Indhold. Anders Myszak 11/11/14. Psykologisk kapital Hvordan kan vi bruge det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Anders Myszak 11/11/14. Psykologisk kapital Hvordan kan vi bruge det?"

Transkript

1 Psykologisk kapital Hvordan kan vi bruge det? AM: november 2014 Indhold Intro Det moderne arbejdsliv Analysemodeller Hvordan bruger vi psykologisk kapital? Opsummering Anders Myszak Center for Mental Robusthed (2014 -) Chefkonsulent HR7 ( ) Chefskonsulent Salveo ( ) Selvstændig organisationspsykolog Anders Myszak Cand. psych. Vestergade 1, 2.sal 1456 København K Mobil: Mail: Forskning (2011-) Ekstern lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Videnskabelig medarbejder, CBS (2013-) Ekstern lektor, Master uddannelse i positiv psykologi, Aarhus Universitet (2013-) Udvikling af ledere og organisationer ( ) Konsulent, CEB Talent Measurement Solutions (Tidl. SHL) Strategiske forskningsprojekter ( ) Konsulent i ReD Associates 1

2 IT/EDB Information Medier Kerneopgave Strategi Produkter Ydelser Marked Administration Regulering Love Medarbejderne Arbejdsmiljø Trivsel & Performance Ledelse Styring Aktionærer Investeringer Omsætning Bundlinie Samarbejdspartnere Kunder Samarbejdspartnere Kunder Arbejdsmiljø og trivsel Fem antagelser Organisa.oner består af en samling individer - > Kan analyseres ud fra Individer kan gøre en forskel Trivsel er noget man skaber i fælleskab (fælles ansvar) Sammen med kunder, samarbejdspartners mm Arbejdsmiljøet/trivselen er et godt mål af organisa.onens konkurrenceevne At fokusere på at stærke det der virker, er særligt effek.vt ik. forebyggelse Arbejdsmiljø og trivsel Analyseniveauer OrganisaPonsniveau Arbejdsmiljø og trivsel Gruppeniveau Arbejdsmiljø og trivsel Individniveau Arbejdsmiljø og trivsel 2

3 Det moderne arbejdsliv Arbejde som et eksisten.elt projekt Den kontrol, der udføres i arbejdet kommer oke fra de enkelte. Ligesom kravene Grænserne mellem arbejde/fri.d, nice- to- do/need- to- do, er flydende og udsæqes for løbende fortolkning Det moderne arbejdsliv indebærer, at medarbejderen både er ansvarlig over for produk.onen, men også for at vedligeholde sig selv som poten.el ressource Man skal trives for at være en poten.el ressource 3

4 Det dobbelte produkpvitetskrav Engagement er et krav Du får frihed.l at skønne og besluqe Du skal passe på produk.onsressourcen (lang.dstrives) Engagement er et privilegium Hvis du skønner eller besluqer forkert, er det dit ansvar Hvis du får stress er det fordi du ikke kunne finde ud af det Analysemodeller 4

5 Fænomener og begreber Trivsel Præsta.on Personlighed Stress Mo.va.on Engagement Krav og ressourcer Krav Ressourcer Individuelle Ressourcer JD- C, JD- R og DISC (DemerouP mfl. 2001; De Jonge & Dormann, 2003; Karasek & Theorell, 1990) 5

6 En måde (meta- teori) at anskue personlige ressourcer Personlige ressourcer defineres som individuelle forskelle (eks. kognipve færdigheder) De ressourcer man interesserer sig for er dem der kan udvikles og dem der forudsiger værdiskabelse Hope PsyCAP Self efficacy Resilience OpPmism... an individual s posipve psychological state of development characterized by: (1) having confidence (efficacy) to take on and put in the necessary effort to succeed at challenging tasks; (2) making a posipve agribupon (oppmism) about succeeding now and in the future; (3) persevering toward goals and, when necessary, redirecpng paths to goals (hope) in order to succeed; and (4) when beset by problems and adversity, sustaining and bouncing back and even beyond (resilience) to again success. (Luthans, Youssef, & Avolio, 2007, p. 3) 6

7 (Luthans m.fl. 2004) Hope A posipve mopvaponal state... based on a sense of successful 1) agency = goal directed energy and 2) pathways = planning to meet goals (Snyder, Irving & Anderson 1991) (3) Self efficiacy The employee s convicpon or confidence about his or her abilipes to mobilize the mopvapon, cognipve resources or courses of acpon needed... (Stajkovic & Luthans 1998 inspireret af Bandura) 7

8 Self-efficacy Mestringsoplevelser Rollemodeller Self efficiacy The employee s convicpon or confidence about his or her abilipes to mobilize the mopvapon, at kandidaterne får positiv feedback, når de har gjort det godt cognipve resources or courses of acpon needed... (Stajkovic & Luthans 1998 inspireret af Bandura) Når et menneske præsterer godt, øges vedkommendes self-efficacy og han/hun vil føle sig kompetent og sandsynligvis præstere godt med en lignende opgave fremover.. Det er vigtigt at kandidaters målsætninger er realistiske (ud fra det enkeltes perspektiv) og Self-efficacy kan øges ved at vi kigger på, hvordan rollemodeller gør. Når vi føler at vi kan jævnføre os med disse og de lykkes, øges vores self-efficacy. Det er derfor vigtigt at vi som konsulenter optræder som gode rollemodeller, og at vi introducerer rollemodeller, som kandidaterne kan forholde sig til. Overtalelse Kandidatens self-efficacy er direkte påvirkelig over for opmuntring og negativ kritik. Det er selvfølgelig vigtigt at denne opmuntring er ærlig. Fysiologisk feedback Når kandidaterne sidder i en-til-en samtaler eller er i holdundervisning, oplever de en række kropslige forandringer. Disse har en indvirken på deres vurdering af deres selfefficacy. Et eksempel er at præsentere for andre. Dette kan for nogle give hjertebanken og svedige håndflader, hvilket mindsker deres self-efficacy i denne situation Op.mism OpPmists tend to make internal, stable, and global agribupons for successes and external, unstable, and specific agribupons for failures (Seligman 1998) Resilience Resilience is a psychological capacity to rebound, to bounce back from adversity, uncertainty, failure, or even posipve change, progress and increased responsibility (Luthans, 1991; 2002) 8

9 Værdien af psykologisk kapital For individet Psykologisk velvære RelaPoner PsyCAP For organisa.onen OrganisaPonal cipzenship behaviours (OCBs) Performance Engagement (commitment) Vellykkede forandringer Både individet & org JobPlfredshed Stress/angst Sygefravær Sikkerhedskultur EPske overvejelser Gør man det bløde (psykologi) hårt (kapital)? Jfr. med Pllidsbegrebet Individualisering (endnu mere ansvar) Sleges eller sløres grensen mellem det private, personlige og arbejdsrelaterede? Quickfix af sværere eller systemiske problemapkker Dem der ikke ønsker at involveres Dem der ikke ønsker at trives Summe to- og- to Hvordan kan du arbejde med psykologisk kapital for at fremme et bedre arbejdsmiljø i din organisapon (trivsel, stress, præstapon, sygefravær mm.)? Hvilke potenpelle udfordringer ser du? Kan disse undgås? Hvordan? 9

10 Hvordan bruger vi psykologisk kapital? Robusthedsfaktorer Posi.ve følelser Tænkning & problemløsning Mental robusthed Rela.oner og kommunika.on Styrker Selvregulering Mental Robustheds Træning Posi.ve følelser Tænkning & problemløsning Øger Performance Samarbejdskultur Trivsel og arbejdsglæde Innova.on og krea.vitet Fokus og målorientering Forebygger Stress Rela.oner Styrker Selvregulering 10

11 Robusthedsfaktorer Posi.ve følelser Tænkning & problemløsning Mental robusthed Rela.oner og kommunika.on Styrker Selvregulering Hope A posipve mopvaponal state... based on a sense of successful 1) agency = goal directed energy and 2) pathways = planning to meet goals (Snyder, Irving & Anderson 1991) Self efficiacy The employee s convicpon or confidence about his or her abilipes to mobilize the mopvapon, cognipve resources or courses of acpon needed... (Stajkovic & Luthans 1998 inspireret af Bandura) Social stø;e og role- modelling/mentoring Tankefælder og ABC Mæstringsoplevelser 11

12 Op.mism OpPmists tend to make internal, stable, and global agribupons for successes and external, unstable, and specific agribupons for failures (Seligman 1998) RealisDsk opdmisme Bodyscan, åndedrætsøvelser, meditadon "A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an oppmist sees the opportunity in every difficulty. (Winston Churchill ) OpPmisme har betydning I forhold Pl pessimister, er oppmister generelt De lever længere Mere lykkelige og har færre depressioner Er sundere (sjældnere syge hurpgere recovery) De klarer sig bedre i konkurrencer i sport og i skolen generelt De er dygpge sælgere De er mere Plfredse i deres ægteskaber De vurderes som bedre ledere 12

13 OpPmister er kendetegnet ved I forhold Pl pessimister, er oppmister kendetegnet ved, at de Fokuserer på løsninger Har et stærkt socialt netværk og bruger det Har et stærkere immunforsvar Udviser handlekrav Fornægter eller undgår ikke problemer Passer bedre på sig selv OpPmisme som en måde at tænke på OpPmisme= At forvente at der sker noget godt i frempden (Carver & Sheier) OpPmism= Not me, not always, not everything for bad events (Seligman) OpPmisPsk vs. pessimispsk forklaringsspl GODE HÆNDELSER UDFORDINGER OPTIMISTER JEG/ANDRE JEG ANDRE TID VEDVARENDE FORBIGÅENDE GENERELT/SPECIFIKT GENERELT SPECIFIKT PESSIMISTER JEG/ANDRE ANDRE JEG TID FORBIGÅENDE VEDVARENDE GENERELT/SPECIFIKT SPECIFIKT GENERELT 13

14 Kan man være for oppmispsk? JA!!! UrealisPske oppmister Bruger ikke kondom Kører motorcykel uden hjelm Spørger aldrig om hjælp UrealisPske oppmister undervurderer risici Fokus på oppmisme = fokus på, hvad man KAN kontrollere Lær dig selv at tænke realispsk oppmispsk Når du oplever modgang: F= finder alternapve Forklaringer A= Argumenterer imod tanken P= Ser det store PerspekPv Resilience Resilience is a psychological capacity to rebound, to bounce back from adversity, uncertainty, failure, or even posipve change, progress and increased responsibility (Luthans 2002) 1991) 14

15 Opsummering MRT og MRT øger individers Psykologiske Kapital En organisapons psykologiske kapital er summen af individernes psykologiske kapital Psykologisk Kapital gør organisaponer robuste Vil du vide mere? Tilmeld dig vores nyhedsbrev på 15

16 Tak for Jeres opmærksomhed! Kontakt: Anders Myszak E- mail: Mobil:

Mental robusthed og livsduelighed

Mental robusthed og livsduelighed Mental robusthed og livsduelighed Grennessminde Lene Eriknauer, Ledelsesudviklingskonsulent & Master i Positiv Psykologi 24238397 »Mental robusthed Ukuelighed modstandskraft resiliens Resiliens handler

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on Au(smeforeningen Nordsjælland Peter Dyhr Psykologisk Ressource Center - introduk(on Hvor kommer den styrkebaserede tænkning fra? En kort introduk(on (l væsentlige nøglepersoner: Peter Drucker David Cooperrider

Læs mere

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 20

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

True North Aps Savsvinget 7 2970 Hørsholm Telefon 60 216 206 info@truenorth.dk CVR: 30562569 kontor@truenorth.dk

True North Aps Savsvinget 7 2970 Hørsholm Telefon 60 216 206 info@truenorth.dk CVR: 30562569 kontor@truenorth.dk True Norths historie True North blev grundlagt i 2006 af Nicolai og Cathrine Moltke- Leth i håbet om at forbedre unges livskvalitet. Da uddannelse er en effektiv vej til at skabe forandring, skabte de

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk Spot på trivsel DSR Nordjylland den 26. september 2012 9.15 Præsentation af dagens program v. Gitte Daugaard Det særlige i sygeplejerskers arbejdsmiljø, hvad siger forskningen?, hvad oplever I selv? 10.15

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere

Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere HD ( R ) 8. Semester Afhandling Forfatter: Jannie Theilade Vejleder: Bent Høgsted Fastholdelse, udvikling og motivation af medarbejdere Hvorledes skabes der balance mellem økonomiske nøgletal og menneskelige

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Mindfulness for ledere

Mindfulness for ledere Mindfulness for ledere Af Pernille Hippe Brun. Erhvervspsykolog, coach og facilitator, hippebrun^co (www.hippebrun.com). Introduktion Som leder i dagens Danmark stilles der dagen lang mange krav til din

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM Personlig ledelse Talentledelse Coaching Innovation Handlekraft & Indflydelse Stresshåndtering Kommunikation Motivation Målsætning Konflikthåndtering Forhandling Salg

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere