Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark"

Transkript

1 09 Behandling Rådgivning Værested Støttegruppe

2 Årsberetning THORA CENTER 2009 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 3 Lederens beretning af Bodil Dichow 4 Henvendelser til Thora Center i Årsag til henvendelser 6 Rådgivning / Fakta blad 9 Psykologisk behandlingsarbejde / Faktablad 10 - Overvåget samvær 10 Værestedet Påfuglen 11 - Kænguru Gruppen 11 - Bisidning 11 Vidensformidling og information 12 Projekter 12 - Samarbejde med kommuner 13 - Tilbud til studerende 13 - SOS Børns Helpline 13 - Hotline Aktiviteter i Missing Children s Day, Bornholm, Bryssels, 15 års jubilæum, 15 Julearrangement. Faktablade Visioner for Formandens årsberetning for 2009 Det har været glædeligt at se, at der i 2009 har været brug for Thora Centers aktiviteter, og at de har ført til markante resultater hos klienterne. Udover at bistå ledelsen med drøftelse af væsentlige overvejelser for Thora Centers drift og udvikling har bestyrelsen arbejdet på at sikre en bredere kontaktflade til politiske beslutningstagere og den almindelige befolkning. Det har udmøntet sig i dannelse af en gruppe af ambassadører, som vil bidrage med ideer og forslag til Thora Centers videre udvikling og benytte personlige netværk til at fremme Thora Centers sag. Det er lykkedes at få accept fra fire engagerede personer, som har indledt drøftelse af, hvordan de kan varetage deres ambassadør-rolle. Et andet arbejde, som bestyrelsen har været engageret i, er udarbejdelse af korte beskrivelser af Thora Centers forskellige aktiviteter med angivelse af eksempler og omfang. De kan opfattes som en konkret udløber af det strategiske udviklingsarbejde, som bestyrelsen og ledelsen gennemførte i Der er heldigvis tilsagn om støtte fra Socialministeriets satspulje i endnu et år i 2010 ligesom Københavns Kommune har bevilget støtte. Der forestår et strategisk og praktisk arbejde med at få Thora Center indlejret i den sociale praksis. Også private fonde har bidraget til at muliggøre centrets virke. Derfor vil jeg gerne sig tak til Thora Centers sponsorer for deres støtte. Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med Thora Centers ledelse og ønsker at takke alle, der er tilknyttet Thora Center for den indsats og åbenlyse entusiasme, som de lægger for dagen Jens Ove Riis Formand for Thora Centers bestyrelse Tekst: Bodil Dichow, Lone Feddersen, Erik Andreasen og Jens Ove Riis Grafisk tilrettelæggelse og Layout: Peter R. Lassen - Idon Tryk Produktion & Tryk: Idon Tryk - Marts

3 Lederens Beretning I året 2009 kunne vi afholde 15 års jubilæum. Det blev en festdag, hvor tidligere medarbejdere, studerende og andre fik lejlighed til at besøge Thora Center igen. Vi fik talt om gamle dage og glædet os over alle de praktikanter, som var blevet færdiguddannede og som i dag er blevet dygtige psykologer. Vi kunne samme dag præsentere vores nye ambassadører. Eva Truelsen havde foreslået, at vi kunne få ambassadører til at medvirke til at synliggøre Thora Center. Vi tog hende på ordet og foreslog, at hun kunne være leder af en sådan gruppe. Ambassadørerne blev Bubber, Bodil Kornbek og Eyvind Vesselbo. Vores praktikant Bettina Hoen tilbød at være sekretær for gruppen. Synliggørelse af Thora Centers tilbud blev det centrale hele året. Arbejdsopgaverne var mange. Med særlig fokus på børn og deres familier. Vi havde flere opgaver med støttet samvær og overvåget samvær. Opgaver hvor vi sikrede, at både børn og forældre havde glæde af et gensidigt samvær. Fokus blev også på børn, der udsættes for overgreb, og børn som forsvinder. Derfor måtte vi have hjælp fra gymnasiestuderende, da vil skulle arrangere Missing Children s Day den 25. maj Niels Steensens Gymnasium havde heldigvis en ordning, hvor de skulle sende eleverne i social praktik. Dette fik vi gavn af, og da dagen oprandt, var der friske elever, der gik rundt i København med balloner og oplyste folk om vigtigheden af at anvende Hotline I efteråret fik vi Lone tilbage i sin gamle stilling og en ny medarbejder blev ansat. Dette sammen med to praktikanter var med til, at vi igen kunne sætte tiltag i gang. Vi fik udarbejdet et skilt til porten, nye pjecer og informeret om vort arbejde i flere af landets kommuner. I oktober måned deltog vi i møder i Bryssels for at informere andre organisationer i Europa og politikere i EU om det arbejde, vi dagligt udfører. Især fik vi lagt vægt på vigtigheden af Best Pratice indenfor afhøringen af børn. Jeg vil især takke vores bestyrelse og medarbejdere for stort engagement og Børns Vilkår, Stairways for bidrag til vores samarbejde. Eva Truelsen skal have en særlig tak for det store engagement og nærvær hun giver både personale, bestyrelse og ambassadørerne. Bodil Dichow Cand. Psych og daglig leder Henvendelser til Thora Center Thora Center har i 2009 haft henvendelser, som fordeler sig på mails, opkald til Thora Centers telefon og telefonsvarer, brugere af Værestedet Påfuglen samt personlige henvendelser i forbindelse med rådgivning, terapi, støttegrupper, supervision og undervisning. Den nøjagtige fordeling i tal fremgår af tabel 1, idet tallene i procent fremgår af tabel 1.1. Henvendelser vedrørende administration er ikke medtaget i tabellen Tabel 1 viser fordelingen af henvendelser fra mennesker berørt af seksuelle overgreb. Note: 0 Telefon Tabel 1: Henvendelser 2009 Telefonsvarer 95 og brev Herudover har der været besøg på Thora Centers hjemmeside. 387 Personligt Breve vedr. administration, dvs. korrespondance med ministerium, revisor og fonde er ikke medtaget Værested I alt 4 5

4 Tabel 1.1: Kontakt fordelt på form Tabel 2: Årsag til henvendelser - Overgrebsproblematik 7% 11% 27% 31% 3% Telefon Telefonsvarer og brev Personligt Værested 45% Seksuelt misbrugte Krænkere Pårørende Anden person Offentlig instans 27% 12% 34% 3% Tabel 1.1. viser henvendelser i 2009 fordelt i procent. Tabel 2 viser årsag til henvendelser i forhold til overgrebsproblematik I forhold til 2008 har der i 2009 været en stigning i antallet af henvendelser til Thora Center på 13%. Det er specielt antallet af både telefoniske og personlige henvendelser, som er steget, ligesom også søgningen til Værestedet Påfuglen er steget. Årsag til henvendelser Årsagen til henvendelser er opdelt i to kategorier: Den første kategori er henvendelser fra personer, som direkte eller indirekte er berørt af seksuelle overgreb, og den anden kategori er henvendelser, der relaterer sig til Thora Centers vidensformidling. Her fremgår det, at antallet af henvendelser fra seksuelt misbrugte samt pårørende er steget, hvorimod antallet af henvendelser fra krænkere og offentlige instanser er uændret. Den anden kategori er betegnet vidensformidling. Det er henvendelser fra studerende og professionelle, som ønsker undervisning og supervision. Her er også medtaget henvendelser fra journalister m.m. i forbindelse med interviews og udtalelser til medier. Endelig vil kategorien indeholde henvendelser fra typisk offentlige myndigheder, som ønsker Thora Centers materiale tilsendt, samt andre. Disse henvendelser fremgår i procent i tabel 3. Den første kategori er kendetegnet ved at være henvendelser fra personer, som direkte eller indirekte er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik, dvs. seksuelt misbrugte, krænkere, pårørende, andre personer som kolleger o.lign. samt offentlige instanser, og som ønsker råd og vejledning i forhold hertil. I tabel 2 illustreres årsagen til henvendelser i procent i forhold til denne kategori. 6 7

5 63% Tabel 3: Årsag til henvendelser - Vidensformidling 18% 9% 10% Undervisning/foredrag/supervisio n Tilsendelse af materiale Interview/udtalelser til medier Andet Rådgivning Thora Center tilbyder både telefonisk og personlig rådgivning. Rådgivning ydes til personer, der har været i berøring med seksuelle overgreb; det kan være mennesker, der har været udsat for overgreb, mennesker der har begået eller tænker på at begå overgreb samt pårørende hertil. Professionelle som psykologer, læger, skolelærere, socialforvaltninger m.fl., der har været i berøring med overgrebsproblematikken, søger også i stigende grad støtte og vejledning til deres arbejde. Rådgivningen foregår mandag til torsdag fra kl. 10 til kl. 15 samt den sidste torsdag i hver måned fra kl. 19 til kl. 21. Formålet med vores rådgivende samtaler er at rådgive den person, der henvender sig til Thora Center, om de forskellige behandlingstilbud, der eksisterer, således at vedkommende får forskellige muligheder for at handle. For at kunne rådgive bedst muligt søger vi information om personen, herunder årsagen til henvendelsen, beskæftigelse, det sociale netværk og evt. misbrugsproblematik. Rådgivning i Thora Center er et gratis tilbud. Tabel 3 viser årsag til henvendelser i forhold til vidensformidling I tabel 4 illustreres antallet af førstegangshenvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn. Lige som de forrige år er der en stor overvægt af henvendelser fra kvinder, nemlig 75%. Tabel 4: Henvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn 12% 75% 13% Mænd Kvinder Ikke oplyst Hvordan arbejder vi på Thora Center Thora Center er en landsdækkende forening, som arbejder med seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt. Vi hjælper derfor enhver, der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb. Dette kan være: Mennesker, der er eller har været udsat for seksuelle overgreb, f.eks. incest, voldtægt, sexchikane eller pædofile overgreb. Mennesker, der begår eller har begået seksuelle overgreb. Pårørende til mennesker, der er berørt af en seksuel overgrebsproblematik. Professionelle og studerende der har brug for oplysning om seksuelle overgreb. Den seksuelle overgrebsproblematik ses ud fra følgende helhedsbetragtning: Begrebet seksuelt overgreb defineres rummeligt og omfatter blandt andet incest, pædofili, prostitution, voldtægt og sexchikane Den seksuelle overgrebsproblematik er ikke køns eller aldersbestemt Forebyggelse og hindring af aktuelle og potentielle seksuelle overgreb kræver mulighed for dialog med alle berørte parter. Psykologer og psykoterapeuter varetager al terapeutisk behandling på Thora Center. Thora Centers behandlingsarbejde følger de etiske principper for psykologer. Vi har tavshedspligt og man har ret til at være anonym. Sådan finder du os: Du finder os gennem porten ved Super Brugsen i Borgergade. Her findes der gratis to timers P-plads. Nr. 38 ligger på bagsiden af huset. Tog/metro: Fra Kgs. Nytorv metro st. tager det 10min til fods. Bus: 1a mod Hellerup st. Stå af v. Fredericiagade (Bredgade), og så tager det 2min til fods (se kort) Thora Center Borgergade 38 ~ 1300 Kbh K Tlf: Mandag til torsdag kl Telefon, og personlig henvendelse. - Den sidste torsdag i måneden kl Der er mulighed for at lægge besked på centrets telefonsvarer uden for åbningstiden. Thora Center Center for seksuelt misbrugte og andre i Danmark Telefonisk rådgivning i THORA CENTER Ring Tabel 4 viser henvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn. 8 9

6 Psykologisk behandlingsarbejde Thora Center har en helhedsorienteret tilgang til overgrebsproblematikken. Vi tilbyder derfor hjælp til både børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden tilbydes behandling til krænkere og potentielle krænkere i alle aldersgrupper, ligesom vi også tilbyder hjælp til pårørende. Thora Center tilbyder efter aftale og mod betaling individuel terapi, par- og familieterapi samt legeterapi til børn. Behandlingsarbejdet foretages af psykologer og psykoterapeuter, der har en særlig faglig ekspertise og erfaring inden for den seksuelle overgrebsproblematik. Seksuelle overgreb, der begås mod børn, efterlader ofte psykiske mén hos børnene. Derfor er det vigtigt at iværksætte hjælp og støtte til børn og unge så hurtigt som muligt, således at disse mén ikke giver varig skade. Hjælp til børn kan bl.a. gives i form af tegne- og legeterapi. I Thora Center har vi dog fortsat flest henvendelser fra voksne kvinder og mænd, der har senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen. I behandlingsarbejdet er det senfølger som angst, skyld- og skamfølelser, vrede, lavt selvværd, problemer med personlige grænser, spiseforstyrrelser, depression, seksuelle problemer, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, selvdestruktiv adfærd som eksempelvis cutting samt besvær med at indgå i nære relationer, der opleves hyppigst. Vi yder også hjælp til kvinder, som har været udsat for voldtægt. De får ofte efterfølgende problemer med flashbacks, undgåelsessymptomer, symptomer på autonom irritabilitet samt vanskeligheder med socialt samvær. Under voldtægten er oplevelsen af dødsangst almindelig, og efter overgrebene følger ofte en choktilstand. For begge typer overgreb, kan de berørte mennesker udvikle posttraumatisk stressforstyrrelse, PTSD, som kan udvikle sig til en kronisk tilstand, hvis personen ikke får hjælp. Herudover har vi haft henvendelser fra krænkere eller potentielle krænkere (personer med pædofile fantasier), som har søgt behandling. Seksuelle krænkere er oftest mænd, men kvinder kan også misbruge børn, enten direkte eller indirekte ved at være involverede og vidende om overgrebene. Fokus er gennem de seneste år øget på de unge krænkere, dvs. krænkere under 18 år, da forskning viser, at 1/3 af alle seksuelle overgreb begås af disse. Derfor er tidlig intervention af afgørende betydning, så en mulig kronisk udvikling kan forhindres. Der er gode behandlingsmuligheder for de krænkere, der er forpinte af deres tilstand og motiverede for at ændre på situationen. Overvåget samvær Vi har I løbet af året haft flere forløb med børn som har været sammen med den ene af deres forældre. De forløb vi har været medvirkende til synes alle at have været til glæde både for børnene og forældrene. Samværet har både foregået i Thora Center, men også samvær hjemme hos en forælder har været aktuelt. Værestedet Påfuglen Værestedet er et dagligt tilbud til alle personer, der har været berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. Via samvær og aktiviteter er det for brugerne et fristed i dagligdagen; en mulighed for hyggeligt samvær med andre mennesker, som er i samme situation. Der er altid en hyggelig atmosfære i værestedet, hvor der bliver serveret kaffe og te. Værestedet Påfuglen har åbent mandag til fredag fra kl. 10 til kl. 15, samt den sidste torsdag i hver måned fra kl. 19 til kl. 21. Kænguru Gruppe Kænguru Gruppen Mit barn Har dit barn været udsat for seksuelle overgreb? Thora Center åbner en gruppe for mødre, hvis barn har været udsat for overgreb. Gruppen mødes hver anden torsdag fra kl Gruppen giver dig som mor mulighed for at møde ligesindede. Her vil der være mulighed for at tale om aktuelle vanskeligheder, samt hvilke tiltag der har vist sig at kunne skabe en bedre hverdag for jer som familie. THORA CENTER Thora Center har gennem adskillige år arbejdet med pårørende til mennesker, der har været i berøring med seksuelle overgreb. Ikke mindst har vi haft en del kontakt til forældre, hvis børn har været udsat for overgreb. Og når børnene i den forbindelse er traumatiserede, viser det sig ofte, at mødrene er sekundært traumatiserede. I efteråret oprettede vi derfor som et pilotprojekt en gruppe for mødre, hvis børn har været udsat for seksuelle overgreb. Gruppen kaldte vi Kænguru Gruppen, og vi udsendte et stort antal informationsmateriale til forskellige krisecentre. I den forbindelse fik vi mange tilkendegivelser om, at netop hjælpen til disse mødre var der hårdt brug for i hele landet. Da opstart af gruppen fungerede som et pilotprojekt, har vi efterfølgende udarbejdet forskningsmateriale, der tilkendegiver, hvorvidt en sådan hjælp til mødre påvirker resten af familien. Mødrene befinder sig ofte i en situation, hvor de på én gang skal håndtere mange forskellige vanskeligheder. Det gælder ikke mindst håndteringen af samværet med de kriseramte børn, de eventuelle vanskeligheder og ofte brud med barnets far samt ikke mindst den svære og i flere tilfælde oplevede magtesløshed i kontakten til de sociale myndigheder. En af vores hypoteser gik på, at ved at hjælpe og støtte de belastede mødre, ville børnene indirekte blive hjulpet, da mødrene netop via gruppestøtten kunne få mere overskud til deres børn i familien. Gruppen fortsætter i Bisidning center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Borgergade 38, st København K Tlf Fax Bisidderstøtte hører også under værestedets regi. Det kan handle om at ledsage brugere til besøg hos myndigheder som f.eks. politi eller sagsbehandler. Mange brugere har ikke før været i kontakt med myndighederne, hvorfor de har brug for støtte til at føle sig trygge over for en autoritær instans. Det er bisidderens opgave at observere og sørge for, at brugeren bliver hørt og hjulpet på den bedst mulige måde. Thora Centers rolle som bisidder er vederlagsfri

7 Vidensformidling og information Året igennem har vi haft fokus på at formidle viden om seksuelle overgreb. Vi har haft studerende tilknyttet Thora Center, som gennem den periode de har været her, alle har dygtiggjort sig i området. Vi har undervist i området seksuelle overgreb både på biblioteker, på behandlingsinstitutioner og i Thora Centers eget regi. Vi har været i Bryssels, hvor vi også ved flere lejligheder har talt om vores arbejde. Det har især været vores praktikanter og Shira, som har arbejdet med informationssiden. Vi har fået udviklet forskelligt oplysningsmateriale, folders og pjecer, som er blevet distribueret hos praktiserende læger, biblioteker og undervisningsinstitutioner. Periodevis har vi undervist elever fra 8 og 9 klasserne, når de har haft projekt uger med emner der har relateret sig til vort arbejde. Tilbud til studerende Thora Center har sædvanligvis ansat psykologpraktikanter i et fire måneders forløb to gange om året. I andet halvår af 2009 havde vi to praktikanter ansat, hvorfor vi havde et tilbud til studerende om at få støttende samtaler med en psykologpraktikant til nedsat pris. Tilbuddet skal ses på baggrund af, at studerende ofte ikke selv kan finansiere et behandlingsforløb hos psykolog, og desværre sjældent ydes økonomisk bistand hertil i de forskellige socialforvaltninger. SOS Børns Helpline Denne Helpline for børn og unge er udelukkende en rådgivningslinje, og den er kun åbent i de timer, hvor Thora Center har åbent. Telefonlinjen er i dag sammenlagt med Hotline , således at disse telefonnumre udelukkende retter sig til børn og unge, der har behov for hjælp, enten ved akut hjælp eller ved en rådgivningssamtale. B Ø R N S H E L P L I N E Projekter Samarbejde med kommunerne Da Thora Center er landsdækkende har vi derfor også et samarbejde med mange kommuner landet over. Vi har besøgt forvaltningerne og har afholdt møder med disse vedrørende vores brugere. Hotline I 2008 fik Thora Center tildelt det europæiske hotline nummer. Hotline nummeret er en harmoniseret tjeneste af samfundsmæssig betydning, som skal sikre, at bl.a. danske forældre og deres børn kan få akut hjælp i tilfælde af børn og unges forsvinden, herunder også hvis de udsættes for seksuelle overgreb. Endvidere tilbyder tjenesten råd og vejledning til professionelle i deres omgang med børn. Det er hensigten, at den europæiske hotline skal være et gratis tilbud i 47 forskellige lande. Hotlinen forventes at blive døgnbemandet, således at specielt uddannet personale har tæt samarbejde med myndigheder, politi, pårørende og andre humanitære organisationer. Således kan det sikres, at børn der meldes savnet i både Danmark og Europa, hurtigt kan findes via et tæt samarbejde med de andre europæiske lande. Besøg fra CHI af Thopmas Müller. B Ø R N S H E L P L I N E Med hjælp fra en fond i 2009 er Hotline på nuværende tidspunkt i en spændende opstartfase. Thora Center har allerede et tæt samarbejde med de europæiske samarbejdspartnere, og på nuværende tidspunkt arbejder vi på at skabe et lignende samarbejde med politi og andre myndigheder i Danmark. I anden halvdel af 2009 har vi arbejdet på fondsansøgninger, således at vi kan ansætte og uddanne døgnbemandede medarbejdere

8 Aktiviteter I 2009 Missing Children s Day Den 25. maj afholdte Thora Center Missing Children s Day. Flere elever fra Niels Steensens Gymnasium var med til at gøre opmærksom på dagen. De gik rundt i København med balloner og oplyste om sagen, ligesom også vigtigheden af Hotline blev diskuteret med de forbipasserende. Bornholm I forbindelse med vores kampagne om synlighed har Bodil og vores psykolog praktikant undervist både på et behandlingsstedet Sct. Ols og på Rønne bibliotek. Desuden har vi fået genoptaget samarbejdet med Bornholms samværsgrupper. Resultatet af vores besøg har efterfølgende været meget frugtbart, idet flere borgere fra Bornholm har rettet henvendelse og således fået gavn af Thora Centers tilbud. 15 års jubilæum I november 2009 blev det fejret, at Thora Center havde eksisteret i 15 år. Selve arrangementet foregik i november måned, hvor der bl.a. blev sat fokus på alle de mennesker, som Thora Center gennem tiden har hjulpet. På dagen fik vi besøg af Thora Centers samarbejdspartnere samt også tidligere ansatte psykologpraktikanter og frivillige. Samtidig kunne vi også præsentere Thora Centers nye ambassadørgruppe. Formanden for Børns Vilkår fortalte om deres arbejde og Stairways berettede om deres store arbejde på Filipinerne. Julearrangement I slutningen af december afholdte Thora Center et julearrangement for brugerne. I år deltog flere familier med deres børn. Vi begyndte aftenen med at spise risengrød og andre lækkerier, hvorefter der til børnenes store fornøjelse blev bagt æbleskiver i køkkenet. Der blev spist æbleskiver og andet juleknas, mens børnene åbnede de pakker, som lå under juletræet. De store børn hyggede sig herefter med at male billeder, alt imens snakken gik lystigt. Møde i Bryssels med EUs Præsident Barosso Thora Center fik i oktober 2009 lejlighed til at tale ved et møde i Bryssels, hvor organisationer fra hele Europa var inviteret samt fra ICMEC. Bodil holdt oplæg om hvorledes man kan afhøre børn på måder, som ikke re-traumatiserer dem. Efterfølgende er der fra E.U. side fulgt op på dette oplæg

9 Eksempel på Faktablad Eksempel på Faktablad Behandling i Thora Center Et barn eller en voksen, der har været udsat for seksuelt misbrug, har ofte behov for et behandlingsforløb med en erfaren og specialuddannet psykolog for at få en bedre livskvalitet. Derfor tilbyder Thora Center behandling til både børn og voksne. Hele familien og pårørende er velkomne i Thora Center. Et behandlingsforløb kan variere i omfang og form, men strækker sig typisk over samtaler med en psykolog á 50 minutters varighed. Hertil kommer ofte kontakt til berørte instanser. Brugerens bopælskommune betaler ofte for et behandlingsforløb. I nogle tilfælde betaler voksne selv for behandling, men det vil være ønskeligt, om Thora Center i større omfang kunne give gratis behandling. Omfang: Rådgivning i Thora Center Thora Center tilbyder telefonisk og personlig rådgivning til alle, der ønsker at få råd om forhold vedrørende seksuelt misbrug. Det kan være en mor der har mistanke om, at hendes datter misbruges. Det kan være et barn, der ønsker i fortrolighed at betro sig til en voksen; eller det kan være en lærer der ønsker at få råd om observationer i en klasse. Rådgivning er åben for alle, og alle henvendelser behandles fortroligt. Ydelsen er gratis. Rådgivningen varetages af specielt uddannet personale, og af frivillige under supervision af de ansatte. De mennesker som henvender sig i Thora Center skal ofte for første gang i deres liv tale om overgreb og oplevelser som kan være svære at sætte ord på. Det kan være følelsesmæssigt meget svært at huske disse oplevelser. Det er derfor afgørende at personalet er specialuddannet, således at brugeren kan møde tillid. Thora Center har oprettet en Helpline til børn og unge således at disse har mulighed for at få en direkte kontakt til en rådgiver. Hjemmesiden vil ofte være den første søgning borgeren foretager inden kontakt til Thora Center. Eksempel: En fraskilt mor har lagt mærke til, at hendes datter et begyndt at opføre sig anderledes i forbindelse med besøg hos faderen, bl.a. har hun svært ved at koncentrere sig i skolen. Moderen og barnet får bevilget behandling hos hver sin psykolog; herunder fremkommer tydelige indicier på, at faderen misbruger sin datter. Han benægter imidlertid alt. Mange myndigheder bliver efterhånden involveret med hver deres sagsforløb, der ofte kræver nye undersøgelser uden koordinering med andre instanser. Datteren og moderen har fået det meget bedre efter de første 10 behandlinger, men det trækker i langdrag med at få ændret grundlæggende ved samvær med faderen, idet både politi, retten, og de kommunale myndigheder ser sagen mere ud fra eget ansvar og praksis end fra barnets side. Thora Center fungerer som koordinerende led over for barnet, dets familie og de mange involverende instanser og tilbyder individuelle forløb for mor og barn samt mulighed for inddragelse af andre personer, såfremt dette ønskes. Efterfølgende kan mor og datter tilbydes gruppeforløb, hvor de kan mødes med andre med lignende oplevelser. Eksempel på rådgivninger. Rådgivning er åben: mandag torsdag fra og den sidste torsdag i hver måned fra Omfanget af telefonisk rådgivning og rådgivning fremgår af vores årsrapporter. En mor ringer om sit barn fordi datteren har været udsat for grænseoverskridende adfærd fra faderens side. Mor og datter kommer efterfølgende ind til personlig rådgivning. Faderen indkaldes efterfølgende til rådgivning og hele familien tilbydes rådgivning. En mor kontakter Thora Center, idet hun ønsker en større forståelse af sit barns adfærd. Barnet udviser symptomer som også er blevet bemærket i børnehaven. Pædagogen kontakter efterfølgende Thora Center således at denne også får hjælp til at forstå barnet. En ung pige kontakter Thora Center. Hun forklarer, at hendes nabo har udsat hende for gentagne overgreb. Naboen har sagt, at hvis hun fortæller sin mor om det, så vil moderen blive rigtig ked af det. Pigen støttes i at tale med sin mor om det som er hændt

10 Visioner for 2010 Thora Center vil styrke indsatsen I forhold til børn der udsættes for seksuelle overgreb og deres familier. Vi vil fortsat udvikle metoder og praksis på området således at vi styrker indsatsen for netop dette område. Ambassører: Thora Center besluttede i forlængelse af vort strategiarbejde at nedsætte en gruppe ambassadører der skulle medvirke til at synliggøre Thora Center og dets aktiviteter. Gruppen blev etableret i oktober 2009 og bestod af: Eva Truelsen Bubber Bodil Kornbek Eyvind Vesselbo Bettina - sekretær Sponsorater Med stor tak har Thora Center modtaget støtte fra: Merrild Kaffe Frellsen Kaffe City Avisen Søren Bager i Holte Fonden af

11 Træet der ikke ville dø. De grønne blade rasler i vinden Træets krone svajer i takt med de kraftfulde vindstød Inde bag de store blade høres en nattergals sang Toner i en barsk natur Hun betragter det livlige træ i blæsten Betragter et træ i kamp med naturen I flere timer har hun stået ved træets fod Set, hvordan skyerne har trukket sig sammen Store regndråber begynder at falde Men hun bliver stående Det vuggende træ bliver badet i lys af spidse lyn Regnen tager til Men hun bliver stående Et øredøvende brag overdøver den stumme nattergal Himmel og hav står i et Endnu et lyn oplyser himlen I samme sekund slår lynet ned Et dødeligt og koldt lyn rammer det kraftfulde træ Koldt imod varmt Dødt imod det levende Lynet slår ned i træets midte I træets hjerte Med en knasende lyd knækker træets højre arm af Grenen falder tungt til jorden Fra træets resterende blade falder regndråberne støt Tårer fra et forblødt træ Tårer der ikke kan standses Træet mister sin glød og dør hen Men da uvejret stilner af Begynder nattergalen at synge igen Livlige toner i et såret træ Livlige toner fra et træ, der ikke ville dø Anonym. Borgergade 38, st København K Tlf Idon Tryk Marts 2010

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger af seksuelle overgreb Handlingsplan vedrørende Senfølger af seksuelle overgreb 2012-2016 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling November 2012 Alle har ret til livskvalitet Hvad er rimeligt for et menneske

Læs mere

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus ÅRSRAPPORT 2002 Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus Center for Voldtægtsofre - skadestuen - Århus Amtssygehus Tage Hansensgade 2, DK-8000 Århus C, telf.: 8949 7400 - psykolog Maiken Knudsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed Afrapportering: H ors ens K om m u nes Ak u ttil b u d for al k oh ol m is b ru gere M o r t e n H u l v e j J ø r g e n s e n T i n e C u r t i s S t a t e n s I n s t i t u t f o r F o l k e s u n d

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer En evaluering af Hvidovre Hospitals Alkoholenhed om tilbud til børnefamilier og samarbejde med socialforvaltningen August 2008 Marianne Højland og Marianne Malmgren

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere