Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark"

Transkript

1 09 Behandling Rådgivning Værested Støttegruppe

2 Årsberetning THORA CENTER 2009 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 3 Lederens beretning af Bodil Dichow 4 Henvendelser til Thora Center i Årsag til henvendelser 6 Rådgivning / Fakta blad 9 Psykologisk behandlingsarbejde / Faktablad 10 - Overvåget samvær 10 Værestedet Påfuglen 11 - Kænguru Gruppen 11 - Bisidning 11 Vidensformidling og information 12 Projekter 12 - Samarbejde med kommuner 13 - Tilbud til studerende 13 - SOS Børns Helpline 13 - Hotline Aktiviteter i Missing Children s Day, Bornholm, Bryssels, 15 års jubilæum, 15 Julearrangement. Faktablade Visioner for Formandens årsberetning for 2009 Det har været glædeligt at se, at der i 2009 har været brug for Thora Centers aktiviteter, og at de har ført til markante resultater hos klienterne. Udover at bistå ledelsen med drøftelse af væsentlige overvejelser for Thora Centers drift og udvikling har bestyrelsen arbejdet på at sikre en bredere kontaktflade til politiske beslutningstagere og den almindelige befolkning. Det har udmøntet sig i dannelse af en gruppe af ambassadører, som vil bidrage med ideer og forslag til Thora Centers videre udvikling og benytte personlige netværk til at fremme Thora Centers sag. Det er lykkedes at få accept fra fire engagerede personer, som har indledt drøftelse af, hvordan de kan varetage deres ambassadør-rolle. Et andet arbejde, som bestyrelsen har været engageret i, er udarbejdelse af korte beskrivelser af Thora Centers forskellige aktiviteter med angivelse af eksempler og omfang. De kan opfattes som en konkret udløber af det strategiske udviklingsarbejde, som bestyrelsen og ledelsen gennemførte i Der er heldigvis tilsagn om støtte fra Socialministeriets satspulje i endnu et år i 2010 ligesom Københavns Kommune har bevilget støtte. Der forestår et strategisk og praktisk arbejde med at få Thora Center indlejret i den sociale praksis. Også private fonde har bidraget til at muliggøre centrets virke. Derfor vil jeg gerne sig tak til Thora Centers sponsorer for deres støtte. Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med Thora Centers ledelse og ønsker at takke alle, der er tilknyttet Thora Center for den indsats og åbenlyse entusiasme, som de lægger for dagen Jens Ove Riis Formand for Thora Centers bestyrelse Tekst: Bodil Dichow, Lone Feddersen, Erik Andreasen og Jens Ove Riis Grafisk tilrettelæggelse og Layout: Peter R. Lassen - Idon Tryk Produktion & Tryk: Idon Tryk - Marts

3 Lederens Beretning I året 2009 kunne vi afholde 15 års jubilæum. Det blev en festdag, hvor tidligere medarbejdere, studerende og andre fik lejlighed til at besøge Thora Center igen. Vi fik talt om gamle dage og glædet os over alle de praktikanter, som var blevet færdiguddannede og som i dag er blevet dygtige psykologer. Vi kunne samme dag præsentere vores nye ambassadører. Eva Truelsen havde foreslået, at vi kunne få ambassadører til at medvirke til at synliggøre Thora Center. Vi tog hende på ordet og foreslog, at hun kunne være leder af en sådan gruppe. Ambassadørerne blev Bubber, Bodil Kornbek og Eyvind Vesselbo. Vores praktikant Bettina Hoen tilbød at være sekretær for gruppen. Synliggørelse af Thora Centers tilbud blev det centrale hele året. Arbejdsopgaverne var mange. Med særlig fokus på børn og deres familier. Vi havde flere opgaver med støttet samvær og overvåget samvær. Opgaver hvor vi sikrede, at både børn og forældre havde glæde af et gensidigt samvær. Fokus blev også på børn, der udsættes for overgreb, og børn som forsvinder. Derfor måtte vi have hjælp fra gymnasiestuderende, da vil skulle arrangere Missing Children s Day den 25. maj Niels Steensens Gymnasium havde heldigvis en ordning, hvor de skulle sende eleverne i social praktik. Dette fik vi gavn af, og da dagen oprandt, var der friske elever, der gik rundt i København med balloner og oplyste folk om vigtigheden af at anvende Hotline I efteråret fik vi Lone tilbage i sin gamle stilling og en ny medarbejder blev ansat. Dette sammen med to praktikanter var med til, at vi igen kunne sætte tiltag i gang. Vi fik udarbejdet et skilt til porten, nye pjecer og informeret om vort arbejde i flere af landets kommuner. I oktober måned deltog vi i møder i Bryssels for at informere andre organisationer i Europa og politikere i EU om det arbejde, vi dagligt udfører. Især fik vi lagt vægt på vigtigheden af Best Pratice indenfor afhøringen af børn. Jeg vil især takke vores bestyrelse og medarbejdere for stort engagement og Børns Vilkår, Stairways for bidrag til vores samarbejde. Eva Truelsen skal have en særlig tak for det store engagement og nærvær hun giver både personale, bestyrelse og ambassadørerne. Bodil Dichow Cand. Psych og daglig leder Henvendelser til Thora Center Thora Center har i 2009 haft henvendelser, som fordeler sig på mails, opkald til Thora Centers telefon og telefonsvarer, brugere af Værestedet Påfuglen samt personlige henvendelser i forbindelse med rådgivning, terapi, støttegrupper, supervision og undervisning. Den nøjagtige fordeling i tal fremgår af tabel 1, idet tallene i procent fremgår af tabel 1.1. Henvendelser vedrørende administration er ikke medtaget i tabellen Tabel 1 viser fordelingen af henvendelser fra mennesker berørt af seksuelle overgreb. Note: 0 Telefon Tabel 1: Henvendelser 2009 Telefonsvarer 95 og brev Herudover har der været besøg på Thora Centers hjemmeside. 387 Personligt Breve vedr. administration, dvs. korrespondance med ministerium, revisor og fonde er ikke medtaget Værested I alt 4 5

4 Tabel 1.1: Kontakt fordelt på form Tabel 2: Årsag til henvendelser - Overgrebsproblematik 7% 11% 27% 31% 3% Telefon Telefonsvarer og brev Personligt Værested 45% Seksuelt misbrugte Krænkere Pårørende Anden person Offentlig instans 27% 12% 34% 3% Tabel 1.1. viser henvendelser i 2009 fordelt i procent. Tabel 2 viser årsag til henvendelser i forhold til overgrebsproblematik I forhold til 2008 har der i 2009 været en stigning i antallet af henvendelser til Thora Center på 13%. Det er specielt antallet af både telefoniske og personlige henvendelser, som er steget, ligesom også søgningen til Værestedet Påfuglen er steget. Årsag til henvendelser Årsagen til henvendelser er opdelt i to kategorier: Den første kategori er henvendelser fra personer, som direkte eller indirekte er berørt af seksuelle overgreb, og den anden kategori er henvendelser, der relaterer sig til Thora Centers vidensformidling. Her fremgår det, at antallet af henvendelser fra seksuelt misbrugte samt pårørende er steget, hvorimod antallet af henvendelser fra krænkere og offentlige instanser er uændret. Den anden kategori er betegnet vidensformidling. Det er henvendelser fra studerende og professionelle, som ønsker undervisning og supervision. Her er også medtaget henvendelser fra journalister m.m. i forbindelse med interviews og udtalelser til medier. Endelig vil kategorien indeholde henvendelser fra typisk offentlige myndigheder, som ønsker Thora Centers materiale tilsendt, samt andre. Disse henvendelser fremgår i procent i tabel 3. Den første kategori er kendetegnet ved at være henvendelser fra personer, som direkte eller indirekte er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik, dvs. seksuelt misbrugte, krænkere, pårørende, andre personer som kolleger o.lign. samt offentlige instanser, og som ønsker råd og vejledning i forhold hertil. I tabel 2 illustreres årsagen til henvendelser i procent i forhold til denne kategori. 6 7

5 63% Tabel 3: Årsag til henvendelser - Vidensformidling 18% 9% 10% Undervisning/foredrag/supervisio n Tilsendelse af materiale Interview/udtalelser til medier Andet Rådgivning Thora Center tilbyder både telefonisk og personlig rådgivning. Rådgivning ydes til personer, der har været i berøring med seksuelle overgreb; det kan være mennesker, der har været udsat for overgreb, mennesker der har begået eller tænker på at begå overgreb samt pårørende hertil. Professionelle som psykologer, læger, skolelærere, socialforvaltninger m.fl., der har været i berøring med overgrebsproblematikken, søger også i stigende grad støtte og vejledning til deres arbejde. Rådgivningen foregår mandag til torsdag fra kl. 10 til kl. 15 samt den sidste torsdag i hver måned fra kl. 19 til kl. 21. Formålet med vores rådgivende samtaler er at rådgive den person, der henvender sig til Thora Center, om de forskellige behandlingstilbud, der eksisterer, således at vedkommende får forskellige muligheder for at handle. For at kunne rådgive bedst muligt søger vi information om personen, herunder årsagen til henvendelsen, beskæftigelse, det sociale netværk og evt. misbrugsproblematik. Rådgivning i Thora Center er et gratis tilbud. Tabel 3 viser årsag til henvendelser i forhold til vidensformidling I tabel 4 illustreres antallet af førstegangshenvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn. Lige som de forrige år er der en stor overvægt af henvendelser fra kvinder, nemlig 75%. Tabel 4: Henvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn 12% 75% 13% Mænd Kvinder Ikke oplyst Hvordan arbejder vi på Thora Center Thora Center er en landsdækkende forening, som arbejder med seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt. Vi hjælper derfor enhver, der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb. Dette kan være: Mennesker, der er eller har været udsat for seksuelle overgreb, f.eks. incest, voldtægt, sexchikane eller pædofile overgreb. Mennesker, der begår eller har begået seksuelle overgreb. Pårørende til mennesker, der er berørt af en seksuel overgrebsproblematik. Professionelle og studerende der har brug for oplysning om seksuelle overgreb. Den seksuelle overgrebsproblematik ses ud fra følgende helhedsbetragtning: Begrebet seksuelt overgreb defineres rummeligt og omfatter blandt andet incest, pædofili, prostitution, voldtægt og sexchikane Den seksuelle overgrebsproblematik er ikke køns eller aldersbestemt Forebyggelse og hindring af aktuelle og potentielle seksuelle overgreb kræver mulighed for dialog med alle berørte parter. Psykologer og psykoterapeuter varetager al terapeutisk behandling på Thora Center. Thora Centers behandlingsarbejde følger de etiske principper for psykologer. Vi har tavshedspligt og man har ret til at være anonym. Sådan finder du os: Du finder os gennem porten ved Super Brugsen i Borgergade. Her findes der gratis to timers P-plads. Nr. 38 ligger på bagsiden af huset. Tog/metro: Fra Kgs. Nytorv metro st. tager det 10min til fods. Bus: 1a mod Hellerup st. Stå af v. Fredericiagade (Bredgade), og så tager det 2min til fods (se kort) Thora Center Borgergade 38 ~ 1300 Kbh K Tlf: Mandag til torsdag kl Telefon, og personlig henvendelse. - Den sidste torsdag i måneden kl Der er mulighed for at lægge besked på centrets telefonsvarer uden for åbningstiden. Thora Center Center for seksuelt misbrugte og andre i Danmark Telefonisk rådgivning i THORA CENTER Ring Tabel 4 viser henvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn. 8 9

6 Psykologisk behandlingsarbejde Thora Center har en helhedsorienteret tilgang til overgrebsproblematikken. Vi tilbyder derfor hjælp til både børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden tilbydes behandling til krænkere og potentielle krænkere i alle aldersgrupper, ligesom vi også tilbyder hjælp til pårørende. Thora Center tilbyder efter aftale og mod betaling individuel terapi, par- og familieterapi samt legeterapi til børn. Behandlingsarbejdet foretages af psykologer og psykoterapeuter, der har en særlig faglig ekspertise og erfaring inden for den seksuelle overgrebsproblematik. Seksuelle overgreb, der begås mod børn, efterlader ofte psykiske mén hos børnene. Derfor er det vigtigt at iværksætte hjælp og støtte til børn og unge så hurtigt som muligt, således at disse mén ikke giver varig skade. Hjælp til børn kan bl.a. gives i form af tegne- og legeterapi. I Thora Center har vi dog fortsat flest henvendelser fra voksne kvinder og mænd, der har senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen. I behandlingsarbejdet er det senfølger som angst, skyld- og skamfølelser, vrede, lavt selvværd, problemer med personlige grænser, spiseforstyrrelser, depression, seksuelle problemer, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, selvdestruktiv adfærd som eksempelvis cutting samt besvær med at indgå i nære relationer, der opleves hyppigst. Vi yder også hjælp til kvinder, som har været udsat for voldtægt. De får ofte efterfølgende problemer med flashbacks, undgåelsessymptomer, symptomer på autonom irritabilitet samt vanskeligheder med socialt samvær. Under voldtægten er oplevelsen af dødsangst almindelig, og efter overgrebene følger ofte en choktilstand. For begge typer overgreb, kan de berørte mennesker udvikle posttraumatisk stressforstyrrelse, PTSD, som kan udvikle sig til en kronisk tilstand, hvis personen ikke får hjælp. Herudover har vi haft henvendelser fra krænkere eller potentielle krænkere (personer med pædofile fantasier), som har søgt behandling. Seksuelle krænkere er oftest mænd, men kvinder kan også misbruge børn, enten direkte eller indirekte ved at være involverede og vidende om overgrebene. Fokus er gennem de seneste år øget på de unge krænkere, dvs. krænkere under 18 år, da forskning viser, at 1/3 af alle seksuelle overgreb begås af disse. Derfor er tidlig intervention af afgørende betydning, så en mulig kronisk udvikling kan forhindres. Der er gode behandlingsmuligheder for de krænkere, der er forpinte af deres tilstand og motiverede for at ændre på situationen. Overvåget samvær Vi har I løbet af året haft flere forløb med børn som har været sammen med den ene af deres forældre. De forløb vi har været medvirkende til synes alle at have været til glæde både for børnene og forældrene. Samværet har både foregået i Thora Center, men også samvær hjemme hos en forælder har været aktuelt. Værestedet Påfuglen Værestedet er et dagligt tilbud til alle personer, der har været berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. Via samvær og aktiviteter er det for brugerne et fristed i dagligdagen; en mulighed for hyggeligt samvær med andre mennesker, som er i samme situation. Der er altid en hyggelig atmosfære i værestedet, hvor der bliver serveret kaffe og te. Værestedet Påfuglen har åbent mandag til fredag fra kl. 10 til kl. 15, samt den sidste torsdag i hver måned fra kl. 19 til kl. 21. Kænguru Gruppe Kænguru Gruppen Mit barn Har dit barn været udsat for seksuelle overgreb? Thora Center åbner en gruppe for mødre, hvis barn har været udsat for overgreb. Gruppen mødes hver anden torsdag fra kl Gruppen giver dig som mor mulighed for at møde ligesindede. Her vil der være mulighed for at tale om aktuelle vanskeligheder, samt hvilke tiltag der har vist sig at kunne skabe en bedre hverdag for jer som familie. THORA CENTER Thora Center har gennem adskillige år arbejdet med pårørende til mennesker, der har været i berøring med seksuelle overgreb. Ikke mindst har vi haft en del kontakt til forældre, hvis børn har været udsat for overgreb. Og når børnene i den forbindelse er traumatiserede, viser det sig ofte, at mødrene er sekundært traumatiserede. I efteråret oprettede vi derfor som et pilotprojekt en gruppe for mødre, hvis børn har været udsat for seksuelle overgreb. Gruppen kaldte vi Kænguru Gruppen, og vi udsendte et stort antal informationsmateriale til forskellige krisecentre. I den forbindelse fik vi mange tilkendegivelser om, at netop hjælpen til disse mødre var der hårdt brug for i hele landet. Da opstart af gruppen fungerede som et pilotprojekt, har vi efterfølgende udarbejdet forskningsmateriale, der tilkendegiver, hvorvidt en sådan hjælp til mødre påvirker resten af familien. Mødrene befinder sig ofte i en situation, hvor de på én gang skal håndtere mange forskellige vanskeligheder. Det gælder ikke mindst håndteringen af samværet med de kriseramte børn, de eventuelle vanskeligheder og ofte brud med barnets far samt ikke mindst den svære og i flere tilfælde oplevede magtesløshed i kontakten til de sociale myndigheder. En af vores hypoteser gik på, at ved at hjælpe og støtte de belastede mødre, ville børnene indirekte blive hjulpet, da mødrene netop via gruppestøtten kunne få mere overskud til deres børn i familien. Gruppen fortsætter i Bisidning center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Borgergade 38, st København K Tlf Fax Bisidderstøtte hører også under værestedets regi. Det kan handle om at ledsage brugere til besøg hos myndigheder som f.eks. politi eller sagsbehandler. Mange brugere har ikke før været i kontakt med myndighederne, hvorfor de har brug for støtte til at føle sig trygge over for en autoritær instans. Det er bisidderens opgave at observere og sørge for, at brugeren bliver hørt og hjulpet på den bedst mulige måde. Thora Centers rolle som bisidder er vederlagsfri

7 Vidensformidling og information Året igennem har vi haft fokus på at formidle viden om seksuelle overgreb. Vi har haft studerende tilknyttet Thora Center, som gennem den periode de har været her, alle har dygtiggjort sig i området. Vi har undervist i området seksuelle overgreb både på biblioteker, på behandlingsinstitutioner og i Thora Centers eget regi. Vi har været i Bryssels, hvor vi også ved flere lejligheder har talt om vores arbejde. Det har især været vores praktikanter og Shira, som har arbejdet med informationssiden. Vi har fået udviklet forskelligt oplysningsmateriale, folders og pjecer, som er blevet distribueret hos praktiserende læger, biblioteker og undervisningsinstitutioner. Periodevis har vi undervist elever fra 8 og 9 klasserne, når de har haft projekt uger med emner der har relateret sig til vort arbejde. Tilbud til studerende Thora Center har sædvanligvis ansat psykologpraktikanter i et fire måneders forløb to gange om året. I andet halvår af 2009 havde vi to praktikanter ansat, hvorfor vi havde et tilbud til studerende om at få støttende samtaler med en psykologpraktikant til nedsat pris. Tilbuddet skal ses på baggrund af, at studerende ofte ikke selv kan finansiere et behandlingsforløb hos psykolog, og desværre sjældent ydes økonomisk bistand hertil i de forskellige socialforvaltninger. SOS Børns Helpline Denne Helpline for børn og unge er udelukkende en rådgivningslinje, og den er kun åbent i de timer, hvor Thora Center har åbent. Telefonlinjen er i dag sammenlagt med Hotline , således at disse telefonnumre udelukkende retter sig til børn og unge, der har behov for hjælp, enten ved akut hjælp eller ved en rådgivningssamtale. B Ø R N S H E L P L I N E Projekter Samarbejde med kommunerne Da Thora Center er landsdækkende har vi derfor også et samarbejde med mange kommuner landet over. Vi har besøgt forvaltningerne og har afholdt møder med disse vedrørende vores brugere. Hotline I 2008 fik Thora Center tildelt det europæiske hotline nummer. Hotline nummeret er en harmoniseret tjeneste af samfundsmæssig betydning, som skal sikre, at bl.a. danske forældre og deres børn kan få akut hjælp i tilfælde af børn og unges forsvinden, herunder også hvis de udsættes for seksuelle overgreb. Endvidere tilbyder tjenesten råd og vejledning til professionelle i deres omgang med børn. Det er hensigten, at den europæiske hotline skal være et gratis tilbud i 47 forskellige lande. Hotlinen forventes at blive døgnbemandet, således at specielt uddannet personale har tæt samarbejde med myndigheder, politi, pårørende og andre humanitære organisationer. Således kan det sikres, at børn der meldes savnet i både Danmark og Europa, hurtigt kan findes via et tæt samarbejde med de andre europæiske lande. Besøg fra CHI af Thopmas Müller. B Ø R N S H E L P L I N E Med hjælp fra en fond i 2009 er Hotline på nuværende tidspunkt i en spændende opstartfase. Thora Center har allerede et tæt samarbejde med de europæiske samarbejdspartnere, og på nuværende tidspunkt arbejder vi på at skabe et lignende samarbejde med politi og andre myndigheder i Danmark. I anden halvdel af 2009 har vi arbejdet på fondsansøgninger, således at vi kan ansætte og uddanne døgnbemandede medarbejdere

8 Aktiviteter I 2009 Missing Children s Day Den 25. maj afholdte Thora Center Missing Children s Day. Flere elever fra Niels Steensens Gymnasium var med til at gøre opmærksom på dagen. De gik rundt i København med balloner og oplyste om sagen, ligesom også vigtigheden af Hotline blev diskuteret med de forbipasserende. Bornholm I forbindelse med vores kampagne om synlighed har Bodil og vores psykolog praktikant undervist både på et behandlingsstedet Sct. Ols og på Rønne bibliotek. Desuden har vi fået genoptaget samarbejdet med Bornholms samværsgrupper. Resultatet af vores besøg har efterfølgende været meget frugtbart, idet flere borgere fra Bornholm har rettet henvendelse og således fået gavn af Thora Centers tilbud. 15 års jubilæum I november 2009 blev det fejret, at Thora Center havde eksisteret i 15 år. Selve arrangementet foregik i november måned, hvor der bl.a. blev sat fokus på alle de mennesker, som Thora Center gennem tiden har hjulpet. På dagen fik vi besøg af Thora Centers samarbejdspartnere samt også tidligere ansatte psykologpraktikanter og frivillige. Samtidig kunne vi også præsentere Thora Centers nye ambassadørgruppe. Formanden for Børns Vilkår fortalte om deres arbejde og Stairways berettede om deres store arbejde på Filipinerne. Julearrangement I slutningen af december afholdte Thora Center et julearrangement for brugerne. I år deltog flere familier med deres børn. Vi begyndte aftenen med at spise risengrød og andre lækkerier, hvorefter der til børnenes store fornøjelse blev bagt æbleskiver i køkkenet. Der blev spist æbleskiver og andet juleknas, mens børnene åbnede de pakker, som lå under juletræet. De store børn hyggede sig herefter med at male billeder, alt imens snakken gik lystigt. Møde i Bryssels med EUs Præsident Barosso Thora Center fik i oktober 2009 lejlighed til at tale ved et møde i Bryssels, hvor organisationer fra hele Europa var inviteret samt fra ICMEC. Bodil holdt oplæg om hvorledes man kan afhøre børn på måder, som ikke re-traumatiserer dem. Efterfølgende er der fra E.U. side fulgt op på dette oplæg

9 Eksempel på Faktablad Eksempel på Faktablad Behandling i Thora Center Et barn eller en voksen, der har været udsat for seksuelt misbrug, har ofte behov for et behandlingsforløb med en erfaren og specialuddannet psykolog for at få en bedre livskvalitet. Derfor tilbyder Thora Center behandling til både børn og voksne. Hele familien og pårørende er velkomne i Thora Center. Et behandlingsforløb kan variere i omfang og form, men strækker sig typisk over samtaler med en psykolog á 50 minutters varighed. Hertil kommer ofte kontakt til berørte instanser. Brugerens bopælskommune betaler ofte for et behandlingsforløb. I nogle tilfælde betaler voksne selv for behandling, men det vil være ønskeligt, om Thora Center i større omfang kunne give gratis behandling. Omfang: Rådgivning i Thora Center Thora Center tilbyder telefonisk og personlig rådgivning til alle, der ønsker at få råd om forhold vedrørende seksuelt misbrug. Det kan være en mor der har mistanke om, at hendes datter misbruges. Det kan være et barn, der ønsker i fortrolighed at betro sig til en voksen; eller det kan være en lærer der ønsker at få råd om observationer i en klasse. Rådgivning er åben for alle, og alle henvendelser behandles fortroligt. Ydelsen er gratis. Rådgivningen varetages af specielt uddannet personale, og af frivillige under supervision af de ansatte. De mennesker som henvender sig i Thora Center skal ofte for første gang i deres liv tale om overgreb og oplevelser som kan være svære at sætte ord på. Det kan være følelsesmæssigt meget svært at huske disse oplevelser. Det er derfor afgørende at personalet er specialuddannet, således at brugeren kan møde tillid. Thora Center har oprettet en Helpline til børn og unge således at disse har mulighed for at få en direkte kontakt til en rådgiver. Hjemmesiden vil ofte være den første søgning borgeren foretager inden kontakt til Thora Center. Eksempel: En fraskilt mor har lagt mærke til, at hendes datter et begyndt at opføre sig anderledes i forbindelse med besøg hos faderen, bl.a. har hun svært ved at koncentrere sig i skolen. Moderen og barnet får bevilget behandling hos hver sin psykolog; herunder fremkommer tydelige indicier på, at faderen misbruger sin datter. Han benægter imidlertid alt. Mange myndigheder bliver efterhånden involveret med hver deres sagsforløb, der ofte kræver nye undersøgelser uden koordinering med andre instanser. Datteren og moderen har fået det meget bedre efter de første 10 behandlinger, men det trækker i langdrag med at få ændret grundlæggende ved samvær med faderen, idet både politi, retten, og de kommunale myndigheder ser sagen mere ud fra eget ansvar og praksis end fra barnets side. Thora Center fungerer som koordinerende led over for barnet, dets familie og de mange involverende instanser og tilbyder individuelle forløb for mor og barn samt mulighed for inddragelse af andre personer, såfremt dette ønskes. Efterfølgende kan mor og datter tilbydes gruppeforløb, hvor de kan mødes med andre med lignende oplevelser. Eksempel på rådgivninger. Rådgivning er åben: mandag torsdag fra og den sidste torsdag i hver måned fra Omfanget af telefonisk rådgivning og rådgivning fremgår af vores årsrapporter. En mor ringer om sit barn fordi datteren har været udsat for grænseoverskridende adfærd fra faderens side. Mor og datter kommer efterfølgende ind til personlig rådgivning. Faderen indkaldes efterfølgende til rådgivning og hele familien tilbydes rådgivning. En mor kontakter Thora Center, idet hun ønsker en større forståelse af sit barns adfærd. Barnet udviser symptomer som også er blevet bemærket i børnehaven. Pædagogen kontakter efterfølgende Thora Center således at denne også får hjælp til at forstå barnet. En ung pige kontakter Thora Center. Hun forklarer, at hendes nabo har udsat hende for gentagne overgreb. Naboen har sagt, at hvis hun fortæller sin mor om det, så vil moderen blive rigtig ked af det. Pigen støttes i at tale med sin mor om det som er hændt

10 Visioner for 2010 Thora Center vil styrke indsatsen I forhold til børn der udsættes for seksuelle overgreb og deres familier. Vi vil fortsat udvikle metoder og praksis på området således at vi styrker indsatsen for netop dette område. Ambassører: Thora Center besluttede i forlængelse af vort strategiarbejde at nedsætte en gruppe ambassadører der skulle medvirke til at synliggøre Thora Center og dets aktiviteter. Gruppen blev etableret i oktober 2009 og bestod af: Eva Truelsen Bubber Bodil Kornbek Eyvind Vesselbo Bettina - sekretær Sponsorater Med stor tak har Thora Center modtaget støtte fra: Merrild Kaffe Frellsen Kaffe City Avisen Søren Bager i Holte Fonden af

11 Træet der ikke ville dø. De grønne blade rasler i vinden Træets krone svajer i takt med de kraftfulde vindstød Inde bag de store blade høres en nattergals sang Toner i en barsk natur Hun betragter det livlige træ i blæsten Betragter et træ i kamp med naturen I flere timer har hun stået ved træets fod Set, hvordan skyerne har trukket sig sammen Store regndråber begynder at falde Men hun bliver stående Det vuggende træ bliver badet i lys af spidse lyn Regnen tager til Men hun bliver stående Et øredøvende brag overdøver den stumme nattergal Himmel og hav står i et Endnu et lyn oplyser himlen I samme sekund slår lynet ned Et dødeligt og koldt lyn rammer det kraftfulde træ Koldt imod varmt Dødt imod det levende Lynet slår ned i træets midte I træets hjerte Med en knasende lyd knækker træets højre arm af Grenen falder tungt til jorden Fra træets resterende blade falder regndråberne støt Tårer fra et forblødt træ Tårer der ikke kan standses Træet mister sin glød og dør hen Men da uvejret stilner af Begynder nattergalen at synge igen Livlige toner i et såret træ Livlige toner fra et træ, der ikke ville dø Anonym. Borgergade 38, st København K Tlf Idon Tryk Marts 2010

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark 07 Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Årsberetning Indholdsfor tegnelse Lederens beretning af Bodil Dichow 3 Henvendelser til Thora Center i 2007 4 Årsag til henvendelser 6 Thora Centers fundament

Læs mere

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning 3 Lederens beretning 4 Henvendelser til Thora Center i 2008 5 Thora Centers fundament 10 Rådgivning 10

Læs mere

Thora Center. - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Thora Center. - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Thora Center - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Årsberetning 2012 1 Bestyrelsens Beretning 1. Foreningens mål er at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken seksuelle overgreb.

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for voksne - juli 2010 Servicestyrelsen 2010 Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen Oversigt over hjælpemuligheder for

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere