ÅRSRAPPORT Angstforeningens årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. Angstforeningens årsrapport 2012"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Angstforeningens årsrapport 2012

2 » Dine anvisninger og aktive lytten gav fornyet energi til at tage kampen op og ikke mindst erstatte afmagt med følelsen af at kunne handle «Bruger af telefonrådgivningen. 2 Årsrapport 2012

3 Indhold Forord 3 Hvem er Angstforeningen? 4 Organisatorisk opbygning 5 Projekter 6 Frivillig indsats bærer foreningen 9 Socialt ansvar 9 Økonomi 10 Et kig ind i Samarbejdspartnere 12 Forord Mellem 15 og 25 procent af alle danskere vil på et tidspunkt i deres liv udvikle en angstlidelse. Mellem 2,5 5 procent har angst i alvorlig grad allerede før, de er fyldt 18 år. Det svarer til næsten en i hver skoleklasse. Uden den rette hjælp og behandling risikerer mange at blive så invaliderede, at de ufrivilligt må opgive uddannelse og arbejde. Livskvaliteten for den enkelte reduceres betydeligt, og pårørende - især børn lider under de begrænsninger, som fars eller mors angst medfører. Også for samfundet er prisen høj bl.a. i form af gentagne lægeundersøgelser, sygemeldinger og overførselsindkomster. Med den rette oplysning, rådgivning og støtte kan sygdomsforløbet gøres kortere og smidigere, og de negative følger kan begrænses for alle berørte parter, så livet igen kan få lov at udfolde sig frit. Det er dét, vi arbejder for i Angstforeningen. Mia Attle Formand i Angstforeningen Årsrapport 3

4 Hvem er Angstforeningen? Angstforeningen er en landsdækkende patientforening for mennesker med ikke-psykotiske angstlidelser; panikangst, agorafobi, socialfobi, generaliseret angst og sygdomsangst. Foreningen repræsenterer en befolkningsgruppe på ca mennesker. Ved udgangen af 2012 havde Angstforeningen knap medlemmer. Formål Angstforeningens formål er at varetage interesser for mennesker, der lider af angst. Foreningen skal bl.a. medvirke til at: udøve oplysende, rådgivende, undervisende og forebyggende virksomhed igangsætte og opretholde initiativer, der kan yde støtte til mennesker, der lider af angst og deres pårørende bedre de sociale og arbejdsmæssige forhold for mennesker med angst bedre de behandlingsmæssige forhold for mennesker med angst varetage fælles interesser over for myndighederne og offentligheden fjerne myter og fordomme omkring angstlidelser støtte forskning inden for angstområdet repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med lignende formål. 4 Årsrapport 2012

5 Organisatorisk opbygning Bestyrelse 1) Fagpanel 2) Daglig leder 3) Projektmedarbejder 4) Økonomiansvarlig 5) Frivillige 1) Mia Attle, formand; Marianne Bukh Ipsen, næstformand; Martin Glarding, kasserer; Pia Callesen, sekretær; Lars Mansfeld Guldbrandsen; Lisbeth Gregersen; Preben Jørgensen. Suppleanter: Susanne Mitchell Lindhard; Hans Schmidt-Nielsen. 2) Nicole K. Rosenberg, chefpsykolog; Raben Rosenberg, prof. dr.med.; Esben Hougaard, prof. cand.psych.; Per Fink, dr.med., ph.d, forskningsleder; Per Hove Thomsen, børne- og ungdomspsykiatri, overlæge; Lennart Holm, klinikchef, cand.psych.; Tom G. Bolwig, prof., speciallæge i psykiatri; Irene Oestrich, centerleder, cand.psych. ph.d.; Marianne Breds Geoffroy overlæge i psykiatri, ph.d.; Mikael Thastum, klinikleder, lektor, cand.psych. 3) Marie Särs Andersen, cand.interpret 4) Claus Sersar Thomsen, cand.mag 5) Finn Valentin Frederiksen, cand.merc Årsrapport 5

6 Projekter Angstforeningens kerneprojekter omfatter: Telefonrådgivning Angstforeningens telefonrådgivere tilbyder mennesker med angst og deres pårørende et sted, hvor de med udgangspunkt i den enkeltes situation kan få vejledning om relevante muligheder og tiltag i forhold til behandling, selvhjælp og egenomsorg. Under samtalen er der mulighed for at læsse af og møde den forståelse, som kan være svær at finde andre steder. Mennesker med akut angst kan få hjælp gennem konkret vejledning eller ved henvisning til andre relevante tilbud som fx psykiatrisk skadestue. Det overordnede formål med telefonrådgivningen er at bidrage til en hurtigere bedring, så den angste kan fastholde eller hurtigst muligt vende tilbage til studie, arbejde, familieliv, sociale aktiviteter, m.v. Telefonrådgivningen er opdelt i TelefonRådgivningen (dag) og AngstTelefonen (aften). I dagtimerne lægger vi mest vægt på den konkrete rådgivning, mens der i aftentimerne i højere grad er tale om et lyttende øre.» Jeg fik et opkald her i aften. Det var fra en mand, der havde talt med Hanne på AngstTelefonen for et par uger siden. Jeg skulle hilse mange gange og sige, at samtalen havde støttet ham så meget, at han havde fået job «Selvhjælpsgrupper I 2012 havde Angstforeningen 29 selvhjælpsgrupper fordelt i Aalborg, Randers, Aarhus, Esbjerg, Odense, Roskilde, Helsingør, Hillerød, København og på Frederiksberg. I Angstforeningens selvhjælpsgrupper kan mennesker med angstlidelser møde forståelse hos ligestillede. De kan læsse af, få støtte, opbakning og inspiration og flytte sig i positiv retning. Der arbejdes med psykoedukation, selvhjælpsmateriale og lettere adfærdstræning fx oplæg, cafébesøg o.l. Deltagerne bruger grupperne i ventetiden frem til behandling, som supplement til behandling eller som opfølgning efter endt behandling. Grupperne kan endvidere medvirke til at forebygge tilbagefald. Det overordnede mål er, at støtten og arbejdet i grupperne skal bidrage til, at den enkeltes livskvalitet og funktionsniveau højnes, så deltageren derved kan fastholde eller genoptage en normal hverdag med alt, hvad den indebærer af uddannelse, arbejde, færden rundt i samfundet (på veje, i butikker og transportmidler m.m.), deltagelse i sociale arrangementer osv. Oplysningsmateriale Oplysning og information bidrager til forebyggelse og helbredelse. I Angstforeningen er vi stolte af vores informationsmateriale, som vi udarbejder med henblik på at give både mennesker med angst og deres pårørende et godt udgangspunkt for at kunne handle. Gennem konkret information bliver de bedre til at søge den rette hjælp, tage vare på sig selv og derved minimere angsten og dens konsekvenser. Sonja, telefonrådgiver 6 Årsrapport 2012

7 I 2012 udkom vores nyeste pjece At være pårørende til et menneske med angst. Vores materiale omfatter således på nuværende tidspunkt følgende: At være pårørende til et menneske med angst. Børn og unge kan også have angst: Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Kognitiv behandling af angst/medicinsk behandling af angst. Oplysning til patienter og pårørende om Generaliseret angst. Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Socialfobi. Sygdomsangst, Oplysning til patienter og pårørende. Alle pjecer kan ses på: AngstAvisen Medlemsbladet, AngstAvisen, udkommer fire gange om året. Her sætter vi fokus på nyeste viden om angst og behandling via faglige artikler og boganmeldelser. Derudover indeholder bladet personlige historier, konkrete råd, information om relevante arrangementer m.m. Bladet kan også købes i løssalg. Litteratur Angstforeningen udvikler løbende sine tiltag, og vi har i den forbindelse været på banen for at få Dansk Psykologisk Forlag til at oversætte og udgive bogen: Hjælp dit ængstelige barn. Bogen er skrevet af australske forskere og bygger på Cool Kids programmet udviklet til behandling af børn med angst. Bogen udkom på dansk i foråret 2012 med forord af Angstforeningens daglige leder. Det har været fantastisk at kunne anbefale dette konkrete redskab til de mange forældre, der henvender sig til foreningen. Forsættes side 8... Derfor bruger deltagerne Angstforeningens selvhjælpsgrupper: For at få redskaber til at tackle min angst. Det er også godt at have gruppen ved siden af psykologsamtalerne. Som fast holdepunkt. Socialt netværk. For at øve mig i socialt samvær. Gruppen giver mig et løft i hverdagen, fordi vi kan grine og snakke alvor sammen. Det er altid godt at møde andre med de samme problemer. Årsrapport 7

8 .. forsat fra side 7. Pårørende 2012 har også været året, hvor Angstforeningen har haft særligt fokus på pårørende. De pårørendes viden om angst og deres måde at forholde sig til den angste på er af afgørende betydning for sygdomsforløbet. Samtidig kan den pårørende af og til føle sig magtesløs, frustreret og overset. I disse situationer hjælper det at dele sine erfaringer med andre i samme situation og få oplevelsen af at blive forstået. Angstforeningen på FaceBook Angstforeningens FaceBook-gruppe Angstforeningen bruges flittigt af ca. 350 medlemmer, som udveksler erfaringer og støtter hinanden i hverdagen. I efteråret 2012 oprettede vi FaceBook-gruppen: Forældre til angste børn. Her har en lille gruppe forældre glæde af at opleve, at de ikke er alene. På denne baggrund har Angstforeningen dels udgivet pjecen At være pårørende til et menneske med angst dels oprettet pårørendemøder - foreløbig på Frederiksberg, i Aalborg og i Aarhus. Foredrag I foråret 2012 holdt Angstforeningen et foredragsarrangement på Frederiksberg i samarbejde med en lokal kunstner, Margit Ring, som ved lejligheden udstillede sine malerier. En række frivillige foredragsholdere er tilknyttet Angstforeningen. De sendes ud til forskellige arrangementer for at fortælle deres personlige historier til stor inspiration for tilhørerne. I Angstforeningen samarbejder vi endvidere med en række behandlere og PsykInfoer, der tager vores efterspurgte informationsmateriale med rundt i landet til relevante foredragsarrangementer. 8 Årsrapport 2012

9 Frivillig indsats bærer foreningen Angstforeningen har ca. 85 frivillige, der yder en regelmæssig og uvurderlig indsats. Hertil kommer mennesker, der stiller op som case-personer til foredragsarrangementer eller i medierne for at give andre håb. Uden vores frivillige ville vi ikke være i stand til at løfte opgaverne. Vores frivillige giver af deres tid og bidrager med viden og egne erfaringer. Lidelse vendes til mening Den frivillige indsats giver ikke kun mening for dem, der bliver hjulpet. Den giver også mening for de frivillige selv, der ofte har oplevet angsten på egen krop. De får lejlighed til at vende deres oplevelse til noget positivt ved at hjælpe andre. Socialt ansvar Angstforeningen beskæftiger to personer i fleksjob, hvoraf den sidste blev ansat i december Foreningen og dermed vores medlemmer får noget for pengene, og vores fleksjob-ansatte får mulighed for at udfylde en vigtig plads i samfundet. De har med afsæt i deres egen situation den særlige forståelse for psykisk sårbare, som er helt afgørende i en patientforening for mennesker, der netop er ramt på psyken. Uddannelse på det praktiske plan Ca. 60 % af vores frivillige er psykologistuderende. De fleste arbejder som gruppeledere i vores selvhjælpsgrupper, og nogle få fungerer som telefonrådgivere. Angstforeningen sætter stor pris på deres indsats og er samtidig stolte over at bidrage til deres praktiske uddannelse ved at give dem mulighed for at stifte bekendtskab med angst uden for lærebøgerne. De får erfaringer, som de kan tage med sig videre i deres kommende professionelle liv til gavn for de mennesker, de møder der. Årsrapport 9

10 Økonomi I Angstforeningen tager vi opgaven seriøst. Vores mål er at få mest muligt ud af de penge, vi får ind via medlemskontingenter, offentlige midler, sponsorater m.v.. Samtidig er vi er stolte over at have lagt en del af vores kerneopgaver ud til trofaste frivillige. Som eksempel kan nævnes vores postansvarlige, vores web-ansvarlige og vores grafiske bureau, Underdogs ApS. Alle har gennem en længere årrække ydet en professionel service. anbefaling, at foreningen skal have en egenkapital svarende til et års drift, hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt at afvikle foreningen. Med en egenkapital i 2012 på kr er målet nået. Det betyder, at vi ikke længere behøver at spare op, men i højere grad kan rette fokus mod at udvide og forbedre vores tilbud. Sikring af foreningens økonomiske forpligtelser Det er bestyrelsens holdning, på baggrund af revisors Indtægter i alt kr Udgifter i alt kr Årsrapport 2012

11 Et kig ind i 2013 Indadtil Ansættelsen af en økonom i december 2012 har åbnet nye muligheder. I 2013 vil det interne fokus således være på visse administrative omlægninger og optimering af arbejdsprocesser. Samtidig planlægger vi indretningen af mindst én ekstra fysisk arbejdsplads, så vi som tidligere får mulighed for at tilbyde arbejde til skiftende jobpraktikanter. Det er ikke Angstforeningens opgave at tilbyde behandling, men vi vil arbejde for udbredelsen af det meget lovende Cool Kids behandlingsprogram udviklet i Australien og først introduceret i Danmark i 2009 på Angstklinikken for børn og unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Vi vil endvidere i tæt samarbejde med de førende eksperter på området udvikle tiltag, der skal støtte børn, unge og deres forældre. Udadtil Angstforeningens fokus vil i 2013 særligt være på børn og unge samt på pårørende. Pårørende er som tidligere nævnt en meget vigtig ressource i forbindelse med den angstes bedring. Dette gælder i alle tilfælde og især, når det drejer sig om børn og unge med angst. Børn og unge er dybt afhængige af de voksnes håndtering af angsten i dagligdagen. Er de voksne ikke klædt rigtigt på til opgaven, risikerer de at gøre langt mere skade end gavn. I modsat fald kan de være med til at flytte bjerge. I Angstforeningen ser vi med stort engagement frem til endnu et år, hvor vi vil gøre en forskel for mennesker, der er berørt af angst! Årsrapport 11

12 Angstforeningens samarbejdspartnere 2012 Anders Lund Madsen, ambassadør BenzoRådgivningen Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Dansk Psykologisk Forlag, Knabrostræde 3, 1. sal, 1210 København K DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge og handicappede i Midtjylland, Skovagervej 2, Indgang 76, 8240 Risskov Det Sociale Netværk af 2009 / Poul Nyrup Rasmussen, Sankt Annæ Plads 16, 1250 Kbh. K Fællesorganisationen ODA (OCD-foreningen, DepressionsForeningen, Angstforeningen), Trekronergade 64, st, 2500 Valby Komiteen for Sundhedsoplysning, Classensgade 71, 5. sal, København 2100 Ø Landsforeningen Sind, Jernbane Allé 45 3.sal, 2720 Vanløse Natteravnene, Pasteursvej 2, 1778 København V Psykiatriens Baggrundsgruppe, Region Nordjylland PsykiatriFonden, Hejrevej 43, 2400 København NV Psykiatriforeningernes Fællesråd, Region Hovedstaden Psykiatrisk Dialogforum, Region Syddanmark Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP), Region Sjælland Desuden: Diverse øvrige patientforeninger, PsykInfoer, psykologer/psykiatere, psykiatriske afdelinger, servicebutikker, frivillighedscentre m.fl. Angstforeningen Peter Bangs Vej 1, Indgang Frederiksberg SE Tlf Årsrapport 2012

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

Tema: børn og unges angst. Angst hos børn og unge. Angstbehandling i Australien. angste barn. nr. 22 OKTOBER 2008 WWW.AnGSTFOREnInGEn.

Tema: børn og unges angst. Angst hos børn og unge. Angstbehandling i Australien. angste barn. nr. 22 OKTOBER 2008 WWW.AnGSTFOREnInGEn. nr. 22 OKTOBER 2008 WWW.AnGSTFOREnInGEn.dK Foto: Jamovenkilt (fl ickr/cc) Tema: børn og unges angst Angst hos børn og unge Hjælp til mit angste barn Angstbehandling i Australien Flyveangstkursus 4 6 8

Læs mere

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste Nr. 24 april 2009 www.angstforeningen.dk Foto: Noël Zia Lee (flickr/cc) Tema: angst og misbrug Læger skal gøre en forskel Psykiatri i verdensklasse Indkaldelse til generalforsamling Web-program til panikangste

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet

AngstAvisen. Tema: Generaliseret angst. Søde læger = raske patienter. Forskning: socialfobi i Århus. Angstforeningen i fællesråd. Selvhjælp på nettet April 2006 14 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Generaliseret angst Søde læger = raske patienter Forskning: socialfobi i Århus Angstforeningen i fællesråd Selvhjælp på nettet Årsrapport for

Læs mere

PsykInfo. Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo

PsykInfo. Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo PsykInfo Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland PsykInfo januar juni 2014 PsykInfo Telefon: 70 25 02 60 Telefonrådgivning alle hverdage kl. 9.00-15.00 torsdage dog kl. 14.00-18.00 psykinfo@regionsjaelland.dk

Læs mere

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri DE9 INFO DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Nr. 3 August 2008 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Temaer: Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri Skabende

Læs mere

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland PsykInfo august december 2014 PsykInfo RÅDGIVNING PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter i Region Sjælland. PsykInfo tilbyder information og rådgivning

Læs mere

Tema: Angst og arbejde. Stress på grund af jobbet. Fremtidens behandling. Tillykke! OCD-foreningen. Festligt startskud

Tema: Angst og arbejde. Stress på grund af jobbet. Fremtidens behandling. Tillykke! OCD-foreningen. Festligt startskud Nr. 19 december 2007 www.angstforeningen.dk Tema: Angst og arbejde Stress på grund af jobbet Fremtidens behandling Tillykke! OCD-foreningen Festligt startskud 4 8 11 14 Redaktion: Kamma Kaspersen (ans.

Læs mere

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND

DE9 INFO. TEMA: Samarbejde NR. 7 2013 DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 7 2013 TEMA: Samarbejde DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Velkommen hos DE9

Læs mere

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland

OCD. tøtteforeningen for sindslidende i Randers regionen. DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland NYHEDSBREV Nr. 1 September 2006 DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2 8240 Risskov Psykiatrisk Hospital Bygning 23 stuen th. www.de9.dk info@de9.dk Pårørendepolitikken

Læs mere

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 4. Dec. 2002

www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 4. Dec. 2002 www.angstforeningen.dk ISSN 1601-8591 Angstforeningens nyhedsbrev nr. 4. Dec. 2002 NYE BØGER: ANGST BERØRER 20% AF BEFOLKNINGEN EFTERÅRETS PSYKIATRI- UGE 200.000 DANSKERE LIDER AF HYPOKONDRI ANGSTBEHANDLING

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

AngstAvisen. Tema: enkeltfobier Regionskonferencer Fremtidens behandling Psykoterapi anno 2007 Opdragelse til ængstelse Nye bestyrelsesmedlemmer

AngstAvisen. Tema: enkeltfobier Regionskonferencer Fremtidens behandling Psykoterapi anno 2007 Opdragelse til ængstelse Nye bestyrelsesmedlemmer Juli 2007 18 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: enkeltfobier Regionskonferencer Fremtidens behandling Psykoterapi anno 2007 Opdragelse til ængstelse Nye bestyrelsesmedlemmer ISSN 1601-8591 www.angstforeningen.dk

Læs mere

Angst og sex Eksamensangst Personlige historier: angst Psykiatriuge: angst og smerter Generalforsamling og regnskab 1/2 mio. Danskere lider af angst

Angst og sex Eksamensangst Personlige historier: angst Psykiatriuge: angst og smerter Generalforsamling og regnskab 1/2 mio. Danskere lider af angst Maj 2005 11 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Angst og sex Eksamensangst Personlige historier: angst Psykiatriuge: angst og smerter Generalforsamling og regnskab 1/2 mio. Danskere lider af angst

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

TEMA Sundhedsteknologi

TEMA Sundhedsteknologi DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2012 Livskraft "Det er, når vi holder fast i hinanden og deler ud af os selv, at der opstår en glæde så tæt på lykke, at verden omkring synes trist i sammenligning.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

bedre psykiatri 4 2007 DEBATFORUM for ægtefæller STORT TEMA OM undersøgelse af pårørendes vilkår mod depression

bedre psykiatri 4 2007 DEBATFORUM for ægtefæller STORT TEMA OM undersøgelse af pårørendes vilkår mod depression 2 4 12 14 DEBATFORUM for ægtefæller STORT TEMA OM undersøgelse af pårørendes vilkår samtaler hjælper mod depression projekt pårørende - mere fokus på pårørende L a n d s f o r e n i n g e n B E D R E P

Læs mere