Vedligeholdelsesvejledning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesvejledning."

Transkript

1 Vedligeholdelsesvejledning. - samt informationer til brug ved montage. - samt - samt informationer til brug til brug ved ved montage. Tillykke Tillykke med med med Deres Deres Deres nye nye nye vinduer vinduer og og og døre. døre. døre. Læs venligst denne vejledning. Læs Læs venligst denne vejledning. Der er mange gode råd og nyttige informationer. Der Der mange er mange gode gode råd råd og og nyttige informationer. VIGIGT! VIGIGT! Gem Gem denne denne vejledning! vejledning!! Ved senere henvendelse til fabrikken, skal følgende data oplyses: Ved senere henvendelse til fabrikken, skal følgende data oplyses: Ved senere henvendelse til fabrikken, skal følgende data oplyses: Ordre Nr.: Ordre Nr.: Ordre Nr.: Leveringsuge/år: Leveringsuge/år: Leveringsuge/år: Farve på elementer: Farve på elementer: Farve på elementer: Producent: Producent: Bøjsø døre && vinduer A/S A/S Højagervej Bøjsø døre 5-7, & 6623 vinduer 6623 Vorbasse A/S Tlf.: Højagervej , Fax.: 6623 Fax.: 75 Vorbasse Tlf.: Fax.: Internet: Internet: S I B I R I S K VI ANVENDER L Æ R K E T R Æ 10 / / /201

2 Koblede vinduer Smøring: Koblede vinduer leveres normalt som sidehængte, med galvaniserede Hamborg-hængsler. Hængslerne skal smøres én gang årligt med syrefri olie eller med konsistensfedt. Konsistensfedt holder længere hvilket er en fordel i kystområder, hvor havgus og salt belaster beslagene mere. Hvis vinduerne er leveret med hjørnebåndshængsler med rumpestabler eller indstukne stabler, skal disse smøres én gang årligt med konsistensfedt. Der skal efterfyldes med fedt over hængselstappen, så der ikke kan stå vand i hængslerne. Rengøring: Ved rengøring af glas mellem rammerne, adskilles den udvendige og indvendige ramme fra hinanden på følgende måde: Vinduesrammen åbnes. I hængselsiden er der 2 eller 3 magnetbeslag. Ved et let træk i rammerne åbnes disse fra hinanden. OBS: ved koblede døre anvendes koblingsbrikker som åbnes med et tryk! Rammerne er hængslet sammen i modsatte side, så de ikke kan falde fra hinanden. Efter pudsning trykkes de to rammer sammen, og fungerer nu igen som én ramme. De koblede rammer er udført med 1½-2 mm luft mellem rammerne. Det sikrer, at der ikke dannes kondensfugt mellem rammerne. Det betyder også, at der vil kunne komme lidt støv og lign. ind mellem glassene. Dette gælder ikke hvis De har valgt en løsning med diffusionsåbent bånd mellem rammerne. Det må forventes, at rammerne skal åbnes og rengøres 2 gange årligt, afhængig af husets placering, vind og vejr m.v. Hvis der opstår kondensfugt eller dug mellem rammerne, skal anverferne spændes ½ omgang (fig. 1 ). Kontroller derefter om den indvendige ramme trykker tæt mod tætningslisten. Det gøres ved at trække et stykke papir mellem ramme og karm mens vinduet er lukket. Hvis der mærkes modstand, er tætningen i orden. Magnetisk koblingsbrik Hamborghængsel Justering af anverfer, eventuelle diffusionsåbne bånd støvsuges. Koblet vindue - set indefra. Åbnet for pudsning mellem rammer.

3 Justering og smøring af termovinduer Sidehængte vinduer: Anverfere kan justeres ved at spænde eller løsne skrueøskenen ½ omgang. (fig. 1) Vinduerne leveres med galvaniserede hamborghængsler, som en gang årligt skal smøres med syrefri olie, eller med konsistensfedt. Sidstnævnte holder væsentlig længere. (fig. 2) Vinduesbeslag: Hvis vinduerne er leveret med vinduesbremse, skal denne smøres med syrefri olie mindst en gang årligt. Justering så der er passende friktion, kan foretages ved at justere på skruen, der sidder i glideren, som kører frem og tilbage i skinnen. (fig. 3) Pudsebeslag. Pudsebeslag skal smøres i bevægelige dele og ved sammennitning af beslag. Topstyret og vendevinduer: Topstyret: Glideskinner må ikke smøres, men holdes fri for snavs og maling. Friktionen kan justeres ved at dreje på skruen der sidder i glideklodsen. (fig. 4) Paskvilstanglås i bund samt nitteforbindelse i beslag, smøres med syrefri olie én gang årligt. (fig. 5) Vendevinduer. Justering og smøring som topstyrede vinduer. Det er særdeles vigtigt med smøring og justering af vendebeslag, da vinduet ellers ikke kan fungere perfekt. (fig. 6)

4 Facade og terrassedøre Facadedøre: Betjening af låsen: Facadedøre fra Bøjsø leveres med Fix 3-punkt lukning. For at sikre en perfekt lukning og bedre indbrudssikring er dørlåsen opbygget således, at dørgrebet skal løftes 45 grader, før døren kan låses. Denne funktion medfører, at døren bliver lukket i 4 punkter incl. låsepalen. Låsen skal smøres med syrefri olie mindst en gang årligt. Hængsler: Dørene leveres med 3-4 galvaniserede hamborghængsler. Hængslerne skal smøres med syrefri olie, spray-fedt eller konsistensfedt, mindst en gang årligt Slutblik: For at sikre en perfekt lukning må det forventes, at slutblikket skal justeres. Nogle slutblik kan justeres som vist på fig.1. Andre typer skal først afmonteres, hvorefter palen kan bukkes og slutblikket genmonteres. Terrassedøre: Terrassedøre skal smøres og justeres som facadedøre. Dog har terrassedøre ikke samme funktion i låsekassen. Låsen er kun til betjening med paskvilgreb. Som standard er der kun monteret greb på indvendig side. Glidebremsen i top af døren skal holdes ren for snavs og maling og må ikke smøres. Bremsen er grebsbetjent dvs., at når grebet drejes mens døren er åben, fastholdes døren i den ønskede position. Døren kan kun åbnes ca. 90 grader pga. bremsen. Såfremt døren skal åbne mere end 90 grader, skal bremsen afmonteres! Dobbeltdøre: Den stående del fastholdes af en skudrigle i top og bund. Skudriglen har indgreb i en PVC-bøsning i top og bundkarm. Denne bøsning kan drejes, så døren kan klemme mere eller mindre ind mod tætningslisten. Koblede terrassedøre: Koblede terrassedøre skal smøres og justeres efter samme princip som beskrevet ovenfor. For at adskille rammerne fra hinanden, skal der trykkes let på koblingsbrikkerne i forkanten af døren. (fig.2) Vigtigt! Mahogni dørtrin skal 1-2 gange årligt behandles med klar koldpresset linolie tilsat fungicider, eller med hårdtræsolie.

5 Undgå fugtskader -luk vinduet op! Luften i en lejlighed/et hus kan hurtigt blive for fugtig som følge af fx madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader (mugpletter) og til sundhedsskadelige påvirkninger (husstøvmider). Mange tror, at en lejlighed ventilerer sig selv, men det er sjældent tilfældet. Beboerne må derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden. I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsventiler i eller nær loftet. Disse skal være åbne og holdes rene for at virke effektivt. Ofte findes også friskluftventiler i eller nær vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem køkken og bad. Disse ventiler bør altid holdes åbne. I ældre ejendomme med trækruder -små ventila tionsruder -kan det være nødvendigt altid at have dem på klem for at få nok friskluft. HUSK: LUFT SÅ MEGET UD, AT DER IKKE KOMMER DUG PÅ RUDERNE. Selv om der skal spares på varmen, må spare iveren ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af rimelige mængder friskluft ikke de store penge. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. I nyopførte lejligheder/huse kan der forekomme byggefugt. Udluft derfor særligt meget i det første års tid efter indflytning i en ny lejlighed/nyt hus. Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for mere udluftning end før. Især hvor der ryges, er det en god idé altid at holde udluftningsventiler åbne eller lade trækruder stå på klem. Kontakt i øvrigt straks vicevært eller inspektør, hvis der opstår fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe, hvis der gribes ind med det samme. HUSK: ET GODT INDEKLIMA FORUDSÆTTER GOD VENTILATION.

6 Vedligeholdelsesvejledninger for Bøjsø produkter. Elementer uden overfladebehandling: Alle elementer er 2-ØKO grundbehandlet iht. DVC/VSO tekniske bestemmelser, der opfylder EN-152 krav mod skimmelangreb. Elementer uden overfladebehandling skal males inden 30 dage efter for at bevare garantien. Vi anbefaler 1 gang grunding i et oliebaseret produkt f.eks. Larco Super Secu. Herefter skal der mellemslibes med korn 240. Efter 1 døgn kan der viderebehandles med Larco Super Secu finish (oliebaseret) eller Larco DK-5 (en blanding af alkyd og akryl vandfortyndbar) Denne behandling skal påføres 2 gange. Udv. skal der være farvepigmenter i malingen pga. solens UV stråling. Som alternativ til ovenstående kan der naturligvis anvendes andre produkter, f.eks. Gori produkter. Elementerne grundes med Gori 44 og derefter 2 gange Gori 88, Gori 77 eller Flüggers Dækso (oliebaseret) eller Flüggers vinduesmaling. Ved fremtidig vedligeholdelse skal der normalt ikke grundes, men det må forventes, at der skal males ca. hvert 3-6. år (det er en fordel at stryge 2 gange, når der males, derved opnås en længere holdbarhed. Tætningslister, beslag og DVC mærker må ikke overmales. Færdigmalede produkter: Bøjsø anvender Aquatop maling fra Teknos i Vamdrup. Aquatop er en blanding af alkyd og akryl, og er vandfortyndbar. Det er en 2-trins behandling med 1x grunding og 1x sprøjtemaling -med en samlet lagtykkelse på min. 80 my i tørfilm. Dette giver en holdbarhedsperiode på min. 3-5 år afhængig af elementernes placering. Dog må det forventes, at bundglaslister samt synligt endetræ skal gås efter oftere. Pletmaling: Skal udføres med Aquatop i samme farve som leveret for at opnå en ensartet farve. Bøjsø leverer en lille rep. dåse med. Til efterbehandling kan bruges Flüggers vinduesmaling. Harpiksudtræk: (det anbefales at reparere efter 1 år) De fleste harpiksknopper kan fjernes ved at gnide og polere overfladen med en spritklud og derefter polere med en tør klud. De mere ekstreme områder f.eks. ved knaster og lign. hvor harpiksudtræk har beskadiget overfladefilmen, afskrabes løstsiddende maling. Herefter foretages en let afslibning og til sidst stryges 2 gange med Aquatop. Harpiksudtræk giver ofte et gulligt farvegennemslag ved knasterne. Dette afrenses med sprit og evt. efterfølgende pletmaling med en gang Aquatop. Vi leverer en dåse reparationsmaling med. Fremtidig vedligehold: Efter 3-6 år når elementerne skal males, er det som regel nok at behandle på den udvendige side samt karmfalse og rammekanter. Elementerne skal afrenses for evt. løstsiddende maling og slibes let. Derefter males 1-2 gange med f.eks. Larco DK-5 -Flüggers vinduesmaling, eller et andet produkt som bør være et blandingsprodukt (alkyd/akryl). Denne behandling skal foretages ca. hvert 2. eller 3. år. Vi vil ikke anbefale at bruge Aquatop til efterbehandling, da den er beregnet til at påføre med sprøjte og derfor er svær at stryge på med pensel. Mahogni dørtrin behandles med klar koldpresset linolie med fungicider, eller hårdttræsolie 1-2 gange hvert år. Larco produkter kan købes direkte hos Larco tlf.: Gori kan købes på byggemarkeder og Flügger kan købes hos farvehandlere. Træværket kan med fordel afvaskes 2-3 gange årligt med voksholdig autoshampo. Husk beslag, låse og lign. bør smøres med syrefri olie en gang årligt, dør-og vindueshængsler kan med fordel gives et lag konsistensfedt, det holder længere end olie. Se i øvrigt side 2, 3 og 4 i denne vejledning. Forventet udfald af industriel overfladebehandling: Da træ er naturmateriale, hvori der kan forekomme vindridser og andre strukturvariationer, kan der opstå uregelmæssigheder i overfladen. Især ved lyse farver kan der forekomme gulskjoldede pletter, opkog og rynkedannelser omkring knaster. Ligeledes kan harpiksudtræk give en ujævn overflade i form af knopper eller dråber, tilfældigt fordelt på elementerne. Systembehandlingen foregår inden montering af beslag og tætningslister, så alle flader bliver behandlet. Vi gør dog opmærksom på, at glaslister bliver monteret med sømpistoler, hvilket giver små synlige stiftehuller i overfladen. Overfladebehandling på elementer monteret i sydvendte facader med stærkt sollys, kan ikke forventes at have samme holdbarhed som øvrige elementer. Det samme gælder for elementer, der er udsat for havluft eller stærk kemisk påvirkning. Glaslister er udført i Sibirisk lærk, men bør males med jævne mellemrum.

7 Information vedr. glas og rengøring af glas. Vedr. termoruder Alt termoglas er leveret af en fabrikant der er tilsluttet GS (forening af termorudefabrikanter) hvor ruderne bliver kontrolleret iht. DS og der ydes en 5 års garanti mod punktering, som ses ved dugdannelse i hulrummet. Termoruderne er monteret med cellebånd indv. og med EPDM gummibånd udv. som er optimal sikring mod indtrængning af vand ved glaslister. Dette glasbånd kræver ingen vedligeholdelse, men da træ er naturmateriale, der bevæger sig ved fugtsvingninger, skal der 1 gang årligt kontrolleres at udv. glasbånd ligger tæt mod ruden. Dette kontrolleres ved at føre et barberblad/stanleykniv ned mellem bånd og ruden. Hvis dette er muligt uden at påvirke båndet, skal glaslisten presses ind på plads og eftersømmes. Det er vigtigt at der ikke trænger vand ned i bundfalsen. Pr. 1. Januar 2006 vil alle termoruder være energimærkede iht. gældende krav. Alle hærdede ruder vil ligeledes være mærkede. Rengøring af glas generelt: Til almindelig rengøring af ruder bruges vand tilsat sulfo, i samme mængde, som ved opvask. Det er godt for malingen, hvis de malede overflader vaskes med vand tilsat autoshampo med voks, mindst 1 gang årligt. Malingen bliver derved mere smudsafvisende. Rengøring af glas i koblede vinduer: Den indvendige rude monteres med silikone og glaslister. Eventuelle silikonerester som skal fjernes, afskæres let med vedlagte stanleykniv. Skær først langs trærammen, hold knivbladet lidt på skrå for at undgå beskadigelse af malingen og træk derefter kniven langs glasset. Skub knivbladet godt ud, så den bøjes lidt, det letter arbejdet. Vi kan desværre ikke fjerne disse silikone rester på fabrikken, da den ikke hærder straks. Rengøring af udvendig glas: Det anvendte kit indeholder linolie og derfra kommer nogle olierester på glasset. For at opsuge disse olierester påføres et tynd lag kridt. Vi gør opmærksom på at der skal udvises forsigtighed ved pudsning af glas i de første 3-6 måneder, da kittet hærder langsomt. Kridt resterne fjernes let ved afbørstning og rengøring med sulfovand. Fedtpletter kan evt. fjernes med terpentin. Vigtigt Vinduer med lavenergiglas er med en belægning nedstøbt i glasset, som gør glasset lidt ru i overfladen ( på den side der vender ind mellem rammerne). Denne belægning kan matteres, hvis der gnides med metalgenstande. Det ødelægger ikke glasset med hensyn til energieffekt, men rent visuelt kan det give gener. Evt. maleklatter m.v. fjernes med en stanleykniv, men undgå at skrabe med kniven. Vedr. kit Det anvendte kit er specialudviklet til Bøjsø s koblede vinduer. Kittet er testet og afprøvet hos Teknologisk Institut med meget fine resultater. Afprøvningen viste en meget lang holdbarhedsperiode uden problemer, langt bedre end andre kittyper vi fik afprøvet. Kittet har dog den ulempe, at der kan opstå nogle mindre rynkedannelser i overfladen. Disse kan afslibes før maling, hvis det ønskes, dog tidligst efter ca. 1 år. Kittet kan overmales efter 1 år, men det er først påkrævet efter 3-6 år, når vinduerne/dørene skal males. Derved opnås en perfekt kitfals, der kan holde i mange år. Reklamation på trykmærker i kit kan kun anerkendes, såfremt der reklameres ved varemodtagelse. Evt. aftegning efter rudemærkater: Det er bedst at fjerne rudemærkaterne inden for 1-2 uger. Såfremt rudemærkaterne har siddet i længere tid, eller hvis de er brændt lidt ekstra hårdt fast ved solpåvirkning, kan det i nogle tilfælde være svært at få limhinden fjernet helt. Vi anbefaler at påføre pletten en gang rensebenzin, og skrabe pletten med et barberblad. Derefter renses området igen med rensebenzin. Der kan også bruges acetone, men det er vigtigt, at der ikke kommer acetone på træet, da det vil gøre malingen mat. Vedr. evt. mat overflade på glasset: Hvis der er en mat hinde/overflade kan det skyldes, at ruderne har været udsat for kalkpåvirkninger. Det kan evt. forekomme efter påvirkning fra havevander eller glasset på anden måde, har været udsat for kalkpåvirkning. Dette fjernes bedst ved at hælde ufortyndet eddikesyre på en klud, som vædes godt. Kalkhinden fjernes ved at pudse ruderne med eddikesyren. Der skal umiddelbart herefter vaskes med sulfovand. NB: Vi medleverer 1 dåse maling til småreparetioner, en pensel, samt en Stanleykniv.

8 Varemodtagelse og opbevaring : Aflæsning og håndtering af elementerne skal foretages på en hensigtsmæssig måde. Kittet i koblede vinduer er blød ved levering, og der skal derfor udvises stor forsigtighed ved håndtering af elementerne og ved rengøring af glas i de næste 4-6 mdr. efter levering. Ved modtagelsen kontrolleres elementerne for evt. skader og om det med leveringsaftalen leverede stemmer emmer overens. Evt. transport-skader skal påføres fragtbrevet, for at være reklamationsberettiget. Såfremt der skulle være andre fejl eller mangler, skal der omgående reklameres til leverandøren eller direkte til Bøjsø. Hvis der er synlige fejl, må montering ikke påbegyndes før der er reklameret. Elementerne skal beskyttes mod nedbør og tilsmudsning. Mærkater og korkbrikker på glas fjernes nemmest indenfor de første 1-2 uger. Generelt om montering: En korrekt montering har stor betydning for elementernes funktion og levetid. Derfor bør arbejdet udføres af fagfolk med erfaring i montering af vinduer og døre. Ved levering vil glasset normalt være monteret. Ved større elementer bliver glasset leveret løs med. Glasmonteringen skal foretages i henhold til GS glasmonteringsanvisning. Fastgørelse: Karmen placeres normalt i murhullet med ensartet fuge-bredde ved side og overkarm, fugebredde bør være ca. 12 mm. Hængselside skal sættes i lod i begge retninger og elementet fastholdes af kiler/afstandsværktøj, således at elementet er i lod og vatter. Når hængselsiden er fast- skruet, hænges vinduesramme/dørramme i karmen, som finjusteres indtil der er ensartet anslag. Det skal kontrolleres, at omløbsluft mellem karm og ramme er ens. Derefter fastskrues den sidste lodrette karm. Ved murværk kan der bruges selvskærende karmskruer mm Der bores igennem karmfals og ind i murværket. Dette sikrer fiksering mellem mur og karm, hvorfor opklodsningen kan fjernes. Hvis der bruges alm. plugs/karmdyvler, skal der være opklodsning ved hver skrue. Der anvendes 2-4 skruer i hver lodret karm, og der må aldrig være over 90 cm mellem hver skrue. Der skal monteres en blivende opklodsning under hver lodret sidekarm og under lodposten. Dørtrin skal ligeledes understøttes på midten. Ved vindueselementer bredere end 120 cm skal bundkarmen ligeledes understøttes og fastgøres. Elementer med buet overkarm, skal have en blivende opklodsning ved overgang fra lige til buet karm. Ved døre skal der være en blivende opklodsning bag slutblik, primært for indbrudshæmning. Stopning og fugning: Fugearbejdet (kalfatringsfuger) udføres som beskrevet til det aktuelle projekt. Der kan også søges oplysning hos fugebranchens oplysningsråd FSO. Vi giver her oplysninger om vores anvisning, som kan anvendes ved fugning. Først stoppes afstand mellem mur og karm med mineraluldsfilt eller tjæret stoppeværk som bagstopning. Der skal være udfyldt indefra og ud til 3-4 cm fra forkant karm, men der må ikke stoppes så hårdt, at karmen presses ud. Elastisk fuger: Hvis der skal fuges med elastisk fuge, lægges der, som bagstop, en skumstrimmel ind i mørtelfugenoten på karmen, derved styres fugemængden bedre. Der ilægges en elastisk fuge min mm i dybde og ud til forkant karm. Fugemassen efterglittes med fugepind vædet i sæbevand. Mørtelfugning: Såfremt der ønskes en mere diffusions åben fuge, kan der fuges med mørtel. Ved denne fugning må der ikke ilægges skumstrimmel, idet det er vigtigt, at mørtlen presses ind og udfylder hele mørtelnoten. Dette sikrer at fugen ikke falder ud. Mørtelfugen skal derfor være ca mm i dybden. Mørtelfugen kan være en færdig jurakalk mørtel blandet med vand til passende konsistens. Det skal røres godt igennem før brug. Der kan blandes fehår i mørtelen, men det er ikke afgørende hvis ovenstående fugedybde overholdes. Den indv. fuge bør være mest diffusionsæt, og kan udføres med akrylfuge, som kan overmales. Under bundkarmen skal mørtelfugen trækkes min. 10 mm tilbage, eller der skal anvendes en elastisk fuge.

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning - samt informationer til brug ved montage. Tillykke med Deres nye vinduer og døre Læs venligst denne vejledning. Der er mange gode råd og nyttige informationer. VIGTIGT! Gem

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan fuldglasvægge (TP Lite, TP Lite Twin, TP Acoustic) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Glas: Fuldglasvæg. Glas monteret i aluminiumsprofiler fuget eller samlet

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

Brugervejledning, drift og vedligehold

Brugervejledning, drift og vedligehold Brugervejledning, drift og vedligehold Triplan systemvægge (FLEXICA, FLEXICA LINE, VENTURA/OPEN) MATERIALER OG OVERFLADER Vægtype: Systemvæg. Stolpekonstruktion bestående af galvaniserede stålprofiler

Læs mere

Montage & Brugervejledning

Montage & Brugervejledning Montage & Egholmvj 7C 9800 Hjørring Telefon: 98 83 70 55 Telefax: 98 83 70 33 www.euro-plast.dk info@euro-plast.dk Hvem er vi... 2 Det sikrevalg... 2 Modtagelse og opbevaring... 2 Montering af håndtag...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE

HÅNDTERING OG OPBEVARING INDEN MONTAGE Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.

CombiSystem 900. Beslagsystem til døre og vinduer PN COMBI 900. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag. Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk CombiSystem 900 Beslagsystem til døre og vinduer Teknisk manual Teknisk PN COMBI 900 manual COMBI 900 Index PN COMBI SYSTEM Side Omhandler

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ

Ølene snedkeri. Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ Ølene snedkeri Håndværker- & Brugervejledning FOR VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE MODTAGELSE OG OPBEVARING MONTERING, FASTGØRELSE OG FUGNING FUNKTION OG BETJENING TOPHÆNGT VINDUE TOPSTYRET

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Håndværker- & brugervejledning

Håndværker- & brugervejledning Tillykke Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye vinduer/døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vores elementer bygger på håndværksmæssige traditioner kombineret med

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 Montagevejledning Drift & vedligeholdelsesvejledning Vinduer 1074 og 1086 Døre

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere

Brugervejledning. Kernefyr. Vi gør danmark smukkere Brugervejledning Kernefyr Vi gør danmark smukkere 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Modtagelse og opbevaring... 3 Montering og fastgørelse... 4-5 Fuger... 6 Rengøring... 6 Komponent beskrivelse...

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre.

VINDUESINDUSTRIEN. VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING Garanti Montering Vedligeholdelse Betjening Udskiftning af sliddele Udluftning af boligen Kirkebækvej 149 8800 Viborg 86 64 75 50 www.psvinduer.dk ps@psvinduer.dk 1 2 Et godt valg

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning GÆLDENDE FOR DVV-MÆRKEDE VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015

Brugervejledning. Standard vinduer og døre Nov. 2015 Brugervejledning Standard vinduer og døre Nov. 2015 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti Brugervejledning - VELFAC vinduer Uddrag til A/B Mønten - 2016 Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Beslagsystem for døre og vinduer

Beslagsystem for døre og vinduer 700 PN System em A N U AL KM te S ys NS A N U AL KM P 00 7 m T E K NI T E K NI S Beslagsystem for døre og vinduer Nørregade 25 DK-9700 Brønderslev Tel: +45 96 45 56 56 www.pn-beslag.dk Index PN SYSTEM

Læs mere

Lang levetid til din altan. Vedligeholdelsesguide

Lang levetid til din altan. Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

Fugebånd: Gummi, 3 mm, sort, monteres i not og nederste fugebånd topforsegles ind- og udvendigt.

Fugebånd: Gummi, 3 mm, sort, monteres i not og nederste fugebånd topforsegles ind- og udvendigt. NYT VINDUESPARTI I OPHOLDSRUM - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen.

Læs mere

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer A/S. Vi tager forbehold for trykfejl og ret til ændringer. 01.91-08.15 2015 Rationel Vinduer /S rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, LDUS, PTUS, PTUS+, Rationel UR and Rationel URPLUS logos are registered trademarks used under licence by Rationel Vinduer

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning... 5 Funktion

Læs mere

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning 10 gode altanråd Ståldele Aluminiumsdele Fiberbetongulve Glas Hårdttræsgulve Håndliste i hårdttræ Underbeklædning

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S

rationel and rationel logo, SECURITY, DOMUS, ALDUS, PATUS and PATUS+ logos are registered trademarks used under license by Rationel Vinduer A/S Rationel VINDUER MED OMTNKE Rationel vinduer og døre er kvalitetsprodukter, som vi udvikler, designer og producerer med omtanke. Vi afsætter produkterne til en række lande i Nordeuropa. Produkterne er

Læs mere

Døre og vinduer. Rengøring Det anbefales at vinduer, ruder og døre rengøres minimum hver 6. måned.

Døre og vinduer. Rengøring Det anbefales at vinduer, ruder og døre rengøres minimum hver 6. måned. Døre og vinduer Beskrivelse Vinduer og altandøre Træ/alu-vinduer fra Krone, 3-lags glas, Energiklasse A. RAL 9010 (hvid) indv. og RAL 7016 (antracitgrå) udv., glans 30. Greb er typen Coto62. Hoveddøre

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast

Håndværker- & Brugervejledning. gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Håndværker- & Brugervejledning gældende for dvv-mærkede vinduer og yderdøre i plast Indholds fortegnelse 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret januar 2014 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Produktinformation Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Koblede Vinduer Triowood & Duowood Vi har gennem mange år opnået stor

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING TRÆ /ALU VINDUER OG DØRE Opdateret december 2011 1 TILLYKKE MED DINE NYE TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader

Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S KÆRMINDEVEJ 2. DK-6580 VAMDRUP TELEFON +45 7558 2511. FAX +45 7558 3611 WWW.SPEKVA.DK Indholdsfortegnelse Massivtræ - et ægte

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Monteringsanvisning System WG 100 Hæve/skydedøre i aluminium

Monteringsanvisning System WG 100 Hæve/skydedøre i aluminium 7986DK Monteringsanvisning System WG 100 Hæve/skydedøre i aluminium 2017-10 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer partiet måske

Læs mere

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre

Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre Brugervejledning og produktinformation Vinduer og yderdøre INDHOLDSFORTEGNELSE Modtagelse og opbevaring...3 Aflevering til bygherren...3 Hvad er hvad på et vindue...4 Montering og fastgørelse...5 Betjening

Læs mere

WG 80 Skydepartier til vinterhaven Faste partier til vinterhaven se side 16

WG 80 Skydepartier til vinterhaven Faste partier til vinterhaven se side 16 7992DK WG 80 Skydepartier til vinterhaven Faste partier til vinterhaven se side 16 Willab Garden 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen, inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer

brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer brugsvejledning Gældende for vinduer og døre leveret fra Sparvinduer 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Tillykke med dine nye Sparvinduer elementer... 3 Fagudtryk... 4 Modtagelse... 6 Opbevaring... 6 Håndtering og

Læs mere

V $ffedoor-jutlandta. Re ngøri n gs i nstru kti o n. ,i t 1:9

V $ffedoor-jutlandta. Re ngøri n gs i nstru kti o n. ,i t 1:9 ,i t Re ngøri n gs i nstru kti o n V $ffedoor-jutlandta lndvendige døre og malede karme I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud og varmt vand. Efter behov kan anvendes de i husholdningen

Læs mere

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden.

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden. REKLAMATIONSVEJLEDNING Kære kunde! PRO TEC VINDUER tilstræber at levere fejlfrie elementer. Men desværre kan der undtagelsesvis opstå fabrikationsfejl eller skader på elementerne på deres vej fra fabrik

Læs mere