1. Forord Vision og mission Virksomhed Aktiviteter i Mobning og Trivsel Vold i Hjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forord 3. 2. Vision og mission 7. 3. Virksomhed 7. 4. Aktiviteter i 2012 10. 4.1 Mobning og Trivsel 13. 4.2 Vold i Hjemmet 19. 4."

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 2 Indhold ÅRSberetning Forord 3 2. Vision og mission 7 3. Virksomhed 7 4. Aktiviteter i Mobning og Trivsel Vold i Hjemmet Ensomhed Socialt entreprenørskab Unge Tænketank Presse og kommunikation Mary Fondens særlige donation Konklusion Økonomi

3 Forord 3 Foto: Steen Evald Forord 2012 har været et inspirerende og udbytterigt år i Mary Fonden. Vi har forbedret eksisterende projekter og udrullet nye gennem innovative sociale partnerskaber. Vi har arbejdet os dybere ind i vores tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Og vi er rejst ud og har udvekslet erfaringer med ildsjæle fra andre dele af verden. Vi er både ude og hjemme blevet bekræftet i, at mobning, vold og ensomhed udgør universelle problemstillinger. Mobning kan ødelægge et barns tro på sit eget værd og efterlade det isoleret, uanset hvor det befinder sig. Vold i hjemmet er komplekst og tabuiseret og udgør en mørk hemmelighed for kvinder af alle nationaliteter. Og ensomhed er et problem på tværs af landegrænser trods et voksende antal kommunikationskanaler. Det universelle hænger sammen med vores fundamentale behov for at høre til. Et behov, som hvis det ikke opfyldes kan ødelægge et liv. Og det er netop ud fra grundtanken om, at vi alle har ret til at høre til, at Mary Fonden også i 2012 har bekæmpet social isolation har budt på mange særlige oplevelser, men det personlige møde står endnu en gang stærkest, når jeg ser tilbage. Det personlige møde bevæger os. Vores tanker, følelser og forståelser flyttes. Mødet forbinder os til de mange mennesker og livshistorier, som er hele meningen med Mary Fonden. Og hver gang vi støtter et enkelt menneske til at blive i eller træde tilbage ind i fællesskabet, så har vi gjort en vigtig forskel. Jeg vil gerne sende en hjertelig tak til alle, der i det forgangne år har støttet op om Mary Fondens arbejde om det har været ved at fortælle en personlig historie, kaste faglighed og engagement ind i vores arbejde eller noget helt tredje. Vi kunne ikke have gjort det alene. H.K.H. Kronprinsessen Bestyrelsesformand

4 Jeg tror, det ligger naturligt i os alle at frygte ikke at høre til. Vi har alle behov for at føle os som en værdifuld del af et fællesskab. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken om, at alle har ret til at høre til. H.K.H. Kronprinsessen

5 Foto: Steen Brogaard

6 6 Forord I Mary Fonden arbejder vi ud fra en ambition om at skabe størst mulig social forandring. Og vi forfølger vores ambition ved at indgå strategiske samarbejder. Vi er med andre ord en katalysator, der bringer forskellige kompetencer i form af mennesker og organisationer sammen om at løfte sociale udfordringer. Det har også i 2012 betydet udviklende og givende samarbejder på tværs af sektorer samt ikke mindst tilfredsstillende resultater. Foto: Steen Brogaard Ved udgangen af 2012 er Fri for Mobberi ude i hver tredje børnehave og hver fjerde skole og generelt er der et stødt stigende fokus på, hvordan vi skaber sunde fællesskaber for vores børn. Også LæseLeg er blevet modtaget meget positivt og har vist sig at have en markant positiv effekt på børns sproglige udvikling og adgang til fællesskabet. På mindre end et halvt år er LæseLeg nået ud i mere end 200 børnehaver. Råd til Livet er ved årets udgang forlænget, og det vigtige arbejde med at støtte voldsudsatte kvinder til at komme fri af volden fortsætter i hele landet. Desværre er der ofte børn i de hjem, hvor volden foregår, og vi er derfor også glade for at kunne fortsætte uddelingen af rygsække til børn på krisecentre. Vi ved, at børnene er ofre for volden ved at være vidner til den, og vi ved, at de har brug for at få sat ord på deres oplevelser med volden. Rygsækkene sætter samtalerne i gang. På ensomhedsområdet har vi brugt året på at igangsætte og afprøve Netwerk, vores indsats for at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser. Det har været inspirerende og lærerigt at komme tæt på de unge 1.g ere og høre deres udlægning af, hvordan det er at starte på en ny uddannelse og ikke mindst deres tilbagemelding i forhold til at have en makker fra første dag. Vi har alle et grundlæggende behov for at høre til. Mobning, vold og ensomhed øger vores risiko for at falde uden for fællesskabet. Og konsekvenserne af at stå helt alene kan være ødelæggende for den enkelte. På den baggrund har vi også i 2012 sammen med mange gode kræfter arbejdet målrettet på at bekæmpe social isolation. Helle Østergaard Direktør

7 Vision og mission 7 2. Vision og mission Mary Fonden er sat i verden for de mange, som står alene eller risikerer at stå alene og ende i social isolation. Mary Fonden skal støtte og hjælpe mennesker, som er røget ud af eller er i fare for at ryge ud af fællesskabet, til at indgå i eller forblive i fællesskabet. Det er således Mary Fondens vision at bidrage til en samfundsudvikling, hvor alle har adgang til fællesskabet, og det er Mary Fondens mission at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken Alle har ret til at høre til. Fonden har på denne baggrund til formål at forebygge og afhjælpe social isolation, fremme tolerance over for forskellighed og skabe håb. Mary Fondens målgruppe er todelt og består af de oversete på kanten af fællesskabet og de mange, der skaber fællesskabet. 3. Virksomhed Mary Fondens virksomhed består i uddelinger i overensstemmelse med vedtægterne samt administration af fondens formue. Mary Fonden adskiller sig på væsentlige punkter fra mange andre fonde, bl.a. ved, at fonden ofte selv identificerer og udvikler projekter. I andre tilfælde videreudvikler og skalerer fonden allerede eksisterende projekter. I alle tilfælde drives projekterne i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Således er Mary Fonden en aktiv igangsætter af projekter og projektforløb, der i høj grad er muliggjort ved hjælp af fondens dedikerede medstiftere, der alle har bidraget til såvel Mary Fondens stiftelse som økonomiske grundlag. I 2012 øgede fonden sin formue til godt 143 mio. kr. via bidrag fra eksisterende såvel som nye medstiftere. Ved udgangen af 2012 er fondens medstiftere således: Medstiftere Carlsberg A/S Det Obelske Familiefond LEGO Holding A/S Nykredit Oticon Fonden Poul Due Jensens Fond Trygfonden smba. Villum Fonden Oak Foundation Remmen Fonden Driftspartner Hempel Fonden

8 8 Virksomhed Dertil kommer Mary Fondens driftspartner Hempel Fonden, der ikke alene stiller kontorfaciliteter til rådighed, men som ligeledes betaler alle driftsmæssige omkostninger og derved sørger for, at enhver donation og fondskapitalens afkast kan gå ubeskåret til Mary Fondens projektarbejde netop med henblik på at sikre en langsigtet indsats til fremme af fondens formål. Mary Fonden styrker projektarbejdet yderligere ved at samarbejde med en række større partnere, som alle arbejder pro bono for derigennem at fremme og støtte fondens formål og projekter. Disse partnere var i 2012 McCann, Bruun og Hjejle, McKinsey og PricewaterhouseCoopers. Dertil kommer samarbejdet med en række andre partnere, herunder Companized A/S, Gyldendal, Mercuri Urval og Royal Arctic Lines A/S. Endvidere skal samarbejdet med fagfolk, professorer, forskere og organisationer også fremhæves, herunder etableringen af ekspertpaneler, der bidrager med indsigt i den nyeste faglige viden og forskning. Samarbejdet har stor betydning for projekternes kvalitet og gennemslagskraft.

9 Virksomhed 9 Foto: Steen Brogaard Mary Fondens bestyrelse består ved udgangen af 2012 af bestyrelsesformand Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Juliane Meulengracht Bang, Ulla Brockenhuus-Schack, Michael Halbye, Caroline Heering, Christian Schønau og Henrik Wedell-Wedellsborg. Bestyrelsen arbejder ulønnet. Mary Fondens sekretariat består ved udgangen af 2012 af direktør Helle Østergaard, rådgiver Caroline Heering, kommunikationschef Heidi Krumhardt Mortensen, kommunikationsmedarbejder Jeanette Grøn Nielsen, senior projektleder Lone Bak Nielsen, projektleder Wencke Kathrine Jansen, projektleder Dorte Fredskilde Braad og projektleder Tine Oxholm Olesen.

10 10 Aktiviteter i Aktiviteter i 2012 Mary Fonden har gennem sit arbejde for at bekæmpe social isolation udpeget tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en afdækning af, hvilke livsomstændigheder der kan være direkte medvirkende til social isolation, kombineret med Kronprinsessens personlige interesse for og engagement i de tre indsatsområder. Mary Fondens aktiviteter, herunder projekter, er primært placeret inden for de tre områder. Herudover har Mary Fonden en overordnet ambition om at fremme social innovation og optimere fondens katalysatorrolle i de valgte aktiviteter.

11 Foto: Steen Wrem

12 Vision og mission Fri for Mobberi Mobning er et alvorligt problem for mange børn i Danmark. 6 % af de danske skolebørn oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden.*

13 Mobning og Trivsel Mobning og Trivsel Undersøgelser viser, at mobning starter helt ned i 3-årsalderen.** Herudover har en ny undersøgelse i 2012 udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og Red Barnet vist, at flere end hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel. Mobning kan føre til alvorlig social isolation at børn føler sig på kanten af fællesskabet. Vores sociale relationer har stor betydning for vores trivsel, og mobning og trivsel er således forbundne ved, at mobning står i vejen for trivslen uanset om man er barn eller voksen. Fri for Mobberi Baggrunden for Mary Fondens og Red Barnets forebyggende indsats mod mobning er, at forskning og erfaringer viser, at jo før man sætter ind over for mobning, jo mindre bliver både de personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber målrettet henholdsvis de 3-6-årige og de 6-8-årige. Projektet arbejder på at fremme de gode, inkluderende børnefællesskaber med afsæt i grundværdierne: Tolerance, respekt, omsorg og mod. Interessen for Fri for Mobberi var fortsat voksende i Fri for Mobberi er således ved udgangen af 2012 ude i godt hver fjerde skole, hver tredje børnehave og anvendt af flere end fagfolk. Tilbagemeldingerne er fortsat meget positive, både fra eksperter, børn, lærere, pædagoger og forældre. Fri for Mobberi sker i samarbejde med Red Barnet, og 15. Juni Fonden er finansiel samarbejdspartner i perioden Nye materialer i kufferten I løbet af foråret 2012 blev alle materialer i Fri for Mobberi revideret og opdateret på baggrund af løbende tilbagemeldinger fra brugerne. Endvidere blev der lanceret nye materialer, herunder Naturhæftet Fælles i det fri, som sætter fokus på udendørslege, der støtter op om arbejdet med Fri for Mobberi. Derudover blev der udviklet en introduktions-dvd til brug på personale- og forældremøder samt implementeret et nyt spil for de ældste børn på friformobberi.dk. Den løbende opdatering af Fri for Mobberi-materialerne sikrer, at materialerne hele tiden er baseret på den nyeste viden, og at gamle brugere løbende møder nye udfordringer og inspiration i projektet. Kommuneindsats I efteråret 2012 satte Mary Fonden og Red Barnet fokus på at udbrede Fri for Mobberi til endnu flere kommuner. Således er langt de fleste kommuner på Sjælland blevet kontaktet, og flere har vist interesse for at implementere programmet i kommunens dagtilbud. Ved udgangen af 2012 havde yderligere to kommuner på baggrund af henvendelsen valgt at implementere Fri for Mobberi i hele kommunen. * KILDE: HBSC Skoleundersøgelsen 2010 ** KILDE: Roskilde Universitet, Fri for Mobberi, følgeforskning 2008

14 En helt central del af arbejdet med Kammagiitta Fri for Mobberi har været at skabe relevans og ejerskab i Grønland. Helle Østergaard, direktør Foto: Jørgen Chemmitz

15 Mobning og Trivsel 15 Børnestafetten 2012 Fri for Mobberi Børnestafetten blev afholdt for femte gang i 2012 og foregik i København søndag d. 3. juni med deltagende børn og d. 10. juni i Aarhus med 300 glade løbere. Kronprinsessen deltog i København og delte bl.a. medaljer ud til de mange børn, der løb med mod mobning. Hr. Skæg, Ramasjang-værterne Mikkel og Sofie samt bandet Rumlerim var derudover med til at give både børn og voksne en god dag. Børnestafetten løbes i hold af fire deltagere, der hver løber 1 km. Dagens omdrejningspunkt er børn, der samarbejder om at nå et fælles mål Foto: Enok Holsegaard med andre ord: Gode børnefællesskaber. Igen i 2012 var Børnestafetten med til at skabe opmærksomhed om og dækning af temaet trivsel og mobning i både digitale og trykte medier. Kammagiitta Fri for Mobberi i Grønland I 2012 blev antimobbeprogrammet Kammagiitta Fri for Mobberi, der er tilpasset grønlandsk kultur, tradition og ikke mindst sprog, implementeret i hele Grønland. De fire grønlandske kommuner har overtaget ansvaret for den videre implementering af projektet i de enkelte børnehaver og skoler, og der er i den forbindelse nedsat fire lokale styregrupper. Formanden for den overordnede styregruppe blev ligeledes udskiftet, så det fremadrettet er departementschef Mikael Kristensen, der er formand og dermed hovedansvarlig for indsatsen i Grønland. Den juni besøgte Kronprinsessen Grønland sammen med Red Barnet og LEGO Fonden for at markere den succesfulde udrulning af den fælles indsats mod mobning. Her besøgte Kronprinsessen bl.a. en børnehave i Saqqaq og en skole i Ilulissat begge steder har erfaringer med at arbejde med Kammagiitta Fri for Mobberi. Besøget resulterede i omfattende eksponering af antimobbeprogrammet i særligt de grønlandske medier. Der blev fra grønlandsk side i 2012 indkøbt supplerende materialer, som skulle bruges til det fortsatte arbejde med projektet. Kammagiitta Fri for Mobberi sker i samarbejde med Red Barnet, og LEGO Fonden er finansiel samarbejdspartner i perioden Internationalisering i øvrigt I løbet af 2012 har Mary Fonden og Red Barnet fortsat samarbejdet med NGO en Estonian Union for Child Welfare og Undervisningsministeriet i Estland om implementeringen af Fri for Mobberi Free of Bullying i landet. De indsamlede erfaringer vil fremadrettet blive brugt i arbejdet for at udbrede Fri for Mobberi yderligere.

16 16 Mobning og Trivsel LæseLeg Mangel på ord er et stort problem for rigtig mange børn i Danmark, og i mange tilfælde kan det hæmme barnets adgang til det sociale fællesskab. Generelt har der i Danmark i en årrække været fokus på børnehavebørns sprogudvikling, og der har været en løbende opkvalificering af pædagogers teoretiske viden om sprogpædagogik, men der har manglet et let anvendeligt, konkret redskab, der kunne bringe den teoretiske viden i spil. På den baggrund har Mary Fonden i samarbejde med førende eksperter udviklet og testet LæseLeg. LæseLeg er baseret på det sprogpædagogiske værktøj dialogisk læsning. Dialogisk læsning har en veldokumenteret positiv effekt i forhold til øget ordforråd og styrkelse af børns kommunikative kompetencer. I LæseLeg læser pædagoger gode børnebøger op og taler med børnene om historien, illustrationerne og ordene i små grupper. Bøgerne folder sig ud, ved at børnene forholder sig til dem, relaterer dem til deres liv og bruger dem som afsæt for kreative aktiviteter. Gennem oplæsning, dialog og leg styrkes børnenes appetit på ord og deres sociale fællesskab. Ved udgangen af året er LæseLeg ude i mere end 200 børnehaver, og der er distribueret mere end 400 LæseLeg-pakker. Det Obelske Familiefond er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Resultater af følgeforskning Resultaterne af følgeforskningen fremkom i juni 2012 og viste særdeles positive resultater. De børn, der havde deltaget i LæseLeg-programmet, havde udviklet signifikant bedre kommunikative færdigheder end de børn (kontrolgruppen), der blot havde fået de samme bøger læst op på almindelig vis. De 3-4-årige LæseLeg-børn var desuden signifikant bedre til hurtigt og flydende at benævne nye ord end børn i kontrolgruppen en evne, der hænger sammen med børnenes læsefærdigheder senere. Jo bedre børn er til at forstå og bruge ord i børnehaven, jo bedre vil deres læsefærdigheder højst sandsynligt blive. I evalueringen udtrykte pædagogerne stor tilfreds med LæseLeg og fremhævede bl.a. følgende særlige styrker ved projektet: Støtter de stille børn i at turde åbne sig og bruge sproget og giv dem selvtillid. Skaber kreative børn og voksne. Får børnene til at se hinanden, skabe nye legerelationer og fællesskaber. Skaber tid, ro og rum for højtlæsning med børnene.

17 Mobning og Trivsel 17 Opsummerende viste følgeforskningen, at LæseLeg forbedrer børnenes kommunikative kompetencer markant, at børnene får mod til at bruge sproget og til at indgå nye venskaber, samt at pædagogerne var meget tilfredse med materialet. Kristine Jensen de Lopéz, professor i udviklingspsykologi ved Aalborg Universitet, har været ansvarlig for følgeforskningen, der er baseret på prætest, interviews og observationer. Hjemmeside og webshop Umiddelbart inden lanceringen af LæseLeg gik læseleg.dk live. Hjemmesiden er primært målrettet pædagoger, der arbejder med eller er interesserede i at arbejde med LæseLeg. Hjemmesiden rummer således bl.a. en præsentation af LæseLeg, en række materialer, der kan downloades med login, samt en butik, hvor Læse- Leg-pakken kan købes. Lancering Lanceringen af LæseLeg foregik d. 28. august 2012 i børnehuset Svanen i Brøndby, der var en af projektets ni pilotinstitutioner. Kronprinsessen markerede den succesfulde pilotfase og udbredelsen af projektet sammen med bl.a. Børne- og Undervisningsministeren, Brøndbys borgmester, børn og pædagoger samt Mary Fondens sekretariat og ekspertpanel. Ved samme lejlighed blev de første resultater fra følgeforskningen offentliggjort. Lanceringen og forskningsresultaterne skabte fokus på børns sprog som en vej ind i fællesskabet i medierne. Børne- og Undervisningsministeriets sprogkonference Den 31. oktober-1. november 2012 deltog Mary Fonden på Børne- og Undervisningsministeriets konference om børns sprog. Sammen med Kristine Jensen de Lopéz fra Aalborg Universitet var Mary Fonden inviteret til at holde oplæg om LæseLeg, og interessen for materialet var stort. BogForum er Den november deltog Mary Fonden på BogForum med en LæseLeg-stand på det nye børneområde. Standen var velbesøgt og bidrog til at udbrede kendskabet til LæseLeg blandt forældre og fagpersoner. Støtter børn med sproglige vanskeligheder. Styrker relationen til det enkelte barn. Forbedrer muligheden for social inklusion i børnehaven.

18 2 Vision og mission At være udsat for vold eller overvære vold påvirker dybt og kan have konsekvenser for den voldsudsatte hele livet. Foto: Morten Noren

19 Vold i Hjemmet Vold i Hjemmet Mary Fondens indsats mod vold i hjemmet sker på baggrund af, at kvinder årligt udsættes for overgreb i hjemmet, og at børn lever med vold i hjemmet i Danmark. At være udsat for vold eller overvære vold påvirker dybt og kan have konsekvenser for den voldsudsatte hele livet. Trods de omfattende menneskelige omkostninger er vold ikke noget, man taler åbent om, volden forbliver inden for hjemmets fire vægge. Og det er bl.a. denne tabuisering af volden, der kan medføre social isolation. Derfor arbejder Mary Fonden for at bryde tabuet og voldscirklen og markere, at vold aldrig er acceptabel og aldrig kan retfærdiggøres. 2nd World Conference of Women s Shelters I slutningen af februar 2012 afholdt Global Network of Women s Shelters i samarbejde med the U.S. National Network to End Domestic Violence en stor international konference i Washington D.C. Her deltog godt deltagere fra over 95 lande fra hele verden. Kronprinsessen talte ved åbningen af konferencen og deltog desuden sammen med Mary Fondens sekretariat, der afholdt en velbesøgt workshop om Mary Fondens projekter inden for indsatsområdet. Konferencen gav mulighed for værdifuld international sparring og erfaringsudveksling, og Mary Fondens deltagelse bidrog til at sætte fokus på og aftabuisere vold i hjemmet, bl.a. via international og national pressedækning. Rygsække til børn på krisecentre Mary Fonden og LEGO Fonden uddeler rygsække til alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene er tilpasset barnets køn og alder og indeholder udover praktiske fornødenheder også bøger, legetøj og en bamse til de mindste. Indholdet dækker praktiske behov her og nu og fungerer samtidig som anledning til at få børnene til at fortælle om deres oplevelser med volden. Med rygsækken ønsker Mary Fonden, at børnene bliver set, hørt og anerkendt i en svær situation, og at rygsækken kan være et lille skridt på vejen til at bryde voldscirklen, så børnene ikke gentager de voldelige mønstre senere i livet. Rygsækkene pakkes af pensionerede LEGO-medarbejdere, der årligt pakker rygsække til børn på krisecentre. I 2012 blev rygsæk nr pakket, og i den lå en ekstra gave en tur i LEGOLAND for et helt krisecenter. Rygsækken endte efter lodtrækning på Viborg Krisecenter til stor glæde for beboerne og de ansatte. LEGO Fonden er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Derudover donerer Gyldendal bøger, og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) står for logistik i forbindelse med fordeling af rygsækkene.

20 Der måles løbende på projektets kvalitet og effekt. Målingerne viser bl.a., at 65 % af kvinderne oplever en forbedret trivsel gennem rådgivningen. Foto: Steen Brogaard

21 Vold i Hjemmet 21 Råd til Livet Råd til Livet er gratis økonomisk, juridisk og social rådgivning målrettet kvinder, som har været udsat for fysisk, psykisk eller økonomisk vold, og kvinder, som på grund af andre personlige problemstillinger har mistet overblikket over økonomien. Råd til Livet tilbydes på Mødrehjælpen og udvalgte krisecentre. At tage udgangspunkt i den økonomiske situation har to funktioner. For det første kan det fungere som indgangsvinkel til de kvinder, som ikke opfatter sig selv som voldsudsatte. For det andet kan økonomiske hensyn fastholde en kvinde i det voldelige forhold. Økonomisk indblik og overblik bliver derfor vigtige forudsætninger for at kunne få ro og styrke til at skabe et liv uden vold. Ved årets udgang tilbydes rådgivningen på Mødrehjælpen i København og Aarhus samt på 12 kvindekrisecentre rundt om i landet. Mødrehjælpen og krisecentrene sikrer, at deltagerne får den socialfaglige rådgivning, der er behov for. Den økonomiske og juridiske rådgivning varetages af uvildige, frivillige fagfolk fra Nykredit og lokale advokatkontorer. I 2012 blev Råd til Livet udbredt til yderligere seks krisecentre, hvilket betyder, at rådgivningen ved årsskiftet tilbydes på krisecentre i Helsingør, Aarhus, Esbjerg, Rønne, Næstved, Kolding, Holstebro, Ringsted, Randers, Vejle, Roskilde og Odense. I 2012 fortsatte samarbejdet med advokater i ADVODAN Helsingør, DelaCour Dania i Aarhus, Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard samt Dahl Advokatfirma i Esbjerg, ADVODAN Bornholm, ActaAdvokater i Næstved, Trolle Advokatfirma i Kolding og Vejle, Uldall & Laursen i Holstebro, PARTNERADVOKATER Ret&Råd i Ringsted og Roskilde, Advokatfirmaet Lou & Partnere i Randers (og Mødrehjælpen Aarhus) samt Advokatfirmaet Helbing i Odense. I 2012 fik 259 gravide, mødre og fædre rådgivning i Råd til Livet i Mødrehjælpen i København og Aarhus. 141 kvinder fik Råd til Livet på krisecentrene. Dermed modtog 400 fortrinsvis kvinder rådgivning gennem projektet i 2012, og i alt har over deltaget i Råd til Livet siden projektets start i En kvalitativ evaluering af Råd til Livet på krisecentrene blev desuden igangsat i Resultaterne forventes at foreligge i Råd til Livet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Nykredit, Mødrehjælpen, LOKK og lokale advokatkontorer. Frivillige medarbejdere fra Nykredit og frivillige advokater varetager størstedelen af rådgivningen i Råd til Livet. Råd til Livet er dermed et af de største sociale partnerskaber i Danmark. Nykredit og Østifterne er finansielle samarbejdspartnere i projektet i perioden Ved årets udgang er det finansielle samarbejde forlænget med perioden

22 Ensomhed er et stort og reelt problem i Danmark. 9 % af danske unge savner ofte nogen at være sammen med. Cirka danskere over 65 år føler sig ensomme. Foto: Søren Rønholt

23 Ensomhed Ensomhed Ensomhed er Mary Fondens tredje indsatsområde, der blev lanceret i november Ensomhed er et stort og reelt problem i Danmark. 9 % af danske unge savner ofte nogen at være sammen med. Cirka danskere over 65 år føler sig ensomme. Og alt for mange børn og unge har ikke en eneste god ven at tale med. Ensomhed rammer bredt og har store konsekvenser. Ensomhed kan medføre alvorlige vanskeligheder i forhold til at indgå i og skabe relationer til andre mennesker og kan øge risikoen for at udvikle en række alvorlige sygdomme. Med det seneste indsatsområde ønsker Mary Fonden at bidrage til udviklingen af nye løsningsmodeller og ny viden på et område, der kun i begrænset omfang er belyst, samt at oplyse om vigtigheden af at sætte ind over for ensomhed. Netwerk Netwerk har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt elever på ungdomsuddannelser. Projektet er et samarbejde med organisationen Ventilen, der driver mødesteder for stille og ensomme unge. Helt konkret tilbyder projektet redskaber til ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre sammenhold i klasserne og forebygge ensomhed. Redskaberne består dels i at give lærerne metoder til at se og hjælpe de ensomme unge, dels i at introducere metoder som makkerskabsgrupper og klassediskussioner. Fælles skab i klassen lærervejledning til forebyggelse af ensomhed på ungdomsuddannelser I august 2012 startede Netwerk op på 20 ungdomsuddannelser (17 gymnasieskoler og 3 erhvervsuddannelser), der alle var tilfældigt udvalgte til at afprøve projektet. Fra studiestarten til og med efterårsferien arbejdede alle skoler målrettet med Netwerks metoder med henblik på at øge trivslen og forebygge ensomhed. Forløbet indebar to seminarer for lærerne, der blev undervist i at forebygge ensomhed og i at få øje på og tage kontakt til elever, der mistrives, og hjælpe dem videre. Forløbet blev fulgt og evalueret af Mathias Lasgaard, psykolog og forsker i ensomhed, med henblik på at vurdere projektets effekt og optimere metoderne. Forskningsresultaterne forventes i første halvår Netwerk sker i samarbejde med Ventilen, og Lauritzen Fonden er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Samarbejde med DR I maj 2012 indgik Mary Fonden og Ventilen et samarbejde med DR Tværs med henblik på at styrke og udvide materialerne i Netwerk. DR Tværs leverer videoer til undervisningsmaterialet i Netwerk og udgør en sparringspartner og kanal i forbindelse med synliggørelse af Netwerk og ensomhed generelt i forhold til den unge målgruppe. Ensomhed og psykisk sårbarhed Mary Fonden og Ventilen holdt et fælles oplæg om Netwerk ved PsykiatriFondens arrangement d. 10. oktober i Politikens Hus i anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag.

24 24 Socialt entreprenørskab Godt fra start Den 22. november markerede Ventilen, Mary Fonden og Lauritzen Fonden, at Netwerk var kommet godt fra start ved en event på Falkonergårdens Gymnasium & HF-kursus. Taler, oplæg og en variant af DRs radioprogram Tværs på scenen var en del af programmet. Kronprinsessen indledte på scenen, og Sys Bjerre rundede af. Udover projektparterne deltog repræsentanter fra de øvrige skoler i projektet samt de lærere og 1.g-elever på Falkonergården, der har deltaget i Netwerk. Falkonergårdens Gymnasium har som en af testskolerne brugt Netwerk i deres 1.g-klasser siden studiestarten 2012, og tilbagemeldingerne har været meget positive. Markeringen skabte omfattende omtale af ungdomsensomhed og projektet både i DRs og andre medier. 4.4 Socialt entreprenørskab Mary Fonden arbejder kontinuerligt for at etablere innovative projekter og samarbejdsformer i kampen mod social isolation. Dette gør feltet socialt entreprenørskab og social innovation interessant for Mary Fonden, idet denne organisationsform netop handler om at søge innovative veje, finde bæredygtige løsninger og indgå i nye former for partnerskaber på tværs af sektorer. Partnership 2012 NGO + Business I juni 2012 talte Kronprinsessen som en af flere keynote speakers, heriblandt Kofi Annan, ved åbningen af CBS-konferencen Partnership 2012 NGO + Business. Mary Fonden deltog herudover med en workshop omhandlende fondens erfaringer med at indgå strategiske sociale partnerskaber. SEM-netværk Som led i Mary Fondens engagement i socialt entreprenørskab indtrådte direktør Helle Østergaard i 2012 i SEM-netværket (Social Entrepreneurship & Management) på Roskilde Universitets Center for Socialt Entreprenørskab.

25 Unge Tænketank Unge Tænketank Mary Fonden etablerede i 2009 Unge Tænketanken, der udgør et unikt internt og fleksibelt analyseredskab. Tænketanken gør det muligt at udføre mindre spørgeundersøgelser blandt årige og ad den vej øge indsigten i målgruppen til gavn for det konkrete projekt- og pressearbejde. I 2012 gennemførte Mary Fonden i samarbejde med Analyseinstituttet Wilke en rekrutteringsproces med henblik på at øge antallet af medlemmer i Unge Tænketanken samt andelen af drenge. Ved udgangen af 2012 er der godt medlemmer af Unge Tænketanken, og fordelingen mellem drenge og piger er henholdsvis 29 % og 71 %. I 2012 blev medlemmer af tænketanken bl.a. spurgt om deres tanker om ensomhed, og det viste sig, at seks ud af 10 af de adspurgte frygtede ensomhed. Mange af de unge (38 %) begrundede frygten med, at de forbandt ensomhed med noget forfærdeligt, 16 % pegede på, at frygten udsprang af, at de allerede var eller havde været ensomme, og for 10 % lå udpræget usikkerhed og generthed til grund for frygten. 4.6 Presse og kommunikation Et centralt element i Mary Fondens arbejde består i at synliggøre social isolation og de valgte indsatsområder, herunder at nedbryde tabuer og fremme åbenhed og tolerance i det danske samfund. Mediedækning anses som et væsentligt redskab i forbindelse med opfyldelse af dette mål, ligesom udbredelsen af Mary Fondens projekter ofte forudsætter kendskab generelt eller i specifikke målgrupper. Det lykkedes i 2012 at få omtalt samtlige indsatsområder og projekter. Den mest omfattende omtale afstedkom af deltagelsen på 2nd World Conference of Women s Shelters i februar, udrulningen af Kammagiitta i Grønland i juni, lanceringen af LæseLeg i august samt markeringen af Netwerk i november. I alle fire forbindelser havde Kronprinsessen en central rolle i eksponeringen, ligesom nye tal fra evalueringer og analyser havde afgørende betydning for eksponeringens omfang. Udgivelser I 2012 producerede Mary Fonden en lang række materialer, trykte såvel som elektroniske, primært i forbindelse med de konkrete projekter, herunder opkvalificerende materialer til henholdsvis pædagoger og gymnasielærere. 5-årsfødselsdag I september rundede Mary Fonden fem år, hvilket blev markeret med produktionen af en film om vejen fra etablering til resultaterne på femårsdagen.

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune 2 Giv sproget vokseværk Sprogtilegnelse og inklusion er i dag en naturlig del af det arbejde, der foregår i de danske børnehaver. Mange pædagoger

Læs mere

1. Forord 4. 2. Vision og mission 9. 3. Virksomhed 9. 4. Aktiviteter i 2014 12. 4.1 Mobning og Trivsel 14. 4.2 Vold i Hjemmet 22. 4.

1. Forord 4. 2. Vision og mission 9. 3. Virksomhed 9. 4. Aktiviteter i 2014 12. 4.1 Mobning og Trivsel 14. 4.2 Vold i Hjemmet 22. 4. ÅRSBERETNING 2014 Indhold 3 ÅRSBERETNING 2014 1. Forord 4 2. Vision og mission 9 3. Virksomhed 9 4. Aktiviteter i 2014 12 4.1 Mobning og Trivsel 14 4.2 Vold i Hjemmet 22 4.3 Ensomhed 28 4.4 Unge Tænketank

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Ledelsesberetning for 2011

Ledelsesberetning for 2011 Ledelsesberetning for 2011 Formål Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, a) at støtte kunst og kulturelle formål b) at støtte forskning

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert

Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen. Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert Effektiv mobbe-indsats i hele kommunen Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert 1 Tænk, hvis løsningen på mobning lå i en kuffert En kommune kan for alvor gøre en indsats for at stoppe mobning,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr.

Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr. Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr. 3021904597 CVR-nr. 33 64 14 27 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Forstå. ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15. Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Forstå ENSOMHED ny viden, nye veje KONFERENCE ONSDAG 20. MAJ 2015 KL. 10-16.15 Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg PRIS: 1.000 kr., speciale- og ph.d.-studerende 300 kr. Prisen inkluderer rapporten

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 31. oktober 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere