&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang"

Transkript

1 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4 Menighedstur i september s. 4 Konfirmander og minikonfirmander i galop s. 5 Lysgudstjeneste s. 5 Positive og negative tilkendegivelser s. 6 Så er der igen BASAR i Klejtrup s. 6 Ny kunst i Konfirmandstuen s. 6 Meddelelser s. 7 Studieturen til Samsø s. 8 BUSK-gudstjeneste i Klejtrup Kirke s. 8 Koncerter i vore tre kirker s. 10 Grundlovsmøde i Hersom Præstegård s. 11 Gudstjenesteliste s. 12 Altertavlen her befinder sig i V. Bjerregrav Kirke - og bag den ligger en spændende historie, som vi beretter lidt om på side 2... Herunder ses desuden prædikestolen og døbefonten fra V. Bjerregrav Kirke

2 SIDEN SIDST KLEJTRUP KIRKE Døbte: Luna-Chirstine Ankjær Pugholm Alexander Museth Høgh Lasse Fomsgaard Josephine Marion Sadolin Mølgaard Døde og begravede: Anna Katrine Nedergaard Larsen Jens Martin Jensen Ingrid Martinsen Vielser og velsignelser: Monika Høgh Poulsen - Mikkel Poulsen Camilla Schmidt Jørgensen - Stefan Teis Jørgensen V.BJERREGRAV KIRKE Døbte: Frederik Myrthue Nørskov Christian Nannberg Kristensen Døde og begravede: Vera Irene Johannesen HERSOM KIRKE Døde og begravede: Knud Jensen SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer 4 gange om året. Bladet er gratis, men økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr Uden - sogns kan tegne abonnement: 60 kr. - Bladets adresse er hos kas serer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nør heden, 9500 Hobro. REDAKTIONEN består af Henning Pedersen, Anna Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed. Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. Lay-out: Jens Nielsen. Sats og tryk: LSD-grafisk, Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publi kationer, blade og håndbøger. Næste nummer: 1. december FORSKELLIGT FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere. Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen. Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en»omsorgs- og ansvarserklæring«til sognepræsten, hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du finder yderligere oplysninger om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du også udskrive blanketten. DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen. Når barnet er døbt, er det optaget i den kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor fejres dåben normalt ved søndagens gudstjeneste. Barnets forældre kontakter sognepræsten for at aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mødes herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i præstegården, men sognepræsten besøger også gerne de nybagte forældre i hjemmet. Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen. Læs mere om dåb på folkekirken.dk det er aldrig for sent at blive døbt! NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Børn skal navngives, inden de fylder et halvt år. Forældrene sender blanketten»navngivning«til sognepræsten. Blanketten skal underskrives af begge forældre. BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til døden skiller dem. Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af jer være medlem. Før brylluppet skal I også henvende jer til ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes en»prøvelsesattest«. Attesten dokumenter overfor præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel den dag, brudeparret siger ja til hinanden. DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler også en dato for begravelse eller bisættelse med sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten. NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn, skal du sende blanketten»navneændring«til sognepræsten. En navneændring koster 470 kroner. Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger. SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavshedspligt, og man kan altid ringe eller sende en e- mail, hvis man har brug for en snak. Så finder I sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foretager også hjemmealtergang. BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter til dig. KONFIRMATIONER Konfirmationsdagene ligger fast år for år: 2014 Bededag: Flg. søndag: 2012 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2013 Klejtrup Hersom/Bjerregrav 2014 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2015 Klejtrup Hersom/Bjerregrav 2016 Bjerregrav/Hersom Klejtrup TELESLYNGE Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt. Forsidebilledet Forsidebilledet viser altertavlen i middelalderkirken V. Bjerregrav kirke, som antages opført omkring år Altertavlen, som er anbragt på et muret alterbord, er en enkel renæssance-altertavle fra 1639 med oprindeligt maleri af korsfæstelsen. Maleriet, som havde været overmalet, er fremdraget i 1922 af P. Kr. Andersen. Maleriet er flankeret af skriftsteder og våben for Christen Harbou og hustru Margrethe Måneskjold af Hvolris. Slægten Harbou er en gammel adelsslægt, der skal nedstamme fra Knud Nielsen Harbou. Slægten blev adlet i I skjoldbrevet, der tildeltes Knud Nielsen, nævnes»troskab og villig tjeneste, han riget hidtil gjort haver.«, men den nærmere anledning er ubekendt. Margrethe Måneskjolds fædrene og mødrene våbner, såvel som Christen Harbous, fandtes i sin tid på de øverste stolestader i Bjerregrav kirke. Fra en begravelse under koret er ophængt kisteplader over ovennævnte Christen Harbou, Hvolris, død 1675, og hustru Margrethe Måne - skjold, død Kistepladerne er nu ophængt i kapellet. Slægten Harbo(u)e eller Hardeboe ejede bl. a Gl. Hvolrisgaard fra ca til1691. I 1705 blev den solgt til Hersomgaard og lagt derunder. Christen Harbo(u)e overtog gården efter en fætter i 1637 og overlod den 1674 til en steddatter, Anna Mag Kruse. Om Christen Harbou er bl.a. fundet følgende: Christen Harboe var den sidste der nogenlunde formåede at holde sammen på familiens gamle besiddelser i Rinds Herred. Det gods Christen Harbou ved forskellige transaktioner havde samlet i Rinds Herred angiver han i en ca indsendt jordebog således: I Bjerregrav sogn en større bondegård, Hovgaard (13 td. Hrtk.), en gård og en mølle, i Navndrup, et skovhus og 2 gadehuse. I Roum sogn en gård. I Hvam sogn en gård og en halvgård. I alt skyldsat for 36 td. Hrtk. Men på møllen og skovhuset nær, har det alt vedtegning om at»bonden er øde og ganske forarmet«i en1661 indsendt jordebog er hartkornet derfor nedsat til 25 td. H(v)olris hovedgård er i søskendeskifte (formentlig i forbindelse med skifte efter Margrethe Måneskjold som døde i 1661) nedsat til 12 td. Hrtk. Bygningerne er afbrændte af Brandenborgerne. ø I den nye granitdøbefont ligger der et sydtysk fad fra ca med fremstilling af syndefaldet. Det er uvist, hvornår døbefonten er skiftet ud og hvad der er sket med den gamle døbefont. ø Prædikestolen er fra slut1800-tallet med evangelistmalerier fra1923, kopieret af Frode Nielsen efter malerier på prædikestolen i Gedsted, i felterne. Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 1. november 2011 til: Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: 2

3 Adresser: HERSOM KIRKE Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro. Tlf Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl gård vej 24, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Jens Niel sen, Nørre - heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Britta Kempe, Ørrisvej 15, Ørris, 9500 Hobro. Tlf V. BJERREGRAV KIRKE Graver og kirketjener: Else Iversen, Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup. Tlf Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen, Klejtrupvej 103, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herreds - vejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Ekstern kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13, 9632 Møldrup. Tlf KLEJTRUP KIRKE Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Kirsten Klitgaard Frandsen, Bydamsvej 5, Skærshale, 9620 Aalestrup. Tlf Menighedsrådets formand: Kirsten Hougaard Pedersen, Fuglevænget 5, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf PRÆSTEGÅRDSUDVALGET Formand: Karin Jehg, Ørnhøjvej 1, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). KIRKEBIL De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse med vore gudstjenester, skal ringe besked til KAS- Biler, tlf , senest om søndagen kl. 8,00. Gratis. - Dersom KAS-Biler skulle være forhindret i at køre en søndag, er man velkommen til at ringe efter den nærmeste taxa. Fyld Danmarks kirker hvad er nu det for noget? Skal vi alle sammen i kirke? Det er vel tilstrækkeligt, at kirken er fyldt til juleaften, til barnedåb, konfirmation, bryllup og ved begravelser eller? Tja... I Det Nye Testamente hører vi om fulde kar, fulde kurve og fulde lagre. Og lignelsen om det store festmåltid fortæller, at husets herre befaler, at hans hus skal være fyldt. Men er det sandt? Er Gud Herren ikke tilfreds med halvtomme huse? Ideen om at fylde landets kirker én helt almindelig søndag én gang om året kommer fra Vestlolland. Den sidste søndag i september har initiativtagerne fra Lolland en drøm om at fylde landets kirkerum til bristepunktet. For der sker jo noget særligt, når kirkerummet er fyldt med sognets børn - jeg tænker, at mange kender den gode fornemmelse af fællesskab fra juleaften. Når man sidder dér tæt pakket og synger med på»det kimer nu til julefest«, mens man glæder sig til synet af det smukt pyntede juletræ og den gode smag af julemad, så føler man sig tryg og godt tilpas. Drømmen fra Vestlolland har spredt sig udover det ganske land. Drømmen er også fløjet til vore tre smukke kirker: Hersom Kirke, Vester Bjerregrav Kirke og Klejtrup Kirke. En fyldt kirke til en næsten almindelig gudstjeneste; kan det også ske her hos os? I år falder Fyld Danmarks Kirker sammen med vore kirkers høstgudstjenester. Alle har vi vel meget at sige tak for. Skønt man måske ikke selv dyrker kornet på markerne, nyder vi alle godt af det smukke syn af vajende kornmarker klædt i gyldent. Alle lever vi af bagerens eller vore egne hjemmebagte velsmagende brød, og de fleste elsker at sætte tænderne i havens rødmende efterårsæbler. Det er også essentielt at sige tak for al den varme og godhed, man møder på livets forunderlige vej. I hverdagen er der nok af ting, man kan bekymre sig og være urolig for. Går man lyse dage i møde? Bliver man ramt af sygdom eller arbejdsløshed? Man kan gøre sig mange bekymringer, og disse kan farve en hel dag sort. I Lukasevangeliet kap. 10,38-42 siger Jesus Kristus til Martha:»Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting«. De fleste genkender nok lidt Martha fra sig selv. Man kan nemt komme til at fylde sin dag med bekymringer. Kan man overhovedet nå alt det, man skylder at nå? Har man tid nok tilbage? Og har man eksempelvis tid til at gå i kirke søndag den 25. september til Fyld Danmarks Kirker kombineret med høstgudstjeneste? Har man tid til at sige tak? En af de smukkeste blomster i verden, solsikken, hedder på fransk»tournesol«. Navnet betyder»dreje mod solen. Solsikken vender altid sit smukke blomsterhoved mod solen, mod det lyse håb og den nye dags muligheder. Solsikken vælger som Marie i Lukasevangeliet kap. 10, den gode del. Og et er vist. Det er godt at være mange til Fyld Danmarks Kirker til høstgudstjeneste. Har du tid at komme i din lokale sognekirke søndag den 25. september? Tag gerne hele gaden, venner, bekendte og familie under armen. Alle som bor i sognene er hermed inviteret til en næsten almindelig gudstjeneste. Den gudstjeneste som bærer kirken året rundt. Mon der vil være plads til alle? Kom selv og se efter! Efter gudstjenesten i Klejtrup er der kaffe, te og rundstykker, mens der efter gudstjenesten i Bjerregrav er der kaffe, te og kage På glædeligt gensyn Sognepræst Kirsten Krab Koed 3

4 Tanker fra en Kirkegårdstur... 4 Der arrangeres menighedstur den 10. september. Se annoncen i ugeavisen!»til april ville min mor være fyldt 100 år«proklamerede min far en eftermiddag henover kaffen og citronmånen.»nå da da«, svarede jeg og vidste ikke rigtigt, om jeg skulle kondolere eller gratulere! For sagen er den, at vi begravede min højt skattede farmor præcist 18 dage efter hendes 85 års fødselsdag i midten af 1990 erne.»så må vi sandelig have en sammenkomst«, fortsatte min far. Nærmere henvendt til sig selv end til mig. Her kunne man foranlediges til at tro, at han ville søge kontakt med en clairvoyant i forsøget på at få kontakt til sin afdøde mor men når man kender min fars familie, så er man udmærket klar over at dette ikke er tilfældet. Ikke kun fordi, at man generelt nærer en vis skepsis for folk med kontakt til»hinsidan«, men i særdeleshed fordi, at min fars familie altid har benyttet enhver lejlighed til at lave: En sammenkomst! Fødselsdage, bryllupsdage, jubilæer og lignende er såmænd forståelige nok men i min fars familie har man taget skridtet videre og afholder sammenkomster ved lejligheder som, dødsdage, før-pinsefester,»ny-bil«, -frokoster,»køb-af-nyt-sommerhus«-spisninger eller sågar»ryd-op-på-loftet«-middage. Det er derfor også fast tradition hvert år at tage på den såkaldte»kirkegårdstur«. Her er ikke tale om en kirkegårdsvandring, som de fleste men nesker kender til men en kirkegårdstur i ordets egentlige forstand! Den består i bogstaveligste forstand af en tour de force til samtlige kirkegårde i de nordjyske sogne, for at dække besøg hos samtlige afdøde familiemedlemmer (plus det løse). Hertil byder turen også på diverse anekdoter om både afdøde og levende familiemedlemmer og har man ikke direkte oplevet disse, gør det ikke den store forskel bare man bidrager til underholdningsværdien. Dette år var der imidlertid tale om en ekstraordinær kirkegårdstur, da det var 100 året for min farmors fødselsdag! Hvilket jo gav anledning til en særskilt sammenkomst, og en sådan mulighed kunne man jo ikke lade gå fra sig! Jeg må indrømme, at jeg altid har haft det lidt svært med konceptet Kirkegårdsture. I min barndom forekom det mig lidt underligt, at nogle kunne finde det hyggeligt og måske endda ligefrem spændende at gå på en kirkegård. I mine øjne var det et sørgeligt sted og også lidt uhyggeligt. Det var derfor også primært med forventningen om den efterfølgende frokost på kroen, at jeg trådte ind på Biersted Sogns Kirkegård på dagen for min farmors 100 års fødsel. På en råkold april-dag forberedte jeg mig således endnu en gang på historierne om min afdøde farfar, som jeg aldrig havde kendt - om fætter Brian, som lige netop nåede at få kørekort, inden det selvsamme kort også viste sig at være hans dødsattest om onkel Poul, som i skjul lærte os om poker-spillets suspekte glæder - og om min oldefar, som ifølge min far mærkelig nok udmærkede sig ved at dø to gange (dog er der hos visse familiemedlemmer en del spekulation om ægtheden af det første dødsfald!) Under en af min fars heroiske beretninger om hans læretid i Nørhalne Brugsforening, fik jeg øje på en lille familie i den anden ende af kirkegården. En ung mor gik med en lille dreng og en ældre kvinde. Moren havde tydeligvis svært ved at holde drengen i ro og benyttede sig i forsøget af en del skælden og smælden. Da drengen til sidst kravlede op på kirkegårdsgærdet og begyndte at danse rundt, blev moren nødt til at benytte sig af en anden teknik. Med høj røst råbte hun til drengen:»pas på der ikke kommer en død mand op og tager dig!«drengen tøvede og stod skræmt stille et øjeblik, mens jeg i et splitsekund blev noget harm.»det skal knægten jo nok få et fornuftigt forhold til det hele på!«var jeg sarkastisk lige ved at råbe tilbage. Men drengen kom mig i forkøbet:»naaheej«; råbte han tilbage til moren;»morfar ville ikke komme og tage mig han ville komme og danse rundt med mig!«og så fortsatte han ellers runddansen. Med et enkelt slag var al min sympati med den dansende dreng på kirkegårdsgærdet. Til trods for de mange formaninger om at opføre sig ordentligt, bestod hans kirkegårdstur i erindringen om en morfar og deres fælles yndlingsaktivitet. Og selv om det ikke er hver dag, at man ser børn danse rundt på kirkegårdsgærderne, så var denne måde at erindre sin familie på vel ikke den værste. Selv om kirkegårdens primære formål er at tjene som begravelsesplads, så bruger vi den naturligt nok også i mange andre sammenhænge som tu - rist attraktion, når vi besøger kendte menneskers gravsteder, som et stille åndehul for en gåtur, som et offentligt haveanlæg hvor alle de små grunde har deres helt eget præg osv. Efterhånden som man bliver ældre, går det op for én, at det fascinerende ved kirkegården netop er, at det er her ens egen historie (helt bogstaveligt) er samlet på ét sted! Det kan være nok så spændende at besøge museer, hvor det store samfunds historie udstilles og fortælles men på kirkegården er det helt og holdent ens egen, der er på udstilling. Det er historien om de mennesker, der er tættest på mig og er årsagen til, at jeg rent faktisk er til. Når man besøger en kirkegård, er det dermed også med bevidstheden om, at man selv en dag får plads her. Selv om denne tanke kan være bedrøvelig, så kan den også give en vis tryghed. I over 20 år var der således gjort plads til min bedstemors navn på min bedstefars gravsten et syn som jeg selv fandt ret bedrøvelig. Det måtte da være lidt sørgeligt, at vide at det var her ens rejse skulle ende. Men da jeg en dag spurgte min bedstemor, svarede hun naturligt nok:»hvor skulle jeg ellers ende?«. Med min fars afslutning på familieanekdote nr. 117 i ørerne og med synet af den dansende og nynnende dreng på kirkegårdsgærdet, forekom kirkegården pludselig som et ganske hyggeligt sted, at ende... engang. Jane Korsbæk

5 Konfirmander og minikonfirmander i galop»septembers himmel er så blå«. Denne skønne sang om årets sidste flor, georginer og røde hybenhjerter er en gave til den danske sangskat. September er tiden, hvor man nyder himlens skyer, der lyser hvide og synet af bonden, der kører hjem med solskinsgule læs. Måske har man et hul i kalenderen og tager et smut til stranden med madkurv og godt humør? Måske tager man til stranden på den sidste sommerdag 2011? Den sidste dag, hvor solen endnu formår at give lidt farve til kinderne. Er man heldig ser man en flok ryttere, som raskt galoperer af sted på deres smukke heste. Hvor mon de skal hen? Er de på vej mod nye mål, nye landvindinger? September er også måneden, hvor vore kirker igen fyldes af konfirmander. Når jeg møder en ny flok konfirmander, bliver jeg altid glad om hjertet. Hvor er de unge mennesker mon på vej hen? Hvilke drømme bærer de dybt i hjertet? Hvad er, og hvad bliver deres opgave i verden? En af de unge ryttere på billedet er måske også en konfirmand, der er på rejse. Måske på rejse ind i troens verden hvem ved? Når bladene i skoven males i alverdens gyldenrøde farver, begynder minikonfirmandundervisningen. Alle tredje klasses børn i Bjerregrav Friskole og Brattingsborgskolen i Klejtrup modtager i begyndelsen af oktober en invitation til at deltage i nogle hyggelige stunder, hvor vi tegner, danser, snakker, spiser kage med mere. Minikonfirmanderne og deres familie deltager i en gudstjeneste specielt tilrettelagt for dem. Torsdag den 8. december kl. 17:00 fejrer vi Gud & Guf gudstjeneste i Klejtrup Kirke. Søndag den 11. december er Gud & Guf igen på spil. Denne gang i Vester Bjerregrav Kirke kl. 17:00. Efter begge gudstjenester er menighedsrådene vært ved spaghetti med kødsovs. Gudstjenesterne er for alle, der har lyst til at høre, hvad det med Gud & Guf betyder for os. Måske er rytterne til hests allerede på vej til Gud & Guf? Men du kan endnu snildt nå at sætte kryds i din kalender. Sognepræst Kirsten Krab Koed LYS-GUDSTJENESTE Første søndag i advent, søndag den 27. november kl.19:30 lyser levende lys på Hersom Kirkegård. Glæd dig til et smukt syn midt i vinterens mørke. Lysene fortæller os, at der altid er lys i verden. Julenat tændte Gud Herren et lys, der aldrig lader sig slukke. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen ved præstegården. 5

6 Positive og negative tilkendegivelser... Positive og negative tilkendegivelser om det nye kirkeblad. Jeg siger tak til de læsere, der har tilkendegivet de res mening om det nye kirkeblad - både de positive og negative me ninger. Det glæder udvalget overordentligt, hvis vi med ændringen har fået vores yngre modtagere til at læse bladet. Der er selvfølgelig noget, man altid vil savne fra det gamle, men ved nye ansigter nye skikke. Vi kan f.eks. tage et ønske om at få Så er der igen Basar i Klejtrup! Denne gang i det nye sognehus. ELSE HØJVANG, kommer til Klejtrup Sognehus fredag den 7. oktober 2011 kl. 19:30. Else Højvang er på hjemmeophold. Den, der gæster konfirmandstuen i Hersom Præstegård, vil nok lægge mærke til, at der er sket visse forandringer på dens vægge. Det store kort har f.eks. skiftet side og hænger nu på modsatte væg, og en del reproduktioner, der i årenes løb havde fået for meget sol og fremstod temmelig blege, er simpelthen blevet fjernet efter aftale med præst og menighedsråd. Til gengæld er der kommet fire nye billeder op. Billederne er ikke egentlig figurative, men alligevel vil beskueren nok kunne gøre sig tanker om dem, hvad angår tolkning og mening. Billederne er skænket af Liselotte Sørensen, Hersom, og er malet af hende i Hun har længe syntes, at de fire billeder, der alle er i blå nuancer med religiøs symbolik, ville egne sig fint i konfirmand - stuen, og det var menighedsråd og præst altså enige i. 6 præstens prædikener i bladet. Dertil kan jeg kun svare: De skal ikke læses i kirkebladet, men høres i kirken. Artiklerne i bladet skal fremover ikke være så lange som sidste gang. Bladets økonomi er baseret på 8 og ikke 12 sider, men vi kunne desværre ikke skære ned og samtidig få det til at passe med det ønskede sidetal; det samme gør sig gældende denne gang, da vi har gjort store dele af teksten lidt større og mere læsevenlig. Det er svært at sætte et blad op de første gang, så vi må også denne gang holde sidetallet på 12. Der må da også være nogle i sognene, som har noget på hjerte, der kunne interessere bladets læsere, og som samtidig gerne vil dele det med os Så er der igen BASAR i Klejtrup Hun tager rundt i Danmark og fortæller om sit arbejde i Tanzania for Danmission. Aftenen slutter ved sognepræst Kirsten Krab Koed. Dagen starter med en stor basar, i Klejtrup sognehus kl. 14:30. Her vil sognepræst Kirsten Krab Koed åbne basaren. Det har været sådan, at der har været holdt Basar i Klejtrup igennem mange år, til fordel for folkekirkens ydremissions arbejde. Her har Klejtrups handlende tidligere år givet nogle fine gaver, som er blevet brugt til gevinster til den store basar. Det håber vi også vil være Ny kunst i Konfirmandstuen andre via en artikel eller to - blot ikke politiske artikler; de hører hjemme andetsteds. Historierne skal som sagt ikke være ret lange, og de må gerne være vedlagt et aktuelt billede om emnet - eller af forfatteren. Emner til artiklerne kan jo f.eks. være en oplevelse man har haft, som andre har godt af at kende til. Der kan også skrives om en oplevelse, man har haft i kirken ved f.eks. en af de anderledes gudstjenester, vi nu er begyndt at afholde. Jeg ser frem til at modtage noget fra jer. Jens Nielsen muligt i år. Tak for enhver gave, der måtte komme. Fakta: Vi ved, at fattigdomshjælp gør en forskel. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder siden Den 7. oktober 2011 kan du være med til at gøre en forskel. Det indsamlede beløb vil gå til Else Højvangs arbejde i Tanzania. Kom og hør hvilken forskel det gør i Tanzania, hvor Else Højvang er, at der bliver samlet ind i Klejtrup. Vel mødt! Klejtrup menighedsråd og Danmission i Klejtrup - Distrikt 46

7 MEDDELELSER: Menighedsrådsmøder Hersom: Bjerregrav: 15. november. Hersom Præstegård kl. 19: november. Bjerregrav. Ældrecenter kl. 19:00. Klejtrup: 11. oktober 8. november. Sognehuset kl Alle møderne i september er aflyst på grund af anden mødeaktivitet. - Ifølge menighedsrådsloven er alle menighedsrådsmøder offentlige. Snak, eventyr og sang»uden at I blive som Børn, komme I ikke ind i Guds Rige,«læser den gamle bedstemor højt af Bibelen i H.C. Andersens»Snedronningen.«Er vi ikke alle»børn i Hjertet,«som vor kære eventyrfortæller spørger. H. C. Andersens eventyr viser os, at der er en levende forbindelse mellem os mennesker og Gud. Der var engang tre brødre... I vore tre sogne er der tre eventyreftermiddage i løbet af efteråret. To i Klejtrup Sognehus og én i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Jeg læser et eventyr af H. C. Andersen, vi snakker lidt om eventyret, drikker kaffe og spiser kage, synger en sang og snakker endnu mere. Har du tid og lyst til at deltage, så glæder jeg mig til at se dig til godt samvær. Alle er hjertelig velkomne både her og hisset. Sæt kalenderen: 8i Torsdag den 15. september kl. 14:30 i Klejtrup Sognehus Torsdag den 13. oktober kl. 14:30 i Hersom Præstegård. Der går en bus fra købmanden i Bjerregrav kl. 14:20 til Hersom Torsdag den 24. november kl. 14:30 i Klejtrup Sognehus Sognepræst Kirsten Krab Koed Indskrivning til konfirmation Konfirmationsundervisningen begynder i uge 37. I Klejtrup Sognehus ses vi første gang onsdag den 14. september. I Hersom begynder undervisningen torsdag den 15. september. Jeg lægger et velkomstbrev ud på Møldrup Skoles forældreintranet. Brevet kommer ud i midten af august. Også de børn, som går i 7. klasse på Bjerregrav Friskole, får et velkomstbrev med tilbud om konfirmationsundervisning. Tirsdag den 6. september kl. 19:30 inviterer jeg konfirmander og forældre fra alle tre sogne til velkomstaften i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Jeg glæder mig til at hilse på jer. Sognepræst Kirsten Krab Koed Er du også døbt? De fleste af os blev døbt engang for længe si - den, men vi husker det næppe. Måske sov vi fra hele festen, måske græd vi også, da vi fik øst tre håndfulde vand på hovedet. Børn er nysgerrige og stiller mange spørgsmål. Måske spørger de deres forældre:»hvor er jeg døbt? Hvorfor fik jeg vand på hovedet? Havde jeg kjole på, selv om jeg er en dreng?«spørgsmålene er gode. Betyder de tre håndfulde vand noget særligt? Søndag den 11. september kl. 9:30 inviterer vi til dåbstræf i Klejtrup Kirke. Alle børn, som er døbt i 2005 eller 2006 i Klejtrup Kirke, modtager invitation til at komme i kirken og høre en god fortælling. Tag dit barn i hånden og kom og hør mere om dåbens betydning og hils på dukken Stevie. Dåbsjubilarerne får en lille gave til minde om deres dåb. Alle er velkomne til gudstjenesten. Sognepræst Kirsten Krab Koed Indre Mission i Klejtrup September: Onsdag d. 7.: Bibeltime Oktober: Onsdag d. 5.: Bibeltime November: Onsdag d. 2.: Bibeltime Onsdag d. 16.: Møde Niels Andreasen, Onsild taler Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne Juniorklubben»Toppen«Børne-klubben»Spiren«og junior-klubben»toppen«holder pause på grund af ledermangel. Yderligere information fås hos: Birte og Benny Vammen. Tlf Klejtrup Kirkes hjemmeside: Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14,00-16,30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf Aktiviteter i Klejtrup Sognehus 11. september: Pølsehorn og pizzasnegle efter Dåbstræf Gudstjeneste. 14. september: Undervisning. - Onsdag morgen starter konfirmandundervisning. - Onsdag eftermiddag er der korundervisning. 15. september: Hyggeeftermiddag, snak, eventyr og sang m. Kirsten Krab Koed kl. 14: september: Kaffe/te og rundstykker efter høstgudstjeneste. 6. okt.: Sangaften med Kirsten og John Klitgaard Frandsen og Jacob Græsholt kl. 19: oktober: DMS Bazar fra kl. 14:30. Arrangør Danmission. 11. oktober: Menighedsrådsmøde kl. 19: oktober: Kirkefrokost efter BUSK-gudstjeneste. 2. november: Birthe Korsbæk fortæller om»væsner i middelalderens overtro«kl. 19: november: Kristelig Lytter- og Fjernseerforening. Møde og generalforsamling kl. 19: november: Menighedsrådsmøde med valg kl. 19: november: Indre Mission i Klejtrup. Møde kl. 19: november: Hyggeeftermiddag, snak, eventyr og sang med Kirsten Krab Koed kl. 14:30. Tør du u give dig selv en udfordring, u sætte dig et mål og u har du det, der skal til? SPEJDERNE STARTER IGEN I UGE 33 - KOM OG VÆR MED: Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes mandag kl H Spejderne (5.-7. kl.): Mødes tirsdag kl H Seniorerne ( kl.): Mødes tirsdag i lige uger kl H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder. H Vi mødes i spejderhytten, Toftehøj på Viborgvej 39 i Klejtrup. Du kan finde flere oplysninger om os på: Bogbussen holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl. 15,20-15,50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl. 16,05-16,45. I forbindelse med Klejtrup Byfest var der planlagt en friluftsgudstjeneste i Klejtrup By- og Legepark, men da det så ud til regn, blev den flyttet til byfestteltet. Det var en god oplevelse, håber det kan blive en tradition til byfesten. Der var en stor opbakning til»friluftsgudstjenesten«. Vi var omkring 70 til den noget anderledes gudstjeneste form, som Kirsten Krab Koed holdt på en meget stemningsfuld og højtidelig måde. Trompetist Birgit Lyby medvirkede under gudstjenesten. Kirsten Hougaard 7

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer..!............. s. 2 Sæsonstart for børnekor

Læs mere

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.......... s. 2 Adresser............................ s. 2 Nyt fra Hersom Sogns Menighedsråd.....

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2012-56. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2012-56. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2012-56. årgang INDHOLD Siden sidst Forskelligt (informationer) s. 2 Konfirmandernes bøn: Kære Gud s. 2 Adresser s. 3 Påske! Hvad vil

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. Hersom Præstegård. Menighedsrådene ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.

SOGN & KIRKE. Gudstjenesteliste. Hersom Præstegård. Menighedsrådene ønsker alle en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår. Gudstjenesteliste Gudstjenesteliste Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn 5. dec. 15,30 Værge Ingen Ingen 2.s.i Advent 12. dec. Ingen 11,00 S. T. Chr. Ingen 3.s.i Advent 19. dec. Ingen Ingen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Efterår 2015. Lokalblad

Efterår 2015. Lokalblad Efterår 2015 VESTERBØLLE SOGNS Lokalblad Levende landsby 2015 BEBOERFORENINGEN Levende landsby den 1. og 2. august blev igen i år afviklet med succes. Vi var heldige med vejret og arrangementet var velbesøgt.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Vi ønsker vores konfirmander tillykke! Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2015 Kære konfirmander, kære forældre, kære gæster... Kan I huske da I for læn ge længe siden var minikonfirmander?

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september - november 2013 45. årgang nr. 3 Vil du gi en hånd med? Kirken den er et gammelt hus sådan lyder titlen på en gammel salme fra 1836 af Grundtvig, og det er jo meget

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Fra vugge til grav i en digital verden med sit NemID. En navnændring koster pr. 1. marts 2014 kr. 500, beløbet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere