Den økonomiske betydning af Danmarks Idrætsforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13-12-2013. Den økonomiske betydning af Danmarks Idrætsforbund"

Transkript

1 Den økonomiske betydning af Danmarks Idrætsforbund

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Sammenfatning 4 2 Metode og koncept 5 3 Idrætsbranchens økonomiske betydning - Analyse Idrætsbranchens økonomiske betydning i statistisk forstand ring Beregning af idrættens økonomiske betydning - ring Beregning af DIF s økonomiske betydning ring Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand - ring Idrætsudstyr Nye idrætsanlæg Idrætsrelateret hotel og restaurants forbrug Beregning af idrættens økonomiske betydning ring Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand - ring Produktion af tv, radio og trykte medier Tips-markedet Transportforbrug af fans og deltagere i forbindelse med idrætsevents Beregning af idrættens økonomiske betydning ring Appendiks Nationalregnskabet definition af sport: Idrætsevents 18 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 3

4 1 Sammenfatning Danmarks Idrætsforbund (DIF) har stor betydning for det danske samfund. På sundhedsområdet har store internationale undersøgelser påvist, at der er adskillige positive gevinster for helbredet ved at være fysisk aktiv. DIF og dets 61 specialforbund har 1,9 millioner medlemmer, og er dermed en afgørende spiller ift. at fremme en sund og aktiv livsstil i befolkningen. Forskning har også vist at fysisk aktive personer er bedre til at optage viden og meget tyder på, at de også er mere produktive på arbejdspladsen. DIF og foreningsidrætten har herudover en vigtig rolle ift. at danne uformelle fælleskaber og udbrede en kultur, som bidrager til et bedre samfund med tillidsbårne relationer mellem mennesker. Konklusion Der er mindre opmærksomhed og viden om den store samfundsøkonomiske betydning, som foreningsidrætten har for Danmark. Nærværende rapport vurderer DIF-idrættens økonomiske betydning for vækst og beskæftigelse i Danmark. I 2012 bidrog DIF til BNP med godt 4,8 mia. kr. ved aktiviteter i idrætsbranchen selv og ved køb af varer og services i andre brancher. DIF s bidrag svarer til 0,31 pct. af Danmarks samlede BNP. Af de 4,8 mia. kr. blev 1,9 mia. kr. skabt i sportsklubberne og ved drift af idrætsanlæggene, mens 2,9 mia. kr. blev skabt i andre brancher, hvor DIF-idrætten købte varer og services. Det var fx i forbindelse med opførelsen af nye idrætsfaciliteter og køb af idrætsudstyr. Analysen dækker altså både den økonomiske aktivitet, DIF genererer ude i sportsklubberne og den afledte aktivitet, der skabes i fx byggebranchen, når et nyt idrætsanlæg opføres. Som konsekvens af DIF-idrættens økonomiske aktivitet beskæftigede DIFidrætten knap personer i Halvdelen (7.855) arbejdede direkte med idræt i sportsklubber og med drift af idrætsanlæg. Den anden halvdel (8.030) arbejdede indirekte med idræt fx som ansatte i sportsbutikker, byggebranchen, hotel- og restaurantbranchen eller i mediebranchen, se figur 1.1. FIGUR 1.1 DIF-idrættens bidrag til BNP i 2012 DIF-idrættens bidrag til beskæftigelse i 2012 Nye Idrætsanlæg; 235 Hotel og restaurants forbrug; 240 Produktion af tv, radio og trykte medier; 150 Sportsklubber og drift af idrætsanlæg; Nye Idrætsanlæg; 792 Hotel og restaurants forbrug; 810 Produktion af tv, radio og trykte Sportsklubber og drift af idrætsanlæg; Idrætsudstyr; mio. kr. Idrætsudstyr; personer Transport, dyrlæger, reklamebureau er, udlejning mm.; Transport, dyrlæger, reklamebureau er, udlejning mm.; Kilde: DAMVAD DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

5 2 Metode og analysedesign For at afdække idrættens og derigennem DIF s økonomiske betydning for Danmark er det nødvendigt med en klar definition af idrætsbranchen. DAMVAD har både anvendt Nationalregnskabets snævre definition af idrætsbranchen, og to bredere definitioner af idrætsbranchen, som opfanger de vigtigste afledte økonomiske aktiviteter af idrætsbranchen, der ikke er inkluderet i den snævre definition. Fremgangsmåden følger metodologien fra Vilnius Definition of Sport 1, som en EU-arbejdsgruppe udarbejdede i Fremgangsmåden er illustreret i figur 1.2 nedenfor, hvor den inderste ring omfatter den aktivitet, idrætten skaber i Nationalregnskabets snævre definition af branchen, mens ring 2 og 3 inkluderer afledte effekter af idrætsbranchen, som Nationalregnskabets snævre definition ikke fanger. FIGUR 1.2 Kategorisering af idrættens økonomiske betydning Fan aktiviteter Idrætsudstyr Ring 3 Ring 2 Ring 1 Drifts af idrætsanlæg og sportsklubber Medier Hotel og restaurant Opførelse af idrætsanlæg Tips-markedet Kilde: DAMVAD 2013 Forbehold og afgræsning Denne analyse er afgrænset til alene at undersøge DIF-idrættens effekt på samfundsøkonomien. Det vil sige den idræt, som foregår i DIF s foreninger på både amatørsiden og den professionelle side. Det er således ikke inden for denne analyses rammer at undersøge andre dele af den foreningsorganiserede idræt, den selvorganiserede idræt, eller den kommercielt organiserede idræts (fx privatejede fitnesscentre og danseskoler osv.) effekter på samfundsøkonomien. Herudover er fokus i analysen udelukkende på den økonomiske aktivitet DIF-idrætten skaber i samfundet og inkluderer ikke værdien af fx det frivillige arbejde 2, sundhedseffekter 3 og øget livsværdi af at dyrke idræt. 1 Sport Satellite Accounts A European Project: New Results" udgivet af Europa-Kommissionen (April 2011) 2 Se Notat vedr. Estimat på værdien af det frivillige arbejde i DIF 3 Se Metode og beregning af de sundhedsøkonomiske gevinster ved foreningsidrætten under DIF DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 5

6 I analysen er valgt en metodologi, som tager højde for, at det er vanskelligt eksakt at estimere idrættens påvirkning på samfundsøkonomien. Idrætsbranchen er statistisk dårligt defineret, og man undervurderer idrættens betydning, hvis man blot tager udgangspunkt i Nationalregnskabets definition af branchen (ring 1). For at få et retvisende billede af idrættens betydning, anvender analysen derfor Vilnius definition of sport, som tager højde for idrætsbranchens afledte effekter. Det giver et mere retvisende billede, når de afledte effekter i ring 2 og 3 bliver inkluderet, men det øger samtidig usikkerheden på de estimerede effekter. I analysen afrapporteres resultaterne for hver af ringene. Jo tættere på centrum af cirklen man kommer, jo mere konservative er estimaterne af idrættens betydning og usikkerheden mindre. Forskel på analyse af BNP-bidrag og Cost Benefit Analyser Nærværende analyse beregner DIF s bidrag til BNP og beskæftigelse i Danmark. Analysen kortlægger den aktivitet og produktion, som DIF skaber i samfundet og adskiller sig fra analyser med en mere regnskabsmæssig tilgang, som fx Cost Benefit analyser, hvor fokus ofte er på om specifikke events har haft et positivt nettoafkast. Et eksempel på en cost benefit analyse er en analyse af nettoeffekterne af et VM i landevejsløb. Benefits vil fx være turismeindtægter, mens Cost vil være omkostningerne til oprydning og afspærring af veje. Netto resultatet vil så fx være en gevinst på 10 mio. kr. Dette adskiller sig fra en analyse af BNP-bidrag, som ikke fokuserer på indtægter og udgifter men på hvilken økonomisk aktivitet, der bliver skabt. Entre indtægter fra eventen skaber fx ingen aktivitet, mens skraldemanden der rydder op efter eventen bidrager til BNP. Rapportens opbygning Rapporten er opbygget med et indledende afsnit, der redegør for rapportens forbehold og afgrænsninger. Kapitel 3 indeholder selve analysen og består af tre overordnede afsnit. Afsnit 3.1 kortlægger DIF s økonomiske betydning i den inderste ring på baggrund af Nationalregnskabets definition af idrætsbranchen. I afsnit 3.2 bliver de afledte effekter af DIF-idrætten i ring 2 udregnet. I afsnit 3.3 bliver de afledte effekter af DIF-idrætten i ring 3 kortlagt. 6 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

7 3 Idrætsbranchens økonomiske betydning - Analyse 3.1 Idrætsbranchens økonomiske betydning i statistisk forstand ring 1 I Nationalregnskabet bliver idrætsbranchen defineret ud fra den direkte aktivitet, der stammer fra drift af sportsanlæg, aktivitet i sportsklubber, foreninger, idrætsforbund, fitnesscentre og andre sportsaktiviteter (se appendiks for en udførlig beskrivelse af hvilke områder, der er inkluderet i branchen). Der skelnes mellem aktiviteter, som stammer fra markedsrettede aktører (professionelle) og ikke-markedsrettede aktører (amatører). Der er mange aktører fx klubber, hvor en del af klubben er professionel og en del af klubben er amatører. Det, der bestemmer, hvor en aktør er placeret, er regnskabsmæssigt, om mere eller mindre end 50 pct. af dens omkostninger er dækket af egne indtægter. Hvis mindre end 50 pct. er dækket af indtægter bliver enheden placeret i den ikke-markedsmæssige del. Det kan fx være en ishockeyhal, som har indtægter for brug af privatpersoner, men som stiller hallen gratis eller subsideret til rådighed for foreningsidrætten. Her vil indtægterne ofte dække mindre end 50 pct. af omkostningerne til at drive hallen og resten bliver betalt via skatteindtægter. Ud over den direkte økonomiske aktivitet i idrætsbranchen selv skaber idrætsbranchen også økonomisk aktivitet i andre brancher ved køb af produkter og services. Idrætsbranchen købte fx for 317 mio. kr. dyrelægeydelser og for 197 mio. kr. transportydelser i 2009, jf. tabel Beregning af idrættens økonomiske betydning - ring1 På baggrund af nationalregnskabet har DAMVAD udregnet, at den markedsrelaterede idræt direkte bidrog til BNP med mio. kr., mens den ikke-markedsrelaterede idræt bidrog med mio. kr. i Tilsammen udgør idrætten direkte med Nationalregnskabets definition 0,3 pct. af BNP. Den markedsmæssige idræt beskæftigede i personer, mens den ikke-markedsmæssige idræt beskæftigede personer. Idrætsbranchen beskæftiger altså i alt personer eksklusiv de frivillige, hvor der i DIF alene er ca frivillige 6. Jobtallene dækker alle personer, hvis hovedbeskæftigelse er i idrætsbranchen og omfatter alle personer fra medarbejderen i Danmarks Idrætsforbund til direktøren i fodboldklubben og kioskmanden på stadionet. Personer, der kun arbejder deltid i idrætsbranchen og har deres hovedbeskæftigelse i en anden branche, indgår ikke i jobtallene. Idrætsbranchen skabte også betydelig økonomisk aktivitet i andre brancher ved idrætsbranchens køb af produkter og services. DAMVAD har ved brug af en Input-Output model beregnet, at de afledte effekter i andre brancher øgede BNP med mio. kr. (0,15 pct. af BNP) og beskæftigede personer i De største afledte effekter var hos dyrlæger, transporterhverv, udlejningserhverv og hos reklame- og analysebureauer, jf. tabel 2.1. Hestesport generer store afledte effekter ift. dyrlæger. Her er DIF repræsenteret 4 Det endelige Nationalregnskab på brancheniveau opgøres med tre års forsinkelse, og 2009 er dermed det nyeste tilgængelige år. 5 Dette tal er eksklusiv de kommunalt ansatte, der arbejder med idræt fx på folkeskolerne og idrætsforskere på universiteterne, som i statistisk forstand kategoriseres i undervisnings sektoren. 6 DIF 2012: Antallet af frivillige i Danmarks Idrætsforbund. DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 7

8 med Dansk Ride Forbund, som havde medlemmer i Øvrige afledte er idrætsbranchen køb i alle andre brancher end de nævnte fx IT-ydelser, elforsyning, rengøring, revision, post mm. Med Nationalregnskabets definition af idrætsbranchen bidrog idrætsbranchen med i alt 0,45 pct. af BNP i 2009, når både direkte og afledte effekter medregnes. Branchen beskæftigede i alt knap personer. TABEL 2.1 Idrætsbranchens direkte og indirekte økonomiske betydning Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Idræt (marked) Idræt (ikke-marked) Direkte i alt Top 5 afledte Dyrlæger Tog, bus og taxi mv Boliger, ejerboliger mv Udlejning og leasing af materiel Reklame- og analysebureauer Øvrige afledte Afledte i alt Total Kilde: DAMVAD pba. Input-output model baseret på Nationalregnskabet Beregning af DIF s økonomiske betydning ring1 Idrætsbranchen i Nationalregnskabet er én samlet branche, hvor der ikke skelnes mellem foreningsidræt som fx fodbold, gymnastik, atletik mv. og ikke-foreningsidræt som fx kommercielle fitnesscentre. For at beregne DIF s økonomiske betydning er det derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i idrætsbranchens økonomiske betydning, herefter skille foreningsidrætten ud af idrætsbranchen og til sidst bestemme DIF s andel af foreningsidrætten, se figur DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

9 FIGUR 2.1 Beregning af DIF-idrættens økonomiske betydning Idrætsbranchen (100 %) Foreningsidrætten (85 %) DIF-Idrætten (43 %) Kilde: DAMVAD Først skilles fitnessbranchen ud af idrætsbranchen, da den generelt ikke er en del af foreningsidrætten 7. Herudover vurderer DIF, at den del af idrætsbranchen, som hedder Andre sportsaktiviteter udgøres 50 pct. af foreningsidrætten, mens de to sidste delbrancher drift af idrætsanlæg og sportsklubber begge hører under foreningsidrætten. For at skille fitnessbranchen og den del af Andre sportsaktiviteter, som ikke er foreningsidræt ud af idrætsbranchen, er det nødvendigt, at vide hvor stor en andel af den økonomiske aktivitet i idrætsbranchen, som de udgør. For at vurdere de to branchers betydning ift. resten af idrætsbranchen anvender DAMVAD Danmarks Statistiks erhvervsregister over fuldtidsansatte i de enkelte delbrancher. Fitnesscentre udgør kun 12,3 pct. af det samlede antal fultidsansatte i idrætsbranchen og Andre sportsaktiviteter kun 5,0 pct. Ved at vægte med antallet af fuldtidsansatte i de enkelte delbrancher i idrætsbranchen fremgår det, at foreningsidrætten beskæftiger 85 pct. af det samlede antal fuldtidsansatte i idrætsbranchen 8. Efter at foreningsidrættens økonomiske betydning er kortlagt, bliver DIF s andel af foreningsidrætten bestemt. Det fremgår af medlemsantallene hos de tre største idrætsforbund i Danmark: DIF, DGI, og Dansk Firmaidræts Forbund, at DIF s medlemmer udgør 50,9 pct. af de tre foreningers samlede antal medlemmer. Denne andel ligger til grund for beregningen af DIF s økonomiske andel af foreningsidrætten. Totalt udgør DIF-idrætten 43 pct. af den samlede danske idrætsbranche. Omregnet til økonomisk aktivitet betyder det, at DIF i 2012 genererede en beskæftigelse i Danmark på over beskæftigede og bidrog til BNP med 3,1 mia. kr. svarende til 0,2 pct. af BNP i ring 1, jf. tabel Det bemærkes at nogle fitnesscentre er organiseret i foreningsidrætten, men statistisk hører disse ikke ind under fitnessbranchen. 8 Foreningsidrætten udgør også godt 85 pct. af den samlede lønsum i idrætsbranchen. DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 9

10 TABEL 2.2 DIF-idrættens direkte og indirekte økonomiske betydning Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Idræt (marked) Idræt (ikke-marked) Direkte i alt Afledte i alt Total Kilde: DAMVAD pba. Input-output model baseret på Nationalregnskabet Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand - ring 2 Nationalregnskabets definition af idrætsbranchen er meget smal og tager ikke højde for nogle af de væsentligste afledte effekter af idrætten. DAMVAD anvender, som beskrevet, derfor en bredere definition af idrætsbranchen med udgangspunkt i Vilnius Definition of Sport 9, hvor de væsentligste afledte økonomiske effekter indregnes. Vilnius definition of Sport arbejder med tre ringe, hvor den inderste ring er Nationalregnskabets definition af idrætsbranchen. I ring 2 tilføjes Nationalregnskabets definition den aktivitet, der generes fra andre afledte økonomiske aktiviteter, som er nødvendige for at kunne udføre idræt så som køb af idrætsudstyr, idrætsrelateret byggeri og idrætsrelateret hotel og restaurant forbrug. Disse afledte aktiviteter indfanger Nationalregnskabets definition ikke, da aktiviteten statistisk set ikke bliver knyttet til idrætsbranchen Idrætsudstyr Idrætsbranchen, herunder DIF s 1,9 millioner medlemmer 10, efterspørger en stor mængde sportsudstyr, som er nødvendig for at kunne udføre idræt. Efterspørgslen efter idrætsudstyr generer en betydelig aktivitet og beskæftigelse i Danmark. Det kan være svært præcist at kortlægge, hvor meget idrætsudstyr der sælges i Danmark, da det vil kræve en gennemgang af sportssortimentet i fx skoforretninger og tekstilforretninger 11. Herudover er det vanskelligt at kortlægge hvor meget af det indkøbte idrætsudstyr, der faktisk bliver anvendt til at dyrke idræt, da der er en omfattende brug af idrætstøj og sko som fritidstøj/modetøj. En del af det indkøbte idrætsudstyr bliver herudover både anvendt til foreningsidræt og til idræt i fritiden fx løbesko. Det er nødvendigt at kortlægge, hvor stor en andel, der anvendes til idræt for at kunne beregne den efterspørgsel efter idrætsudstyr, der generes af idrætsbranchen og DIF medlemmernes idrætsaktiviteter. I Danmark er der to konkurrerende brancheforeninger for sportsudstyr Sportsbranchens Leverandørforening og Danmarks Sportshandler Forening. Danmarks Sportshandler Forening opgør værdien af køb af 9 Definitionen er udarbejdet af EU arbejdsgruppen Sports and Economics i Det samme individ kan godt have mere end ét medlemskab 11 Storm & Brandt, 2008: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi 10 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

11 sportsudstyr i Danmark til 5,3 mia. DKK i Disse tal dækker kun branchespecifikke specialbutikker og fx ikke supermarkedskæder. De 5,3 mia. kr. inkluderer også fritidstøj, og Danmarks Sportshandler Forening har ikke overblik over, hvor stor en andel der anvendes alene til idræt. Danmarks Sportshandler Forening, opgav i 2006 at branchens samlede omsætning kan fordeles på tre varekategorier: idrætsudstyr, sko og beklædning. Idrætsudstyr stod for 21 pct. af omsætning, sko 28 pct. og beklædning 51 pct. 12. Fordeles omsætningen i 2012 ud fra denne fordeling var omsætningen af idrætsudstyr 1,1 mia., sko 1,5 mia. og beklædning 2.7 mia. For at beregne idrætsbranchens andel af det samlede køb af sportudstyr i sportsbutikker i Danmark antager DAMVAD, at 90 pct. af omsætningen af idrætsudstyr, som fx bolde og ketchere kan henføres til idrætsbranchen, mens kun 40 pct. af omsætningen fra sko og beklædning kan henføres til idrætsbranchen. Det resterende køb af sportsudstyr bliver anvendt i fritiden. Idrætsbranchens køb af sportudstyr tegner sig under disse antagelser til 2,7 mia. kr. Når DIF-idrætten udgør 43 pct. af den samlede idrætsbranche kan køb af sportsudstyr for 1,2 mia. kr. henføres til DIF-idrætten, jf. tabel 2.3. TABEL 2.3 Idrætsbranchens medlemmers køb af sportsudstyr i 2012 Mio DKK, 2012 priser Total køb Idrætsbranchen DIF Idrætsudstyr Sko Beklædning I alt Kilde: DAMVAD pba. Danmarks Sportshandler Forenings oplysninger Nye idrætsanlæg Idrætsbranchen generer en betydelig aktivitet og beskæftigelse i byggebranchen i forbindelse med opførslen af nye idrætsanlæg i kommunerne. Denne aktivitet bliver ikke tilskrevet idrætsbranchen i Nationalregnskabet, men kommunerne da det er her udgiften afholdes. Det er vanskeligt at afgøre, hvor meget af den økonomiske aktivitet som opførelsen af nye idrætsanlæg skaber, der kan henføres til foreningsidrætten. Det skyldes, at et kommunalt idrætsanlæg typisk bliver anvendt af fx de kommunale folkeskoler om formiddagen, mens de fx bliver anvendt af foreningsidrætten om eftermiddagen og aftenen. Når det i kommunerne bliver besluttet at opføre et nyt idrætsanlæg, bliver det oftest tænkt ind i en helhed, og det er derfor vanskeligt at afgøre, om det er foreningsidrætten eller andre hensyn, der har initieret opførelsen. DIF 13 har kortlagt hvilke kommunale anlægskonti, som kan henføres til idrætsrelateret byggeri. DAMVAD har anvendt disse anlægskonti til beregne udgifterne til idrætsrelateret byggeri i kommunerne. Der bliver udregnet et gennemsnit af udgifterne i perioden for at sikre, at udgifterne ikke er midlertidigt høje på grund af et stort anlægsbyggeri i et enkelt år. Alle beløbene er blevet omregnet til 2012-priser. 12 Storm & Brandt, 2008: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi 13 DIF 2013: " Notat vedr. Kommunernes drifts- og anlægsudgifter til idræt DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 11

12 Idrætsbranchen genererede i gennemsnit en omsætning i byggesektoren på 1,3 mia. kr. fra 2007 til 2012 i forbindelse med anlæg af nye idrætsfaciliteter. DIF har i forbindelse med et tidligere arbejde estimeret at 60 pct. af anlægsudgifterne til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller kan henføres til DIF-relateret idræt, mens kun 20 pct. af udgifter ift. anlæg af andre fritidsfaciliteter og Idrætsfaciliteter for børn og unge kan henføres til DIF relateret idræt 14. Ved at anvende DIF s estimater som vægte svarer det til, at de samlede kommunale udgifter til nye DIF relaterede idrætsanlæg var ca. 569 mio.kr årligt i perioden , jf. tabel 2.4. TABEL 2.4 De gennemsnitlige årlige kommunale anlægsudgifter fra , 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Idrætsbranchen DIF Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge I alt Kilde: Statistikbanken.dk, DIF og Damvad Note: Deflator PL-indekset En DIF relateret omsætning i byggeriet på 569 mio. kr. svarer til, at DIF beskæftigede knap 800 personer i byggesektoren i Idrætsrelateret hotel og restaurants forbrug Idrætsevents og stævner generer en betydelig aktivitet for blandt andet restauranter og hoteller 15. DAMVAD har gennemgået analyser af 10 idræts events for at få et overblik over, hvilket dagsforbrug internationale overnattende turister har til store events i Danmark, se appendiks for en oversigt over de 10 events. Dagsforbruget svinger mellem 594 kr. pr. deltager ved EM U21 i 2011 til 1884 kr. pr. deltager for IOC kongressen i Set over samtlige events var gennemsnitsforbruget for internationale overnattende gæster kr. per døgn. Ud over internationale gæster til de større idrætsevents skaber også alle de mindre turneringer og stævner på amatørniveau en betydelig økonomisk aktivitet fra nationale deltagere og gæster. Her er det dog mere omfanget af aktiviteter, der trækker op frem for gennemsnitsbeløbet pr. deltager. Selve organisationers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenheder for professionelle eller amatører på egne anlæg er allerede indeholdt i ring 1. Det er udelukkende de afledte effekter af sportsbegivenhederne på hoteller og restauranter, der inkluderes i denne beregning. 14 DIF 2013: " Notat vedr. Kommunernes drifts- og anlægsudgifter til idræt 15 Ud over hotel og restaurants forbrug generer idrætsevents også aktivitet hos transporterhverv. Denne aktivitet behandles i afsnit DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

13 SportsEconAustria 16 har estimeret, at idrætsrelateret hotel og restaurants forbrug i Danmark bidrog til BNP med 555 mio. DKK i 2012, hvilket man vha. en Input-Output model kan beregne svarer til en omsætning på 745 mio. kr. Visit Denmark estimerede i 2013, at turismeforbruget for branchen kultur og forlystelser, som bl.a. indeholder idrætsbranchen havde et indgående turismeforbrug i 2011 på 349 mio. kr. for udenlandske turister og 736 mio. kr. for indenlandske turister. I alt et forbrug (omsætning) på mio. kr. Dette tal indeholder også forbrug, der kan henføres til turistbesøg på museer, historiske monumenter, botaniske og zoologiske haver, forlystelsesparker, lystbådehavne mm. De to estimater er i den samme størrelsesorden, når der tages højde for at Visit Denmark har en væsentlig bredere brancheopdeling, der også inkluderer meget andet end idrætsarrangementer. For at få et estimat for det rene idrætsrelaterede hotel og restaurants forbrug anvender vi SportsEconAustria s estimater for et BNP bidrag på 555 mio. kr. jf. tabel 2.5. DIF relateret hotel og restaurants forbrug bidrog til BNP med 240 mio. kr. i TABEL 2.5 Idrætsrelateret hotel og restaurants forbrugs bidrag til BNP, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Idrætsbranchen DIF Hotel- og restaurants forbrug Kilde: DAMVAD pba. estimater fra SportsEconAustria Beregning af idrættens økonomiske betydning ring2 Idrætsbranchen genererer samlet set en betydelig afledt økonomisk aktivitet fra køb af idrætsudstyr, idrætsrelateret byggeri og idrætsrelateret hotelovernatning og restaurantforbrug. Således generede disse aktiviteter en samlet omsætning på godt 4,7 mia. kr., et BNP bidrag på godt 3,8 mia. kr. og en beskæftigelse på knap personer, jf. tabel 2.6. Heraf bidrog DIF-idrætten med knap 1,5 mia. kr. til BNP og generede beskæftigelse for godt personer jf. tabel 2.7. TABEL 2.6 Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Idrætsudstyr Nye Idrætsanlæg Hotel og restaurants forbrug Total Note: Når omsætning, BNP eller Beskæftigelses estimater mangler, er der anvendt en Input-Output model til at estimere dem. 16 SpEA 2012: Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 13

14 TABEL 2.7 DIF-Idrættens afledte økonomiske betydning i bred forstand, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Idrætsudstyr Nye Idrætsanlæg Hotel og restaurants forbrug Total Note: Når omsætning, BNP eller Beskæftigelses estimater mangler, er der anvendt en Input-Output model til at estimere dem. 3.3 Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand - ring 3 Dette afsnit beskæftiger sig med idrætsbranchens økonomiske betydning i bredeste forstand og inkluderer brancher, hvor idrætten typisk er et input i branchens produktion. Det gælder input fra idrætsbranchen ift. produktion af tv, radio og trykte medier og til tips-markedet. Herudover behandler afsnittet også transportforbrug af fans mv. I forhold til de beregnede effekter i forrige afsnit (ring 2) er de afledte effekter af idrætsbranchen i dette afsnit behæftet med en højere grad af usikkerhed. Dette bliver illustreret ved, at effekterne er placeret i ring 3 i figur Produktion af tv, radio og trykte medier Idræt har en stor interesse i det danske samfund og dækning af idrætsbegivenheder og de hjemlige ligaer fylder derfor en relativ stor del af sendefladen på tv- og radiostationerne og af spaltepladsen i de trykte medier. I 2012 udgjorde sport fx 11 pct. af sendetiden på TV2 og 6 pct. på DR1 17. Indtægter fra senderettigheder er en væsentlig og stigende indtægt for sportsklubberne i nogle sportsgrene. Tv-rettighederne til fx Superligaen kostede fra mio. kr. om året og steg til over 300 mio. kr. om året fra Den økonomiske aktivitet, som indtægterne fra tv- og radiorettigheder skaber, er allerede indregnet i analysen i den inderste ring, som dækker klubber og idrætsforbund. Klubbernes og forbundenes indtægter fra salg af rettighederne anvendes fx til at udbetale lønninger til de godt ansatte, som Idrætsbranchen beskæftiger jf. tabel 2.1. Et konkret eksempel er en fodboldklub i Superligaen, der får del i de årlige indtægter fra salg af tv- og radiorettigheder. Overførslen af penge fra tv-stationerne til klubben skaber ikke i sig selv nogen økonomisk aktivitet, men skaber først økonomisk aktivitet, når klubben anvender pengene til fx at udbetale lønninger, indkøbe nyt spillertøj eller renovere klublokalet. 17 Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel FOR Idrættens Analyseinstitut: 14 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

15 Ud over den aktivitet, som indtægterne understøtter i klubberne og forbundene, skaber selve produktionen af sportsrelateret materiale økonomisk aktivitet hos produktionsselskaber, radiostationer, tv-stationer og hos de trykte medier. Radio- og tv-stationer beskæftigede i 2011 godt fuldtidsansatte 19 af dem arbejdede ca. 175 journalister og fotografer med sport 20. Hertil skal lægges et antal teknikkere og lyd- og kameramænd, som det ikke har været muligt at estimere. Den danske Forlagsbranche, som dækker de trykte medier og den traditionelle forlagsbranche, beskæftigede knap fuldtidsansatte i Af dem var ca. 650 journalister, fotografer, layoutere, designere og lignende beskæftiget med sport 22. En sportsrelateret beskæftigelse i produktion af tv, radio og trykte medier på i alt 825 personer er et konservativt estimat, da det tekniske personale i tv- og radioproduktionen ikke er medtaget. Til gengæld er en del af den idrætsrelaterede beskæftigelse også foranlediget af udenlandske sportsbegivenheder som fx Champions League fodbold, OL mv., som ikke kan tilskrives den danske Idrætsbranche. DAMVAD vurderer, at disse to forhold opvejer hinanden, og at den danske idrætsbranche generer ca. 825 fuldtidsjob i produktion af sportsrelateret materiale til tv, radio og trykte medier. Med DIF s andel af idrætsbranchen svarer det til, at DIF-idrætten genererer en beskæftigelse på 357 personer i produktion af tv, radio og trykte medier jf. tabel 2.8. TABEL 2.8 Idrætsbeskæftigelse i mediebranchen. Beskæftigelse, antal Idrætsbranchen DIF-idrætten Produktion af tv og radio Trykte medier Total Kilde: DAMVAD pba. estimater fra Storm & Brandt 3.5 Tips-markedet Den økonomiske aktivitet som Idrætsbranchen generer på Tips-markedet er ikke indregnet i Nationalbankens definition af Idrætsbranchen. Tips-markedet i Danmark har en betydelig del af sin indtægt fra Idrætsrelateret tips og odds, således var Danske Spils spilleindtægt efter præmieudlodning fra Danske Licens Spil (Poker, Casino, Oddset, Tips og Zezam) på 1,2 mia. kr. ud af en samlet indtægt hos Danske Spil på 4,1 mia. kr. 23 Hvor stor en del af de 1,2 mia. som stammer fra odds og tipning på danske ligaer oplyses ikke af Danske Spil. 19 Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel GF2 20 Storm & Brandt, 2008: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi, s Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel GF2 22 Storm & Brandt, 2008: Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi, s https://danskespil.dk/om/noegletal/noegletal-dli.html DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 15

16 For at beregne den økonomiske aktivitet for det idrætsrelaterede Tips-marked er det afgørende, hvor mange ansatte, der er beskæftiget med idrætsrelateret odds og tipning og ikke indtægten fra spillene. Indtægter fra spillene både for udbyderne og for brugerne skaber kun forskydninger i forbrug mellem brugere og udbydere og imellem tabere og vindere blandt brugerne. Den økonomiske aktivitet Tips-markedet skaber i Danmark er altså kun de personer, som er beskæftigede med at administrere Tips-markedet. I 2011 beskæftigede den danske lotteribranchen godt fultidsansatte 24. Hvor mange af disse ansatte der beskæftigede sig med odds og tipning på danske ligaer, har det ikke været muligt at få oplyst. 3.6 Transportforbrug af fans og deltagere i forbindelse med idrætsevents I Nationalregnskabets definition af Idrætsbranchen (ring 1) er effekten af sportsklubbernes køb af transportydelser medregnet. Definition indfanger dog ikke køb af transportydelser fx i forbindelse med ungdomsstævner, som ikke fremgår af klubbernes regnskaber. Herudover medregnes det betydelige transportforbrug af fans heller ikke. Det har desværre ikke været muligt at kvantificere dette transportforbrug og effekterne indgår derfor ikke i beregningen af Idrætsbranchens økonomiske betydning. Effekterne fra transport af fans mm. skal derfor ses i tillæg til de beregnede effekter i analysen. 3.7 Beregning af idrættens økonomiske betydning ring 3 Idrætsbranchen genererer en betragtelig afledt økonomisk aktivitet som input i produktion af tv, radio, trykte medier og som input til tips-markedet. Herudover generer idrætsbranchen også et betydelig transportforbrug fra fans og deltagere i idrætsarrangementer. Disse afledte effekter er vanskelige at estimere og behæftet med større usikkerhed end effekterne, som blev estimeret i de foregående afsnit. Det har udelukkende været muligt at estimere idrætsbranchens afledte økonomiske betydning ift. produktion af tv, radio og trykte medier. De økonomiske effekter som idrætsbranchen generer på Tips-markedet og i transportsektoren har det ikke været muligt at estimere og skal derfor ses i tillæg til de fundne effekter. Idrætsbranchen genererede et BNP-bidrag på 347 mio. DKK som input til mediebranchen, hvilket holdt 825 personer beskæftiget, jf. tabel 2.9. TABEL 2.9 Idrætsbranchens afledte økonomiske betydning i bred forstand, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Produktion af tv, radio og trykte medier Tips-markedet N/A N/A N/A Transportforbrug af fans mm. N/A N/A N/A Note: Når omsætning, BNP eller beskæftigelses estimater mangler, er der anvendt en Input-Output model til at estimere dem. 24 Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel GF2 16 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

17 DIF stod for en betragtelig del af input fra idrætsbranchen til mediebranchen, hvilket svarede til et BNPbidrag på 150 mio. kr. og en beskæftigelse på 357 personer jf. tabel TABEL 2.10 DIF-idrættens afledte økonomiske betydning i bred forstand, 2012 priser. Mio DKK, 2012 priser Omsætning BNP Beskæftigelse Produktion af tv, radio og trykte medier Tips-markedet N/A N/A N/A Transportforbrug af fans mm. N/A N/A N/A 3.8 Appendiks Nationalregnskabet definition af sport: Nationalregnskabets definition af sport kategoriseres i markedsrettede aktører og ikke-markedsrettede aktører. Begge kategoriseringer indeholder de fire brancher: 1) drift af sportsanlæg, 2) sportsklubber, 3) fitnesscentre og 4) andre sportsaktiviteter. 1. Drift af sportsanlæg - Drift af enhver form for indendørs eller udendørs sportsanlæg (indhegnede eller overdækkede, med eller uden siddepladser): Fodbold-, hockey-, cricket- rugbystadioner, Baner til bil-, hunde- og hestevæddeløb, Svømmebassiner og stadioner, Atletikstadioner, Vintersportsanlæg og -stadioner, Ishockeybaner, Bokseanlæg, Golfbaner, Bowlingbaner, Haller til håndbold, gymnastik, badminton mv. - Organisationers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller indendørs sportsbegivenheder for professionelle eller amatører på egne anlæg - Styring og formidling af personale til at drive disse anlæg 2. Sportsklubber - Sportsklubber, der, hvad enten de er professionelle, semiprofessionelle eller amatørklubber, giver deres medlemmer mulighed for at deltage i sportsaktiviteter - Idrætsforbund - Drift af sportsklubber fx: Fodboldklubber, Bowlingklubber, Svømmeklubber, Golfklubber, Bokseklubber, Håndboldklubber, Skakklubber, Atletikklubber, Skydeklubber mv 3. Fitnesscentre - Sundheds-, fitness- og bodybuilding klubber og -anlæg - Aerobicinstitutter 4. Andre sportsaktiviteter - Tilrettelæggelse og fremme af sportsbegivenheder, med eller uden anlæg - Aktiviteter udøvet af professionelle sportsfolk, kampledere, dommere, tidtagere mv. - Aktiviteter udøvet af sportsligaer og regulerende organer - Aktiviteter forbundet med fremme af sportsbegivenheder DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 17

18 - Stalde for væddeløbsheste og hunde samt garager for væddeløbsbiler - Drift af områder til sportsfiskeri og jagt - Hjælpetjenester for jagt som sports- eller fritidsaktivitet og lystfiskeri Nationalregnskabets definition af sport aktiviteter omfatter ikke: - Udlejning af udstyr til fritid og sport, jf Aktiviteter i parker og på strande, jf Sportsundervisning udøvet af individuelle lærere, trænere, jf Herudover omfatter definitionen ikke afledte effekter af sport: - Idrætsudstyr som individer køber for at dyrke deres sport - Opførelse af idrætsanlæg - Idrætsturisme (ud over den del der i den forbindelse måtte blive betalt for at bruge fx en idrætshal eller lignende.) - Idrætsevents (indgår hvis de arrangeres af en enhed der er placeret i branchen i forvejen, men her vil eventuelle afledte effekter hotelovernatninger osv. Ikke tælle med.) Idrætsevents Internationale turister Vi har indtil videre gennemgået 10 idrætsevents for at få et overblik over dagsforbruget for internationale overnattende turister til store events i Danmark. Dagsforbruget svinger mellem 594 kr. og 1884 kr. med et gennemsnitsforbrug på kr. per døgn. FIGUR A 3.1 Udenlandske turisters dagsforbrug ved events, 2012 priser, mio. kr. Event År Beløb for overnattende internationale gæster EM U VM idrætsgymnastik VM floorball (k) EM badminton EM trampolin VM ungdomssejl EM vandski VM brydning IOC kongres VM taekwondo Gennemsnit Kilde: Sportsevent Danmark 18 DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM

19 Indenlandsk foreningsaktivitet Data for indenlandsk foreningsaktivitet og forbrug i forbindelse med stævner og turneringsaktivitet er ret mangelfulde. Årsagen er, at det ikke er alle specialforbund, der har indblik i regionale og decentrale turneringaktiviteter/stævner, da der typisk er en arbejdsdeling mellem det centrale forbund og de decentrale foreninger. Lidt groft sagt kan man sige, at forbund tager sig af de mere elitære og større arrangementer, mens foreninger og lokale kredse/unioner tager sig af motionisterne og børnene. DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM 19

20 Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø DEN ØKONOMISKE BETYDNING AF DANMARKS IDRÆTSFORBUND DAMVAD.COM Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K

Danmarks Idrætsforbunds økonomiske betydning

Danmarks Idrætsforbunds økonomiske betydning Danmarks Idrætsforbunds økonomiske betydning Danmarks Idrætsforbund (DIF) har stor betydning for det danske samfund. På sundhedsområdet har store internationale undersøgelser påvist, at der er adskillige

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark. Frivillighed

Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark. Frivillighed Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark Frivillighed 1 De frivilliges samfundsværdi 1.1 Introduktion til de frivillige Fodboldens mange frivillige skaber stor værdi, og har stor betydning for

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark. 360 graders afdækning

Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark. 360 graders afdækning Samfundsøkonomisk betydningen af fodbold i Danmark 360 graders afdækning For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

04/12/15. Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien. Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi

04/12/15. Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien. Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi 04/12/15 Eldistributørernes bidrag til samfundsøkonomien Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Dansk Energi For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Eksport af biogasteknologi

Eksport af biogasteknologi Eksport af biogasteknologi Samfundsmæssige effekter af øget eksport 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Effekter af eksport af biogasteknologi 4 1.1 Effekter af nuværende eksport 5 1.2 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai

Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai Rasmus K. Storm og Henrik H. Brandt (red.) Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai - mellem forening og forretning Imagine.. Indhold Redaktørernes forord 5 Forord 9 Sammenfatning 19 Perspektiver

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrættens Rum og Rammer Arena Nord Frederikshavn Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 32661030 henrik.brandt@idan.dk Frederikshavn Stadion 1978 betalingsfodbold:

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Maj 2013. Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder

Maj 2013. Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder Maj 2013 Best-in-class-analyse af danske bygge- og anlægsvirksomheder For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut Foreningskonference DGI Nordkraft Aalborg, 4. december 2010 Henrik H. Brandt 3266 1030 henrik.brandt@idan.dk Det store ræs om markedsandele på idrætsmarkedet Idrættens Analyseinstitut Idékonference for

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Sønderborg Kommune, ny idrætsstrategi 30. oktober 2014 Foreningsseminar: Broager Sparekasse Skansen Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Samfundsøkonomisk betydning af fodbold i Danmark. Frivillighed og sundhed

Samfundsøkonomisk betydning af fodbold i Danmark. Frivillighed og sundhed Samfundsøkonomisk betydning af fodbold i Danmark Frivillighed og sundhed 1 De frivilliges samfundsværdi 1.1 Introduktion til de frivillige Fodboldens mange frivillige skaber stor værdi, og har stor betydning

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder

Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder Idrættens udfordringer 2.0 Idrættens og faciliteternes udfordringer - og handlemuligheder 4. december 2014 Sundere Mad i IdrætsLivet Albertslund Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Offentlige forbrugsudgifter og produktion ( )

Offentlige forbrugsudgifter og produktion ( ) Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentligt Folketingets Økonomiske Konsulenter Forelæggelse i Finansudvalget 23-02-2017 Offentlige forbrugsudgifter og produktion (2007-2015) - Outputmetoden/

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 2 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Idrætten skaber vækst og arbejdspladser 4 Fokus på innovation ved

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Notat Maj 2010 Manto A/s Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold 1 De hårde facts...1 1.1

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

Juni Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber. Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme

Juni Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber. Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme Juni 2016 Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND Ansøgning til Forbund i Fokus Brøndby, 2007 FOOTBALL I FOKUS Side 1 af 9 Til: Fra: Vedrørende: Projektansvarlige: Kontaktperson: Danmarks Idræts-forbund Dansk Amerikansk

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel.

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af EM i fodbold 2020 Danmark har søgt det europæiske fodboldforbund (UEFA) om værtskabet for 4 kampe under Europamesterskabet (EM) i fodbold 2020. Ansøgningen er

Læs mere

ESPORT COMPUTERSPIL SOM SPORT VED JENS CHRISTIAN RINGDAL THOMAS KOED ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER

ESPORT COMPUTERSPIL SOM SPORT VED JENS CHRISTIAN RINGDAL THOMAS KOED ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 78 Offentligt ESPORT VED THOMAS KOED FORMAND JENS CHRISTIAN RINGDAL FORMAND ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER COMPUTERSPIL

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere