kontrol med din tid. Næste kursus i Aarhus: 22. november, kl aroskurser.dk Du kan læse mere og tilmelde dig på Det sker på vores hjemmeside

11 10/11 TEMA: MARKETING TEKST / ANNE NIMB FOTO / LARS BECH, DAS BÜRO Q&A ENTUSIASTISKE KUNDER ER ALTSÅ HALVDELEN AF FORNØJELSEN VED DET HER ARBEJDE Q: Hvad er efter din opfattelse det bedste marketingstunt, du nogensinde har set, og hvorfor? A: Apple. Hele stuntet er en iscenesættelse, hvor Apple positionerer sig som intelligent over for Microsoft, der bare er klog. Ridley Scott sætter bogstaveligt talt scenen i den legendariske 1984 en film, der introducerer Macintosh, men også introducerer en teknologivirksomhed, der kan bruge litterære referencer, episke fortællinger og hele resten af farveladen uden at miste fodfæstet. Der er en grundtanke baseret på menneskelig indsigt hele vejen igennem Apples strategier, produkter og kommunikation. De gav os ikke bare en ipod de havde også i-tunes. Det hele er lidt mere intelligent og dermed lidt mere sexet end resten af kategorien. Q: Hvordan får en kunde mest for sine penge? A: Man får mest for sine penge, når man har en grundtanke, der gennemsyrer alt, hvad man gør. Apple er som sagt et slående eksempel. Vi ved, hvad de grundlæggende står for, så de behøver ikke starte forfra hver gang. Nu kalder jeg det grundtanke, men det er i virkeligheden oftest et spørgsmål om at over- sætte virksomhedens overordnede strategi til kommunikation gøre det, der er vigtigt for virksomheden, forståeligt, relevant og ikke mindst interessant for modtageren. Q: Hvorfor betyder tilfældigheder tilsyneladende en del i reklame/ marketing? A: I arabisk filosofi og kultur er tilfældet ikke en ubekendt. Det er en naturlov, der dikterer, at intet er helt fastlagt, alt kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Det er derfor arabere og vesterlændinge har så svært ved at lave aftaler. Vesterlændingen vil gerne lukke aftalen så hurtigt som muligt, araberen vil gerne give tilfældet en chance for at give ham nogle bedre kort på hånden. I reklamesammenhænge er det ret åbenlyst, at den arabiske filosofi er overlegen. Hvis man lancerer en større holdningskampagne, der er minutiøst planlagt på samtlige medieplatforme over de næste tre uger, er man lidt på den, når der dagen efter udskrives folketingsvalg, eller for den sags skyld lanceres en ny pornografisk realityserie, som også kan stjæle opmærksomheden. Derfor handler det om at planlægge ud fra, at tilfældet kan spille kommunikation et puds FREDERIK PREISLER, DIREKTØR I PR-, REKLAME- OG KOMMUNIKATIONS- BUREAUET MENSCH. men også spille kommunikationen en bedre hånd, hvis man forstår at udnytte det. Man kunne også svare mere enkelt på, hvorfor tilfældigheder betyder så meget i reklame/ marketing: Fordi ellers ville enhver idiot jo kunne udregne formlen for succes og så ville sådan nogle som os være arbejdsløse. Q: Hvornår er en kunde en god kunde? A: Når hun eller han spiller med. Det lyder floskuløst, men entusiastiske kunder er altså halvdelen af fornøjelsen ved det her arbejde. De får også mere for pengene, fordi alle får lyst til at hjælpe dem med at lykkes. Kunder, der sidder med armene over kors og ser kritisk på det foreslåede, får ikke bare mindre for pengene. De ender også med aldrig rigtig at få succes, fordi de lurepassede, da chancen var der. Det er svært at sige: Ja, det gør vi sgu!, men det er en langsom død at sige: Lad os lige tænke over det, spørge nogle fokusgrupper, undersøge andre muligheder

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 47 / april / 2010

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 47 / april / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 47 / april / 2010 PLANLÆGNING DE 7 K-STRATEGISKE SYNDER ANALYSE OG PROCES ER STRATEGISKE KRUMTAPPER FOR SUCCES MED KOMMUNIKATION PARLEZ

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011

K O MMAGASINET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011 K O MMAGASINET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 54 / marts / 2011 INDHOLD 8-27 / TEMA: DIGITAL KOMMUNIKATION Hvad stiller du op, når din chef kommer og beder om, at der nu også er

Læs mere

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion.

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 71 / april / 2013 Marketing Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk Magasinet for Forbundet Kommunikation og Sprog / nummer 76 / december / 2013 En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj TEMA Tekster Frederik Preisler og Peter Dinesen, partnere og tekstfolk på

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER NÅR MØBLERNE ER I HUS KAFFEN ER IKKE HUMLEN indhold 6-27

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 PERSONLIG BRANDING FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN VI TROR AT VI KAN

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 44 / december / 2009 TEMA: SPROG 19 / KROPSSPROG: BRUG KROPPEN 4 / DER MÅ IKKE VÆRE STILLE I KS MENS JEG ER FORMAND Kommunikation

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 35 / december / 2008 FORBRUGERE NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG

Læs mere

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 FLERSPROGLIG KOMMUNIKATION VI DUMPER I FREMMEDSPROG / SPROGLIG HØFLIGHED TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE 05 / VI DUMPER

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer otteogtyve / januar / totusindeogotte HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG

Læs mere

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012 magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 68 / december / 2012 Dansk Det eneste, der gør sproget levende, er at bruge det Tal, som du ville tale til din bedste ven Skal prinsesser også kunne

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL?

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 43 / oktober / 2009 EVENTKOMMUNIKATION KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? 04 / JOBJÆGERNE

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

KAMPVALG OM FORMANDSPOSTEN I KS SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING

KAMPVALG OM FORMANDSPOSTEN I KS SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 42 / september / 2009 (OVER)KOMMUNIKATION DEN GLOBALE GENERATION / OPSKRIFTEN PÅ EN POLITISK VINDER SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2012 08 LÆS OGSÅ Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs Axiell er garant for dansk udvikling og support

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

JENS BELLING Skræmt af krisen 4-5

JENS BELLING Skræmt af krisen 4-5 TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2009 www.business-fyn.dk MÅNEDSMAGASINET JENS BELLING Skræmt af krisen 4-5 SIEGFRIED W. ANDERSEN: Krisehjælp til ledere side 8 FACEBOOK: For firmaets skyld side 14 CLAUS LØNBORG:

Læs mere

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia HK BLADET SYDJYLLAND 03I2012 Glad hver morgen Louise stortrives som voksenelev hos Nobia Sådan bliver du administrationsbachelor Ny mand i spidsen for HK Sydjylland Lederen - AF AFDELINgSFORMAND OLE KJÆR,

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere