Vilkår for Tophjælp privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Tophjælp privat"

Transkript

1 Vilkår for Tophjælp privat DF Oktober 2010

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Danske Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at Danske Forsikrings salgskorps får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. Hvis du har købt forsikringen gennem Danske Bank, kan du få oplyst størrelsen af provisionen ved at henvende dig i banken. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. Topdanmark, Danske Bank og Danica Pension Topdanmark Forsikring A/S og Danske Bank Koncernen, herunder Danica Pension, har indgået en samarbejdsaftale, som gør det muligt for Danske Bank og Danica Pension at formidle forsikringer til Topdanmark. Forsikringer formidlet gennem Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, og forsikringer formidlet gennem Danica Pension, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby bliver placeret i Danske Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, VR-nr

3 Indholdsfortegnelse Et par ord om Tophjælp forsikringer Tophjælp privat Tophjælp fritidshus Tophjælp bil Tophjælp campingvogn Tophjælp motorcykel Tophjælp vare- og lastbil Et par ord om Topdanmarks alarmcentral Topdanmarks alarmcentral Har du spørgsmål til forsikringen? Generelle vilkår 1. Tophjælp - en tillægs forsikring Hvem er sikret? Hvor dækker forsikringen? Når der er brug for hjælp Garanti Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Varighed, opsigelse og ændring Tilbagebetaling Regres Ankenævn Lovgivning Tophjælp privat 14. Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Side 3

4 Et par ord om Tophjælp forsikringer Tophjælp privat - patientkørsel, hvis en i familien bliver syg og ikke selv kan køre til læge eller sygehus - psykologisk krisehjælp, hvis en i familien bliver ramt af en voldsom hændelse, der medfører akut psykisk krise - redning og oprydning i forbindelse med skade på forsikringsstedet - pumpearbejde i forbindelse med vandskade på forsikringsstedet. Tophjælp fritidshus - redning og oprydning i forbindelse med skade på forsikringsstedet - pumpearbejde i forbindelse med vandskade på forsikringsstedet. Tophjælp bil - hjælp til bilen - døroplukning - persontransport - patientkørsel Reservebil hjælp til trailer psykologisk krisehjælp. Tophjælp campingvogn - hjælp til campingvognen - døroplukning. Tophjælp motorcykel - hjælp til motorcyklen - persontransport - patientkørsel. Tophjælp vare- og lastbil - hjælp til vare-/lastbilen - døroplukning - persontransport - patientkørsel. På din police kan du se hvilke Tophjælp forsikringer du har. Disse vilkår gælder udelukkende Tophjælp privat. Hjælp i Danmark skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Topdanmarks alarmcentral på telefon Et par ord om Topdanmarks alarmcentral Ring til Topdanmarks alarmcentral på telefon , hvis du har brug for hjælp. Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Danske Forsikring, hvis du har spørgsmål til forsikringen. Du finder telefonnummeret på din police. 4

5 Generelle vilkår 1. Tophjælp - en tillægs forsikring A Dækningsområde Tophjælp privat er en tillægsforsikring til indbo- og/eller husforsikringen i Danske Forsikring. B Forudsætninger For Tophjælp privat er det en forudsætning: 1. at forsikringstageren, hvis denne bor i hus, har husforsikring med kasko og indboforsikring i Danske Forsikring eller 2. at forsikringstageren, hvis denne bor i lejlighed, har indboforsikring i Danske Forsikring 3. at alle i husstanden ved forsikringens oprettelse er under 65 år 4. at forsikringstageren har givet oplysninger om de sikredes helbred ved forsikringens oprettelse. Oplysningerne fremgår af policen. Maks. dækning Forsikringen dækker med højst kr. inden for et forsikringsår. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. 2. Hvem er sikret? Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdningen. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der er gift med henholdsvis lever i et fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Forsikringen dækker dog ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Det er en forudsætning, at barnet som minimum har købt en indboforsikring til senere i kraft. Logerende er ikke dækket. 3. Hvor dækker forsikringen? 1. Forsikringen hjælp som beskrevet i punkt 14 i Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland. 2. Tophjælp privat dækker på den adresse, der er nævnt i policen. 4. Når der er brug for hjælp A Kontakt først Topdanmarks alarmcentral Hjælp efter vilkårene skal i hvert enkelt tilfælde først være aftalt med Topdanmarks alarmcentral, som sørger for hjælp så hurtigt som muligt. Det er muligt at få hjælp hele døgnet - også søn- og helligdage. B Betaling af udlæg Har forsikringstageren haft udlæg til Tophjælp i Danmark, fx i form af billetter, taxiregninger eller regninger fra redningskorps, skal bilag for udlæg sendes til Topdanmarks alarmcentral, Danske Forsikring, Borupvang 4, 2750 Ballerup. Danske Forsikring refunderer beløbet til forsikringstageren senest 3. arbejdsdag efter mod tagelsen. 5. Garanti A Hjælp inden for 1 time Under normale vejr- og trafikforhold vil hjælp efter vilkårene være fremme inden for 1 time efter bestillingen, medmindre andet er aftalt eller er oplyst ved bestillingen. B Hvis hjælpen kommer for sent Hvis hjælpen kommer senere end 1 time efter bestillingen, får forsikringstager efter anmodning tilbagebetalt beløbet for den del af forsikringen (det dækningsområde), hjælpen vedrører. 5

6 Tilbagebetalingen omfatter indeværende års betalte beløb, og tilbagebetaling kan kun ske én gang pr. forsikringsår. Hvornår gælder garantien ikke? Garantien gælder ikke under strejke, lockout, boykot eller blokade. 6. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Danske Forsikrings gældende tarif. Sammen med beløbet bliver opkrævet stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Påkrav om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Danske Forsikring have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Danske Forsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 7. Gebyr Hvilke gebyrer? Danske Forsikring har ret til at kræve gebyrer til dækning af omkostninger for serviceydelser for eksempel opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. 8. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i police og vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Danske Forsikring bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 9. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Danske Forsikring opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). 6

7 Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. B Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Danske Forsikring har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter Danske Forsikring har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Danske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Danske Forsikring også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår for eksempel ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Danske Forsikring skal have skriftligt besked inden. Ændring af vilkår og pris 1. Danske Forsikring kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Danske Forsikring vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 4. Forsikringen ophører straks uden opsigelse, hvis forudsætningerne for den ikke længere er opfyldt, se punkt 1 eller hvis forsikringstageren tager fast ophold i udlandet. 10. Tilbagebetaling Ophører forsikringen, betaler Danske Forsikring eventuel overskydende præmie tilbage. 11. Regres Regres betyder, at Danske Forsikring har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. Danske Forsikring har regres, hvis vi har haft udgifter til hjælp, som ikke er dækket på forsikringen. 12. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem sikrede og Danske Forsikring om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. B Hvordan kan man klage? Sikrede skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis sikrede får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: 1. Danske Forsikring 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 7

8 Tophjælp privat 14. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen : a. patientkørsel b. psykologisk krisehjælp c. redning og oprydning d. pumpearbejde A Patientkørsel 1. Hvornår dækker forsikringen? a. Forsikringen kørsel fra og til fast bopæl, arbejdssted eller andet opholdssted. b. Forsikringen dækker også patientkørsel af de sikrede under midlertidigt ophold (højst 12 måneder) i fritidshus eller på højskole, ungdomsskole, kurser o.l. 2. I hvilke situationer dækker forsikringen? a. Det er en forudsætning for patientkørsel, at patienten er syg og/eller kun vanskeligt kan bruge offentlige transportmidler eller transportere sig selv. b. Patientkørsel er dækket i forbindelse med behandling følgende steder: - på sygehus - hos læge - hos speciallæge - hos kiropraktor - hos fysioterapeut - hos zoneterapeut - hos akupunktør Endvidere er udgifter til kørsel til og fra behandling på genoptrænings- eller behandlingshjem dækket. c. Hvis sikrede bliver indlagt på sygehus i mere end 30 dage, dækker Tophjælp kørsel frem og tilbage til hjemmet eller besøgsadressen én gang pr. måned. Første gang efter 14 dages indlæggelse. d. Ved akut sygdom eller tilskadekomst dækker Tophjælp kørsel til nærmeste læge, lægevagt, sygehus eller andet behandlingssted. Hjemkørsel er dækket uden kilometerbegrænsning. e. Hvis sikrede bliver akut indlagt, dækker Tophjælp hjemkørsel af eventuelle ledsagere til et fælles bestemmelsessted. f. Hvis sygehuset akut tilkalder pårørende til en indlagt person, dækker Tophjælp kørsel til og fra sygehuset forudsat, at både de(n) pårørende og den indlagte person er dækket af denne forsikring jf. punkt Afgrænsning af kørsel a. Forsikringen siddende patientkørsel og liggende patientkørsel, hvis det er nødvendigt. b. Tophjælp dækker udgifter med op til 150 km fra afhentningsstedet. Kørsel ud over 150 km fra afhentningsstedet sker for sikredes egen regning. Sikrede afholder selv den samlede udgift til færgebillet/broafgift. c. Tophjælp omfatter 24 kørsler om året, dvs. 12 på hinanden følgende måneder. Kørsel mellem bopæl/arbejdssted/andet opholdssted og behandlingssted og retur betragtes som 2 kørsler. B Psykologisk krisehjælp Tophjælp dækker psykologisk krisehjælp, hvis en af følgende situationer har medført akut psykologisk krise: a. Pludselig dødsfald eller pludselig opstået sygdom blandt sikredes nærmeste pårørende (husstanden, sikredes forældre, svigerforældre, børn, ægtefælle/samlevers børn, børnebørn, søskende og eks-ægtefælle). b. Ved indbrud, røveri, vold eller overfald, som sikrede direkte er impliceret i som offer eller vidne. c. Ved ulykke som sikrede direkte er impliceret i som følge af trafikuheld, brand, eksplosion, drukning, forgiftning. At sikrede skal have været impliceret i en hændelse vil sige, at han/hun har været en del af hændelsen, uden at han/hun nødvendigvis har lidt fysisk overlast. 8

9 1. Undtagelser fra dækningen Der er ikke psykologisk krisehjælp i forbindelse med skade a. under arbejde som selvstændig erhvervsdrivende b. under arbejde for andre c. under militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste d. forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelovens Procedure og etablering af kontakt. Forudsætningen for at opnå psykologisk krisehjælp er, at Topdanmarks alarmcentral bliver kontaktet senest 3 måneder efter at hændelsen har fundet sted. Efter sikredes henvendelse til Topdanmarks alarmcentral foranlediges, at sikrede bliver kontaktet af en autoriseret psykolog senest 1 time efter henvendelsen til Topdanmarks alarmcentral. 3. Afgrænsning af psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker efter nærmere aftale med psykologen op til 10 timers krisehjælp pr. sikret person. Konsultationerne foregår som udgangspunkt i psykologens konsultation. Sikrede kan gennem Topdanmarks alarmcentral bestille kørsel til og fra behandling hos psykologen. Kørsel i den forbindelse tæller ikke med i antallet af kørsler omtalt i punkt 14 A nr Tavshedspligt Danske Forsikring betaler udgiften til behandlingerne. Psykologen har tavshedspligt og giver ikke Danske Forsikring information om årsag og forløb i behandlingen. Redning og oprydning Forsikringen redningsarbejde i form af af- og tildækning mv. i forbindelse med enhver skade på forsikringsstedet. Endvidere dækker forsikringen oprydningsarbejde for øjeblikkelig redning af indbo af større værdi fx møbler, tv o.l. I forbindelse med redningsarbejde udlånes presenninger i højst 30 dage. D Pumpearbejde I forbindelse med vandskade og oversvømmelse i bygninger på forsikringsstedet eller hvis oversvømmelse bevirker risiko for skade på bygninger på forsikringsstedet dækker Tophjælp udgifter til at få fjernet vandet, herunder udbringning og afhentning af affugter og andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. Forsikringen omfatter ikke udgifter til leje af affugter eller andet materiel til afhjælpning eller begrænsning af vandskaden. 15. Hvad dækker forsikringen ikke? Tophjælp privat dækker ikke 1. patientkørsel som følge af sygdom (herunder kronisk sygdom), der er kendt på tegningstidspunktet. 2. behov for anden hjælp efter vilkårene, der er kendt på tegningstidspunktet. 3. hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende forsikringer eller abonnementer. 4. udgifter til kørsel til behandlingssteder, der ikke direkte er omtalt i vilkårene. Fx er kørsel i forbindelse med kontrol eller undersøgelse hos jordemoder dækket, mens kørsel til og fra tandlæge ikke er dækket, ligesom kørsel i forbindelse med aflastningophold på rekreationshjem, plejehjem e.l. ikke er dækket. 5. udgifter til hjælp i områder i krig eller borgerkrig. 9

10 Danske Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon VR-nr

Vilkår for Tophjælp Landbrug

Vilkår for Tophjælp Landbrug Vilkår for Tophjælp Landbrug 6488-2 Marts 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil elite

Vilkår for Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite 6600-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung

DF20344-2 August 2015. vilkår for kør smart ung DF20344-2 ugust 2015 vilkår for kør smart ung Danske Forsikring /S Vilkår for Kør Smart Ung DF20344-2 ugust 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite

6740-1 Maj 2015. Vilkår for Personbiler Bil elite 6740-1 Maj 2015 Vilkår for Personbiler il elite Topdanmark Forsikring /S Vilkår for Personbiler il elite 6740-1 Maj 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Vilkår for. Personbiler

Vilkår for. Personbiler Vilkår for Personbiler 11-1 Maj 2015 Bornholms Brandforsikringforsikring A/S Vilkår for personbiler Maj 2015 Fortrydelsesret (Gælder udelukkende for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring DF20180-2 December 2013 vilkår for katteforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF20180-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for Hesteforsikring

Vilkår for Hesteforsikring Vilkår for Hesteforsikring 5991-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår for Katteforsikring 6580-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Vilkår for Bådforsikring

Vilkår for Bådforsikring Vilkår for Bådforsikring 5826-4 Maj 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere