VINDUES MONTAGE KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINDUES MONTAGE KATALOG"

Transkript

1 VINDUES MONTAGE KATALOG WC-DK

2 Indholdsfortegnelse og forord, trykbeslag og skråbeslag: Side 1-41 Se principper for anvendelsen af Simpson Strong-Tie's nye patenteret beslag til isætning af vinduer og yderdøre på de næste 2 sider. Beslagene er udviklet, så vinduer nemt kan monteres i vinduesfalse med effektiv kuldebroafbrydelse. Herved bliver det lettere at fylde de nye øgede tætheds- og isoleringskrav. Fastholdelse af vinduer kan ske enten med konsoller suppleret med tryk- og skråbeslag (montagesystem type I) eller alene med tryk- og skråbeslag (montagesystem type II). Hovedelement i montagesystem type I er konsolbeslaget. Beslaget kan monteres indefra d.v.s. at stillads er unødvendigt ved montagen. Allerede under montage virker konsolbeslaget som understøtning for vinduet. Den indbyggede spændplade giver en mulighed for finjustering i højden. Mulighed for montering efter muring af formur. Vimovinkel og vimlader: Side Beslagene anvendes til isætning af vinduer. Betonbeslagskruer SBS: Side Betonbeslagskruer SBS er udviklet til fastgørelse af beslag til letklinkerbeton. Med det cylindriske stykke under skruens hoved nås timal fastgørelse af beslag. Beslagskruer: Side Beslagskruer er udviklet til fastgørelse af beslag til træ. Med det cylindriske stykke under skruens hoved nås timal fastgørelse af beslag. Øvrige Simpson Strong-Tie kataloger på Side 51 Forord: I denne anvisning anbefales beslag til fastholdelse af vinduer og døre i ydermurskonstruktioner. Anvisningen er en hjælp til brug ved dimensionering af fastholdelser. Simpson Strong-Tie står til rådighed med vejledning i brug af anvisningen, men kan ikke påtage sig at dimensionere fastholdelsen. Forslag til fastholdelse skal altid godkendes af det aktuelle byggeris rådgivende ingeniør. Ved dimensionering af fastholdelser i konstruktioner, der ligger uden for denne anvisning, henvises til vinduesfabrikanten og det aktuelle byggeris rådgivende ingeniør. SIMPSON STRONG-TIE A/S takker følgende firmaer og institutioner for det gode samarbejde i udviklingen af konsol-, tryk- og skråbeslag: H + H EXPAN A/S, VELFAC A/S, PRIMO A/S, H. S. Hansen's Fabrikker A/S, Dalton Betonelementer A/S, SBi og BYG-DTU.

3 Montagesystem til vinduer og yderdøre - Type I Montagesystem til vinduer - Type II Udvendig A Udvendig E E B F F B Indvendig A C Indvendig G G C D H H D Montagesystem type I anvendes til ét-fags vinduer, 2-fags vinduer, mindre vinduesbånd og yderdøre. Systemet består af konsolbeslag, trykbeslag og skråbeslag. anvendes til at understøtte vinduet for lodret last. tager vindlast, og skråbeslag fastholder vinduet sideværts. 1 Montagesystem type II kan anvendes til mindre ét-fags vinduer. Systemet består af trykbeslag og skråbeslag. Vinduet understøttes ved sidekarmene af en trekant bestående af et skråbeslag, et trykbeslag og bagmuren. anvendes desuden til at tage vindlast og skråbeslag til at fastholde vinduet sideværts. 2

4 Montagesystem til vinduer og yderdøre Montagessystem til vinduer og yderdøre Indholdsfortegnelse: Side Konsol- og forlængerbeslag - orientering 1-5 Tryk- og skråbeslag - orientering 2-6 Konsol- og forlængerbeslag - udformning 7 Tryk- og skråbeslag - udformning 8 Konsol- og forlængerbeslag - fastlæggelse af længde 9 Tryk- og skråbeslag - fastlæggelse af længde 10 Montagevejledning til vinduer Principanvisning - vinduer Principanvisning - yderdøre Konsol- og forlængerbeslag - bæreevne 17 Tryk- og skråbeslag - bæreevne 18 Eksempel 1: Dimensionering, montagesystem type I 19 Eksempel 1: Dimensionering, montagesystem type II 20 Eksempel 2: Dimensionering, montagesystem type I Artikel fra SBi - Laster fra vinduer Betonbeslagskruer SBS beslagskruer uden trykfod Forlængerbeslag 3 4

5 og forlængerbeslag - orientering og skråbeslag - orientering Trekantplade Trykfod Spiralspændplade med trykfod uden trykfod Tplade Forlængerbeslag og forlængerbeslag Befæstigelsesmidler: Fastgøres til bagmur med betonbeslagskrue SBS. Se under montage side 11. et er fremstillet af flere varmforzinkede stålpladedele i tykkelsen 3,0 mm. et består af en tplade, en trekantplade, en spiralspændplade og en trykfod. Beslagdelene er samlet med stålsplitter. På konsolbeslaget kan efter behov monteres forlængerbeslag. Anvendelse et anvendes til understøtning af vinduer ved byggerier, hvor der ønskes ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og hvor der efterfølgende monteres vinduestilsætninger. et anvendes med trykfod, når bagmur er af letklinkerbeton eller lignende. et uden trykfod kan kun anvendes, når bagmur er af beton. Ved smalle karmbredder kan forlængerbeslag benyttes. Montage Tilspænding af spiralspændpladen giver den nødvendige sikkerhed for, at konsolbeslaget virker timalt. Se hvordan under montage side 11. Se også befæstigelsesmidler på denne side nederst til venstre. Bæreevne og last I vægelementer af letklinkerbeton med deklareret trykstyrke 10 MPa (LB 10) kan konsolbeslaget tage en regningsmæssig lodret last på mindst 0,78 kn (78 kg). Anvendes forlængerbeslaget, reduceres bæreevnen. Angående bæreevne i øvrigt se side 17. Lasterne afhænger af vinduets størrelse, glastykkelse, hængsling osv. De fremgår af artiklen på siderne og leverandørens anvisninger. Befæstigelsesmidler: Fastgøres til bagmur med betonbeslagskrue SBS se under montage side 12. og skråbeslag Tryk- og skråbeslag er fremstillet af varmforzinket stålplade i tykkelsen 2,0 mm. et er forsynet med en ribbeforstærkning. Anvendelse Tryk- og skråbeslag anvendes ved både montagesystem type I og II til at tage vindlast og fastholde vinduet for vandrette påvirkninger i vinduets plan. ene kan kun tage træk. ene forudsættes monteret under 45 og skal altid anvendes sammen med et trykbeslag for at kunne tage last i vinduets plan. Skrå- og trykbeslag anvendes også på over- eller underkarm til at fastholde vinduet sideværts. Ved montagesystem type II anvendes tryk- og skråbeslag fastgjort nederst i sidekarmen og til bagmuren også til at tage lodret last. Vinduesfabrikanten skal godkende, at vinduet hænges i sidekarme uden anvendelse af klodsning. Montage Se befæstigelsesmidler nederst til venstre på denne side samt under montage side 12. Bæreevne og last Bæreevne af beslagene fremgår af side 18. Lasterne afhænger af vinduets størrelse, glastykkelse, hængsling osv. De fremgår af artiklen på siderne og leverandørens anvisninger. Stålkvalitet: S 250 GD + Z 275 i.h.t. EN 10326:2004 Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m 2 tosidig - svarende til zinklagtykkelse ca. 20 µm. Fastgøres til trævindue med beslagskrue dim. 5,0 35 se side 12. Stålkvalitet: S 250 GD + Z 275 i.h.t. EN 10326:2004 Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m 2 tosidig - svarende til zinklagtykkelse ca. 20 µm. 5 6

6 og forlængerbeslag - udformning og skråbeslag - udformning med trykfod Til fastgørelse på bagmur af letklinkerbeton og lignende. uden trykfod Til fastgørelse på bagmur af beton Tplade 50 Trekantplade 50 Trekantplade Spiralspændplade Trykfod k k 14 Ø8, /2 x k+5 9 1/2 x k og skråbeslag 5 for fastgørelse af beslag til karmtræ med beslagskrue dim. 5,0 35. : : 30 5 for fastgørelse af beslag til bagmurselement af træ med beslagskrue dim. 5, ,5 for fastgørelse af beslag til bagmurselement af letklinkerbeton eller beton med betonbeslagskrue SBS Ø5 Ø5 Ø8,5 t med forlængerbeslag Tplade i konsolbeslag er forsynet med 1 stk. 4 for fastholdelse af forlængerbeslag. Fastholdelse kan foretages med selvskærende skrue eller galvaniseret søm (medleveres ikke). 30 Ø5 Ø5 Ø8,5 s 30 2 Ø

7 - fastlæggelse af længde Tryk- og skråbeslag - fastlæggelse af længde Bestemmelse af længde af konsolbeslag uden og med forlængerbeslag: Vinduer med bred karm: Detalje med bagmur af letklinkerbeton eller lignende. er vist med trykfod. Trykfod kan udelades ved bagmur af beton. Vinduer med smal karm: Detalje med bagmur af letklinkerbeton eller lignende. er vist med trykfod og forlængerbeslag. Trykfod kan udelades ved bagmur af beton. Bestemmelse af længde af tryk- og skråbeslag: Kantafstand = 50 mm gælder for letklinkerbeton og beton, når beslag fastgøres med betonbeslagskruer SBS Opklodsning af vindue Normalt kræver vinduesproducenterne, at der anvendes mindst mm klodsning, som skal hvile fuldt ud på beslaget. Opklodsning under noter i vinduets karm må ikke medregnes. Fugning omkring vindue Se side 10. k b Trykfod Min 100 b Min 100 Af hensyn til såvel varmetab som holdbarhed bør der indlægges 20 mm isolering foran konsolbeslaget. Ved brug af forlængerbeslag vil der stå en mindre kuldebro Forlængerbeslag k Trykfod s t c Fastgørelse i trækarm kan foretages med beslagskruer 5,0 x 35. Fugning omkring vindue: Korrekt fugning mellem vindue og skalmur kræver normalt mindst 30 mm overlap mellem vinduets karm og muren. For at undgå påvirkninger fra temperaturudvidelse af vinduer og vægdele anbefales det at anvende fugebånd eller anden elastisk lukning, der ikke overfører nævneværdige påvirkninger ved sammentrykning. Siliconeeller acrylfuger kan resultere i meget betydelige kræfter, se også artiklen om laster på siderne Min 100 Sammenhæng mellem hulrumsdybde og konsoltype, uanset om der benyttes forlængerbeslag eller ej. Lodret snit i ydermur. Hulrums (med trykfod) (med trykfod) Hulrumsdybde dybde Art. No. Type Huller Art. No. Type Huller b, mm k = b - 20 mm Ø mm K=b-20mm Ø mm VIMK K85 K K K K K K K180 8, , , , , , , , VIMK190 VIMK215 VIMK240 K190 K215 K240 8,5+4 8,5+4 8,5+4 VIMK280 VIMK300 K280 K300 8,5+4 8,5+4 VIMK330 K330 8,5+4 Forlængerbeslag Art. No. Type Huller F40 4 Til byggerier med bagmur af min. beton 20 kan konsolbeslag leveres uden trykfoden. Oplys ved bestilling betegnelsen VIMKE + f.eks. VIMKE180. Afstand c, mm Art. No. Type Huller t = c Ø mm T170 T190 T200 T215 T225 T VIMT290 T250 T290 Art. No. Type Huller s= 2 (c+80)+20 Ø mm S232 S260 S VIMS400 S296 S310 S331 S345 S400 Andre størrelser fremstilles med kort leveringstid, max = T435 mm. 9 10

8 Montagevejledning til vinduer Montagevejledning til vinduer Boring af hul Montering af konsol med betonbeslagskrue SBS Vinduesfabrikantens krav til placering af konsolbeslag i forhold til sidekarme og lodposter skal indhentes og følges. Principperne for placering er vist på siderne Boring af hul I letklinkerbeton anvendes 6,0 mm bor og betonbeslagskrue SBS I beton 25 anvendes 6,5 mm og karmskrue med undersænket hoved dim. 7,5x42 mm. Boredybde 5-10 mm dybere end længden på betonbeslagskruen. kan benyttes som boreskabelon, idet beslaget holdes mod muren, og der bores nær enden af det aflange hul som vist. Montage af beslag Montage af beslag kan ske indefra. Herved spares ekstra stilladsudgifter i etagebyggeri. Betonbeslagskruen SBS monteres gennem spiralspændpladen, hvis arm er placeret som vist. Ved at dreje spiralspændpladen kan beslaget trækkes til mod muren, og højden af vinduet kan justeres nogle mm uden at ændre klodsningen. Spiralspændpladen drejes med en svensknøgle eller en spændnøgle til en mindre vinkelsliber, som vist. Forlængerbeslag Tryk- og skråbeslag Forlængerbeslag til konsolbeslag Forlængerbeslaget skubbes ind over tpladen og fikseres med selvskærende skrue eller søm igennem tpladens hul og ned i forlængerbeslagets hul. Forlængerbeslaget må ikke udsættes for træk i vandret plan. Tryk- og skråbeslag Vinduesfabrikantens krav til antal og placering af tryk- og skråbeslag skal altid indhentes og følges. Principperne for placering er vist på siderne monteres vandret med ribbens t mod bagmur. Tryk- og skråbeslag fastgøres som følger: I letklinkerbeton anvendes 6,0 mm bor og betonbeslagskrue SBS I beton 25 anvendes 6,5 mm bor og karmskrue med undersænket hoved dim. 7,5x42 mm. Boredybde ca mm dybere end længden på betonbeslagskruen. Placering min. 50 mm fra kant. 30 Beslag monteres med skråbeslag inderst mod karm og trykbeslaget yderst. I trækarme fastgøres med beslagskrue 5,0 35 placeret min. 30 mm fra indvendig kant af karmtræ. Finjustering af konsolbeslag 11 12

9 Principanvisning - vinduer Principanvisning - vinduer Principanvisning for placering af beslag på vinduer Vinduer skal fastholdes for egenlast (lodret) og vindlast (vandret vinkelret på vinduets plan). For sidehængte vinduer giver egenvægten også vandrette laster. Lasterne er beskrevet i artiklen på siderne I det følgende vises, hvorledes fastgørelsen principielt kan ske. Montagesystem type I: Lodret last tages af konsolbeslag: Enkeltvinduer Fast karm. Thængt ramme. Sidehængt ramme (og side/bundhængt). Placeringen af og afstanden mellem beslagene skal overholde vinduesfabrikantens anvisninger. Der anvendes følgende signaturer: v monteret på vinduets side- eller overkarm, som minimum ud for hængsler og lukkebeslag. kan udelades, hvis vinduet fastgøres til konsolbeslaget, så det også kan tage vindlasten, se under montagesystem type I. v v v v v To-fags vinduer monteret på vinduets side-, over- eller underkarm. Pilen peger i den retning, skråbeslaget fastgøres til bagmuren. Skrå- og trykbeslag monteret på vinduets side-, over- eller underkarm. Pilen peger i den retning, skråbeslaget fastgøres til bagmuren. monteret på bagvæggen. Ved lukkebeslag bør karmen klodses mod formuren eller fastholdes med et konsolbeslag for at forebygge indbrud. Montagesystem type II: Lodret last tages af tryk- og skråbeslag på sidekarme: Fast karm. Thængt ramme. Sidehængt ramme (og side/bundhængt). Vinduer med ramme og fast glas. Vinduesbånd v Vindue med dobbeltrammer. Vinduer med rammer og fast glas sammensat til et vinduesbånd. v Anvendes konsolbeslag med forlængerbeslag, eller anvendes konsolbeslag kun til at bære vinduer, skal der anvendes trykbeslag forneden i tilsvarende antal som foroven. 13 Yderligere information om montering kan findes på: under håndværker- og brugervejledning. 14

10 Principanvisning - yderdøre Principanvisning - yderdøre Principanvisning for placering af beslag på yderdøre Døre kan fastholdes omtrent som sidehængte vinduer. De vil ofte kunne understøttes for lodret last ved klodsning direkte på fundamentet, men der kan også anvendes konsolbeslag, f.eks. ved altandøre. Når der benyttes konsolbeslag, skal de placeres i overensstemmelse med dørfabrikantens anvisninger vedrørende klodsninger på fundamentet. Bemærk at hovedparten af dørens egenvægt skal tages i hængselsiden, se også artiklen på siderne Som modhold mod dørens vægt monteres skrå- og trykbeslag i dørens overkarm i låsesiden. Da døren kan smække, stilles der større krav til fastholdelsen end ved vinduer. Således skal skråbeslag ved overkarmen altid monteres sammen med et trykbeslag (fig. A). Ved sidekarmene monteres der trykbeslag ud for hængsler og låseblik og i øvrigt efter behov og fabrikantens anvisninger, typisk pr. mm for trækarme og 700 mm for plastkarme. Ud for det øverste og det nederste hængsel samt ved låseblik indlægges fastholdte klodsninger mellem karm og formur (fig. A). Alternativt kan anvendes liggende konsolbeslag i stedet for trykbeslag og klodsning (fig. B). Bemærk at hverken klodsning eller konsolbeslag kan tage træk (fig. C). En samlet oversigt over vejledende placering af beslag på døre og sidepartier er vist på figur D. Figur A: Udvendig På overkarmen af døre monteres altid et trykbeslag sammen med et skråbeslag i låsesiden. Ved trykbeslaget ved det øverste og nederste hængsel anbringes en klodsning () mellem karm og formur. klodsning Figur C På figur D anvendes følgende signaturer: Udvendig Figur C: anvendt til fastholdelse af sidekarm kan ligesom en klodsning mod formuren ikke tage træk vinkelret på vinduesfalsen. monteret på dørens side- eller overkarm, som minimum ud for alle hængsler og lukkebeslag. Skrå- og trykbeslag monteret på dørens overkarm. Pilen peger i den retning, skråbeslaget fastgøres til bagmuren. Understøtning af yderdør. For fiksering af yderdør skal karmen ud for det øverste og det nederste hængsel samt ud for låseblikket klodses mod formuren eller fastholdes med et konsolbeslag for at forebygge indbrud. Dør med sideparti. Dør. Dobbelt dør. Låseblik Figur A. Udvendig Figur B: Ved øverste og nederste hængsel kan anvendes et liggende konsolbeslag i stedet for et trykbeslag og klodsning mod formuren. Figur D. Figur B. Låseblik Yderligere information om montering kan findes på: under håndværker- og brugervejledning

11 - bæreevne Tryk- og skråbeslag - bæreevne Regningsmæssig bæreevne F KF F lat F K 2 Pladebeslag med forlængerbeslag Betonbeslagskrue SBS 8 63 mm Regningsmæssig forskydningsstyrke F lat,d af betonbeslagskrue SBS 8 63 mm ved fastgørelse af 2 mm tykt stålbeslag i 8 mm hul 50 mm fra kanten af et letklinkerbetonelement: Ved deklareret trykstyrke f decl (i MPa): F lat,d = f decl 0,173 kn, dog højst 3,0 kn. Ved dokumenteret karakteristisk trykstyrke af letklinkerbeton f k (i MPa): F lat,d = f k 0,159 kn, dog højst 2,8 kn. Regningsmæssig forskydningsstyrke F lat,2stk,d af 2 stk. betonbeslagskruer SBS mm med indbyrdes afstand 100 mm ved fastgørelse af 2 mm beslag i 8 hul, 50 mm fra kanten af et letklinkerbetonelement: F lat,2stk,d = 1,64 F lat,d Regningsmæssig bæreevne F K,d af konsolbeslag uden forlængerbeslag: F K,d = 0,45 F lat,d Nedbøjningsændring ved lastændring: 1,7 mm/kn. Eksempel: monteret på letklinkerbeton med deklareret trykstyrke 10 MPa (LB10) har en regningsmæssig bæreevne: F K,d = 0, ,173 = 0,78 kn (78 kg) Regningsmæssig bæreevne F KF,d af konsolbeslag med forlængerbeslag: F K - 10 KF,d = 0,45 F lat,d K + 40 K er konsolbeslagets længde i mm, se side 9. Nedbøjningsændring ved lastændring: 3,7 mm/kn. Last: Last på konsolbeslag afhænger af vinduets størrelse, hængsling mm. Se artikel på siderne Regningsmæssig bæreevne F T 50 F S Regningsmæssig bæreevne i kn. 2) 1 stk. beslagskrue 5,0 35 F lat,d 1 stk. SBS 8 63 i LB 10 eller 1 stk. karmskrue med undersænket hoved dim. 7,5x42 mm F T,d F S,d P Ø F lat,d 3,0 1) 8,9 0,65 1,19 1,7 1) Den regningsmæssige trykstyrke F T,d af trykbeslaget anvendt sammen med skråbeslag og under hensyntagen til de excentriciteter og den indspænding, der forekommer ved et vindue med 12 mm fuge mellem bagmurens fals og vinduets karm, er bestemt ved forsøg og kan sættes til 3 kn. 2) Når skråbeslaget anvendes under 45 sammen med trykbeslag til fastholdelse af vindue, vil lasten i skråbeslaget være 1,4 gange lasten i trykbeslaget. Hvis der anvendes samme skrue til fastgørelse af trykog skråbeslag til bagvæggen, vil det derfor være skruen i skråbeslaget, der er afgørende for bæreevnen. Styrken af betonbeslagskrue SBS ved påvirkninger vinkelret på betonkanten kan på den sikre side anvendes for den faktiske påvirkning under 45. Tryk- og skråbeslag Som det fremgår af tabellen, vil beslagenes bæreevne blive bestemt af styrken af forbindelsen mellem beslag og karm. Denne er i tabellen angivet for en beslagskrue 5,0 35 i en trækarm til 1,19 kn for lastkombinationer, hvori der indgår vindlast, og 0,65 kn for permanent last alene. Fastgørelsen med betonbeslagskrue SBS 8 63 mm i LB 10 eller 1 stk karmskrue med undersænket hoved dim. 7,5x42 mm i beton 25, 50 mm fra kanten kan tage en regningsmæssig last på 1,7 kn. Ved anvendelse af skrå- og trykbeslag (montagesystem type II) alene kan egenlasten (P-last), der skal kunne tages af skruen i trækarmen, være afgørende. Last: Last på beslag afhænger af vinduets størrelse, hængsling mm. Se artikel på siderne

12 Eksempel 1: Dimensionering, system type I Eksempel 1: Dimensionering, system type II Dimensionering Der henvises til tabeller i artikel fra SBi på siderne b = h = Eksempel 1 Beliggenhed: II, landbrugsland mere end 25 km fra Vesterhavet. Bygningshøjde: mindre end 8 meter. 8 m Indermur: Letklinkerbeton LB 10 (deklareret trykstyrke 10 MPa). Vindue: Et fags, sidehængt med træramme. 2 4 mm glas svarende til fladelast m = 0,25 kn/m 2. Montagesystem type II: Tryk- og skråbeslag alene Beslagene fastgøres med betonbeslagskrue SBS 8 63 i letklinkerbeton LB 10 og i træramme med beslagskrue 5,0 35. Bagvæg Sidehængt vindue Det eftervises, at både montagesystem type I: Konsoller suppleret med tryk- og skråbeslag og type II: Tryk og skråbeslag alene kan anvendes. Montagesystem type I er mere montagevenlig end type II, men beslagforbruget er større. Montagesystem type I: suppleret med tryk og skråbeslag Bagvæg fastgøres med betonbeslagskruer SBS Tryk- og skråbeslag fastgøres i letklinkerbeton med betonbeslagskrue SBS 8 63 og i træramme med beslagskrue 5,0 35. Sidehængt vindue : Tabel 2 side 26 giver: F K,max = 0,27 kn < F K,d = 0,78 kn Se side 17 OK Tryk- og skråbeslag: Tabel 2 side 26 giver: F K,max = 0,27 kn Tabel 13 side 37 giver belastningen af skråbeslag (F S ) og trykbeslag (F T ) for q v = 1,2 kn/m 2 : F S = 0,38 kn F T,max = 0,88 kn < F T,d = 3,0 kn OK. Se side 18 Betonbeslagskruer SBS 8 63: Både F S og F T,max er mindre end F lat,d = 1,7 kn OK. Se side 18 Beslagskrue 5,0 35 i træramme: Tabel 14 side 38 giver belastningen på skrueforbindelsen for q v = 1,2 kn/m 2 : : Tabel 4 side 27 giver en karakteristisk vindlast for bygningshøjde = 8 m: q v = 1,12 kn /m 2 < 1,2 kn/m 2 Tabel 6 side 32 giver belastningen på trykbeslaget for q v = 1,2 kn/m 2 : F T,d = 3,0 kn (trykbeslag) Se side 18 F F T,max = 0,61 kn < min lat,d = 10 0,173 = 1,7 kn (betonbeslagskrue SBS) Se side F lat,d = 1,19 kn ( beslagskrue, -last) Se side 18 : Se side 30 F = 0,66 kn < F d,lat = 1,19 kn ( -last) Se side 18 Tabel 2 side 26 giver for permanent last alene: F p = F K,max = 0,27 kn <F d,lat = 0,65 kn (P-last) OK. Se side 18 F S = 2 ½ b r ² m = 2 ½ 0,9² 0,25 = 0,14 kn < 8,9 kn OK. Se side

13 Eksempel 2: Dimensionering, system type I Eksempel 2: Dimensionering, system type I Eksempel 2 12 m Beliggenhed: Bygningshøjde: 12 meter. III, forstad mere end 25 km fra Vesterhavet. Indermur: Letklinkerbeton LB 10 (deklareret trykstyrke 10 MPa). Vindue: To fags, trævindue med lodpost og en sidehængt ramme båret af 3 konsoller og med trykbeslag ved underkarm. 2 6 mm glas svarende til fladelast m = 0,35 kn/m 2. Kun montagesystem type I: suppleret med tryk- og skråbeslag kan anvendes. fastgøres med betonbeslagskrue SBS Tryk- og skråbeslag fastgøres i letklinkerbeton med betonbeslagskrue SBS 8 63 og i træramme med beslagskrue 5,0 35. : Tabel 1 side 26 giver: F K,max = 0,38 kn < F K,d = 0,78 kn OK. Se side 17 : Tabel 4 side 27 giver karakteristisk vindlast for bygningshøjde = 12 m: Der anvendes følgende signaturer: v monteret på vinduets side- eller overkarm, som minimum ud fra hængsler og lukkebeslag. kan udelades, hvis vinduet fastgøres til konsolbeslaget, så det også kan tage vindlasten, se under montagesystem type I efterfølgende. Der skal dog altid være trykbeslag ud for hængsler. v q v = 1,03 kn/m 2 Tabel 7 side 32 giver belastningen på trykbeslaget for q v = 1,0 kn/m 2 : F T,max = 0,95 kn og for q v = 1,2 kn/m 2 : F T,max = 1,11 kn for q v = 1,03 kn/m 2 findes: 1,03-1,0 F T,max = 0,95 + (1,11-9,95) = 0,97. Se side 41 1,20-1,0 F T,max = 0,97 kn < min F T,d =3,0 kn (trykbeslag) Se side 18 F lat,d =1,70 kn (betonbeslagskrue SBS) Se side 17 F lat,d =1,19 kn ( beslagskrue, -last) Se side 18 Skrå- og trykbeslag monteret på vinduets over- eller underkarm. Pilen peger i den retning, skråbeslaget fastgøres til bagvæggen. monteret på bagvæggen. : Se side 30 F S = 2 ½ b r ² m = 2 ½ 0,9² 0,35 = 0,20 kn < 8,9 kn OK. Se side 18 Interpolation: Angående interpolation generelt mellem vindueshøjder og vindlaster se artikel fra SBi side

14 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Jørgen Munch-Andersen og Asta Nicolajsen, Statens Byggeforskningsinstitut Påvirkninger...23 Vinduer båret af konsoller - Type I...24 Lodrette påvirkninger - Egenlast...26 Vindlast...27 Påvirkning fra sidehængt ramme...29 Vandrette påvirkninger - samlet...30 Udeladelse af trykbeslag ved underkarm...33 Vinduer båret af skråbeslag - Type II...35 Eksempler...38 Beregning af laster...38 Interpolation i tabeller...41 Reference...41 I Danmark placeres vinduer traditionelt langt fremme i ydervæggen både i skalmuret betonelementbyggeri og i betonsandwichelementer. Det betyder, at vinduet er placeret så det overlapper forvæggen. Det er derfor relativt enkelt at sikre tætning omkring vinduet for både regn og vind. Den fremskudte placering giver også lidt bedre lysindfald. Normalt har vinduet været placeret således at det dækker over ca. 30 mm kuldebroafbrydelse i vinduesfalsen og er fastgjort til bagvæggens ribber eller falselement, evt. ved hjælp af beslag. Med de stadig øgede krav til isolering, herunder reduktion af kuldebroer, er en kuldebroisolering på mm ofte ønskværdig. Et almindeligt vindue med 115 mm karm kan så ikke længere dække over kuldebroafbrydelse og det bliver derfor nødvendigt at anvende tilsætninger mellem vindue og bagvæg. Når man anvender tilsætning kan ribberne omkring vinduer helt undværes (med mindre de er nødvendige af styrkehensyn). For at få fuldt udbytte af den gode kuldebroafbrydelse der herved nås bør vinduet placeres således, at ydersiden af ruden ligger indenfor isoleringstykkelsen. Det vanskeliggør dog fastgørelse af vinduet til forvæggen. For at minimere bevægelserne mellem vindue og tilsætning med deraf følgende revnedannelse kan det være ønskeligt at fastholde vinduet til bagvæggen. Dette kan ske med konsolbeslag eller med tryk- og skråbeslag. I denne artikel beskrives hvilke laster der skal kunne tages, for at vinduerne er forsvarligt fastholdt. Temperaturpåvirkninger I denne artikel forudsættes det, at fugen mellem vinduet og forvæggen er udført på en sådan måde, at bevægelser forårsaget af temperaturændringer ikke giver nævneværdige påvirkninger af vinduet. Det kan fx nås, hvis der anvendes ekspanderende fugebånd. Fuges der med en elastisk fugemasse vil der stå tvangskræfter fra deformation af fugen som følge af temperaturbevægelser, dels i vinduets karm, dels mellem for- og bagvæg. Kræfterne fra disse temperaturbevægelser kan blive ganske store. Hvis der anvendes elastisk fugemasse kan de ekstra kræfter herfra, på den sikre side beregnes ved hjælp af de formler der er angivet i [1] (Deformation af karmene vil dog reducere de beregnede kræfter). Fastholdelser - Type I kan anvendes til alle typer vinduer, inklusiv vinduesbånd. Fastholdelser - Type II kan anvendes til mindre ét-fags vinduer. Øvrige påvirkninger Optagelse af lasterne fra de øvrige påvirkninger kræver, at fastholdelserne kan tage lodret last, vandret last vinkelret på vinduets plan, samt for vinduer med sidehængt ramme et moment. Fastholdelsen kan enten ske med konsoller, suppleret med tryk- og skråbeslag (Type I) eller alene med tryk- og skråbeslag (Type II). Vinduer båret af konsoller - Type I Bagvæg Sidehængt vindue Det skal bemærkes, at der bag tilsætningerne bør monteres en dampspærre, som klemmes mod såvel bagvæg som vindue. Den vil også sikre lufttætheden og beskytte tilsætningerne mod byggefugt. I det følgende betegner et vinduesparti et vindue med et antal fag adskilt af lodposter, men med fælles karm. Et vinduesbånd betegner flere vinduespartier ved siden af hinanden. Påvirkninger Vinduer skal fastholdes for egenlast vindlast temperaturpåvirkninger samt ekstra kræfter fra sidehængte vinduesrammer. Figur 1. Vindue med sidehængt ramme fastholdt til bagvæggen, men placeret i den ikke viste forvægs plan. Den lodrette last tages af konsoller. Påvirkningerne vinkelret på vinduets plan tages af trykbeslag. ene ved under- og overkarm sikrer vinduets sideværts placering og tager momenter ved vinduer med sidehængte rammer

15 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Lodrette påvirkninger - Egenlast Egenlasten (egenvægten) G af vinduer og døre kan findes i fabrikanternes kataloger. Den afhænger væsentligst af glassets tykkelse. Egenlasten kan også beregnes ud fra kendskab til vindueshullets areal og vinduets fladelast (fladevægt). I de efterfølgende tabeller er anvendt følgende værdier for fladelasten m (fladevægten): m = 0,25 kn/m 2 (25 kg/m2) svarende til et vindue med 2 x 4 mm glas eller lette døre m = 0,35 kn/m 2 (35 kg/m2) svarende til et vindue med 2 x 6 mm glas eller tunge døre. To-fags vindue med lodpost og en eller to sidehængte rammer båret af tre konsoller. De to yderste konsoller skal kunne tage stort set hele lasten så F K,max = 1/2 G (se tabel 1)(4) I tabellerne angives værdierne svarende til en fladelast på 0,25 kn/m 2 først, dernæst i parentes værdierne svarende til en fladelast på 0,35 kn/m 2. For andre fladelaster kan der interpoleres mellem værdierne. Den samlede lodrette last på den enkelte konsol, F K,max, afhænger af vinduets hængsling. F K,max bestemmes af nedenstående formler og er i tabel 1-3 angivet for normalt forekommende størrelser af vinduer og døre. Ét-fags vindue med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller Lasten vil altid være ens på begge konsoller så F K,max = 1/2 G (se tabel 1)(1) Ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller Stort set hele egenlasten fra den gående ramme skal tages af konsollen i hængselsiden, hvorfor F K,max = G (se tabel 2)(2) To-fags vindue med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af tre konsoller. Den midterste konsol skal kunne tage lasten fra to halve vinduesfag, så Tabel 1. Belastning F K,max i kn af konsol for ét-fags vindue med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller jf. (1), to-fags vinduer med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af 3 konsoller jf. (3) samt for to-fags vindue med lodpost og en eller to sidehængte rammer båret af tre konsoller jf. (4). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm 0,10 (0,14) 0,14 (0,19) 0,17 (0,24) 0,20 (0,28) Højde af vindue i mm 0,14 (0,19) 0,18 (0,25) 0,23 (0,32) 0,27 (0,38) 0,17 (0,24) 0,23 (0,32) 0,28 (0,39) 0,34 (0,47) Tabel 2. Belastning F K,max i kn af konsol for ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller jf (2). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm ,14 (0,19) 0,20 (0,28) 0,21 (0,30) Højde af vindue i mm 0,18 (0,25) 0,27 (0,38) 0,29 (0,40) 0,23 (0,32) 0,34 (0,47) 0,36 (0,50) 0,20 (0,28) 0,27 (0,38) 0,34 (0,47) 0,41 (0,57) 0,27 (0,38) 0,41 (0,57) 0,43 (0,60) F K,max = 1/2 G (se tabel 1)(3) Hvis konsollen i midten ikke kan tage denne last, kan der sættes to konsoller ved siden af hinanden i midten og hver af de fire konsoller skal da kun tage en last på F K,max = 1/4 G Vinduesbånd Vinduesbånd deles beregningsmæssig i vinduespartier. Beregningen af den lodrette last foretages derefter for hvert enkelt vinduesparti. Døre Døre vil som regel blive understøttet direkte på fundamentet. Hvis døre monteres på konsoller, beregnes den lodrette last som for tilsvarende vinduer

16 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Tabel 3. Belastning F K,max i kn af konsol for dør med ét dørblad, dør med sideparti og dobbelt dør. For dør med sideparti er der regnet med et dørblad på mm. Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm ,45 (0,63) 0,45 (0,63) 0,45 (0,63) 0,45 (0,63) 0,45 (0,63) Dør med sideparti ,50 (0,69) 0,50 (0,69) 0,50 (0,69) 0,50 (0,69) 0,50 (0,69) Højde af dør i mm ,30 (0,42) 0,38 (0,53) 0,45 (0,63) 0,53 (0,74) Dobbelt dør ,33 (0,46) 0,41 (0,58) 0,50 (0,69) 0,58 (0,81) I tabellerne i det følgende anvendes to værdier for den karakteristiske vindlast: q v = 1,0 kn/m 2 (bygninger i by, forstad og lave bygninger i landbrugsland) q v = 1,2 kn/m 2. Værdier for andre vindlaster fås ved at interpolere (eller ekstrapolere) mellem tabelværdierne, se afsnittet: Eksempler, Interpolation i tabeller. Vindlasten antages taget af 4 trykbeslag pr. vinduesfag. Ved vinduespartier med flere fag vil trykbeslagene ved lodposternes ender skulle tage vindlast fra to fag. Baggrunden for fastsættelse af c og q max Efter DS 410:1998 bestemmes vindlasten som summen af et indvendigt og et udvendigt bidrag. Vindlasten kan virke både som tryk og sug. Det regningsmæssige bidrag fra hver side af et vindue fås af: F vind = γ v c q max b h 1 Dør med ét dørblad og uden sideparti Vindlast Vindlasten kan virke både som tryk og sug. Den regningsmæssige vindlast på et vindue fås af: hvor: γ v er partialkoefficienten for vindlast c er formfaktoren q max er det karakteristiske hastighedstryk b er vinduespartiets bredde h er vinduespartiets højde. F vind = γ v q v b h = γ v c q max b h hvor: γ v er partialkoefficienten for vindlast q v er den karakteristiske vindlast c er formfaktoren q max er det karakteristiske hastighedstryk b er vinduespartiets bredde h er vinduespartiets højde Partialkoefficienten for vindlast er γ v = 1,5 (jf. DS 410:1998). Den karakteristiske vindlast q v = c q max findes i tabel 4, hvor formfaktoren c er sat til 1,5. Baggrunden for fastsættelse af c og q max fremgår af nedenstående afsnit. Det karakteristiske hastighedstryk q max afhænger af terrænkategorien og bygningens højde, samt af variationen over tid af vindtrykket. Da variationerne i det indvendige vindtryk er mindre end i det udvendige er q max væsentligt mindre for det indvendige tryk end for det udvendige. Formfaktoren c afhænger af, om der er tryk eller sug og det areal som vindlasten kan antages udjævnet over. Hvis vindlasten kan antages udjævnet over 10 m 2 eller mere er formfaktoren for udvendigt sug 0,9 mens den er 0,7 for udvendigt tryk. Er arealet til 1 m 2 er formfaktoren 1,5 for både tryk og sug. For arealer derimellem interpoleres logaritmisk. Er et vindue fx 2 m 2 bliver formfaktoren for udvendigt tryk c = 1,26. (Formfaktoren for udvendigt sug er af mindre betydning da det for beslagene i praksis er en kombination af udvendigt tryk og andre påvirkninger, der er afgørende). Tabel 4. Karakteristisk vindlast q v i kn/m 2 som funktion af terrænkategori og bygningshøjde jf. DS 410:1998, når formfaktoren c er 1,5 og basisvindhastigheden 24 m/s 1). Bygningshøjde 16 m 12 m 8 m 4 m I, hedeslette 1,65 1,56 1,43 1,22 Terrænkategori 2) II, landbrugsland 1,44 1,33 1,20 0,97 III, forstad 1,14 1,03 0,88 0,88 1) Lasten øges med 27% når basisvindhastigheden er 27 m/s (ved den jydske vestkyst) 2) Terrænkategorien bør altid fastlægges af den projekterende. IV, byg 0,84 0,84 0,84 0,84 Formfaktoren for indvendigt overtryk er 0,2 og 0,3 for indvendigt undertryk. Formfaktorerne kan ikke umiddelbart lægges sammen fordi q max er forskellig. For sædvanlige bygninger med begrænset højde fås en god tilnærmelse til den korrekte vindlast ved at addere godt halvdelen af formfaktoren for indvendigt tryk til formfaktoren for udvendigt, når denne samlede formfaktor multipliceres med q max for udvendig vindlast. For udvendigt tryk og indvendigt undertryk findes en samlet formfaktor for et 2 m 2 vindue på ca 1,45. I praksis er vinduer lidt mindre, således at formfaktoren bliver lidt større. En samlet formfaktor på 1,5 vil være en god praktisk tilnærmelse. Mere detaljerede regler for beregning af vindlast fremgår af Eurocoden for vindlast, DS/ENV eller DS/EN De må bruges ved større bygninger eller særlige vindforhold

17 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Påvirkning fra sidehængt ramme Når vinduet står åbent, giver lasten fra den sidehængte vinduesramme en momentpåvirkning vinkelret på vinduets plan. Denne påvirkning skal tages af trykbeslagene ud for hængslerne. Denne påvirkning er i sagens natur ikke tilstede samtidig med vindlasten, og den vil i praksis altid være væsentlig mindre end vindlasten. Der kan således ses bort fra den. Når vinduet er lukket, skal lasten fra en sidehængt vinduesramme via hængslerne tages af sidekarmen eller lodposten i hængselsiden. Dette giver, udover den lodrette last, en momentpåvirkning af karmen i vinduets plan. Denne momentpåvirkning skal tages af skråbeslag på over- og underside af vindueskarmen og medfører en trykkraft i de tilhørende trykbeslag. ene skal vendes således, at momentpåvirkningen tages ved træk. Da kræfterne er relative beskedne kan det tilhørende trykbeslag godt være monteret på sidekarmen. Momentpåvirkningen fra den sidehængte ramme giver, når vinduet er lukket, en kraft i over- og underside af karmen på: b F karm = ½ r b G r = ½ r 2 h r br m = ½ h b r m r h r hvor: G r er egenlast af den gående ramme b r er vinduesrammens bredde h r er vinduesrammens højde m er fladelasten. I tabellerne anvendes på den sikre side vindueshullets mål gange vinduets fladelast. Gr Fkarm Framme F S Framme Når skråbeslaget ved over- og underkarm er anbragt under 45 vil trækkraften F S i skråbeslaget blive: F S = 2 F karm Denne kraft medfører et bidrag til den endelige trykkraft i det tilhørende trykbeslag på: F S 2 F ramme = = F karm = ½ b r m 2 Vandrette påvirkninger - samlet Vindlast og evt. last fra sidehængte rammer giver en samlet vandret påvirkning vinkelret på vinduets plan. Påvirkningen skal tages i trykbeslagene. Den samlede vandrette last på det enkelte trykbeslag afhænger af vinduets hængsling og den maksimale last F T,max. F T,max skal kunne tages af såvel beslag som forbindelserne til vinduer og bagvæg. F T,max bestemmes af nedenstående formler og er i tabel 5-8 angivet for normalt forekommende størrelser af vinduer og døre. Ét-fags vindue med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller Vindlasten, der kan virke både som tryk og sug, skal tages af 4 trykbeslag nær hængsler og lukkebeslag. Det betyder, at hvert trykbeslag skal kunne tage en træk- og trykkraft på: F T,max = 1/4 F vind (se tabel 5) (5) Ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller et ved overkarmen modsat hængselsiden vil være det hårdest belastede og skal kunne tage trykkraften (trækkraften er mindre): F T,max = 1/4 F vind + F ramme (se tabel 6) (6) F S Gr Fkarm To-fags vindue med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af tre konsoller. Vindlasten tages af trykbeslag ved sidekarme og ved enderne af lodposten. Hvert trykbeslag ved lodposten skal kunne tage en træk- og trykkraft på: F T,max = 1/4 F vind (se tabel 5) (7) Figur 2. Momentpåvirkningen fra en sidehængt vinduesramme. Egenlasten af vinduesrammen G r giver et tryk F vinduesramme i trykbeslag og et træk F S i skråbeslag

18 Artikel fra SBi Artikel fra SBi To-fags vindue med lodpost og to sidehængte rammer båret af tre konsoller. Ved to-fags vinduer med to ens sidehængte rammer vil momentpåvirkningen fra de sidehængte rammer udligne hinanden, når vinduet er lukket. I praksis gælder derfor: F T,max = 1/4 F vind (se tabel 5) (8) To-fags vindue med lodpost og én sidehængt ramme og ét fast fag af samme bredde båret af tre konsoller. et på overkarmen ved lodposten vil være det hårdest belastede og skal kunne tage trykkraften: Tabel 6. Belastning F T,max i kn af trykbeslag for ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller jf. (6 ). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m Vindlast 1,2 kn/m ,25 (0,28) 0,40 (0,46) 0,43 (0,49) 0,29 (0,33) 0,46 (0,53) 0,49 (0,56) Højde af vindue i mm 0,32 (0,34) 0,51 (0,55) 0,55 (0,58) 0,38 (0,40) 0,61 (0,63) 0,64 (0,66) 0,39 (0,41) 0,61 (0,65) 0,64 (0,70) 0,46 (0,48) 0,71 (0,75) 0,74 (0,81) 0,45 (0,47) 0,71 (0,75) 0,76 (0,81) 0,53 (0,55) 0,83 (0,87) 0,89 (0,94) F T,max =1/4 F vind + F ramme (se tabel 7, hvor F ramme bestemmes med b r =1/2 b) (9) Tabel 5. Belastning F T,max i kn af trykbeslag for ét-fags vinduer med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller jf. (5) to-fags vinduer med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af 3 konsoller jf. (7) samt for to-fags vinduer med lodpost og to sidehægte rammer båret af 3 konsoller jf. (8). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m 2 Vindlast 1,2 kn/m 2 0,30 (0,30) 0,40 (0,40) 0,51 (0,51) 0,61 (0,61) 0,36 (0,36) 0,48 (0,48) 0,61 (0,61) 0,73 (0,73) Højde af vindue i mm 0,40 (0,40) 0,54 (0,54) 0,68 (0,68) 0,81 (0,81) 0,48 (0,48) 0,65 (0,65) 0,81 (0,81) 0,97 (0,97) 0,51 (0,51) 0,68 (0,68) 0,84 (0,84) 1,01 (1,01) 0,61 (0,61) 0,81 (0,81) 1,01 (1,01) 1,21 (1,21) 0,61 (0,61) 0,81 (0,81) 1,01 (1,01) 1,21 (1,21) 0,73 (0,73) 0,97 (0,97) 1,21 (1,21) 1,45 (1,45) Tabel 7. Belastning F T,max i kn af trykbeslag for to-fags vinduer med lodpost og én sidehængt rammer og ét fast fag af samme bredde båret af 3 konsoller jf. (9). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m 2 Vindlast 1,2 kn/m 2 0,45 (0,47) 0,59 (0,60) 0,71 (0,75) 0,53 (0,55) 0,70 (0,70) 0,83 (0,87) Højde af vindue i mm 0,59 (0,61) 0,75 (0,76) 0,91 (0,95) 0,70 (0,70) 0,89 (0,92) 1,07 (1,11) 0,72 (0,74) 0,92 (0,95) 1,11 (1,15) 0,85 (0,87) 1,09 (1,12) 1,31 (1,35) 0,85 (0,87) 1,08 (1,11) 1,31 (1,37) 1,01 (1,03) 1,28 (1,31) 1,55 (1,62) Vinduesbånd Vinduesbånd deles beregningsmæssig i vinduespartier. Beregningen af den vandrette last foretages derefter for hvert enkelt vinduesparti. Døre Påvirkningen af tryk- og skråbeslag bliver som for sidehængte vinduer, selvom bundkarmen er fastholdt til fundamentet

19 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Tabel 8. Belastning F T,max i kn af trykbeslag for dør med ét dørblad, dør med sideparti og dobbelt dør. For dør med sideparti er der regnet med et dørblad på mm. Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Dør med sideparti Højde af dør i mm 2000 Dobbelt dør 2200 Tabel 9. Nominel belastning F K,N,max i kn af konsol når trykbeslag udelades forneden for ét-fags vinduer med fast fag eller med thængt ramme båret af to konsoller jf. (10) to-fags vinduer med lodpost og med faste fag eller fag med thængt ramme båret af 3 konsoller jf.(10) samt for to-fags vinduer med lodpost og to sidehægte rammer båret af 3 konsoller jf. (10). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Højde af vindue i mm Vindlast 1,0 kn/m Vindlast 1,2 kn/m ,78 (0,82) 1,01 (1,06) 1,23 (1,28) 1,47 (1,51) 1,69 (1,73) 0,92 (0,96) 1,21 (1,27) 1,48 (1,53) 1,76 (1,81) 2,03 (2,08) 1 Dør med ét dørblad og uden sideparti Udeladelse af trykbeslag ved underkarm 0,85 (0,89) 1,10 (1,14) 1,36 (1,40) 1,60 (1,64) 1,84 (1,89) 1,00 (1,04) 1,32 (1,37) 1,63 (1,68) 1,92 (1,97) 2,21 (2,27) 0,90 (0,90) 1,12 (1,12) 1,36 (1,36) 1,58 (1,58) 1,08 (1,08) 1,35 (1,35) 1,63 (1,63) 1,89 (1,89) 0,99 (0,99) 1,23 (1,23) 1,49 (1,49) 1,73 (1,73) 1,19 (1,19) 1,48 (1,48) 1,79 (1,79) 2,08 (2,08) Når vinduet er monteret på konsoller (uden forlængerbeslag) kan trykbeslagene nederst på sidekarmen udelades, hvis trykkraften kan tages af konsollen. et kan dog ikke udelades ved hængsler. Når trykbeslagene udelades bliver konsollens bæreevne reduceret med halvdelen af den trykkraft trykbeslaget skulle tage (bæreevnen bliver kun reduceret med halvdelen fordi konsollens højde er det halve af konsollens længde). I praksis kan konsollen dimensioneres for den nominelle lodrette last: F K,N,max = F K, max + 1/2 F T,max (se tabel 9-11)(10) Vindlast 1,0 kn/m 2 Vindlast 1,2 kn/m 2 0,25 (0,29) 0,34 (0,39) 0,43 (0,50) 0,51 (0,59) 0,28 (0,32) 0,38 (0,43) 0,48 (0,55) 0,57 (0,65) 0,34 (0,39) 0,45 (0,52) 0,57 (0,66) 0,68 (0,79) 0,38 (0,43) 0,51 (0,58) 0,64 (0,73) 0,76 (0,87) 0,43 (0,50) 0,57 (0,66) 0,70 (0,81) 0,85 (0,98) 0,48 (0,55) 0,64 (0,73) 0,79 (0,90) 0,95 (1,08) 0,51 (0,59) 0,68 (0,79) 0,85 (0,98) 1,02 (1,18) 0,57 (0,65) 0,76 (0,87) 0,95 (1,08) 1,14 (1,30) Tabel 10. Nominel belastning F K,N,max i kn af konsol når trykbeslag udelades forneden for ét-fags vindue med sidehængt ramme båret af to konsoller jf. (10). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ) Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m Vindlast 1,2 kn/m ,27 (0,33) 0,40 (0,51) 0,43 (0,54) 0,29 (0,35) 0,43 (0,54) 0,46 (0,58) Højde af vindue i mm 0,34 (0,42) 0,53 (0,66) 0,56 (0,69) 0,37 (0,45) 0,57 (0,70) 0,61 (0,73) 0,42 (0,52) 0,65 (0,80) 0,68 (0,85) 0,46 (0,56) 0,70 (0,85) 0,73 (0,90) 0,50 (0,62) 0,77 (0,95) 0,81 (1,00) 0,54 (0,66) 0,83 (1,01) 0,87 (1,07) 33 34

20 Artikel fra SBi Artikel fra SBi Tabel 11. Nominel belastning F K,N,max i kn af konsol når trykbeslag udelades forneden for to-fags vinduer med lodpost og én sidehængt rammer og ét fast fag af samme bredde båret af 3 konsoller jf. (10). Talværdierne svarer til fladelasterne: 0,25 kn/m 2 og (0,35 kn/m 2 ). Bredde i mm Vindlast 1,0 kn/m 2 Vindlast 1,2 kn/m 2 0,37 (0,43) 0,46 (0,54) 0,56 (0,66) 0,41 (0,47) 0,52 (0,59) 0,62 (0,72) Højde af vindue i mm 0,47 (0,55) 0,61 (0,71) 0,73 (0,86) 0,53 (0,61) 0,68 (0,78) 0,81 (0,94) 0,59 (0,69) 0,74 (0,86) 0,90 (1,05) 0,65 (0,75) 0,82 (0,95) 1,00 (1,15) 0,70 (0,82) 0,88 (1,03) 1,07 (1,25) 0,78 (0,90) 0,98 (1,13) 1,19 (1,38) Den lodrette last fra et ét-fags vinduer kan tages af skråbeslag monteret under 45 på sidekarmene samt tilhørende trykbeslag. Trækkraft i skråbeslag F S og trykkraft i trykbeslag F T,max bestemmes af nedenstående formler og er i tabel angivet for mindre vinduesstørrelser. Den samlede lodrette last på det enkelte skråbeslag afhænger af vinduets hængsling. Idet F K,max betegner lasten pr. konsol beregnet for et tilsvarende vindue som angivet i afsnittet Vinduer båret af konsoller, skal skråbeslaget kunne tage en trækkraft på: F S = 2 F K,max = 1,4 F K,max (se tabel 12 og 13) (11) Denne kraft medfører et bidrag til den endelige trykkraft i det tilhørende trykbeslag på: F S = F K,max 2 Det hårdest belastede trykbeslag (ved skråbeslaget på sidekarmen i hængselssiden) skal da for faste vinduer og vinduer med thængt ramme kunne tage en samlet trykkraft på: Vinduer båret af skråbeslag - Type II Bagvæg Sidehængt vindue F T,max = 1/4 F vind + F K,max (se tabel 12) (12) og for vinduer med sidehængt ramme F T,max = 1/4 F vind + F ramme + F K,max (se tabel 13) (13) hvor: F vind er vindlast vinkelret på vinduesplanet F ramme er kraften i trykbeslaget fra momentet fra egenlasten af den gående ramme F K,max er den maksimale lodret last pr. konsol alle beregnet som for et tilsvarende vindue båret af konsoller. Betonbeslagskruerne i bagvæggen skal kunne tage F s henholdsvis F T,max. Skrueforbindelsen til vinduets karm påvirkes lodret af F K,max og vandret af 1/4 F vind + F ramme (F ramme kun for vinduer med sidehængt ramme). Skrueforbindelsen skal dimensioneres for resultaten 2 2 F Ø = (F K,max ) + (¼ F vind + F ramme ) (se tabel 14) (14) For trækarme kan det være lastkombinationen med alene permanent last der er afgørende for forbindelsen til vinduet, idet styrken for permanent last alene kun er 55% af styrken for lastkombinationer, hvori der indgår vindlast. I praksis vil det kun være tilfældet for vinduer med sidehængt ramme med trækarme. Skrueforbindelsen skal da kunne tage den permanente last 2 2 F p = (F K,max ) + (F ramme ) (15) Figur 3. Vindue med sidehængt ramme fastholdt til bagvæggen, men placeret i den ikke viste forvægs plan. Den lodrette last tages af de to skråbeslag ved sidekarmen og de tilhørende trykbeslag. Påvirkningerne vinkelret på vinduets plan tages af trykbeslag. ene ved under- og overkarm sikrer vinduets sideværts placering og tager momenter ved vinduer med sidehængte rammer. F P vil i praksis kun være lidt større end F K,max men da både F K,max og F ramme er fastsat på den sikre side, kan man sætte F P = F K,max : F K,max kan for vinduer med sidehængt ramme findes i tabel

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme 1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand

Inddækninger, drypnæser og andet godt. -effektiv bortledning af regnvand Inddækninger, drypnæser og andet godt -effektiv bortledning af regnvand Flade tage, murkroner Plejehjem, Herluf Trolles Vej, Odense Flade tage, trapezplader med isolering og pap Mange sammenskæringer mellem

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

vindue indadgående lodret snit overkarm indadgående termoglas vandret snit sidekarm

vindue indadgående lodret snit overkarm indadgående termoglas vandret snit sidekarm A. A standardtegninger : I, 1991): indadgående vandret t sidekarm I) vindue indadgående vandret snit sidekarm indadgående vandret snit vindue indadgående vandret snit sidekarm vindue indadgående lodret

Læs mere

Modtagelse og opbevaring

Modtagelse og opbevaring Monterings- & justeringsvejledning Kære Kunde Vi ønsker dig tillykke med dine nye svarre vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer bygger på håndværksmæssige

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere