Hornslet Kultur- og idrætscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornslet Kultur- og idrætscenter"

Transkript

1 Hornslet Kultur- og idrætscenter Bygningshæfte 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

2 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Finn Refslund Arkitekt MAA Christine Vistoft Arkitekt MAA Erik Muff Reinert Art Director Arkitekt MAA Praktikanter tegnestuen Netværk tegnestuen Samarbejdspartner

3 Indledning Indhold Hovedgreb Fremtidige forhold - Oversigtsplan - Isometri - Facader Funktionsplaner - Delområde A - Mellembygning - Delområde B - Fitness - Delområde C - Hal 2 Snit - Snit 1 - på tværs - Snit 2 - på langs Visualiseringer Arealfordelinger - Nuværende forhold - Fremtidige forhold - Faseopdeling - Økonomi DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Dragsmurvej 12, 8420 Knebel

4 Hovedgreb Hornslet Kultur- og Idrætscenter Stueplan Det, der gør tanker og ideer spændende og udfordrende, er de utallige tiltag kombineret med en udviklingsorienteret tilgang til de eksisterende forhold. Flere forskellige grupper i samspil skaber behov for forskellige rum og rammer. Nye rum opstår i spændingsfeltet mellem de forskellige gruppers rumkrav og deres tilgang til at bruge disse. Det er vigtigt i et projekt, hvor facilitetsudviklingen sættes i spil, at der tænkes i reaktualisering af nuværende forhold, samt at der ikke ændres bare for at ændres. Hovedgrebet i oplægget tager udgangspunkt i nogle hovedelementer - en reaktualisering af nuværende rum samt forslag til udbygninger. En ud- og ombygningsplan, en strukturplan for området samt nogle pejlemærker for fremtidens sammenhæng mellem ude og inde. Helhedsplanen i dette hæfte skal være med til at pege på muligheder i de eksisterende rumforhold og pege på hvordan der kan skabes liv i fremtidens bygningsmasse. En plan er ikke bare en fast plan, men skal også være et forstyrrende element i det fremtidige arbejde med udviklingen af centret. 1. sal Fremtidig zoneopdeling Aktivitetszoner Opholds- aktivitets- og gangarealer Møde- og kontorzoner Omklædnings- og toiletzoner Depotzoner / teknik

5 Hovedgreb Overskæringsprincip I ønsket om at skabe bedre fordelingslogistik og mere synergi mellem aktiviteterne lægges et snit på tværs af bygninsmassen hvor centerets hjerte placeres Fordelingsprincip Fordelingsgangene i bygningsmassen giver adgang til alle aktivitetsrum og omklædningsfaciliteter. Gangene indrettes og fungerer som fællesareal med masser af aktivitetsmuligheder, socialt samvær, tilskuerfaciliteter og der møbleres med lockers. Knibtangsprincip I den vestlige del af bygningen etableres et sammenhængende område bestående af fitnessfaciliteter og forskellige multi- og aktivitetssale. De indendørs aktiviteter kobles via et par sekundære indgange på det udendørs fitnessområde. Både udendørs- og indendørsområderne serviceres af de tilknyttede omklædningsfaciliteter.

6 Fremtidige forhold - Stueplan - oversigt Fitness udvides med en tilbygning, der indeholder stort område til fitnesstræning og to fitness-sale Ny hovedindgang centralt i bygningsmassen omkring en kerne med café funktioner og information Hal 2 Springanlæg etableres i forlængelse af eksisterende hal 2 med mulighed for at lukke af til resten af hallen. Væggene møbleres med motorik-faciliteter Øverste tredie-del af hallen indrettes til motoriksal som kan fungere uafhængigt af resten af hallen Etablering af transluscent bygning med squash- og aktivitetssale Hal 1 Hal 2 får yderligere 2 fleksible vægge og dermed mulighed for flere aktiviteter på samme tid. Midterste del af hallen bliver åbnet op mod udearealerne øst for bygningen Der etableres to depoter til servicering af hallen Etablering af nyt omklædningsrum Ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler for etablering af fleksible stemningsfulde sale med godt lysindfald og god udsigt Etablering af café-område med udgang og kig til udearealerne Forbindelsen på tværs af bygningsmassen styrkes af et bredere gangareal med zoner til uformelle aktiviteter

7 Fremtidige forhold - - oversigt Oven på køkken- og infokernen etableres et café område med kig til stueplan og kig til motorikhallen Kontor/mødelokale med kig til stueplanet Depot Bevægelses-sal med kig til hal 2. Bevægelses-sal med kig til hal 2. Ad hoc mødelokale eller aktivitetsområde Gangareal med zoner til leg, ophold og uformelle aktiviteter Balkon med fantastisk udsigt ud over det grønne areal

8 Isometri - Oversigt Tilbygning - depot Hal 2 Tilbygning - depot Hal 1 Tilbygning - De stemningsfulde sale Østfacade Tilbygning - Udvidelse af Hal 2 Tilbygning - Ankomst-område og bevægelsessale på 1. sal Ny bygning foran og henover eksisterende mellembygning Tilbygning - Fitness-område Tilbygning - Squash- og aktivitetssale

9 Facader - Vest og øst Hal 2 Hal 1 Vestfacade 1:250 Klatrevæg på endegavl Indkig til springområde Hovedindgang Indkig til fitness-område Sekundær indgang til omklædning og fitness Squash og aktivitetssale Sekundær indgang Depot Hal 2 Vinduer til bevægelsessal på 1. sal Hal 2 Østfacade 1:250 Balkon Indgang til gang og omklædning Depot-tilbygning Udgang og kig til markedsplads og grønt område fra Hal 2 Depot-tilbygning Klatrevæg på endegavl

10 Facader - Nord og syd Ankomstområde Hal 2 med info og café Hal 1 Fitnessområde Nordfacade 1:250 Depot-tilbygning Klatrevæg Vinduespartier ind til hal 2 og springområde Hovedindgang Indk Aktivitetsale - squash Hal 1 1. sal m Balkon med udsigt Sydfacade 1:250 Vinduer ind til de Lysindtag fra det stemningsfulde sale hævede tagparti til de stemningsfulde sale Café-område

11 Squash- og aktivitetssale ig til fitness Indkig til fitness-sal ed bevægelses-sale Hal 2 Depot-tilbygning Eksist. omklædningsfaciliteter med direkte udgang

12 Funktionsplan - Delområde A - Ankomst og mellembygning, stueplan Hovedindgang Infoskærm Toiletter Lockers Butik 118 m2 Hal 2 Kig ind til motoriksalen Info / kontorer Køkken Skærm Elevator Fitness indgang Café Café-udsalg Ophold Åbent ind til hallen Nedsænket forrum til hallen Hal 1 Trappe til 1. sal med legerum under Kig ind til hallen Depot IT café og wii Kig ind til hallen Eksist. toiletter Depot / teknik Åbent ind til hallen Forrum Sal Lockers Caféområde Ribber til leg og opvarmning Kig ind til hallen Forrum med lockers Trappe til 1. sal Eksist. omklædning Ude ophold 1:250

13 Funktionsplan - Delområde A - Ankomst og mellembygning, 1 sal Toiletter Elevator Gangbro 92,2 m2 Café Ankomstområdet indeholder det nye hjerte i Hornslethallerne. Det første man møder er informationsskranken hvor hallens personale har kontor. Herfra er mange muligheder åbne: man kan gå direkte i caféen, orientere sig ved infoskærmen, gå direkte til fitness eller videre til omklædning. Fra dette centrale område er der åbenhed og indkig til hallerne. Der er forbindelse på langs af bygningen, på tværs af bygningen og op til 1. sal. På modsatte side af Hal 1 etableres en cafésatellit med visuel og fysisk kontakt dels til hallen og dels til det udendørs stadionområde. Herfra er det også muligt at gå op på 1. sal Gangarealerne - også på 1. sal - er udvidet med zoner til ophold, leg, opvarmning, venten og forskellige uformelle aktiviteter. Fra gangarealerne er der alle steder kig til aktiviteterne i hallerne og til de andre aktive rum og sale. Trappe fra ankomstområde 17,6 m2 Møde / kontor Lockers 16,1 m2 Depot Hovedtrappen til 1. sal er udover forbindelse til bevægelsessalene og caféområdet på 1. sal også et sidde- og legemøbel. Under trappen etableres et afgrænset legerum til de mindste. Glaskarnap med kig til hallen Glaskarnap med kig til hallen Lockers 102 m2 107 m2 Bevægelses-sal Kig til Hal 2 Depot Bevægelses-sal Kig til Hal 2 To bevægelses-sale placeres på 1. sal. Salene har spejle, musikanlæg, depot til redskaber og er særlig anvendelige til dans, aerobic og andre former for bevægelse til musik. Imellem hal 2 og bevægelsessalene er der glaspartier. Fra fællesarealerne er der indkig til aktiviterne i bevægelsessalene med mulighed for at skærme af, hvis der ikke ønskes indkig. Fra taget trækkes der også lys ind til salene og giver en loft -stemning. Trappe fra Satellit café Fleksibel zone Balkon 1:250

14 Funktionsplan - Delområde B - Fitness Fitness-sale Fitness-sal Lockers Fitness-sal Fitness-område Gennemkig til hallen Butik Behandling / personale Lockers Infoskærm 12,8 m2 18 m2 118,6 m2 72,2 m2 Aktivitetssale Teknik 341,9 m2 Sekundær indgang / forbindelse til udendørs fitness-område Eksist. Omklædning Aktivitets-sal Hal 1 79,5 m2 Aktivitets-sal / squash Eksist. Omklædning 62,4 m2 Aktivitets-sal / squash Ny Omklædning 62,4 m2 24 m2 Sekundær indgang / forbindelse til udendørs fitness-område Forrum med lockers 115,5 m2 101 m2 97,4 m2 Løbe pit-stop Depot til salene og til løbe pit-stop 1:250 Udsigt og udgang til grønne arealer Sal Fleksibel inddeling Sal Fleksibel inddeling Sal Gennemkig til hallen Forrum med lockers / café Indirekte lys fra taget De stemningsfulde sale

15 Funktionsplan - Delområde B - Fitness Fitness består af en selvstændig bygningsdel med et område til fitnessredskaber og to sale til eksempelvis spinning, boksning eller holdtræning. Dette område har egne indgange med mulighed for at styre hvem der kommer ind. Her er adgang fra husets hjerte - ankomstområdet - og fra omklædningsrummene via en sekundær indgang. Aktivitetssalene bygges som en transluscent boks koblet på den eksisterende bygning. Det giver dels mere rumlighed og liv til gangen indvendigt og dels skaber det liv (og lys om aftenen) til det udendørs træningsområde. Aktiviteterne kunne være squash, boksning og holdtræning. De stemningsfulde sale mod syd er karakteriseret af den fantastiske udsigt ud over stadion-området. Taget i salene er hævet for at skabe en større rum-volumen og et indirekte lysindtag, der giver en effektfuld stemning i rummene. Det gør, at man kan trække gardiner for vinduerne i facaden og stadig få lys ind. Der åbnes op mellem Hal 1 og de stemningsfulde sale dels med en dør og dels med vinduer. Disse rum er særligt velegnede til eksempelvis karate, yoga, dans og evt. til kulturelle formål og fester.

16 Funktionsplan - Delområde C - Hal 2 Motoriklandskab på væggene Kig til Spring-området 192 m2 Springgrav Fleksibel inddeling af hallen Kig fra caféområde ind til hallen Café Hal m2 Depot til motoriksal Café-område 74,4 m2 Motoriksal Forsamlingshus Fleksibel inddeling af hallen 459 m2 Kig ind til hallen Markedsplads i forbindelse med hallen Forsamlingshus Aktivitetsområde Kig ind til hallen Eksist. fleksibel inddeling af hallen 74,4 m2 267 m2 Forsamlingshus Aktivitetsområde Eksist. toiletter Depot Kig ind til hallen Forrum med lockers og mulighed for leg og opvarmning Vinduer mellem hal og gangareal Eksisterende omklædningsfaciliteter Ude-ophold i forbindelse med omklædningsfaciliteter 1:250

17 Funktionsplan - Delområde C - Hal 2 Hal 2 omdannes til en multianvendelig sal med 4 opdelingsmuligheder og to nye depoter kobles på bygningsmassen. I den nordlige ende af hallen forlænges bygningen med et springområde, der indeholder springgrav, motoriklandskab på væggene, trapezer og ringe og andre gymnastik- og motorikfaciliteter. Denne del kan lukkes af med en flexvæg og benyttes uafhængigt af resten af hallen. Det næste område tænkes i forbindelse med springområdet at kunne benyttes til gymnastik og motorik uafhængigt af resten af hallen. Hertil er også knyttet et depot til gymnastikredskaber. Fra caféen ude i ankomstområdet er det muligt at kigge ind på aktiviteterne gennem en række vinduespartier. Denne del af hallen kan pga. den tætte placering på køkkenet også benyttes til forsamlingshus-aktiviteter. Den mellemste del af hallen kan også benyttes uafhængigt af de øvrige inddelinger. Kvaliteten i netop denne del er den nye åbning med vinduespartier og døre ud mod de bygningsnære arealer og det grønne bånd. Her er mulighed for en markedsplads til udendørsaktiviteter og ophold. Den sidste del har også muligheden for aktiviter uafhængigt af de øvrige inddelinger og hertil er knyttet et depotrum. Aktiviteterne kunne være alt fra boldspil over mødelokale til boksning. Fra gangarealerne rundt om hallen åbnes op med vinduespartier. til klatring og samtale

18 Snit - På tværs Eksist. bygning Balkon Bevægelses-sal Depot / teknik Bevægelses-sal Snit 2 Eksist. omklædningsfaciliteter Forrum med lockers og mulighed for opvarmning og leg Eksist. toiletter Eksist. toiletter IT café og wii Nedsænket forrum i forbindelse med Hal 1

19 Gangbro Elevator- og toiletkerne Café Hovedindgang Legerum under trappe Caféudsalg Køkken Info og kontor Info-tavle

20 Snit - På langs Eksist. bygning Vinduer mellem Hal 2 og bevægelsesalene Bevægelses-sale Gangareal / fællesareal Glaskarnap Depot til Hal 2 Hal 2 med vinduer til gangen bagved Gangforbindelse på tværs af bygningsmassen Depot Hal 1 Vinduer til salene bagved Adgang fra Hal 1 til de stemningsfulde sale Zone med IT café og wii

21 Eksist. omklædningsfaciliteter Squash- og aktivitetssale Udendørs træningsområde Gangareal der forbinder omklædningsrummene med de sekundære indgange og fitness + sale

22 Visualisering - Stueplan

23 Visualisering - 1. sal

24 Visualisering - Perspektiver Fitness Caféen Ankomstområde Indgang til fitness Indkig til Hal 1 Sekundær indgang til fitness Indkig til Hal 2 og motorik-område Mødelokale på 1. sal Infoskranke Hjørnet af Hal 1 1. sal Hal 1 Der åbnes op mellem husets hjerte - ankomstområdet - og Hal 1 Under trappen til 1. sal etableres legerum Sænket forrum til opvarmning, leg og visuel kontakt til aktiviterne i Hal 1 Glaskarnap der skaber visuel forbindelse mellem hal 1 og fællesarealet på 1. sal Glasparti, hvor der kan trækkes gardiner for, hvis man ikke ønsker indkig Bevægelsessal til dans, zumba, hip hop, aerobic osv. Lockers Bevægelses-sal Udgang til balkon Adgang til glas-karnapper

25 4 2 V Hornslet - Inspiration til indretning af aktive zoner i fællesarealerne e Dogville opstregning/flade Dogville opstregning/flade Dogville opstregning/flade Kassevæg til klatring og samtale Samtalemøbel Dogville opstregning/flade Dogville opstregning på væg Skov af klatretove Myldretrappe Trappe med hule Klatrevæg Danseplader med lyd Dogville opstregning/flade V H H 1 3 Glasbur til boldspil V H 4 V H Bordtennis Fleksibel boldvæg til teknik træning Boksebolde

26 Arealfordeling - Om- og nybygning Hornslethallerne Indendørs - Hornslethallerne Indendørs - Eksisterende forhold Fremtidige forhold Rum Areal m2 Antal Rum Areal m2 Areal m2 Antal Stueplan 1. sal Stue/1.sal Service zoner Omklædningsrum Teknik Depot 110 m m2 Ialt 348 m2 22,79 m m2 Ialt 84,39 m2 84,39 m m2 Ialt 142,88 m2 11 Køkken 53,9 m2 2 Toiletter 70,73 m2 19 Kontor 36,1 m2 2 Aktivitets zoner Hal m2 1 Hal m2 1 Motionscenter 259 m2 1 Multirum 77,9 m2 1 Opholdsarealer Møderum 33,1 m2 1 Café areal 124,5 m2 1 Ankomst areal / Foyer 123,2 m2 2 Gang arealer 197,8 m2 3 Klublokaler 66,9 m2 1 2 (1 deler m. depot) 8 (1 deler m. teknik) Service zoner Omklædningsrum 372 m2 12 Teknik 89,2 m2 4,8 m2 2/1 (1 deler m. depot) inkl. elevator Depot 381,8 m2 33,6 m2 8/2 (1 deler m. teknik) Køkken 45,3 m2 2 Toiletter 74,7 m2 10,2 M2 17/2 Kontor 37,4 m2 17,6 m2 2/1 Aktivitets zoner Hal m2 1 Hal ,5 m2 1 Motionscenter 532,7 m2 1 Butik 18 m2 1 Squash/aktivitetssal 204,3 m2 3 Stemningsfulde sale (fleksibel opdeling) 313,9 m2 1-3 Bevægelsessale på 1. sal 209,2 m2 2 Opholds-aktivitets og gangarealer Opholds- aktivitets og gangarealer, 380,1 m2 cafe, 852,6 m2 Balkon - udendørs (54,8 m2) 1 Total areal grundplan 4057 m2 Total areal grundplan - Brutto 5538 m2

27 Arealfordeling - Om- og nybygning Stue Fitness Tilbygning: 392 m2 Ombygning: 270 m2 Ankomst (Info, køkken, café etc.) Tilbygning: 428 m2 Hal (springområde) Tilbygning: 179 m2 1. sal Squash/ aktivitetssale Tilbygning: 227 m2 Depot Tilbygning: 66 m2 Depot Tilbygning: 66 m2 Omklædning Ombygning: 25 m2 Sale Tilbygning: 66 m2 Ombygning: 408 m2 Gangareal Ombygning: 227 m2 1. sal Tilbygning: 843 m2

28 Faseopdeling - Om- og nybygning Stue - fase 1 Fitness Tilbygning: 392 m2 Ombygning: 270 m2 Midlertidige multisale i fase m2 Fase 1 I fase 1 etableres udvidelse og ombygning af fitnessområde. Klimaskærmen til ankomstområdet etableres og arealet udnyttes i første omgang til multisale. Fase 2 I fase 2 - uafhængig af de øvrige faser - er der mulighed for at forøge fitnessarealet med squashbaner, træningssal samt etablering af nyt omklædningsrum. Fase 3 I fase 3 - uafhængig af de andre faser etableres udvidelse af hal 2 med springområde og depot. Fase 4 I fase 4 opgraderes den midlertidige multisal til ankomstområde. Salene længst mod syd udvides og ombygges. Den midterste del af bygningskomplekset og 1. sal etableres og ombygges. Det sidste depot etableres ligeledes. Stue - øvrige faser Fitness Tilbygning: 392 m2 Ombygning: 270 m2 Ombygning fra multisal til ankomstområde (Info, køkken, café etc.) 428 m2 Hal (springområde) Tilbygning: 179 m2 1. sal - øvrige faser Squash/ Aktivitetssale Tilbygning: 227 m2 Depoter Tilbygning: 161 m2 Stemningsfulde sale Tilbygning: 66 m2 Ombygning: 408 m2 Gangareal Ombygning: 227 m2 1. sal Tilbygning: 843 m2

29 Hvad kan vi starte med i morgen? Udvidelse af Hal 2 (springområde) og fleksibel opdeling af hal Tilbygning: 179 m2 Depoter Tilbygning: 161 m2 Squash/ Aktivitetssale og omklædning Tilbygning: 227 m2

30 Økonomi Bygnings om- og udvidelse opdelt efter faser fase ,00 kr fase ,00 kr fase ,00 kr fase ,00 kr I alt Sum Byggeplads, 3 % ,03 % Rådgivning, 12 % ,12 % Uforudseteudgifter, 10 % ,10 % Sum Sum ex. Index , Der er udarbejdet en priskalkulatator med udgangspunkt i V&S prisdate DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Dragsmurvej 12, 8420 Knebel

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

Appendiks 1 til rapporten

Appendiks 1 til rapporten Appendiks 1 til rapporten Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Læs mere

Lund Multihus. fremtidige forhold - bygningsmassen. november DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Lund Multihus. fremtidige forhold - bygningsmassen. november DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Lund Multihus fremtidige forhold - bygningsmassen november 2014 - projektværksted og tegnestue Projektværksted og tegnestue Dragsmurvej 12 Karpenhøj 8420 Knebel Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tim. Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen. August 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tim. Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen. August 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tim Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen August 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Glamsbjerg Hallen. Hæfte 3. Justeringshæfte. Oktober 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Glamsbjerg Hallen. Hæfte 3. Justeringshæfte. Oktober 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Glamsbjerg Hallen Hæfte 3. Justeringshæfte Oktober 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Lund Multihus. udearealer. november 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Lund Multihus. udearealer. november 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Lund Multihus udearealer november 2014 - projektværksted og tegnestue Projektværksted og tegnestue Dragsmurvej 12 Karpenhøj 8420 Knebel Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Dorte Mariager

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Sagsnr Byrådet Lukket punkt

Sagsnr Byrådet Lukket punkt Pkt. 384 Salg af fast ejendom Sagsnr. 266481 Byrådet Lukket punkt Resume Ejendommen Helligkorsvej 3 har været udbudt til salg ved anvendelse af udbudsformen pris og projekt, og der foreligger købstilbud

Læs mere

Bagenkop Nedslag - færgehavn

Bagenkop Nedslag - færgehavn DGI Faciliteter & Lokaludvikling Bagenkop Nedslag - færgehavn Juni 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles profil med

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstrup. fremtidig landskabsplan. Hæfte 3, april 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstrup. fremtidig landskabsplan. Hæfte 3, april 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstrup fremtidig landskabsplan Hæfte 3, april 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Vision 2020 Engesvang. Engesvang Kultur- og Idrætshus Fremtidige forhold Juni 2016

Vision 2020 Engesvang. Engesvang Kultur- og Idrætshus Fremtidige forhold Juni 2016 Vision 2020 Engesvang Engesvang Kultur- og Idrætshus Fremtidige forhold Juni 2016 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles profil

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014

Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014 Hornslet Idræts- og bevægelsespark Landskabshæfte 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Christine

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED B.b...4 LEJLIGHED C & D...5 TAGLEJLIGHED...6

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Præstø Havnefront. Fremtidige forhold DIT OG MIT PROJEKT. FRITID ved VANDET. Juni 2015 PROJEKT PRÆSTØ HAVN & STRAND

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Præstø Havnefront. Fremtidige forhold DIT OG MIT PROJEKT. FRITID ved VANDET. Juni 2015 PROJEKT PRÆSTØ HAVN & STRAND DGI Faciliteter & Lokaludvikling Præstø Havnefront Fremtidige forhold Juni 2015 DIT OG MIT PROJEKT FRITID ved VANDET PROJEKT PRÆSTØ HAVN & STRAND DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009 VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed OMRÅDET UNIKKE LANDSKABELIGE MULIGHEDER Vissenbjerghallerne

Læs mere

Vision 2020 Engesvang. Gennemgang og analyse af Hallen Idèoplæg til om- og udbygning af hallen Juni 2016

Vision 2020 Engesvang. Gennemgang og analyse af Hallen Idèoplæg til om- og udbygning af hallen Juni 2016 Vision 2020 Engesvang Gennemgang og analyse af Hallen Idèoplæg til om- og udbygning af hallen Juni 2016 Engesvang Hallen - eksisterende forhold Stueplan og kælder - 1:300 skrænt depot depot depot/ kiosk

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS?

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? KVÆGTORVET IT og maritimt iværksætterhus Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? Til december åbner et nyt iværksætterhus i Kvægtorvet på Svendborg havn, nærmere bestemt

Læs mere

Øster Starup Vester Nebel Hallen

Øster Starup Vester Nebel Hallen Øster Starup Vester Nebel Hallen Udviklingsplan juni 2013 Indhold Baggrund og vision Kravspecifikation Eksisterende forhold Oversigtsplan med fotoregistrering og terrænsnit Eksisterende situationsplan

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORD. Projektforslag A(X1.01. Situationsplan 1 : 500. Situationsplan Arkitekt: Poulsen & Partnere A/S Kystvejen 17, 5.sal Århus C 1 : 500

NORD. Projektforslag A(X1.01. Situationsplan 1 : 500. Situationsplan Arkitekt: Poulsen & Partnere A/S Kystvejen 17, 5.sal Århus C 1 : 500 A(X.0 NORD Situationsplan : 500 Skødstrup Idræts og kulturcenter Situationsplan Kystvejen 7, 5.sal 8000 Århus C Fonden Skødstrup Idræts og kulturcenter Sags nr.: Dato: : 500 A(X.0 A(X)9.0 3D Luftperspektiv

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn

Ny daginstitution ved Arena Nord. Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Ny daginstitution ved Arena Nord Peter Wesselsvej, 9900 Frederikshavn Proces A B C D E F A. 4 enheder (3 børnegrupper og 1 personaleafsnit) + fælles aktiviter i midten. B. Optimering af formen og generere

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

MENATEKET ØSTER HORNUM

MENATEKET ØSTER HORNUM MENATEKET ØSTER HORNUM UDVIKLINGSFORSLAG VED IDRÆTSHALLEN MAJ 2017 SIDE 2 kirken idrætshallen ældrecenter børneuniverset skole,sfo & børnehave Indledning Forslaget beskriver en udvidelse af den eksisterende

Læs mere

klublokale ny glasfacade ind til svømmehallen bassin

klublokale ny glasfacade ind til svømmehallen bassin omklædning herrer glas foldevæg () klublokale åbent torv ny glasfacade ind til svømmehallen () eksisterende bassin EHALLEN NYT TORV VED SVØMMEHALLEN ET ÅBENT TORV MED EN NY GLASFACADE INDRETTES TIL FLEKSIBELT

Læs mere

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Indstilling Med udgangspunkt i oplæg til Helhedsplan, udarbejdet i 2011 i forbindelse med at få placeret Gymnastikhuset på en måde der sikrede at Ringsted Sportcenter

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Mols Masterplan. Hæfte 1. Nuværende forhold. juni 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Mols Masterplan. Hæfte 1. Nuværende forhold. juni 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Hæfte 1. Nuværende forhold juni 01 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

PROJEKT UCC. Juni 2016

PROJEKT UCC. Juni 2016 PROJEKT UCC Juni 2016 Rev. 16. September 2016 Indholdsfortegnelse Eksisterende fohold Eksisterende situationsplan 4 Eksisterende etageplan, stue 5 Eksisterende etageplan, kælder 6 Eksisterende forhold,

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

KEDELHUS KEDELHAL E MELLEMBYGNING TRANSFORMERBYGNING KAROLINELUNDSVEJ NYHAVNSGADE. Trappe/elevator Vare/godsindlev.

KEDELHUS KEDELHAL E MELLEMBYGNING TRANSFORMERBYGNING KAROLINELUNDSVEJ NYHAVNSGADE. Trappe/elevator Vare/godsindlev. KAROLINELUNDSVEJ /elevator Vare/godsindlev. NYHAVNSGADE /elevator Elværk Ophold Opholdstorv Ophold Ophold Indgang køre- og gangareal KJELLERUPSTORV Indgang Indgangsog opholdsareal op på plateau Varegård

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Bælum Børneunivers - Rebild Kommune

Bælum Børneunivers - Rebild Kommune 28.05.2015 Situationsplan ikke målfast Bælum børneunivers, Bælum - Rebild kommune Bælum børneunivers placeres i nybygning i forlængelse af eksisterende samlingssal. Overgangen mellem nybygning og skolen

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus etager. Mod vest fremstår bygningen

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER Hvem og hvad er Kontorfælleskabet,, har til huse i en nyopført bygning, på Frederiksberg tæt på Flintholms station, i et område i gang med en spænende udvikling. Bygning rummer

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole Programoplæg Etablering af Multihus ved Nim Skole Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER 2. PROJEKTORGANISATION 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 3.1 Generelt 3.2 Funktions- og rumoversigt 3.3 Forsyningsanlæg

Læs mere

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2.

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning FENRISHUS og DUSINES HUS 19 m Terrasse (Nødudgang) 8,5 m Garderobe/ Omklædning 20 m2 Te-køkken 8 m2 14 m2 Pause/møderum 47 m2 glas-skydevæg møderum 9 m2 glas

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

Stueplan side 4. Loftsplan side 6

Stueplan side 4. Loftsplan side 6 HOSPICE Brædstrup - Dispositionsforlag - 17.12.2012 1 Indholdsfortegnelse side 1 Nyt HOSPICE Brædstrup Omdannelsen af Brædstrup Sygehus til nyt hospice er en opgave som Danske Diakonhjem ser frem til med

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN

UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN Keinicke & Overgaard Arkitekter TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG 12.05.2010 UDEAREALER VED SUKKERFABRIKKEN VISSENBJERGHALLERNE...Oplevelser og Mangfoldighed KOLLOFON: TILLÆG TIL SKITSEFORSLAG FOR UDVIKLING AF

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT. FEDT Gymnastiksal. helhedsplan! renoveres. God helhedsplan! God helhedsplan!

SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT. FEDT Gymnastiksal. helhedsplan! renoveres. God helhedsplan! God helhedsplan! SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT Gymnastiksal renoveres FEDT med to omklædningsrum ifb. med gymnastiksal Affjedrende trægulv i gymnastiksal Udgang fra gymnastiksal til hal Skoletorv større (ca.

Læs mere

PARKTEATRET FREDERIKSSUND

PARKTEATRET FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND - MELLEM BY OG NATUR FREDERIKSSUND BYMIDTE NATUR-PARK FREDERIKSSUND STATION SKALA X EMNE DIAGRAM BYMIDTEN SILLEBRO Å FREDERIKSSUND STATION SKALA 1:2000 _ A3 EMNE SITUATIONSPLAN

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark

Bo Fisker Afdelingsleder og planchef DGI Facilitetsudvikling d. 24. januar 2017 i Odense Idrætspark Bevægelse i alle planer Udviklingsplaner - masterplaner for idrætsfaciliteter. Hvordan kan det gribes an, og hvad skal man være opmærksom på? Skal man have en samlet plan/masterplan eller er det brugernes

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS 12 B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS B-House er et nyt flerbruger-kontorhus med stort fokus på at skabe de bedste rammer for alle, der arbejder og har deres gang i B-House. Fleksibilitet

Læs mere

Jystrup. På vej mod et multihus og en kultur- og idrætspark. oktober, 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Jystrup. På vej mod et multihus og en kultur- og idrætspark. oktober, 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Jystrup På vej mod et multihus og en kultur- og idrætspark oktober, 2014 - projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere