1. Forord Vision og mission Virksomhed Aktiviteter i Mobning og Trivsel Vold i Hjemmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forord 3. 2. Vision og mission 7. 3. Virksomhed 7. 4. Aktiviteter i 2012 10. 4.1 Mobning og Trivsel 13. 4.2 Vold i Hjemmet 19. 4."

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 2 Indhold ÅRSberetning Forord 3 2. Vision og mission 7 3. Virksomhed 7 4. Aktiviteter i Mobning og Trivsel Vold i Hjemmet Ensomhed Socialt entreprenørskab Unge Tænketank Presse og kommunikation Mary Fondens særlige donation Konklusion Økonomi

3 Forord 3 Foto: Steen Evald Forord 2012 har været et inspirerende og udbytterigt år i Mary Fonden. Vi har forbedret eksisterende projekter og udrullet nye gennem innovative sociale partnerskaber. Vi har arbejdet os dybere ind i vores tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Og vi er rejst ud og har udvekslet erfaringer med ildsjæle fra andre dele af verden. Vi er både ude og hjemme blevet bekræftet i, at mobning, vold og ensomhed udgør universelle problemstillinger. Mobning kan ødelægge et barns tro på sit eget værd og efterlade det isoleret, uanset hvor det befinder sig. Vold i hjemmet er komplekst og tabuiseret og udgør en mørk hemmelighed for kvinder af alle nationaliteter. Og ensomhed er et problem på tværs af landegrænser trods et voksende antal kommunikationskanaler. Det universelle hænger sammen med vores fundamentale behov for at høre til. Et behov, som hvis det ikke opfyldes kan ødelægge et liv. Og det er netop ud fra grundtanken om, at vi alle har ret til at høre til, at Mary Fonden også i 2012 har bekæmpet social isolation har budt på mange særlige oplevelser, men det personlige møde står endnu en gang stærkest, når jeg ser tilbage. Det personlige møde bevæger os. Vores tanker, følelser og forståelser flyttes. Mødet forbinder os til de mange mennesker og livshistorier, som er hele meningen med Mary Fonden. Og hver gang vi støtter et enkelt menneske til at blive i eller træde tilbage ind i fællesskabet, så har vi gjort en vigtig forskel. Jeg vil gerne sende en hjertelig tak til alle, der i det forgangne år har støttet op om Mary Fondens arbejde om det har været ved at fortælle en personlig historie, kaste faglighed og engagement ind i vores arbejde eller noget helt tredje. Vi kunne ikke have gjort det alene. H.K.H. Kronprinsessen Bestyrelsesformand

4 Jeg tror, det ligger naturligt i os alle at frygte ikke at høre til. Vi har alle behov for at føle os som en værdifuld del af et fællesskab. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken om, at alle har ret til at høre til. H.K.H. Kronprinsessen

5 Foto: Steen Brogaard

6 6 Forord I Mary Fonden arbejder vi ud fra en ambition om at skabe størst mulig social forandring. Og vi forfølger vores ambition ved at indgå strategiske samarbejder. Vi er med andre ord en katalysator, der bringer forskellige kompetencer i form af mennesker og organisationer sammen om at løfte sociale udfordringer. Det har også i 2012 betydet udviklende og givende samarbejder på tværs af sektorer samt ikke mindst tilfredsstillende resultater. Foto: Steen Brogaard Ved udgangen af 2012 er Fri for Mobberi ude i hver tredje børnehave og hver fjerde skole og generelt er der et stødt stigende fokus på, hvordan vi skaber sunde fællesskaber for vores børn. Også LæseLeg er blevet modtaget meget positivt og har vist sig at have en markant positiv effekt på børns sproglige udvikling og adgang til fællesskabet. På mindre end et halvt år er LæseLeg nået ud i mere end 200 børnehaver. Råd til Livet er ved årets udgang forlænget, og det vigtige arbejde med at støtte voldsudsatte kvinder til at komme fri af volden fortsætter i hele landet. Desværre er der ofte børn i de hjem, hvor volden foregår, og vi er derfor også glade for at kunne fortsætte uddelingen af rygsække til børn på krisecentre. Vi ved, at børnene er ofre for volden ved at være vidner til den, og vi ved, at de har brug for at få sat ord på deres oplevelser med volden. Rygsækkene sætter samtalerne i gang. På ensomhedsområdet har vi brugt året på at igangsætte og afprøve Netwerk, vores indsats for at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser. Det har været inspirerende og lærerigt at komme tæt på de unge 1.g ere og høre deres udlægning af, hvordan det er at starte på en ny uddannelse og ikke mindst deres tilbagemelding i forhold til at have en makker fra første dag. Vi har alle et grundlæggende behov for at høre til. Mobning, vold og ensomhed øger vores risiko for at falde uden for fællesskabet. Og konsekvenserne af at stå helt alene kan være ødelæggende for den enkelte. På den baggrund har vi også i 2012 sammen med mange gode kræfter arbejdet målrettet på at bekæmpe social isolation. Helle Østergaard Direktør

7 Vision og mission 7 2. Vision og mission Mary Fonden er sat i verden for de mange, som står alene eller risikerer at stå alene og ende i social isolation. Mary Fonden skal støtte og hjælpe mennesker, som er røget ud af eller er i fare for at ryge ud af fællesskabet, til at indgå i eller forblive i fællesskabet. Det er således Mary Fondens vision at bidrage til en samfundsudvikling, hvor alle har adgang til fællesskabet, og det er Mary Fondens mission at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken Alle har ret til at høre til. Fonden har på denne baggrund til formål at forebygge og afhjælpe social isolation, fremme tolerance over for forskellighed og skabe håb. Mary Fondens målgruppe er todelt og består af de oversete på kanten af fællesskabet og de mange, der skaber fællesskabet. 3. Virksomhed Mary Fondens virksomhed består i uddelinger i overensstemmelse med vedtægterne samt administration af fondens formue. Mary Fonden adskiller sig på væsentlige punkter fra mange andre fonde, bl.a. ved, at fonden ofte selv identificerer og udvikler projekter. I andre tilfælde videreudvikler og skalerer fonden allerede eksisterende projekter. I alle tilfælde drives projekterne i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Således er Mary Fonden en aktiv igangsætter af projekter og projektforløb, der i høj grad er muliggjort ved hjælp af fondens dedikerede medstiftere, der alle har bidraget til såvel Mary Fondens stiftelse som økonomiske grundlag. I 2012 øgede fonden sin formue til godt 143 mio. kr. via bidrag fra eksisterende såvel som nye medstiftere. Ved udgangen af 2012 er fondens medstiftere således: Medstiftere Carlsberg A/S Det Obelske Familiefond LEGO Holding A/S Nykredit Oticon Fonden Poul Due Jensens Fond Trygfonden smba. Villum Fonden Oak Foundation Remmen Fonden Driftspartner Hempel Fonden

8 8 Virksomhed Dertil kommer Mary Fondens driftspartner Hempel Fonden, der ikke alene stiller kontorfaciliteter til rådighed, men som ligeledes betaler alle driftsmæssige omkostninger og derved sørger for, at enhver donation og fondskapitalens afkast kan gå ubeskåret til Mary Fondens projektarbejde netop med henblik på at sikre en langsigtet indsats til fremme af fondens formål. Mary Fonden styrker projektarbejdet yderligere ved at samarbejde med en række større partnere, som alle arbejder pro bono for derigennem at fremme og støtte fondens formål og projekter. Disse partnere var i 2012 McCann, Bruun og Hjejle, McKinsey og PricewaterhouseCoopers. Dertil kommer samarbejdet med en række andre partnere, herunder Companized A/S, Gyldendal, Mercuri Urval og Royal Arctic Lines A/S. Endvidere skal samarbejdet med fagfolk, professorer, forskere og organisationer også fremhæves, herunder etableringen af ekspertpaneler, der bidrager med indsigt i den nyeste faglige viden og forskning. Samarbejdet har stor betydning for projekternes kvalitet og gennemslagskraft.

9 Virksomhed 9 Foto: Steen Brogaard Mary Fondens bestyrelse består ved udgangen af 2012 af bestyrelsesformand Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Juliane Meulengracht Bang, Ulla Brockenhuus-Schack, Michael Halbye, Caroline Heering, Christian Schønau og Henrik Wedell-Wedellsborg. Bestyrelsen arbejder ulønnet. Mary Fondens sekretariat består ved udgangen af 2012 af direktør Helle Østergaard, rådgiver Caroline Heering, kommunikationschef Heidi Krumhardt Mortensen, kommunikationsmedarbejder Jeanette Grøn Nielsen, senior projektleder Lone Bak Nielsen, projektleder Wencke Kathrine Jansen, projektleder Dorte Fredskilde Braad og projektleder Tine Oxholm Olesen.

10 10 Aktiviteter i Aktiviteter i 2012 Mary Fonden har gennem sit arbejde for at bekæmpe social isolation udpeget tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en afdækning af, hvilke livsomstændigheder der kan være direkte medvirkende til social isolation, kombineret med Kronprinsessens personlige interesse for og engagement i de tre indsatsområder. Mary Fondens aktiviteter, herunder projekter, er primært placeret inden for de tre områder. Herudover har Mary Fonden en overordnet ambition om at fremme social innovation og optimere fondens katalysatorrolle i de valgte aktiviteter.

11 Foto: Steen Wrem

12 Vision og mission Fri for Mobberi Mobning er et alvorligt problem for mange børn i Danmark. 6 % af de danske skolebørn oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden.*

13 Mobning og Trivsel Mobning og Trivsel Undersøgelser viser, at mobning starter helt ned i 3-årsalderen.** Herudover har en ny undersøgelse i 2012 udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og Red Barnet vist, at flere end hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel. Mobning kan føre til alvorlig social isolation at børn føler sig på kanten af fællesskabet. Vores sociale relationer har stor betydning for vores trivsel, og mobning og trivsel er således forbundne ved, at mobning står i vejen for trivslen uanset om man er barn eller voksen. Fri for Mobberi Baggrunden for Mary Fondens og Red Barnets forebyggende indsats mod mobning er, at forskning og erfaringer viser, at jo før man sætter ind over for mobning, jo mindre bliver både de personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber målrettet henholdsvis de 3-6-årige og de 6-8-årige. Projektet arbejder på at fremme de gode, inkluderende børnefællesskaber med afsæt i grundværdierne: Tolerance, respekt, omsorg og mod. Interessen for Fri for Mobberi var fortsat voksende i Fri for Mobberi er således ved udgangen af 2012 ude i godt hver fjerde skole, hver tredje børnehave og anvendt af flere end fagfolk. Tilbagemeldingerne er fortsat meget positive, både fra eksperter, børn, lærere, pædagoger og forældre. Fri for Mobberi sker i samarbejde med Red Barnet, og 15. Juni Fonden er finansiel samarbejdspartner i perioden Nye materialer i kufferten I løbet af foråret 2012 blev alle materialer i Fri for Mobberi revideret og opdateret på baggrund af løbende tilbagemeldinger fra brugerne. Endvidere blev der lanceret nye materialer, herunder Naturhæftet Fælles i det fri, som sætter fokus på udendørslege, der støtter op om arbejdet med Fri for Mobberi. Derudover blev der udviklet en introduktions-dvd til brug på personale- og forældremøder samt implementeret et nyt spil for de ældste børn på friformobberi.dk. Den løbende opdatering af Fri for Mobberi-materialerne sikrer, at materialerne hele tiden er baseret på den nyeste viden, og at gamle brugere løbende møder nye udfordringer og inspiration i projektet. Kommuneindsats I efteråret 2012 satte Mary Fonden og Red Barnet fokus på at udbrede Fri for Mobberi til endnu flere kommuner. Således er langt de fleste kommuner på Sjælland blevet kontaktet, og flere har vist interesse for at implementere programmet i kommunens dagtilbud. Ved udgangen af 2012 havde yderligere to kommuner på baggrund af henvendelsen valgt at implementere Fri for Mobberi i hele kommunen. * KILDE: HBSC Skoleundersøgelsen 2010 ** KILDE: Roskilde Universitet, Fri for Mobberi, følgeforskning 2008

14 En helt central del af arbejdet med Kammagiitta Fri for Mobberi har været at skabe relevans og ejerskab i Grønland. Helle Østergaard, direktør Foto: Jørgen Chemmitz

15 Mobning og Trivsel 15 Børnestafetten 2012 Fri for Mobberi Børnestafetten blev afholdt for femte gang i 2012 og foregik i København søndag d. 3. juni med deltagende børn og d. 10. juni i Aarhus med 300 glade løbere. Kronprinsessen deltog i København og delte bl.a. medaljer ud til de mange børn, der løb med mod mobning. Hr. Skæg, Ramasjang-værterne Mikkel og Sofie samt bandet Rumlerim var derudover med til at give både børn og voksne en god dag. Børnestafetten løbes i hold af fire deltagere, der hver løber 1 km. Dagens omdrejningspunkt er børn, der samarbejder om at nå et fælles mål Foto: Enok Holsegaard med andre ord: Gode børnefællesskaber. Igen i 2012 var Børnestafetten med til at skabe opmærksomhed om og dækning af temaet trivsel og mobning i både digitale og trykte medier. Kammagiitta Fri for Mobberi i Grønland I 2012 blev antimobbeprogrammet Kammagiitta Fri for Mobberi, der er tilpasset grønlandsk kultur, tradition og ikke mindst sprog, implementeret i hele Grønland. De fire grønlandske kommuner har overtaget ansvaret for den videre implementering af projektet i de enkelte børnehaver og skoler, og der er i den forbindelse nedsat fire lokale styregrupper. Formanden for den overordnede styregruppe blev ligeledes udskiftet, så det fremadrettet er departementschef Mikael Kristensen, der er formand og dermed hovedansvarlig for indsatsen i Grønland. Den juni besøgte Kronprinsessen Grønland sammen med Red Barnet og LEGO Fonden for at markere den succesfulde udrulning af den fælles indsats mod mobning. Her besøgte Kronprinsessen bl.a. en børnehave i Saqqaq og en skole i Ilulissat begge steder har erfaringer med at arbejde med Kammagiitta Fri for Mobberi. Besøget resulterede i omfattende eksponering af antimobbeprogrammet i særligt de grønlandske medier. Der blev fra grønlandsk side i 2012 indkøbt supplerende materialer, som skulle bruges til det fortsatte arbejde med projektet. Kammagiitta Fri for Mobberi sker i samarbejde med Red Barnet, og LEGO Fonden er finansiel samarbejdspartner i perioden Internationalisering i øvrigt I løbet af 2012 har Mary Fonden og Red Barnet fortsat samarbejdet med NGO en Estonian Union for Child Welfare og Undervisningsministeriet i Estland om implementeringen af Fri for Mobberi Free of Bullying i landet. De indsamlede erfaringer vil fremadrettet blive brugt i arbejdet for at udbrede Fri for Mobberi yderligere.

16 16 Mobning og Trivsel LæseLeg Mangel på ord er et stort problem for rigtig mange børn i Danmark, og i mange tilfælde kan det hæmme barnets adgang til det sociale fællesskab. Generelt har der i Danmark i en årrække været fokus på børnehavebørns sprogudvikling, og der har været en løbende opkvalificering af pædagogers teoretiske viden om sprogpædagogik, men der har manglet et let anvendeligt, konkret redskab, der kunne bringe den teoretiske viden i spil. På den baggrund har Mary Fonden i samarbejde med førende eksperter udviklet og testet LæseLeg. LæseLeg er baseret på det sprogpædagogiske værktøj dialogisk læsning. Dialogisk læsning har en veldokumenteret positiv effekt i forhold til øget ordforråd og styrkelse af børns kommunikative kompetencer. I LæseLeg læser pædagoger gode børnebøger op og taler med børnene om historien, illustrationerne og ordene i små grupper. Bøgerne folder sig ud, ved at børnene forholder sig til dem, relaterer dem til deres liv og bruger dem som afsæt for kreative aktiviteter. Gennem oplæsning, dialog og leg styrkes børnenes appetit på ord og deres sociale fællesskab. Ved udgangen af året er LæseLeg ude i mere end 200 børnehaver, og der er distribueret mere end 400 LæseLeg-pakker. Det Obelske Familiefond er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Resultater af følgeforskning Resultaterne af følgeforskningen fremkom i juni 2012 og viste særdeles positive resultater. De børn, der havde deltaget i LæseLeg-programmet, havde udviklet signifikant bedre kommunikative færdigheder end de børn (kontrolgruppen), der blot havde fået de samme bøger læst op på almindelig vis. De 3-4-årige LæseLeg-børn var desuden signifikant bedre til hurtigt og flydende at benævne nye ord end børn i kontrolgruppen en evne, der hænger sammen med børnenes læsefærdigheder senere. Jo bedre børn er til at forstå og bruge ord i børnehaven, jo bedre vil deres læsefærdigheder højst sandsynligt blive. I evalueringen udtrykte pædagogerne stor tilfreds med LæseLeg og fremhævede bl.a. følgende særlige styrker ved projektet: Støtter de stille børn i at turde åbne sig og bruge sproget og giv dem selvtillid. Skaber kreative børn og voksne. Får børnene til at se hinanden, skabe nye legerelationer og fællesskaber. Skaber tid, ro og rum for højtlæsning med børnene.

17 Mobning og Trivsel 17 Opsummerende viste følgeforskningen, at LæseLeg forbedrer børnenes kommunikative kompetencer markant, at børnene får mod til at bruge sproget og til at indgå nye venskaber, samt at pædagogerne var meget tilfredse med materialet. Kristine Jensen de Lopéz, professor i udviklingspsykologi ved Aalborg Universitet, har været ansvarlig for følgeforskningen, der er baseret på prætest, interviews og observationer. Hjemmeside og webshop Umiddelbart inden lanceringen af LæseLeg gik læseleg.dk live. Hjemmesiden er primært målrettet pædagoger, der arbejder med eller er interesserede i at arbejde med LæseLeg. Hjemmesiden rummer således bl.a. en præsentation af LæseLeg, en række materialer, der kan downloades med login, samt en butik, hvor Læse- Leg-pakken kan købes. Lancering Lanceringen af LæseLeg foregik d. 28. august 2012 i børnehuset Svanen i Brøndby, der var en af projektets ni pilotinstitutioner. Kronprinsessen markerede den succesfulde pilotfase og udbredelsen af projektet sammen med bl.a. Børne- og Undervisningsministeren, Brøndbys borgmester, børn og pædagoger samt Mary Fondens sekretariat og ekspertpanel. Ved samme lejlighed blev de første resultater fra følgeforskningen offentliggjort. Lanceringen og forskningsresultaterne skabte fokus på børns sprog som en vej ind i fællesskabet i medierne. Børne- og Undervisningsministeriets sprogkonference Den 31. oktober-1. november 2012 deltog Mary Fonden på Børne- og Undervisningsministeriets konference om børns sprog. Sammen med Kristine Jensen de Lopéz fra Aalborg Universitet var Mary Fonden inviteret til at holde oplæg om LæseLeg, og interessen for materialet var stort. BogForum er Den november deltog Mary Fonden på BogForum med en LæseLeg-stand på det nye børneområde. Standen var velbesøgt og bidrog til at udbrede kendskabet til LæseLeg blandt forældre og fagpersoner. Støtter børn med sproglige vanskeligheder. Styrker relationen til det enkelte barn. Forbedrer muligheden for social inklusion i børnehaven.

18 2 Vision og mission At være udsat for vold eller overvære vold påvirker dybt og kan have konsekvenser for den voldsudsatte hele livet. Foto: Morten Noren

19 Vold i Hjemmet Vold i Hjemmet Mary Fondens indsats mod vold i hjemmet sker på baggrund af, at kvinder årligt udsættes for overgreb i hjemmet, og at børn lever med vold i hjemmet i Danmark. At være udsat for vold eller overvære vold påvirker dybt og kan have konsekvenser for den voldsudsatte hele livet. Trods de omfattende menneskelige omkostninger er vold ikke noget, man taler åbent om, volden forbliver inden for hjemmets fire vægge. Og det er bl.a. denne tabuisering af volden, der kan medføre social isolation. Derfor arbejder Mary Fonden for at bryde tabuet og voldscirklen og markere, at vold aldrig er acceptabel og aldrig kan retfærdiggøres. 2nd World Conference of Women s Shelters I slutningen af februar 2012 afholdt Global Network of Women s Shelters i samarbejde med the U.S. National Network to End Domestic Violence en stor international konference i Washington D.C. Her deltog godt deltagere fra over 95 lande fra hele verden. Kronprinsessen talte ved åbningen af konferencen og deltog desuden sammen med Mary Fondens sekretariat, der afholdt en velbesøgt workshop om Mary Fondens projekter inden for indsatsområdet. Konferencen gav mulighed for værdifuld international sparring og erfaringsudveksling, og Mary Fondens deltagelse bidrog til at sætte fokus på og aftabuisere vold i hjemmet, bl.a. via international og national pressedækning. Rygsække til børn på krisecentre Mary Fonden og LEGO Fonden uddeler rygsække til alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene er tilpasset barnets køn og alder og indeholder udover praktiske fornødenheder også bøger, legetøj og en bamse til de mindste. Indholdet dækker praktiske behov her og nu og fungerer samtidig som anledning til at få børnene til at fortælle om deres oplevelser med volden. Med rygsækken ønsker Mary Fonden, at børnene bliver set, hørt og anerkendt i en svær situation, og at rygsækken kan være et lille skridt på vejen til at bryde voldscirklen, så børnene ikke gentager de voldelige mønstre senere i livet. Rygsækkene pakkes af pensionerede LEGO-medarbejdere, der årligt pakker rygsække til børn på krisecentre. I 2012 blev rygsæk nr pakket, og i den lå en ekstra gave en tur i LEGOLAND for et helt krisecenter. Rygsækken endte efter lodtrækning på Viborg Krisecenter til stor glæde for beboerne og de ansatte. LEGO Fonden er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Derudover donerer Gyldendal bøger, og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) står for logistik i forbindelse med fordeling af rygsækkene.

20 Der måles løbende på projektets kvalitet og effekt. Målingerne viser bl.a., at 65 % af kvinderne oplever en forbedret trivsel gennem rådgivningen. Foto: Steen Brogaard

21 Vold i Hjemmet 21 Råd til Livet Råd til Livet er gratis økonomisk, juridisk og social rådgivning målrettet kvinder, som har været udsat for fysisk, psykisk eller økonomisk vold, og kvinder, som på grund af andre personlige problemstillinger har mistet overblikket over økonomien. Råd til Livet tilbydes på Mødrehjælpen og udvalgte krisecentre. At tage udgangspunkt i den økonomiske situation har to funktioner. For det første kan det fungere som indgangsvinkel til de kvinder, som ikke opfatter sig selv som voldsudsatte. For det andet kan økonomiske hensyn fastholde en kvinde i det voldelige forhold. Økonomisk indblik og overblik bliver derfor vigtige forudsætninger for at kunne få ro og styrke til at skabe et liv uden vold. Ved årets udgang tilbydes rådgivningen på Mødrehjælpen i København og Aarhus samt på 12 kvindekrisecentre rundt om i landet. Mødrehjælpen og krisecentrene sikrer, at deltagerne får den socialfaglige rådgivning, der er behov for. Den økonomiske og juridiske rådgivning varetages af uvildige, frivillige fagfolk fra Nykredit og lokale advokatkontorer. I 2012 blev Råd til Livet udbredt til yderligere seks krisecentre, hvilket betyder, at rådgivningen ved årsskiftet tilbydes på krisecentre i Helsingør, Aarhus, Esbjerg, Rønne, Næstved, Kolding, Holstebro, Ringsted, Randers, Vejle, Roskilde og Odense. I 2012 fortsatte samarbejdet med advokater i ADVODAN Helsingør, DelaCour Dania i Aarhus, Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard samt Dahl Advokatfirma i Esbjerg, ADVODAN Bornholm, ActaAdvokater i Næstved, Trolle Advokatfirma i Kolding og Vejle, Uldall & Laursen i Holstebro, PARTNERADVOKATER Ret&Råd i Ringsted og Roskilde, Advokatfirmaet Lou & Partnere i Randers (og Mødrehjælpen Aarhus) samt Advokatfirmaet Helbing i Odense. I 2012 fik 259 gravide, mødre og fædre rådgivning i Råd til Livet i Mødrehjælpen i København og Aarhus. 141 kvinder fik Råd til Livet på krisecentrene. Dermed modtog 400 fortrinsvis kvinder rådgivning gennem projektet i 2012, og i alt har over deltaget i Råd til Livet siden projektets start i En kvalitativ evaluering af Råd til Livet på krisecentrene blev desuden igangsat i Resultaterne forventes at foreligge i Råd til Livet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Nykredit, Mødrehjælpen, LOKK og lokale advokatkontorer. Frivillige medarbejdere fra Nykredit og frivillige advokater varetager størstedelen af rådgivningen i Råd til Livet. Råd til Livet er dermed et af de største sociale partnerskaber i Danmark. Nykredit og Østifterne er finansielle samarbejdspartnere i projektet i perioden Ved årets udgang er det finansielle samarbejde forlænget med perioden

22 Ensomhed er et stort og reelt problem i Danmark. 9 % af danske unge savner ofte nogen at være sammen med. Cirka danskere over 65 år føler sig ensomme. Foto: Søren Rønholt

23 Ensomhed Ensomhed Ensomhed er Mary Fondens tredje indsatsområde, der blev lanceret i november Ensomhed er et stort og reelt problem i Danmark. 9 % af danske unge savner ofte nogen at være sammen med. Cirka danskere over 65 år føler sig ensomme. Og alt for mange børn og unge har ikke en eneste god ven at tale med. Ensomhed rammer bredt og har store konsekvenser. Ensomhed kan medføre alvorlige vanskeligheder i forhold til at indgå i og skabe relationer til andre mennesker og kan øge risikoen for at udvikle en række alvorlige sygdomme. Med det seneste indsatsområde ønsker Mary Fonden at bidrage til udviklingen af nye løsningsmodeller og ny viden på et område, der kun i begrænset omfang er belyst, samt at oplyse om vigtigheden af at sætte ind over for ensomhed. Netwerk Netwerk har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt elever på ungdomsuddannelser. Projektet er et samarbejde med organisationen Ventilen, der driver mødesteder for stille og ensomme unge. Helt konkret tilbyder projektet redskaber til ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre sammenhold i klasserne og forebygge ensomhed. Redskaberne består dels i at give lærerne metoder til at se og hjælpe de ensomme unge, dels i at introducere metoder som makkerskabsgrupper og klassediskussioner. Fælles skab i klassen lærervejledning til forebyggelse af ensomhed på ungdomsuddannelser I august 2012 startede Netwerk op på 20 ungdomsuddannelser (17 gymnasieskoler og 3 erhvervsuddannelser), der alle var tilfældigt udvalgte til at afprøve projektet. Fra studiestarten til og med efterårsferien arbejdede alle skoler målrettet med Netwerks metoder med henblik på at øge trivslen og forebygge ensomhed. Forløbet indebar to seminarer for lærerne, der blev undervist i at forebygge ensomhed og i at få øje på og tage kontakt til elever, der mistrives, og hjælpe dem videre. Forløbet blev fulgt og evalueret af Mathias Lasgaard, psykolog og forsker i ensomhed, med henblik på at vurdere projektets effekt og optimere metoderne. Forskningsresultaterne forventes i første halvår Netwerk sker i samarbejde med Ventilen, og Lauritzen Fonden er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Samarbejde med DR I maj 2012 indgik Mary Fonden og Ventilen et samarbejde med DR Tværs med henblik på at styrke og udvide materialerne i Netwerk. DR Tværs leverer videoer til undervisningsmaterialet i Netwerk og udgør en sparringspartner og kanal i forbindelse med synliggørelse af Netwerk og ensomhed generelt i forhold til den unge målgruppe. Ensomhed og psykisk sårbarhed Mary Fonden og Ventilen holdt et fælles oplæg om Netwerk ved PsykiatriFondens arrangement d. 10. oktober i Politikens Hus i anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag.

24 24 Socialt entreprenørskab Godt fra start Den 22. november markerede Ventilen, Mary Fonden og Lauritzen Fonden, at Netwerk var kommet godt fra start ved en event på Falkonergårdens Gymnasium & HF-kursus. Taler, oplæg og en variant af DRs radioprogram Tværs på scenen var en del af programmet. Kronprinsessen indledte på scenen, og Sys Bjerre rundede af. Udover projektparterne deltog repræsentanter fra de øvrige skoler i projektet samt de lærere og 1.g-elever på Falkonergården, der har deltaget i Netwerk. Falkonergårdens Gymnasium har som en af testskolerne brugt Netwerk i deres 1.g-klasser siden studiestarten 2012, og tilbagemeldingerne har været meget positive. Markeringen skabte omfattende omtale af ungdomsensomhed og projektet både i DRs og andre medier. 4.4 Socialt entreprenørskab Mary Fonden arbejder kontinuerligt for at etablere innovative projekter og samarbejdsformer i kampen mod social isolation. Dette gør feltet socialt entreprenørskab og social innovation interessant for Mary Fonden, idet denne organisationsform netop handler om at søge innovative veje, finde bæredygtige løsninger og indgå i nye former for partnerskaber på tværs af sektorer. Partnership 2012 NGO + Business I juni 2012 talte Kronprinsessen som en af flere keynote speakers, heriblandt Kofi Annan, ved åbningen af CBS-konferencen Partnership 2012 NGO + Business. Mary Fonden deltog herudover med en workshop omhandlende fondens erfaringer med at indgå strategiske sociale partnerskaber. SEM-netværk Som led i Mary Fondens engagement i socialt entreprenørskab indtrådte direktør Helle Østergaard i 2012 i SEM-netværket (Social Entrepreneurship & Management) på Roskilde Universitets Center for Socialt Entreprenørskab.

25 Unge Tænketank Unge Tænketank Mary Fonden etablerede i 2009 Unge Tænketanken, der udgør et unikt internt og fleksibelt analyseredskab. Tænketanken gør det muligt at udføre mindre spørgeundersøgelser blandt årige og ad den vej øge indsigten i målgruppen til gavn for det konkrete projekt- og pressearbejde. I 2012 gennemførte Mary Fonden i samarbejde med Analyseinstituttet Wilke en rekrutteringsproces med henblik på at øge antallet af medlemmer i Unge Tænketanken samt andelen af drenge. Ved udgangen af 2012 er der godt medlemmer af Unge Tænketanken, og fordelingen mellem drenge og piger er henholdsvis 29 % og 71 %. I 2012 blev medlemmer af tænketanken bl.a. spurgt om deres tanker om ensomhed, og det viste sig, at seks ud af 10 af de adspurgte frygtede ensomhed. Mange af de unge (38 %) begrundede frygten med, at de forbandt ensomhed med noget forfærdeligt, 16 % pegede på, at frygten udsprang af, at de allerede var eller havde været ensomme, og for 10 % lå udpræget usikkerhed og generthed til grund for frygten. 4.6 Presse og kommunikation Et centralt element i Mary Fondens arbejde består i at synliggøre social isolation og de valgte indsatsområder, herunder at nedbryde tabuer og fremme åbenhed og tolerance i det danske samfund. Mediedækning anses som et væsentligt redskab i forbindelse med opfyldelse af dette mål, ligesom udbredelsen af Mary Fondens projekter ofte forudsætter kendskab generelt eller i specifikke målgrupper. Det lykkedes i 2012 at få omtalt samtlige indsatsområder og projekter. Den mest omfattende omtale afstedkom af deltagelsen på 2nd World Conference of Women s Shelters i februar, udrulningen af Kammagiitta i Grønland i juni, lanceringen af LæseLeg i august samt markeringen af Netwerk i november. I alle fire forbindelser havde Kronprinsessen en central rolle i eksponeringen, ligesom nye tal fra evalueringer og analyser havde afgørende betydning for eksponeringens omfang. Udgivelser I 2012 producerede Mary Fonden en lang række materialer, trykte såvel som elektroniske, primært i forbindelse med de konkrete projekter, herunder opkvalificerende materialer til henholdsvis pædagoger og gymnasielærere. 5-årsfødselsdag I september rundede Mary Fonden fem år, hvilket blev markeret med produktionen af en film om vejen fra etablering til resultaterne på femårsdagen.

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune 2 Giv sproget vokseværk Sprogtilegnelse og inklusion er i dag en naturlig del af det arbejde, der foregår i de danske børnehaver. Mange pædagoger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. Indhold. 1. Forord 4. 2. Vision og mission 9. 3. Virksomhed 9. 4. Aktiviteter i 2015 12

ÅRSBERETNING 2015. Indhold. 1. Forord 4. 2. Vision og mission 9. 3. Virksomhed 9. 4. Aktiviteter i 2015 12 ÅRSBERETNING 2015 Indhold 3 ÅRSBERETNING 2015 1. Forord 4 2. Vision og mission 9 3. Virksomhed 9 4. Aktiviteter i 2015 12 4.1 Mobning og Trivsel 14 4.2 Vold i Hjemmet 31 4.3 Ensomhed 43 4.4 Unge Tænketank

Læs mere

1. Forord 4. 2. Vision og mission 9. 3. Virksomhed 9. 4. Aktiviteter i 2014 12. 4.1 Mobning og Trivsel 14. 4.2 Vold i Hjemmet 22. 4.

1. Forord 4. 2. Vision og mission 9. 3. Virksomhed 9. 4. Aktiviteter i 2014 12. 4.1 Mobning og Trivsel 14. 4.2 Vold i Hjemmet 22. 4. ÅRSBERETNING 2014 Indhold 3 ÅRSBERETNING 2014 1. Forord 4 2. Vision og mission 9 3. Virksomhed 9 4. Aktiviteter i 2014 12 4.1 Mobning og Trivsel 14 4.2 Vold i Hjemmet 22 4.3 Ensomhed 28 4.4 Unge Tænketank

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Netwerk. om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser

Netwerk. om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser At skabe fællesskab Skiftet fra grundskole til ungdomsuddannelse er et stort skridt i et ungdomsliv. Et skridt ind i en verden, der både

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Netwerk. om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser

Netwerk. om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser At skabe fællesskab Skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse er et stort skridt i et ungdomsliv. Et skridt ind i en verden, der både

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER

RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESUMÉ AF FRI FOR MOBBERI OG BØRNS SOCIOEMOTIONELLE KOMPETENCER RESULTATER FRA EFFEKTEVALUERINGEN AF PROGRAMMET 2017 Udarbejdet af Rambøll for Mary Fonden og Red Barnet INDHOLD BAGGRUND SIDE 1 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

JOBPROFIL Rekruttering og udvælgelse af Kommunikationschef til Mary Fonden

JOBPROFIL Rekruttering og udvælgelse af Kommunikationschef til Mary Fonden JOBPROFIL Rekruttering og udvælgelse af Kommunikationschef til Mary Fonden Konsulent: Susanne Bentkjær Den 3. oktober 2011 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Implementering af LæseLeg et program med udbytte for både børn og pædagoger

Implementering af LæseLeg et program med udbytte for både børn og pædagoger Implementering af LæseLeg et program med udbytte for både børn og pædagoger Ministerkonference om børns sprog, Hotel Nyborg Strand Line Engel Clasen, Cand.psych, phd stud. ved AAU Psykolog og forsker ved

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Viborg Handelsgymnasium

Viborg Handelsgymnasium Udviklingsprojekt A: Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse i 1. semester. Viborg Handelsgymnasium 1 Projektmål Formålet med projektet er at sikre, at eleverne på HHX får et godt læringsmiljø

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

ÅRSBERETNING Indhold. 1. Forord Vision og mission Virksomhed Aktiviteter i

ÅRSBERETNING Indhold. 1. Forord Vision og mission Virksomhed Aktiviteter i ÅRSBERETNING 2016 Indhold 3 ÅRSBERETNING 2016 1. Forord 4 2. Vision og mission 9 3. Virksomhed 9 4. Aktiviteter i 2016 12 4.1 Mobning og Trivsel 14 4.2 Vold i Hjemmet 30 4.3 Ensomhed 42 4.4 Unge Tænketank

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker Modelfoto: Ulrik Jantzen DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker DropMob er udviklet med hjælp fra: Nivå Skole og Børnehusene Nivå (Basen Fritidsklub, Galaxen

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed

Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed Orientering til Folketingets Uddannelsesudvalg vedrørende kampagnen Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed 1. Indledning I notatet redegøres for kampagnen Sammen mod mobning for trivsel,

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING FORORD En person, der har været udsat for mobning i sin barndom eller ungdom, risikerer at blive påvirket af det hele livet. Det

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017

Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Læseleg som pædagogisk redskab i alle Helsingør kommunes dagtilbud KL konference den 20. juni 2017 Præsentation Program Beskrivelse af Projekt Læseleg og resultater/helle Aagaard, tale-hørekonsulent Ledelsesdel/

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid mit bedste, men jeg synes aldrig, det er godt nok! 1 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Piger

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Sundhed på tværs. - Når samarbejdet virker. Workshop på National Konference om seksuel sundhed, Nyborg Strand, 3. november 2015

Sundhed på tværs. - Når samarbejdet virker. Workshop på National Konference om seksuel sundhed, Nyborg Strand, 3. november 2015 Sundhed på tværs - Når samarbejdet virker Workshop på National Konference om seksuel sundhed, Nyborg Strand, 3. november 2015 Lisbeth Holm Olsen, konsulent Center for forebyggelse i praksis 2016-2018 Center

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Anders Lassen Fonden CVR-nr

Anders Lassen Fonden CVR-nr CVR-nr. 19 16 89 48 Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Forebyggelse af mobning i dagtilbud. 23. november 2017

Forebyggelse af mobning i dagtilbud. 23. november 2017 Forebyggelse af mobning i dagtilbud 23. november 2017 Formål 1. Indblik i programmet Fri for Mobberi 2.Fakta om mobning Film Vis mod 3. Betydningen af forældresamarbejdet 4. Drøftelser på stuerne FAKTA

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012 Skole og Forældre 24. juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 4 Hvem henvender sig til Forældrerådgivningen?... 5 Hvilke børn henvender forældrene

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere