1. Forord Vision og mission Virksomhed Aktiviteter i Mobning og Trivsel Vold i Hjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forord 3. 2. Vision og mission 7. 3. Virksomhed 7. 4. Aktiviteter i 2012 10. 4.1 Mobning og Trivsel 13. 4.2 Vold i Hjemmet 19. 4."

Transkript

1 Årsberetning 2012

2 2 Indhold ÅRSberetning Forord 3 2. Vision og mission 7 3. Virksomhed 7 4. Aktiviteter i Mobning og Trivsel Vold i Hjemmet Ensomhed Socialt entreprenørskab Unge Tænketank Presse og kommunikation Mary Fondens særlige donation Konklusion Økonomi

3 Forord 3 Foto: Steen Evald Forord 2012 har været et inspirerende og udbytterigt år i Mary Fonden. Vi har forbedret eksisterende projekter og udrullet nye gennem innovative sociale partnerskaber. Vi har arbejdet os dybere ind i vores tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Og vi er rejst ud og har udvekslet erfaringer med ildsjæle fra andre dele af verden. Vi er både ude og hjemme blevet bekræftet i, at mobning, vold og ensomhed udgør universelle problemstillinger. Mobning kan ødelægge et barns tro på sit eget værd og efterlade det isoleret, uanset hvor det befinder sig. Vold i hjemmet er komplekst og tabuiseret og udgør en mørk hemmelighed for kvinder af alle nationaliteter. Og ensomhed er et problem på tværs af landegrænser trods et voksende antal kommunikationskanaler. Det universelle hænger sammen med vores fundamentale behov for at høre til. Et behov, som hvis det ikke opfyldes kan ødelægge et liv. Og det er netop ud fra grundtanken om, at vi alle har ret til at høre til, at Mary Fonden også i 2012 har bekæmpet social isolation har budt på mange særlige oplevelser, men det personlige møde står endnu en gang stærkest, når jeg ser tilbage. Det personlige møde bevæger os. Vores tanker, følelser og forståelser flyttes. Mødet forbinder os til de mange mennesker og livshistorier, som er hele meningen med Mary Fonden. Og hver gang vi støtter et enkelt menneske til at blive i eller træde tilbage ind i fællesskabet, så har vi gjort en vigtig forskel. Jeg vil gerne sende en hjertelig tak til alle, der i det forgangne år har støttet op om Mary Fondens arbejde om det har været ved at fortælle en personlig historie, kaste faglighed og engagement ind i vores arbejde eller noget helt tredje. Vi kunne ikke have gjort det alene. H.K.H. Kronprinsessen Bestyrelsesformand

4 Jeg tror, det ligger naturligt i os alle at frygte ikke at høre til. Vi har alle behov for at føle os som en værdifuld del af et fællesskab. I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken om, at alle har ret til at høre til. H.K.H. Kronprinsessen

5 Foto: Steen Brogaard

6 6 Forord I Mary Fonden arbejder vi ud fra en ambition om at skabe størst mulig social forandring. Og vi forfølger vores ambition ved at indgå strategiske samarbejder. Vi er med andre ord en katalysator, der bringer forskellige kompetencer i form af mennesker og organisationer sammen om at løfte sociale udfordringer. Det har også i 2012 betydet udviklende og givende samarbejder på tværs af sektorer samt ikke mindst tilfredsstillende resultater. Foto: Steen Brogaard Ved udgangen af 2012 er Fri for Mobberi ude i hver tredje børnehave og hver fjerde skole og generelt er der et stødt stigende fokus på, hvordan vi skaber sunde fællesskaber for vores børn. Også LæseLeg er blevet modtaget meget positivt og har vist sig at have en markant positiv effekt på børns sproglige udvikling og adgang til fællesskabet. På mindre end et halvt år er LæseLeg nået ud i mere end 200 børnehaver. Råd til Livet er ved årets udgang forlænget, og det vigtige arbejde med at støtte voldsudsatte kvinder til at komme fri af volden fortsætter i hele landet. Desværre er der ofte børn i de hjem, hvor volden foregår, og vi er derfor også glade for at kunne fortsætte uddelingen af rygsække til børn på krisecentre. Vi ved, at børnene er ofre for volden ved at være vidner til den, og vi ved, at de har brug for at få sat ord på deres oplevelser med volden. Rygsækkene sætter samtalerne i gang. På ensomhedsområdet har vi brugt året på at igangsætte og afprøve Netwerk, vores indsats for at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser. Det har været inspirerende og lærerigt at komme tæt på de unge 1.g ere og høre deres udlægning af, hvordan det er at starte på en ny uddannelse og ikke mindst deres tilbagemelding i forhold til at have en makker fra første dag. Vi har alle et grundlæggende behov for at høre til. Mobning, vold og ensomhed øger vores risiko for at falde uden for fællesskabet. Og konsekvenserne af at stå helt alene kan være ødelæggende for den enkelte. På den baggrund har vi også i 2012 sammen med mange gode kræfter arbejdet målrettet på at bekæmpe social isolation. Helle Østergaard Direktør

7 Vision og mission 7 2. Vision og mission Mary Fonden er sat i verden for de mange, som står alene eller risikerer at stå alene og ende i social isolation. Mary Fonden skal støtte og hjælpe mennesker, som er røget ud af eller er i fare for at ryge ud af fællesskabet, til at indgå i eller forblive i fællesskabet. Det er således Mary Fondens vision at bidrage til en samfundsudvikling, hvor alle har adgang til fællesskabet, og det er Mary Fondens mission at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken Alle har ret til at høre til. Fonden har på denne baggrund til formål at forebygge og afhjælpe social isolation, fremme tolerance over for forskellighed og skabe håb. Mary Fondens målgruppe er todelt og består af de oversete på kanten af fællesskabet og de mange, der skaber fællesskabet. 3. Virksomhed Mary Fondens virksomhed består i uddelinger i overensstemmelse med vedtægterne samt administration af fondens formue. Mary Fonden adskiller sig på væsentlige punkter fra mange andre fonde, bl.a. ved, at fonden ofte selv identificerer og udvikler projekter. I andre tilfælde videreudvikler og skalerer fonden allerede eksisterende projekter. I alle tilfælde drives projekterne i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Således er Mary Fonden en aktiv igangsætter af projekter og projektforløb, der i høj grad er muliggjort ved hjælp af fondens dedikerede medstiftere, der alle har bidraget til såvel Mary Fondens stiftelse som økonomiske grundlag. I 2012 øgede fonden sin formue til godt 143 mio. kr. via bidrag fra eksisterende såvel som nye medstiftere. Ved udgangen af 2012 er fondens medstiftere således: Medstiftere Carlsberg A/S Det Obelske Familiefond LEGO Holding A/S Nykredit Oticon Fonden Poul Due Jensens Fond Trygfonden smba. Villum Fonden Oak Foundation Remmen Fonden Driftspartner Hempel Fonden

8 8 Virksomhed Dertil kommer Mary Fondens driftspartner Hempel Fonden, der ikke alene stiller kontorfaciliteter til rådighed, men som ligeledes betaler alle driftsmæssige omkostninger og derved sørger for, at enhver donation og fondskapitalens afkast kan gå ubeskåret til Mary Fondens projektarbejde netop med henblik på at sikre en langsigtet indsats til fremme af fondens formål. Mary Fonden styrker projektarbejdet yderligere ved at samarbejde med en række større partnere, som alle arbejder pro bono for derigennem at fremme og støtte fondens formål og projekter. Disse partnere var i 2012 McCann, Bruun og Hjejle, McKinsey og PricewaterhouseCoopers. Dertil kommer samarbejdet med en række andre partnere, herunder Companized A/S, Gyldendal, Mercuri Urval og Royal Arctic Lines A/S. Endvidere skal samarbejdet med fagfolk, professorer, forskere og organisationer også fremhæves, herunder etableringen af ekspertpaneler, der bidrager med indsigt i den nyeste faglige viden og forskning. Samarbejdet har stor betydning for projekternes kvalitet og gennemslagskraft.

9 Virksomhed 9 Foto: Steen Brogaard Mary Fondens bestyrelse består ved udgangen af 2012 af bestyrelsesformand Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, Juliane Meulengracht Bang, Ulla Brockenhuus-Schack, Michael Halbye, Caroline Heering, Christian Schønau og Henrik Wedell-Wedellsborg. Bestyrelsen arbejder ulønnet. Mary Fondens sekretariat består ved udgangen af 2012 af direktør Helle Østergaard, rådgiver Caroline Heering, kommunikationschef Heidi Krumhardt Mortensen, kommunikationsmedarbejder Jeanette Grøn Nielsen, senior projektleder Lone Bak Nielsen, projektleder Wencke Kathrine Jansen, projektleder Dorte Fredskilde Braad og projektleder Tine Oxholm Olesen.

10 10 Aktiviteter i Aktiviteter i 2012 Mary Fonden har gennem sit arbejde for at bekæmpe social isolation udpeget tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af en afdækning af, hvilke livsomstændigheder der kan være direkte medvirkende til social isolation, kombineret med Kronprinsessens personlige interesse for og engagement i de tre indsatsområder. Mary Fondens aktiviteter, herunder projekter, er primært placeret inden for de tre områder. Herudover har Mary Fonden en overordnet ambition om at fremme social innovation og optimere fondens katalysatorrolle i de valgte aktiviteter.

11 Foto: Steen Wrem

12 Vision og mission Fri for Mobberi Mobning er et alvorligt problem for mange børn i Danmark. 6 % af de danske skolebørn oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden.*

13 Mobning og Trivsel Mobning og Trivsel Undersøgelser viser, at mobning starter helt ned i 3-årsalderen.** Herudover har en ny undersøgelse i 2012 udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og Red Barnet vist, at flere end hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel. Mobning kan føre til alvorlig social isolation at børn føler sig på kanten af fællesskabet. Vores sociale relationer har stor betydning for vores trivsel, og mobning og trivsel er således forbundne ved, at mobning står i vejen for trivslen uanset om man er barn eller voksen. Fri for Mobberi Baggrunden for Mary Fondens og Red Barnets forebyggende indsats mod mobning er, at forskning og erfaringer viser, at jo før man sætter ind over for mobning, jo mindre bliver både de personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber målrettet henholdsvis de 3-6-årige og de 6-8-årige. Projektet arbejder på at fremme de gode, inkluderende børnefællesskaber med afsæt i grundværdierne: Tolerance, respekt, omsorg og mod. Interessen for Fri for Mobberi var fortsat voksende i Fri for Mobberi er således ved udgangen af 2012 ude i godt hver fjerde skole, hver tredje børnehave og anvendt af flere end fagfolk. Tilbagemeldingerne er fortsat meget positive, både fra eksperter, børn, lærere, pædagoger og forældre. Fri for Mobberi sker i samarbejde med Red Barnet, og 15. Juni Fonden er finansiel samarbejdspartner i perioden Nye materialer i kufferten I løbet af foråret 2012 blev alle materialer i Fri for Mobberi revideret og opdateret på baggrund af løbende tilbagemeldinger fra brugerne. Endvidere blev der lanceret nye materialer, herunder Naturhæftet Fælles i det fri, som sætter fokus på udendørslege, der støtter op om arbejdet med Fri for Mobberi. Derudover blev der udviklet en introduktions-dvd til brug på personale- og forældremøder samt implementeret et nyt spil for de ældste børn på friformobberi.dk. Den løbende opdatering af Fri for Mobberi-materialerne sikrer, at materialerne hele tiden er baseret på den nyeste viden, og at gamle brugere løbende møder nye udfordringer og inspiration i projektet. Kommuneindsats I efteråret 2012 satte Mary Fonden og Red Barnet fokus på at udbrede Fri for Mobberi til endnu flere kommuner. Således er langt de fleste kommuner på Sjælland blevet kontaktet, og flere har vist interesse for at implementere programmet i kommunens dagtilbud. Ved udgangen af 2012 havde yderligere to kommuner på baggrund af henvendelsen valgt at implementere Fri for Mobberi i hele kommunen. * KILDE: HBSC Skoleundersøgelsen 2010 ** KILDE: Roskilde Universitet, Fri for Mobberi, følgeforskning 2008

14 En helt central del af arbejdet med Kammagiitta Fri for Mobberi har været at skabe relevans og ejerskab i Grønland. Helle Østergaard, direktør Foto: Jørgen Chemmitz

15 Mobning og Trivsel 15 Børnestafetten 2012 Fri for Mobberi Børnestafetten blev afholdt for femte gang i 2012 og foregik i København søndag d. 3. juni med deltagende børn og d. 10. juni i Aarhus med 300 glade løbere. Kronprinsessen deltog i København og delte bl.a. medaljer ud til de mange børn, der løb med mod mobning. Hr. Skæg, Ramasjang-værterne Mikkel og Sofie samt bandet Rumlerim var derudover med til at give både børn og voksne en god dag. Børnestafetten løbes i hold af fire deltagere, der hver løber 1 km. Dagens omdrejningspunkt er børn, der samarbejder om at nå et fælles mål Foto: Enok Holsegaard med andre ord: Gode børnefællesskaber. Igen i 2012 var Børnestafetten med til at skabe opmærksomhed om og dækning af temaet trivsel og mobning i både digitale og trykte medier. Kammagiitta Fri for Mobberi i Grønland I 2012 blev antimobbeprogrammet Kammagiitta Fri for Mobberi, der er tilpasset grønlandsk kultur, tradition og ikke mindst sprog, implementeret i hele Grønland. De fire grønlandske kommuner har overtaget ansvaret for den videre implementering af projektet i de enkelte børnehaver og skoler, og der er i den forbindelse nedsat fire lokale styregrupper. Formanden for den overordnede styregruppe blev ligeledes udskiftet, så det fremadrettet er departementschef Mikael Kristensen, der er formand og dermed hovedansvarlig for indsatsen i Grønland. Den juni besøgte Kronprinsessen Grønland sammen med Red Barnet og LEGO Fonden for at markere den succesfulde udrulning af den fælles indsats mod mobning. Her besøgte Kronprinsessen bl.a. en børnehave i Saqqaq og en skole i Ilulissat begge steder har erfaringer med at arbejde med Kammagiitta Fri for Mobberi. Besøget resulterede i omfattende eksponering af antimobbeprogrammet i særligt de grønlandske medier. Der blev fra grønlandsk side i 2012 indkøbt supplerende materialer, som skulle bruges til det fortsatte arbejde med projektet. Kammagiitta Fri for Mobberi sker i samarbejde med Red Barnet, og LEGO Fonden er finansiel samarbejdspartner i perioden Internationalisering i øvrigt I løbet af 2012 har Mary Fonden og Red Barnet fortsat samarbejdet med NGO en Estonian Union for Child Welfare og Undervisningsministeriet i Estland om implementeringen af Fri for Mobberi Free of Bullying i landet. De indsamlede erfaringer vil fremadrettet blive brugt i arbejdet for at udbrede Fri for Mobberi yderligere.

16 16 Mobning og Trivsel LæseLeg Mangel på ord er et stort problem for rigtig mange børn i Danmark, og i mange tilfælde kan det hæmme barnets adgang til det sociale fællesskab. Generelt har der i Danmark i en årrække været fokus på børnehavebørns sprogudvikling, og der har været en løbende opkvalificering af pædagogers teoretiske viden om sprogpædagogik, men der har manglet et let anvendeligt, konkret redskab, der kunne bringe den teoretiske viden i spil. På den baggrund har Mary Fonden i samarbejde med førende eksperter udviklet og testet LæseLeg. LæseLeg er baseret på det sprogpædagogiske værktøj dialogisk læsning. Dialogisk læsning har en veldokumenteret positiv effekt i forhold til øget ordforråd og styrkelse af børns kommunikative kompetencer. I LæseLeg læser pædagoger gode børnebøger op og taler med børnene om historien, illustrationerne og ordene i små grupper. Bøgerne folder sig ud, ved at børnene forholder sig til dem, relaterer dem til deres liv og bruger dem som afsæt for kreative aktiviteter. Gennem oplæsning, dialog og leg styrkes børnenes appetit på ord og deres sociale fællesskab. Ved udgangen af året er LæseLeg ude i mere end 200 børnehaver, og der er distribueret mere end 400 LæseLeg-pakker. Det Obelske Familiefond er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Resultater af følgeforskning Resultaterne af følgeforskningen fremkom i juni 2012 og viste særdeles positive resultater. De børn, der havde deltaget i LæseLeg-programmet, havde udviklet signifikant bedre kommunikative færdigheder end de børn (kontrolgruppen), der blot havde fået de samme bøger læst op på almindelig vis. De 3-4-årige LæseLeg-børn var desuden signifikant bedre til hurtigt og flydende at benævne nye ord end børn i kontrolgruppen en evne, der hænger sammen med børnenes læsefærdigheder senere. Jo bedre børn er til at forstå og bruge ord i børnehaven, jo bedre vil deres læsefærdigheder højst sandsynligt blive. I evalueringen udtrykte pædagogerne stor tilfreds med LæseLeg og fremhævede bl.a. følgende særlige styrker ved projektet: Støtter de stille børn i at turde åbne sig og bruge sproget og giv dem selvtillid. Skaber kreative børn og voksne. Får børnene til at se hinanden, skabe nye legerelationer og fællesskaber. Skaber tid, ro og rum for højtlæsning med børnene.

17 Mobning og Trivsel 17 Opsummerende viste følgeforskningen, at LæseLeg forbedrer børnenes kommunikative kompetencer markant, at børnene får mod til at bruge sproget og til at indgå nye venskaber, samt at pædagogerne var meget tilfredse med materialet. Kristine Jensen de Lopéz, professor i udviklingspsykologi ved Aalborg Universitet, har været ansvarlig for følgeforskningen, der er baseret på prætest, interviews og observationer. Hjemmeside og webshop Umiddelbart inden lanceringen af LæseLeg gik læseleg.dk live. Hjemmesiden er primært målrettet pædagoger, der arbejder med eller er interesserede i at arbejde med LæseLeg. Hjemmesiden rummer således bl.a. en præsentation af LæseLeg, en række materialer, der kan downloades med login, samt en butik, hvor Læse- Leg-pakken kan købes. Lancering Lanceringen af LæseLeg foregik d. 28. august 2012 i børnehuset Svanen i Brøndby, der var en af projektets ni pilotinstitutioner. Kronprinsessen markerede den succesfulde pilotfase og udbredelsen af projektet sammen med bl.a. Børne- og Undervisningsministeren, Brøndbys borgmester, børn og pædagoger samt Mary Fondens sekretariat og ekspertpanel. Ved samme lejlighed blev de første resultater fra følgeforskningen offentliggjort. Lanceringen og forskningsresultaterne skabte fokus på børns sprog som en vej ind i fællesskabet i medierne. Børne- og Undervisningsministeriets sprogkonference Den 31. oktober-1. november 2012 deltog Mary Fonden på Børne- og Undervisningsministeriets konference om børns sprog. Sammen med Kristine Jensen de Lopéz fra Aalborg Universitet var Mary Fonden inviteret til at holde oplæg om LæseLeg, og interessen for materialet var stort. BogForum er Den november deltog Mary Fonden på BogForum med en LæseLeg-stand på det nye børneområde. Standen var velbesøgt og bidrog til at udbrede kendskabet til LæseLeg blandt forældre og fagpersoner. Støtter børn med sproglige vanskeligheder. Styrker relationen til det enkelte barn. Forbedrer muligheden for social inklusion i børnehaven.

18 2 Vision og mission At være udsat for vold eller overvære vold påvirker dybt og kan have konsekvenser for den voldsudsatte hele livet. Foto: Morten Noren

19 Vold i Hjemmet Vold i Hjemmet Mary Fondens indsats mod vold i hjemmet sker på baggrund af, at kvinder årligt udsættes for overgreb i hjemmet, og at børn lever med vold i hjemmet i Danmark. At være udsat for vold eller overvære vold påvirker dybt og kan have konsekvenser for den voldsudsatte hele livet. Trods de omfattende menneskelige omkostninger er vold ikke noget, man taler åbent om, volden forbliver inden for hjemmets fire vægge. Og det er bl.a. denne tabuisering af volden, der kan medføre social isolation. Derfor arbejder Mary Fonden for at bryde tabuet og voldscirklen og markere, at vold aldrig er acceptabel og aldrig kan retfærdiggøres. 2nd World Conference of Women s Shelters I slutningen af februar 2012 afholdt Global Network of Women s Shelters i samarbejde med the U.S. National Network to End Domestic Violence en stor international konference i Washington D.C. Her deltog godt deltagere fra over 95 lande fra hele verden. Kronprinsessen talte ved åbningen af konferencen og deltog desuden sammen med Mary Fondens sekretariat, der afholdt en velbesøgt workshop om Mary Fondens projekter inden for indsatsområdet. Konferencen gav mulighed for værdifuld international sparring og erfaringsudveksling, og Mary Fondens deltagelse bidrog til at sætte fokus på og aftabuisere vold i hjemmet, bl.a. via international og national pressedækning. Rygsække til børn på krisecentre Mary Fonden og LEGO Fonden uddeler rygsække til alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene er tilpasset barnets køn og alder og indeholder udover praktiske fornødenheder også bøger, legetøj og en bamse til de mindste. Indholdet dækker praktiske behov her og nu og fungerer samtidig som anledning til at få børnene til at fortælle om deres oplevelser med volden. Med rygsækken ønsker Mary Fonden, at børnene bliver set, hørt og anerkendt i en svær situation, og at rygsækken kan være et lille skridt på vejen til at bryde voldscirklen, så børnene ikke gentager de voldelige mønstre senere i livet. Rygsækkene pakkes af pensionerede LEGO-medarbejdere, der årligt pakker rygsække til børn på krisecentre. I 2012 blev rygsæk nr pakket, og i den lå en ekstra gave en tur i LEGOLAND for et helt krisecenter. Rygsækken endte efter lodtrækning på Viborg Krisecenter til stor glæde for beboerne og de ansatte. LEGO Fonden er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Derudover donerer Gyldendal bøger, og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) står for logistik i forbindelse med fordeling af rygsækkene.

20 Der måles løbende på projektets kvalitet og effekt. Målingerne viser bl.a., at 65 % af kvinderne oplever en forbedret trivsel gennem rådgivningen. Foto: Steen Brogaard

21 Vold i Hjemmet 21 Råd til Livet Råd til Livet er gratis økonomisk, juridisk og social rådgivning målrettet kvinder, som har været udsat for fysisk, psykisk eller økonomisk vold, og kvinder, som på grund af andre personlige problemstillinger har mistet overblikket over økonomien. Råd til Livet tilbydes på Mødrehjælpen og udvalgte krisecentre. At tage udgangspunkt i den økonomiske situation har to funktioner. For det første kan det fungere som indgangsvinkel til de kvinder, som ikke opfatter sig selv som voldsudsatte. For det andet kan økonomiske hensyn fastholde en kvinde i det voldelige forhold. Økonomisk indblik og overblik bliver derfor vigtige forudsætninger for at kunne få ro og styrke til at skabe et liv uden vold. Ved årets udgang tilbydes rådgivningen på Mødrehjælpen i København og Aarhus samt på 12 kvindekrisecentre rundt om i landet. Mødrehjælpen og krisecentrene sikrer, at deltagerne får den socialfaglige rådgivning, der er behov for. Den økonomiske og juridiske rådgivning varetages af uvildige, frivillige fagfolk fra Nykredit og lokale advokatkontorer. I 2012 blev Råd til Livet udbredt til yderligere seks krisecentre, hvilket betyder, at rådgivningen ved årsskiftet tilbydes på krisecentre i Helsingør, Aarhus, Esbjerg, Rønne, Næstved, Kolding, Holstebro, Ringsted, Randers, Vejle, Roskilde og Odense. I 2012 fortsatte samarbejdet med advokater i ADVODAN Helsingør, DelaCour Dania i Aarhus, Advokataktieselskabet Hjerrild & Bisgaard samt Dahl Advokatfirma i Esbjerg, ADVODAN Bornholm, ActaAdvokater i Næstved, Trolle Advokatfirma i Kolding og Vejle, Uldall & Laursen i Holstebro, PARTNERADVOKATER Ret&Råd i Ringsted og Roskilde, Advokatfirmaet Lou & Partnere i Randers (og Mødrehjælpen Aarhus) samt Advokatfirmaet Helbing i Odense. I 2012 fik 259 gravide, mødre og fædre rådgivning i Råd til Livet i Mødrehjælpen i København og Aarhus. 141 kvinder fik Råd til Livet på krisecentrene. Dermed modtog 400 fortrinsvis kvinder rådgivning gennem projektet i 2012, og i alt har over deltaget i Råd til Livet siden projektets start i En kvalitativ evaluering af Råd til Livet på krisecentrene blev desuden igangsat i Resultaterne forventes at foreligge i Råd til Livet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Nykredit, Mødrehjælpen, LOKK og lokale advokatkontorer. Frivillige medarbejdere fra Nykredit og frivillige advokater varetager størstedelen af rådgivningen i Råd til Livet. Råd til Livet er dermed et af de største sociale partnerskaber i Danmark. Nykredit og Østifterne er finansielle samarbejdspartnere i projektet i perioden Ved årets udgang er det finansielle samarbejde forlænget med perioden

22 Ensomhed er et stort og reelt problem i Danmark. 9 % af danske unge savner ofte nogen at være sammen med. Cirka danskere over 65 år føler sig ensomme. Foto: Søren Rønholt

23 Ensomhed Ensomhed Ensomhed er Mary Fondens tredje indsatsområde, der blev lanceret i november Ensomhed er et stort og reelt problem i Danmark. 9 % af danske unge savner ofte nogen at være sammen med. Cirka danskere over 65 år føler sig ensomme. Og alt for mange børn og unge har ikke en eneste god ven at tale med. Ensomhed rammer bredt og har store konsekvenser. Ensomhed kan medføre alvorlige vanskeligheder i forhold til at indgå i og skabe relationer til andre mennesker og kan øge risikoen for at udvikle en række alvorlige sygdomme. Med det seneste indsatsområde ønsker Mary Fonden at bidrage til udviklingen af nye løsningsmodeller og ny viden på et område, der kun i begrænset omfang er belyst, samt at oplyse om vigtigheden af at sætte ind over for ensomhed. Netwerk Netwerk har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt elever på ungdomsuddannelser. Projektet er et samarbejde med organisationen Ventilen, der driver mødesteder for stille og ensomme unge. Helt konkret tilbyder projektet redskaber til ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre sammenhold i klasserne og forebygge ensomhed. Redskaberne består dels i at give lærerne metoder til at se og hjælpe de ensomme unge, dels i at introducere metoder som makkerskabsgrupper og klassediskussioner. Fælles skab i klassen lærervejledning til forebyggelse af ensomhed på ungdomsuddannelser I august 2012 startede Netwerk op på 20 ungdomsuddannelser (17 gymnasieskoler og 3 erhvervsuddannelser), der alle var tilfældigt udvalgte til at afprøve projektet. Fra studiestarten til og med efterårsferien arbejdede alle skoler målrettet med Netwerks metoder med henblik på at øge trivslen og forebygge ensomhed. Forløbet indebar to seminarer for lærerne, der blev undervist i at forebygge ensomhed og i at få øje på og tage kontakt til elever, der mistrives, og hjælpe dem videre. Forløbet blev fulgt og evalueret af Mathias Lasgaard, psykolog og forsker i ensomhed, med henblik på at vurdere projektets effekt og optimere metoderne. Forskningsresultaterne forventes i første halvår Netwerk sker i samarbejde med Ventilen, og Lauritzen Fonden er finansiel samarbejdspartner i projektet i perioden Samarbejde med DR I maj 2012 indgik Mary Fonden og Ventilen et samarbejde med DR Tværs med henblik på at styrke og udvide materialerne i Netwerk. DR Tværs leverer videoer til undervisningsmaterialet i Netwerk og udgør en sparringspartner og kanal i forbindelse med synliggørelse af Netwerk og ensomhed generelt i forhold til den unge målgruppe. Ensomhed og psykisk sårbarhed Mary Fonden og Ventilen holdt et fælles oplæg om Netwerk ved PsykiatriFondens arrangement d. 10. oktober i Politikens Hus i anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag.

24 24 Socialt entreprenørskab Godt fra start Den 22. november markerede Ventilen, Mary Fonden og Lauritzen Fonden, at Netwerk var kommet godt fra start ved en event på Falkonergårdens Gymnasium & HF-kursus. Taler, oplæg og en variant af DRs radioprogram Tværs på scenen var en del af programmet. Kronprinsessen indledte på scenen, og Sys Bjerre rundede af. Udover projektparterne deltog repræsentanter fra de øvrige skoler i projektet samt de lærere og 1.g-elever på Falkonergården, der har deltaget i Netwerk. Falkonergårdens Gymnasium har som en af testskolerne brugt Netwerk i deres 1.g-klasser siden studiestarten 2012, og tilbagemeldingerne har været meget positive. Markeringen skabte omfattende omtale af ungdomsensomhed og projektet både i DRs og andre medier. 4.4 Socialt entreprenørskab Mary Fonden arbejder kontinuerligt for at etablere innovative projekter og samarbejdsformer i kampen mod social isolation. Dette gør feltet socialt entreprenørskab og social innovation interessant for Mary Fonden, idet denne organisationsform netop handler om at søge innovative veje, finde bæredygtige løsninger og indgå i nye former for partnerskaber på tværs af sektorer. Partnership 2012 NGO + Business I juni 2012 talte Kronprinsessen som en af flere keynote speakers, heriblandt Kofi Annan, ved åbningen af CBS-konferencen Partnership 2012 NGO + Business. Mary Fonden deltog herudover med en workshop omhandlende fondens erfaringer med at indgå strategiske sociale partnerskaber. SEM-netværk Som led i Mary Fondens engagement i socialt entreprenørskab indtrådte direktør Helle Østergaard i 2012 i SEM-netværket (Social Entrepreneurship & Management) på Roskilde Universitets Center for Socialt Entreprenørskab.

25 Unge Tænketank Unge Tænketank Mary Fonden etablerede i 2009 Unge Tænketanken, der udgør et unikt internt og fleksibelt analyseredskab. Tænketanken gør det muligt at udføre mindre spørgeundersøgelser blandt årige og ad den vej øge indsigten i målgruppen til gavn for det konkrete projekt- og pressearbejde. I 2012 gennemførte Mary Fonden i samarbejde med Analyseinstituttet Wilke en rekrutteringsproces med henblik på at øge antallet af medlemmer i Unge Tænketanken samt andelen af drenge. Ved udgangen af 2012 er der godt medlemmer af Unge Tænketanken, og fordelingen mellem drenge og piger er henholdsvis 29 % og 71 %. I 2012 blev medlemmer af tænketanken bl.a. spurgt om deres tanker om ensomhed, og det viste sig, at seks ud af 10 af de adspurgte frygtede ensomhed. Mange af de unge (38 %) begrundede frygten med, at de forbandt ensomhed med noget forfærdeligt, 16 % pegede på, at frygten udsprang af, at de allerede var eller havde været ensomme, og for 10 % lå udpræget usikkerhed og generthed til grund for frygten. 4.6 Presse og kommunikation Et centralt element i Mary Fondens arbejde består i at synliggøre social isolation og de valgte indsatsområder, herunder at nedbryde tabuer og fremme åbenhed og tolerance i det danske samfund. Mediedækning anses som et væsentligt redskab i forbindelse med opfyldelse af dette mål, ligesom udbredelsen af Mary Fondens projekter ofte forudsætter kendskab generelt eller i specifikke målgrupper. Det lykkedes i 2012 at få omtalt samtlige indsatsområder og projekter. Den mest omfattende omtale afstedkom af deltagelsen på 2nd World Conference of Women s Shelters i februar, udrulningen af Kammagiitta i Grønland i juni, lanceringen af LæseLeg i august samt markeringen af Netwerk i november. I alle fire forbindelser havde Kronprinsessen en central rolle i eksponeringen, ligesom nye tal fra evalueringer og analyser havde afgørende betydning for eksponeringens omfang. Udgivelser I 2012 producerede Mary Fonden en lang række materialer, trykte såvel som elektroniske, primært i forbindelse med de konkrete projekter, herunder opkvalificerende materialer til henholdsvis pædagoger og gymnasielærere. 5-årsfødselsdag I september rundede Mary Fonden fem år, hvilket blev markeret med produktionen af en film om vejen fra etablering til resultaterne på femårsdagen.

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune 2 Giv sproget vokseværk Sprogtilegnelse og inklusion er i dag en naturlig del af det arbejde, der foregår i de danske børnehaver. Mange pædagoger

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 Årsberetning 2012 Forsiden Tak til ledelsen, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere på Krisecentret Røntofte i Helsingør, der har stillet sig til rådighed for illustration til årsberetningen. Indhold

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Landsorganisation af Kvindekrisecentre 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Tillykke med de 25 år Kvinder, der lever med vold i hjemmet, kan let komme til at stå meget alene. Ofte er kvinderne

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN

ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ØJEBLIKKE, DER FORANDRER FREMTIDEN ÅRSRAPPORT 2014 TAK FOR PARTNERSKABER STØTTEN DONORER I 2014 Tusind tak til alle, der i 2014 har hjulpet os med at forandre fremtiden for udsatte børn og unge. Tak til

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt

PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt PsykiatriFondens Børne- og Ungeprojekt Statusrapport 2011 En landsdækkende informationsindsats, der har til formål at oplyse børn og unge om psykisk sygdom, at aftabuisere og forebygge psykiske sygdomme

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

LOKK årsberetning 2011

LOKK årsberetning 2011 LOKK årsberetning 2011 2 årsberetning 2011 Indhold Forord 4 Kvindekrisecentre 6 Organisation 10 Rådgivning 14 LOKKs oplysningsarbejde 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 årsberetning 2011

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 Generalsekretæren beretter: FGB har sat turbo på projekterne For FGB blev 2013 året, hvor vi tog vores første formulerede projektstrategi i anvendelse. Det har

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 Generalsekretæren beretter: FGB har sat turbo på projekterne For FGB blev 2013 året, hvor vi tog vores første formulerede projektstrategi i anvendelse. Det har

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre Årsberetning 2010 Indhold Forord 4 Organisation 8 Kvindekrisecentrene 12 Rådgivning 16 Kampagner og konferencer 20 Samarbejde 24 Økonomi 28 Om LOKK 30 Landsorganisation af Kvindekrisecentre 2 LOKK årsberetning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24

indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24 ÅRSRAPPORT 2012 1 indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24 Resultatopgørelse for året 2012 25 Balance pr. 31. december

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten.

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten. ÅRS RAPPORT 2015 1 ÅRS RAPPORT Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med

Læs mere

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014

Årsrapport 2013 Foreningen Misbrugsportalen Marts 2014 Årsrapport 213 Foreningen Misbrugsportalen Marts 214 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning s. 3 2. Foreningen Misbrugsportalen s. 5 3. Vision og formål s. 6 4. Udvikling og aktiviteter i 213 s.

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere