Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i"

Transkript

1 Fletværk Skovshoved netværk for professionel pædagogik Formålet med netværket Netværket skal understøtte Videns- og praksisdeling og udvikling af den lokalt forankrede pædagogik i daginstitution, GFO og skole. Både på skolen og i daginstitutionerne har vi et ønske om at oparbejde en kontinuitet i børnenes liv, hvor vi konkret praktisk samarbejder om og med børn i deres forskellige læringsrum. Vi vil udvikle en professionel metakompetence, der består i at kunne understøtte børnenes individuelle kulturelle søgeprocesser i kollektivt styrede kontekster, hvis akse er personskab, medborgerskab og deltagelse i refleksive fællesskaber. Baggrund for samarbejdet Skovshoved Skole optager børn fra omkring 15 daginstitutioner i skolens nærområde. I disse institutioner arbejdes der meget konsekvent og fremadrettet med børns læring, trivsel og dannelse, på en måde, skolen ønsker at bygge videre på. I daginstitutionerne ser vi en særlig ekspertise, som omhandler arbejdet med faglige, sociale og kulturelle fællesskaber, som involverer børn med meget forskellige forudsætninger. Nogle institutioner tager udgangspunkt i Børn, læring og natur, nogle har særligt fokus på en inkluderende praksis, andre af vores daginstitutioner har over en årrække arbejdet med afsæt i Reggio Emilia filosofien om børns læring og udvikling. Skolen tillægger ekspertisen i at kunne forfølge børns spor og portefolio stor betydning for børnenes refleksivitet om egen læring, og vi ønsker at skabe en kontinuitet i dette arbejde ind i skoleforløbet. Vi vil tillige tage afsæt i et meget ressourcestærkt lokalområde i og omkring Skovshoved, hvor frivillighedsindsatsen historisk har været og fortsat er stor. Vores ambition drejer sig om at sætte fokus på det hele børneliv og blive skarpe på, hvori den professionelle opgave består? Vi vil afdække og medtænke læringspotentialerne i det lokale fritidsliv, som allerede blomstrer på en lang række områder. Ambitionen er at opbygge en platform i lokalområdet, hvor vi oparbejder en ekspertise i at kunne forberede til og formidle kontakt til og fleksibilitet i de tilbud, der allerede eksisterer. Den helt store udfordring vil være at udvikle en crossover didaktik, der skaber synergi mellem de mange læringsrum i børnenes liv i et lokalt område som vores. Drivkraften i dette vil være børnene selv. Børnene tilegner sig en professionel tilgang til læring, allerede i daginstitutionerne. Børnene har allerede 5 års erfaring i nysgerrig innovation før de begynder i skolen. Vi skal derfor bestræbe os på at skabe en kontinuitet i vores professionelle arbejde med børn og unge, der ikke blokeres af historiske institutionelle skel. Børnene selv vil simpelthen begynde at efterspørge en type læring, der på en og samme tid er formel og innovativ. Vores opgave bliver at finde svar på, hvordan vi bliver i stand til at danne til den viden, vi endnu ikke har opfundet, men som vi skal leve af i morgen?

2 De deltagende institutioner Netværket understøtter såvel samarbejder mellem skolens indskoling og fritidsordning og daginstitutionerne som samarbejder mellem daginstitutionerne. Derudover kan netværket over tid både udvikle sig i et tættere samarbejde med skolens formelle undervisning i det videre skoleforløb, internationale partnere og bredere relatere til den fælleskommunale kontekst på børne-unge området. Skovshoved skole, Korsgårdsvej Charlottenlund. Børnehaven Børn og Miljø, Tejlgårdsvej 11 A 2920 Charlottenlund. Skovshoved Børnehus, Korsgårdsvej Charlottenlund. Skovbørnehaven i Ordrup Hus, Klampenborgvej Klampenborg. Naturbørnehaven Danmark, Broholms alle Charlottenlund. Naturbørnehave Skovshoved Strandvejen Klampenborg. Børnehuset Lanternen, Strandvejen Klampenborg. Børnehuset Lunden, Ordrup Jagtvej Charlottenlund. Galaksen, Tejlgårdsvej 21 B 2920 Charlottenlund. Aakanden, Ordrup Jagtvej Charlottenlund.

3 Hovedtemaer for netværkets arbejde: 1. Rummets betydning for læring Skærmede miljøer Rummet som den 3. lærer Visuel kommunikation Uderummet 2. Fokus på det enkelte barn Sociale og personlige kompetencer i forhold til læring Portefolio Børneplan 3. Fællesskab Inklusion Klassemødet Sociale, Kulturelle og faglige fællesskaber 4. Pædagogiske principper Forfølge spor Undervisningsdifferentiering Barnets læring

4 Fletværks indsatser for skoleåret Opfølgen på nære personaleønsker fra seminar den 29. januar. Se materiale fra Peter Vinkel. Udarbejdes fortløbende log over aktiviteter. Udlægges på Fletværks blog. b. Projektleder Dorthe/Jens c. Primære medarbejdere/udvalg etc. Alle i Fletværk d. Sekretariatsfunktion JE 2. Engelsk i daginstitution og skole b. Projektleder Rikke Olsen (faglig vejleder på skolen) & Birgitta Børn og Miljø c. Primære medarbejdere/udvalg etc. Dagins + pædagog Helle & lærere Gitte Mette Pihl d. Sekretariatsfunktion Fagudvalget for engelsk på skolen 3. Overgange i børns liv. Fletværks ledergruppe b. Projektleder Dorthe KH og Lise, Børnehuset Lunden c. Primære medarbejdere Arbejdsgruppe sammensat fra flere institutioner d. Sekretariatsfunktion DKH og LB 4. Kompetencekataloget opbygges (med henblik på in house vidensdeling, inspiration og sparing og intern kursusvirksomhed). b. Projektleder Kerrin, Lanternen & Annette Skovshoved Børnehus c. Primære medarbejdere Samtlige 220 ansatte i hele Fletværk d. Sekretariatsfunktion Skolens sekretariat

5 Organisation Fletværk består af 9 daginstitutioner i og Skovshoved Skole. De tre af institutionerne er samlet under én ledelse i naturbørnehaverne, og i forsommeren blev Skovshoved børnehus og Lanternen ledelsesmæssigt sammenlagt, men ligger stadig på to forskellige matrikler. Tilsammen repræsenterer skolens GFO ansatte og daginstitutionernes personale ca. 220 medarbejdere. Vi samarbejder på baggrund af en række brede temaer, som er at finde både i visionerne for daginstitutionsområdet og for skoleområdet. For hvert skoleår vurderer vi i ledelsesgruppen, hvilke konkrete indsatser, vi vil give os i kast med som fælles indsats. Når vi skal rykke på vores indsatser er det vigtigt at organisere vores aktiviteter dynamisk. Derfor bruger vi terminologien: Projektejer Projektleder Primære medarbejdere Kommissorium for arbejdet Hvis man læser om indsatserne for skoleåret , kan man se, hvordan både ledere og medarbejdere optræder som projektledere, hvorimod det typisk er den samlede ledergruppe, der er projektejere for indsatserne. På et senere tidspunkt kan vi sagtens forestille os at eksterne deltagere også kan optræde som projektejere, fx en forskningsinstitution eller institutioner i vores egen eller i andre kommuner. Herudover er det helt naturligt at klynger af institutioner finder sammen om mere specialiserede emner. Organiseringen tilsigter at involvere medarbejderne direkte dels gennem tematiseringen og udvalget af vores indsatser. Der er samlet en stor kompetencemasse tilstede i vores samlede personale, så det er en væsentlig indsats i at blotlægge dette potentiale. Vi forestiller os, at en række in-house kurser kan afholdes af os selv, når vi har et samlet overblik i vores kompetencekatalog Endelig har vi organisatorisk formuleret os som Ny Nordisk Skole netværk, og forventer at Børne- og Undervisningsministeriet med initiativ kan støtte os i at optimere samarbejdet og udbyttet af vores netværk og samtidig bidrage til en kvalificeret evaluering af vores bestræbelser og resultater. Idégrundlaget for Ny Nordisk Skole betoner det såkaldte Bottom Up perspektiv Initiativerne skal udvikles og føres ud i livet tæt på hverdagen af de medarbejdere, der skal løfte opgaverne. Det passer fint ind i Fletværks tanker om pædagogisk arbejde.

6 Fletværk og GFO på Skovshoved Skole Skovshoved Skole har et ønske om at etablere en klynge i netværket som omhandler samarbejdet med vores GFO og den pædagogik, vi ønsker at styrke her. Vi har i det forgangne år været beskæftiget med at formulere et pædagogisk grundlag for fritidspædagogikken i skolen, som henter inspiration fra den såkaldte pædagogiske tænkning eller filosofi, der præget daginstitutionerne i den norditalienske region Emilia- Romagna. Det handler om at forfølge spor i børnenes liv, dyrke de hundrede sprog og i det hele taget tage afsæt i et meget reflekteret forhold til formel og uformel læring. Der er flere daginstitutioner i Fletværk, der har bygget på denne pædagogiske inspiration i flere år, og her vil vi hente inspiration og undervisning hos vores kolleger i daginstitutionerne. Det er centralt for os, at den tilgang til læring, børnene allerede kender til fra daginstitutionerne, ikke klippes over ved skolestarten. Vi skal tværtimod bygge videre på de kvaliteter i læringstilgangen børnene allerede efterspørger. Dette samarbejde har foreløbig ført til, at skolens GFO har meldt sig ind i den danske Reggio Emilia forening. På vigt vil vores aktiviteter kunne føre til et mere udfoldet internationalt samarbejde med institutioner og skoler i fx Italien, Sverige og Australien.

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud

med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i Dagtilbud Inklusion, Trivsel & Læring Sammenhæng Pædagogiske Læreplaner Projekter Udvikling af LEDELSE Digitalisering Læringssyn Overgang RUSA Personlig

Læs mere

Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design

Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design Om Sønderborg har 76.000 indby ggere. Hovedbyen Sønderborg er et knudepunkt for et tæt netværk af mindre byer og landsbyer i én af Danmarks smukkeste

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere