Vedligeholdelsesvejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesvejledning."

Transkript

1 Vedligeholdelsesvejledning. - samt informationer til brug ved montage. - samt - samt informationer til brug til brug ved ved montage. Tillykke Tillykke med med med Deres Deres Deres nye nye nye vinduer vinduer og og og døre. døre. døre. Læs venligst denne vejledning. Læs Læs venligst denne vejledning. Der er mange gode råd og nyttige informationer. Der Der mange er mange gode gode råd råd og og nyttige informationer. VIGIGT! VIGIGT! Gem Gem denne denne vejledning! vejledning!! Ved senere henvendelse til fabrikken, skal følgende data oplyses: Ved senere henvendelse til fabrikken, skal følgende data oplyses: Ved senere henvendelse til fabrikken, skal følgende data oplyses: Ordre Nr.: Ordre Nr.: Ordre Nr.: Leveringsuge/år: Leveringsuge/år: Leveringsuge/år: Farve på elementer: Farve på elementer: Farve på elementer: Producent: Producent: Bøjsø døre && vinduer A/S A/S Højagervej Bøjsø døre 5-7, & 6623 vinduer 6623 Vorbasse A/S Tlf.: Højagervej , Fax.: 6623 Fax.: 75 Vorbasse Tlf.: Fax.: Internet: Internet: S I B I R I S K VI ANVENDER L Æ R K E T R Æ 10 / / /201

2 Koblede vinduer Smøring: Koblede vinduer leveres normalt som sidehængte, med galvaniserede Hamborg-hængsler. Hængslerne skal smøres én gang årligt med syrefri olie eller med konsistensfedt. Konsistensfedt holder længere hvilket er en fordel i kystområder, hvor havgus og salt belaster beslagene mere. Hvis vinduerne er leveret med hjørnebåndshængsler med rumpestabler eller indstukne stabler, skal disse smøres én gang årligt med konsistensfedt. Der skal efterfyldes med fedt over hængselstappen, så der ikke kan stå vand i hængslerne. Rengøring: Ved rengøring af glas mellem rammerne, adskilles den udvendige og indvendige ramme fra hinanden på følgende måde: Vinduesrammen åbnes. I hængselsiden er der 2 eller 3 magnetbeslag. Ved et let træk i rammerne åbnes disse fra hinanden. OBS: ved koblede døre anvendes koblingsbrikker som åbnes med et tryk! Rammerne er hængslet sammen i modsatte side, så de ikke kan falde fra hinanden. Efter pudsning trykkes de to rammer sammen, og fungerer nu igen som én ramme. De koblede rammer er udført med 1½-2 mm luft mellem rammerne. Det sikrer, at der ikke dannes kondensfugt mellem rammerne. Det betyder også, at der vil kunne komme lidt støv og lign. ind mellem glassene. Dette gælder ikke hvis De har valgt en løsning med diffusionsåbent bånd mellem rammerne. Det må forventes, at rammerne skal åbnes og rengøres 2 gange årligt, afhængig af husets placering, vind og vejr m.v. Hvis der opstår kondensfugt eller dug mellem rammerne, skal anverferne spændes ½ omgang (fig. 1 ). Kontroller derefter om den indvendige ramme trykker tæt mod tætningslisten. Det gøres ved at trække et stykke papir mellem ramme og karm mens vinduet er lukket. Hvis der mærkes modstand, er tætningen i orden. Magnetisk koblingsbrik Hamborghængsel Justering af anverfer, eventuelle diffusionsåbne bånd støvsuges. Koblet vindue - set indefra. Åbnet for pudsning mellem rammer.

3 Justering og smøring af termovinduer Sidehængte vinduer: Anverfere kan justeres ved at spænde eller løsne skrueøskenen ½ omgang. (fig. 1) Vinduerne leveres med galvaniserede hamborghængsler, som en gang årligt skal smøres med syrefri olie, eller med konsistensfedt. Sidstnævnte holder væsentlig længere. (fig. 2) Vinduesbeslag: Hvis vinduerne er leveret med vinduesbremse, skal denne smøres med syrefri olie mindst en gang årligt. Justering så der er passende friktion, kan foretages ved at justere på skruen, der sidder i glideren, som kører frem og tilbage i skinnen. (fig. 3) Pudsebeslag. Pudsebeslag skal smøres i bevægelige dele og ved sammennitning af beslag. Topstyret og vendevinduer: Topstyret: Glideskinner må ikke smøres, men holdes fri for snavs og maling. Friktionen kan justeres ved at dreje på skruen der sidder i glideklodsen. (fig. 4) Paskvilstanglås i bund samt nitteforbindelse i beslag, smøres med syrefri olie én gang årligt. (fig. 5) Vendevinduer. Justering og smøring som topstyrede vinduer. Det er særdeles vigtigt med smøring og justering af vendebeslag, da vinduet ellers ikke kan fungere perfekt. (fig. 6)

4 Facade og terrassedøre Facadedøre: Betjening af låsen: Facadedøre fra Bøjsø leveres med Fix 3-punkt lukning. For at sikre en perfekt lukning og bedre indbrudssikring er dørlåsen opbygget således, at dørgrebet skal løftes 45 grader, før døren kan låses. Denne funktion medfører, at døren bliver lukket i 4 punkter incl. låsepalen. Låsen skal smøres med syrefri olie mindst en gang årligt. Hængsler: Dørene leveres med 3-4 galvaniserede hamborghængsler. Hængslerne skal smøres med syrefri olie, spray-fedt eller konsistensfedt, mindst en gang årligt Slutblik: For at sikre en perfekt lukning må det forventes, at slutblikket skal justeres. Nogle slutblik kan justeres som vist på fig.1. Andre typer skal først afmonteres, hvorefter palen kan bukkes og slutblikket genmonteres. Terrassedøre: Terrassedøre skal smøres og justeres som facadedøre. Dog har terrassedøre ikke samme funktion i låsekassen. Låsen er kun til betjening med paskvilgreb. Som standard er der kun monteret greb på indvendig side. Glidebremsen i top af døren skal holdes ren for snavs og maling og må ikke smøres. Bremsen er grebsbetjent dvs., at når grebet drejes mens døren er åben, fastholdes døren i den ønskede position. Døren kan kun åbnes ca. 90 grader pga. bremsen. Såfremt døren skal åbne mere end 90 grader, skal bremsen afmonteres! Dobbeltdøre: Den stående del fastholdes af en skudrigle i top og bund. Skudriglen har indgreb i en PVC-bøsning i top og bundkarm. Denne bøsning kan drejes, så døren kan klemme mere eller mindre ind mod tætningslisten. Koblede terrassedøre: Koblede terrassedøre skal smøres og justeres efter samme princip som beskrevet ovenfor. For at adskille rammerne fra hinanden, skal der trykkes let på koblingsbrikkerne i forkanten af døren. (fig.2) Vigtigt! Mahogni dørtrin skal 1-2 gange årligt behandles med klar koldpresset linolie tilsat fungicider, eller med hårdtræsolie.

5 Undgå fugtskader -luk vinduet op! Luften i en lejlighed/et hus kan hurtigt blive for fugtig som følge af fx madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader (mugpletter) og til sundhedsskadelige påvirkninger (husstøvmider). Mange tror, at en lejlighed ventilerer sig selv, men det er sjældent tilfældet. Beboerne må derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden. I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsventiler i eller nær loftet. Disse skal være åbne og holdes rene for at virke effektivt. Ofte findes også friskluftventiler i eller nær vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem køkken og bad. Disse ventiler bør altid holdes åbne. I ældre ejendomme med trækruder -små ventila tionsruder -kan det være nødvendigt altid at have dem på klem for at få nok friskluft. HUSK: LUFT SÅ MEGET UD, AT DER IKKE KOMMER DUG PÅ RUDERNE. Selv om der skal spares på varmen, må spare iveren ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af rimelige mængder friskluft ikke de store penge. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. I nyopførte lejligheder/huse kan der forekomme byggefugt. Udluft derfor særligt meget i det første års tid efter indflytning i en ny lejlighed/nyt hus. Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for mere udluftning end før. Især hvor der ryges, er det en god idé altid at holde udluftningsventiler åbne eller lade trækruder stå på klem. Kontakt i øvrigt straks vicevært eller inspektør, hvis der opstår fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe, hvis der gribes ind med det samme. HUSK: ET GODT INDEKLIMA FORUDSÆTTER GOD VENTILATION.

6 Vedligeholdelsesvejledninger for Bøjsø produkter. Elementer uden overfladebehandling: Alle elementer er 2-ØKO grundbehandlet iht. DVC/VSO tekniske bestemmelser, der opfylder EN-152 krav mod skimmelangreb. Elementer uden overfladebehandling skal males inden 30 dage efter for at bevare garantien. Vi anbefaler 1 gang grunding i et oliebaseret produkt f.eks. Larco Super Secu. Herefter skal der mellemslibes med korn 240. Efter 1 døgn kan der viderebehandles med Larco Super Secu finish (oliebaseret) eller Larco DK-5 (en blanding af alkyd og akryl vandfortyndbar) Denne behandling skal påføres 2 gange. Udv. skal der være farvepigmenter i malingen pga. solens UV stråling. Som alternativ til ovenstående kan der naturligvis anvendes andre produkter, f.eks. Gori produkter. Elementerne grundes med Gori 44 og derefter 2 gange Gori 88, Gori 77 eller Flüggers Dækso (oliebaseret) eller Flüggers vinduesmaling. Ved fremtidig vedligeholdelse skal der normalt ikke grundes, men det må forventes, at der skal males ca. hvert 3-6. år (det er en fordel at stryge 2 gange, når der males, derved opnås en længere holdbarhed. Tætningslister, beslag og DVC mærker må ikke overmales. Færdigmalede produkter: Bøjsø anvender Aquatop maling fra Teknos i Vamdrup. Aquatop er en blanding af alkyd og akryl, og er vandfortyndbar. Det er en 2-trins behandling med 1x grunding og 1x sprøjtemaling -med en samlet lagtykkelse på min. 80 my i tørfilm. Dette giver en holdbarhedsperiode på min. 3-5 år afhængig af elementernes placering. Dog må det forventes, at bundglaslister samt synligt endetræ skal gås efter oftere. Pletmaling: Skal udføres med Aquatop i samme farve som leveret for at opnå en ensartet farve. Bøjsø leverer en lille rep. dåse med. Til efterbehandling kan bruges Flüggers vinduesmaling. Harpiksudtræk: (det anbefales at reparere efter 1 år) De fleste harpiksknopper kan fjernes ved at gnide og polere overfladen med en spritklud og derefter polere med en tør klud. De mere ekstreme områder f.eks. ved knaster og lign. hvor harpiksudtræk har beskadiget overfladefilmen, afskrabes løstsiddende maling. Herefter foretages en let afslibning og til sidst stryges 2 gange med Aquatop. Harpiksudtræk giver ofte et gulligt farvegennemslag ved knasterne. Dette afrenses med sprit og evt. efterfølgende pletmaling med en gang Aquatop. Vi leverer en dåse reparationsmaling med. Fremtidig vedligehold: Efter 3-6 år når elementerne skal males, er det som regel nok at behandle på den udvendige side samt karmfalse og rammekanter. Elementerne skal afrenses for evt. løstsiddende maling og slibes let. Derefter males 1-2 gange med f.eks. Larco DK-5 -Flüggers vinduesmaling, eller et andet produkt som bør være et blandingsprodukt (alkyd/akryl). Denne behandling skal foretages ca. hvert 2. eller 3. år. Vi vil ikke anbefale at bruge Aquatop til efterbehandling, da den er beregnet til at påføre med sprøjte og derfor er svær at stryge på med pensel. Mahogni dørtrin behandles med klar koldpresset linolie med fungicider, eller hårdttræsolie 1-2 gange hvert år. Larco produkter kan købes direkte hos Larco tlf.: Gori kan købes på byggemarkeder og Flügger kan købes hos farvehandlere. Træværket kan med fordel afvaskes 2-3 gange årligt med voksholdig autoshampo. Husk beslag, låse og lign. bør smøres med syrefri olie en gang årligt, dør-og vindueshængsler kan med fordel gives et lag konsistensfedt, det holder længere end olie. Se i øvrigt side 2, 3 og 4 i denne vejledning. Forventet udfald af industriel overfladebehandling: Da træ er naturmateriale, hvori der kan forekomme vindridser og andre strukturvariationer, kan der opstå uregelmæssigheder i overfladen. Især ved lyse farver kan der forekomme gulskjoldede pletter, opkog og rynkedannelser omkring knaster. Ligeledes kan harpiksudtræk give en ujævn overflade i form af knopper eller dråber, tilfældigt fordelt på elementerne. Systembehandlingen foregår inden montering af beslag og tætningslister, så alle flader bliver behandlet. Vi gør dog opmærksom på, at glaslister bliver monteret med sømpistoler, hvilket giver små synlige stiftehuller i overfladen. Overfladebehandling på elementer monteret i sydvendte facader med stærkt sollys, kan ikke forventes at have samme holdbarhed som øvrige elementer. Det samme gælder for elementer, der er udsat for havluft eller stærk kemisk påvirkning. Glaslister er udført i Sibirisk lærk, men bør males med jævne mellemrum.

7 Information vedr. glas og rengøring af glas. Vedr. termoruder Alt termoglas er leveret af en fabrikant der er tilsluttet GS (forening af termorudefabrikanter) hvor ruderne bliver kontrolleret iht. DS og der ydes en 5 års garanti mod punktering, som ses ved dugdannelse i hulrummet. Termoruderne er monteret med cellebånd indv. og med EPDM gummibånd udv. som er optimal sikring mod indtrængning af vand ved glaslister. Dette glasbånd kræver ingen vedligeholdelse, men da træ er naturmateriale, der bevæger sig ved fugtsvingninger, skal der 1 gang årligt kontrolleres at udv. glasbånd ligger tæt mod ruden. Dette kontrolleres ved at føre et barberblad/stanleykniv ned mellem bånd og ruden. Hvis dette er muligt uden at påvirke båndet, skal glaslisten presses ind på plads og eftersømmes. Det er vigtigt at der ikke trænger vand ned i bundfalsen. Pr. 1. Januar 2006 vil alle termoruder være energimærkede iht. gældende krav. Alle hærdede ruder vil ligeledes være mærkede. Rengøring af glas generelt: Til almindelig rengøring af ruder bruges vand tilsat sulfo, i samme mængde, som ved opvask. Det er godt for malingen, hvis de malede overflader vaskes med vand tilsat autoshampo med voks, mindst 1 gang årligt. Malingen bliver derved mere smudsafvisende. Rengøring af glas i koblede vinduer: Den indvendige rude monteres med silikone og glaslister. Eventuelle silikonerester som skal fjernes, afskæres let med vedlagte stanleykniv. Skær først langs trærammen, hold knivbladet lidt på skrå for at undgå beskadigelse af malingen og træk derefter kniven langs glasset. Skub knivbladet godt ud, så den bøjes lidt, det letter arbejdet. Vi kan desværre ikke fjerne disse silikone rester på fabrikken, da den ikke hærder straks. Rengøring af udvendig glas: Det anvendte kit indeholder linolie og derfra kommer nogle olierester på glasset. For at opsuge disse olierester påføres et tynd lag kridt. Vi gør opmærksom på at der skal udvises forsigtighed ved pudsning af glas i de første 3-6 måneder, da kittet hærder langsomt. Kridt resterne fjernes let ved afbørstning og rengøring med sulfovand. Fedtpletter kan evt. fjernes med terpentin. Vigtigt Vinduer med lavenergiglas er med en belægning nedstøbt i glasset, som gør glasset lidt ru i overfladen ( på den side der vender ind mellem rammerne). Denne belægning kan matteres, hvis der gnides med metalgenstande. Det ødelægger ikke glasset med hensyn til energieffekt, men rent visuelt kan det give gener. Evt. maleklatter m.v. fjernes med en stanleykniv, men undgå at skrabe med kniven. Vedr. kit Det anvendte kit er specialudviklet til Bøjsø s koblede vinduer. Kittet er testet og afprøvet hos Teknologisk Institut med meget fine resultater. Afprøvningen viste en meget lang holdbarhedsperiode uden problemer, langt bedre end andre kittyper vi fik afprøvet. Kittet har dog den ulempe, at der kan opstå nogle mindre rynkedannelser i overfladen. Disse kan afslibes før maling, hvis det ønskes, dog tidligst efter ca. 1 år. Kittet kan overmales efter 1 år, men det er først påkrævet efter 3-6 år, når vinduerne/dørene skal males. Derved opnås en perfekt kitfals, der kan holde i mange år. Reklamation på trykmærker i kit kan kun anerkendes, såfremt der reklameres ved varemodtagelse. Evt. aftegning efter rudemærkater: Det er bedst at fjerne rudemærkaterne inden for 1-2 uger. Såfremt rudemærkaterne har siddet i længere tid, eller hvis de er brændt lidt ekstra hårdt fast ved solpåvirkning, kan det i nogle tilfælde være svært at få limhinden fjernet helt. Vi anbefaler at påføre pletten en gang rensebenzin, og skrabe pletten med et barberblad. Derefter renses området igen med rensebenzin. Der kan også bruges acetone, men det er vigtigt, at der ikke kommer acetone på træet, da det vil gøre malingen mat. Vedr. evt. mat overflade på glasset: Hvis der er en mat hinde/overflade kan det skyldes, at ruderne har været udsat for kalkpåvirkninger. Det kan evt. forekomme efter påvirkning fra havevander eller glasset på anden måde, har været udsat for kalkpåvirkning. Dette fjernes bedst ved at hælde ufortyndet eddikesyre på en klud, som vædes godt. Kalkhinden fjernes ved at pudse ruderne med eddikesyren. Der skal umiddelbart herefter vaskes med sulfovand. NB: Vi medleverer 1 dåse maling til småreparetioner, en pensel, samt en Stanleykniv.

8 Varemodtagelse og opbevaring : Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig måde. Kittet i koblede vinduer er blød ved levering, og der skal derfor udvises stor forsigtighed ved håndtering af elementerne og ved rengøring af glas i de næste 4-6 mdr. efter levering. Ved modtagelsen kontrolleres elementerne for evt. skader og om det med leveringsaftalen leverede stemmer emmer overens. Evt. transport-skader skal påføres fragtbrevet, for at være reklamationsberettiget. Såfremt der skulle være andre fejl eller mangler, skal der omgående reklameres til leverandøren eller direkte til Bøjsø. Hvis der er synlige fejl, må montering ikke påbegyndes før der er reklameret. Elementerne skal beskyttes mod nedbør og tilsmudsning. Mærkater og korkbrikker på glas fjernes nemmest indenfor de første 1-2 uger. Generelt om montering: En korrekt montering har stor betydning for elementernes funktion og levetid. Derfor bør arbejdet udføres af fagfolk med erfaring i montering af vinduer og døre. Ved levering vil glasset normalt være monteret. Ved større elementer bliver glasset leveret løs med. Glasmonteringen skal foretages i henhold til GS glasmonteringsanvisning. Fastgørelse: Karmen placeres normalt i murhullet med ensartet fuge-bredde ved side og overkarm, fugebredde bør være ca. 12 mm. Hængselside skal sættes i lod i begge retninger og elementet fastholdes af kiler/afstandsværktøj, således at elementet er i lod og vatter. Når hængselsiden er fast- skruet, hænges vinduesramme/dørramme i karmen, som finjusteres indtil der er ensartet anslag. Det skal kontrolleres, at omløbsluft mellem karm og ramme er ens. Derefter fastskrues den sidste lodrette karm. Ved murværk kan der bruges selvskærende karmskruer mm Der bores igennem karmfals og ind i murværket. Dette sikrer fiksering mellem mur og karm, hvorfor opklodsningen kan fjernes. Hvis der bruges alm. plugs/karmdyvler, skal der være opklodsning ved hver skrue. Der anvendes 2-4 skruer i hver lodret karm, og der må aldrig være over 90 cm mellem hver skrue. Der skal monteres en blivende opklodsning under hver lodret sidekarm og under lodposten. Dørtrin skal ligeledes understøttes på midten. Ved vindueselementer bredere end 120 cm skal bundkarmen ligeledes understøttes og fastgøres. Elementer med buet overkarm, skal have en blivende opklodsning ved overgang fra lige til buet karm. Ved døre skal der være en blivende opklodsning bag slutblik, primært for indbrudshæmning. Stopning og fugning: Fugearbejdet (kalfatringsfuger) udføres som beskrevet til det aktuelle projekt. Der kan også søges oplysning hos fugebranchens oplysningsråd FSO. Vi giver her oplysninger om vores anvisning, som kan anvendes ved fugning. Først stoppes afstand mellem mur og karm med mineraluldsfilt eller tjæret stoppeværk som bagstopning. Der skal være udfyldt indefra og ud til 3-4 cm fra forkant karm, men der må ikke stoppes så hårdt, at karmen presses ud. Elastisk fuger: Hvis der skal fuges med elastisk fuge, lægges der, som bagstop, en skumstrimmel ind i mørtelfugenoten på karmen, derved styres fugemængden bedre. Der ilægges en elastisk fuge min mm i dybde og ud til forkant karm. Fugemassen efterglittes med fugepind vædet i sæbevand. Mørtelfugning: Såfremt der ønskes en mere diffusions åben fuge, kan der fuges med mørtel. Ved denne fugning må der ikke ilægges skumstrimmel, idet det er vigtigt, at mørtlen presses ind og udfylder hele mørtelnoten. Dette sikrer at fugen ikke falder ud. Mørtelfugen skal derfor være ca mm i dybden. Mørtelfugen kan være en færdig jurakalk mørtel blandet med vand til passende konsistens. Det skal røres godt igennem før brug. Der kan blandes fehår i mørtelen, men det er ikke afgørende hvis ovenstående fugedybde overholdes. Den indv. fuge bør være mest diffusionsæt, og kan udføres med akrylfuge, som kan overmales. Under bundkarmen skal mørtelfugen trækkes min. 10 mm tilbage, eller der skal anvendes en elastisk fuge.

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

De smukkeste rammer om din udsigt

De smukkeste rammer om din udsigt Dansk produceret kvalitetsprodukt De smukkeste rammer om din udsigt Bøjsø døre og vinduer gedigent håndværk bygget på solide traditioner! 2 Kvalitet og tradition»vi har produceret vinduer og døre siden

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning svejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 svejledning forord... 2 Vægge... 3 Lofter... 4 Gulve... 5 Træværk... 7 Bordplader... 8 Vinduer, døre og vægbeklædning... 10 Komfur... 11 Ovn...

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Jernbanegade 11 6862 Tistrup Tel.: 75 29 91 77 Fax: 75 29 97 69 stdsalg@primo.dk www.primolister.com

Jernbanegade 11 6862 Tistrup Tel.: 75 29 91 77 Fax: 75 29 97 69 stdsalg@primo.dk www.primolister.com Blad: 0.00 Dato: december 2012 Katalogindhold 0. Introduktion Blad 0.00 Indholdsfortegnelse december 2012 Blad 0.01 Listeoversigt. Gældende for lister i afsnit 1, 2 samt blad 4.01 juli 2007 Blad 0.02 Anvendelsesmuligheder

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere