Monteringsvejledning FISKELØKKEN MUNKEBO TLF FAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk"

Transkript

1 Monteringsvejledning FISKELØKKEN MUNKEBO TLF FAX

2 Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant på nærmeste farbar vej. Fortrins - vis på engangspaller. Det tilrådes, at elementer efter overdragelse forbliver på paller til montage påbegyndes. Håndtering af elementer skal foretages med omtanke. 2. Ved modtagelsen kontrollerer køber eller hans stedfortræder, at leverancen er i overensstemmelse med ordreaftale/følgeseddel. 3. Såfremt der skulle være mangler eller fejl ved elementerne, skal TOTAL DØRE & VINDUER underrettes herom omgående og inden montering. Monterede elementer er at betragte som godkendte. 4. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne, skal det sikres, at hjælpemidler og metoder ikke medfører skader på elementerne. 5. Henstilling og opbevaring af elementer skal ske på et plant vandret underlag, således at ramme og karm ej kommer i berøring med hinanden og altid lodret. 6. Ved opbevaring skal elementer beskyttes mod fugt og tilsmudsning ved en forsvarlig afdækning. Straks efter modtagelse. 7. Der skal samtidig være mulighed for ventilation omkring elementerne, således der ikke kan ske overophedning og kondensdannelse under afdækningen. 8. Ved eventuel opbevaring i container skal der være kontinuerlig ventilation i container, idet høje temperaturer kan virke fremmende for harpiksudsvedning m.m. 9. Følges ovenstående anbefalinger ikke, kan det fører til at garantien bortfalder. Distribution sker med egen lastbil eller fragtmand. Jævnt underlag er vigtigt. Elementer må ikke stilles/opbevares enkeltvis uden på hinanden.

3 Byggefasen Vi bestræber os på at levere produkter, der svarer til dine forventninger. Du bestræber at levere et byggeri, der passer til bygherrens forventninger. Under et byggeri kan der være forskellige faktorer, som kan være afgørende for det færdige resultat, som afleveres til bygherre. Hvad kan have indflydelse på det færdige resultat, såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt: Uhensigtsmæssig opbevaring på byggeplads. Montage af elementer. Afdækning af elementer ved opmuring m.m. Byggefugt, ses som fugt/vand indvendig på elementer. Utilstrækkelig udluftning/opvarmning. Timing af byggeaktiviteter. Ledninger/slanger ud igennem elementer. Ansvarlighed fra øvrige håndværkere Fugning inden justeringer/fastgørelse i murværk. Manglende eftersyn/reparation inden aflevering til bygherre. Er der ét af punkterne, som du kan genkende under byggefasen vil der nok være stor sandsynlighed for en senere reklamation fra bygherre. Derfor tag højde for ovenstående punkter på et tidligt tidspunkt, det lønner sig.

4 Montering Arbejdet med montering af døre og vinduer er væsentlig i relation til elementernes funktion og levetid. Det påhviler håndværkeren, at kende den korrekte montering og aflevering til bygherre. Elementer må aldrig belastes af andre bygningsdele (anvend aldrig blivende underlag ved overkarm). Det anbefales af facade elementer placeres tilbagetrukket med mm. fra murværkets yderside. Elementer som placeres med mindre aftand, anbefales det at der monteres en vandnæse ved overkarm. Karmen placeres normalt i murhullet med ensartet fugebredde ved side- og overkarm, og der skal tages hensyn til bundkarmens niveau i forhold til sålbænk/gulvplan. Fugebredden mellem karm og omgivende murværk bør normalt være ca. 12 mm. Montering vinduer Element placeres i vindueshullet og klodses op under sidekarme/eventuelle poste (opklodsning vedblivende). Bundkarmen skal være vandret og må under ingen omstændigheder bue op eller ned (tolerance +/- 0,5 mm). Ved sidehængte vinduer rettes hængselside ind så den står i lod på både bred- og smal side. Herefter fastgøres karmsiden med egnede karmskruer. Placering af karmskruer sker i karmfals tæt på hængsler. Karmen rettes nu ind efter gående rammer med passende ensartet luft (frigang) og anslag mod karmfals. Herefter fastgøres resten af elementet med egnede karmskruer i karmfals (tolerance +/- 0,5 mm.). Ved vinduer med glidebeslag tilrettes sidekarme ind så de er i lod på både bred- og smal side. Gående rammer skal have passende ensartet luft (frigang) og anslag med karmfals. Sidekarme skal være parallelle og ikke bue indad, da dette vil give funktionsproblemer (tolerance +/- 0,5 mm.). Placering af karmskruer sker i karmfals ved siden af glideskinnen. NB. Vendevinduer skal have vedblivende underlag ved fastgørelsespunkter. Ved topstyret vinduer justeres rammen i glidebeslag, til korrekt frigang forneden. Brandredninger Vinduer med brandredninger fastgøres med vedblivende underlag udfor posten i bund og overkarm. Bund/overkarme må ikke krumme - kontroller at der er samme lysningsmål ved post som ved sidekarme. Vær opmærksom på at der er nok frigang/bevægelighed til posten.

5 Montering Monteringen døre Element placeres i dørhullet og klodses op under sidekarme/eventuelle poste (opklodsning vedblivende). Bundkarmen skal være vandret og må under ingen omstændigheder bue op eller ned (kruming +/- 0,5 mm.). Der skal altid monteres ekstra faste underlag under bundkarme til døre, så trinet bliver trædefast. Hængselside rettes ind så den står i lod på både bred- og smal side (tolerance +/- 0,5 mm.). Herefter fastgøres karmsiden med egnede karmskruer og med fast underlag. Placering af karmskruer sker gennem for borede huller i hængsler, da hele dørens vægt er centreret her. Mellem nederste og midterste hængsel i karmfals placeres den sidste fastgørelse. Lukkesiden rettes nu ind efter gående ramme med passende ensartet luft (frigang) og anslag mod karmfals (tolerance +/- 0,5 mm.). Frigangen, luften mellem karm og ramme, skal under montagen afpasses til elementets funktion. Ved montering af dobbeltdøre er det vigtigt, at dørene har fuldt anslag i midtersamlingen, og at de 2 dørplader flugter ved rammens overkant. Sidekarme, samt over og underkarme, skal være parallelle og må ikke bue indad, da dette vil give funktionsproblemer. Når karmen er rettet ind, fastgøres resten af elementet med egnede karmskruer i karmfals med fast underlag. Det faste underlag ved fastgørelsepunkter er med til at give sikring mod indbrug (vigtigt). Efter montering Efter montering fjernes borestøv fra karme og beslagdele. Derefter smøres alle hængsler og bevægelige beslagdele med 2-3 dråber syrefri olie. Forbindelser mellem metal og kunststof smøres med stearin (ikke olie). Kontroller at elementer åbner og lukker med korrekt anslag. Hvis ikke, skal disse justeres i henhold til vejledning. Elementer efterses for evt. efterreparationer af overfladebehandlingen (reperationsmaling medfølger leverancen). Til sidst instrueres brugeren i den rette betjening af elemnter og vedligeholdelse.

6 Fastgørelse Der bør anvendes karmskruer med stort hoved og skal foretages i karm falsen. Ved fastgørelsepunkter i døre og vendevinduer skal der være fast blivende underlag. Underlag skal være fugtstabilt som f.eks. vandfast krydsfiner/murpap. Afstanden mellem fasgørelsepunkter må ikke overstige 900 mm.. Ved døre skal der være min. 4 fastgørelsespunkter i hængsel side og 3 i lukkeside ved lukke punkter. Dørhængsel er udstyret med ekstra hul for montageskrue som anvendes for korrekt stabilitet. Vi har monteret hængsler efter standard murforbandt/element ovenpå sokkel. Antallet af fikseringspunkter afhænger af størrelsen på elementet. Elementer som fastgøres til bagmur inden skalmuring skal efter opmuring opklodses og fastgøres til skalmuren efter ovenstående principper. Ved sammenstilling af elemnter anbefales det, at der mellem elementer bliver mm. som afsluttes med fugning som giver mulighed for bevægelse uden utæthed til følge. Hvis elementer sammenstilles uden afstand skal samling efterses og tætnes 1 gang årligt. Vigtigt! Hvor døre indgår, skal hængselsiden fastgøres stabilt. Monteringen er væsentlig for vedblivende funktion. Vores produkter i træ og træ/alu monters efter samme retningslinier. Fugning (Kalfatringsfuger) fugearbejdet udføres som beskrevet for det aktuelle projekt, eller efter anvisninger der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejd- og Oplysningsråd, FSO. NB Fugning ved bundkarme skal foretages tilbagetrukket, så vanddræn er fri. Ved stopning må isoleringsmaterialet ikke komprimeres så hårdt, at det medfører en Vinduesparti Sidehængt vindue Dør Dobbeltdør Topstyret/vendevindue Træbundstykke Træbundstykke

7 Fastgørelse Fastgørelse sidekarm træ Fastgørelse sidekarm træ/alu Fugning bundkarm træ Fugning bundkarm alu Sammenkobling sidekarme med fuge Sammenkobling sidekarme uden fuge

8 Garanti omfatter ikke Transport skader som er synlige ved levering, som der ikke er reklameret skriftligt over ved modtagelse af varen. Revner i ruder som er synlige ved levering, som der ikke er reklameret skriftligt over ved modtagelse af varen. Opbevaringsmangler, hvor elementer ikke er blevet håndteret/opbevaret iht. til forskrifter i monteringsvejledning. Skader som der først reklameres over efter montage er at betragte som håndteringsskade efter levering. Fejl som skyldes mangelfuld eller fejlagtig montering (se montage vejledning) Dette forhold skal afklares med det firma, som har udført monteringen af produktet. Påvirkninger fra kalk- eller syre, gnister fra vinkelsliber og lignende og eller rengøring uden nok vand. (ridser) Vand der presses/trænger ind ved bunden på indadgående elementer og hæveskydedøre. Almindelig vedligeholdelse og efterhjælp som smøring, afhøvling, justeringer af beslagene, herunder højdejustering af topstyret beslag. Fejlagtig betjening af oplukkelige dør og vinduesrammer. Fejl som er opstået som følger af manglende vedligeholdelse (smøring, justeringer, overfladebehandling m.m.) Dørplader og element samlinger der slår sig, revner på grundlag af forkert opbevaring eller høj fugtighed i byggeperiode, eller høj fugtighed i rummet, f.eks. udestuer. Dørramme krumning op til 5 mm. - husk at bruge 3 pkt. lås. Fugtoptagelse/indsivning som kan henledes til forkert fugning eller manglende afledning af vand fra bygningen. Overfladebehandling i henhold til bilag 14 i Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser. Hængsler, låse, lukketøj, tætningslister etc. Der ved daglig brug slides og som følge heraf må udskiftes. Elementer som er anvendt som bærende element. Kondens/dug på ruder se bilag vedr. Fugt udluftning kondens. Ridser og urenheder mellem glaslagene ifølge glasindustriens garanti ordning. Termiske sprængninger af glas iht. Glasindustriens garanti ordning. Øvrige fejl som meddeles udover garanti perioden.

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus

MONTAGEVEJLEDNING. Tag og facade med DS Sinus stålplader. Montagevejledning. DS Sinus Juni 00 Montagevejledning Tag og facade med DS Sinus stålplader Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MONTAGEVEJLEDNING DS Sinus Montering af DS Sinus stålplader på tag

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen,

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse 2013.06.12 Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af 4. 4.1 Orientering Arbejdet udføres i

Læs mere

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang

byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang Byggeteknisk erfaringsformidling 2009 byggelogistik termiske brud bagvægskonstruktion niveaufri adgang heloverdækning facadebeklædning vindue Erfaringsformidling Planlæg byggeprocessen undgå fugt Manglende

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 2013

DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 2013 DS Montagevejledning DS Sinus stålplader til tag og facade Oktober 0 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro Oktober 0 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere