&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang"

Transkript

1 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4 Menighedstur i september s. 4 Konfirmander og minikonfirmander i galop s. 5 Lysgudstjeneste s. 5 Positive og negative tilkendegivelser s. 6 Så er der igen BASAR i Klejtrup s. 6 Ny kunst i Konfirmandstuen s. 6 Meddelelser s. 7 Studieturen til Samsø s. 8 BUSK-gudstjeneste i Klejtrup Kirke s. 8 Koncerter i vore tre kirker s. 10 Grundlovsmøde i Hersom Præstegård s. 11 Gudstjenesteliste s. 12 Altertavlen her befinder sig i V. Bjerregrav Kirke - og bag den ligger en spændende historie, som vi beretter lidt om på side 2... Herunder ses desuden prædikestolen og døbefonten fra V. Bjerregrav Kirke

2 SIDEN SIDST KLEJTRUP KIRKE Døbte: Luna-Chirstine Ankjær Pugholm Alexander Museth Høgh Lasse Fomsgaard Josephine Marion Sadolin Mølgaard Døde og begravede: Anna Katrine Nedergaard Larsen Jens Martin Jensen Ingrid Martinsen Vielser og velsignelser: Monika Høgh Poulsen - Mikkel Poulsen Camilla Schmidt Jørgensen - Stefan Teis Jørgensen V.BJERREGRAV KIRKE Døbte: Frederik Myrthue Nørskov Christian Nannberg Kristensen Døde og begravede: Vera Irene Johannesen HERSOM KIRKE Døde og begravede: Knud Jensen SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer 4 gange om året. Bladet er gratis, men økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr Uden - sogns kan tegne abonnement: 60 kr. - Bladets adresse er hos kas serer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nør heden, 9500 Hobro. REDAKTIONEN består af Henning Pedersen, Anna Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed. Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. Lay-out: Jens Nielsen. Sats og tryk: LSD-grafisk, Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publi kationer, blade og håndbøger. Næste nummer: 1. december FORSKELLIGT FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere. Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen. Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en»omsorgs- og ansvarserklæring«til sognepræsten, hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du finder yderligere oplysninger om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du også udskrive blanketten. DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen. Når barnet er døbt, er det optaget i den kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor fejres dåben normalt ved søndagens gudstjeneste. Barnets forældre kontakter sognepræsten for at aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mødes herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i præstegården, men sognepræsten besøger også gerne de nybagte forældre i hjemmet. Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen. Læs mere om dåb på folkekirken.dk det er aldrig for sent at blive døbt! NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Børn skal navngives, inden de fylder et halvt år. Forældrene sender blanketten»navngivning«til sognepræsten. Blanketten skal underskrives af begge forældre. BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til døden skiller dem. Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af jer være medlem. Før brylluppet skal I også henvende jer til ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes en»prøvelsesattest«. Attesten dokumenter overfor præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel den dag, brudeparret siger ja til hinanden. DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler også en dato for begravelse eller bisættelse med sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten. NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn, skal du sende blanketten»navneændring«til sognepræsten. En navneændring koster 470 kroner. Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger. SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavshedspligt, og man kan altid ringe eller sende en e- mail, hvis man har brug for en snak. Så finder I sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foretager også hjemmealtergang. BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter til dig. KONFIRMATIONER Konfirmationsdagene ligger fast år for år: 2014 Bededag: Flg. søndag: 2012 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2013 Klejtrup Hersom/Bjerregrav 2014 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2015 Klejtrup Hersom/Bjerregrav 2016 Bjerregrav/Hersom Klejtrup TELESLYNGE Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt. Forsidebilledet Forsidebilledet viser altertavlen i middelalderkirken V. Bjerregrav kirke, som antages opført omkring år Altertavlen, som er anbragt på et muret alterbord, er en enkel renæssance-altertavle fra 1639 med oprindeligt maleri af korsfæstelsen. Maleriet, som havde været overmalet, er fremdraget i 1922 af P. Kr. Andersen. Maleriet er flankeret af skriftsteder og våben for Christen Harbou og hustru Margrethe Måneskjold af Hvolris. Slægten Harbou er en gammel adelsslægt, der skal nedstamme fra Knud Nielsen Harbou. Slægten blev adlet i I skjoldbrevet, der tildeltes Knud Nielsen, nævnes»troskab og villig tjeneste, han riget hidtil gjort haver.«, men den nærmere anledning er ubekendt. Margrethe Måneskjolds fædrene og mødrene våbner, såvel som Christen Harbous, fandtes i sin tid på de øverste stolestader i Bjerregrav kirke. Fra en begravelse under koret er ophængt kisteplader over ovennævnte Christen Harbou, Hvolris, død 1675, og hustru Margrethe Måne - skjold, død Kistepladerne er nu ophængt i kapellet. Slægten Harbo(u)e eller Hardeboe ejede bl. a Gl. Hvolrisgaard fra ca til1691. I 1705 blev den solgt til Hersomgaard og lagt derunder. Christen Harbo(u)e overtog gården efter en fætter i 1637 og overlod den 1674 til en steddatter, Anna Mag Kruse. Om Christen Harbou er bl.a. fundet følgende: Christen Harboe var den sidste der nogenlunde formåede at holde sammen på familiens gamle besiddelser i Rinds Herred. Det gods Christen Harbou ved forskellige transaktioner havde samlet i Rinds Herred angiver han i en ca indsendt jordebog således: I Bjerregrav sogn en større bondegård, Hovgaard (13 td. Hrtk.), en gård og en mølle, i Navndrup, et skovhus og 2 gadehuse. I Roum sogn en gård. I Hvam sogn en gård og en halvgård. I alt skyldsat for 36 td. Hrtk. Men på møllen og skovhuset nær, har det alt vedtegning om at»bonden er øde og ganske forarmet«i en1661 indsendt jordebog er hartkornet derfor nedsat til 25 td. H(v)olris hovedgård er i søskendeskifte (formentlig i forbindelse med skifte efter Margrethe Måneskjold som døde i 1661) nedsat til 12 td. Hrtk. Bygningerne er afbrændte af Brandenborgerne. ø I den nye granitdøbefont ligger der et sydtysk fad fra ca med fremstilling af syndefaldet. Det er uvist, hvornår døbefonten er skiftet ud og hvad der er sket med den gamle døbefont. ø Prædikestolen er fra slut1800-tallet med evangelistmalerier fra1923, kopieret af Frode Nielsen efter malerier på prædikestolen i Gedsted, i felterne. Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 1. november 2011 til: Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: 2

3 Adresser: HERSOM KIRKE Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro. Tlf Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl gård vej 24, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Jens Niel sen, Nørre - heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Britta Kempe, Ørrisvej 15, Ørris, 9500 Hobro. Tlf V. BJERREGRAV KIRKE Graver og kirketjener: Else Iversen, Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup. Tlf Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen, Klejtrupvej 103, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herreds - vejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Ekstern kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13, 9632 Møldrup. Tlf KLEJTRUP KIRKE Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Kirsten Klitgaard Frandsen, Bydamsvej 5, Skærshale, 9620 Aalestrup. Tlf Menighedsrådets formand: Kirsten Hougaard Pedersen, Fuglevænget 5, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf PRÆSTEGÅRDSUDVALGET Formand: Karin Jehg, Ørnhøjvej 1, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). KIRKEBIL De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse med vore gudstjenester, skal ringe besked til KAS- Biler, tlf , senest om søndagen kl. 8,00. Gratis. - Dersom KAS-Biler skulle være forhindret i at køre en søndag, er man velkommen til at ringe efter den nærmeste taxa. Fyld Danmarks kirker hvad er nu det for noget? Skal vi alle sammen i kirke? Det er vel tilstrækkeligt, at kirken er fyldt til juleaften, til barnedåb, konfirmation, bryllup og ved begravelser eller? Tja... I Det Nye Testamente hører vi om fulde kar, fulde kurve og fulde lagre. Og lignelsen om det store festmåltid fortæller, at husets herre befaler, at hans hus skal være fyldt. Men er det sandt? Er Gud Herren ikke tilfreds med halvtomme huse? Ideen om at fylde landets kirker én helt almindelig søndag én gang om året kommer fra Vestlolland. Den sidste søndag i september har initiativtagerne fra Lolland en drøm om at fylde landets kirkerum til bristepunktet. For der sker jo noget særligt, når kirkerummet er fyldt med sognets børn - jeg tænker, at mange kender den gode fornemmelse af fællesskab fra juleaften. Når man sidder dér tæt pakket og synger med på»det kimer nu til julefest«, mens man glæder sig til synet af det smukt pyntede juletræ og den gode smag af julemad, så føler man sig tryg og godt tilpas. Drømmen fra Vestlolland har spredt sig udover det ganske land. Drømmen er også fløjet til vore tre smukke kirker: Hersom Kirke, Vester Bjerregrav Kirke og Klejtrup Kirke. En fyldt kirke til en næsten almindelig gudstjeneste; kan det også ske her hos os? I år falder Fyld Danmarks Kirker sammen med vore kirkers høstgudstjenester. Alle har vi vel meget at sige tak for. Skønt man måske ikke selv dyrker kornet på markerne, nyder vi alle godt af det smukke syn af vajende kornmarker klædt i gyldent. Alle lever vi af bagerens eller vore egne hjemmebagte velsmagende brød, og de fleste elsker at sætte tænderne i havens rødmende efterårsæbler. Det er også essentielt at sige tak for al den varme og godhed, man møder på livets forunderlige vej. I hverdagen er der nok af ting, man kan bekymre sig og være urolig for. Går man lyse dage i møde? Bliver man ramt af sygdom eller arbejdsløshed? Man kan gøre sig mange bekymringer, og disse kan farve en hel dag sort. I Lukasevangeliet kap. 10,38-42 siger Jesus Kristus til Martha:»Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting«. De fleste genkender nok lidt Martha fra sig selv. Man kan nemt komme til at fylde sin dag med bekymringer. Kan man overhovedet nå alt det, man skylder at nå? Har man tid nok tilbage? Og har man eksempelvis tid til at gå i kirke søndag den 25. september til Fyld Danmarks Kirker kombineret med høstgudstjeneste? Har man tid til at sige tak? En af de smukkeste blomster i verden, solsikken, hedder på fransk»tournesol«. Navnet betyder»dreje mod solen. Solsikken vender altid sit smukke blomsterhoved mod solen, mod det lyse håb og den nye dags muligheder. Solsikken vælger som Marie i Lukasevangeliet kap. 10, den gode del. Og et er vist. Det er godt at være mange til Fyld Danmarks Kirker til høstgudstjeneste. Har du tid at komme i din lokale sognekirke søndag den 25. september? Tag gerne hele gaden, venner, bekendte og familie under armen. Alle som bor i sognene er hermed inviteret til en næsten almindelig gudstjeneste. Den gudstjeneste som bærer kirken året rundt. Mon der vil være plads til alle? Kom selv og se efter! Efter gudstjenesten i Klejtrup er der kaffe, te og rundstykker, mens der efter gudstjenesten i Bjerregrav er der kaffe, te og kage På glædeligt gensyn Sognepræst Kirsten Krab Koed 3

4 Tanker fra en Kirkegårdstur... 4 Der arrangeres menighedstur den 10. september. Se annoncen i ugeavisen!»til april ville min mor være fyldt 100 år«proklamerede min far en eftermiddag henover kaffen og citronmånen.»nå da da«, svarede jeg og vidste ikke rigtigt, om jeg skulle kondolere eller gratulere! For sagen er den, at vi begravede min højt skattede farmor præcist 18 dage efter hendes 85 års fødselsdag i midten af 1990 erne.»så må vi sandelig have en sammenkomst«, fortsatte min far. Nærmere henvendt til sig selv end til mig. Her kunne man foranlediges til at tro, at han ville søge kontakt med en clairvoyant i forsøget på at få kontakt til sin afdøde mor men når man kender min fars familie, så er man udmærket klar over at dette ikke er tilfældet. Ikke kun fordi, at man generelt nærer en vis skepsis for folk med kontakt til»hinsidan«, men i særdeleshed fordi, at min fars familie altid har benyttet enhver lejlighed til at lave: En sammenkomst! Fødselsdage, bryllupsdage, jubilæer og lignende er såmænd forståelige nok men i min fars familie har man taget skridtet videre og afholder sammenkomster ved lejligheder som, dødsdage, før-pinsefester,»ny-bil«, -frokoster,»køb-af-nyt-sommerhus«-spisninger eller sågar»ryd-op-på-loftet«-middage. Det er derfor også fast tradition hvert år at tage på den såkaldte»kirkegårdstur«. Her er ikke tale om en kirkegårdsvandring, som de fleste men nesker kender til men en kirkegårdstur i ordets egentlige forstand! Den består i bogstaveligste forstand af en tour de force til samtlige kirkegårde i de nordjyske sogne, for at dække besøg hos samtlige afdøde familiemedlemmer (plus det løse). Hertil byder turen også på diverse anekdoter om både afdøde og levende familiemedlemmer og har man ikke direkte oplevet disse, gør det ikke den store forskel bare man bidrager til underholdningsværdien. Dette år var der imidlertid tale om en ekstraordinær kirkegårdstur, da det var 100 året for min farmors fødselsdag! Hvilket jo gav anledning til en særskilt sammenkomst, og en sådan mulighed kunne man jo ikke lade gå fra sig! Jeg må indrømme, at jeg altid har haft det lidt svært med konceptet Kirkegårdsture. I min barndom forekom det mig lidt underligt, at nogle kunne finde det hyggeligt og måske endda ligefrem spændende at gå på en kirkegård. I mine øjne var det et sørgeligt sted og også lidt uhyggeligt. Det var derfor også primært med forventningen om den efterfølgende frokost på kroen, at jeg trådte ind på Biersted Sogns Kirkegård på dagen for min farmors 100 års fødsel. På en råkold april-dag forberedte jeg mig således endnu en gang på historierne om min afdøde farfar, som jeg aldrig havde kendt - om fætter Brian, som lige netop nåede at få kørekort, inden det selvsamme kort også viste sig at være hans dødsattest om onkel Poul, som i skjul lærte os om poker-spillets suspekte glæder - og om min oldefar, som ifølge min far mærkelig nok udmærkede sig ved at dø to gange (dog er der hos visse familiemedlemmer en del spekulation om ægtheden af det første dødsfald!) Under en af min fars heroiske beretninger om hans læretid i Nørhalne Brugsforening, fik jeg øje på en lille familie i den anden ende af kirkegården. En ung mor gik med en lille dreng og en ældre kvinde. Moren havde tydeligvis svært ved at holde drengen i ro og benyttede sig i forsøget af en del skælden og smælden. Da drengen til sidst kravlede op på kirkegårdsgærdet og begyndte at danse rundt, blev moren nødt til at benytte sig af en anden teknik. Med høj røst råbte hun til drengen:»pas på der ikke kommer en død mand op og tager dig!«drengen tøvede og stod skræmt stille et øjeblik, mens jeg i et splitsekund blev noget harm.»det skal knægten jo nok få et fornuftigt forhold til det hele på!«var jeg sarkastisk lige ved at råbe tilbage. Men drengen kom mig i forkøbet:»naaheej«; råbte han tilbage til moren;»morfar ville ikke komme og tage mig han ville komme og danse rundt med mig!«og så fortsatte han ellers runddansen. Med et enkelt slag var al min sympati med den dansende dreng på kirkegårdsgærdet. Til trods for de mange formaninger om at opføre sig ordentligt, bestod hans kirkegårdstur i erindringen om en morfar og deres fælles yndlingsaktivitet. Og selv om det ikke er hver dag, at man ser børn danse rundt på kirkegårdsgærderne, så var denne måde at erindre sin familie på vel ikke den værste. Selv om kirkegårdens primære formål er at tjene som begravelsesplads, så bruger vi den naturligt nok også i mange andre sammenhænge som tu - rist attraktion, når vi besøger kendte menneskers gravsteder, som et stille åndehul for en gåtur, som et offentligt haveanlæg hvor alle de små grunde har deres helt eget præg osv. Efterhånden som man bliver ældre, går det op for én, at det fascinerende ved kirkegården netop er, at det er her ens egen historie (helt bogstaveligt) er samlet på ét sted! Det kan være nok så spændende at besøge museer, hvor det store samfunds historie udstilles og fortælles men på kirkegården er det helt og holdent ens egen, der er på udstilling. Det er historien om de mennesker, der er tættest på mig og er årsagen til, at jeg rent faktisk er til. Når man besøger en kirkegård, er det dermed også med bevidstheden om, at man selv en dag får plads her. Selv om denne tanke kan være bedrøvelig, så kan den også give en vis tryghed. I over 20 år var der således gjort plads til min bedstemors navn på min bedstefars gravsten et syn som jeg selv fandt ret bedrøvelig. Det måtte da være lidt sørgeligt, at vide at det var her ens rejse skulle ende. Men da jeg en dag spurgte min bedstemor, svarede hun naturligt nok:»hvor skulle jeg ellers ende?«. Med min fars afslutning på familieanekdote nr. 117 i ørerne og med synet af den dansende og nynnende dreng på kirkegårdsgærdet, forekom kirkegården pludselig som et ganske hyggeligt sted, at ende... engang. Jane Korsbæk

5 Konfirmander og minikonfirmander i galop»septembers himmel er så blå«. Denne skønne sang om årets sidste flor, georginer og røde hybenhjerter er en gave til den danske sangskat. September er tiden, hvor man nyder himlens skyer, der lyser hvide og synet af bonden, der kører hjem med solskinsgule læs. Måske har man et hul i kalenderen og tager et smut til stranden med madkurv og godt humør? Måske tager man til stranden på den sidste sommerdag 2011? Den sidste dag, hvor solen endnu formår at give lidt farve til kinderne. Er man heldig ser man en flok ryttere, som raskt galoperer af sted på deres smukke heste. Hvor mon de skal hen? Er de på vej mod nye mål, nye landvindinger? September er også måneden, hvor vore kirker igen fyldes af konfirmander. Når jeg møder en ny flok konfirmander, bliver jeg altid glad om hjertet. Hvor er de unge mennesker mon på vej hen? Hvilke drømme bærer de dybt i hjertet? Hvad er, og hvad bliver deres opgave i verden? En af de unge ryttere på billedet er måske også en konfirmand, der er på rejse. Måske på rejse ind i troens verden hvem ved? Når bladene i skoven males i alverdens gyldenrøde farver, begynder minikonfirmandundervisningen. Alle tredje klasses børn i Bjerregrav Friskole og Brattingsborgskolen i Klejtrup modtager i begyndelsen af oktober en invitation til at deltage i nogle hyggelige stunder, hvor vi tegner, danser, snakker, spiser kage med mere. Minikonfirmanderne og deres familie deltager i en gudstjeneste specielt tilrettelagt for dem. Torsdag den 8. december kl. 17:00 fejrer vi Gud & Guf gudstjeneste i Klejtrup Kirke. Søndag den 11. december er Gud & Guf igen på spil. Denne gang i Vester Bjerregrav Kirke kl. 17:00. Efter begge gudstjenester er menighedsrådene vært ved spaghetti med kødsovs. Gudstjenesterne er for alle, der har lyst til at høre, hvad det med Gud & Guf betyder for os. Måske er rytterne til hests allerede på vej til Gud & Guf? Men du kan endnu snildt nå at sætte kryds i din kalender. Sognepræst Kirsten Krab Koed LYS-GUDSTJENESTE Første søndag i advent, søndag den 27. november kl.19:30 lyser levende lys på Hersom Kirkegård. Glæd dig til et smukt syn midt i vinterens mørke. Lysene fortæller os, at der altid er lys i verden. Julenat tændte Gud Herren et lys, der aldrig lader sig slukke. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen ved præstegården. 5

6 Positive og negative tilkendegivelser... Positive og negative tilkendegivelser om det nye kirkeblad. Jeg siger tak til de læsere, der har tilkendegivet de res mening om det nye kirkeblad - både de positive og negative me ninger. Det glæder udvalget overordentligt, hvis vi med ændringen har fået vores yngre modtagere til at læse bladet. Der er selvfølgelig noget, man altid vil savne fra det gamle, men ved nye ansigter nye skikke. Vi kan f.eks. tage et ønske om at få Så er der igen Basar i Klejtrup! Denne gang i det nye sognehus. ELSE HØJVANG, kommer til Klejtrup Sognehus fredag den 7. oktober 2011 kl. 19:30. Else Højvang er på hjemmeophold. Den, der gæster konfirmandstuen i Hersom Præstegård, vil nok lægge mærke til, at der er sket visse forandringer på dens vægge. Det store kort har f.eks. skiftet side og hænger nu på modsatte væg, og en del reproduktioner, der i årenes løb havde fået for meget sol og fremstod temmelig blege, er simpelthen blevet fjernet efter aftale med præst og menighedsråd. Til gengæld er der kommet fire nye billeder op. Billederne er ikke egentlig figurative, men alligevel vil beskueren nok kunne gøre sig tanker om dem, hvad angår tolkning og mening. Billederne er skænket af Liselotte Sørensen, Hersom, og er malet af hende i Hun har længe syntes, at de fire billeder, der alle er i blå nuancer med religiøs symbolik, ville egne sig fint i konfirmand - stuen, og det var menighedsråd og præst altså enige i. 6 præstens prædikener i bladet. Dertil kan jeg kun svare: De skal ikke læses i kirkebladet, men høres i kirken. Artiklerne i bladet skal fremover ikke være så lange som sidste gang. Bladets økonomi er baseret på 8 og ikke 12 sider, men vi kunne desværre ikke skære ned og samtidig få det til at passe med det ønskede sidetal; det samme gør sig gældende denne gang, da vi har gjort store dele af teksten lidt større og mere læsevenlig. Det er svært at sætte et blad op de første gang, så vi må også denne gang holde sidetallet på 12. Der må da også være nogle i sognene, som har noget på hjerte, der kunne interessere bladets læsere, og som samtidig gerne vil dele det med os Så er der igen BASAR i Klejtrup Hun tager rundt i Danmark og fortæller om sit arbejde i Tanzania for Danmission. Aftenen slutter ved sognepræst Kirsten Krab Koed. Dagen starter med en stor basar, i Klejtrup sognehus kl. 14:30. Her vil sognepræst Kirsten Krab Koed åbne basaren. Det har været sådan, at der har været holdt Basar i Klejtrup igennem mange år, til fordel for folkekirkens ydremissions arbejde. Her har Klejtrups handlende tidligere år givet nogle fine gaver, som er blevet brugt til gevinster til den store basar. Det håber vi også vil være Ny kunst i Konfirmandstuen andre via en artikel eller to - blot ikke politiske artikler; de hører hjemme andetsteds. Historierne skal som sagt ikke være ret lange, og de må gerne være vedlagt et aktuelt billede om emnet - eller af forfatteren. Emner til artiklerne kan jo f.eks. være en oplevelse man har haft, som andre har godt af at kende til. Der kan også skrives om en oplevelse, man har haft i kirken ved f.eks. en af de anderledes gudstjenester, vi nu er begyndt at afholde. Jeg ser frem til at modtage noget fra jer. Jens Nielsen muligt i år. Tak for enhver gave, der måtte komme. Fakta: Vi ved, at fattigdomshjælp gør en forskel. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder siden Den 7. oktober 2011 kan du være med til at gøre en forskel. Det indsamlede beløb vil gå til Else Højvangs arbejde i Tanzania. Kom og hør hvilken forskel det gør i Tanzania, hvor Else Højvang er, at der bliver samlet ind i Klejtrup. Vel mødt! Klejtrup menighedsråd og Danmission i Klejtrup - Distrikt 46

7 MEDDELELSER: Menighedsrådsmøder Hersom: Bjerregrav: 15. november. Hersom Præstegård kl. 19: november. Bjerregrav. Ældrecenter kl. 19:00. Klejtrup: 11. oktober 8. november. Sognehuset kl Alle møderne i september er aflyst på grund af anden mødeaktivitet. - Ifølge menighedsrådsloven er alle menighedsrådsmøder offentlige. Snak, eventyr og sang»uden at I blive som Børn, komme I ikke ind i Guds Rige,«læser den gamle bedstemor højt af Bibelen i H.C. Andersens»Snedronningen.«Er vi ikke alle»børn i Hjertet,«som vor kære eventyrfortæller spørger. H. C. Andersens eventyr viser os, at der er en levende forbindelse mellem os mennesker og Gud. Der var engang tre brødre... I vore tre sogne er der tre eventyreftermiddage i løbet af efteråret. To i Klejtrup Sognehus og én i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Jeg læser et eventyr af H. C. Andersen, vi snakker lidt om eventyret, drikker kaffe og spiser kage, synger en sang og snakker endnu mere. Har du tid og lyst til at deltage, så glæder jeg mig til at se dig til godt samvær. Alle er hjertelig velkomne både her og hisset. Sæt kalenderen: 8i Torsdag den 15. september kl. 14:30 i Klejtrup Sognehus Torsdag den 13. oktober kl. 14:30 i Hersom Præstegård. Der går en bus fra købmanden i Bjerregrav kl. 14:20 til Hersom Torsdag den 24. november kl. 14:30 i Klejtrup Sognehus Sognepræst Kirsten Krab Koed Indskrivning til konfirmation Konfirmationsundervisningen begynder i uge 37. I Klejtrup Sognehus ses vi første gang onsdag den 14. september. I Hersom begynder undervisningen torsdag den 15. september. Jeg lægger et velkomstbrev ud på Møldrup Skoles forældreintranet. Brevet kommer ud i midten af august. Også de børn, som går i 7. klasse på Bjerregrav Friskole, får et velkomstbrev med tilbud om konfirmationsundervisning. Tirsdag den 6. september kl. 19:30 inviterer jeg konfirmander og forældre fra alle tre sogne til velkomstaften i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Jeg glæder mig til at hilse på jer. Sognepræst Kirsten Krab Koed Er du også døbt? De fleste af os blev døbt engang for længe si - den, men vi husker det næppe. Måske sov vi fra hele festen, måske græd vi også, da vi fik øst tre håndfulde vand på hovedet. Børn er nysgerrige og stiller mange spørgsmål. Måske spørger de deres forældre:»hvor er jeg døbt? Hvorfor fik jeg vand på hovedet? Havde jeg kjole på, selv om jeg er en dreng?«spørgsmålene er gode. Betyder de tre håndfulde vand noget særligt? Søndag den 11. september kl. 9:30 inviterer vi til dåbstræf i Klejtrup Kirke. Alle børn, som er døbt i 2005 eller 2006 i Klejtrup Kirke, modtager invitation til at komme i kirken og høre en god fortælling. Tag dit barn i hånden og kom og hør mere om dåbens betydning og hils på dukken Stevie. Dåbsjubilarerne får en lille gave til minde om deres dåb. Alle er velkomne til gudstjenesten. Sognepræst Kirsten Krab Koed Indre Mission i Klejtrup September: Onsdag d. 7.: Bibeltime Oktober: Onsdag d. 5.: Bibeltime November: Onsdag d. 2.: Bibeltime Onsdag d. 16.: Møde Niels Andreasen, Onsild taler Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne Juniorklubben»Toppen«Børne-klubben»Spiren«og junior-klubben»toppen«holder pause på grund af ledermangel. Yderligere information fås hos: Birte og Benny Vammen. Tlf Klejtrup Kirkes hjemmeside: Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14,00-16,30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf Aktiviteter i Klejtrup Sognehus 11. september: Pølsehorn og pizzasnegle efter Dåbstræf Gudstjeneste. 14. september: Undervisning. - Onsdag morgen starter konfirmandundervisning. - Onsdag eftermiddag er der korundervisning. 15. september: Hyggeeftermiddag, snak, eventyr og sang m. Kirsten Krab Koed kl. 14: september: Kaffe/te og rundstykker efter høstgudstjeneste. 6. okt.: Sangaften med Kirsten og John Klitgaard Frandsen og Jacob Græsholt kl. 19: oktober: DMS Bazar fra kl. 14:30. Arrangør Danmission. 11. oktober: Menighedsrådsmøde kl. 19: oktober: Kirkefrokost efter BUSK-gudstjeneste. 2. november: Birthe Korsbæk fortæller om»væsner i middelalderens overtro«kl. 19: november: Kristelig Lytter- og Fjernseerforening. Møde og generalforsamling kl. 19: november: Menighedsrådsmøde med valg kl. 19: november: Indre Mission i Klejtrup. Møde kl. 19: november: Hyggeeftermiddag, snak, eventyr og sang med Kirsten Krab Koed kl. 14:30. Tør du u give dig selv en udfordring, u sætte dig et mål og u har du det, der skal til? SPEJDERNE STARTER IGEN I UGE 33 - KOM OG VÆR MED: Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes mandag kl H Spejderne (5.-7. kl.): Mødes tirsdag kl H Seniorerne ( kl.): Mødes tirsdag i lige uger kl H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder. H Vi mødes i spejderhytten, Toftehøj på Viborgvej 39 i Klejtrup. Du kan finde flere oplysninger om os på: Bogbussen holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl. 15,20-15,50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl. 16,05-16,45. I forbindelse med Klejtrup Byfest var der planlagt en friluftsgudstjeneste i Klejtrup By- og Legepark, men da det så ud til regn, blev den flyttet til byfestteltet. Det var en god oplevelse, håber det kan blive en tradition til byfesten. Der var en stor opbakning til»friluftsgudstjenesten«. Vi var omkring 70 til den noget anderledes gudstjeneste form, som Kirsten Krab Koed holdt på en meget stemningsfuld og højtidelig måde. Trompetist Birgit Lyby medvirkede under gudstjenesten. Kirsten Hougaard 7

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

&KIRKE SOGN. Alle i sognene ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! INDHOLD

&KIRKE SOGN. Alle i sognene ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! INDHOLD SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - Dec. 2015 / Jan.-Febr. 2016-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!...... s. 2 Adresser........................ s. 2 Kirkelige handlinger..............

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer..!............. s. 2 Sæsonstart for børnekor

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.......... s. 2 Adresser............................ s. 2 Nyt fra Hersom Sogns Menighedsråd.....

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!...... s. 2 Adresser........................ s. 2 Kirkelige handlinger..............

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

&KIRKE SOGN. Sandslotte i solnedgang - hvad er sandhed? - læs historien på side 3

&KIRKE SOGN. Sandslotte i solnedgang - hvad er sandhed? - læs historien på side 3 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2015-59. årgang. Læs historien på side 8

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2015-59. årgang. Læs historien på side 8 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.... s. 2 Adresser..................... s. 2 Kirkelige handlinger........... s. 3

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

&KIRKE SOGN. Jesu Kristi opstandelse påskemorgen INDHOLD. - set med konfirmandernes øjne

&KIRKE SOGN. Jesu Kristi opstandelse påskemorgen INDHOLD. - set med konfirmandernes øjne SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.......... s. 2 Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Efterårets farver er ikke blot løvfald, men også fine blomster som solsikker og sene sommerfugle som denne admiral. Foto: Bent Thøgersen Der findes en meget sød

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på.

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på. Årsberetning 2016 Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I stedet ville

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fadervor vs. den store tabel

Fadervor vs. den store tabel 38. årgang Nr. 17 Marts - April - Maj 2016 Fadervor vs. den store tabel De fleste af os kender H.C. Andersens fantastiske eventyr Snedronningen om de to børn Kay og Gerda. Kay får en splint af troldens

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere