Psykologisk Horoskop Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykologisk Horoskop Analyse"

Transkript

1 Psykologisk Horoskop Analyse Astrologisk Fagkundskab og Tekst af LIZ GREENE Programmering af Alois Treindl Oversat fra engelsk af Mette Thomsen Psykologisk Horoskop Analyse for H. C. Andersen, født 2. Apr 1805 Nr AstroScan Løvstræde 8, 1152 København K Tel & Fax: Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 3.2

2 ASTROLOGISKE DATA ANVENDT VED ANALYSEN: navn: H. C. Andersen (mand) fødselsdato: 2. Apr 1805 lokaltid: 01:00 metode Liz Greene sted: Odense, DEN U.T: 00:18:28 huse Placidus længde: 10e23 bredde: 55n24 sid. tid: 13:39:37 24-Jun-2004 PLANETSTILLINGER planet tegn grad bevægelse A Sol Vædder 11a49'42 i hus 3 direkte B Måne Tyr 9b18'28 i hus 4 direkte C Merkur Vædder 13a12'24 i hus 3 direkte D Venus Fisk 27l14'14 i hus 3 direkte E Mars Løve 2e25'57 i hus 8 direkte F Jupiter Skytte 6i10'08 i hus 12 retrograd G Saturn Vægt 12g54'16 i hus 9 retrograd O Uranus Vægt 19g14'05 i hus 9 retrograd I Neptun Skorpion 27h51'30 i hus 11 retrograd J Pluto Fisk 10l00'50 i hus 2 direkte K Måneknude Stenbuk 21j44'12 i hus 1 retrograd HUSPOSITIONER Ascendant Skytte 18i06'38 Descendant Tvillinger 18c06'38 2. hus Vandbærer 1k39'56 8. hus Løve 1e39'56 3. hus Fisk 22l58'35 9. hus Jomfru 22f58'35 Imum Coeli Vædder 26a50'39 Medium Coeli Vægt 26g50'39 5. hus Tyr 18b24' hus Skorpion 18h24'22 6. hus Tvillinger 4c18' hus Skytte 4i18'30 STØRRE ASPEKTER Sol KONJUNKTION Merkur 1 23 Venus TRIGON Mars 5 12 Sol TRIGON Mars 9 23 Venus TRIGON Jupiter 8 55 Sol TRIGON Jupiter 5 40 Venus TRIGON Neptun 0 36 Sol OPPOSITION Saturn 1 04 Venus SEKSTIL Måneknude 5 30 Sol OPPOSITION Uranus 7 23 Mars TRIGON Jupiter 3 44 Sol KVADRATUR Måneknude 9 54 Mars TRIGON Neptun 4 33 Måne KVADRATUR Mars 6 52 Jupiter KONJUNKTION Neptun 8 19 Måne SEKSTIL Pluto 0 41 Jupiter KVADRATUR Pluto 3 51 Merkur TRIGON Jupiter 7 02 Saturn KONJUNKTION Uranus 6 20 Merkur OPPOSITION Saturn 0 17 Saturn KVADRATUR Måneknude 8 50 Merkur OPPOSITION Uranus 6 01 Uranus KVADRATUR Måneknude 2 30 Merkur KVADRATUR Måneknude 8 31 Uranus KONJUNKTION Medium Coeli 7 37 Tallene angiver orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel). pha coph

3 INDHOLDET AF DENNE ANALYSE V. Parforhold I. Introduktion Tiltrækning til en sofistikeret partner * At lære at blive mindre ømfindtlig * Tiltrukket af din egen II. Din Psykologiske Type attraktivitet Romantiske visioner og en righoldig fantasi * VI. Vejen til Integration Kampen mod banaliteterne og de jordiske begrænsninger * Sensitivitet over for andre kombineret At oplade sin egen oprindelige røst * At udforske med kreativ fantasi troens mysterium III. Karakter og Skygge En direkte og ærlig indstilling til livet * En righoldig og vital personlighed forfalden til materialisme og sensualitet uden skamfølelse * Ærlighed kan blive til taktløshed * Overdrivelse og rebellisk fyrighed giver livet kulør * Integriteten udspringer af oprigtighed over for dig selv og mangel på hykleri Skjulte sociale og kunstneriske aspirationer * Betydningen af skønhed og kultur bør anerkendes Trang til at være begivenhedernes midtpunkt * En mere ydmyg og uselvisk karakter gemmer sig i skyggen IV. Familiebaggrund Familiemyter og psykologisk arv * Billedet af faderen i en mands horoskop * En behersket og uinteresseret figur * Omgangen med autoritetsproblemer * Høje idealer, men næsten ingen emotionel støtte * Balance mellem hoved og hjerte * Skjult upålidelighed * Behovet for rødder og tryghed Billedet af moderen i en mands horoskop * Anspændthed og irritabilitet * En uafhængig, men indespærret ånd Forældreægteskabet * Teatret versus den verdslige eksistens * Forsoning mellem det romantiske og det prosaiske 3

4 I. INTRODUKTION vis måde er dit fødselshoroskop en metafor for det individuelle skuespil, med fuld sceneopbygning, Engang i en mindre videnskabelig æra end rollefordeling og fortælling, som udgør den invores var astrologien et agtet studium, baseret på derste kerne i din rejse gennem livet. Du kan have meget gamle og empirisk registrerede principper nytte af at huske metaforen med teaterscenen, mens og anvendt af de lærde med henblik på at opnå du læser de forskellige afsnit af dit astrologiske større indsigt ikke blot i fremtiden, men tillige i portræt, for det kan hjælpe dig med at forstå den sjælen. Med Oplysningens tidsalder og menneskets egentlige mening med skæbnen, sådan som den afvoksende kendskab til det fysiske univers, så det for spejles i astrologien. Skæbne betyder ikke at være en tid ud til, at astrologien sammen med andre udsat for vilkårligt forudbestemte hændelser. Den symbolske kortlægninger af kosmos var blevet en ligger gemt i de karakteregenskaber, som udtrykker anakronisme - sammenstykninger af overtroisk dine inderste og dybeste behov, konflikter og nonsens, som afspejlede en mere uvidende og let- længsler. Intet menneske kan være nogen anden troende æra. Men trods al bagvaskelse synes astro- end den, han eller hun er; og hver eneste oplevelse logien overraskende nok at have nægtet at gå i livet, den være sig beskeden og forbigående eller samme vej som troen på, at jorden var flad, be- voldsom og transformerende, afspejler på en eller sværgelsen af dæmonerne, og forsøgene på at for- anden måde individets karakter. vandle bly til guld. Den lever og har det godt, vokser i popularitet og har atter gjort sig fortjent til forstandig respekt - for den er blevet bragt ind i vor moderne æra via vort voksende kendskab til psykologi og menneskets sjælelige natur. Efter i mange århundreder at have været udsat for undertrykkelse II. DIN PSYKOLOGISKE TYPE og latterliggørelse, har astrologien modbevist og overlevet sine modstandere og demonstrerer med Det righoldige spektrum af individuelle stor veltalenhed, at den har noget meget værdifuldt karaktertræk, som afportrætteres i dit fødselshoroat bibringe det moderne individ, som søger selvfor- skop, skal for dit vedkommende, som for enhver ståelse. andens, betragtes på baggrund af et særligt temperament. Man kunne kalde dette temperament I denne horoskopanalyse har vi bestræbt os på, for din psykologiske "type", for det udtrykker din ved benyttelse af astrologiens og psykologiens ind- typiske eller karakteristiske måde at reagere på de sigter kombineret med avanceret computertekno- situationer, livet tilskikker dig. Ingen påbegynder logi som hjælperedskab, at give dig et astrologisk livet hel eller fuldkommen, og alle mennesker har portræt, der er ganske enestående og individuelt deres særlige stærke sider - forfinede og velfokuseret, og som har til formål at skabe større tilpassede indre egenskaber - der hjælper dem i selvindsigt. Dette er ikke en spådomsastrologi, men omgangen med udfordringer, konflikter og prosnarere en psykologisk astrologi, der er udviklet til blemer. På samme måde har alle mennesker deres et så dybt og forfinet niveau, det nu engang er mu- særlige svage sider - indre psykiske karaktertræk, ligt inden for rammerne af en computerfortolkning. der er uudviklede, forsømte og problematiske. Ingen computer er i stand til at yde det samme som en erfaren astrolog. Men vi tror, du vil anse denne Din psykologiske type forbliver ikke statisk og analyse for at være en i forbløffende grad dybt- uforandret gennem hele dit liv. Der findes noget gående og skarpsindig fortolkning af de kom- inden i hver eneste af os - hvadenten vi kalder det plicerede kræfter, der arbejder i dig. for det ubevidste, Selvet eller sjælen - som stræber mod balance og fuldkommenhed, og som forsøger Shakespeare skrev engang at hele verden er en at integrere alle de kvaliteter eller psykiske scene og alle mænd og kvinder blot aktører. På en karaktertræk i vores liv, som er blevet forsømt eller 4

5 undervurderet. På bestemte afgørende tidspunkter i stændigheder og opfatte en historie eller et bredere livet synes det, som om en central kerne, der er mønster, som andre måske overser. Således opfatter dybere og klogere, end det bevidste "Jeg", drager du ofte på et øjeblik essensen af en given situation os ind i konflikter, der gør os i stand til at udvikle eller et menneske ved hjælp af en slags "sjette vore svage sider, så vi kan blive mere hele menne- sans", der som regel er utroligt nøjagtig, men som sker. Du vil derfor opdage, at der i de følgende af- du ikke er i stand til at forklare rationelt. Men også snit vedrørende din psykologiske type er indbygget her er du ofte i strid med dig selv, for den lille kynogle forslag til, hvorledes du kan lette denne indre niske stemme inden i dig begynder at nedgøre dine proces henimod et mere afbalanceret syn på til- intuitive indsigter og kan gøre dig ubeslutsom. Derværelsen. Livet gør dette for os, før eller siden. for befinder du dig ofte i et typisk dilemma: skal du Men sommetider lønner det sig og kan tillige gøre bruge din energi på kreative projekter, der kræver tingene mindre problematiske, hvis vi samarbejder tillid og mod, fordi de involverer nye, uprøvede med processen. ideer, eller skal du forblive i et trygt job, der garanterer dig materiel stabilitet, men som ikke Romantiske visioner og en righoldig fantasi desto mindre keder og frustrerer dig. Skønt du almindeligvis ikke er tåbelig i pengesager, er disse Du er en af tilværelsens sande romantikere, for ikke det eneste mål for dine anstrengelser, og du din virkelighed består af fantasiens og forestillin- har brug for udfordringer og inspiration i dit arbejgernes indre verden. Dagliglivets begrænsninger de. Og dog er du heller ikke i stand til fuldstændig kan kede dig, og du prøver ved enhver given lej- at glemme alt om materiel sikkerhed og står derfor lighed at indgyde en atmosfære af myte og me- over for udfordringen ved at skulle finde et arbejde, ningsfuldhed i verdslige situationer. Men din hang der er både kreativt berigende og materielt produktil romantik udfordres imidlertid hele tiden af en tivt. Og dette kan tage dig lang tid og kan medføre anden side af din personlighed: din frygt for at få mange fejltagelser og forkerte ansatser. din materielle tryghed forstyrret. Skønt du ikke bryder dig om at være bundet til rutiner, der fore- Kampen mod banaliteterne og de jordiske kommer dig ligegyldige og kvælende, trænger livet begrænsninger sig hele tiden ind på dine drømme og tvinger dig ind i en konflikt mellem dine visioner og dine prak- Hvis du forsøger udelukkende at leve i fantasitiske begrænsninger og behov. Din naturs største en, risikerer du at miste forbindelsen med det styrke ligger gemt i dit forhold til fantasiens kre- almindelige liv - og dermed evnen til at stilles tilative kræfter, som gør dig i stand til at skimte ind i freds. På grund af din afsky for al kedsomhed og fremtiden og forestille dig nye muligheder, der ikke rutine kan du i al hemmelighed længes efter en aner umiddelbart synlige i nutiden. Af denne grund er den slags liv, mere strålende, mere spændende og du tilbøjelig til at få øje på muligheder, som andre meningsfuldt - uden egentlig at gøre noget konkret går glip af. Du lever i mulighedernes verden, altid ved din higen efter større horisonter. Du bryder dig med blikket rettet mod det næste projekt og den heller ikke om at skulle vælge én ting, som du så næste begejstring. Men der findes en stærk kynisme skal koncentrere dig om, men foretrækker at leve i og verdslighed under din romantiske overflade, en slags midlertidig verden - "når jeg bliver stor"- som bestandig sætter spørgsmålstegn ved disse syndromet, hvor alle muligheder forbliver åbne for anelser og drømme, og som gør dig rastløs og util- dig. Men hvis du udelukkende indtager denne holdfreds, uanset hvilken side af dig selv, du prøver at ning til tilværelsen, vil du, efterhånden som årene leve ud. går, i stigende grad føle dig uvirkelig, som om du på en eller anden måde har mistet din kraft og i En anden styrke i din karakter består af din evne sidste instans intet ordentligt har udført. En anden til at opdage subtile forbindelser mellem tilsynela- udformning på din konflikt mellem det romantiske, dende forskelligartede kendsgerninger og om- mystiske rige og kendgerningernes og fænomen- 5

6 ernes hårde verden udgøres af dit komplicerede for- symboler, myter og billeder og kan udmærke dig hold til din egen krop, der ofte forekommer dig inden for kunstarter som musik, maleri, dans eller mystisk og skræmmende, og som du måske i perio- teater, hvor dine evner for intuitiv karakterforder negligerer. Du kan formodentlig ikke fordrage ståelse og for at mime i plastisk form kan gøre dig at få tiden fyldt ud med opgaver såsom at reparere ganske enestående talentfuld. Eller du kan kombilen og føre månedlige regnskaber, for ikke at tale binere din fantasi og din sensitivitet med den opom at gå til tandlægen eller lægen; men din mangel gave at løse andre menneskers problemer og overpå opmærksomhed over for verdslige og in- føre sympati og fremsynethed til dem, du holder af stinktprægede fænomener kan resultere i konstante eller dem, du måtte vælge at rådgive eller hjælpe. irritationer over ting, der går i stykker, samt hel- Din umiddelbare forståelse af mulighederne i en bredsmæssige problemer - ikke fordi du er født given situation samarbejder med din sensitivitet og med et dårligt helbred, men fordi du har tendens til medfølelse med andres behov og problemer, og at være sporadisk i din omsorg for kroppen. Du er dette forlener din mærkelige og ofte utrolige intuitilbøjelig til at svinge mellem overdrevne og af- tion med et skær af menneskelighed. Din største straffende diæter og udførelse af fysisk træning for begavelse består i din fornemmelse for menneskeat "beherske" kroppen og så tidspunkter, hvor du ligt potentiale og for de dybere og mere meningsend ikke er klar over, at den eksisterer. fulde erfaringsmuligheder, der skjuler sig i livets problemer; og du forbinder dette med en blidhed og Du er i besiddelse af en unik og kompliceret en situationsfornemmelse, der gør det muligt for natur, og du har brug for at befinde dig midt mel- dig at fungere som jordmoder for dette potentiale i lem dine to ekstremer, så du kan komme på bedre dig selv såvel som i andre. Din fantasi fjerner sig talefod med din krop og dine fysiske omgivelser, aldrig fra de menneskelige følelsers domæne, for og samtidig stadig tildele din stærke kreative din modtagelighed og interesse vil altid holde dig i fantasi gyldighed og give den udtryk. Et sådant for- kontakt med andre mennesker, således at dine kresøg på at skabe bedre balance kan være både beri- ative anelser og inspirationer i sidste instans virker gende og spændende. Du ejer evnen til at reagere styrkende og berigende i mellemmenneskelige relapå naturen og den fysiske verdens skønhed - blot du tioner. ville holde op med at løbe væk fra den. Også på meget personlige områder, som f.eks. det seksuelle Din største udfordring i tilværelsen er dog proudtryk, kan din skyhed over for kroppen give bag- blemet med at forankre dine visioner og forslag, og også her kan du forvente større tilfreds- nemmelse for menneskelige muligheder inden for stillelse, såfremt du mere ærligt konfronterer dig den materielle virkeligheds grænser; og her kan din med instinkternes fremmede verden, som du ind- afhængighed af menneskelig kontakt gøre det imellem frygter. Din opfattelse af den fysiske endnu vanskeligere for dig at klare de restriktioner virkelighed kan være åbenlyst negativ, og det er og ansvar, verden pålægger dig. Livet kræver indmuligt, at familiære holdninger i din barndom har imellem et barsk overlevelsesinstinkt og en evne til bidraget til din undervurdering af den. Og dog vil om nødvendigt at klare sig alene. Dit behov for at du være i stand til at finde det bedste i begge udtrykke din kreative fantasi i forholdet til andre verdener og kan sætte dig virkeligt høje mål, blot kan få dig til at frygte den kolde selvtilstrækkedu lærer kunsten af være en almindelig dødelig. lighed, som situationen nu og da kan kræve af dig. Da du indimellem er for indfølende og idealistisk Sensitivitet over for andre kombineret med til dit eget bedste, har du vanskeligt ved at trække kreativ fantasi grænser omkring dig og påtager dig bestandig byrden ved andres problemer - ikke kun fordi du er Dine fantasibetonede evner understøttes af en medfølende, men også fordi du ikke ved, hvordan dyb, instinktiv indsigt i menneskelig adfærd og mo- du skal fastholde dine egne grænser. Og da din nativation. Du reagerer dybtgående over for verdens turlige hang til romantik har tilbøjelighed til at 6

7 komme til udtryk som en tro på et forholds mulig- blander sig med og kommer i konflikt med hovedheder, har du svært ved at erkende et andet aktørerne, og som således gør dig til det unikke inmenneskes reelle ufuldkommenhed og foretrækker divid, du er. I de tilfælde, hvor disse markerer sig at leve i en fantasiforestilling om, hvad han eller stærkt i dit horoskop, har vi includeret en behun kunne udvikle sig til, i stedet for at acceptere skrivelse af dem også. Den skildrede historie, med det menneske, der rent faktisk står over for dig. Du dens komplicerede vekselvirkning mellem lys og har brug for at lære at udvise større uafhængighed skygge, fremstiller således det, der i virkeligheden og danne dig en mere objektivt forestilling om til- menes med individuel skæbne. værelsen, og du kunne også have gavn af at fremsætte dine ideer og behov mere åbenlyst over for En direkte og ærlig indstilling til livet andre - i stedet for at håbe på at blive umiddelbart og på telepatisk vis forstået. Ikke alle er lige så in- Der er ingen pjat eller prætentioner omkring din tuitive som du, og det vil kunne hjælpe dig at blive personlighed og dine holdninger. Du er ligefrem, i stand til at være klar og direkte med hensyn til, direkte og ærlig, og du forsøger ikke at skjule dig hvem du er, og hvad du ønsker, så du kan udfolde bag nogen kunstfærdig social fernis eller attitude en langt større grad af selvtillid som indbygger i for at camouflere, hvem du er, og hvad du ønsker. den konkrete verden, som du ganske vist frygter, Du har intet tilovers for hykleri og er ikke utilbøjemen som du i sidste instans også må indbefatte for lig til at udfordre, ja om nødvendigt fornærme dem, at føle dig levende og tryg i tilværelsen. der krænker dig ved ikke at ville være sig selv. Du er intelligent uden at være intellektuelt snobbet; du fryder dig over luxus og fornøjelser, er ikke bange for at kalde begæret ved rette navn og forfølger uden skam det, du ønsker dig. Du nærer ingen illusioner vedrørende det faktum, at livet indimellem III. KARAKTER OG SKYGGE kræver mod, ubønhørlighed og anstrengelse, hvis man vil frem i verden. Visse mennesker kan finde En af de mest betydningsfulde indsigter ind- dig en smule anmasende eller taktløs, men det er vundet af dybdepsykologien har været afsløringen under alle omstændigheder heller ikke den slags af, at mennesket besidder en dobbelt natur og inde- mennesker, du ønsker at gøre indtryk på. I virkeligholder en bestemt polaritet mellem et bevidst og et heden bruger du ikke megen energi på at gøre indubevidst selv. Der er det individ, du kender - tryk på nogen overhovedet, for du er overbevist "Jeg'et" som tænker, føler og handler på tilvante om, at du i sidste ende vil blive bedømt på dine måder, og som du identificerer som dig selv. Og handlinger og præstationer, samt at de, der fortjener der er et andet skjult individ - skyggesiden - som din tid, accepterer dig, som du er, uden pyntelig indeholder din personligheds mindre acceptable og emballage og snoede sløjfer. mindre udviklede aspekter, og som kæmper for at blive værdsat i dit liv samtidig med, at den bringer En righoldig og vital personlighed forfalden forstyrrelse i din selvtilfredse ego-forestilling. Sam- til materialisme og sensualitet uden spillet mellem den bevidste og den ubevidste side af skamfølelse dig finder sted i en evigt skiftende dans, forandrer sig på forskellige etaper af dit liv og ændres i for- Du ønsker dig de gode ting i livet og er ærlig hold til det pres og de udfordringer, du møder. nok til at indrømme det. Du behøver ikke foregive Spændingen imellem de primære karaktertræk i dit at være et spirituelt udviklet væsen, en humanitær indre drama, som vil blive beskrevet i de følgende altruist eller en nobel, æstetisk kunstsamler; du ønafsnit, udgør selve den energikilde, der forsyner dit sker tryghed, et godt sted at bo, god mad, seksuelle liv med bevægelse, formål, konflikter og vækst. Der glæder og følelsesmæssigt kammeratskab i dit perfindes andre egenskaber i dig - medaktører, der sonlige liv, samt enkelte loyale venner, og så kan 7

8 resten af verden iøvrigt have det så godt. Det er bag et skrivebord dagen lang eller fordybe sig i abikke, fordi du er hård eller ufølsom, for du kan strakte studier, der intet forhold har til det naturlige være særdeles mild og omsorgsfuld og tålmodig liv. Du er tilbøjelig til at sige nøjagtig, hvad du over for dem, du elsker; og du er heller ikke speci- mener, og kan have tendens til at være en anelse elt aggressiv, men foretrækker at leve og lade leve. taktløs; men du er ikke ude af stand til at være ven- Du er faktisk meget fredsommelig, stilles nemt til- lig og rar, når du ønsker det. Derimod kan du ikke freds og er meget simpel i ordets bedste betydning; fordrage at skulle tilpasse dit tanke- og følelsesudfor du lader dig ikke narre af indpakning og orna- tryk til nogen form for påbudte sociale forventmentik. Du kan med skarpsindig ærlighed se ninger og afskyr den slags kredsende konversativærdien af et menneske eller en genstand og fore- oner, der fortsætter i det uendelige uden i virkeligtrækker dit måltid uden fyldige saucer eller kunst- heden at sige noget relevant. Du er mere tilbøjelig færdig garnering som camouflage. Du elsker til at sidde tavs og derpå ytre dig en anelse uhøfligt, rigdommen ved enkle farver og strukturer og har et hvilket umiddelbart kan oprøre omgivelserne, men fortrinligt forhold til naturens rytme og skønheden i det er nu engang din måde at reagere på overfor det organiske liv. Formodentlig er du også af natur ting, du opfatter som falske eller spild af tid. Du er positivt indstillet over for økologisk tankegang i stand til at rejse dig og ganske uhøfligt forlade et samt bevaring og beskyttelse af naturen, og du for- selskab, en film eller en anden situation, der keder uroliges, når al for megen teknologi blander sig i dig; for du vil hellere foretage dig noget fornøjeligt, dit direkte, sanselige forhold til tingene. så hvorfor foregive? De mennesker, der er tæt på dig, elsker og værdsætter dig for din ærlighed og Du er ikke uimodtagelig for ideernes og den din vitalitet; og de, der ikke påskønner sådanne kulturelle verdens tilbud, men gennemskuer almin- egenskaber, bliver til gengæld formodentlig heller deligvis alt, hvad der er falsk, og bliver hurtigt træt ikke påskønnet af dig. af endeløs filosoferen og spekulation over almindeligheder, der ikke har noget konkret forhold til dag- Overdrivelse og rebellisk fyrighed giver livet ligdagen. Mennesker, der har brug for den slags kulør kunstfærdige abstraktioner, vil derfor kunne opfatte dig som lidet imødekommende. Men på din meget Du har enorme reserver af fysisk styrke og enerligefremme facon lader du som regel mennesker det gi og kan arbejde og lege utrætteligt. Du er i besidvide, hvis du finder dem for opblæste; og folk, der delse af et sprudlende, højrøstet, overilet og temmeforegiver, er tilbøjelige til at føle sig utilpas i din lig grovkornet anstrøg, som betyder, at du gennemnærhed på grund af din kompromisløse ærlighed og gående nyder at blive bragende beruset og optræde din evne til at få den slags forstillelser til at virke almindeligt forstyrrende og støjende - skønt dette tåbelige i stedet for romantiske eller storslåede. ikke udelukker, at du tillige er i stand til at være stille, reserveret og sensitiv på andre tidspunkter. Ærlighed kan blive til taktløshed Men denne overstadige side af dig er som en bølleagtig teenager, fuld af beskidt humor og practical Du er ikke bange for aggressioner, hverken dine jokes, og ingen kan overbevise dig om, at den slags egne ellers andres, da du har forliget dig med nød- er socialt uacceptabelt eller upassende. Du har brug vendigheden af at gå direkte efter det, du ønsker, og for at afreagere på den gamle, hævdvundne facon, være rede til at slås for det, hvis du skal. Du er for- og du giver det ikke udseende af andet. Du er fysisk modentlig et fysisk aktivt menneske, der nyder aktiv og rastløs og kan ikke sidde stille ret længe ad sport eller andre aktiviteter, der bringer dig ud i na- gangen - ikke fordi du er nervøs, men fordi det er turen, såsom vandreture eller sejladser; og du har mere naturligt for dig at være på tæerne og handle brug for regelmæssig udøvelse af sådanne ak- fremfor at reflektere, samt forbruge af din tiviteter for at undgå at opbygge for stor fysisk an- betydelige energi for at kunne slappe rigtigt af spændthed, for din natur egner sig ikke til at sidde senere. Du lader dig ikke fastlåse i anspændtheden, 8

9 for du er tilbøjelig til at give den afløb på en måde, Din skygge er langt mere forfinet, romantisk og inder måske lejlighedsvist kan få naboerne til at tellektuelt subtil, end din normale udtryksform klage, men som er grundlæggende sund og lægende lader ane; og den indeholder æstetiske og kunstne- - både for dig selv og dem, der står dig nær, og som riske aspirationer, som du almindeligvis ville anse smittes af din levende, entusiastiske ånd. for prætentiøse, hvis du opdagede dem i andre, og som gør dig utilpas, når du ser et glimt af dem i dig Integriteten udspringer af oprigtighed over selv. Denne skjulte side af dig søger et bestemt for dig selv og mangel på hykleri image i andres øjne: den veluddannede, kultiverede, sofistikerede og velafpudsede person, der Trods din intelligens, din grundlæggende gode kender alle de rigtige steder at gå hen, har læst alle smag og din modtagelighed er du dybest set et de rigtige bøger og set de rigtige film, og som udmeget enkelt og simpelt menneske - ikke simpel i stråler en stilens og modens patina. Du har vanskebetydningen dum eller naiv, men i den bedste ligt ved at integrere denne skygge i dit liv, for du betydning af at føle sig hjemme i det konkrete liv mistror den og fornemmer den som falsk og forog blandt virkelige mennesker og være modtagelig fængelig; men måske har du brug for at få større for den skønhed, der findes her på jorden fremfor indblik i, hvad det egentlig er, denne æstetiske, den, der skjuler sig bag skyerne i himlen. Du er sofistiskerede verden repræsenterer. For den ligger ligefrem og direkte, varmhjertet uden at være senti- inde med nøglen til din fornemmelse af tilværelsens mental og generøs uden at være vammelt selvfor- mere subtile og mere ophøjede områder, uden nægtende. Du er et af den slags mennesker, andre hvilke du sommetider kan synes - og føle dig - kort helt instinktivt har tillid til, fordi der intet falsk er og godt klodset, ubehøvlet og inferiør. over dig - du viser frem i butiksvinduet nøjagtig, hvad der findes i butikken, hverken mere eller Betydningen af skønhed og kultur bør mindre, og din naturlige evne til intuitivt at aflæse anerkendes folk (for et menneske, der dybest set har en ærlig natur, vil altid kunne opfatte uærlighed hos andre) Så du, der almindeligvis er det ærligste og mest tillader dig at navigere rundt i strømmen af andre ligefremme af alle mennesker, bærer altså rundt på menneskers mere snørklede motiver uden at en højst kompliceret, subtil og flygtig skygge, der komme til skade. I sidste ende vil livet dog ud- har æstetiske og intellektuelle aspirationer og fordre dig med hensyn til den side af tilværelsen, længes efter sindets og åndens og den sociale elites hvor du føler dig akavet og utilpas - nemlig in- smukke, lyse, klare, strålende domæne. Man kunne tellektets og åndens verden og alt det, du ikke kan sige om dig, at du undervurderer dig selv og underse eller røre. Men konfronteret med sådan en udfor- spiller, skønt det ikke ser sådan ud for dig selv; for dring vil du sandsynligvis være lige så naturligt ær- i og med din insisteren på enkelhed og basale lig og fri for forstillelse, som du er på alle andre værdier, overser du dine egne intellektuelle, kunstområder af dit liv. neriske og sociale potentialer, og benægter eksistensen af din længsel efter at slutte dig til en mere Skjulte sociale og kunstneriske aspirationer kultiveret, sofistikeret og luksuriøs verden. Prøv at undgå at forkaste dine egne aspirationer i retning af I modsætning til din direkte og uprætentiøse en mere sofistikeret livsstil, blot fordi du føler, at måde at tackle tilværelsen på findes der en anden du ikke hører til dér og kunne blive til grin. Du har hovedperson i dit indre psykiske drama. Denne brug for mere ærligt at betragte det, du fordømmer, skjulte side af dig indeholder alle de egenskaber, for en stor del af din fordømmelse skyldes frygt; og som i virkeligheden tilhører dig, men som du har du er potentielt i besiddelse af en højst unik komudelukket fra dine bevidste værdinormer og adfærd bination af ægte, dyb, æstetisk følsomhed og en med det formål at forblive rodfæstet i den solid og ærlig kerne, som altid er i stand til at genessentielle virkelighed, du sætter så stor pris på. kende kvalitet, og som aldrig lader sig vildlede af 9

10 imitationer. Du burde nære større tillid til dig selv i behov for at blive set og tilbedt vil uden tvivl skaffe stedet for at nære mistillid til livet. dig en vis berømmelse, og hvis du kan kombinere dit tvingende behov for kærlighed og værdsættelse med den nødvendige disciplin og tålmodighed, et Et par andre betydningsfulde karaktertræk håndværk kræver, kan du opnå en hel del med dine evner. Du er en anelse tilbøjelig til at trætte andre De egenskaber, der hidtil er blevet beskrevet, mennesker med din intense selvoptagethed og din udgør i deres fundamentale modsætningsfyldthed presserende energi; men sandsynligvis vil du alligehovedtemaet for din indre historie. Foruden disse vel blive beundret og samle mennesker omkring figurer findes der et par andre indbyrdes mod- dig, som er lykkelige ved og villige til at agere passtridende skikkelser antydet i dit fødselshoroskop, sende bagtæppe for en stjerne. Og stjerne er virkesom formodentlig vil være genkendelige i dit liv. lig, hvad du ønsker at være, uanset hvilket arbejds- Disse skikkelser vil kort blive beskrevet i de føl- område du kaster dig over. Det ville være aldeles gende afsnit. meningsløst at foreslå dig at sætte tempoet ned og lære at stikke fingeren i jorden engang imellem, for Trang til at være begivenhedernes midt- du vil hellere brænde dit lys i begge ender end udpunkt vikle en adfærd, der gør livet mere fredeligt og roligt, hvis dette sidste koster dig din udødelighed. Ikke meget er så fascinerende, så uimodståeligt Livet vil naturligvis udfordre dig på netop dette spændende eller så uendeligt interessant som netop område - hvem er du, når du ikke optræder? - men du. Skønt dette kan forekomme nogle mennesker formodentlig vil du blot behandle denne udfordring selvisk og egocentrisk, indeholder din uafladelige som endnu et strålende og spændende æventyr. selvoptagethed et højst kreativt islæt. Du er i besiddelse af et stort kvantum ren og uforfalsket vitalitet En mere ydmyg og uselvisk karakter gemog kan over for andre tjene som eksempel på betyd- mer sig i skyggen ningen og værdien af at leve sine egne ønsker og fantasier ud, uanset om de svarer til de konventio- I modsætning til den farvestrålende og energiske nelle normer for passende opførsel. Du tilbringer personlighed, du plejer at fremvise for verden, er megen tid med at forbedre dit image - som bl.a. din skygge en hel del mere ydmyg, mere almindelig omfatter dit personlige ydre og din måde at tale og og mere rodfæstet i det verdslige livs affærer, end bevæge dig på - og formodentlig bruger du også en du ser ud til at være; og den kan sammenfattes i bilmasse penge på det. Hvis verden er en teaterscene ledet af det gode menneske (god i betydningen rar, og alle mænd og kvinder blot aktører, så har du i pæn og hårdtarbejdende til gavn for andre). Natursinde at være stjerne - eller i det mindste skurk, så- ligvis virker al denne godhed og pænhed anstødelig fremt du ikke kan få rollen som helt eller heltinde. og nedgørende på dit mere farvestrålende billede af Du vil hellere, at folk ikke bryder sig om dig og dig selv, for du nærer en dyb frygt for at være kedetænker ilde om dig, end du vil passere gennem til- lig og klynger dig derfor til en vis uforskammet værelsen fuldstændig ubemærket. Og du har ingen flothed. Andre mennesker pakker deres pornointentioner om at efterlade dig en gravskrift, hvor hæfter ind i pænt brunt papir; du ville snarere pakke der står at læse: "Her ligger et rart menneske, Bibelen ind fremfor at blive taget i at læse i den. desværre husker vi hverken navn eller udseende." Din skygge står således med begge ben på Din selvoptagethed er ingen hindring for din jorden, er dødelig fremfor guddommelig, ydmyg kreativitet; den er snarere en anspore hertil, efter- fremfor arrogant, og dybt afhængig af andres kærsom du holder af at opfatte dig selv som kunstner af lighed og værdsættelse. Og hvad der er endnu en eller anden art, selvom du ikke er beskæftiget vigtigere, den er tillige dybt afhængig af en indre med det, der konventionelt opfattes som kunst. Dit og ikke en ydre kilde; og dette er i virkeligheden, 10

11 hvad der menes med spirituel eller mystisk længsel. medfødte individualitet har søgt rodfæste i barn- Fornemmelsen af at tjene noget højere, og at ver- dommen. Du indeholder derfor visse indre psykiske dens opmærksomhed blot er et biprodukt og ikke strukturer, myter og holdninger til livet, som du har selve kilden til dit værd i livet, det er den gave, din erhvervet fra din familiære baggrunds psykologiske skygge kan tilbyde dig. Du er både langt mere muld. Med andre ord, og for at vende tilbage til ordinær og langt mere speciel, end du egentlig ind- metaforen om teatret, så er figurerne i dit indre ser. Din skygges rare, pæne, kedelige karakter er i drama unikke, men de bærer på en familiær arv. virkeligheden det, der forbinder dig med almindelig menneskelighed, og den er modgiften mod din kro- Astrologien kan ikke fortælle os om den fysioniske følelse af ensomhed, tomhed og isolation; den logiske arv. Men den kan fortælle os en hel del om er ligeledes det, der forbinder dig med det højere den psykologiske arv, der løber gennem slægten på formål, der kan give dit liv værdi, selv når du ikke samme måde som rødt hår eller blå øjne. Psykolooptræder. gisk nedarvning af dybt rodfæstede holdninger finder ofte sted på skjulte, ubevidste niveauer, som Sådan en indre hengivelse til en spirituel eller de enkelte familiemedlemmer er uvidende om. transpersonlig kilde vil også kunne hjælpe dig med Familiemyter bevæger sig ned gennem generatioat bryde det stærke, ubevidste bånd, der binder dig nerne lige så sikkert som specifikke ansigtstræk. Et til dine forældres aspirationer, for disse spiller en eksempel på en familiemyte kan være: "Alle mænstørre rolle i dine intense ambitioner, end du måske dene i vores slægt har været selvhjulpne og aner. Meget af dit liv går med at forsøge at leve op succesrige." Eller: "Alle kvinderne i vores slægt til det, du tror, de ønskede af dig, så du endelig kan har været skuffede over deres mænd." Myter som føle dig elsket. Den sørgelige kendsgerning er, at jo disse behøver ikke blive udtalt, endsige erkendt, for større bifald du får, desto mindre føler du dig el- de vandrer fra den ene generation til den næste via sket; for du vil altid føle, at kærligheden er betinget det ubevidste, og de meddeles på en mangfoldighed og baseret på din optræden fremfor på dig selv, af subtile, nonverbale måder. Det drengebarn, der som du er. Derfor føler du dig som en bedrager. fødes ind i slægten af "succesrige" mænd, vil såle- Den skyggeside, som du frygter, fordi den kunne des arve et særligt sæt forventninger, som han vil gøre dig almindelig, menneskelig og uinteressant, reagere på alt efter sin egen natur og indre karaker i virkeligheden din største kilde til styrke, så- ter. Og det pigebarn, der fødes ind i slægten med fremt du kan finde modet til at kikke indad mod de "skuffede kvinder", vil arve visse holdninger det, du tror er tomt, og lære det bedre at kende. over for parforholdet, som vil påvirke hende senere i livet, såfremt hun forbliver ubevidst om dette indre manuskript Da din familiebaggrund er en integreret del af din livshistorie, afspejles den i dit fødselshoroskop. IV. FAMILIEBAGGRUND Astrologien kan give særdeles nyttige indsigter i dette område af tilværelsen, for afhængigt af, hvor Familiemyter og psykologisk arv bevidst du er med hensyn til samspillet mellem din egen natur og din familiære arv, vil du have større Skønt du er et individ, er du udsprunget af en eller mindre valgfrihed i livet. Også dine forældre familiær baggrund. En familie er som en levende er hver især afbildet i dit horoskop, skønt de ikke organisme og indeholder visse arvemæssige ligner virkelige tredimensionale mennesker, men karakteristika, som er blevet overleveret gennem snarere billeder, der personificerer et bestemt tema generationer. Den indeholder ligeledes et særligt eller bestemte holdninger. Disse forældrebilleder sæt psykologiske dynamikker, et emotionelt klima, afspejler, hvordan du personligt opfatter mor og som har udgjort den allerførste jordbund, hvori din far, hvordan de fungerer som strukturer i din egen 11

12 psyke, og hvorledes de understøtter eller modarbej- lige oplevet din far som restriktiv og uinteresseret i der udfoldelsen af dit eget indre drama. Den fami- dig, og du kan have følt dig uelsket eller negligeret liære baggrunds magt bør aldrig undervurderes, af ham. Han kan have været overdrevent optaget af for den er ikke blot fortid. Den er en levende sit arbejde, eller han har måske været en tilbageholrealitet i hver eneste af os. Som digteren Rainer dende eller autokratisk personlighed. Og sandsyn- Maria Rilke engang skrev: "Tro aldrig, at skæbnen ligvis har han tillige været fanget i problemer med er andet og mere end en fortætning af barn- et vanskeligt ægteskab, som har gjort det svært for dommen." ham at relatere sig til dig med åbenlys varme og sympati. På et eller andet niveau er du blevet dybt Billedet af faderen i en mands horoskop såret over din fars tilsyneladende mangel på interesse, og du skal passe på, at du ikke forkaster alt, Faderen er ikke blot en virkelig person. Han er hvad han står for, på grund af din indre krænkelse. tillige et symbol på en indre struktur eller syns- For i så fald "smider du barnet ud med badevanvinkel, hvorigennem du relaterer dig til livet. Det det", og det positive aspekt af denne isolerede og billede af din far, som findes aftegnet i dit fød- tilbagetrukne faderfigur vil gå tabt for dig - hvilket selshoroskop, beskriver derfor tre forhold. vil resultere i en form for evig ungdom og pro- For det første er det et subjektivt billede af de blemer med autoriteterne i den ydre verden. egenskaber, du oplevede som mest fremherskende i dit forhold til din far - eller den, der havde rollen Omgangen med autoritetsproblemer som din far i dine første leveår. For det andet er det et symbol på, hvad det ma- På grund af den sårbarhed du oplevede i forskuline repræsenterer for dig, for din far var den holdet til din far, vil du kunne søge efter "gode" første mand i dit liv og har derfor en stærk ubevidst fædre i form af autoritetsfigurer eller traditionelle indflydelse på, hvordan du udtrykker din egen ma- institutioner, der kan forsyne dig med den tryghed, skulinitet, og på hvordan du forholder dig til andre du havde brug for - men ikke fik - fra din egen far. mænd. På den anden side bærer du formodentlig samtidig For det tredje er det et billede på dine egne rundt på en stor ubevidst vrede mod din far, en indre faderegenskaber: den måde, du ordner og vrede, som projiceres ud på de selvsamme autoristrukturerer dit liv på, den måde, du opstiller og tetsfigurer i din omverden. Du indeholder derfor en forfølger dine mål på, hvordan du realiserer dine betydelig konflikt, og dine reaktionsmønstre i formuligheder i tilværelsen, hvordan du udtrykker din bindelse med dit arbejde vil afspejle dette. Måske vilje og giver den retning, og måden, hvorpå du burde du betragte denne far mere ærligt og forsøge formulerer dine egne etiske normer og idealer; og at få øje på hans komplicerede personlighed bagom allersidst, din måde at være far på over for dine din kredsen omkring dine egne krænkede følelser. egne børn. Indsigt vil kunne hjælpe dig til at give mere kreativt udtryk for dine evner for realisme, disciplin og En behersket og uinteresseret figur autoritet. For skønt du har følt dig afvist og uønsket, kan din barndoms skuffelser fostre en udvik- Det subjektive billede af din far, som er aftegnet ling af stor indre selvtilstrækkelighed og styrke - i dit fødselshoroskop, er højst ambivalent. Han forudsat, at du kan finde den hårfine balance melsynes at have været en temmelig konservativ og til- lem udfoldelsen af selvberoenhed og så evnen til at bagetrukken natur, rodfæstet i traditionelle normer give udtryk for behov for og tiltro til andre menneog optaget af det verdslige livs ansvarsområder. sker. Dette er positive egenskaber, selvom du måske ikke synes det, og du har fra ham arvet en evne til at Foruden dette dominerende billede findes der en tage verdens udfordringer op på en realistisk måde anden figur aftegnet i dit fødselshoroskop, som gør og realisere dine egne muligheder. Men du har til- din oplevelse af din far yderligere kompliceret. 12

13 også en meget stærk tilknytning til ham. Det er mu- ligt, at han i højere grad end din mor har været symbolet for dig på tryghed og sikkerhed i din barndom. Da han var så dybt emotionelt betyd- ningsfuld for dig, kan det være vanskeligt for dig at forbinde denne tilknytning med den sårethed, afvis- ning eller vrede, du formodentlig har følt ved hans emotionelle eller fysiske fravær. Men det er vigtig, at du forsøger, for dette intense bånd til din far in- dikerer i virkeligheden et forhold, som, selvom det ikke var fuldkomment, ikke desto mindre i en meget tidlig alder forsynede dig med oplevelsen af kærlighed og beundring. Dine emotionelle behov og værdier er meget stærkt bundet til din fars person, og ved at erkende dybden af din tilknytning til ham vil du ligeledes opdage din egen emotio- nelle naturs rigdom og styrke. Behovet for rødder og tryghed Det ubestandige og omskiftelige element, der er knyttet til din far, findes også i dig. Det viser sig i dit liv som en konflikt mellem et dybt behov for rødder og sikker bevarelse af famlielivet, og så en form for strejfernatur, der gør dig rastløs og util- freds og modvillig mod at binde dig for tæt. Din far indeholdt en konflikt af denne art, og på den måde ligner du ham og har arvet nogle tilsvarende svin- gende emotionelle behov. Der var stor dybde og kompleksitet i din far og i dit forhold til ham, og du vil have brug for at udforske dette nærmere for at få større klarhed over dine egne følelsesmæssige behov, og for bedre at kunne udtrykke dem i al deres righoldighed uden frygt for, at du skal blive rodløs og usikker i en fjendtligtsindet verden. Billedet af moderen i en mands horoskop Ligesom faderen er moderen ikke blot en person. Hun er også et symbol på et essentielt princip i tilværelsen og på en indre dynamik eller synsvinkel, hvorigennem vi relaterer os til livet. Det billede af moderen, der er aftegnet i dit fødselshoroskop, beskriver derfor tre forhold. For det første er det en subjektiv beskrivelse af de egenskaber, der var mest fremherskende i dit forhold til din mor. Mange af disse kender du allerede, men Høje idealer, men næsten ingen emotionel støtte Din far repræsenterede en fjern og distanceret karakter for dig, som på et vist niveau er særdeles kreativ, og på et andet temmelig problematisk. Fra ham har du arvet en dyb påskønnelse af tankens verden og et distanceret syn på tilværelsen, som forsyner din tænkning med vision og bredde. Men du og din far var fremmede for hinanden - enten fordi han var fysisk fraværende, eller fordi han var ude af stand til at relatere sig ved hjælp af almindelige tilkendegivelser af kærlighed. Han kan have betonet din uddannelse og din mentale udvikling og samtidig skjult eller åbenlyst have afvist dine følelsesmæssige og instinktive behov - og du kan have fortolket hans afvisninger som tegn på fejl hos dig selv og endnu som voksen stræbe mod alt for høje fuldkommenhedsidealer, samtidig med at du underprioriterer dine mere menneskelige behov. Balance mellem hoved og hjerte Du kan sagtens udtrykke dine ædle normer og din forkærlighed for uafhængighed og klarsynet tænkning på en kreativ måde, og alligevel bevare en følelse af selvværd i din emotionelle omgang med andre mennesker. Hjertet er lige så værdifuldt som intellektet, selvom den meddelelse, du fik fra din far, gik ud på, at det ikke var tilfældet. Du bør passe på ikke at blive alt for rigid i dine definitioner af, hvordan du mener, mennesker - herunder du selv - bør være. Der er en meget stor styrke i dette kølige og højtstræbende faderbillede inden i dig, både til den positive og den negative side, og du har brug for at stå fast forankret i dit eget menneskelige værd, samtidig med at du udforsker de tankens og åndens klare vidder, som udgør din arv. Der er endnu en figur aftegnet i dit fødselshoroskop, som på en vis måde er i modstrid med din fremherskende oplevelse af din far. Skjult upålidelighed Selvom dit forhold til din far måske har rummet visse vanskelige træk, antyder dit fødselshoroskop 13

14 nogle kan være overraskende, fordi de afspejler En uafhængig, men indespærret ånd ikke alene hendes ydre adfærd, men tillige hendes indre liv - den side af hende, som var uudtrykt, og Men hvis din mor ikke havde andre kanaler end som derfor havde stor magt i sin virkning på dig. de hjemlige, har hendes anspændthed og irritabili- For det andet er moderbilledet i dit horoskop et tet, omend ubevidst, gennemsyret atmosfæren i din portræt af, hvad det feminine repræsenterer for dig barndom. Du vil da bære rundt på en dyb ængste- - hvordan du oplever kvinder, og hvordan du for- lse, der skyldes oplevelsen af din mors uforudsigeholder dig til de emotionelle og instinktive sider af lige og eksplosive indre natur, og denne side af din egen personlighed. Og for det tredje er det et hende er blevet så meget desto stærkere, jo mere billede af dine egne moderegenskaber - for mænd hun forsøgte at undertrykke den gennem en tilsyneer også i besiddelse af moderlige egenskaber - din ladende selvopofrende attitude. Du har således evne til at give næring til og drage omsorg for dig overført dine tidlige oplevelser til en generel selv og andre, din følelse af tryghed og tillid til ængstelse over for tilværelsen, som kan manifestelivets essentielle godhed, og din evne til at flyde rer sig i form af en uforklarlig frygt for fremtiden, med tid og omstændigheder og instinktivt vide, en skræk for at alting pludselig skal gå galt, en verihvornår du skal vente og klogt acceptere de situati- tabel rædsel for katastrofer og sammenbrud, og en oner, livet bringer. dyb modvilje mod forandringer, fordi du altid formoder, at forandring er af det onde. Anspændthed og irritabilitet Da du har arvet en uforudsigelig, individu- Det subjektive billede af din mor i dit førsels- alistisk og eksplosiv natur fra din mor, står du over horoskop er præget af anspændthed og uro. Skønt for en sjælden udfordring. Måske har du brug for din mor kan have virket konventionel i sin adfærd bedre at forstå denne side af din mors personlighed, og optaget af sin families behov, afbildes hun i dit for du længes selv efter forandring, spænding, og horoskop som en stærk og uafhængig ånd, som den karrieremæssige frihed, der kan give plads for måske ikke havde helt så let ved at acceptere fami- din originale tankegang og fremsynede ideer. Det lielivets begænsninger og kompromiser, som hun vil være uproduktivt for dig at søge skjul i en foregav. Derfor undertrykte hun en naturlig rast- defensiv, rigid struktur præget af for stor sikkerhed, løshed og et temmelig eksplosivt temperament, som forårsaget af den ængstelse din barndom har skabt i udsprang af et stærkt ønske om at bryde fri og for- dig. Men det vil være lige så udsigtsløst for dig følge sine egne mål og drømme uden ægteskabets blindt at udleve den frustrerede ånd, som din mor og moderskabets restriktioner. Din mor var på ikke var i stand til at udleve, og derved gøre vold mange måder forud for sin tid, for hun havde for- på dit eget behov for stabilitet. Ved at finde en modentlig brug for erhvervsmæssige eller kreative balance mellem disse ekstremer vil du kunne gøre kanaler for sit udmærkede intellekt og sin dynami- størst kreativ brug af din ånd og originalitet og opske energi; men hendes baggrunds moralske og nå det bedste fra begge verdener - hvilket din mor sociale kritik kan have gjort det vanskeligt for tydeligt nok ikke anså for muligt, men som for dig hende at udnytte sine evner fuldt ud. Hvis hun un- absolut er en mulighed. der din barndom var så heldig at have skabt sig en livsstil, hvor hun havde masser af personlig frihed Forældreægteskabet og muligvis en selvstændig karriere, har du haft gavn af denne frihed ved at få din egen stærke indi- Den relation mellem dine forældre, der er afbilvidualitet opmuntret. For du har arvet hendes det i dit fødselshoroskop, er et vigtigt symbol på din originale og uafhængige natur, og et hjem med et egen indre model af mand-kvinde forholdet. Ligekonventionelt familieliv er i sig selv omend måske som du har arvet visse psykologiske strukturer fra af betydning, så dog ikke nok for dig. dine forældre, således har du også arvet et sæt holdninger til kærlighed, partnerskab og emotionel 14

15 tilknytning. Det astrologiske portræt af dine for- kan du blive stiv og udtørret, bange for mere ældres ægteskab er tillige et symbol på dynamikken umådeholdne følelsesudbrud eller for, hvad du mellem de mandlige og de kvindelige sider af dig betragter som uansvarlig eller hysterisk opførsel - selv - mellem den aktive, mentale og spirituelle side og derved fornægter du den romantiske natur i dig af din personlighed og den receptive, instinktive og selv og kvæler din egen sans for morskab, æventyr emotionelle side. Så ægteskabet mellem forældrene og spontanitet. Men hvis du identificerer dig med er både en beskrivelse af din indre forestilling om din mor, kan du udvikle en kompulsiv trang til at parforholdet og et billede på dine muligheder for at vriste et drama ud af tilværelsen, koste hvad det vil, integrere de modsatte poler i din egen personlig- og altid være på jagt efter den næste store romance hed. eller det næste store drama, vagtsom over for at blive fanget ind og bestandig på farten. Det følgende portræt af dine forældres ægteskab skal derfor forstås som et subjektivt, måske endda Forsoning mellem det romantiske og det ubevidst billede af bestemte holdninger, som du prosaiske bringer med dig ind i dine voksne relationer - og i din måde at forholde dig til din egen indre naturs Den manipulerende adfærd hos din mor udkompleksitet på. Det er ingen dom over dine for- springer ikke af et ønske om at dominere. Den opældre. Det skildrer en tilbøjelighed for et bestemt står derimod af en tørst efter et liv, der er større end adfærdsmønster i mellemmenneskelige relationer, den daglige tilværelse, og som kan besjæle den som i virkeligheden er et aspekt af dit eget indre verdslige virkelighed med skønhed, farve og rodrama, selvom det formodentlig til en vis grad er mantisk vision. Dette er en værdifuld side af din blevet udfoldet af dine faktiske forældre op gennem egen natur, og den har brug for plads til at udtrykke dine barneår. sig på. De mere stabile og prosaiske værdier, som er forbundet med din far, er også værdifulde og Teatret versus den verdslige eksistens ikke, som du i det skjulte måtte frygte, kedelige og irrelevante; for de bidrager med den solide grund, Dine forældre udfoldede en mytisk konflikt, som ethvert kreativt æventyr må bygge på og uden hvor det romantiske dramas ophøjede og magiske hvilken, der ikke kan sluttes nogen fred med det verden kæmper mod det materielle livs mere basale almindelige dagliglivs fordringer. Begge dine forog dagligdags værdier. Skønt denne konflikt måske ældre befinder sig inden i dig, og du står konaldrig er dukket op til overfladen i form af åben fronteret med den udfordring at skulle leve med din strid, bærer du den alligevel med dig indeni. Dit egen kompleksitet uden at fornægte hverken moderbillede afspejler en skuespillernatur - en høj- romantikeren i dig eller den almindeligt dødelige. stemt hang til romantik og en tørst efter beundring, Din far kan ubevidst have drevet din mor til at som det uden tvivl har været vanskeligt for hende at spille rollen som grådigt barn ved at nægte at anerleve ud inden for rammerne af de familiære ansvar. kende sine egne barnlige drømme; og måske har Din far ydede hende formodentlig en vis forankring han slet ikke været så simpel og langmodig, som og stabilitet; og selvom hans kones teatralske optrin han så ud til. Din mor kan til gengæld ubevidst begrænsede sig til tårevædede emotionelle scener have drevet din far til at tage tilflugt i det banale eller belejlige og svagt manipulerende sygdomsan- ved at nægte at acceptere sin egen almindelighed. fald, har din far sandsynligvis spillet rollen som tål- Prøv at stille dig i midten og påskøn den dybere modig suflør i sidekulissen. Kombinationen af disse værdi af dem begge. to figurer -- den romantiske og den prosaiske - er potentielt rig og kreativ. Men det er sandsynligt, at dine forældre var ude af stand til at finde en balance, og at de hver især stivnede rigidt i deres tildelte roller. Hvis du identificerer dig med din far, 15

16 V. PARFORHOLD sættelse, inclusive de bedste restauranter og byens mest mondæne kvarterer. Du føler dig ligeledes Relationer er noget af det mest mystiske, beri- dybt tiltrukket af mennesker, der har noget æterisk gende og frustrerende i al menneskelig erfaring. eller spirituelt over sig, og som har brug for din Såvel astrologien som psykologien belærer os om, styrke, ligefremhed og enkelhed. Du holder af at at intet af det, der forekommer i et forhold mellem beskytte den slags kvinder og forsyne dem med mennesker, er tilfældigt - hverken forholdets smukke omgivelser. Et forhold til sådan et mennebegyndelse, dets svingninger, konflikter eller dets ske kan være særdeles kreativt for dig, da du har afslutning. Men astrologien kan ikke udtale sig om, brug for en partner, der vil hjælpe med at åbne dig hvorvidt du er "skabt" til at få et godt eller et dår- rent sjæleligt og øge din værdsættelse af skønhed, ligt ægteskab, eller hvorvidt du bør slå dig sammen kultur og viden. med en Krebs eller en Skytte. Dit fødselshoroskop beskriver dine indre karaktertræk og således også At lære at blive mindre ømfindtlig hvilken form for adfærdsmønstre, behov og tvangsforestillinger, du er tilbøjelig til at bringe med ind i Men du må være på vagt over for din ømfindtdit forhold til andre. Du kan ikke blive en anden lighed over for folk, der får dig til at føle dig socialt eller returnere dit fødselshoroskop med begæring eller intellektuelt underlegen; for uanset din opom et nyt sæt karaktertræk. Men du kan være mere rindelse og dine bedrifter er du tilbøjelig til at ideneller mindre bevidst; og du har altid lov til at tificere dig med "almindelige mennesker" og bliver betragte dine egne problemer, at tage dig af de utilpas ved åbenlys talentfuld begavelse og forbehov, som er dit eget ansvar og ikke dine for- finelse. Hvis du føler dig truet og underlegen, fordi ældres, og at reagere kreativt på både glæde og din partner ser ud til at besidde større sociabilitet og smerte. større fuldendthed end du selv, er du tilbøjelig til at blive en anelse ubehøvlet, at nedgøre hendes in- De følgende afsnit beskriver dine holdninger, teresser og manerer og ignorere hendes behov for behov og typiske adfærdsmønstre i tætte relationer mere sensitive og forfinede emotionelle og til andre. Denne beskrivelse er udformet i henhold seksuelle tilnærmelser. Derfor bør du være ekstra til din omgang med kvinden i dit liv. Såfremt du er opmærksom på dine problemer med ubevidst misinvolveret i et nært forhold til én af dit eget køn, vil undelse, da en sådan adfærd kan skabe tiltagende du dog erfare, at de samme holdninger, behov og kulde og afstand mellem dig og din partner, hvilket adfærdsmønstre også gælder her. Uanset din kan drive dig til at opsøge én, der får dig til at føle seksuelle smag så er du dig selv - og det er din dig overlegen, samtidig med at du presser din indre natur, der i sidste instans dikterer retningen partner til at opsøge én, der vil behandle hende med for dit kærlighedsliv. større respekt. Du er i stand til at elske lidenskabeligt, men du bliver hurtigt frustreret, hvis du bliver Tiltrækning til en sofistikeret partner bedt om at vise din kærlighed på den hævdvundne, høflige facon. Prøv at lade din partner lære dig Formodentlig bekymrer du dig ikke om at bruge disse gestus, for måske vil du opdage, at de er til megen tid på at besmykke dig selv, din udtale eller lige så stor glæde for dig som for hende. Du er ikke din opførsel for at tilfredsstille et eller andet socialt en mand, der føler sig godt tilpas ved at opleve krav om finesse; men dit skjulte behov for at ud- behov og tilbedelse; du foretrækker at have kontrol vikle dine intellektuelle og æstetiske evner drager over tingene. Men en mere intellektuel, æstetisk dig mod kvinder, der synes at legemliggøre det eller spirituel kvindetype vil simpelthen glide dig af flygtige begreb "klasse". Fysisk skønhed hos din hænde, såfremt du prøver på den sædvanlige facon partner betyder temmelig meget for dig, og det skal á la "jeg-bøjer-mig-ikke-bare-for-din-fornøjelseshelst være en speciel form for skønhed: nemlig den, skyld". Det fortjener ingen af jer. der synes at passe til enhver form for iscene- 16

17 Du føler dig tiltrukket af mere end én type kvinde, for dine behov i forbindelse med kærlighedsforhold er ikke enkle. Udover det tema, der findes beskrevet ovenfor, er der et andet relations- VI. VEJEN TIL INTEGRATION mønster aftegnet i dit horoskop, som kort vil blive omtalt i de følgende afsnit. Som du har kunnet se af de foregående sider, giver dit fødselshoroskop et detaljeret og dybt- Tiltrukket af din egen attraktivitet gående billede af mange aspekter af dit liv. Det er også muligt at se horoskopet på større afstand og Du har tendens til at være optaget af at opret- bruge en teleskopisk synsvinkel fremfor en mikroholde et spændende og attraktivt image i andres skopisk - således at der fremkommer et fokuseret øjne, og er derfor tilbøjelig til at indgå forhold til overblik over spillet. I det følgende vil der blive kvinder, der kan forsyne dig med et spejl, hvori du fremsat nogle forslag til, hvorledes du ved en bekan betragte dit eget smukke spejlbillede. Du forel- vidst indsats kan forbedre dine muligheder for at sker dig i starten i det faktum, at en anden er forel- opnå større harmoni mellem de forskellige dele af sket i dig, og du er ikke altid i stand til at give for- dig selv og styrke det personlighedscentrum, som i holdet næring i form af den vanskelige proces, der psykologien kaldes ego'et eller "Jeg'et". Den fri forvandler det til et faktisk møde mellem to gensi- vilje includerer ganske vist ikke muligheden af at digt ærlige individer. Du er i besiddelse af en blive en anden. Men den kan includere evnen til at bemærkelsesværdig og original personlighed, der stå fast i midten af dit horoskop og føle dig i konnemt tiltrækker sig en bestemt kvindetype, som er takt med de forskellige aspekter af din psyke, fremvillig til at bruge al sin tid og energi på at tilbede for at vandre omkring i blinde og føle dig magtesdig; men sædvanligvis vil du i sidste instans finde løs og forfulgt af indbyrdes modstridende strømsådan et forhold frustrerende, fordi dit skjulte jeg ninger og impulser i dig selv og i verden omkring bag billedet - som ikke passer til dit spændende dig. To mennesker kan have visse astrologiske ydre - føler sig overset og upåagtet. Og de kvinder, mønstre, der ligner hinanden; men den ene bliver du føler, du virkelig kunne elske dybt og give dig kastet rundt af sine dæmoner som en lille båd uden hen til, er sædvanligvis gift med en anden eller på ror på et oprørt hav, mens den anden på en eller anden måde uopnåelige. anden måde forbliver personligt solid og virkelig og derfor er i stand til at navigere båden klogt gen- Roden hertil er din skjulte sårbarhed og din nem oceanets skiftende strømme. hemmelige overbevisning om, at hvis kvinden virkelig så dig, som du er, ville hun miste in- At oplade sin egen oprindelige røst teressen og gå sin vej. Prøv at se din usikkerhed i øjnene og del den med din partner, for ellers Du vil aldrig finde tilfredsstillelse i tilværelsen risikerer du ustandselig at skabe forhold, som i ved at benægte betydningen af at lære og komvirkeligheden ikke er rigtige forhold, og som for- munikere, eller ved at skjule dine egne kreative hindrer dig i at tage den meget fundamentale udfor- ideer i et forsøg på at blande dig stilfærdigt med dring op, det er at skabe en ærlig og vedholdende kollektivet. Du ejer en særpræget stemme, som gensidig forståelse med et andet menneske. Hvis du trænger til at blive hørt, og din dybeste forkan lære engang imellem at være ordinær, kedelig nemmelse af mening vil opstå, når du gør en indog betrængt ligesom alle andre, og stadig finde dig sats for at give udtryk for denne stemme - via selv værd at beskæftige sig med, vil du kunne over- medier såsom skrift, optræden eller undervisning vinde din frygt for at elske et andet menneske - for og ved at studere et bredt spektrum af emner, for da vil du omsider have lært virkelig at elske dig siden at give frugterne af dit voksende fond af selv. kundskaber og indsigter videre til andre. Kommunikationen er det livsområde, hvor du vil føle 17

18 dig mest levende, og uanset hvilke vanskeligheder begravet kynisme eller et tab af tro. Da du af natur du møder - indvendig i form af skyhed og hæm- er et reflekterende menneske, som søger svar på de ninger eller udadtil i form af mennesker, der er store filosofiske spørgsmål, var det vel værd at unuenige i dine synspunkter - vil det lønne sig for dig dersøge, hvorfor du nærer så lidt tiltro til din egen at lægge tid og energi i forsøget på at forbedre din ret til endelig lykke og fuldbyrdelse i livet. Bag din evne til at meddele dig og styrke dit selvudtryk og frygt skjuler sig alle de nedarvede strukturer i din din måde at formulere dig på, så du kan deltage i families religiøse og moralske indstilling, og du har udviklingen og udvekslingen af ideer, da dette er et dybt behov for at formulere dit eget individuelle din egentlige opgave i livet. forhold til det, du forstår ved Gud. Du er hverken blåøjet eller overfladisk i filosofiske og spirituelle Det er muligvis ikke nemt for dig at lægge ener- spørgsmål, men du plages i al hemmelighed af en gi og anstrengelse i at udvikle dine mentale og temmelig fordømmende gammeltestamentlig Gud, kommunikative færdigheder, for du er et praktisk som lurer et sted i det ubevidste, og som idenanlagt menneske, der holder af at se konkrete tificerer godhed med hårdt arbejde og lidelse og resultater, før du investerer tid i noget. Måske un- synd med selviskhed og frivolitet. Prøv at kondervurderer du de intellektuelle og æstetiske behov, frontere dig med dine egne fantasier, din frygt og der betyder så meget for din følelse af fuldbyrdelse, dine skjulte formodninger med hensyn til moralske og måske undervurderer du også dine egne evner og spirituelle værdier. Jo større indsigt og forståelse og tror, at andre er dygtigere og mere velar- du opnår, desto stærkere og klogere vil du blive. tikulerede, end du. Men din materielle tryghed vil kun kunne berige dig, hvis der er en form for me- Så noget af det, du frygter mest - nemlig at give ning med dit liv - og den mening vil du finde, hvis udtryk for din egen individualitet uden skamfølelse du gør et forsøg på at meddele dine egne originale - kan blive den uforgængelige basis, hvorfra du kan ideer til andre. udvikle dit eget foretrukne kommunikationsmiddel. For ved at turde tage en risiko vil du kunne lære, at Din overbevisning om, at du har et enestående din egen kreative vision er lige så værdifuld som budskab at bringe andre og en enestående skæbne andres, og du kan således stræbe efter at overvinde at gennemleve, kan hjælpe dig i bestræbelserne på din skyldfølelse over at være selvisk og din frygt at udvikle dig selv på kommunikationsområdet. Du for at blive hånet og latterliggjort, hvis du afprøver har brug for at være anderledes og betydningsfuld dine evner. Belønningen for sådan en indsats vil og bemærket; og denne drift imod anerkendelse kan være en dyb og urokkelig tro på dit eget værd, forsyne dig med ambitioner og energi, der kan hvilket kan give dig mod til tillidsfuldt at udtrykke presse dig til at udvikle færdigheder, hvormed du dine egne ideer. kan give dine ideer videre til andre. At udforske troens mysterium Der er et område af tilværelsen, hvor ethvert forsøg fra din side på at opnå større indsigt vil resultere i en stærkt øget fornemmelse af selvrespekt og selvtillid - for dette område rummer din dybeste frygt og paradoksalt nok også din største styrke. Det er din tro på livet og det, man kunne kalde din religiøse eller spirituelle livsanskuelse, som det er så nødvendigt for dig at udforske; for du indtager en ejendommeligt negativ og frygtsom holdning til din egen fremtid, som afspejler en dybt 18

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Psykologisk Horoskop Analyse

Psykologisk Horoskop Analyse Psykologisk Horoskop Analyse Astrologisk Fagkundskab og Tekst af LIZ GREENE Programmering af Alois Treindl Oversat fra engelsk af Mette Thomsen Psykologisk Horoskop Analyse for Prince Charles, født 14

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

THINK ABOUT IT THINK ABOUT IT. Tips, Tricks & Udvikling Copyright THINK ABOUT IT

THINK ABOUT IT THINK ABOUT IT. Tips, Tricks & Udvikling Copyright THINK ABOUT IT THINK ABOUT IT Tips, Tricks & Udvikling 2012-2016 Copyright THINK ABOUT IT Tips, Tricks & Udvikling Enneagrammet er blandt de mest effektive værktøjer til at øge din selvindsigt, dit nærvær og din indsigt

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Tips til kvinden der jagter drømmemanden.

Tips til kvinden der jagter drømmemanden. Tips til kvinden der jagter drømmemanden. Hvor er drømmemanden? Hvorfor falder jeg for den forkerte? Hvorfor bliver jeg såret? Hvorfor fungerer det ikke? Copyright 2012 www.denrigtigemand.dk Dette skrift

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE

PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 3.6 PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE for Barack Obama, født 4 Aug 1961 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne maj 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lyt til din sjæl din visdom er i dig, fremelsk dine skjulte talenter. Måske føler du ikke at du kan komme i kontakt

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

2. søndag i fasten. Salmevalg

2. søndag i fasten. Salmevalg 2. søndag i fasten Salmevalg Som tørstige hjort monne skrige, 410 Dommer over levende og døde, 276 Kvindelil, din tro er stor, 158 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Forældre Loungen Juli 2015

Forældre Loungen Juli 2015 Forældre Loungen Juli 2015 De fleste af os ar et meget hektisk liv med mange ansvarsområder: børn, arbejde, familie, venner og andre aktiviteter. Det kræver en konstant udadrettet opmærksomhed, og derfor

Læs mere

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk Enneagram Test Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk 1 Basis triaden Kaldet krop, hoved eller hjerte referencer eller den instinktive intelligens,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Bamse - RIP Tilføjet af Michelle Faith torsdag 03. februar 2011 Sidst opdateret torsdag 03. februar 2011 Jeg har kigget på vores folkekære Bamse, som desværre forlod os d. 1 Januar 2011.Mine tanker går

Læs mere

Analyse af dine maskuline arketyper

Analyse af dine maskuline arketyper Analyse af dine maskuline arketyper Vælg de udsagn, der bedst beskriver dig for hvert punkt. Du må vælge lige så mange udsagn, som du oplever passer på dig. 1. Hvis jeg bliver spurgt, må jeg indrømme,

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

10 E N T O R N I K Ø D E T

10 E N T O R N I K Ø D E T Forord Lige fra det første afsnit i indledningen til denne bog har jeg kunnet identificere mig med dens formål: at tilbyde mennesker styrke og håb gennem svar på nogle af livets sværeste spørgsmål. Jeg

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE

PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 3.6 PSYKOLOGISK HOROSKOP ANALYSE for Steve Jobs, født 24 Feb 1955 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV. Horoskop af Liz Greene for Barack Obama, født 4 Aug 1961 Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. Version 1.01 KARRIERE OG ERHVERV Horoskop af Liz Greene, født 4 Aug 1961 Astrodienst AG, Dammstr. 23, CH-8702 Zollikon / Zürich, Internet: www.astro.com E-Mail:

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Vædderen. På hovedet. På hovedet. Retvendt. Ærkeenglen Uriel styrker din tillid til din egen visdom og intelligens. Der er noget følelsesmæssigt der spøger,

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere