Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark"

Transkript

1 09 Behandling Rådgivning Værested Støttegruppe

2 Årsberetning THORA CENTER 2009 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 3 Lederens beretning af Bodil Dichow 4 Henvendelser til Thora Center i Årsag til henvendelser 6 Rådgivning / Fakta blad 9 Psykologisk behandlingsarbejde / Faktablad 10 - Overvåget samvær 10 Værestedet Påfuglen 11 - Kænguru Gruppen 11 - Bisidning 11 Vidensformidling og information 12 Projekter 12 - Samarbejde med kommuner 13 - Tilbud til studerende 13 - SOS Børns Helpline 13 - Hotline Aktiviteter i Missing Children s Day, Bornholm, Bryssels, 15 års jubilæum, 15 Julearrangement. Faktablade Visioner for Formandens årsberetning for 2009 Det har været glædeligt at se, at der i 2009 har været brug for Thora Centers aktiviteter, og at de har ført til markante resultater hos klienterne. Udover at bistå ledelsen med drøftelse af væsentlige overvejelser for Thora Centers drift og udvikling har bestyrelsen arbejdet på at sikre en bredere kontaktflade til politiske beslutningstagere og den almindelige befolkning. Det har udmøntet sig i dannelse af en gruppe af ambassadører, som vil bidrage med ideer og forslag til Thora Centers videre udvikling og benytte personlige netværk til at fremme Thora Centers sag. Det er lykkedes at få accept fra fire engagerede personer, som har indledt drøftelse af, hvordan de kan varetage deres ambassadør-rolle. Et andet arbejde, som bestyrelsen har været engageret i, er udarbejdelse af korte beskrivelser af Thora Centers forskellige aktiviteter med angivelse af eksempler og omfang. De kan opfattes som en konkret udløber af det strategiske udviklingsarbejde, som bestyrelsen og ledelsen gennemførte i Der er heldigvis tilsagn om støtte fra Socialministeriets satspulje i endnu et år i 2010 ligesom Københavns Kommune har bevilget støtte. Der forestår et strategisk og praktisk arbejde med at få Thora Center indlejret i den sociale praksis. Også private fonde har bidraget til at muliggøre centrets virke. Derfor vil jeg gerne sig tak til Thora Centers sponsorer for deres støtte. Bestyrelsen har haft et godt samarbejde med Thora Centers ledelse og ønsker at takke alle, der er tilknyttet Thora Center for den indsats og åbenlyse entusiasme, som de lægger for dagen Jens Ove Riis Formand for Thora Centers bestyrelse Tekst: Bodil Dichow, Lone Feddersen, Erik Andreasen og Jens Ove Riis Grafisk tilrettelæggelse og Layout: Peter R. Lassen - Idon Tryk Produktion & Tryk: Idon Tryk - Marts

3 Lederens Beretning I året 2009 kunne vi afholde 15 års jubilæum. Det blev en festdag, hvor tidligere medarbejdere, studerende og andre fik lejlighed til at besøge Thora Center igen. Vi fik talt om gamle dage og glædet os over alle de praktikanter, som var blevet færdiguddannede og som i dag er blevet dygtige psykologer. Vi kunne samme dag præsentere vores nye ambassadører. Eva Truelsen havde foreslået, at vi kunne få ambassadører til at medvirke til at synliggøre Thora Center. Vi tog hende på ordet og foreslog, at hun kunne være leder af en sådan gruppe. Ambassadørerne blev Bubber, Bodil Kornbek og Eyvind Vesselbo. Vores praktikant Bettina Hoen tilbød at være sekretær for gruppen. Synliggørelse af Thora Centers tilbud blev det centrale hele året. Arbejdsopgaverne var mange. Med særlig fokus på børn og deres familier. Vi havde flere opgaver med støttet samvær og overvåget samvær. Opgaver hvor vi sikrede, at både børn og forældre havde glæde af et gensidigt samvær. Fokus blev også på børn, der udsættes for overgreb, og børn som forsvinder. Derfor måtte vi have hjælp fra gymnasiestuderende, da vil skulle arrangere Missing Children s Day den 25. maj Niels Steensens Gymnasium havde heldigvis en ordning, hvor de skulle sende eleverne i social praktik. Dette fik vi gavn af, og da dagen oprandt, var der friske elever, der gik rundt i København med balloner og oplyste folk om vigtigheden af at anvende Hotline I efteråret fik vi Lone tilbage i sin gamle stilling og en ny medarbejder blev ansat. Dette sammen med to praktikanter var med til, at vi igen kunne sætte tiltag i gang. Vi fik udarbejdet et skilt til porten, nye pjecer og informeret om vort arbejde i flere af landets kommuner. I oktober måned deltog vi i møder i Bryssels for at informere andre organisationer i Europa og politikere i EU om det arbejde, vi dagligt udfører. Især fik vi lagt vægt på vigtigheden af Best Pratice indenfor afhøringen af børn. Jeg vil især takke vores bestyrelse og medarbejdere for stort engagement og Børns Vilkår, Stairways for bidrag til vores samarbejde. Eva Truelsen skal have en særlig tak for det store engagement og nærvær hun giver både personale, bestyrelse og ambassadørerne. Bodil Dichow Cand. Psych og daglig leder Henvendelser til Thora Center Thora Center har i 2009 haft henvendelser, som fordeler sig på mails, opkald til Thora Centers telefon og telefonsvarer, brugere af Værestedet Påfuglen samt personlige henvendelser i forbindelse med rådgivning, terapi, støttegrupper, supervision og undervisning. Den nøjagtige fordeling i tal fremgår af tabel 1, idet tallene i procent fremgår af tabel 1.1. Henvendelser vedrørende administration er ikke medtaget i tabellen Tabel 1 viser fordelingen af henvendelser fra mennesker berørt af seksuelle overgreb. Note: 0 Telefon Tabel 1: Henvendelser 2009 Telefonsvarer 95 og brev Herudover har der været besøg på Thora Centers hjemmeside. 387 Personligt Breve vedr. administration, dvs. korrespondance med ministerium, revisor og fonde er ikke medtaget Værested I alt 4 5

4 Tabel 1.1: Kontakt fordelt på form Tabel 2: Årsag til henvendelser - Overgrebsproblematik 7% 11% 27% 31% 3% Telefon Telefonsvarer og brev Personligt Værested 45% Seksuelt misbrugte Krænkere Pårørende Anden person Offentlig instans 27% 12% 34% 3% Tabel 1.1. viser henvendelser i 2009 fordelt i procent. Tabel 2 viser årsag til henvendelser i forhold til overgrebsproblematik I forhold til 2008 har der i 2009 været en stigning i antallet af henvendelser til Thora Center på 13%. Det er specielt antallet af både telefoniske og personlige henvendelser, som er steget, ligesom også søgningen til Værestedet Påfuglen er steget. Årsag til henvendelser Årsagen til henvendelser er opdelt i to kategorier: Den første kategori er henvendelser fra personer, som direkte eller indirekte er berørt af seksuelle overgreb, og den anden kategori er henvendelser, der relaterer sig til Thora Centers vidensformidling. Her fremgår det, at antallet af henvendelser fra seksuelt misbrugte samt pårørende er steget, hvorimod antallet af henvendelser fra krænkere og offentlige instanser er uændret. Den anden kategori er betegnet vidensformidling. Det er henvendelser fra studerende og professionelle, som ønsker undervisning og supervision. Her er også medtaget henvendelser fra journalister m.m. i forbindelse med interviews og udtalelser til medier. Endelig vil kategorien indeholde henvendelser fra typisk offentlige myndigheder, som ønsker Thora Centers materiale tilsendt, samt andre. Disse henvendelser fremgår i procent i tabel 3. Den første kategori er kendetegnet ved at være henvendelser fra personer, som direkte eller indirekte er berørt af den seksuelle overgrebsproblematik, dvs. seksuelt misbrugte, krænkere, pårørende, andre personer som kolleger o.lign. samt offentlige instanser, og som ønsker råd og vejledning i forhold hertil. I tabel 2 illustreres årsagen til henvendelser i procent i forhold til denne kategori. 6 7

5 63% Tabel 3: Årsag til henvendelser - Vidensformidling 18% 9% 10% Undervisning/foredrag/supervisio n Tilsendelse af materiale Interview/udtalelser til medier Andet Rådgivning Thora Center tilbyder både telefonisk og personlig rådgivning. Rådgivning ydes til personer, der har været i berøring med seksuelle overgreb; det kan være mennesker, der har været udsat for overgreb, mennesker der har begået eller tænker på at begå overgreb samt pårørende hertil. Professionelle som psykologer, læger, skolelærere, socialforvaltninger m.fl., der har været i berøring med overgrebsproblematikken, søger også i stigende grad støtte og vejledning til deres arbejde. Rådgivningen foregår mandag til torsdag fra kl. 10 til kl. 15 samt den sidste torsdag i hver måned fra kl. 19 til kl. 21. Formålet med vores rådgivende samtaler er at rådgive den person, der henvender sig til Thora Center, om de forskellige behandlingstilbud, der eksisterer, således at vedkommende får forskellige muligheder for at handle. For at kunne rådgive bedst muligt søger vi information om personen, herunder årsagen til henvendelsen, beskæftigelse, det sociale netværk og evt. misbrugsproblematik. Rådgivning i Thora Center er et gratis tilbud. Tabel 3 viser årsag til henvendelser i forhold til vidensformidling I tabel 4 illustreres antallet af førstegangshenvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn. Lige som de forrige år er der en stor overvægt af henvendelser fra kvinder, nemlig 75%. Tabel 4: Henvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn 12% 75% 13% Mænd Kvinder Ikke oplyst Hvordan arbejder vi på Thora Center Thora Center er en landsdækkende forening, som arbejder med seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt. Vi hjælper derfor enhver, der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb. Dette kan være: Mennesker, der er eller har været udsat for seksuelle overgreb, f.eks. incest, voldtægt, sexchikane eller pædofile overgreb. Mennesker, der begår eller har begået seksuelle overgreb. Pårørende til mennesker, der er berørt af en seksuel overgrebsproblematik. Professionelle og studerende der har brug for oplysning om seksuelle overgreb. Den seksuelle overgrebsproblematik ses ud fra følgende helhedsbetragtning: Begrebet seksuelt overgreb defineres rummeligt og omfatter blandt andet incest, pædofili, prostitution, voldtægt og sexchikane Den seksuelle overgrebsproblematik er ikke køns eller aldersbestemt Forebyggelse og hindring af aktuelle og potentielle seksuelle overgreb kræver mulighed for dialog med alle berørte parter. Psykologer og psykoterapeuter varetager al terapeutisk behandling på Thora Center. Thora Centers behandlingsarbejde følger de etiske principper for psykologer. Vi har tavshedspligt og man har ret til at være anonym. Sådan finder du os: Du finder os gennem porten ved Super Brugsen i Borgergade. Her findes der gratis to timers P-plads. Nr. 38 ligger på bagsiden af huset. Tog/metro: Fra Kgs. Nytorv metro st. tager det 10min til fods. Bus: 1a mod Hellerup st. Stå af v. Fredericiagade (Bredgade), og så tager det 2min til fods (se kort) Thora Center Borgergade 38 ~ 1300 Kbh K Tlf: Mandag til torsdag kl Telefon, og personlig henvendelse. - Den sidste torsdag i måneden kl Der er mulighed for at lægge besked på centrets telefonsvarer uden for åbningstiden. Thora Center Center for seksuelt misbrugte og andre i Danmark Telefonisk rådgivning i THORA CENTER Ring Tabel 4 viser henvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn. 8 9

6 Psykologisk behandlingsarbejde Thora Center har en helhedsorienteret tilgang til overgrebsproblematikken. Vi tilbyder derfor hjælp til både børn, unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Desuden tilbydes behandling til krænkere og potentielle krænkere i alle aldersgrupper, ligesom vi også tilbyder hjælp til pårørende. Thora Center tilbyder efter aftale og mod betaling individuel terapi, par- og familieterapi samt legeterapi til børn. Behandlingsarbejdet foretages af psykologer og psykoterapeuter, der har en særlig faglig ekspertise og erfaring inden for den seksuelle overgrebsproblematik. Seksuelle overgreb, der begås mod børn, efterlader ofte psykiske mén hos børnene. Derfor er det vigtigt at iværksætte hjælp og støtte til børn og unge så hurtigt som muligt, således at disse mén ikke giver varig skade. Hjælp til børn kan bl.a. gives i form af tegne- og legeterapi. I Thora Center har vi dog fortsat flest henvendelser fra voksne kvinder og mænd, der har senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen. I behandlingsarbejdet er det senfølger som angst, skyld- og skamfølelser, vrede, lavt selvværd, problemer med personlige grænser, spiseforstyrrelser, depression, seksuelle problemer, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, selvdestruktiv adfærd som eksempelvis cutting samt besvær med at indgå i nære relationer, der opleves hyppigst. Vi yder også hjælp til kvinder, som har været udsat for voldtægt. De får ofte efterfølgende problemer med flashbacks, undgåelsessymptomer, symptomer på autonom irritabilitet samt vanskeligheder med socialt samvær. Under voldtægten er oplevelsen af dødsangst almindelig, og efter overgrebene følger ofte en choktilstand. For begge typer overgreb, kan de berørte mennesker udvikle posttraumatisk stressforstyrrelse, PTSD, som kan udvikle sig til en kronisk tilstand, hvis personen ikke får hjælp. Herudover har vi haft henvendelser fra krænkere eller potentielle krænkere (personer med pædofile fantasier), som har søgt behandling. Seksuelle krænkere er oftest mænd, men kvinder kan også misbruge børn, enten direkte eller indirekte ved at være involverede og vidende om overgrebene. Fokus er gennem de seneste år øget på de unge krænkere, dvs. krænkere under 18 år, da forskning viser, at 1/3 af alle seksuelle overgreb begås af disse. Derfor er tidlig intervention af afgørende betydning, så en mulig kronisk udvikling kan forhindres. Der er gode behandlingsmuligheder for de krænkere, der er forpinte af deres tilstand og motiverede for at ændre på situationen. Overvåget samvær Vi har I løbet af året haft flere forløb med børn som har været sammen med den ene af deres forældre. De forløb vi har været medvirkende til synes alle at have været til glæde både for børnene og forældrene. Samværet har både foregået i Thora Center, men også samvær hjemme hos en forælder har været aktuelt. Værestedet Påfuglen Værestedet er et dagligt tilbud til alle personer, der har været berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. Via samvær og aktiviteter er det for brugerne et fristed i dagligdagen; en mulighed for hyggeligt samvær med andre mennesker, som er i samme situation. Der er altid en hyggelig atmosfære i værestedet, hvor der bliver serveret kaffe og te. Værestedet Påfuglen har åbent mandag til fredag fra kl. 10 til kl. 15, samt den sidste torsdag i hver måned fra kl. 19 til kl. 21. Kænguru Gruppe Kænguru Gruppen Mit barn Har dit barn været udsat for seksuelle overgreb? Thora Center åbner en gruppe for mødre, hvis barn har været udsat for overgreb. Gruppen mødes hver anden torsdag fra kl Gruppen giver dig som mor mulighed for at møde ligesindede. Her vil der være mulighed for at tale om aktuelle vanskeligheder, samt hvilke tiltag der har vist sig at kunne skabe en bedre hverdag for jer som familie. THORA CENTER Thora Center har gennem adskillige år arbejdet med pårørende til mennesker, der har været i berøring med seksuelle overgreb. Ikke mindst har vi haft en del kontakt til forældre, hvis børn har været udsat for overgreb. Og når børnene i den forbindelse er traumatiserede, viser det sig ofte, at mødrene er sekundært traumatiserede. I efteråret oprettede vi derfor som et pilotprojekt en gruppe for mødre, hvis børn har været udsat for seksuelle overgreb. Gruppen kaldte vi Kænguru Gruppen, og vi udsendte et stort antal informationsmateriale til forskellige krisecentre. I den forbindelse fik vi mange tilkendegivelser om, at netop hjælpen til disse mødre var der hårdt brug for i hele landet. Da opstart af gruppen fungerede som et pilotprojekt, har vi efterfølgende udarbejdet forskningsmateriale, der tilkendegiver, hvorvidt en sådan hjælp til mødre påvirker resten af familien. Mødrene befinder sig ofte i en situation, hvor de på én gang skal håndtere mange forskellige vanskeligheder. Det gælder ikke mindst håndteringen af samværet med de kriseramte børn, de eventuelle vanskeligheder og ofte brud med barnets far samt ikke mindst den svære og i flere tilfælde oplevede magtesløshed i kontakten til de sociale myndigheder. En af vores hypoteser gik på, at ved at hjælpe og støtte de belastede mødre, ville børnene indirekte blive hjulpet, da mødrene netop via gruppestøtten kunne få mere overskud til deres børn i familien. Gruppen fortsætter i Bisidning center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Borgergade 38, st København K Tlf Fax Bisidderstøtte hører også under værestedets regi. Det kan handle om at ledsage brugere til besøg hos myndigheder som f.eks. politi eller sagsbehandler. Mange brugere har ikke før været i kontakt med myndighederne, hvorfor de har brug for støtte til at føle sig trygge over for en autoritær instans. Det er bisidderens opgave at observere og sørge for, at brugeren bliver hørt og hjulpet på den bedst mulige måde. Thora Centers rolle som bisidder er vederlagsfri

7 Vidensformidling og information Året igennem har vi haft fokus på at formidle viden om seksuelle overgreb. Vi har haft studerende tilknyttet Thora Center, som gennem den periode de har været her, alle har dygtiggjort sig i området. Vi har undervist i området seksuelle overgreb både på biblioteker, på behandlingsinstitutioner og i Thora Centers eget regi. Vi har været i Bryssels, hvor vi også ved flere lejligheder har talt om vores arbejde. Det har især været vores praktikanter og Shira, som har arbejdet med informationssiden. Vi har fået udviklet forskelligt oplysningsmateriale, folders og pjecer, som er blevet distribueret hos praktiserende læger, biblioteker og undervisningsinstitutioner. Periodevis har vi undervist elever fra 8 og 9 klasserne, når de har haft projekt uger med emner der har relateret sig til vort arbejde. Tilbud til studerende Thora Center har sædvanligvis ansat psykologpraktikanter i et fire måneders forløb to gange om året. I andet halvår af 2009 havde vi to praktikanter ansat, hvorfor vi havde et tilbud til studerende om at få støttende samtaler med en psykologpraktikant til nedsat pris. Tilbuddet skal ses på baggrund af, at studerende ofte ikke selv kan finansiere et behandlingsforløb hos psykolog, og desværre sjældent ydes økonomisk bistand hertil i de forskellige socialforvaltninger. SOS Børns Helpline Denne Helpline for børn og unge er udelukkende en rådgivningslinje, og den er kun åbent i de timer, hvor Thora Center har åbent. Telefonlinjen er i dag sammenlagt med Hotline , således at disse telefonnumre udelukkende retter sig til børn og unge, der har behov for hjælp, enten ved akut hjælp eller ved en rådgivningssamtale. B Ø R N S H E L P L I N E Projekter Samarbejde med kommunerne Da Thora Center er landsdækkende har vi derfor også et samarbejde med mange kommuner landet over. Vi har besøgt forvaltningerne og har afholdt møder med disse vedrørende vores brugere. Hotline I 2008 fik Thora Center tildelt det europæiske hotline nummer. Hotline nummeret er en harmoniseret tjeneste af samfundsmæssig betydning, som skal sikre, at bl.a. danske forældre og deres børn kan få akut hjælp i tilfælde af børn og unges forsvinden, herunder også hvis de udsættes for seksuelle overgreb. Endvidere tilbyder tjenesten råd og vejledning til professionelle i deres omgang med børn. Det er hensigten, at den europæiske hotline skal være et gratis tilbud i 47 forskellige lande. Hotlinen forventes at blive døgnbemandet, således at specielt uddannet personale har tæt samarbejde med myndigheder, politi, pårørende og andre humanitære organisationer. Således kan det sikres, at børn der meldes savnet i både Danmark og Europa, hurtigt kan findes via et tæt samarbejde med de andre europæiske lande. Besøg fra CHI af Thopmas Müller. B Ø R N S H E L P L I N E Med hjælp fra en fond i 2009 er Hotline på nuværende tidspunkt i en spændende opstartfase. Thora Center har allerede et tæt samarbejde med de europæiske samarbejdspartnere, og på nuværende tidspunkt arbejder vi på at skabe et lignende samarbejde med politi og andre myndigheder i Danmark. I anden halvdel af 2009 har vi arbejdet på fondsansøgninger, således at vi kan ansætte og uddanne døgnbemandede medarbejdere

8 Aktiviteter I 2009 Missing Children s Day Den 25. maj afholdte Thora Center Missing Children s Day. Flere elever fra Niels Steensens Gymnasium var med til at gøre opmærksom på dagen. De gik rundt i København med balloner og oplyste om sagen, ligesom også vigtigheden af Hotline blev diskuteret med de forbipasserende. Bornholm I forbindelse med vores kampagne om synlighed har Bodil og vores psykolog praktikant undervist både på et behandlingsstedet Sct. Ols og på Rønne bibliotek. Desuden har vi fået genoptaget samarbejdet med Bornholms samværsgrupper. Resultatet af vores besøg har efterfølgende været meget frugtbart, idet flere borgere fra Bornholm har rettet henvendelse og således fået gavn af Thora Centers tilbud. 15 års jubilæum I november 2009 blev det fejret, at Thora Center havde eksisteret i 15 år. Selve arrangementet foregik i november måned, hvor der bl.a. blev sat fokus på alle de mennesker, som Thora Center gennem tiden har hjulpet. På dagen fik vi besøg af Thora Centers samarbejdspartnere samt også tidligere ansatte psykologpraktikanter og frivillige. Samtidig kunne vi også præsentere Thora Centers nye ambassadørgruppe. Formanden for Børns Vilkår fortalte om deres arbejde og Stairways berettede om deres store arbejde på Filipinerne. Julearrangement I slutningen af december afholdte Thora Center et julearrangement for brugerne. I år deltog flere familier med deres børn. Vi begyndte aftenen med at spise risengrød og andre lækkerier, hvorefter der til børnenes store fornøjelse blev bagt æbleskiver i køkkenet. Der blev spist æbleskiver og andet juleknas, mens børnene åbnede de pakker, som lå under juletræet. De store børn hyggede sig herefter med at male billeder, alt imens snakken gik lystigt. Møde i Bryssels med EUs Præsident Barosso Thora Center fik i oktober 2009 lejlighed til at tale ved et møde i Bryssels, hvor organisationer fra hele Europa var inviteret samt fra ICMEC. Bodil holdt oplæg om hvorledes man kan afhøre børn på måder, som ikke re-traumatiserer dem. Efterfølgende er der fra E.U. side fulgt op på dette oplæg

9 Eksempel på Faktablad Eksempel på Faktablad Behandling i Thora Center Et barn eller en voksen, der har været udsat for seksuelt misbrug, har ofte behov for et behandlingsforløb med en erfaren og specialuddannet psykolog for at få en bedre livskvalitet. Derfor tilbyder Thora Center behandling til både børn og voksne. Hele familien og pårørende er velkomne i Thora Center. Et behandlingsforløb kan variere i omfang og form, men strækker sig typisk over samtaler med en psykolog á 50 minutters varighed. Hertil kommer ofte kontakt til berørte instanser. Brugerens bopælskommune betaler ofte for et behandlingsforløb. I nogle tilfælde betaler voksne selv for behandling, men det vil være ønskeligt, om Thora Center i større omfang kunne give gratis behandling. Omfang: Rådgivning i Thora Center Thora Center tilbyder telefonisk og personlig rådgivning til alle, der ønsker at få råd om forhold vedrørende seksuelt misbrug. Det kan være en mor der har mistanke om, at hendes datter misbruges. Det kan være et barn, der ønsker i fortrolighed at betro sig til en voksen; eller det kan være en lærer der ønsker at få råd om observationer i en klasse. Rådgivning er åben for alle, og alle henvendelser behandles fortroligt. Ydelsen er gratis. Rådgivningen varetages af specielt uddannet personale, og af frivillige under supervision af de ansatte. De mennesker som henvender sig i Thora Center skal ofte for første gang i deres liv tale om overgreb og oplevelser som kan være svære at sætte ord på. Det kan være følelsesmæssigt meget svært at huske disse oplevelser. Det er derfor afgørende at personalet er specialuddannet, således at brugeren kan møde tillid. Thora Center har oprettet en Helpline til børn og unge således at disse har mulighed for at få en direkte kontakt til en rådgiver. Hjemmesiden vil ofte være den første søgning borgeren foretager inden kontakt til Thora Center. Eksempel: En fraskilt mor har lagt mærke til, at hendes datter et begyndt at opføre sig anderledes i forbindelse med besøg hos faderen, bl.a. har hun svært ved at koncentrere sig i skolen. Moderen og barnet får bevilget behandling hos hver sin psykolog; herunder fremkommer tydelige indicier på, at faderen misbruger sin datter. Han benægter imidlertid alt. Mange myndigheder bliver efterhånden involveret med hver deres sagsforløb, der ofte kræver nye undersøgelser uden koordinering med andre instanser. Datteren og moderen har fået det meget bedre efter de første 10 behandlinger, men det trækker i langdrag med at få ændret grundlæggende ved samvær med faderen, idet både politi, retten, og de kommunale myndigheder ser sagen mere ud fra eget ansvar og praksis end fra barnets side. Thora Center fungerer som koordinerende led over for barnet, dets familie og de mange involverende instanser og tilbyder individuelle forløb for mor og barn samt mulighed for inddragelse af andre personer, såfremt dette ønskes. Efterfølgende kan mor og datter tilbydes gruppeforløb, hvor de kan mødes med andre med lignende oplevelser. Eksempel på rådgivninger. Rådgivning er åben: mandag torsdag fra og den sidste torsdag i hver måned fra Omfanget af telefonisk rådgivning og rådgivning fremgår af vores årsrapporter. En mor ringer om sit barn fordi datteren har været udsat for grænseoverskridende adfærd fra faderens side. Mor og datter kommer efterfølgende ind til personlig rådgivning. Faderen indkaldes efterfølgende til rådgivning og hele familien tilbydes rådgivning. En mor kontakter Thora Center, idet hun ønsker en større forståelse af sit barns adfærd. Barnet udviser symptomer som også er blevet bemærket i børnehaven. Pædagogen kontakter efterfølgende Thora Center således at denne også får hjælp til at forstå barnet. En ung pige kontakter Thora Center. Hun forklarer, at hendes nabo har udsat hende for gentagne overgreb. Naboen har sagt, at hvis hun fortæller sin mor om det, så vil moderen blive rigtig ked af det. Pigen støttes i at tale med sin mor om det som er hændt

10 Visioner for 2010 Thora Center vil styrke indsatsen I forhold til børn der udsættes for seksuelle overgreb og deres familier. Vi vil fortsat udvikle metoder og praksis på området således at vi styrker indsatsen for netop dette område. Ambassører: Thora Center besluttede i forlængelse af vort strategiarbejde at nedsætte en gruppe ambassadører der skulle medvirke til at synliggøre Thora Center og dets aktiviteter. Gruppen blev etableret i oktober 2009 og bestod af: Eva Truelsen Bubber Bodil Kornbek Eyvind Vesselbo Bettina - sekretær Sponsorater Med stor tak har Thora Center modtaget støtte fra: Merrild Kaffe Frellsen Kaffe City Avisen Søren Bager i Holte Fonden af

11 Træet der ikke ville dø. De grønne blade rasler i vinden Træets krone svajer i takt med de kraftfulde vindstød Inde bag de store blade høres en nattergals sang Toner i en barsk natur Hun betragter det livlige træ i blæsten Betragter et træ i kamp med naturen I flere timer har hun stået ved træets fod Set, hvordan skyerne har trukket sig sammen Store regndråber begynder at falde Men hun bliver stående Det vuggende træ bliver badet i lys af spidse lyn Regnen tager til Men hun bliver stående Et øredøvende brag overdøver den stumme nattergal Himmel og hav står i et Endnu et lyn oplyser himlen I samme sekund slår lynet ned Et dødeligt og koldt lyn rammer det kraftfulde træ Koldt imod varmt Dødt imod det levende Lynet slår ned i træets midte I træets hjerte Med en knasende lyd knækker træets højre arm af Grenen falder tungt til jorden Fra træets resterende blade falder regndråberne støt Tårer fra et forblødt træ Tårer der ikke kan standses Træet mister sin glød og dør hen Men da uvejret stilner af Begynder nattergalen at synge igen Livlige toner i et såret træ Livlige toner fra et træ, der ikke ville dø Anonym. Borgergade 38, st København K Tlf Idon Tryk Marts 2010

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark 07 Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Årsberetning Indholdsfor tegnelse Lederens beretning af Bodil Dichow 3 Henvendelser til Thora Center i 2007 4 Årsag til henvendelser 6 Thora Centers fundament

Læs mere

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning 3 Lederens beretning 4 Henvendelser til Thora Center i 2008 5 Thora Centers fundament 10 Rådgivning 10

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Thora Center. - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Thora Center. - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Thora Center - Center for Seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Årsberetning 2012 1 Bestyrelsens Beretning 1. Foreningens mål er at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken seksuelle overgreb.

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Indhold Forord... 4 1. Struktur, omsorg og information...5 Struktur... 5 Omsorg... 5 Information... 6 2. Børns typiske krisereaktioner...7

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Lay out: Vejen Kommune Tekst: Psykologenheden Fotos: Colourbox.dk Ordrenr.: 639-16 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Januar 2016 Indhold

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Cutting. Skærer-adfærd Selvskadende adfærd. Cand. Psych. Hannah de Leeuw Tlf

Cutting. Skærer-adfærd Selvskadende adfærd. Cand. Psych. Hannah de Leeuw Tlf Cutting Skærer-adfærd Selvskadende adfærd 2 definition Selvskade er en direkte, socialt uacceptabel adfærd, der gentages igen og igen, og som medfører lettere til moderate fysiske skader. Når selvskaden

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv.

Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. Du skal have en samtale med Pernille på 12 år. Pernille har flere gange skåret sig selv og har to gange forsøgt at tage sit eget liv. 1 Du har modtaget en underretning vedr. Frederikke på 7 år. I den forbindelse

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

Flygtninge, familier og traumer

Flygtninge, familier og traumer Trine Brinkmann, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge, familier og traumer Traumatiserede flygtningefamilier hvordan møder lærere, pædagoger og vejledere disse familier? - Fyraftensmøde,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Af L.B. Christensen, B. Dichow, L.H. Feddersen. Gruppe

Af L.B. Christensen, B. Dichow, L.H. Feddersen. Gruppe MØDRENE TIL BØR Børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, har indlysende brug for psykologhjælp. Men hele familien kan være i knæ. På Thora Center har man det sidste år haft et tilbud til kriseramte

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE 1. Kontaktpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en realitet udleveres gode

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Myndighedsområdet. Seksuelle overgreb DIALOGKORT Myndighedsområdet Seksuelle overgreb SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Myndighed-Sex.indd 1 15/01/13 11.37 Du skal have en samtale

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Stadig krig indeni? SUF SYD

Stadig krig indeni? SUF SYD Stadig krig indeni? tilbyder PTSD-ramte veteraner vejledning og hjælp til at håndtere de problemstillinger, hverdagen kan give som tidligere udsendt 2 - SUF-modellen Er du ramt af PTSD? De fleste veteraner

Læs mere