Eksportudsigten august 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportudsigten august 2016"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,6 pct. i I 2016 forventes en vækst på 2,5 pct. og i 2017 på 4,5 pct. Dette svarer til en vækst på 15 mia.kr. i 2016 og en yderligere vækst i 2017 på 28 mia.kr. I følge Finansministeriets seneste skøn kan indtægter fra tjenesteeksporten forventes at falde med 0,3 pct. i 2016, men øges med 3,7 pct. i Vækst i BNP (realvækst) og vækst i basisvareeksport (årets priser), Pct. og mia.kr. Skøn august Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr. Tyskland 1,5% 1,4% 1,5% 0,8% % 2,9% 3,1 Sverige 3,9% 3,7% 2,4% -2,1% 6,3% 4,3% 3,7 2,7 USA 2,4% 2,0% 2,3% 27,2% 0,9% 8,3% 0,5 4,5 Storbritannien 2,2% 1,8% 1,1% -6,5% -1,3% -4,0% -0,5-1,4 Nederlandene 2,0% 1,6% 1,7% 11,7% 17,7% 3,2% 4,1 0,9 Frankrig 1,2% 1,6% 1,6% -3,7% 7,7% 1,2% 1,5 0,3 Norge 1,7% 0,9% 1,2% -0,1% -1,5% 6,1% - 2,3 Australasien Kina (ex Hongkong 6,9% 6,5% 6,2% 23,2% 5,1% 9,6% 1,4 2,7 Rusland -3,7% -1,1% 1,5% -35,0% -1% -7,7% - - Verden 2,5% 2,3% 2,6% 4,6% 2,5% 4,5% 15,0 27,6 Basisvareeksporten er vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly 9,2 I forhold til vurderingen i Eksportudsigten fra maj 2016 er skønnet for væksten i dansk basisvare-eksport i 2016 fastholdt på 2,5 pct., men reduceret fra 5,0 pct. til 4,5 pct. i Udsigterne for væksten i verdensøkonomien i 2016 er ligeledes fastholdt på 2,3 pct., men reduceret til 2,6 pct. for 2017, hvor vurderingen i maj var 2,7 pct. Forventningen til væksten i Tyskland i 2016 er reduceret til 1,4 pct. (før 1,7 pct.). I Sverige forventes en højere vækst på 3,7 pct. (før 3,5 pct.). I USA er skønnet for 2016 fortsat en vækst på 2,0 pct., men for Storbritannien er skønnet reduceret til 1,8 pct., hvor der tidligere blev skønnet 2,5 pct. I 2016 forventes dansk vareeksport især trukket af Sverige, Nederlandene, Tyskland og USA, mens basisvareeksporten forventes at falde især til Rusland, Brasilien og Norge. I 2017 forventes væksten især trukket af Tyskland, USA, Sverige og Kina, men der forventes fald til Storbritannien, Nederlandene og Tyrkiet. Samlet over perioden forventes væksten trukket især af Tyskland (8,6 mia.kr.), Sverige (7,7 mia.kr.), USA (6,2 mia.kr.) og Kina inklusive Hongkong (3,3 mia.kr.). I modsat retning forventes et fald i de to år til Storbritannien (-2,1 mia.kr.), Rusland (-0,8 mia.kr.) og til Brasilien (0,7 mia.kr.). Kontakt: Talredaktion afsluttet:

2 1. Eksportudsigten for 2016 og 2017 I første kvartal 2015 steg vareeksporten ekstraordinært meget, især som følge af en øget afsætning af minkskind og lægemidler. Det høje niveau fra første kvartal kunne ikke opretholdes og fulgtes af to kvartaler med negativ vækst på på omkring 2,5 pct. Fra lavpunktet i juli 2015 er vareeksporten herefter steget i en nogenlunde jævn trend frem til medio 2016, jf. figuren. Fremgangen i vareeksporten forventes fortsat resten af 2016 og igennem 2017, især trukket af øget afsætning til Tyskland, Sverige, USA og Kina. I 2015 kunne væksten især henføres til øget eksport af lægemidler, minkskind, tekniske instrumenter og tekstiler, mens der var fald i eksporten af kød og metalvarer. Udenfor basisvareeksporten faldt værdien af olie- og gaseksporten markant. I 2016 har eksporten især været trukket af lægemidler, mens minkskind og dele til vindmøller har vist tilbagegang Eksportudsigten for 2016 og 2017 Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og energivarer, sæsonkorrigeret, mill.kr. pr. måned. Årets priser. Realiseret Skøn aug. Årssnit pr Dansk eksport, sæsonkorrigeret, eksklusiv skibe, fly og energi. Mia.kr. og pct Est 2017 Est # Dansk eksport, mia.kr. og pct Samlet tjensteeksport 389,8 400,1 409,2 415,6 414,3 429,6 # Samlet vareeksport inkl. fly, skibe og energi 613, ,5 636,4 - - # Vareeksport ekskl. energi, fly og skibe 545,8 557,5 570,1 596,3 611,3 638,9 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, mia.kr. 14,9 11,7 12,6 26,2 15,0 27,6 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, pct. 2,8% 2,1% 2,3% 4,6% 2,5% 4,5% Centrale baggrundsvariable Global BNP realvækst 2,5% 2,3% 2,7% 2,5% 2,3% 2,6% Dollarkurs 5,80 5,61 5,61 6,71 6,94 7,08 Vejet efterspørgsel på Danmarks eksportmarkeder Nominel BNP-vækst i DKK 1% -1,0% 2,5% 12,6% 4,8% 5,4% Nominel privatforbrug i DKK 10,1% -1,2% 2,1% 12,4% 5,1% 5,5% Importvækst i DKK 9,6% -1,7% 0,9% 5,6% % 6,2% Seneste faktiske eksporttal dækker juni 2016 Makrodata: ord_2016_04_13 Eksportudsigten bygger på skøn fra Oxford Economics om den globale økonomiske udvikling. OE skønner, at det globale reale BNP vil stige 2,3 pct. i 2016 og 2,6 pct. i 2017, hvilket for 2016 er lidt lavere end skønnet i august men nogenlunde samme niveau for Endvidere vurderer OE, at der vil ske en fortsat styrkelse af USD overfor Euro, og dermed danske kroner. Målt i danske kroner indebærer dette, at væksten på Danmarks største eksportmarkeder kan forventes at øges 4,8 pct. i 2016 og 5,4 pct i Importvæksten i danske kroner forventes øget kun svagt i 2016 med pct., men en del højere i 2017 med 6,2 pct Brent Oil. USD/bl. pr. uge. 1. jan aug (EIA) Verdensmarkedsprisen på olie er fortsat trykket. Prisen for Brent medio august var knap 50 USD pr. tønde, hvilket er markant lavere end i perioden , men dog noget højere end bunden i januar 2016 på 27 USD pr. tønde. Alt andet lige styrker den lave oliepris den økonomiske vækst på de fleste af Danmarks eksportmarkeder

3 2011M M M M M M M M M M M M M M M M M05 OECD Composite Leading Indicators (MEI) - seneste observation april 2016, publiceret 8. juni 2016 Euroarea USA Tyskland 0,7 103,00 0,7 1,0 104,00 0,5 0,3 0,1-0,1 - -0,3 101, ,00 97,00 95,00 0,5 0,3 0,1-0,1 - -0,3 101, ,00 97,00 95,00 93,00 92,00 0, ,00-93,00-91,00-90 Sverige Norge Kina 0,7 0,5 1,4 103,00 0,5 0,3 0,1-0,1 - -0, ,00 0,3 0,1-0,1-101, ,00 97,00 95,00 1,2 1,0 0, , ,00 97,00 95, ,3-93,00 OECD publicerede sit seneste konjunkturbillede baseret på de ledende indikatorer primo juni 2016, men har som følge af Brexit ønsket at vente til september med flere opgørelser. Billedet fra juni viser, at konjunkturen i april formentligt havde passeret sit lavpunkt i USA, Norge og Kina, men fortsat var svækket i Euroområdet og Sverige. Den tyske konjunktur har i de seneste år kun vist mindre udsving, og er muligvis yderligere på vej op fra en mindre bølgedal. Dette billede er i god overensstemmelse med vurderingerne fra Oxford Economics, bortset fra Sverige, hvor væksten synes at styrkes. På valutasiden har dansk eksport været ramt af især et stort fald i britiske pund på over 15 pct. det sidste år. Faldet begyndte allerede i efteråret 2015, og accelererede i forbindelse med Brexit. Modsat har amerikanske dollar og svenske kroner ligget relativt konstant i det seneste år. Det samme har norske kroner, som dog er omkring 12 pct. lavere end for to år siden, hvor USD til sammenligning er 20 pct. højere. Russiske rubler er stadig omkring 33 pct. lavere end for to år siden på trods af en vis stigning i det seneste halve år. Industriens eksportordrebeholdning befinder sig fortsat på et lavt niveau. Ordrebeholdningen toppede i foråret 2014, men faldt markant frem til februar 2015, hvor det nåede ned på det laveste niveau siden finanskrisen. Siden da har der været en vis forbedring, men niveauet er fortsat lavt, hvilket taler for kun en svag vækst i eksporten i de kommende 12 månder. Stort set alle sektorer er underdrejet, og værst er situationen for varige forbrugsgoder og relativ bedst for investeringsgodeindustrien Udvalgte valutakurser, Index: Januar 2014=100 USD GBP SEK NOK Industrien eksportordrebeholdning (nettotal) (april). 3

4 2. Aktuelle trends i dansk vareeksport Tyskland Tysk økonomi er i stabil fremgang med 1,5-2,0 pct. årlig vækst. Eksporten til Tyskland voksede i både i 2013 og i 2014 med ca. 10 pct. årligt, især båret af vindmølledele og medicinvarer. Frem til april 2015 fortsatte væksten, men i den resterende del af 2015 faldt vareeksporten til Tyskland markant og året endte med en mindre vækst på 0,8 pct. i forhold til Eksporten af vindmølledele til Tyskland er fortsat på højt niveau, men dog markant lavere end i 2015, hvilket er hovedårsagen til, at vareeksporten til Tyskland faldet ca. 14 pct. i første halvår Blandt andet på den baggrund nedjusteres skønnet for eksporten til Tyskland til pct. i 2016 og 2,9 pct. i Nøgletal: Tyskland 2 Tyskland Tysk BNP-vækst 1,5% 1,4% 1,5% Dansk basisvareeksport 0,8% % 2,9% Sverige Svensk økonomi er i en relativ god vækstfase med en forventet BNP-vækst på 3,7 pct. i 2016 og 2,4 pct. i Som følge af faldet i svenske kroner i gennem 2015 har dansk eksport dog ikke særlig glæde af denne vækst. Da salget af vindmølledele også faldt i 2015 endte dansk basisvareeksport med et fald 2,1 pct. i I første halvår 2016 er vareeksporten vokset 3,6 pct. og som følge af det relativt lave 2015-niveau skønnes årsvæksten i 2016 at blive omkring 6,5 pct. i I 2017 forventes væksten i svensk økonomi at aftage, og dansk eksport at vokse med 4,3 pct. Nøgletal: Sverige Sverige Svensk BNP-vækst 3,9% 3,7% 2,4% Dansk basisvareeksport -2,1% 6,3% 4,3% Vareeksport til Tyskland Vareeksport til Sverige Storbritannien På trods af god økonomisk vækst i Storbritannien har dansk vareeksport skuffet i flere år. I 2013 faldt basisvareeksporten med 6,6 pct. og i 2014 med 1,7 pct. og også 2015 endte med et fald på 7,4 pct. Faldet er fortsat i første halvår 2016 med 3,9 pct. Den negative udvikling skyldes både specifikke forhold som mindre afsætning af metalvarer, medicin og dele til vindmøller. Hertil kommer det britiske pund, som er faldet mere end 15 pct. de seneste 12 måneder og en fortsat svækket britisk vækst ovenpå Brexit. På den baggrund er forventningerne til eksporten til Storbritannien relativt begrænsede. I 2016 forventes et fald på 1,5 pct. og i 2017 et fortsat fald på 4,0 pct. Nøgletal: Storbritannien Storbritannien Britisk BNP-vækst 2,2% 1,8% 1,1% Dansk basisvareeksport -6,5% -1,3% -4,0% Vareeksport til Storbritannien 4

5 USA Amerikansk økonomi vokser stabilt med med årlige vækstrater på 2,0-2,5 pct., lav arbejdsløshed og begyndende løn- og prisstigninger. Dette, samt forhøjelsen af den amerikanske rente, trak dollarkursen op med 15 pct. i 2015, som den har holdt i For dansk eksport er dette en gunstig situation, som også viste sig en en vækst i vareeksporten på 27 pct. i 2015, især trukket af medicineksporten, som i 2015 kom op på 25 mia.kr. Blandt andet som følge af en forventning om en svag stigende dollarkurs forventes vareeksporten at stige yderligere med ca. 1 pct. i 2016 og omkring 8 pct. i Nøgletal: USA USA Real BNP-vækst i USA 2,4% 2,0% 2,3% Dansk basisvareeksport 27,2% 0,9% 8,3% Norge Norsk økonomi er ramt af de lave oliepriser, som har ført til en opbremsning i olie/gas industrien, lavere økonomisk vækst og et reduceret overskud på statsfinanserne. Samtidig er den norske krone relativ lav i forhold til danske kroner, men er dog ikke faldet yderligere det seneste år. Afmatningen i Norge har ført til, at dansk basisvareeksport, efter en række år med gode stigninger, faldt 0,1 pct Dette fald forventes fortsat i 2016 med 1,5 pct., og ny vækst først i 2017 med omkring 6 pct. Nøgletal: Norge Norge Norsk BNP-vækst 1,7% 0,9% 1,2% Dansk basisvareeksport -0,1% -1,5% 6,1% Vareeksport til USA Vareeksport til Norge Kina og Hong Kong I gennem det seneste år har der været nogen usikkerhed omkring væksten, valutaen og aktiemarkedet i Kina og frygten for en "hård" landing. Indtil videre er det dog lykkedes at holde væksten høj omkring 6-7 pct. og kinesiske RMB er kun faldet omkring 5 pct. i forhold til danske kroner det sidste år. Det forventes, at der også de kommende år vil være stabilitet omkring den kinesiske økonomi. I 2015 steg vareeksporten til Kina inklusive Hongkong 23 pct. Væksten forventes dog ikke at kunne fortsætte på dette høje niveau i indeværende år, også fordi en del minkskind i dag indføres via Vietnam. I 2016 forventes en vækst i vareeksporten på 5,1 pct., men herefter skønnes fornyet stærk vækst i 2017 på omkring 10 pct. Nøgletal: Kina eksklusive Hong Kong Kina (ex Hongkong) Real BNP-vækst i Kina 6,9% 6,5% 6,2% Dansk basisvareeksport 23,2% 5,1% 9,6% Vareeksport til Kina 5

6 3. Nøgletal og eksportudsigt for udvalgte eksportmarkeder Basisvareeksporten fordelt på lande. Mill.kr. og pct. BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Alle lande (vægtet) 2,3% 2,6% 596,3 611,3 638,9 4,6% 2,5% 4,5% Belgien 1,4% 1,3% 8,6 9,1 9,1-5,2% 5,7% -0,7% Estland 1,1% 2,0% 1,5 1,6 1,7-1,0% 7,7% 3,3% Finland % 0,9% 13,7 14,5 14,6 0,1% 5,8% 0,9% Frankrig og Monaco 1,2% 1,6% 2 21,9 22,1-3,7% 8,6% 0,7% Grækenland -0,3% -1,3% 2,6 2,8 2,7-6,0% 7,7% -3,2% Irland 7,8% 4,6% 3,9 4,7 4,5-4,5% 18,6% -3,5% Island 4,0% 2,7% 2,9 3,4 3,6 6,7% 15,5% 8,2% Italien % 1,0% 15,3 16,2 16,1 5,1% 6,2% -% Letland 2,7% 2,9% 1,9 2,2 2,3-1,2% 12,2% 5,4% Litauen 1,6% 3,0% 2,8 3,0 3,1 6,3% 9,6% 3,6% Nederlandene 2,0% 1,6% 23,2 26,2 25,8 11,7% 13,2% -1,7% Norge 1,7% 0,9% 38,5 37,9 40,7 1,0% -1,6% 7,4% Portugal 1,5% 1,0% 1,6 1,7 1,7-0,8% 4,4% 1,4% Schweiz 0,9% 1,0% 5,9 6,2 6,2-4,4% 4,4% -0,7% Slovenien 2,6% 1,9% 0,7 3,6% 6,7% 3,1% Spanien 3,2% 3,0% 12,8 13,6 14,0 8,9% 6,3% 3,5% Storbritannien 2,2% 1,8% 36,2 35,7 34,1-6,4% -1,4% -4,4% Sverige 3,9% 3,7% 59,1 63,4 66,8-2,3% 7,3% 5,3% Tyrkiet 4,0% 3,4% 5,2 6,2 6,0-9,2% 20,7% -3,9% Tyskland 1,5% 1,4% 106,9 109,7 115,6 0,7% 2,6% 5,3% Østrig 0,8% 1,3% 4,1 4,4 4,4 1,8% 6,1% 1,3% Bulgarien 3,0% 2,9% 0,8 0,9 0,9 6,1% 9,5% 7,5% Tjekkiet 4,3% 2,2% 5,6 5,9 6,3 0,5% 4,2% 6,7% Polen 3,5% 2,9% 17,8 18,2 19,2 8,0% 2,2% 5,4% Rumænien 3,8% 4,2% 1,7 1,7 1,9 -% % 9,6% Slovakiet 3,6% 3,2% 1,7 1,7 1,9 1,5% -3,3% 1% Ungarn 2,9% 1,2% 4,0 4,2 4,3 2,1% 7,1% 2,6% Kroatien 1,6% 1,4% 0,5-0,3% 15,3% -4,6% Nordamerika Canada 1,1% 1,3% 3,6 3,8 3,9-19,0% 6,7% 2,8% USA 2,4% 2,0% 49,7 52,4 55,9 18,1% 5,5% 6,6% Latinamerika Argentina 2,1% 0,3% 1,0 1,0 1,1 21,2% 1,4% 4,6% Brasilien -3,8% -3,4% 4,2 3,5 3,5-14,5% -17,9% 0,3% Chile 2,1% 1,7% 1,2 1,6 1,4 10,5% 37,4% -11,8% Colombia 3,1% 2,6% 0,7 0,7 0,7 22,6% -7,7% 8,1% Cuba 4,0% 2,0% 0,1 0,1 0,1 23,3% 16,3% -4,1% Dominikanske Republik 6,9% 5,5% 0,5 0,5 7,4% 8,6% 8,6% Mexico 2,5% 2,5% 3,0 3,4 3,2 27,2% 13,9% -6,2% Panama 5,8% 6,2% 0,5 0,5 0,5 24,7% 10,9% 7,4% Peru 3,2% 3,6% 0,3 0,3 0,3 21,1% 1,0% 4,1% Uruguay 1,0% 1,6% 0,7 0,7 30,9% -7,2% 16,7% Venezuela -5,5% -7,7% 0,3-1% -30,3% 8,3% 6

7 BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Rusland og SNG Rusland -3,7% -1,1% 5,5 4,9 4,7-34,9% -11,7% -3,8% Ukraine -9,9% 1,7% 1,1 1,4 1,2-25,3% 27,2% -12,4% Nordafrika/Mellemøst/Golfen. Algeriet 3,6% 2,6% 0,7-25,5% 9,4% -11,9% Bahrain 2,9% 0,8% 2,7% 15,7% 2,3% Egypten 4,2% 3,0% 1,7 1,7 1,8 25,2% -1,5% 3,4% Iran 0,7% 4,3% 1,2 1,6 1,6 30,1% 31,2% 2,4% Israel 2,5% 2,8% 1,3 1,3 1,4 9,7% 6,2% 3,8% Jordan 2,4% 3,0% 0,5 0,5 12,7% 1,5% 7,6% Kuwait 1,2% 2,0% 0,5-1,8% 22,8% 2,2% Libyen -6,0% 1,9% 0,3 0,3 0,3-24,0% 8,1% 14,2% Marokko 4,4% 2,1% 0,5 0,5-45,2% 14,8% -16,5% Oman 3,6% 2,0% 0,8 0,8 0,8-4,3% 7,4% 1,6% Qatar 3,7% 3,6% 0,8 0,8 1,0 1% 3,4% 21,2% Saudi-Arabien 3,5% 0,8% 4,7 5,2 5,4 18,2% 11,2% 2,3% Syrien -1% -1% 0,1 0,1 0,1-6,9% -3,8% 25,2% Tunesien 0,8% 1,3% -1,2% 9,7% -8,3% Forenede Arabiske Emirater 3,4% 2,3% 3,3 3,5 3,8 18,6% 3,8% 9,3% Asien & Australasien Nordøstasien KinKina inkl. Hongkong 6,9% 6,5% 31,4 31,7 34,7 8,8% 1,0% 9,4% Hongkong 2,5% 0,7% 5,1 4,2 4,7-28,2% -16,1% 1% Taiwan 0,7% 1,1% 2,0 2,2 2,2 5,2% 11,4% -1,1% Japan % 0,1% 12,3 13,3 13,7 7,8% 8,3% 3,3% Sydkorea 2,6% 2,7% 5,5 5,3 5,8 11,2% -4,5% 1% ASEAN Indonesien 4,8% 5,0% 0,9 1,0 1,0-3,2% 8,8% 5,4% Malaysia 5,0% 4,3% 1,4 1,4 1,4 9,7% % 4,6% Filippinerne 5,9% 6,3% 0,8 1,0 1,1-3,3% 13,2% 10,1% Singapore 2,0% 2,0% 3,0 3,3 3,3 15,8% 9,8% 0,5% Thailand 2,8% 3,1% 1,5 1,6 1,6 6,4% 6,4% 2,3% Vietnam 6,7% 6,5% 2,2 2,5 2,8 39,7% 16,0% 11,5% Australasien Australien 2,5% 2,9% 5,8 6,2 6,4 12,2% 6,6% 3,3% New Zealand 3,0% 2,7% 0,8 1,0 1,0-18,2% 21,9% 1,8% Sydasien Bangladesh 7,0% 6,8% 0,3 0,5 4,6% 39,3% -6,4% Indien 7,2% 7,5% 2,4 2,8 3,0 2,7% 13,6% 8,6% Pakistan 4,0% 4,7% 0,5 -% 19,5% 3,4% Sri Lanka 4,8% 5,3% -11,2% 16,6% 2,1% Afrika Sydafrika 1,3% 0,3% 2,0 1,8 1,9 20,5% -7,5% 3,4% Namibia 5,1% 4,7% 0,1 0,1 0,1-22,5% 8,3% 4,3% Nigeria 2,7% 0,7% 0,8 0,7 0,8-28,5% -7,7% 4,9% Kenya 5,3% 5,4% 13,2% 5,4% 7,3% * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. 7

8 4. Noter om Eksportudsigten Udenrigsministeriets Eksportudsigt bygger på den historiske sammenhæng mellem den danske eksportudvikling og de specifikke efterspørgselsforhold i regioner og på specifikke markeder. Endvidere tages hensyn til tendensen i de seneste måneders eksportudvikling. I figuren nedenfor er angivet hovedparametrene i modellen. Parametre i Eksportudsigten Modellens udgangspunkt er, at dansk eksport i vidt omfang afhænger af efterspørgslen i udlandet og den hidtidige eksportpræstation (hysteresis). Beregningen bygger derfor på, at dansk eksports andele af centrale efterspørgselskomponenter fortsætter trendmæssigt, og at den samlede eksportpræstation generelt og til enkeltmarkeder er en kombination af dette efterspørgselstræk og en fremskrivning af den hidtidige eksport. Endvidere tages der hensyn til forekomsten af "outliers" i form af store enkeltordrer, samt til de seneste tre måneders faktiske eksportudvikling. Da der således er tale om en teknisk fremskrivning, skal det fremhæves, at modellens forklaringskraft er afhængig af, at de makroøkonomiske prognoser for udviklingen på Danmarks eksportmarkeder er rigtige. Endvidere spiller usikkerhed omkring valutakurser en betydelig rolle og kan føre til markante afvigelser. Værdien af Eksportudsigten knytter til det forhold, at den giver et overblik over aktuelle trends i vareeksporten generelt og til enkelte lande samt, at den historisk har vist en god forklaringsevne på udviklingen i den samlede vareeksport og til Danmarks store eksportmarkeder, særligt på 1-årig sigt. Det skal anføres, at Eksportudsigten kun omhandler en del af eksporten (vareeksporten, eksklusiv energivarer, skibe og fly). Et skøn for udviklingen i den samlede danske eksport udarbejdes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres i faste priser i Økonomisk Redegørelse i maj, august og december. Eksportudsigten forventes fremover udarbejdet med følgende kadence: Offentliggørelse Skøn for Seneste tal for dansk vareeksport ember og 2016 Oktober 2015 Februar og 2017 ember 2015 Maj og 2017 Marts 2016 ust og 2017 Juni abonnement kan fås ved henvedelse til: 8

Eksportudsigten maj 2016

Eksportudsigten maj 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,4 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Eksportudsigten maj 2017

Eksportudsigten maj 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 4,3 pct. både i 2017 og i 2018, hvilket er en del

Læs mere

Eksportudsigten december 2017

Eksportudsigten december 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2017 Der er god fremgang i global økonomi og det smitter positivt af på dansk eksport. Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler,

Læs mere

Eksportudsigten august 2017

Eksportudsigten august 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 5,2 pct. i 2017 og 4,5 pct. i 2018. I forhold

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Eksportudsigten februar 2014

Eksportudsigten februar 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 2,4% 5,4%

Læs mere

Eksportudsigten september 2013

Eksportudsigten september 2013 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten september 2013 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- BaGlobalt 2,4% 2,1% 2,9% 3,0%

Læs mere

Eksportudsigten august 2012

Eksportudsigten august 2012 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2012 Vurdering af dansk basisvareeksport august 2012 og ændring i forhold maj 2012, løbende priser. Vækst p.a. - realiseret og skøn 2012 2013 2012

Læs mere

Eksportudsigten december 2014

Eksportudsigten december 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,3% 2,5% 3,0% 2,1%

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Erhvervsudvalget 201011 ERU alm. del Bilag 23 Offentligt Dansk eksport 2009 Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Oktober 2010 EKSPORTRÅDET

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd Eksportudsigten fra Danks Eksportråd August 2008 1 Eksportudsigten fra Danks Eksportråd, Dansk vareeksport har haft et overraskende solidt første halvår af 2008. Samlet er det blevet til en fremgang på

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Interessante markeder - netop nu

Interessante markeder - netop nu Interessante markeder - netop nu Hans Peter Markedschef DI hps@di.dk Verdenshandelen er kommet i gang Verdenshandelen har fået ny luft Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 110 Juli 2008=100

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2011-2015 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere