BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012

2 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet i mange år frem i tiden med blot et minimum af vedligeholdelse. Vi vil gerne med denne folder hjælpe dig med at få optimal glæde af dine nye vinduer og døre. LÆS MERE PÅ VORES WEBSITE

3 INDHOLD MONTAGEVEJLEDNING SIDE UDSKIFTNING AF RUDER SIDE 8-9 VEDLIGEHOLDELSE SIDE 10 BETJENINGSVEJLEDNING dreje/kip VINDUER SIDE 11 TERRASSEDØRE SIDE 12 Topvende (børnesikring) Side 13 Beslag FACADEDØRE Side 14 JUSTERING AF BESLAG dreje/kip SIDE JUSTERING AF HÆNGSLER facadedøre, everluxx plus SIDE 17 facadedøre, everluxx classic side 18 SKYDEDØRE VEDLIGEHOLD SIDE justering SIDE MONTERING SIDE 24 KOBLINGER SIDE MÆRKNINGSORDNINGER SIDE 27-30

4 3 MONTAGEVEJLEDNING Korrekt montering er en forudsætning for optimal holdbarhed og problemfri funktion og har samtidig betydning for garantien. Det påhviler montøren at kende den korrekte montering. Har du spørgsmål i forbindelse med montering, er du meget velkommen til at kontakte vores serviceafdeling på tlf OBS! Reklamationer eller ønske om service, der kan henføres til en mangelfuld montering eller smøring, er ikke omfattet af Hvidbjerg Vinduets garanti. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne. Elementerne skal afdækkes forsvarligt under opbevaring på byggepladsen. Tilfør aldrig elementerne belastning fra tilstødende bygningsdele. FASTGØRELSE Generelt: Fastgørelser skal være blivende og skal udføres med karmskruer/- dyvler eller beslag. Blivende bære- og støtteklodser skal have en passende størrelse. Afstand mellem fastgørelsespunkterne må ikke overstige 700mm. Dette gælder både lodret og vandret. Ved sidekarme skal udvendigt karmhjørne til fastgørelsespunkt være min. 200mm og max. 300mm. Samme afstandskrav gælder for afstanden mellem fastgørelsespunkt og vandret eller lodret post.

5 MONTAGEVEJLEDNING FASTGØRELSE (FORTSAT) 4 Ved bundkarmens yderste ender skal der være en blivende opklodsning, og for elementer med lodposte eller sammenlukkende rammer, skal der ligeledes under disse være en blivende opklodsning under bundkarmen. Faste karme Ved elementer med fast glas eller ramme placeres skruen i karmens midte eller fals. Faste karme leveres med glasset løst monteret. Dette gælder dog ikke fast glas med energisprosser. Disse monteres ved hjælp af beslag skruet i karmen. Ved faste karme med udvendige glaslister skal glasset fastgøres til karmdel med silikone (indbrudssikring). Topstyrede, topvende og sidehængte vinduer Fastgørelse med karmskruer i udadgående elementer skal så vidt muligt ske gennem karmens fals. Karmskruer placeres i falsen så tæt ved hvert hængsel som muligt.

6 5 MONTAGEVEJLEDNING FASTGØRELSE (FORTSAT) Dreje/kip elementer Ved dreje/kip elementer placeres skruen i karmens midte eller fals. Døre Fastgørelse med karmskruer i udadgående elementer skal så vidt muligt ske: Plus dør: Gennem karmens fals Classic-e dør: Gennem hængslerne Ved døre skal karmskruer placeres i falsen så tæt ved hvert hængsel som muligt. Døre fastgøres efter samme princip som vinduer. Dog skal der altid anbringes blivende støtteklodser ved hver fastgørelse i hængselssiden (tæt på hængslerne) og bag låseblikket (som passiv sikring mod indbrud) samt midt under bundkarmen ved brede døre.

7 MONTAGEVEJLEDNING 6 Placering af skruer Sidekarm i bund skal skruer forsegles med silikone Placering af skruer Sidekarm Fuge ved bundkarm skal placeres bag drænhul Er der monteret beslag ved det anviste monteringshul, flyttes skruen indenfor midtertætningssporet. Fuge ved bundkarm skal placeres bag dræn. Monteringsskruer i bundkarm skal forsegles.

8 7 MONTAGEVEJLEDNING FASTGØRELSE (FORTSAT) FUGE Den udvendige fuge skal ligge på PVC en. De mest anvendte fugetyper er: Plastisk eller elastisk fugemasse Asfaltimprægneret skumplast (Illmod bånd) Kalk/cementmørtel kan ikke anbefales til PVC vinduer. FINISH Efter monteringen skal montøren rense bundfals for borestøv efterprøve funktionerne smøre bevægelige beslagdele, samt rense ruderne for etiketter og andet. Evt. limrester opløses med rengøringsmiddel til keramiske kogeplader. OBS! Hvidbjerg Vinduet A/S påtager sig intet ansvar for fejl opstået ved forkert eller mangelfuld isætning. Produkterne er funktionstestet ab fabrik. Montøren sørger altid for funktionsdygtigheden ved almindelig justering efter montering.

9 UDSKIFTNING AF RUDE Uheldet kan være ude - og det kan blive nødvendigt at udskifte ruden. Vi hjælper selvfølgelig gerne - men det er også muligt selv at skifte ruden. Du kan bestille ny rude hos vores serviceafdeling (tlf el. Oplys ordrenr./pos. nr, som findes på mærkat i falsen (eks. O: /20) samt leveringsadresse ved bestilling. AFMONTERING AF GAMMEL RUDE Ruden fastholdes af en ind- eller udvendig glasliste, som er klemt på plads. Glaslisten i den længste side løsnes midtpå med en krumkniv el. en bred spartel ved at placere spartlen mellem glasliste og ramme og slå let på den med hånden. Brug aldrig et stemmejern, da den kan beskadige rammen. Bank let på kanten mellem glasliste og ramme hele vejen hen med f.eks. en gummispartel og glaslisten løsnes. De øvrige glaslister kan nu let tages ud. Opklodsningen fjernes og glasset kan tages ud. Læg mærke til glasklodsernes placering. De skal genmonteres på samme måde ved isætning af den nye rude. 8

10 9 UDSKIFTNING AF RUDE ISÆTNING AF NY RUDE Ruden opklodses. Se evt. montageforskrifterne fra Glasindustrien (www.glasindustrien.dk), hvis du er i tvivl om placeringen. Glaslisterne monteres let ved hjælp af en gummihammer. Start med den korteste glasliste. Den sidste bues let og skubbes ind i hjørnerne, hvorefter den bankes let på plads i midten med en gummihammer. Ved faste karme med udvendige glaslister skal ruden fastgøres til karmdel med silikone (indbrudssikring). OBS! Ved udskiftning af ruder med energisprosser kontakt altid vores serviceafdeling.

11 VEDLIGEHOLDELSE GENEREL VEDLIGEHOLDELSE 10 Dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet i mange år frem i tiden med blot et minimum af vedligeholdelse. Afvaskning af karm/ramme og smøring af beslag er det eneste der kræves. Rengøring De udvendige flader vaskes i lunken vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel (gerne autoshampoo) for at fjerne snavs fra overfladen. Anvend udelukkende rengørings- og plejemidler, der ikke skader beslagets overfladebehandling. Eftersyn og smøring af beslag Generelt bør alle bevægelige dele og lukkepunkter smøres og efterses med hensyn til funktion een gang årligt (anvend udelukkende syrefri olie og fedt af god kvalitet). Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med større luftforurening (f.eks. større byer og industriområder) bør man være særlig opmærksom på, at beslagdelene efterses og smøres jævnligt for at sikre en let og uhindret betjening og funktion, og ligeledes er det er krav for at opretholde garantien på elementerne. Tætningslister Tætningslisterne kan med fordel stryges med en silikonestift for at mindske friktionen ved betjening. Som standard leveres elementerne med grå tætningslister. Hvis der er valgt elementer med sorte tætningslister, kan der forekomme afsmitning på vinduesrammerne. Evt. afsmitning fra tætningslister kan fjernes med rensemidlet Deflex, som kan fås ved henvendelse til vores kundecenter på tlf Energiruder Udvendig kondens kan forekomme på energiruder med høj isoleringsevne. Kondensdannelsen skyldes den lavere overfladetemperatur på energirudens udvendige side og har i øvrigt ingen betydning for rudens øvrige funktioner eller holdbarheden generelt. Indstilling og udskiftning af beslagdele Indstilling og udskiftning af beslagdele samt eventuel afmontering og efterfølgende isætning af vinduesrammer bør foretages af fagfolk.

12 11 BETJENINGSVEJLEDNING DREJE/KIP VINDUER Dreje/kip (det sidebundhængte) vindue er et indadgående vindue der, som navnet siger, har både en sidehængt og en bundhængt funktion. Den sidehængte funktion udnyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side. Håndtaget drejes i vandret stilling, og vinduesrammen kan åbnes sidehængt, dvs. hele vinduesrammen drejes ind i lokalet. Den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning. Håndtaget drejes lodret opad, hvorefter overdel af vinduesrammen kan kippes indad ca. 10 cm. Spalteventilation opnås ved at dreje håndtaget fra vandret stilling 45º opad, hvilket giver en ventilationsspalte ved vinduesrammens overkant. En fejlfri betjening kan sikres ved, at rammen altid presses let ind mod karmen, inden og mens grebstillingen ændres. Hvis fejlbetjeningen alligevel sker, kan beslaget nulstilles ved at aktivere fejlbetjeningsspærren og samtidig dreje grebet i korrekt position.

13 BETJENINGSVEJLEDNING TERRASSEDØRE 12 Udadgående terrassedøre er forsynet med grebsbetjent bremse. Døren åbnes ved at dreje grebet i vandret stilling. Friktionsbremsen aktiveres, når døren er åben ved at dreje grebet i lodret stilling. Friktionsbremsen kan blive beskadiget, hvis døren efterlades åben uden, at bremsen er aktiveret. Evt. beskadigelse af bremsen er i så fald ikke dækket af garantien. Bemærk, at friktionsbremsen ikke sikrer dørrammen under større vindbelastninger.

14 13 BETJENINGSVEJLEDNING TOPVENDE VINDUER MED BØRNESIKRING Topvendevinduer er forsynet med en børnesikring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at udløse børnesikringen. Dette gøres ved at skubbe rammen lidt tilbage og trække op i beslagdelen markeret med A. Rammen kan nu dreje 180º rundt, så rudens yderside kan pudses indefra. Når rammen er vendt, fastholdes den i pudsestilling. Aktiver beslagdelen A for at dreje vinduet tilbage A

15 BESLAG 14 Facadedøre Everluxx Plus facadedøre er som standard forsynet med KFV falle/riegel lås, med aktivering via greb af yderligere 4 lukkepunkter. OBS! Der ydes ingen garanti for tæthed, hvis lukkepunkterne ikke er aktiveret. Everluxx Plus facadedøre forsynes som standard med natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder Superlås og andre låsetyper er tilvalg. OBS! Ved valg af andre låsetyper kan der ikke garanteres for tæthed.

16 15 JUSTERING AF BESLAG Dreje/kip vinduer og døre Fejlbetjeningsspærre Rammen er forsynet med fejlbetjeningsspærre, som er placeret i beslagfalsen ud for grebet. Her skal iagtages følgende: Grebet er blokeret, når rammen står i både drejestilling og i kipstilling. Man må således ikke med magt forsøge at dreje grebet. Enhver betjening af vinduesgrebet skal ske med rammen trykket let an mod karmen. Skulle det i forbindelse med vedligeholdelses- og justeringsarbejde være nødvendigt at fejlbetjene beslaget, skal spærren udløses manuelt samtidig med at grebet drejes. Spalteventilation Spalteventilations-stillingen opnås med grebet pegende 45 grader skråt opad, dvs. midt mellem dreje og kip funktionen. En styretap på øverste rammehjørne (øverst i grebssiden) fastholdes herved i midten af et spalteventilationsblik. Dette giver vinduesrammen en spalteåbning på ca. 5mm i dennes overkant. I forbindelse med justeringer på saks og bundhængsel bør spalteventilations-funktionen efterfølgende altid kontrolleres. Om nødvendigt justeres spalteventilationsblikket til korrekt position ved at løsne beslagets to monteringsskruer og forskyde dette i langhullerne. Husk atter at spænde skruerne. Kontrol og justering af indstillingen gøres lettest ved at fejlbetjene beslaget, som beskrevet under afsnittet om fejlbetjeningsspærren.

17 JUSTERING AF BESLAG Dreje/kip vinduer og døre 16 Justering af beslag Tallene henviser til justeringsstederne på oversigtstegningen vist nedenfor. 1. Har en låserulle utilstrækkelig indgreb i slutblikket på karmen, kan man med en skruetrækker forøge rullens højde med ca. 2mm ved at løfte låserullens løse ydre omløber. Rammens og dermed tætningens tryk mod karmen kan på samtlige låseruller øges eller mindskes ved hjælp af en 4mm sekskantnøgle. 2. Rammens tryk mod karmen kan ligeledes reguleres på saksen. 3. På saksen kan rammen justeres frem og tilbage mod hængslet ved hjælp af en 4mm sekskantnøgle. 4. Rammens lodrette justering foretages på bundhængslets tandkrans med en AUBI justeringsnøgle ES001 (kan bestilles hos Hvidbjerg Vinduet). 5. På bundhængslets karmdel kan rammens vandrette sideværts justering foretages med en 4mm sekskantnøgle.

18 17 JUSTERING AF HÆNGSLER Facadedøre Dæksel afmonteres ved at løsne umbracoskrue i falssiden med 3mm umbraconøgle og skubbe det mod bagkanten af hængslet. 1. Anslagstryk mod tætningsliste kan justeres ved at dreje excentrisk bøsning i rammedelens top. Benyt 5mm umbraconøgle. Husk at montere dækkappe til låsning af excenter. 2. Ramme kan justeres op til +4mm i højden. Benyt 5mm umbraconøgle. Husk at vende dækkappen med den lille firkant mod karmoverfladen. Slutmontage af dækkapper.

19 JUSTERING AF HÆNGSLER 18 M M M P M P M VANDRET Øverste hængselsdels monteringsskruer M løsnes. Pinolskruerne P skrues ind/ud til ønsket position. Monteringsskruerne fastspændes. LODRET Pinolskruen nederst i hængselsryggen skrues ind/ud +/- 3mm. Funktionsafprøves med mellemrum. Beslaget smøres ved bevægelige dele under gentagen aktivering ved montering, herefter min. 1 gang årligt.

20 19 SKYDEDØRE GENERELT For at bibeholde den lette og fejlfri betjening af din nye kip-skydedør skal følgende vedligeholdelsesarbejder udføres mindst een gang om året: Alle bevægelige dele og lukkepunkter smøres eller fedtes. Anvend kun syrefri olie eller fedt. Afprøv alle sikkerhedsrelevante beslagdele for at sikre, at de sidder korrekt og ikke er nedslidt. Efter behov kan monteringsskruerne strammes efter, eller beslagdele udskiftes. Rengør med milde, ph neutrale rengøringsmidler i fortyndet form. Anvend aldrig aggressive, syreholdige rengøringsmidler eller skuremidler, da disse kan angribe beslagdelenes korresionsbeskyttelse. Vi anbefaler, at beslagoverfladen efter rengøring efterbehandles med silikone eller en syrefri olie, f.eks. symaskineolie. Der må ikke anvendes eddike- eller syreholdige fugemidler (eller lignende) på kip-skydedøren eller i umiddelbar nærhed af denne. Direkte kontakt med eller uddunstninger fra fugemidlet kan angribe beslagets overflade. Ved en eventuel overfladebehandling (eksempelvis lakering) skal alle beslagdele friholdes og beskyttes mod denne behandling samt forurening herfra. OBS! Risiko for personskade ved funktionsfejl! Forsøg ikke at betjene kip-skydedøren, men sørg i stedet for at afsikre døren, og tilkald fagmand for omgående reparation. Følgende arbejder bør også kun udføres af en fagmand: udskiftning af beslagdele ind- og udtagning af kørende element alle justeringer på beslaget

21 SKYDEDØRE - vedligehold 20

22 21 SKYDEDØRE - vedligehold

23 SKYDEDØRE - justering 22

24 23 SKYDEDØRE - justering

25 SKYDEDØRE - montering 24

26 25 KOBLINGER GENERELT Gummikobling monteres Stål monteres med 25mm skruer Karmene sættes sammen, der forbores med 3,5mm bor gennem 4 lag stål Derefter bores hullerne op med 5mm bor gennem 3 lag.

27 KOBLINGER 26 OBS! Ved vandret kobling vendes koblingsbånd, så vand fra drænkanaler har frit løb. GENERELT Gummikobling monteres Stål monteres med 25mm skruer Karmene sættes sammen, der forbores med 5mm bor gennem fals og koblingsstålet Derefter bores med 3,5mm bor gennem modstående karm.

28 27 MÆRKNINGSORDNINGER DIN GARANTI FOR KVALITET VinduesIndustrien er en brancheforening, som har hovedparten af danske vinduesproducenter som medlem. Hvidbjerg Vinduets produkter er underlagt VinduesIndustriens Garantiordning. Læs mere på Dansk Vindues Verifikation (DVV) DVV-mærkede vinduer og yderdøre betyder, at vinduesproducenten er underlagt en uvildig fabrikskontrol 1-2 gange om året. Her kontrolleres om virksomhedens kvalitetsstyring og færdige elementer opfylder de krav til fx konstruktion, ydeevne, materialer og overflader, som er specificeret i de Tekniske Bestemmelser for DVV. Dansk Vindues Certificering (DVC) er det uvildige kontrolorgan, der kontrollerer virksomhederne. Læs mere på Dansk Indeklima Mærkning (DIM) Et indeklimamærket vindue giver dokumentation for, at produktet er afprøvet for afgivelse af kemikalier til indeluften. Læs mere på WUPPI A/S står bag den landsdækkende indsamlings- og genanvendelsesordning for byggeaffald af hård PVC i Danmark. herunder plastvinduer. Udtjente plastvinduer kan gratis afleveres i containere på den række genbrugspladsder CE-Mærkning Fra 1. feb skal alle vinduer og yderdøre CE-mærkes. CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke som f.eks. DVC-mærket. CE-mærket er et bevis på, at de beskrevne procedurer i det Europæiske Byggevaredirektiv er overholdt, og at producenten står inde for det.

29 MÆRKNINGSORDNINGER CE CERTIFIKATER 28 Østergade 24 DK-7790 Thyholm Danmark 2010 EN :2006+A1:2010 Facadevinduer Plast Type: Everluxx Classic Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue): Bestået Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) -1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,4* -1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3* Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63* -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) *Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen. Facadedøre Plast Type: Everluxx Classic Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) - Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude: 1,5** - Pladedør på 1230 x 2180 mm: 1,5** Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63** -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) **Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

30 29 MÆRKNINGSORDNINGER CE CERTIFIKATER Østergade 24 DK-7790 Thyholm Danmark 2010 EN :2006+A1:2010 Facadevinduer Plast Type: Everluxx Plus (70mm karm) Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) -1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3* -1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3* Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63* -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) *Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen. Facadedøre Plast Type: Everluxx Plus (70mm karm) Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) - Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude: 1,5** - Pladedør på 1230 x 2180 mm: 1,4** Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63** -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) **Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

31 MÆRKNINGSORDNINGER CE CERTIFIKATER 30 Østergade 24 DK-7790 Thyholm Danmark 2010 EN :2006+A1:2010 Facadevinduer Plast Type: Everluxx Plus (120mm karm) Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) -1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3* -1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude: 1,3* Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63* -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80* Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) *Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen. Facadedøre Plast Type: Everluxx Plus (120mm karm) Beregnet til bygninger Vindlast: Vandtæthed: Højde: Akustisk ydeevne: Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) - Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude: 1,4** - Pladedør på 1230 x 2180 mm: 1,4** Strålingsegenskaber -Standard rudens solfaktor (g-værdi): 0,63** -Standard rudens lystransmission (Lt-værdi): 0,80** Lufttæthed: : no performance determined (ingen ydeevne fastlagt) **Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

32 HVIDBJERG VINDUET A/S ER MEDLEM AF VINDUESINDUSTRIEN OG DANSK VINDUES CERTIFICERING, DVC. ALLE VORE ELEMENTER ER DERFOR OM- FATTET AF 5 ÅRS GARANTI, UNDER FOR- UDSÆTNING AF KORREKT MONTERING OG VEDLIGEHOLDELSE. LÆS MERE PÅ VORES WEBSITE

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

LOKATION: Isbjerget, Aarhus Havnefront, Danmark. Arkitektgruppe: CEBRA (DK), JDS Architects (DK), SeARCH (NL) og Louis Paillard (FR).

LOKATION: Isbjerget, Aarhus Havnefront, Danmark. Arkitektgruppe: CEBRA (DK), JDS Architects (DK), SeARCH (NL) og Louis Paillard (FR). PRO TEC Katalog LOKATION: Isbjerget, Aarhus Havnefront, Danmark. Arkitektgruppe: CEBRA (DK), JDS Architects (DK), SeARCH (NL) og Louis Paillard (FR). 2 Velkommen til PRO TECs katalog PRO TEC Introduktion

Læs mere

www.varianttrailers.dk

www.varianttrailers.dk Trailerhåndbog 2 www.varianttrailers.dk Indhold Tillykke Side 3 Betjeningsvejledning - alle modeller Side 4-5 Last af trailere Side 6 Bådtrailere Side 7-8 Service og vedligehold Side 9 Pleje af trailere

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

FIX FIX AB FIX A/S. I dag eksporterer FIX AB af den totale omsætning ca. 50 %.

FIX FIX AB FIX A/S. I dag eksporterer FIX AB af den totale omsætning ca. 50 %. FIX An ASSA ABLOY Group Company 1 FIX AB I starten af 1920'erne udviklede en mand ved navn Walter Bengtsson en ny type paskvil og fik hans første patent af mange. I 1925 grundlagde han paskvil fabrikken

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Nye vinduer? En god investering At vælge nye vinduer og døre er en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser. Det betaler sig derfor at vælge

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere