VINDUES MONTAGE KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINDUES MONTAGE KATALOG"

Transkript

1 VINDUES MONTAGE KATALOG WC-DK

2 Indholdsfortegnelse og forord, trykbeslag og skråbeslag: Side 1-41 Se principper for anvendelsen af Simpson Strong-Tie's nye patenteret beslag til isætning af vinduer og yderdøre på de næste 2 sider. Beslagene er udviklet, så vinduer nemt kan monteres i vinduesfalse med effektiv kuldebroafbrydelse. Herved bliver det lettere at fylde de nye øgede tætheds- og isoleringskrav. Fastholdelse af vinduer kan ske enten med konsoller suppleret med tryk- og skråbeslag (montagesystem type I) eller alene med tryk- og skråbeslag (montagesystem type II). Hovedelement i montagesystem type I er konsolbeslaget. Beslaget kan monteres indefra d.v.s. at stillads er unødvendigt ved montagen. Allerede under montage virker konsolbeslaget som understøtning for vinduet. Den indbyggede spændplade giver en mulighed for finjustering i højden. Mulighed for montering efter muring af formur. Vimovinkel og vimlader: Side Beslagene anvendes til isætning af vinduer. Betonbeslagskruer SBS: Side Betonbeslagskruer SBS er udviklet til fastgørelse af beslag til letklinkerbeton. Med det cylindriske stykke under skruens hoved nås timal fastgørelse af beslag. Beslagskruer: Side Beslagskruer er udviklet til fastgørelse af beslag til træ. Med det cylindriske stykke under skruens hoved nås timal fastgørelse af beslag. Øvrige Simpson Strong-Tie kataloger på Side 51 Forord: I denne anvisning anbefales beslag til fastholdelse af vinduer og døre i ydermurskonstruktioner. Anvisningen er en hjælp til brug ved dimensionering af fastholdelser. Simpson Strong-Tie står til rådighed med vejledning i brug af anvisningen, men kan ikke påtage sig at dimensionere fastholdelsen. Forslag til fastholdelse skal altid godkendes af det aktuelle byggeris rådgivende ingeniør. Ved dimensionering af fastholdelser i konstruktioner, der ligger uden for denne anvisning, henvises til vinduesfabrikanten og det aktuelle byggeris rådgivende ingeniør. SIMPSON STRONG-TIE A/S takker følgende firmaer og institutioner for det gode samarbejde i udviklingen af konsol-, tryk- og skråbeslag: H + H EXPAN A/S, VELFAC A/S, PRIMO A/S, H. S. Hansen's Fabrikker A/S, Dalton Betonelementer A/S, SBi og BYG-DTU.

3 Montagesystem til vinduer og yderdøre - Type I Montagesystem til vinduer - Type II Udvendig A Udvendig E E B F F B Indvendig A C Indvendig G G C D H H D Montagesystem type I anvendes til ét-fags vinduer, 2-fags vinduer, mindre vinduesbånd og yderdøre. Systemet består af konsolbeslag, trykbeslag og skråbeslag. anvendes til at understøtte vinduet for lodret last. tager vindlast, og skråbeslag fastholder vinduet sideværts. 1 Montagesystem type II kan anvendes til mindre ét-fags vinduer. Systemet består af trykbeslag og skråbeslag. Vinduet understøttes ved sidekarmene af en trekant bestående af et skråbeslag, et trykbeslag og bagmuren. anvendes desuden til at tage vindlast og skråbeslag til at fastholde vinduet sideværts. 2

4 Montagesystem til vinduer og yderdøre Montagessystem til vinduer og yderdøre Indholdsfortegnelse: Side Konsol- og forlængerbeslag - orientering 1-5 Tryk- og skråbeslag - orientering 2-6 Konsol- og forlængerbeslag - udformning 7 Tryk- og skråbeslag - udformning 8 Konsol- og forlængerbeslag - fastlæggelse af længde 9 Tryk- og skråbeslag - fastlæggelse af længde 10 Montagevejledning til vinduer Principanvisning - vinduer Principanvisning - yderdøre Konsol- og forlængerbeslag - bæreevne 17 Tryk- og skråbeslag - bæreevne 18 Eksempel 1: Dimensionering, montagesystem type I 19 Eksempel 1: Dimensionering, montagesystem type II 20 Eksempel 2: Dimensionering, montagesystem type I Artikel fra SBi - Laster fra vinduer Betonbeslagskruer SBS beslagskruer uden trykfod Forlængerbeslag 3 4

5 og forlængerbeslag - orientering og skråbeslag - orientering Trekantplade Trykfod Spiralspændplade med trykfod uden trykfod Tplade Forlængerbeslag og forlængerbeslag Befæstigelsesmidler: Fastgøres til bagmur med betonbeslagskrue SBS. Se under montage side 11. et er fremstillet af flere varmforzinkede stålpladedele i tykkelsen 3,0 mm. et består af en tplade, en trekantplade, en spiralspændplade og en trykfod. Beslagdelene er samlet med stålsplitter. På konsolbeslaget kan efter behov monteres forlængerbeslag. Anvendelse et anvendes til understøtning af vinduer ved byggerier, hvor der ønskes ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og hvor der efterfølgende monteres vinduestilsætninger. et anvendes med trykfod, når bagmur er af letklinkerbeton eller lignende. et uden trykfod kan kun anvendes, når bagmur er af beton. Ved smalle karmbredder kan forlængerbeslag benyttes. Montage Tilspænding af spiralspændpladen giver den nødvendige sikkerhed for, at konsolbeslaget virker timalt. Se hvordan under montage side 11. Se også befæstigelsesmidler på denne side nederst til venstre. Bæreevne og last I vægelementer af letklinkerbeton med deklareret trykstyrke 10 MPa (LB 10) kan konsolbeslaget tage en regningsmæssig lodret last på mindst 0,78 kn (78 kg). Anvendes forlængerbeslaget, reduceres bæreevnen. Angående bæreevne i øvrigt se side 17. Lasterne afhænger af vinduets størrelse, glastykkelse, hængsling osv. De fremgår af artiklen på siderne og leverandørens anvisninger. Befæstigelsesmidler: Fastgøres til bagmur med betonbeslagskrue SBS se under montage side 12. og skråbeslag Tryk- og skråbeslag er fremstillet af varmforzinket stålplade i tykkelsen 2,0 mm. et er forsynet med en ribbeforstærkning. Anvendelse Tryk- og skråbeslag anvendes ved både montagesystem type I og II til at tage vindlast og fastholde vinduet for vandrette påvirkninger i vinduets plan. ene kan kun tage træk. ene forudsættes monteret under 45 og skal altid anvendes sammen med et trykbeslag for at kunne tage last i vinduets plan. Skrå- og trykbeslag anvendes også på over- eller underkarm til at fastholde vinduet sideværts. Ved montagesystem type II anvendes tryk- og skråbeslag fastgjort nederst i sidekarmen og til bagmuren også til at tage lodret last. Vinduesfabrikanten skal godkende, at vinduet hænges i sidekarme uden anvendelse af klodsning. Montage Se befæstigelsesmidler nederst til venstre på denne side samt under montage side 12. Bæreevne og last Bæreevne af beslagene fremgår af side 18. Lasterne afhænger af vinduets størrelse, glastykkelse, hængsling osv. De fremgår af artiklen på siderne og leverandørens anvisninger. Stålkvalitet: S 250 GD + Z 275 i.h.t. EN 10326:2004 Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m 2 tosidig - svarende til zinklagtykkelse ca. 20 µm. Fastgøres til trævindue med beslagskrue dim. 5,0 35 se side 12. Stålkvalitet: S 250 GD + Z 275 i.h.t. EN 10326:2004 Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m 2 tosidig - svarende til zinklagtykkelse ca. 20 µm. 5 6

6 og forlængerbeslag - udformning og skråbeslag - udformning med trykfod Til fastgørelse på bagmur af letklinkerbeton og lignende. uden trykfod Til fastgørelse på bagmur af beton Tplade 50 Trekantplade 50 Trekantplade Spiralspændplade Trykfod k k 14 Ø8, /2 x k+5 9 1/2 x k og skråbeslag 5 for fastgørelse af beslag til karmtræ med beslagskrue dim. 5,0 35. : : 30 5 for fastgørelse af beslag til bagmurselement af træ med beslagskrue dim. 5, ,5 for fastgørelse af beslag til bagmurselement af letklinkerbeton eller beton med betonbeslagskrue SBS Ø5 Ø5 Ø8,5 t med forlængerbeslag Tplade i konsolbeslag er forsynet med 1 stk. 4 for fastholdelse af forlængerbeslag. Fastholdelse kan foretages med selvskærende skrue eller galvaniseret søm (medleveres ikke). 30 Ø5 Ø5 Ø8,5 s 30 2 Ø

7 - fastlæggelse af længde Tryk- og skråbeslag - fastlæggelse af længde Bestemmelse af længde af konsolbeslag uden og med forlængerbeslag: Vinduer med bred karm: Detalje med bagmur af letklinkerbeton eller lignende. er vist med trykfod. Trykfod kan udelades ved bagmur af beton. Vinduer med smal karm: Detalje med bagmur af letklinkerbeton eller lignende. er vist med trykfod og forlængerbeslag. Trykfod kan udelades ved bagmur af beton. Bestemmelse af længde af tryk- og skråbeslag: Kantafstand = 50 mm gælder for letklinkerbeton og beton, når beslag fastgøres med betonbeslagskruer SBS Opklodsning af vindue Normalt kræver vinduesproducenterne, at der anvendes mindst mm klodsning, som skal hvile fuldt ud på beslaget. Opklodsning under noter i vinduets karm må ikke medregnes. Fugning omkring vindue Se side 10. k b Trykfod Min 100 b Min 100 Af hensyn til såvel varmetab som holdbarhed bør der indlægges 20 mm isolering foran konsolbeslaget. Ved brug af forlængerbeslag vil der stå en mindre kuldebro Forlængerbeslag k Trykfod s t c Fastgørelse i trækarm kan foretages med beslagskruer 5,0 x 35. Fugning omkring vindue: Korrekt fugning mellem vindue og skalmur kræver normalt mindst 30 mm overlap mellem vinduets karm og muren. For at undgå påvirkninger fra temperaturudvidelse af vinduer og vægdele anbefales det at anvende fugebånd eller anden elastisk lukning, der ikke overfører nævneværdige påvirkninger ved sammentrykning. Siliconeeller acrylfuger kan resultere i meget betydelige kræfter, se også artiklen om laster på siderne Min 100 Sammenhæng mellem hulrumsdybde og konsoltype, uanset om der benyttes forlængerbeslag eller ej. Lodret snit i ydermur. Hulrums (med trykfod) (med trykfod) Hulrumsdybde dybde Art. No. Type Huller Art. No. Type Huller b, mm k = b - 20 mm Ø mm K=b-20mm Ø mm VIMK K85 K K K K K K K180 8, , , , , , , , VIMK190 VIMK215 VIMK240 K190 K215 K240 8,5+4 8,5+4 8,5+4 VIMK280 VIMK300 K280 K300 8,5+4 8,5+4 VIMK330 K330 8,5+4 Forlængerbeslag Art. No. Type Huller F40 4 Til byggerier med bagmur af min. beton 20 kan konsolbeslag leveres uden trykfoden. Oplys ved bestilling betegnelsen VIMKE + f.eks. VIMKE180. Afstand c, mm Art. No. Type Huller t = c Ø mm T170 T190 T200 T215 T225 T VIMT290 T250 T290 Art. No. Type Huller s= 2 (c+80)+20 Ø mm S232 S260 S VIMS400 S296 S310 S331 S345 S400 Andre størrelser fremstilles med kort leveringstid, max = T435 mm. 9 10

8 Montagevejledning til vinduer Montagevejledning til vinduer Boring af hul Montering af konsol med betonbeslagskrue SBS Vinduesfabrikantens krav til placering af konsolbeslag i forhold til sidekarme og lodposter skal indhentes og følges. Principperne for placering er vist på siderne Boring af hul I letklinkerbeton anvendes 6,0 mm bor og betonbeslagskrue SBS I beton 25 anvendes 6,5 mm og karmskrue med undersænket hoved dim. 7,5x42 mm. Boredybde 5-10 mm dybere end længden på betonbeslagskruen. kan benyttes som boreskabelon, idet beslaget holdes mod muren, og der bores nær enden af det aflange hul som vist. Montage af beslag Montage af beslag kan ske indefra. Herved spares ekstra stilladsudgifter i etagebyggeri. Betonbeslagskruen SBS monteres gennem spiralspændpladen, hvis arm er placeret som vist. Ved at dreje spiralspændpladen kan beslaget trækkes til mod muren, og højden af vinduet kan justeres nogle mm uden at ændre klodsningen. Spiralspændpladen drejes med en svensknøgle eller en spændnøgle til en mindre vinkelsliber, som vist. Forlængerbeslag Tryk- og skråbeslag Forlængerbeslag til konsolbeslag Forlængerbeslaget skubbes ind over tpladen og fikseres med selvskærende skrue eller søm igennem tpladens hul og ned i forlængerbeslagets hul. Forlængerbeslaget må ikke udsættes for træk i vandret plan. Tryk- og skråbeslag Vinduesfabrikantens krav til antal og placering af tryk- og skråbeslag skal altid indhentes og følges. Principperne for placering er vist på siderne monteres vandret med ribbens t mod bagmur. Tryk- og skråbeslag fastgøres som følger: I letklinkerbeton anvendes 6,0 mm bor og betonbeslagskrue SBS I beton 25 anvendes 6,5 mm bor og karmskrue med undersænket hoved dim. 7,5x42 mm. Boredybde ca mm dybere end længden på betonbeslagskruen. Placering min. 50 mm fra kant. 30 Beslag monteres med skråbeslag inderst mod karm og trykbeslaget yderst. I trækarme fastgøres med beslagskrue 5,0 35 placeret min. 30 mm fra indvendig kant af karmtræ. Finjustering af konsolbeslag 11 12

9 Principanvisning - vinduer Principanvisning - vinduer Principanvisning for placering af beslag på vinduer Vinduer skal fastholdes for egenlast (lodret) og vindlast (vandret vinkelret på vinduets plan). For sidehængte vinduer giver egenvægten også vandrette laster. Lasterne er beskrevet i artiklen på siderne I det følgende vises, hvorledes fastgørelsen principielt kan ske. Montagesystem type I: Lodret last tages af konsolbeslag: Enkeltvinduer Fast karm. Thængt ramme. Sidehængt ramme (og side/bundhængt). Placeringen af og afstanden mellem beslagene skal overholde vinduesfabrikantens anvisninger. Der anvendes følgende signaturer: v monteret på vinduets side- eller overkarm, som minimum ud for hængsler og lukkebeslag. kan udelades, hvis vinduet fastgøres til konsolbeslaget, så det også kan tage vindlasten, se under montagesystem type I. v v v v v To-fags vinduer monteret på vinduets side-, over- eller underkarm. Pilen peger i den retning, skråbeslaget fastgøres til bagmuren. Skrå- og trykbeslag monteret på vinduets side-, over- eller underkarm. Pilen peger i den retning, skråbeslaget fastgøres til bagmuren. monteret på bagvæggen. Ved lukkebeslag bør karmen klodses mod formuren eller fastholdes med et konsolbeslag for at forebygge indbrud. Montagesystem type II: Lodret last tages af tryk- og skråbeslag på sidekarme: Fast karm. Thængt ramme. Sidehængt ramme (og side/bundhængt). Vinduer med ramme og fast glas. Vinduesbånd v Vindue med dobbeltrammer. Vinduer med rammer og fast glas sammensat til et vinduesbånd. v Anvendes konsolbeslag med forlængerbeslag, eller anvendes konsolbeslag kun til at bære vinduer, skal der anvendes trykbeslag forneden i tilsvarende antal som foroven. 13 Yderligere information om montering kan findes på: under håndværker- og brugervejledning. 14

10 Principanvisning - yderdøre Principanvisning - yderdøre Principanvisning for placering af beslag på yderdøre Døre kan fastholdes omtrent som sidehængte vinduer. De vil ofte kunne understøttes for lodret last ved klodsning direkte på fundamentet, men der kan også anvendes konsolbeslag, f.eks. ved altandøre. Når der benyttes konsolbeslag, skal de placeres i overensstemmelse med dørfabrikantens anvisninger vedrørende klodsninger på fundamentet. Bemærk at hovedparten af dørens egenvægt skal tages i hængselsiden, se også artiklen på siderne Som modhold mod dørens vægt monteres skrå- og trykbeslag i dørens overkarm i låsesiden. Da døren kan smække, stilles der større krav til fastholdelsen end ved vinduer. Således skal skråbeslag ved overkarmen altid monteres sammen med et trykbeslag (fig. A). Ved sidekarmene monteres der trykbeslag ud for hængsler og låseblik og i øvrigt efter behov og fabrikantens anvisninger, typisk pr. mm for trækarme og 700 mm for plastkarme. Ud for det øverste og det nederste hængsel samt ved låseblik indlægges fastholdte klodsninger mellem karm og formur (fig. A). Alternativt kan anvendes liggende konsolbeslag i stedet for trykbeslag og klodsning (fig. B). Bemærk at hverken klodsning eller konsolbeslag kan tage træk (fig. C). En samlet oversigt over vejledende placering af beslag på døre og sidepartier er vist på figur D. Figur A: Udvendig På overkarmen af døre monteres altid et trykbeslag sammen med et skråbeslag i låsesiden. Ved trykbeslaget ved det øverste og nederste hængsel anbringes en klodsning () mellem karm og formur. klodsning Figur C På figur D anvendes følgende signaturer: Udvendig Figur C: anvendt til fastholdelse af sidekarm kan ligesom en klodsning mod formuren ikke tage træk vinkelret på vinduesfalsen. monteret på dørens side- eller overkarm, som minimum ud for alle hængsler og lukkebeslag. Skrå- og trykbeslag monteret på dørens overkarm. Pilen peger i den retning, skråbeslaget fastgøres til bagmuren. Understøtning af yderdør. For fiksering af yderdør skal karmen ud for det øverste og det nederste hængsel samt ud for låseblikket klodses mod formuren eller fastholdes med et konsolbeslag for at forebygge indbrud. Dør med sideparti. Dør. Dobbelt dør. Låseblik Figur A. Udvendig Figur B: Ved øverste og nederste hængsel kan anvendes et liggende konsolbeslag i stedet for et trykbeslag og klodsning mod formuren. Figur D. Figur B. Låseblik Yderligere information om montering kan findes på: under håndværker- og brugervejledning

11 - bæreevne Tryk- og skråbeslag - bæreevne Regningsmæssig bæreevne F KF F lat F K 2 Pladebeslag med forlængerbeslag Betonbeslagskrue SBS 8 63 mm Regningsmæssig forskydningsstyrke F lat,d af betonbeslagskrue SBS 8 63 mm ved fastgørelse af 2 mm tykt stålbeslag i 8 mm hul 50 mm fra kanten af et letklinkerbetonelement: Ved deklareret trykstyrke f decl (i MPa): F lat,d = f decl 0,173 kn, dog højst 3,0 kn. Ved dokumenteret karakteristisk trykstyrke af letklinkerbeton f k (i MPa): F lat,d = f k 0,159 kn, dog højst 2,8 kn. Regningsmæssig forskydningsstyrke F lat,2stk,d af 2 stk. betonbeslagskruer SBS mm med indbyrdes afstand 100 mm ved fastgørelse af 2 mm beslag i 8 hul, 50 mm fra kanten af et letklinkerbetonelement: F lat,2stk,d = 1,64 F lat,d Regningsmæssig bæreevne F K,d af konsolbeslag uden forlængerbeslag: F K,d = 0,45 F lat,d Nedbøjningsændring ved lastændring: 1,7 mm/kn. Eksempel: monteret på letklinkerbeton med deklareret trykstyrke 10 MPa (LB10) har en regningsmæssig bæreevne: F K,d = 0, ,173 = 0,78 kn (78 kg) Regningsmæssig bæreevne F KF,d af konsolbeslag med forlængerbeslag: F K - 10 KF,d = 0,45 F lat,d K + 40 K er konsolbeslagets længde i mm, se side 9. Nedbøjningsændring ved lastændring: 3,7 mm/kn. Last: Last på konsolbeslag afhænger af vinduets størrelse, hængsling mm. Se artikel på siderne Regningsmæssig bæreevne F T 50 F S Regningsmæssig bæreevne i kn. 2) 1 stk. beslagskrue 5,0 35 F lat,d 1 stk. SBS 8 63 i LB 10 eller 1 stk. karmskrue med undersænket hoved dim. 7,5x42 mm F T,d F S,d P Ø F lat,d 3,0 1) 8,9 0,65 1,19 1,7 1) Den regningsmæssige trykstyrke F T,d af trykbeslaget anvendt sammen med skråbeslag og under hensyntagen til de excentriciteter og den indspænding, der forekommer ved et vindue med 12 mm fuge mellem bagmurens fals og vinduets karm, er bestemt ved forsøg og kan sættes til 3 kn. 2) Når skråbeslaget anvendes under 45 sammen med trykbeslag til fastholdelse af vindue, vil lasten i skråbeslaget være 1,4 gange lasten i trykbeslaget. Hvis der anvendes samme skrue til fastgørelse af trykog skråbeslag til bagvæggen, vil det derfor være skruen i skråbeslaget, der er afgørende for bæreevnen. Styrken af betonbeslagskrue SBS ved påvirkninger vinkelret på betonkanten kan på den sikre side anvendes for den faktiske påvirkning under 45. Tryk- og skråbeslag Som det fremgår af tabellen, vil beslagenes bæreevne blive bestemt af styrken af forbindelsen mellem beslag og karm. Denne er i tabellen angivet for en beslagskrue 5,0 35 i en trækarm til 1,19 kn for lastkombinationer, hvori der indgår vindlast, og 0,65 kn for permanent last alene. Fastgørelsen med betonbeslagskrue SBS 8 63 mm i LB 10 eller 1 stk karmskrue med undersænket hoved dim. 7,5x42 mm i beton 25, 50 mm fra kanten kan tage en regningsmæssig last på 1,7 kn. Ved anvendelse af skrå- og trykbeslag (montagesystem type II) alene kan egenlasten (P-last), der skal kunne tages af skruen i trækarmen, være afgørende. Last: Last på beslag afhænger af vinduets størrelse, hængsling mm. Se artikel på siderne

12 Eksempel 1: Dimensionering, system type I Eksempel 1: Dimensionering, system type II Dimensionering Der henvises til tabeller i artikel fra SBi på siderne b = h = Eksempel 1 Beliggenhed: II, landbrugsland mere end 25 km fra Vesterhavet. Bygningshøjde: mindre end 8 meter. 8 m Indermur: Letklinkerbeton LB 10 (deklareret trykstyrke 10 MPa). Vindue: Et fags, sidehængt med træramme. 2 4 mm glas svarende til fladelast m = 0,25 kn/m 2. Montagesystem type II: Tryk- og skråbeslag alene Beslagene fastgøres med betonbeslagskrue SBS 8 63 i letklinkerbeton LB 10 og i træramme med beslagskrue 5,0 35. Bagvæg Sidehængt vindue Det eftervises, at både montagesystem type I: Konsoller suppleret med tryk- og skråbeslag og type II: Tryk og skråbeslag alene kan anvendes. Montagesystem type I er mere montagevenlig end type II, men beslagforbruget er større. Montagesystem type I: suppleret med tryk og skråbeslag Bagvæg fastgøres med betonbeslagskruer SBS Tryk- og skråbeslag fastgøres i letklinkerbeton med betonbeslagskrue SBS 8 63 og i træramme med beslagskrue 5,0 35. Sidehængt vindue : Tabel 2 side 26 giver: F K,max = 0,27 kn < F K,d = 0,78 kn Se side 17 OK Tryk- og skråbeslag: Tabel 2 side 26 giver: F K,max = 0,27 kn Tabel 13 side 37 giver belastningen af skråbeslag (F S ) og trykbeslag (F T ) for q v = 1,2 kn/m 2 : F S = 0,38 kn F T,max = 0,88 kn < F T,d = 3,0 kn OK. Se side 18 Betonbeslagskruer SBS 8 63: Både F S og F T,max er mindre end F lat,d = 1,7 kn OK. Se side 18 Beslagskrue 5,0 35 i træramme: Tabel 14 side 38 giver belastningen på skrueforbindelsen for q v = 1,2 kn/m 2 : : Tabel 4 side 27 giver en karakteristisk vindlast for bygningshøjde = 8 m: q v = 1,12 kn /m 2 < 1,2 kn/m 2 Tabel 6 side 32 giver belastningen på trykbeslaget for q v = 1,2 kn/m 2 : F T,d = 3,0 kn (trykbeslag) Se side 18 F F T,max = 0,61 kn < min lat,d = 10 0,173 = 1,7 kn (betonbeslagskrue SBS) Se side F lat,d = 1,19 kn ( beslagskrue, -last) Se side 18 : Se side 30 F = 0,66 kn < F d,lat = 1,19 kn ( -last) Se side 18 Tabel 2 side 26 giver for permanent last alene: F p = F K,max = 0,27 kn <F d,lat = 0,65 kn (P-last) OK. Se side 18 F S = 2 ½ b r ² m = 2 ½ 0,9² 0,25 = 0,14 kn < 8,9 kn OK. Se side

13 Eksempel 2: Dimensionering, system type I Eksempel 2: Dimensionering, system type I Eksempel 2 12 m Beliggenhed: Bygningshøjde: 12 meter. III, forstad mere end 25 km fra Vesterhavet. Indermur: Letklinkerbeton LB 10 (deklareret trykstyrke 10 MPa). Vindue: To fags, trævindue med lodpost og en sidehængt ramme båret af 3 konsoller og med trykbeslag ved underkarm. 2 6 mm glas svarende til fladelast m = 0,35 kn/m 2. Kun montagesystem type I: suppleret med tryk- og skråbeslag kan anvendes. fastgøres med betonbeslagskrue SBS Tryk- og skråbeslag fastgøres i letklinkerbeton med betonbeslagskrue SBS 8 63 og i træramme med beslagskrue 5,0 35. : Tabel 1 side 26 giver: F K,max = 0,38 kn < F K,d = 0,78 kn OK. Se side 17 : Tabel 4 side 27 giver karakteristisk vindlast for bygningshøjde = 12 m: Der anvendes følgende signaturer: v monteret på vinduets side- eller overkarm, som minimum ud fra hængsler og lukkebeslag. kan udelades, hvis vinduet fastgøres til konsolbeslaget, så det også kan tage vindlasten, se under montagesystem type I efterfølgende. Der skal dog altid være trykbeslag ud for hængsler. v q v = 1,03 kn/m 2 Tabel 7 side 32 giver belastningen på trykbeslaget for q v = 1,0 kn/m 2 : F T,max = 0,95 kn og for q v = 1,2 kn/m 2 : F T,max = 1,11 kn for q v = 1,03 kn/m 2 findes: 1,03-1,0 F T,max = 0,95 + (1,11-9,95) = 0,97. Se side 41 1,20-1,0 F T,max = 0,97 kn < min F T,d =3,0 kn (trykbeslag) Se side 18 F lat,d =1,70 kn (betonbeslagskrue SBS) Se side 17 F lat,d =1,19 kn ( beslagskrue, -last) Se side 18 Skrå- og trykbeslag monteret på vinduets over- eller underkarm. Pilen peger i den retning, skråbeslaget fastgøres til bagvæggen. monteret på bagvæggen. : Se side 30 F S = 2 ½ b r ² m = 2 ½ 0,9² 0,35 = 0,20 kn < 8,9 kn OK. Se side 18 Interpolation: Angående interpolation generelt mellem vindueshøjder og vindlaster se artikel fra SBi side

14 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Jørgen Munch-Andersen og Asta Nicolajsen, Statens Byggeforskningsinstitut Påvirkninger...23 Vinduer båret af konsoller - Type I...24 Lodrette påvirkninger - Egenlast...26 Vindlast...27 Påvirkning fra sidehængt ramme...29 Vandrette påvirkninger - samlet...30 Udeladelse af trykbeslag ved underkarm...33 Vinduer båret af skråbeslag - Type II...35 Eksempler...38 Beregning af laster...38 Interpolation i tabeller...41 Reference...41 I Danmark placeres vinduer traditionelt langt fremme i ydervæggen både i skalmuret betonelementbyggeri og i betonsandwichelementer. Det betyder, at vinduet er placeret så det overlapper forvæggen. Det er derfor relativt enkelt at sikre tætning omkring vinduet for både regn og vind. Den fremskudte placering giver også lidt bedre lysindfald. Normalt har vinduet været placeret således at det dækker over ca. 30 mm kuldebroafbrydelse i vinduesfalsen og er fastgjort til bagvæggens ribber eller falselement, evt. ved hjælp af beslag. Med de stadig øgede krav til isolering, herunder reduktion af kuldebroer, er en kuldebroisolering på mm ofte ønskværdig. Et almindeligt vindue med 115 mm karm kan så ikke længere dække over kuldebroafbrydelse og det bliver derfor nødvendigt at anvende tilsætninger mellem vindue og bagvæg. Når man anvender tilsætning kan ribberne omkring vinduer helt undværes (med mindre de er nødvendige af styrkehensyn). For at få fuldt udbytte af den gode kuldebroafbrydelse der herved nås bør vinduet placeres således, at ydersiden af ruden ligger indenfor isoleringstykkelsen. Det vanskeliggør dog fastgørelse af vinduet til forvæggen. For at minimere bevægelserne mellem vindue og tilsætning med deraf følgende revnedannelse kan det være ønskeligt at fastholde vinduet til bagvæggen. Dette kan ske med konsolbeslag eller med tryk- og skråbeslag. I denne artikel beskrives hvilke laster der skal kunne tages, for at vinduerne er forsvarligt fastholdt. Temperaturpåvirkninger I denne artikel forudsættes det, at fugen mellem vinduet og forvæggen er udført på en sådan måde, at bevægelser forårsaget af temperaturændringer ikke giver nævneværdige påvirkninger af vinduet. Det kan fx nås, hvis der anvendes ekspanderende fugebånd. Fuges der med en elastisk fugemasse vil der stå tvangskræfter fra deformation af fugen som følge af temperaturbevægelser, dels i vinduets karm, dels mellem for- og bagvæg. Kræfterne fra disse temperaturbevægelser kan blive ganske store. Hvis der anvendes elastisk fugemasse kan de ekstra kræfter herfra, på den sikre side beregnes ved hjælp af de formler der er angivet i [1] (Deformation af karmene vil dog reducere de beregnede kræfter). Fastholdelser - Type I kan anvendes til alle typer vinduer, inklusiv vinduesbånd. Fastholdelser - Type II kan anvendes til mindre ét-fags vinduer. Øvrige påvirkninger Optagelse af lasterne fra de øvrige påvirkninger kræver, at fastholdelserne kan tage lodret last, vandret last vinkelret på vinduets plan, samt for vinduer med sidehængt ramme et moment. Fastholdelsen kan enten ske med konsoller, suppleret med tryk- og skråbeslag (Type I) eller alene med tryk- og skråbeslag (Type II). Vinduer båret af konsoller - Type I Bagvæg Sidehængt vindue Det skal bemærkes, at der bag tilsætningerne bør monteres en dampspærre, som klemmes mod såvel bagvæg som vindue. Den vil også sikre lufttætheden og beskytte tilsætningerne mod byggefugt. I det følgende betegner et vinduesparti et vindue med et antal fag adskilt af lodposter, men med fælles karm. Et vinduesbånd betegner flere vinduespartier ved siden af hinanden. Påvirkninger Vinduer skal fastholdes for egenlast vindlast temperaturpåvirkninger samt ekstra kræfter fra sidehængte vinduesrammer. Figur 1. Vindue med sidehængt ramme fastholdt til bagvæggen, men placeret i den ikke viste forvægs plan. Den lodrette last tages af konsoller. Påvirkningerne vinkelret på vinduets plan tages af trykbeslag. ene ved under- og overkarm sikrer vinduets sideværts placering og tager momenter ved vinduer med sidehængte rammer

15 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Lodrette påvirkninger - Egenlast Egenlasten (egenvægten) G af vinduer og døre kan findes i fabrikanternes kataloger. Den afhænger væsentligst af glassets tykkelse. Egenlasten kan også beregnes ud fra kendskab til vindueshullets areal og vinduets fladelast (fladevægt). I de efterfølgende tabeller er anvendt følgende værdier for fladelasten m (fladevægten): m = 0,25 kn/m 2 (25 kg/m2) svarende til et vindue med 2 x 4 mm glas eller lette døre m = 0,35 kn/m 2 (35 kg/m2) svarende til et vindue med 2 x 6 mm glas eller tunge døre. To-fags vindue med lodpost og en eller to sidehængte rammer båret af tre konsoller. De to yderste konsoller skal kunne tage stort set hele lasten så F K,max = 1/2 G (se tabel 1)(4) I tabellerne angives værdierne svarende til en fladelast på 0,25 kn/m 2 først, dernæst i parentes værdierne svarende til en fladelast på 0,35 kn/m 2. For andre fladelaster kan der interpoleres mellem værdierne. Den samlede lodrette last på den enkelte konsol, F K,max, afhænger af vinduets hængsling. F K,max bestemmes af nedenstående formler og er i tabel 1-3 angivet for normalt forekommende størrelser af vinduer og døre. Ét-fags vindue med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller Lasten vil altid være ens på begge konsoller så F K,max = 1/2 G (se tabel 1)(1) Ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller Stort set hele egenlasten fra den gående ramme skal tages af konsollen i hængselsiden, hvorfor F K,max = G (se tabel 2)(2) To-fags vindue med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af tre konsoller. Den midterste konsol skal kunne tage lasten fra to halve vinduesfag, så Tabel 1. Belastning F K,max i kn af konsol for ét-fags vindue med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller jf. (1), to-fags vinduer med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af 3 konsoller jf. (3) samt for to-fags vindue med lodpost og en eller to sidehængte rammer båret af tre konsoller jf. (4). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm 0,10 (0,14) 0,14 (0,19) 0,17 (0,24) 0,20 (0,28) Højde af vindue i mm 0,14 (0,19) 0,18 (0,25) 0,23 (0,32) 0,27 (0,38) 0,17 (0,24) 0,23 (0,32) 0,28 (0,39) 0,34 (0,47) Tabel 2. Belastning F K,max i kn af konsol for ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller jf (2). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm ,14 (0,19) 0,20 (0,28) 0,21 (0,30) Højde af vindue i mm 0,18 (0,25) 0,27 (0,38) 0,29 (0,40) 0,23 (0,32) 0,34 (0,47) 0,36 (0,50) 0,20 (0,28) 0,27 (0,38) 0,34 (0,47) 0,41 (0,57) 0,27 (0,38) 0,41 (0,57) 0,43 (0,60) F K,max = 1/2 G (se tabel 1)(3) Hvis konsollen i midten ikke kan tage denne last, kan der sættes to konsoller ved siden af hinanden i midten og hver af de fire konsoller skal da kun tage en last på F K,max = 1/4 G Vinduesbånd Vinduesbånd deles beregningsmæssig i vinduespartier. Beregningen af den lodrette last foretages derefter for hvert enkelt vinduesparti. Døre Døre vil som regel blive understøttet direkte på fundamentet. Hvis døre monteres på konsoller, beregnes den lodrette last som for tilsvarende vinduer

16 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Tabel 3. Belastning F K,max i kn af konsol for dør med ét dørblad, dør med sideparti og dobbelt dør. For dør med sideparti er der regnet med et dørblad på mm. Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm ,45 (0,63) 0,45 (0,63) 0,45 (0,63) 0,45 (0,63) 0,45 (0,63) Dør med sideparti ,50 (0,69) 0,50 (0,69) 0,50 (0,69) 0,50 (0,69) 0,50 (0,69) Højde af dør i mm ,30 (0,42) 0,38 (0,53) 0,45 (0,63) 0,53 (0,74) Dobbelt dør ,33 (0,46) 0,41 (0,58) 0,50 (0,69) 0,58 (0,81) I tabellerne i det følgende anvendes to værdier for den karakteristiske vindlast: q v = 1,0 kn/m 2 (bygninger i by, forstad og lave bygninger i landbrugsland) q v = 1,2 kn/m 2. Værdier for andre vindlaster fås ved at interpolere (eller ekstrapolere) mellem tabelværdierne, se afsnittet: Eksempler, Interpolation i tabeller. Vindlasten antages taget af 4 trykbeslag pr. vinduesfag. Ved vinduespartier med flere fag vil trykbeslagene ved lodposternes ender skulle tage vindlast fra to fag. Baggrunden for fastsættelse af c og q max Efter DS 410:1998 bestemmes vindlasten som summen af et indvendigt og et udvendigt bidrag. Vindlasten kan virke både som tryk og sug. Det regningsmæssige bidrag fra hver side af et vindue fås af: F vind = γ v c q max b h 1 Dør med ét dørblad og uden sideparti Vindlast Vindlasten kan virke både som tryk og sug. Den regningsmæssige vindlast på et vindue fås af: hvor: γ v er partialkoefficienten for vindlast c er formfaktoren q max er det karakteristiske hastighedstryk b er vinduespartiets bredde h er vinduespartiets højde. F vind = γ v q v b h = γ v c q max b h hvor: γ v er partialkoefficienten for vindlast q v er den karakteristiske vindlast c er formfaktoren q max er det karakteristiske hastighedstryk b er vinduespartiets bredde h er vinduespartiets højde Partialkoefficienten for vindlast er γ v = 1,5 (jf. DS 410:1998). Den karakteristiske vindlast q v = c q max findes i tabel 4, hvor formfaktoren c er sat til 1,5. Baggrunden for fastsættelse af c og q max fremgår af nedenstående afsnit. Det karakteristiske hastighedstryk q max afhænger af terrænkategorien og bygningens højde, samt af variationen over tid af vindtrykket. Da variationerne i det indvendige vindtryk er mindre end i det udvendige er q max væsentligt mindre for det indvendige tryk end for det udvendige. Formfaktoren c afhænger af, om der er tryk eller sug og det areal som vindlasten kan antages udjævnet over. Hvis vindlasten kan antages udjævnet over 10 m 2 eller mere er formfaktoren for udvendigt sug 0,9 mens den er 0,7 for udvendigt tryk. Er arealet til 1 m 2 er formfaktoren 1,5 for både tryk og sug. For arealer derimellem interpoleres logaritmisk. Er et vindue fx 2 m 2 bliver formfaktoren for udvendigt tryk c = 1,26. (Formfaktoren for udvendigt sug er af mindre betydning da det for beslagene i praksis er en kombination af udvendigt tryk og andre påvirkninger, der er afgørende). Tabel 4. Karakteristisk vindlast q v i kn/m 2 som funktion af terrænkategori og bygningshøjde jf. DS 410:1998, når formfaktoren c er 1,5 og basisvindhastigheden 24 m/s 1). Bygningshøjde 16 m 12 m 8 m 4 m I, hedeslette 1,65 1,56 1,43 1,22 Terrænkategori 2) II, landbrugsland 1,44 1,33 1,20 0,97 III, forstad 1,14 1,03 0,88 0,88 1) Lasten øges med 27% når basisvindhastigheden er 27 m/s (ved den jydske vestkyst) 2) Terrænkategorien bør altid fastlægges af den projekterende. IV, byg 0,84 0,84 0,84 0,84 Formfaktoren for indvendigt overtryk er 0,2 og 0,3 for indvendigt undertryk. Formfaktorerne kan ikke umiddelbart lægges sammen fordi q max er forskellig. For sædvanlige bygninger med begrænset højde fås en god tilnærmelse til den korrekte vindlast ved at addere godt halvdelen af formfaktoren for indvendigt tryk til formfaktoren for udvendigt, når denne samlede formfaktor multipliceres med q max for udvendig vindlast. For udvendigt tryk og indvendigt undertryk findes en samlet formfaktor for et 2 m 2 vindue på ca 1,45. I praksis er vinduer lidt mindre, således at formfaktoren bliver lidt større. En samlet formfaktor på 1,5 vil være en god praktisk tilnærmelse. Mere detaljerede regler for beregning af vindlast fremgår af Eurocoden for vindlast, DS/ENV eller DS/EN De må bruges ved større bygninger eller særlige vindforhold

17 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Påvirkning fra sidehængt ramme Når vinduet står åbent, giver lasten fra den sidehængte vinduesramme en momentpåvirkning vinkelret på vinduets plan. Denne påvirkning skal tages af trykbeslagene ud for hængslerne. Denne påvirkning er i sagens natur ikke tilstede samtidig med vindlasten, og den vil i praksis altid være væsentlig mindre end vindlasten. Der kan således ses bort fra den. Når vinduet er lukket, skal lasten fra en sidehængt vinduesramme via hængslerne tages af sidekarmen eller lodposten i hængselsiden. Dette giver, udover den lodrette last, en momentpåvirkning af karmen i vinduets plan. Denne momentpåvirkning skal tages af skråbeslag på over- og underside af vindueskarmen og medfører en trykkraft i de tilhørende trykbeslag. ene skal vendes således, at momentpåvirkningen tages ved træk. Da kræfterne er relative beskedne kan det tilhørende trykbeslag godt være monteret på sidekarmen. Momentpåvirkningen fra den sidehængte ramme giver, når vinduet er lukket, en kraft i over- og underside af karmen på: b F karm = ½ r b G r = ½ r 2 h r br m = ½ h b r m r h r hvor: G r er egenlast af den gående ramme b r er vinduesrammens bredde h r er vinduesrammens højde m er fladelasten. I tabellerne anvendes på den sikre side vindueshullets mål gange vinduets fladelast. Gr Fkarm Framme F S Framme Når skråbeslaget ved over- og underkarm er anbragt under 45 vil trækkraften F S i skråbeslaget blive: F S = 2 F karm Denne kraft medfører et bidrag til den endelige trykkraft i det tilhørende trykbeslag på: F S 2 F ramme = = F karm = ½ b r m 2 Vandrette påvirkninger - samlet Vindlast og evt. last fra sidehængte rammer giver en samlet vandret påvirkning vinkelret på vinduets plan. Påvirkningen skal tages i trykbeslagene. Den samlede vandrette last på det enkelte trykbeslag afhænger af vinduets hængsling og den maksimale last F T,max. F T,max skal kunne tages af såvel beslag som forbindelserne til vinduer og bagvæg. F T,max bestemmes af nedenstående formler og er i tabel 5-8 angivet for normalt forekommende størrelser af vinduer og døre. Ét-fags vindue med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller Vindlasten, der kan virke både som tryk og sug, skal tages af 4 trykbeslag nær hængsler og lukkebeslag. Det betyder, at hvert trykbeslag skal kunne tage en træk- og trykkraft på: F T,max = 1/4 F vind (se tabel 5) (5) Ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller et ved overkarmen modsat hængselsiden vil være det hårdest belastede og skal kunne tage trykkraften (trækkraften er mindre): F T,max = 1/4 F vind + F ramme (se tabel 6) (6) F S Gr Fkarm To-fags vindue med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af tre konsoller. Vindlasten tages af trykbeslag ved sidekarme og ved enderne af lodposten. Hvert trykbeslag ved lodposten skal kunne tage en træk- og trykkraft på: F T,max = 1/4 F vind (se tabel 5) (7) Figur 2. Momentpåvirkningen fra en sidehængt vinduesramme. Egenlasten af vinduesrammen G r giver et tryk F vinduesramme i trykbeslag og et træk F S i skråbeslag

18 Artikel fra SBi Artikel fra SBi To-fags vindue med lodpost og to sidehængte rammer båret af tre konsoller. Ved to-fags vinduer med to ens sidehængte rammer vil momentpåvirkningen fra de sidehængte rammer udligne hinanden, når vinduet er lukket. I praksis gælder derfor: F T,max = 1/4 F vind (se tabel 5) (8) To-fags vindue med lodpost og én sidehængt ramme og ét fast fag af samme bredde båret af tre konsoller. et på overkarmen ved lodposten vil være det hårdest belastede og skal kunne tage trykkraften: Tabel 6. Belastning F T,max i kn af trykbeslag for ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller jf. (6 ). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m Vindlast 1,2 kn/m ,25 (0,28) 0,40 (0,46) 0,43 (0,49) 0,29 (0,33) 0,46 (0,53) 0,49 (0,56) Højde af vindue i mm 0,32 (0,34) 0,51 (0,55) 0,55 (0,58) 0,38 (0,40) 0,61 (0,63) 0,64 (0,66) 0,39 (0,41) 0,61 (0,65) 0,64 (0,70) 0,46 (0,48) 0,71 (0,75) 0,74 (0,81) 0,45 (0,47) 0,71 (0,75) 0,76 (0,81) 0,53 (0,55) 0,83 (0,87) 0,89 (0,94) F T,max =1/4 F vind + F ramme (se tabel 7, hvor F ramme bestemmes med b r =1/2 b) (9) Tabel 5. Belastning F T,max i kn af trykbeslag for ét-fags vinduer med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller jf. (5) to-fags vinduer med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af 3 konsoller jf. (7) samt for to-fags vinduer med lodpost og to sidehægte rammer båret af 3 konsoller jf. (8). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m 2 Vindlast 1,2 kn/m 2 0,30 (0,30) 0,40 (0,40) 0,51 (0,51) 0,61 (0,61) 0,36 (0,36) 0,48 (0,48) 0,61 (0,61) 0,73 (0,73) Højde af vindue i mm 0,40 (0,40) 0,54 (0,54) 0,68 (0,68) 0,81 (0,81) 0,48 (0,48) 0,65 (0,65) 0,81 (0,81) 0,97 (0,97) 0,51 (0,51) 0,68 (0,68) 0,84 (0,84) 1,01 (1,01) 0,61 (0,61) 0,81 (0,81) 1,01 (1,01) 1,21 (1,21) 0,61 (0,61) 0,81 (0,81) 1,01 (1,01) 1,21 (1,21) 0,73 (0,73) 0,97 (0,97) 1,21 (1,21) 1,45 (1,45) Tabel 7. Belastning F T,max i kn af trykbeslag for to-fags vinduer med lodpost og én sidehængt rammer og ét fast fag af samme bredde båret af 3 konsoller jf. (9). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m 2 Vindlast 1,2 kn/m 2 0,45 (0,47) 0,59 (0,60) 0,71 (0,75) 0,53 (0,55) 0,70 (0,70) 0,83 (0,87) Højde af vindue i mm 0,59 (0,61) 0,75 (0,76) 0,91 (0,95) 0,70 (0,70) 0,89 (0,92) 1,07 (1,11) 0,72 (0,74) 0,92 (0,95) 1,11 (1,15) 0,85 (0,87) 1,09 (1,12) 1,31 (1,35) 0,85 (0,87) 1,08 (1,11) 1,31 (1,37) 1,01 (1,03) 1,28 (1,31) 1,55 (1,62) Vinduesbånd Vinduesbånd deles beregningsmæssig i vinduespartier. Beregningen af den vandrette last foretages derefter for hvert enkelt vinduesparti. Døre Påvirkningen af tryk- og skråbeslag bliver som for sidehængte vinduer, selvom bundkarmen er fastholdt til fundamentet

19 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Tabel 8. Belastning F T,max i kn af trykbeslag for dør med ét dørblad, dør med sideparti og dobbelt dør. For dør med sideparti er der regnet med et dørblad på mm. Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Dør med sideparti Højde af dør i mm 2000 Dobbelt dør 2200 Tabel 9. Nominel belastning F K,N,max i kn af konsol når trykbeslag udelades forneden for ét-fags vinduer med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller jf. (10) to-fags vinduer med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af 3 konsoller jf.(10) samt for to-fags vinduer med lodpost og to sidehægte rammer båret af 3 konsoller jf. (10). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Højde af vindue i mm Vindlast 1,0 kn/m Vindlast 1,2 kn/m ,78 (0,82) 1,01 (1,06) 1,23 (1,28) 1,47 (1,51) 1,69 (1,73) 0,92 (0,96) 1,21 (1,27) 1,48 (1,53) 1,76 (1,81) 2,03 (2,08) 1 Dør med ét dørblad og uden sideparti Udeladelse af trykbeslag ved underkarm 0,85 (0,89) 1,10 (1,14) 1,36 (1,40) 1,60 (1,64) 1,84 (1,89) 1,00 (1,04) 1,32 (1,37) 1,63 (1,68) 1,92 (1,97) 2,21 (2,27) 0,90 (0,90) 1,12 (1,12) 1,36 (1,36) 1,58 (1,58) 1,08 (1,08) 1,35 (1,35) 1,63 (1,63) 1,89 (1,89) 0,99 (0,99) 1,23 (1,23) 1,49 (1,49) 1,73 (1,73) 1,19 (1,19) 1,48 (1,48) 1,79 (1,79) 2,08 (2,08) Når vinduet er monteret på konsoller (uden forlængerbeslag) kan trykbeslagene nederst på sidekarmen udelades, hvis trykkraften kan tages af konsollen. et kan dog ikke udelades ved hængsler. Når trykbeslagene udelades bliver konsollens bæreevne reduceret med halvdelen af den trykkraft trykbeslaget skulle tage (bæreevnen bliver kun reduceret med halvdelen fordi konsollens højde er det halve af konsollens længde). I praksis kan konsollen dimensioneres for den nominelle lodrette last: F K,N,max = F K, max + 1/2 F T,max (se tabel 9-11)(10) Vindlast 1,0 kn/m 2 Vindlast 1,2 kn/m 2 0,25 (0,29) 0,34 (0,39) 0,43 (0,50) 0,51 (0,59) 0,28 (0,32) 0,38 (0,43) 0,48 (0,55) 0,57 (0,65) 0,34 (0,39) 0,45 (0,52) 0,57 (0,66) 0,68 (0,79) 0,38 (0,43) 0,51 (0,58) 0,64 (0,73) 0,76 (0,87) 0,43 (0,50) 0,57 (0,66) 0,70 (0,81) 0,85 (0,98) 0,48 (0,55) 0,64 (0,73) 0,79 (0,90) 0,95 (1,08) 0,51 (0,59) 0,68 (0,79) 0,85 (0,98) 1,02 (1,18) 0,57 (0,65) 0,76 (0,87) 0,95 (1,08) 1,14 (1,30) Tabel 10. Nominel belastning F K,N,max i kn af konsol når trykbeslag udelades forneden for ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller jf. (10). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ) Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m Vindlast 1,2 kn/m ,27 (0,33) 0,40 (0,51) 0,43 (0,54) 0,29 (0,35) 0,43 (0,54) 0,46 (0,58) Højde af vindue i mm 0,34 (0,42) 0,53 (0,66) 0,56 (0,69) 0,37 (0,45) 0,57 (0,70) 0,61 (0,73) 0,42 (0,52) 0,65 (0,80) 0,68 (0,85) 0,46 (0,56) 0,70 (0,85) 0,73 (0,90) 0,50 (0,62) 0,77 (0,95) 0,81 (1,00) 0,54 (0,66) 0,83 (1,01) 0,87 (1,07) 33 34

20 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Tabel 11. Nominel belastning F K,N,max i kn af konsol når trykbeslag udelades forneden for to-fags vinduer med lodpost og én sidehængt rammer og ét fast fag af samme bredde båret af 3 konsoller jf. (10). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m 2 Vindlast 1,2 kn/m 2 0,37 (0,43) 0,46 (0,54) 0,56 (0,66) 0,41 (0,47) 0,52 (0,59) 0,62 (0,72) Højde af vindue i mm 0,47 (0,55) 0,61 (0,71) 0,73 (0,86) 0,53 (0,61) 0,68 (0,78) 0,81 (0,94) 0,59 (0,69) 0,74 (0,86) 0,90 (1,05) 0,65 (0,75) 0,82 (0,95) 1,00 (1,15) 0,70 (0,82) 0,88 (1,03) 1,07 (1,25) 0,78 (0,90) 0,98 (1,13) 1,19 (1,38) Den lodrette last fra et ét-fags vinduer kan tages af skråbeslag monteret under 45 på sidekarmene samt tilhørende trykbeslag. Trækkraft i skråbeslag F S og trykkraft i trykbeslag F T,max bestemmes af nedenstående formler og er i tabel angivet for mindre vinduesstørrelser. Den samlede lodrette last på det enkelte skråbeslag afhænger af vinduets hængsling. Idet F K,max betegner lasten pr. konsol beregnet for et tilsvarende vindue som angivet i afsnittet Vinduer båret af konsoller, skal skråbeslaget kunne tage en trækkraft på: F S = 2 F K,max = 1,4 F K,max (se tabel 12 og 13) (11) Denne kraft medfører et bidrag til den endelige trykkraft i det tilhørende trykbeslag på: F S = F K,max 2 Det hårdest belastede trykbeslag (ved skråbeslaget på sidekarmen i hængselssiden) skal da for faste vinduer og vinduer med thængt ramme kunne tage en samlet trykkraft på: Vinduer båret af skråbeslag - Type II Bagvæg Sidehængt vindue F T,max = 1/4 F vind + F K,max (se tabel 12) (12) og for vinduer med sidehængt ramme F T,max = 1/4 F vind + F ramme + F K,max (se tabel 13) (13) hvor: F vind er vindlast vinkelret på vinduesplanet F ramme er kraften i trykbeslaget fra momentet fra egenlasten af den gående ramme F K,max er den maksimale lodret last pr. konsol alle beregnet som for et tilsvarende vindue båret af konsoller. Betonbeslagskruerne i bagvæggen skal kunne tage F s henholdsvis F T,max. Skrueforbindelsen til vinduets karm påvirkes lodret af F K,max og vandret af 1/4 F vind + F ramme (F ramme kun for vinduer med sidehængt ramme). Skrueforbindelsen skal dimensioneres for resultaten 2 2 F Ø = (F K,max ) + (¼ F vind + F ramme ) (se tabel 14) (14) For trækarme kan det være lastkombinationen med alene permanent last der er afgørende for forbindelsen til vinduet, idet styrken for permanent last alene kun er 55% af styrken for lastkombinationer, hvori der indgår vindlast. I praksis vil det kun være tilfældet for vinduer med sidehængt ramme med trækarme. Skrueforbindelsen skal da kunne tage den permanente last 2 2 F p = (F K,max ) + (F ramme ) (15) Figur 3. Vindue med sidehængt ramme fastholdt til bagvæggen, men placeret i den ikke viste forvægs plan. Den lodrette last tages af de to skråbeslag ved sidekarmen og de tilhørende trykbeslag. Påvirkningerne vinkelret på vinduets plan tages af trykbeslag. ene ved under- og overkarm sikrer vinduets sideværts placering og tager momenter ved vinduer med sidehængte rammer. F P vil i praksis kun være lidt større end F K,max men da både F K,max og F ramme er fastsat på den sikre side, kan man sætte F P = F K,max : F K,max kan for vinduer med sidehængt ramme findes i tabel

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider. Materiale

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider.

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Normplader 1,5 og 2,0 mm

Normplader 1,5 og 2,0 mm Normplade fuldsømmet Fig. 1 Anvendelse Normplader anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art. Normplader anvendes især til gitter- og hanebåndsspær. For yderligere information se Træinformations

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Nyt navn på Bygningsbeslag

Nyt navn på Bygningsbeslag Nyt navn på Bygningsbeslag For at styrke salget af Bygningsbeslag i Europa har vi skiftet navn til PASLODE, der er et anerkendt varemærke i både Danmark og Europa. Fordelene er mange, bl.a.: Flere varenumre

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS LETKLINKERBETON Frequently Asked Questions Dette notat har til formål, at svare på generelle tekniske spørgsmål fra rådgivere og entreprenører, i forhold til Hiltis anker portefølje,

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 Montagevejledning Drift & vedligeholdelsesvejledning Vinduer 1074 og 1086 Døre

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Uranus / jupiter 6700, 800,

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Hulrums/gips befæstigelse

Hulrums/gips befæstigelse 147 Hulrums/gips Hulrumsmetaldübel...side 148 Kipdübel K, KD, KDH, KM...side 150 Pladedübel PD...side 152 Gipsdübel GK...side 153 Gipsdübel, metal, GKM...side 154 148 HULRUMSBEFÆSTIGELSE Hulrumsmetaldübel

Læs mere