TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!"

Transkript

1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

2 Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder os ikke i stress!. Serien består af 8 procesværktøjer, til at forebygge stress. Læs Vejledning til Vi finder os ikke i stress! før I går i gang med værktøjerne. Her finder I også en uddybende litteraturliste, hvis I ønsker at vide mere om emnet. Værktøjerne henvender sig både til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og til ansatte i arbejdsmiljøenheder, HR- og uddannelsesafdelinger. Arbejdspladserne kan bruge værktøjerne på egen hånd, men de kan også udføres i samarbejde med konsulenter fx en arbejdsmiljøkonsulent i kommunen eller i regionen. Værktøjerne er udviklet i 2007 af arbejdspsykolog Pia Ryom i samarbejde med 19 arbejdspladser på ældreområdet, sygehusområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet og revideret af Ditte Lindvig og Lise Keller i Få hjælp til værktøjerne på Her kan I blandt andet finde kataloget Nye ideer til mindre stress. Det giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med værktøjerne på en måde, der passer til jer og en måde, der får jeres udviklings- og stressindsats til at slå rod. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2010 Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. sal København K April 2010 Projektleder for Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed: Lise Keller. Styregruppen bag værktøjerne består af repræsentanter for Danske regioner, BUPL, Dadl, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, FOA Fag og Arbejde, KL, Socialpædagogerne og 3F. Tekst: Arbejdspsykolog Pia Ryom og journalist Søren Svith Revideret tekst og udgave: Psykolog Ditte Lindvig og Arbejdspsykolog Lise Keller Layout: Kenneth Bruhn Nielsen Collage: Periskop med fotos fra Creative Commons. Se fotografnavne på periskop.dk/collagefotos Evaluering: Søren Kristiansen og Anne-Kirstine Mølholt, Ålborg Universitet. Værktøjerne er afprøvet og udviklet i samarbejde med 19 arbejdspladser Læs mere om værktøjerne og få hjælp til at bruge dem på Læs mere om arbejdsmiljø på

3 Introduktion til værktøjet Arbejdspladsvurdering, APV, er et værktøj til systematisk at kortlægge, fjerne eller forebygge risici i arbejdsmiljøet. Traditionelt laver man APV som en opregning af fejl og mangler i arbejdsmiljøet. Denne model har vist sig problematisk at bruge på det psykiske arbejdsmiljø, først og fremmest fordi det ofte er svært at finde entydige årsager til problemer i det psykiske arbejdsmiljø. En anden grund til at den traditionelle, problemfokuserede APV er svær at bruge på det psykiske arbejdsmiljø er, at den ansatte selv er en vital del af det psykiske arbejdsmiljø - Vi er så at sige hinandens psykiske arbejdsmiljø. En tredje årsag er, at der ofte mangler ideer til og kreativitet i løsningerne, når vi behandler det psykiske arbejdsmiljø som problemer. Formål: Dette værktøjs formål er at lave en APV der opfylder de formelle krav men som tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang, hvor hovedfokus er på, hvad vi ønsker at opnå i fremtiden i det psykiske arbejdsmiljø. I modsætning til den traditionelle APV tager vi her udgangspunkt i det der fungerer, og det vi kan være stolte af i vores psykiske arbejdsmiljø. Det gør vi dels for at huske os selv på det, og dels som inspiration til, hvordan vi kan arbejde med det, vi gerne vil ændre. Formålet er at fange overordnede problemer, der i længden kan være stress-fremkaldende for den enkelte og arbejdsgruppen. Metode: Der er nogle få faste krav til APV. Den SKAL bestå af følgende: Identifikation og kortlægning Beskrivelse og vurdering Prioritering og handlingsplan Retningslinier for handlingsplan Vurdering af, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som kan være medvirkende til sygefravær. Når man arbejder anerkendende benytter man sig af andre begreber. Vi holder os i det efterfølgende til de begreber, vi kender fra den anerkendende teori, og anfører de officielle APVfaser under hver øvelse igennem processen. Overordnet kan man sige at: Identifikation og kortlægning svarer til Hvilke ønsker, vi har for det psykiske arbejdsmiljø i fremtiden Beskrivelse og vurdering svarer til Prioritering Prioritering og handlingsplan svarer til Hvordan vi opfylder vores ønsker Retningslinier for handlingsplan svarer til Bearbejdning Der er ikke nogen specielt anerkendende måde at vurdere sygefraværet, men I skal huske at have vurderingen med i jeres endelige APV. Den anerkendende tilgang lever fuldt op til de officielle krav, der er til en APV på det psykiske arbejdsmiljøs område. Processen varer i alt omkring 2 ½ time.

4 Overblik 1. Energi og stolthed i nutiden 2. Fremtiden 3. Præsentation af drømmene Fælles 4. Prioritering 5. Hvordan opfylder vi vores drøm 6. Bearbejdning Grupper / Arbejdsmiljøorganisationen 4

5 u Energi og stolthed i nutiden TIDSFORBRUG 15 minutter Kortlægning Konsulentgruppen starter med at præsentere APV-processen. Brug evt. introduktionen på forrige side til at ridse formålet og forløbet op. Dernæst sætter I det første gruppearbejde i gang: Arbejd sammen i 3-mandsgrupper og interview hinanden om: Hvad giver os mest energi i vores arbejde? Hvad er vi stolte af i vores psykiske arbejdsmiljø? 1 interviewer 2, som interviewer 3, som interviewer 1. Den person der hverken interviewer eller bliver interviewet skriver det der bliver sagt op på en flip-over eller et A3 papir. Disse papirer hænges efterfølgende på i lokalet. En bemærkning om formålet med disse spørgsmål: Vi starter med det, der fungerer, og det vi er stolte af, fordi det er på baggrund af det, vi kan udvikle nye tiltag til et endnu bedre psykisk arbejdsmiljø. VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN GRUPPER HUMOR MED MÅDE GRUPPER - Det er en god idé at have delt folk ind i grupper i forvejen, det sparer tid og megen snak. I skal overveje, om I vil køre igennem med de samme grupper i hele processen. HUMOR MED MÅDE - I denne del af processen er det vigtigt, at I motiverer jeres kolleger til at komme frem med de positive oplevelser i arbejdet og arbejdsmiljøet. Det er oplevelserne, der skal fylde her. Det er også vigtigt at prøve at undgå morsomme eller omvendte udsagn som fx det, vi er stolte af, er, at ikke flere er rejst fra arbejdspladsen. Som konsulenter er det vigtigt at have humor, men I skal også kunne imødegå udsagn som ovennævnte, ved fx at sige: Jeg ved godt I er lidt generte men indrøm bare, at I er gode. BRUG JER SELV PAS PÅ TIDEN BRUG JER SELV - I introduktionen kan I bruge jer selv som eksempel og sige: Det, der giver mig mest energi i arbejdet, er og Det, jeg er mest stolt af i vores psykiske arbejdsmiljø, er. Kom kun med ét eksempel på hvert punkt, for ikke at komme til at styre for meget. PAS PÅ TIDEN - Husk at overholde tiden. Sig til, når der er hhv. fem minutter og to minutter igen. 5

6 v Fremtiden TIDSFORBRUG 30 minutter Kortlægning Gå i nye grupper på fem til seks personer. I små personalegrupper arbejdes med minimum 2 grupper. I denne proces arbejder I med brainstorming og diskussion for at finde frem til en fælles forståelse af, hvad der er de vigtigste fremtidsønsker i jeres gruppe. I skal bruge ordet ønsker, fordi I skal helt væk fra indvendinger som det kan ikke lade sig gøre eller det har vi prøvet eller det bliver der aldrig penge til. Det handler altså om, hvad I virkelig godt kunne tænke jer. Hvilke ønsker har vi for det psykiske arbejdsmiljø i fremtiden? Hvilke elementer er de vigtigste i ønskerne? Ved elementer forstås ønsketemaer, som fx muligheden for at komme på kursus. Præsenter elementerne i drømmeform for hinanden, gerne på flip-over papir. Det kan fx være: Vi ønsker os et bedre samarbejde i gruppen Vi ønsker at udvikle nye måder at melde tilbage til hinanden på Vi ønsker, at vi ikke taler om, hvor pressede vi er Fortsættes Ë 6

7 Ë v VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN I denne kortlægningsfase er det vigtigt, at I holder fast i, at det er medarbejdernes arbejdsmiljø, der er i centrum her, ikke brugerens ve og vel. PROBLEMER BLIVER TIL DRØMME DRØMME ELLER ØNSKER PROBLEMER BLIVER TIL ØNSKER Denne øvelse bygger på den anerkendende tilgangs antagelse af, at problemer er udtryk for frustrerede drømme. Derfor beskæftiger vi os hellere med, hvad vi ønsker for fremtiden, end med hvad der ikke har fungeret i fortiden. DRØMME ELLER ØNSKER - Vi opfatter ord forskelligt, og deres betydning kan variere fra person til person. Opfattelsen kan afhænge af køn, fag, social baggrund, og hvor fra i landet eller verden vi kommer. I denne øvelse bruger vi ordet ønsker, men I kan også bruge ordet drømme, fordi det i endnu højere grad signalerer, at vi har ret til at tænke stort eller urealistisk og ikke behøver at tage en hel masse forbehold. Hvis I vælger at bruge ordet drømme vil I måske opleve, at nogle umiddelbart har svært ved at tage ordet alvorligt. Det kan derfor være vigtigt, at I som konsulenter får introduceret baggrunden for, at vi bruger dette ord. HVIS DET ER SVÆRT FOR NOGEN HVIS DET ER SVÆRT FOR NOGEN - I denne øvelse skal I som konsulenter cirkle rundt i grupperne og inspirere lidt. Hvis nogen synes, at det er svært, fordi de ikke må tale om problemer, skal I hjælpe d em til at vende det om, fx Problem: Vi har ikke tid til faglige diskussioner Drøm: Vi ønsker os mere tid til faglige diskussioner. PAS PÅ TIDEN PAS PÅ TIDEN - Husk igen at holde stramt på tiden og sig til, når der er hhv. fem minutter og to minutter igen. 7

8 w Præsentation af drømmene Fælles TIDSFORBRUG 10 minutter Kortlægning I kan vælge én af følgende to muligheder for præsentation: Grupperne hænger flip-overen med ønskerne op. Giv alle fem minutter til at gå rundt og læse udsagnene. Alle grupperne laver en kort præsentation Det tager let ½ time Konsulentgruppen laver efterfølgende en liste med alle de ønsker der er blevet sagt, og hænge den på inden næste gruppearbejde. Alternativt kan gruppernes flip-over papir bruges, men I så fald bør konsulentgruppen for overskuelighedens skyld strege de ønsker over, som er gengangere. 8

9 x Prioritering TIDSFORBRUG 20 minutter Vurdering Hver gruppe prioriterer de tre vigtigste ønsker ud af samtlige ønsker, som blev præsenteret under forrige punkt. I gruppen går I rundt langs væggene, hvor ønskerne hænger, og markerer med en streg på flip-overen ud for dem, I synes er de vigtigste. Hver gruppe har tre streger. VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Ideen er at koncentrere sig om de mest centrale ønsker, hvilket vil sige de ønsker, der er blevet peget på flest gange under prioriteringen. I en medarbejdergruppe på 40 vil I normalt ende med fire-fem prioriterede ønsker for hele medarbejdergruppen efter prioriteringen i grupperne. Hvis I når op på mere end fem, må I udvælge de fem ønsker, som flest brænder for at arbejde med. De prioriterede ønsker skal bruges i arbejdet med det næste punkt. 9

10 y Hvordan opfylder vi vores drøm? TIDSFORBRUG En time Handlingsplan Nu har vi et antal ønsker, der er prioriterede, måske fire eller fem. Konsulenterne spørger nu hver enkelt medarbejder, hvilken af disse ønsker, vedkommende brænder mest for at arbejde med. Derefter skal I gå i grupper efter hvilket ønske, I har valgt. Med udgangspunkt i jeres ønske skal I diskutere følgende: Hvad skal VI gøre anderledes? - for at vores ønske kan gå i opfyldelse: Hvordan skal vi tænke anderledes? Hvordan skal vi handle anderledes? Hvad skal LEDEREN gøre anderledes? - for at vores ønske kan gå i opfyldelse: Hvordan skal lederen tænke anderledes? Hvordan skal lederen handle anderledes? Hvad skal vores eksterne SAMARBEJDSPARTNERE gøre anderledes? - for at vores ønske kan gå i opfyldelse: Hvordan skal vores samarbejdspartnere tænke anderledes? Hvordan skal vores samarbejdspartnere handle anderledes? VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Dette punkt har fået mest tid, nemlig en hel time. Det er for at sikre, at der kommer så mange idéer som overhovedet muligt. UDPEG EN REFERENT - Det er vigtigt, at I på forhånd beder én i hver gruppe om at være referent, og skrive alle idéerne ned. PRÆSENTER BEARBEJDNINGSFORM (se de to forslag til bearbejdningsform på næste side) - I skal på forhånd have bestemt, hvordan I vil bearbejde resultaterne af øvelserne, og den valgte bearbejdningsform skal introduceres i forbindelse med præsentationen af dette sidste gruppearbejde. INSPIRER OG PROVOKER - I denne øvelse skal I som konsulenter cirkle rundt og inspirere og komme med positive provokationer i grupperne, hvis de er ved at gå i stå. PAS PÅ TIDEN - Husk igen at styre tiden - her efter en halv time, når der er hhv. ti minutter og fem minutter igen. 10

11 z Bearbejdning Grupper/Arbejdsmiljøorganisationen Opfølgning Konsulentgruppen skal sørge for, at der bliver lavet konkrete aftaler om opfølgning på drømmearbejdet inden I forlader mødet. Få sat tidsfrister på, så det hele ikke fiser ud. Der er to muligheder for bearbejdning af materialet fra det foregående gruppearbejde: 1. Arbejdsmiljøorganisationen bearbejder materialet til en handleplan. Planen fremlægges på et møde, hvor opgaver uddelegeres til alle involverede. 2. Hver gruppe (fra ovenfor) tager ansvaret for at der sker aktiviteter i forhold til drømmen det næste år og står for at tage emnet op på p-møder, med leder etc. altså at gruppen bliver et dream-team, der gør en indsats for, at det ønske, de har arbejdet med, kan gå i opfyldelse.. VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Handlingsplanen skal være meget konkret både hvad angår aktiviteter og tidsplan for at Arbejdstilsynet kan godkende den. Overvej hjælp udefra Hvis I er en lokal konsulentgruppe, der står for den stressforebyggende proces, kan I overveje muligheden for at hente hjælp udefra til at udføre dette værktøj. Det kan fx være i form af en ekstern konsulent, der samarbejder med leder og/eller arbejdsmiljørepræsentanten igennem processen. Denne person kan hjælpe med udformningen af en konkret og realistisk handleplan og desuden stå for at igangsætte nogle opfølgende aktiviteter. På den måde er der større chance for at handleplanen bliver ført ud i livet og processen bliver mindre tidskrævende for den lokale konsulentgruppe. 11

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3

TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ APV 3 TJEK DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø er de forhold, der påvirker den enkeltes fysiske og psykiske helbred og trivsel. Vi er allesammen forskellige. Vi

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver Sunde arbejdsrytmer Bedre samspil mellem tid og opgaver Indhold Indledning: Sunde arbejdsrytmer slår i takt 3 Vi er afhængige af hinandens tid 4 Sæt grænser for arbejdet 8 Pauser afhænger af opgaverne

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere